Dodaj do ulubionych

Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr sieje..

20.02.10, 21:30
Zdzisław Konieczny - BYŁ TAKI CZAS. U źródeł akcji odwetowej
w Pawłokomie. (Wybrane fragmenty)

forum.gazeta.pl/forum/w,48782,71847478,7184
Od razu wyjaśniam, że do umieszczenia tego wątku zainspirowała mnie
wyłącznie działalność Mykoły - bezczelnego relatywisty
i historycznego oszusta.


Edytor zaawansowany
 • fanka_online 20.02.10, 21:42
  j.w.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-132.btcentralplus.com 20.02.10, 23:22
  Są fakty, więc dla porządku warto podać "mity", co prawda w książce Jewhena
  Misiły jest fotokopia protokołu z ekshumacji przeprowadzonego przez POLAKÓW, ale
  trzeba wziąć pod uwagę, że Misiło, choć syn polskiego żołnierza WOP, to jednak
  uważa się za Ukraińca, a jak Ukrainiec, to wiadomo, że bezczelnie kłamie,
  słusznie więc dr Konieczny, jako rzetelny badacz dziejów nie ujął tego faktu, bo
  jak można publikować banderowskie fałszerstwa. A nawet jeśli były tam kobiety i
  dzieci, to na pewno były polskie tyle, że podrzucone. No cóż Mat zarzucasz
  Ukraińcom fałszowanie historii, a jednocześnie wspierasz rodzime. A w ogóle to
  jesteś wierzący? Tu jest o tym "micie", dla wygody skopiowałem:
  Autor: tawnyroberts 16.03.09, 07:36
  Pisaliśmy już kiedyś na ten temat w wątku o Pawłokomie. W wyniku
  pobieżnej ekshumacji jednej z trzech mogił w Pawłokomie,
  przeprowadzonej w związku ze śledztwem przeciwko członkom
  oddziału "Wacława" w 1952 r., stwierdzono, że w rozkopanym grobie
  znajdowały się także zwłoki kobiet i dzieci.
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=49301&w=71622373&a=72313226
  To nie jakiś żart. Okazuje się, że ekshumacja w Pawłokomie, co
  prawda dość pobieżna i tylko jednej z trzech mogił, miała miejsce w
  1952 r. Pisze na ten temat E. Misiło w "Pawłokoma 3 III 1945 r.":
  "Która z wymienionych liczba zamordowanych jest tą rzeczywistą, brak
  co do tego całkowitej pewności. Jedynym sposobem jej weryfikacji
  mogłaby być ekshumacja szczątków ofiar, a tej, jak wiadomo, nigdy
  nie przeprowadzono. W tej sytuacji za sensacyjną można uznać
  informację, o tym, iż w dniu 9 października 1952 r., w ramach
  śledztwa prowadzonego przeciwko członkom oddziału "Wacława",
  dokonano, co prawda bardzo pobieżnej, ekshumacji z jednej z mogił. Z
  zachowanego w aktach sądowych protokołu wynika, że prokurator por.
  Radzimierski Henryk z Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie
  oraz oficer śledczy WUBP w Rzeszowie chor. Wilhelm Budziak
  dokonali "oględzin miejsca przestępstwa, a to wspólnego grobu na
  cmentarzu w Pawłokomie". Odręczny szkic dołączony do protokołu oraz
  fotografie potwierdzają, że była to jedna z trzech mogił, środkowa,
  zwana centralną, mieszcząca prawdopodobnie największą ilość
  zastrzelonych osób. Dwóch pozostałych grobów, których istnienie
  potwierdzono w czasie wizji lokalnej na cmentarzu, nie rozkopano."
  Dalej Misiło zamieszcza fragment protokołu oględzin z
  przeprowadzonej ekshumacji. Ponieważ w książce znajduje się
  fotografia całego protokołu, to część opisową przedstawię tutaj w
  całości:
  "Oględziny dały wynik następujący: cmentarz o wymiarach 100 x 80 m.
  Na cmentarzu znajdują się trzy wspólne groby. Jeden w północno-
  wschodniej części, dwa zaś w północno-zachodniej. Po rozkopaniu
  jednego z grobów w północno-zachodniej części cmentarza o wymiarach
  6 x 8 m i wysokości nad powierzchnią około 75 cm w grobie znajduje
  się większa ilość czaszek i kości ludzkich, częściowo już
  rozłożonych na skutek działania bakterii. W czaszkach znajdują się
  otwory o średnicy około 8 mm od tyłu głowy. Części przednie czaszek
  przeważnie są roztrzaskane i popękane, co daje podstawę do
  twierdzenia, że są to otwory zrobione przez pociski i że strzelane
  było w tył głowy. W grobie są złożone zwłoki niewiast i dzieci o
  czym świadczy fakt znalezienia czaszek i kości małych rozmiarów,
  oraz czaszek z długimi włosami i splecionymi warkoczami. Że w grobie
  złożone są ciała kobiet potwierdza również fakt znalezienia guzików
  od damskich bluzek. Układ kości i czaszek wskazuje na to że ciała
  ludzkie nie były układane, lecz wrzucane do grobu jedno na drugie.
  Przypuszczalnie w rozkopanym grobie znajdować się może pogrzebanych
  około osiemdziesiąt osób. Groby wskazane zostały przez miejscową
  ludność, która stwierdza, że właśnie w tych miejscach rozstrzeliwano
  ludzi i zagrzebywano ich w grobach, wykopanych uprzednio przez
  samych rozstrzelanych. Na tym protokół oględzin zakończono i po
  odczytaniu podpisano."
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=49301&w=92683768&a=92741481
 • mat120 20.02.10, 23:34
  Skoro posługujesz się cytatami z forum Tawnyrobertsa to szkoda, że
  nie byłeś konsekwentny i nie zacytowałeś również mojej wypowiedzi i
  tego co na ten temat miał do powiedzenia Tawnyrobetrs:

  forum.gazeta.pl/forum/w,49301,71622373,72471590,Re_Ekshumacja_w_Pawlokomie.html

  "Kiedyś już o tym rozmawialiśmy w jakim celu sporządzano wiele
  podobnych dokumentów w latach pięćdziesiatych. Misiło też pewnie
  o tym wie. Tylko ekshumacja rozwiałaby wszelkie wątpliwości
  i zamknęła całą sprawę. Niektóre środowiska ukraińskie /vide Jan
  czy jakieś inne Mariusze/ bardzo lubią posługiwać
  podobnymi "dokumentami" przemilczając całkowicie dla jakich celów
  były zwykle tworzone. Nawet jednak z przytoczonych przez Misiłę
  sformułowań z tego protokołu wynika, że liczba 366 osób jest
  delikatnie mówiąc dość dowolna. Nie chcę się już przy tym powoływac
  na Koniecznego, który to dość przekonywująco udowodnił."


  forum.gazeta.pl/forum/w,49301,71622373,72602371,Jeszcze_o_ekshumacji.html

  "Masz tutaj trochę racji. Sam Misiło pisze we wstępie do książki:

  "Czytając dokumenty publikowane w tej książce należy pamiętać, że
  zostały one wytworzone przez ówczesne komunistyczne instytucje
  policyjne i sądownicze. To z powodów oczywistych nakazuje ostrożność
  w traktowaniu ich jako w pełni wiarygodnego źródła historycznego.
  Odnosi się to w szczególności do protokołów przesłuchań
  aresztowanych żołnierzy AK. Znając ówczesne metody pracy oficerów
  śledczych Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nie można wykluczyć, że
  zeznania były składane pod przymusem, w wyniku brutalnych metod
  śledztwa."

  Jednak dokumenty dotyczące tej częściowej ekshumacji wyglądają na
  wiarygodne. Oprócz cytowanego protokołu oględzin, Misiło zamieścił
  także raport oficera śledczego WUBP w Rzeszowie Wilhelma Budziaka,
  zawierający prośbę o zezwolenie na odkopanie i sfotografowanie grobu
  pomordowanych Ukraińców na cmentarzu w Pawłokomie; fotografię
  cmentarza w Pawłokomie, wykonaną podczas ekshumacji; odręczny plan
  cmentarza w Pawłokomie sporządzony przez prokuratora Henryka
  Radzimierskiego; dwa guziki, pochodzące z bluzki jednej z
  zamordowanych kobiet, znalezione w grobie. Nie zachowało się
  natomiast żadne zdjęcie rozkopanej mogiły, a przecież w tym celu
  prokurator udał się do Pawłokomy.

  Co do liczby ofiar, to na podstawie szacunków Radzimierskiego,
  dotyczących największej mogiły, można założyć, że było ich nie
  więcej niż 200, w tym także kobiety i dzieci. Ale to tylko szacunki,
  bo sprawę całkowicie może wyjaśnić jedynie kompleksowa ekshumacja. A
  tej jak wiadomo nie było... "
 • matlak2 23.02.10, 13:21
  Z.Konieczny:
  W Pawłokomie (gm. Dynów), którą we wrześniu 1939 r. zamieszkiwało 898
  Ukraińców, 273 Polaków i 9 Żydów "Ukraińcy już od 1937 r. znajdowali się pod
  silnym wpływem OUN (...) Gdy przyszli Sowieci (...) komitet ukraiński sporządził
  doniesienie do NKWD, że Polacy, którzy zakupili ziemię są osadnikami wojskowymi
  i brali udział w wojnie w 1920 r., co było wierutnym kłamstwem (...) NKWD 10
  lutego 1940 roku zesłało na Sybir 7 polskich rodzin" ("Pawłokoma - u źródeł
  akcji odwetowej" [w:] " Na rubieży" nr 80/2005).
  J.Fedak (mieszkaniec Pawłokomy, uczestnik i świadek wydarzeń:
  - Już w 1939 roku mieliśmy we wsi placówkę NKWD, coś w rodzaju ichniej szkoły.
  Jako pierwsi do łagrów i na Sybir trafili nie Polacy, a Ukraińcy: Antoni Król,
  Piotr Potoczny i inni. Ruski komandir kazał nam wybrać selradę (radę sołecką),
  prosząc, aby znaleźli się w niej ludzie mądrzy i wykształceni. Wybraliśmy,
  poszli na spotkanie i ślad po nich zaginął. W styczniu 1940 r. w takich samych
  okolicznościach zabrano w głąb Rosji 7 spośród 27 osiadłych po wojnie 1919-1920
  roku rodzin polskich kolonistów. To nie była nasza "zasługa", ale planowa akcja
  NKWD, która objęła też sąsiednie wioski. Gdy pytaliśmy sowieckiego komandira,
  gdzie nasi delegaci do selrady, odpowiadał: "Takich macie sąsiadów Polaków", a
  gdy Polacy pytali o swoich, usłyszeli - "Takich macie sąsiadów Ukraińców". Tak
  nas poróżniono, tak narastała nieufność i rodziła się nienawiść.
  Z.Konieczny:
  "W styczniu 1945 r. oddział UPA uprowadził 10 mieszkańców Pawłokomy (...)
  Rodziny uprowadzonych (...) wystosowały apel do kierownictwa UPA, aby zwolniło
  uprowadzonych, lub wskazało miejsce pochówku (...) Ukraińcy nie dali żadnej
  odpowiedzi (...) strona polska podjęła działania mające wymusić wskazanie
  miejsca pochówku (...)W nocy z 1 na 2 marca w rejonie plebanii w Dylągowej
  dokonano koncentracji oddziału poakowskiego "Wacława" (...) i członków polskiej
  samoobrony z Dynowa, Bartkówki i innych miejscowości. (...) 3 marca wczesnym
  rankiem (...) oddzielono wszystkich mężczyzn w wieku od 17 do 75 lat (...)
  wszystkie kobiety z dziećmi pod eskortą wyprowadzono ze wsi w kierunku
  Piątkowej, tam zwolniono i kazano im iść na Ukrainę. Zatrzymanych pytano, kto
  uprowadził mieszkańców Pawłokomy i gdzie są zakopane ich zwłoki? (...) Brak
  pozytywnej odpowiedzi (...) spowodował, że dowództwo akcji odwetowej podjęło
  decyzję rozstrzelania wszystkich zatrzymanych mężczyzn" ("Pawłokoma - u źródeł
  akcji odwetowej").
  Swiadkowie zbrodni (D.Radoń, J.Fedak);
  Kogo nie zabito przy kościele, ten ginął w domu i na starym cmentarzu, gdzie
  strzelano do mężczyzn, kobiet i dzieci nad wykopanymi dołami. Wśród
  pomordowanych byli też Polacy: Ignacy Potoczny z 5 synami w wieku 10-20 lat,
  Paweł Potoczny z synem i Antoni Kocyła (...) "Wacław" powiedział, że "Nareszcie
  przestało istnieć hajdamackie nasienie", a wieś kazał nazwać "Wacławówką"...
  - Mamusi nie ruszyli, bo uczepili my się nóg (...) Tych bitych brali na
  ukraiński cmentarz, położyli w dołach, a gdy zasypali ziemią, to mogiła do góry
  się podnosiła, jakby te trupy na sam koniec jeszcze życia dostały (...) Kto
  rżnął? Pawłokomscy i z drugich wsi. I partyzanty, co spod Lwowa przyszły.
  Raporty wywiadu WiN:
  - " Zorganizowane bandy otaczały Pawłokomę, chodziły po chałupach i rabowały,
  co popadło (…) zaczęto wieś niszczyć, a ludzi rozstrzeliwać (...) akcję tę
  ubezpieczał oddział por. Wacława" (Zeszyty Historyczne WiN 9/1991).Pawłokoma
  została zlikwidowana przez lwowską partyzantkę por. Wacława. Do cerkwi wpędzono
  ludność i zastrzelono" (WiN, okręg przemysko-jarosławski).
  (...) W okresie od 10 do 25 marca zlikwidowano jednostki ukraińskie we wsi
  Łubno, skąd Ukraińcy już wyjeżdżali. Zabito około 18 osób. W czasie akcji zaszły
  wypadki rabunku przez miejscowych i z okolicznych wsi (...) Partyzantka B.Ch.
  (Sęp) zlikwidowała wieś Skopów, około 150 osób, w tym kobiety i dzieci i tylko 2
  mężczyzn oraz plebanię ukraińską. W najbliższym czasie planowana jest likwidacja
  Bachowa, w porozumieniu z Sowietami. W Bachowie jest załoga 26 Sowietów, którzy
  zaproponowali Polakom likwidację wsi i rozdali broń, proponując swój współudział
  (...). Orły. Roman Kisiel (...) działacz SL od pierwszych dni sierpnia 44 ukrywa
  się, jest nieostrożny, chodzi po wsiach, a jednak nie został aresztowany.
  Obecnie prowadzi akcje pacyfikacyjne na Ukraińcach powiatu przemyskiego,
  wywołując w tym czasie niepożądany ferment. Wygląda to niejasno (...).
  ----

 • matlak2 23.02.10, 13:37
  i jeszcze jedno - sprawa uprowadzenia mieszkancow Pawłokomy:
  W 1990 roku, starający się o zgodę na postawienie ... krzyża i tabliczki na
  mogile pomordowanych Ukraińców, syn Ukraińca i Polki Jan Fedak
  (narzeczoną w 7 miesiącu ciąży zabito mu widłami i siekierą) dostał od
  mieszkanców Pawłokomy ultimatum: pokaże miejsce pochówku pomordowanych, dostanie
  zgodę. Odpowiedział wtedy tak:
  - Klnę się na Boga,że nie mogę udzielić takiej informacji, bo naprawdę nie
  wiem, co się z nimi wtedy stało. Potępiam ten zbrodniczy czyn, niezależnie od
  tego, kto go dokonał: UPA, NKWD czy jakieś inne organizacje. Jeśli to sprawka
  UPA, to mogli ich zabić pewnie gdzieś w Jawornickim Lesie, ale nie żyje żaden z
  naszych dowódców, a my, zwykli żołnierze, nie o wszystkim wiedzieliśmy. Mogła to
  zrobić nasza służba bezpieczeństwa, która wydała także wyrok śmierci na moją
  siostrę, Polkę, za to, że wyjechała do Bytomia (...). Ludzie, jeśli tak walczę
  dziś, u schyłku swojego życia, o ten pomnik dla pomordowanych, to chyba
  powiedziałbym prawdę, gdybym ją znał...
  ---
  Wielu historyków, w tym p. Konieczny, lekceważy (?) bądź świadomie nie docenia
  roli oddziału NKWD (batalionu?( stacjonującego w Sanoku, który miał ... 3
  rodzaje umundurowania. W zależności od ''potrzeb" ubierał mundury sowieckie, WP
  lub UPA. W mundurach UPA (co najmniej 12 żołnierzy)podchodził 5 marca 1945 roku
  pod Dynów, broniony przez polską kompanię, która otworzyła ogień do '' upowców".
  Siatka NKWD w tym czasie obsadzała różne instytucje, nominalnie polskie. Nikt
  dziś nie jest w stanie powiedzieć, jak było na prawdę. Oto wycinek z raportu
  wywiadu WiN, traktujący o Przemyślu (pełnych nazwisk agentów nie przytaczam, bo
  żyją ich potomkowie, Bogu ducha winni):

  " D. - kierownik stacji traktorów i maszyn rolniczych Pow. Urzędu Ziemskiego,
  dawniej ukraiński oficer (takim widziano go na zdjęciu). Włada słabo językiem
  polskim, jest na usługach NKWD. Jest poważne przypuszczenie, że to Rosjanin
  (...) A.J. – jest w kontakcie z najwyższymi władzami bezpieczeństwa w Warszawie
  (...) Pozostaje również w stałym kontakcie z władzami sowieckimi, które
  zaznajamia z terenem. Typ bardzo niebezpieczny (...) M.T. - były pracownik PUBP
  w/m, obecnie aresztowany, jest równocześnie konfidentem NKWD. Pozostawał w
  stałym kontakcie z wywiadem sowieckim, który mieścił się w Przemyśl, ul.
  Słowackiego 18 (...) W.W. – jest delegatem Rządu do spraw ewakuacji, typ bardzo
  niebezpieczny. Jest to wysłannik Rosji na powiat Przemyśl. Komuniści wystrzegają
  się jego (...)". • mat120 24.02.10, 21:48
  matlak2 napisał:
  b]Swiadkowie zbrodni[/b] (D.Radoń, J.Fedak);

  Kilka lat temu miałem okazję być w Pawłokomie i rozmawiać z kilkoma
  jej mieszkańcami m. in. na temat p. Radonia i źródeł pobudzania
  jego wyobraźni.

  Co do rewelacji p. Fedak to trudno się wypowiadać, bowiem mają się
  one nijak do wersji A. Poticznej i innych Ukraińców, którzy
  przeżyli, a którzy potwierdzili, że kobiety i dzieci puszczono wolno.

  Wszystko to nie zmienia oczywiście faktu, że w Pawłokomie ginęli
  ludzie. Nie tylko Ukraińcy.

  Nie oznacza to, że należy akceptować wydumane bajki o liczbie ofiar
  i wyrywać to zdarzenie z historycznego kontekstu, pomijając
  całkowitym milczeniem działalność pawłokomskich nacjonalistów.
  Jeszcze przecież żyja ludzie pamiętający tamte czasy.
  W tekście wspomniano o raporcie wywiadu WIN. Ciekawe, że WIN,
  powstały zresztą całe pół roku później, nie miał większych problemów
  niż zjamowanie się badaniem wcześniejszej działalności
  poakowskich "band".
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 20.02.10, 23:40
  Chciałem zaznaczyć że prof. Konieczny był swego czasu moim nauczycielem
  historii. Znam go jak zły sen. Piła niesamowita ale to dzięki niemu polubiłem
  historię. Wiem że nigdy by się nie poważył podać faktów niesprawdzonych. Jest to
  klasyczny przykład co się robi dla celów politycznych. Kaczor miał nadzieję że
  się zapisze w historii jako ten który przywrócił ukrainę Europie. A tym czasem
  wyszedł z tego zamiaru wielki chichot historii!
 • mat120 20.02.10, 23:57
  Miałem kiedyś okazję poznać dr. Koniecznego, aktualnie prezesa
  Polskiego Związku Wschodniego. Mam też w swojej bibliotece kilka
  jego pozycji.

  Warto sięgnąć po jego opracowania.

  www.zgpzw.republika.pl/


 • Gość: jobrave IP: *.range86-132.btcentralplus.com 21.02.10, 00:48
  Pysio, polubiłeś, ale się nie uczyłeś. Nie wiem Mat, kto to jest tawny roberts,
  sądzę, ze to jakaś aktoreczka porno i nie wiem co to ma do rzeczy (jakaś
  banderowska pornografia deprawująca Polaków?), ale mniejsza, o to. Kwestionujesz
  dokumenty, bo powstały w czasach komunistycznych itp. itd. więc są
  niewiarygodne, jednocześnie w innych wątkach przytaczasz (Ty i inni) dokumenty
  sporządzone przez pion śledczy NKWD, Milicję Obywatelską, peerelowskich
  prokuratorów oraz UB, tudzież Ludowe Wojsko Polskie. Bądź konsekwentny, albo
  wyjaśnij, dlaczego jedne dokumenty tych służb są wg Ciebie fałszywe, a inne
  prawdziwe? Czy chcesz powiedzieć przez to, że masz te wszystkie akta w domu i
  badasz je przy użyciu specjalistycznego sprzętu, porównujesz, drobiazgowo
  dociekasz. Dr Konieczny, zapoznaj się z jego biografią (CAŁĄ) też nie jest
  niewiarygodny, właśnie z tych powodów, z których dokument przedstawiony przez
  Misiłę uznałeś za niewiarygodny (sfałszowany). Ponadto zmieniasz temat, opisując
  cierpienia żołnierzy polskiego podziemia w katowniach UB. Nie musisz,dziadek ze
  strony mojego ojca, oraz stryj byli w NSZ i dostali KS, ale skończylo się na 10
  latach wieżienia - uwierz mi,ze sporo o tym w rodzinie mówiono i sporo o tym
  czytałem. Wracając do tematu, który -jak sam chciałeś- dotyczy tego, czy grobie
  byli mężczyźni, czy też kobiety dzieci. Konieczny twierdzi, że tylko mężczyźni,
  Misiło - że również kobiety i dzieci. I wszystko jest ok, bo Konieczny tak
  napisał. Mamy więc do czynienia z potrójnym fałszerstwem, którego dopuścili się
  komuniści na korzyść... tych, których sami zwalczali! Oto komuniści fałszują
  dokumenty, tak, żeby wyszło na to, że to Polacy... zamordowali Ukraińców, żeby
  później można było ich o to oskarżyć. Świetnie, karkołomne to, ale wiadomo, do
  czego oni byli zdolni! Misiło dysponując tym fałszywym sfałszował go jeszcze
  raz, później robiąc fotokopię "dofałszował" dodatkowo. I w sumie, to ja już nie
  wiem, czy była ta ekshumacja, czy jej nie było. Widocznie nie było, skoro
  Konieczny o niej nie wspomina. Ale dlaczego w takim razie nie ujawnił tego
  falszerstwa, skoro inne skwapliwie ujawniał. Kto jak kto, ale on by takiej
  okazji nie przepuścił. Jeśli więc masz takie mocne dowody, że zamiast ludzi,
  pochowano w Pawłokomie dwa guziki od damskiego płaszcza, to daj mi je a zrobię
  Ukraińcom taką zadymę, że się nie pozbierają. To jest obraza Narodu Polskiego,
  czy to oznacza, że Pan Prezydent RP pokłonił się w Pawłokomie dwom guzikom. Czy
  to nie są kpiny nie tylko z niego, ale z nas, POLAKÓW ?????!!!!!! Ja mówię
  zupełnie poważnie - weź opublikuj te dowody, możesz mi też je przesłać, a
  zdemaskuję tę ohydną mistyfikację. No, no, wszystkiego można było się po
  Ukraińcach spodziewać, ale żeby aż do tego byli zdolni? Polak by w życiu tak nie
  postąpił. Czekam na tę chwilę, kiedy wjadą tam buldożery i rozwalą fałszywy
  cmentarz. Per analogiam można przypuszczać, że inne cmentarze upamiętniają
  również fikcyjne ofiary, albo - co jeszcze bardziej podobne do Ukraińców -
  wyrżnęli jakieś polskie kobiety i dzieci, przebrali je w ukraińskie stroje
  ludowe i pochowali. No patrzcie ludzie, jacy my naiwni jesteśmy! Ale ta naiwność
  wynika z naszej dobroci i dlatego tak nas wszyscy napadają i oszukują. Myślę
  Mat, że jeśli kwestionuje się coś takiego, to trzeba oprzeć się na kilku
  źródłach, a nie dwóch, ze zrozumiałych względów wątpliwych.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-132.btcentralplus.com 21.02.10, 00:59
  Mat, przepraszam Cię, ale nie zauważyłem, że to cytat z książki Misiły, więc
  zapędziłem się z tą polemiką i zgryźliwością. Twoja wypowiedź na tamtym forum
  też przeczytałem, ale nawet jeśli ta liczba ofiar jest zawyżona o połowę. Jest
  ich po prostu mniej, ale są. Innym, którzy przeczytają ten post uprzejmie, na
  razie, proszę, żeby darowali sobie debilne wstrzyki w rodzaju, że bardziej
  ubolewam nad martwymi Ukraińcami, niż Polakami, bo ubolewam nad wszystkimi
  niewinnymi. Wracając do tematu, zastanawiam się, czy jest możliwe, żeby aż
  takiego niedopatrzenia się dopuszczono. Za niezasłużony atak przepraszam.
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 21.02.10, 07:28
  Wcale się nie dziwię że rzuciła cię żona! Z takim charakterem jaki
  reprezentujesz na tym forum ten fakt jest oczywisty i był nie do uniknięcia.
  Metody opisane jako działania mieszkańców Pawłokomy mam na myśli bezustanne
  szykany wobec ludności deklarującej polskość są identyczne jak te w okresie
  prl-u. Pod-pier-dalanie to ulubione zajęcie ukraińców. Oni zawsze mieli radochę
  z czyjegoś nieszczęścia a zwłaszcza jeżeli to był polak. Większość kapusi w
  zakładach pracy i na ubecji to ukraińcy. Widziałem nieraz dziką radość gdy
  potrafili kogoś załatwić. Prawdziwym nieszczęściem przemyślaka było sąsiedztwo
  ukraińców. Jeszcze jak był jeden to pół biedy ale większa ich liczba to
  prawdziwe nieszczęście. Ubecja zgodnie z zasadą devide et impera była obsadzana
  przez ukraińców. Dlaczego o tym piszę? Bo znając ich wredny charakter Może nie
  wrodzony ale przez swoistą mentalność bardzo łatwo przyswajany i łatwość
  podporządkowania się naciskom powoduje że ich zachowanie jest takie a nie inne.
  Jestem pewny że zadrażnienia i szykany spowodowały ten akt rozpaczy i
  sprawiedliwości. Nie jestem oblatany w szczegółach historii i dlatego takie
  materiały potwierdzają tylko to co niejasno przeczuwałem. Po prostu mam pewność
  do czego są zdolni i do czego dążą! Chciałem zaznaczyć że to co piszę dotyczy
  przemyskich ukraińców bo uważam że do takich postępków są zmuszani i
  manipulowani przez tych którym solą w oku jest status quo Europy. A kaczorowi
  najwyższy czas powiedzieć; panu już dziękujemy!!!
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 21.02.10, 09:39
  Mykola poda dla Pysia inną specjalna wersję tej zbrodni ( choc jak
  kazdy podkresla w wypowiedzi -byla to zbrodnia nie czyn bohaterski
  ale nech dla Pysi będzie ze ta zbrodnia to czyn bohaterski AK.
  Dla mnie teleportacja wspomagająca !
  Więc ! popowiem ci Pysio bajkę A więc ! To nie Polacy lecz -
  To Ukraińcy popełnili w Pawlokomie zbiorowe samobójstwo uprzednio
  pod nadzorem Polakow kopiąc sobie nie grób lecz legowisko tak aby
  mieli wygodnie i dokladnie potem zasypane .
  Ukrińska sekta grekokatolicka z Pawłokomej niczym sekta Jonsa z
  USA postanowili przenieść się całymi rodzinami do swojego GURU
  który napewno musi byc Polakiem bo ma na imię JAŚius ( sepetlawa
  forma Jezusa ). Ponieważ bardzo się śpieszyli to poprosili
  przechodzącch obok bardzo zdolnych i potrafiących wszystko Polakow
  aby ci pomogli im w tej teleportacji blagając ich o milosierdze i
  litość podczas tej ceremoni tak aby przebigala sprawnie bez
  oporow i jak najszybciej .
  Polak zdolny ,miłosierny i wszystko potrafiący ( zwlaszcza z AK i
  o takiej chwalebnej opini jak podawali wielce cuywilizowani
  Niemcy z odniesieniem dokonwencji międzynarodowych )
  ulitował sie nad tymi blagającycmi ludźmi i przychylił sie do ich
  gorącej prośby pomagając im polaczyć się z Tym swoim GURU JAŚ-
  usiem ( dziś niektórzy badacze twierdzą ze to że chodzilo o
  Jaśiusia inaczej jasia a jak Jasia to Fasolę ,bopotem rosla w
  Pawlokomie dorodna Fasola - nadal rośnie co jest kolejnym dowodem
  potwierdzającm ta teorie )
  Tak więc nie mozna mówić tu o jakiejkolwiek zbrodni lecz
  miłosiernej i dobrodusznej pomocy Polaka z AK ( z NKWD - podobna
  pomoc bya udzielan szybko i skutecznie ) dla zbawienia wiecznego
  tych ludzi .
  Zdaniem wielu badaczy -historykow ,socjologów psychologow, ludzi
  wielkiej polskiej nauki To napewno byl wielki czyn bohaerski ze
  strony tej formacj AK bo nawet w tym ścisku potrafili w pierszej
  kolejności - bardzo kulturalnie i szlachetnie deportować kilku
  letnie dzieci oraz kobiety .
  W podobny sposob i dziś deportują dzielni i szlachetni Polacy
  swoich ziomkow min. Pana Krzysztofa Olewnika ale aby deportacja lub
  teleportacja przebiegala sprawnie i pewnie to zawinęli jeszcze w
  siatke ogrodzeniową i wsadzili do wyrzutni zwanej szambem ( nowym
  wynalazczości - trzeba koniecznie opatentować i rozpropagować w
  świecie) . I co -faktycznie teleportowali do tego stopnia ze nie
  wiedza czy ten telportowany to ten sam czy też inny jak w Cyrku
  bo Przeciez Polak Potrafi - jak w Cyrku . Ukrainiec tego napewno
  nie potrafi ale może wyuczyć sie bardzo szbko od Polaka który jest
  nauczycielem Ukraińca wraz z calą kulturą i cywilizacja zachodnią.
  To jest taka wersja Mykoly co do milosiernej pomocy Polaka dla
  Ukraińca i przecząca twierdzeniu z odniesieniem do zbrodni bo
  to tylko teleportacja lub jak ktoś woli kosmo deportacja.

  Aha taka sama teleportacja lub kosmo deportacja a byla w
  Malkowicach i innch miejscowościach ukraińskich które wyznawały
  GURU JAŚusia !
  Mysle że juz teraz Pysio lubiacy bajki zapamięta tą historie
  którą szybko przetworzy w legendęa a tą legendę w ćwierć i pół
  prawdy a to następnie w prawdę i juz bedziemy wiedzieli jak było
  naprawdę w Pawłokomie ,Malkowicach i innych siedliskach ludzi
  pierwotnych zwanych Rusinami a co najwyzej zwanymi dzis ustawowo
  etnicznymi Polakami- Łemkami ( dając im w ten sposób szansę aby
  stali sie wkońcu Polakami choć może i nie Poalakami bo w pojeciu
  Niemca Volksdjczami itp. lecz jakie to ma znaczenie w UE nie wiem
  i na to ptytanie nie odpowiem bo wiem tylko ze ma znaczenie
  prawne - i to ogrome ale tego juz nie podpowiem bo Pysio nie
  uwierzy -O! )
  Jak wam się spodoba ta bajka to o ile będziecie grzeczni opowiem
  Wam jeszcze inne podobne bajki potwierdzone przez IPN i świat nauki
  historii i archeologii polskiej z odniesieniem do pra ludów ze
  wschodu chodzących i zyjących tu na tej podkarpackiej ziemi -lecz
  pomimo ze na wymarciu nie są poddani ochronie przyrodniczej i
  gatunkowej chćby takiej jak Aborygeni w Australii !-O!
  Zaznaczam -że kto chce niech wierzy a kto nie chce to nie musi
  wierzyć - nie zmuszam i bajkę powyższą napisalem w dobrej wierze z
  osobistym nie ogólno spolecznym odczuciem ! -tak rozumiem
  teleporacj lub kosmo deportacje na tut. podkrapaciu wyznawcow Jaśu
  mina !
 • Gość: jobrave IP: *.range86-132.btcentralplus.com 21.02.10, 13:29
  Pysio, mam taką naturę, jaką mam i już jest za późno, żeby cokolwiek z nią
  zrobić, a to kto kogo rzucił, to jest moja prywatna sprawa, powiem Ci tylko, że
  polecam celibat - przedłuża młodość i czyni życie wygodnym. Zdarza mi się
  niejednokrotnie zaatakować kogoś niesłusznie, czy nawet obrazić, szczerze nad
  tym boleję i...znów atakuję i obrażam. Nie czynię tego z jakiegoś wyrachowania,
  po prostu taki temperament. Nie przeczytałem dokładnie postów Mata, co raczej
  rzadko mi się zdarza, niewłaściwie zrozumiałem i stąd wziął się niesłuszny atak.
  Faktem jest, że w takich sytuacjach, mam tu na myśli skutki wszelkiego rodzaju
  wojen, okupacji, czy konfliktów narodowościowych ich strony mają tendencję do
  zwiększania liczby własnych ofiar po własnej stronie, a zmniejszania po
  przeciwnej. Żydzi np. też zawyżali liczbę ofiar Holokaustu, aż wreszcie
  niezależni historycy zrobili z tym porządek i okazało się, że tych ofiar było
  nieporównanie mniej. Ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, daltego z dystansem
  podchodzę, do różnych rewelacji tzw. narodowych historyków, po jednej i po
  drugiej stronie. I oto mamy sytuację Konieczny twierdzi, że w Pawłokomie
  pochowano jedynie rozstrzelanych upowców, a Misiło twierdzi, że kobiety i
  dzieci. Obaj przytaczają dowody, które mają potwierdzać, że ich tezy. Oczywiste
  jest w sytuacji, że Polacy będą wierzyć Koniecznemu, a Ukraińcy Misile. W tej
  sytuacji istnieje konieczność sięgnięcia do innych źródeł, w tym przypadku do
  tych, które pochodzą z polskich środowisk kresowych, czyli środowisk, które
  trudno posądzić o sympatię do UPA, czy Ukraińców w ogóle. Tu podaję link, do
  polemiki z E. Misiło, w sprawie Pawłokomy, uważny czytelnik zwróci uwagę, że
  zbrodnia pawłokomska nie jest kwestionowana (chyba, że polscy kresowiacy, to
  również banderowcy)www.lwow.com.pl/pawlokoma.html. Historyk E. Misiło,
  jest bardzo popularny w kręgach mniejszości ukraińskiej w Polsce, jest autorem
  wielu pozycji miłych oczom i uszom Ukraińców. Miłych, bo zaniża liczbę ofiar
  zbrodni UPA, twierdząc, że było ich nie więcej niż 35 tysięcy, choć większość
  historyków ukriańskich nie kwstrionuje liczby 60 - 80 tys. Sporo pisze o akcji
  "Wisła" i choć jest bardzo pedantyczny jeśli chodzi o różne załączniki w postaci
  dokumentów, to "zapomina" o pewnych istotnych i niezbyt chwalebnych szczegółach,
  otóż w planach akcji "Wisła" aktywnie uczestniczyli Ukraińcy, a nawet upowcy np.
  pochodzący z Komańczy Ostap Steca, który w latach 1918-19 walczył przeciw
  Polakom o Galicję Wschodnią jako żołnierz Ukraińskiej Galicyjskiej Armii. Po
  przegranej Ukraińców znalazł się w ZSRR i został zawodowym oficerem Armii
  Czerwonej. W 1944 został oddelegowany przez Kreml do Ludowego Wojska Polskiego i
  w stopniu generała brygady pełnił do 1948 funkcję szefa Sztabu Generalnego LWP.
  To właśnie gen. Steca był współautorem większości dokumentów opracowanych przez
  Sztab Generalny LWP w związku akcją “Wisła”,on był pomysłodawcą deportacji
  Ukraińców i Łemków na Ziemie Zachodnie, twierdząc, że “w przyszłości nie można
  liczyć na lojalność tej ludności względem państwa”. Kolejny, to Jarosław
  Hamiwka, syn grekokatolickiego księdza, absolwent ukraińskiego gimnazjum w
  Przemyślu działacz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów . Podczas akcji
  “Wisła”, zgłosił się sam do oddziałów Grupy Operacyjnej “Wisła” i "ujawnił
  strukturę OUN i UPA, pseudonimy kadry dowódczej, szyfry, lokalizację
  kilkudziesięciu bunkrów upowskich, przyczyniając się w znacznej mierze do
  dezorganizacji struktur, a następnie do rozbicia podziemia ukraińskiego, do
  śmierci i aresztowania wielu upowców; występował także jako świadek oskarżenia w
  ich procesach. Innym Ukraińcem na usługach PRL-u był “Jara”, którego informacje
  pozwoliły na wybicie 26-osobowej sotni “Łastiwki” oraz aresztowanie 30 innych
  Ukraińców. Ostatnimi czasy weryfikowana jest również liczba osób, które zmarły w
  sowieckich łagrach Sybiracy mówią o 100 nawet 300 tysiącach, a IPN, który trudno
  posądzić o pro-sowieckość twierdzi, że 18-23 tysiące. Dopóki tą sprawą nie zajmą
  się wspólnie historycy polscy i ukraińscy, dopóty będzie istnieć pole do nadużyć
  i manipulacji, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.
  Pysio, podpi.erdalacze są wszędzie mnie np. zawsze podpie...li Polacy i robią
  to do dziś, a żaden Ukrainiec mi tego nie zrobił, chociaż mógł. Czy na tej
  podstawie mam prawo twierdzić, że wszyscy Polacy, to kapusie, a żaden Ukrainiec
  nigdy nikogo nie zakapował? Czy plolski kapuś jest lepszy od ukraińskiego,
  czeskiego,lub szwedzkiego? Pomyśl.
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 21.02.10, 14:38
  Pysio nie myslichoć wydaje mu sie że mysli -ale tylko sie tak
  wydaje.
  Bo jakby myslał to potwierdził by to co pisze Jobravo i Mykola że
  bandyci ,rabusie i kapusie sa w kazdymspołeczeństwie i kazdym
  narodzie jak polskim tak i ukraińskim i innychnacjach też !
  Mykola zawsze podkreslal że dana postać -osoba to jednemu
  bohater zaś drugiemu zwykły bandyta. Takie relacje są z odniesienim
  pomiedzy nacjami nie tylko polską i ukraińska - ale innymi również -
  nawet w religiach ( w jednej religii jest świety a drugiej zbir i
  bandyta )
  Czyż - nie prawda Panie Pysio ?( a worki przeciw powodziowe ty
  juz na piasek przygotował . Bo jak narazie durnota tylko w twojej
  glowie jest przygotowywana i sie tam tęgo trzyma ?)
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 21.02.10, 16:27
  W tym wpisie chodzi o to że to ukraińcy zamieszkali w pawłokomie ściągnęli na
  siebie bicz boży. Co do kobiet i dzieci to też można wyjaśnić. W upa były
  niestety kobiety i dzieci a to ze tam mogą być ich szkielety wydaje się bardzo
  prawdopodobne. Dzieci jak to dzieci biorą przykład z rodziców a wychowywane w
  anty polskiej atmosferze mogły zachować się prowokująco. Jestem zdecydowanym
  przeciwnikiem masowej odpowiedzialności ale prawa wojny są takie jakie są i
  kazde państwo będące w stanie wojny aby przestraszyć resztę i nie dopuścić do
  jeszcze większego rozlewu krwi stosuje metodę zbiorowej odpowiedzialności. W
  zycie ta metoda weszła już w starożytności i cały czas jest ulepszana. \obecni
  terroryści\. Kto ten incydent wykorzystuje propagandowo? Obie strony mając
  nadzieję na osiągnięcie bieżących celów. Uważam to za krótkowzroczne i
  manipulatorskie. Gęby można im zamknąć jedynie przez rzetelne badanie a przede
  wszystkim przez ekshumację. Obie strony robią do nas oko bo prawda może być
  nieprzyjemna.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-132.btcentralplus.com 21.02.10, 16:38
  Dokładnie tak samo banderowcy usprawiedliwiają swoje zbrodnie. Poza tym nie wiem
  jak inni, ale ja uważam, że trochę przesadziłeś z tym, że dzieci również
  należały do UPA. Może banderowcy też w takim razie sądzili, że polskie dzieci i
  kobiety należą do AK i NSZ? Ciekaw jestem czy są na tym forum jakieś granice
  absurdu?
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 21.02.10, 17:06
  Warszawskie dzieci , pójdziemy w bój...
  Na każdej wojnie są dzieci i nie jest to absurd. A pawłokomę nie uważam za mord
  lecz akcję dyscyplinującą wroga. Moim zdaniem i tak długo trwało zanim doszło do
  wystawienia rachunku za działalność przeciw krajowi którego byli obywatelami i
  dokonywali aktów gwałtu na obywatelach tego samego państwa! Jeśli to trudno
  zrozumieć to po argumenty trzeba się udać do jakiejś lecznicy!
  Absurdem jest to że ty z uporem godnym lepszej sprawy masz przekonanie że upa
  waczyła z AK czy NSZ. Nie! Te gnoje ich unikali jak ognia bo wiedzieli że mają
  broń i trzeba będzie walczyć gdy tymczasem ich celem było sadystyczne mordowanie
  bezbronnych, grabież, palenie i gwałty. Popatrz na ich meldunki. Sam je
  przytoczyłeś. Czy tam jest rozkaz o rozgromieniu AK. Tam wyrażnie pisze żeby
  obserwować i donosić czy nie ma ich w pobliżu by zapewnić sadystom z tryzubem na
  czapkach bezpieczne i owocne mordowanie ludności cywilnej.
 • Gość: XXX IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.02.10, 17:41
  A gzie UPA mogła z NSZ walczyć? Bo ta druga organizacja za bardzo wyrywna do
  walki nie była.
 • mat120 22.02.10, 00:06
  Ekshumacji w Pawłokomie, (jeśli w ogóle była) dokonano w 1952r. nie
  bez powodu. Tą okazją był proces członków oddziału Wacława
  i potrzeba znalezienia na nich "haków". O mozliwościach
  preparowania "dowodów" przez ówczesnych prokuratorów nie ma chyba
  potrzeby nikogo przekonywać. Dwa guziki i lakoniczny opis to trochę
  mało by przesądzić los ukraińskich kobiet i dzieci. Zastanawiajace,
  że oprócz zdjęcia cmentarza brak innych jak chociażby ujęcia zwłok
  złożonych w rozkopanej mogile. Zastanawia również to, że informacja
  o ekshumacji pochodzi wyłącznie z akt UB. Nie są znane relacje
  mieszkańców, którzy by ten fakt potwierdzili. Sam Wacław nigdy za
  wydarzenia z początku marca 1945r.nie został skazany. Trudno
  przypuszczac aby władze komunistyczne przepuściły taką okazję jak
  rzekome 366 jego ofiar.
  Ja nie kwestionuję samego wydarzenia. Nie widzę natomiast powodu
  tolerowania oczywistych fałszerstw jakie nagromadzono wokół tej
  sprawy, które w imię nie wiadomo czego usankcjonował L. Kaczyński
  udziałem w uroczystym odsłonięciu pomnika dokumentującego ten fałsz.
  Co do losu pawłokomskich kobiet i dzieci to świadectwo polskich
  uczestników tego zdarzenia potwierdza też A.Poticzna, ukraińska
  autorka książki o Pawłokomie.
  Reasumując mitem jest:
  - liczba 366 ofiar,
  - udział Wacława i jego żołnierzy w egzekucji,
  - obarczanie odpowiedzialnością AK za te wydarzenia,
  Nie ulega natomiast wątpliwości, że nacjonaliści pawłokomscy
  solidnie zapracowali na los jaki spotkał Pawłokomę 3 marca 1945r.
  G. Motyka w jednej ze swoich prac stwierdził wręcz, że zapewne nigdy
  nie doszłoby do polskich akcji odwetowych gdyby nie wcześniejsza
  działalność OUN-UPA.

  Sprawą otwartą pozostaje czy wśród ofiar były dzieci. Tego bez
  ekshumacji ustalić się nie da.

 • Gość: Jingo IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 21.02.10, 17:58
  Nie rozumiem, jak można, jak można. Żądam przeniesienia Przemyśla
  do Hiszpanii, tam jest prawdziwa Galicja. A tak zmuszani
  jesteśmy do oddychania tym samym powietrzem co na Wschodzie,
  nawet nasz śnieg pada i u nich, a jak świeci słońce to też i u
  nich. To niesprawiedliwe. Śledzę pogodę od lat i sądzę, że ktoś
  nas ignoruje, ktoś nie słucha nas, a przecież to my mamy rację.
  Nawet jakiś niedźwiedź ze Wschodu wdarł się na nasze terytorium i
  nam bruździ. Po co mu zaistalowano jakieś urządzenie na szyi?
  Wiecie? To skandal, żeby obce zwierzę od Arłamowa do Chorzowa
  zbierało informacje o naszych terenach. Dane winny zostać
  utajnione. Co we Wrocławiu zrobiono z nimi? Coś mi się wydaje że
  niedźwiedź był w Cisowej i zebrał dane, ukryte przed satelitami
  od czasu końca wojny. Nie można do tego dopuścić. W pewnym
  instytucie, nie powiem gdzie, opracowano test na określanie
  narodowości, nikt się teraz nie ukryje. Nie wystarczy mieć
  nazwisko na -ski -cki, test wykryje wroga bez przeszkód. Podam
  wkrótce link, gdzie będzie można zakupić ten test. Stale na forum
  pojawiają się jacyś dziwni ludzie, obrażają nas, czynią
  prowokacje, takim osobom mówimy NIE. Z uwagi na istnienie
  określonych sił, zastanawiam się czy pisać wprost, no bo jak
  można ufać ludziom którzy mieszkają nad morzem ...(nie wymienię
  jakim, bo mnie uznają za rasistę). Nie rozumiem, że można tak
  mieszkać.
 • Gość: Tak Tak IP: 79.139.112.* 21.02.10, 19:37
  Tak Tak w AK byly dzici okrutnie mordowane przez Niemcow w
  Powstaniu warszawskim ( piosenka Warszawskie dzieci idziemy w
  bój ...)ale te dzieci mialy po kilkanascie lat i z powodzeniem
  strzelali do Niemcow bedąc groźniejszymi od doroslych (
  determinacja i brak poczucia rzeczywistości ) lecz o ile widaomo to
  w Pawłokomie i Malkowicach pomordowano dzieci w wieku 3 ch lat wraz
  z ich matkami a dziecko w wieku trzech lat nie moglo nosić karabinu
  i strzelac choć jak to uzasadniają niektórzy historycy i
  filozofowie polscy to dziecko mogło chowac sie razem z UPA przed
  bandytyzmem innych bandytow więc tez było w UPA i wśrod UPA którego
  akurat tam nie było i należało go zamordowac profilaktycznie jak by
  było z UPA . Tak tutaj niektórzy rozumuja . Tak ostatnio adwokaci
  polskich zbrodniarzy z Wojska Polskieo motywowali mordestwo -
  ludobujstwo w Afgamnistanie w wyniku którego zgineli kobiety i
  dzieci Talibow.
  Tu Polak doskonale potrafil i to dzisiaj ioe dawno - na obcej nie
  wlasnej ziemi - O Polak POTRAFI - no nie ? chłopcy i dziewczeta
  zwlaszcza na obcej ziemi !
  Przeciez te dzieci napewno mogly urosnać i zabijać choc nie napeno
  Polakow więc profilaktycznie Polacy słusznie ich pozabijali aby w
  przyszłości nie byli terrorystami . czyli bandyta jest bohateram a
  ofira -bandyta choc potencjalnym . Tak ta interpretacje zrozumialem-
  Ciekawa interpretacja w wydaniu polskim ( czyli profilaktyka
  ludobojcza -wskazana - tylko co im zawinili Arabowie tak jak co im
  zawinili ci z Malkowic i Pawlokomej lub Łemkowie Bojkowie i austro
  wegrzy skoro Oni z Podkarpacia a nie z Wołynia i z Wołyniem nie
  mieli nic wspólnego ) - O!
 • Gość: pysio IP: *.alfaks.com 21.02.10, 20:02
  A ty mykoła skąd wiesz kto tam został zamordowany. Czyżbyś miał wizje czy był
  przy tym.
 • Gość: Mykoła IP: 79.139.112.* 21.02.10, 20:07
  Takm jest tablica i wypisane kto i ile mial lat zostal
  zamordownym
  Ale drogi Pysio -polecam ci wpis na tym forum Pani Basi o
  Polakach w Czechach ( min. Pradze) - potem mozemy pogadac o
  starych Polakach .Jak polak z polakiem lub jak Kresowiec z Lemkiem
  Bojkiem Austro węgrem lub jak Europejczyk z Europejczykiem -masz
  prawo wyboru !
  Widzuisz to juz Mykola nie sam pisze o tam aby nie wyglądac
  drzazgi w oku brata swojego lecz spojrzec na klodę w swoim oku !
 • Gość: vlad IP: *.pl 21.02.10, 20:39
  Dzieci w Pawłokomie zginęły. To przykre i smutne. To nie powinno było się
  zdazyć. Polskie dzieci też wcześniej ginęły z rąk banderowców. Z tym ze dzieci w
  Pawłokomie, Małkowicach czy Terce ginęły od strzału pistoletem. Polskie dzieci
  były nabijane na sztachety, rzucane żywcem do ognia, rozrywane lub ćwiartowane
  na kawałkie przed śmiercią.
  Te które zginęły od kuli karabinowej miały szczęście. Ukraińskich dzieci które
  zginęły w polskich akcjach odwetowych było moze kilkadziesiąt. Polskich dzieci
  które zamęczono z bestialstwem trudnym do opisania były TYSIĄCE !!! Mówicie
  (tzn. nacjonaliści ukraińscy) Pawłokoma, Małkowice, Terka itd. Na jedną
  ukraińską wieś można wymienić sto polskich. Mówicie ze Polacy zastrzelili iluś
  Ukraińców. A ja mówię że na jednego Ukraińca przypada stu

  zamorodowanych Polaków. Często zamęczonych w nieludzi sposób. Każdy uczciwy i
  normalny człowiek o tym wie. Wiedzą o

  tym też ukraińscy bandyci ale zgodnie z tezą swego nauczyciela Goebbelsa (i
  towarzysza broni - dlatego Niemcy na Polaków mówili Banditen a na swych
  pomagierów Ukraińców Partiziren) wychodzą z założenia że kłamstwo powtarzane
  tysiąc razy staje się prawdą. Zanim obłudniku zaczniesz mówić o dzieciach z
  Pawłokomy to popatrz sobie co
  robiliście z polskimi dziećmi. A moze nie musisz patrzeć bo sam byłes przy tym?
  host-a.net/komandir/ - ooo...Ukrainiec, ten to dopiero potrafi ....

 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 22.02.10, 08:59
  Panie Vlad Mykola swoje a pan znowu swoje ( podobnie jak inni)
  Mykola powtarza i powtarzal bedzie że ze zbrodniami na Wołyniu to
  Łemkowie Bojkowie i jak to okreslam Austro wwę grzy niie mieli nic
  wspólnego . Potraktowano ich jednak tak ( nadal pan tak traktuje )
  jakby to Łemkowie i ojkowie dokonywali tych bestialskich i
  okrutnych mrderstw.
  To tak jak z murzynem ktorego trzeba zamordwać nie dlatego że
  pochodzi z innego plemienia i nie ma nic wspólnego z ludożercami a
  tylko dlatego że jest czarnym . Tutaj chodzilo i nadal chodzi o
  prowokacje wobec Ukraińcow - Rusinów tlumacząc że słusznie ich
  tutaj na podkarpaciu mordowano bo Ukrańcy na Wolyniu ( pare set
  kilometow od podkarpacia ) mordowali Polakow.
  Na tej samej zasadzie mozna mordowac wszystkich Polajków a Anglii
  lub Irlandii bo tam Polacy zamordowali i na dokladke zgwalcili
  kobietę itd.
  Zbrodna jest zbrodnią i trzeba rozliczyć zbrodniarza nie zaś całą
  nacje . Zbrodzniarze byli w AK i zbrodniarze byli w UPA . O tym
  Mykola caly czas pisze i trzeba sie z tym pogodzić .
  Bandyta byl i pozosaje bandytą -bez wzgledu na jego nację . To
  udowadnia Mykola i z tym cięzko sie wam pogodzic .
  To że jeden brat morduje to nie znaczy że trzeba zamordować w
  nienawiści innego brata czlowieka spokojnego i przyjacielskiego
  wobec nawet samych siepaczy ( tak jak to było z Łemkami i Bojkami
  na tut. terenie ) O to chodzi dla Mykoły nie zaś czynienie z
  kazdego Uraińca bandyty zaś z każdego Polaka ( zwlaszcza AK )
  bohatera narodowego choć byl zwykym bandytą mordującym dzieci ( nie
  ważne w jaki sposób- bo efekt ten sam jak w malkowicasch czy
  Pawlokomie oraz jak Pan jeszcze podpowiada że w Terce itd . choc w
  przykladach odnoszę się jedynie do tut. terenu)
  Sanujmy sie i mysmy o wzaemnym ludzkim wspólegzystowaniu
  nacechowanym zyczliwościa ,przyjacielstwem ,ekonomią raz
  zrozumieniem NIE ZAŚ nieustanną nienawścia i podsycaniem do tej
  nienawiści .
  Tam na Ukrainie maja swoich bohaterow i swoje problemy zaś tutaj w
  polsce mamy swoich bohaterow i swoje - bardzo poważne problemy )
  choćby z wyjaśniniem zbrodni popelnianych dzisiaj przez Polakow -
  jak z Panem Olewnikiem ,Papałą nawet w Afganistanie itd)
  Niczym będziesz karcił brata swojego -spójrz na siebie i swoje
  zachowanie czy aby nie karcić wpierw samego siebie !
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 22.02.10, 09:18
  vlad - mykoła ma rację że bojkowie z Wołyniem nie mają wiele wspólnego. Ich
  bandycka działalność to głównie Karpaty i Bieszczady. Tylko on o tym
  "zapomniał". Jeśli chodzi o rusinów to jest już szersze pojęcie i można z całą
  pewnością mówić o mordach wołyńskich.Na marginesie podkreślam że nie wszyscy
  mordowali i to jest niebywale chwalebne dla tego narodu.Ale za to wszyscy jak
  jeden mąż nienawidzili Polaków. Jeden Papała wystarczy aby te mordy ludobójcze
  usprawiedliwić. Ciekawi mnie jedna rzecz? Skąd mykoła wiedział że zostanie
  zamordowany Papała i wymierzał sprawiedliwość prewncyjnie ponad 60 lat temu?
  Pytanie podstawowe do mykoły! Co ma piernik do wiatraka?
 • lechowski51 22.02.10, 09:24
  Pysio!.Bardzo Cie prosze nie reaguj na posty banderasa mykoly.Odpisujac na jego
  brednie stajesz sie partnerem dp gloszenia jego idiotyzmow ktore wlali mu do
  glowy OUN-wcy z Kanady i USA
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 22.02.10, 11:46
  Pysio i lechowski !
  Niemoralny jest ktoś kto nie przestrzega przkazań Bozych !
  Przypomnijcie sobie co te [przykazania mowia - jak trzeba to
  dopiszę inne choc nie jestem Panem Bogiem ale szanujcie i kochajcie
  Brata swego Ukraińca wam miłego jak siebie samego i to juz wytarczy-
  nic wiecej -Bardzo Proszę !
  Mykola - jeszcze raz PROSI - szanujmy się nawzajem i jednajmy sie
  jak poak z Polakiem lub Rusin- Polak z Wolyniakiem Kresowym
  Polakiem -PLIS - OK !
 • Gość: vlad IP: 208.53.138.* 22.02.10, 11:55
  Panie Mykoła. Pańska obłuda jest wręcz demoniczna. Ale kursy demagogii i
  manipulacji które przeszedł Pan zapewne w USA lub Kanadzie nie pomogą Panu w
  zakłamywaniu i przeinaczaniu historii. Jeżeli Wołyń jest dla Pana zbyt daleko od
  tzw. Zakierzonii (jak to wy nazywacie południowo-wschodnią Polskę) to chciałbym
  zapytać jaką
  działalnością na tych terenach zajmowali się np Stiach, Zalizniak, Orest czy
  Jastrub. Pojednaniem polsko-ukraińskim? Kto zabijał Polaków w takich wsiach jak
  Krowica, Rudka, Brusno, Żmijowiska czy dziesiątkach innych (i to przed
  wydarzeniami w Pawłokomie)? Kosmici? I niechże Pan wreszcie przestanie do
  ludobójstwa mieszać
  kryminalne sprawy Olewnika i Papały bo to zakrawa na kpiny. Jeśli już chce Pan
  zajmować się współczesnymi morderstwami to niech Pan lepiej wyjaśni z czyich rąk
  i dlaczego został zamordowany we Lwowie w 1999 profesor Witalij Maskowskij -
  historyk zajmujący się zbrodniami ukraińskich nacjonalistów. A to że Polacy są
  Afganistanie
  to wynik głupoty polskich polityków. Tych samych zresztą którzy nie chcą w
  parlamencie potępić upowskich zbrodniarzy i w imię pojednania nie chcą pamiętać
  o Polakach pomordowanych na byłych kresach. Więc na głupocie tychże cymbałów
  zasiadających w najwyższych władzach to my Polacy tracimy a wy Ukraińcy korzystacie.
  Mówi Pan, że nie ważne w jaki sposób mordowano. No cóż, myślę że najlepiej
  byłoby zapytać tych nieszczęśników którzy w męczarniach umierali przez wiele
  godzin a nawet dni a jeżeli jest Pan dobrym człowiekiem to kiedyś pewnie spotka
  się Pan z nimi.
  I jak można na tak prostackiej i bezczelnej demagogii którą Pan uprawia budować
  pojednanie polsko-ukraińskie?
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 22.02.10, 13:16
  Panie Vlad - to jak rozumiem według pana pacyfistycznych teorii
  Polacy z Ukraińcami nadl maja się mordowac i to w spoób bestialski
  oraz zwyrodniały tak jak było tutaj po wojnie ?
  Tak Pana i innych popleczników Pana odbieram .
  Czyli wy Polacy nas Rusinow ( jak za IIRP - pacyfikować
  pozbawiać wszelkich praw obywatelskich kulturalnych
  religijnych ,zamykać w obozach koncentracyjnych itp ) My Ukraińcy
  Ruisini potem przy nadarzającej sie okazji brac odwet - i to
  krwawy oraz mscic się za doznane ( bez sprzecznie ) krzywdy .
  WIDZĘ ŻE O TO WAM CHODZI - O ZWYKŁY ZWYRODNIAŁY BANDYTYZM wbrew do
  mojej osobyy oraz kilku jeszcze innych osób tlumaczących wam co to
  jest przebazcenie pojednanie i dobro sasiedzkie . zapewniam pana że
  na tym judzeniu i nienawiści najwięcej cierpia ludzie miszkajacy
  przy granicy - i to w nich uderza nie zaś tych z krakowa
  Warszaw ,Kanady czy USA . czyli Tu modować Ukraińcow to tam niech
  sobie morduja Polakow - ofaiary muszą być aby potem te trupy
  odgrzebywać . TAK WAS od samego początku pojmuje .
  Zawsze podkreslalemi podkreslać bedę że Bandyci zwyrodnialcy szuje
  itd zawsze byli i są w kazdym narodzie lub roznych formacjach - nie
  ważne czy koscielnych czy też swieckich. Byli Bandyci w UPA ale
  byli eż AK . tak samo jedni jak i drudzy mordowali kobiety i dzieci
  jak dzisiaj morduja w Afganistanie - co Pan sam podkreśla że jest
  to wynik głupoty polskich politykow . A wtedy czyj to był wynik -
  głupoty wobec eksterminacji Ukraińcow . Takich samych poliytykow -
  i tuaj pan sam dal sobie odpowiedź. Wię cszanowny panie zamiast za
  mordowanie ( lub zapedy o takim charakterze oraz pogladach ) weż
  sie Pan za przygotowywanie worków z pisakiem przeciw powodziowych .
  Bo tu istnieje powaźniejsze zagrożenie dla Polski niźli Ukraińcy
  handlujący na bazarze i nie rozprawiający o odwecie na Polakach -
  choć też maja do tego prawo - OKO za OKO Ząb za ZąB - Pytam - PO CO
  i komu to już potrzebne ( może Panu - innym jak pan oraz jeszcze
  komuś potrzebne Natomiast dla Mykoły napewno NIE) ?
  Na forum od samego początku nawołuję do pojednaia ,zroumienia
  tragizmu sytuacji jaki zaistnial w okresie II RP po wojnie oraz w
  końcu wypracowania wspólnej polityki wobec nie tylko wzajemnie
  sąsiadujących państw ale wobec prawdy historycznej i nie
  jednostronnie naswietlanej faktow oraz podczas gdy jednego bandytę
  nazywa sie bohaterem a innego choćby dzialał z takich samych
  pobudek nazywa sie zbrodniarzem.
  Pytanie a dlaczego Litwini maja Pilsudzkiego -ich rodaka za
  zdrajcę AK za bandytow ( jak Niemiec ) .jakoś coś o tej Litwie
  cjicho i o Wilnie ani mru mru ze to przeciez odwieczne polskie
  misto . Co tutaj macie w gebie wode -czy jak ?
  jak rozliczać to wszystkich nie wybiurczoo wskazując Rusinow (
  Łemkw Bojkow jako bandytow a to ich tutaj okrutnie mordowano w
  skali 8 zamordowanych Rusinow do 1-go zamordowanego Polaka )
  Bandyci i zbrodniarze są w kazdym narodzie a jak okrutnie potrafia
  miordować a potem manipulować faktami oraz dowodami to pokazuje
  sprawa pana krzysztofa olewnika - typowy przklad że Mykola mowi
  prawde - poprostu nie klamie i nie przekreca - nagina fakty jak
  czynią to jego oponenci ( min Pan ) krzycząc potem że to nie Mykoła
  lecz Oni mowili jak Mykola zaś Mykola mowił to co oni mowili .
  POLAK POTRAFI - Wy jesteście tegoprzykladem na tym forum . Więc
  polecalem Wam odsnieżanie ale Pan Bóg pomógl biednej Polsce dając
  odwilż to teraz polecam pogotowie nie tylko umysłowe ale przeciw
  powodziowe. POJĄŁ- PAN czy jeszcze trzeba coś do tego dodac - kto
  jak i kogo mordowal ( za co - bo czasem za
  pierzynę,poduszkę ,walonki czy hustkę z głowy . Jeszce zyją co
  widzieli na wlasne oczy rzeź w Pawlokomie i Malkowicach - zapytać
  to powiedzą kto kogo i za co mordowal min.kobiety i dzieci )
  MOTTO
  Niemoralny jest ktoś kto bandytę ma za bohatera a innego
  takiego samego bandytę tylko za bandytę nie zaś za bohatera.

  Jednemu Bandyta -drugiemu Bohater -O!
  PONIAŁ!
 • Gość: KO IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.02.10, 12:50
  Ale gdyby się jednak okazało, że tej egzekucji dokonali Polacy,
  niech już lepiej ich krewni zaczną używać przy stosunku kondoma. Nie
  ma takiej miary w naszej kulturze żeby czynić podobnie.
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 22.02.10, 14:58
  Ta cała diaspora ukraińska to przeważnie SS, banderowcy i zwykli przestępcy
  wojenni. Jak można brać na poważnie ich "badania naukowe". Cytowanie tego czy
  powoływanie się na nich to czysta głupota. Jestem pewny że gdyby ich docisnąć to
  odszczekali by wszystko. A nawet swój koronny dowód że za jednego Polaka
  mordowano ośmiu banderowców. Gdyby to była prawda to w tym miejscu byłby step
  bezludny i nazywałby się ukraina.
 • Gość: KO IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.02.10, 17:10
  Chcesz powiedzieć, że to diaspora ukraińska na dołach śmierci
  usypała śmietnisko pod samym kościołem?. Jeśli nie masz co
  powiedzieć to po prostu zamilcz człowieku, tracisz tylko czas innych
  tym swoim "inteligentnym" podejściem i myśleniem. Zapamiętaj sobie
  nigdy więcej o tym nie pisz, pojmujesz?!
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 22.02.10, 17:52
  Widocznie walnąłem w stół! Tak na marginesie to chcę wyjaśnić że najwięcej
  obrońców banderyzmu powołuje się "badania" pochodzące od tych co wiali jak
  najdalej od sprawiedliwości. Znależli tam azyl tylko dlatego że tubylcom się w
  głowie nie mieściło że można dokonać takiego ogromu zbrodni.Uważali to za
  komunistyczny wymysł.
 • fanka_online 23.02.10, 13:45
  Nie ma nieważnych ofiar , bo nie ma nieważnych śmierci...każde życie jest święte
  i bezcenne i jako takie powinno być chronione, prawem i sumieniem.
  Ofiary Pawłokomy, nawet jeśli były wśród nich kobiety i dzieci, zapłaciły
  najwyższą cenę za flirt z ideologią śmierci i zagłady. Dając się uwieść
  wampirom, prędzej lub później przyjdzie złożyć ofiarę krwi i warto, aby mieli to
  na uwadze ich potomkowie oraz pozostali propagatorzy nacjonalizmu, bo szans na
  opamiętanie mamy wiele , ale życie jedno.
 • darino 23.02.10, 13:54
  Jak ulał pasi do polskiego nacjonalizmu i ofiar na Wołyniu. "Flirt z ideologią
  śmierci" :)))
  "I warto, aby mieli to na uwadze ich potomkowie oraz pozostali propagatorzy
  nacjonalizmu, bo szans na opamiętanie mamy wiele , ale życie jedno".
 • fanka_online 23.02.10, 14:20
  Mnie również nie przekonują Twoje teksty, Darino, ale masz prawo do własnych
  wniosków, a forum GW umożliwia Ci ich publikowanie , tak samo jak mnie.
  Podtytuł Mata "kto sieje wiatr.." jest jednoznaczny i mój post utrzymany jest w
  tym samym duchu.... szacunku, ale również pokory dla życia, wymagającego
  nauczyciela, który nie promuje za pieniądze, głupotę i brak wyobraźni.
 • darino 23.02.10, 14:26
  Moja uwaga o Wołyniu właśnie dotyczyła "siania wiatru" ...
 • fanka_online 23.02.10, 14:30
  A cóż złego zrobili wołyńscy sąsiedzi Ukraińców, oprócz tego, że byli Polakami?
 • Gość: cyt IP: *.anonymizer.ccc.de 23.02.10, 14:40
  Ten cytat powinien Ci trochę wyjaśnić:


  My niewiniątka

  Nie ma co unosić się honorem, lepiej milczeć w pokorze.

  Ukraiński szef Służby Bezpieczeństwa, czyli człowiek prezydenta Juszczenki,
  naszego przyjaciela, otwierając muzeum ofiar totalitaryzmów w dawnym lwowskim
  więzieniu śledczym przy ul. Łąckiej, jednym tchem wymienił oprawców, którzy tym
  obiektem kolejno władali: polską policję, niemieckie gestapo i radzieckie NKWD.
  Takie przyrównanie oburzyło IPN, gorąco protestowały patriotyczne media, z
  krytycznym komentarzem pospieszył rzecznik MSZ. Oczywiście to zestawienie
  przyjemnie nie brzmi, jest w nim trochę przesady, ale nie wiele.
  Zamiast oburzać się i protestować, warto spróbować spojrzeć na to oczami
  Ukraińców, zwłaszcza tych z dawnych polskich Kresów. Dla nich II RP, w
  porównaniu z poprzednimi zaborczymi reżimami, zwłaszcza austro-węgierskim,
  oznaczała pogorszenie sytuacji narodowej pod każdym względem.
  Ukraińcy stanowili – według różnych szacunków – ok. 15 procent ludności, w
  trzech województwach mieli większość. Polska zobowiązała się w specjalnym
  traktacie (tzw. mały traktat wersalski z 1919 r.) w zamian za przyznanie tych
  ziem zapewnić ludności ukraińskiej autonomię kulturalną. Tych zobowiązań nie
  dotrzymano. Wręcz przeciwnie – od 1926 r. przyjęto kurs na budowę państwa
  wyłącznie dla Polaków i przez Polaków rządzonego. Wypędzono prawie wszystkich
  Ukraińców z funkcji kierowniczych w urzędach administracji państwowej. Zamknięto
  wszystkie publiczne szkoły średnie z ukraińskim językiem wykładowym, których za
  czasów austriackich było sporo. Zaraz potem zaczęto likwidować ukraińskie
  publiczne szkoły podstawowe. Przyjęto zasadę, że Ukraińcy zasadniczą służbę
  wojskową pełnią w pułkach na zachodzie kraju, a na ziemie wschodnie kieruje się
  poborowych ze Śląska i Wielkopolski.
  Trudno się dziwić, że po dziesięcioleciu rozczarowań wśród młodzieży ukraińskiej
  zaczął upowszechniać się nacjonalizm, w 1929 r. powstała OUN, która sięgnęła po
  terrorystyczne metody walki. Odpowiedzią była wyłącznie przemoc policyjna i
  zasada zbiorowej odpowiedzialności. Wojsko pacyfikowało wsie ukraińskie, masowo
  wymierzając chłostę, w poszukiwaniu „broni” rozbierając strzechy, mąkę mieszając
  z sadzą, cukier z solą, prześcigając się w wymyślnym niszczeniu mienia. Takich
  pacyfikacji było około tysiąca.
  2 września 1931 r. wprowadzono sądy doraźne. Do ich zniesienia w marcu 1934 r.
  zdążyły orzec 270 wyroków śmierci, ponad 200 w województwach wschodnich i
  południowych. Na szubienicach zginęło półtorej setki ukraińskich nacjonalistów.
  Inni zaludnili więzienia, w zakładach karnych przebywało od 2 do 4 tysięcy
  więźniów politycznych narodowości ukraińskiej. W 1934 r. ustanowiono w Berezie
  Kartuskiej typowy obóz koncentracyjny, osadzano w nim bez wyroku sądu, jedynie
  na podstawie decyzji administracyjnej. Co trzeci zesłany do Berezy był
  Ukraińcem. Do tego doszły pod koniec lat 30. prześladowania religijne,
  niszczenie świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Podlasiu oraz inne szykany.
  Dla Ukraińców władztwo polskie, jeśli różniło się od tych, które po nim
  przyszły, to raczej skalą, a nie rodzajem ucisku.
 • fanka_online 23.02.10, 14:48
  Rozumiem, że to nie jest odpowiedź na pytanie, jakie zadałam Darino, ponieważ
  nikt rozsądny nie będzie bestialsko mordował tysięcy ludzi, w tym kobiet,
  starców i dzieci w odwecie za mniej lub bardziej bezsensowną politykę państwa
  wobec tzw mniejszości.
  Idac tym tokiem rozumowania, Polacy zamieszkujący obecnie Ukrainę, powinni
  wyrżnąć swoich sąsiadów za głupotę Juszczenki, Svobodę i ograniczanie roli
  języka polskiego w liturgii koscielnej.

  Zdrowego rozsądku życzę i obiektywnego spojrzenia na fakty.
 • Gość: aSDF IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.10, 15:13
  owszem cudowny tekst bo wyszlo szydlo z worka, abo raczej wyszla fanka z worka.
  czym ty sie wlasciwie roznisz od darinka, piotrusia, wolfa ... ?
 • mat120 23.02.10, 20:09
  Gość portalu: aSDF napisał(a):

  > czym ty sie wlasciwie roznisz od darinka, piotrusia, wolfa ... ?

  Nie sądzę żeby Fanka, tak jak w/w, mieszkała w bunkrze technicznym.:)


 • Gość: gość IP: *.anonymizer.ccc.de 23.02.10, 15:25
  Spójrzmy na fakty: czy UPA wojowało na Mazowszu? To może na Kurpiowszczyźnie :)
 • mat120 23.02.10, 20:14
  Gość portalu: gość napisał(a):

  > Spójrzmy na fakty: czy UPA wojowało na Mazowszu? To może na
  Kurpiowszczyźnie :)


  To UPA wojowała?:)

 • darino 23.02.10, 16:00
  Idąc tym tokiem rozumowania, Polacy zamieszkujący obecnie Polskę powinni wyrżnąć
  swoich sąsiadów za głupotę Kaczyńskiego, Radio Maryja i dwuznaczną rolę Kościoła
  katolickiego w życiu publicznym.

  Zgrabne ? Nie ma to jak propaganda ...
 • fanka_online 23.02.10, 16:41
  W ten sposób sam sobie odpowiedziałeś, Darino.
  Jak widzisz, nie można absurdów władzy centralnej topić w krwi sąsiadów zza miedzy.
 • darino 23.02.10, 15:56
  Ale przecież część wołyńskich sąsiadów Ukraińców była również Ukraińcami ?
 • fanka_online 23.02.10, 16:43
  I część wołyńskich ( i nie tylko), myślących i rozsądnych Ukraińców oddała swoje
  życie w bezmyślnej, okrutnej rzezi.
 • lechowski51 23.02.10, 16:50
  darino pisze;
  dwuznaczną rolę Kościoła
  katolickiego w życiu publicznym.

  Zgrabne ? Nie ma to jak propaganda ...

  Jaka Ty banderasie widzisz dwuznaczna role Polskiego Kosciola Katolickiego w
  zyciu publucznym?.To ze zawsze byl z Narodem,ktory zmagal sie z komunizmem i
  faszyzmem?.To ze nie mielismy takich jak szeptycki ktory pisal listy poddancze
  do Stalina i Hitlera?.To ze polscy kaplani i siostry zakonne zamiast blogoslawic
  mordercow z UPA chronily tysiace Zydow i wspomagaly podziemna armie ktora
  walczyla z bolszewickimi i hitlerowskimi okupantami?
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: szeregowiec Rayan IP: 79.139.112.* 23.02.10, 18:23
  To nie Mykola rzucil temat lecz ktś komu zalezy na pogorszeniu
  stosunkw polsko - ukraińskich więc zdaniem Mykola dla jakiegoś
  Bolszewika lub ich agenta , jakich tu nie brakuje - tj.tych co
  nawołuja do nienawiści i rozliczenia Ukraińcow za ich zbrodnie
  lecz nie Polakow za ich szcegolnie wmyslne zbrodnie wraz z
  poczatkiem o charakterze prowokacji i zbrodniaczych dzialaniach w
  okresie II RP Przecież wyraźnie pisze powyzej o tym jakiś gość -
  ale co to - nastała cisza - został zignorowany a nawet okrzyczany
  pro banderowecm .
  Pytam za co -za to że ujawnia prawdę .Nie wygodna olakom ale
  Prawdę . Co kraińcow za głupszych macieczy nadal za Pod ludzi tak
  jak Niemiec ma Polaka ?
  Mykola ujawnia tez prawdę że Niemiec na UPA mowił Partizanen a na
  Ak Banditen ( widać miał jakiś powód) chociaż dla Mykoly AK też
  partizanen .
  szeregowiec Rayan zna wojsko i byl w Polskim Wojsku i wojował za
  tą Polskę na froncie robot przymusowych i ciężkich na rzecz tej
  Polski a więc i dla Was ,choć jest Rusinem ijak gen Szandruk
  ostatni dowodca SS Galicjen ,kawaler orderu Virtuti Militari słuzył
  tej Polsce wiernie i nadal jest jej wienym bo jest POLAKIEM !
  Szeregowiec Rayan podobnie jak Mykola uważa że bandyci i
  zwyrodnialcy są w kazdym narodzie i nie tylko w ukrańskim ale
  równiez polskiem o czym Polacy doskonaewiedzą choc sie tego
  wypieraja ( zwlaszcza kresowiacy - prawi i sprawiedliwi rodacy) .
  Jezeli UPA partizanen to AK też Partizanen .
  Jeżeli UPA Bandyci to dla szeregowego Rayana AK też bandyci -skoro
  jedni i drudzy popełniali takie same - identycznie zbrodnie .
  Jak dzisiaj w Afganistanie - nasi chlopcy to bohaterzy czy
  Zbrodniarze -choć jeszcze nie osądzeni.
  Według Ptrokuratury Wojska Polskiego nasi Bohaterzy z Afganstanu
  dokonali zbrodni ludobjstwa więc juz nie są bohaterami lecz
  ZBRODNIARZAMI - ani Mykola ani szeregowiec Rayan tego nie wymyślil
  czego dokonali nasi bohaterscy chłopcy w Afganistanie a wczesniej w
  Pawlokomie i Małkowicach .Czy Mykola klamie ? Nie pisze zwykla
  potwierdzona dowodowo prawdę popartaprzez polskich historykow i
  prawnikow nawet z Wojska Polskiego - O!
  Tak więc jednajmy sie ,nie wypominajmy sobie wzajemnie krzywd i
  rrazem wspólnie brońmy sie przed Mosjkofilami i szpiegami neo
  bolszewickimi siejącymi ten wiatr pomiedzy Ukraińcami a Polakami (
  jak tutaj niektrzy na tym forum - nie wskaże w te lisie rude lby
  ale kazdy wie o ogo chodzi ) .
  Skad mozna wiedzieć czy ksiadz co jego dziadzia był Salomon nie
  jest agentem bolszewickim - pro moskofilem w neo wydaniu ? - Bo
  szregowiec Rayan tak go odbiera oraz dzialalność tych co niszcza
  stosunki przyjaźnii braterstwa pomiędzy Polakami i Ukraińcami ( ma
  prawo tak myslec - MA i to szcególne prawo ) ,
  Jednać nam sie trzeba nie dzielić i wojować- wzajemnie mordować
  Polaku - nigdy nie podnoś ręki na Ukraińca oraz Taliba i Ty
  Ukraińcu nigy nie Podnoś ręki na Polaka( wówczas bedziecie Herosami
  nie BANDYTAMI w ludzkim wydaniu i z ludzką nie zwierzęcą
  twarzą )
  Bracia czas na milość i wzajemne wybaczenie ,współpracę i
  pojednanie EUROPA od NAS TEGO OCZEKUJE boś my już Europejczycy - NO
  NIE ?
  Zgoda Buduje - Nie zgoda Rujnuje .
  WOLA NIEBA - JEDNAĆ sie NAM Trzeba !-O!
 • Gość: szeregowiec rayan IP: 79.139.112.* 23.02.10, 18:25
  Aha - FOX to oznacza po angielsku LIS a więc też jest chytry i rudy
  oraz ma bolszewicką czerwona kitę.
  Nie dacie sie mu sprowokować do agresji - oto mu chodzi -O!
 • mat120 23.02.10, 20:02
  Gość portalu: szeregowiec Rayan napisał(a):

  Pytam za co -za to że ujawnia prawdę .Nie wygodna olakom ale
  Prawdę .

  Nie dziwię się, że Cię wyrzucili stamtąd skąd Cię wyrzucili, boś
  zwykły łgarz i hultaj. Nie ma prawa mówić o prawdzie ktoś, kto na
  swoim blogu zamieszcza fałszywe zdjęcia, "dokumentujące" rzekomo
  Wielki Głód. A kysz...
 • mat120 23.02.10, 19:44
  fanka_online napisała:
  Dając się uwieść wampirom, prędzej lub później przyjdzie złożyć
  ofiarę krwi i warto, aby mieli to na uwadze ich potomkowie oraz
  pozostali propagatorzy nacjonalizmu, bo szans na opamiętanie mamy
  wiele , ale życie jedno.

  Wampiry, choć z nieco przetrąconym grzbietem, niestety nadal
  grasują. A wampir, żeby żyć potrzebuje krwi, nie licz więc, że się
  w cudowny sposób opamiętają.:(
 • Gość: mjr. Fox IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.10, 17:42
  Agentura prorosyjska jest wciąż bardzo silna, i jak za dawnych
  czasów rzuca temat np. taki
  forum.gazeta.pl/forum/w,165,107610649,107610649,Pawlokoma_fakty_i_mity_czyli_kto_wiatr_sieje_.html
  a wy go łapcie. Dzięki pomocy "użytecznych idiotów" prawi następnie
  umoralniające kazania na temat zła :)
  forum.gazeta.pl/forum/w,165,107610649,107693849,Re_kto_wiatr_sieje.html

  Miłej zabawy :)

 • mat120 23.02.10, 19:51
  Gość portalu: mjr. Fox napisał(a):
  Agentura prorosyjska jest wciąż bardzo silna, i jak za dawnych
  > czasów rzuca temat np. taki

  Śp. Wiktor Poliszczuk, prawy wołyński Ukrainiec, znienawidzony przez
  mykołowatych za pisanie o nich prawdy, taką dał receptę na bezbłędne
  rozpoznanie mykołowatego wampira;- wszystko co nie po jego myśli
  kojarzy mu się z Moskwą. Nie mylił się.
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 23.02.10, 20:49
  Bereza nie była założona z myślą o ukraińcach lecz jako narzędzie do obrony
  przed bolszewizmem. Historia pokazała bezbłędnie że było to racjonalne i miało
  głęboki sens. A że było tam sporo ukraińców to wytłumaczenie jest proste;
  najwięcej agentów było pochodzenia ukraińskiego! Łatwo było ich werbować z uwagi
  na ich wrodzony antypolonizm i głoszenie haseł bez pokrycia o wolności i
  dobrobycie. Głupki dawali się nabierać i ryli pod krajem którego byli
  obywatelami. Co w takiej sytuacji władze miały zrobić? Owszem mozna było użyć
  bolszewicko-banderowskiej metody i zrobić porządek. Skoro nie postąpiono zgodnie
  z tymi kanonami to trzeba było zapłacić za to krwią niewinnych na niewyobrażalną
  skalę. To co robiono w tej materii to kropla w morzu. Przymykanie oka zawsze
  kończy się rozbestwieniem i takimi dramatami jak Wołyń czy Bieszczady. Co tu się
  dziwić że Polacy nie mieli zaufania do ukraińców. Można poszperać w historii i
  dowiedzieć się ile razy nas zdradzili. To bezustanne robienie w konia musiało
  się odbić na podejściu takim a nie innym. Zawsze znalazł się ktoś komu zależało
  aby dokuczać Polsce a to musiało wywoływać kontrakcję. Dzisiaj pomimo że ukraina
  nie jest już w granicach naszego kraju to są męty które sprzedadzą ostatnią
  koszulę byle móc szkodzić.
 • Gość: qwed IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.10, 21:05
  napijmy się ! :)
 • Gość: Miki IP: 79.139.112.* 23.02.10, 21:33
  qwed -MA RACJĘ -trzeba napić sie - ale nie nabić ( nie mylić picie
  z biciem)
  Bracia Polacy Jednajcie się z Braćmi Ukraińcami -szanujcie i
  wspólnie brońcie przez nawałą zagrażjąca nam
  słowianom ,chrzescijanom ,przed wojnami, głodem ,smrodem ,przed
  kataklizmami i różnymi zarazami oraz szumowinami czy bandytami z
  roznych formacji zbrojnch .
  Wspólnie - razem bo w jednosci nasza siła nie we wzajemnym
  poniżaniu ,pomawianiu szkalowaniu oszukiwaniu wypominaniu ran i
  krzywd .
  Przeszło - Minęło -Niech bedzie Nowe ale To dobre nie to ZŁE !
  Czy nadal Miki ma mowić jak to mowił nasz nowy wspólny Brat z
  UE - Niemiec w czasie wojny na kodgo i dlaczego ( zgodnie z
  konwencjami miedzynarodowymi) !
  A Niemiec sie nie myli bo jest dokladnym i formalista .
  Czy lepiej juz sobie tego nie wypominac - ?
  Tak tak lepiej z pokora to ptrzyjąć i nic sobie nie wypominac -
  wstyd jak cholera !
  Myslę ze lepiej jak sie napijemy jak Brat z Bratem przy jednym
  rodzinnym stole -O!
  Polak -Ukrainec dwa Bratanki do handelku i do szklanki ( fajki i
  spirytusik a nawet gazelina i ropa)
 • Gość: MIKI IP: 79.139.112.* 23.02.10, 22:00
  Faktycznie -napijmy sie nie nabijmy sie ( nie mylic picia z
  biciem )i tutaj qwad mq słuszna racje bo !
  Polak i Ukrainiec Dwa Bratanki i do handlu i do szkalnki( fajki
  spirytusik benzyneczka a może nawet i dzieweczka bo przeciez kochać
  sie trzeba )
  Po co waśnie- po co kłótnie - Bratać jednmać się i wzajemnie
  szanować oraz współpracować- handlowac ,pracowac bo ekonomia się
  liczynie nie zmarszała historia ( kto komu i za co zlo czynił)
 • fanka_online 23.02.10, 21:32
  Projekcja, jako mechanizm obronny, czy też świadome odwracanie kota?
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 23.02.10, 22:57
  Bratać się i jednać a równocześnie zboczonym bandytom stawiać pomniki, Honorować
  medalami za zasługi i nazywać ulice już nie mówiąc o fałszowaniu historii. Oto
  myśl przewodnika ukraińca dążącego do kapitulanckiego "pojednania".Nie ma tak
  dobrze! Tych co ryją dalej jakby nic się nie stało trzeba wziąć za pysk i nie
  pozwolić na zadrażnienia i prowokacje. Oni muszą zacząć zyć po ludzku i
  normalnie a nie przeszłością. Wyciąganie upiorów i stawianie na piedestale nie
  jest krokiem pokojowym.
 • Gość: mjr. Fox IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 06:46
  Fanki też :)
 • Gość: chwilowy nie-kum IP: *.range86-182.btcentralplus.com 24.02.10, 01:05
  ... zamydlic oczy, zakrzyczec, naklamac, nalgac, pozniej klamstwo
  powtorzyc po tysiac razy - po goebbelsowsku - a potem odwrocic kota
  ogonem i postawic sie w roli ofiary a nie kata i zadac
  zadoscuczynienia - np. natepnego budynku - oddajcie, oddajcie bo my
  skrzywdzeni - my, my, my... to wlasnie ukrainska taktyka i dopoki
  mydlili oczy, ze chaca sie bratac, sprzymierzac itd. - politycy im
  pomagali, oddawali, slali pieniadze - sam nawet popieralem
  pomaranczowa rewolucje - i co z tego mamy??? Obiecali we Lwowie
  oddac budynek Polakom i co??? jest??? nie ma. Zaslaniaja sie jakimis
  procedurami, ze niby Polacy pisma nie zlozyli, nie napisali, ze
  chca... pozniej nie przedstawili zaswiadczenia, ze naprawde chca
  itd... Postawili sobie za to za ideal do nasladowania bandere -
  ludobojce, ktory smazy sie w piekkle - kata, ktory nas mordowal za
  wzor - no i co??? Pomagajcie im dalej, slijcie pieniadze bo oni
  biedni, glodni... Wiecie jaki jest jedyny pozytyw z calej tej
  ludobojczej tworczosci mykoly? To, ze przynajmniej wiemy co mysla
  ukraincy o Polakach i do czego sa zdolni w chwilach slabosci Polski -
  mysmy juz troche zapomnieli o tamtych czasach, myslelismy, ze oni
  sa bardziej cywilizowani - chcielismy sie z nimi bratac - pomagac
  im, zawierac sojusze przeciw Moskwie - i coz??? wszystko jasne. Ta
  przemozna chcec zakatowania w nastraszliwszych meczarniach, jakie
  mogly tylko wymyslec prostackie umysly, wszystkiego co polskie jest
  wciaz zywa - za to, ze rzad osadzil w Berezie konspirujacych
  ichniejszych "niepodleglosciowcow" - zamordowac polska rodzine -
  najlepiej starcow, kobiety i dzieci - najlepiej niemowlakow - a
  najlepiej cala wioske albo najlepiej 2, 100 , 1000, 10 000... a
  co?!!! przeciez zawinili bo tez jak rzad sa Polakami - ot i
  wszystko - i z czym tu mozna dyskutowac. Z banderowcami nie mozna
  dyskutowac, mozna z nimi walczyc ale nie dyskutowac - to jak z
  choroba - nie sadzisz choroby za to, ze chce Cie zabic tylko z nia
  walczysz - elimunujesz ja ale nie probujesz z nia dysktutowac - tak
  samo jest ze zborodniarzami, ktorzy nie potrafia uznac swojej zbroni
  i okazac skruche - nie ma tu mowy o postepie. Popatrzcie na Niemcy -
  uznali swoja wine - przeprosili i teraz z sasiednimi krajami
  utrzymuja poprawne stosunki - przyznali sie do winy i ludzie ich
  przeprosiny przyjeli - ale coz Niemcy sa panstwowoscia o ponad
  tysiaca lat a uraina coz... oni wciaz sa w epoce ksztaltowania sie
  panstwowosci - tak jak Polska w wiekach srednich - wciaz
  najwazniejsza dla nich sprawa jest permanentna ekspansja - o nowe
  ziemie, o nastepne ,materialne zdobycze... ten kraj potrzebuje
  jeszcze lat aby dogonic cywilizowana mentalnosc. Nie mowie, ze narod
  ukrainski jest zly sam w sobie bo nie ma takich narodow -
  genetycznie skazonych - mowie tylko tyle: dajcie Ukrainie spokoj,
  nie probojcie pomagac na sile - oni sami musza uporac sie ze swoja
  historia, rozliczyc bohaterow i katow - pozniej mozna cokolwiek
  probowac z nimi dyskutowac - hmmmm coz - myslalem w 2003 roku, ze
  Ukraina wejdzie do struktur europejskich w przeciagu 5 lat ale poki
  co wciaz cofa sie... troche przydlugi ten wpis - z gory przepraszam:)
 • Gość: mjr. Fox IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 07:02
  Nie musisz przepraszać, internet wszystko przyjmie nawet taka
  grafomanską sieczkę. To ja przepraszam, że przecztałem tylko
  ostatnie zdanie. :)
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 24.02.10, 07:45
  Te fox. Czy ty się czasem nie marnujesz na tym forum? Po przeczytaniu jednego
  zdania stawiasz diagnozę. Idż lepiej pisać jakieś recenzje a na pewno kasy ci
  nie zabraknie. Jestem porażony twoją wnikliwą krytyką. Skąd ja znam te metody?
  Muszę spytać Cyryla!
 • lechowski51 24.02.10, 09:05
  fox pisze;
  Nie musisz przepraszać, internet wszystko przyjmie nawet taka
  grafomanską sieczkę. To ja przepraszam, że przecztałem tylko
  ostatnie zdanie. :)

  Zdecyduj sie banderasie czy placi nam moskiewskie KGB czy tez jestesmy na
  uslugach Eriki Steinbach?!
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: gość portalu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 15:36
  lechowski51 napisał:
  > Zdecyduj sie banderasie czy placi nam moskiewskie KGB czy tez jestesmy na
  > uslugach Eriki Steinbach?!


  Kto by wam płacil, przecież wyraźnie piszę że nalezycie do grona spolecznych
  "użytecznych idiotów" :)
 • Gość: wiem IP: *.ssp.dialog.net.pl 24.02.10, 10:32
  Gość portalu: pysio napisał(a):

  Te fox. Czy ty się czasem nie marnujesz na tym forum?


  Sotenny Fox z pewnością czasu tu nie traci - wspólnie z Mykołą cały
  czas uzupełniają Twoją teczkę.:)
 • Gość: gość portalu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 15:27
  pozdrawia weteranów KBW, Istriebitielnych Bataljonów, UBP, PPR - w jedności
  siła. Chłopaki trzymajcie się !:)
 • mat120 24.02.10, 19:35
  Ty sotenny zamiast się podszywać pod rosyjski konsulat zadbaj lepiej
  o to by w Pawłokomie uzupełnić kości na cmentarzu. Brakuje tam ponad
  200 kompletów w porównaniu do napisów na tablicy. Póki noce
  długie...

 • Gość: Alosza IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 21:50
  Konsulat rosyjski uzupełni i kości, i ordery dla bohaterów Ukrainy
  od lewa do prawa. Żadna pora dnia i nocy nam nie straszna :))
 • Gość: siewcom wiatru IP: *.com 24.02.10, 09:31
  Szatański pomysł usprawiedliwiania zbrodni w Pawłokowmie może urodzić się w
  głowach tylko ludzi kompletnie zdegenerowanych, podobnych do tych oprawawców z
  Pawłokomy - jesteście siebie warci! Jutro sami zrobicie tak samo?
 • lechowski51 24.02.10, 09:36
  Pokaz pacanie jedna wypowiedz gdzie jest usprawiedliwiana zbrodnia w Pawlokomie?.
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 24.02.10, 10:18
  Jeśli ktoś ma problem aby odróżnić syntezę od wniosku to musi być albo
  zaangażowany albo głupi.
 • Gość: fakt IP: *.pool.mediaWays.net 24.02.10, 11:40
  Jesteś źle wychowany...
  Moim zdanie usprawiedliwieniem jest narzucanie w tym dyskursie takiego
  niewinnego eufemizmu jak „akcje odwetowe”… Odwet czyli dostali za swoje,
  należało się, dobrze im tak... Myślę że jest to świadomy zabieg tych co nie są w
  stanie zrozumieć że nie ma niepokalanych nacji...
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 24.02.10, 14:49
  wymyśl człowieku lepszą nazwę i bardziej adekwatną lub maskującą bo ta jest
  używana do dziś i to na całym świecie! I jeszcze taką by lepiej trafiała do
  wyobrażni tych co zaczynają zadymy.
 • Gość: propozycja IP: *.aof.su 24.02.10, 15:32
  Ja też mam propozycję, krakowskim targiem: akcja odwetowa UPA na Wołyniu...
 • Gość: szer. rayan IP: 79.139.112.* 24.02.10, 15:57
  Wiecie co - ku chwale Ojczyzny niech juz
  skoro UPA to PARTIZANEN nie mówmy na AK jak mówili Niemicy że To
  BANDITEN ,bo to brzydko i pogardliwie . Mowmy że :
  UPA to Partizanen i AK -to też PARTIZANEN i każdy walczył o swoje
  i dostał to co swoje - wystarczy !.Niemiec sie nie znał i wogóle
  krzywdzil tych z AK , tak pogardliwie ich określając choć zgodnie z
  konwencją między narodową . Nie mozna tak
  TO partizanen i To Partizanen -tutaj dajmy znak rowność choć ze
  szkodą dal UPA ale ci z UPA przyjmą to ze zrozumieniem ( choć już
  ich mała garstka się ostała )
  Teraz w UE będą mieli razem swoje wspólne.
  Juz niedługo Ukraina bedzie w UE i jak Niemiec w Polsce tak
  Polak na Ukrainie będzie mógl poszaleć - kazdy na swoim własnym bo
  we Wlasnym Europejskim kraju !
  Tak więc nie ma wyjścia - czy wam się podoba czy też nie ja jestem
  za wybaczeniem - zbliżeniem- pojednaiem -nie wypominaniem żalów i
  krzywd ( bo już nawet nie ma komu - a ci mlodzi nowi nie mieli z
  tamtym okresem nic wspólnego ) Każdy niech ma swojego herosa i
  swojego siepacza wedlug uznania ( jak w kosciele są święci
  Aniołowie są i czorci - okropne diabły .
  I co z tego -niech sobie beda mnie tam oni ani ziębia ani nie
  grzeją i tak tysiące lat razem siedzą skazani nawzajem na siebie -
  O!)
  Najlepiej jak ktoś juz rzucił tutaj hasło - Napijmy sie za tych
  na dole i zatych co na górze - i dajmy wkońcu spokoj satarym
  Polakom i starym Ukraińcom -O!
  Trzeba sie Jednać nie Dzielić -Ku chwale Ojczyzny !
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 24.02.10, 16:28
  Nie wiem mykoła co ty przyrzekałeś swoim przodkom ale ja swoim przyrzekłem że
  nie pozwolę ich opluwać przez siepaczy i nie zapomnę okrucieństw jakich zaznali
  od bydlaków banderowskich. Jeśli ty nie masz honoru to nie nalegaj na nikogo by
  też schamiał do reszty! Dla mnie jest ważne żeby zbrodniarz z tryzubem zrozumiał
  że postąpił jak ostatnia szmata i przeprosił. A jeśli już się smazy w piekle to
  niech jego dzieci przeproszą dzieci ofiar! Jak na razie nikt po stronie
  banderowców nie zamierza tego aktu dokonać. Wprost przeciwnie wbrew moralności i
  religii tkwią zatwardziale na etapie nacjonalizmu i szowinizmu. Niestety nie
  napiję się z ukraińcem bo zawsze mam przed oczyma szwagra którego banderowcy
  zatłukli tuż obok bo parę kilometrów od granicy i nawet nie wiem gdzie jest jego
  grób. Zawsze mam niejasne wrażenia że jeżeli zadaję się z jakimś ukraińcem to
  może być morderca mego szwagra lub jego krewny lub ktoś z tej samej miejscowości
  albo co najgorsze z tego samego kraju.Uśmiecha się oblesnie i proponuje
  kielicha, udaje przyjaznego. Identycznie tak samo było ze szwagrem. Ostatecznie
  to jego fałszywi koledzy go załatwili i to parę lat po wojnie.
 • Gość: ??? IP: *.adsl.alicedsl.de 24.02.10, 16:40
  Wziąłbyś odwet jak w Pawłokomie?
 • fanka_online 24.02.10, 16:51
  Bardzo ciekawy temat został dziś poruszony na P-U, więc pozwolę sobie zalinkować.
  forum.gazeta.pl/forum/w,48782,107791864,107791864,Falszowanie_historii_na_polskiej_wikipedii_.html
  P.S. Do Pytajnika. Daruj sobie bezsensowne insynuacje-prowokacje. To nie PUK i
  nikt tu w taki sposób nie rozmawia.
  Na kłamcach, mordercach i innych nikczemnikach ŻYCIE bierze odwet, a jeśli
  jeszcze tego nie wiesz, z całą pewnością będziesz miał okazję się przekonać.
 • Gość: ??! IP: *.tor-proxy.org 24.02.10, 16:44
  Wzorce są - niech tylko ktoś bardziej kompetentny przetłumaczy w ramach jak to
  brano „odwet” na gr.kat. księdzu w Pawłokomie ...

  Бандити виламали бічні двері і ввірвалися досередини. З хорів люди посходили, бо
  боялися, щоб їх не поскидали вниз на кам"яну підлогу. Священик о. Лемцьо в той
  час відправляв службу Божу. Люди полягали на підлогу. Священик. сповідав
  лежачих, при чому говорив: "Люди, вони теж християни, прецінь не будуть нас
  вбивати". Бандити схопили чашу з рук священика і кинули її на підлогу. О. Лемця
  забрали. Надворі обкрутили його колючим дротом, прив"язали коневі до хвоста і
  так ганяли по полі, поки жертва не скінчилась.
 • Gość: szer. Rayan IP: 79.139.112.* 24.02.10, 17:13
  czy nie mam racji - aby dać spokoj z z tym wypominaniem:
  Kto, komu ,kiedy, za co ,jak i za ile ?
  Mnie dziadzia zabili Włosi w Alpach na pograniczu Austriacko-
  Włoskim bo choc Łemko to był zolnierzem Austro węierskim.
  To co mam teraz mordowac Wlochow lub krzyczeć że to bandyci bo mi
  tak okrutnie dziadzia zabili siekając go na kawalki bagnetami i
  bijąc po głowie saperką ,.
  Niech już Wam będzie że skoro UPA to PARTIZANEN to i AK też niech
  Bedzie PARTIZANEN ( nie Banditen jak na AK mowili Niemcy ) choć to
  z wyraźną staratą dla UPA .
  Widzicie sami jak okrutnie mordowano księdza greko kat. w
  Pawłokomej -prawie jak statnio w polsce Krzysztofa Olewnika choc
  Olewnik nie ruski ksiadz lecz polak i polski obywatel .
  Takie są fakty -ale jakoś trzeba zyć dalej i wybaczać sobie -
  niech już ci Partyzanen spokojnie śpią i nie odgrzebumy starych
  trupów lub rozdrapujmy gojące się juz rany .
  A czas goi rany .
  Partizanen jedni Partizanen drudzy - razem w Batalionie Polsko -
  Ukraińskim ,Orzeł z Tryzubem jak Brat z Bratem niech sobie
  popijaja -choćby w Afganistanie z bratnia i pokojowa misją w śród
  Talibów - O !( oby jak najdalej stąd)
  Ku chwale naszej wspólnej Ojczyzny UE
  Zgoda Buduje a Nie zgoda Rujnuje !
  Niemoralny jest ten kto mysli inaczej -O!.

 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 24.02.10, 18:11
  Ocean z twoją głupotą to kropla. Moich przodków i krewnych zginęło wielu a czy
  mnie by wpadło do głowy oskarżać cały świat. Szwagra który akurat miał jakąś
  paskudną ranę stopy i nie mógł chodzić oskarżyła jakaś wredna sąsiadka ukrainka
  o to że posiada broń. Tak robiono rutynowo z tymi którzy nie chcieli
  'dobrowolnie" opuścić ziemię przodków. Gnali go banderowcy którzy mieli być niby
  milicją. Rodzina widziała jak kusztykał na jednej nodze poganiany kolbami na
  posterunek. Widziano go po raz ostatni . Wszelki słuch o nim zaginął a siepacze
  albo żyją jeszcze albo wykształcili swoje dzieci tak że jest to powód do
  dumy.Jak tu porównywac śmierć na froncie do zamordowania w świetle prawa cywila
  . Do tego jest zdolny tylko chamski, banderowski typ wredny i obleśny,
  pozbawiony jakiejkolwiek moralności. Kreatura która na miano człowieka nigdy w
  życiu nie zasłuży.
  Mykoła ty se morduj kogo chcesz bo dla ciebie i tak narodowość nie ma znaczenia
  ale wara od mojej rodziny każdemu nie tylko tobie! I nie powtarzaj tej swojej
  śpiewki bo niepotrzebnie zaśmiecasz forum!
 • lechowski51 24.02.10, 18:31
  Jak widac miejscowe banderasy wezwaly na pomoc "swoich" z prowodyku w Kanadzie ,
  USA i Niemiec.Oto oni;
  -Re: cudowny tekstIP: *.anonymizer.ccc.de
  Gość: cyt 23.02.10, 14:40
  -Re: cudowny tekstIP: *.anonymizer.ccc.de
  Gość: gość 23.02.10, 15:25
  -Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr siIP: *.com
  Gość: siewcom wiatru 24.02.10, 09:3
  -Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr siIP: *.pool.mediaWays.net
  Gość: fakt 24.02.10, 11:4
  -Re: Pawłokoma - fakty i mity, czyli kto wiatr siIP: *.aof.su
  Gość: propozycja 24.02.10, 15:32
  -Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacieIP: *.adsl.alicedsl.de
  Gość: ??? 24.02.10, 16:40
  -Re: czytanie ze zrozumieniem jak w temacieIP: *.tor-proxy.org
  Gość: ??! 24.02.10, 16:44
  Jak na razie zebrali sie by klamac,klamac,klamac.....no i oczywiscie mordercow z
  UPA usprawiedliwiac Pawlokoma.

  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 24.02.10, 19:20
  wezwali posiłki bo myślą ze jak im na zachodzie uwierzono to potrafią tu zrobić
  to samo. Muszą być strasznie zawiedzeni że my nie dajemy sie nabierać na rzewne
  opowiastki banderowskich zbirów.Tą swoją metodę mogą sobie zapchać tam gdzie
  słońce nie dochodzi bo ile razy mozna dać się nabrać. Ten cały banderowski aktyw
  nie jest w stanie wymyśleć żadnych argumentów bo my ich znamy jak zły szeląg.
  znamy też historię i wiemy ile zła niesie nacjonalistyczna idea na życie. To
  szwaby swój narodowy socjalizm wywiedli z nacjonalizmu. Wtedy świat nie miał
  pojęcia co to znaczy. Dzisiaj wiadomo i dlatego jest mi przykro że państwo
  ukraińskie igra z ogniem. Wyobrażmy sobie że na ukrainie wygrał nacjonalizm. To
  wtedy zgodnie z dialektyką nastąpi despotyzm i rozliczenie wszystkich którzy
  mają jakiekolwiek wąty. Polityków zawsze bierze się na pierwszy ogień. Jak można
  być tak krótkowzrocznym? Zamiast rozgonić tych parszywców to oni mają złudzenie
  że trzymają łapy na pulsie. Obym okazał się fałszywym prorokiem!
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 24.02.10, 19:50
  Panie Pysio - kazdy ma jakieś przyżycia w swojej rodzinie zarówno
  smutne - tragiczne jak tez radosne.
  Mojego ojca pomimo że byl Rusinem tez Policja ukraińska
  aresztowala i mocno zbiła na Posterunu w Pikulicach ( jeszcze są
  ludzie którzy to pamiętaja ) chcieli go wyslac do obozu
  koncentracyjnego w Oswięcimiu - a wiesz za co ,za to że dal ubranie
  i jedzenie dla ludzi może z z AK a może Zydow - tych z lasu . Bo
  przyszli prosili więc dał ,a ktoś inny( zyczliwy ) doniósł.
  Dobrze że nimiecki oficer i to SS wizytowal posterunek po
  wysłuchaniu zarzutów nakazal ojca zwolnic do domu bo nie dopatrzyl
  się zadnego przestępstwa lub celowego dzialania . Prosili więc dał -
  a może ten SSman ,byl zwyklym czlowiekiem z ludzkimi odruchami bo
  matka z małymi dziećmi bardzo plakala i o to poprosiła .Przecież
  nawet wsrod SSanow byli ludzie z ludzkimi odruchami -co
  potwierdzaja nawet sami Żydzi.
  Tak i my badźmy ludźmi z ludzkimi odruchami -jak ten niemiec choć
  z oslawionego SS .
  Przecież obecny Papież tez byl Hitlerowcem ,jego brat -ksiądz
  róownież a Ojciec słuzył w Policji która podlegala pod Gestapo a
  więc był Gestapowcem .
  To z tego powodu mamy nie kochac Papieża i pluc na jego rodzine !
  Nauczmy sie wzajemnie przebaczać i wzajemnie współzyć - oraz
  mieszkać w jednym naszym wspólnym domu .
  Nie kontynuujmy nienawiści i nie uczmy tej nienawiści mlodziezy
  ( naszych dzieci oraz rodzin) . czasami trzeba koniecznie
  wypowiedziec proste słowa :
  Przebaczamy i Prosimy o Przebaczenie !
  Jakże wymowne i jakże ludzkie wraz z faktycznym kontynuowaniem
  tego przeslania.
  Nie mozna patrzeć jedno stronnie tylko od swojej strony ale trzeba
  popatrzeć od strony drugiego człowieka, który może miec takie same
  odczucia i takie same problemy jakie masz ty jako jego oponent.
  Tak jak pisalem wczesniej w USA bylem w srodowiskach AK jako
  Polak i srodowiskach UPA jako Rusin bo bylem pomocnym tym
  umierającym ludziom . Wysluchiwalem okropne historie jednych i
  drugich - jakże zbiezne i podobne w relacjach okrucieństwa które
  przezywali i ktorymi jeszcze zyli ( byc może ludzie ci juz
  poumierali bo byli bardzo wiekowymi oraz na tzw. wykończeniu w
  hospicjach )
  Dlatego bardzo rozumiem jednych jak też i drugichi dlatego bardzo
  zależy mi na wzajemnym przebaczeniu oraz pojednaniu . Stąd moje
  wpisy -czasem bolesne ,czasem z podtekstem przenośni ,a czasem
  nawet w formie zwyklej kpiny lub w formie żartow z ludzi ktorzy
  krzyczą o sprawiedliwości i rozliczeniu innych oby tylko ich nie
  ruszano za takie same przewinienia. Stąd też moja taka a nie inna
  forma odczucia wobec Wielebnego ks.Zalewskiego - ileż w nim jadu i
  braku obiektywizmu chęci odwetu i wręcz nienawiści do braci
  ukraińcow - bez krzty skruchy oraz przebaczenia za obopulne winy z
  jednej i drugiej strony . tak nie zachowuje sie ksiądz co ma godzic
  i jednac ludzi -tak zachowuje się zwykly JUDASZ co niby calując w
  policzek Chrystusa wydaje go tym samym na śmierć przez
  ukrzyżowanie.
  Stad moja ironizacja ksiądz wnucio Salomona -ale czy mądry i
  rozropny jak ten Salomon -to mam powazne watpliwosci ?

  Niech więc Ukraincy mają swoich herosow i zbrodniarzy zaś Polacy
  swoich ,tylko niech się nazwzajem nie zaczepiają i nie rozliczaja
  bo to nie doprowadzi do dobrego lecz tylko do złego .
  Skoro wy nie dązycie do tego co ja- macie takie prawo ,lecz nie
  dziwcie się że ja ma też prawo mieć swoje takie a nie inne zdanie .
  Pozdrawiam cię ( WAS) serdecznie -bez zadnej nienawiści oraz zadnej
  urazy bo to jest Forum dla wymiany zdań i poglądów. Myslę że bardzo
  pozyteczne i pouczające forum zarówno dla Ukraińcow jak i dla
  Polakow.
  Przeciez na tym forum tez wiecznie nie będę pisal - nawet z braku
  czasu .lecz nie mogę muilczeć podczas gdy zauważam wiele
  nieprawidlowości oraz krzywdzenia jednostronniczego spoleczności
  Rusinow zamieszkalych tu na tym podkarpackim terenie a zwlaszcza w
  Przemyslu .
  Przecież jestem wśród Was i z Wami dlaczego więc nie mamy się
  lubieć oraz szanować - bo Ja Rusin a Ty Polak . Nie -My jesteśmy
  Bracmi Rusinami i Polakami zamieszkałymi w jednym naszym wspólnym
  kraju i niech juz tak bedzie i dobrze aby tego juz nie
  zmieniano !
 • mat120 24.02.10, 19:59
  lechowski51 napisał:
  Jak widac miejscowe banderasy wezwaly na pomoc "swoich" z prowodyku
  w Kanadzie ,USA i Niemiec.

  Kwiat światowego banderyzmu?:)
 • Gość: mjr. Fox IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.10, 22:12
  Banderyzm a cóż to takiego, czy to może czerwona płachta na kołtuna
  z sierpem i młotem. Ale wam pogromcy mitów gały wyłażą, co :)))
 • mat120 24.02.10, 19:54
  Z którego to tomu Bajkopysu?
 • mat120 24.02.10, 19:51
  Kto mieczem wojuje, najczęściej od miecza ginie. Ta prosta prawda,
  znana od wieków, zadziałała w Pawłokomie. G. Motyka, probanderowski
  historyk napisał, że nie byłoby zapewne polskich akcji odwetowych
  gdyby nie wcześniejsza działalność UPA.
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 24.02.10, 21:04
  Mykoła jeszcze raz ci powtarzam; Jeśli nie chcesz przemocy i się nią brzydzisz
  co werbalnie potwierdzasz zaś faktycznie jesteś za nią to musisz walczyc z tymi
  co propagują przemoc w swoich deklaracjach ideowych! Ty nawet nie chcesz potępić
  draństwa z przeszłości a co dopiero aktywne włączenie się w walkę o
  wyeliminowanie przemocy. Nieładnie to brzmi; walka z przemocą. Musisz zrozumieć
  że do tego celu nie ma innej drogi. Pobłażanie tylko rozzuchwala. Pisałem o tym
  ale to do ciebie nie dotarło. Aby światowy sen o pokoju miał się spełnić to
  nacjonaliści jako hamulcowi tego procesu powinni zniknąć z powierzchni ziemi raz
  na zawsze! Jestem za rozwiązaniem kwestii nacjonalistów nawet sposobem
  banderowskim czy szwabskim bo to nie są ludzie na te czasy. A tym którzy to
  zrobią należy stawiać pomniki i wręczać medale bohatera.I jeszcze ponazywać ich
  nazwiskami ulice. A wszystkie groby nacjonalistów zrównać z ziemią. A samą ideę
  uznać za zbrodniczą a zwolenników zamykać u czubków.
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 24.02.10, 21:25
  Mykola nie widzi innego wyjścia jak tylko :
  Wpaść sobie w ramiona oraz Przebaczać i Prosić o Przebaczenie !
  Tak Tak -Przebaczać i Prosić o Przebaczenie !
  To jedyne i najrozsądniejsze wyjście !
 • fanka_online 24.02.10, 21:32
  Gość portalu: Mykola napisał(a): Mykola nie widzi innego wyjścia jak tylko :
  > Wpaść sobie w ramiona oraz Przebaczać i Prosić o Przebaczenie !


  Czy jest tu ktoś chętny, aby brać w ramiona Mykołę?!;)))
 • Gość: Miki IP: 79.139.112.* 25.02.10, 16:37
  Faniu - ty mała grzesznico i kusicielko !.
  Ale ci przebaczam bo zapewne sama nie wiesz co mówisz a na
  dokładke pewnie myslisz sobie bardzo brzydko ?
  Popraw się i nie grzesz więcej - Bądź prawdziwą polską DAMĄ i
  Kochaj Rusina jak siebie samą !
 • Gość: wolyniak2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.02.10, 09:05
  Żart wręcz niesmaczny.
  A propos, może kiedyś strona ukraińska dokona ekshumacji grobów, w których leżą
  Polacy zamordowani przez banderowców. Bo jak na razie z lubością niektórzy
  rozpisują się o Pawłokomie, wskazując na cynizm strony polskiej. A może
  rzeczywiście strona ukraińska podjęła konkretne działania, a ja o tym nie wiem?
  Sztandarowy Poryck pomijam.
 • fanka_online 27.02.10, 09:09
  Zarzut wręcz nieuzasadniony.

  Żartowałam wyłącznie z wizji "brania Mykoły w ramiona", o co prosił.
  O żadnych "ekshumacjach" itp nie było mowy w moim poście(!)

  Miło, że wróciłeś i pozdrawiam:)
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 02.03.10, 21:19
  Faniu - ty nie poprawna marzycielko -sama nie zjesz i drugiemu nie
  dasz - jak Pies ogrodnika !
  hi- hi
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 24.02.10, 21:32
  Przebaczać i mordować. Przebaczać i mordować. Przebaczać i mordować. Jakie to
  głębokie!
 • Gość: xc7 IP: *.zaq.ne.jp 25.02.10, 12:25
  prawda jest taka:
  GDYBY W PAWŁOKOMIE BYŁA UPA NIE DOSZŁOBY TEJ ZBRONI
  I za to właśnie Ukraińcy zawsze będą szanować UPA, czy to się oprawcom z
  Pawłokomy i ich pogrobowcom podaoba czy nie...
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 24.02.10, 22:21
  Przyznam Mat, że nie rozumiem dlaczego tak bezkrytycznie nazywasz Motykę pro -
  banderowskim historykiem, a nawet mnie ta kwalifikacja oburza. Mam wszystkie
  książki Grzegorza Motyki, którego uważam za świetnego i bardzo rzetelnego
  historyka. W żadnej nie spotkałem nic na podstawie cżego można byłoby mu
  zarzucić pro- banderowskie, mało tego nie owija w bawełnę i rzeczy nazywa po
  imieniu. Fakt określania go historykiem pro-banderowskim nie pojawia się po raz
  pierwszy, najczęściej spotykam się w nim w kresowych tabloidów, gdzie też różni
  ludzie się trafiają, tam nawet piszą, że on nie jest Grzegorz, lecz Hryhor, że
  Ukrainiec i takie tam. Jeden z zarzutów, to taki, że Motyka zaniża liczbę
  polskich ofiar, bo podaje, że "zaledwie" 60 - 80 tys Tymczasem Motyka zastrzega,
  że może być ich znacznie więcej, a liczbę którą podaje uzyskał na podstawie
  dostępnych dokumentów. Logiczne jest, że jeśli otrzyma kolejne, to napisze o
  tym. Motyka opisuje dokładnie, co, gdzie, jak, kto, kogo powołując się przy tym
  na dokumenty, relacje itp. Rzeczowa polemika, dyskusja jest możliwa tylko
  wówczas, jeśli partnerzy dysponują mniej więcej tą samą wiedzą, jeśli
  przeczytali choć jedną książką autora, o którym zamierzają dyskutować. Pysio np.
  jest szczery, mówi, że nie czyta, bo i tak wie, co tu czy tam jest napisane. Mam
  wrażenie, że Ty również nie czytałeś, albo powielasz głupoty z jakichś dziwnych
  forów, czy portali. Ja np. przeczytałem, gdzieś, że zamordowano 500, a nawet 1,5
  miliona, ale szanujący się historyk nie może się opierać na bałaku jakiegoś
  durnia. A jeśli już się komuś zarzuca zaniżanie, to sprawa prosta - podać te
  miliony brakujących, udowodnić. Powielając takie rzeczy wychodzimy na idiotów i
  mitomanów, przez stajemy się niewiarygodni, a druga strona tylko czeka na takie
  potknięcia. Zarzucając komuś fałszerstwo , powinieneś jakoś sensownie je
  udowodnić, inaczej zyskasz poklask kilku osób z tego forum, ale u ludzi
  poważnych, których interesuje prawda historyczna, nie bardzo. Kolejnym
  nadużyciem z którym się spotkałem jest porównywanie Motyki do Jana Grossa? Jak
  można!? Jak można porównywać, ten - większości - zbiór pomówień i tendencyjnie
  dobranych faktów - z rzetelnymi, poprzedzonymi iście benedyktyńskimi badaniami,
  pracą. Liczba Polaków zesłanych do sowieckich łagrów, też rosła w miliony, a
  liczba polskich ofiar śmiertelnych w setki tysięcy. Ku oburzeniu niektórych
  Sybiraków zdementował to IPN i bądź łaskaw poczytać sobie na ten temat. Dlaczego
  o tym piszę - nie po to, żeby Cię atakować, z powodu co mi zapewne zarzucisz
  sympatii do UPA- mnie chodzi o to, żeby nie robić z siebie głupków, tak ja
  zrobili to Żydzi, ofiar Holokaustu od zakończenia wojny przybywało w postępie
  geometrycznym, i już nawet zabrakło Żydom, Żydów, a oni dalej dodawali, aż w
  reszcie się okazało, że tylu Żydów nie dałoby się nazbierać od czasów
  biblijnych. I teraz można już kwestionować wszystko i doprowadzić do tego, że
  przyszłe pokolenia będą sobie żartować z tego, jak to Żydzi wymyslili sobie
  Auschwitz, a przy okazji zniknie prawdziwa wiedza na ten temat. Polecam Ci więc
  książki Motyki,kup i przeczytaj, przynajmniej jedną, i jego artykuły w
  interencie, np. bardzo ciekawy o Służbie Bezpeky UPA.
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 24.02.10, 23:25
  Jednym słowem trzeba czekać aż sie zbierze komisja ile tych ofiar było. Dopóki
  to nie nastąpi nie należy na ten temat dyskutować czy nawet wspominać bo można
  być uznanym za defetystę.Papier jest cierpliwy i tym się różni od prawdy. A co
  będzie gdy komisja stanie na gruncie realizacji ustalania prawdy a jak wiadomo
  to taki grunt może trwać nawet wieki. A co jak nie będzie papieru na zbrodnie
  tylko świadkowie których zeznania można podważać? Jeszcze zapytam znawcę tematu
  czy jak na mojego szwagra nie ma papierów to on został zamordowany w świetle
  historii czy nie? Takie biurokratyczne podejście to se można! Taki sposób
  przedstawiania historii jest dobry gdy ta historia nie jest już aktualna i nikt
  na tym fakcie nie żeruje. a po za tym nie znam ani jednego żródła które w
  podobnych konfliktach podało co do sztuki liczbę zamordowanych. Zawsze są to
  dane szacunkowe które wahają sie w zależności od koniunktury politycznej.Ja wiem
  że do osądzenia winy potrzebny jest też świadek. To może zażądasz jeszcze
  świadków a najlepiej kilku do każdego truposza. Wtedy liczba zamordowanych
  znacznie się obniży a być może będzie ze znakiem minus? Wtedy to wyjdziemy ku
  uciesze świata na głupków!
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 24.02.10, 23:31
  Więc co, Motyka ma śmigać do każdego i pytać, czy mu przypadkiem UPA szwagra nie
  zabiło? Jest w Polsce naprawdę wiele możliwości, stowarzyszenia kresowe prowadzą
  takie listy, czym zresztą Motyka się posiłkował. Dlaczego nie nawiążesz kontaktu
  z takimi stowarzyszeniami? Jakby Ci naprawdę zależało na pamięci o nim, to byś
  po prostu zgłosił, ale łatwiej kłapać na forum i wyżywać się na Mykole niż
  zadbać o to by Twój szwagier trafił do zbiorowej pamięci. Rusz d.upę Pysio!
 • mat120 25.02.10, 00:23
  Moja opinia o Grzegorzu Motyce, przynajmniej o tym współczesnym, nie
  jest taka zła. Nie chcąc się powtarzać odsyłam Cię do moich
  wypowiedzi w wątku o nim na PU:

  forum.gazeta.pl/forum/w,48782,73509167,73518768,Re_ignorancja_i_cynizm_Grzegorza_M_.html

  By jednak zyskać miano znawcy polsko-banderowskiej historii musi
  jeszcze sporo popracować, wyzbyć się manii wielkości i pisania
  historii pod polityczne zamówienia, czego przykładem są tzw. Teki
  Edukacyjne IPN:

  www.stankiewicze.com/ludobojstwo/teki.html
  Nie przesadzaj z tymi motykowymi dokumentami i relacjami.
  Najczęściej bodaj przywoływanym przez niego w "Ukrainskiej
  partyzantce..." "dokumentem" jest Bajkopys a często używanymi
  słowami są "ponoć", "jakoby". Historykowi to nie przystoi.
  Nie zarzucam Ci ani Ciebie nie podejrzewam o symaptię do UPA.
  Zadziwiasz mnie jedynie swoją naiwnością w ocenie "mykołowatych"
  i ich prawdziwych intencji. Naprawdę.

  PS. Motyki kupowac nie muszę bo już mam w swojej bibliotece jego
  najnowsze dzieło o bandach UPA.:)
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 25.02.10, 01:38
  No właśnie, zdziwiłem się, bo gdzieś tak na początku tej dyskusji powoływałeś
  się na niego. Błędy Motyki nie są jednak kardynalne, a mnie, osobie, która nie
  aspiruje do oceny prac naukowych, przynajmniej z zakresu historii, jakieś drobne
  błędy nie przeszkadzają, tym bardziej, że całości nie wynika, że autor miał
  jakieś fałśzerskie zapędy. Mnie raczej chodziło o ten przydomek "pro-banderowski
  historyk". Ja myślę, że publikacji Motyki, wynika raczej, że jest skrajnie
  anty-banderowski, a Liberum Veto, zarzuca mu - pośrednio - nawet
  anty-ukraińskość. To, że powołuje się na Lytopysy UPA, wcale go nie
  dyskwalifikuje, tym bardziej, że to również kopalnia wiedzy i przepraszam za
  tautologizm -"prawdziwych faktów", (bo tworzone też nieprawdziwe). Tu podam
  prosty przykład - jeśli w jakimś dokumencie napisano, że w miejscowości X,
  takiego dnia miesiąca i roku, doszło do starcia grupy A z grupą B, to badacz
  dokonuje weryfikacji sięgając do innych do innych źródeł. Porównuje dokument
  grupy A z dokumentem grupy B, co jest zbieżne, co się rózni i w miarę mozliwości
  próbuje ustalić fakty na podstawie dodatkowych źródeł, relacji swiadków, czy
  jakichś odpryskowych dokumentów i różnych innych pośrednich zdarzeń. Nie zawsze
  to jest możliwe i wówczas ma prawo użyć "ponoć","podobno". "prawdopodobnie".
  Oczywiście, można działać "na żywca" i coś, na co nie ma stuprocentowych dowodów
  pominąć. Ale tu z jednej i z drugiej strony czyhają tacy, co wytkną "zatajanie",
  "próby wyciszenia", " haniebne manipulacje kosztem niewinnie pomordowanych" ,
  sam zresztą wiesz najlepiej. Czasami jest tak, że "wiele wskazuje na coś", a
  jest to coś co warto odnotować, bo jest w jakimś kontekście możliwe, wówczas
  naukowiec buduje jakąś hipotezę i używa, tych słów, które uważasz za wytrychy.
  Uczciwy historyk nie może pisąć na zamówienie. Rozumiem, że Twoim przypadku
  pasowałoby Ci pół miliona, albo pięć milionów ofiar UPA, że ciągle ich z mało,
  ale zrozum, uczciwy historyk nie może oglądać się na to? A zresztą czy np. Ty
  sądzisz, że te 60 - 80 tysięcy to za mało, że fajniej by było, żeby było więcej,
  bo jeszcze bardziej można się ekscytować? Czasem odnoszę wrażenie, że na tym
  forum są ludzie - którzy myślą sobie: "ale zajebiście by było, jakby odkryto w
  Bieszczadach jakąś mogiłę z milionem nieboszczyków, ale by można było
  dopi.erdolić Ukraińcom. Już by chyba mordy zamknęli całkiem." Myślę, że wielu po
  jednej i po drugiej stronie myśli właśnie w taki sposób, że nikt sie nie
  rozczula na od ofiarami, nie zastanawia się nad tym, co czuli zarzynani ludzie,
  jak byli przerażeni, tylko statystyką, kto był "lepszy". Historyk nade wszystko
  musi być N- I - E - Z - A - L - Ż - N - Y, szczególnie taki, który bada tak
  trudną materię. Jeśli dr Motyka poświęcił się badaniom właśnie tego okresu
  historii, to jestem przekonany, że jego prace będą coraz lepsze i coraz
  obiektywniejsze (bo zawsze można zrobić cos jeszcze lepiej), że nie ulegnie
  żadnym naciskom i nie bedzie pisał na niczyje zamówienie.
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 25.02.10, 06:39
  Czy to było na poważnie/ Bo ton wyrażnie mykołowaty a zarzuty tak nieporadne i
  denne że nie wiadomo do jakiej kategorii to zaliczyć! Mam prośbę! Tam na dole
  wpisu można umieścić cos co jedni nazywają mottem inni credo lub złota myśl.Ty
  czałkiem zwyczajnie napisz czy se jaja robisz!!! Nie próbuję nawet polemizować w
  temacie bo to klasyczny przykład ściemy i megalomani.Chyba tylko w chorym umyśle
  może się zrodzić podejrzenie że ktoś się tym więcej cieszy im więcej jest ofiar.
  Tworki i Żurawica pełne są takich inteligentów udaj się tam a znajdziesz
  chętnych na swoje produkcyjniaki!
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 25.02.10, 12:13
  Pysio, każdy sądzi według siebie, ocenia innych na podstawie własnych
  doświadczeń. Sądzę, że Mat jest bardzo młodym człowiekiem i jego oceny
  przypominają mi mnie z czasów kiedy miałem 20-30 lat, a "biblią" na temat
  konfliktów polsko-ukraińskich były dla mnie "Łuny w Bieszczadach" Gerharda i
  książki Edwarda Prusa (nie myl Pysio z Bolesławem). Według mnie Mat należy do
  grupy "radykałów", do której jak kiedys należałem i też wszędzie widziałem
  "zaniżających" i "wyciszających" poza Prusem i Gerhardem. Bardzo "chciałem",
  żeby się okazało, że tych ofiar było więcej, żeby takim czymś dopieprzyć
  Ukraińcom jeszcze bardziej, ot taka patologiczna satysfakcja. Oczywiście
  mówiłem, że nie mam nic do narodu ukraińskiego, lecz tylko do tych, którzy byli
  winni zbrodni, ale to była nieprawda - miałem uprzedzenie do wszystkich
  Ukraińców żywiąc przekonanie, że oni wszyscy są jakimś sensie w to
  zamieszani.Trochę to trwało zanim zmieniłem zdanie, zanim zacząłem do tych spraw
  podchodzić inaczej. Napisałem, że mam takie wrażenie. W mojej opinii, Matowi
  zszedł już z oczu rzeczywisty problem czyli tragedia, jako tragedia, a
  przystąpił do licytacji na zasadzie "kto da więcej". Motyka jest zły,bo tam
  gdzie pasuje Polakom więcej, tam on zaniża, tu gdzie zdaniem Polaków powinno być
  mniej lub w ogóle, Motyka zawyża. Może się mylę, ale wielu z Was, też przypisuje
  mi to, czego nie tylko nie napisałem, ale nawet nie pomyślałem. Na marginesie
  dodam, że bardzo mnie dziwi fakt, że coś tak jasnego dwie osoby mogą odczytać
  zupełnie inaczej.
 • mat120 25.02.10, 20:46
  Gość portalu: jobrave napisał(a):
  Sądzę, że Mat jest bardzo młodym człowiekiem i jego oceny
  > przypominają mi mnie z czasów kiedy miałem 20-30 lat, a "biblią"
  na temat > konfliktów polsko-ukraińskich były dla mnie "Łuny w
  Bieszczadach" Gerharda i > książki Edwarda Prusa (nie myl Pysio z
  Bolesławem).

  :)) Wiesz co, początkowo myślałem podobnie o Tobie. Ot szczyl
  (przepraszam), naczytał się Bajkopysów, Huka itp. i w podobny im
  sposób gada od rzeczy. Tak myślałem póki na tym forum nie
  dowiedziałem się kim naprawdę jesteś. Wtedy zmieniłem zdanie.
  Niemożliwe, pomyślałem by taki człowiek jak Ty mógł widzieć sprawy
  inaczej niż one naprawdę wyglądają. Ale Ty je tak właśnie widzisz.
  Mało tego dla udowodnienia swoich racji stosujesz różne zabiegi
  erystyczne. Ulubiony to zarzucanie swoim adwersarzom stosowania
  metod , które są Twoją własną specjalnością. Żeby daleko nie szukać.
  Zarzucasz mi mnożenie ofiar chociaż nigdy na ten temat się tu nie
  wypowiadałem. Ba, piszesz, że i 5 milionów byłoby dla mnie za mało.
  Mało tego, twierdzisz, że zszedł mi z oczu rzeczywisty problem
  i licytuję się "kto da więcej".
  Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Przecież to zwykła insynuacja.
  Po co to robisz?
  W odróżnieniu od Ciebie nie musiałem zaczynać edukacji w wiadomym
  temacie od książek.
  Będąc jeszcze dzieckiem nasłuchałem się (mimo woli) mrożących krew
  w żyłach opowieści o wyczynach dzisiejszych "bohaterów" Ukrainy.
  Nie od pośredników, ale od tych, którzy w tych latach tam byli
  i którym udało się przeżyć. Stąd też i moje późniejsze
  zainteresowanie tematem. Jeśli ludzie protestują przeciw różnym
  durnotom głoszonym dziś przez V kolumnę, lub pożal się Boże różnych
  historyków to nie dlatego, że nie lubią Ukraińców ale przede
  wszystkim dlatego, że oni lub ich przodkowie tam byli i pamiętają to
  zupełnie inaczej. I nie wmawiaj mi, że jestem jakimś tam radykałem.:)
  Po prostu staram się widzieć sprawy takimi jakie one są a to nazywa
  sie trochę inaczej.

  pozdrawiam
  PS. Jeśli interesują Cię inne szczegóły z mego życiorysu to radzę
  zwrócić się do Mykoły. Zauważyłem, że posiada na ten temat sporą
  wiedzę, co każe przypuszczać, że religijne medytacje i forumowe
  pisarstwo nie jest jego jedynym zajęciem.:)
 • Gość: re IP: *.cpe.net.cable.rogers.com 25.02.10, 10:05
  Nie byłoby UPA gdyby Sowieci, Niemcy i Polacy (w takiej kolejności, Polacy nie
  byli w tej rozgrywce najważniejści bo wtedy nic nie znaczyli) nie dążyli do
  zniewolenia Ukrainy...
 • Gość: Miki IP: 79.139.112.* 25.02.10, 10:59
  Re ma swięta rację i trzeba się z ta racja zgodzić .
  Trzeba bylo nie dokonywac rozbioru Ukrainy po rewolucji
  Bolszewickiej w Rosji a potem nie prowadzic rozmyslną polityke
  eksterminacji wynaradawiania i pozbawiania tozsamosci narodowo-
  kulturalno religijnej tych ludzi.
  Agresja - spowodowala samoobrone i nie kontrolowany skutek
  dodatkowo podsycany przez inne obce strony .
  Tu jest przyczyna tragedii Narodu polskiego i ukraińskiego . Inni
  nadal pchają nas do takich odwetowo wzajemnych poczynań.
  STOP -PROWOKACJI i STOP -NIENAWIŚCI w FORMIE wzajemnego ODWETU !
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 25.02.10, 14:44
  Watek ten powstał z myślą o krytyce nacjonalizmu i banderyzmu. Tobie udało się
  w ramach zamydlenia sprawy zrobić z niego wątek historyczny. Wiesz dobrze że
  historia jest naszym słabym punktem i chciałeś dyskurs przenieść na grunt
  historyczny i to ci się częściowo udało! przy okazji wylazło że jesteś apologetą
  neobanderyzmu. Nie wiem jak cię w to wciągnięto? Mogę się tylko domyślać ze
  podobnie jak dzisiejszych talibów i innych terrorystów. Tym głupkom obiecują że
  załatwi im się miejsce w niebie które jest wiecznym burdelem. Tobie chyba
  obiecano pobyt w niebie banderowskim i wieczne rezanie lachiw! Teraz jako
  neofita jesteś bardziej mykołowaty od swego mentora wypisujesz takie rzeczy w
  których prześcigasz mistrza. Udajesz że nie rozumiesz różnicy między
  protestowaniem i zwalczaniem morderczej doktryny a prowadzeniem badań naukowych.
  Całkowicie przejąłeś styl propagandy neoupowskiej. Kwestionujesz każdy protest
  skierowany pod adresem zwyrodnialców. Twoi nowi przyjaciele mówią do ciebie pan
  a ty dumny jak paw z tego miana dowalasz każdemu kto tylko się ośmieli mieć inne
  zdanie. W sumie to mi ciebie żal a to z tego powodu że oni postąpią sztampowo.
  Jak nie będziesz im już potrzebny to cię kopną i z banderowskiego nieba - nici!
  Albo jeśli nawet się tam dostaniesz to nie wiadomo czy będziesz katem czy jego
  pacjentem.
 • Gość: Pavlokoma! IP: *.blutmagie.de 25.02.10, 15:16
  Już ci się fora mieszają- ten wątek dotyczy dokładnie bestaialskiej zbrodni
  bandy Bissa w Pawłokomie, a więc polskiego nacjonalizmu, polskich
  zwyrdodnialców, bandziorów, rezunów itd. - by użyć powszechnej w tym
  towarzystwei terminolgii..
 • lechowski51 25.02.10, 17:09
  Dla ubekow i apoleogetow UPA J.Biss i inni AK-wcy ktorzy ratowali zycie
  bezbronnym mieszkancom Wolynia i Malopolski to zwyrodnialcy i bandyci.Tu masz
  historie zycia i walki J.Bissa.Gdyby nawet zalozyc ze mial udzial w zbrodni w
  Pawlokomie,choc dokumenty i swiadkowie mowia co innego,to gdybys jak Goebels
  tysiockrotnie uzywal wobec niego rezun i bandzior to nie wybielisz tym swoich
  rodakow z SS Halyczyna,UPA i OUN.Biss w zestawieniu z tymi wyrodnialcani to
  mierny uczen w dziele wynieszczania wszystiego co przeszkadzalo "herosom" z UPA
  w realizacji oblednej wizji Wilnej Ukrainy bez Zydow i Polakow.
  www.rodaknet.com/rp_wycislak_3.htm
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 25.02.10, 18:19
  Ten pawło komik to jakiś niekumaty. Dla niego nie ma zbrodni na polakach którzy
  żadnych wrogich kroków nie podejmowali wobec sąsiadów ale za zbrodnię uważa
  sprawiedliwość wymierzoną mordercom z upa. Gdyby nie ryli pod sąsiadami lecz
  żyli jak Pan Bóg przykazał to by do tego nie doszło! Całkiem dobrowolnie podjęli
  się eksterminacji swoich sąsiadów a że historia lubi płatać figle i ich
  protektor hitler przegrał to trzeba było zapłacić za swoją głupotę i wrodzony
  sadyzm. Teraz gorączkowo poszukują usprawiedliwienia dla swoich zbrodni nie
  myśląc że ten sposób jest akurat odwrotny. Jeszcze raz napiszę; obrona przez
  atak nie zawsze jest skuteczna! Ciekawe do czego to ich doprowadzi?
 • Gość: mykola IP: 79.139.112.* 25.02.10, 18:26
  Panie lechowski niech Pan wytłumaczy ministrowi Drzewieckiemu ze
  Polska to nie jest dziki kraj choc ten minister przekonuje że to
  dzikikraj i zabito mu matke .
  Czytając Pana wpisy o wyraźnych cechach agresji myslę że Pan chyba
  tez jest dziki tak jak mówi ten minister o Polsce a więc i o
  Polakach do których jak mysle wlicza się Szanowny Pan a ( Mykola ma
  generalnie inne zdanie o Polsce i Polakach , choć nie jest
  ministrem ale byl tylko ministantem )
  Skoro taka opinię wystawia Polsce i Polakom jej minister - to co
  ma powiedzeć o Polakach sąsiad ze wschodu na ktorego to Polacy
  tacy jak pan mowią że jest dzikusem i bandytą .
  Widząc innych - Patrz wpierw na siebie i nie oglądaj się za
  siebie lecz patrz gdzie wzrok nie sięga i lam czego rozum nie
  złamie - Nie bądx dzikusem - wiem że Potrafisz boś POLAK tak jak
  Ja -drogi BRACIE POLAKU ,choc ja nie mam się za dzikusa jakimputuje
  mi to sam minister !
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 25.02.10, 19:29
  Jeśli nie jesteś dzikusem to po co przytaczasz dowody na swoją dzikość?
 • mat120 25.02.10, 22:07
  Gość portalu: mykola napisał(a):
  Widząc innych - Patrz wpierw na siebie i nie oglądaj się za
  siebie lecz patrz gdzie wzrok nie sięga i lam czego rozum nie
  złamie - Nie bądx dzikusem

  Tak Mykoła, czas juz zleźć z drzewa i przestrzegać wartości
  chrześcijańskich zamiast huliganić::)

  www.zaxid.net/newspl/2010/2/25/160019/
  Parlament Europejski wyraża żal z powodu dekretu byłego prezydenta
  Ukrainy Wiktora Juszczenki o przyznaniu tytułu Bohatera Ukrainy
  liderowi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepanowi Banderze,
  który "współpracował z reżimem nazistowskim".
  O tym czytamy w rezolucji, przyjętej dziś podczas sesji Parlamentu
  Europejskiego w Brukseli.

  Deputowani Parlamentu Europejskiego mają nadzieję, że nowy Prezydent
  Ukrainy Wiktor Janukowycz dokona rewizji tego dekretu –
  informuje „Korespondent”.

  "Spodziewamy się w tym kontekście, że nowe ukraińskie kierownictwo
  zrewiduje taką decyzję i będzie przestrzegać wartości europejskich" -
  napisano w projekcie rezolucji.

 • lechowski51 25.02.10, 22:12
  O Pawlokomie znalazlem taka "ciekowostke";
  * we wsi Pawłokoma pow. Brzozów ukraiński nacjonalista nauczyciel Mikołaj
  Lewicki złożył donos do Niemców na 12 Polaków, że posiadają broń i w nocy
  ostrzelali żołnierzy niemieckich. Niemcy aresztowali 5 Polaków, groziło im
  rozstrzelanie; okazało się, że oficer niemiecki prowadzący śledztwo zna jednego
  z aresztowanych, gdyż razem służyli w wojsku austriackim podczas pierwszej wojny
  światowej. Śledztwo przeprowadził dokładnie i zwolnił aresztowanych. Po dwóch
  tygodniach Niemcy cofnęli się i Pawłokoma znalazła się pod okupacją sowiecką.
  Wówczas miejscowy Komitet Ukraiński doniósł do NKWD, że część Polaków jest
  osadnikami wojskowymi, którzy walczyli w 1920 r. NKWD zesłało na Sybir 7
  polskich rodzin liczących 40 osób. Z tej grupy ocalało 10 osób;
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: Miki IP: 79.139.112.* 25.02.10, 23:33
  Panie lechowski - to nie powod żeby wymordować cala wieś za to że
  lewicki doniosł ze Polacy maja brioń i chcieli mordowac Niemcow.
  Rozliczyć Lewickiego nie zaś mordować za to innych niewinnych
  ludzi .
  Skoro zwinil jakiś Komitet to rozliczyć ten Komitet kilku osobowy
  ( 2 lub 3 osoby). Nie zaś morodwać za to kobiety i dzieci które nie
  przezyły -choc z tamtych wyslanych osób znaczna część przeżyla (
  dano im szansę )
  Nie ma powodow usprawiedliwiać zbrodnię i bandytow że mordowano
  za to że inny zawinil . To tak jak wymordować wszystkich Polakow za
  to że Wojsko Polskie w Afganistanie zamordowało bestialsko
  talibow . rozliczyć tych zolnierzy nie całą Armie lub wszystkich
  Polakow za popelniona zbrodnie .
  Więc Powtarzam jednać nam się trzeba nie podjudzac do nienawiści
  bo ktoś na kogoś kiedyś donosił i trzeba było mordować innych -
  czyli zemścić się na niewinnych. Zbodni nic nie może
  usprawiedliwic . Jak na Wolyniu tak i tu pod Przemyślem na
  Podkarpaciu . To co ?
  bandyta mordujący kobiete i dziecko ma byc bohaterem podczas gdy
  taki sam uczynek popelniony przez innego bandytę ma byc juz
  wlacznie zbrodnią ?
  Jeden i drugi jest bandytą i zbrodniarzem
 • Gość: pysio IP: *.alfaks.com 26.02.10, 07:02
  Jakoś nie mogę się dopatrzeć w postach mykoły tego aby potępił choć jeden jedyny
  raz, ba on nawet nie zganił,swoich ziomków banderowskich za zbrodnie o
  charakterze ludobójczym czyli na niewyobrażalnie większą skalę. Teraz trzeba się
  zastanowić kogo taka ambiwalencja dotyczy. Nie moze to być człowiek religijny,
  uczciwy i mający zamiary wyrzec sie poglądów ogólnie pojętych jako zbrodnicze.
  Posiada podwójną moralność a w szczególności moralność Kalego.Następne cechy
  takiego osobnika wynikają jedne po drugich; fałsz, obłuda, nihilizm. Człowiek o
  tak negatywnych cechach musi mieć jakieś fiksacje psychiczne i traktowanie go na
  poważnie nie ma najmniejszego sensu. Pokazał wielokrotnie że jest
  niereformowalny. A najgorsze jest to że on o wielu sprawach wie z punktu czysto
  teorytycznego ale praktyka pokazuje że teorię to on tylko wykorzystuje w swojej
  propagandzie. Reasumując to nie warto i jest bezsensem dyskutowanie z aparatem o
  wielu twarzach. bo zawsze z tych jego wypocin wyziera wstrętna morda banderowca
  ziejąca nienawiścią i z mordem w oczach.
 • Gość: pik IP: 62.212.74.* 26.02.10, 09:43
  Szczyt obłudy i mentalność Kalego w czystej postaci. Oczywiście sąd stwierdził
  że Biss po prostu w Pawłokomie "był obecny" (z kurtuazyjną wizytą?) i w sumie
  skazano go za jakieś napady rabunkowe. Dziś jego rodzina otrzymuje odszkodowanie
  na represji. Doprawdy piękny wzorzec do naśladowania (gdziś tu było napisane jak
  w Pawłokomie zamordowano księdza greckokatolickiego).
  Ukraińców w tej i sąsiednich miejscowościach (Bachów, Skopów, Brzuska...) mogły
  uratować tylko oddziały UPA, który tam jednak jeszcze nie było... Przyszli
  później "by ratować życie bezbronnym mieszkańcom", prześladowanym w równym
  stopnie przezn Niemców, Sowietów i Polaków. To zwykli chłopi, którzy nie mieli z
  Wołyniem nic wspólnego - sorry, ale Wołyń to rozpaczliwa próba usprawieliwiania
  takiego samego zwyrodnialstwa...
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 26.02.10, 10:09
  Panie Pik -bardzo dobrze oraz przejrzyście i wiarygodnie Pan to
  napisal ( w skrócie )ale ci zszowinizowni i przejći slepą
  nienawiścia ( przybykui w te strony) Kresowiacy jak min. Pysio - i
  tak beda krzyczeć że to klamstwo natomiast tacy jak Pan oraz moja
  osoba to bandziry upowskie których trzeba bezwzględnie wytępić na
  tych terenach bo my jesteśmy akurat stąd a Oni akurat z kresów .
  moje Motto było jest i Bedzie ( jak myslę Pana Jobrawvo i Pana
  Pik) to :

  PRZEBACZYĆ I PROSIĆ O PRZEBACZENIE
  Przebaczyć i prosić o Przebaczenie - po 100 kroc raz
  100 do potegi n-tej !

  Jednać nam się trzeba -nie zaś nienawidzieć .

  A jak sobie chca inni np. PanOPysio ,Lechowski Valmont ,biało
  czerwony Fania i im podobni - to jak sobie chcą . o sprawa tych
  młodych zaslepionych nienawiścia ludzi oraz sprawa ich sumienia nie
  mojego ,ani ludzi mojego pokroju !
  PS
  Dziś na 1-wszej stronie onetu piszą o jednostkach Waffen SS
  muzulmanow w Jugosławi ( czyli nie tylko Ukraińcy słuzyli w takich
  jednostkach ale inne nacje oraz wyznawcy róznych religii -rownież .
  O czym wcześniej pisalem )
  Zbrodniarze i bandyci byli i są w każdej nacji nie tylko polskiej
  i nie tylko ukraińskiej .
  Byli i w UPA i byli i w AK .
  To indywidualnie trzeba rozliczać nie zaś stosować odpowidzialnośc
  zbiorową . Pomordowanym w małkowicach i Pawłokomie przez Bandytow z
  AK nikt nie wylacił odszkodowania . Zaś z ofiar czyni się Bandytow
  tak jak o tym cały czas przekonuje na tym forum Pan Pysio i jego
  klakierzy - wiekce sprawiedliwy i patriotyczno- szowinistyczny
  Polak w obłudnej i zafalszowanej formie w pierwszej kolejności
  upominający sie o odszkodowanie za wujcia lub szwagra którego na
  oczy nie widział a może jeszcze za pra- pra dziadzia co mu car
  Aleksander kazał dninę składać i nie zaplacil stosownego
  odszkodowania .
  Ot -takie fałszywe i obłudne Szczekanie - ujadanie i podsycanie
  do agresji oraz nienawiści wobec Rusinow ,którzy odwiecznie
  zwiazani byli z tym terenem podkarpackim ,aż po Kraków.
  Serdecznie Pozdrawiam - o ile ma Pan Panie Pik ,sily ,zdrowie
  oraz na tyle spokoju i opanowania -proszę podawać takie przyklady
  jak Pan podał może troche tym nienawistnym -złym głupim i głupszym
  trochę dolać oleju -rozumnego do glowy i pouczy o prawdzie
  historycznej,nie tej klamszonej na potrzeby propagandy -nienawiści !
  Jak tez pouczy ksiedza ormiańskiego z Krakowa ze nie tylko Żydow -
  Ormian mordowanoo - ale Ukraińcow grekokatolikow Rusinow TEŻ !
  Czynili to zwykli zbrdniarze i bandyci ktorych niektórzy uznają za
  BOHATERÓW . Ja natomiast zbrodniarza uznaje za Bandytę nie zas
  nację ,rodzinę czy tez formację z jakiej się ten bandyta wywodzi bo
  to inna strona medalu !
 • lechowski51 26.02.10, 10:41
  Pawłokoma a Jedwabne?!
  Stała się rzecz bardzo zła i tragiczna - w marcu 1945 roku, kiedy wojna się już
  praktycznie kończyła, polski postakowski oddział partyzancki (Armia Krajowa w
  tym czasie już nie istniała, bo została rozwiązana) wraz z mężczyznami z
  okolicznych wsi, w akcie zemsty za uprowadzenia i mordy na Polakach, dokonał
  „akcji odwetowej” na ukraińskich mieszkańcach tej wsi. Akcja, jedna z niewielu
  tego typu, jednak obciąża nasze polskie, chrześcijańskie sumienie – które
  nakazuje uderzonemu nadstawić drugi policzek. Doszło do zbrodni, którą każdy z
  Polaków może osądzić tylko w jeden sposób – potępić sprawców.

  Ale rodzą się kolejne pytania. Podstawowe - dlaczego właśnie Pawłokoma? Na to
  pytanie postaram się odpowiedzieć. Opierać się będę na bardzo dobrze
  udokumentowanej pracy Zdzisława Koniecznego, którego książkę (z dokumentacją i
  aparatem naukowym) polecam przeczytać w całości.
  Autor ustalił, że źródła antagonizmu narodowościowego na tym terenie sięgały
  bardzo głęboko, bo jeszcze końca I wojny światowej. W tym czasie, szczególnie po
  wojnie polsko-ukraińskiej, wzrosła gwałtownie świadomość odrębności narodowej
  żyjących obok Polaków Rusinów- Ukraińców. Nielegalne organizacje UWO
  (konspiracyjna Ukraińska Wojskowa Organizacja), a potem OUN (Organizacja
  Ukraińskich Nacjonalistów) latami budowały nastroje negatywizmu i
  nieakceptowania państwa polskiego. Na terenach etnicznie mieszanych, a przede
  wszystkim w Małopolsce Wschodniej, posługiwały się terrorem (zamachy mordercze,
  napady, pobicia, skierowane przeciw administracji polskiej i Polakom). Niestety,
  owej wywrotowej działalności sekundowała duża część greckokatolickiego kleru.
  Polska była dla nich krajem niechcianym. Mimo przegranej wojny i pozostawania
  większości terytorium pod sowiecką okrutną władzą, postępowanie Ukraińców wobec
  naszego państwa było bezkompromisowe. Chcieli dostać polskie województwa
  wschodnie na własność z prostej przyczyny- uważali że one do nich należą i już !
  W obręb terytorialnej idei „Wielkiej Ukrainy” (do dziś nacjonaliści z jej
  budowania nie zrezygnowali i uważają to tylko za kwestię czasu) wchodziły i
  wchodzą następujące polskie ziemie: przedwojenne województwa: wołyńskie,
  stanisławowskie, tarnopolskie, lwowskie, a z powojennych, tak zwane Nadsanie i
  Łemkowszczyzna, obejmujące dzisiejsze powiaty: ustrzycki, leski, sanocki,
  jasielski, brzozowski, przemyski, jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki
  aż po Rzeszów, krośnieński, gorlicki, nowosądecki oraz tzw. Chełmszczyznę, czyli
  obecne powiaty: hrubieszowski, tomaszowski, włodawski, zamojski,
  bialskopodlaski, biłgorajski i chełmski.
  Od początku nacjonaliści ukraińscy w walce o swoje państwo i o jak najszybszą
  destrukcję państwa polskiego korzystali z pomocy wrogów Polski, w szczególności
  Niemiec. Po dojściu do władzy Hitlera proces ten bardzo się nasilił. W roku
  1939, mimo oficjalnych deklaracji, ludność ukraińska dopuściła się tysięcy
  mordów na walczących na dwa fronty żołnierzach polskich i witała Niemców bramami
  triumfalnymi. Nota bene, właśnie otrzymałam z Kijowa wydany w roku 2005 zbiór
  dokumentów dotyczących współpracy nacjonalistów ukraińskich z hitlerowskimi
  Niemcami pod znamiennym tytułem „Dokumenty izobliczajut”. Warto, by pochylili
  się nad nimi nasi badacze, bo to dokumenty ukraińskich archiwów, dla nas
  praktycznie niedostępne, ale jak na razie o ich wykorzystywaniu cicho...
  Ukraińcy za swoją postawę zostali przez Niemców nagrodzeni- dostali faktyczny
  zarząd nad tymi powiatami Generalnego Gubernatorstwa, do których rościli sobie
  pretensje. Położenie Polaków pogorszył dodatkowo fakt, że w powiatach tych, i
  aż po Kraków, osiedliły się dziesiątki tysięcy zaprawionych w bojach z Polakami
  nacjonalistów ukraińskich zbiegłych pod niemieckie skrzydła z zajętych przez
  Sowiety województw wschodnich. Tu, w naszym dumnym Krakowie, grasował bezkarnie
  zbiegły z więzienia za zamach na ministra Bronisława Pierackiego, zbrodniarz
  Bandera – i urządzał sobie weseliska. Tu, w politycznych – intelektualnych
  ukraińskich gremiach opracowywano szczegółowe plany pozbycia się Polaków z
  Kresów. Najwygodniejszą i najmniej kłopotliwą metodą miało być załatwienie
  „polskiego problemu” rękami okupantów. Udało się, choć nie do końca, na przykład
  na ukraińskie prośby o wsadzenie Polaków do gett Niemcy powiedzieli – nie.
  Dlatego w roku 1943, kiedy losy wojny zaczęły kręcić się w przeciwnym kierunku i
  akcje niemieckie zaczęły topnieć- „wzięli sprawy” we własne ręce. Przypominam
  sobie słowa zagrzewających ich do boju piosenek:

  „Lachiw rizaty UPA jde,
  Bandery duch UPA wede,
  Na wrazyj Krakiw i Warszawu...

  czy :

  „Zdobywaj, zdobywajmy sławę!
  Wykosimy wszystkich Lachów po Warszawę...
  Ukraiński narodzie.
  Zdobywaj, zdobywajmy siłę!
  Zarżniemy wszystkich Lachów do mogiły...
  Ukraiński narodzie...

  W miarę upływu wojennych lat, stosunki narodowościowe we wspomnianych powiatach
  południowo- wschodnich ulegały dalszemu pogorszeniu. Władzę lokalną oddano
  Ukraińcom i ukraińskiej policji, do której w pierwszej kolejności trafili
  skrajni nacjonaliści z OUN właśnie... Na efekty nie trzeba była czekać:
  największe kontyngenty dawać musieli Polacy, ich w pierwszej kolejności wywożono
  na roboty do Rzeszy (a w strefie sowieckiej na zsyłki-deportacje), oni narażeni
  byli na stałe denucjacje ukraińskich sąsiadów i karne pacyfikacje. Były to
  bardzo skuteczne metody wyniszczania żywiołu polskiego.
  Etap drugi, trwający od roku 1943, to okres klasycznego ludobójstwa pozostałych
  mniejszości- według zasady: „jeden zabity Polak to jeden metr wolnej Ukrainy”.
  Nie wszystkich można było jednak zabić- więc resztę wypędzał strach przed
  nieludzkim okrucieństwem sąsiadów. Wypędzenie Polaków z Kresów usankcjonowano w
  końcu traktatami międzynarodowymi – używając oficjalnie skandalicznej nazwy
  „repatriacja” dla wyrzucania ludzi ze swojej własnej ojczyzny.

  Ale wróćmy do Pawłokomy. Jak na tle owych zdarzeń wyglądała ta wieś? Książka
  Koniecznego dostarcza nam danych i statystyk.
  Wieś była mieszana, ale większość mieszkańców stanowili Rusini- Ukraińcy, co
  decydowało o jej charakterze. Była tam cerkiew greckokatolicka, ukraińska
  kooperatywa, sklep i czytelnia „Proświty” . Były też małżeństwa mieszane. Walka
  o dusze prowadzona była głównie przez grekokatolików, posiadających dość ważki
  argument- finansowy –ukraiński sklep i kooperatywę (spółdzielnię), w której
  Polacy przechodzący na grekokatolicyzm mogli kupować towary znacznie taniej, niż
  reszta. Początki konfliktu ukraińsko-polskiego zarysowały się wyraźnie z chwilą
  parcelacji majątku A. Skrzyńskiego, po zakończeniu I wojny światowej. Wtedy to
  większość ziemi poszła w ręce polskich chłopów, wywołując zawiść u ukraińskich
  mieszkańców Pawłokomy. Problemem rzutującym na przyszłość, był też udział
  ukraińskich mieszkańców tej wsi w walkach polsko-ukraińskich lat 1918-19 i
  trwałe związanie ich uczestników po wojnie z konspiracyjną organizacją wojskową
  UWO, a następnie OUN. W latach II Rzeczypospolitej nastąpił wzrost świadomości
  narodowej nie tylko Ukraińców, ale i Polaków. Ci ostatni założyli we wsi
  świetlicę „Strzelca”, która siłą rzeczy stała się konkurencją dla jedynej
  dotychczas „Proświty”. Sprawę pogarszała jeszcze postawa tamtejszego gr.-kat.
  księdza, znanego ze swej antypolskiej postawy i sympatii do OUN oraz nauczyciela
  ukraińskiego Mikołaja Lewickiego.
  Tuż po powstaniu OUN Polacy w Pawłokomie i okolicznych wioskach po raz pierwszy
  mogli usłyszeć o czekającej ich przyszłości z rozpowszechnianych uchwał kongresu
  OUN. Pisano w nich o usunięciu wszystkich obcych z „ukraińskich ziem” w czasie
  narodowej rewolucji. Pojawiły się też złowróżbne hasła: „Lachy za San” i
  pierwsze groźby wymordowania. W Pawłokomie
 • lechowski51 26.02.10, 10:43
  cd
  W Pawłokomie w czytelni „Proświty” urządzono obchody na cześć Biłasa i
  Daniłyszyna zamachowców złapanych i straconych za okrutny mord na Tadeuszu
  Hołówce- znanym polskim polityku i pośle (jak na ironię, gorącym rzeczniku
  ustępstw wobec mniejszości). Miało to jednak swoja cenę- władze zawiesiły
  działalność „Proświty” w Pawłokomie. Nie zmniejszyło to oczywiście działań OUN
  we wsi. Nadal śpiewano antypolskie, wyszydzające państwo i Polaków pieśni, w
  których wzywano ich do wyniesienia się za San, bo „tu będzie Ukraina”. Po jakimś
  czasie i tych prowodyrów aresztowano, ale stosunków to nie poprawiło. Konflikt
  narastał, ale za Polakami stała jeszcze powaga i władza własnego państwa.
  Nadzieje ukraińskie na powstanie na Rusi Zakarpackiej Autonomicznej Ukrainy
  Zakarpackiej, zalążka przyszłej Ukrainy budowanej przy pomocy hitlerowskich
  Niemiec, spotkały się w Pawłokomie z żywym oddźwiękiem. Elektryzujące informacje
  przywozili do wsi ukraińscy chłopcy, pobierający naukę w wybitnie
  nacjonalistycznie nastrojonym ukraińskim gimnazjum państwowym. Zbliżająca się
  wojna uświadomiła Polakom grozę sytuacji. Jej wybuch, a szczególnie klęska
  wrześniowa, rozbudziły w Ukraińcach wielkie nadzieje na „samostijność”-
  znienawidzone państwo polskie przestawało istnieć.
  Ukraińcy z Pawłokomy zaczęli wysługiwać się Niemcom. Przede wszystkim
  poinformowali niemieckie władze wojskowe i cywilne o tym, że polscy sąsiedzi
  udzielili pomocy i dali odzież zbiegłym z niewoli polskim żołnierzom, donieśli,
  i to imiennie, kto z Polaków ostrzeliwał żołnierzy niemieckich w chwili ich
  wkraczania do wsi. Zrobił to z własnej woli ukraiński nauczyciel – Lewicki-
  wspomniany już zażarty nacjonalista. Z dwunastu zadenuncjowanych osób Niemcy
  aresztowali 5, bo reszta zdołała się ukryć. Życie uratował im prawdopodobnie
  Austriak, który jeszcze z wojska austriackiego znał jednego z zatrzymanych i
  doprowadził do ich zwolnienia. Nie zmienia to jednak faktu, że ich życie wisiało
  na włosku.
  Tymczasem w wyniku ustalenia nowej granicy niemiecko-sowieckiej, Pawłokoma
  znalazła się w strefie sowieckiej. Słynny Lewicki i liczni nacjonaliści z
  okolicy wycofali się z Niemcami i rozpoczęli z nimi ścisłą współpracę. 10 lutego
  1940 wywieziono z Pawłokomy 40 osób w głąb ZSRR. Z relacji mieszkańców wynika,
  że inspiratorami wywózek byli Ukraińcy. Oni też zagarnęli domy, sprzęty i cały
  pozostawiony dobytek sąsiadów. Łagry przeżyło jedynie 10 osób. Denucjacje i
  prowokacje trwały przez całą okupację sowiecką (1939-1941). Między innymi
  nacjonaliści ukraińscy podrzucali starą broń do polskich gospodarstw, a potem
  informowali władze sowieckie o jej posiadaniu przez Polaków. Na skutek rewizji
  dochodziło do licznych aresztowań.
  Wybuch wojny niemiecko - sowieckiej spowodował kolejną zmianę okupacji. Do
  Pawłokomy wrócił Lewicki i od razu przystąpił do organizowania młodzieży
  ukraińskiej w miejscowej „Proświcie”, do jej szkolenia wojskowego. Szykanowanie
  Polaków narastało. Wypasano bydło na polach Polaków, co powodowało znaczne
  szkody, rozpoczęły się groźby, że wkrótce „budem rizaty Lachiw”. Okupant
  niemiecki wyraźnie faworyzował Ukraińców; dawano im inne, „lepsze” kennkarty,
  dawano zezwolenia na prowadzenie działalności. Do szkół wprowadzono język
  ukraiński, dawano pracę w administracji okupacyjnej. Młodzi Ukraińcy z Pawłokomy
  zgłaszali się na ochotnika do SS- Galizien- z kilkunastu chętnych przyjęto 10.
  Najprawdopodobniej na skutek denucjacji i prowokacji gestapo aresztowało 3 marca
  1943 roku kolejnych Polaków, którzy zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego
  w Oświęcimiu. Podobnie, po aresztowaniu, w obozie oświęcimskim zginęła
  sympatyzująca z Polakami, Ukrainka Anna Szpak. Został też zastrzelony przez
  policję ukraińską i gestapo Polak, Józef Michalik.
  W roku 1943 i na początku 1944, na terenie wsi pojawili się pierwszy
  uciekinierzy, opowiadający straszne rzeczy o trwających od miesięcy mordach
  OUN-UPA na ludności polskiej. O wbijaniu dzieci na sztachety i niepojętych
  rozumem torturach. Opowieści te wywołały przygnębienie i lęk u Polaków, mających
  w pamięci pogróżki sąsiadów. Co do ścisłej współpracy OUN i UPA z Pawłokomy z
  Niemcami, nikt nie mógł mieć najmniejszych wątpliwości. Członkowie tych struktur
  pracowali w organizacjach ukraińskich w Dynowie, współpracowali z posterunkiem
  policji ukraińskiej w Jaworniku Ruskim, stanowiącym zresztą placówkę szkolącą
  młodzież ukraińską dla potrzeb UPA i organizowanych przez OUN po wsiach
  Samoobronnych Kuszowych Widiłów .
  Prawdopodobnie jeszcze od czasów okupacji sowieckiej, działało na tym terenie
  polskie podziemie akowskie. Z początkiem 1944 roku pluton AK liczył w Pawłokomie
  12 osób. Kolaboracja z okupantem prowadziła do wydawania wyroków przez sądy
  Polskiego Państwa Podziemnego, na najaktywniejszych działaczy
  nacjonalistycznych. Na mocy takiego wyroku zastrzelono Lewickiego i 3 inne
  osoby, co miało być ostrzeżeniem przed dalszą współpracą i szkodzeniem narodowi
  polskiemu. Kolaboracja trwała jednak dalej, a jedynie ją bardziej ukrywano.
  Nastroje antyukraińskie wśród Polaków ponownie wzrosły, kiedy 21 IV 1944 policja
  ukraińska aresztowała dwóch członków AK oraz kilka innych osób. O wszystkie te
  nieszczęścia obwiniano Ukraińców i ich zamiłowanie do wydawania okupantom
  polskich sąsiadów. Próba odbicia aresztowanych zakończyła się niepowodzeniem, a
  nieszczęście spadło na sąsiednią polską wieś, Dylągową, gdzie ukraińska policja
  zabiła jedną osobę, drugą uprowadziła i słuch o niej zaginął, więc
  prawdopodobnie też została zgładzona. W czasie poszukiwania broni we wsi ludność
  polska traktowana była przez nacjonalistów ukraińskich okrutnie i poniżająco,
  bita pałami drewnianymi i kolbami karabinów.
  Wkroczenie armii sowieckiej poprzedzone było akcją „Burza” prowadzoną przez AK,
  stanowiącą w powiecie brzozowskim znaczną siłę. Co z tego- AK wkrótce zaczęła
  być straszliwie prześladowana przez nowe władze, zaś Ukraińcy starą metodą
  ułożyli sobie doskonałe stosunki z komendantami sowieckimi i na nowo rozpoczęli
  donoszenie na Polaków, szczególnie wskazując sowietom, gdzie ukrywają się
  polskie oddziały podziemne. Spowodowało to kolejne liczne aresztowania.
  Przez pewien okres stacjonowała w Pawłokomie sowiecka jednostka wojskowa, dzięki
  czemu ustały większe ekscesy. Jednak w powiecie nadal funkcjonowały struktury
  OUN i przybudówki –UPA - Służby Bezpeky i SKW. Tuż przed wkroczeniem Rosjan
  doszło w okolicy Pawlokomy do mordowania księży rzymsko- katolickich przez
  bojówki OUN. Mord na lubianych i szanowanych proboszczach wywołał skrajne
  oburzenie. W listopadzie i grudniu 1944 miały miejsce mordy na Polakach w
  wioskach leżących niedaleko od Pawłokomy, m.in. w Jabłonicy Ruskiej, Obarzynie,
  Porębach, Siedliskach, Harcie, Uluczu, Bachowie, Piątkowej, Kotowie, Żohatynie,
  Sufczynie, Jaworniku. Niektóre z tych zbrodni popełniano w sposób okrutny. W
  Siedliskach uprowadzono Stanisława Sycza z żoną i trojgiem dzieci, którym
  połamano ręce, wydłubano oczy i dopiero zamordowano. W Porębach 18 letniego
  Feliksa Śliwaka zamęczono w podobny sposób i wrzucono zwłoki do rzeki.
  Wiadomości o tych bestialstwach rozchodziły się wśród ludności polskiej, a
  ofensywa styczniowa i odejście Rosjan ponownie pogorszyło jej położenie. Mordy
  na Polakach nie ustawały: w Siedliskach, Wólce, Bartkówce, Kotowie, Borownicy,
  Brzeżawie, Sielnicy, Żohatynie i szczególnie bestialskie zabicie nauczycielskiej
  rodziny Sugierów w Sufczynie . Niedługo potem zamordowano przez wrzucenie do
  studni dwie polskie rodziny w Jaworniku Ruskim. Rozchodziły się pogłoski, że na
  tym nie koniec, a mordy i grabieże będą trwały dotąd, aż jak głosiły hasła OUN –
  „tu będzie Ukraina”.
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • lechowski51 26.02.10, 10:44
  cd


  Po wyjściu Rosjan do wsi wkroczył oddział UPA w liczbie ok. 60 osób. Uprowadził
  on ze wsi dwóch Polaków z Dynowa: Gerulę i Gąseckiego (który przywiózł mąkę na
  wesele z panną Trojanówną z Pawłokomy) oraz polskich mieszkańców Pawłokomy:
  Radonia (sołtysa), Wilka, Diablika, Trojana (ojca panny młodej), Banasia oraz
  Ukrainkę sympatyzującą z Polakami- 20 letnią Kasię Kosztowską. Zatrzymanych
  wiązali Ukraińcy z Pawłokomy na oczach sąsiadów. Oddział poprowadził ich w
  stronę Jawornika Ruskiego... i słuch o nich zaginął. To prawie w 100% oznaczało
  mord dokonany w okolicznych lasach. Rodziny, a szczególnie matki młodych
  uprowadzonych ludzi na próżno błagały o jakąkolwiek informację
  greckokatolickiego księdza i ukraińskich sąsiadów- już li tylko w celu
  sprawienia im chrześcijańskiego pochówku. Rozwiesiły nawet na budynku „Proświty”
  apel o wskazanie miejsca gdzie zakopano ich zwłoki- wszystko na próżno.
  Nic też nie dało aresztowanie i przesłuchanie 11 Ukraińców z Pawłokomy.
  Tymczasem w Dynowie Polacy na burzliwych zebraniach wspominali całe litanie
  krzywd zaznanych przez lata od Ukraińców z Pawłokomy. Niemal równocześnie,
  nadeszła wieść, że Ukraińcy planują następne pogromy. Nastroje paniczne
  potęgowała groza opowieści osiadłych w tych stronach uciekinierów z województw
  wschodnich, którzy uszli z życiem spod ukraińskiego noża i siekiery, zostawiając
  za sobą pomordowane rodziny i cały dorobek życia. Uchodźcy ci przyjmowali ze
  skrajnym oburzeniem odmowy wyjazdu Ukraińców z obecnego terytorium Polskiego do
  ZSRR, mając niejaka nadzieję, ze za ich zabrane i spalone przez banderowców
  mienie dostaną wreszcie szansę normalnego życia w ich opuszczonych chałupach. W
  panującej psychozie polscy mieszkańcy Pawłokomy postanowili z obawy o życie
  uciec, ze wsi pozostawiając swój dobytek na pastwę losu.
  Wtedy już prawdopodobnie w gremiach polskiej postakowskiej partyzantki
  (przypominam, AK była już oficjalnie rozwiązana) zapadła decyzja o akcji
  odwetowej w Pawłokomie.
  W Pawłokonie zamieszkiwało 570 Ukraińców. Pacyfikacja dokonana przez oddział
  „Wacława” (lwowiaka) i ludzi z okolicznych wsi w dniach 1 i 2 marca 1945 zdaniem
  Ukraińców dotknęła (co zostało zapisane na pomniku, 365 osób, i przy tej liczbie
  upiera się Grzegorz Motyka) jest zdaniem Koniecznego liczbą grubo zawyżoną. Nie
  dokonano dotąd – nie zabiegała o to zresztą z wiadomych przyczyn strona
  ukraińska- ekshumacji w miejscach straceń, które wyjaśniłyby tę sprawę do końca.
  Według większości świadków, zabitych nie było więcej jak 150 osób, a zawyżanie
  liczby ofiar ma na celu wyłącznie zmniejszenie poczucia winy Ukraińców za masowe
  ludobójstwo dokonane na Kresach. Zresztą wielu Ukraińców, wiedząc o
  przygotowywanej akcji uciekło ze wsi.
  Polacy w Pawłokomie wiedzieli, że w wiosce jest wielu ukraińskich nacjonalistów
  związanych z OUN, członków SKW i SB- OUN. Ich przynależności do najbardziej
  brutalnych jednostek specjalnych, ze względu na ścisłą konspirację, mogli się
  tylko domyślać. Badacze ustalili, że osób należących do OUN- UPA było co
  najmniej 50. Wiadomo, że wielu innych , nie ujętych w wykazach upowców, uciekło
  ze wsi; niektórzy przedostali się na zachód i często pod zmienionymi nazwiskami,
  lub wręcz na papierach zrabowanych swym ofiarom wiodą na zachodzie Polski od lat
  ustabilizowane i spokojne życie. Dzisiaj ich dzieci i wnuki dają o sobie znać,
  po przejściu „patriotycznej edukacji” w ukraińskich szkołach, w antypolskich
  wystąpieniach i działaniach.

  Kilka podstawowych faktów z przebiegu pacyfikacji: (szczegóły znaleźć można we
  wspomnianej książce):
  Pozostałym we wsi Ukraińcom kazano zgromadzić się w cerkwi. Następnie
  wypuszczono kobiety i dzieci i kazano iść za Zbrucz. Grupa ta udała się w
  kierunku Siedlisk, następnie Ulucza i Jawornika. W Gdyczynie oddział „Wacława”
  przekazał UPA 37 kobiet z dziećmi. Była jeszcze grupa druga, nie wiadomo jak
  liczna, którą skierowano do Birczy.
  Zalecenia polskiego podziemia były jasne: kobiet i dzieci zabijać nie wolno. Nie
  mogą też ucierpieć osoby niewinne. Niestety wiele wskazuje, że rozkazu nie
  przestrzegano do końca i wśród zabitych znalazły się i kobiety, i dzieci, choć w
  niewielkiej liczbie. Atmosferę podgrzało odnalezienie dużych ilości broni w
  cerkwi i na plebanii, a także odgłos wybuchów, jakie miały miejsce w pożarach
  ukraińskich domów, co świadczyło o składowaniu tam amunicji i granatów.
  Mężczyzn poddano przesłuchaniu – na okoliczność uprowadzenia Polaków i pytano
  gdzie są ich ciała. Kiedy nie uzyskano odpowiedzi wyprowadzono ich grupami na
  cmentarz i rozstrzelano. W ten sposób zakończyła życie większość ofiar.
  Po pacyfikacji kobiety ukraińskie z dziećmi udały się na skargę nie do władz
  polskich, ale do komendanta sowieckiego, do Sanoka. W połowie kwietnia wysłał on
  do Dynowa oddział NKWD, który aresztował 282 Polaków. 82 z nich skazano na
  więzienie i wywieziono do ZSRR. W lipcu wrócili jednak do domów jednym z
  transportów. Władze polskie aresztowały kilka osób i skazały na wyroki 5-6 lat
  więzienia, ale częściowo objęła je amnestia. Co ciekawe, władza ludowa wszelkimi
  sposobami szkalująca przejawy walki podziemnej i zawyżająca m.in. straty w swych
  dokumentach, tu nie wykazała się zbytnią surowością- a może po prostu po
  przeprowadzeniu śledztw wiedziała jakie były przyczyny i rzeczywista liczba ofiar ?
  Po pacyfikacji Pawłokomy większość polskich mieszkańców przebywała poza nią w
  obawie przed napadami UPA, które bynajmniej nie ustawały. Zabito kolejnych
  Polaków w Uluczu, Jabłonnicy Ruskiej. W Borowicy 20 IV 1945 roku UPA wymordowała
  60 Polaków w tym kobiety i dzieci. Mimo od lat powtarzanych w książkach dr.
  Motyki tezach o współpracy i porozumieniach UPA z postakowskimi partyzantami,
  miało to miejsce tylko w sporadycznych wypadkach. Takiemu stawianiu sprawy
  przeczą fakty nieustających ataków UPA na Polaków i polskie wioski. Od maja do
  końca czerwca 1945 popełniono następujące mordy: Roztoka 2 osoby (w tym
  jednotygodniowe dziecko), Brzeżawa- 18 os., Lipa –15 os., w Barycz – 1 os., Wola
  Krzywiecka - 1 os., w Bachów – 2 os., Duńkowiczki - 1 repatriantka, Malawa - 5
  os., Brzuska – 1 os., Ruska Wieś – 1 os., Polhowa - 2 os., Batycze – 3 os.,
  Iskań -3 os. Wtedy to ze strachu przed UPA większość polskich mieszkańców wsi
  uciekła z wiosek na lewym brzegu Sanu.
  W nocy 4-5 października 1945 skoncentrowane siły UPA dokonały równoległego
  napadu na wsie; Bartkówka- Dylągowa- Sielnica. Zamordowano 9 mężczyzn i 2
  kobiety (nie są to dane pełne), a wsie spalono. Był to ukraiński odwet za
  pacyfikację Pawłokomy.

  W dniu 12 II 1946 UPA uprowadziła z Pawłokomy 13 osób – puszczono jedynie
  rodzinę Fedzugów, bo donosiła Ukraińcom, i jednego mężczyznę, który powiedział
  oprawcom, że jego ojciec jest Ukraińcem i to uratowało mu życie. W świetle jego
  relacji, uprowadzonych bito, krojono ich ciała nożami i sypano w nie sól, a po
  torturach zgładzono. W czasie następnego napadu został zastrzelony Ludwik
  Potoczny, a dwoje uciekających przed UPA dzieci utopiło się w Sanie.

  Pacyfikacja Pawłokomy nie oznaczała jeszcze opuszczenia jej przez wszystkich
  pozostałych przy życiu ukraińskich mieszkańców, wsi, gdyż podczas akcji „Wisła”
  w 1947 roku przesiedlono na ziemie zachodnie dalszych 5 rodzin – 13 osób, a
  także tych którzy opuścili wieś a potem do niej wrócili. To, że mogli mieszkać
  po pacyfikacji z jej polskimi mieszkańcami ma swoją wymowę. Podobnie jak
  ukrywanie przez Polaków 3 byłych członków UPA pochodzących z Pawłokomy. Obecni
  mieszkańcy Pawłokomy pamiętający te czasy twierdzą, że w czasie akcji
  zastrzelono nacjonalistów ukraińskich i popierających ich Ukraińców, którzy
  skrajnie wrogo nastawieni byli do Polaków i działali nieustannie na ich szkodę,
  sami, lub współpracując z kolejnymi okupantami Polski.
  Reszta jest milczeniem.

  W tym dramacie naprawdę nie
 • lechowski51 26.02.10, 10:46
  cd
  W tym dramacie naprawdę nie chodzi o przepraszanie. Ważne jest tylko potępienie
  przez nas tego czynu- odwetu czy nie- nieważne. Przyznanie, że metody takie,
  choć skuteczne, jak wykazał przykład ukraiński, są absolutnie niedopuszczalne. I
  tak chyba myśli całe nasze społeczeństwo. Tak zachowuje się naród psychicznie
  zdrowy. Polacy, mimo świadomości złożonych przyczyn nieszczęścia, jego
  wyjątkowości, nie mają żadnych wątpliwości, że mordownie ludności cywilnej jest
  złem i musi być napiętnowane. Nikt u nas na szczęście nie wpadnie na tak
  obłąkany pomysł, by sprawców i inspiratorów mordów nazywać bohaterami, stawiać
  im pomniki i panteony chwały i gloryfikować w szkolnych podręcznikach. I to jest
  podstawowa różnica między naszym i ukraińskim społeczeństwem. Bo zło jest złem,
  po prostu, i żaden najbardziej chwalebny cel nie usprawiedliwi tak drastycznych
  środków.
  W tym dramacie naprawdę nie chodzi o przepraszanie. Ważne jest tylko potępienie
  przez nas tego czynu- odwetu czy nie- nieważne. Przyznanie, że metody takie,
  choć skuteczne, jak wykazał przykład ukraiński, są absolutnie niedopuszczalne. I
  tak chyba myśli całe nasze społeczeństwo. Tak zachowuje się naród psychicznie
  zdrowy. Polacy, mimo świadomości złożonych przyczyn nieszczęścia, jego
  wyjątkowości, nie mają żadnych wątpliwości, że mordownie ludności cywilnej jest
  złem i musi być napiętnowane. Nikt u nas na szczęście nie wpadnie na tak
  obłąkany pomysł, by sprawców i inspiratorów mordów nazywać bohaterami, stawiać
  im pomniki i panteony chwały i gloryfikować w szkolnych podręcznikach. I to jest
  podstawowa różnica między naszym i ukraińskim społeczeństwem. Bo zło jest złem,
  po prostu, i żaden najbardziej chwalebny cel nie usprawiedliwi tak drastycznych
  środków.


  To nie tajemnica- na naszych „nowych kresach” żyje coraz więcej Ukraińców.
  Widać to niemal wszędzie. Kupują kamienice, sklepy w centrach miast. Oplatają
  je pajęczyną dużych, zakupionych od Polaków gospodarstw- gdzie już po polsku
  się nie mówi, a i wstęp do których jest dla „innoplemieńców” niemożliwy. Tak
  dzieje się wokół Przemyśla.

  Skąd ich tylu?

  Z tego co dowiedziałam się z rozmów z władzami lokalnymi przyczyny są w zasadzie
  trzy.

  Pierwsza, to narodowościowe ujawnienie się dużej grupy, która wcześniej
  „siedziała cicho”- a dziś posłała dzieci i wnuki do ukraińskich szkół, w których
  odradzają się jako Ukraińcy, bo wychowanie w nich jest stricte nacjonalistyczne.
  Nikt przez lata się tym nie interesował - efekty są spektakularne. Dziś na
  elewów niektórych ukraińskich szkół pasuje się dzieci „buławą Chmielnickiego”
  (przykład z okolic Olsztyna), a uczniom urządza się regularnie spotkania z
  banderowcami- kombatantami- przyjmowanymi w szkołach tych z pełnymi honorami.
  Niewątpliwie opowiadają podnieconej dziatwie, jak wyglądała „zahranna rizanina
  Lahiw”. Ciekawe, jaki Polak wpadłby na pomysł by sprawcom odwetu w Pawłokomie
  urządzać spotkania z dziećmi???

  Grupa druga, to przybysze z innych części kraju, na pewno dzieci wielu
  rozproszonych po Polsce w wyniku Akcji „Wisła”, Ukraińców i Rusinów. Oni
  najczęściej kupują nieruchomości. Skąd mają pieniądze? Tu wieść lokalna wskazuje
  dosyć jednoznacznie, że są to pieniądze i to duże głownie z zagranicy (Kanady,
  USA, Wielkiej Brytanii) – bo tam mieszka najwięcej i to bogatych banderowców i
  postbanderowców. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że banderowcy którzy ocaleli,
  wywieźli w sobą z reguły ogromne kwoty w złocie, biżuterii itp. zrabowane
  żydowskim i polskim ofiarom, (może właśnie dlatego emigranci ci najczęściej nie
  cierpieli nędzy, kupowali sobie nietykalność, nazwiska, ba, szybko „ustawiali
  się” w tych krajach politycznie i biznesowo.

  Przypominam tym z państwa, którzy mają jakieś złudzenia, że nie istniał
  banderowiec, upowiec – nie-morderca, bowiem by zostać członkiem tej organizacji
  trzeba było być zaprzysiężonym- najczęściej na broń- karabin, ale nie mogło to
  się stać, zanim nie zabiło się wybranej osoby- najczęściej wybranej przez
  organizację. W dokumentach brzmi to dość sucho: weź sobie „Lacha lub Lacku
  detynu” i zabij go. Czasem była to rodzona matka, żona- Polka i wspólne dzieci,
  czasem kuzynka, przyrodni brat. Autorka dysponuje ogromną ilością dokumentów na
  ten temat.

  Skąd pomysł osiedlania się właśnie tam ludzi, którzy wcześniej niekoniecznie
  mieszkali w tych okolicach? Tu z kolei słyszymy plotkę, że są to dyrektywy z
  organizacji postounowskich, dotyczące osiedlania się właśnie w tych rejonach, w
  celu zmiany ich struktury narodowościowej, a co za tym idzie, wystąpienia do
  gremiów międzynarodowych o zwrot „prawowitym właścicielom zagarniętych po wojnie
  ziem ukraińskich”. Jestem pewna, że w tym kierunku przygotowywane są już
  programy propagandowe dotyczące „Operacji Wisła”. Dlatego ze smutkiem myślę, jak
  po raz kolejny rozegrają niedługo „obchody” Operacji „Wisła”.

  Trzecią grupę Ukraińców stanowi napływająca masowo emigracja „zarobkowa”, co
  przy jednoczesnym opróżnianiu się tego terenu z polskiej młodzieży, dla której
  brak dobrze płatnej pracy i perspektyw rozwoju, staje się powoli poważnym problemem.

  Tu pewna dygresja. Bardzo wzrosła oficjalna ilość Ukraińców- autochtonów. Przez
  lata było ich oficjalnie kilkadziesiąt tysięcy. Teraz sami dumnie mówią oni o
  kilkuset – 500- 600 tysiącach. Skąd takie „cudowne rozmnożenie”? Otóż Ukraińców,
  jak przed wojną, „hoduje” się- anektując m.in. w ukraińskość wołoskich Łemków .
  Bardzo wielu repatriowało się jako Polacy (bali się sowieckiego raju,
  kolaborowali z Niemcami, lub ounowcami czy upowcami). Przez dziesiątki lat żyli
  na naszych ziemiach zachodnich ukryci. Niestety nie brakowało i takich z krwią
  polską na rękach. Nie chcę tu obrażać oczywiście ludzi uczciwych i żyjących
  chociaż z minimalnym poczuciem lojalności do swojego kraju, Polski. Jednak budzi
  we mnie ból, z jaka nienawiścią i zajadłością wypowiadają się o Polsce niektórzy
  jej dzisiejsi ukraińscy mieszkańcy. Uznali oni chyba, jak Niemcy po upadku
  berlińskiego muru, że dość mimikry. Tak więc nacjonalizm ukraiński najgorszej
  antypolskie próby, szerzy się, jak przed wojną, w większości ukraińskich szkół i
  liceów. Liderem jest liceum ukraińskie w Legnicy. „Po owocach ich poznacie”-
  absolwentem tej szkoły jest probanderowski do bólu p. Paweł Smoleński z „Gazety
  Wyborczej”. Zasługi tej gazety na polu dezinformacji na temat historii Polski, a
  szczególnie stosunków Polski z jej mniejszościami narodowymi, można zresztą
  uznać za majstersztyk. Podobnie, coraz bezwzględniej, poczyna sobie periodyk
  ukraiński „Nasze Słowo”, finansowany przez polskich podatników. Pozostaje
  bezkarny, mimo setek interwencji o fałszywość i tendencyjność podawanych tam
  treści, o proupowskie nastawienie, wybielanie zbrodniarzy, czasem wręcz
  antypaństwowe działania. Równocześnie pismo to w sposób skandaliczny od lat
  obrzuca błotem Armię Krajową. Nikt redaktorowi Tymie zrobić nic nie może. Mało
  tego, staje się gwiazdorem telewizji, kiedy tylko jest szansa w Polaków uderzyć-
  zawsze jest ze swymi probanderowskimi poglądami na miejscu. I znowu jest bene.
  Wszystko zrozumieć mogę – jest w końcu wolność nawet pornografia ukazywać się
  może – ale dlaczego za nasze pieniądze mamy dostawać po głowie?

  Nie brak i złych sygnałów z uczelni – na przykład Uniwersytet Jagielloński
  zatrudnia jako profesora na Wydziale Politologii, językoznawcę (sic!) polskiego
  ukraińskiego czy raczej ruskiego pochodzenia, znanego ze swych jednoznacznie
  proounowskich i probanderowskich poglądów, których nigdy nie ukrywał, a na
  swojej Ukrainistyce zawsze niemiłosiernie tępił Polaków (w zasadzie nie byli
  oni w stanie tam studiować bez perfekcyjnej znajomości ukraińskiego, którego
  poszli
 • lechowski51 26.02.10, 10:48
  cd


  To nie tajemnica- na naszych „nowych kresach” żyje coraz więcej Ukraińców.
  Widać to niemal wszędzie. Kupują kamienice, sklepy w centrach miast. Oplatają
  je pajęczyną dużych, zakupionych od Polaków gospodarstw- gdzie już po polsku
  się nie mówi, a i wstęp do których jest dla „innoplemieńców” niemożliwy. Tak
  dzieje się wokół Przemyśla.

  Skąd ich tylu?

  Z tego co dowiedziałam się z rozmów z władzami lokalnymi przyczyny są w zasadzie
  trzy.

  Pierwsza, to narodowościowe ujawnienie się dużej grupy, która wcześniej
  „siedziała cicho”- a dziś posłała dzieci i wnuki do ukraińskich szkół, w których
  odradzają się jako Ukraińcy, bo wychowanie w nich jest stricte nacjonalistyczne.
  Nikt przez lata się tym nie interesował - efekty są spektakularne. Dziś na
  elewów niektórych ukraińskich szkół pasuje się dzieci „buławą Chmielnickiego”
  (przykład z okolic Olsztyna), a uczniom urządza się regularnie spotkania z
  banderowcami- kombatantami- przyjmowanymi w szkołach tych z pełnymi honorami.
  Niewątpliwie opowiadają podnieconej dziatwie, jak wyglądała „zahranna rizanina
  Lahiw”. Ciekawe, jaki Polak wpadłby na pomysł by sprawcom odwetu w Pawłokomie
  urządzać spotkania z dziećmi???

  Grupa druga, to przybysze z innych części kraju, na pewno dzieci wielu
  rozproszonych po Polsce w wyniku Akcji „Wisła”, Ukraińców i Rusinów. Oni
  najczęściej kupują nieruchomości. Skąd mają pieniądze? Tu wieść lokalna wskazuje
  dosyć jednoznacznie, że są to pieniądze i to duże głownie z zagranicy (Kanady,
  USA, Wielkiej Brytanii) – bo tam mieszka najwięcej i to bogatych banderowców i
  postbanderowców. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że banderowcy którzy ocaleli,
  wywieźli w sobą z reguły ogromne kwoty w złocie, biżuterii itp. zrabowane
  żydowskim i polskim ofiarom, (może właśnie dlatego emigranci ci najczęściej nie
  cierpieli nędzy, kupowali sobie nietykalność, nazwiska, ba, szybko „ustawiali
  się” w tych krajach politycznie i biznesowo.

  Przypominam tym z państwa, którzy mają jakieś złudzenia, że nie istniał
  banderowiec, upowiec – nie-morderca, bowiem by zostać członkiem tej organizacji
  trzeba było być zaprzysiężonym- najczęściej na broń- karabin, ale nie mogło to
  się stać, zanim nie zabiło się wybranej osoby- najczęściej wybranej przez
  organizację. W dokumentach brzmi to dość sucho: weź sobie „Lacha lub Lacku
  detynu” i zabij go. Czasem była to rodzona matka, żona- Polka i wspólne dzieci,
  czasem kuzynka, przyrodni brat. Autorka dysponuje ogromną ilością dokumentów na
  ten temat.

  Skąd pomysł osiedlania się właśnie tam ludzi, którzy wcześniej niekoniecznie
  mieszkali w tych okolicach? Tu z kolei słyszymy plotkę, że są to dyrektywy z
  organizacji postounowskich, dotyczące osiedlania się właśnie w tych rejonach, w
  celu zmiany ich struktury narodowościowej, a co za tym idzie, wystąpienia do
  gremiów międzynarodowych o zwrot „prawowitym właścicielom zagarniętych po wojnie
  ziem ukraińskich”. Jestem pewna, że w tym kierunku przygotowywane są już
  programy propagandowe dotyczące „Operacji Wisła”. Dlatego ze smutkiem myślę, jak
  po raz kolejny rozegrają niedługo „obchody” Operacji „Wisła”.

  Trzecią grupę Ukraińców stanowi napływająca masowo emigracja „zarobkowa”, co
  przy jednoczesnym opróżnianiu się tego terenu z polskiej młodzieży, dla której
  brak dobrze płatnej pracy i perspektyw rozwoju, staje się powoli poważnym problemem.

  Tu pewna dygresja. Bardzo wzrosła oficjalna ilość Ukraińców- autochtonów. Przez
  lata było ich oficjalnie kilkadziesiąt tysięcy. Teraz sami dumnie mówią oni o
  kilkuset – 500- 600 tysiącach. Skąd takie „cudowne rozmnożenie”? Otóż Ukraińców,
  jak przed wojną, „hoduje” się- anektując m.in. w ukraińskość wołoskich Łemków .
  Bardzo wielu repatriowało się jako Polacy (bali się sowieckiego raju,
  kolaborowali z Niemcami, lub ounowcami czy upowcami). Przez dziesiątki lat żyli
  na naszych ziemiach zachodnich ukryci. Niestety nie brakowało i takich z krwią
  polską na rękach. Nie chcę tu obrażać oczywiście ludzi uczciwych i żyjących
  chociaż z minimalnym poczuciem lojalności do swojego kraju, Polski. Jednak budzi
  we mnie ból, z jaka nienawiścią i zajadłością wypowiadają się o Polsce niektórzy
  jej dzisiejsi ukraińscy mieszkańcy. Uznali oni chyba, jak Niemcy po upadku
  berlińskiego muru, że dość mimikry. Tak więc nacjonalizm ukraiński najgorszej
  antypolskie próby, szerzy się, jak przed wojną, w większości ukraińskich szkół i
  liceów. Liderem jest liceum ukraińskie w Legnicy. „Po owocach ich poznacie”-
  absolwentem tej szkoły jest probanderowski do bólu p. Paweł Smoleński z „Gazety
  Wyborczej”. Zasługi tej gazety na polu dezinformacji na temat historii Polski, a
  szczególnie stosunków Polski z jej mniejszościami narodowymi, można zresztą
  uznać za majstersztyk. Podobnie, coraz bezwzględniej, poczyna sobie periodyk
  ukraiński „Nasze Słowo”, finansowany przez polskich podatników. Pozostaje
  bezkarny, mimo setek interwencji o fałszywość i tendencyjność podawanych tam
  treści, o proupowskie nastawienie, wybielanie zbrodniarzy, czasem wręcz
  antypaństwowe działania. Równocześnie pismo to w sposób skandaliczny od lat
  obrzuca błotem Armię Krajową. Nikt redaktorowi Tymie zrobić nic nie może. Mało
  tego, staje się gwiazdorem telewizji, kiedy tylko jest szansa w Polaków uderzyć-
  zawsze jest ze swymi probanderowskimi poglądami na miejscu. I znowu jest bene.
  Wszystko zrozumieć mogę – jest w końcu wolność nawet pornografia ukazywać się
  może – ale dlaczego za nasze pieniądze mamy dostawać po głowie?

  Nie brak i złych sygnałów z uczelni – na przykład Uniwersytet Jagielloński
  zatrudnia jako profesora na Wydziale Politologii, językoznawcę (sic!) polskiego
  ukraińskiego czy raczej ruskiego pochodzenia, znanego ze swych jednoznacznie
  proounowskich i probanderowskich poglądów, których nigdy nie ukrywał, a na
  swojej Ukrainistyce zawsze niemiłosiernie tępił Polaków (w zasadzie nie byli
  oni w stanie tam studiować bez perfekcyjnej znajomości ukraińskiego, którego
  poszli się tam przecież uczyć, był to więc kierunek „tylko dla Ukraińców”- też
  za polskie pieniądze). Jako profesor (przypominam- jezykoznawca ukraiński)
  będzie recenzentem prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych,
  dotyczących stosunków polsko- ukraińskich na tym wydziale. Proszę zgadnąć jakie
  to będą prace: rzetelne, prawdziwe, zgodnie z wiedzą historyczną? Mam taką
  nadzieję, ale czegoś słabą. Co ciekawe, nowy profesor politologii ściągnął już
  sobie do nauczania naszej młodzieży posiłki kadrowe... z Ukrainy. Czyżby w
  Polsce był tu jakiś brak? Czy uniwersytety mają jakieś problemy z politologami,
  których kształcą tysiącami? A może chodzi o coś jeszcze innego, ale o co? Faktem
  jest, że władze uczelni nie widzą w takich działaniach nic zdrożnego. Odradzano
  mi pisanie o tej kwestii. Ale przecież coś tu jest nie jest w porządku. Jeżeli
  badacz, po raz kolejny, musi się bać zabierać głos w sprawie dotyczącej polskiej
  racji stanu, polskich dziejów. Na Boga! Dlaczego ma się bać? I czego?

  A to tylko jeden przykład z bliskiego poletka. Sytuacja ta przypomina mi nieco
  ową „nieznośną lekkość bytu”, która skłoniła dyrektora muzeum na Majdanku do
  zgody na krzykliwe, hippisowskie przedstawienie muzyczne na miejscu kaźni –
  głupota czy brak wyobraźni? A w sumie rozpacz i zgroza.


  Czy opisywane zjawiska to jakaś fobia czy konfabulacja? Ależ, nie! To wszystko
  dzieje się wokół nas naprawdę. Wystarczy na „nowe kresy” pojechać i zobaczyć na
  własne oczy, chyba, że problemu, podobnie jak na Opolszczyźnie, widzieć się po
  prostu nie chce, bo tak jest wygodniej.

  Większość młodych ludzi, z którymi się zresztą na co dzień stykam, rozumuje tak:
  „Komu to dzisiaj przeszkadza, kupować, s
 • lechowski51 26.02.10, 10:51
  cd
  Większość młodych ludzi, z którymi się zresztą na co dzień stykam, rozumuje tak:
  „Komu to dzisiaj przeszkadza, kupować, sprzedawać? Gadać może każdy, gdzie chce,
  co chce i do kogo chce i na dodatek językiem, jakim mu się podoba. To wchodzi w
  skład współczesnego demokratycznego, liberalnego państwa. To jest norma.” Norma,
  to u nas tolerancja rozumiana w specyficzny sposób. Zawsze z upośledzaniem praw
  większości – przez zarzucanie jej nietolerancji. Nietolerancji z powodu stawania
  w obronie większości i prawdy zaznałam już tyle, że mogłabym o tym tomy napisać.
  Inne poglądy niż „poprawne” to patologia, szowinizm, ojciec Rydzyk, i jeszcze
  większe okropieństwo. Tak wygląda nasze polskie rozumienie tolerancji. Ale
  czytając co piszą nasi ukraińscy sąsiedzi i współobywatele... Oni podchodzą do
  sprawy historii zgoła inaczej. Dla nich po prostu ta wojna się nie skończyła, bo
  nie uzyskali celu maksymalnego. Nie zrealizowali planu „Wielkiej Ukrainy” i
  nadal tysiące, setki tysięcy biednych Ukraińców cierpi pod polskim butem, w
  niewoli, niemal pod okupacją. Tak piszą, drodzy państwo, i tak myślą skrajni
  ukraińscy nacjonaliści na żyjący na Ukrainie i co gorsza- w Polsce. Jeśli
  niechcący zagłębimy się w plany ukraińskich nacjonalistów mających w ostatnich
  czasach tak wielki wpływ w rządzie dzisiejszej Ukrainy, to nie wygląda to
  ciekawie. Po pierwsze na mapach, ale i w planach owych nacjonalistów nasze „nowe
  kresy” figurują jako ziemie Wielkiej Ukrainy, których oni nigdy się nie zrzekli,
  a uważają za tereny swoje. Gdzie się kończą – gdzieś pod Warszawą i Krakowem
  (nawet Nowy Sącz już po tamtej stronie). Przypominam, że Polska oficjalnie
  zrzekła się wszelkich żądań terytorialnych w stosunku do swoich byłych
  województw wschodnich. Ukraina oficjalnie tych ziem nie zrzekła się nigdy – czeka.

  Czy scenariusz zakładający odpadnięcie „nowych kresów” od Polski jest tak
  nierealny jak nam się zdaje? Otóż nie. Sprawa Pawłokomy- jednej wsi w której
  stało się nieszczęście – dokonano okrutnego i godnego potępienia aktu zemsty za
  lata zdrady i mordu, nie może stać się bowiem pretekstem do dalszych ustępstw,
  żądań rozszerzających ukraiński stan posiadania na tych terenach.

  Jako historyk badający stosunki polsko-ukraińskie w II Rzeczypospolitej znajduję
  w dzisiejszym położeniu „nowych kresów” wiele analogii do przeszłości.
  Oczywiście nigdy nie jest tak samo, ale pewne schematy postępowania stron
  pozostają te same, są wypracowanym kulturowo postępowaniem. Może dlatego moje
  lęki – od Chmielnickiego, przez kolejne powstania kozackie i Humań, masowe mordy
  Polaków w Galicji roku 1918-19, terroryzm UWO- OUN w międzywojniu, potem
  ludobójstwo Polaków lat 1942-45... nie napawa to optymizmem, bo nie jest
  wyjątkiem, a wielowiekową regułą.

  Sygnalizowany wcześniej odpływ naszej młodzieży i inteligencji z tych
  pozbawionych pracy i sensownych perspektyw terenów – też znajduje swoją
  analogię... w dziejach Lwowa po I wojnie światowej, w jego postępującej
  ukrainizacji. Miasto najbardziej polskie i najwierniejsze z wiernych, po
  odrodzeniu państwa polskiego, zaczęło dramatycznie tracić na znaczeniu, a
  inteligencja i najbardziej operatywni mieszkańcy wyjechali do Warszawy,
  Poznania. W mieście zapanował pogłębiający się marazm. W opróżnione miejsce
  przyszli Ukraińcy; kupowali domy, sklepy, fabryki. Czynili to planowo, nie tylko
  tam, ale we wszystkich większych polskich z ducha i ludności kresowych miastach.
  Akcje ta wspomagał metropolita Andrij Szeptycki i emigracja ukraińska z
  Kanady... Nacjonaliści ukraińscy nazywali to „walką o miasta”. Nie wchodząc w
  teorie spiskowe, można zjawisko to obserwować na żywym przykładzie dzisiejszego
  Przemyśla- sztandarowego miasta, którego rewindykacji domagają się nacjonaliści
  ukraińscy. Polska nie widzi lub nie chce widzieć problemu. Nie zauważa jak duże
  grupy Ukraińców przemieszczają się na ten teren w ostatnim tylko czasie. Trwa
  zakładanie coraz nowych ukraińskich, szkół, klasztorów greckokatolickich,
  seminariów, których ilość i zamożność przekroczyła już dawno wszelkie granice
  zdrowego rozsądku dla tak niewielkiej miejscowości. Analogia do zdarzeń z
  przeszłości nasuwa się sama.

  Czy mogę się mylić- chyba nie. Z rozmowy z władzami miasta Przemyśla
  dowiedziałam się, jak przebiegała „wizytacja” pana Juszczenki w Przemyślu po
  zwycięstwie „pomarańczowej rewolucji”: otóż przyjechał spotkać się z miejscowymi
  Ukraińcami- przeszedł się dostojnie po mieście i zaczął palcem wskazywać
  budynki „te, te, tamte...”, do zwrotu Ukraińcom. Tu – mówił - była przed wojną
  „Proświta”, tu „Ridna Szkoła”, tu „Centrosojuz” - czy inna ukraińska organizacja
  – oddawać! Przedstawiciele władz samorządowych byli zszokowani- wszak Polacy po
  tamtej stronie granicy nie mają żadnych przywilejów, a tam były tysiące polskich
  przedsiębiorstw, szkół, związków – i nic. Nawet we Lwowie – tak bogatym we
  wspaniałe polskie świątynie, kościół polski, to pożal się Boże, drewniana
  świątynia – jakże to? Jak można. Nie chcieli „zadrażniać” - zmilczeli.

  Czy na tym koniec? Też nie. Na wieść o mającej się odbyć- rok temu w Przemyślu
  konferencji polskich kresowian, doszło do rzeczy jeszcze bardziej wstrząsającej-
  po ukazaniu się w „życzliwej” „Gazecie Wyborczej” artykułu, jakim skandalem
  jest „drażnienie ukraińskiej ludności Przemyśla tego rodzaju pomysłami”,
  „burzącymi wspaniałą atmosferę po „pomarańczowej rewolucji” i niszcząc tym samym
  współpracę polsko - ukraińską”, ruszyła lawina. Najpierw władze administracyjne
  i samorządowe, które objęły patronat nad konferencją, zostały w bezprecedensowy
  sposób zaszantażowane przez przedstawicieli władz kościoła greckokatolickiego
  (ukraińskiego), że jeśli do konferencji dojdzie to na głównym placu miasta nie
  powstanie planowany pomnik Jana Pawla II (było to wkrótce po śmierci Naszego
  Papieża) – bo pół tego placu należy do nich i oni się nie zgodzą. Ale był to
  dopiero początek- potem była interwencja- list ambasady Ukrainy „że sobie tego w
  mieście Przemyślu nie życzą”, a po tym liście karnie i w szeregu interwencje
  kilku ministerstw. Aby konferencję unicestwić interweniowały kolejno:
  Ministerstwo Kultury – doprowadziło do odebrania obiecanych na wystawę sal w
  Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Ministerstwo Spraw Wojskowych – odwołało
  zgodę na obrady w Klubie Garnizonowym (referaty dotyczyły Jałty i nowych
  porządków pojałtańskich), potem kolejno Ministerstwo Spraw Zagranicznych i
  Wewnętrznych. One z kolei przez swych przedstawicieli starały się naciskać na
  władze lokalne. Konferencja zawisła na włosku. Jednak władze Przemyśla nie
  wygnały swoich rodaków- starych kresowiaków (średnia wieku ponad 75 lat) z
  polskiego (czy jeszcze, jak długo?) miasta. Tak więc jedynie postawa tych
  dzielnych ludzi – czy to przypadek, że jak się potem dowiedziałam, byli z PiS-u
  i władz kościelnych- uratowała seminarium. A może, było to jeszcze coś innego –
  Boża Opatrzność – bo i z metafizyką mamy tu do czynienia. Kiedy przyjechałam
  późno w nocy do Przemyśla, zresztą nie z Krakowa, a z warszawskich archiwów – i
  zatrzymałam się w klasztorze, gdzie zapewniono nam nocleg, zobaczyłam obraz
  wręcz niesamowity. Siostrzyczki zakonne klęczały i modliły się o cud - by
  ktokolwiek zgodził się w mieście udostępnić salę na obrady – i cud się stał –
  sale się jednak znalazły. Kilkadziesiąt stareńkich osób które godzinami jechały
  z najdalszych zakątków Dolnego Śląska, Zielonogórskiego, Szczecina – nie
  przyjechało na próżno. Co do wystawy - cóż trafiła do zimnych i ponurych
  podziemi kościoła – ale, jak powiedzieli księża „wszys
 • lechowski51 26.02.10, 10:52
  cd
  ilkadziesiąt stareńkich osób które godzinami jechały z najdalszych zakątków
  Dolnego Śląska, Zielonogórskiego, Szczecina – nie przyjechało na próżno. Co do
  wystawy - cóż trafiła do zimnych i ponurych podziemi kościoła – ale, jak
  powiedzieli księża „wszystko zatacza koło” i wraca do źródeł. W tej samej zimnej
  piwnicy rodziła się lata temu „Solidarność” i odrodzona Polska w Przemyślu.

  Podsumowując. Zbrodnia w Pawłokomie pozostanie zbrodnią, nikt i nigdy nie
  powinien jej usprawiedliwiać, ani przemilczać. Winnych zbrodni należy potępić za
  złamanie praw ludzkich i boskich – nie zabijaj. Tego samego i tylko tego żądamy
  od naszych braci Ukraińców – potępienia zbrodni, a nie... budowania oprawcom
  pomników i panteonów sławy. Inaczej ich prawo do sądów nad odwetem w Pawłokomie
  jest bardzo niskiej próby.

  Budujące jest to, że Polacy pochylając się nad ta zbrodnią, nie mają żadnych
  wątpliwości, że była złem strasznym i tak postępować nie wolno nigdy i nigdzie
  na świecie. Wiemy o tym, mimo że znamy okoliczności, które pchnęły Polaków do
  takiego czynu i mamy świadomość, że takich pojedynczych wsi w których
  dochodziło do masakr w czasie ostatniej wojny było tysiące. Były to wsie
  polskie. litewskie, ukraińskie, białoruskie. Nawet tu na południe od Krakowa czy
  Kielc, pacyfikacje, mordy na kobietach, dzieciach były regułami tej strasznej
  wojny. Takie podejście do tej tragedii świadczy o tym, że jesteśmy narodem
  zdrowym psychicznie i zdolnym do rozróżniania dobra i zła.

  Moje obawy budzi, by strona Ukraińska przy tej okazji nie zwekslowała
  propagandowo planowanej, masowej, morderczej czystki etnicznej na Kresach, tj.
  eksterminacji ludności żydowskiej, polskiej, ormiańskiej, rosyjskiej i czeskiej.
  Wiemy, że sumaryczna liczba ofiar ukraińskich faszystów- (też zresztą
  przedwojennych polskich obywateli) sięga kilkuset tysięcy. Tego żadna
  propaganda, pana Tymy ze Związku Ukraińców w Polsce, Motyki czy innych, chcących
  na Pawłokomie zbić polityczny kapitał dla swoich banderowców, nie zmieni.
  Pamiętajmy więc - o ludobójstwie Polaków na Kresach wie i chce pamiętać (poza
  najbliższymi ofiar) jedynie garstka Polaków, kilka kombatanckich organizacji,
  garstka zestresowanych ciągłymi szykanami badaczy. To największy triumf
  komunistów i J. Gierdroycia . Nie chcą o nich wiedzieć i „nie zauważają” od lat
  polskie media.

  Wybranie tej miejscowości- gdzie suma zbrodni ukraińskich, które doprowadziły do
  nieszczęścia była tak duża, a kolaboracja z Niemcami tak jawna- może
  najdobitniej świadczy o prawdzie historycznej. Trzeba mieć naprawdę dobre
  samopoczucie, brak wrażliwości, wartościowanie moralne naruszone i nie chcieć
  znać historii, by sprawę tę dać na sztandar hasła „wybaczamy i prosimy o
  wybaczenie....” Ja czuję się takim postawieniem sprawy po prostu obrażona. A
  może liczą znowu na nasza naiwność i głupotę?

  O Pawłokomie - jednej wsi wiedzieć - będzie świat cały, bo zadbają o to liczne
  postounowskie, postbanderowskie elementy, zasobne pieniędzmi zrabowanymi od
  żydowskich i polskich ofiar, i darami nacjonalistycznej emigracji z Kanady, USA,
  Wielkiej Brytanii... Będzie tak jak po Jedwabnem. Polacy znowu wyjdą z tych
  „obchodów” mniej lub bardziej pokaleczeni, i skłonni do nowych ustępstw. Jakich?
  Czas pokaże... Rachunek prawdopodobnie już czeka.

  O tym, że może trwa walka o „nowe polskie kresy” nie pomyśli na pewno przy tej
  okazji nikt i o to wszak nacjonalistom ukraińskim chodzi.
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: pp IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.02.10, 15:31
  dzieci drogie modlcie się !
 • Gość: historyk IP: *.chello.pl 27.02.10, 02:01
  Nie wiem jak innym osobom na tym forum, ale mnie wystarczy SIEDEM
  przykładów, aby CAŁKOwICIE zdyskredytować cytowany tekst. Jego
  autorka nie kłamie - ona ŁŻE, aż się kurzy. Dopuszcza się
  ORDYNARNYCH manipulacji W KAŻDYM ZDANIU:

  PRZYKŁAD PIERWSZY

  "Tak więc nacjonalizm ukraiński najgorszej antypolskie próby, szerzy
  się, jak przed wojną, w większości ukraińskich szkół i liceów.
  Liderem jest liceum ukraińskie w Legnicy. „Po owocach ich poznacie”
  absolwentem tej szkoły jest probanderowski do bólu p. Paweł
  Smoleński z „Gazety Wyborczej”."
  BEZCZELNE KŁAMSTWO - Paweł Smoleński jest wnukiem endeka,
  zamordowanego przez Niemców w KL Mauthausen-Gusen, a nie Ukraińcem,
  banderowcem czy potomkiem banderowca. Co zaś do jego wykształcenia
  średniego: "Paweł Piotr Smoleński (używał pseudonimu Tomasz Jerz,
  ur. 1959) - polski dziennikarz, reporter i pisarz. Absolwent XXXV
  Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Warszawie (1975)"

  pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Smole%C5%84ski

  KŁAMSTWO DRUGIE I TRZECIE

  "Podobnie, coraz bezwzględniej, poczyna sobie periodyk
  ukraiński „Nasze Słowo”, finansowany przez polskich podatników.
  Pozostaje bezkarny, mimo setek interwencji o fałszywość i
  tendencyjność podawanych tam treści, o proupowskie nastawienie,
  wybielanie zbrodniarzy, czasem wręcz antypaństwowe działania."
  KŁAMSTWO TAKTYCZNE
  Jeśli "interweniowano setki razy" - gdzie są ślady tych setek
  interwencji? Ile razy wytoczono temu czasopismu proces o
  zniesławienie, o podawanie kłamliwych informacji, o wzywanie do
  nienawiści miedzy narodami, o działania antypaństwowe, być może
  zmierzające do obalenia legalnych władz polskich i zmiany granic?
  Jeśli są to setki przykładów - to gdzie one są?

  KŁAMSTWO FAKTOGRAFICZNE
  "Równocześnie pismo to w sposób skandaliczny od lat obrzuca błotem
  Armię Krajową. Nikt redaktorowi Tymie zrobić nic nie może."
  Piotr Tyma (ani nikt o tym samym nazwisku) NIGDY NIE BYŁ redaktorem
  naczelnym "Naszego Słowa":

  Redaktorzy naczelni
  Mikołaj Szczyrba (1956-1959)
  Grzegorz Bojarski (1959–1963)
  Mikołaj Szczyrba (1963-1971)
  Grzegorz Bojarski (1971–1980)
  Mirosław Werbowy (1980–1991)
  Roman Gałan (1991–1994)
  Mirosław Czech (p.o. 1994-1995)
  Igor Szczerba (1995-2002)
  Mirosław Werbowy (2002-2007)
  Jarosław Prystasz (od 2007)

  pl.wikipedia.org/wiki/Nasze_S%C5%82owo
  KŁAMSTWO CZWARTE I PIĄTE

  "Nie brak i złych sygnałów z uczelni – na przykład Uniwersytet
  Jagielloński zatrudnia jako profesora na Wydziale Politologii,
  językoznawcę (sic!) polskiego ukraińskiego czy raczej ruskiego
  pochodzenia, znanego ze swych jednoznacznie proounowskich i
  probanderowskich poglądów, których nigdy nie ukrywał, a na
  swojej Ukrainistyce zawsze niemiłosiernie tępił Polaków (...) Jako
  profesor (przypominam- jezykoznawca ukraiński)
  będzie recenzentem prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych,
  dotyczących stosunków polsko- ukraińskich na tym wydziale."
  KŁAMSTWO FAKTOGRAFICZNE
  Włodzimierz Mokry NIE JEST językoznawcą. Jest literaturoznawcą,
  kulturoznawcą, specjalistą od związków literatury i filozofii: "W
  1978 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie
  rozprawy "Ruska Trójca. Karta z życia kulturalno-literackiego
  Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX w.", wypromowanej przez
  profesora Ryszarda Łużnego. W 1997 został doktorem habilitowanym w
  oparciu o publikację "Literatura i myśl filozoficzno-religijna
  ukraińskiego romantyzmu. Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz""

  pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Mokry
  KŁAMSTWO IDIOTYCZNE
  Włodzimierz Mokry nie jest narodowości ruskiej - cokolwiek miałoby
  to znaczyć (czy są dziś w Polsce ogóle ludzie określający siebie
  jako Rusini? to raczej określenie należące do przeszłości, podobnie
  jak Moskwicini czy Brandenburczycy) - NIGDY tak siebie nie określał.
  Jest to Ukrainiec - dlaczego więc ktoś ma wiedzieć lepiej od niego
  samego, jakiej jest on narodowości? Po co wymyślanie jakiejś
  nieistniejącej kategorii (narodowość ruska - i co? zaliczymy do niej
  wszystkich polskich Białorusinów i Ukraińców? a może jeszcze 150
  mln. Rosjan z Federacji Rosyjskiej?)? Zdaje się, że to feldmarszałek
  Hermann Goering stwierdził "O tym, kto jest w tym kraju Żydem,
  decyduję ja". Widocznie autorka ma podobne kompetencje i wie lepiej,
  kto jest jakiej narodowości, jakich miał dziadków i co robiła jego
  prababka o piątej po południu 12 marca 1897 roku. Równie dobrze
  mógłbym stwierdzić, że autorka jest z wyznania religijnego
  czarnoskórą lesbijką i miała ojca Nawarczyka, a matkę Apaczkę. To
  jest ten poziom dyskusji i wiedzy o faktach dotyczących drugiej
  osoby. Żeby nie było, że się czepiam wszystkiego, jak suchej d...
  popiół: określenie mianem Wydziału Politologii UJ Wydziału Studiów
  Międzynarodowych i Politycznych tejże uczelni to też kłamstwo - ale
  to pikuś w porównaniu z poprzednimi. Aczkolwiek jeśli tak, to
  wszystko jedno - mówmy Akademia Jagiellońska zamiast Uniwersytet
  Jagielloński, województwo zakarpackie zamiast województwo
  podkarpackie itd.

  KŁAMSTWO SIÓDME

  "Przypominam tym z państwa, którzy mają jakieś złudzenia, że nie
  istniał banderowiec, upowiec – nie-morderca, bowiem by zostać
  członkiem tej organizacji trzeba było być zaprzysiężonym-
  najczęściej na broń- karabin, ale nie mogło to się stać, zanim nie
  zabiło się wybranej osoby- najczęściej wybranej przez organizację. W
  dokumentach brzmi to dość sucho: weź sobie „Lacha lub Lacku detynu”
  i zabij go. Czasem była to rodzona matka, żona- Polka i wspólne
  dzieci, czasem kuzynka, przyrodni brat. Autorka dysponuje ogromną
  ilością dokumentów na ten temat."


  KŁAMSTWO ILOŚCIOWE
  Jeśli uwzględnimy, że przez UPA przewinęło się ok. 100.000 ludzi,
  oznacza to, że "na wejściu" musimy mieć 100.000 polskich ofiar
  (1 upowiec = 1 zabity Polak/Polka). Biorąc pod uwagę, że później
  mniej więcej dwudziestoosobowe oddziały UPA dokonywały rzezi
  polskiej wsi liczącej sobie mniej więcej 200-300 osób, to mamy
  kolejny szacunek ilościowy, tym razem 1 upowiec = 10 (lub kilkunastu
  nawet) Polaków. Przy 100.000 upowców oznaczałoby to ni mniej, ni
  więcj, tylko to, że UPA zamordowała ...CO NAJMNIEJ 1 (SŁOWNIE:
  JEDEN) MILION POLAKÓW, a faktycznie liczba ta powinna się zbliżać do
  1,5 miliona... Jak mówi młodzież: kompletny zjazd, odpał z gara,
  czacha dymi...
  I znowu, żeby nie było, że się czepiam: wystarczy wziąć dowolny
  słownik, aby się przekonać, że w języku ukraińskim nie ma takich
  słów jak "Lahiw" (słowo "лях" transkrybujemy po polsku przez
  nieme "ch", a nie "h"), "detyna" ("дитина"), "Lacki" ("ляський").
  Niemniej jednak jest to symptomatyczne - jeżeli autorka zna na TAKIM
  poziomie ukraiński, to ze wspomnianych przez siebie dokumentów mogła
  wyczytać wszystko. Dowolną bzdurę. Swoją drogą, jestem bardzo ciekaw
  tej "ogromnej ilości dokumentów", bo nikt z fachowych badaczy o nich
  nie wspomina - czyżby autorka trafiła na archiwum kierownicta UPA?
  zdobyła poufne notatki albo broszury instruktażowe, nb. pisane przez
  półanalfabetów, jak wynika z jej cytatów? I jak to się ma do
  wskazanych przeze mnie wyliczeń matematyczno-demograficznych? To ilu
  naszych wybili upowcy? Tylko milion? Czy może dwa-trzy miliony? Za
  chwile okaże się, że Polaków zginęło więcej w czasie II wojny
  światowej na Wołyniu niż ich mieszkało w całej II RP...


  Nie wiem jak innym uczestnikom forum - ale mnie wystarczy tych
  siedmiu kłamstw. Au revoir...
 • mat120 27.02.10, 09:50
  Gość portalu: historyk napisał(a):

  KŁAMSTWO DRUGIE I TRZECIE

  Jeśli "interweniowano setki razy" - gdzie są ślady tych setek
  > interwencji?


  A tu drogi Historyku dowód na to, ze sam kłamiesz.
  Poniżej treść pisma (kopia w moim posiadania) jakie jedna z
  organizacji kresowych otrzymała od Rady Etyki Mediów w odpowiedzi na
  swoje wystapienie w sprawie treści publikowanych w Naszym Słowie
  (lipiec 2006r).

  "Szanowny Panie prezesie,
  Rada Etyki Mediów zapoznała się z nadesłanymi przez Państwa
  fragmentami publikacji "Naszego Słowa". Zasługują one bez watpenia
  na surową krytykę, zarówno z powodu treści jak i używanego języka.
  Jest to w większości język nienawisci, zawierajacy obraźliwe
  epitety, nie udokumentowane oskarżenia,
  stwierdzenia czyniace wrażenie potwarzy.
  REM nie dysponuje możliwościami samodzielnego dochodzenia do prawdy -
  polegamy na Państwa informacji o tym, że takie treści i taki język
  przeważają na łamach "Naszego Słowa". Nie dysponujemy także
  sankcjami wobec dziennikarzy i mediów naruszających zasady zapisane
  Karcie Etycznej Mediów - w tym przypadku zwłaszcza zasadę szacunku i
  tolerancji oraz zasadę kierowania się przede wszystkim dobrem
  odbiorcy. Stwierdzamy na podstawie przekazanych nam materiałów, że
  do naruszenia tych zasad doszło i że jest to naganne.
  Osobna, zasługujaca na krytykę sprawa, to szkodliwość postaw
  prezentowanych przez dzennikarzy "Naszego Słowa" dla stosunków
  polsko-ukraińskich, na których dobrym kształtowaniu zależy władzom
  obu państw i światłym srodowiskom demokratycznym w obu krajach.
  Z nadzieją, że nasza opinia przyczyni się choć troche do nawiazania
  mądrego dialogu z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej, nie
  solidaryzujacej się w całości z redakcją "Naszego Słowa"
  łączę wyrazy szacunku Przewodniczaca REM"
 • Gość: historyk IP: *.chello.pl 27.02.10, 10:46
  > A tu drogi Historyku dowód na to, ze sam kłamiesz.

  Ja nie kłamię, ponieważ w swoim poście NIE STAWIAŁEM ŻADNYCH tez
  (poza tym, że pani autorka kłamie) - ja tylko demaskowałem urojenia
  autorki tekstu, zawarte jej tezach, rzucanych na prawo i lewo w
  stanie przypominającym mocne upojenie, bez liczenia się z
  rzeczywistymi faktami. Dlatego nie można mi zarzucić kłamstwa, co
  najwyżej - nieuzasadnione oskarżenie pod adresem pani autorki.
  Jednak mimo twojej wypowiedzi, nadal będę się upierał przy swoim -
  autorka linkowanego artykułu pisała o SETKACH interwencji, a ty
  cytujesz JEDNO pismo. Nie widzisz różnicy między tymi liczbami?
  Wszystko jedno - jeden czy setki? To piszmy, że Ukraińcy wymordowali
  na Wołyniu dwa miliony Polaków, a Polacy wymordowali w Pawłokomie
  sto tysięcy Ukraińców. Przecież słowa (i wielkości matematyczne) nie
  mają znaczenia...
 • mat120 27.02.10, 12:18
  Gość portalu: historyk napisał(a):
  Ja nie kłamię, ponieważ w swoim poście NIE STAWIAŁEM ŻADNYCH tez
  > (poza tym, że pani autorka kłamie)

  :) Drogi Historyku,

  Czy to nie Ty pod wykrzyczanym przez siebie hasłem (tezą) "KŁAMSTWO
  DRUGIE I TRZECIE" umieściłeś tekst:(?)
  "Podobnie, coraz bezwzględniej, poczyna sobie periodyk
  ukraiński „Nasze Słowo”, finansowany przez polskich podatników.
  Pozostaje bezkarny, mimo setek interwencji o fałszywość i
  tendencyjność podawanych tam treści, o proupowskie nastawienie,
  wybielanie zbrodniarzy, czasem wręcz antypaństwowe działania."

  Czy to nie Twoja teza?
  Więc dobrze, nie kłamiesz tylko rozmijasz się z prawdą.:)

  Prosiłeś o ślad interwencji a nie o cytowanie ich setek, które nota
  bene rzeczywiście były.

  Poza tym autorka nie nazwała P.Tymy redaktorem naczelnym NS jak to
  jej imputujesz i jest to kolejne Twoje kłamstwo. Jak sądzę,
  pisząc "redaktor" miała na mysli fakt, że był on autorem artykułów
  w tym piśmie.
 • Gość: historyk IP: *.chello.pl 27.02.10, 15:05
  mat120 napisał:

  > :) Drogi Historyku,
  >
  > Czy to nie Ty pod wykrzyczanym przez siebie hasłem
  (tezą) "KŁAMSTWO
  > DRUGIE I TRZECIE" umieściłeś tekst:(?)
  > "Podobnie, coraz bezwzględniej, poczyna sobie periodyk
  > ukraiński „Nasze Słowo”, finansowany przez polskich podatników.
  > Pozostaje bezkarny, mimo setek interwencji o fałszywość i
  > tendencyjność podawanych tam treści, o proupowskie nastawienie,
  > wybielanie zbrodniarzy, czasem wręcz antypaństwowe działania."

  Drogi macie120! Jeśli zauważyłeś, to struktura mojego postu była
  następująca: najpierw pisałem DUŻYMI LITERAMI numer porządkowy
  kolejnych kłamstw, potem cytowałem kłamliwy tekst, potem WIELKIMI
  LITERAMI określałem typ kłamstwa, następnie je demaskowałem.
  Zacytowany przez ciebie tekst (który umieściłem wyżej - od
  słów "Podobnie, coraz bezwzględniej" do "antypaństowe działania") TO
  NIE MOJE SŁOWA!!! To właśnie cytat z wypowiedzi tej publicystki,
  której udowodniłem niewiarygodną wprost ilość bzdurstw, łgarstw,
  przeinaczeń i zwykłych, chamskich, ordynarnych pomówień.

  > Czy to nie Twoja teza?

  Nie, to teza tej pani, w dodatku na jej poparcie wspomina o setkach
  interwencji, których nie potrafi - zapewne - udowodnić, nawet z
  twoją wydatną pomocą, jak widać.

  > Prosiłeś o ślad interwencji a nie o cytowanie ich setek, które
  nota
  > bene rzeczywiście były.

  Nie, nie przekręcaj moich słów bo to fatalna metoda dyskusji -
  "ustawianie sobie przeciwnika", poprzez wmawianie mu, że powiedział
  coś, czego w rzeczywistości NIE powiedział. Ja nie prosiłem o ślad
  interwencji - ja prosiłem o ślady SETEK interwencji. Przeczytaj
  jeszcze raz tamten mój duży post ("Siedem przykładów"), gdzie
  napisałem tak:
  "Jeśli "interweniowano setki razy" - gdzie są ślady tych
  setek
  interwencji? Ile razy wytoczono temu czasopismu
  proces o zniesławienie, o podawanie kłamliwych informacji, o
  wzywanie do nienawiści miedzy narodami, o działania antypaństwowe,
  być może zmierzające do obalenia legalnych władz polskich i zmiany
  granic? Jeśli są to setki przykładów - to gdzie one są?"

  Zakładam, że "Nasze Słowo" mogło się minąć z prawdą raz, dwa razy,
  dziesięć razy, sto razy, a nawet dwieście razy. Problem jest taki,
  że owa dziwaczna publicystka pisze o SETKACH interwencji, a nawet ty
  cytujesz, że w JEDNEJ interwencji jest mowa o jakiejś liczbie
  przykładów - to by znaczyło, że jeśli były setki takich interwencji,
  to matematyka podpowiada, że kłamstw w "Naszym Słowie" były TYSIĄCE.
  Więc ja pytam - gdzie są te setki interwencji w sprawie tysięcy
  kłamstw? Bo brzmi to wyjątkowo niewiarygodnie. Tygodnik musiałby
  kłamać przynajmniej kilka razy w każdym numerze (52 numery rocznie),
  przez ok. 10-15 lat. Wątpliwe, aby ta pani (czy ktokolwiek)
  monitorował to czasopismo przez taki okres - i zgłaszał interwencje.
  Tak więc to co pisze ta kobieta to jakiejś baliwernie wyssane z
  palca. Uzględniając jej poziom znajomości języka (poniżej
  słownikowego) podejrzewam, że ona akurat w życiu nie miała w ręku
  tego czasopisma (skądinąd to ciekawe, jak ta osoba może zawodowo
  zajmować stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie dwudziestolecia
  międzywojennego, jeśli nie zna ukraińskiego). Więc zakładając nawet,
  że "Nasze Słowo" notorycznie kłamie - po co pompować to oskarżenie
  do absurdalnych rozmiarów setek interwencji w tysiącach przypadków?
  Czy nie jest tak, jak pisze jobrave z tymi trupami - im więcej, tym
  lepiej? Im bardziej będziemy pokrzywdzeni (choćby tylko w naszej
  wyobraźni), tym większa będzie nasza racja? I jeszcze - jeśli "Nasze
  Słowo" podejmuje działania antypaństwowe - to na to jest już
  prokuratura i kwalifikacja kryminalna czynu (zdarada kraju, zbrodnia
  stanu, działalność szpiegowska, służenie innemu państwu na
  niekorzyść własnego kraju itd.) - gdzie te interwencje w tej
  sprawie? Gdzie śledztwa prokuratorskie? Gdzie procesy? Gdzie wyroki
  sądowe? Gdzie uwięzieni?

  > Poza tym autorka nie nazwała P.Tymy redaktorem naczelnym NS jak to
  > jej imputujesz i jest to kolejne Twoje kłamstwo.

  Wymieniła nazwisko Tymy w związku z artykułami krytykującymi AK na
  łamach "Naszego Słowa": "Równocześnie pismo to w sposób skandaliczny
  od lat obrzuca błotem Armię Krajową. Nikt redaktorowi Tymie zrobić
  nic nie może.". Wyjścia są dwa - albo (tak uznałem ja) uważa Tymę za
  odpowiedzialnego za ukazanie się tych tekstów (a za to odpowiada
  redaktor naczelny), albo (tak uznajesz ty) uważa Tymę za autora tych
  tekstów. To by oznaczało, że autorka linkowanego artykułu zrobiła
  kwerendę w numerach "Naszego Słowa" za ostatnie lata (5? 10? 20?) i
  wie, że twórcą tych tekstów był Tyma. Może nawet tysięcy takich
  tekstów, w sprawie których podjęto setki wirtualnych interwencji...
 • mat120 27.02.10, 15:46
  Drogi Historyku, nie odwracaj kota ogonem i postaraj się powoli
  jeszcze raz przeczytać to co napisałem wyżej.
  Przeczytaj także raz jeszcze swój własny tekst, do części którego
  odniosłem się wyżej.

 • Gość: historyk IP: *.chello.pl 27.02.10, 15:59
  1. Czy ja pisałem, że "Nasze Słowo" podejmuje działania
  antypaństwowe?
  NIE

  2. Czy ja twierdziłem, że istnieją dowody na SETKI interwencji w
  sprawie kłamstw na łamach "Naszego Słowa"?
  NIE

  3. Czy ja twierdziłem, że Tyma odpowiada za szkalujące AK publikacje?
  NIE

  TO DLACZEGO SIĘ MNIE CZEPIASZ?

  Ostrzegam cię po raz ostatni - jeżeli zechcesz mi wmawiać rzeczy,
  których nie napisałem, kończymy tę rozmowę - bo tak się nie da
  dyskutować. Co do odwracania kota ogonem - rozumiem, że za standard
  mówienia prawdy uznajesz przypisanie Polakowi po liceum im. B. Prusa
  skończenia ukraińskiego liceum w Legnicy (casus Smoleńskiego) i
  nazywanie człowieka, określającego się w XXI wieku jako Ukrainiec,
  mianem Rusina? Bo na razie masz pretensje (nieuzasadnione) do mnie,
  a nie do kłamczuszki-publicystki z postów lechowskiego51.
 • mat120 27.02.10, 18:16
  Drogi macie120!
  TO > NIE MOJE SŁOWA!!!

  Ależ Historyku! Czy ja napisałem, że to Twoje słowa?
  Dałem ci tylko do zrozumienia, że umieszczając pod własnym
  tytułem "KŁAMSTWO DRUGIE I TRZECIE", cytowany tekst postawiłeś
  kłamliwą tezę, że to autorka cytatu kłamie lub łże w każdym zdaniu,
  jak to łaskaw byłeś stwierdzić wcześniej, chociaż z treści pisma
  Rady Etyki Mediów wynika coś zupełnie innego.
  Dostałes ślady interwencji i dowód w postaci pisma niezależnej
  instytucji, jakie treści zamieszcza NS. Po co więc kręcisz?

 • fanka_online 27.02.10, 18:20
  mat120 napisał: Po co więc kręcisz?

  Pytanie retoryczne...
 • Gość: historyk IP: *.chello.pl 27.02.10, 18:31
  Ależ ja przyznałem, że jest to moja jedyna teza - że ta pani kłamie,
  łże i kręci. I tak jest też w tym przypadku, gdy chodzi o sprawę
  interwencji odnośnie publikacji w "Naszym Słowie": ta pani kłamie,
  że były to SETKI interwencji. Podtrzymuję to moje twierdzenie w
  dalszym ciągu - dopóki nie otrzymam dowodów, że były to SETKI
  interwencji. Przeczytaj jeszcze raz, co napisałem poprzednio: ja
  mogę nawet w dobrej wierze przyjąć twierdzenia, że "Nasze Słowo"
  kłamie w każdym numerze po kilka razy. Ale żeby uwierzyć, że ktoś te
  kilka kłamstw tygodniowo na bieżąco monitoruje i w ich sprawie
  wysyła interwencje (SETKI interwencji = 52 tygodnie x 4 [lata],
  tydzień w tydzień), to już tak naiwny nie jestem.
 • lechowski51 26.02.10, 10:57
  dalszy ciag;
  W Pawłokomie w czytelni „Proświty” urządzono obchody na cześć Biłasa i
  Daniłyszyna zamachowców złapanych i straconych za okrutny mord na Tadeuszu
  Hołówce- znanym polskim polityku i pośle (jak na ironię, gorącym rzeczniku
  ustępstw wobec mniejszości). Miało to jednak swoja cenę- władze zawiesiły
  działalność „Proświty” w Pawłokomie. Nie zmniejszyło to oczywiście działań OUN
  we wsi. Nadal śpiewano antypolskie, wyszydzające państwo i Polaków pieśni, w
  których wzywano ich do wyniesienia się za San, bo „tu będzie Ukraina”. Po jakimś
  czasie i tych prowodyrów aresztowano, ale stosunków to nie poprawiło. Konflikt
  narastał, ale za Polakami stała jeszcze powaga i władza własnego państwa.
  Nadzieje ukraińskie na powstanie na Rusi Zakarpackiej Autonomicznej Ukrainy
  Zakarpackiej, zalążka przyszłej Ukrainy budowanej przy pomocy hitlerowskich
  Niemiec, spotkały się w Pawłokomie z żywym oddźwiękiem. Elektryzujące informacje
  przywozili do wsi ukraińscy chłopcy, pobierający naukę w wybitnie
  nacjonalistycznie nastrojonym ukraińskim gimnazjum państwowym. Zbliżająca się
  wojna uświadomiła Polakom grozę sytuacji. Jej wybuch, a szczególnie klęska
  wrześniowa, rozbudziły w Ukraińcach wielkie nadzieje na „samostijność”-
  znienawidzone państwo polskie przestawało istnieć.
  Ukraińcy z Pawłokomy zaczęli wysługiwać się Niemcom. Przede wszystkim
  poinformowali niemieckie władze wojskowe i cywilne o tym, że polscy sąsiedzi
  udzielili pomocy i dali odzież zbiegłym z niewoli polskim żołnierzom, donieśli,
  i to imiennie, kto z Polaków ostrzeliwał żołnierzy niemieckich w chwili ich
  wkraczania do wsi. Zrobił to z własnej woli ukraiński nauczyciel – Lewicki-
  wspomniany już zażarty nacjonalista. Z dwunastu zadenuncjowanych osób Niemcy
  aresztowali 5, bo reszta zdołała się ukryć. Życie uratował im prawdopodobnie
  Austriak, który jeszcze z wojska austriackiego znał jednego z zatrzymanych i
  doprowadził do ich zwolnienia. Nie zmienia to jednak faktu, że ich życie wisiało
  na włosku.
  Tymczasem w wyniku ustalenia nowej granicy niemiecko-sowieckiej, Pawłokoma
  znalazła się w strefie sowieckiej. Słynny Lewicki i liczni nacjonaliści z
  okolicy wycofali się z Niemcami i rozpoczęli z nimi ścisłą współpracę. 10 lutego
  1940 wywieziono z Pawłokomy 40 osób w głąb ZSRR. Z relacji mieszkańców wynika,
  że inspiratorami wywózek byli Ukraińcy. Oni też zagarnęli domy, sprzęty i cały
  pozostawiony dobytek sąsiadów. Łagry przeżyło jedynie 10 osób. Denucjacje i
  prowokacje trwały przez całą okupację sowiecką (1939-1941). Między innymi
  nacjonaliści ukraińscy podrzucali starą broń do polskich gospodarstw, a potem
  informowali władze sowieckie o jej posiadaniu przez Polaków. Na skutek rewizji
  dochodziło do licznych aresztowań.
  Wybuch wojny niemiecko - sowieckiej spowodował kolejną zmianę okupacji. Do
  Pawłokomy wrócił Lewicki i od razu przystąpił do organizowania młodzieży
  ukraińskiej w miejscowej „Proświcie”, do jej szkolenia wojskowego. Szykanowanie
  Polaków narastało. Wypasano bydło na polach Polaków, co powodowało znaczne
  szkody, rozpoczęły się groźby, że wkrótce „budem rizaty Lachiw”. Okupant
  niemiecki wyraźnie faworyzował Ukraińców; dawano im inne, „lepsze” kennkarty,
  dawano zezwolenia na prowadzenie działalności. Do szkół wprowadzono język
  ukraiński, dawano pracę w administracji okupacyjnej. Młodzi Ukraińcy z Pawłokomy
  zgłaszali się na ochotnika do SS- Galizien- z kilkunastu chętnych przyjęto 10.
  Najprawdopodobniej na skutek denucjacji i prowokacji gestapo aresztowało 3 marca
  1943 roku kolejnych Polaków, którzy zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego
  w Oświęcimiu. Podobnie, po aresztowaniu, w obozie oświęcimskim zginęła
  sympatyzująca z Polakami, Ukrainka Anna Szpak. Został też zastrzelony przez
  policję ukraińską i gestapo Polak, Józef Michalik.
  W roku 1943 i na początku 1944, na terenie wsi pojawili się pierwszy
  uciekinierzy, opowiadający straszne rzeczy o trwających od miesięcy mordach
  OUN-UPA na ludności polskiej. O wbijaniu dzieci na sztachety i niepojętych
  rozumem torturach. Opowieści te wywołały przygnębienie i lęk u Polaków, mających
  w pamięci pogróżki sąsiadów. Co do ścisłej współpracy OUN i UPA z Pawłokomy z
  Niemcami, nikt nie mógł mieć najmniejszych wątpliwości. Członkowie tych struktur
  pracowali w organizacjach ukraińskich w Dynowie, współpracowali z posterunkiem
  policji ukraińskiej w Jaworniku Ruskim, stanowiącym zresztą placówkę szkolącą
  młodzież ukraińską dla potrzeb UPA i organizowanych przez OUN po wsiach
  Samoobronnych Kuszowych Widiłów .
  Prawdopodobnie jeszcze od czasów okupacji sowieckiej, działało na tym terenie
  polskie podziemie akowskie. Z początkiem 1944 roku pluton AK liczył w Pawłokomie
  12 osób. Kolaboracja z okupantem prowadziła do wydawania wyroków przez sądy
  Polskiego Państwa Podziemnego, na najaktywniejszych działaczy
  nacjonalistycznych. Na mocy takiego wyroku zastrzelono Lewickiego i 3 inne
  osoby, co miało być ostrzeżeniem przed dalszą współpracą i szkodzeniem narodowi
  polskiemu. Kolaboracja trwała jednak dalej, a jedynie ją bardziej ukrywano.
  Nastroje antyukraińskie wśród Polaków ponownie wzrosły, kiedy 21 IV 1944 policja
  ukraińska aresztowała dwóch członków AK oraz kilka innych osób. O wszystkie te
  nieszczęścia obwiniano Ukraińców i ich zamiłowanie do wydawania okupantom
  polskich sąsiadów. Próba odbicia aresztowanych zakończyła się niepowodzeniem, a
  nieszczęście spadło na sąsiednią polską wieś, Dylągową, gdzie ukraińska policja
  zabiła jedną osobę, drugą uprowadziła i słuch o niej zaginął, więc
  prawdopodobnie też została zgładzona. W czasie poszukiwania broni we wsi ludność
  polska traktowana była przez nacjonalistów ukraińskich okrutnie i poniżająco,
  bita pałami drewnianymi i kolbami karabinów.
  Wkroczenie armii sowieckiej poprzedzone było akcją „Burza” prowadzoną przez AK,
  stanowiącą w powiecie brzozowskim znaczną siłę. Co z tego- AK wkrótce zaczęła
  być straszliwie prześladowana przez nowe władze, zaś Ukraińcy starą metodą
  ułożyli sobie doskonałe stosunki z komendantami sowieckimi i na nowo rozpoczęli
  donoszenie na Polaków, szczególnie wskazując sowietom, gdzie ukrywają się
  polskie oddziały podziemne. Spowodowało to kolejne liczne aresztowania.
  Przez pewien okres stacjonowała w Pawłokomie sowiecka jednostka wojskowa, dzięki
  czemu ustały większe ekscesy. Jednak w powiecie nadal funkcjonowały struktury
  OUN i przybudówki –UPA - Służby Bezpeky i SKW. Tuż przed wkroczeniem Rosjan
  doszło w okolicy Pawlokomy do mordowania księży rzymsko- katolickich przez
  bojówki OUN. Mord na lubianych i szanowanych proboszczach wywołał skrajne
  oburzenie. W listopadzie i grudniu 1944 miały miejsce mordy na Polakach w
  wioskach leżących niedaleko od Pawłokomy, m.in. w Jabłonicy Ruskiej, Obarzynie,
  Porębach, Siedliskach, Harcie, Uluczu, Bachowie, Piątkowej, Kotowie, Żohatynie,
  Sufczynie, Jaworniku. Niektóre z tych zbrodni popełniano w sposób okrutny. W
  Siedliskach uprowadzono Stanisława Sycza z żoną i trojgiem dzieci, którym
  połamano ręce, wydłubano oczy i dopiero zamordowano. W Porębach 18 letniego
  Feliksa Śliwaka zamęczono w podobny sposób i wrzucono zwłoki do rzeki.
  Wiadomości o tych bestialstwach rozchodziły się wśród ludności polskiej, a
  ofensywa styczniowa i odejście Rosjan ponownie pogorszyło jej położenie. Mordy
  na Polakach nie ustawały: w Siedliskach, Wólce, Bartkówce, Kotowie, Borownicy,
  Brzeżawie, Sielnicy, Żohatynie i szczególnie bestialskie zabicie nauczycielskiej
  rodziny Sugierów w Sufczynie . Niedługo potem zamordowano przez wrzucenie do
  studni dwie polskie rodziny w Jaworniku Ruskim. Rozchodziły się pogłoski, że na
  tym nie koniec, a mordy i grabieże będą trwały dotąd, aż jak głosiły hasła OUN –
  „tu będzie Ukraina”.
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • lechowski51 26.02.10, 10:58
  o Pawlokomie cd


  Po wyjściu Rosjan do wsi wkroczył oddział UPA w liczbie ok. 60 osób. Uprowadził
  on ze wsi dwóch Polaków z Dynowa: Gerulę i Gąseckiego (który przywiózł mąkę na
  wesele z panną Trojanówną z Pawłokomy) oraz polskich mieszkańców Pawłokomy:
  Radonia (sołtysa), Wilka, Diablika, Trojana (ojca panny młodej), Banasia oraz
  Ukrainkę sympatyzującą z Polakami- 20 letnią Kasię Kosztowską. Zatrzymanych
  wiązali Ukraińcy z Pawłokomy na oczach sąsiadów. Oddział poprowadził ich w
  stronę Jawornika Ruskiego... i słuch o nich zaginął. To prawie w 100% oznaczało
  mord dokonany w okolicznych lasach. Rodziny, a szczególnie matki młodych
  uprowadzonych ludzi na próżno błagały o jakąkolwiek informację
  greckokatolickiego księdza i ukraińskich sąsiadów- już li tylko w celu
  sprawienia im chrześcijańskiego pochówku. Rozwiesiły nawet na budynku „Proświty”
  apel o wskazanie miejsca gdzie zakopano ich zwłoki- wszystko na próżno.
  Nic też nie dało aresztowanie i przesłuchanie 11 Ukraińców z Pawłokomy.
  Tymczasem w Dynowie Polacy na burzliwych zebraniach wspominali całe litanie
  krzywd zaznanych przez lata od Ukraińców z Pawłokomy. Niemal równocześnie,
  nadeszła wieść, że Ukraińcy planują następne pogromy. Nastroje paniczne
  potęgowała groza opowieści osiadłych w tych stronach uciekinierów z województw
  wschodnich, którzy uszli z życiem spod ukraińskiego noża i siekiery, zostawiając
  za sobą pomordowane rodziny i cały dorobek życia. Uchodźcy ci przyjmowali ze
  skrajnym oburzeniem odmowy wyjazdu Ukraińców z obecnego terytorium Polskiego do
  ZSRR, mając niejaka nadzieję, ze za ich zabrane i spalone przez banderowców
  mienie dostaną wreszcie szansę normalnego życia w ich opuszczonych chałupach. W
  panującej psychozie polscy mieszkańcy Pawłokomy postanowili z obawy o życie
  uciec, ze wsi pozostawiając swój dobytek na pastwę losu.
  Wtedy już prawdopodobnie w gremiach polskiej postakowskiej partyzantki
  (przypominam, AK była już oficjalnie rozwiązana) zapadła decyzja o akcji
  odwetowej w Pawłokomie.
  W Pawłokonie zamieszkiwało 570 Ukraińców. Pacyfikacja dokonana przez oddział
  „Wacława” (lwowiaka) i ludzi z okolicznych wsi w dniach 1 i 2 marca 1945 zdaniem
  Ukraińców dotknęła (co zostało zapisane na pomniku, 365 osób, i przy tej liczbie
  upiera się Grzegorz Motyka) jest zdaniem Koniecznego liczbą grubo zawyżoną. Nie
  dokonano dotąd – nie zabiegała o to zresztą z wiadomych przyczyn strona
  ukraińska- ekshumacji w miejscach straceń, które wyjaśniłyby tę sprawę do końca.
  Według większości świadków, zabitych nie było więcej jak 150 osób, a zawyżanie
  liczby ofiar ma na celu wyłącznie zmniejszenie poczucia winy Ukraińców za masowe
  ludobójstwo dokonane na Kresach. Zresztą wielu Ukraińców, wiedząc o
  przygotowywanej akcji uciekło ze wsi.
  Polacy w Pawłokomie wiedzieli, że w wiosce jest wielu ukraińskich nacjonalistów
  związanych z OUN, członków SKW i SB- OUN. Ich przynależności do najbardziej
  brutalnych jednostek specjalnych, ze względu na ścisłą konspirację, mogli się
  tylko domyślać. Badacze ustalili, że osób należących do OUN- UPA było co
  najmniej 50. Wiadomo, że wielu innych , nie ujętych w wykazach upowców, uciekło
  ze wsi; niektórzy przedostali się na zachód i często pod zmienionymi nazwiskami,
  lub wręcz na papierach zrabowanych swym ofiarom wiodą na zachodzie Polski od lat
  ustabilizowane i spokojne życie. Dzisiaj ich dzieci i wnuki dają o sobie znać,
  po przejściu „patriotycznej edukacji” w ukraińskich szkołach, w antypolskich
  wystąpieniach i działaniach.

  Kilka podstawowych faktów z przebiegu pacyfikacji: (szczegóły znaleźć można we
  wspomnianej książce):
  Pozostałym we wsi Ukraińcom kazano zgromadzić się w cerkwi. Następnie
  wypuszczono kobiety i dzieci i kazano iść za Zbrucz. Grupa ta udała się w
  kierunku Siedlisk, następnie Ulucza i Jawornika. W Gdyczynie oddział „Wacława”
  przekazał UPA 37 kobiet z dziećmi. Była jeszcze grupa druga, nie wiadomo jak
  liczna, którą skierowano do Birczy.
  Zalecenia polskiego podziemia były jasne: kobiet i dzieci zabijać nie wolno. Nie
  mogą też ucierpieć osoby niewinne. Niestety wiele wskazuje, że rozkazu nie
  przestrzegano do końca i wśród zabitych znalazły się i kobiety, i dzieci, choć w
  niewielkiej liczbie. Atmosferę podgrzało odnalezienie dużych ilości broni w
  cerkwi i na plebanii, a także odgłos wybuchów, jakie miały miejsce w pożarach
  ukraińskich domów, co świadczyło o składowaniu tam amunicji i granatów.
  Mężczyzn poddano przesłuchaniu – na okoliczność uprowadzenia Polaków i pytano
  gdzie są ich ciała. Kiedy nie uzyskano odpowiedzi wyprowadzono ich grupami na
  cmentarz i rozstrzelano. W ten sposób zakończyła życie większość ofiar.
  Po pacyfikacji kobiety ukraińskie z dziećmi udały się na skargę nie do władz
  polskich, ale do komendanta sowieckiego, do Sanoka. W połowie kwietnia wysłał on
  do Dynowa oddział NKWD, który aresztował 282 Polaków. 82 z nich skazano na
  więzienie i wywieziono do ZSRR. W lipcu wrócili jednak do domów jednym z
  transportów. Władze polskie aresztowały kilka osób i skazały na wyroki 5-6 lat
  więzienia, ale częściowo objęła je amnestia. Co ciekawe, władza ludowa wszelkimi
  sposobami szkalująca przejawy walki podziemnej i zawyżająca m.in. straty w swych
  dokumentach, tu nie wykazała się zbytnią surowością- a może po prostu po
  przeprowadzeniu śledztw wiedziała jakie były przyczyny i rzeczywista liczba ofiar ?
  Po pacyfikacji Pawłokomy większość polskich mieszkańców przebywała poza nią w
  obawie przed napadami UPA, które bynajmniej nie ustawały. Zabito kolejnych
  Polaków w Uluczu, Jabłonnicy Ruskiej. W Borowicy 20 IV 1945 roku UPA wymordowała
  60 Polaków w tym kobiety i dzieci. Mimo od lat powtarzanych w książkach dr.
  Motyki tezach o współpracy i porozumieniach UPA z postakowskimi partyzantami,
  miało to miejsce tylko w sporadycznych wypadkach. Takiemu stawianiu sprawy
  przeczą fakty nieustających ataków UPA na Polaków i polskie wioski. Od maja do
  końca czerwca 1945 popełniono następujące mordy: Roztoka 2 osoby (w tym
  jednotygodniowe dziecko), Brzeżawa- 18 os., Lipa –15 os., w Barycz – 1 os., Wola
  Krzywiecka - 1 os., w Bachów – 2 os., Duńkowiczki - 1 repatriantka, Malawa - 5
  os., Brzuska – 1 os., Ruska Wieś – 1 os., Polhowa - 2 os., Batycze – 3 os.,
  Iskań -3 os. Wtedy to ze strachu przed UPA większość polskich mieszkańców wsi
  uciekła z wiosek na lewym brzegu Sanu.
  W nocy 4-5 października 1945 skoncentrowane siły UPA dokonały równoległego
  napadu na wsie; Bartkówka- Dylągowa- Sielnica. Zamordowano 9 mężczyzn i 2
  kobiety (nie są to dane pełne), a wsie spalono. Był to ukraiński odwet za
  pacyfikację Pawłokomy.

  W dniu 12 II 1946 UPA uprowadziła z Pawłokomy 13 osób – puszczono jedynie
  rodzinę Fedzugów, bo donosiła Ukraińcom, i jednego mężczyznę, który powiedział
  oprawcom, że jego ojciec jest Ukraińcem i to uratowało mu życie. W świetle jego
  relacji, uprowadzonych bito, krojono ich ciała nożami i sypano w nie sól, a po
  torturach zgładzono. W czasie następnego napadu został zastrzelony Ludwik
  Potoczny, a dwoje uciekających przed UPA dzieci utopiło się w Sanie.

  Pacyfikacja Pawłokomy nie oznaczała jeszcze opuszczenia jej przez wszystkich
  pozostałych przy życiu ukraińskich mieszkańców, wsi, gdyż podczas akcji „Wisła”
  w 1947 roku przesiedlono na ziemie zachodnie dalszych 5 rodzin – 13 osób, a
  także tych którzy opuścili wieś a potem do niej wrócili. To, że mogli mieszkać
  po pacyfikacji z jej polskimi mieszkańcami ma swoją wymowę. Podobnie jak
  ukrywanie przez Polaków 3 byłych członków UPA pochodzących z Pawłokomy. Obecni
  mieszkańcy Pawłokomy pamiętający te czasy twierdzą, że w czasie akcji
  zastrzelono nacjonalistów ukraińskich i popierających ich Ukraińców, którzy
  skrajnie wrogo nastawieni byli do Polaków i działali nieustannie na ich szkodę,
  sami, lub współpracując z kolejnymi okupantami Polski.
  Reszta jest milczeniem.

  W tym dramacie
 • Gość: :) IP: 109.243.230.* 26.02.10, 13:47
  Przeczytałem całość, ufff. Przyznam, że szczególnie zainteresował
  mnie alarmistyczny fragment o wykupywaniu przez Ukraińców
  nieruchomości w Przemyślu na skalę niemalże masową. Czy mógłbym
  prosić szanownego pana Lechowskiego cytującego anonimową "badaczkę"
  o przytoczenie danych faktograficznych na poparcie tej śmiałej tezy.
  Dla ułatwienia dodam, że bez trudu żadnego można je zdobyć w
  wydziale ksiąg wieczystych przemyskiego sądu ;D
 • Gość: to jasne IP: 94.75.206.* 26.02.10, 14:58
  Ukraińcy są wszędzie - założę się że nawet na tym forum większość niby-endeków i
  prawdziwych Polaków to faktycznie Ukraińcy; takie przechszty zawsze muszą być
  bardziej papiescy od papieża :)
 • fanka_online 26.02.10, 15:23
  Jasne jak słońce! Agent rosyjski Lechowski, wraz z agentami Matem i Pysiem oraz
  dwie nawiedzone przechrzty, Ukrainki; Valmont i Fanka, ukradkiem modlące się w
  okolicznych cerkwiach za czarną duszę Bandery.

  Reszta to prawdziwi, porządni Polacy.;)))
 • Gość: gość portalu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.02.10, 15:29
  sztachanowiec, brawo Lechowski 300% normy :)
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 26.02.10, 16:03
  Lechowski znalazłeś prawdziwą perłę. Zgadzam się co do joty z tym wszystkim co
  tam napisane i opisane. Aże prawdziwe to możesz być pewny po przeczytaniu wpisów
  probanderowców. prawda zawsze w oczy kole a oni na obronę zwyrodniałego
  banderyzmu nie mają nic prócz wściekłych ataków. Ja np bardzo się cieszę gdy
  mnie te gnojki banderowskie atakują i wymieniają z nicka. Dobrze by było gdyby
  ktoś z diaspory banderowskiej i pohitlerowskiej zabrał głos bo było wiadomo że
  mają wiedzę o naszej determinacji. Już tyle razy połamali sobie zęby na
  Przemyślu że powinni się wyleczyć. Ale to są głupki i u nich myślenie zawsze
  szwankowało, szwankuje i szwankować będzie.
 • Gość: cieslak IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.02.10, 17:59
  Czy rozumiesz do końca o czym piszesz. Z pozycji ignoranta wymyślasz
  jakieś bzdurne pojęcia (banderyzm ???) i po prostu się wygłupiasz.
  Czy nie rozumiesz i piszesz dla samego pisania?
 • Gość: :) IP: 109.243.230.* 26.02.10, 16:03
  Ja się tylko grzecznie zapytałem o źródła przekonań wybitnej
  niewątpliwie badaczki o wykupie nieruchomości przez Ukraińców. No i
  o jakieś przykłady wsi wokół Przemyśla, gdzie już po polsku się nie
  mówi a "innoplemieńców" przegania na cztery wiatry - siekierami jak
  mniemam, też bym poprosił, bo sam na takie nie trafiłem, a że
  pozwiedzałem sobie onegdaj miasto, w którym mieszkam i na wspomniane
  przez tę samą panią zapewne dzielnice, w których mówi się tylko po
  ukraińsku, a na budynkach powiewają dumnie flagi żółto-niebieskie a
  nawet czerwono-czarne jakoś natrafić nie mogłem, to jestem
  zwyczajnie ciekawy gzie one? Bardzo proszę mnie oświecić ;D

  Pan Lechowski taki wywód przytoczył, to pewnie wie co i jak:

  To nie tajemnica- na naszych „nowych kresach” żyje coraz więcej
  Ukraińców.
  Widać to niemal wszędzie. Kupują kamienice, sklepy w centrach miast.
  Oplatają
  je pajęczyną dużych, zakupionych od Polaków gospodarstw- gdzie już
  po polsku
  się nie mówi, a i wstęp do których jest dla „innoplemieńców”
  niemożliwy. Tak
  dzieje się wokół Przemyśla.
 • Gość: litości IP: 91.209.162.* 26.02.10, 16:37
  Apeluję do braci Ukraińców by nie pastwili się nad braćmi Polakami: nie jest
  łatwo przjąć do wiadomości niepokalana nacja wydała osobników którzy w
  morderczym rzemiośle nie ustępowali sąsiadom. Tak Pawłokoma czy Jedwabne to musi
  być traumatyczne przeżycie i trzeba przejść przez kilka faz żeby się z tym
  oswić. Najpierw że to nieprawda, później że to nie my, poźniej ze nie zabil
  tylko trochę mniej, że sami sobie winni, ze to tylko odwet itd.
  To forum jest świetnym materiałem dla psychoanalityka (sam mi to powiedział :)
 • Gość: tez gość IP: 92.244.58.* 26.02.10, 17:41
  Kain jest oburzony, że ofiara przed śmiercią zdążyła go ugdyżć?

 • lechowski51 26.02.10, 16:40
  Flagi czerwono-czarnych faszystow powiewaja na ulicach Przemysla na szczescie
  jeszcze tylko od czasu do czasu....
  pl.wikipedia.org/wiki/Plik:UPAPrzemysl.jpg
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: :) IP: 109.243.230.* 26.02.10, 17:00
  Powiewały a raczej powiewała, bo tylko jedna jest na foto, na
  jakiejś manifie, a pani badaczka twierdziła uparcie, że stale zdobią
  budynki niektórych dzielnic Chełma i Lublina. Do Chełma nie jeżdżę,
  ale po Lublinie się poszwendałem i tylko jedną żółto-niebieską
  znalazłem. Na konsulacie :)
  No i do tych enklaw, gdzie mówi się tylko po ukraińsku też nie
  udało mi się trafić. Teraz słyszę, że są i wokół Przemyśla i jeszcze
  innoplemieńców stamtąd przeganiają, to się pytam gdzie?
  No i te kamienice w centrum miasta bezlitośnie wykupywane przez
  Ukraińców... Uzbroiłbym się może w jakieś ostre narzędzie, by bronić
  ich polskości przed ukraińską nawałą. Przyznałbym nawet, że ich
  budowniczowie i niegdysiejsi właściciele o słowiańskich imionach
  Aron, Moses, Jakub itd. to potomkowie Piastów z dziada pradziada i
  baby prababy, ale okazjonalne wizyty w księgach wieczystych nijak
  tych rewelacji pani badaczki nie potwierdzają. Ale może ja czytać
  nie potrafię i faktycznie wróg u bram Przemyśla stoi, a nawet się do
  centrum wdziera podstępnie. No to proszę o miarodajne informacje.
  Nie wymagam skanów wypisów z ksiąg - wszak taki wypis kosztuje całe
  30 zeta, wystarczą mi numery ksiąg, bym mógł to sobie osobiście
  zweryfikować :)
 • kocur_zalogowany 26.02.10, 17:21
  chytrości wroga.
  Myślisz, że Ukraińcy wykupują Przemyśl pod własnymi nazwiskami? Na
  pewno znaleźli figurantów, którzy są wpisywani jako rzekomi
  właściciele nieruchomości. Również wielu Ukraińców ukrywa swoją
  narodowość, by jako Polacy mogli bez podejrzeń przejmować kolejne
  dzielnice miasta.
  Moim zdaniem przy podpisywaniu każdej umowy kupna-sprzedaży
  nieruchomości w Przemyślu, przy sprawdzaniu tożsamości nabywcy
  notariusz powinien oglądać jego podniebienie i sporządzać odpowiednią
  adnotację.


 • Gość: :) IP: 109.243.230.* 26.02.10, 17:33
  W sensie, że te podniebienia to czarne? Hmmm... Ale ja nie wiem czy
  przemyscy notariusze mają taki dobry wzrok. Moim zdaniem powinni
  zatrudnić ową panią badaczkę. Zarobiłaby trochę ciaćków na podróż do
  Lublina i może by mi pokazała te flagi na budynkach, bo ja nie dość
  że naiwny, to jeszcze ślepy jestem i dopatrzeć się nie mogę. Do tego
  mam coś ze słuchem, bo ukraińskiej mowy w dzielnicach mojego miasta
  też nie słyszę, a zdaniem tej pani powinienem, bo po polsku już od
  dawna tam nie mówią. Póki co będę wojował o zmianę nazwy ulicy
  Ruskiej. To jedyny znak ukraińskiej dominacji jaki udało mi się do
  tej pory dostrzec ;D
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 26.02.10, 17:57
  Słuchy jednak są ale na potwierdzenie przypomnę że był niedawno wątek o
  powrocie jakiegoś rusina. Zdziwiłem się trochę bo padały rady ze strony
  oszołomów w takim stylu jak by w tym temacie siedzieli. Znali swich adwokatów.
  Radzili gdzie szukać a przede wszystkim by być twardym i pokazać lachom że nie
  mają tu nic do powiedzenia.
 • Gość: :) IP: 109.243.230.* 26.02.10, 18:31
  Słuchy jednak są - Tak, słuchy... Przekonałeś mnie, zaiste to
  koronny dowód. Nic dodawać, ani ujmować już nie trzeba.

  ale na potwierdzenie przypomnę że był niedawno wątek o
  powrocie jakiegoś rusina
  - Tak, był:
  forum.gazeta.pl/forum/w,165,107530048,107530048,Poszukuje_pomocy_.html

  Zdziwiłem się trochę bo padały rady ze strony
  oszołomów w takim stylu jak by w tym temacie siedzieli. Znali swich
  adwokatów.


  Ło matko, znali adwokatów!!! I ośmielili się doradzić facetowi,
  który poprosił o pomoc!!! Na stos z nimi!!! Natychmiast!!!

  Ale jakoś dalej nic poza "słuchami" na potwierdzenie tezy o
  ukraińskich enklawach, w których polskiego sie nie używa i z których
  goni się "innoplemieńców" (prześlicznej urody określenie, będę
  używał), a które rzekomo oplotły Przemyśl. No i o tych ukraińskich
  hordach wykupujących kamienice i sklepy w centrum Przemyśla.
  Strasznie jestem rozczarowany. Sądziłem, ze pani badaczka wyposaży
  swoich wielbicieli w coś, co przypomina choćby argumenty, a tu
  tylko "słuchy" . No bryndza kompletna ;D
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 26.02.10, 19:10
  Gościu co sie tak wściekłeś? Dałem przykład który znam. Może inni mają jakieś
  fakty? Ale na pewno jest cos na rzeczy. Muszę popytać w Pikulicach i Nechrybce.
  Mam tam znajomych i to oni mi mówili że jednak rusini wracają. nie
  przywiązywałem do tego wagi bo uznałem ze to jednostkowe przypadki. Teraz widzę
  po twojej ironii i chęci ośmieszenia tych faktów że coś jest na rzeczy. Nie
  jestem przeciwnikiem powrotów pod warunkiem że powracają juz wyleczeni z mrzonek
  nacjonalistycznych.
 • Gość: :) IP: 109.243.77.* 26.02.10, 20:09
  Sądzisz, że się wściekłem? Nic podobnego, bardzo dobrze się bawię:)
  Oczywiście, że coś jest na rzeczy - wszak pani badaczka stwierdziła
  autorytarnie, że sami Ukraińcy wokół i nie ma komu dać w mordę. Ale
  żeby tylko... Chodzą słuchy (nomen omen), że odradza się nie tylko
  ukraiński nacjonalizm ale i koncepcja Judeopolonii do łask wraca. Ja
  bym się dobrze przyglądał nie tylko podniebieniom tych kupców, co to
  nabywają przemyskie kamienice, ale i do rozporków bym im pozaglądał.
  W sam raz dla pani badaczki materiał. Zajęłaby się kobita czymś
  praktycznym, to może by przestała głupoty wypisywać ;D
 • Gość: sadf IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.02.10, 20:09
  pysio jak chcesz się przekonać ustaw czujke na rogatkach wsi i
  odpytuj każdego turystę - Kto ty jesteś? - Polak mały?. - Jaki znak
  twój? ... dwa bęcwały :)
 • Gość: Tak Tak IP: 79.139.112.* 26.02.10, 20:29
  Sadf - aleś Pysiowi dowalił - jest to wymowne i mowi samo za
  siebie !
  Prześlij dla Pysia znak pokoju i poproś Aby:
  Przebaczył jako i My Przebaczamy !
  i odpuścił Winy Nasze jako i MYy odpuszczamy winowajcam
  naszym !
  krótko mowiąc :
  Wybaczamy i Prosimy o Wybaczenie ! bo to nie nasza lecz wina
  Bandytów z AK i Bandytów z UPA ( a tacy byli napewno) więc nie
  upodobniajmy się do nich !
  Boże Chroń Polskę i Ukrainę !
  Szcze ne wmerła Ukraina - Puki Polska żyje !
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 26.02.10, 20:36
  Śmiać mi się chce z naiwności "Uśmiecha", jakie dla niego wszystko jest proste!
  Twierdzi, że nie widział flag "banderowskich" i ukraińskich, he, he, he, Ty
  naprawdę ich nie doceniasz! Otóż banderowcy umówili się między sobą, że kolor
  czarny jest biały, a czerwony jest czerwony, nieco inaczej jest w przypadku
  oficjalnej ukraińskiej flagi narodowej - tu niebieski jest czerwony, a żółty
  jest biały i tym sposobem robią on z nas głupków - wywieszamy ich flagi myśląc,
  że to nasze. No i z tym językiem ukraińskim, że niby go na ulicach Lublina nie
  słychać? Oj człowiekku, człowieku, kiedy Ty się przestaniesz wreszcie nabierać
  na te banderowskie sztuczki!? Ukraińcy się umówili między sobą, że język, który
  Polacy uważają za swój, jest tak naprawdę ukraiński. To wprowadza niesamowitą
  dezorientację, ale właśnie o to chodzi, bo zdezorientowanego osobnika łatwiej
  ubić, a właściwie nawet ubijać go nie trzeba, bo jak się zorientuje, że przez
  całe zycie mówił po ukraińsku, to sam się powiesi z rozpaczy. Ja podejrzewam
  rzecz jeszcze straszniejszą, ale boję się o tym mówić, dlatego uciekłem z
  Przemyśla, a nawet w ogóle z Polski.
 • Gość: :) IP: 109.243.77.* 26.02.10, 20:47
  O święta naiwności, Jo. Przed sobą nie uciekniesz. Ja Ci nie będę
  pisał do czego zdolni są ci banderowcy. Ale otwórz usta i obejrzyj
  sobie dokładnie podniebienie ;D
  Ja bym nigdzie nie wyjechał. Kocham ten kraj po prostu :D
  www.youtube.com/watch?v=LaG_Zk0LlMY
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 26.02.10, 20:58
  Panie jobrave - drogi Przyjacielu ( zaraz beda z tego powodu pluć
  na Pana że jest Pan przjacielem Rusinow0 tj. tak jak to uważam ) .
  Lecz cały czas zachodze w glowę i myslę -Skąd tyle jadu i
  nienawiści ze strony niektorych polakow ( nawet bardzo młodych) do
  tych Ukraińców -Rusinów. Przecież ci ludzie zarowno po polskiej jak
  tez po ukraińskiej stronie nic zlego nie uczynili tym Polakom
  Zyją swoim zyciem ,swoja historia i swoimi ideałami nie
  zaczepiając Polakow . Wręcz przeciwnie wykazuja wiele dobrej woli i
  chęci w uregulowaniu drazliwych i bolesnych dla obu stron prawd.
  A jednak istnieje jakaś niechęć i bariera. Nie wim po co i komu
  ona jest potrzebna.
  Napewno nie słuzy to Nam polakom ( bo tez jestem Polakiem ) oraz
  im Ukraińcom !
  Ale czy moje i Pana intencje wtej kwestii Pojednania spotykaja
  się ze zrozumieniem - myslę że wiele osób z tego forum jeszcze do
  tego nie doroslo ( zbyt młodzi ,butni i gniewni)
  Pozdrawiam zycząc miłych dni -zdala od własnego domu- kraju -A
  przecież tutaj tez potrzebni są ludzie mlodzi wykształceni i
  inteligentni -a jednak musza emigrowac za chlebem i często
  upokarzać się przed innymi tęsknąc jednocześnie za tym domem ,choc
  domem wciąż nie przytulnym .
 • lechowski51 26.02.10, 21:03
  Lepiej jobrave!.Ukraincy sie umowili ze stawiajac pomnik dla banderowskich
  bohaterow na Chryszczatej w rzeczywistosci chcieli uczcic pamiec bandytow z AK i
  NSZ,ktorzy walczyli z sowieckim i hitlerowskim okupantem. W ten sposob upowcy z
  Kanady i USA dokonali po ponad 50 latach historycznego rozrachunku z wlasnymi
  bledami.
  By jeszcze bardziej zdezorientowac polskich nacjonalistow przemyscy banderowcy
  nie dosc ze nie maja zamiaru drugi raz burzyc pomnika Orlat Przemyskich ale
  powolali fundacje w Toronto zbierajaca fundusze na postawienia Przemyskim
  Orletom takiego samego pomnika obok stojacego we Lwowie pomnika Bandery.
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • fanka_online 26.02.10, 21:09
  Nie wiem, czy zauważyliście, ale obaj po raz kolejny przekraczacie granice
  dobrego smaku.

  Aby pokonać przeciwnika, należy unikać jego terenu, zwłaszcza gdy jest to teren
  bagienny...
 • Gość: :) IP: 109.243.77.* 26.02.10, 21:19
  No ale przecież pani badaczka napisała co napisała, a pan Lechowski
  światły ów wywód przytoczył. Ba, pan Pysio obiecał sprawdzić w
  Nechrybce i Pikulicach czy już tam po ukraińsku gadają i wyganiają
  prawdziwych Polaków Bóg wie gdzie, pewnie do rdzennie polskiego
  Stetina. Zbroić się trzeba choćby i na bagnach. W piły mechaniczne.
  I urządzić zapobiegawczo jakąś masakrę. Bo jak nie my ich, to oni
  nas, a co!!!
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 26.02.10, 21:29
  Być może trochę przekraczam, ale niech ta pani, która pisze o wykupywaniu
  gruntów i nieruchomości ( z jej słów wynika, że to zjawisko jest już dobrze
  widoczne i dramatycznie narasta). Dopóki nie ma dowodów w postaci fotografii,
  dokumentów i relacji wiarygodnych świadków, nie ma o czym mówić. To są
  domniemania, choć nie twierdzę, że bez cech prawdopodobieństwa, bo coś takiego
  mogłoby się oczywiście wydarzyć. No i właśnie, jeśli rzeczywiście Ukraińcy
  wykupią, lub odzyskają jakieś grunty i nieruchomości i jeśli uczynią to zgodnie
  z prawem, to nie pomoże żadne bicie w tarabany, ponieważ nie ma możliwości
  prawnych zabronienia im tego, więc myślę, że szkoda energii. Tekst tej pani może
  podniecać niektóre osoby, ale osób "niezaangażowanych", oceniających sytuację
  trzeźwo jest faktograficznie bezwartościowy - tu odnoszę się jedynie do tej
  części artykułu, który dotyczy współczesności, żeby było jasne. I żadna
  szanująca się redakcja, takiego tekstu bez uzupełnień by nie przyjęła.
 • Gość: :) IP: 109.243.77.* 26.02.10, 21:45
  Ta pani pisze też o ukraińskich posiadłościach oplatających miasto
  jak pajęczyna, z których przegania się "innoplemieńców". A to już
  nie wymaga fotografii, dokumentów, relacji świadków tylko prostego
  wskazania nazw miejscowości, w kórych to się dzieje, żeby każdy mógł
  się tam wybrać i przekonać czy rzeczywiście owa pani ma rację.
  A jeśli ma, to jest to podstawa do protestów, postępowania prawno-
  administracyjnego i czego tam jeszcze, bo dyskryminować w tym kraju
  nikogo nie wolno z bądź jakich względów.
  Z modnych nie tak dawno lokali "tylko dla pań" też wypraszano
  facetów tylko do czasu. To jest w Polsce zabronione, dlatego proszę
  o informację gdzie się te wsie znajdują, bo zamiast bić pianę na
  forum zamierzam złożyć stosowne zawiadomienie odpowiednim organom.
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 26.02.10, 22:16
  Ta pani pisała o wielu sprawach ale tej jako trudnej do udowodnienia czepili się
  nacjonaliści. Wcale się im nie dziwię bo to metoda stara jak świat a przez
  oszołomów chętnie wykorzystywana. Jakoś nikt nie polemizuje o tym rusinie i jego
  doradcach. Dobrym przykładem jest też to forum. Wystarczy porównać liczbę
  deklarujących rusinowatość do polaków i można stwierdzić ze dzieki chamskiej
  propagandzie i nachalnym apologetyzowaniem banderyzmu po prostu wyparli wielu
  forumowiczów. Jeśli mnie zabraknie to będą chyba musieli się żryć miedzy sobą!
  Dlatego mam prośbę do neo banderowców aby mnie oszczędzali bo bez wroga to wy
  nie potraficie żyć. Mogę na próbę się przymknąć i nie odpowiadać na zaczepki
  mykołowatych gości.
 • lechowski51 26.02.10, 22:47
  Wreszcie pysio zrozumiales!.Gdy chodzi o ofiary polskie na Wolyniu to mowia-
  Skad 8otys?...dlaczego nie 60 tys?;.Pokazcie akty zgonow!.Tutaj gdy nie moga
  przyczepic sie do faktografii zwiazanej z Pawlokoma to pytaja...o akty notarialne.
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: :) IP: 109.243.77.* 26.02.10, 23:33
  Tutaj gdy nie moga przyczepic sie do faktografii zwiazanej z
  Pawlokoma to pytaja...o akty notarialne.


  Trzeba było pisać o Pawłokomie, a nie przytaczać kretyńskie teksty
  pani badaczki, to nikt by Cię o akty notarialne nie pytał.
 • Gość: :) IP: 109.243.77.* 26.02.10, 22:54
  Ta pani pisała o wielu sprawach ale tej jako trudnej do
  udowodnienia czepili się nacjonaliści.


  No jeśli uważasz, że nacjonalizm, nie wiem jaki, bo nie byłeś
  uprzejmy napisać, polega na piętnowaniu debilizmu "prawdziwych
  Polaków", bo na takie miano ta pani zapewne zasługuje, to gratuluję
  inteligencji i radzę się uzbroić po zęby, bo faktycznie sami
  nacjonaliści Cię otaczają. Zdradzę Ci w sekrecie, że zdecydowana
  większość ludzi, których codziennie spotykasz i to nie tylko na
  forum ma IQ większe niż skrzynka pocztowa.

  Jakoś nikt nie polemizuje o tym rusinie i jego doradcach.

  Mogę z Tobą popolemizować, jeśli chcesz. Tylko o czym właściwie? Że
  Przemyśl to dziura zabita dechami i każdy głupi wie w jakich
  sprawach specjalizują się poszczególni adwokaci? Albo, że bywają na
  forum ludzie, którzy wiedzą gdzie szukać potrzebnych dokumentów?
  Może do szkół chodzili i się naumieli, a może nie pochodzą z
  gołodupków i jakieś tam doświadczenia w odzyskiwaniu utraconych
  majątków mają. Ich prawo wiedzieć, ich prawo dzielić się tą wiedzą z
  kimkolwiek zechcą.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 26.02.10, 22:46
  Nie jest tajemnicą, że w Przemyślu jest osiedle, czy osiedla domów
  jednorodzinnych, zgrupowane w poniżej kopca Tatarskiego i Zniesienia, m.in.
  ulica Piasta Kołodzieja, gen. Maczka (chyba)zamieszkuje przeważnie ludność
  pochodzenia ukraińskiego, ale to dzielnica, podobnie jak Wilcze, czy Zielonka
  również i w przeszłości była przez tę ludność zasiedlona, tak więc mamy tu do
  czynienia raczej z pewną tradycją niż wykupywaniem Polski. Rusini byli tam
  praktycznie od zawsze, więc jeśli wracają, to możemy co najwyzej mówić
  rekonstrukcji przedwojennej struktury etnicznej, ale na pewno nie o jakimś nowym
  zjawisku. Migracja nie jest w Polsce zakazana, jak również legalny obrót
  nieruchomościami pomiędzy osobami zdolnymi do czynności prawnych, ale tworzenie
  enklaw narodowościowych, lub wyznaniowych bez zgody państwa i zakazywanie do
  nich wstępu jest oczywiście przestępstwem. Nie wiem jak jest z wieszaniem flag i
  godeł obcych państw. Jestem przekonany, że jeśli rzeczywiście działyby sie
  opisywane rzeczy, to bardzo szybko wyszłoby na jaw. Ludność podprzemyskich
  wiosek i tych bardziej odległych ale w naszym regionie jest nastawiona
  antyukraińsko i bardzo czujna. Pamiętam taki fakt sprzed lat, może dziesięciu.
  Byłem akurat w Huwnikach i piłem wódkę pod sklepem z miejscowymi. Nadjechał
  jakiś samochód z kilkoma starszymi mężczyznami, ubranymi elagancko, choć dzień
  był powszedni. Miejscowi po dwóch minutach wiedzieli( nie wiem skąd), że faceci
  to byli upowcy i przyjechali z zagranicy zapalić znicze i połozyć wieniec w
  pobliżu wysadzonego przez wojsko szpitala UPA na pobliskim Hybie. Nie muszę
  dodawać, że zrodził się natychmiast pomysł, żeby wziąć jakieś pały i zniechęcić
  tych panów od wyprawy na Hyb, ale w sumie ustalono, że oberwą następnym razem.
  Ponieważ włóczyłem się tu i ówdzie, owo nastawienie ludności znam i mogę tylko
  stwierdzić, że bardzo, ale to bardzo bym nie chciałbym się znaleź w skórze
  kogoś, kto wywiesiłby na chałupie ukriańską flagę, albo nie daj Boże bąknąłby,
  że to jest ukraińska ziemia. Zaręczam wszystkim, że nasi chłopi bardzo nie
  lubią, jak ktoś próbuje im rewidować historię. Jest, a właściwie są. w gminie
  Fredropol dwie wioski zamieszkane - jedna w całości, druga w części - przez
  Ukraińców wyznania prawosławnego. Kłkowice i Młodowice, ale nie ma i nie było
  tam żadnych napięć narodowościowych, ale też nikt nie wywiesza flag, nie mówi,
  że tu Ukraina (chyba, że po cichu). z czego wniosek, że chłop polski jest tez
  sprawiedliwy i bez powodu się nie czepia. I z niego trzeba brać przykład - kiedy
  nie ma zagrożenia jest spokojny, wyrozumiały i bratersko usposobiony, ale
  podnieś tylko rękę na coś co nalezy do niego, zatłucze psa i byc może ci by
  chcieli czynić to co sugeruja ta pani w swoim artykule, dobrze o tym wiedzą,
  więc nie próbują.
 • Gość: :) IP: 109.243.77.* 26.02.10, 23:06
  Problem Jo polega na tym, że takie panie bez zdania racji mogą sobie
  sobie wypisywać co ślina na język przyniesie, nazywać się
  niezależnymi badaczkami, nakręcać atmosferę zagrożenia, w które
  niewątpliwie wierzą, ale to już ich zmartwienie, i zawsze znajdzie
  się ktoś, kto to ochoczo podchwyci, a zbraku dowodów czy choćby
  przesłanek uprawdopodabniających te rewelacje nazwie Cię zdrajcą
  narodu polskiego, ukraińskim nacjonalistą, banderowcem i kim tam
  jeszcze. Bo polska głupota i polskie fobie rzecz święta. Boże broń
  wytykać, grozi pogryzieniem.
 • Gość: dark IP: 77.236.0.* 27.02.10, 08:28
  Może jeszcze Nechrypce ?
 • Gość: zetzet IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.02.10, 10:42
  cyt"a na budynkach powiewają dumnie flagi żółto-niebieskie"
  a cóż to za flaga?? nie znam takiej.
  ja widziałem inne.!
 • mat120 26.02.10, 23:17
  Tak można w skrócie(jak ktoś tu trafnie napisał) okreslić postawę
  moralną paru(?) mykołowatych, jak i wspierających ich pożytecznych
  idiotów, w sprawie Pawłokomy.
  Kain jest oburzony bo Abel zdążył go ugryżć i odtąd odczuwa w tym
  miejscu okresowe bóle, które przyprawiają go o dyskomfort
  psychiczny. Domaga się stanowczo by wyleczyli go na własny koszt
  potomkowie Abla i żąda też by wypłacili mu stosowne
  odszkodowanie. Nie widzi w tym nic zdrożnego...

 • lechowski51 26.02.10, 23:36
  gosc pisze;
  Problem Jo polega na tym, że takie panie bez zdania racji mogą sobie
  sobie wypisywać co ślina na język przyniesie, nazywać się
  niezależnymi badaczkami, nakręcać atmosferę zagrożenia, w które
  niewątpliwie wierzą, ale to już ich zmartwienie, i zawsze znajdzie
  się ktoś, kto to ochoczo podchwyci, a zbraku dowodów czy choćby
  przesłanek uprawdopodabniających te rewelacje nazwie Cię zdrajcą
  narodu polskiego, ukraińskim nacjonalistą, banderowcem i kim tam
  jeszcze. Bo polska głupota i polskie fobie rzecz święta. Boże broń
  wytykać, grozi pogryzieniem.

  Polski glupek,pelen fobii no i oczywiscie ksenofob i nacjonalista prosie o
  przesledzenie tej chociazby dyskusji.Byc moze zrozumiesz dlaczego polski glupek
  ma obawy przed ponowieniem okrzyku-Riezac Lachow!
  forum.gazeta.pl/forum/w,49301,70194743,,dzialania_UPA_na_Pogorzu_Przemyskim.html?v=2
  ..a jak znajdziesz czas to polecam to forum.Znajdziesz tutaj pelne milosci i
  zauroczenia Polska i Polakami dyskusje naszych podkarpackich Ukraincow.
  forum.gazeta.pl/forum/f,45535,Podkarpacka_u_Kraina.html
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: :) IP: 109.243.77.* 27.02.10, 00:02
  Już mi kiedyś polecano. Zaglądałem. Wątek kulinarny bardzo mi
  przypadł do gustu. O Judaicach nie miałem czasu czytać, ale z
  pewnością o nim nie zapomnę. Co do reszty - hmm, wyznam, że nie
  rozumiem obaw przed ponowieniem okrzyku Riezac Lachow!, bo i
  krwiożerczych instynktów w dyskutantach nie dostrzegam.
  Niedorzeczności i prób usprawiedliwiania tego, co usprawiedliwić się
  nie da tam nie brakuje, ale czy to powód, by twierdzić ze Ukraińcy
  wykupują Przemyśl oraz otaczają go szczelnym kordonem, za który
  Polakom wstęp wzbroniony? Albo,że szykują się do jakiejś rzezi?
  Jeśli Ty się boisz, jeśli boi się pani badaczka, to zaopatrzcie się
  w narzędzia umożliwiające odparcie ewentualnego ataku, ale jeśli
  chcecie innym ten strach zaszczepić, to róbcie to jednak
  inteligentniej. W bajki o żelaznym wilku nikt dziś na słowo nie
  uwierzy.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 27.02.10, 04:52
  Dziękuję Niebiosom, że zesłały na mnie spokój i temperują moją porywczą naturę,
  obawiam się jednak, że nie wytrzymam do końca, ale obiecuję,że nie będę nikogo
  obrażał. Proponowałbym równie spokojnie, jak ja to uczyniłem, prześledzić
  chociażby ten wątek. Wydawałoby się z pozoru, że jest on poświęcony sprawom
  domniemanego -jak twierdzą jedni - mordu na kobietach i dzieciach w Pawłokomie,
  oraz, jak twierdzą inni, faktycznego mordu dokonanego przez AK-owskie podziemie.
  Dyskusja, choć zabarwiona emocjami, w czym - nie ukrywam mam swój - udział,
  stopniowo schodzi na osobę historyka, którego Mat był uprzejmy zakwalifikować
  jako pro-banderowskiego. Do tej pory tego nie pojmuję, bo Misiło,który jest
  również pro- banderowski, twierdzi, że polskie ofiary zbrodni UPA et consortes,
  to 35 tysięcy, natomiast Motyka twierdzi, że na podstawie dowodów, którymi
  dysponuje: 60-80 tys. nie wyklucza przy tym, że na tym koniec. Z arytmetyki
  wynikałoby więc, że Motyka - jeśli już - jest co najwyżej w połowie pro
  -banderowski, ponieważ podniósł liczbę podawaną przez Misiłę o połowę. Załóżmy
  teraz, że Motyka w miarę postępu swoich badań, odkrywa kolejne np. 35 tysięcy
  polskich ofiar. W tej sytuacji ich liczba wyniesie ca - 115 tysięcy. Po dodaniu
  tych 35 tysięcy ofiar Motyka może być określany już jedynie mianem pro -
  bandrowca w jednej w czwartej, czyli można będzie pisać o nim tak: "Grzegorz
  Motyka,w jednej czwartej pro - banderowski historyk, opublikował kolejną itd.".
  Motyka jednak nie zaprzestaje swych badań, bo jest ambitny i odkrywa kolejne 35
  tysięcy polskich ofiar. Poprze dodanie ich do poprzedniej sumy ofiar uzyskuje
  140 tysięcy, w tej sytuacji, przestaje być historykiem ćwierć pro - banderowskim
  i przysługuje mu już miano historyka, chciałoby się rzec: "polskiego". Ale czy
  na pewno? Czy nie jest to jakaś niecna zagrywka? Oczywiście, że jest. Dlaczego?
  W tej zabawie przypominającej karcianą grę w której stawką nie są pieniądze, czy
  zapałki lecz trupy. Polacy wrzucają do puli 150 tysięcy (trupów), to jest liczba
  od której można licytować. Gra jest dziwna bo drugi karciarz nie podbija stawki,
  nie licząc jakichś nędznych i prawdopodobnie fałszywych groszy, postaci jakichś
  Pawłokom, Małkowic, czy innych Terek. Od czasu do czasu pojawia się jakiś
  zamożniejszy karciarz i lekką ręką dorzuci a to dwieście, a to trzysta, a nawet
  milion trupów. Wracamy do Motyki - jak na dłoni widać, ze ten banderowski szuler
  chciał załadować w ch.uja dzielnych Polaków, nie z nami te numery, tylko Żyd
  potrafi lepiej od Polaka mnożyć trupy, ale już niedługo, niedługo, już my mu,
  parchowi pokażemy. No więc dalej ten Motyka. Gdy ja się tu rozwodziłem nad tą
  grą, Motyka nie ustawał w badaniach i odkrył 7,5 miliona polskich ofiar UPA,
  tyle, że chłop zmądrzał, nie pi.erdolił się z jakimiś kwerendami, z jakimiś
  porównywaniami czegoś z czymś, jakimiś dokumentami, które i tak sa fałszywe, bo
  wiadomo, ani UPA, ani Sowieci,ani hitlerowcy w tym względzie nie próżnowali.
  Motyka przyjął metodę pani, która napisała cytowany przez Lechowskiego artykuł,
  na zasadzie: "a yebnę se coś z kapelutka i tak się nikt nie kapnie, a jak sie
  ktoś przyssie, to dostanie zyebkę, że banderowiec, że zaniża". Mamy więc Motykę
  z 7,5 milionami ofiar UPA i dodajmy do tego, że wykrył również, że Ukraińcy
  wymyśli te wszystkie polskie odwety. I tu się pojawia problem matematyczny, bo w
  zasadzie Motyka mógł poprzestać na najwyższej proponowanej stawce, czyli na 1,5
  mln ofiar, już to mu dawało pozycję polskiego historyka a on ją pomnożył przez
  pięć i jak go w takiej sytuacji zawakwlifikować, czy to np. historyk polski do
  którejś potęgi? Poniżej podaję link, do blogu Wołynianki, kobieta, przeżyła
  tragedię na Wołyniu, ale pisze tam: "Nikt nie wie ile UPA zabiło Polaków, może
  100 może 400 tysięcy." Przypuszczam, że ta kobieta jest dorosła i nawet fakt, że
  przeżyła tragedie wołyńską nie usprawiedliwia pisania głupot, bo jeśli zwalnia,
  to druga strona może twierdzić, że było na odwrót. Niestety nie jest to
  odosobniony przypadek, na podstawie, takiej luźno rzuconej informacji, niczym
  nie popartego stwierdzenia powstają różne durne artykuły, a nawet prace
  pseudonaukowe. Moja babcia będąc w szóstym miesiącu ciąży, wraz z moją 8. letnią
  wówczas matką i od dwa lata młodszą siotrą spi.erdalały przed banderowcami po
  tym jak zabili im męża i ojca , a mojego dziadka. Przeżyły i widziały straszne
  rzeczy, moja ciotka caly czas powtarzała wtedy, a niech nas już wreszcie zarżną,
  nie ch juz będzie spokój. Ale,ani moja matka, ani ciotka, nie piszą debilizmów
  na forach, czy blogach, że 100-400 tysięcy, może milion , dwa miliony. A może ta
  Wołynianka, to nie Wołynianka, tylko chooy wie kto? Mało wam 100 tysięcy!!!???
  Co chcecie udowodnić, co pokazać pisząc po raz tysięczny to samo. Czy macie
  ludzi za idiotów, analfabetów, za debili, którzy nie potrafią, czytać, albo
  "wyguglać" sobie "zbrodnie ukraińskie na Polakach", czy tak do obesranej śmierci
  chcecie te linki wklejać, żeby pamięć, sramięć itd. Kogo chcecie przekonać?
  Ukraińców? Czy wam się wydaje, że cała ta piątka z tego forum jest w stanie
  kogoś poza sobą przekonać, nauczyć, "wyprostować"? O co tak naprawdę wam chodzi,
  ale tak naprawdę. Co moja rodzina ma zrobić np. z tym - ciotkę mojej matki,
  Emilię, wujka Juliana, sześcioletnią Krystynkę, zamordowało UPA na poczcie w
  Nadwórnej. Jest tam a własciwie był, symboliczny grób. Tymczasem w 1963 roku
  bestialsko zamordowana przez UPA rodzina Moczulskich odnalazła się w Bytomiu, na
  ulicy Piekarskiej, gdzie mieszka do dziś. Uprzedzając atak Pysia - nie chcę
  przez to powiedzieć, że te 60 - 80 tysięcy trupów mieszka na ul. Piekarskiej w
  Bytomiu, ale ostrożnie z tymi "szacunkami", bo wyjdziecie na idiotów. Jeśli
  natomiast ktoś chce powalczyć ze mną na to kto ma więcej martyrologicznych
  trupów w rozdzinie, skasowanych przez UPA, Sowietów i Niemców, to zapraszam do
  walki w kwietniu, kiedy przyjadę do Przemyśla, nie każdy przyniesie swoje kwity
  i zobaczym, kto mi zaszczeka. A tu autentyczny dokument świadcżacy o 400
  tysiącach polskich ofiar wolynianka.blog.onet.pl/Zima,2,ID399106815,n
  O Jezu, jakie to długie.
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 27.02.10, 07:46
  Jo dlaczego ty mnie zarzucasz licytowanie się i statystykę? Nigdzie nie
  znajdziesz żebym się tym zajmował. Ja wyrażnie piszę tylko o zdegenerowanym
  systemie i jeszcze bardziej zdegenerowanych wyznawcach i kontynuatorach
  banderyzmu. Mogę cię zapewnić że najbardziej by mnie ucieszyło gdyby się okazało
  że jest tak jak to przedstawiają neobanderowcy. Nikt nie zginął z ręki upowca a
  wręcz przeciwnie doznali samych przyjemności. Byli troskliwie otaczani czułą
  opieką i na wszelkie możliwe sposoby ratowani przed okrutnymi szwabami i
  sowietami.Jestem gotów odszczekać wszystko co napisałem jeśli uda ci się
  przekonać i dowieść ze agitacja banderowców jest prawdą historyczną i nie ma
  zadnych dowodów a to co my wiemy sami i od innych jest jakimś wielkim spiskiem
  niewyżytych oszołomów i ksenofobów. Ja nawet w przypadku powodzenia twojej misji
  i walki o prawdę deklaruję że będę nosił do końca życia transparent z takim
  napisem; chwała bandera.oun,upa a Pawłokoma to największa zbrodnia ludobójcza
  wszechczasów dokonana przez lachów.
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 27.02.10, 08:01
  Panie Jobrawvo - z całym szacunkiem do Pana osoby ,chialbym tylko
  zasugrować że chyba nie nalezy przejmowac sie tym co pisze kilku
  oszołomow świetnie zabawiających się tragedią ludzka ,która
  wlaściwie ich nie dotyczy( historia) .
  Przeciez im nie chodzi o żadna pamięć dla ofiar tamtego okresu
  lecz o podkręcanie atmosfery nienawiści wobec Rusinow a dotyka to
  głównie Rusinow -tu w Przemyslu i na Podkarpaciu.
  Stąd, kiedy wypominaja zbrodne nacjonalistow ukraińskich na
  Wołyniu ,Ja im przypominam zbrodnie nacjonalistów polskich pod
  Przemyslem ( aby było bliżej a wlaściwie na miejscu)
  Okreslają UPA że to bandyci nie partyzanci .Ja okreslam Ak że to
  też byli bandyci nie partyznci .Jednosześnie podaję argumenty
  historyczne zaznaczając że nie wszyscy w UPA i AK byli bandytami.
  Wydzierają się o rozliczeniu zbrodniarzy - ja podkreslam że
  zarowno z jednej i drugiej strony tych zbrodniarzy nie ma -wymarli
  więc nie ma potrzeby siać zamęt oraz ziarno nienawiści by ktoś
  trzeci zbieral tego plon.itd
  Ale najbardziej ich denerwuja to że zawsze nawoluję do pojednaia
  przytaczając -cytując slowa biskupów Kościola rz- kat
  Wybaczamy i Prosimy o Wybaczenie !.
  Gdyz są to jedyne rozsądne slowa w sytuacji w jakiej znaleźli się
  obecnie Polacy oraz Ukraińcy !
  Będę im to stale powtarzał - i przy każdej okazji !
  aż się tego nauczą na pamięć i wejdzie im to w krew !.
 • Gość: aaa IP: *.brnt.cable.ntl.com 27.02.10, 08:43
  Jest zasdnicza roznica:
  W UPA prawie wszyscy byli bandytami, W AK niektorzy byli bandytami. I nikt tego
  nidy tu na forum nie negowal.
 • mat120 27.02.10, 12:50
  Jobrave, bądź łaskaw w końcu zauważyć, że nikt tu z Tobą nie
  licytuje się na ilości ofiar oszacowanych przez Motykę.:)
 • fanka_online 27.02.10, 08:37
  Niestety Mat, wszystko wskazuje na to, że "bóle kainowe" są chroniczne, a rany
  rozdrapywane nieustannie. I nie podejrzewałabym o ich jątrzenie żadnych wrogich,
  zewnętrznych sił, a wyłącznie jednostki związane ze środowiskiem organizacji
  nacjonalistycznych, z redakcją Naszego Słowa włącznie, podtrzymujące idee
  rewizjonizmu historycznego i propagujące kłamstwo w miejsce niewygodnej prawdy o
  ludobójstwie Polaków.
  Przyznaję, że zanim zaczęłam pisać na tym forum, nie miałam pojęcia o skali i
  stopniu wspomnianego powyżej ogłupiania oraz ilości osób zaangażowanych w
  szkodliwą propagandę "historii po mykołowatemu", co ze zrozumiałych względów,
  jest niepokojące.

  I jeszcze post scriptum dotyczące tematu nieruchomości, mała scenka rodzajowa.
  Rzecz się dzieje we wczesnych latach 90-tych. Autobus PKS zmierzający do Sanoka
  szczelnie wypełniony "turystami" zza wschodniej granicy i ich kraciastymi
  torbami. Siedząca tuż obok mnie kobieta zachwyca się kolejno mijanymi domami i
  zadbanymi gospodarstwami. Towarzysząca jej koleżanka w pewnym momencie mówi;
  "Nie przejmuj się, niedługo odbierzemy swoje i będziesz mogła sobie w tych
  domach wybierać!", na co pół autobusu wybucha radosnym śmiechem, a ja, z małym
  dzieckiem na kolanach czuję dreszcz biegnący po plecach.
  Nie sądzę, aby kobieta z autobusu sama wymyśliła sobie pomysł "odbierania" ( nie
  odkupywania!) gospodarstw Polakom. Siły, którym zależy na podtrzymywaniu idei
  nienawiści i nadziei nagłego wzbogacenia się skrajnie zubożałego narodu,
  stosujące zniewalanie umysłów szkodliwą propagandą, nie zaprzestały swojej
  działalności, chociaż wspomniane powyżej "niedługo" przeciągnęło się do blisko
  dwudziestu lat, a opanowana bogacącą się oligarchią i klanami mafijnymi Ukraina
  z każdym rokiem oddala się od cywilizowanego świata.
 • Gość: Miki IP: 79.139.112.* 27.02.10, 10:22
  Panie aaa - - z
  Z tą swoją teorię co wszyskich lub prawie wszyskich z
  odniesieniem bohaterow i bandytów powinien Pan zapoznać Niemca dla
  którego ci z AK to byli wszyscy Bandytami a ci z UPA wszyscy
  Partyzantami.
  Dla mnie wszyscy z AK i z UPA byli Partyzantami ( poza
  wyjątkami - bandytów kórych nie brakowało tak w AK jak i w UPA)
  Jednak w tej kwestii co przekonuję Pana ( Was ) z odniesieniem do
  określenia Partianen i Banditen -to Pan ( Wy) stale upieracie się
  że AK to faktycznie Banditen( bo tak stanowiły kowencje
  międzynarodowe a wy uparcie w tym temacie milczycie )
  Jednak oczywiste bandyctwo uparcie zwalacie na inne organizacje
  zbrojne nie tylko na UPA lecz nawet na te co miały charakter
  wolnościowy pomimo że obecnie propagandowo politycznie niewygodne .
  Polak zwlaszcza z AK ma zawsze być bohaterski ,szlachetny,
  dzielny , udzielający wszelkiej pomocy nawet nie bacząc na swoje
  dobro , oddany wolności i sprawiedliwości itd itd .
  Inni to zbrodniarze ,bandyci a nawet dzikusy jak ci z UPA Ukrainy
  i Talibowie ( a Polska to wielka cywilizacja tylko daczego ten
  minister Dzrewicki nazwal Polskę dzikim krajem - to chyba musi być
  Cham i nie o polskich korzeniach )
  Trudno - trzeba się pogodzić że :
  Bandyta jest bandytą i nie ważne z jakiej formacji . Dzisiaj w
  Afganistanie niewinne kobiety i dzieci też morduja nie z UPA a
  propagandowo twierdzi się że jest to bohaterski czyn zolnierza (
  nie powiem jakiego) godny nasladowania i hwały więc chcecie być
  bohateami do Afganistanu -zapraszamy - dobrze zapłacimy ?.
  W identyczny sposób gloryfikujecie bandytów z AK wskazując na
  bandyctwo UPA.
  A tymczasem i w AK i UPA byli Partyzanci ( choć Niemiec z
  odniesieniemdo AK uważa że BANDYCI)ale wśród tych Partyzantow byli
  zwykli BANDYCI co mordowali niewinnych ludzi ( w tym kilku letnie
  dzieci) jak w Pawlokomej i Małkowicach zabawiając się jednoczesnie
  tymi zbrodnami i tą tragedią ludzką -tak jak to czynicie obecnie na
  tym forum .
  Jednac się Potrzeba nie zaś igrzysk i zabaw z ludzkiego
  nieszczęścia - jak sadystycznym zwyrodnialcom na jakich si,e
  kreujecie .
  Kto popiera Bandyte sam staje się współbandytą .
  Wy to Bandyctwo popieracie z odniesieniem do AK natomiast ja nigdy
  nie twioerdzilem że w UPA nie było Bandytów i takich samych
  bandytow nie brakowalo w AK . Więc w przeciwieństwie do Was nie
  jestem współbandytą .I tym sie diametralnie różnimy !-O!
  Módlcie sie i powtarzajcie
  WYBACZAMY i PROSIMY o WYBACZENIE !
  PS
  Pani Faniu - a ta Pani w autobusie co jechała do Sanoka czasemi
  nie szeptala pani do ucha:
  PAMIATAJ LASZE - ( Faniu) SZCZO PO KRAKIW NASZE ?
  a Pani jej w odpowiedzi !
  Wie Pan Co !
  Ukraina to piękna polska kraina !
  Ot zwykła nie odpowiedzialna dziecinada - taka jak ze strony tych
  co na tym forum nakrecają wzajemna nienawiść oraz wrogość wobec tak
  bliskich sobie nacji jak Polacy i Ukraińcy .
  Jak by tak Niemiec w autobusie to mwił z odniesieniem do Prus i
  Śląska -co by Pani mu na to odpowiedziala ?
  pewnie ;
  Pamiętaj Szwabie że i za Odrą też was Ograbię !
  Śmieszne - NO NIE ? ale pytanie PO CO TO KOMU DZIŚ POTRZEBNE
  w UE ( Pewnie to nie pomysli pani rozumowania: że To co nasze to
  nie Wasze a to co Wasze to jest nasze ! - Dobre rozumowanie - tak
  od serca po polsku ! To porzekadlo doskonale znacie na pamięc -na
  więcej nie stać a Polak Potrafi i ma Pammięć że Hej !)
 • Gość: aaa IP: *.brnt.cable.ntl.com 27.02.10, 12:46
  No wiec idac za rada Mykoly porozmawialem w ciagu ostatnich godzin z paroma
  Niemcami i oni nie twierdza, ze AK to byli bandyci. Wprawdzie kilku z moich
  rozmowcow w ogolen nie wiedzialo co to AK wiec tym bardziej nie mogli uwazac ich
  za bandytow.
  Poza tym co do tego, ze Upowcy byli mordercami ma zdanie jakiegos Niemca?
  Wsrod Polakow zdarzali sie zwyrodnialcy i , jak juz pisalem nikt tego nie
  neguje. Ale nie sadze, zeby mozna sie bylo zgodzin na twierdzenie, ze ten fakt
  usprawiedliwia bestialskie morderstwa kanalii z UPA.
 • Gość: Genowefa IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.02.10, 10:28
  > wczesnych latach 90-tych. Autobus PKS zmierzający do Sanoka
  > szczelnie wypełniony "turystami" zza wschodniej granicy i ich
  kraciastymi
  > torbami.
  > a ja, z małym
  > dzieckiem na kolanach czuję dreszcz biegnący po plecach.

  Czy używanie dezodorantu pod pachami w tych okolicznościach jest
  koniecznością. Bo wybierając z kraciastej torby produkt zagraniczny
  i polski to ja wybiorę polski z powodów patriotycznych. Moze tylko
  ten zapach tanich perfum i potu i tak pozostanie.
 • Gość: O! IP: 79.139.112.* 27.02.10, 10:46
  Widzisz Faniu jak ci Pani Gienia dowaliła - bardzo
  śmierdząco -fuj .
  I Pani Gienia ma racje ? Bo przecież zawsze
  Pamieta Gienia ,że świat się zmienia
  teraz trudno o Jelenia
  a tu Fania się nie zmiwnia i wychodzi na Jelenia -O!
 • Gość: zetzet IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.02.10, 11:48
  Mykoła vel miki vel O! vel OO! vel Tak Tak vel Fiki Miki vel...
  Twoja inteligencja jest powalająca, nie każdy daje sobie z nią radę.Zastanawiam się tylko, dlaczego mimo twojego wieku (pamiętasz globulki Zet!) nie zrozumiałeś dlaczego Niemcy określali AK banditen a UPA partizen,
  i dlaczego nas odsyłasz po odpowiedź do Niemców a nie zapytasz ich sam?
  Twój ralatywizm który uprawiasz, porównując rzeczy nieporównywalne,
  zachwyt nad marmoladą Made in Mykoła wytwarzaną z g..na i miodu jest wręcz genialny.
  Ale uważam że masz prawo do życia i istnienia (choćby na tym forum)
  Niestety nie każdy daje się na to nabrać.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 27.02.10, 13:07
  Drugi mąż mojej śp. Babci, śp. Bronisław, był człowiekiem prostym, nie znał się
  na historii, tylko na robieniu nagrobków, bo był kamieniarzem. Historię jeśli
  znał, to jedynie poprzez osobiste doświadczenia. Był w obozie pracy w Niemczech,
  w Norwegii, pracował tam przymusowo dla organizacji. Bardzo chwalił Niemców, bo
  organizowali więźniom święta Bozego Narodzenia, a ci którzy pracowali
  efektywniej nagradzani byli wiekszymi racjami zywnosciowymi. Kiedy okazało się,
  że popsuł mu się wzrok, Niemcy zabrali go do okulisty i wrobili mu okulary,
  przechowywał je do końca zycia w oryginalnym pudełeczku z napisem "brulle".
  Chwalił Niemców za czystość, dobrą organizację, sprawiedliwość. Auschwitz uważał
  za jedną wielką ściemę, żydowski i komunistyczny wymysł. Bronisław był synem
  Polaka i Rusinki, tak dawniej mówiono o Ukraińcach - Rusini i tak do dzisiaj
  mówi np. moja matka. Choć Bronek był pół-krwi Rusinem, Rusinów nie darzył
  sympatią, od czasuw, a walk o Przemyśl i Lwów był nastawiony do nich wyłącznie
  antypatycznie. W latach 80. 90. zaczął odwiedzać go mieszkający w pobliżu
  sąsiad, Ukrainiec, który był w UPA, siedział za to w więzieniu. Gość chodził o
  lasce, bo miał coś z nogą (laska okaże się ważnym elementem tej opowieści).
  Bronisław, choć antypatycznie nastawiony, uznał, że nie ma co sie boczyć, gość
  odsiedział swoje, zapewne zrozumiał swoje winy, wszystko jest ok.
  To był początek lat 80. przyszedłem do babci odebrać jakiś tort. Rozmawiałem z
  nią w kuchni, a w pokoju siedział pan z UPA i rozmawiał z Bronisławem o polityce
  w czasach Bieruta. Nie śledziłem przebiegu tej rozmowy, ale w pewnym momencie
  Bronisław zaczął wykrzykiwać do pana z UPA "ty banderowski sku...synu!"
  okładajac go przy tym jego własną laską. Pan z UPA trafił do szpitala z ciężkim
  pobiciem, a Bronisław do sądu. Dostał jakis niski wyrok w zawieszeniu i zarówno
  w trakcie rozprawy jak i po dziwił się, że spotkało go to za pobicie banderowca.
  Głośno zastanwiał się, czy przemyski wymiar spraiwedliwości nie jest przypadkiem
  opanowany przez banderowców, za co sąd go upominał. Dalczego nagle Bronisław,
  który przez kilka lat serdecznie przyjmował sąsiada nagle skatował go jego
  własnym kijem? Otóż pan z UPA nieopatrznie stwierdził: Jak tu już będzie
  Ukraina, to was wszystkich przesuniemy za San. Owszem byli i są wśród Ukraińców
  tacy, którym sie marzyła i marzy Ukraina po San, a może nawet po Wisłę, ale ja
  znam też i takich Polaków, i to ludzi całkiem poważnych, którym się marzy
  odzyskanie Lwowa i Wilna i przepędzenie w pi.zdu Litwinów i Ukraińców. Takich
  Ukraińców i Polaków uważam za niebezpiecznych idiotów i chętnie osobiście bym
  ich rozstrzelał i wrzucił razem do jednego dołu. Uważam, że w dzisiejszych
  czasach zagrożenie ukraińskie, czy polskie jest wyłącznie hipotetyczne, na pewno
  trzeba być czujnym reagować na niebezpieczne zjawiska, ale spokojniej, znacznie
  spokojniej niż dzieje się to na tym forum. Jeśli uważamy się za naród wyjątkowy,
  madry, dobry, honorowy, to musimy wykazać się tymi cechami. Na Ukrainie powstał
  Instytut Pamięci Narodowej. Podniosła się w Polsce wielka w wrzawa, bo instytut
  będzie gromadził dowody w sprawie zbrodni popełnionych na Ukraińcach, w tym
  przez Polaków, no i dobrze, niech gromadzi, niech ukraińscy historycy
  przyjeżdżają do Polski i niech polscy bez przeszkód jadą tam, niech wspólnie
  ustalą - w miare możliwości prawdę historyczną, niech jedni drugim pomagają
  niech ustalą ponad wszelką watpliwość, kto, kogo i gdzie. Odbędzie się to z
  pozytkiem dla obu stron. Jednocześnie z całą stanowczością tepić trzeba
  wszystkie "dzikie" upamiętnienia, zarówno po jednej i po drugiej stronie. Jesli
  juz mają byc, to oficjalne poprzedzone badaniami łącznie z ekshumacją. To
  wszystko wymaga bardzo dojrzałego, spokojnego podejścia. Wczoraj w ambasadzie RP
  rozmawiałem z Radkiem Sikorskim, był swieżo po wizycie w Kijowie, MSZ ma pewne
  pomysły na rozwiązanie kwestii o których tu zawzięcie dyskutujemy, ale warunkiem
  -jak powiedział - jest odsunięcie L. Kaczyńskiego od władzy, ja chętnie się do
  tego przyłożę.
 • mat120 27.02.10, 18:41
  Gość portalu: jobrave napisał(a):
  Wczoraj w ambasadzie RP rozmawiałem z Radkiem Sikorskim, był swieżo
  po wizycie w Kijowie, MSZ ma pewne pomysły na rozwiązanie kwestii o
  których tu zawzięcie dyskutujemy, ale warunkiem -jak powiedział -
  jest odsunięcie L. Kaczyńskiego od władzy, ja chętnie się do tego
  przyłożę.

  Czyli za zostanę prezydentem to zrezygnuję z dotychczasowej praktyki
  nic nierobienia, chowania głowy w piasek i wystawiania zadka?:)
 • Gość: umieram z ciekawoś IP: *.fejk.se 27.02.10, 22:07
  ma pewne pomysły na rozwiązanie kwestii o
  których tu zawzięcie dyskutujemy

  Czyli pomoże wam zwalić winę za Pawłokomę na Ukraińców albo Żydów???
 • mat120 27.02.10, 22:48
  Gość portalu: umieram z ciekawoś napisał(a):

  > ma pewne pomysły na rozwiązanie kwestii o
  > których tu zawzięcie dyskutujemy
  >
  > Czyli pomoże wam zwalić winę za Pawłokomę na Ukraińców albo
  Żydów???

  Nie wiem jakie pomysły może mieć minister, który przez lata
  swego "ministrowania" udowodnił, że jego najlepszymi pomysłami był
  całkowity ich brak.:)) Może strzeli jakąś nową minę.:)
 • Gość: :) IP: 109.243.199.* 27.02.10, 11:44
  I nie podejrzewałabym o ich jątrzenie żadnych wrogich
  zewnętrznych sił, a wyłącznie jednostki związane ze środowiskiem
  organizacji nacjonalistycznych, z redakcją Naszego Słowa włącznie,
  podtrzymujące idee rewizjonizmu historycznego i propagujące kłamstwo
  w miejsce niewygodnej prawdy o ludobójstwie Polaków.


  A o jakiś przykład negowania ludobójstwa Polaków na tym forum
  mógłbym poprosić?
  O uzasadnianie reszty wywodu nie proszę ze zrozumiałych względów.
  Sam wszak napisałem, że tylko zdrajca i banderowiec może mieć
  czelność pisać o fobii i głupocie prawdziwych Polaków,
  reprezentowanych w tym wątku przez wybitną panią badaczkę,
  wielbiciela jej talentów pana Lechowskiego i pana Pysia, który
  zapomniał donieść co tam panie w Pikulicach, ale na pewno się
  zreflektuje i napisze.

  Przyznaję, że zanim zaczęłam pisać na tym forum, nie miałam
  pojęcia o skali i stopniu wspomnianego powyżej ogłupiania oraz
  ilości osób zaangażowanych w szkodliwą propagandę "historii po
  mykołowatemu", co ze zrozumiałych względów, jest niepokojące


  Ja tam miałem pojęcie o skali ogłupiania, bo z rewelacjami szanownej
  pani badaczki już się kiedyś zetknąłem. Opis współczesności "po
  mykołowatemu" jest lepszy od historii "po mykołowatemu"? Czy może
  uważasz, że ogłupianie w słusznej sprawie jest OK? Nie, nie jest.
  I czym się właściwie różni Twoja argumentacja od argumentacji
  Mykoły? Na poparcie tezy o rzekomym wykupywaniu nieruchomości w
  centrum Przemyśla oraz tworzenia zamkniętych ukraińskich enklaw
  wokół niego przytaczasz historyjkę o odbieraniu, a nie wykupywaniu
  gospodarstw zasłyszaną 20 lat temu w PKS-ie.
  Zbrojcie się ludzie, bo jedna pani drugiej pani powiedziała w
  autobusie, że będą odbierać, a przecież wiadomo jak. Najlepiej jakąś
  rzeź prewencyjną zorganizować, żeby sobie nie myśleli.

  Siły, którym zależy na podtrzymywaniu idei nienawiści i nadziei
  nagłego wzbogacenia się skrajnie zubożałego narodu, stosujące
  zniewalanie umysłów szkodliwą propagandą, nie zaprzestały swojej
  działalności, chociaż wspomniane powyżej "niedługo" przeciągnęło się
  do blisko dwudziestu lat,


  Znaczy, że już będą odbierać i wyrzynać, bo te 20 lat od podróży
  autobusem jakoś właśnie mija? Nie żebym się czepiał. Tak pytam, bo
  nie chciałbym przeoczyć. Milionerem wprawdzie nie jestem, więc
  zubożały naród nie będzie miał ze mnie specjalnego pożytku, ale na
  jakąś dekapitację chyba mógłbym liczyć? Jak nienawiść, to nienawiść
  w końcu, a za zdemaskowanie prawdziwych intencji wrogich sił może mi
  po czasie jakiś pomniczek postawią. Lepsze to niż zdechnąć na Volvo
  S 80, co mi niechybnie grozi, jak nadal będę taki nieuważny, a to
  raczej nieuleczalne :)
 • Gość: Tak Tak IP: 79.139.112.* 27.02.10, 12:12
  To forum wygląda tak ( niby ma wyglądać Tak)
  opluwać Ukraińcow , czynić z nich urodzonych zwyrodnialców i
  bandytow, żadać szczególnego napiętnowania oraz zadość uczynienia
  od Ukraińca a jednoczesnie Polaka kreować na bohatera i wielce
  cywilizowany narod bez zbrodniarzy oszustow ,klamcow,świń,Chamow i
  brudasow itp.
  Wszyscy jednogłośnie mają takiej opini PRZYTAKIWAĆ i nie wolno
  powiedziec -zadnego choćby prawdziwego słowa lub podzielić sie
  prawdziwą opinią.
  Bo inaczej staje sie ten oponent lub obrońca prawdy - szowinistą
  nacjonalista, banderowcem ,głupcem ,klamcą , oszcerca, wręcz
  zacieklym wrogiem polski oraz polskości itd itd .
  Tak tutaj na tym forum - ma byc -czyli ORNUNG czyli nadal po
  Bolszewicku lub w Hilera wydaniu bo Rasa Panow mowi a rasa pod
  ludzi słucha i przytakuje chocby Pan kłamał i oszukiwal( cenzorzy
  jak wsciekłe psy czuwaja ,gryzą oraz zaszczekują - a tu jest ich
  kilku razem z jakimś Psiną na czele) .
  Co do banditen i Partizanen - to nie mnie o to pytać lecz Niemcow
  i historykow polskich -zwlaszcza Wojska Polskiego ,bo oni ten
  temat doskonale znają i wyjaśniają z odniesieniem co dotego że
  Niemiec miał tak prawo mowić . A skoro mial takie prawo to
  Ukrainiec i Polak też ma takie prawo .
  Tak tak twierdzi jednak że AK nie było Banditen lecz Partizanen a
  ci banditen znajdują się wkazdej nacji i każdej organizacji typu aK
  i UPA . Więc nie ma co okreslac UPA Banditen a AK Partizanen bo
  akurat dla Niemca i Historyka WP jest odwrotnie. A tu fałsz i
  obluda w polskim wydaniu i w polskiej propagandzie przesiąknietej
  jeszcze szowinizmem i nacjonalizmem w wydaniu bolszewicko-
  hitlerowskim z agresją przeciwko mykole - bo mowi prawdę . Skoro
  klamie sieje nienawść bądź szkaluje polski narod - to od tego jest
  prokurator oraz Sąd .
  Tak to widzę
  TAK TAK -tak to widze i tak to odbieram . Tym ktorym to nie na
  rękę to ich sprawa nie moja bo jako Rusin mam takie samo prawo mieć
  Polaka za bandyte jak polak ma Ukraińca za bandytę jednak znacznie
  większej krzywdy od Polakow doznali Ukraińcy niźli Polacy od
  Ukraińcow.
  TAK TAK - fałsz i obluda wasza nie ma granic dlatego moje motto -
  identyczne z biskupami kosciola rz-kat.
  Wybaczamy i Prosimy o Wybaczenie - PONIATNO czy NIE ROZUMNO - Hę
  Tu wiek nie ma znaczenia - wystarczy popatrzeć na powaznych i
  wiekowych politykow polskich, co mówia ,jak mowią oraz jak się
  zachowuja .
  Blazny w szczegolnym wydaniu zaś z polski uczynili nie normalny
  kraj lecz CYRK w swoim wydaniu .
  Jednać nam nie trzeba - BŁaZNOWAĆ
  Nie być zetzet czyli niby dobrze widzi a zezowaty -widzący na skos
  lub krzywo widzący - widać stąd taka- ksywa Zet Zet - też bez
  myslącego błazna-cenzora tego forum .
 • lechowski51 27.02.10, 12:46
  mykola pisze;
  Dla mnie wszyscy z AK i z UPA byli Partyzantami ( poza
  wyjątkami - bandytów kórych nie brakowało tak w AK jak i w UPA)
  Jednak w tej kwestii co przekonuję Pana ( Was ) z odniesieniem do
  określenia Partianen i Banditen -to Pan ( Wy) stale upieracie się
  że AK to faktycznie Banditen( bo tak stanowiły kowencje
  międzynarodowe a wy uparcie w tym temacie milczycie )

  Od paru miesiecy nie polemizuje z tym banderowcem.Ty razem uczynie wyjatek, bo
  te slowa powtarzane jak mantra,stanowia o istocie sporow na tym forum pomiedzy
  Polakami a Ukraincami mieszkajacymi w Polsce.
  Dla neobanderowcow istnieje znak rownosci pomioedzy AK a UPA.Dla neobanderowcow
  dlatego tez,nie ma rowniez rozroznienia pomiedzy ludobojstwem na Wolyniu i
  Malopolsce dokonanego rekami upowskich rzeznikow a Pawlokoma,ktora byla
  incydentem w dziejach walk polskiego podziemia.
  Wystarczy siegnac do dokumentow stanowiacych o celach i metodach jakie stawialy
  przed soba AK i UPA aby sie przekonac ze rzez niewinnych polskich kobiet i
  dzieci stanowila cel jaki sobie ukrainscy zbrodniarze z UPA postawili na drodze
  do Wilnej Ukrainy.
  Dla mnie jako Polaka nie jest istotne czy w Pamlokomie wymordowano 150 czy 350
  niewinnych i bezbronnych ludzi.Jest to czyn ochydny niezaleznie z jakich pobudek
  zostal dokonany.Nie interesuje mnie rownie i wielu na tym forum Polakow,czy
  racje ma Motyka czy inny historyk.Nie interesuje mnie jobrave czy upowscy
  rzeznicy zaszlachtowali 80 czy 200 tys niewinnych istot.Dla mnie sa
  zbrodniarzami a nie partyzantami i zolnierzami na jakich chca ich tutaj i na
  innych ukrainskich forach mianowac mykola,darino czy piotrz.
  Oni nie zachowuja zwyczajnej ludzkiej przyzwoitosci gdy zwyrodnialcow z UPA
  zrownuja z zolnierzami AK.Lepiej!Upowcow zrownuja swiadomia z Ukraincami.
  Powtarzam wiec jeszcze raz.Rzeznicy upowcy to czesc narodu ukrainskiego.Rzeznicy
  upowscy mordowali tez swoich rodakow ktorzy nie akceptowalo ich faszystowskiej
  ideoologii i metod.
  Celowo w tym watku upublicznilem material mowiacy o Pawlokomie jako nowym
  Jadwabnem.Jeszcze nie tak dawno Gross i jego pomagierzy z GW chcieli nam wmowic
  ze niczym nie roznimy sie od Niemcow,bo w Jedwabnem spalilismy 1500
  Zydow.Dzisiaj mykola i inni neobanderowcy na tym forum mowia-Jestescie tacy sami
  jak Ci z UPA,tak samo jak oni dokonaliscie zbrodni w Pawlokomie.
  Podaj wiec reke jobrave klamcy mykole i spieraj sie czy jego wspolbracia z UPA
  wymordowali nas 80 czy 200 tys...ja na bicie piany w neobanderowskim bagnie nie
  mam sil.
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: zetzet IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.02.10, 12:49
  Mykoła nie używaj tu swojej marmolady
  to już nie działa, zmień recepturę!
  ale nie będzie to już marmolada!
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 27.02.10, 15:20
  Jo wyłożyłeś punkt widzenia sprawy przez rząd który ma gdzieś ten epizod
  historii. A sikorski wyrażnie powiedział w tv że wspólna komisja ustali wspólną
  historię tak aby nie było zadrażnień. Chyba nie jesteś na tyle niedomyślny aby
  nie wiedzieć jak to ustalanie będzie wygladało. Jedynym sposobem jest likwidacja
  ugrupowań nacjonalistycznych i neobanderowskich a przede wszystkim
  przeproszeniem i wyrzeczeniem nacjonalistycznych mrzonek których jedynym celem
  jest życie na koszt innych poprzez rabowanie, mordowanie i grabież. Ja wiem że
  ludziom którym przez całe życie wmawiano że grabieżca, morderca i okrutnik jest
  bohaterem trudno pojąć że można żyć inaczej. Po bożemu i w zgodzie z
  sąsiadami.Nie jest to sprawa na dzisiaj. Muszą minąć pokolenia aby tę prawdę
  opanować. Ale zacząć trzeba już dziś!
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 27.02.10, 17:17
  Mamy tu od czynienia z pewnym nieporozumieniem, otóż partyzantka nie jest sama w
  sobie słowem o konotacji negatywnej, czy pozytywnej, słowo to określa jedynie
  sposób prowadzenia walki, a partyzantki były różne: prawicowe, lewicowe,
  faszystowskie, szlachetna i bandycka, różne. Często słyszymy, że ktoś źle się
  czuje, bo ma tarczycę, czy prostatę, ale tarczycę ma każdy ssak, a prostatę
  każdy mężczyzna, dopiero jesli powiemy o nadczynności, niedoczynności, lub
  nowotworze w pierwszym przypadku i np. przeroscie, czy nowotworze drugiegfo
  organu, wówczas wiemy o co naprawde chodzi, tak więc partyzantka sama w sobie,
  to jedynie oznaczenie sposobu walki. Jesli jednak partyzanci biją, mordują
  ludność cywilną, rabują, to jest to nadal pratyzantka, bo oprócz tego bije się
  jeszcze z regularną, lub regularnymi armiami itp., tyle, że bandycka. A jeśli
  element walki nie występuje, to jest to zorganizwana grupa przestępcza. UPA
  oprócz eksterminacji polskiej i nie tylko polskiej ludności cywilnej walczyło
  równiez przeciw Sowietom, Polakom i Niemcom. Takie są fakty. Choć sporo ludzi na
  zachodniej Ukrainie, oraz - jak sądzę - większość Ukraińców w Polsce ocenia UPA
  pozytywnie, przyrównując UPA do AK, to pod pewnymi względami ma rację, ale tylko
  pod pewnymi - obie te formacje walczyły o wolność swoich narodów. I niestety na
  tym porówania się kończą - bo UPA dokonywała również zaplanowanych czystek
  etnicznych i w zasadzie nawet od tego zaczęła, a Armia Krajowa takiego zadania
  nie miała, a ponieważ nie miała, tych zbrodni było bez porównania mniej.
  Zbrodnia rodzi zbrodnię. W latach 90. byłem w Izraelu, zeby zrobic wywiad z
  Salomonem Morelem, powojennym komendantem obozu w Jaworznie. Temu człowiekowi
  Niemcy wybili całą bliższą i dalszą rodzinę. Morel miał w dupie swój naród
  żydowski, holocausty, shoahy, on przezywał stratę rodziny i postanowił, że
  poswięci swoje zycie na to, by mścić się na tych co mu to uczynili. I tak
  poprowadził swoje zycie, ze wreszcie Niemcy wpadli w jego łapy i Ukraińcy
  zresztą też, czy nawet Polacy. Nie krywał, że wyprawiał tam potworne rzeczy
  mając przed oczami trupy sowich bliskich. Byc może gdyby nie Bandera i jego
  zausznicy UPA zasługiwała by na miano bohaterskiej formacji, ale ta czystka
  absolutnie to przekreśla. Bandera, chciał, żeby poza zakończeniu wojny mieć w
  ręku atut w postaci czystych etnicznie terenów, na których miało powstać
  wysnione ukraińskie państwa. Jak juz wspomniałem, Armia Krajowa, podległa
  rządowi w Londynie, nie miała takich zleceń od rządu, nie mówiono tram Borowi -
  Komorowskiemu: "Słuchaj, wyrżnij tych Ukraińców, bo jak się wojna skończy, to
  Galicja Wschodnia do nas wróci. Wyczyść to w cholerę." Do chwili kiedy można
  było sądzić, ze tzw. kresy ponownie będą polskie, żadnych dyspozycji czyszczenia
  z Ukraińców nie było. Później tym bardziej. Akcja "Wisła" nie była ani w teorii,
  ani w praktyce czymś co miało na celu fizyczną eliminację Ukraińców. Co nawiasem
  mówiąc bardzo mnie dziwi, bo okazja po temu była wymarzona, żeby raz na zawsze
  kwestię ukraińską. Ja gdybym był decydentem i posiadał opowiednie predyspozycje
  charakterologiczne, kazałbym wojsku i milicji wybić całą cywilną ludność
  ukraińską, łącznie z dziećmi i zwaliłbym to na polskie podziemie, ludowe państwo
  polskie urządziłoby piękny pogrzeb, czy pogrzeby i byłoby po sprawie - a dodatek
  szybko i tanio. Na szczęście dla Ukraińców nawet komuniści nie byli tak
  pragmatyczni i pomysłowi jak ja. Jakkolwiek to zabrzmi, ekterminacja ludności
  polskiej mogła sie jeszcze - punktu widzenia banderowców (nie mojego) - dać
  uzasadnić, ale przecież 1944, a w 1945 na pewno, wszytstko już było jasne - na
  Samostijną Ukrainę,w granicach, które wczesniej roiły się Banderze, nie było
  szans. Polska nie miała szans na Lwów i wilno, a Ukraińcy tymbardziej na własne
  państwo, ale czystek nie zaprzestano, kontekście istniejącego juz podziału
  świata, nabrały one wymiaru tragicznego absurdu. Możemy sie oburzać na upowców,
  na Banderę, nie możemy się oburzać na zwykłych ludzi. W wiekszości byli, to
  prości wieśniacy, nie mający pojęcia o wielkiej polityce, któremuś z nich np.
  Polacy zamordowali bliskich i on nie będzie bawił się w subtelności, nie będzie
  myślał i dociekał: "Aha, to musieli być jacyś źli Polacy, bo dobrzy nie
  zatłukliby mi rodziny", albo "Dobrze ci Polacy zrobili, bo pewnie UPA znowu
  wytłukło jakichs Polaków. Ok należało mi się." Zwkły szary człowiek nie rozumuje
  całościowo, on patrzy przez pryzmat własnych doswiadczeń, nie anlalizuje
  sytuacji międzynarodowej, jego świat to jego rodzina jego wioska i dwie trzy
  sądziedzkie czasem wyprawa do powiatu. Już go nikt nie przekona, że Polacy są w
  porzo, tak jak nikt nie przekona tych Polaków co przezyli upowskie rajdy, że UPA
  to konfraternia kryształowych rycerzy. Nie zawsze wiem o co Mykole chodzi, ale
  ja mając obrzydzenie do standardowego podejścia do kwestii o których dyskutujemy
  i dystans, na który juz czas najwyższy, nie widzę w jego wypowiedziach, żadnego
  "banderyzmu", ani poparcia dla zbrodni jego pobratymców. to, że pewnych rzeczy
  nie nazywa po imieniu, że unika odpowiedzi na pewne pytania, może wynikac ze
  zupełnie innych powodów, trzeba wziąc również pod uwagę, ze przezył w
  dziciństwie akcję Wisła, co mogło przecież być jakąś traumą, złym
  doświadczeniem. No ale jest juz chyba na tyle dojrzały, żeby jednak nie
  porównywać UPA do AK, która nota bene rozwiązana została w 1945 roku. Jeszcze o
  słowo dr. Koniecznym, zdarza mi się zwracać do ludzi wulgarnie, ale nigdy nikogo
  nie obgaduję, unikam tez plotek, ale jesli chodzi o dr. Koniecznego, to po
  pierwsze, cały ten jego "background" dotyczacy Pawłokomy jest bardzo płytki,
  jednostronny - mieszkali tam źli ukraińscy podp.ierdalacze i polscy święci, ale
  dr. Konieczny przez większość swego życia uczciwie i gorliwie służył komunistom,
  a oni uczciwie go nagradzali. Mnie to akurat nie przeszkadza, ale co na to Mat,
  Pysio o Lechowski dla których taka okoliczność jest dyskwalifikująca?
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 27.02.10, 18:14
  Jeśli o mnie chodzi to chciałem się zapytać skąd ty masz czas na szkolenie i
  czy to są korepetycje za które płacisz czy ten twój prowadzący ma papiry w
  porządku chodzi o kwestię dotyczącą psyche. My nie mamy pięciu lat żeby nas
  takie pierdoły przekonały. Tak się domagasz papierów na to co my piszemy. To
  wymień jakąś operację przeciwko szwabom lub sowietom. O jedynej jaką znam to
  była przeciwko państwu którego upa była w większości obywatelami. Chodzi
  mianowicie o mordowanie umęczonych odwrotem naszych żołnierzy. Tu nie chodzi
  nawet o rodzaj i sposób walki ale o zbrodniczą ideologię która dopuszcza
  mordowanie i grabież .
 • mat120 27.02.10, 18:33
  Gość portalu: jobrave napisał(a):

  UPA oprócz eksterminacji polskiej i nie tylko polskiej ludności
  cywilnej walczyło równiez przeciw Sowietom, Polakom i Niemcom.

  Zapomniałeś jeszcze dodać, że również przeciw Ukraińcom. Mają tu
  całkiem niezły urobek.

  Gość portalu: jobrave napisał(a):
  dr. Konieczny przez większość swego życia uczciwie i gorliwie służył
  komunistom..

  Przyznam, że ten argument zwalił mnie z nóg.:)
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 27.02.10, 19:22
  Dlaczego nikt z neo banderowców nie chce przyjąć do wiadomości że stają się
  apologetami jednej z najbardziej zbrodniczych doktryn! Rozumiem ich powód. Jest
  to ideologia zakładająca że można żyć cudzym kosztem. Zamordować, ograbić i
  złupić co się tylko da. Ale prawda jest inna! Góra ma zawsze możliwość większą
  uniknąć odpowiedzialności i zwiać ze złupionym towarem i tam korzystać z owoców
  przestępczej działalności i cieszyć się beztroskim życiem. Natomiast porzucone i
  zdradzone doły muszą płacić za swoją łatwowierność i najczęściej kończy się to
  dla nich tragicznie. Jeszcze nigdy w historii świata ten typ nacjonalizmu nie
  doprowadził do zwycięstwa. Mam prawo przypuszczać że neo banderyzm jest
  wzorowany na upowskim nacjonalizmie. Już po raz nie wiadomo który się zdziwię;
  jak można być tak naiwnym, głupim i niepoprawnym.
  Mat ja myślę że z jego charakterem coś nie tak i należy się spodziewać jeszcze
  bardziej powalających rewelacji. On jest gotów uznać że to my zaatakowaliśmy
  będącą częścią naszego państwa ukrainę a niemcy i ruskie przybyli z odsieczą.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 27.02.10, 20:12
  "dr. Konieczny przez większość swego życia uczciwie i gorliwie służył
  komunistom, a oni uczciwie go nagradzali. Mnie to akurat nie przeszkadza, ale co
  na to Mat,Pysio o Lechowski dla których taka okoliczność jest dyskwalifikująca?"
  To moja wypowiedź w całości. Myślałem po prostu, że podobnie jak pozostałe osoby
  z Forumowego Obozu Narodowego, nie ufasz komunistom. Tylko tyle. Jeśli chodzi o
  fakt pominięcia Ukraińców wśród tych z którymi walczyło UPA, to się śpieszę
  donieść, że UPA nie walczyło, bo trudno nazwać walka likwidację tych, którzy
  odmawialia służby w UPA, mordowania, pomagali Polakom, lub ukrywali ich. Chętnie
  bym gdzieś poczytał o upowcach, którzy nie chcieli zabijać, odmawiali wykonania
  zbrodniczych rozkazów, dezerterowali, albo tacy, którzy mieli wyrzuty sumienia.
  Oglądałem ostatnio na BBC4 reportaż o 7 esesmanach, którzy za Franco zanlexli
  azyl w Hiszpanii i do dziś tam zyją bez przeszkód. Tylko dwóch ma wyrzuty
  sumienia, pozostali maja w domach portrety Hitlera i zgodnie twierdzą, że Żydami
  i bolszewikami trzeba było zrobić porządek, gdyby mogli jeszcze raz zacząc
  zycie od nowa, zrobili by to samo. Kiedyś sądziłem, że wszyscy niemieccy
  żolnierze byli jednakowi, jednak jakies 30 lat temu po przeczytaniu znakomitych
  "Przygód Wernera Holta" Dietera Nolla, oczy mi się otworzyły. Nie moge uwierzyć
  w to, że wszyscy upowcy ochoczo brali się do mordowania, że strzelając do
  własnych żon odczuwali jedynie obojętność, nie wierzę w brak refleksji, czy
  chociazby wewnętrznego buntu.
  Pysio, naprawdę nie mogę z Tobą dyskutować, wypisujesz różne głupoty z gatunku
  "ni przypiął, ni przyłatał". Spróbuj napisać coś normalnie. Dziwię się, że Twoi
  forumowi komilitoni, nie zwracają Ci uwagi. Wiem, rozumiem, ze solidarność, ze
  Polacy powinni trzymać się razem, że jedność na zewnątrz, ale bez przesady, nie
  udawajcie, ze tego nie zauważacie.
 • Gość: Tak tak IP: 79.139.112.* 27.02.10, 19:37
  Nie ma neo baderyzmu ani neo szowinizmu w wydaniu polskim lub
  ukraińskim .
  Są słowa !
  Wybaczamy i Prosimy o Wybaczenie - one mówią same za siebie jak
  tez za UPA oraz za AK.
  Jak wam się to Podoba - Bo mnie BARDZO i jestem ZA
  a kto ze mna - Prosze -zaraz zobaczymy ile ludzi na tym Forum chce
  Pokoju i Spokoju !
  Pozdrawiam Was bracia i siostry tymi slowami bo wiedze że
  faktycznie to forum nie jest dla ludzi o poglądach pacyistycznych i
  chcących pokoju oraz spokoju lecz dla zwyklych JUDASZY w nowym neo
  faszystowsko polskim wydaniu .
  TAK TAK - neo faszystowskie polskie wydanie w myśl zasady tych neo
  szwoino -faszystów Bij Zabij Wvbo winien nie winien Ukrainiec Gnić
  Powinien !
  Tylko co im winni Łemkii Bojki ,Austro wegrzy -nawet ci spod
  Krynicy i Krakowa ?
 • Gość: :) IP: 94.254.225.* 27.02.10, 19:57
  Mykoła, ja nie wiem czy istnieje ukraiński neobanderyzm i polski
  neofaszyzm i szczerze mówiąc temat lata mi koło nosa. Widzę
  natomiast, że sztuka trollowania, którą niewątpliwie uprawiasz na
  tym forum ma się doskonale i przynosi efekty, bo rozważania o tym
  kim jest Mykoła, co naprawdę myśli Mykoła, co zrobi (z nami) Mykoła,
  gdy już będzie miał okazję są solą tego forum.
  W pełni uznania dla Twoich talentów cofam zatem wcześniejsze kpiny i
  zapraszam na własnoręcznie przyrządzony bimberek z palonym cukrem,
  gdy tylko przyjadę do Przemyśla. Chętnie się z Tobą napiję jak
  Austro-Węgier z Austro-Węgrem w pokoju i spokoju. Howgh!
 • fanka_online 27.02.10, 20:36
  Ogromnie się dziwię Twojemu osobistemu idolowi i rzecznikowi prasowemu, a
  prywatnie zapewne bliskiemu przyjacielowi, że od miesięcy znosi tu Twoje
  kłamstwa, brednie i wszelkie debilizmy, których od dawna nikt z nas już nie czyta.
  Dawno powinien Cię nauczyć, przynajmniej zasad polskiej ortografii, a głupawe
  teksty cenzurować, albo zacząć je pisać za Ciebie.
  Jak Ci nie wstyd, Mękoła w tak prymitywny sposób kompromitować się na publicznym
  forum!
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 27.02.10, 21:06
  Oni tu nie są po to by dyskutować na argumenty oni są tu służbowo i wykonują
  zadanie. Postępują zgodnie z instrukcją. Łatwo to sprawdzić czytając teksty. O
  co by nie zapytać warianty odpowiedzi są gotowe i najczęściej nie mają
  najmniejszego związku logicznego ż pytaniem. Nam się wydaje że to jakiś bełkot
  ale to tylko efekt szkolenia. Szkoda ze do tego celu wzięto tępaków. Myślę ze
  nawet średnio inteligenty nie chce brać udziału w przedsięwzięciu w którym co
  najmniej można się ośmieszyć. I musiano postąpić jw.
 • Gość: Tak tak IP: 79.139.112.* 27.02.10, 21:08
  Kompromituje się nie ten co mowi prawdę lecz ten co
  oszukuje ,klamie ,klamsi ,przekręca ,czyni z sibie nad czlowieka
  a Tak Tak mykolę do takich nie zalicza Mykolę ,lecz tych pseudo
  Polakow ziejacych nienawiścia do wszystkiego co zwiazane jest z
  Rusinami. Widac Mykola mówi i pisze językiem naszych polskich
  prezydentów od Walęzy począwszy a na ostatnich kończywszy .
  Inaczej przeciez Polak nie zrozumie co do niego sie mówi lub pisze.
  O TAKA JEST POLSKA O TAKE POLSKEM JAKO TAKO NABOSAKO SIEM BIŁ !
  Nie o pisownie chodzi lecz o treść i sens słow- mila i sympatyczna
  Pani F. Wystarczy że doskonale rozumiesz o co chodzi - i OTO
  CHODZI !
  Cieszę się że udało mi się choć trochę pouczyć was prawdy i
  historii Zbrodni- Winy oraz Przebaczeni !
  Wybaczać iProsic o Wybaczenie !
 • fanka_online 27.02.10, 21:19
  Gość portalu: Tak tak napisał(a): Cieszę się że udało mi się choć trochę pouczyć
  was prawdy i historii

  To prawda, sikanie do ukraińskiego mleka już nam się śni po nocach i o tej
  niewybaczalnej zbrodni będziemy pamiętać po kres swych dni, ale dlaczego, przy
  okazji, kompromitujesz swojego rzecznika, który "jako człowiek kulturalny,
  wykształcony i światowy" lecz porywczy w słowach ( chyba nie tylko) powinien Ci
  dawno porządnie przywalić za durnoty, jakie tu publikujesz.

  P.S. Wybierasz się gdzieś? Jeśli do Huty Pieniackiej, to odpuść sobie.
 • Gość: trele morele IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.02.10, 21:27
  fanka_online napisała:
  > Twoje
  > kłamstwa, brednie i wszelkie debilizmy, których od dawna nikt z
  nas już nie czy
  > ta.

  Fanko zamiast pisać co inni mają robić, daj pierwsza przykład :))
 • lechowski51 28.02.10, 11:22
  jobrave pisze;
  Jesli jednak partyzanci biją, mordują
  ludność cywilną, rabują, to jest to nadal pratyzantka, bo oprócz tego bije się
  jeszcze z regularną, lub regularnymi armiami itp., tyle, że bandycka. A jeśli
  element walki nie występuje, to jest to zorganizwana grupa przestępcza. UPA
  oprócz eksterminacji polskiej i nie tylko polskiej ludności cywilnej walczyło
  równiez przeciw Sowietom, Polakom i Niemcom. Takie są fakty.

  Ty jobrave w przeciwienstwie do mykoly nie jestes posiadlym sztuke pisania
  kretynem.Malo tego!.Sadze ze doskonale wiesz kto zgodnie z konwencjami
  miedzynarodowymi jest partyzantem i jakie przyslugija mu prawa.
  Piszac zatem to co powyzej wiem ze swiadomie klamiesz wyslugujac sie
  banderasom,ktorzy jak Ty chca rzeznikow mordujacych niwinna ludnosc cywilna
  nazwac zonierzami/partyzantami/,czyli dokonac historycznego klamstwa i zrownac
  UPA z AK.
  Wiem ze znow wypiszesz elaborat o wyzszosci Swiat Bozego Narodzenia nad
  Wielkanoca.Daruj wiec sobie!.Idac zgodnie z Twoja logika myslenia moglbym Ci
  udowodnic ze SS-mani tez byli dzielnymi zolnierzami bo walczyli o wolnosc
  Niemiec na Slasku i Pomorzu a walczyli dzielnie z z polskimi bandytami ktorzy
  uzywali karabinow przeciw dywizjom pancernym SS.
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 28.02.10, 16:25
  Nie ekscytuj się, podałem najbardziej popularną definicję, która występuje w we
  wszystkich encyklopediach i słownikach - jest to tylko i wyłącznie forma walki
  zbrojnej. Tak więc partyzant może być bandytą, ale musi.
  "Wojna partyzancka (hiszp. guerrilla) – forma walki zbrojnej jednej ze stron,
  polegająca na działaniach nieregularnych, odwrotach, przemarszach i innych
  formach walki, przy poparciu ludności przeciwko okupantowi lub rodzimym rządom.
  Jest to również wojna, w której są atakowane małe oddziały wroga. Działania
  partyzantki to szybkie ataki nękające, przeprowadza się je z ukrycia, z
  przygotowaniem zasadzek."
  "Armed group that operates behind enemy lines or in occupied territories during
  wars. The name ‘partisans’ was first given to armed bands of Russians who
  operated against Napoleon's army in Russia during 1812, but has since been used
  to describe Russian, Yugoslav, Italian, Greek, and Polish Resistance groups
  against the Germans during World War II. In Yugoslavia the communist partisans
  under their leader, Tito, played a major role in defeating the Germans." Jak
  pewnie zuważyłeś Webster's Ecyclopedy nie wspomina tu o UPA.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 28.02.10, 17:05
  i tu jeszcze: www.absoluteastronomy.com/topics/Ukrainian_Insurgent_Army
  Tam piszą o tym z kim walczyła UPA, ale tendencyjności nie będziesz mi mógł
  zarzucić, bo w rodziale (juz pod koniec) o czystkach etnicznych na Wołyniu i
  Galicji, autor dopuszcza nawet i pół miliona ofiar. Mimo wszystko polecam
  brytyjskich i amerykańskich historyków niż p.dr Koniecznego.
 • Gość: bolo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.02.10, 18:48
  Lechowski! wkładasz i wyciągasz wszystko do jednego. Czyżby
  stalinowskie matrjoszki dalej były twoim największym odkryciem :))
 • fanka_online 28.02.10, 18:51
  Sorry panowie, ale nie mam nic wspólnego z treścią Waszych postów, więc pozwolę
  sobie zmienić tytuł.
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 28.02.10, 19:28
  Dr Konieczny i ja i ty braliśmy komunistyczne pieniądze! Jeśli to ma być zarzut
  to wyjatkowo kretyński! Nie chce mi się z tobą gadać jo. Ale mam dla ciebie
  radę; użyj tej swojej kretyńskiej metody aby sobie coś udowodnić!
 • lechowski51 28.02.10, 20:05
  Ulatwie Ci jobrave zrozumienie czym jest partyzantaka w rozumieniu orawa
  miedzynarodowego a kim sa bandyci i terrorysci.

  IV Konwencja Haska z 1907 roku (Załącznik do konwencji: Regulamin dotyczący praw
  i zwyczajów wojny lądowej) stanowi:

  DZIAŁ I
  O WOJUJĄCYCH.

  Rozdział I

  Określenie wojującego

  Artykuł 1

  Ustawy, prawa i obowiązki wojenne stosują się nie tylko do armii, lecz również
  do pospolitego ruszenia i oddziałów ochotniczych, o ile odpowiadają one warunkom
  następującym:

  1) jeżeli mają na czele osobę odpowiedzialną za swych podwładnych;
  2) noszą stałą i dającą się rozpoznać z daleka odznakę wyróżniającą;
  3) jawnie noszą broń;
  4) przestrzegają w swych działaniach praw i zwyczajów wojennych.

  W tych krajach, gdzie pospolite ruszenie lub oddziały ochotnicze stanowią armię
  lub wchodzą w jej skład, nazwa armii rozciąga się na nie.

  Artykuł 2

  Ludność terytorium niezajętego, która przy zbliżeniu się nieprzyjaciela
  dobrowolnie chwyta za broń, aby walczyć z wkraczającymi wojskami i nie miała
  czasu zorganizować się zgodnie z art. 1, będzie uważaną za stronę wojującą,
  jeżeli jawnie nosi broń i zachowuje prawa i zwyczaje wojenne.

  Czyli jak widzisz poza pkt 4 zarowno AK jak i UPA mozna nazwac partyzantami.Bo
  prawa wojenne stanowia:

  DZIAŁ II - O KROKACH NIEPRZYJACIELSKICH
  Rozdział I: O sposobach szkodzenia nieprzyjacielowi, o oblężeniach i
  bombardowaniach.

  Artykuł 23

  Oprócz zakazów, ustanowionych przez specjalne konwencje, zabrania się mianowicie:

  a) używać trucizny lub broni zatrutej;
  b) zabijać albo ranić zdradziecko osoby, należące do ludności lub do wojsk
  nieprzyjaciela;
  c) zabijać lub zadawać rany nieprzyjacielowi, który złożył broń i, nie mając już
  środków obrony, zdał się na łaskę;
  d) oświadczać, że nikomu nie będzie darowane życie;
  e) używać broni, pocisków lub środków, mogących zadać zbyteczne cierpienia;
  f) bezprawnie używać flagi parlamentarnej,narodowej,oznak wojskowych i uniformów
  nieprzyjaciela, jak również oznak odróżniających,ustanowionych przez konwencję
  genewską;
  g) niszczyć lub zagarniać własność nieprzyjaciela, oprócz wypadków, gdy takiego
  zniszczenia lub zagarnięcia wymaga konieczność wojenna;
  h) ogłaszać za wygasłe, zawieszone lub nie podpadające osądzeniu prawa i
  roszczenia obywateli strony przeciwnej.

  Jak widzisz pkt b mowi;
  b) zabijać albo ranić zdradziecko osoby, należące do ludności lub do wojsk
  nieprzyjaciela;

  Zatem rzeznicy/bandyci/ z UPA ktorzy wymordowali od Wolynia po Malpolske od 80
  do 200 tys/wpisz sobie wlasciwa liczbe/ niewinnych kobiet,dzieci i starcow nie
  sa Partyzantami!.Partyzantami nie sa tez terrorysci ktorzy podkladaja bomby w
  metrze londynskim czy w pociagach w Madrycie a sa nim i talibowie ktorzy walcza
  z Polakami czy Anglikami w Afganistanie atakujac ich stanowiska bojowe.
  Przy okazji postu pysia mam do Ciebie prosbe.Moglbys krotko wyjasnic na czym
  polegala sluzba dr.Koniecznego komunistycznym okupantom?
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 28.02.10, 20:36
  Z nazwą partyzantka upa nie spotkałem się nigdzie po za ukrainą u jobrave i gdy
  się wymienia zmyłkową nazwę tej organizacji przestępczej. Przeważnie wymienia
  się jako banderowcy od bandery i bandy lub bandy upowskie czy bandy
  nacjonalistów ukraińskich. Żeby być partyzantem to trzeba spełnić pewne normy
  tak samo żeby zostać kosmonautą potrzebne są pewne uwarunkowania.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 28.02.10, 20:48
  Przecież ja tego nie kwestionuję, podałem jedynie encyklopedyczną, ogólną
  definicję formy zbrojnego działania jaką jest partyzantka i, że UPA zdarzało się
  walczyć również przeciwko uzbrojonym formacjom. byli więc partyzantami nie
  stosującymi się do konwencji haskiej, podobnie jak terroryści.
 • Gość: aaa IP: *.brnt.cable.ntl.com 28.02.10, 20:54
  No to jesli nie stosowali sie do konwncji haskiej, to nie byli partyzantami. No
  chbya, ze za partyzantow uznasz tych, ktorzy dokonali zamachow w londynskim
  metrze...
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 28.02.10, 22:01
  Ty chyba też "zpysiałeś" do szczętu - "partyzantka" to sposób prowadzenia walki,
  google. uk. wikipedia: The Ukrainian Insurgent Army (Ukrainian: Українська
  Повстанська Армія (УПА), "Ukrayins’ka Povstans’ka Armiya," or "UPA") was a
  Ukrainian nationalist partisan army that engaged in a series of guerrilla
  conflicts during World War II against Nazi Germany, the Soviet Union, and
  Poland. The group was the military wing of the Organization of Ukrainian
  Nationalists — Bandera faction (the OUN-B), originally formed in Volyn
  (northwestern Ukraine) in the spring and summer of 194"
  Jest jeszcze coś takiego jak partyzantka
  miejska:www.baader-meinhof.org.pl/historia-raf/269-przegld-grup-partyzantki-miejskiej-w-rfn
  , no i Czerwone Brygady, Hezbollah, Al Fatah, IRA i wiele innych. Skoro
  większość powaznych jasno definiuje co jest partyzantką, to wolę polegać na
  nich, a nie bredniach paru osób z Przemyśla. Pewnego dnia mogą np. napisac, ze
  UPA wybiło dinozuary i tarpany. Jeśli facet, ktory wysadził autobus w Londynie
  należał do którejś z grup terrorystycznych, które stosuja metody partyzanckie,
  to był partyzantem. Lechowski twierdzi, że nie byli partyzantami, bo nie
  przestrzegali konwencji haskiej, sam jednak piszesz, że polskim partyzantom w
  tym AK, też zdarzało się zabijać cywilów. teraz wróć do tekstu konwencji, który
  sam zacytowałeś, żeby mi coś uświadomić. Dalej - Wehrmacht również popełniał
  zbrodnie na ludności cwyilnej, a mimo to nie mówi się "bandyci" z Wehrmachtu,
  lecz zołnierze Wehrmachtu, bo należeli do regularnych oddziałów. I to jest
  prawda, zarówno oni,jak i esesmani byli żołnierzami, tyle, że nie przestrzegali
  żadnych konwencji. "Przemyskie" definicje, jeszcze długo nie będą powszechnie
  obowiązujące, ale próbujcie, próbujcie, szczególnie Pysio, i to we wszystkich
  dziedzinach, mógłby wnieść np. nową definicję trójkąta: "Trójkąt jest to figura
  geometryczna, która ma cztery boki równe." W Przemyślu może się przyjąć, bo
  trójkąt kojarzy się... no z czym Pysio? Nie, nie z łyżką, no pomyśl, z tr.....
 • lechowski51 28.02.10, 22:02
  Czyli z UPA mamy uzgodnione!Byli bandytami/terrorystami/ a nie zolnierzami
  zaslugujacymi na pamiec i pomniki.Pozostaje dr.Konieczny i jego "zaslugi" dla
  komunistow......?
  --
  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
 • Gość: bolo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.02.10, 22:23
  lechowski51 napisał:
  > Czyli z UPA mamy uzgodnione!

  ty lechowski to chyba masz kompletnego szmergla na
  punkcie "mamy" ;)... oczywiście wbrew logice i zdrowemu
  rozsądkowi :))
 • kocur_zalogowany 28.02.10, 22:11
  "jak widzisz poza pkt 4 zarowno AK jak i UPA mozna nazwac partyzantami"
  to z ciekawości zapytam:
  Jaką "stałą i dającą się rozpoznać z daleka odznakę wyróżniającą"
  nosili żołnierze AK?
  Jaką broń jawnie nosili żołnierze AK? Gdzie z nią paradowali?

 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 28.02.10, 22:34
  Konwencji jest kilka a jo powołuje się na taką jaka jemu odpowiada.Mam na myśli
  kolejne konwencje i powstające do nich uzupełnienia. Ale jo w swoim szowinizmie
  jest gotów widzieć tylko to co jemu odpowiada. Kocurowi można odpowiedzieć w ten
  sposób. Broń i reszta wyróżników była zawsze widoczna na paradach AK
  organizowanych przez szwabów w Berlinie. A jaka broń to widać na zdjęciach tych
  parad. Jak się nie było w wojsku to można mieć problemy z nazwaniem. Oprócz tego
  każdy pluton nosił transparent szeroki na 30 m. z napisem; my jesteśmy z AK!
 • Gość: bolo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.02.10, 22:43
  > Mam na myśli
  > kolejne konwencje i powstające do nich uzupełnienia.

  No a teraz pysio odpowiada na pytanie ma coś na myśli, a pozostałe
  osoby (ciemniaki) próbują zgadnąć co to takiego :)
 • Gość: Mykola IP: 79.139.112.* 28.02.10, 22:52
  Panie lechowski i Panie Pysio - właśnie w myśl tej konwencji Niemcy
  mieli prawo mówić że AK to BANDITEN a UPA PARTIZANEN.
  Tak tłumaczyl w TVP Historia pułk. Wojska Polskiego z Instytutu
  Historii WP ,kiedy mlodzież zadała mu pytanie dlaczego Niemcy na AK
  mowili Banditen a na UPA PARITANEN.
  Nie jest sprawą Mykoły dawać wykladnię Konwencji haskiej wobec
  tego niech Pan lechowski i pan Pysio zwócą się do Instytutu
  Historii Wojska Polskiego lub nawet IPN - z tym pytaniemm . Tam są
  w tym temacie specjaliści -więc do nich odsylam - bardzo proszę !
  Dla Mykoly AK to Partizanen i UPA tez Paartizanen.
  Choć w AK podobnie jak w UPA byli też BANDITEN czego
  przykladem jest rzeźnia jaką bandyci z AK urządzli w Pawłokomie i
  Małkowicach na kobietach i dzieciach oraz na innych ludziach bez
  winy .
  Trudno nazwac bohaterem lub nawet Paryzantem człowieka który
  zabija kilku letnie dziecko oraz kobiety w róznym wieku - nawet
  starców. Pytanie ?
  Czy ci co mordowali kobiety i dzieci to BANDYCI czy Partyzanci -
  Mykola twierdzi zdecydowanie że bandyci więc ma rację twierdząc że
  w AK oprócz Partyzantów ( choc konwencja wyklucza ic z
  Partyzantow) byli zwykli zbrodniarze i bandyci ( tak jak teraz
  Polacy w związku ze zbrodnia jaka dokonali w Afganistaanie - a więc
  zgodnie z konwencja tez nie są bohaterami lecz BANDYTAM. Dlatego
  ściga ich Prokuratura WP )
  ZGADZA sie Panie lechowski i Panie Pysio -czy sie wam jeszcze nie
  zgadza.
  A jak się nie zgadza to jedźcie do Afganistanu - tam zdążycie
  się jeszcze wykazać -nie daj Boże jak ci zbrodniarze ktorych teraz
  będą sadzic -i co niby tak mocno tej zbrodni żałuja ( za późno bo
  zbrodnia jest zbrodna i taka pozostanie) .
  Mykola POLECA !
  Wybaczać i Prosić o Wybaczenie ( dla Talibów z Afganistanu
  tez ,choć o ile wiem dlaczego Taibowie mieli by Wybaczyc skoro to
  ich napadnięto i ich sie morduje -a oni się tylko przed bandyctwem
  bronia - czyz nie podowbnie było z UPA - może i podobnie bo tez
  bronili swojej religii, kultury ,eksterminacji , nacji - choc
  trzeba ubolewac że w taki krwawy sposób - Mykoła bardzo ubolewa i
  stale PROSI aby Wybaczać i Prosić o Wybaczenie )
  teraz z tego krótkiego wykladu :
  Juz wiemy ,kto Banditen a kto Partizanen i że za kazdym razem
  kiedy bedzie się mówić o bandach UPA ,Ukraińcy maja większe prawo
  mowić o Bandach AK ( zgodnie z Konwencja na któa powoływali sie
  Niemcy i pułkownik Wojska Polskiego z Instytutu Historii)
  Nic na to Mykoła nie poradzi -ze pisze prawde - okrutna bolesna
  ale prawdę zgodnie z konwencja związana z tym tematem .Chociażby z
  szacunku dla pomordowanych kobiet i dzieci - nie ważne z której
  strony i przez jakich BANDYTÓW !
  NIE MA RADY - TRZEBA SIĘ POJEDNAĆ I ZYĆ W POKOJU ORAZ SPOKOJU !!!!
  TO zdanie MYKOŁY !
 • Gość: pysio IP: 213.25.24.* 28.02.10, 23:30
  Mykoła wymień choć jedną współczesną wojnę w której nie zginęły kobiety i
  dzieci. Winę za to ponoszą ci co rozpętują wojny. Ale jeśli jest ideologia która
  zakłada wymordowanie wszystkich łącznie z kobietami ,dziećmi i starcami to już
  sprawa wygląda trochę inaczej. Można pomyśleć to nie boli i trudno znależć
  wytłumaczenie dlaczego wstępuje się do takiej organizacji. Parę postów wyżej
  jobrave twierdzi że nie zna przypadków aby ukraińcy w sposób aktywny nie
  przeciwstawiali się temu co wyprawia reszta narodu. Tymczasem gdyby nie zajął
  się hakami na pysia to w necie znalazłby masę opisów nie tylko jednostkowych
  aktów ale całych grup. Jestem pewny że większość ukraińców ze zgrozą obserwowało
  co wyprawiają banderowcy bo wiedzieli że oni zwieją a odpowiedzialność i
  związana z tym hańba i ostracyzm spadnie właśnie na nich. Nacjonalizm niesie ze
  sobą wielkie zagrożenia dla narodów a zyskują tylko ci co rozpętują takie piekło
  na ziemi.
  Mykoła jesteś za pojednaniem i przebaczeniem to wyjaśnij wreszcie jak to
  powinno wyglądać? Bo jak na razie to ja rozumiem to tak. Polacy powinni
  przeprosić banderowców, postawić im pomniki. Zatrzeć wszelkie slady po mogiłach
  samobójców kresowiaków i oddać w ramach rekompensaty Przemyś albo i Kraków no
  może mamy dorzucić Wrocław? A resztą Polski powinien zarządzać pan jobrave.
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 28.02.10, 23:14
  Lechowski poruszasz zbyt wiele tematów jednocześnie, a to wprowadza zamęt.
  Proponuję zajrzeć do biografii dr. Koniecznego, nie żebym ja coś miał do niego,
  ale jest tu parę osób, które bardzo się stroszą, kiedy ktoś pisze, że Jaruzelski
  uratował Polskę, przed rozlewem krwi, albo, że tzw. komuna też miała swoje jasne
  strony. Jednym słowem mamy tu nieprzerwany bluzg na wszystko co wiąże się z
  komuną, i nagle żarliwy komunista, "moczarowiec", bo działacz nie tylko PZPR,
  ale również ZPP" Grunwald", któremu patronował kto? Ano proszę Pana, nazywał się
  on Mykołaj Demko. A tak, tak, MYKOŁAJ DEMKO. A kto to był? A, o proszę:
  pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Moczar. Ja oczywiście wiem kiedy
  komuniści przeszkadzają Lechowskiemu, a kiedy nie. Nie przeszkadzają wówczas,
  kiedy to jest mu wygodne. No,a co sądzisz o generale, który się kulom nie
  kłaniał, tak, chodzi o gen. Waltera, który zwalczał UPA w Bieszczadach, dobrze
  robił, że zwalczał, czy ch.ujowo? A w ogóle to całe Ludowe Wojsko Polskie, no, a
  taki gen. Mossor na ten przykład. To jakiś porządny chłop, bo zdaje się, że był
  generałem LWP? No i wreszcie ten Wojciech Jaruzelski, czy on przypadkiem tez nie
  zwalczał UPA? No więc jak to z tymi komunistami jest, czy oni są dobrzy, czy
  źli, jeśli są dobrzy, to i wszyscy ubecy, ktorzy na nich robili są dobrzy, to
  dlaczego się cieszysz, że dobrym ludziom obniża się emerytury. ładnie to tak
  zayebać pół emerytury człowiekowi, który zwalczał banderowców. A moze ty
  bandrowiec jesteś, że Ty tak najedżasz na tych co ich tępili, na bohatera W.
  Jaruzelskiego. Dmowski, Rybarski pochwaliliby Jaruzelskiego, tak jak to zrobili
  starsi Giertychowie chociażby. I Ty chcesz wywalić Mykołę z forum,a przecież
  Mykoła najzacieklej broni polskiego Generała. Tak, ten Mykoła, którego Ty z
  Fanką i Pysiem gnoicie, wyzywacie od banderowskich świń, ten Mykoła chwali
  Generała, który tępił banderowców, a Wy wprost przeciwnie. Pytanie w tej
  sytuacji już tylko retoryczne, kto na tym forum jest naprawdę neo- banderowcem.
  Jakby co to Wasze wpisy na temat Pana Generała Wojciecha Jaruzelskiego, który
  nastawiał pierś w walce z UPA, są w zasięgu ręki. No i właśnie co z tym
  Koniecznym, przy okazji?
 • Gość: historyk IP: *.chello.pl 28.02.10, 23:33
  "b) zabijać albo ranić zdradziecko osoby, należące do ludności lub
  do wojsk nieprzyjaciela;"

  Zdaje się, że nasi chłopcy z SZP-ZWZ-AK niewiele sobie robili z
  konwencji - z przyjemnością rozwalali zdradziecko Niemców,
  należących do wojsk nieprzyjaciela w latach 1939-1945.
 • Gość: bolo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.02.10, 23:40
  tak jak bandyci z getta warszawskiego ??
 • Gość: historyk IP: *.chello.pl 28.02.10, 23:47
  1. To nie ja jako pierwszy zacytowałem Konwencję Haską, jako rzekomy
  wyznacznik "partyzanckości".
  2. Ergo, nie ja uznaję, że "zdradzieckie atakowanie wojsk
  nieprzyjacielskich" przekreśla możliwość nazwania jakiejś formacji
  militarnej partyzantką (UPA, AK, ŻOB, IRA czy czort wie, co jeszcze).
  3. Proszę więc się ode mnie odstosunkować, bo nie zwykłem zbierać
  cięgów za cudzą głupotę.
 • Gość: bolo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 01.03.10, 06:39
  nie pierdziel imbecyle z Birczy
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 28.02.10, 23:50
  Wróciłeś :) Ja też jak widzisz. Ciągnie człowieka do tego Przemyśla, choć wróg u
  bram miasta, a w Krościenku, to nawet pociął bagnetami niewinne polskie
  siedzenia w polskim pociągu i wyłamał tryzubem polską lampę. No trudno. Jak
  widzisz, niektóre chłopaki i dziewczyny z tego forum zakładają sidła, w które za
  chwilę wpadają. Co ja się naproszę, żeby pierwej pomyśleli zanim cokolwiek
  napiszą, żeby melisy się napili, czy innego dziurawca, ale gdzież tam. Wróciłem,
  ponieważ postaniwłem sobie, że sprawdzę swoja wytrzymalość.
 • Gość: historyk IP: *.chello.pl 01.03.10, 00:03
  Pozdro
  Masz rację, to fakt - czy te wszystkie zasyfiałe ulice, odpadające
  tynki, porżnięte siedzenia autobusowe czy w pociągach, dziurawe
  jezdnie i drogi, krzye chodniki, badziewne szyldy, chmaskie
  graficiarstwo, zas.rane ubikacje publiczne - to wszystko wina
  Wewnętrznego Wroga, któremu na imię rezun-banderowiec-Ukrainiec?
 • Gość: jobrave IP: *.range86-141.btcentralplus.com 01.03.10, 00:06
  Pytanie czysto retoryczne, przynajmniej na tym forum. Oczywiście tak. :)