Dodaj do ulubionych

... Jaką szkołę wybrać?...jaką Uczelnię?

25.03.04, 08:34
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem
zorganizował spotkanie dyrektorów szkół gimnazjalnych i średnich. Chodziło o
to by zaprezentować możliwości dalszego kształcenia młodzieży kończącej
gimnazja. Mówi wice starosta Andrzej Skupień:
Uczniom i rodzicom przypominamy, że do dyspozycji na naszym terenie jest 10
placówek.
Szkoły prowadzone przez Powiat Tatrzański to:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2,
Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera, Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych i Zespół Szkół Budowlanych.

Szkoły publiczne prowadzone przez inne organy to:

Liceum dla młodzieży upośledzonej ruchowo w Kuźnicach
Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara.

Są także dwie szkoły niepubliczne:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Prywatne Technikum Hotelarskie.

Do wyboru, do koloru, Kraków z Uczelniami tyz niedalyko i zaproso, ino sie
ucyć! "Do skoły cymboły" - tak nom godali , kie my byli mali. Cas
minon i przecie w tyj mierze nic sie nie zmiyniyło, haj! Powodzenia przy
starcie!!!
Telo.Pozdr.
Edytor zaawansowany
 • ciupazka 25.03.04, 22:37
  Na 2006 rok planuje się wybudowanie zespołu szkół z zapleczem
  rehabilitacyjnym przy Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum UJ
  na Bystrem w Zakopanem. Koszt ok.6 mln.( środki unijne)

  Obecnie zespół szkół znajduje się w budynku kliniki. Niekiedy dzieci uczą się
  w salach szpitalnych. Nowy budynek szkoły - dwukondygnacyjny, z przyziemiem
  użytkowym i poddaszem, o łącznej powierzchni ok. 3.600 m kw. - stanie za
  pływalnią i będzie połączony przewiązką ze szpitalem. Zaprojektowano tam sale
  dydaktyczne i pracownie przedmiotowe, sale przedszkolne, świetlice do zajęć
  pozalekcyjnych, sale terapii zajęciowej, zaplecze magazynowo-techniczne oraz
  administracyjne zespołu szkół. Z zajęć szkolnych korzysta tutaj ok. 1300
  pacjentów rocznie. A póki co, trzeba nadal w tych warunkach pracować,
  jakie są.

 • ciupazka 10.05.04, 13:37
  Pomalućku szkoły zawodowe i ponadpodstawowe dla pracujących prywatyzujom...

  Przekształcenia szkół
  Tego roku - zgodnie z Ustawą o przekształceniu szkolnictwa - przeprowadzana
  jest reorganizacja szkół ponadpodstawowych dla pracujących w powiecie
  tatrzańskim.
  Szkoły zawodowe i ponadpodstawowe dla osób pracujących muszą zostać
  przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne. Takiemu przekształceniu uległo
  Wieczorowe Technikum Gastronomiczne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im.
  Aleksandra Dziedzica w Zakopanem - w Gastronomiczne Technikum Uzupełniające w
  zawodzie kucharza małej gastronomii, a także Technikum Budowlane po Zespole
  Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w
  Zakopanem - w Budowlane Technikum Uzupełniające w zawodzie technika
  budowlanego. Obie szkoły posiadać będą trzyletni cykl nauczania w formie
  stacjonarnej, wieczorowej. Istnieje też możliwość przystąpienia do egzaminu
  dojrzałości.
  Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem
  powstanie dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w
  systemie zaocznym. W ramach nauki w weekendy, dwa razy w miesiącu, odbywać się
  będą zjazdy i dodatkowo indywidualne konsultacje. Liceum powstaje na wniosek
  dyrektora szkoły, ze względu na wygaśnięcie działalności II LO i wolne godziny
  nauczycieli.
  Przekształceniu ulega też Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole
  Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem w szkołę
  ponadgimnazjalną. Przewidziano trzyletni cykl kształcenia z możliwością zdania
  matury.(jof)


 • ciupazka 01.09.04, 11:46
  Mocie jom blisko i trza sie do niyj pchać, ba jako!


  dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/09.01/Podhale/03/03.html

  Coz Wom zycyć? Nei cobyście jom skońcyli i na niyj nie poprzestali, ba
  jako!
  Telo.Pozdr.
 • ciupazka 11.09.04, 13:38
  W Zakopanem powstaje nowe prywatne liceum językow obcych( francuski, angielski,
  niemiecki).

  Nabór uczniów rozpocznie już w przyszłym roku. Szkoła stawia na naukę języków
  obcych, a miesięczne czesne wyniesie około 350 zł.

  Regionalne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zamoyskiego to nowy projekt
  Janiny Gościejowej, obecnie dyrektora zespołu trzech zakopiańskich szkół.

  Tym razem dyrekcja stawia na języki obce: francuski, niemiecki i angielski
  oraz dwa rozbudowane bloki programowe: humanistyczny i matematyczno-
  przyrodniczy.

  Prawdopodobnie młodzież uczyć się będzie w budynku kościoła św. Krzyża przy ul.
  Chałubińskiego, w tych samych salach, w których działa katolickie gimnazjum
  Betlejem. - Liceum będzie otwarte także dla młodzieży z regionu, stąd słowo
  regionalne w nazwie - mówi Janina Gościejowa.

  Podstawą kadry nauczycieli w liceum będą belfrowie z gimnazjum Betlejem, ale
  pani dyrektor planuje powiększyć grono pedagogiczne. - Rozglądam się po
  zakopiańskich szkołach średnich. Być może będę mogła zaproponować nauczycielom
  lepsze stawki. Prawdopodobnie nowe liceum będzie też miało uprawnienia szkoły
  publicznej. Za miesiąc nauki dziecka w szkole rodzice zapłacą około 350 zł, ale
  finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych będą uczyć się nieodpłatnie. (bas)


  To syćko za poźno!!! Pomału dojrzewajom... w tyk skołak, haj. Juz teroz
  pełno ogłosyń w inernecie typu: "zatrudnie fachowca z umiejętnością
  posługiwania sie trzoma językami". Do roboty nietoty !!!

  Telo.Pozdr.
 • ciupazka 11.09.04, 15:04
  Powstaje nowa szkoła muzyczna w Zakopanem, w której realizowane będą specjalne
  programy dla dzieci i młodzieży.

  W szkole YAMAHA dzieci będą się mogły uczyć muzyki już od 2 roku życia, w
  grupach kilkuosobowych. W czasie zajęć maluchowi powinien towarzyszyć jeden z
  rodziców lub opiekunów.

  Dla dzieci przygotowany jest też program z plastyki. Dla starszaków
  zaplanowany został program pn. Cudowny świat, dzięki któremu dzieciaki poznają
  już m.in. instrumenty muzyczne i nuty.

  Naukę gry na instrumentach zaczną już 6-latki. Szkoła znajduje się przy ul.
  Krupówki 4 w Zakopanem (vis a vis kościoła św. Rodziny). Informacje można
  uzyskać pod nrem tel.: 20 14 086 w godz. 16-19. (jof)
 • ciupazka 11.09.04, 19:27
  Fces być nauczycielem to bier sie do roboty, bo wreście i tu zrobiom
  porządek, jesce mom cichom nadzieje , ze takim nauczycielom bedom
  godziwie płacić, ba jako. STUDIA z nowymi wymogami podniesom poziom wiedzy
  u nauczycieli, a pedagog bedzie jak nowy... Uwidzimy...


  A co w progamie?
  Jak nie zedrzeć se garła, godać w dwók językak, naucać dwók przedmiotów - tego
  bedzie musioł się dowiedzieć kozdy, ftory w październiku ozpocznie studia
  nauczycielskie.

  Minister edukacji podpisoł rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia
  nauczycieli. A nowe wymagania majom tycyć syćkik, ftorzy w tym roku
  akademickim ozpocznom studia nauczycielskie, bez względu na to cy magisterskie,
  licencjackie, uzupełniające czy podyplomowe.

  Przśli nauczyciele mają mieć więcej zajęć z technologii informacyjnej - powinni
  być przygotowani do korzystania z komputera, Internetu, a także do naucanio na
  odległość. Powinni biegle znać przynajmniej jeden język obcy, mieć zajęcia z
  kultury, etyki, prawa oświatowego. Cekajom ik tyz zajęcia z zakresu emisji
  głosu - gdy zaczną pracować, mają mówić do uczniów tak, by nadmiernie nie
  nadwerężać strun głosowych.

  Poza tym mają prowadzić w szkole zajęcia z dwóch przedmiotów - głównego i
  dodatkowego, dlatego już na studiach trzeba zdobyć kwalifikacje w dwóch
  specjalnościach.
  Ministerstwo edukacji opracowało szczegółowe standardy, wyliczyło, ile
  godzin zajęć, a ile praktyk mają mieć przyszli nauczyciele. Ci, którzy
  studiować będą wieczorowo, powinni zaliczyć co najmniej 80 proc. zajęć z
  kształcenia kierunkowego, które będą mieli studenci dzienni. A zaoczni takich
  zajęć muszą mieć co najmniej 60 proc. Na studiach prowadzonych w dwóch
  specjalnościach, głównej i dodatkowej - ta ostatnia powinna być prowadzona w
  takim samym wymiarze, jak na studiach dziennych.
  - Jak można wprowadzać zmiany na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku
  akademickiego? - dziwi się dr Mariusz Zawodniak , rzecznik prasowy Akademii
  Bydgoskiej, największej pedagogicznej uczelni w naszym regionie. Sposób
  wprowadzenia ministerialnego rozporządzenia był krytykowany na ostatnim
  kolegium rektorskim. - Mamy już gotowe siatki godzin, plany studiów, podział na
  grupy. To rozporządzenie wszystko nam rozbija - mówi Zawodniak.

  W ministerstwie dziwią się, że rozporządzenie aż tak zaskoczyło uczelnię.
  - O zmianach mówiło się przynajmniej od roku. Projekt od dawna był na
  naszych stronach internetowych, w kwietniu był konsultowany z Radą Główną
  Szkolnictwa Wyższego - tłumaczy Mieczysław Grabianowski , rzecznik resortu.
  O zmianach ministerstwo informowało też rektorów w specjalnym liście
  rozesłanym 30 lipca. Szacowało wtedy, że zmiany w kształceniu na studiach
  wyższych zawodowych w tym roku obejmą około 6 tysięcy przyszłych nauczycieli
  szkół podstawowych i gimnazjów.
  - Oczywiście, żeby nikt nie kwestionował dyplomów naszych absolwentów,
  wprowadzimy ministerialne standardy - zapewnia dr Zawodniak z AB. Było już w
  tej sprawie specjalne spotkanie z dziekanami wydziałów. - Trudno wszystko co
  nowe zrealizować od zaraz, ale na pewno zrobimy to w ciągu dwóch najbliższych
  lat.

  Juz barzyj zacofanyj i zestrochanyj grupy od nauczycieli to my ni mieli(
  choć nie wsędzie) A nobarzyj było to widać przy głosowacce na komuchów.
  Koniyc z takimi, ba jako! Troske przypóźnawo sie za nik wziyni... A cas
  uciyko...
  Telo.Pozdr. • ciupazka 01.10.04, 20:41
  No i do galopu uczniowie, studenci i nauczyciele....Ni ma lekko. Do roboty
  syćkie nietoty...Powodzynio!
 • ciupazka 07.01.05, 18:46
  Dziennik podhalański 07-01-2005
  Konkurs rozstrzygnięty. Mimo biurokracji - więcej zadowolenia

  - O przyznaniu stypendiów uczniowskich decydowały przede wszystkim dochody
  przypadające na jednego członka rodziny - podkreśla wicestarosta Andrzej
  Skupień
  Do Starostwa Powiatowego w Zakopanem wpłynęły 174 podania o przyznanie
  stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz 15 podań od studentów, na
  stałe zameldowanych w powiecie tatrzańskim (z wyłączeniem Zakopaanego).

  Stypendia dla uczniów szkół średnich wypłacane są przez starostwo tatrzańskie,
  natomiast studenckie stypendia - przez powiat krakowski ziemski. - Było z tym
  bardzo dużo biurokracji, ale się udało. Pozytywnie zakwalifikowano wszystkie
  wnioski.
  Na nasz powiat przypadało 15 stypendiów studenckich w wysokości 2500 zł
  rocznie dla każdego studiującego - wyjaśnia starosta tatrzański Andrzej
  Gąsienica-Makowski.

  Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznano natomiast 156 stypendiów w
  wysokości 1500 zł rocznie. Aby co miesiąc otrzymać pieniądze, zainteresowani
  muszą wpierw ponieść wydatki oraz przedstawić rachunki i faktury. - Kryterium
  decydującym o przyznaniu świadczenia były zarobki rodziców, czyli dochód
  nieprzekraczający 504 zł na członka rodziny. Przyjęliśmy też zalecenie odgórne,
  że w pierwszej kolejności pomoc finansowa ma iść do uczniów szkół klas
  pierwszych. W dalszych latach te fundusze będą sukcesywnie przyznawane kolejnym
  uczniom starszych klas - dodaje wicestarosta Andrzej Skupień.

  Największą liczbę świadczeń przyznano młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko-
  Turystycznych, która dostała 72 stypendia.

  Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 otrzymali 26 stypendiów, w Zespole
  Szkół Budowlanych z pomocy ucieszyło się 20 uczniów, a w Liceum
  Ogólnokształcącym - 18.
  Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 otrzymały
  po 10 stypendiów każde(RAV)

  Fundusze na comiesięczną pomoc dla młodych mieszkańców terenów wiejskich
  pochodzą ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  Radość wśród młodzieży i rodziców. A teraz pozostało wykazać się Wam dobrymi
  ocenami w bieżcym roku szkolnym i akademickim.
 • ciupazka 21.05.05, 09:48
  No jaką?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.