Dodaj do ulubionych

W Lidzbarku jest problem śmieci i azbestu

15.12.08, 18:10
Obecność Kazimierza Kordeckiego Przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin
Działdowszczyzna na jednej z sesji Rady Miejskiej była okazją do porozmawiania
na temat odpadów pobudowlanych w gminie. Radni zapytali tez o kwestię
utylizacji azbestu.
lidzbark-welski.wm.pl/W-Lidzbarku-jest-problem-smieci-i-azbestu-,59914
"Jeśli o kimś mówisz żle, zawsze ci uwierzą"
/Tadeusz Dołęga - Mostowicz/
Obserwuj wątek
  • pupa12 Program ochrony środowiska miasta i gminy Lidzbark 03.01.09, 13:16
   Prezentujemy Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Lidzbark na lata 2004 –
   2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011.
   Na rzece Wel badania jakości wód prowadzono w 1994, 1998 i 2002 roku. Kontrola w
   roku 1994 odbywała się w 1 punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości
   Bratian (powyżej ujścia do Drwęcy), poza obszarem gminy Lidzbark oraz powiatu
   działdowskiego. W latach 1998 i 2002 badania jakości wód rzeki przeprowadzono w
   7 przekrojach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na odcinku od miejscowości
   Szczupliny do powyżej ujścia do Drwęcy, w miejscowości Bratnia. Cztery z tych
   punktów położone są w granicach powiatu działdowskiego, a trzy z nich na terenie
   Miasta i Gminy Lidzbark.
   We wszystkich punktach pomiarowych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark
   na obniżenie ogólnej oceny czystości rzeki Wel wpływały zanieczyszczenia
   bakteriologiczne. Wskaźniki z tej grupy w jednym punkcie pomiarowym, określone
   zostały jako nieodpowiadające normom, a w dwóch pozostałych zakwalifikowano je
   do klasy III. Z kolei podwyższone stężenie fosforanów we wszystkich badanych
   punktach jest związane z rolniczym charakterem zlewni rzeki Wel.

   Ponieważ wartość odpowiadająca III klasie czystości wystąpiła tylko jeden raz w
   roku (we wrześniu – 0,042 mg N/l), dlatego wzięto pod uwagę również oceną
   bezpośrednią i wody rzeki ostatecznie zakwalifikowano tu do II klasy czystości.
   Stężenie średnie roczne azotynów w omawianym przekroju wynosiło 0,019 mg N/l i
   mieściło się w normach I klasy czystości. Zasobność wód w związki fosforu była
   umiarkowana. Stężenia charakterystyczne fosforanów i fosforu ogólnego wskazywały
   na II klasę.
   Źródła zanieczyszczeń rzeki Wel
   Na terenie gminy Lidzbark (wg WIOŚ Olsztyn, Raport o stanie środowiska w
   Województwie Warmińsko – Mazurskim w 2002 r.), rzeka zanieczyszczana jest przede
   wszystkim ściekami pochodzącymi z oczyszczalni w Lidzbarku (około 220 m3/d
   ścieków). Ponadto z terenu gminy do rzeki Wel odprowadzane są oczyszczone ścieki
   z zakładu „Prefabet” w ilości 33 m3/d (kontrola WIOŚ z września 2002 r.) oraz ze
   Spółdzielni Mleczarskiej (18 m3/d – kontrola WIOŚ z maja 2001 r.). Do końca 2000
   roku, do rzeki były kierowane również ścieki z Lidzbarskich Zakładów Przemysłu
   Skórzanego (w styczniu 2001 roku zostały postawione w stan upadłości).
   Mniejsze ilości ścieków odprowadzane były do również do rzeki Wel z oczyszczalni
   w Ciborzu (15 m3/d według kontroli z kwietnia 2002 r.). W styczniu 2003 roku
   oczyszczalnia ta została podłączona do oczyszczalni gminnej w Lidzbarku. Źródła
   zanieczyszczeń rzeki Wel zlokalizowane są także poza obszarem Miasta i Gminy
   Lidzbark, do najbardziej znaczących należą między innymi: ścieki odprowadzane z
   oczyszczalni w Dąbrównie (około 260 m3/d – kontrola z czerwca 2002 r.) i Rybnie
   (240 m3/d według kontroli z maja 2002 r.).
   W zlewni rzeki znajdują się także liczne gorzelnie, z których 2 zlokalizowane są
   na terenie gminy Lidzbark – Cibórz i Chełsty. Wody pochłodnicze w tych
   gorzelniach najczęściej krążą w obiegu zamkniętym, a ścieki technologiczne i
   socjalno-bytowe wywożone są okresowo z Ciborza i Chełst na oczyszczalnię w
   Lidzbarku.

   W celu poprawy stanu czystości rzeki Wel, na terenie gminy Lidzbark poczyniono
   od roku 2000 szereg inwestycji. W latach 2000–2001 przeprowadzono rozbudowę i
   modernizację oczyszczalni „Jeleńska” w Lidzbarku. Druga oczyszczalnia
   (osiedlowa) zlokalizowana w Lidzbarku została wyłączona z użytku w lipcu 2001
   roku, a ścieki wywożono do zmodernizowanej oczyszczalni „Jeleńska”. Od roku 2000
   trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lidzbarku, obejmująca całe miasto.

   źródło: UMiG Lidzbark
   • mw50 Wyróżnieni 24.03.09, 09:51
    W ubiegłym roku nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
    Kościuszki w Lidzbarku brali udział w przedsięwzięciach i pracach związanych z
    propagowaniem wiedzy o lesie, kształtowaniem wrażliwości i szacunku do ojczystej
    przyrody i ochroną środowiska.
    W wyniku podjętych działań szkoła otrzymała wyróżnienie na szczeblu
    ogólnopolskim w konkursie „Czysty las”- leśna edukacja dzieci.
    Szkoła Podstawowa w Lidzbarku przystąpiła do między innymi do takich działań jak:
    - sprzątanie lasu przy osiedlu na ulicy Jeleńska w Lidzbarku, zbiórka baterii,
    puszek aluminiowych i złomu stalowego,
    - test w klasach IV – VI Moje działania podejmowane w celu ochrony środowiska,
    - test o lesie w klasach I – III, szkolny konkurs wiosenne sprzątanie Warmii i
    Mazur,
    - uroczystości związane z Dniem Ziemi, lekcje w klasach piątych na temat: Każdy
    uczeń wie, co zrobić z Z S E E - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –
    problem współczesnego świata i cykl lekcji realizowanych w klasach I – III,
    - Konkurs literacki dla klas I – III „Leśna rymowanka”,
    - Konkurs plastyczny „Las i jego mieszkańcy”,
    - Konkurs recytatorski „Wyprawa do lasu”,
    - Konkurs ortograficzny „Lasy Europy”, G
    - Gminny Turniej Sprawnościowy „Ekoeuroolimpiada – Las w Europie”,
    - Dzień Dziecka połączony z biegiem patrolowym i konkursami wiedzy o lasach Europy,
    - Wycieczki przyrodnicze, czytanie baśni europejskich o tematyce przyrodniczej
    „Las w Europie”,
    - wywiady na tematy związane z edukacją leśną,
    - działania w ramach ogólnopolskiego programu edukacji środowiskowej dla uczniów
    klas I-III pod hasłem „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli jak pokochać
    przyrodę, żeby ona pokochała nas” - działania związane z edukacją leśną.
    W wyniku tych działań szkoła otrzymała nagrodę pieniężną w kwocie 300 złotych.
    /wm.pl/

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka