Dodaj do ulubionych

Zmiany w Nadleśnictwie Lidzbark i DRLP w Olsztynie

19.04.06, 09:41
W dniu 6 marca Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Matysiak
powołał Jana Karetko na stanowisko Dyrektora RDLP w Olsztynie.

W dniu 10 marca br. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Olsztynie powołał Tadeusza Iskrę na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa
Lidzbark.
Edytor zaawansowany
 • mw66 03.06.06, 17:49
  Może nowy Nadleśniczy przywróci parkingi leśne na wjazdach do miasta które
  likwidował skutecznie obecny Dyrektor Regionalny LP a były nNadlesnniczy w
  Lidzbarku.
  "Jeśli o kimś mówisz żle, zawsze ci uwierzą"
  /Tadeusz Dołęga - Mostowicz/
 • pupa12 03.06.07, 10:50
  Jeżdzi sobie samochód służbowy z Lidzbarka do Olsztyna i na powrót z Olsztyna
  do Lidzbarka.Wozi samochód służbowy Dyrektora i inne osobistości świty Dyrekcji
  Regionalnej Lasów Państwowych przeniesionych do pracy z nadleśnictwa do
  Olsztyna.
 • pupa12 06.01.08, 19:28
  W dniu 24.11.2007 r. odbyły się na terenie Nadleśnictwa Lidzbark I Zawody
  Drwali dla Zakładów Usług Leśnych wykonujących prace z zakresu gospodarki leśnej
  na terenie tutejszego Nadleśnictwa. Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach:
  - ścinka i obalanie
  - złożona przerzynka kłód
  - przerzynka na dokładność.
  Celem zawodów było propagowanie przestrzegania przepisów BHP przy pozyskaniu
  drewna, wymiana doświadczeń i umiejętności między uczestnikami oraz podniesienie
  rangi zawodu drwala.
  Impreza będzie miała charakter cykliczny z uwagi na ogromne zainteresowanie
  zawodami ze strony Zakładów Usług Leśnych i ich pracowników.

  Zawody pokazały, że ZUL-e wykonujące prace na terenie Nadleśnictwa Lidzbark
  dysponują pracownikami świetnie wyszkolonymi o dużych kwalifikacjach.
  Rywalizacja przebiegała w kategoriach indywidualnej i zespołowej. W kategorii
  indywidualnej zwyciężył Jan Rozentalski (ZUL Rozentalski) 794 pkt. przed
  Jackiem Rozentalskim (ZUL Rozentalski) 721 pkt. i Wiesławem Sobieskim (ZUL
  Durzyński) 620 pkt.

  Drużynowo zwyciężył ZUL Rozentalski (1753 pkt.) przed ZUL Durzyński (1501,5
  pkt.) i ZUL Gurzyński (1317 pkt.). /cyt. ze strony
  nadleśnictwa.www.olsztyn.lasy.gov.pl/lidzbark/aktualnosci
 • mw50 26.03.09, 18:42
  "Tygodnik Ciechanowski" - już po raz kolejny - wspólnie z Wojewódzkim Funduszem
  Ochrony Środowiska w Warszawie, ciechanowską delegaturą Mazowieckiego Urzędu
  Wojewódzkiego, regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych w Olsztynie i
  Warszawie, nadleśnictwami Ciechanów, Pułtusk, Płońsk, Przansysz, Pułtusk,
  Dwukoły i Lidzbark Welski oraz Ligą Ochrony Przyrody organizuje akcję-konkurs
  "Porządkujemy i odnawiamy las".
  Koordynator konkursu: Krzysztof Kowalski tel. 023 673 93 65
  Regulamin konkursu
  Cel: nie tylko usuniecie śmieci
  Celem konkursu jest nie tylko posprzątanie kawałka lasu i zasadzenie iluś
  drzewek, ale przede wszystkim zainteresowanie młodzieży szkolnej problematyką
  ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony lasów), kształtowanie
  wśród uczniów postaw życzliwych sprawom ochrony środowiska, emocjonalne
  powiązanie młodzieży z ich lokalnym środowiskiem przyrodniczym, pobudzanie
  poczucia szacunku i umiłowania przyrody ojczystej oraz rozbudzanie wrażliwości
  na wszelkie zło jej wyrządzane.
  Uczestnicy konkursu
  W konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
  organizacje działające na terenie szkół (koła LOP, drużyny harcerskie, koła
  ekologiczne i inne) oraz koła myśliwskie i wędkarskie.
  Do "Porządkowania i odnawiania lasu" zapraszamy szkoły i inne organizacje z
  powiatów i gmin, gdzie ukazuje się "Tygodnik Ciechanowski" i "Tygodnik
  Północno-Mazowiecki".
  Prace do wykonania
  Udział w konkursie polega na:
  a) porządkowaniu dowolnie wybranej powierzchni lasu (zbieraniu wszelkiego
  rodzaju śmieci i zanieczyszczeń),
  b) sadzeniu drzew,
  c) prowadzeniu prac pielęgnacyjnych.
  d) realizacji programu edukacyjnego służącego podnoszeniu świadomości
  ekologicznej lokalnej społeczności.
  Realizacja programu edukacyjnego związanego z udziałem w akcji może polegać na
  organizacji: wieczornic, spotkań z leśnikami i prelekcji, konkursów i lekcji
  tematycznych, kącików lub sal ekologicznych oraz wykonaniu gazetek ściennych o
  tematyce ekologicznej i inwentaryzacji dzikich wysypisk.
  Uwaga: im więcej różnorodnych zadań realizuje uczestnik konkursu, tym większe są
  jego szanse na zajęcie w klasyfikacji wyższego miejsca, a co za tym idzie
  zdobycie nagrody.
  Termin: do 31 maja
  Aby wziąć udział w konkursie należy w pierwszej kolejności nakreślić sobie
  zadania do wykonania, w drugiej - uzgodnić je z leśniczymi, którzy są
  gospodarzami danego kompleksu leśnego. Po dokonaniu takiego uzgodnienia można
  przystąpić do wykonania zadania.
  Prace konkursowe mogą być prowadzone od daty ogłoszenia konkursu (czyli
  pierwszej marcowej informacji zamieszczonej o tegorocznej edycji konkursu w
  naszym "Tygodniku") do 31 maja 2009 r.
  Ze względu na bezpieczeństwo młodzieży, powinny być one nadzorowane przez
  nauczycieli i leśników.
  Po wykonaniu prac należy przesłać do redakcji ,,Tygodnika" kupon (wycięty z
  gazety) poświadczony przez leśniczego.
  Niezbędne jest dołączenie do kuponu choćby krótkiego sprawozdania z realizacji
  zadania. Wskazane jest także dołączenie dokumentacji fotograficznej (w postaci
  np.: albumu opisującego wykonane prace) lub opisu przeznaczonego do publikacji
  prasowych.
  Uwaga: im wykonane zadanie będzie lepiej opisane, tym łatwiej wpadnie w oko
  konkursowej komisji...
  Termin nadsyłania kuponów upływa 10 czerwca 2009 r. (liczy się data stempla
  pocztowego).
  Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się we wrześniu lub październiku.
  Nagrody
  Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie jednej nagrody głównej, kilku
  nagród pierwszego i drugiego stopnia oraz kilku wyróżnień (za najładniejszy
  album, najlepszy program edukacyjny itd.).
  W poprzedniej edycji konkursu udział wzięło aż 51 przedszkoli, szkół i
  organizacji działających na ich terenie.. Przyznaliśmy dwie I nagrody. Otrzymały
  je: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mławie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
  Pułtusku. Każda z tychplacówek otrzymała po 3.800 zł. Sponsor konkursu, którym
  jest WFOŚiGW w Warszawie, na nagrody przeznaczył ogółem 55.500 zł.
  Dodatkowo specjalnymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi jury wyróżniło także
  zasłużonych w krzewieniu konkursowych idei nauczycieli i leśników.
 • pupa12 12.07.09, 22:47
  Po raz kolejny dowiedziono, że w lasach Nadleśnictwa Lidzbark nie można
  bezkarnie łamać prawa.
  W czerwcu b.r. Strażnicy Leśni, podczas wykonywania czynności służbowych,
  zauważyli uzbrojonego mężczyznę oddającego strzał do zwierzyny łownej, żerującej
  na polu przyległym do lasu przy miejscowości Przełęk. Działania Straży Leśnej
  mające na celu ustalenie sprawcy kłusownictwa przyniosły spodziewane efekty. W
  krótkim czasie ponownie widziano tegoż mężczyznę z bronią. Ustalono jego miejsce
  zamieszkania oraz personalia.
  Strażnicy Leśni powiadomili Komisariat Policji w Lidzbarku. W pierwszych
  dniach lipca Policja przeszukała mieszkanie i pomieszczenia gospodarcze
  podejrzanego. Znaleziono i zabezpieczono broń własnej produkcji z zamontowaną
  lunetą oraz amunicję. Kłusownik został zatrzymany. O jego dalszym losie
  zadecyduje sąd. Za nielegalne posiadanie broni palnej oraz amunicji grozi mu
  kara do 8 lat pozbawienia wolności.


  Jerzy Ślusarski

  Nadleśnictwo Lidzbark cyt z wm.pl/
 • pupa12 12.07.09, 22:52
  Z dniem 9 marca b.r. dyrektor RDLP w Olsztynie, Jan Karetko powołał Sebastiana
  Smoluka na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych w RDLP.
  Mgr inż. Sebastian Smoluk ma 35 lat. Jest absolwentem Technikum Leśnego w
  Białowieży i Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Staż odbył w Nadleśnictwie
  Elbląg. W latach 2001 – 2006 pracował w Nadleśnictwie Lidzbark na stanowiskach
  specjalisty oraz głównego księgowego. Od 2007 był naczelnikiem Wydziału
  Planowania i Analiz w biurze RDLP Olsztyn. W trakcie pracy ukończył Studia
  Podyplomowe Uniwersytetu Gdańskiego – Master of Business Administration (MBA).
 • pupa12 22.09.09, 12:46
  Nadleśnictwo Lidzbark zostało laureatem prestiżowego międzynarodowego konkursu
  ekologicznego Green Apple Awards 2009 organizowanego przez angielską organizację
  pozarządową The Green Organisation. Nagroda przyznawana jest instytucjom lub
  firmom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
  Widok na powierzchnię odnowioną dębem zabezpieczoną za pomocą namiotów.
  Nadleśnictwo Lidzbark zgłosiło do konkursu wniosek dotyczący zastosowania
  naturalnych metod ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny. Przedstawiono w nim
  innowacyjny sposób wykorzystania materiałów naturalnych, jakimi są głównie tzw.
  namioty i jeże, w ochronie lasu wraz ze wszystkimi zaletami jego stosowania.
  Metoda ta znana jest już w krajach skandynawskich, ponieważ lidzbarscy leśnicy
  przedstawili ją na międzynarodowej konferencji leśnej w Jelgavie w 2005 roku. Za
  realizację tego projektu Nadleśnictwo otrzymało wyróżnienie w 2008 roku w
  konkursie Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii. 

  17 listopada w Izbie Gmin Parlamentu Brytyjskiego leśnicy z Lidzbarka odbiorą
  nagrodę - statuetkę Green Apple Awards 2009.
  opr. asz /cyt. wm.pl/
 • mw66 11.12.10, 11:53
  Nadleśnictwo Lidzbark zostało uhonorowane międzynarodową nagrodą Green Apple Award za działania w zakresie edukacji przyrodniczo – leśnej.
  Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez The Green Organization – niezależną, apolityczną organizację, która uznaje, nagradza oraz promuje firmy i instytucje szczególnie zasłużone w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

  Więcej w piątkowym (10 grudnia) wydaniu Gazety Działdowskiej.
  lidzbark.wm.pl/29190,Miedzynarodowa-nagroda-dla-Nadlesnictwa-Lidzbark.html
 • pupa12 05.12.11, 19:24
  lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci
 • pupa12 20.05.12, 19:16
  Moc atrakcji podczas dni otwartych w Nadleśnictwie
  Już w sobotę (2 czerwca, godz.10.30-16.30) Nadleśnictwo Lidzbark serdecznie zaprasza na Dni Otwarte Lasów Państwowych, które odbędą się przed siedzibą Nadleśnictwa.

  Moc atrakcji podczas dni otwartych w Nadleśnictwie
  — 
W programie przewidziano zwiedzanie muzeum leśnego - izby edukacyjnej, projekcje trzech filmów przyrodniczych - Las pełen wody, Ochrona przyrody w Lasach Państwowych oraz Funkcje Lasu — mówi Joanna Bilska, specjalista ds. ochrony przyrody. — W trakcie imprezy będzie można posłuchać ciekawych gawęd przyrodniczych oraz porozmawiać z leśnikiem. Przewidziano również prezentację map przyrodniczych i historycznych Nadleśnictwa. Serdecznie zachęcamy do przyjazdu!
  Zobacz więcej: lidzbark.wm.pl/105306,Moc-atrakcji-podczas-dni-otwartych-w-Nadlesnictwie.html#ixzz1vQmobDrW
 • mw66 18.10.12, 19:01
  Nadleśnictwo Lidzbark położone jest w północno-wschodniej części Polski. Zarządza lasami o powierzchni około 27 000 ha w granicach powiatów działdowskiego, nowomiejskiego, iławskiego i ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim oraz powiatu żuromińskiego w województwie mazowieckim.
  Powierzchnia lasów innych własności, nad którymi Nadleśnictwo sprawuje nadzór wynosi około 6 000 ha. Powierzchnia ogólna w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynosi około 100 000 ha. Lesistość obszaru w zasięgu Nadleśnictwa to około 30%. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Lidzbark jest sosna, która zajmuje około 87% powierzchni leśnej. Następnym gatunkiem pod względem wielkości zajmowanej powierzchni jest brzoza – 4%, dąb – 3% oraz olsza – 3%. Pozostałe gatunki liściaste i iglaste zajmują niewielką przestrzeń leśną. katalog.wm.pl/147375-nadlesnictwo-lidzbark-lesnictwo-lidzbark
 • mw66 24.12.12, 11:51
  Monitoring w lesie. Kamery mają odstraszyć m.in. złodziei choinek i drewna
  Pięć milionów złotych rocznie tracą Lasy Państwowe przez złodziei drewna. Ginie w ten sposób prawie 30 tys. m3 tego surowca. Nadleśnictwa inwestują więc w monitoring, dzięki któremu ograniczona jest nie tylko działalność złodziei, ale także tych, którzy wyrzucają do lasu śmieci. W okresie świątecznym kamery skutecznie zniechęcają do nielegalnego wycinania choinek.
  tygodnikdzialdowski.pl/aktualnosc-1320-monitoring_w_lesie__kamery_maja_odstraszyc_m_in__zlodziei_choinek_i_drewna.html
 • mw66 20.12.16, 08:05

  Dariusz Szczawiński nowym nadleśniczym


  6 grudnia dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie powołał Dariusza Szczawińskiego na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark.
  Dariusz Szczawiński pracę w Nadleśnictwie Lidzbark rozpoczął 1 lipca 1997 roku. Do 1999 roku był stażystą, a później podleśniczym. Od 1999 do 2008 roku pełnił funkcję leśniczego w Leśnictwie Kiełpiny. Od 2008 roku pracował na stanowisku zastępcy nadleśniczego. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk leśnych za pracę „Wpływ podkrzesywania na jakość i zdrowotność drewna dębowego i bukowego”. Na stanowisku nadleśniczego zastąpił Jacka Folborskiego.

  autor: Awu


  --
  "Jeśli o kimś mówisz żle, zawsze ci uwierzą"
  /Tadeusz Dołęga - Mostowicz/
 • pupa12 21.12.16, 17:23
  Nadleśnictwo Lidzbark·

  Z dniem 19 grudnia br. Pan Jerzy Groblewski objął stanowisko Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark. W dzień imienin Nadleśniczego

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka