• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

... Jaką szkołę wybrać?...jaką Uczelnię?

 • 25.03.04, 08:34
  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem
  zorganizował spotkanie dyrektorów szkół gimnazjalnych i średnich. Chodziło o
  to by zaprezentować możliwości dalszego kształcenia młodzieży kończącej
  gimnazja. Mówi wice starosta Andrzej Skupień:
  Uczniom i rodzicom przypominamy, że do dyspozycji na naszym terenie jest 10
  placówek.
  Szkoły prowadzone przez Powiat Tatrzański to:

  Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2,
  Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera, Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
  Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych i Zespół Szkół Budowlanych.

  Szkoły publiczne prowadzone przez inne organy to:

  Liceum dla młodzieży upośledzonej ruchowo w Kuźnicach
  Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara.

  Są także dwie szkoły niepubliczne:

  Społeczne Liceum Ogólnokształcące
  Prywatne Technikum Hotelarskie.

  Do wyboru, do koloru, Kraków z Uczelniami tyz niedalyko i zaproso, ino sie
  ucyć! "Do skoły cymboły" - tak nom godali , kie my byli mali. Cas
  minon i przecie w tyj mierze nic sie nie zmiyniyło, haj! Powodzenia przy
  starcie!!!
  Telo.Pozdr.
  Edytor zaawansowany
  • 25.03.04, 22:12
   • 25.03.04, 22:37
    Na 2006 rok planuje się wybudowanie zespołu szkół z zapleczem
    rehabilitacyjnym przy Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum UJ
    na Bystrem w Zakopanem. Koszt ok.6 mln.( środki unijne)

    Obecnie zespół szkół znajduje się w budynku kliniki. Niekiedy dzieci uczą się
    w salach szpitalnych. Nowy budynek szkoły - dwukondygnacyjny, z przyziemiem
    użytkowym i poddaszem, o łącznej powierzchni ok. 3.600 m kw. - stanie za
    pływalnią i będzie połączony przewiązką ze szpitalem. Zaprojektowano tam sale
    dydaktyczne i pracownie przedmiotowe, sale przedszkolne, świetlice do zajęć
    pozalekcyjnych, sale terapii zajęciowej, zaplecze magazynowo-techniczne oraz
    administracyjne zespołu szkół. Z zajęć szkolnych korzysta tutaj ok. 1300
    pacjentów rocznie. A póki co, trzeba nadal w tych warunkach pracować,
    jakie są.

    • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 07.04.04, 09:16
     I zaś nowe propozycje UJ dlo ZOKOPANEGO


     dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/04.07/Podhale/b3/b3.html
     • 10.05.04, 13:37
      Pomalućku szkoły zawodowe i ponadpodstawowe dla pracujących prywatyzujom...

      Przekształcenia szkół
      Tego roku - zgodnie z Ustawą o przekształceniu szkolnictwa - przeprowadzana
      jest reorganizacja szkół ponadpodstawowych dla pracujących w powiecie
      tatrzańskim.
      Szkoły zawodowe i ponadpodstawowe dla osób pracujących muszą zostać
      przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne. Takiemu przekształceniu uległo
      Wieczorowe Technikum Gastronomiczne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im.
      Aleksandra Dziedzica w Zakopanem - w Gastronomiczne Technikum Uzupełniające w
      zawodzie kucharza małej gastronomii, a także Technikum Budowlane po Zespole
      Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w
      Zakopanem - w Budowlane Technikum Uzupełniające w zawodzie technika
      budowlanego. Obie szkoły posiadać będą trzyletni cykl nauczania w formie
      stacjonarnej, wieczorowej. Istnieje też możliwość przystąpienia do egzaminu
      dojrzałości.
      Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem
      powstanie dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w
      systemie zaocznym. W ramach nauki w weekendy, dwa razy w miesiącu, odbywać się
      będą zjazdy i dodatkowo indywidualne konsultacje. Liceum powstaje na wniosek
      dyrektora szkoły, ze względu na wygaśnięcie działalności II LO i wolne godziny
      nauczycieli.
      Przekształceniu ulega też Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole
      Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem w szkołę
      ponadgimnazjalną. Przewidziano trzyletni cykl kształcenia z możliwością zdania
      matury.(jof)


      • 01.09.04, 11:46
       Mocie jom blisko i trza sie do niyj pchać, ba jako!


       dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/09.01/Podhale/03/03.html

       Coz Wom zycyć? Nei cobyście jom skońcyli i na niyj nie poprzestali, ba
       jako!
       Telo.Pozdr.
       • 11.09.04, 13:38
        W Zakopanem powstaje nowe prywatne liceum językow obcych( francuski, angielski,
        niemiecki).

        Nabór uczniów rozpocznie już w przyszłym roku. Szkoła stawia na naukę języków
        obcych, a miesięczne czesne wyniesie około 350 zł.

        Regionalne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zamoyskiego to nowy projekt
        Janiny Gościejowej, obecnie dyrektora zespołu trzech zakopiańskich szkół.

        Tym razem dyrekcja stawia na języki obce: francuski, niemiecki i angielski
        oraz dwa rozbudowane bloki programowe: humanistyczny i matematyczno-
        przyrodniczy.

        Prawdopodobnie młodzież uczyć się będzie w budynku kościoła św. Krzyża przy ul.
        Chałubińskiego, w tych samych salach, w których działa katolickie gimnazjum
        Betlejem. - Liceum będzie otwarte także dla młodzieży z regionu, stąd słowo
        regionalne w nazwie - mówi Janina Gościejowa.

        Podstawą kadry nauczycieli w liceum będą belfrowie z gimnazjum Betlejem, ale
        pani dyrektor planuje powiększyć grono pedagogiczne. - Rozglądam się po
        zakopiańskich szkołach średnich. Być może będę mogła zaproponować nauczycielom
        lepsze stawki. Prawdopodobnie nowe liceum będzie też miało uprawnienia szkoły
        publicznej. Za miesiąc nauki dziecka w szkole rodzice zapłacą około 350 zł, ale
        finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych będą uczyć się nieodpłatnie. (bas)


        To syćko za poźno!!! Pomału dojrzewajom... w tyk skołak, haj. Juz teroz
        pełno ogłosyń w inernecie typu: "zatrudnie fachowca z umiejętnością
        posługiwania sie trzoma językami". Do roboty nietoty !!!

        Telo.Pozdr.
        • 11.09.04, 15:04
         Powstaje nowa szkoła muzyczna w Zakopanem, w której realizowane będą specjalne
         programy dla dzieci i młodzieży.

         W szkole YAMAHA dzieci będą się mogły uczyć muzyki już od 2 roku życia, w
         grupach kilkuosobowych. W czasie zajęć maluchowi powinien towarzyszyć jeden z
         rodziców lub opiekunów.

         Dla dzieci przygotowany jest też program z plastyki. Dla starszaków
         zaplanowany został program pn. Cudowny świat, dzięki któremu dzieciaki poznają
         już m.in. instrumenty muzyczne i nuty.

         Naukę gry na instrumentach zaczną już 6-latki. Szkoła znajduje się przy ul.
         Krupówki 4 w Zakopanem (vis a vis kościoła św. Rodziny). Informacje można
         uzyskać pod nrem tel.: 20 14 086 w godz. 16-19. (jof)
         • 11.09.04, 19:27
          Fces być nauczycielem to bier sie do roboty, bo wreście i tu zrobiom
          porządek, jesce mom cichom nadzieje , ze takim nauczycielom bedom
          godziwie płacić, ba jako. STUDIA z nowymi wymogami podniesom poziom wiedzy
          u nauczycieli, a pedagog bedzie jak nowy... Uwidzimy...


          A co w progamie?
          Jak nie zedrzeć se garła, godać w dwók językak, naucać dwók przedmiotów - tego
          bedzie musioł się dowiedzieć kozdy, ftory w październiku ozpocznie studia
          nauczycielskie.

          Minister edukacji podpisoł rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia
          nauczycieli. A nowe wymagania majom tycyć syćkik, ftorzy w tym roku
          akademickim ozpocznom studia nauczycielskie, bez względu na to cy magisterskie,
          licencjackie, uzupełniające czy podyplomowe.

          Przśli nauczyciele mają mieć więcej zajęć z technologii informacyjnej - powinni
          być przygotowani do korzystania z komputera, Internetu, a także do naucanio na
          odległość. Powinni biegle znać przynajmniej jeden język obcy, mieć zajęcia z
          kultury, etyki, prawa oświatowego. Cekajom ik tyz zajęcia z zakresu emisji
          głosu - gdy zaczną pracować, mają mówić do uczniów tak, by nadmiernie nie
          nadwerężać strun głosowych.

          Poza tym mają prowadzić w szkole zajęcia z dwóch przedmiotów - głównego i
          dodatkowego, dlatego już na studiach trzeba zdobyć kwalifikacje w dwóch
          specjalnościach.
          Ministerstwo edukacji opracowało szczegółowe standardy, wyliczyło, ile
          godzin zajęć, a ile praktyk mają mieć przyszli nauczyciele. Ci, którzy
          studiować będą wieczorowo, powinni zaliczyć co najmniej 80 proc. zajęć z
          kształcenia kierunkowego, które będą mieli studenci dzienni. A zaoczni takich
          zajęć muszą mieć co najmniej 60 proc. Na studiach prowadzonych w dwóch
          specjalnościach, głównej i dodatkowej - ta ostatnia powinna być prowadzona w
          takim samym wymiarze, jak na studiach dziennych.
          - Jak można wprowadzać zmiany na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku
          akademickiego? - dziwi się dr Mariusz Zawodniak , rzecznik prasowy Akademii
          Bydgoskiej, największej pedagogicznej uczelni w naszym regionie. Sposób
          wprowadzenia ministerialnego rozporządzenia był krytykowany na ostatnim
          kolegium rektorskim. - Mamy już gotowe siatki godzin, plany studiów, podział na
          grupy. To rozporządzenie wszystko nam rozbija - mówi Zawodniak.

          W ministerstwie dziwią się, że rozporządzenie aż tak zaskoczyło uczelnię.
          - O zmianach mówiło się przynajmniej od roku. Projekt od dawna był na
          naszych stronach internetowych, w kwietniu był konsultowany z Radą Główną
          Szkolnictwa Wyższego - tłumaczy Mieczysław Grabianowski , rzecznik resortu.
          O zmianach ministerstwo informowało też rektorów w specjalnym liście
          rozesłanym 30 lipca. Szacowało wtedy, że zmiany w kształceniu na studiach
          wyższych zawodowych w tym roku obejmą około 6 tysięcy przyszłych nauczycieli
          szkół podstawowych i gimnazjów.
          - Oczywiście, żeby nikt nie kwestionował dyplomów naszych absolwentów,
          wprowadzimy ministerialne standardy - zapewnia dr Zawodniak z AB. Było już w
          tej sprawie specjalne spotkanie z dziekanami wydziałów. - Trudno wszystko co
          nowe zrealizować od zaraz, ale na pewno zrobimy to w ciągu dwóch najbliższych
          lat.

          Juz barzyj zacofanyj i zestrochanyj grupy od nauczycieli to my ni mieli(
          choć nie wsędzie) A nobarzyj było to widać przy głosowacce na komuchów.
          Koniyc z takimi, ba jako! Troske przypóźnawo sie za nik wziyni... A cas
          uciyko...
          Telo.Pozdr.          • 01.10.04, 20:41
           No i do galopu uczniowie, studenci i nauczyciele....Ni ma lekko. Do roboty
           syćkie nietoty...Powodzynio!
           • 07.01.05, 18:46
            Dziennik podhalański 07-01-2005
            Konkurs rozstrzygnięty. Mimo biurokracji - więcej zadowolenia

            - O przyznaniu stypendiów uczniowskich decydowały przede wszystkim dochody
            przypadające na jednego członka rodziny - podkreśla wicestarosta Andrzej
            Skupień
            Do Starostwa Powiatowego w Zakopanem wpłynęły 174 podania o przyznanie
            stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz 15 podań od studentów, na
            stałe zameldowanych w powiecie tatrzańskim (z wyłączeniem Zakopaanego).

            Stypendia dla uczniów szkół średnich wypłacane są przez starostwo tatrzańskie,
            natomiast studenckie stypendia - przez powiat krakowski ziemski. - Było z tym
            bardzo dużo biurokracji, ale się udało. Pozytywnie zakwalifikowano wszystkie
            wnioski.
            Na nasz powiat przypadało 15 stypendiów studenckich w wysokości 2500 zł
            rocznie dla każdego studiującego - wyjaśnia starosta tatrzański Andrzej
            Gąsienica-Makowski.

            Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznano natomiast 156 stypendiów w
            wysokości 1500 zł rocznie. Aby co miesiąc otrzymać pieniądze, zainteresowani
            muszą wpierw ponieść wydatki oraz przedstawić rachunki i faktury. - Kryterium
            decydującym o przyznaniu świadczenia były zarobki rodziców, czyli dochód
            nieprzekraczający 504 zł na członka rodziny. Przyjęliśmy też zalecenie odgórne,
            że w pierwszej kolejności pomoc finansowa ma iść do uczniów szkół klas
            pierwszych. W dalszych latach te fundusze będą sukcesywnie przyznawane kolejnym
            uczniom starszych klas - dodaje wicestarosta Andrzej Skupień.

            Największą liczbę świadczeń przyznano młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko-
            Turystycznych, która dostała 72 stypendia.

            Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 otrzymali 26 stypendiów, w Zespole
            Szkół Budowlanych z pomocy ucieszyło się 20 uczniów, a w Liceum
            Ogólnokształcącym - 18.
            Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 otrzymały
            po 10 stypendiów każde(RAV)

            Fundusze na comiesięczną pomoc dla młodych mieszkańców terenów wiejskich
            pochodzą ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

            Radość wśród młodzieży i rodziców. A teraz pozostało wykazać się Wam dobrymi
            ocenami w bieżcym roku szkolnym i akademickim.
    • 21.05.05, 09:48
     No jaką?
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.