Dodaj do ulubionych

O CO BIEGNIE Z TYMI NOWYMI ZASADAMI ?

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.01.06, 13:05
MOZE MI KTOS WYJASNIC TAK OD A DO Z BO WERSJI SŁYSZAŁAM JUZ Z 500 BEDE
DZWIECZNA I WDZIECZNA :)
Edytor zaawansowany
 • w357 21.01.06, 14:17
  Gość portalu: kejt :P napisał(a):

  ...... WERSJI SŁYSZAŁAM JUZ Z 500 .......
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Przeczytaj jeszcze 501`szą oryginalną :-)
  Tekst urzędowy jest w Ustawie O Egzaminowaniu :-)
 • ecikp 21.01.06, 15:36
  w357 - błagam - w ROZPORZĄDZENIU !! - kejt - dostępne na stronach www.mi.gov.pl
  Dz.U. chyba 217
 • w357 21.01.06, 15:49
  ecikp napisała:

  w ROZPORZĄDZENIU !!
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  :-)

  Niech będzie Rozporządzenie :-)
  Pod hasłem ---> Dz.U.Nr.217.poz.1834 z 2005 roku.
 • evellin_krakow 21.01.06, 17:10
  NOWY EGZAMIN od 10.01.2006 dla kat.B

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
  - posiadanie wymaganego wieku,
  - ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu (spełnianie wymogów stawianych
  absolwentowi oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego z teorii i praktyki w Ośrodku
  Szkoleniowym).
  DOKUMENTY

  * - wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez
  nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym
  uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  * - dowód osobisty (stały lub tymczasowy) lub paszport wraz z numerem PESEL.
  * - świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia
  pojazdów .
  * - zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  * - zgoda rodziców lub opiekuna dla kursantów poniżej 18 lat.
  * - wniosek o wydanie prawa jazdy - składany osobiście w WORD lub przez
  pełnomocnika.
  * - opłata egzaminu / 134zł. To jest 22 zł teoria i 112zł jazda.


  Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
  Istnieje możliwość zdawania teorii i praktyki w różnych terminach lub w jednym
  dniu. Termin egzaminu praktycznego ustala się dopiero po zdanym egzaminie z
  teorii. W przypadku ułożenia egzaminu w całości i nie zaliczenia teorii płaci
  się połowę ceny egzaminu z praktyki. Część teoretyczna to test komputerowy na
  specjalnej klawiaturze (jak w Ośrodku) - 18 pytań z 1, 2, 3 odpowiedziami
  prawidłowymi.
  Egzamin praktyczny to najpierw plac manewrowy (jazda torem do przodu , tyłu oraz
  ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca ręcznego) a następnie osoby, które
  zaliczyły plac wyjeżdżają w ruch miejski.


  ZADANIA EGZAMINACYJNE NA PLACU MANEWROWYM:

  I. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów
  pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy oraz ruszanie z
  miejsca.
  Kryteria:
  1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów
  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi
  zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
  a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie
  i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
  b) poziom płynu chłodzącego,
  c) poziom płynu hamulcowego,
  d) poziom płynu w spryskiwaczach – osoba egzaminowana powinna co najmniej
  wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
  e) działanie sygnału dźwiękowego,
  f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu, – odpowiednio jeżeli występują
  2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów
  bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi
  pojazdu są zamknięte, – w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok
  pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, – w prawym lusterku kierowca
  powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, –
  zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy, – odpowiednio
  jeżeli występują
  3) upewnienie się o możliwości jazdy, – wykluczenie prawdopodobieństwa
  spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, – ocena sytuacji wokół pojazdu.
  4) płynne ruszenie, – opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – łagodne
  puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
  II .Jazda pasem ruchu oraz po łuku do przodu i tyłu.
  Kryteria:
  1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
  2) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
  (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy
  pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka), ...
  4) nieprzejeżdżanie przez linie i nienajeżdzanie na krawężniki, pachołki i
  tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i
  wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
  5) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
  a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu, ...
  III.Ruszanie do przodu na wzniesieniu.
  Kryteria :
  Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie
  powinien zgasnąć; osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po
  zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza
  do przodu zwalniając go.


  ZADANIA EGZAMINACYJNE-MIASTO:

  1.Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
  2.Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
  a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
  b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i
  podwyższone dopuszczalne prędkości.
  3.Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i
  niewyznaczonych pasów ruchu.
  4.Przejazd przez skrzyżowania:
  a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1
  oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
  c) z sygnalizacją świetlną,
  d) na których ruch odbywa się wokół wyspy, *)
  e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)
  5.Przejazd przez przejścia dla pieszych
  6.W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:
  a) parkowanie prostopadłe lub skośne
  – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy),
  – miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  – po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i
  pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z
  przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  – parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  lub
  b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
  (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania
  – możliwa jedna korekta toru jazdy)
  – wjazd tyłem – wyjazd przodem,
  – miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  – długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna być co najmniej 2
  krotnością długości pojazdu egzaminacyjnego,
  – w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
  – po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu
  drogowego,
  – w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie
  wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
  c) zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej
  – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy,
  wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
  – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
  – miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
  7. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku
  tramwajowego*) i autobusowego
  8.Wykonanie manewrów:
  a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co
  najmniej 50 km/h),
  b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na
  skrzyżowaniu,
  9.Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym
  miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) –
  manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy
  10.Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie
  kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
  – w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane
  przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
  – manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.


  zaczerpnięte z prawko-kwartnik.info/egzamin.html
 • Gość: Ulik IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.01.06, 15:39
  kejt- jazda egzaminacyjna po miescie zostala przedluzona do min. 45 min.
  Na placu manewrowym został tylko łuk (poszerony o 30 cm) oraz górka-oba
  obowiązowe.
  Na łuku nie możesz opuszczać lusterek na linie.

  Na miescie natomiast, wykonujesz losowo przed egzaminatora, manewry takie jak :

  -parkowanie prostopadle, wjazd przodem,wyjazd tyłem
  -rownolegle, wjazd tyłem,wyjazd przodem
  -skośne,wjazd przodem,wyjazd tyłem
  -zawracanie

  Aha,przed wykonaniem łuku i górki, musisz "sprawdzić" samochód.
  Wskazać co i gdzie i po co jest pod maską auta,
  a także przedstawić wszystkie światła.

  Musisz ustawić lusterka,(tylko raz!! na miasto i plac)
  zagłówki,fotel,zapiąć pasy..


  Pozdrawiam.


  p.s ceny wzrosły:

  teoretyczny-22zł
  praktyczny-112zł
 • brunonn 21.01.06, 16:38
  parkowanie skośne tyłem?? równoległe przodem?? a w jakim mieście obowiązują
  takie manewry na egz,.? Z tego co wiem od kilku lat pzry starych metodach
  nauczania i przy tych obecnych również nigdy nie szkoli sie kursantów pod wzgl.
  parkowania skośnego tyłem czy równiległego przodem.
  Później w zyciu codziennym, ok mozna sobie próbowac zaparkować jak komu
  wygodniej (i oczywiści ebiorąc pod uwagę znaki nakuzące odpowiedni sposób
  parkowania)ale na egzaminie to chyba przesadziłaś..
 • charlotta_lotta 21.01.06, 17:35

  manwery do opanowania na nowy egazmin;-)

  - łuk
  - ruszanie pod górkę ( z użyciem ręcznego)
  - kopertka
  - skośne przodem
  - prostopadłe przodem

  :)

  --
  ...
  gg: 2113023
 • Gość: kejt :P IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.01.06, 14:13
  do diaska ja mam juz oplacony egzam teor. i prakty. w cenie 96zł o ile dobrze
  pamietam - zapisałam sie na egzam 6 stycznia termin mam na tą srode czy musze
  dopłacic? :| no jestem w szoku :| zagladałam pod maske wielu aut ale corsy
  nie :| macie jakis obrazek co gdzie kurczaki tam jest?
 • charlotta_lotta 22.01.06, 14:44
  nie bedziesz musiala nic doplacac.
  a jelsi chcesz wiedzie cjak wyglada corsa wystarczy troszke poszukac...

  images3.fotosik.pl/11/4kzukp2cpqayausq.jpg
  1. Tu się dolewa olej. Zawsze ten sam, powinna tam być naklejka z nazwą i rodzajem oleju.
  2. . To jest bagnet. Trzeba go wyciągnąć za to kółeczko, przetrzeć końcówkę jakąś scierką czy papierem (bo w czasie jazdy mogło się zachlapać i będzie kłamać) i wsadzić z powrotem. Wyciągamy i patrzymy dokąd sięga zabrudzenie. Na końcówce są dwie kreseczki, poziom oleju (czyli zabrudzenia bagnetu) powinien być pomiędzy nimi. Jak za mało to dolewamy.
  3. . To wlew płynu do chłodnicy.
  4. . Płyn do spryskiwacza.
  5. Pod tą czarną plastikową pokrywą jest zbiorniczek z płynem hamulcowym. Żeby dolać płyn trzeba zdjąć pokrywkę. Ale znaki min i max są widoczne bez zdejmowania więc kursant jest w stanie określić poziom płynu.

  zaczerpniete z www.prawojazdy.pl
  --
  ...
  gg: 2113023
 • Gość: meg IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.06, 14:09
  NIE MA PARKOWANIA PROSTOPADLEGO TYLEM??? PROSZE O ODPOWIEDZ!!!!!!
 • Gość: pas IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.06, 14:20
  Nie ma - ale może być zawracanie z cofnięciem do bramy, wolnego stanowiska
  postojowego, uliczki po prawej stronie ...
 • Gość: kaśka IP: *.internetdsl.tpnet.pl 06.02.06, 15:02
  a koperta przodem i tyłem obowiązuje?
 • Gość: Meery IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.02.06, 17:04
  Jak mozna robic koperte przodem???

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka