Dodaj do ulubionych

Wynagrodzenie architekta - czy nie przepłacam?

02.04.07, 10:56
Znalazłam Panią architekt, która za ustawienie budynku na działce, razem z
instalacjami, za niewielkie przeróbki budynku (wydłużenie garażu, zmiana
funkcji dwóch pomieszczeń, dodanie dwóch okien połaciowych i przerobienie w
związku z tym wszystkim instalacji) oraz za tzw. "asystę" w urzędach (oddaję
kupiony projekt i dostaję pozwolenie na budowę, z wszystkimi uzgodnieniami i
warunkami przyłączy) chce 4.600 zł.
Mieszkam we Wrocławiu.
Powiedzcie - drogo czy normalnie?
Ile Wy płaciliście?
Edytor zaawansowany
 • Gość: mc2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 11:22
  Pomyśl sobie o niej, że zdzira.
  Nie zapomnij jej powiedzieć, że z chwilą złożenia podpisu będzie ona odpowiadać
  za projekt, bo napewno nie zdaje sobie z tego sprawy.
  Pamiętaj też, że jest ona ubezpieczona od opowiedzialności cywilnej i za błędy
  projektowe możesz się domagać odszkodowania, które dość łatwo otrzymasz od PZU,
  a które to odszkodowanie potem będzie ściągniete od niej ( przez PZU ).
  Zapytaj się jej też na jaką kwotę jest ona ubezpieczona.
  Kwota minimalna to 50 tyś. EUR. ( czyli ok. 400 tyś zł), ale na pewno nie
  odpowiada ona tylko za jeden projekt.
  Powiedz jej też, że może lepiej by było, gdyby ubezpieczyła się na większą
  kwotę, chyba że chcesz mieć potem ewentualne problemy z wypłatą odszkodowania.
 • Gość: mc2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 13:43
  Sorry, mała pomyłka :
  Oczywiście 50 tyś. EUR to trochę mniej niż 200 tyś.zł ( a nie 400 ).
 • Gość: L o o p IP: *.faith.pl 02.04.07, 14:25
  Ty sie martwisz czy nie przepłacasz... pewnie ktoś zrobi to za ok. 1000 PLN
  mniej, Widze inny problem jakość architektury - nie dość że dom typowy -to
  jeszcze będzie przerobiony. Tu skrócisz tam dodasz.... musisz sie zastanowić jak
  to będzie wyglądało i funkcjonowało. Na fachowość pani za jedyne 4700 nie
  liczyłbym więc licz sie z probemami na budowie.
 • Gość: Avio_netka IP: *.getinsa.pl 02.04.07, 14:41
  Kwestie związane z powtarzalnością projektu mam już za sobą, nie stać mnie na
  projekt indywidualny, a poza tym nic nie poradzę na to, że ten dom mi się po
  prostu podoba i wydłużenie garażu (de facto poprzez dodanie tam pomieszczenia
  gospodarczego) jest jedyną sporą zmianą konstrukcyjną.
  Czy na pewno jest tak, że im kto droższy tym bardziej fachowy? W moim zawodzie
  wcale tak nie jest (prawniczym).
  Chodziło mi o przeciętne ceny w regionie...
 • Gość: SQR IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 14:52
  A ile Ty bierzesz za godzinę?!
 • Gość: chrl IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 15:00
  Uuuuuuuu... "w zawodzie prawniczym" :)
  To "nasza" pani "architekt" będzie miała przechlapane ;) + :0

  A tak z ciekawości, przy okazji zapytam :
  Jakie są u Was - prawników minimalne kwoty ubezp.OC ?
  Też 50 tyś EUR ?
 • Gość: chrl IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 16:04
  Hmmmm... milczysz (?)
  Sam sobie już znalazłem :


  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
  z dnia 11 grudnia 2003 r.
  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

  (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.03.217.2135)
  Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.
  z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003
  r. Nr 124, poz. 1152) zarządza się, co następuje:

  § 1.
  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia
  odpowiedzialności cywilnej radców prawnych za szkody wyrządzone przy
  wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z
  dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC",
  termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego
  ubezpieczenia.
  § 2.
  1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za
  szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w
  okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy
  prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
  1982 r. o radcach prawnych.
  2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
  1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych
  przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także
  powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku
  przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony
  pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
  2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych, a
  także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest
  następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
  3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i
  zamieszek, a także aktów terroru.
  3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust.
  1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład
  ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.
  § 3.
  Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
  rozpoczęcia wykonywania zawodu przez radcę prawnego.
  § 4.
  1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego
  zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w
  złotych 50.000 euro.
  2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu
  średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w
  którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
  § 5.
  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od
  dnia 1 stycznia 2004 r.
  2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie
  rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową
  umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki
  została zawarta ta umowa.
  § 6.
  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w
  sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności
  cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1003).
  § 7.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
 • Gość: L o o p IP: *.faith.pl 02.04.07, 15:03
  To nie reguła ze im droższy tym lepszy- ale prawdopododobieństwo uczciwego i
  fachowego projektowania za tą kwote jest niewielkie
  Oczywiście niewielkie nie znaczy zerowe:) Może akurat Tobie się uda!
 • Gość: pekar IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 17:14
  Gość portalu: L o o p napisał(a):
  ... uczciwego i
  > fachowego projektowania ...


  Uczciwe i fachowe "projektowanie" gotowca ?

  Ja chyba śnię (?)

  Co jest "uczciwe i fachowe" ... i nie w żadnym projektowaniu, ale ... w
  papraniu się z CUDZYM gotowcem ?
 • Gość: L o o p IP: *.faith.pl 02.04.07, 21:22
  Polemizujesz ze zdaniem które wyjąłeś (niestety bezmyślnie) z kontekstu, a
  wszystko by dojść do politycznie poprawnej konkluzji. Przeczytaj najpierw zdanie
  na które moja opinia była odpowiedzią.
  Oczywiście! Gotowce psują rynek DOBRYM architektom - niestety znam wielu
  architektów którzy nigdy nie wzniosą się na "wyżyny" przeciętnego projektu
  typowego czy gotowego jak go tam nazwiemy. Lepiej niech wiec adaptują gotowce,
  niż mieliby sami "tworzyć" (już mi sie niedobrze robi jak sobie przypomnę te
  obleśne kształty ich tworów, te orgie daszków, kolumienek, kolorkow....)
 • Gość: pekar IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 21:47
  Spokojnie chłopie, spokojnie.
  Zauważyłem już, że papranie się w gotowcach nazywasz "projektowaniem", a
  psubratów się tym zajmujących "architektami".
  W ostatniej swojej wypowiedzi potwierdziłeś to tylko po raz kolejny, niestety.
  Naprawdę dziwne masz poglądy.
  Najwidoczniej nie wiesz - jako architekt - ani co to jest projektowanie, ani
  czym zajmują się architekci.
  Szkoda, że nie nauczono Cię tego ani na studiach, ani nie doszedłeś do tego sam
  drogą własnych przemyśleń. Są to przecież swego rodzaju podstawy.
  Naprawdę szkoda i przykro.
  Ale cóż, każdy może mieć takie poglądy, jakie ma.
 • Gość: L o o p IP: *.faith.pl 02.04.07, 22:53
  Oj tak tak, brzydka pani nanosi poprawki swą brudną łapą po obleśnym pergaminie
  zaplutego gotowca...
  Jesteś jak koń pociągowy z klapkami na oczach. Powtarzasz tylko "bezpieczne"
  komunałki typu "gotowiec to wytwór szatana" i mylisz przyczynę patologii z jej
  skutkiami. Zabawiaj się dalej sam ze sobą - "intelektualnie".
 • Gość: pekar IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 23:04
  Różnimy się tym, że pod tymi samymi pojęciami ( architekt, projektowanie )
  rozumiemy zupełnie co innego.
  Niech tak zostanie.
  Ty uważasz tak, ja inaczej
  ... i tyle.
 • Gość: only me IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 18:35
  jak i skąd wiadomo (wg ciebie), ze prawnik droższy jest gorszy od tańszego ?
  jak to się dzieje, ze za akt notarialny mieszkania 70 m2 darowanego przez
  rodziców dziecku, chce prawnik-notariusz 3600 zł (mówi, ze to od wartości
  mieszkania wszak liczyc trzeba), a de facto dokumenty klient posiada, do
  prawnika dojedzie, cała operacja zajmie 1 h przygotowania i 1h z klientem, jak
  sie bedą bardzo grzebali a kserokopia kosztuje teraz 30 gr za A4, a więc
  pieczątka, wykształcenie, doświadczenie jest tu w cenie ?
 • Gość: pekar IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 18:41
  Gość portalu: only me napisał(a):
  > jak i skąd wiadomo (wg ciebie), ze prawnik droższy jest gorszy od
  tańszego ?...


  :))))
  Dobre !
  :))))
 • Gość: pekar IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 19:14
  A ja proponuję ( jako zapewne b.dobremu prawnikowi :)) zapoznać się z ...(
  patrz niżej ) i nie słuchając innych ... najlepiej samej sobie policzyć ile to
  będzie kosztowało :


  5. W przypadku zlecenia polegającego na przystosowaniu ( adaptacji ) projektu
  wykonanego przez innego ARCHITEKTA ( o ile zgodnie z "Prawem autorskim"
  umowa licencyjna lub przekazania praw autorskich do utworu architektonicznego
  przewiduje możliwości wykorzystania utworu na takim polu eksploatacji ) ,
  honorarium należy obliczyć w następujący sposób, z zastosowaniem § 4:

  HNIN = HPZT + HCD x 0,25 + HG x ( 1 + D1 + D2 + D3 )

  gdzie:
  HPZT - honorarium za projekt zagospodarowania terenu obliczone na
  podstawie § 22
  HCD - honorarium wyliczone wg § 16 za etap C + D; liczone jak
  dla projektu oryginalnego ( “pierwszego”)
  HG - honorarium wyliczone wg § 16 za etap G ( uszczegółowiony
  projekt budowlany ); liczone jak dla projektu oryginalnego
  (“pierwszego”)
  D1 - stosowany w przypadku zmian w układzie funkcjonalnym - od 0,15
  D2 - stosowany w przypadku zmian w układzie konstrukcyjnym - od 0,15
  D3 - stosowany w przypadku zmian detali i wystroju elewacji - od 0,10

  Honorarium za pozostałe etapy zlecone przez ZAMAWIAJĄCEGO przyjmować
  należy w udziale procentowym określonym w § 14 Tab.3 licząc od wartości
  honorarium należnego za wykonanie projektu oryginalnego (“pierwszego”)
  określonego na podstawie § 16.

  Honorarium HG we wzorze podanym niniejszym paragrafem, wystąpi jedynie
  w przypadku jakiegokolwiek żądania przez ZAMAWIAJĄCEGO dokonania zmian w
  adaptowanym projekcie.
  Niniejszy rozdział zakłada generalnie maksymalne poszanowanie praw autorskich
  Architekta - autora projektu pierwotnego, który ponosi odpowiedzialność zawodową
  za prawidłowość rozwiązań projektowych. Udzielona Licencja Architektowi
  adaptującemu projekt pierwotny w każdym przypadku dotyczy zezwolenia na
  adaptowanie projektu w zakresie:
  1. Projektu Zagospodarowania Terenu
  2. Adaptacji do indywidualnych wymagań stanu "0".

  W przypadku, jeżeli udzielona Licencja, dopuszcza możliwość adaptacji układu
  funkcjonalnego, konstrukcyjnego czy wystroju elewacji wówczas Architekt
  adaptujący przejmuje na siebie odpowiedzialność zawodową za całość przyjętych
  rozwiązań projektowo - adaptacyjnych.

  W tym przypadku istnieje konieczność wykonania uszczegółowionego projektu
  budowlanego (etap G).

  Żródło :
  izbaarchitektow.pl/pliki/reg-ha-t.pdf
  ( str.29 - zgodnie z opisem stawki minimalne, netto, itd.)

  + Dodatkowo :
  E. Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę :
  3% od wartości obliczonej na podst. §16
  ( str.14 j.w. )

  + Dodatkowo (patrz uwaga j.w.) :
  G. Uszczegółowiony projekt budowlany ( projekt wykonawczy ) :
  35% honorarium wyliczonego na podst. tabel z §16
  ( str.13 j.w. )

  Powodzenia :)

 • Gość: Gość portalu**** IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.07, 20:56
  avio_netka napisała:
  - ustawienie budynku na działce
  - z instalacjami
  - przeróbki budynku (...)
  - przerobienie w związku z tym wszystkim instalacji
  - "asystę" w urzędach
  - ze wszystkimi uzgodnieniami i warunkami przyłączy
  - 4.600 zł.

  Niech no ja policzę :
  4.600,- ( brutto ) = 3.770,50 ( netto )+22%VAT
  z tego ochłapy dla branżowców : K+IS+IE= 3szt. x 1 tyś.=3 tyś.
  czyli dla ( cytat )"Pani architekt" na rękę zostanie ... 770,50 zł
  Pytanie jeszcze, czy znajdzie branżowców po 1 tyś.(?:(()
  Z tego składki, podatki, izba, koszty, dojazdy, oprawa, itp.

  A odpowiedzialność i ryzyko za kilkaset tysięcy ;)
  Głupia jak but.
  To się w pale się nie mieści !


  A notariusz 3.600,- za godzinkę, no dwie :)
 • Gość: miastus IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 09:52
  Gość portalu: Gość portalu**** napisał(a):

  > A odpowiedzialność i ryzyko za kilkaset tysięcy ;)
  > Głupia jak but.
  > To się w pale się nie mieści !
  >
  >
  > A notariusz 3.600,- za godzinkę, no dwie :)


  a taki gornik np za mniejsze pieniadze caly miesiac pod ziemia ryje, nie wspominajac o ryzyku...zastanawiam sie komu w dupach sie poprzewracalo
 • Gość: Gośc portalu**** IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 10:26
  > a taki gornik np za mniejsze pieniadze caly miesiac pod ziemia ryje, nie
  wspomi
  > najac o ryzyku...


  Nikt nikogo do rycia pod ziemią nie zmusza. Nie wiesz tego ? Chce to ryje, jego
  sprawa. Niejeden chciałby ryć, a nie może, bo go nie chcą.
  Zapomniłaś już o tym, że za to, aby taki jeden z drugim zgodził się łaskawie
  przestac ryć pod ziemią, każdy z nich dostawał kilkadziesiąt tysięcy do
  kieszeni. Krótka masz pamięć. Święte krowy ?
  Inni musieli zapłacić za to, aby on łaskawie zgodził się przestać ryć.
  Każdy by tak chciał. Więc skąd ten lament ?
 • Gość: miastus IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 11:17
  odprawy nie kazdemu przyslugiwaly, skoro nie chcieli cie do kopalni trzeba bylo sprobowac w kancelarii, a przy stawkach o jakich wspomniales taka odprawa bylaby kwestia miesiaca, moze dwoch...no ale to w koncu miesiac lub dwa ciezkiej i odpowiedzialnej harowki (jak tak czytam o waszej pracy to mi sie smiac chce)
 • Gość: Gość portalu**** IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 11:30
  Głupoty wypisujesz ... - masz takie prawo. Możesz sobie pisać, co chcesz.
  Ja nie potrzebuję twojego rycia. Chcesz to sobie ryj - twoja sprawa.
  Zacytuję tylko ciebie :
  " w dupach się wam poprzewracało "
  i dodam :
  Święte krowy epoki gierka.
 • Gość: miastus IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 11:59
  dziekuje laskawco...i nie bierz tak wszystkiego do siebie, nie napisalem "...wam sie poprzewracalo...", ale skoro tak odczytales to cos jest na rzeczy...
 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 02.04.07, 21:12
  Założe się że chodzi o technika budowlanego albo inż budownictwa. Architekci
  raczej nie podejmują się adaptacji wydawnictw z typowymi domkami.
 • avio_netka 03.04.07, 15:14
  Rozpętałam, zupełnie bez takiego założenia - nielichą dyskusję. Widzę, że wśród
  architektów taka sama walka, jak pośród prawników, o to, który prawdziwy a
  który tylko gotowce przerabia... Nie jestem ani radcą prawnym, ani adwokatem,
  ani tym bardziej notariuszem. Skończyłam studia i pracuję w zawodzie (nazwę
  stanowiska mam PRAWNIK, więc chyba pozwolicie używać tego miana?).
  Stawki prawników to - jak sądzę - temat na inne forum i na inną dyskusję, a
  osobiście dodam tylko dla smaczku, że z obserwacji wynika, że notariusz pobiera
  wynagrodzenie często dostając projekt dokumentu od klienta (czyli przybija
  tylko pieczątkę).
  Mnie chodziło tylko i wyłącznie o Wasze zdanie na temat ponoszonych - w związku
  z planowaną budową - kosztów... I niektórym, którzy trochę na tą odpowiedź
  czasu poświęcili - bardzo dziękuję!
 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 03.04.07, 16:31
  Cena projektu to 1-2 % kosztów całej budowy. Te 2 % zaoszczędzisz 10 krotnie
  jeżeli projekt powierzysz dobremu architektowi. Poznać go zazwyczaj po
  realizacjach. Dobrzy chętnie je pokazują i zapraszają do swioch inwestorów.
  Jeżeli chcesz przeróbek w projekcie typowym to znaczy,że chodzi ci o zupełnie
  inny projekt. Przerabianie typówki to jak przerabianie pozwu o rozwód na pozew
  o np zadośćuzcynienie. Czy to ma sens- nie ma. Najpierw trzeba zobaczyć
  działkę, poznać klienta a później zabierać się zaprojektowanie. Naginanie
  projetu do działki i do inwestora zazwyczaj drogo kosztuje. Po fakcie są
  rozbierane ściany, przestawiane drzwi i okna. Nie znam dobrego architekta,
  który zajmowałby się przeróbkami cudzych projektów. Więc duże
  prawdopodobieństwo,że trafisz do knociarza. Wydasz 0,5 milona złotych na gniota
  tylko dlatego,że na poczatku zaoszczędziłaś 10 tys zł. Projekt kosztuje mniej
  niż płot wokół domu. Tyle co dwoje dobrych drzwi do tego domu. Może więc lepiej
  zaplanować tylko jedne drzwi ale za to w domu zaprojektowanym do Twoje działki
  i Twoich potrzeb.
 • Gość: only me IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 17:18
  upsss, pomyłeczka, chyba 5-7 % powinno byc za całość, możesz zrobic taniej, ale
  z 10 tys za minimum 3 miesiące pracy jak chcesz zapłacić branżom, bo klient cie
  przegoni na pewno z kilkoma koncepcjami, wizualizacjami, etc a wmawiac będzie
  ze zbuduje za 100 tys., mozesz oczywiście liczyć za godzine jak sprzątaczka -
  tylko poziom twoich usług spadnie juz za chwilę, bez prasy, ksiązki, chwili na
  twórczość i wielokrotną analizę tego, coś narysował
 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 03.04.07, 18:32
  Co do wyliczeń, to projekt domku jednorodzinnego kosztuje od 10 tys do 50 tys w
  zależności od wielkosci i skomlikowania. Mały domek 110 m kw parterowy bez
  podpiwniczenia kosztuje 10-15 tys zł, dwukondygnacyjne zaczynają się od 20 tys
  zł. Cena dotyczy wyłącznie projektu budowlanego, nie obejmuje aranzacji wnętrz,
  nadzoru autorskiego ani elementów projektu wykonawczego. Tak kształtują się
  ceny na rynku. Ja biorę więcej i ty też Only możesz brać więcej, jeżeli ktoś
  bedzie chciał ci zapłacić. Niestety tak kształtują się ceny projektów domków.
  Jest mi obojętne ile biorą inni architekci aczkolwiek faktycznie projekty
  domków idywidualnych są za niskie. Zawdzięczamy to typówkom a szczególnie pismu
  Murator. Typówki to relikt PRL wówczas były one obowiązkowe. Widocznie Murator
  i architekci z nim związani mózgi mają komunistyczne.
 • Gość: tekton IP: 195.205.245.* 10.04.07, 14:19
  niestety nadzór autorski jest dla projektanta obowiązkowy, niezależnie czy
  objęty był umową czy nie - wystarczy znać Prawo Budowlane
  ale jak widać niektórzy nie znają ;)
  nie ma to jak żerować na niewiedzy klientów i jeszcze szerzyć swoją "wiedzę" na
  forum
 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 10.04.07, 18:21
  Nadzór autorski owszem jest obowiązkowy ale nie darmowy. Brak uregulowania
  płatności w umowie może mieć nieprzyjemne konsekwencje dla obydwu stron. Każda
  może grać na zwłokę. W najgorszym wypadku sąd zasądzi średnią krajową. Nikt nie
  może żądać usługi bez wynagrodzenia. Przychodzisz na budowę na wezwanie i
  wystawiasz rachunek.
 • Gość: arch.1234 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.04.07, 18:38
  avio_netka napisała:
  > Mnie chodziło tylko i wyłącznie o Wasze zdanie na temat ponoszonych - w
  związku z planowaną budową - kosztów...


  No właśnie :)
  Zabierasz się do ( stosunkowo ) poważnej sprawy, jaką jest budowa domu od
  zupełnie "zadniej strony" ( jak pisał Mif -pozdr.:)).
  Niestety.
  Pomimo, że jesteś osobą wykształconą i powinnaś rozumieć rzeczy stosunkowo
  proste.
  Czy zadałaś sobie ( stosunkowo ) proste pytanie :
  O co mi chodzi ? = Czego chcę ? = Co jest Twoim celem ?

  I jaka jest Twoja odpowiedź na tak postawione pytanie ?
  Projekt ?
  [ Niekompletny w dodatku ( i zapewne kiepski ). Przeczytałas sobie wyżej
  przytoczony tekst izby - dot.proj.uszczeg./wykonawcz.?]

  Czy może dom ? - Efekt końcowy.

  No i co z tego, że będziesz miała nawet zatwierdzonego gotowca ?
  Co dalej ?
  Bez porządnego projektu wykonawczego, bez specyfikacji, bez pomocy ( fachwca,
  nadzoru autora projektu ), zapewne bez wiedzy, ... - bez niczego więcej ?
  Raczej kiepsko widzę ciąg dalszy. Niestety.

  Przeczytaj sobie, jak powinno całe Twoje ZAMIERZENIE BUDOWLANE wyglądać :
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=25&w=39271506&a=39380417
  I porównaj sobie z Twoim planem i Twoim "zamierzeniem".
  (...)
  Jak chcesz możesz też okiem rzucić NP.tu :
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=57181134&a=57244255
  albo tu :
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=36420420&a=36604594
  albo tu :
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=59020016
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=59020016&a=59077849
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=59020016&a=59607734
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=25&w=39488668&a=39549844
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=57819814&a=57860982itd.
  itd.
  itd.

  ... i może przemyśl sobie pewne sprawy
  ( póki nie jest jeszcze za późno :)))

  Powodzenia :)
  ( w słuszym podejmowaniu decyzji ( też, a może nawet przede wszystkim :)))
 • avio_netka 04.04.07, 13:09
  arch.1234, gdyby nie Ty - cóż bym uczyniła! Teraz wiem, że jestem
  wykształciuchem-debilem, bo chcę sobie dom wybudować! I do tego nieudacznikiem,
  bo nie zarabiam 20 tysi netto na dzień, żeby stać mnie było na normalnie
  prowadzoną budowę.
  O moje odpowiedzi na proste pytania nie kłopocz się, proszę. Nie o taką radę
  Cię pytałam, a wychodzi na to, że jesteś taki mądry, że chętnie (pewnie za
  skromną odpłatnością) udzielisz wielu światłych rad. Wybacz - nie, dziękuję.
  Kochany jesteś strasznie, że tak się troszczysz, naprawdę! Na pewno nie będzie
  dla Ciebie miało kompletnie znaczenia, że projekt (gotowy, jak rozumiem, z
  założenia jest do luftu) zwyczajnie mi się podoba, taki właśnie domek chcę
  mieć, że rozmawiam z różnymi specjalistami od budownictwa i zamierzam zatrudnić
  fachową firmę do wybudowania domu, bo raczej nie polecę sama kopać dołu pod
  fundamenty ani cegiełek stawiać nie będę.
  Ot, chciałam poznać zdanie życzliwych ludzi.
  Ty jesteś nad-życzliwy i powiedziałabym, co o tym myślę, gdyby nie to, że - o
  dziwo - jestem wychowana dość dobrze.
  Taką mam też małą radę na przyszłość - zastanów się, zanim człowieka osądzisz,
  jakim to jest głupkiem, tylko dlatego, że nie ma hajcu na indywidualny projekt
  i nie rozpisuje się na forum na temat podejmowanych przez siebie działań a pyta
  i jedną, niezbyt skomplikowaną chyba kwestię.

  arch.1234 czy zadałeś sobie (stosunkowo) proste pytanie: czy ja Cię pytałam o
  pomoc w ustaleniu mojego celu? Czy widziałeś projekt, który od razu uznałeś za
  kiepski? Czy wiesz i skąd (to najważniejsze!), że nie będę miała projektu
  wykonawczego, specyfikacji, pomocy (fachwca, nadzora autorów projektu)? Skąd,
  najmądrzejszy, wiesz, z jakiej strony zabieram się do poważnej strony? Może my
  się znamy zupełnie przypadkowo, a może mnie śledzisz i moje obczytywanie
  wszystkich możliwych stron, rozmowy z tymi, którzy domy wybudowali (jakoś
  jeszcze stoją, też na gotowcach, ładne są, nie jakieś popierniczone przez
  architekta - indywidualistę), wizyty w magazynach budowlanych, mimo, że nawet
  projektu nie kupiłam jeszcze, bo chcę wiedzieć tyle, ile będę mogła, zanim się
  do tej arcypoważnej sprawy zbiorę?

  Z wszystkich tych postów wreszcie zrozumiełam. Architekci (tak jak i adwokaci)
  swoje zdolności wyssali z mlekiem matki, są geniuszami z nazwy i wszystko co
  wyjdzie spod ich pióra/ołówka jest genialne. I za samo nazywanie się
  architektem powinni otrzymywać od Państwa miesięczne wynagrodzenie, żeby nie
  musieli sporządzać adaptacji nędznych gotowców, zapewne przygotowanych przez
  inżynierów budownictwa albo inne łajzy.

  Jutro składam do Ministerstwa (wszystko jedno jakiego, tam też są sami
  geniusze) wniosek o postawienie wielkiego pomnika zbiorowego wszystkiem
  architektom. Zasłużyli sobie chyba? Błędy i deblizmy, jakie prezentują w
  setkach projektów nie są chyba kontrargumentem?
 • Gość: arch.1234 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.04.07, 19:21  Wolność Tomku w swoim domku.
 • Gość: Detrgent IP: *.zgora.dialog.net.pl 05.04.07, 19:47
  avio_netka chyba zbytnio sie unisołaś. Kolega chciał ci tylko wytłumaczyć,że na
  wstępie topisz pieniądze. Po pierwsze osoba, która podjeła się przeróbek jest
  osobą, która ma prawo podawać się za architekta. Mam wątpliwość,
  najprawdopodobniej projekt "wydawnictwo" przerabiać ci będzie osoba bez
  kwalifikacji. Wydasz blisko 10 tys zł na gniota, który bedzi ci pożerał kasę w
  trakcie budowy. W połowie budowa stanie a ty zostaniesz z długami.
 • Gość: lit_m IP: 81.219.194.* 05.04.07, 21:28
  >Jest mi obojętne ile biorą inni architekci aczkolwiek faktycznie projekty
  >domków idywidualnych są za niskie. Zawdzięczamy to typówkom a szczególnie pismu
  >Murator. Typówki to relikt PRL wówczas były one obowiązkowe. Widocznie Murator
  >i architekci z nim związani mózgi mają komunistyczne.

  taki niby madry czlowiek a takie glupoty wypisuje. Ceny i popularnosc gotowcow
  nie biora sie dlatego, ze jest murator, tylko murator powstal bo bylo
  zapotrzebowanie na tanie i gotowe projekty. dobrze znac przyczyne i skutek a nie
  mylic i przestawiac.

  Mozgi komunistyczne to maja pisujacy tutaj architekci. Na sile chca
  uszczesliwiac inwestorow. Do glow Wam Drodzy Panstwo nie dociera, ze nie kazdego
  stac na wykwintne zarcie z owocami morza za 100 zl na osobe i ze wiekszosc w tym
  kraju je w wietnamskich budkach po 8 zl za danie (mimo, ze pewnie wiekszosc
  chcialaby stolowac sie w restauracjach).

  Pozostawiajac watek kulinarny skupmy sie na projektach. Zgadzam sie z
  architektami krytycznie podchodzacymi do tematu gotowcow w przypadku DROGICH,
  DUZYCH i SKOMPLIKOWANYCH projektow. Jesli ktos stawia chalupe liczac inwestycje
  w milionach, a oszczedza pare tysiecy na projekci to... powstaja te palace i
  wiezyczki (sami wiecie, wystarczy wyjechac na przedmiesciach).

  Ale dziesiatki ludzi w tym krju decyduje sie na wlasny dom nie dlatego, ze ma
  zbytek kasy na koncie, tylko dlatego, ze nie stac ich na zakup durnej klatki w
  blokach za ogromne pieniadze.
  Znam ludzi i domy (te gotowce) ktore stoja, sluza zadowolonym mieszkanca a
  kompletne plany (wraz z przylaczmi i adaptacja architekta) wyniosly 6 tys
  zlotych. Panowie architekci, nie oszukujcie sie. 100m2, 2 pokoje + salon i
  kuchnia z dodatkowym warunkiem "tak tanio jak sie da" zrealizuje sie bez
  wiekszego problemu w gotowcach. Bez wiekszego problemu zaadoptuje sie tki
  projekt do dowolnej dzialki.

  I tak na koniec ostatnie spostrzezenie. Ostatnio duzo podrozowalem i duzo
  widzialem. Bogate krje i mieszkancy duzo bogatsi od Polakow. A domki...takie jak
  u nas. Nic nadzwyczajnego (za wyjatkiem USA. tam architektura przdmiesc jeszcz
  bardziej badziewna niz nasza a jakosc budynkow...:) kto byl to widzial. Kto nie
  byl to i tak nie uwierzy.


 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 06.04.07, 08:41
  Murator wykreował tanie projekty szwindlem. Zamieszczali w muratorze projekty
  biorąc od architekta 2 tys zł i zrzeczenie się do praw autorskich. Naiwni
  architekci zrobili im rynek, który ich wykończył. Nie wiem czy ten proceder
  trwa do dzisiaj i czy dalej architekci sa tak głupi. Lit ty nie możesz
  nierozumieć,ze typówka to wywalenie pieniędzy w błoto. Malły domek z małym
  salonem ale z kilkoma drzwiami balkonowymi, które kosztują drożej niż
  indywidualny projekt z tego otwierasz tylko jedno. Gitara nie potrzebnych
  kominów, których wybudowanie z cegły kosztuje tyle co dwa projekty indywidualne
  Nie wspominając już o porzuconych budowach, ponieważ mały domek okazał się
  niezwykle drogi. Mały balkonik na który nigdy nikt nie wychodzi z wykończeniem
  kosztuje wiecej niz projekt indywidualny. Dlatego może jednak lepiej zgłosić
  się do architekta i od poczatku ustalić z nim co sie chce i ile pieniędzy
  zostanie włożonych w budowę. Może lepiej mieć projekt dopasowany do działki do
  kieszeni a nie tylko dlatego że na obrazku wygląda ładnie. Z tego śmieją sie
  architekci na tym forum. 99% procent projektów pokazywanych do oceny ma takie
  wady, bo to nie są projekty tylko chwytliwe obrazki.
 • Gość: lit_m IP: 81.15.180.* 06.04.07, 09:54
  Gość portalu: Detergent napisał(a):
  (...)


  Tutaj i z takim podejsciem zgadzam sie z Toba. Dziwia mnie ludzie, ktorzy chca
  miec maly i tani domek a wybieraja projekty z wieloplaszczyznowymi dachami,
  oknami w dachach, balkonami i tysiacami innych podrozajacych szczegolow. Do tego
  domy te wygladaja ... wlasnie tak. Ale taki jest u nas trend, ze lud chce w
  cyganskim palacu mieszkac. Swego czasu przejrzalem dziesiatki gotowcow i
  znalazlem kilka (chyba 4 sztuki) ktore nie mialy wodotryskow i sprawiaja
  wrazenie (nie jestem ani architektem ani budowlancem) rozsadnych. ale to bylo
  kilka posrod wielu. Proste bryly, proste dachy, absolutnie minimum. Do tego
  wywalilbym z projektu jeszcze tylko kominek (ktory teraz jest doslownie w kazdym
  projekcie bo lud tak chce).

  Powiedz szczerze, czy uwazasz ze np

  projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=275&IdKolekcji=
  lub (jak ktos koniecznie chce miec chronione auto)

  projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=277&IdKolekcji=
  to taki zly pomysl?


 • Gość: Gość portalu**** IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.04.07, 11:46
  Coś mi się wydaje, że znowu kogoś poniosło.
  A może rzeczywistym powodem jest fakt, że doszło już do tego, że ci bezczelni
  architekci z komunistycznymi mózgami mają czelność, nie zajmować się badziewiem
  i oceniać gniotów typu :
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=58321458&a=60318935
  (?)
  Co za chamstwo !
  Nie chcą oceniać, nie chcą się podpisywać, nie chcą przerabiać, nie chcą
  ponosić odpowiedzialności, nie chcą mieć nic wspólnego.
  Chamy wredne !


 • Gość: lit_m IP: 81.15.180.* 06.04.07, 14:21
  > Coś mi się wydaje, że znowu kogoś poniosło.
  > A może rzeczywistym powodem jest fakt, że doszło już do tego, że ci bezczelni

  (...)

  > ponosić odpowiedzialności, nie chcą mieć nic wspólnego.
  > Chamy wredne !

  specjalnie podalem ten domek w tamtym watku (taka mala nieudana prowokacja). a
  wiesz dlaczego ? bo bylem u znajomych i go ogladalem w rzeczywistosci. sa po
  pierwszej zimie, inwestycje skonczyli we wrzesniu 2006. zlecili pare przerobek,
  pozbyli sie skosow w salonie, kominka na zewnatrz, usuneli te cokoly (?) na
  rogach domu. Wszystko zrobil im architekt (ciekawe czy ten lepszy czy ten
  gorszy) i wraz z projektami branzowymi i gotowcem (gotowy komplet) kosztowalo
  ich to 6,5 tys zlotych (!!! moze to byli tylko przebierancy a nie fachowcy).

  W kazdym badz razie, chalupa stoi, nic sie nie wali.
  Domek jest fajny, udziwnienia w oryginalnego projektu zostaly usuniete. Co
  wiecej, ujawnila sie PRAWDZIWA wada gotowcow. Inni ogladajacy, ogladajac gotowa
  i wykonana chalupe zdecydowali sie na TEN SAM PROJEKT bo spełnia ich wszystkie
  oczekiwania.
 • Gość: gość portalu**** IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.04.07, 15:02
  Każdy może swoje pieniądze wyrzucać na to na co chce. Jest to tylko i wyłacznie
  jego sprawa.
  Jeżeli chce przykładowo mieszkać z brazylijskiej hacjendzie, ze sraczem pod
  schodami, łukami... i gdzie garaż jest najważniejszy to też tylko i wyłacznie
  jego osobista sprawa. Nic więcej.
 • Gość: lit_m IP: 81.219.194.* 06.04.07, 19:59
  > Każdy może swoje pieniądze wyrzucać na to na co chce. Jest to tylko i wyłacznie

  otoz to, swiete slowa. jeden woli srac pod schodami, drugi jak idzie srac to
  chce zeby wiedziala o tym cala okolica
  dom.gazeta.pl/nieruchomosci/1,73497,4031989.html
  Wesołych Świąt
 • Gość: Gość portalu**** IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.04.07, 22:17
  I co ? Chcesz porównywać ze sobą oba ostatnie dwa podane przez ciebie linki ???
  Naprawdę jest to nie na miejscu. Pomiedzy nimi jest kosmiczna różnica.
 • Gość: literka_m IP: 81.219.194.* 07.04.07, 08:05
  > Pomiedzy nimi jest kosmiczna różnica

  nie chce porownywac, bo sie porownac nie da. nie porownasz brazylijskiej
  hacjendy do miejskiego basenu, bo sie nie da. nie porownasz rowniez srania pod
  schodmi do srni na widowni bo to tez zupelnie inny typ przezycia ;)

  i zeby nie bylo, ten basen naprade mi sie podoba. piekny. ale mieszkac to bym
  wolal ze wzgledow praktycznych w brazylijskiej hacjendzie.
  tak jak z autmi. Ferrari jest przepiekny i kazdy o nim marzy, ale do jezdznia
  jakos wiekszosc wybiera Toyoty. i nie cena jest jedynem argumentem. porownac sie
  tez nie da, choc oba maja 4 kola i kierownice
 • dandmdraft 08.04.07, 12:30
  A widzisz.. i tu zdarzają sie dziwni ludzie... po prostu nie wnikaj... z
  debilem nie wygrasz :) a co do domu... ciesz sie ze to nie warszawa, bo tam
  drozej, a poza tym... powodzenia :) trzymam kciuki ze Ci sie uda, i że
  Twoj "przerobiony" domek będzie najpieknijszym i najbardziej funkcjonalnym w
  całej okolicy :)
  Pozdrawiam :)
 • Gość: Maritta IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.04.07, 12:54
  U nas (zachodniopom. małe miasto) zyczą sobie ok. 5000 zł za adaptację gotowca
  (bez zmian) i formalności do otrzymania pozwolenia na budowę.
  Co do zmian to niechętie je robią. Proponują adaptacje gotowca, a potem zmiany
  (o ile sa nieistotne) proponują zrobić w trakcie budowy.
 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 08.04.07, 13:07
  5 tys + 4 x 1200 za sztukę projektu razem daje nam 9.800 zł czyli prawie tyle
  co za indywidualny projekt zrobiony na miarę do działki i inwestora.
 • Gość: Maritta IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.04.07, 14:25
  co to jest 4x1200?

  ja mam 5300 zł + gotowy za 2200 zł brutto = 7500 zł za kompleksowe
  doprowadzenie do pozwolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnostojacym,
  projektem zjazdu z drogi, odrolnieniem, mediami, konserwatorem zabytkow itp. do
  pozwolenia na budowę, a i geodeta tez)
  Zmian nieistotnych dokonam w trakcie budowy.
 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 08.04.07, 17:21
  A opinie do projektu z darmochę na forum. Zobaczymy czy ten dom wogóle
  powstanie a wiesz ile ma kosztować. Cóż to zabytek budowałaś,że musiał byc
  projekt uzgadniany z konserwatorem zabytków? Konserwator wydaje wyłącznie
  zezwolenia na prace przy zabytku??????? Przyznaj się zbiłaś z ceny bo załatwiał
  ci wszystko urzędnik.
 • Gość: Maritta IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.04.07, 19:01
  Opinia do projektu? Po co mi czyjas opinia? Kosztorys mam, realizację domu
  widziałam. A konserwator wydaje opinię jeżeli teren objęty jest ochroną
  konserwatorską, a akurat teren pod miastem (około 4 wsi) jest objęta ochroną.
  Koszt jaki podałam to nic rewelacyjnego - dolne widełki w naszych okolicach.
 • Gość: Badybady IP: *.zgora.dialog.net.pl 08.04.07, 19:42
  Coś ściemniasz Maritta konserwator daje opinię przy wydawaniu decyzji o
  warunkach zabudowy ale stroną jest tu gmina a nie projektant. Przyznaj zleciłeś
  urzędasowi aby ci ten technik przystosował typówkę którą sam rozprowadza.
  Oby się nie okazało jak w Krakowie,ze developer budował samowolkę. Tak mu
  urzędas pozolenie na budowę załatwił.
 • Gość: Maritta IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.04.07, 21:36
  Niestety w mojej gminie urzędasy jakoś nieskore do pomocy. A szkoda, miałabym
  kilka problemow mniej. A konserwator (wedle pisma, które mam) wydał warunki w
  kwestii budowy na tymże terenie. Adaptujący musi wziąc te zalecenia pod uwagę.
 • Gość: Badybady IP: *.zgora.dialog.net.pl 09.04.07, 08:23
  Zlecanie urzędnikowi, czy też kupowanie za jego pośrednictwem projektów to
  korupcja.
 • Gość: Maritta IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.04.07, 09:40
  no to masz juz odpowiedź dlaczego tego nie mogłam zrobic :)
 • dr_grey 12.04.07, 22:05
  Ech, jak czytam tutejsze posty to łza się w oku kręci.Ja czytam o tych
  wynagrodzeniach, odpowiedzialnościach itp. to się zastanawiam po kiego było
  zdawać na medycynę... No zgaduj zgadula, ile kosztuje godzina pracy w szpitalu
  (bez dyżurów). A to taka luzacka praca jest, zero odpowiedzialności, czysty fun
  :-)))
  Zajrzałam na to forum szukając informacji z grubsza jakie koszty nalezy brać pod
  uwagę przy zlecaniu wykonania indywidulanego projektu,ale już ktos na to
  odpowiedział. Zatem inne pytanie: wybierając architekta na co zwracac uwagę, jak
  ocenić jego/jej profesjonalizm żeby nie trafić na leszcza, bo smiem twierdzić,
  że jak w kazdym zawodzie i w tym jest ich całkiem sporo.

  Generalnie to zupełnie szczerze mówiąc nie rozumiem tych napaści na projekty
  gotowe. Ja osobiście swego czasu przejrzałam ich całe setki i może ze dwa były
  jakoś tam interesujące. A najgorsze były muratora i archipelagu i jeszcze takiej
  firmy, co to oferuje "typowe, polskie, tradycyjne domy"-nazwy nie pomnę. Ale to
  jest odpowiedż na zapotrzebowanie rynku. Ludzie w desperacji rzucają się na
  budowę małych domków na małych działkach bo nie chcą mieszkać na 30 metrach w
  jakimś slamsowatym bunkrze, jakoś te domy stoją i wszyscy są zadowoleni. A
  biznes musi się nieźle kręcić skoro firm oferujących gotowce jest całe mnóstwo.
  Jeśli tutejsi forumowicze się nie bawią w taki supermarket to się powinni tylko
  cieszyć, że są w jakimś sensie elitą zawodową i mają trochę inną klientelę.
 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 13.04.07, 07:54
  jesteś lekarzem i nie rozumiesz a znachorów to ty lubisz. Nie dziwiłbyś się
  gdyby pacjent wchodząc do szpitala ze skierowaniem do lekarza prosił o poradę
  sprzataczkę, pielegniarkę i magazyniera. Masz problem architektoniczny zgłoś
  się prosto do architekta. W budownictwie doświadczenie ma 70 % udziałów. Czy
  zleciłbyś tynkowanie domu komuś kto tylko czytał o tynkowniu a nigdy tego nie
  robił. A właśnie takich projektów szukasz, u teoretyków od robienia chwytliwych
  obrazków, a w internecie chcesz uzyskać opinię czy te obrazki są dobre. To tak
  jakbyś w sklepie zielarskim kupił ziółka na poważną chorobę i pytał się na
  placu targowym czy to dobry lek.Trafiłbys na lekarza to by ci powiedział z tą
  chorobą to się trzeba przebadać i uzyskać diagnozę u dobrego lekarza.
  Architektowi płaci się też za doświadczenie zdobyte przy realizacjach. I od
  tego doświadczenia zależy ile kasy przy budowaniu domu wyrzucisz lub nie w
  błoto.
 • Gość: lit_t IP: 81.15.180.* 13.04.07, 09:14
  > jesteś lekarzem i nie rozumiesz a znachorów to ty lubisz

  jeszcze gorzej bys ich nie lubil, gdyby sie okazalo, ze 70% ludnosci z
  problemami zdrowotnymi chodzi do znachora i O ZGROZO jakies 80% z nich jest
  cholernie zadowolona :)
 • Gość: pyton IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.07, 09:34
  jakies 80% z nich jest
  > cholernie zadowolona :)


  Takiś pewien ?
  Ciekawe skąd masz takie dane ? Pewnie z sufitu ?
  A może najwyżej 20% ?
  Reszcie oczy otwierają się stopniowo, zazwyczaj wtedy, gdy jest już za późno.
 • Gość: lit_m IP: 81.15.180.* 13.04.07, 09:44
  > Takiś pewien ?
  > Ciekawe skąd masz takie dane ? Pewnie z sufitu ?

  a masz inne nie z sufitu ? to podaj.

  ja znam kilka osob ktore pobudowalu gotowce i wszystkie sa zadowolone (znaczy 100%)
  te 20% odjalem tak z sufitu, bo na pewno ktos jest niezadowolony
 • Gość: pyton IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.07, 10:08
  No właśnie, skoro nie masz danych ( liczbowych ), to poco je podajesz ?
  Żeby samemu sobie nadać wiarygodności ? :(
  Proporcje mogą zupełnie inne ( odwrotne też ).
  A to, że gotowce to typowo polska specjalność ( swego rodzaju choroba
  wynikająca najczęściej z niewiedzy, też głupoty, owczego pędu, itd. ) - to
  powinno ci dać też do myślenia.
  Nie jest normalne to, co nie jest normalne ( też gdzie indziej ).
  Polak potrafi ? :(
  To już przerabialismy, nawet wielokrotnie :(
 • Gość: lit_m IP: 81.15.180.* 13.04.07, 11:17
  > A to, że gotowce to typowo polska specjalność ( swego rodzaju choroba
  > wynikająca najczęściej z niewiedzy, też głupoty, owczego pędu, itd. ) - to
  > powinno ci dać też do myślenia.

  pyton, ale ja sie z Toba zgadzam, tylko wnioski wyciagamy inne. Gotowce to
  typowo polska specjalnosc tak samo jak import uzywanych aut. I nie dlatego, ze
  wszyscy chca uzywkami jezdzic tylko dlatego ze na nowe ich NIE STAC ! Niejeden w
  remont gruchota (jak malo szczescia mial) majatek wlozyl.

  Pyton, ludzie ktorzy maja pieniadze maja je rowniez na architektow i fachwcow.
  Malo ktory zawraca obie glowe, zeby siedziec na forum i dyskutowac o tym czy
  sypialnia 13 m2 jest wystarczajaca.

  Tysiace ludzi stoi dzis przed wyborem kupic uzywane mieszkanie o powierzchni
  60m2 w wielkiej plycie (doskonale zaprojektowanej pod potrzeby standardowej
  polskiej rodziny hehe) albo budowy malego i taniego domku tak tanio jak sie da
  na dzialce u dziadka pod miastem. I nie mow im, ze tylko projekt indywidualny za
  15-20 tys rozwiaze ich problemy bo to nieprawda.

  Druga strona medalu sa inwestorzy ktorzy z gotowcow stawiaja chalupy za miliony.
  Tych ja tez nie rozumiem, ale ich wola i prawo.
 • Gość: pyton IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.07, 11:42
  Widzisz literko_m,
  właśnie nie bardzo się zgadzamy ( niestyty ).
  Ty piszesz ( twierdzisz), "że ludzi nie stać na architekta, dlatego kupują
  gotowce",
  a ja chciałbym powiedzieć ( śmiem twierdzić), "że ludzi nie powinno stać na
  kupowanie gotowców właśnie, bo przez to sami ( i to na własne życzenie ),
  pchają się w problemy, o których nie mają ( niestety ) najmniejeszego pojęcia".

  Budowa, jak przecież wiesz, to nie tylko projekt ( taki, czy inny, bo ten od
  gotowców trudno nawet nazwać projektem ), to także - a może nawet przede
  wszystkim - całe przygotowanie odpowiednie inwestycji ( budowy ). Projekt, jest
  tylko częścią tego przygotowania.
  Od tego w jaki sposób ( na ile porządnie, profesjonalnie, z pomyślunkiem,
  rozwagą, itd.) będzie przeprowadzone przygotowanie do budowy ( przygotowanie
  inwestycyjne ) zależeć będą w sposób decydujący np. jej koszty.
  A najczęściej jest to zwykła partyzantka inwestora . I nie ma się czemu dziwić
  zresztą, bo skąd ma on wiedzieć, jak powinno się TO robić. Partyzantka, podczas
  której są łopatami wyrzucane przez okno pieniądze idące w dziesiątki ( a nawet
  w setki ) tysięcy zł i to w sytuacji, w której ponoć "nie stać na architekta"
  ( zazwyczaj za śmieszne pieniądze w dodatku ).
  Gdzie indziej ludzie dokładnie zdają sobie sprawę z tego, dlatego postępują tak
  a nie inaczej.

  W PL inwestorzy nawet nie bardzo wiedzą co ( kto ) to jest architekt i do czego
  on służy.
  Architekt to nie ten, który rysuje, ale ...:)

 • Gość: lit_m IP: 81.15.180.* 13.04.07, 12:04
  biezesz pod uwage skrajny przypadek. a ja Ci powiem, ze do prostych 4 scian i
  dachu bardziej potrzebny jest doswiadczony murarz - to po pierwsze
  po drugie biorac architekta nie masz zadnej pewnosci, ze nie jest takim samym
  partaczem.
 • Gość: pyton IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.07, 12:29
  Nie biorę pod uwagę żadnych skrajnych przypadków, ale "najnormalniejsze,
  najzwyklejsze w świecie".
  Pozostając przy przykładzie murarza i 4 ścian ( a przy całej, zwykłej budowie
  to jednak "trochę" więcej niż 4 ściany ) to np. najpierw powinno się wiedzieć
  ile, z czego, itd. jest do zrobienia, a przede wszystkim za ile TEN murarz to
  zrobi, a za ile inny ( drugi, trzeci, czwarty,...) i dopiero na tej podstawie
  (m.in) wybierać TEGO ( lub innego ) murarza ... a potem dopilnować, aby to było
  zrobione tak a nie inaczej. Tymczasem przeciętny ( ten maluczki ) PL-inwestor
  robi tak, że ...
  ( i wychodzi na tym jak przysłowiowy Zabłocki na mydle, nie wiedząc nawet o
  tym ). Naprawdę mętnej wody w budownictwie jest wyjątkowo wiele.
  To po pierwsze.
  Po drugie, nie przesadzaj znowu, wybierając np. architekta, każdy kieruje się
  pewnymi kryteriami, takimi lub innymi (...) dość prostymi.
  Idąc Twoim tokiem rozumowania można by z góry zakładać, że każdy : murarz,
  lekarz, adwokat, cieśla, ..., że każdy to partacz.
  Oprócz szanownego inwestora oczywiście, bo ten wszystko wie najlepiej :) [:
  ((((( ]
 • Gość: Detegent IP: *.zgora.dialog.net.pl 13.04.07, 16:22
  Lit nie masz szans na dobrą inwestycję. Tylko głupiec uważa,że murarz jest
  ważniejszy od architekta. W PRL owszem klasa robotnicza była najwazniejsza ale
  np w Niemczech murarz,żeby nawet robił 24 h /d to nigdy nie otrzyma zapłaty
  wyższej od architekta. U nas jak widać robol cały czas uważany jest za
  mądrzejszego tylko k.rwa dlaczego tych szkół nie skończył.
 • dr_grey 14.04.07, 20:03
  Nie lubię znachorów, oj nie. I homeopatów też nie:-))) Ale jak ktoś chce się
  leczyć u znachora czy kogokolwiek to nic mi do tego i nie mnie podejmować
  decyzje za dorosłych ludzi. Każdy jest kowalem swojego losu.
  Nawiasem mówiąc w Polsce lud zna się na wszystkim, nie znają się tylko fachowcy
  wykształceni w danym kierunku. Zauważam nawet pewną prawidłowość: stopień
  "znaniasięnawszystkim" jest odwrotnie proporcjonalny do stopnia wykształcenia.
  Pozdrawiam


 • dr_grey 14.04.07, 20:30
  Mam jeszcze pytanie do fachowców-prosze wybaczyć dyletanctwo, ale nie mam w tej
  materii doświadczenia. Z postów powyżej i innych wątków rozumiem, ze rola
  architekta to nie tylko wykonanie projektu domu. Z czego składa się kompleksowa
  usługa i jakie są jej korzyści? A przybliżony koszt?
  Jak najlepiej wybierać architekta?
  I jeszcze jedno pytanie: czy mam jakąkolwiek gwarancję, ze projekt indywidualny
  wykonany dla mnie nie będzie później sprzedawany jako np. gotowiec?
  Z góry dzięki za pomoc
 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 16.04.07, 07:05
  Za niepowtarzalność płaci sie dodatkowo.
 • Gość: arch.1234 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.04.07, 14:40
  dr_grey napisał:
  Z postów powyżej i innych wątków rozumiem, ze rola architekta to nie tylko
  wykonanie projektu domu. Z czego składa się kompleksowa usługa i jakie są jej
  korzyści?


  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=60811441&a=60838125
 • Gość: Detergent IP: *.zgora.dialog.net.pl 16.04.07, 16:50
  Przy tzw typówkach wygląda to tak:
  Cały proces inwestycyjny składa się z 3 etapów :
  A. Projektowania
  B. Przygotowania inwestycyjnego
  c. Nadzoru realizacyjnego

  Bardzo upraszcając, ww. etapy składają się z :

  Ad A. ( Projektowanie ) :
  1. Koncepcja Projekt typowy = wydawnictwo, które sam inwestor przystowsowuje do
  swojek działki
  2. Projekt architektoniczno-budowlany adaptacja wydawnictwa przez najczęściej
  technika budowlanego lun w najlepszym przypadku inż budownictwa
  3. Projekt wykonawczy bardzo często jest on lecany jako aranżacja wnętrz
  projektantowi po różnych uczelniach i kursach

  Ad B. ( Przygotowanie inwestycyjne ) :
  4. Sporządzenie specyfikacji wszystkich robót budowlanych
  ( z odpowiednim podziałem na różne rodz.rob.bud.)
  5. Zebrania ofert wykonawców ( zazw.4-5 ) na każdy z rodzajów rob.bud. w
  oparciu o ww. specyfikacje ), wybór ostatecznych wykonawców ( sposród tych,
  którzy złożyli oferty ), przygotowanie i zawarcie (podpidsanie) odpowiednich
  umów, sporządzenia harmonogramu budowy, itd.

  Ad C. ( Nadzór realizacyjny ) :
  6. Kierowania budową ( w charakterze kierownika budowy, lub niestety tylko
  nadzoru autorskiego, jeżeli architekt nie posiada uprawnień do kier.rob.bud. i
  nie może pełnić funkcji kierownika budowy ), nadzór nad budową, koordynacja
  prac wykonawców, odbiór ( lub nie ) wykonanych robót, kontrola wystawionych
  rachunków przez wyk., ich ewent.korekta,...itd. - wszystko aż do przekazania
  kluczy wybudowanego obiektu, z odbiorem końcowym, itd.  Pozostałe czynności związne z realizacją wykonuje czesto sam inwestora
  zatrudniając co najwyżej kierownika budowy. Nie lepiej więc do całego tego
  procesu od zaprojektowania do oddania pod klucz zatrudnić jednego mgr inż.
  architekta zamiast dziesięciu pseudo znawców architektury w globalnym
  rozliczeniu bedzie taniej i lepiej.
 • dr_grey 16.04.07, 21:50
  Ogromnie dziękuję! Nie mam zamiaru korzystać z "gotowca" (juz nie chcę się
  rozpisywać na ten temat, ale dla mnie nie tędy droga), więc te informacje są dla
  mnie bardzo ważne. Tylko proszę, pomóżcie mi jeszcze. Rozumiem, ze chcąc
  zaprosić architekta do pomocy we wszystkich wymienionych etapach (co wydaje mi
  się opcją optymalną) muszę znależć osobę z uprawnieniami do nadzoru
  realizacyjnego, tak? Czyli nie każdy mgr. inż. architekt je ma? Czy projekt
  architektoniczno budowlany musi byc wykonany przez technika/inż. budownictwa?
  Chodzi mi o to, czy sam architekt nie moze tego zrobić?
  I pliz odpowiedzcie mi takze na pytanie: jak wybierać architekta, jakie kryteria
  brać pod uwagę? Gdybyscie Wy czysto hipotetycznie, ale z Waszą wiedzą wybierali
  fachowca to co sprawdzalibyście, zeby sie upewnić, ze to nie hmmm, partacz?
  Ogromne dzięki za odpowiedzi.
  PS. Do Detergenta-ja sobie doskonale zdaję sprawę, ze za projekt niepowtarzalny
  trzeba płacić. To OK. Tylko ze strony formalno prawnej-czy to jest przeniesienie
  praw autorskich czy jak?
 • mj.agh 08.05.07, 22:01
  Gość portalu: pyton napisał(a):
  > Budowa, jak przecież wiesz, to nie tylko projekt ( taki, czy inny, bo ten od
  > gotowców trudno nawet nazwać projektem ), to także - a może nawet przede
  > wszystkim - całe przygotowanie odpowiednie inwestycji ( budowy ). Projekt,
  jest tylko częścią tego przygotowania.
  > Od tego w jaki sposób ( na ile porządnie, profesjonalnie, z pomyślunkiem,
  > rozwagą, itd.) będzie przeprowadzone przygotowanie do budowy ( przygotowanie
  > inwestycyjne ) zależeć będą w sposób decydujący np. jej koszty.
  > A najczęściej jest to zwykła partyzantka inwestora . I nie ma się czemu
  >dziwić zresztą, bo skąd ma on wiedzieć, jak powinno się TO robić. Partyzantka,
  >podczas której są łopatami wyrzucane przez okno pieniądze idące w dziesiątki (
  >a nawet w setki ) tysięcy zł i to w sytuacji, w której ponoć "nie stać na
  >architekta" ( zazwyczaj za śmieszne pieniądze w dodatku ).
  > Gdzie indziej ludzie dokładnie zdają sobie sprawę z tego, dlatego postępują
  >tak a nie inaczej.
  > W PL inwestorzy nawet nie bardzo wiedzą co ( kto ) to jest architekt i do
  >czego on służy.
  > Architekt to nie ten, który rysuje, ale ...:)


  Jeśli chodzi o praktykę to niestety wciskasz tu kity. Jestem na etapie
  poszukiwania architekta, który zająłby się moim przyszłym domem. Niestety z
  moich rozmów z krakowskimi architektami wynika, że ograniczają oni swoją rolę
  do RYSOWANIA projektów indywidualnych, mogą również załatwić dokumenty w gminie
  i chętnie biorą także nadzór autorski, który ma postać kilku wizyt na budowie :(
  Sorry ale jeśli większość architektów, ponoć tych lepszych bo zajmujący się
  projektami indywidualnymi, sprowadza swoją pracę do „ciepania kasy” na
  rysowaniu projektów to dlaczego dziwicie się opinii przeciętnych ludzi
  uważających, że na tym polega głównie zawód architekta. Nic dziwnego, że przy
  takim podejściu samych architektów ludzie nie widzą wielkiej różnicy pomiędzy
  odpowiadającym im projektem gotowym a indywidualnym, zrobionym specjalnie dla
  nich.
 • obly 16.04.07, 21:07
  oto głos rozsądku!!!
  brawo Dr Grey ;)))
  --
  Koń był chory
 • Gość: antyjełoppy IP: *.chello.pl 19.07.07, 22:16
  wypierd.
  z tym swim koniem
 • obly 16.04.07, 21:05
  ej
  to chyba przeginka letka jak czytam tych co sie wypowiadają ale no cóż ;)
  omowmy dwa przypadki:

  przypadek 1. ekonomiczny architekt
  zmiany takie mozna zrobic na czerwono kreską i miec resztę w pupce. dorabia sie
  kilka wymiarów tez na czerwono i jesli zmiany są czytelne to nie ma problemu.
  dorobic projekt zagospodarowania terenu i wuala.
  projekt gotowy. ;)

  ustalmy moi drodzy ze projekt instalacji na dzialce to nie jest projekt
  instalacji w domku ale jedynie zaproponowanie podlaczen budynku i nie sadze aby
  to robił ktokolwiek inny niz pani arch. i to lekka rączka.
  a wiec jest drogo
  fachowiec taki winien za projekt zagospodarowania wziac ok 500-1000 a za zmiany
  drugie tyle czyli razem kwota takiej prostej ale zgodnej z prawem adaptacji
  moze kosztowac od ok 1000 pln do 2000 pln. bez nadzorów i innych pierdół.
  wady:
  reszta projektu przestaje byc aktualna, obliczenia grzejników są bez sensu,
  zestawienie drewna i stolarek sa do wyrzucenia i takie tam.


  ale teraz zaproponujmy inny scenariusz:

  scenariusz 2: uwazny i swiadomy architekt:
  robi rysunki zamienne a nie kresli gdyz przesuniecie garazu zmienia kazdy
  praktycznie rysunek:
  fundamenty, parter pietro, rzut wiezby, rzut dachu, i przynajmniej 3 elewacje
  i jesli sie ma szczescie to przekroj zostaje.
  dostosowywuje projekt do technologii w której bedzie budowal inwestor ;)
  (wszystkie typówki sa robione przewaznie z pustaków jednowarstwowych, zgodne z
  PB i normami a nie trzeba siekac detali ;))
  a wiec praktycznie mozna zalozyc ze ktos musi wklepac caly projekt do kompa aby
  sieknac zmianke jak ktos lakonicznie okreslil "przesunac jedna sciane".
  fachowiec taki przerabia rowniez swiadomie zalaczone projekty instalacji
  elektrycznych, przelicza grzejniki tam gdzietrzeba, konsultuje z branzowcami a
  wiec wykonuje pelna robote jaka jest przy projektowaniu domu.
  o ile sie orientuje w rynku to takich odpowiedzialnych architektow nie ma. bo
  jak jest naprawde odpowiedzialny architekt to sie za takie przeróbki nie tyka
  gdyz inwestorowi to sie nie moze oplacac gdyz robota jest praktycznie taka sama
  co przy nowo projektowanym domu plus koszt zakupionego projektu. wiec naprawde
  odpowiedzialny architekt odesle inwestora do architekta ekonomicznego bo
  wycena pracy odpowiedzialnego architekta oscylowala by w okolicach 6 000 - 12
  000 a wiec od biedy porównywalnie z kosztem projektu indywidualnie
  projektowanego. inaczej mowiac to jakbys swojego malucha zaprowadzil do serwisu
  MAYBACHA, pamietaj ze wyjedziesz i tak MALUCHEM!!!


  wiec nie ma dobrej odpowiedzi:

  jesli zmiana do projektu kosztuje wiecej niz projekt to oznacza jedynie ze
  niepotrzebnie kupiles sobie projekt.

  jesli oszczedzasz na architekcie - niektórzy sie tym szczycą - to rób to ale
  naszpikuj sie informacjami techniczno budowlanymi i bywaj na swojej budowie co
  dzien gdyz twój projekt budowlany staje sie w tym momencie jedynie natchnieniem
  budowlanca a przestaje pelnic swoja role konkretnych planów i mozna potem
  zastac sporo niespodzianek.

  czyli odpowiadajac na twoje pytanie:
  jako inwestor w zyciu nie zapłaciłbym tyle kaski za takie zmiany ale tez jako
  architekt nigdy bym sie nie podjał zrobienia projektu zamienego w pelnym
  standarcie za taką kwotę.
  ;))) wiem wiem, nie pomogłem.
  szczerze mówiąc robiac zmiany za taka kaske tracisz argument za tym aby miec
  tanio projekt domu bo ciebie nie stac. masz go dosc drogo. wiem ze juz za 8 000
  mozna zamowic swobodnie projekt do pozw na budowę w standarcie niezbednym do
  wybudowania.

  RADY DLA POSZUKIWACZY DOMKOW TYPOWYCH:
  1. Jesli chcesz dom z katalogu to SZUKAJ DOPÓTY ZNAJDZIESZ IDEALNY DOM KTOREGO
  NIE BEDZIESZ MUSIAL ZMIENIAC ani kreseczki. tylko wtedy cokolwiek oszczedzasz.
  pamietaj tylko ze masz byc potem SZCZESLIWY.
  2. do tego szukaj POD OKIEM KOGOS KTO POMOZE CI OKRESLIC JAKI TYP PROJEKTU
  PASUJE NA TWOJA DZIALKE NAJLEPIEJ szczególnie strony swiata. i taka rozmowe bym
  przeprowadzil przed szukaniem domu. inaczej TWOJE OSZCZEDZANIE JEST JEDYNIE
  BUDOWANIEM ZA PODOBNE PIENIADZE BRZYDSZEGO DOMU NIZ BYS CHCIAL MIEC. niestety
  taka prawda.
  3. ZA KAZDYM RAZE DODAJ DO KUSZACEJ CENY PROJEKTU TYPOWEGO okolo 1500 PLN na
  projekt zagospodarowania terenu.

  a jesli chcesz naprawde zaoszczedzic realna kaske to nie buduj np garazu na dwa
  stanowiska ktorego wielkosc jest porównywalna z domem. W wiekszosci przypadkow
  oszczednych domów garaz nie pelni funkcji garazu tylko piwniczki gdyz domy
  oszczedne maja to do siebie ze sa projektowanie na ksztalt mieszkania w bloku
  plus kotłownia i garaz. niestety musi byc pomieszczenie gospodarcze chociazby
  na sanki narty 2 rowery 4 opony na zmiane kosiarkę lopate szpadel grabie dwie
  walizki narzedzi i kilka starych rupieci ktorych szkoda wyrzucic.
  w sam raz do tego pasuje garaz a ze samochod i tak mamy 7 letni wiec nie szkoda
  nam go zostawiac pod chmurka ;))

  pozdrawiam

 • mj.agh 08.05.07, 21:36
  > a jesli chcesz naprawde zaoszczedzic realna kaske to nie buduj np garazu na
  dwa stanowiska ktorego wielkosc jest porównywalna z domem.

  Ciągnąc dalej to rozumowanie można dojść do wniosku, że nie potrzebujemy w
  ogóle budować domu, przecież możemy dalej mieszkać w bloku…
  Nie rozumiem jaki jest sens budowania jednostanowiskowego garażu w rodzinnym
  domu. Większość rodzin, które stać na budowę domu ma już 2 samochody, za kilka
  lat dzieci podrosną i też będą miały swoje samochody – wtedy bez garaży nasze
  podwórko będzie wyglądało jak autokomis (piękna perspektywa).
 • obly 10.05.07, 09:25
  no to buduj sobie garaze.
  ciagnac twoje rozumowanie nalezy wybudowac juz garaze dla wnuków zamiast domu
  --
  Koń był chory
 • Gość: dr inż betoniarz IP: *.chello.pl 12.06.07, 00:33
  Czegoś nie kapuje ???
  czy tzw "architekci" żyją w innym kraju niż my proste ludki po medycynie,
  elektronice, uniwerkach itp ???
  Jeśli za projekt chłopcy wołają 20-30 k zeta a machają ich z 10 (rozumie że to
  nie dużo dla nich) to MUSZĄ zarabiać po paredziat kołą miesięcznie ????
  Moze to i tyle wart amoze i w dupskach się poprzewracało.
  Czy jako elektronik mam namawiać KAZDEGO na NIEPOWTRZALNY telewizor pod
  klienta ???
  Przecież to jacyś idioci. Albo nas mają za idiotów.
  Cały Zachód tanie dla średniaków budownictwo opiera na powtarzalności.
  A prawdziwi Architekci zajmują się poważnymi rzeczami - wyatrczy się tam
  rozjrzec i tu.
  Dlatego nie dajcie sobie wody z móżgu robic
  Kop w dupe i do roboty - zarobic choc zeta uczciwie.
 • Gość: aneczka IP: *.chello.pl 12.06.07, 00:41
  A pogonić batami to całe towarzystwo !
 • Gość: obly IP: 212.75.100.* 12.06.07, 23:51
  i rozjechac czolgami a co....
  niech projektuja koledzy z bratniego technikum pszczelarskiego
 • Gość: obly IP: 212.75.100.* 12.06.07, 23:50
  ;) lecz sie kolego

 • Gość: stepokura ? IP: *.chello.pl 19.07.07, 22:15
  co ty debilu walony z tym chorym koniem
 • mj.agh 21.07.07, 17:24
  obly napisał:
  > no to buduj sobie garaze.

  Jestem zwolennikiem garażu w bryle domu, także pozostanę przy budowaniu domów.

  > ciagnac twoje rozumowanie nalezy wybudowac juz garaze dla wnuków zamiast domu

  Naiwny. Wydaje ci się, że gdy twoje dzieci będą miały swoje dzieci to nadal
  będą z tobą mieszkały. Może jeszcze na jakichś zabitych wsiach dalej istnieje
  tradycja wielorodzinnego budownictwa jednorodzinnego. Jednak tendencja jest
  taka, że dorosłe dzieci wyprowadzają się z domu rodziców.
  Myślę, że będzie dobrze jak przynajmniej zrobisz garaż dla żony a nie tylko dla
  siebie.
 • Gość: danka IP: *.chello.pl 12.06.07, 00:36
  fachowiec taki przerabia rowniez swiadomie zalaczone projekty instalacji
  elektrycznych, przelicza grzejniki tam gdzietrzeba, konsultuje z branzowcami a
  wiec wykonuje pelna robote jaka jest przy projektowaniu domu


  GDZIE TY OSZUŚCIE WIDZIAŁEŚ żeby tym sie PAN architekt zjmował , projekty
  elektryczen robi się przy dużych budynkach (poza kreskowym)/.
 • Gość: obly IP: 212.75.100.* 12.06.07, 23:58
  lecz sie ale poza ZOZem

  jak nie znasz tematu, to go czytaj tylko, a jak chcesz nawiazywac do słowa
  pisanego to je najpierw przeczytaj ze zrozumieniem.
  no pewnie ze nikt nie przerabia i stad tacy idioci jak ty maja wspaniałą zabawę
  w zrób to sam "o kurde jak drogo" i "panie majster to nie pasuje trzeba
  poprawic"

  chodzi o to ze w typówce kupujesz z projektami branzowymi które traca na
  aktualnosci po przeróbkach. i w sumie winno sie je skorygowac ale nikt tego nie
  robi bo za drogo. płacisz i tak w przeróbkach, czy robotach dodatkowych.
  i piszac architekt - mam na mysli swiadomego fachowca który ma do dyspozycji
  branzystów który koordynuje projekt z branzami. miej swiadomosc.

  jak na drugi raz wcisniesz capsa to lepiej sobie nacisnij na górna warge i
  zatrąb hymn kibiców piłkarskich. moze ci przejdzie.

  w sumie pisałem w dobrej wierze jak nikt chyba tutaj, dzięki.
 • Gość: el Marian IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.07.07, 17:47
  W odpowiedzi na poruszone przez architektów zagadnienia w szczególności przez
  obly'ego (dzięki za barwny język, Twoje posty czytalo się z przyjemnością)
  chciabym Was zapytać o kilka kwestii:
  - uważacie, że wybór projektu "na zamówienie" jest w efekcie finalnym tańszy i
  mniej bezproblemowy, jak rozumiem - jaki to koszt dla domu ok. 150 m 2+2 full
  wypas to jest pelny udzial architekta również podczas budowy?
  - z żoną przewertowaliśmy na pewno ponad 1000 projektów od ponad roku i choć
  nie znaleźliśmy ciągle w 100% nam odpowiadającego, dzięki temu mamy swoją wizję
  jaki dom chcielibyśmy. Sam nie wiem czy to przypadek, że nie znaleźliśmy
  odpowiedniego, myślaem już, że z nami coś nie tak...Ostatnio spodobal nam się
  projekt SYNTIA z podwójnym garażem (nie proszę o opinie chyba, że ktoś chce...)
  Po lekturze wątku muszę się przyznać, że bardzo chętnie zrezygnowabym z tej
  drogi przez mękę czyli budowy w systemie gospodarczym ale obawiam się, że wtedy
  te 400 - 500 tys może nie wystarczyć. Dlatego też jeśli wybór projektu
  indywidualnego dal by mi gwarancję i poczucie komfortu(również na etapie
  realizacji budowy)na pewno zapacibym za niego bez mrugnięcia okiem.
 • Gość: Detergent IP: *.ssp.dialog.net.pl 14.07.07, 11:23
  Architektowi przedstawiasz program a on rysuje twoje marzenia. U mnie przy max
  trzecim podejściu jesteśmy zgodni co do formy i funkcji budynku. Wówczas rysiję
  projekt budowlany i do końca budowy raczej nic sie nie zmienia. Niestety jestem
  drogim architektem domki robię od 25 tys zł w górę ale zdarzają się młodzi
  architekci, którzy projektują za mniejsze pieniądze i może nawet lepiej.
 • Gość: wiertek IP: *.chello.pl 19.07.07, 21:57
  Cena projektu to 1-2 % kosztów całej budowy....

  Co to zagłupia ku.. wymyśliła ?
  jak pacjent przyjdzei do dentysty to mam go kasować w stosunku do wartosci
  pacjenta ?
  Przeglad w aucie w cenei zaleznej od ceny auta na giełdzie ???
  Cały zachód (a jaki ładny) buduje domy powtarzalne, a architekci zajmują sie
  powaznymi rzeczami , anie domkami
  U nas architekci to jakies pojeby co im się wydaje ze kazdy ma swiety obowiązek
  budować udziwniony pałac i im odpalac po 100 000 za parę rysunków
  Kop w tyłek i do ucziwej pracy.
 • Gość: f IP: *.chello.pl 19.07.07, 22:00
  kłamiesz bydlaku
  projekty branżowe sa w domkach TRYWIALNE !
  Maliniak Roman by je machnął.
 • Gość: ania IP: *.aster.pl 19.07.07, 22:49
  znalazlam ciekawy portal o wnętrzach ciekawe pomysly i aranzacje polecam
  www.e-mieszkanie.pl
 • tygrysio_misio 20.07.07, 19:41
  magister inzynier budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami moze samodzilnie
  projektowac budyni do 1000M3 kubatury.....dobrze pamietam, czy juz sie zmienilo
  prawo budowlane??

  czytajac te wypowiedzi dochodze do wniosku,ze to byloby najlepsze rozwiazanie ;]

  a koncepcje wlasnego domku to ma chyba kazdy...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.