Dodaj do ulubionych

Antypolska uchwała z dnia 22 czerwca 1990 roku!!!

17.09.09, 12:21
Antypolska uchwała krajowego prowidu Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów – 22.06.1990
Treść "uchwały", liczącej 60 stron maszynopisu została przesłana po
przetłumaczeniu przez Agencję Konsularną RP we Lwowie, pismem z dnia
20 marca 1991 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych departament Prasy
i Informacji w Warszawie, do Instytutu Historii PAN w Warszawie oraz
wydrukowana dnia 12-14 kwietnia 1991 w gazecie "Polska Zbrojna",
organie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Najważniejsze tezy "programu ukraińskich nacjonalistów" zawarte
w "uchwale" to:

Doprowadzić do tego, aby władze polskie jednostronnie przyznały, że
względem samodzielnej Ukrainy nie wysuwają i nie będą wysuwać w
przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych.

Narzucić stwierdzenie, że sami Polacy oddają hołd bohaterskiej UPA,
prekursorce Solidarności. Polacy mają sami potępić tzw. akcję Wisła
jako ludobójczą, za znęcanie się nad ukraińską ludnością.
Przeznaczyć na to 15-20 tys. USD.

Wykazywać ukraińskość Zakierzonia zgodnie z granicą nakreśloną przez
OUN-UPA, podkreślając, że samostijna Ukraina nigdy z tych ziem nie
zrezygnuje i w odpowiednim momencie o nie się upomni. Jeśli Polacy
będą się upierać, to Ukraina względem nich bez wahania użyje siły
zbrojnej.

Nakazuje szerzenie kultu Stepana Bandery i Romana Szuchewycza -
"Czuprynki" oraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego przez
upamiętnianie w miastach i wsiach pomnikami, jak i nadawaniem ich
imienia szkołom, ulicom i placom.

Podkreślać przyznanie Włodzimierzowi Mokremu nagrody im. Jana Pawła
II za krzewienie przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim.

Podnosić przyznanie nagrody Ukraińcowi za artykuły zamieszczone na
łamach "Tygodnika Powszechnego" oraz "Znak", a w propagandzie
światowej głosić, że reprezentują one najzdrowsze siły narodu
polskiego, na które tylko Europa może się orientować.

Posługując się imieniem Ojca św. doprowadzić do przekształcenia
Fundacji im. Włodzimierza Chrzciciela w Instytut Ukraiński, a z
czasem do powołania na bazie instytutu Uniwersytetu Ukraińskiego w
Krakowie.

Przed wojną Polacy nie zezwolili na otwarcie Uniwersytetu
Ukraińskiego we Lwowie, my zaś przełamiemy wszelkie opory i powołamy
Uniwersytet Ukraiński w starożytnej stolicy Polski.

Doprowadzić do zwrotu przez Kościół Polski katedry ukraińskiej w
książęcym grodzie Przemyślu. Tu powinno znaleźć się biskupstwo
Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi oraz powinny osiedlić się ukraińskie
zakony.

To wszystko ma służyć osłabieniu Polski, a w przyszłości doprowadzić
nawet do zupełnej dekompozycji państwa polskiego - co leży w
interesie polityki Ukrainy, w której siłą awangardową jest i będzie
rewolucyjna OUN. Obecna Polska nie powinna być zbyt silna, ale też
nie może być zbyt słaba.

Co myślicie na ten temat, czy główne cele uchwały są realizowane?
W jaki sposób prowadzić politykę dobrosąsiedzką bez narażania
interesu Polski?
Edytor zaawansowany
 • Gość: dark IP: 77.236.0.* 17.09.09, 12:50
  Ja bym z takim budżetem nie zaczynał nawet promocji soku malinowego.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-132.btcentralplus.com 17.09.09, 15:10
  Jeśli Prowyd OUN, rzeczywiście coś takiego wysmażył, to jego członkowie powinni
  zmienić psychiatrę.
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 17.09.09, 16:01
  Zgadzam się z Jobrave - skoro prowodyr z OUNcoś takiego napisal to
  niech ten prowodyr ( może dla zamieszania i destrukcji porozumienia
  polsko - ukraińskiego) nie tylko idzie do psychiatry lecz odpowiada
  karnie przed Trybunalem sprawiedliwości . Rownież o ile są tacy
  prowodyrzy p stronie polskiej ( a są) nie odpowiadają na tej samej
  zasadzie - bo dla nich psychiatryk pogorszy wizje rzeczywistości
  chyba że trzymać na psychotropach oraz dawać tabletki raz na spanie
  a raz na sr....nie aby nie mieli czasu o takich judaszowo-
  destrukcyjno podsycających atnmmosferę pismach nawet pomysleć
  trzymając się nie tylko za głowę ale i za cztery litery
  pozdrawiam - Jobrawe( Ty jak John Wein z RioBrawo - jakiś szeryf
  musi robić z tą zgrają porządek )
 • Gość: Fanka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.09.09, 16:30
  A gdybyś tak te pieśni ku czci Johna Wayne'a na priv wysyłał? Najlepiej trzy
  razy dziennie, przyklękając z szacunkiem przed monitorem?
 • Gość: Trol do Fanki IP: 79.139.112.* 17.09.09, 16:36
  Fanka - ty znowu i tutaj. TO TAK ?
  Ty mnie nazywasz TROLEM a sama jak ten KORNIK jesteś .
  Widzisz -sama popatrz jaka jesteś ?
  Wcinasz się na Forum i moje wpisy też wcinasz lub wycinasz nie
  pojmując o co chodzi - przecież jak uważsz one są trujące jak np.
  Barszcz ukraiński i ruskie pierogi - te bryzgane .
 • Gość: Fanka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.09.09, 16:40
  Sorry, mam paskudny charakter...rodem z Dzikich Pól.
  Nie akceptuję kłamstwa, chamstwa i lizusostwa.
  EOT
 • darino 17.09.09, 16:25
  Autor nieznany, ale o spłodzenie tego "dzieła" podejrzewa się Edwarda Prusa.
 • Gość: Trol do darino IP: 79.139.112.* 17.09.09, 16:39
  O jakiego Prusa chodzi - tego na dokladkę jeszcze z Prus wschodnich
  lub jak Prusaka - nie mylić z karaluchem - Szwabem
 • Gość: * IP: *.chello.pl 17.09.09, 16:54
  Jest to stara sprawa, odgrzewany kotlet szytej grubymi nićmi
  fałszywki, sprokurowanej przez Edwarda Prusa - człowieka o dwóch
  życiorysach, trzech paszportach i czterech nazwiskach (podobnie jak
  niejaki Poliszczuk). Identyczna niemal jest sprawa rzekomej
  wypowiedzi Bronisława Geremka - prawdopodobnie w obu maczały palce
  służby specjalne, od współpracy z którymi Prus nigdy się nie
  odżegnywał:

  Od końca ubiegłego roku krąży po kraju polska wersja dokumentu –
  Uchwały Krajowego Prowydu (!) Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
  (datowana 22 czerwca 1990). Dokument opatrzony jest
  dopiskiem “Ściśle tajne, państwowej wagi”.
  Nasza propaganda winna iść w kierunku wskazania – czytamy – że
  to nie “Solidarność” lecz UPA była siłą sprawczą, która
  zainspirowała siły antykomunistyczne do działania. Pełne zaufanie do
  antyrosyjskiej polityki Ukrainy umożliwi nam działanie w kierunku
  osłabienia Polski i podporządkowania państwa polskiego ukraińskim
  interesom narodowym. Zależy nam na osłabieniu wewnętrznym i
  międzynarodowym Polski, na tym żeby w Polsce istniała słaba Służba
  Bezpieczeństwa, a w niej ludzie nam życzliwi, słaby kontrwywiad,
  nieliczna armia.
  Samostijna Ukraina ma wejść w kontakt z Niemcami, doprowadzając
  do kolejnego rozbioru Polski. Poza tym OUN przygotowuje
  eksterminację ludności polskiej.
  Całości dokumentu nikt nie widział, znane są jedynie jego
  fragmenty, kolportowane wraz z omówieniem osoby podpisującej się
  inicjałami E.P. W końcu ubiegłego roku w takiej formie dokument
  pojawił się w Parlamencie.
  E.P. – wszystkie ślady prowadzą do Edwarda Prusa. Jest on
  przypuszczalnym autorem omawianego tu opracowania – stwierdza
  Tadeusz Olszański. Zwraca też uwagę, że Prus powołuje się
  we “Władyce” na liczne dokumenty znajdujące się w archiwach
  lwowskich, które do ubiegłego roku nie były udostępniane nawet
  badaczom sowieckim, z wyjątkiem tych nielicznych, rekomendowanych
  przez organy bezpieczeństwa państwowego. Jeśli więc Prus
  rzeczywiście uzyskał dostęp do tych materiałów, nasuwa to dość
  nieprzyjemne podejrzenia co do jego osoby. I choć można kwestionować
  zasadność publicznego referowania podejrzeń, których prawdziwości
  nie można udowodnić, okoliczność, że dr (już profesor – J.K.) jest
  obecnie konsultantem d/s ukraińskich Urzędu Ochrony Państwa na
  Śląsku nie pozwala ich przemilczeć.
  12 kwietnia tego roku, w “Magazynie Tygodniowym Polski
  Zbrojnej” (red. naczelny Jerzy Śląski) ukazały się fragmenty tego
  samego dokumentu OUN, z komentarzem Jacka E. Wilczura. Opublikowanie
  tej Uchwały w gazecie podniosło jej rangę polityczną (do tej pory
  funkcjonowała jako druk ulotny) i rozszerzyło jej zakres
  oddziaływania (jest ona szeroko kolportowana wśród Polaków na
  Ukrainie, szczególnie we Lwowie).
  Wszystko zaś wskazuje, że opisywany przez obu panów dokument w
  ogóle nie istnieje:
  – żadna z organizacji, posługujących się nazwą Organizacja
  Ukraińskich Nacjonalistów nie ma nazwy Krajowyj Prowid;
  – żadna z tych organizacji nie obradowała latem (poza tym jedne
  opracowania podają datę ukazania się dokumentu 22 czerwca, inne 22
  lipca);
  – dziennikarze i naukowcy polscy, zajmujący się zagadnieniami
  Ukrainy podkreślają, że nigdy nie zetknęli się z ukraińskim
  tekstem “uchwały”;
  – przedstawione postulaty nie figurują w większości w
  najbardziej nawet skrajnych programach ukraińskich nacjonalistów;
  – w wersji “parlamentarnej” była sugestia, że Tadeusz
  Mazowiecki, wtedy jeszcze urzędujący premier, sprzyja OUN. Podobne
  insynuacje dotyczą Adama Michnika, “Tygodnika Powszechnego”. To, że
  Wilczur nie umieścił tego fragmentu w opracowaniu w “Polsce
  Zbrojnej”, sugeruje, że nie był przekonany o autentyczności tego
  dokumentu.
 • Gość: Mykola do Gość IP: 79.139.112.* 17.09.09, 17:02
  Wlaśnie o tym napisałem co przeczytalem w encyklopedii wikipedia o
  edwardzie Prusie z NKWD
 • Gość: Mykoła IP: 79.139.112.* 17.09.09, 17:00
  Darino - przeczytalem w Wikipedii o Edwardzie Prusie - sluzyl
  przecież w NKWD ( czyli politycznej bolszewickiej Armii wraz z
  wieloma AK-wcami którzy do NKWD razem z nim wstapili )
  zaprasza -do czytania - wpisz w google Edwar Prus w NKWD to juz
  wiemy skąd ten jad do Ukraińcow plynie - wprost z NKWD ( nie tylko
  Prusak - ale gnida czerwona która do smierci jak ta gnida
  podjudzala do nienawiści polsko- ukraińskiej _A to ci NKWDysta
  Stalinowsko Bierutowski a jednoczesnie żolnierz AK ,jak gen,
  Olbrycht jego dowódca z AK - taki sam i jemu podobni jak wielu z
  tey formacji .
  I jak wam teraz Panowie mam powiedziec za to c piszę jako Mykola -
  JA Was Przepaszam Panowie z tym AK - ale to prawda co piszę a wy
  tego się wypieracie - TEJ PRAWDY -OKRUTNEJ ale Prawdy więc AK nie
  szukajce bandytów w UPA lecz patrzcie na siebie -nawet do lusterka.
  Ciekawe że co zajrzę na tych bohaterow z IIRP - to dowiaduje cię
  ciekawych rzeczy jak z gen szandrukiem ,gen, Olbbryschtem , gen
  Mossorem a nawet z Panem Edwardem Prusem NKWDysta i zasłużonym w
  PRL działaczem .
  Ale mi literat - drugi bajkopisarz - jak ten od Łun w
  Bieszczadach i gnomistrza Kaleń tj o pseudonimie Gerhard co
  osobiscie mordował ludzi, aż jego tego bandytę zamordowano tak jak
  on mordowal innych .
  Po co więc się licytować - czy nie mozna spokojnie o pojednaniu i
  zblizeniu rozmawiać - OTO jest pytanie ? i OTO mi czały czas
  chodzio oraz chodzi !!!!!..........
 • Gość: Trol IP: 79.139.112.* 17.09.09, 18:28
  Darino - pdisalem na twoje spostrzeżenie dwa komentarze lecz ktoś
  je nie dopuscił do publikacji ( byc może ukaż się później - lub
  nie)
  Edward Prus - ukrainożerca byl zwyklym NKWD-ysta razem z kolegami
  którzty z AK perzeszli do NKWD a [
  Piszą o tym w encykloperii wikippoyem wojopwali przeciw UPA i
  Ukraińcom dla interesu MOskwy Bolszewickiej nie zaś wolnej Polski .
  A więc juz wiemy kto Judził Polaka na Ukraińca i Ukrańca na
  Polaka - tj NKWD - wspierane obecnie przez mlodych judzicieli
  NKWDYstow- uzytecznych durni jacy na tym forum atakuja Ukrańcow.
  Pomyslcie o tym Młodzi z NKWD w nowym wydaniu -kogo wspieracie tym
  swoim jadem nienawiści i propagandy - napewno nie wspieracie Polski
  lecz NKWD co mordowało w Katyniu i ich spadkobiercw .
 • Gość: * IP: *.chello.pl 17.09.09, 17:00
  > Co myślicie na ten temat, czy główne cele uchwały są realizowane?

  Biorąc pod uwagę fakt, że w każdym polskim mieście i wsi stoją
  pomniki "Czuprynki", Bandery i Andrzeja Szeptyckiego oraz że ich
  imionami nazywa się szkoły, ulice i place w Polsce, a także biorąc
  pod uwagę, że starożytnej stolicy Polski postał Uniwersytet
  Ukraiński, a sami sami Polacy co chwilę oddają hołd bohaterskiej
  UPA, prekursorce Solidarności, można powiedzieć tylko jedno:

  Na zielonej Ukrainie,
  Gdzie hiszpański żyje lud,
  Tam gdzie rzeka Ganges płynie
  I Japończyk zbiera miód.

  Gdy Sobieski był sułtanem,
  Stary Bismarck z byka spadł.
  Nakarmiono osła sianem,
  A ten osioł z głodu padł.
 • Gość: Mykola do Gość IP: 79.139.112.* 17.09.09, 17:07
  Tak spiewa się to na melodię Wielkanocna
  i zakończyć moana Alleluja Alleluja !!!
  Gość -walisz dobrze bracie -bo uczysz histoii tej autentycznej i
  prawdziwej ,nie tej przekrecanej lub nadal ściśle ukrywanej
  Dzięki - Djakuju za wpis !
  Tam gdzie plyną bystre wody
  na koń siada Kozak mlody
  czule żegna swą dziewczyne
  jeszcze czulej Ukrainę
  hej- hej -hej sokoły ( może to o ten motor chodzi co się nazywał
  Sokół - nie wiem ale pamiętam jak to jechalo oraz Junaka i WFM-kę )
 • Gość: Dedal 1 IP: *.opera-mini.net 18.09.09, 00:44
  Przepraszam, nerwy..ale ten motor nie nazywał się Mykoła..(może Mękoła)i nie dojechał tam, gdzie sie niemal braterskie narody (może nawet takiego podziału nie było) lały po mordach...i nie tylko..
 • Gość: chwilowy nie-kum IP: *.range86-178.btcentralplus.com 18.09.09, 02:58
  ... wiecie co - dajmy sobie juz z tym spokoj - z tego belkotania i
  tak juz nic nie wynika - i tak nie przekonamy jedni drugich, ze Lwow
  jest polski a Przemysl ukrainski - zreszta jakie to ma juz teraz
  znaczenie - tu mieszka wiecej ukraincow - tam polakow - i nic tego
  juz nie zmieni - lepiej pogadac o imprezach - gdzie na wakacje i
  wogole - gdzie najlepiej napic sie:))) - a kwestie miedzynarodowe -
  zostawic rzadom - a niech oni sie z tym naciagaja - w koncu biora za
  to kase:))) - a Polacy z Ukraincami najlepiej by zrobili jakby sie
  poprostu dogadali a nie prowadzili te swoje wojenki podjazdowe - ku
  uciesze innych (wiecie ktorych) - Pozdrawiam wszystkich!!!
 • lechowski51 18.09.09, 09:24
  gosc * pisze;
  Jest to stara sprawa, odgrzewany kotlet szytej grubymi nićmi
  fałszywki, sprokurowanej przez Edwarda Prusa - człowieka o dwóch
  życiorysach, trzech paszportach i czterech nazwiskach (podobnie jak
  niejaki Poliszczuk). Identyczna niemal jest sprawa rzekomej
  wypowiedzi Bronisława Geremka - prawdopodobnie w obu maczały palce
  służby specjalne, od współpracy z którymi Prus nigdy się nie
  odżegnywał:

  Sprytne!.Szkoda ze do tych falszywek nie dodales "Protokolow
  Medrcow Syjonu"!.Widac niezle wyszkolenie rodem z Lubianki.
  Teraz moze kto to jest a raczej byl prof.Poliszczuk dla
  ciebie 'niejaki Poliszczuk".
  pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Poliszczuk
  ..a to kilka z opracowan Poliszczuka,ktorego tuta OUN-wcy badz
  neobanderowcy nazywaja "niejakim Poliszczukiem".Dla nich kazdy
  Ukrainiec taki jak Piliszczuk potepiajacy zbrodnie UPA bedzie
  agentem NKWD a nie przyjacielem Polakow.
  www.stankiewicze.com/ludobojstwo/poliszczuk.html


  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: Mykola do lechowsk IP: 79.139.112.* 18.09.09, 11:39
  Lechowski - przeczytaj sobie w wikipedii nie ukraińskiej lecz
  polskiej. o ile uważasz ze Pan Edward prus nie był agentem a
  wlasciwie żolnierzem czy funkcjonariuszem NKWD należacym zawodowo
  do ich jednostki to popraw ten wpis . ja go przed chwilą czytalem -
  Więc dlaczego negujesz prawdę . Poczytaj mój ostani wpis do pana
  jobrave -ale czytaj dokladnie - inie chodzi tu o braki liternictwa
  komputerowego lub nawet niewylapane bledy ortograficzne ( to nie
  jest world aby zwracal uwagę) lecz otreść i prawdę przekazywana w
  tej treści .
  poucz się troche - Pytanie czy czytałeś o generale szandruku
  generale Olbrychcie . porownywałeś te postacie Szandruk z dowodca
  SS Galicjen i inni ci AK + NKWD + UB.
  Wtytarczy czy jeszce dopisać do tego Pana podobnego do Prusa (
  nie myl Edwarda z Boleslwem) tj Pana Gerharda tego bandytę kórego
  potraktowano tak jak on traktował innych - choćby Ukraińcow z UPA .
  Pan Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy ( i tu jest prawdziwy
  pzyklad istnienia PANA BOGA a ateiści i komuniści mówia że Go nie
  ma . Tak go zabił palka po glowie , niedoszły zięć -Polak - jak
  soltys z Wólki zwyklego wcieklego psa .Więc nie ujadaj jak ten
  pies i spokojnie podchodż do tych spraw z sercem czlowieka nie
  odwetwoca z chęcią przebaczenia i wzajemnego pojednania .
  Poczytaj - polecam a potem dyskutuj
  Póki co- połóż pistolet swój na stół.....i
  NIe nie nie mów mi że nienawidzisz mnie........
  Austro- węgier Mykola
 • lechowski51 18.09.09, 15:59
  Konsekwentnie od dluzszego czasu nie reaguje na to co piszesz.W
  moim towarzystwie poprostu nie podaje sie reki takim jak Ty,ktorzy
  zolnierzy AK nazywaja bandytami a Jaruzelskiego nazywaja polskim
  bohaterem.Tym razem poraz ostatni robie wyjatek.
  Dla Ciebie zabicie czlowieka/tutaj Gerharda/ jak wscieklego psa
  jest czyms zwyczajnym,jest dowodem na istnienie Pana Boga.Tacy
  wlasnie jak TY,blogoslawieni przez popow w swoich cerkwiach szlo
  mordowac i palic swoich polskich sasiadow.
  Tak myslacy jak TY przyszli teZ podpalic dom mojego dziadka.Zyl w
  zgodzie z nimi przez lata,pomagal im,ocalil od rozstrzelania gdy
  weszli Niemcy a oni bili w dzwony na powitanie germanskich
  barbazyncow.Mieszkal niedaleko od Ciebie w Ustianowej.Tam zostawil
  caly dorobek zycia a gospodarzem byl bogatym bo prawie 20 lat
  przebywal jako chlopak w USA.
  Zapakowal na furmanke dzieci i co zdolal.Po wojnie mama odnalazla
  ukrainska przyjaciolke niedaleko Odessy.Odwiedzaly sie nawzajem a
  potem ja i moje rodzenstwo z Jej dziecmi.Przez lata pomagalismy im i
  pomagamy w biedzie ktora towarzyszy zwyklemu Ukraincowi.W zamian
  mamy ich usmiech i serdecznosc.
  Piszesz o nienawisci czyli uczuciu ktore nie jest mi
  znane.Wyroslem w domu gdzie zasada bylo-Gosc w dom,Bog w
  dom.Wychowany jestem w cywilizacji lacinskiej ktora nie zna prawa
  msty jak chocby cywilizacja turanska,ktora konstytuowala w duzej
  mierze wschodnie tereny Ukrainy.
  Na koniec.Jeszcze raz!.Nie mam urazu do UKRAINCOW.Gardze
  zbrodniarzami z UPA ktorzy mordowali niewinne dzieci i kobiety do
  dzisiaj zamiast wyznac swoje grzechy wypinaja swoje nedzne piersi do
  orderow.Jadac na Ukraine i pomagajac swoim ukrainskim przyjaciolom
  mam przekonanie ze oni nigdy nie zloza kwiatow przed pomnikiem
  Bandery czy Szuchewycza.Malo tego moji ukrainscy przyjaciele wstydza
  sie za banderowdskich mordercow.


  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • darino 18.09.09, 16:07
  Uczucie wstydu w zamian za dary czy prezenty to raczej nie to, o czo chodzi. A
  koleżanka mamy pod Odessą to tak turystycznie ? Bo chyba mieszkała wcześniej w
  Ustianowej ?
 • wolyniak2 18.09.09, 18:44
  Darino, czyżbyś znudził się pisywanie do siebie na PuKniętym forum? A może petro bana ci założył?
 • Gość: SALWA IP: *.informel.pl 18.09.09, 19:04
  Darino!-dlaczego petro nie zabrał Cię do Londynu.Zobaczył byś muzeum Bandery,którego jesteś fanem.A swoją drogą,kto nazwał forum Podkarpacka-ukraina.Przecież pod Karpatami leży Słowacja.Musiał to byc całkowicie ktoś,kto nie ma pojęcia o geografii np.niejaki piotrz, założyciel Fan Clubu Stepana Bandery.A darino jest jednym z jego członków,obok"historyka" od siedmiu boleści niejakiego mariusza9959.
 • darino 18.09.09, 20:34
  Ja też się dziwię, skąd się wzięło województwo podkarpackie ? Przecież, jak sam
  napisałeś, "pod Karpatami leży Słowacja" ?
 • bastion44 19.09.09, 11:59
  darino napisał:

  > Ja też się dziwię, skąd się wzięło województwo podkarpackie ? Przecież, jak sam
  > napisałeś, "pod Karpatami leży Słowacja" ?
  Powinno byc' cały czas województwo rzeszowskie.Powstało ono z 13 powiatów zachodnich dawnego województwa lwowskiego i 4 powiatów wschodnich województwa krakowskiego.Data powstania 18.VIII.1944r.
 • darino 18.09.09, 20:35
  Czuję sentyment do Przemyśla, więc czasami coś skrobnę na forum.
 • Gość: * IP: *.chello.pl 18.09.09, 16:45
  A co, lechowski, masz wątpliwości, czy "Protokoły Mędrców Syjonu" są
  fałszywką? Są - i to taką samą, jak wywiad z Geremkiem czy
  rzeczona "Uchwała Prowidu"...

  > Teraz moze kto to jest a raczej byl prof.Poliszczuk dla
  > ciebie 'niejaki Poliszczuk".

  Niejaki Poliszczuk (nie wiadomo, czy to jego prawdziwe nazwisko)
  przed wojną uchodził za Ukraińca (podobno ochrzczony w cerkwi
  prawosławnej). Po wojnie przyjechał do Polski jako polski
  repatriant. Następnie skończył studia w stalinowskiej Polsce i
  pracował jako prokurator, oskarżając Polaków w komunistycznych
  sądach. Potem wyjechał do Kanady (jako Polak) i objawił sie tam jako
  Ukrainiec. Rozpoczął współpracę ze środowiskami ukraińskich
  emigrantów, często nacjonalistów. Po upadku ZSRS objawił się jako
  Ukrainiec-antynacjonalista, tyle że cała jego kariera przebiegała w
  Polsce i w języku polskim (przewód doktorski, książki - wszystko po
  polsku). Otwarcie popierał środowiska prorosyjskie i
  prokomunistyczne na Ukrainie (np. w czasie "pomarańczowej
  rewolucji"). Oficjalnie prezentował się jako "Wiktor Ukrainiec", ale
  jego "dzieła" nie sa znane na Ukrainie ani ukraińskim historykom.
  Nabożeństwo żałobne po jego śmierci odbyło się w kościele
  rzymskokatolickim za oceanem, a nie w cerkwi. Konia z rzędem temu,
  kto ustali narodowość tego człowieka i jego przynależność państwową
  (posługiwał się kilkoma paszportami).

  A oto opinia środowiskowa (polskiego naukowca) o baśniach
  publicystycznych dziadzi Poliszczuka:

  laboratorium.wiez.pl/teksty.php?czy_polsce_potrzebna_jest_upowska_norymberga&p=1
 • lechowski51 18.09.09, 17:37
  O ile wiem Geremek do smierci nie zaskarzyl nikogo z tych co pisali
  o autentycznosci tego wywiadu.Uchwala Prowidu to oczywiscie robota
  GRU badz tez WSI....im bardziej bedziesz chlopie dementowal tym
  bardziej uwiarygadniasz jej autentycznosc.Co do opluskwiania
  Poliszczuka!?.
  Wiec po koleji;
  1.Skonczyl studia w "stalinowskiej Polsce".Wyobraz sobie ze w tym
  czasie tysiace takich "zdrajcow" jak Poliszczuk konczylo studia a
  tacy jak Kuron czy Geremek nie tylko konczyli studia a byli w
  awangardzie zwalczajacej "zaplutych karlow reakcji" z AK.
  2.Pracowal jako prokurator./gdzie i kiedy?/
  3.Jego "dziela"nie sa znane na Ukrainie.
  Straszne oskarzenie!.Wyobraz sobie ze o zbrodni w Katyniu wie ok 10%
  Rosjan,podobnie tyle Ukraincow wie o rzeziach polskich sasiadow
  przez bandytow z UPA.
  4.Jego cala kariera w Polsce i w jezyku polskim.
  Czyzby na UJ mial wykladac w jezyku ukrainskim?
  5.Nabozenstwo zalobne odbylo sie w kosciele a nie w cerkwi.
  To dopiero swietokradztwo!Wyobraz sobie ze w NY jest jedna
  cerkiew.Nie wiem gdzie zmarl Poliszczuk/>Mieli wiezc cialo 500 km i
  tam mieli go pochowac?
  6.Konia z rzedem kto ustali jego narodowosc...
  Mysle ze specjalisci oid Main Kampf albo apoleogeci rasisty Doncowa.
  Czy Tobie nie wystarcza ze mowil o sobie iz jest Ukraincem?
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: * IP: *.chello.pl 18.09.09, 18:49
  lechowski51 napisał:

  > O ile wiem Geremek do smierci nie zaskarzyl nikogo z tych co
  pisali
  > o autentycznosci tego wywiadu.

  Zdementowała to Hanna Krall. Dokładniejsza analiza fałszywości tego
  wywiadu jest tu:
  niniwa2.cba.pl/ANALIZA.HTM
  Uchwala Prowidu to oczywiscie robota
  > GRU badz tez WSI....im bardziej bedziesz chlopie dementowal tym
  > bardziej uwiarygadniasz jej autentycznosc.

  Nie można uwiarygodnić autentyczności czegoś, co jest fałszem od
  początku do końca. Wystarczy zacząć od dwóch prostych pytań:
  - kto napisał dokument w imieniu nieistniejącej organizacji (latem
  1990 żaden Prowid nie obradował - nie było nawet takiego organu);
  - jak ten dokument ujrzał światło dzienne - ktoś go wyniósł?
  wykradł? polski Sejm miał w nieistniejącej organizacji swojego
  agenta, który potem przesłał to do skrytek poselskich?

  Gdzie pracował Poliszczuk jako stalinowski prokurator? Na Ziemiach
  Wycyckanych - Wrocław, Szczecin (od 1955 roku)...

  Jeśli był ukraińskim historykiem, to jego dzieła powinny być znane
  ukraińskim historykom.

  Jeśli pisał książki po polsku i dla Polaków - to czy był ukraińskim
  historykiem? Chyba tak samo, jak polskim pisarzem był Joseph Conrad
  Korzeniowski...

  Poliszczuk zmarł w Oakville w Kanadzie. W każdym większym mieście
  Kanady jest polski kościół i ukraińska cerkiew (a nawet dwie -
  prawosławna i greckokatolicka) - nie trzeba było wieźć zwłok 500 km.
  Jeżeli był Ukraińcem, jak się przedstawiał, to dlaczego obrządek był
  rzymskokatolicki?

  > Czy Tobie nie wystarcza ze mowil o sobie iz jest Ukraincem?

  Pytanie brzmi: a jakie są dowody na jego ukraińskość? Równie dobrze
  mógł się przedstawiać jako członek plemienia Unów Burmu - i byłby
  tak samo wiarygodny. Fakty wskazują wyraźnie, że był to Polak (albo,
  tak jak Jaruzelski, pełniący obowiązki Polaka), uprzedzony do
  Ukraińców, prezentujący jednostronną, publicystyczną wersję
  wydarzeń. Poważni polscy uczeni dystansują się od jego "dzieł".
  Odnoszę wrażenie, że masz do mnie pretensję, że kolejne fragmenty
  życiorysu Poliszczuka nie kleją się do siebie i nie tworzą spójnego
  obrazu. Proponowałbym mieć pretensje do jego mocodawców...

  Czytałeś zalinkowany przeze mnie tekst Tomasza Stryjka? Proponuję
  też rozważenie baliwerni, jakie plótł Poliszczuk (jak Piekarski na
  mękach), twierdząc, np. że "Mam przede wszystkim na myśli Instytut
  Pamięci Narodowej i - nieistniejący już - Wojskowy Instytut
  Historyczny, ale też inne ośrodki naukowe, takie jak Uniwersytet
  Jagielloński, na którym pisze się prace licencjackie na
  temat "Stepan Bandera i jego UPA", jak Uniwersytet Marii Curie
  Skłodowskiej w Lublinie, na którym nadaje się doktorat za pracę,
  którą kwalifikuję jako podręcznik nacjonalisty ukraińskiego, jak
  całe lubelskie środowisko uniwersyteckie, nie wyłączając KUL-u, jak
  środowiska uniwersyteckie we Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, a
  nawet w Poznaniu" - przecież to bełkot chorego człowieka...
 • lechowski51 18.09.09, 20:31
  Po sposobie argumentacji widac ze "sluzby"wlozyly w Twoja edukacje
  wiele wysilku.

  Krall mogla powiedziec ze rozmawiala z ufoludkiem a nie
  Geremkiem.To Geremek jest podmiotem a nie Krall.To on powinien
  dementowac falszywosc "niby jego slow".
  Jak widac jestes posiadaczem wiedzy tajemnej i wiesz ze zaden
  Prowidyk nie obradowal.Wiesz ze nie ma takiej organizacji.Slyszales
  moze ze wladze jakiejs Lozy potwierdzaja swoje istnienie i
  autentycznosc uchwal?!.
  Korzeniowski byl pisarzem.Poliszczuk naukowcem.Przyjmuje sie ze w
  literaturze jezyk wyznacza narodowosc pisarza.W nauce jezyk jest
  narzedziem i tylko tyle.Kim byla Sklodowska.Dalej!.Moze Doncow
  wyjasnia Ci kim byl Szopen/Chopin/?.
  Twoja znajomosc Kanady jest zadziwiajaca!.W kazdym miescie
  kanadyjskim polski kosciol i nawet dwie cerkwie!!!.Bylem coprawda
  tylko w Quebecu...wiem tam nie mowia po ukrainsku tylko po francusku-
  wiec nie jest reprezentatywny.
  Jakie sa dowody na to ze Poliszczuk byl Ukraincem?.Musicie mu
  chlopie wraz z kuplami z nieistniejacego Prowydu zmierzyc mu czaszke!
  Pomoge Ci!Wychowalismy go na Ukrainca i dopiero teraz zdemaskowales
  go.Nikt wiec juz nie bedzie wiecej opluwal wielkosci geniuszu
  Doncowa i jego dzielnych bojcow z UPA wcielajacych w zycie jego
  doniosle idee i czystej rasie ukrainskiej.  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • lechowski51 18.09.09, 22:03
  Tutaj pare meldunkow ktore tez zapewne tez sfalszowalo NKWD razem z
  UB..
  Jurij Stelmaszczuk "Rudyj" do " Rubana":

  "Druże Ruban! Przekazuję do waszej wiadomości, że w czerwcu 1943r.
  przedstawiciel centralnego Prowodu, dowódca UPA - "Piwnicz" "Kłym
  Sawur" przekazał mi tajną dyrektywę w sprawie całkowitej,
  powszechnej,
  fizycznej likwidacji ludności polskiej. (...)

  Dla wykonania tej dyrektywy proszę rzetelnie przygotować się do akcji
  przeciw Polakom i wyznaczam odpowiedzialnych: w rejonach
  nadbużańskich - kurinnego "Łysoho"; na rejony turzyski, owadnowski,
  oździutycki i pozostałe - "Sosenka"; na okręg kowelski - "Hołobenka".

  Sława Ukraini.

  Dowódca grupy UPA "Turiw" - "Rudyj",
  24 czerwca 1943 r. Stawka".

  Sprawozdanie dowódcy kurinia "Łysoho", który we wrześniu 1943r.
  donosił kierownictwu OUN odnośnie wykonania powyższej dyrektywy:

  "29 sierpnia 1943 r. przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka
  i Ostrówki głowniańskiego rejonu. Zlikwidowałem wszystkich Polaków
  od małego do starego. Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę
  zabrałem dla potrzeb kurenia."

  W wyniku tej akcji we wsi Wola Ostrowiecka zginęło 529 osób, w tym
  220
  dzieci w wieku do 14 lat, a we wsi Ostrówki zamordowano 438 osób,
  w tym 246 dzieci do lat 14.

  I jeszcze jeden meldunek dowódcy kurenia "Łysoho" o pogromie
  dokonanym
  w Ziemlicy pow. Włodzimierz Wołyński:

  "Do wsi Mosur spędzono wszystkich mieszkańców okolicznych
  miejscowości
  z toporami i widłami, którym "druże" Zuch wyjaśnił, że pod
  przewodnictwem
  jego uzbrojonego oddziału pójdą do wsi Ziemlica, aby rozprawić się z
  Polakami,
  i wymagał od nich, żeby byli bezlitośni wobec wszystkich kogo
  zastaną w tej
  miejscowości. W nocy okrążono wieś, a o świcie zebrali wszystkich
  mieszkańców w centrum wsi. Starców, dzieci i chorych, którzy nie
  mogli
  samodzielnie poruszać się, zabijali na miejscu i wrzucali do studni.
  Spędzonym do centrum kazali kopać dla siebie groby, a następnie
  przystąpili
  do ich zabijania przez uderzenie siekierą w głowę. Tego kto próbował
  uciekać
  zabijali z broni. Wszyscy mieszkańcy wsi Ziemlica zostali
  zlikwidowani,
  mienie zabrano dla UPA, budynki spalono ..."

  W sierpniu 1992 r. dokonano ekshumacji szczątków wymordowanej przez
  UPA
  ludności polskiej Ostrówek i Woli Ostrowieckiej.
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: NICK IP: 79.139.112.* 19.09.09, 08:51
  Lechowski tam spod Odesy gdzie mieszkaja twoi znajomi i twoja
  rodzina pochodzi też rodzina panujacyh nam milościwie tych tzw.
  poczet braci polskich. Więc podaj im namiary to bedziecie razem
  jechac do swoich znajomych i pobratymcow ( zawsze razem raźniej i
  taniej i coś koszernego na ruszt sie znajdzie - najlepiej
  ukraińskie mielone w sosie wlasnym - bo tak to piszesz niczym Prus
  i Gerhard razem wzięci -ale juz do Nieba lub w przeciwną strone )
 • Gość: aaa IP: *.brnt.cable.ntl.com 19.09.09, 09:25
  A ma ktos linka do tego wywiadu Geremka?
 • kocur_zalogowany 19.09.09, 09:51
  typu polonica.net.
 • Gość: * IP: *.chello.pl 18.09.09, 22:22
  To Geremek jest podmiotem a nie Krall.To on powinien
  > dementowac falszywosc "niby jego slow".

  Wobec kogo? Wobec powtarzającej te ploty pani Krysi z kiosku? Czy
  pana Antka, noszącego mohairowy beret? Albo wobec Rafała z Młodej
  Wszy Polskiej? Miał ich pozywać do sądu?

  Jak widac jestes posiadaczem wiedzy tajemnej i wiesz ze zaden
  > Prowidyk nie obradowal.Wiesz ze nie ma takiej
  organizacji.Slyszales
  > moze ze wladze jakiejs Lozy potwierdzaja swoje istnienie i
  > autentycznosc uchwal?!.

  Hmmm, jeśli nikt nie ma dowodów na istnienie czegoś, to jest to
  najlepszy dowód na istnienie tego czegoś... Słowacki był
  homoseksualistą (bo nigdy o tym nie pisał), a Churchill pedofilem
  (bo nigdy nie ujawniał tych skłonności, więc je głęboko ukrywał)...
  W takim razie rozumiem, że twoja wiedza historyczna opiera się
  następujących (równie prawdziwych lub prawdopodobnych) faktach, jak
  te:

  Kiedy Kara Mustafa, wielki mistrz Krzyżaków,
  Szedł z licznymi zastępy przez Alpy na Kraków,
  Do obrony swych posad zawsze będąc skory,
  Pobił go pod Grunwaldem król Stefan Batory.

  Wtedy to śród Sahary, w onym kraju futer,
  Szczepił nową religię sławny Marcin Luter.
  I, pracując gorliwie piórem i wymową,
  Zginął razem z Homerem w noc Bartłomiejową.

  > Korzeniowski byl pisarzem.Poliszczuk naukowcem.Przyjmuje sie ze w
  > literaturze jezyk wyznacza narodowosc pisarza.W nauce jezyk jest
  > narzedziem i tylko tyle

  Nie przeczytałeś tekstu Tomasza Stryjka... Wiedziałbyś, że
  Poliszczuk był li tylko publicystą, a nie naukowcem...

  > Twoja znajomosc Kanady jest zadziwiajaca!.

  Wystarczy znajomość demografii - Polacy i Ukraińcy to łącznie
  prawie 10% mieszkańców Kanady...

  Musicie mu
  > chlopie wraz z kuplami z nieistniejacego Prowydu zmierzyc mu
  czaszke!
  > Pomoge Ci!

  Chyba rzeczywiście to ty będziesz mu coś mierzył, bo jego biografia
  nie wskazuje, aby przynależał do jakiejkolwiek nacji ani państwa.
  Niezależnie od tego, co deklarował na każdym kolejnym etapie życia
  (raz podając się za Polaka, a raz za Ukraińca chyba sam się
  pogubił)... Ale tacy jak ty spece od cywilizacji turańsko-
  bizantyńskiej mu pomogą, nie wątpię, Alfredzie Rosenbergu...
 • Gość: Fanka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.09.09, 12:17
  Mieliśmy niedawno apel o kanonizację Urbana, a dziś cerkiew domaga się
  beatyfikacji Bandery.
  www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2177
  Ja osobiście proponuję rozpocząć proces beatyfikacyjny mojej byłej szefowej,
  może to wreszcie zaspokoi jej niczym nie uzasadnione ambicje i znajdzie się w
  gronie godnych siebie;)

  "Do tej paranoi dołączyła sie także Cerkiew greckokatolicka, która wymyśliła
  sobie, że beatyfikuje ojca Stepana Bandery. Za co? Chyba za to, ze wychował
  swego syna na zbrodniarza. Jest takie powiedzenie, że jak kogoś Pan Bóg chce
  pokarać, to mu rozum odbiera"
  Ks. T. Zaleski
 • Gość: NIKI IP: 79.139.112.* 19.09.09, 15:12
  Fanka podpowiada greko- kat kto ma bc dla nich świetym . Skoro
  Pilsudzki jest świętym w Polskim Kosciele Prawosławnym ( tym
  bolszewicko- kolaboracyjnym) to dlaczego bandera nie może bc u
  Greko katolikow ich świętym . Fanka - ty Ukrainka greko-kat cy
  jak - czy znów cie wykreca nie wta stronę ?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.