Dodaj do ulubionych

Atak UPA na Witryłów, Hłomczę i Łodzinę

08.04.08, 15:11
Na początek tekst sanockiego historyka Andrzeja Romaniaka, który
pojawił się w sieci we wrześniu 2007 r., w 61. rocznicę napadu.
Artykuł już dobrze znany, dość jednostronny, ale chyba warty
przypomnienia. Przynajmniej jako punkt wyjściowy do dalszej dyskusji.


"PRAWDA I PAMIĘĆ: 61. rocznica napadu UPA na Witryłów, Łodzinę i
Hłomczę"

W tych dniach mija 61. rocznica tragicznych wydarzeń, które
rozegrały się niedaleko Sanoka, a o których w myśl
dziwnej „politycznej poprawności” i „nie rozdrapywania ran” nie
wspomina się ani słowem. Jednak milczenie nie wykreśli ich z
ludzkiej pamięci i z zachowanych dokumentów.

Wydarzenia te były kontynuacją tego, co działo się na Wołyniu w
latach 1943-44, gdzie z rąk nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN-
UPA zginęło co najmniej 120 000 Polaków i 80 000 Ukraińców. Tu na
ziemi sanockiej od lata 1944 r. odbywało się to samo, tylko na
mniejszą skalę.

Na terenie byłego województwa rzeszowskiego, w tym i na terenie
ziemi sanockiej, dziesiątki wiosek dotknęła zbrodnicza działalność
UPA, a o jej ofiarach dziś się nie pamięta, zaś mówienie i
przypominanie o nich niby nie służy dobrosąsiedzkim stosunkom z
Ukrainą. Jednak prawda nie może być przemilczana.

10 września minie 61. rocznica napadu UPA na Witryłów, Hłomczę i
Łodzinę, gdzie wymordowani zostali niewinni ludzie, których liczba
jest doskonale udokumentowana, a personalia znane.

Niedawno (6 sierpnia) minęła 63. rocznica mordu dokonanego przez
bojówkę UPA pod dowództwem „Burłaki”, której ofiarą padło 43
mieszkańców Baligrodu, ale próżno szukać o tym informacji w mediach.

Już od lata 1944 r. na terenie obecnego powiatu sanockiego wzmogły
działalność bojówki UPA, realizując tu swą zbrodniczą ideologię,
napadając na wioski zamieszkane przez Polaków, a także przez Rusinów
nie podporządkowujących się rozkazom ukraińskich nacjonalistów.

Początkowo działalność ta uchodziła UPA bezkarnie. Teren po
przejściu frontu był w dużym stopniu terenem „bezpańskim”. W związku
z tym obronę przed napadami UPA wzięły na siebie oddziały samoobrony
organizowane samorzutnie przez mieszkańców poszczególnych wiosek.
Działalność tych oddziałów najczęściej przybierała formę nocnych
wart, w których zobowiązany był uczestniczyć każdy mężczyzna.
Obrońcami polskiej ludności przed napadami UPA były też partyzanckie
oddziały zbrojne, które po zakończeniu wojny nie ujawniły się i
pozostały w podziemiu. Na terenie powiatu sanockiego i sąsiednich
najbardziej znanym był oddział NSZ pod dowództwem Antoniego Żubryda.

Sytuacja zmieniła się po zakończeniu działań wojennych. Na omawiany
teren skierowano Wojsko Polskie, którego głównym zadaniem była
ochrona ludności przed atakami UPA oraz przeprowadzenie ewakuacji do
ZSRS, zamieszkujących ten teren, osób narodowości ukraińskiej.

Od stycznia 1946 r. na rozległym i trudnym południowo-wschodnim
terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego wzmogły się akcje
przeciwko zbrojnym bojówkom UPA prowadzone m.in. przez oddziały 32.
i 34. pułku piechoty „ludowego” Wojska Polskiego. Upowcy w odwecie
nasilali ataki na polskie wioski i ludność cywilną. Najczęściej
napadali późno w nocy, kiedy mieszkańcy spali i nie mieli większych
szans na ucieczkę lub obronę.

Działalność UPA miała poparcie wśród niektórych wiosek zamieszkanych
przez ludność pochodzenia ukraińskiego, jednak poparcie to było
często wymuszane terrorem i strachem. Chociaż nie zawsze - były
wioski, które dobrowolnie wspomagały działania UPA. W pobliżu Sanoka
do takich wiosek należał, położony na prawym brzegu Sanu Ulucz,
który był dla UPA doskonałą bazą wypadową; stąd wychodziły ataki na
pobliskie miejscowości, a szczególnie te położone na lewym brzegu
Sanu. Z Ulucza wywodziło się również wielu członków UPA.

10 września to właśnie z Ulucza wyszedł atak UPA na Witryłów,
Łodzinę i Hłomczę. Jak relacjonują świadkowie tamtych wydarzeń,
wieczorem 10 września 1946 r. członków samoobrony strzegących
Witryłowa zaskoczyła przejmująca cisza na polach i w lesie. Nie było
słychać żadnych głosów zwierząt i ptaków. Wydawało się to bardzo
dziwne i zwiastowało coś złego. I rzeczywiście ok. 23.30 rozległy
się strzały i od strony Sanu rozpoczął się napad na Witryłów, a
chwilę później na Hłomczę i Łodzinę.

Witryłów, dzięki dobrze zorganizowanej samoobronie, zdołał się
obronić i nie został spalony w całości. Spalono jednak 56 domów,
zabudowania gospodarcze i zabudowania dworskie pp. Dwernickich.
Zamordowano też w okrutny sposób 7 osób: Franciszkę Baran,
Kazimierę Dzik, Antoniego Kozłowskiego, Adama Kurzacza, Tadeusza
Pelca, Józefa Skrzypskiego i Marię Wituszyńską, a kilka innych
zostało rannych.

Łodzina i Hłomcza, nie posiadające samoobrony, zostały zupełnie
spalone, a kilkunastu mieszkańców w bestialski sposób zamordowano.
Obie te wsie były zamieszkane w większości przez Rusinów, lecz
wcześniej część z nich wyjechała do ZSRS, a do opuszczonych przez
nich domów wprowadziły się rodziny ze spalonych przez UPA wsi.

UPA wymordowała zarówno Polaków, jak i Rusinów. Tych pierwszych za
to, że byli Polakami, a tych drugich rzekomo za to, że pozwolili
innym mieszkańcom wyjechać ze wsi. Lecz najprawdopodobniej była to
zemsta za to, że nie chcieli współpracować z UPA. W tym czasie
polski oddział wojskowy kwaterował blisko palonych wsi, w
Mrzygłodzie, lecz niewiele mógł zdziałać. Banderowcy szczelnie
obstawili Hłomczę od strony Mrzygłodu i wojsko nie miało
najmniejszych szans przedrzeć się przez gęsty zaporowy ogień.

Siły UPA oceniano, chyba przesadnie, na ok. 2000 ludzi. Były to
połączone bojówki UPA pod dowództwem „Hrynia”, „Jara”, „Burłaki”
i „Łastiwki”. Spaliły one w Hłomczy 90 domów wraz z całym
inwentarzem i dwa zbiorniki ropy naftowej w tamtejszej kopalni.
Zamordowano 3 osoby: Emila Romana (42 lata), jego córkę - 14 letnią
Katarzynę Roman oraz Cecylię Chudzikiewicz (38 lat), której ciało
wrzucono do piwnicy palącego się domu. Równie tragicznie napad
banderowców przebiegał w Łodzinie. Spalono tu 62 budynki i
zamordowano aż 9 osób. Zamordowani zostali: Andrzej Fik (22 lata),
Mikołaj Fik (42 lata), Katarzyna Fik (53 lata), Mieczysław Okriak
(32 lata), Aleksander Fedyn (55 lat), Mikołaj Sawczak (58 lat),
Mikołaj Hołowka (70 lat), Mikołaj Bagan (45 lat) oraz Czesława
Solecka (19 lat). Ta ostatnia otrzymała 14 pchnięć bagnetem. W
napadzie brało też udział kilku mieszkańców wspomnianego Ulucza,
którzy zostali rozpoznani, a wśród napastników byli nawet bardzo
młodzi chłopcy.

O tamtym tragicznym wydarzeniu zawsze przypominać nam będą
wstrząsające fotografie wykonane na drugi dzień po napadzie, które
przetrwały do naszych czasów. Przypomnieć dziś o tym należy w imię
prawdy historycznej oraz z tego względu, że jesteśmy to winni tym,
którzy zostali niewinnie pomordowani, a o których panuje dziś
zupełna cisza. Przebaczyć należy, ale nigdy nie możemy zapomnieć.

Andrzej Romaniak


www2.esanok.pl/index.php?var_id=4126&opinie=dodaj_opinie&ak=news_c&pan=n&dod=artykul
Edytor zaawansowany
 • piotrzr 08.04.08, 20:29
  Oto nie zgadzam się z autorem, że w Polsce w imię politycznej poprawności pomija
  sie "zbrodnie" ukraińskie (według mnie po części prawdziwe po części
  przyszywane). Bo nie ma takiej polityki według mnie. Jeśli są jakieś działanie -
  to właśnie słuszne odchodzenie od licytacji 'kto komu więcej wymordowal". Autor
  pisze o poparciu nadsańskich wiosek dla działań UPA - uzasadniając to poparcie
  li tylko terrorem. Według mnie to daleko idące uproszczenie.
  Po drugie z pisze z pewnością siebie o Wołyniu gdizie ponoc oprócz Polaków "z
  ręki" UPA zginęło "80 tysięcy Ukraińcow" - czy napewno "z ręki" UPA ?? skąd
  takie dane?? A może to właśnie ilość Ukraińcow która zginęła z rąk polskich i
  równoważąca w zasadzie straty polskie??
  Wielokroć spotykałem się z próbami usprawiedliwienia strat ukraińskich - rzekomo
  usprawiedliwionym polskim odwetem.
  No to tutaj mamy klasyczny przykład analogicznego ukraińskiego odwetu na
  polskich wioskach!!
  Mowi się o terrorze UPA wcielającym w jej szeregi porzymusowych rekrutów.
  Równocześnie pisze o polskiej samoobronie "obronę przed napadami UPA wzięły na
  siebie oddziały samoobrony > organizowane samorzutnie przez mieszkańców
  poszczególnych wiosek.> Działalność tych oddziałów najczęściej przybierała formę
  nocnych > wart, w których zobowiązany był uczestniczyć każdy mężczyzna."
  Dla mnie to tylko dowód że każda ze stron stosowała podobne metody - jak choćby
  owo "zxobowiązanie"!!
 • ciekawy344 08.04.08, 21:59
  W województwie wołyńskim przed wojną Polacy stanowili około 16%
  ogółu mieszkańców, wiec waść powyżej kpisz albo na rozumie
  szankujesz.
 • tawnyroberts 14.04.08, 13:54
  O nocnych wartach w Witryłowie pisze też Stanisław Wolsan w swojej
  książce "Witryłów i okolice w latach 1939-1946":

  "W Witryłowie także była zorganizowana samoobrona w formie nocnych
  wart. Przez kilka lat każdy mężczyzna był zobowiązany pełnić
  całodobową wartę. Najpierw z każdego domu jedna osoba pełniła wartę
  jeden raz w tygodniu, potem co czwartą, a jeszcze później co drugą
  noc. Zadaniem wartowników było pilnowanie wsi i obrona przed
  napadami. Nigdy nie planowano i nie przeprowadzano napadu na inną
  wieś. Ja również pełniłem nocną wartę, najczęściej na wzniesieniu
  nad wsią, skąd można było daleko widzieć i wszystko dobrze słyszeć.
  (...)
  Placówki wartownicze rozmieszczane były dookoła wsi bez względu na
  pogodę i porę roku. Dzięki temu banderowcy nie dali radę spalić
  całej wsi w czasie napadu na Witryłów 10 września 1946 r."

  I jeszcze fotografia Stanisława Wolsana z 1946 r., w roli
  uzbrojonego wartownika w Witryłowie:

  fotoforum.gazeta.pl/3,0,1156281,2,1.html
 • kw53 07.05.08, 00:32
  Mam drobne sprostowanie. Zdjęcie przedstawia nie Stanisława Wolsana
  jako wartownika lecz jego starszego brata Franciszka.
 • tawnyroberts 07.05.08, 09:45
  Zgadza się. Jest nawet podpisane: "Witryłów, rok 1946. Franciszek
  Wolsan jako uzbrojony wartownik." Dzięki za uwagę i przepraszam za
  pomyłkę.
 • tawnyroberts 09.04.08, 12:46
  Cytowany tekst Andrzeja Romaniaka można podzielić na dwie części. W
  pierwszej części autor nakreśla sytuację polityczną na terenie Ziemi
  Sanockiej w latach 1944-1946. Odwołuje się także do wydarzeń na
  Wołyniu. Sporo w tej części nadinterpretacji, nieścisłości i
  przemilczeń.

  Nie wiem skąd wziął się pogląd, że o polskich krzywdach, doznanych z
  rąk OUN-UPA na terenie dzisiejszej Polski, rzekomo się nie mówi.
  Mówi się, ale inaczej niż w książkach Gerharda czy Prusa. Mówi się w
  kontekście ówczesnej sytuacji politycznej, pamiętając przy tym, że
  najczęściej zbrodnie OUN-UPA były odwetem za wcześniejsze pogromy
  ludności ukraińskiej. Niestety Romaniak tego nie zauważa, o
  ukraińskich stratach nie wspomina choćby jednym słowem. Dla niego
  ważna jest tylko "zbrodnicza działalność UPA".

  Wiązanie rzezi wołyńskiej z sytuacją jaka miała miejsce na Ziemi
  Sanockiej i to jeszcze we wrześniu 1946 r., to już kompletne
  nadużycie. Przecież cele UPA na tzw. Zakierzoniu już od dawna były
  inne i autor zapewne o tym wie. Zamiast tego serwuje nam liczby
  Polaków i Ukraińców pomordowanych na Wołyniu, ale co to za liczby?
  Już nawet Siemaszkowie ostrożnie oceniają straty wśród polskiej
  ludności Wołynia na ok. 60 tysięcy (z tego ok. 20 tysięcy osób
  znanych z imienia i nazwiska), a u Romaniaka jest 120 tysięcy. Do
  liczby Ukraińców zamordowanych z rąk OUN-UPA (80 tysięcy w samym
  tylko Wołyniu!) trudno się w ogóle odnosić, to czysta abstrakcja.

  Autor wspomina o grupach samoobrony w polskich wioskach i o
  partyzantach z oddziałów zbrojnych - obrońcach polskiej ludności.
  Zapomina dodać, że te same oddziały równie często były
  ciemiężycielami ukraińskiej ludności cywilnej, wymuszając respekt do
  siebie za pomocą ognia i miecza i unikając przy tym starć z upowską
  partyzantką. Przecenia także rolę Wojska Polskiego, skierowanego w
  te strony po zakończeniu działań wojennych. "Przeprowadzenie
  ewakuacji do ZSRR osób narodowości ukraińskiej" w praktyce równało
  się brutalnym przymusowym deportacjom. Walka z UPA początkowo była
  na odległym planie.

  Drugą część artykułu stanowi krótki opis ataku UPA na Witryłów,
  Hłomczę i Łodzinę. Opis w zasadzie zgodny z tym co podaje Stanisław
  Wolsan w książce "Witryłów i okolice w latach 1939-1946",
  przynajmniej w części dotyczącej Witryłowa. Cennym uzupełnieniem do
  tekstu są cztery zdjęcia, przedstawiające spaloną Łodzinę i
  przygotowania do pogrzebu ofiar w Łodzinie. To ostatnie przypomina,
  że śmierć bliskich jest zawsze straszną tragedią, bez względu na
  okoliczności, sytuację polityczną na danym terenie i "stronę
  barykady", po której ludziom przyszło żyć...
 • tawnyroberts 10.04.08, 13:05
  Poniżej opis ataku UPA na Witryłów zamieszczony w książce Stanisława
  Wolsana "Witryłów i okolice w latach 1939-1946".

  NAPAD BANDEROWCÓW NA WITRYŁÓW 10 WRZEŚNIA 1946 ROKU

  W nocy 10 września 1946 roku o godzinie 2330 banderowcy napadli na
  Witryłów, Łodzinę i Hłomczę. Witryłów należał do powiatu
  brzozowskiego, Łodzina i Hłomcza do powiatu sanockiego. Wsie Łodzina
  i Hłomcza znajdują się w odległości około 4 kilometrów od Witryłowa
  w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. W pierwszym rozdziale
  podałem tylko krótką informację o napadach na te trzy wsie, teraz
  przejdę do szczegółowego opisu napadu na Witryłów oraz innych
  wydarzeń pozornie bez znaczenia, a jak się później okazało bardzo
  ważnych.
  (...)
  W Witryłowie była zorganizowana samoobrona w formie nocnych wart.
  Placówki wartownicze rozmieszczane wokół wsi nie obejmowały zbyt
  odległych przysiółków. Od 1944 roku ciągle zdarzały się różne napady
  w okolicznych wsiach, a także i w Witryłowie. W tych warunkach
  pełnienie warty jedynie z kijem w ręce nie było bezpieczne. Kto
  tylko mógł rozglądał się za jakąś bronią, a szczególnie po napadzie
  na Temeszów. Po przejściu frontu broń można było kupić najczęściej
  za wódkę. Stopniowo wartownicy byli coraz lepiej uzbrojeni. Znalazły
  się nawet dwa ręczne karabiny maszynowe typu „diegtiariew”, jeden w
  dolnej, drugi w górnej części wsi. Niestety, nie każdy wartownik był
  uzbrojony.

  W tym czasie nikt we wsi nie miał pozwolenia na posiadanie broni,
  ale też nikt na to nie zwracał uwagi. Milicjanci obawiali się
  napadów na ich placówki, więc uzbrojone warty w okolicznych wsiach
  były dla nich przynajmniej częściowym zabezpieczeniem przed
  napastnikami. Więcej przeszkód czynili funkcjonariusze UBP, którzy
  przyjeżdżali na kontrolę wartowników w nocy, aby złapać uzbrojonych.
  Wobec tego wytłumaczono im, że kontrole przeprowadzane po zmroku nie
  są bezpieczne, ponieważ osoby kontrolujące mogą być przez pomyłkę
  uznane za banderowców przebranych w mundury polskich żołnierzy lub
  milicjantów. Odtąd nocnych kontroli już nie było.

  W Witryłowie stacjonował oddział Wojska Polskiego, zaledwie
  kilkudziesięciu żołnierzy, ale nie pamiętam ich liczby
  (prawdopodobnie około 40). Miał on za zadanie zwalczanie banderowców
  i obronę wsi przed napadami. 10 września 1946 roku rano prawie cały
  oddział udał się na rekonesans za San, we wsi pozostało 11
  żołnierzy. Tam w ciągu całego dnia żołnierze skontrolowali duży
  obszar od Ulucza aż do Tyrawy Solnej, ale nie spotkali banderowców,
  ani nie zauważyli niczego podejrzanego. Uspokojeni tym, zatrzymali
  się na nocleg w Mrzygłodzie, 6 km od Witryłowa. W następnym dniu
  mieli znowu wyruszyć za San. Taką informację przysłali żołnierzom w
  Witryłowie i mieszkańcom wsi.

  Mój sąsiad w Witryłowie, Jan Ziarko, miał kawałek pola poza terenem
  wsi za przysiółkiem Mordań, od strony Mrzygłodu, w odległości około
  3 km od domu. Z pobliskiego lasu wieczorami wychodziły dziki i
  zjadały jeszcze nie wykopane ziemniaki. Ze względu na odległość od
  pola gospodarz nie mógł ochronić ziemniaków przed dzikami. Nie miał
  broni, więc obawiał się zarówno dzików jak i banderowców często
  pokazujących się w tamtej okolicy. Uprosił wreszcie mojego brata
  Franciszka, aby poszedł z nim odstraszać dziki. Właśnie w dniu 10
  września przed wieczorem wybrali się w tym celu na pole sąsiada.
  Zgłosili wartownikom, że będą wracać w nocy, a w celu ich
  rozpoznania głośno podadzą swoje imiona. Brat był dobrze uzbrojony,
  przede wszystkim miał sprawny automat zwany pepeszą z pełnym
  magazynkiem naboi, a poza tym bardzo celnie strzelał.

  Długo czekali na polu, ale dziki nie wyszły z lasu. Zapadła ciemna
  noc. Brata zastanawiała niesamowita cisza na polu i w lesie przez
  cały wieczór. Nie odezwał się ani jeden ptak, nie było słychać
  żadnych odgłosów innych zwierząt. Obaj z sąsiadem doszli do wniosku,
  że coś niedobrego wisi w powietrzu, kiedy nawet dziki nie wyszły na
  żer. Bardzo ostrożnie i bez rozmawiania wyruszyli do domu ledwie
  widoczną drogą, która wiodła przez las na odcinku długości około 500
  metrów. Po wejściu do lasu zorientowali się po cichym trzasku
  łamanych suchych gałązek, że ktoś idzie ostrożnie pomiędzy drzewami
  w pewnej odległości, ale nie zbliża się do nich. Przeszli tak cały
  leśny odcinek drogi i wreszcie, już w przysiółku Mordań, musieli
  wyjść z lasu na małą łączkę, gdzie była lepsza widoczność. Obawiali
  się zasadzki. Gdy tylko znaleźli się na łączce, z lasu padł strzał,
  na szczęście niecelny. Obaj rzucili się na ziemię. Brat szeptem
  polecił sąsiadowi, aby posuwał się skokami w kierunku głębszej
  drogi, a następnie ruszył za nim w taki sam sposób, nie tracąc z
  oczu lasu. Z lasu padł drugi niecelny strzał. Brat puścił krótką
  serię z pepeszy w miejsce, w którym zobaczył błysk. Z tego miejsca
  nikt więcej nie strzelał. Odezwały się natomiast strzały z boku, z
  prawej strony. Brat z sąsiadem byli już teraz pewni, że strzelają do
  nich banderowcy. Ostrzeliwując się, dotarli skokami do głębszej
  drogi osłoniętej miedzą z prawej strony, którą szybko, ale ostrożnie
  biegli w kierunku wsi, odległej około 1,5 km. Droga ta była
  równoległa do administracyjnej granicy między Witryłowem i Końskiem,
  odległa od tej granicy około 50 metrów.

  W tym samym czasie rozpoczął się napad na część Witryłowa od strony
  Sanu, a trochę później na Łodzinę i Hłomczę. Słychać było strzały i
  po chwili widać było łuny pożarów. Brat z sąsiadem obawiali się, że
  na polach mogą być banderowcy, wobec tego zbliżając się do wsi nie
  mogli głośnym wołaniem zawiadomić wartowników o swoim powrocie.
  Biegli teraz grzbietem wzniesienia, gdzie droga zrównała się z
  poziomem pola i dla wartowników znajdujących się w dole byli dobrze
  widoczni na tle nieba. Wartownicy z najbliższej placówki zauważyli
  biegnących i uznali, że to banderowcy. Jeden z wartowników
  posiadający karabin zaczął do nich strzelać. Znowu skokami musieli
  przesuwać się do przodu. Wreszcie zdołali zbliżyć się na tyle, że
  mogli dać się poznać. Dobiegli do zabudowań i tu opowiedzieli o
  spotkaniu z banderowcami. Mężczyźni posiadający broń byli już gotowi
  iść z pomocą mieszkańcom zaatakowanej części wsi. Niestety, musieli
  pozostać, aby zabezpieczyć przed napadem część wsi od strony
  Końskiego.

  Banderowcy zaatakowali jak zwykle przed północą o godz. 23.30, chcąc
  zaskoczyć mieszkańców we śnie. Skradali się cicho, aby przedwcześnie
  nie zaalarmować wartowników. Spodziewali się „łatwej roboty”, bo we
  wsi pozostało tylko 11 żołnierzy, o czym wiedzieli na pewno. Liczyli
  też na wyłączenie z obrony wartowników znad Sanu. Na szczęście to im
  się nie udało. Na placówce, do której zbliżali się banderowcy, wartę
  pełniło dwoje młodych ludzi - Stanisław Truchan i Władysława
  Gorzynik. Dziewczyna znalazła się tutaj przypadkowo. Na wartę miał
  iść jej ojciec, ale w ostatniej chwili poczuł się źle. Córka poszła
  za ojca, bo na szukanie innego mężczyzny nie było czasu. Młodzi
  ludzie mieli dobre uszy i oczy, spostrzegli zbliżających się
  banderowców. Dziewczyna pobiegła zawiadomić żołnierzy, z której
  strony zbliżają się na-pastnicy, a chłopak wystrzelił trzy razy z
  karabinu na alarm i dodatkowo zdetonował granat. W ten sposób
  zaalarmował całą wieś. Wtedy banderowcy przestali zachowywać ciszę.
  Było ich dużo, na pewno kilka setek. Rozbiegli się szybko na dość
  dużym terenie. Obrabowali i spalili dwór oraz drewniane zabudowania
  gospodarcze pp. Dwemickich, a przy tym spaliło się żywcem
  kilkadziesiąt sztuk bydła, 10 koni oraz duża ilość trzody chlewnej i
  drobiu. Oprócz tego banderowcy zastrzelili kilkanaście sztuk bydła.
  Większa część banderowców uderzyła równocześnie na wieś, podpalając
  domy i zabudowania gospodarcze.
 • tawnyroberts 10.04.08, 13:19
  Na odgłos strzałów ludzie wybiegali z domów. Kobiety z dziećmi
  uciekały w bezpieczne miejsca, zabierając ze sobą (o ile zdążyły)
  bydło i inne zwierzęta. Uzbrojeni mężczyźni organizowali obronę.
  Przybiegli także wartownicy znad Sanu. Obrona powstrzymywała atak
  banderowców, ale, niestety, wartownikom zaciął się ręczny karabin
  maszynowy. Obrońcy musieli się wycofać, ponieważ banderowcy byli
  dobrze uzbrojeni, mieli kilka karabinów maszynowych. Obsługujący
  erkaem Michał Przystasz nie stracił zimnej krwi. Zabrał erkaem i
  razem z Mieczysławem Karaczkowskim oraz dwoma innymi mężczyznami
  (nie pamiętam ich nazwisk) pobiegli do stojącego daleko na uboczu
  domu (swoje gospodarstwa pozostawili bez obrony). Tam szybko
  naprawili erkaem i znowu biegiem wrócili do wsi, ale już w inne
  miejsce kilkaset metrów dalej, bo ich domy zostały tymczasem
  spalone. Zajęli stanowisko na wzniesieniu, skąd w zasięgu erkaemu
  znalazła się część wsi bezpośrednio atakowana w tym czasie przez
  banderowców.

  W tej części wsi mieszkał mój stryj Władysław Wolsan w domu krytym
  blachą, o ścianach z cegły i gliny, więc dość trudnym do podpalenia
  z zewnątrz. Obok stał drewniany dom gromadzki, w którym znajdował
  się sklep Kółka Rolniczego. Stryj był jego kierownikiem. Stryjenka
  zabrała dzieci i uciekła z nimi w bezpieczne miejsce, stryj
  pozostał. Chciał obronić własny dom oraz dom gromadzki. Miał karabin
  i zapas naboi. Schował się na grządce z tyczną fasolą w odległości
  kilkunastu metrów od obu wymienionych budynków. Stąd strzelał do
  banderowców pojawiających się w pobliżu, do podpalających domy, a
  także do tych, którzy chcieli włamać się do sklepu w domu
  gromadzkim. W ten sposób stryj uratował swój dom, dom gromadzki i
  kilka innych sąsiednich domów. W wyniku strzałów stryja banderowcy
  mieli na pewno kilku co najmniej rannych, ale nie zorientowali się,
  skąd te strzały padały. Omijali to miejsce i bokiem z lewej strony
  przesuwali się do przodu. Około 150 metrów dalej od domu
  gromadzkiego była już przygotowana obrona przez grupkę żołnierzy,
  którzy pozostali w Witryłowie.

  Właśnie wtedy ze wzniesienia nad wsią Michał Przystasz zaczął bardzo
  skutecznie ostrzeliwać z erkaemu banderowców, zwłaszcza
  podpalających zabudowania. Na początek uratował od spalenia dom
  gospodarza o nazwisku Kozłowski (miał przydomek „Olejarz”), bo
  zobaczył banderowca, który po podpaleniu stodoły biegł z zapaloną
  pochodnią w kierunku domu odległego o kilkanaście metrów od tej
  stodoły. Po serii z erkaemu pochodnia upadła na ziemię i po chwili
  zgasła, a więc podpalacz został co najmniej ranny. Podobnych
  przypadków w czasie napadu było więcej.

  Tak się złożyło, że w odległości około 200 metrów od stanowiska M.
  Przystasza, po drugiej stronie wiejskiej drogi, żołnierze
  przygotowali swoje stanowisko obronne w bardzo dobrze obranym
  miejscu i również ostrzelali zbliżających się napastników. Tego na
  pewno banderowcy się nie spodziewali. M. Przystasz nie wiedział,
  gdzie znajdują się żołnierze, ostrzeliwał poruszające się postacie
  banderowców, ale przez pomyłkę mogli ucierpieć także obrońcy. W tej
  sytuacji szybko zorientowali się jednak żołnierze. Jeden z nich
  głośno zawołał w kierunku grupy Przystasza: „Chłopcy! Bardziej w
  lewo, bo nas postrzelacie!”

  Zorganizowana i skuteczna obrona nie tylko powstrzymała napastników,
  ale zmusiła ich także do odwrotu. Z pewnością mieli duże straty w
  ludziach. Wszystkich swoich rannych i zabitych banderowcy zabrali ze
  sobą. Na drodze w kierunku Sanu pozostały tylko ślady krwi. O
  liczbie zabitych i rannych banderowców zadecydowało także zdarzenie
  krótko opisane niżej.

  Grupa banderowców wdarła się w celach rabunkowych do piwnicy domu
  kopalnianego nad Sanem. Za chwilę przybyła druga grupa napastników w
  tym samym celu. Wskutek nieporozumienia banderowcy w obu grupach
  uznali, że mają przed sobą wartowników, więc zaczęli strzelać do
  siebie nawzajem. W tej sytuacji zabitych i rannych było dużo.
  Niewielu wyszło cało, zanim sprawa się wyjaśniła. Mieszkańcy domu
  zdążyli uciec w pobliskie zarośla. W czasie ucieczki została ranna
  niesiona na rękach dziewczynka w wieku około jednego roku, Ludmiła
  Klimowicz, córka Józefa. Dziewczynka miała przestrzeloną rączkę.
  W raportach z przeprowadzonych napadów można znaleźć na ogół tylko
  wątpliwe dane dotyczące członków UPA, natomiast pomijane są
  informacje w odniesieniu do innych uczestników napadów.
  W czasie odwrotu banderowcy spalili jeszcze domy (z wyjątkiem
  jednego) w przysiółku Rzeki nad Sanem, który wcześniej ominęli.
  Samoobrona odparła napad, ale spaliło się 56 domów, nie licząc
  zabudowań gospodarczych. Niektórzy mieszkańcy stracili wszystko co
  posiadali.

  W wyniku napadu zginęło 7 osób, niżej podaję ich listę.
  - Franciszka Baran - zastrzelona, a następnie wrzucona do wnętrza
  palącego się domu. Nie mam potwierdzenia czy była tylko ranna, czy
  też już nie żyła przed wrzuceniem do ognia. Świadkowie, którzy to
  widzieli, byli zbyt daleko, ażeby mogli wypowiedzieć się
  jednoznacznie. F. Baran była Polką urodzoną i zamieszkałą w
  Witryłowie. Mąż Franciszki, Pantaleon Baran, pracował w majątku pp.
  Dwemickich jako „polowy”. Miał przydomek „Pańko”, podobno od
  zdrobnienia imienia Pantaleon. Niektórzy mieszkańcy wsi skracali to
  imię i mówili Leon. Pochodził z innej wsi i jego matka nie mieszkała
  w Witryłowie. Informacja podawana w różnych źródłach o spaleniu
  żywcem Ukrainki, matki Pantaleona Barana, w czasie napadu na
  Witryłów jest nieprawdziwa.
  - Kazimiera Dzik - zastrzelona we własnym domu.
  - Antoni Kozłowski - schwytany na terenie kopalni ropy naftowej,
  został wsadzony głową w dół do zbiornika częściowo napełnionego ropą
  naftową i w połowie ciała przyciśnięty pokrywą tego zbiornika, aby
  nie mógł się uratować.
  - Adam Kurzacz, nabywca części majątku pp. Dwemickich - zastrzelony
  w chwili, gdy chciał wypuścić z obory bydło, aby je uchronić przed
  spaleniem.
  - Tadeusz Pelc, syn Jana, chłopczyk w wieku 6-7 lat - zastrzelony
  koło swojego domu.
  - Józef Skrzypski, miał ponad 70 lat — zastrzelony koło swojego domu.
  - Maria Wituszyńska - zmarła w czasie ucieczki z domu wskutek szoku
  spowodowanego napadem banderowców.

  Rannych było kilka osób, w tym mała dziewczynka, o której napisałem
  wyżej. Inni byli lekko ranni i nawet o tym nikt nie pamięta. Walka z
  banderowcami trwała około dwóch godzin. Nikt nie pospieszył z
  pomocą, ani Milicja Obywatelska z Dydni, ani Powiatowy Urząd
  Bezpieczeństwa Publicznego z Brzozowa, mimo alarmów telefonicznych z
  poczty w Dydni. Alarmowała naczelniczka Urzędu Pocztowego w Dydni p.
  Zofia Dmitrzak, która pochodziła z Witryłowa i niepokoiła się o
  swoją rodzinę (jej matka Kazimiera Dzik została zastrzelona przez
  banderowców w czasie napadu). MO w Dydni podobno była „za słaba” do
  udzielenia pomocy, natomiasat PUBP w Brzozowie przyjął zgłoszenie o
  napadzie, ale później przez dwie godziny nawet nie przyjmował
  telefonów. Dopiero w dzień kilku funkcjonariuszy przyjechało oglądać
  zgliszcza po spalonych zabudowaniach. Oddział wojskowy przebywający
  w Mrzygłodzie chciał udzielić pomocy mieszkańcom Hłomczy,
  najbliższej wsi od Mrzygłodu, lecz niewiele zdziałał, bo banderowcy
  byli na to przygotowani.

  Witryłów obronił się sam dzięki dobrej samoobronie, a szczególnie
  kilku obrońcom. Władze doszły jednak do wniosku, że trzeba wzmocnić
  obronę wsi, ponieważ banderowcy mogli atakować ponownie. Dlatego po
  napadzie milicja dostarczyła oficjalnie do Witryłowa sto karabinów
  dziesięciostrzałowych najnowszej produkcji i pewną ilość naboi. Ta
  broń została już zarejestrowana, a przy tym mieszkańcy wsi mogli bez
  przeszkód zarejestrować broń posiadaną już wcześniej. Odtąd wszyscy
  wartownicy byli uzbrojeni. Być może z tej przyczyny banderowcy nie
  napadali już na Witryłów.
 • tawnyroberts 10.04.08, 13:28
  W napadzie banderowców na Witryłów sotnię Włodzimierza
  Szczygielskiego, pseudonim „Burłaka”, wspomagali m.in. także
  mieszkańcy Ulucza. Jako przykład przytoczę relację jednego z
  mieszkańców Witryłowa o nazwisku Kaliniecki, który miał dom w
  przysiółku Rzeki. Do jego domu w czasie napadu wbiegł młody chłopak
  i zapalił słomę w łóżku (w tym czasie na wsi rzadko używano
  siennika, wystarczała tylko słoma przykryta prześcieradłem z
  konopnego lub lnianego płótna). Kaliniecki rozpoznał chłopaka,
  zawołał go po imieniu i po rusku powiedział: „Twój ojciec i ja
  jesteśmy dobrymi znajomymi od wielu lat. Chodziłem do was do Ulucza
  już wtedy, gdy ty byłeś jeszcze małym dzieckiem, a ty chcesz mi
  teraz dom spalić?” Chłopak był bardzo zaskoczony, bo też rozpoznał
  Kalinieckiego. Porwał wiadro z wodą stojące w izbie, zalał palące
  się łóżko i szybko wyszedł. Dom ocalał.

  Wyjaśnię teraz, dlaczego tak szczegółowo opisałem „wyprawę na dziki”
  mojego brata z sąsiadem, a szczególnie ich powrót do wsi. Z
  informacji, które po napadzie przeniknęły do nas od Ukraińców
  dowiedziałem się, że banderowcy mieli jeszcze w planie spalenie wsi
  Końskie i zaatakowanie Witryłowa od strony Końskiego. W 1945 roku z
  Końskiego wyjechało dobrowolnie do ZSRR około 50% mieszkańców,
  którzy uważali się za Ukraińców i najbardziej dokuczali Polakom w
  czasie okupacji. Do opuszczonych domów wprowadziły się rodziny ze
  spalonej Borownicy oraz wypędzone z Ulucza. Podobna sytuacja miała
  miejsce w Łodzinie i w Hłomczy.

  Ukraińscy nacjonaliści chcieli zemścić się na tych trzech wsiach, a
  przy okazji spalić również Witryłów. Byli dobrze przygotowani do
  napadu i dokładnie śledzili ruchy oddziałów wojskowych. 10 września
  1946 roku nadarzyła się wyjątkowa okazja, ponieważ w Witryłowie
  nocowała tylko mała grupka żołnierzy, przy czym pogoda była
  sprzyjająca.

  Nie wiem kiedy, i w którym miejscu banderowcy przeprawiali się przez
  San. Ich liczbę szacowano już po napadzie na ponad 2000, więc
  przejście przez San bez zwrócenia uwagi oddziałów wojskowych nie
  było łatwe. Sądzę, że przynajmniej przez dwie kolejne noce przed
  napadem banderowcy przeprawiali się grupami przez rzekę na terenie
  Łodziny lub między Witryłowem i Łodziną oraz w okolicy Mrzygłodu, a
  następnie ukrywali się w lasach między Witryłowem, Łodziną i
  Hłomczą. Potwierdzają to świadkowie, którzy w dniu napadu widzieli
  małe grupki nieznanych mężczyzn na skraju tych lasów. UPA mogła już
  wcześniej znać zamiary oddziału wojskowego, gdyż jej wywiadowcy
  działali dość sprawnie. Na przykład wiem, że w tym czasie UPA miała
  swojego informatora w sanockiej milicji, chociaż ten informator nie
  był milicjantem.

  10 września po zmroku banderowcy otoczyli Łodzinę i Hłomczę oraz
  dobrze zabezpieczyli się od strony Mrzygłodu przed możliwym atakiem
  oddziału wojskowego. Obstawili też teren przysiółka Mordań w
  Witryłowie, gdzie nie było wartowników. Przez ten przysiółek
  przechodziła najkrótsza polna droga od Mrzygłodu do górnej części
  Witryłowa. Z tego miejsca można było bardzo szybko zaatakować
  Końskie albo Witryłów od strony Końskiego. Można też było zatrzymać
  oddział wojskowy, gdyby tą drogą zdążał na pomoc mieszkańcom
  Witryłowa. Właśnie tą drogą wracał mój brat Franciszek z sąsiadem
  Janem Ziarkiem do domu. Banderowcy byli zaskoczeni, bo nie wiedzieli
  kto przechodził i w jakim celu, albo też kto ubezpiecza drogę, a
  przede wszystkim zdradzili swoje pozycje. I to było najważniejsze.
  Odpadło zaskoczenie wartowników i mieszkańców, na co banderowcy
  zawsze liczyli najbardziej.

  Banderowcy wyznaczeni do napadu na Witryłów chcieli przekraść się od
  strony Łodziny możliwie cicho aż do zabudowań, a następnie
  zaatakować domy, wzniecić panikę wśród mieszkańców i zdezorientować
  wartowników. Wtedy mogliby bardzo szybko spalić całą wieś. Dlatego
  też początkowo zostawili w spokoju przysiółek Rzeki, w pobliżu
  którego przechodzili (spalili go później w czasie odwrotu).
  Pozostałe grupy banderowców nie rozpoczęły wcześniej napadu na
  Łodzinę i Hłomczę, aby nie zaalarmować wartowników w Witryłowie.
  Napad na te wsie rozpoczęli po usłyszeniu strzałów z Witryłowa. Po
  spaleniu Witryłowa łatwo było od razu atakować prawie bezbronne
  Końskie, bo obie wsie oddzielała tylko granica administracyjna. Do
  akcji przystąpiłaby wtedy świeża grupa banderowców z rejonu
  przysiółka Mordań. W tej sytuacji Końskie mogło być spalone w ciągu
  dwudziestu, może trzydziestu minut.

  Banderowcom nie udało się wykonać całego planu. Nie było zaskoczenia
  i paniki wśród mieszkańców. Mężczyźni w miarę możliwości w grupkach
  lub pojedynczo bronili swoich i cudzych domów. Podkreślić trzeba
  przytomność umysłu Michała Przystasza, który przy pomocy kolegów
  potrafił wybrnąć z trudnej sytuacji i w samą porę skutecznie wspomóc
  obrońców. Cały splot różnych wydarzeń, pozornie mało znaczących,
  bardzo mocno wpłynął na wyniki napadu. Jestem pewny, że gdyby nie
  było „wyprawy na dziki”, to w odpowiednim momencie banderowcy
  zaatakowaliby także od strony przysiółka Mordań, albo od Końskiego.
  Wtedy skutki napadu byłyby zupełnie inne dla Witryłowa i dla
  Końskiego.

  W czasie napadu nie byłem obecny w Witryłowie. Mieszkałem wtedy w
  Brzozowie jako uczeń tamtejszego liceum. Opisałem to, co dobrze
  zapamiętałem z relacji wielu naocznych świadków napadu i uczestników
  obrony wsi po przyjeździe do domu w następnym dniu. Bardzo dokładnie
  pamiętam prawie każde słowo wypowiedziane przez brata Franciszka,
  stryja Władysława i mojego ojca Jana.

  Przed napisaniem pierwszej wersji mojego opracowania uzyskałem wiele
  szczegółowych informacji o napadzie od kolegi Mieczysława
  Karaczkowskiego, uczestnika obrony wsi, a także od innych naocznych
  świadków. Niestety, nie wszyscy pamiętali dokładnie to, co działo
  się ponad pięćdziesiąt lat temu i niepewne informacje musiałem
  pominąć. Ja zapamiętałem wiadomości, które niedługo po napadzie
  przekazywali niektórzy Ukraińcy, oczywiście bardzo dyskretnie, o
  przygotowaniach banderowców do ataku na Witryłów, o projekcie
  spalenia Końskiego.
 • piotrzr 10.04.08, 16:27
  Prosze zwrócić uwagę, że gdyby sformułowanie "banderowcy" w tej opowieści
  zamienić na "indianie" "czerwonoskorzy" a pojęciach dotyczących Polaków ich
  imiona zamienić na John, Willi, James, itd itd to wyszła by z tego całkiem dobra
  - choć beletrystyczna opowieść z Dzikiego Zachodu.A cvałkiem inna sprawa to -
  skąd autor opowieści , uczestnik wydarzeń po polskiej stronie - znał tak
  dokładnie plany "banderowców" : pisze np "Ukraińscy nacjonaliści chcieli zemścić
  się na tych trzech wsiach, a > przy okazji spalić również Witryłów. Byli dobrze
  przygotowani do > napadu i dokładnie śledzili ruchy oddziałów wojskowych. " UPA
  mogła już > wcześniej znać zamiary oddziału wojskowego, gdyż jej wywiadowcy >
  działali dość sprawnie. Na przykład wiem, że w tym czasie UPA miała > swojego
  informatora w sanockiej milicji, chociaż ten informator nie > był milicjantem.""
  Itd itd Ale ta opowieść jako ściśle dotycząca regionu objętego wątkie jest
  bardzo ciekawa i ....byż może obiektywna. Choć to szacowanie oddziałów UPA na
  2000 "bojców" ...toż to potężny oddzial wojskowy - gdy pisze "Ich liczbę
  szacowano już po napadzie na ponad 2000"
 • kw53 07.05.08, 00:46
  Komentarz trochę ironiczny ale niesłusznie. W tej historii nie było
  koloryzowania. Co do dokładności relacji to wyjaśnieniem może być
  np. ułomnośc ludzka. Sąsiedzi, którzy w nocy po stronie UPA
  próbowali spalić wioskę w dzień zwyczajnie się czasem chwalili ze
  swoich wyczynów.
 • mariusz9959 10.04.08, 21:56
  Nie znam Andrzeja Romaniaka, ani osobiście, ani jako autora tekstów
  historycznych, nie wykluczam, że może kiedyś trafiłem na coś z
  jego „twórczości” ale było to na tyle mało interesujące, że nie
  zapamiętałem nazwiska autora.
  Jest on ponoć historykiem, lecz jego sposób pisania bardziej
  wskazywałby na to, że jest to klasyk bolszewickiej propagandy a nie
  badacz historii.

  Zawsze, gdy trafiam u historyka na stwierdzenia typu:
  „…o których w myśl dziwnej „politycznej poprawności” i „nie
  rozdrapywania ran” nie wspomina się ani słowem. Jednak milczenie nie
  wykreśli ich z ludzkiej pamięci i z zachowanych
  dokumentów.”, „Jednak prawda nie może być przemilczana.” itp.
  zapala mi się czerwone światło – uwaga, to bardziej propagandzista
  niż historyk.
  U Romaniaka było tak już na wstępie.

  Romaniak raz pisze UPA, innym razem bojówka UPA. Muszę się przyznać,
  że o ile wiem co to była UPA to nie mam pojęcia co to
  takiego „bojówki UPA”, a może Romaniak chciał napisać bandy UPA ale
  doszedł do wniosku, że nawet jak na pseudo historyka będzie to
  ośmieszające go określenie i wymyślił sobie „bojówki UPA”. Pewnie
  UPA i „bojówki UPA” to to samo ale jak to drugie groźnie brzmi -
  „bojówki UPA”.
  Nie cykaj się pan panie Romaniak pisz pan bandy bardziej to do pana
  pasuje.

  Romaniak pisze:
  „Od stycznia 1946 r. na rozległym i trudnym południowo-wschodnim
  terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego wzmogły się akcje
  przeciwko zbrojnym bojówkom UPA prowadzone m.in. przez oddziały 32.
  i 34. pułku piechoty „ludowego” Wojska Polskiego. Upowcy w odwecie
  nasilali ataki na polskie wioski i ludność cywilną. Najczęściej
  napadali późno w nocy, kiedy mieszkańcy spali i nie mieli większych
  szans na ucieczkę lub obronę.”

  O ile wiem to głównym zadaniem UPA było wtedy niedopuszczenie do
  wysiedlenia ludności ukraińskiej na tereny ZSRR. Romaniak pisze, że
  WP wzmogło akcje przeciwko UPA, która w odwecie atakowała „polskie
  wioski i ludność cywilną”. Takiej bzdury jeszcze nie słyszałem,
  gdyby UPA przyjęła za cel „atakowanie polskich wsi i ludności
  cywilnej” Romaniakowi brakłoby życia na opisywanie ofiar tych ataków.

  Romaniak pisze że:
  „Działalność UPA miała poparcie wśród niektórych wiosek
  zamieszkanych przez ludność pochodzenia ukraińskiego, jednak
  poparcie to było często wymuszane terrorem i strachem. Chociaż nie
  zawsze - były wioski, które dobrowolnie wspomagały działania UPA.”

  Jak wynika z tekstu Romaniaka uważa on że:
  1.tylko niektóre ukraińskie wioski popierały UPA,
  2.poparcie było wymuszone przez UPA terrorem i strachem, (często,
  chociaż nie zawsze)
  3.były wioski które dobrowolnie wspomagały UPA. (jak sugeruje autor,
  to wyjątki)
  Jeżeli pisze gość coś takiego to znaczy, że albo nie ma zielonego
  pojęcia o tamtych czasach albo uprawia typową propagandę, według
  najlepszych bolszewickich wzorców.

  Pisze Romaniak, że 10.09.1946 r. połączone sotnie (wg. Romaniaka –
  bojówki, wybaczmy dyletantowi) „Hrynia”, „Jara”, „Burłaki”
  i „Łastiwki”: „Spaliły one w Hłomczy 90 domów wraz z całym
  inwentarzem i dwa zbiorniki ropy naftowej w tamtejszej kopalni.
  Zamordowano 3 osoby: Emila Romana (42 lata), jego córkę - 14 letnią
  Katarzynę Roman oraz Cecylię Chudzikiewicz (38 lat),”
  Gdyby Romaniak miał elementarną wiedzę o działalności UPA na tym
  terenie nie pisałby takich głupot. Cztery sotnie zaatakowały nie
  bronioną wieś, to mniej więcej tak jakby Hitler ściągnął w sierpniu
  1944 wszystkie wojska z frontu zachodniego do Warszawy by pokonać
  powstańców.
  Jaki to mamy efekt tego ataku, ano cztery sotnie UPA, które jak
  pisze Romaniak w odwecie atakowały „polskie wioski i ludność
  cywilną” zdołały w nie bronionej Hłomczy zabić 3 osoby ( słownie:
  trzy osoby ).
  Faktem jest, że UPA paliło pozostawione przez wysiedlonych Ukraińców
  zabudowania i możliwe, że podczas takiej akcji w Hłomczy zginęły 3
  osoby. Pisze Romaniak, że jedno z ciał zostało wrzucone do piwnicy
  domu, a może ta osoba skryła się w piwnicy domu i po jego podpaleniu
  tam zginęła.

  Jedno jest pewne, gdyby jakikolwiek oddział wojskowy czy partyzancki
  w sile 4 kompanii wszedł do nie bronionej wsi z zadaniem zabicia
  mieszkańców to nie zginęłyby 3 osoby, lecz przy dużym szczęściu może
  3 by przeżyły.

  Romaniak o ataku UPA na Łodzinę i Hłomczę pisze też coś takiego:
  „UPA wymordowała zarówno Polaków, jak i Rusinów.”
  Uczciwy historyk napisałby, wśród ofiar byli zarówno Polacy jak i
  Rusini, ale przecież propagandzista bolszewickiej szkoły dobrze wie,
  że o ataku na dwie wsie w trakcie którego zginęło łącznie 11 osób
  trzeba napisać „UPA wymordowała zarówno Polaków, jak i Rusinów.”
  Czytelnik podświadomie przyjmuje, że ofiar było dużo
  wszak „wymordowano” we wsiach i Polaków i Ukraińców.

  Nie chce mi się dalej analizować tego tekstu, który według mnie jest
  na poziomie miernego bolszewickiego propagandzisty.

  PS.
  Widzę, że Edward Krętacz Pierwszy na godnego następcę.
  Proponowałem kiedyś by jeden z gości zmienił nick dodając dwie
  litery, pan Romaniak powinien dwie litery odjąć. Wtedy wszystko
  będzie jasne.
 • seba-1 22.04.08, 13:43
  Widzę że niektórym forumowiczom puszczają nerwy. Czyżby omawiane
  wydarzenie nie wpisywało się za dobrze do obrazu UPA jako jedynie
  obrończyni zgrożonych na Nadsaniu Ukraińców? Fakt, styl Romaniaka w
  tym artykule zalatuje najlepszymi wzorcami minionego systemu.
  Autor "zapomina" o krwawych pacyfikacjach ukraińskich wiosek przez
  LWP czy o mordach (przez naprawdę duże M) polskich band na cywilach
  z Piskorowic, Bachowa, Sufczyny,Brzuski. Liczby ofiar z Wołynia też
  jakby z księżyca (tak jak i odpowiedź piotrazr: "zginęło "80 tysięcy
  Ukraińcow" - czy napewno "z ręki" UPA ?? skąd
  takie dane?? A może to właśnie ilość Ukraińcow która zginęła z rąk
  polskich i
  równoważąca w zasadzie straty polskie??") Czy jednak odniesienie do
  Wołynia nie jest częściowo uzasadnione? Przecież mordy UPA w lecie
  44r (choćby wspomniany Baligród) nie były żadną obroną przed
  wysiedleniami - a rzekomo taki cel UPA na Zakierzoniu realizowało. A
  może jednak próbowano wcielić w życie (tak z powodzeniem
  przećwiczony na Wołyniu czy Galicji Wsch.) plan oczyszczenia tej
  ziemi z Polaków? Bo przecież Nadsanie miało wchodzić w skład
  banderowskiej Ukrainy, czyż nie? Więc Polacy, tak jak na Wołyniu
  byli tu zbędni. I czy nie zmieniono "planów" dopiero wobec widma
  wysiedleń Ukraińców do ZSRR? Piotrzezr, porównanie przymusowego
  rekruta UPA do nocnych wart, mających na celu obronę i ostrzeżenie
  przed atakiem jest godne przedszkolaka... A i dalsze Twe słowa
  o "opowieści z Dzikego Zachodu"... Żenująca próba ośmieszenia
  tragedii. A jeśli szukasz takich bajek o "Dzikim Zachodzie" to
  polecam arcydzieło kinematografii pt "Żelazna Sotnia". Ujmująca
  opowieść o szlachetnych, rycerskich upowcach i pijanych mordercach
  Polakach. A ta bitwa z Wehrmachtem na początku - cudo, Peckinpah
  całą gębą. Nawet bajka "Ogniomistrz Kaleń" nie jest tak czarno-biała.
  W podobny, wyszydzający ton uderza mariusz9959. Najpierw czepia się
  słówek w rodzaju "bojówka UPA" po czym poddaje w wątpliwość ilość
  ofiar i strat w Hłomczy .A może ludzie zaalarmowani strzałami z
  Witryłowa i Łodziny skryli się w lesie? Tego nie wiemy, wiemy
  natomiast że kolega mariusz9959 dumny jest z możliwości przerobowych
  UPA:"gdyby UPA przyjęła za cel „atakowanie polskich wsi i ludności
  cywilnej” Romaniakowi brakłoby życia na opisywanie ofiar tych
  ataków." Doprawdy, pochylić czoła... A co do "politycznej
  poprawności", naprawdę nie zauważacie że mówienie o Katyniu jest
  cacy a o Wołyniu be?
  Kończąc, chcę zaznaczyć że jestem "sympatykiem" niepodległej
  Ukrainy, jej narodu i dziejów. Ale nazywajmy pewne rzeczy po
  imieniu, tak zbrodniczość "Wołyniaka", uchodzącego li tylko za
  bohatera, czy mordy LWP w pacyfikowanej Zawadce Mor. jak i mało
  znany atak UPA na Witryłów, który także pociągnął za sobą ofiary.
  Mord jest mordem i wyszydzanie czy ośmieszanie ludzi przekazujących
  pamięć o takich wydarzeniach jest nie na miejscu. Nawet jeśli uznamy
  tekst Romaniaka za peerelowsko-propagandowy( zresztą słusznie).
  Pozdrawiam
 • piotrzr 22.04.08, 16:52
  seba-1 napisał:

  > Piotrzezr, porównanie przymusowego
  > rekruta UPA do nocnych wart, mających na celu obronę i ostrzeżenie
  > przed atakiem jest godne przedszkolaka... A i dalsze Twe słowa
  > o "opowieści z Dzikego Zachodu"... Żenująca próba ośmieszenia
  > tragedii. A jeśli szukasz takich bajek o "Dzikim Zachodzie" to
  > polecam arcydzieło kinematografii pt "Żelazna Sotnia". Ujmująca
  > opowieść o szlachetnych, rycerskich upowcach i pijanych mordercach
  > Polakach. A ta bitwa z Wehrmachtem na początku - cudo, Peckinpah
  > całą gębą. Nawet bajka "Ogniomistrz Kaleń" nie jest tak czarno-biała.

  otóż nie zgadzam się z tobą - podbój "dzikiego zachodu" a może raczej europejski
  podbój Ameryk - to nie bajki - to historie niezwykle krwawego wydziedziczania
  tubylczej ludności ze swych ziem.
  Indianie bronili swoich terytoriów - siekierą, ogniem, okrucieństwem,
  bezwzględności przeplataną "chodzeniem na układy" z wiarołomnymi zdobywcami. To
  tyle odnośnie mojej annalogii.
  Skąd masz tak pewność że rekrut ukraiński był przymuszany??
  Zapewne z gdzieś tam publikowanych zeznań pojmanych upowców - którzy pod groźbą
  śmierci gotowi byli się kląć na Boga Najwyższego że ich przymuszono,
  sterroryzowano...a wszystko po to aby ocalić głowę przed wyrokami sądów polowych .
  Dla mnie twoje twierdzenie to zwykły stereotyp.
  Zelaznej sotni nie oglądałem i pewnie nie oglądnę :)
 • seba-1 23.04.08, 09:54
  Piotrzezr, przecież sam w poście z 08.04.08. zdajesz się nie
  zaprzeczać temu steretypowi o przymusowym rekrucie. Oczywiście nie
  byłem "świadkiem" czegoś takiego, po prostu wielokrotnie natykałem
  się na takie wzmianki czytając literaturę związaną z tematem (od
  razu dodaję że nie Edka Prusa, bardziej Poliszczuka, choć wiem że on
  też jest dla "Was" niewiarygodny - zresztą ciekawe
  dlaczego, "faktografia źródłowa" jego książek jest przeciwieństwem
  beletrystyki E.Prusa).
  Oczywiście wiem jak krwawo "ucywilizowano" Ameryki. Po prostu z
  Twojej wypowiedzi odniosłem wrażenie że porównujesz wspomnienia
  Wolsana do filmu przygodowego, czytaj: niehistoryczno-fikcyjnego.
  Jeśli tak nie było - przepraszam.
  P.S. Jeśli o filmach mowa - o takim krwawym poczynaniu z Indianami
  świetnie opowiada "Niebieski Żołnierz", polecam.
  Pozdrawiam
 • piotrzr 23.04.08, 20:47
  seba-1 napisał:

  > Oczywiście wiem jak krwawo "ucywilizowano" Ameryki. Po prostu z
  > Twojej wypowiedzi odniosłem wrażenie że porównujesz wspomnienia
  > Wolsana do filmu przygodowego, czytaj: niehistoryczno-fikcyjnego.
  > Jeśli tak nie było - przepraszam.
  > P.S. Jeśli o filmach mowa - o takim krwawym poczynaniu z Indianami
  > świetnie opowiada "Niebieski Żołnierz", polecam.
  > Pozdrawiam

  Wiele oczywiście było filmów na ową tematykę - choćby ów "Taczący z Wilkami" czy
  cykl filmów o gen Custerze (ofiarze klęski bodaj pod Little Big Horn.
  Czy Ukraińcy pozyskiwali przymusowego rekruta?? Pewno mogło i tak bywać - ale
  nie wolno wykluczyć i dobrowolnego wstepowania do UPA z pobudek patriotycznych !!
  Ukraińcy byli nie mnie okrutni wobec swych wrogów jak XIX wiweczni Indianie ??
  ano pewno byli - by skutecznie wypłaszać wroga. oczywiście biorąc pod uwagę
  poziom cywilizacyjny obie nacje wiele rózniło - Indianie z reguły na poziomie
  epoki kamienia łupanego - Ukraińcy pewno na poziomie cywilizacyjnym swych wrogów.
 • piotrzr 23.04.08, 20:51
  seba-1 napisał:

  > Piotr, przecież sam w poście z 08.04.08. zdajesz się nie
  > zaprzeczać temu steretypowi o przymusowym rekrucie.

  No nie bardzo tak napisałem - bowiem powiedziałem tam "Autor
  pisze o poparciu nadsańskich wiosek dla działań UPA - uzasadniając to poparcie
  li tylko terrorem. Według mnie to daleko idące uproszczenie."
 • mariusz9959 23.04.08, 17:07
  Krytykując Romaniaka oceniałem styl w jakim pisze. W wikipedi
  wyczytałem, że gość jest z wykształcenia historykiem. i pracuje w
  Muzeum Historycznym w Sanoku, jako kierownik Działu Historycznego,
  dodatkowo jest stosunkowo młody (rocznik 1965).
  Nie przypuszczałem, że historyk na takim stanowisku może pisać w tak
  prymitywny sposób. Nie przynosi on niestety chluby instytucji w
  której pracuje, można sobie wyobrazić jaki poziom prezentują
  pracownicy niższego szczebla. No chyba, że kierownikiem działu
  historycznego w tym muzeum zostaje ten kto jest dobrym działaczem a
  nie historykiem.
  Nie robi na mnie wrażenia, gdy jakiś dziadek pisze o stosunkach
  polsko-ukraińskich i pluje słowami w stylu mordercy, bandyci,
  siekiernicy itd. itd. (można się z tym stylem zapoznać na forum P-
  U), powiem więcej, może to nawet dobrze że tak pisze, bo się
  dziadzia wyżyje na klawiaturze, trochę wyluzuje i nie chodzi po domu
  i nie wkurza współmieszkańców.
  Niestety historyk z wykształcenia i zawodu piszący tak prymitywnym
  stylem jak Romaniak to wstyd jak cholera. Nadzieja w tym, że nie
  jest to najmądrzejszy historyk w kierowanym przez niego dziale.

  PS.
  Zupełnie w innym stylu pisze Stanisław Wolsan. Przeczytałem jego
  tekst z zainteresowaniem.
 • piotrzr 24.04.08, 18:09
  tekst pisany chyba pod "kresowe" potrzeby. Ale mimo jego krytyki - jaką i ja
  wpisałem w drugim postcie - nie potępiałbym autora tak całkiem "w czambuł".
  Dla mnie to tylko przykład skrajnie polskiego punktu widzenia na historię
  Sanocczcyzny i Nadsania. Bowiem na tych terenach i Polacy i Ukraińcy byli
  równouprawnionymi gospodarzami (a autor o tym zapomnina) - i że w zawierusze
  wojny domowej każdy walczył o swoje - to co w tym dziwnego, w warunkach walki
  każdego z każdym???

 • stefka_z_kuzminy 07.05.09, 19:16
  piotrzr napisał:
  > równouprawnionymi gospodarzami (a autor o tym zapomnina)

  może jakiś skromny cytacik, ale bez wyzwisk ?
 • tawnyroberts 07.05.10, 13:59
  Z notki na Wikipedii wynika, że Andrzej Romaniak może pochwalić się
  całkiem bogatym dorobkiem historycznym, zwłaszcza z okresu II wojny
  światowej, ale raczej tylko w odniesieniu do Ziemi Sanockiej.


  Andrzej Paweł Romaniak - urodzony w 1965 r. w Sanoku, polski
  historyk. Od roku 1993 pracuje w Muzeum Historycznym w Sanoku,
  kierownik Działu Historycznego, samorządowiec, radny I kadencji Rady
  Powiatu Sanockiego, skarbnik Stowarzyszenia Wiara-Tradycja-Rozwój.

  Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku. Pracę magisterską
  napisał na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale
  Historycznym. Specjalizacja - historia najnowsza, II wojna światowa.
  Współpracuje z Polskim Towarzystwem Historycznym, IPN - Rzeszów,
  gazetą Tygodnik Sanocki, zamieszcza artykuły w „Zeszytach
  Historycznych WiN-u” i portalu "esanok". Prowadzi wykłady i
  seminaria "Antykomunistyczne podziemie w powiecie sanockim w latach
  1944-45".

  pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Romaniak


  Pytałem ostatnio znajomego o Romaniaka i jego dzieła. Powiedział, że
  całkiem do rzeczy z niego gość, ale tym artykułem o napadzie UPA na
  Witryłów, Hłomczę i Łodzinę to się zupełnie wygłupił. Nic dodać, nic
  ująć...
 • tawnyroberts 07.05.09, 07:12
  Podciągam ten ciekawy wątek, aby uchronić go przed "zabójczą"
  archiwizacją. Swoją drogą archiwizowanie wątków już po roku od
  ostatniego wpisu to bardzo kiepski pomysł i moim zdaniem
  zdecydowanie największy minus forów "Gazety".
 • gregoson 25.12.10, 17:48
  Bywam tam, w tych okolicach. Na ryby tam jeżdżę. To moje ukochane miejsce nad Królem polskich rzek - Sanem. I kiedyś byłem tam we wrześniu... nocowaliśmy w gospodarstwie agroturystycznym. Pytałem gospodarzy jak to tu było po wojnie. Powiedzieli mi żeby nie pytać, że ta ziemia spłynąła krwią.
  Kocham to miejsce - to dla mnie najwspanialsze miejsce na ziemi. Nie obchodzi mnie czy ktoś miał powody co mordowania. Nic tego nie usprawiedliwia.
 • tawnyroberts 23.12.11, 22:48
 • tawnyroberts 21.12.12, 14:58

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.