Dodaj do ulubionych

Ks. Aleksander Radecki - Droga Krzyżowa

02.04.10, 10:28
Edytor zaawansowany
 • 11.jula 02.04.10, 10:29
  „Zasądźmy Go na śmierć, bo nam niewygodny”; wyrzućmy Boga poza
  nawias życia, historii, aby żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał – oto
  współczesna nam wersja wyroku na Jezusa.
  Jaki jednak „interes” ma w tym człowiek, by żyć bez Boga? Jeżeli
  Boga nie ma, to wszystko wolno! Czyli – jesteśmy u początku, jak
  wtedy w raju, gdzie człowiek miał dokonać wyboru wobec
  pokusy: „Będziecie jak Bóg”. „Nie będę służyć!” – oto echo buntu,
  który nie jest nam obcy.
  Ilu ludzi w tej naszej parafii „żyje, jak gdyby Bóg nie istniał”?
  Popatrzmy na frekwencję podczas Eucharystii w dzień Pański; policzmy
  rozwody, zdrady małżeńskie, przemoc w różnych jej postaciach – także
  w rodzinach; niegodziwe zyski najróżniejszych handlarzy (handel w
  niedziele, dealerzy narkotyków, agencje towarzyskie…wink; ilu
  ochrzczonych omija konfesjonał, stół Pański; ilu codziennie bluźni
  Bogu…
  Pytamy z niepokojem, co robić, w jaki sposób towarzyszyć zwłaszcza
  ludziom młodym, których Ty Jezu, powołujesz do współpracy z sobą w
  dziele zbawiania świata? Jak nie pogubić tych, którzy wprawdzie
  uroczyście przyjmą Ciebie po raz pierwszy do serca w wieku 9 lat, w
  6 lat później proszą o Ducha św. w bierzmowaniu, ale już w szkole
  średniej gotowi są żałować, że ktoś kształtował ich w szkole
  Ewangelii? Jak zatroszczyć się o Twoją, Panie, obecność pośród
  świata, skoro religia, wiara miałaby być tylko czymś prywatnym i
  indywidualnym?

  Święty Boże! Święty Mocny! Święty a Nieśmiertelny!
  Zmiłuj się nad nami!
 • 11.jula 02.04.10, 10:29
  Stacja ta stawia wyznawców Chrystusa wobec konieczności wzięcia
  krzyża i wpisania go w całe swoje życie.
  Wszelkie ziemskie organizacje, partie czy spółki zaczynają od
  eksponowania korzyści, jakie dadzą każdemu, kto do nich przystąpi.
  A ty, Jezu – co obiecujesz ludziom idącym za Tobą, jakie nam
  stawiasz warunki? „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
  samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo
  kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z
  mego powodu, znajdzie je”; „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a
  wręcz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego”; „kto miłuje
  ojca, matkę i siebie bardziej niż Mnie – nie może być moim
  uczniem”; „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą
  prześladować”; „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i
  prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na
  was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w
  niebie”.
  Czy to aby na pewno dobra „reklama” Królestwa Bożego? Czy można
  dziwić się, że nie pobiegną za Tobą, Nauczycielu z Nazaretu, tłumy,
  skoro świat obiecuje im rzeczy znacznie weselsze i przyjemniejsze?
  Co jest moim krzyżem dziś? Brak zdrowia; wyczerpująca praca;
  pijaństwo męża; obojętność rodziny i sąsiadów; bieda materialna;
  nałogi; samotność; niezrozumienie w małżeństwie; bezrobocie;
  niepowodzenia w realizacji zamierzonych planów? Jak długa może być
  ta lista Panie Jezu? Ale już wiem, że nie warto marnować energii na
  stawianie pytań „dlaczego?” „dlaczego ja?” „dlaczego cierpienie?” Bo
  tak naprawdę staje przede mną jedyne sensowne pytanie: jak cierpieć:
  bezmyślnie, głupio i bezowocnie – czy świadomie i obiecująco na
  doczesność i wieczność, bo z Tobą, Panie Jezu?
 • 11.jula 02.04.10, 10:30
  Świętemu Augustynowi zawdzięczamy takie zdanie: „Jeżeli Bóg jest na
  pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu”. Nic więc
  dziwnego, że pierwsze przykazanie Boże i pierwsze przykazanie
  miłości domagają się poszanowania owej hierarchii – i to dla
  zagwarantowania nam szczęścia już tu, na Ziemi.
  Niestety, dalecy jesteśmy od tego ideału.
  Gdy patrzę na pierwszy upadek Jezusa, myślę o tylu katolikach,
  którzy niby wierzą, nawet czasami praktykują i jakoś na zewnątrz „są
  w porządku” – jednak ich serce, myśli, styl życia dalekie są od
  Bożego planu. Aby trwać w wierze, konieczne jest nieustanne trwanie
  w Bogu! Nonsensem jest twierdzenie: „jestem wierzący, ale
  niepraktykujący”. Co więcej, te słowne deklaracje dotyczące wiary,
  musimy uczciwie weryfikować w rachunku sumienia dokonywanym w
  świetle Bożej nauki, a nie własnych pomysłów.
  Osobista, codzienna żarliwa modlitwa; niedzielna i świąteczna
  Eucharystia; wierność przykazaniom, życie w łasce uświęcającej na co
  dzień; rzetelne wykonywanie swoich obowiązków stanu; czynna miłość
  bliźniego; pielęgnowanie życia wspólnotowego w rodzinach i
  sąsiedztwie – oto elementarz, bez którego nie ostoi się moja wiara.
  Popatrzmy uczciwie na swoje mieszkania, czy są one jeszcze
  świadectwem, że żyją w nich chrześcijanie? Popatrzmy jak łatwo
  zdjęliśmy z szyi medalik na rzecz podejrzanych wisiorków i amuletów;
  jak szybko „wyemigrował” z naszej kieszeni różaniec; jak nam dobrze
  jedzenie smakuje bez modlitwy dziękczynnej; jak łatwo ginie w
  hałasie dnia codziennego dźwięk dzwonu wzywającego do modlitwy Anioł
  Pański; jak trudno znaleźć – wśród wielu możliwości i propozycji
  czasopismo katolickie…
  Panie przymnóż nam wiary! Panie zaradź memu niedowiarstwu!
 • 11.jula 02.04.10, 10:31
  Boję się tych wszystkich „mędrców”, którym Ty, Matko Boga i ludzi
  zawadzasz. Tuż po wyborze Jana Pawła II świat Zachodu zakrzyknął w
  publikatorach, że będzie to papież zacofany, bo… Maryjny! Iluż to
  ludziom, zwłaszcza młodym, pokrętne teorie pseudo – teologów wydarły
  z rąk różańce? Skąd ten strach, że kult maryjny w Polsce przysłania
  czy przysłoni Pana Jezusa?
  Mówią nam, że Europa żyje i wychowuje się bez ojca – cywilizacja bez
  ojców, kryzys ojcostwa. A jeśli do tego jeszcze odbierze się ludziom
  matkę?!
  Czy można żyć bez matki?
  Tak, tak – można… Zobacz: domy dziecka, policyjne izby dziecka,
  dzieci ulic wielkich metropolii, a nawet wysiłki adoptowania dzieci
  przez homoseksualistów. Może dziecko żyć bez matki, oj może;
  popatrzmy tylko jakie jest „szczęśliwe”, jak się „uroczo” kiwa w
  swej sierocej wegetacji…
  Wiara, chrześcijaństwo bez Matki Bożej? Polska bez Tej, co jasnej
  broni Częstochowy, bez ślubów jasnogórskich, pielgrzymek, bez
  wieczornego Apelu, gromnicy, wianków i kwiecia święconego w dzień 15
  sierpnia? Powołani bez Niepokalanej? Tylko ten, któremu Maryja
  depcze głowę, może podsyłać nam takie pomysły…
  Owszem, trzeba nam zatroszczyć się o prawdziwy, zdrowy, głęboki kult
  maryjny – tak, by Ona była nam wzorem do naśladowania, by
  rzeczywiście była wychowawczynią, przewodniczką pewną do nieba.
  Matko Boża, pozwól mi i pomóż zacząć to wielkie dzieło uzdrawiania
  pobożności maryjnej – od siebie.
 • 11.jula 02.04.10, 10:32
  „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
  Mnieście uczynili” – tak będzie brzmiała sentencja wyroku w dniu
  ostatecznym.
  Wiem – i co z tego?
  Ileż to razy obojętnie mijam Ciebie, Chryste, i nawet nie usiłuję
  rozpoznać w tylu potrzebujących? Wyłączyć dzwonek, odwrócić głowę,
  wykpić się kanapką czy drobną monetą, ciuchami starymi, które
  oddałem w ramach tygodnia miłosierdzia lub złotówką na Wielką
  Orkiestrę Świątecznej Pomocy, świecą na wigilijny stół…
  To nie wystarczy, gdyż miłosierdzie musi się stać moją naturą! Nie
  wystarczy tym bardziej, że oprócz biedy materialnej, istnieją całe
  obszary nędzy duchowej, która domaga się mojego zaangażowania:
  ludzie smutni, załamani, zranieni, szukający sensu życia – czyz nie
  mają prawa liczyć na mnie?
  Miłosierdzie oznacza taką postawę, dzięki której inni czują się obok
  mnie piękniejsi, lepsi, bezpieczniejsi. Pozwala ono pozostawić
  odpowiednią przestrzeń, w której może swobodnie rozwijać się bliźni.
  To miłosierdzie każe mi dbać o to, bym nie robił wokół siebie
  zbytniego hałasu i nie pozostawiał po sobie bałaganu, który później
  muszą sprzątać inni. Może się rozpocząć od cichego zamykania drzwi i
  mycia po sobie wanny w łazience; od wysłania wszystkim członkom
  rodziny świątecznych pozdrowień i życzliwego zainteresowania losem
  sąsiadów z tej samej klatki schodowej czy szkolnej ławki.
  Panie Jezu, bogaty w Miłosierdzie; ucz mnie być prawdziwie
  miłosiernym, skoro tylko tacy – miłosierni – miłosierdzia dostąpią.
 • 11.jula 02.04.10, 10:32
  To, czego spodziewają się po chrześcijanach wszyscy, nawet
  niewierzący – to piękne, pełne człowieczeństwo. Zanim będzie
  ogłaszana Ewangelia, zanim zaczną się dyskusje i przekonywania,
  ruchy charyzmatyczne i „mówienie językami” – najpierw jest kontakt
  na płaszczyźnie człowiek – człowiek. Nic więc dziwnego, że wszelkie
  ludzkie biedy zawsze „uciekały pod kościół” rozumując prawidłowo i
  logicznie: „jeśli oni naprawdę wierzą, nie mogą minąć mnie
  obojętnie”.
  Weronika nie była teoretykiem – zrobiła to, co mogła w danej
  sytuacji zrobić i co należało zrobić, by ulżyć Skazańcowi. Wykazała
  się wobec Pana Jezusa i otaczającego Go tłumu odwagą, realizmem,
  delikatnością.
  A czy ja mogę spać spokojnie, patrząc na poziom swojego codziennego
  stylu życia? Bo umiem jeść łyżką i widelcem i wiem nawet po co jest
  nóż obok talerza – brawo; myję zęby parę razy dziennie odpowiednią
  pastą – świetnie; myję też bez przypomnienia ręce przed jedzeniem,
  nie obgryzam paznokci, nie przeklinam (zbyt głośno i często) znam
  dwa języki obce, obsługuję komputer…
  To nie wystarczy!
  Mieć zgadujące oczy, wrażliwe uszy, rozbudowaną wyobraźnię serca –
  tak, by inni wreszcie trafiali do Pana Boga – oto mój
  program! „wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili
  i wy im czyńcie!”
  Pamiętasz, na co najbardziej czeka człowiek podczas choroby,
  zwłaszcza w szpitalu? Pamiętasz, jak ważne było dla ciebie
  zauważenie przez bliźnich twojego smutku, strapienia, łez – jaką
  wagę ma wtedy każde wypowiedziane serdecznie słowo? Pamiętasz jak
  boli, gdy ktoś zapomni o twoich imieninach, zignoruje twój sukces,
  ośmieszy cię przed ludźmi?
  Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w
  niebie jest..
  Weroniko – na pomoc!
 • 11.jula 02.04.10, 10:33
  O Jezu, gdzie jest – po latach kroczenia za Tobą – mój zapał,
  gorliwość, entuzjazm? Jak uda mi się zapalić i porwać innych, gdy
  sam ledwie kopcę, ledwie pełznę w Twej służbie? Jak często powtarzam
  refren: „nie chce mi się”; „mam już wszystkiego dość”; „dajcie mi
  wreszcie święty spokój”.
  Jestem gotów szukać przyczyn tego stanu rzeczy: „bo tatuś nigdy mi
  nie powiedział, że mnie kocha”; „w szkole mówili, że nic ze mnie nie
  będzie”; „przełożeni mnie nie doceniają”; „czuję się wyzyskiwany, a
  do nagród i wyróżnień to zawsze są ci inni”; „doskwiera mi
  samotność”… Jak długa jeszcze może być taka „litania” moich zranień,
  skarg i zażaleń?
  I tak wolę rozwalić małżeństwo, niż walczyć ze swoim superegoizmem,
  włączyć telewizor lub wypić wysokoprocentowy napój, zamiast
  porozmawiać z najbliższymi w gronie rodzinnym; odejść od Kościoła,
  zamiast słuchać dobrze ukształtowanego sumienia, zadusić w sobie
  głos powołania kapłańskiego czy zakonnego i wybrać coś
  znacznie „atrakcyjniejszego”, prostszego…
  Dlaczego jednak nie potrafię przyjść do Ciebie, Jezu, gdy mi ciężko,
  samotnie i źle? Przecież obiecałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
  którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Upadam
  znużony i zniechęcony, bo nie szukam w Tobie, Panie, „źródła
  zasilania”, pokładając ufność raczej w człowieku i sobie samym… Czy
  rzeczywiście psycholog, telefon zaufania lub rubryka porad w
  kolorowym tygodniku, skutecznie zastąpi regularną, systematyczną
  spowiedź oraz częstą Komunię Św.?
 • 11.jula 02.04.10, 10:34
  Przy tej stacji musimy pomyśleć o losie, jaki sobie gotujemy poprzez
  relacje do kobiet. Bo owszem: polityka państwa, które musi
  zabezpieczyć los rodzin, troskę o zdrowie, ochronę prawną,
  bezpieczeństwo publiczne. Ale ostatecznie klimat wobec dziewictwa,
  macierzyństwa, kobiecości – tworzymy absolutnie wszyscy!
  „Płaczcie nad sobą” – mówi Jezus do kobiet, spotkanych podczas swej
  drogi na Kalwarię – i trzeba to usłyszeć tu i teraz. Nasze
  słownictwo, żarty, gesty, spojrzenia, gotowość pomocy w sytuacjach
  trudnych dla kobiet i rodzin, troska o prawdziwe wychowanie młodych
  do życia w rodzinie, zrozumienie potrzeb psychicznych, duchowych
  kobiet, ukazywanie młodym dziewczynom prawdziwego obrazu i ideału
  kobiety…
  Panowie – macie się z czego spowiadać przy tej stacji pamiętając,
  jak potraficie „uprzedmiotowić” kobiety w imię waszego męskiego
  egoizmu i nieuporządkowanej zmysłowości!
  Ale też powiedzcie mi wy, panie, jak wam pomagać i jak was bronić,
  gdy same robicie wszystko, by równouprawnienie oznaczało…
  równoupodlenie; gdy wy same wstydzicie się i zapieracie swej
  kobiecej godności poprzez tyle grzechów?!
  Był w Polsce jeszcze nie tak dawno święty zwyczaj całowania kobiety
  w rękę; przypominał on całującym i całowanym o sprawach
  najważniejszych! W czyim interesie leżało wykpienie i wyrugowanie
  tego gestu? Co się stanie z nami wszystkimi, gdy kobiecie „wybijemy
  z głowy” małżeństwo i macierzyństwo, gdy przegonimy ją z domu
  i „równouprawnimy” tak, że straci swoją tożsamość i zaprze się
  swojego kobiecego geniuszu?
  Więc płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi, bo są takie łzy, które
  oczyszczają oczy serca i niosą ratunek przez nawrócenie.
 • 11.jula 02.04.10, 10:34
  Wywołajmy takie oto dwa obrazy, patrząc na trzeci upadek Pana Jezusa:
  Na ziemi leży mężczyzna, do którego głowy, szyi, tułowia, rąk i nóg
  przywiązane są stalowe liny. Każdą z nich ciągnie w swoją stronę
  rozhukany wierzchowiec. Konie te mają różne
  imiona: „władza”, „sława”, „pieniądze”, „pożądanie”, „sukces”… Jaki
  będzie ostatecznie los tego człowieka?
  Obraz drugi: ten sam człowiek, te same liny, te same konie. Ale on,
  człowiek, trzyma mocno w swych rękach końce owych lin i konie idą
  dokładnie tam, gdzie on im każe!
  Proste, jasne, prawda? A jednak – jak trudno wybrać tę drugą wersję!
  Codziennie widzimy, jak bardzo jesteśmy zniewoleni przez tyle
  słabości. Jeśli człowiek ma problem z tym, by w piątek nie jeść
  mięsa i wędlin, to jak poradzi sobie w sytuacji stokroć
  silniejszych pokus? „Muszę wypić”, „muszę zapalić”, „muszę to
  mieć”, „muszę tam być”… W efekcie tysiące osób traci życie z powodu
  czyjejś nietrzeźwości; niszczymy zdrowie, gdyż trudno nam o
  zdroworozsądkową dietę lub o powstrzymanie się od używek i trucizn;
  lenistwo prowadzi nas do ruiny gospodarczej…
  Trwa jeszcze Wielki Post, a ja pytam o swoją dyspozycyjność,
  wolność, panowanie nad sobą, o umartwienie. Czy zrobiłem cokolwiek?
  Posłuchajmy parafrazy znanego psalmu 23:
  Telewizja jest moim pasterzem,
  niczego mi nie braknie.
  Pozwala mi leżeć wygodnie na sofie,
  prowadzi mnie na drogi niewiary,
  niszczy moją duszę.
  Wiedzie mnie po ścieżkach seksu i przemocy
  ze względu na zyski z reklamy.
  Chociażbym chodził ciemną doliną
  chrześcijańskiej odpowiedzialności,
  zła się nie ulęknę, bo telewizja jest ze mną.
  Jej wpływ i kontrola pocieszają mnie.
  Przygotowuje ona komercjalną ucztę
  według światowych standardów;
  namaszcza mi głowę humanizmem
  i komercjonalizmem,
  mój umysł przepełniony jest nimi.
  Tak, lenistwo i ignorancja pójdą w ślad za mną
  Po ostatnie dni mego życia.
  I pozostanę w domu, oglądając telewizję
  po najdłuższe czasy.

  Czy aby na pewno ten tekst mnie nie dotyczy i nie jest mi potrzebny
  do zastanowienia?
 • 11.jula 02.04.10, 10:35
  Św. Jan Vianney nazywał spowiedź św. „sakramentem obnażania siebie”.
  Człowiek ma zobaczyć swoją słabość, siebie brzydkiego, niemiłego,
  nieznośnego – i właśnie takiego odnaleźć. Ma stanąć w prawdzie i
  wtedy właśnie – jako jedyny ratunek dla siebie – odnajduje Boga.
  Najpierw odnajdujemy siebie, potem Boga. Inaczej nie damy sobie rady.
  Jak to jest, że sakrament pokuty ciągle wymaga zachęt,
  przynagleń, „reklamy”?
  Owszem, nasz odwieczny nieprzyjaciel szatan zrobi wszystko, aby nas
  od kratek konfesjonału odciągnąć. Ale i my winniśmy mieć już
  świadomość, że brak regularnej, systematycznej spowiedzi na pewno
  obróci się przeciw nam. Przeszkodą dla bardzo wielu są nie tylko
  względy ludzkie: wstyd przed księdzem, strach, ale może jeszcze
  bardziej brak poczucia winy, nie nazywanie grzechu po imieniu, a
  wreszcie – brak decyzji o nawróceniu!
  Ile zmian w parafii musielibyśmy wszyscy zauważyć, gdyby tegoroczna
  spowiedź wiązała się z prawdziwym nawróceniem? Ile czasopism
  zwróciliby sprzedawcy do wydawnictw; ile sklepów i bazarów byłoby
  zamkniętych w niedziele i święta; ilu ludzi musiałoby powrócić do
  żon, mężów, dzieci; ile domów dziecka stałoby się niepotrzebnych;
  ile rąk wyciągnęłoby się do zgody i gestu przebaczenia…
  Panie, nie daj mi przeżywać spowiedzi „na niby”…
  Panie, zmiłuj się nad zatwardziałymi grzesznikami…
  Panie, wspieraj światłem Ducha Św. naszych spowiedników…
 • 11.jula 02.04.10, 10:36
  Chryste! Dla ludzi złych, pysznych, chciwych, nieczystych,
  zapatrzonych w siebie, nastąpiła teraz radosna scena – Ukrzyżowanie
  Twoich dobrych rąk. Twoich spieszących z pomocą nóg.
  Ja również zostałem przybity do krzyża małżeńskiego, rodzinnego, do
  krzyża swoich codziennych obowiązków zawodowych. Często się
  wykręcam, kombinuję, oszukuję, narzekam. Ty Jezu nie kombinowałeś,
  nie wykręcałeś się, ale ochotnie podałeś na krzyż ręce i nogi.
  Uczysz mnie w ten sposób sumiennego wykonywania swoich obowiązków do
  końca.
  Jezu! Od dzisiejszego dnia, będę chętnie pracował. Chętnie będę
  oddawał moje nogi i ręce na służbę drugim, a zwłaszcza mojej
  rodzinie, wszystkim, których spotkam na swojej drodze życia. Dopomóż
  mi w tym proszę!
 • 11.jula 02.04.10, 10:37
  „Wykonało się”. Koniec. Ofiara krzyża spełniona. Jeszcze tylko
  ostateczne potwierdzenie zgonu (można do tego celu użyć włóczni).
  Tak, nie ma wątpliwości: Jezus umarł naprawdę. „Nareszcie będzie
  spokój – myślą Jego przeciwnicy”. Czekali na tę chwilę.
  Ile razy widziałem ludzi czekających na czyjąś śmierć: bo już mieli
  dość kłopotów z obsługiwaniem starego czy schorowanego człowieka, bo
  już nie mogli na niego spokojnie patrzeć, bo czekali na jego
  majątek, bo był niewygodny ze swymi poglądami…
  Ileż to razy w historii wydawano wyroki śmierci, aby usunąć
  przeciwników takiej czy innej władzy. Jakże często od lekarza
  oczekuje się, by zadawał śmierć ze względu na tysiące okoliczności!
  A iluż jeszcze wśród nas zwolenników kary śmierci?
  Pomyśl: największe osiągnięcia techniki, największe wysiłki, myśli i
  największe nakłady finansowe – idą na rzecz wojen, niszczenia ludzi,
  zadawania w nowoczesny sposób śmierci – i to na „przemysłową” skalę!
  Wiem, że i ja umrę, choć nie znam dnia ani godziny tego faktu. Tym
  bardziej trzeba mi mądrze żyć i przygotować się odpowiednio do
  przyjęcia kresu mojej własnej ziemskiej pielgrzymki.
  Jezu, już dziś modlę się dla siebie o śmierć szczęśliwą – czyli
  taką, do której będę rzeczywiście przygotowany.
 • 11.jula 02.04.10, 10:38
  Czytamy w Ewangelii św. Jana, że Maryja stała pod krzyżem – wytrwała
  aż do bolesnego końca. Choć większość naszych problemów – i tych
  ziemskich, i tych wewnętrznych – rozbija się o cnotę wytrwałości,
  cierpliwości, męstwa, roztropności, wstrzemięźliwości…
  Wytrwać, wytrzymać – dla nas, którzy jako naród odznaczamy się
  charakterem sangwinistycznym, dla nas z naszym „słomianym zapałem”,
  z naszym zamiłowaniem do krótkotrwałych akcji – jest czymś bardzo
  trudnym. Czyż nie dlatego zniechęcamy się do sakramentu pokuty? Tyle
  chciałeś zmienić! Wracałeś jak na skrzydłach od kratek
  konfesjonału: „Panie Boże, teraz to ja…” Dlaczego zwieszasz głowę
  jak sitowie?
  Przypomnij sobie swoje ostatnie postanowienie, jeśli jeszcze je
  pamiętasz: w jakim stopniu udało się je zrealizować?
 • 11.jula 02.04.10, 10:38
  Postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Myślisz o tej
  sprawie? Nie tak, jak samobójca, ale jak święty, czyli ktoś, dla
  kogo dzień ziemskiej śmierci jest dniem narodzin dla nieba.
  Ile rzeczy możesz tu zgromadzić? Tam, na drugą stronę życia,
  pójdziemy nadzy tak, jak przyszliśmy na ten świat. Mogą nas do
  trumny ubrać po królewsku, poskładać się na solidne, dębowe deski i
  na grobowiec za grube pieniądze. Ale wiedzieć musisz już teraz , że
  to się nie będzie liczyło w oczach Bożych: On wejrzy w twe serce,
  sprawdzi odciski na twoich rękach, rozliczy z miłości… Myśl o
  śmierci potrzebna jest po to właśnie, byś spieszył kochać, byś życia
  nie przetrwonił, byś dobrze wybierał pośród wartości tego świata.
  Chodź często na cmentarz, nie tylko po to, by okazać miłosierdzie
  zmarłym – idź tam po to, aby pośród grobów uczyć się pięknie żyć.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.