Dodaj do ulubionych

strój góralski

27.01.05, 19:48
Czy ktoś może napisać jak w gwarze góralskiej nazywają się poszczególne
części stroju góralskiego?
Edytor zaawansowany
 • Gość: jessyk IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 28.01.05, 18:25
  Cy wiycie skąd wziyna siy góralsko moda
  urodziyła jom nasa śleboda
  niós jom ze śniygym wiater spod holi
  i zakorzyniył w sercak góroli

  górol jak oreł góry rod widzi
  przy wolnyk kwilak rod po nik chodzi
  mo biołom kosule do śniega podobnom
  spinanom pod garłem spinkom ozdobnom

  bukowe portki z parzenicami
  na nogak kiyrpce ze rzemiyniami
  kiedy na polu zimny wiater ducho
  zdobi górola wysywano cucha

  corny kapelus na głowie nosi
  jako se downo nosiył Janosik
  mo orle pióro za kapelusem
  w piersiak prowdziwom góralskom duse

  Nie ozmazanom, ba twardom jak skole
  bo twarde zycie majom górole
  musom paść owce, choć pierany bijom
  pilnujom ik w nocy, choć wilki wyjom

  Górolki tyz siy piykniy ubiyrajom
  cyrwone gorsety cudniy wysywajom
  kozdo mo kosule haftowanom biołom
  a we warkocak mo stązke cyrwonom

  Mo dwa warkoce przy potylicy
  zawse w syrokiyj chodzi spodnicy
  na karku zaś nosi cyrwone korole
  coby jom radzi widzieli górole

  Zaś góralskie nuty momy od holnioka
  i od sumu wody bystrego potoka
  a góralskie śpiywki w tyn sposób siy rodzom
  kiedy se juhasi za owcami chodzom

  I góralski toniec tyz tak siy urodziył
  Kiedy se Janicek poza bućki chodziył
  to se ku Giewontu co kwile spoziyroł
  ozwodnom nozkami drobniućko przebiyroł

  Górole przy tońcu zbyrcom ciupagami
  jako holny wiater kie piere smrekami
  nolepiyj byściy siy przekonali sami
  kiebyście tońcyli i śpiywali s nami

  (fragment wiersza Franciszka Sikonia) • ciupazka 28.01.05, 20:49
  Jessyk! Od takiyj piyknie ubranyj dziywecki to wara Wom Dunajcanie!Hej!
  wara!. Znos tyn śpiywke( muzka i słowa Andrzeja Knapczyka -Ducha): " Hej! wara
  wom Dunajcanie!" O takie piyknie ubrane, do tego bogate dziywki to ino bitka
  była.

  Hej! Wara wom Dunajcanie od dziywcyny wara,
  By sie na wos skóra nie padała.
  Nie popuścim tyj dziywcyny skoda nawet godać,
  choć nie bedzie skora na nos padać.

  Ej, zagrojciez nom Duchowie na nucicke i nom,
  potońcymy z tom swarnom dziywcynom.
  I tańcujom Dunajcanie z tom dziywcynom swarnom,
  Cichowianie z ciupagami garnom.

  Hej! Zawrzała strasno bitka, fyrcy krew i ciało...
  dziywce płacąc, ocka wyciyrało.
  Porubali Cichowianie -ej, za w imie ojca
  śwarnyk chłopców z Cornego Dunajca.

  Lezom trupy- karcma jakby rana...
  Cichowianie tańcujom do rania.
  Przysły pote nad raniućkiem- ej, z miasta ziandary,
  brali, kuli Cichowianów, ustawiali w pary,
  Dunajcanów kładli zaś na mary.

  Pognali ik w miasto sądzić - w Wiśnic na męcarnie,
  a dziywcyna w rzyce ginie marnie.

  Tak sie chłopcy o dziywcyne ciupagami zbiyli,
  pięciu padło od ciupagi, trzók zaś powiysili,
  reśta w lochak na Wiśnicu zgniyli.
  Hej!
 • dunajec1 28.01.05, 23:48
  Nic dodac, nic ujac.
 • ciupazka 29.01.05, 02:37
  dunajec1 napisał:

  > Nic dodać, nic ująć.

  I tu sie nie zgodze z Tobom, dunajec1, a cemu? Bo trza nom dodać, ze strój
  góralski róźni się w zolezności z jakim górolym momy do cyniynio, nie inacyj.
  I ni mozno se tak lekućko uogólniać, ba trza se o tym pocytać i to nie mało,
  haj.
  Przecie momy:

  górali śląskik,
  górali czadeckik,
  górali żywieckik,
  górali babiogórskik
  gorali orawskik
  górali spiskik
  górali pienińskik
  gorali zagórzańskik
  gorali łąckik,
  górali nadpopradzkik,
  górali podhalański

  I co? Powiycie mi, ze syćka jednakowo chodzom ubrani, he?
  Telo.Pozdr.
 • kuulka 29.01.05, 10:53
  Moi bracia Podtatrzanie - same pany, same panie,
  rzodko kiedy oko moje doźre downe ojców stroje,
  dziewki w płosce powłaziły, portek z kręplin nakupiły,
  chłopcy wleźli w anielany, no i pany, same pany.

  jo tyz przy tym wielgo pani, bo mom suknie z ogonami

  Ale mnie to syćko złości, ludzie, weźmy sie do gorzci!
  otwierojmy downe skrzynie, nasej mamy gospodynie,
  tam spodnice, smatki, sole, barankule i korole,
  przy korolach złoty medol, dziś na niego krowe przedoj

  I gorsecik wysywany, złotom nitkom bryzowany,
  i kyrpcoski z nowłokami z bielućkimi onuckami,
  serdok z perskim dookoła - cy bych się go włozyć boła?
  kie wdziejemy takie stroje, odnowimy wnet Podhole.

  Lesce nom zadudniom basy - wróciły sie downe casy.

  Zofia Graca.

  A tak właściwie to co tao jest "serdok z perskim dookoła"?
  --
  kuulka
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 29.01.05, 12:03
  Nei tak jedyn za drugim to samo w koło Wojtek przepisujom i sie
  autoryzujom....Hehe...Serdok z perskim- tp serdol obsyty perskim barankiem
  dlo ozdoby wokoło - tako syrso lamówka i piykno srebrzysto, abo corno
  karakułowo.Bees na Podholu to sie przyjrzyj babom, abo chłopom w serdokak.
  Teroz troske inkso moda na te ozdóbki przy serdokak.
  Telo.Pozdr,
 • Gość: jessyk IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 04.03.05, 13:30
  A mnie roz jeden ucony pon w Krakowie pedzioł, ze górolki nie som patriotkami,
  bo ni majom nic polskiego na sobie.
  Bo tak:
  korole z koralowca - Australia
  tybyty z Tybetu
  korolicki do gorsetów tyz skądsik nie z Polski - hamarykańskie heba. Jedynie to
  co pod spodem - polskie, fartuchy i kosule haftowane. Ale tako jest góralsko
  dusa. Dyć bocymy jako to za Miymców godali górolom. Góralu jakiż z was Polak,
  kiedy portki mocie góralskie. Coz tego, ze portki góralskie, kie to co w
  portkak polskie.
 • ciupazka 04.03.05, 13:47
  Nie strój zdobi cłeka, ba to co mo we nuku , odzionko nawet kie bylo ino
  zgrzebne, tyz o nicym nie świadcyło, a downo stroje ludowe były barz
  skromne, hale i tu moda włazła. Na to ni ma rady.
 • Gość: jessyk IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 04.03.05, 15:45
  Babskie paradne ubranie wziyno sie z tego, ze zbójnicy brali przewożnie kupcom,
  ftorzy przejyzdzali ślakiem bez Tatry? z Włoch,a potem te zrabowane np.korole i
  zwoje materiału na spodnice (tybyt) darowali swoim kochankom. Miara na spodnice
  była od buka do buka. Cy fto wiy co na tyn temat?
 • ciupazka 04.03.05, 17:01
  A wies jessyk, ze spodnice góralskom syje sie z trzók syrzyn? To sie
  znacy z trzók długości materiału, ftoro dlo kozdyj baby bee troske inksi,
  zolezy to od tego kieło długasno baba, hehe. Musi sie jyj fajnie marscyć,
  coby nawet kie przydzie, sować brzusek, nej wte, kie idęcy rzycopm
  ( biedrami) kręci, coby jakiego siuhaja chycić w myśl zasady:

  "tako sie mi podobo,
  co syrokie krzyze mo,
  a na plecak wysycie,
  tako sie mi słysycie!"

  Znos tom śpiywke nasom, he?

  A teroz kie spodnice syjom prawie jaze do kostek(takie jako downo), to
  rzeczywiście trza na niom "od buka do buka".
  A co to znacy ? Nei przecie drzewo ni moze rosnąć blisko drzewa, co
  nojmniyj odległość między drzewami musi być 2,5 - do 3 metrów. Cobyś
  wiedziała, kie Twój syn bee musioł drzewo zasadzić. Wies, ze chłop musi
  wybudować dom, spłodzić siuhaja i zasadzić drzewo, wtej je jest chłop!

  Telo.Pozdr.
 • Gość: jessyk IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 04.03.05, 18:31
  To tak jak taki stary dziadek godoł do babki : chałpe zek postawiył, drzewo zek
  posadziył, ale co to jo mioł jesce zrobić?
 • ciupazka 04.03.05, 19:40
  To dobrze, ze se jesce zbocył...hehe jako to śpiywoł Zdzisio Barglik?

  " Choć na karku ósmy krzyzyk,
  Jesce mi sie włos nmie śniyzy,
  Jesce w rynkak tako krzepa
  Co sie z młodym moge siepać.

  Choć na karku ósmy krzyzyk,
  Jescek bystry, jescek chyzy
  Jesce w nogak tako krzepa,
  Co skry z dyli moge krzesać.

  Choć na karku ósmy krzyzyk,
  Gymba mi sie do bab scyrzy,
  Jesce we mnie tako krzepa,
  Co spód gro mi jak fortepian.

  Choć na karku ósmy krzyzyk,
  Nie wylywom za kołniyrzyk,
  Choć wte słabnie we mnie krzepa;
  Cóś mnom prasko po wertepak.

  "Ósmy krzyzyk" autor: Zdzisław Barglik ze Skawy.

  Piykno ta śpiywka dziadków, wiiidzis kielo on jesce moze, hehe...
  Telo.Pozdr.

 • ciupazka 27.04.05, 22:01
  Ryktować dziywecki stroje góralskie ze skrzynie, bo na majówke trza sie bedzie
  piyknie pozbiyrać i poparadzić, haj! Jo swój tyz wyciągom. Do uwidzynio!
 • ciupazka 04.08.05, 20:06
  Zaś trza przyryktować sie na msze świętom Tiscnerowskom na Turbaczy ,
  zawse w piyrsom niedziele siyrpnia, a pote na odpust do Ludźmiyrza ( 15
  siyrpnia Matki Boskiyj Zielnej). Fto fce stroje widzieć, niek tam pojedzie
  blisko Nowego Targu i worce ucestnicyć w urocystyj mszy góralskiyj.
 • ciupazka 05.08.05, 11:11
  Tu mocie piyknie wyubiyranyk w stroje góralskie nase dziewcęta i nasyk
  krzesnojców, parobków podcos wyboru nośwarniyjsyj górolecki w Biołym Dunajcu
  wedle ostatniyj mody, bo i tu sie moda zmiynio, kie pojrzycie na stare
  fotografie górola w jednym tu ze zamiesconyk wątków to sami dopatrzycie
  sie róźnicy:


  www.watra.pl/rozne/nojsworniejso2005/index.html
 • ciupazka 05.08.05, 11:15
  Co mnie tknyno, ze na tyk staryk fotografiach ni ma bob, telo były w
  niełasce u górola? Moze nie telo u górola , ino u tyk, ftorzy
  fotografowali...


  tatry-old.prv.pl/
 • ciupazka 20.08.05, 18:01
  W artykule wykorzystano materiały z przygotowywanej przez dr Stanisławę Staszel
  pracy w ramach projektu "Śladami góralskiej mody" realizowanego przez Gminny
  Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku.

  "Fenomen góralskiego odzienia"(ECZ) "Strój góralski" co trza tłumacyć:Kosula
  blisko ciału i sercu.. Nie dodała pani redaktor, ze górola Tatrzańskiego!

  Górale ubierają się tradycyjnie nie tylko "na pokaz", ale także z wewnętrznej
  potrzeby.
  Ceper przyjeżdża na Podhale, żeby zobaczyć cudowne tatrzańskie krajobrazy i
  zdobyć górskie szlaki. To jednak nie jedyne piękno, które go urzeka. Wrażenie
  na nim robi zwykły człowiek, góral, który spaceruje ulicami np. Zakopanego w
  pięknym regionalnym stroju, tak po prostu, bo idzie do kościoła lub akurat ma
  swoje rodzinne święto. To może zdarzyć się tylko tu, pod Tatrami.

  To nie są przebieranki

  - Strój podhalański nie tylko nie zaniknął, ale nadal rozwija się i zmienia -
  dowodzi Stanisława Staszel, pracownik naukowy Instytutu Etnologii i
  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Podhalanie chętnie
  przywdziewają swoje góralskie ubranie, które towarzyszy im nie tylko w czasie
  uroczystości regionalnych i imprez folklorystycznych, ale także w ważnych
  chwilach życiowych. Górale cenią swój strój, z którym łączą określone wartości
  i emocje. Zakładają go nie tylko na pokaz, by zademonstrować swoją góralskość,
  ale także z wewnętrznej potrzeby.

  Trudno znaleźć takie drugie miejsce w Polsce, gdzie tyle osób ma w swoich
  szafach regionalne odzienie, i to nie jedno. Często pytani o noszenie
  tradycyjnego stroju, podkreślają, że to nie jest przebieranie, a ubieranie się
  po góralsku.

  Regionalny zawrót głowy

  Boże Ciało na Podhalu, ale też zwykła niedziela czy inne święto, to momenty, w
  których regionalne ubranie zakłada się powszechnie. Wtedy przyjezdny turysta ma
  do czynienia ze swoistym show. W różnorodności noszonych strojów trudno się
  połapać. Spódnice w kwiaty i gładkie, gorsety lub proste bluzki, cuchy albo
  czarne marynarki szyte na styl wojskowy. Jak na pokazie mody! Skąd takie
  bogactwo w stylach? Który strój jest tym tradycyjnym? - Noszone aktualnie
  stroje nawiązują, ale nie są wiernym odwzorowaniem ornamentyki z przełomu XIX i
  XX w. Starodawne wzornictwo jest jedynie źródłem inspiracji - twierdzi
  Stanisława Staszel - chętnie wskazywanym i przywoływanym, co rzadko znajduje
  potwierdzenie w samej formie współczesnego stroju, często niemającej wiele
  wspólnego z pierwowzorem. Obecnie różnorodność fasonów, form i motywów
  zdobniczych, zwłaszcza w stroju kobiecym, jest tak ogromna, że wprawia w
  zakłopotanie nie tylko obserwatorów z zewnątrz, ale i samych górali.

  Współczesne, szczególnie kobiece szaleństwo w góralskiej modzie, to tylko
  kolejny dowód na to, jak naturalnym dla mieszkańca Podhala jest tradycyjne
  ubranie. Stroju nie odkopuje się w zabytkowych kufrach, nie rekonstruuje na
  potrzeby zespołu regionalnego. Cały czas "żył" i zmieniał się tak, jak
  zmieniają się ludzie. To, co widzimy obecnie na ulicach, to wypadkowa tego, jak
  góralski ubiór przekształcał się z prostego, skromnego odzienia w bardziej
  szykowny i bogatszy.

  Od pętelki do parzenicy

  Kiedyś strój góralski był wykonywany z najzwyklejszych materiałów, takich jak
  lniane płótno, białe i ciemne sukno, skóry zwierzęce. Na przełomie XVIII i XIX
  w. (z tego okresu pochodzą pierwsze materiały źródłowe na temat stroju
  noszonego przez górali) tutejsza ludność była dość uboga. Dopiero gdy zaczęło
  się jej lepiej powodzić, zwłaszcza na Skalnym Podhalu, choćby dlatego, że
  zjeżdżali tu letnicy, przyszła ochota na strojenie się. Górale otworzyli się na
  świat i świat do nich dotarł. Łatwiej było zdobyć fabryczne materiały, można
  też było podpatrzyć, jak ubierają się inni i zapożyczyć parę pomysłów.

  Góral z przełomu XVIII i XIX w. zakładał: czarny kapelusz ozdobiony piórkiem,
  muszelkami lub tasiemką, krótką koszulę z luźnymi rękawami, serdak z jasnych
  skór, sukienne portki podtrzymywane skórzanym opaskiem oraz kierpce. Jak było
  zimno, na wierzch miał długą, ze zwykłego ciemnego sukna gunię albo białą
  cuchę. Zamożniejsi ubierali kożuchy. Całe ubranie było prawie pozbawione
  ornamentów. Noszono jedynie ozdoby w postaci spinek, mosiężnych łańcuchów i
  wisiorów z kolorowych szkiełek. Młodego kawalera rozpoznać można było po
  kolorowej tasiemce, którą przypinał do kapelusza lub serdaka. Pierwsze skromne
  wyszycia pojawiły się w XIX w. Na spodniach, wzdłuż szwu znalazły się oblamki
  ze skręconej biało-czerwonej wełny oraz niewielki ornament, dający początek
  parzenicy, która zaczęła przybierać kształty i rozmiary przypominające te
  dzisiejsze na początku naszego stulecia. Wprowadzano również ozdabianie okrycia
  wierzchniego. Dużo zmian przyniosły lata międzywojenne. Wtedy to spodobał się
  styl miejski i wiele z niego zaczerpnięto. Rezygnowano z kierpca zamieniając je
  na turystyczne trzewiki, mężczyźni zdejmowali cuchy i zastępowali je czarnymi,
  granatowymi i zielonymi bluzkami - rodzajem marynarek, wzorowanymi na
  austriackich mundurach wojskowych. Również białe koszule szyto, podobnie jak
  miejskie, nakładając na nie czarne kamizelki.

  Podobnie wygląda historia kobiecego stroju góralskiego, który przeszedł
  przeobrażenie od ubogiego i skromnego po bogatszy i kształtowany przez mody
  przynoszone z zewnątrz. Góralka na przełomie XVIII i XIX w. ubierała: koszulę
  marszczoną wokół szyi z doszytym na dole kawałkiem grubego płótna, gorset
  spinany z przodu na haftki lub zawiązywany wstążeczką, długą, ponad kostkę suto
  marszczoną spódnicę oraz zapaskę. W chłodne dni otulała się dużą płócienną
  chustą lub kożuchem z owczych skór, a na głowę zakładała chustkę wiązaną pod
  brodą. Na nogi kierpce lub pantofle z sukna. Mężatki miały na głowach zawiązki -
  podłużne chusty okrywające czoło i wiązane z tyłu na karku. Panny nosiły głowy
  odsłonięte, a zdobił je zwykle piękny warkocz. Góralki jako biżuterię nosiły
  naturalne i szklane korale, mosiężne pierścionki i kolorowe wstążki. Kiedy w
  XIX w. zaczęły pojawiać się materiały fabryczne, popularne stały się
  jednokolorowe spódnice wykończone na dole trzema tasiemkami. Z mody miejskiej
  pożyczono katanki, a od przyjeżdżających tu kuracjuszek ubrania dwuczęściowe.
  Popularne stały się duże wełniane chusty oraz chusty z kaszmiru zdobione
  frędzlami. Na początku naszego stulecia wkroczyły tybetowe spódnice, zwane
  później "tybetkami", a na gorsetach pojawiły się stylizowane wzory roślinne
  wyszywane najpierw czarną, potem złotą nitką i cekinami. Tuż przed pierwszą
  wojną najmodniejsze góralki zaczęły nosić gorsety z białego, różowego i
  jasnobłękitnego atłasu, zakładały coraz bardziej urozmaicane szale i chusty.
  Nowością były też luźne bluzki wcinane w pasie, zapinane z przodu na zatrzaski
  zwane "wizytkami".

  W latach międzywojennych góralki zapatrzyły się na "krakowszczyznę" i zmieniły
  swój strój prawie nie do poznania. Stał się niezwykle kolorowy i bardziej
  przypominał ten krakowski niż tradycyjny, góralski.

  - Należy pamiętać, że paradne elementy ubioru nie występowały powszechnie -
  dodaje Stanisława Staszel. - Podhale w XIX w. było ubogą i zapóźnioną w
  gospodarczym rozwoju krainą. Miejscowa ludność nierzadko egzystowała na granicy
  nędzy. Charakter ubioru w tradycyjnej społeczności silnie określony był
  statusem majątkowym. Jego zróżnicowanie wynikało oprócz tego z pozycji i roli
  społecznej, grupy wiekowej i lokalnych upodobań.

  Moda współczesnej ulicy

  Góralska moda jest wciąż na nowo kreowana. Były już powroty do staroświeckiego
  stylu, pojawiają się współczesne pomysły, chociażby malowanych gorsetów.
  Współcześni krawcy z pracowni strojów góralskich stają się dyktatorami w
  obowiązujących trendach. - Wszyscy obserwujemy odrodzenie się tradycyjnego
  ubioru - komentuje pani Staszel. - Etnografowie zauważają ciągłe zmiany, ale
  świadczą one o tym, że s
 • ciupazka 20.08.05, 18:09
  cd.:Charakter ubioru w tradycyjnej społeczności silnie określony był statusem
  majątkowym. Jego zróżnicowanie wynikało oprócz tego z pozycji i roli
  społecznej, grupy wiekowej i lokalnych upodobań.


  Moda współczesnej ulicy

  Góralska moda jest wciąż na nowo kreowana. Były już powroty do staroświeckiego
  stylu, pojawiają się współczesne pomysły, chociażby malowanych gorsetów.
  Współcześni krawcy z pracowni strojów góralskich stają się dyktatorami w
  obowiązujących trendach. - Wszyscy obserwujemy odrodzenie się tradycyjnego
  ubioru - komentuje pani Staszel. - Etnografowie zauważają ciągłe zmiany, ale
  świadczą one o tym, że strój jest wciąż ważny, naturalny i wpisany w kulturę.
  Są tacy, którzy krytykują innowacje, i tacy, którzy patrzą na nie z optymizmem.
  Czas pokazuje, co się przyjmuje, a co nie. Wydaje mi się, że dziwne,
  wynaturzone zmiany nigdy nie zostaną do tradycji wchłonięte i o to możemy być
  spokojni.

  Uwaga! W artykule wykorzystano materiały z przygotowywanej przez dr Stanisławę
  Staszel pracy w ramach projektu "Śladami góralskiej mody" realizowanego przez
  Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku i Związek Podhalan Oddział w
  Kościelisku.

  Teroz juz syćko wiycie o stroju górola tatrzańsdkiego! O innyk gorolak
  niek pisom prace inksi!
  Telo.Pozdr.
 • ciupazka 24.09.05, 01:07
  Uczestnikom Międzynarodowej Konferencji w Zokopanym "Podhalanie we
  świecie" zaprezentowano obecnom mode góralskom . Troske sie nom moda
  zmiyniyła, spodnice po kostki, gładkie, casami przyozdobione ino
  lamówkom , serdocki tyz kansi inkse, scuplyjsce i mniej ozdóbek i wysycio
  na nik. Piykni sie prezentowły panny góralskie do ślubu na bielućko
  ubrane, całe rodziny góralskie z dzieciskami, a i starse baby i gazdy. To
  trza widzieć, mozna se taki stroj zamowić i kupić, hale je nie toni, nie!
  A kie dodocie do niego prowdziwe korole, kierpce, złote kulcyki
  i pierzcionki, to juz majątek mozna kupić za te dudki, ftore baby
  wydajom na strój góralski, coby to był ino jedyn w sofie, bajako...Majom
  po pięć i więcej na rózne okazyje, haj.
 • ciupazka 21.10.05, 22:35
  Zosia Bukowska w wiersycku: " Góralskie ubranie" tak to opisuje:

  Gorsecie z lelujom, babcyne kórole,
  Posłyście wroz ze mnom w dobrom i złom dole.
  Na hafcie kosulka z garzondkom i kryskom,
  przy krysce krzyzycek we złocie sie błyskoł.
  Tybetka na biedrak starodownyj mody
  Taki zwyk wse miały podholańskie rody.

  A Zosia Graca w wiersu: "Moi bracia Podtatrzanie" nawołuje ku tradycji w
  zakresie ubioru, zachęco:

  "Otwiyrojmy downe skrzynie nasyj mamy, gospodynie,
  tam spodnice, smatki, sole, barankuke i korole,
  przy korolach złoty medol,
  I gorsecik wysywany, złotom nitkom bryzowany.
  I kyrpcoski z nowołkami, z bielućkimi onuckami.
  Serdok z perskim dookoła - cy byk sie go włozyć boła..."

  Strój góralski choć sie zmiynio, to nojwoźniyjsy nośnik tradycyji na
  Podholu i symbol ciągłości dziedzictwa. Wyobrozocie se góroli bez tyk
  ik strojów?
  Telo.Pozdr.
 • Gość: c_n IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.10.05, 22:59
  Trochę Wam te stroje i folklor stary Witkiewicz podrasował;))
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 20.02.06, 14:18
  Gość portalu: c_n napisał(a):

  > Trochę Wam te stroje i folklor stary Witkiewicz podrasował;))

  Fajnieś to uznoł, bajako, to my chyba Witkiewicza podrasowywali, hehe...
 • ciupazka 21.09.06, 13:41
 • Gość: obserwator IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.10.05, 08:35
  Mężatki miały na głowach zawiązki
  > -
  > podłużne chusty okrywające czoło i wiązane z tyłu na karku. Panny nosiły głowy
  >
  > odsłonięte, a zdobił je zwykle piękny warkocz.

  Moda sie zmienia. Teraz beret zakłada sie na głowicke.

  www.joemonster.org/article.php?sid=5210
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 25.10.05, 10:06
  Jaki beret??? Kaś to widzioł??? Pewnie to ceperka, od razu uznos, hehe, ze
  to ona!
 • Gość: . IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.10.05, 10:11
  a to góralka nie nalezy do klubu moherowów beretow? Ha? Mozna to tak?
 • Gość: . IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.11.05, 08:39
  Idzie zima, rady ni ma polityka moherowy beret trzyma. Druty w ręce i w podzięce
  dziergać ich jak najwiecej. Dla Ojca Rydzyka, dla Jasia Marysi, niech moherowy
  na straganie obok oscypka wisi. Góry moje góry....
  serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,3011608.html
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=20655331&a=31845899
  a mowiłem, że tak bęęędzie...

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=19950365&a=30944835
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 12.11.05, 09:25
  Hehe... Godos, ze nowom odziywacke i odzionka górole majom, hehe... A to Ci
  sie udało... Dobre, nie przestane sie śmioć, cy jako? Hale patrzoj na
  daty, kie my to przewidzieli, hehe... Pociesom sie , ze i Ty moherowy
  beret na głowicke zawdziejes tyj zimy. Mo być zima stulecia. Nie trza
  sie śmioć ino warko se kupić, bo jesce ik nie ozdajom, hehe. Nei
  jakomsi barankule tyz!
  Telo.pozdr. złośliwca.
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 08.01.06, 18:07
  W karczmie "U Wnuka" w Zakopanem zaprezentowane zostały stroje góralskie
  wykonane w pracowni Gorsecik należącej do Katarzyny Buńdy.

  W czasie wernisażu o stroju podhalańskim opowiadała
  dr Stanisława Trebunia Tutka. Tłumaczyła m.in. skąd wynika potrzeba "paradzenia
  sie":

  www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecikk.html
 • Gość: gośćgość IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.01.06, 15:10
  A która to Ciupazka? Ta z kwiatkiem czy w czarnym sweterku? Wsyćkie harne a
  korale macie tez pikne!
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 09.01.06, 18:04
  Zodno ś nik! Patrzoj na tyn link to mos napisane fto to. Na poprzenim
  na piyrsym nasa nojpiykniyjso we wsi dr Stasia staszek, na drugim kasia
  buńda( gorseciarka() i córka dr habil. z UJ, znanego podhalańskiego
  pisarza Wnuka, włościela chałupy "Karcma u Wnuka" w Zokopie na Kościeliskiej
  ( ik były dom rodzinny). Obziyrołeś te stroje? Piykne.

  www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecikk.html
 • Gość: gośćgość IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.01.06, 23:43
  cerwone korale, prowdziwe to cudo?
  www.ewa.bicom.pl/karaoke/k12.htm
 • ciupazka 10.01.06, 11:18
  W najstarszej zakopiańskiej restauracji "U Wnuka" odbył się pokaz strojów
  góralskich z pracowni "Gorsecik" Katarzyny Buńdy. Pokazowi i wystawie
  towarzyszyło kolędowanie z zespołem regionalnym z Poronina.

  Gorsety, spódnice, bukowe portki, a także kożuszki i serdaki haftowane barwnymi
  nićmi, zdobione aplikacjami, tysiącami cekinów i koralików, jakie wyszły spod
  ręki Katarzyny Buńdy - to główny powód spotkania "U Wnuka" nie tylko góralek,
  chcących poznać najnowsze trendy mody regionalnej, ale i wszystkich miłośników
  góralszczyzny.

  Strój góralski trzeba traktować jak dzieło sztuki. Starannie wykonany potrafi
  podkreślić sylwetkę, ozdobić. Źle dobrany - oszpecić - mówiła dr Stanisława
  Trebunia-Tutka z Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która
  podczas spotkania wypowiadała się na temat stroju podhalańskiego.

  Obecnie w strojach można zauważyć nowe formy, rozwiązania dotąd nieznane.
  Strój rozwija się, bo taka jest potrzeba duszy i ciała. Dziś baby paradzą się i
  już nie wiedzą, co na siebie włożyć. Jedna drugą ocyma by zezarła. Myślę, że
  aby tak haftować jak Kasia, trzeba mieć dużo talentu i wyobraźni - dodała
  Stanisława Trebunia-Tutka.

  Katarzyna Buńda jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im.
  Antoniego Kenara w Zakopanem. Uczyła się w klasie rzeźby. Jak przyznaje, swój
  pierwszy gorset góralski wyhaftowała jako 13-latka, pod okiem cioci Stanisławy
  Styrczuli-Maśniak, z której starych wzorów korzysta do dziś. Przez pewien czas
  zajmowała się także malowaniem wzorów na strojach, jednak ceniąc tradycję,
  powróciła do haftu.
  Każdy haft, motyw musi być dostosowany do gatunku materiału. Oczywiście, mam
  swoje ulubione wzory - i te właśnie staram się wykonywać najczęściej. (GAB)

 • ciupazka 29.01.06, 12:13
  Czy górale są już tylko w Białce?

  - Dzwonią do mnie moi znajomi z Polski i pytają, czy teraz tylko Białka i
  Bukowina Tatrzańska mają górali? Czy w Zakopanem już ich nie ma? Do tej pory
  zawsze góral kojarzył się z Zakopanem, a teraz, pytają, co się stało, że to się
  zmieniło? Inne miejscowości nie wstydzą się folkoru, nawet się tym szczycą, a
  my w Zakopanem jakbyśmy to zatracali - przestrzega radny. - Moglibyśmy przecież
  wizerunek górala bardziej wykorzystać w reklamach. Radny zaapelował do władz,
  by nie zatracać tego, co regionalne, stylu góralskiego, który od zawsze był
  wyróżnikiem dla miasta spod Giewontu. - Na tej góralszczyźnie każdy korzysta! -
  zaznacza prezes Krzeptowski. - Wizerunek górali przez lata przez kogokolwiek,
  kto tylko chciał, był wykorzystywany. Prezes jednak uspokaja, że nadal folklor
  w Zakopanem jest żywy, a kultura góralska nie ubożeje. I absolutnie -
  podkreśla - nie ma zagrożenia, by zniknęła z naszego miasta, choć napływ innych
  kultur jest duży. Trzeba jednak, zdaniem prezesa Krzeptowskiego, by władze
  Zakopanego wsparły bardziej rozwój tej kultury. - My w Zakopanem nie wstydzimy
  się swej góralszczyzny, i wszędzie, gdzie uważamy, że trzeba, się nią
  szczycimy - zaznacza Henryk Krzeptowski-Bohac. - Choć może i brakuje nam
  ośrodka, tego miejsca, które by wiązało stowarzyszenia, ludzi chcących zajmować
  się działalnością regionalną, promowaniem kultury góralskiej. A takich u nas
  nie brakuje! Nie brakuje także w naszym mieście, zdaniem dyrektora Konarskiego,
  imprez i wydarzeń o charakterze regionalnym.

  Folklor w Zakopanem ciągle żywy
  - Mamy przecież znany nie tylko w Polsce, ale i za granicą Festiwal Folkoru
  Ziem Górskich, od ubiegłego roku organizujemy nową imprezę, Festiwal Łuku
  Karpackiego. Swoje imprezy folklorystyczne organizują też stowarzyszenia,
  przede wszystkim Związek Podhalan, m.in. Kumoterską Gońbę, Święto Ulicy
  Kościeliskiej, czy Strążyskiej. I na tych imprezach głównie opieramy naszą
  promocję - argumentuje dyrektor Konarski. - Promocja miasta rządzi się jednak
  innymi prawami niż promocja wsi czy gmin podtatrzańskich. Dla mnie cała ta
  sprawa, że w promocji Zakopanego element góralszczyzny jest ostatnio mało
  widoczny, jest stwarzaniem sobie sztucznych problemów. Rację dyrektorowi
  Konarskiemu przyznaje starosta Makowski, który uważa, że imprez
  folklorystycznych w całym powiecie, również w Zakopanem nie brakuje i góral
  ciągle kojarzy się z całym naszym rejonem. - To dobrze, że w większym stopniu
  ten element góralszczyzny promowany jest w gminach, gdzie społeczności bardziej
  żyją tą kulturą góralską - twierdzi Andrzej Gąsienica Makowski, starosta
  tatrzański. - Zakopane jako miasto musi być otwarte na różne kultury, nie tylko
  góralską, ale ogólnopolską, czy nawet europejską. I musi zachować tę
  różnorodność, bo w przeciwnym razie jego oferta byłaby niepełna.( wywiad H.
  K. - Gazeta Krakowska)
 • szwager_z_laband 18.02.06, 23:37
  ani niywiysz jak wom tego zazdroszcza :)
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 20.02.06, 14:20
  A kazeście Wy Ślonzoki byli, coście to syćko potraciyli? Tyz powies, ze to
  my, Poloki winowaci, he?
 • ciupazka 11.03.06, 20:02
  Ani sie juz nie obezwoł, trza o to dbac, a co, ni mo fto?
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 25.04.06, 12:00
  Som jesce jest i dzięki Bogu. Przyjechali na ślub i wesele mojygo syna
  syćkie ciotecki po goralsku, za co im barz piyknie godom w imiyniu swoim i
  rodziny mlodyj pani - Bóg Wom za to taki wielgi zapłoć. Jo tyz
  doślusowała, nei to weselisko cepersko - góralskie nawet sie barz udało,
  skoda ino, ze ni miałak magnetofonu coby nagrać te syćkie przyśpiywki ludowe.
  Ka Podhale, ka Lublin, a jesce Połuszowice w kierunku Nałęczowa...
  Telo.Pozdr.
 • basisty 25.04.06, 23:23
  ni moz ta jakik starodownyk wzorów parzenic?
  trza mi pilno bo muse dać portki usyć ino takie nieduze i mało zdobne
 • basisty 25.04.06, 23:26
  esce jedno- nie wiys ta któ moze wiedzieć usyć bluze na wór tyk Austriackik, co
  to nasi dostawali kie ta odsłuzyli wojsko u Cysorki Tereski???
  tyzbyk ta doł se usyć
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 25.04.06, 23:36
  Musis sie spytać mojyj siostry(patrzoj sukać tel. w ksiązce do Józefy
  Chromik), ona zno syćkie takie adresy, abo w Muzeum Tatrzańskim bee Pitońka
  wiedziała, abo jyj ociec. W Poroninie tyz jakosi baba wysywo na te syćkie
  konkursy. Hej! Były tu pore dni temu, skoda, ześ wceśniyj o tym nie pisoł.
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 26.04.06, 00:06
  p.s.
  Ka zaś sie wybiyros, co sie telo strois?
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 26.04.06, 12:01
  Kie o nik pise, powiniyn ik pokozać na fotkak, patrzoj w Muzeum Tatrzańskim
  na Kozińcu w Zokopie (p. Pitoń Ci powie co i jak).

  www.republika.pl/wysoki_wierch/Wysoki%20Wierch%20_Stroj.htm
 • ciupazka 26.04.06, 18:23
  basisty napisał:

  > ni moz ta jakik starodownyk wzorów parzenic?
  > trza mi pilno bo muse dać portki usyć ino takie nieduze i mało zdobne


  www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecik/gorsecik067.jpg
 • basisty 27.04.06, 21:37
  piykne dziynki za syćko
  ty to musis mieć łeb lepsy jako gozde google :-))
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 16.05.06, 18:18
  Góralskie portki
  Fragment pracy nagrodzonej na konkursie folklorystycznym, dawno, dawno temu
  gdzieś w 1958 roku.

  Przysły złe roki. Hitler zajon Polskom i z góroli koncem kcioł zrobić Niemców.
  Wyseł odkoz od Gubernatora, coby syckim dać papiery, niby kenkarty. Na Podholu
  dawali te karty góralskie.
  Juści była w Dzienisu naucycielka wysiedlono z Poznania, Niemców sie boła
  okrutnie. Ten naucycielke wójt wyznacył dawać kenkarty. I co sie nie robi :
  przysed ku niej stary chłop, piknie po góralsku wyzdajany i pado:
  "Panienko, dejcie ta tyn karte, ino polskom". Ona noń pojrzała i godo: "No, ale
  wyście gazdo górol, to ni możecie brać polskiej karty ino góralskom".
  Rzecze chłop: "dyć jo górol ale polski, to i polsko karta mi sie patrzy".
  Naucycielka sie upiero: "Nie moge wom dać polskiej karty, bo wyście górol, to
  by mie Niemcy zamkli".
  "Bajto jo Polak" - gwarzy chłop.
  A ona patrzy po jego ubraniu i rzece: "a portki ?"
  "He ! portki, prosem pani góralskie, ale to co w portkach to polskie".
  (Adam Pach)
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 01.06.06, 13:38
  Tyz sie piyknie prezentuje nawet na malućkik góroleckak i górolikak,
  nie godajęcy o mamie i tacie.

  www.watra.pl/sewik/foto21/DSC_0138.JPG
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 06.06.06, 08:48
  Wystawę strojów regionalnych zaprezentowano w minioną sobotę w restauracji "U
  Wunuka" przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem. Można było obejrzeć wyroby pracowni
  Stanisław Gąsienicy Wawrytki oraz Tadeusza Szostaka Berdy. Nie zabrakło muzyki
  góralskiej. Zagrała kapela "Dziurawiec".

  Nase dochtorki:
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0508.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0486.JPG
  Nasa Hanusia Chowaniec "Rybka" = ftoro tak piyknie gro i śpiywo
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0545.JPG
  i gazda Józek Pitoń:
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0492.JPG
  kapelus na głowicce - mus:
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0471.JPG
  A Jędruś Skupień z Poronina, nas v-ce starosta zokopiański jak sie piyknie
  prezentuje:

  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0502.JPG
  Odzionka - serdoki:

  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0549.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0552.JPG
  portki:
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0546.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0554.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0557.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0579.JPG
  cuchy:
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0563.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0561.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0576.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0577.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0578.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0573.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0574.JPG
  Sole i smatki:
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0586.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0585.JPG
  smatka jedwobka:
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0527.JPG
  A my Wom syćkim piyknie dziękujymy za tyn pokoz, niek se idzie s Wami we
  świat!
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0587.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0528.JPG

  Telo.Pozdr. dlo syćkik!
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 13.06.06, 11:45
  Mozna było naciesyc ocyska w niedziele podcos uroczystego poświęcenio
  sztandaru oddziału Związku Podhalan w Łącku. Mszy św. przewodniczył ks.
  Władysław Zązel.
  Podcos tradycyjnyk posiadów wręcono 115 legitymacyji dlo cłonków nowego
  oddziału. W cęści artystycnyj wystąpiła kapela rodzinna Wojtka Boguckiego -
  prezesa i jednego z założycieli nowego oddziału oraz zespoły Małe Łącko, Łącko,
  Dolina Dunajca.
  Foto-relacja (zdjęcia Maciej Motor Grelok):

  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110035.JPG
  Górole i górolki z Łącka:

  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110006.JPG
  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110014.JPG
  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110035.JPG
  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110051.JPG
  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110054.JPG

  poświęcenie sztandaru ZP:


  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110044.JPG
  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110040.JPG
  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110048.JPG

  na posiadach:

  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110061.JPG
  www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110063.JPG
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 03.07.06, 13:38
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 03.07.06, 13:41
 • ciupazka 09.09.06, 12:56
  Uwaga!
  VIII-IX Dom Ludowy w Kościelisku - Wystawa stroju góralskiego - organizator
  Związek Podhalan Oddział Kościelisko .

  Zapraszamy do końca września! Pytomy piyknie!

  www.watra.pl/rozne/koscielisko/monika/DSC01769.JPG
 • ciupazka 20.09.06, 08:26
  Przed willą "Koliba" w Zakopanem spotkali się w sobotę uczestnicy Święta Ulicy
  Kościeliskiej, by podziwiać najpiękniej ubrane gaździny z Podhala.

  Jury oceniało stroje wykonane współcześnie i te z minionego wieku. Stefania
  Mrowca Piekarz prezentowała stuletni strój, który dostała od Janiny Zubek, a
  nowinką współczesnej spódnicy okazała się specjalna kieszonka na telefon
  komórkowy. Do konkursu "Przezieracka skrzyni" stanęły starsze i młodsze
  gaździny, a komisja postanowiła nagrodzić wszystkie uczestniczki. O tym, że
  panie zasłużyły na uznanie, przekonać się można oglądając zdjęcia.

  Dużo trudniejsze zadanie miało jury konkursu na najlepszą nalewkę, który odbył
  się w gościnnych progach Liliany i Henryka Krzeptowskich Bohaców. Zgłoszenia
  przyjmowano do ostatniej chwili. Tuż przed degustacją w długim szeregu pojawiły
  się cztery dodatkowe tajemnicze butelki "Klubu gorzelnianego". Zgłaszająca nie
  chciała podać personaliów wytwórców, co mogłoby skończyć się dyskwalifikacją
  trunków. Co cieszyło jurorów, to dbałość nie tylko o poprawny wygląd, smak i
  moc przygotowanych trunków, ale i o godną ich oprawę. Niektóre nalewki podane
  zostały w zalakowanych butelkach, z własnoręcznie wykonanymi etykietami.

  "Okowitka Matuscyna z Poronina" została zaserwowana przez Józefę Chromik, w
  gorzelni gaździny Marii Świerk wyprodukowano "Miodowy Animusz".

  "Co natura dała, tom do buteleczki pozbierała, spirytusikiem zalała i oby wam
  moja naleweczka smakowała", a także "Nalewka cytrynowa dla każdego niech będzie
  smaczna i zdrowa" - napisali na etykietach Stefania i Jan Mrowcowie.

  Liliana Krzeptowska zaserwowała cytrynówkę w wiekowej karafce, a w zwykłej
  butelce - Zofia Karpiel Bułecka. Jury kosztowało też litworówki jej produkcji,
  którą porównywano z wyrobem Władysława Walczaka oraz Zofii i Władysława
  Walczaków Bonieckich. Ta ostatnia para przyrządziła też calvados i tarninówkę.
  A wszystko podane w butli z potrójną szyjką. Bożena Mularczyk zrobiła nalewkę
  malinową i "Nalewkę farmaceutów", Dariusz Wyżykowski "Gaździnówkę", Teresa
  Jasnos imbirówkę i wiśniówkę, a Barbara Prelich - porterówkę.

  Po podliczeniu punktów komisja stwierdziła, że pierwsze miejsce zdobyła
  porterówka Barbary Prelich, drugie - wiśniówka Teresy Jasnos, a trzecie -
  "Nalewka farmaceutów" Bożeny Mularczyk. (RAV)

  www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliskaa.html
 • ciupazka 29.10.06, 19:32
  I zaś "U Wnuka" spotkanie ze sztuką.

  "Małgorzata Wonuczka – Wnuk, po raz kolejny zorganizowała spotkanie ze sztuką,
  w restauracji U Wnuka w Zakopanem. Przy muzyce kapeli Piotra Hazy można było
  obejrzeć piękne hafty Danuty Walkosz - Jambor i góralskie meble wykonane prze
  jej męża Stanisława. Ta najstarsza zakopiańska restauracja, jak żaden lokal pod
  Tatrami świetnie się nadaje do prezentacji oryginalnych wyrobów regionalnych,
  zawierających w sobie kunszt i tajemnice warsztatu pielęgnowanego od pokoleń.
  Niepowtarzalna atmosfera drewnianego wnętrza tworzona przez bajeczną
  kolorystykę strojów góralskich, bukiety kwiatów wręczane autorom prac i muzykę,
  już po raz dziewiąty urzekła licznych gości, wśród których nie zabrakło
  Starosty Tatrzańskiego Andrzeja Gąsienicy – Makowskiego i Burmistrza Miasta
  Zakopane Piotra Bąka. Haft regionalny nie jest zwykłą sztuka zdobniczą:
  Witomy piyknie:
  www.watra.pl/rozne/zakopane/wnuk4/DSC_9327.JPG
  www.watra.pl/rozne/zakopane/wnuk44.html
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 13.11.06, 12:41
  Na piykne i bogate weselisko trafiyli my w październiku wBukowinie
  Tatrzańskiej, pore fotek zrobiyłak sama pod kościołem i w kościele , narazie
  jednom ś nim tutok wciepie do tematu, piykne do cudu te nase malućkie
  górolecki i góroliki, nie godajęcy o inksyk:

  fotoforum.gazeta.pl/3,0,287415,2,4.html

  Nei co? Widzom Wom sie?
 • hanys_hans 26.11.06, 15:47
  dunajec1 napisał:

  > Nic dodać, nic ująć.

  I tu sie nie zgodze z Tobom, dunajec1, a cemu? Bo trza nom dodać, ze strój
  góralski róźni się w zolezności z jakim górolym momy do cyniynio, nie inacyj.
  I ni mozno se tak lekućko uogólniać, ba trza se o tym pocytać i to nie mało,
  haj.
  Przecie momy:

  górali śląskik,
  górali czadeckik,
  górali żywieckik,
  górali babiogórskik
  gorali orawskik
  górali spiskik
  górali pienińskik
  gorali zagórzańskik
  gorali łąckik,
  górali nadpopradzkik,
  górali podhalański

  I co? Powiycie mi, ze syćka jednakowo chodzom ubrani, he?
  Telo.Pozdr.

  A o góralach sądeckich zapoomniauas´
 • ciupazka 26.11.06, 15:58
  Fakt, oni tyz sie jesce dzielom...Górale sądeccy - grupa etniczna zamieszkująca
  rozległy obszar Beskidu Sądeckiego i tym samym wykazująca znaczne zróżnicowanie
  etnograficzne w obrębie grupy. Możemy wyróżnić Górali Łącko-Kamienickich,
  Ryterskich i Piwniczańskich. Moze w tyk g. łąckich sie by sie naśli?
  Lachy?!
  teams.karpaty.edu.pl/pieniny/lachy.htm

  rzeznicy.republika.pl/t2001/beskids/bs05.html
  www.szling.com/03_4.htm
 • ciupazka 01.02.07, 20:01
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 01.02.07, 22:57
 • ciupazka 19.02.07, 12:15
  A nase ostatki ka?
  --
  AA
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 07.03.07, 13:44
  Ciotki, ujki som jest jesce tacy, co piykne stroje syjom, nei, hale na to
  trza dość długo cekać. Ciotkami nazywo sie na Podhalu starse baby,
  niekoniecnie spokrewnione z wypowiadającymi to słowo osobami. To samo sie tycy
  ujków. To som jest wyrazy szacunku, a po nasemu - momy ik w zocy.
  Takom Ciotkom nazywo sie Zoske Karpielową–Bułeckę, pierso dama Zakopanego i
  najwożniejso klientka Jerzka Siekierki ze Suchego. W skrócie Bułeckula i
  choćby sto bab na dziedzinie miało to samo nazwisko, to wiadomo, o kogo
  chodzi, haj. Kielo mo sof z odzieniem, to nie wiem, cy sama o syckik wie,
  hehe. NIe dziwota, ze o niej i tyk sofak kursujom juz legendy. Ni ma imprezy
  coby na niej nie byla, za kozdym razem inacyj poubierano. Mo
  tyk "dziadów", a mo...Jedni sacujom ze mo 300 „dziadów”, inksi, ze ino 150.

  "Dziadami" na Podhalu nazywomy stare rzecy do ubranio. Bedom to odziywacki,
  szole, kozuchy, serdoki, jedwobki choćjakie na wesele i na pogrzeb spodnice,
  fartuchy i katany. Nie ino Bułeckula, ba i inkse nase baby barz chętnie
  pokazujom co majom i kielo w swoik sofak i komdach. Na moj dusiu, tak ino na
  oko u mojyj siostry mo tego syćkiego około setki. Pół wsi byś ubroł.
  Ze trzydzieści kompletów Bułeckuli sył jej som Jędrek Siekierka ze Suchego.
  Kie beecie fcieli se co usyć to prosto do Suchego, do Jędrzka Siekierki!
  www.zamiastem.pl/tradycja/art4.html
 • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 07.03.07, 13:50
  ŚLADAMI PODHALAŃSKIEJ MODY
  Podhalańska Oficyna Wydawnicza, Kościelisko 2007.
  Autor: dr Stanisława Trebunia-Staszel

  Publikacja „Śladami podhalańskiej mody” jest wynikiem długoletnich badań nad
  strojem regionalnym, prowadzonych przez Stanisławę Trebunię-Staszel. To
  niezwykle wnikliwa i bogato ilustrowana monografia stroju podhalańskiego. To
  również zbiór pokaźnych materiałów źródłowych i fotografii. Publikacja bardzo
  oczekiwana, bowiem dotychczas problematyka stroju górali Podtatrza nie
  doczekała się tak obszernego opracowania.
  Strój góralski to szczególny znak odrębności i tożsamości regionalnej. Jest
  elementem identyfikacji z kulturą i tradycją. Był nie tylko ubiorem,
  stanowiącym odbicie lokalnych gustów i mód, ale spełniał wiele ważnych
  społecznie funkcji, był m.in. swoistym rodzajem wyznacznika statusu
  materialnego, przez lata świadczył i dziś świadczy także o zamożności
  mieszkańców Podhala.
  W obecnych czasach jest zakładany przy okazji świąt kościelnych, uroczystości
  rodzinnych, a także występów zespołów regionalnych. Wpisany jest na stałe w
  życie kulturalne i społeczne Podhala. Jest czymś, co wyróżnia górali spośród
  mieszkańców innych regionów i bodaj najbardziej rozpoznawalnym elementem
  kojarzącym się z górami i góralszczyzną. O jego walorach, o tym w jaki sposób
  przez lata ulegał zmianom i o śladach podhalańskiej mody pisze w swojej książce
  Stanisława Trebunia-Staszel.

  Książka do nabycia w Domu Ludowym Zwiążku Podhalan w Kościelisku, także
  w
  sprzedaży wysyłkowej. Tel. 018 20 700 51 , e-mail:
  malgorzata.karpiel@koscieliska.pl
  Gratulacje dla Stasi! • ciupazka 25.03.07, 20:56
  w Krakowskim Oddziale Związku Podhalan odbyły się posiady, w czasie których
  Stanisława Trebunia-Staszel opowiadała o góralach marmaroskich z regionu
  Maramureş w Rumunii. Swą opowieść o kulturze i codziennym życiu mieszkańców
  tego regionu, ilustrowała bogatym materiałem fotograficznym, zebranym w czasie
  badań prowadzonych w latach 2004-2006 przez zespół etnografów z Instytutu
  Etnologii i Antorpologii Kulturowej UJ, działający pod kierunkiem dr Małgorzaty
  Maj. W drugiej części prelegentka zaprezentowała swą książkę o stroju górali
  podhalańskich Śladami podhalańskiej mody, która w lutym 2007 r. ukazała się
  nakładem Podhalańskiej Oficyny Wydawniczej".
  www.watra.pl/rozne/krakow/foto7/POSIADY_ZP_0072.jpg
  www.watra.pl/rozne/krakow/foto7/POSIADY_ZP_0037.jpg
  Obejrzyjcie tę foto-relacje (zdjęcia Barbara Dąbrowska), bardzo ciekawa:


  www.watra.pl/rozne/krakow/zp.html

  --
  AA
 • Gość: Ciupazka IP: 84.201.213.* 23.04.07, 22:00
  Brawo Staszka!!!W Krakowie odbyła się promocja książki Stanisławy Trebuni-
  Staszel pt. ŚLADAMI PODHALAŃSKIEJ MODY wydanej przez Podhalańską Oficynę
  Wydawniczą. Publikacja jest wynikiem długoletnich badań nad strojem
  regionalnym, prowadzonych przez autorkę. To niezwykle wnikliwa i bogato
  ilustrowana monografia stroju podhalańskiego. To również zbiór pokaźnych
  materiałów źródłowych i fotografii. Publikacja bardzo oczekiwana, bowiem
  dotychczas problematyka stroju górali Podtatrza nie doczekała się tak
  obszernego opracowania.
  Strój góralski to szczególny znak odrębności i tożsamości regionalnej. Jest
  elementem identyfikacji z kulturą i tradycją. Był nie tylko ubiorem,
  stanowiącym odbicie lokalnych gustów i mód, ale spełniał wiele ważnych
  społecznie funkcji, był m.in. swoistym rodzajem wyznacznika statusu
  materialnego, przez lata świadczył i dziś świadczy także o zamożności
  mieszkańców Podhala.
  W obecnych czasach jest zakładany przy okazji świąt kościelnych, uroczystości
  rodzinnych, a także występów zespołów regionalnych. Wpisany jest na stałe w
  życie kulturalne i społeczne Podhala. Jest czymś, co wyróżnia górali spośród
  mieszkańców innych regionów i bodaj najbardziej rozpoznawalnym elementem
  kojarzącym się z górami i góralszczyzną. O jego walorach, o tym w jaki sposób
  przez lata ulegał zmianom i o śladach podhalańskiej mody pisze w swojej książce
  Stanisława Trebunia-Staszel.
  Książka do nabycia w Domu Ludowym Zwiążku Podhalan w Kościelisku, także w
  sprzedaży wysyłkowej. Tel. 018 20 700 51 , e-mail:
  malgorzata.karpiel@koscieliska.pl

  Foto-relacja (zdjęcia Barbara Dąbrowska):

  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0003.jpg
  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0043.jpg
  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0002.jpg
  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0082.jpg
  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0140.jpg
  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0046.jpg
  cosik muzykanci nawalyli ze strojem w Krakowie

  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0001.jpg
  dzieweckipiyknie wyubiyrane...

  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0008.jpg
  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0013.jpg
  www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0010.jpg
  www.watra.pl/rozne/krakow/promocja2.html
  Gratulacje!!!
 • ciupazka 28.04.07, 10:14
  Książka Stanisławy Trebuni-Staszel robi furore, a o stroje teroz bedom sycka
  ie pytac, ka kupić? Kie przecytocie cały wątek, to sie dowiecie!


  "Góralskie odzienie a życie"

  Wychodzili z półmroku, przez rzeźbione wrota, mieli w rękach radła, grabie,
  kosze z grulami, szatkownice, kołowrotki; mężczyźni - także butlę z gorzałką.
  Reflektor raz jedną, raz inną grupę dobywał z mroku, pobudzał do ruchu. Reszta
  wtedy zamierała.

  I jak nić z kołowrotka snuło się ludzkie - góralskie życie w obejściu, koło
  kościoła, w karczmie, na jarmarku, w domowym zaciszu. Słychać było targowe
  odgłosy, śpiew ptaków, szum wody, poświst wiatru, młóckę, świąteczny rozgwar,
  dźwięczenie szkła.

  W tle, na ekranie, w rytm mocnej muzyki, przepływały wartko obrazy minionego,
  ludzkie twarze, postaci w kabotach, chustkach, kapeluszach "z kostkami" na
  głowach. Ci, których już nie ma na ziemi oranej, obrabianej spracowanymi
  rękami. Taką sceniczną oprawę nadali "Śwarni" promocji zapowiadanej wcześniej,
  wyjątkowo urodziwej i wartościowej książki Stanisławy Trebuni-Staszel -
  "Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali
  podhalańskich". Jest to kolejna pozycja Podhalańskiej Oficyny Wydawniczej z
  siedzibą w Kościelisku i tamtejszego Oddziału Związku Podhalan.

  Tym razem wydana przy wsparciu Uniwersytetu Jagiellońskiego (autorka jest
  pracownikiem naukowym Instytutu Etnologii i Antropologii UJ), Urzędu
  Marszałkowskiego, nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan i kilku prywatnych
  dobrodziejów.

  Co to jest pojedzinka, odziewacka albo kistka, miechór, stremfle; kiedy i skąd
  przywędrowały na Podhale poszczególne elementy stroju kobiecego i męskiego, jak
  zmieniał się wygląd parzenicy, jakie wpływy decydowały o modyfikacjach
  elementów ubioru górali, jak nosili się "panowie", do czyich ubiorów
  przeniknęły elementy stroju podhalańskiego - tego i mnóstwa innych ciekawych
  rzeczy można się dowiedzieć z tego, niemal albumowego wydania. Czyni go albumem
  wielość interesujących, artystycznych, znakomicie reprodukowanych, z
  pietyzmem "wyciąganych" (jeśli chodzi o starsze fotografie) zdjęć. Kredowy
  papier podnosi jakość materiału ilustracyjnego.

  Dr Stasia Trebunia-Staszel gromadziła wszystko, co było jej potrzebne
  do "Studium" przez dziesięć lat, począwszy od roku 1994. W roku 2004
  przeprowadzała natomiast żmudne badania, rejestrując sytuacje, w których
  pojawia się strój góralski.

  Ponieważ - jak mówiła - sama jest góralką i w podhalańskim odzieniu chadza,
  fotografowanie ludzi, zwłaszcza podczas uroczystości religijnych, było sprawą
  dość krępującą. Ale o współczesnych funkcjach stroju podhalańskiego traktuje
  tylko jeden z rozdziałów. Więcej czasu zabrało autorce znajdowanie materiałów i
  eksponatów w muzeach, archiwach, w kraju i za granicą. Jeździła "na Luptów" i
  do Bratysławy, szukała w podhalańskim odzieniu wpływów wołoskich, węgierskich,
  słowackich. Nie wszystkie zgromadzone podczas tych kwerend zdjęcia zmieściły
  się w książce. Może kiedyś złożą się na wystawę i będzie ona rarytasem dla
  wszystkich Podhalan, którzy choć trochę utożsamiają się z "nasym odzieniem".

  Sama autorka nazywa swoje studium - opatrzone w cały aparat przypisowy,
  bibliografię, słownik terminologiczny (z częścią gwarową), wyszczególnienie
  elementów stroju kobiecego i męskiego, spis informatorów, indeks osób i
  miejscowości, elementy zdobień, wykroje, nawet... wykaz aktualnych cen
  poszczególnych elementów ubioru - tylko "dotknięciem bogatych dziejów
  podhalańskiego stroju". I pierwszym krokiem w kierunku monografii stroju
  podhalańskiego w cyklu polskich strojów ludowych.

  Tak pięknie wydane i zilustrowane "Studium" "pracą zbiorową" można nazwać o
  tyle, że ornamenty zdobnicze rysował Janusz Tycner, wykroje elementów strojów
  męskiego i kobiecego opracowały Anna Buńda i Maria Buńda. Sięgnęła też autorka
  m.in. po kapitalną, pełną góralskich i zbójnickich typów tekę austriackiego
  urzędnika Blumenfelda. W ostatnim rozdziale śledzi podhalańskie inspiracje,
  wpływy, zapożyczenia - nie tylko w sąsiednich grupach regionalnych.

  Po tę księgę - kompendium wiedzy o ubiorze, jego historii i tendencjach w
  góralskiej modzie - będą (dopóki nie powstanie monografia) sięgać kolejne
  pokolenia regionalistów. Za danie im jej do rąk - chwała pracowitej jak mrówka
  autorce i jej estetycznemu zmysłowi, a także Podhalańskiej Oficynie Wydawniczej
  z Kościeliska, która utrzymuje wysoki poziom. (ASZ)

  --
  AA
 • ciupazka 12.03.08, 15:06
  Wbrew pozorom strój góralski ulega modom. Popularne kiedyś cekiny, sutasze i
  taśmy dziś wypierają hafty. Dawne wzory odgrzebywane są w skrzyniach na strychu.
  Im starsze i oryginalniejsze, tym lepiej. Liczy się tu najdrobniejszy szczegół.
  Ważne jest jedno - zgodność z tradycją, wsparta własną inwencją.
  18 kB Siostry Zofia Łukaszczyk i Anna Michalik szyją i haftują stroje góralskie
  od wielu lat:

  www.koscieliska.pl/gallud/stopka-faktor.htm

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=98659
  --
  AA
 • ciupazka 18.03.08, 21:05
  W tym roku dla góralskich zespołów działających w ramach Związku Podhalan
  zostaną zakupione odzienia goralskie za 116 tysięcy złotych.

  Młodzi górale doczekają się nowych strojów. Dotację na ten cel przewidział
  podczas ostatniego posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego. Decyzja ma być
  bodźcem do rozwijania bogatej kultury Podtatrza. Wydatek nawet 2 tysięcy
  złotych staje się barierą dla uczestnictwa dziecka w zajęciach regionalnego
  zespołu. W niektórych grupach, które prezentują tańce i śpiew gór, zakupy
  kierpców, pasów, spódnic czy gorsetów nie były robione od ponad 20 lat.

  – W programie będą mogły uczestniczyć zespoły, które mają 15 procent wkładu
  własnego na zakupy – mówi Andrzej Skupień, wiceprezes związku.
  Część zespołów funkcjonuje w oparciu o własne stroje.Dzieci szybko wyrastają z
  kamizelek i portek. Stroje szybko się zużywają. A.Skupień przyznaje, że dla
  kierowników zespołów zakup strojów to poważny wydatek. W zależności od postury
  młodego górala cena może sięgać od tysiąca do ponad dwóch tysięcy złotych. Z
  inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego cieszą się ogromnie kierownicy i
  instruktorzy dziecięcych grup na Podhalu. Łącznie w ramach całej organizacji
  zrzeszającej górali funkcjonuje 39 zespołów. Większość portek, koszul, spódnic i
  gorsetów, w których występują dzieci, pamięta jeszcze lata 70., a nawet 60. Dla
  grup folklorystycznych coroczne zakupy kończą się na pozyskaniu części
  garderoby, które ulegają najszybszemu zużyciu – kilku par kierpców i koszul.
  Ile kosztuje kompletny strój?

  Strój męski:

  kierpce – 350-700 zł,
  portki – 580-950 zł,
  spinka – 120-450 zł,
  ciupaga – 100-500 zł,
  opasek – 400-560 zł,
  kapelusz z kostkami – 140 zł (do tego prawdziwe piórko – 500 zł),
  koszula – 120-180 zł,
  serdak – 1500 zł,
  cucha biała – 1100-1500 zł,
  cucha czarna – 1350 zł,
  Razem: od 5620 nawet do 8330 zł.

  Strój damski:

  kierpce – 350-700 zł,
  halka – 100-250 zł,
  spódnica – 250-420 zł,
  bluzka – 100-450 zł,
  gorset – 100-2500 zł,
  korale – 100-800 zł (prawdziwe nawet kilka tysięcy),
  serdak – 1200 zł,
  kożuch – 1500 zł,
  biały kożuch – 2500 zł.

  Razem: od 6200 do 10 320 i więcej. Każda góralka nosi bowiem do stroju złotą
  biżuterię.  --
  AA
 • przeszlakowska 12.06.08, 10:15
  Wiecie, co Wom powiem, to Wom powiym, ale Wom jesce powiem, ze nobarzyj
  mnie mortwi tótó, ze moje dzieciska, ani tyz i wnuki, a mom ik juz przecie
  seścioro, zodne nie bedzie w góralskim odzionku chodziyło, telo zek
  wyzdajała w swoim zywobyciu, kiek sie wyniesła z chałupy do skół i "za
  chlebem, Panie, za chlebem".A do tego jesce, cepra za chłopa miała. Tak wej
  górole pomalućku , a wse, a wse, zgichnom... Beecie widzieć. A cepry sie
  poubiyrajom w naskie odzionka. Tak bedzie, na mój dusiu, nei gwary góralskiej
  bedom sie ucyć ze "słownika gwary podhalańskiej", he, he... Ani mnie nie do
  śmiychu, haj... To mi nie daje spokoju...

  Jakoz myślicie, bedzie tak, cy nie?
 • Gość: polaniorka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 01.08.08, 21:46
  Jo siedzym w Kościelisku tyz jestym góralkom nolezem do zespołów
  góralskich i jakimś cudem mom tońsy stró góalski

  -kierpce 350
  -halka 80
  -bluska 130
  -gorset 200
  -korale 100 (dwa wojki prowdziwe)
  -serdok 200
  -korzuch 500

  co prowda strój nie tybetowy ba haftowany starodowny tys paradny ,
  piekny i tońsy bo ino 1560 zł
 • ciupazka1 02.08.08, 13:29
  Bez cudów, kie Ci dopłacili...sponsorzy
 • Gość: MartuChNa^^ IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.09.08, 17:40
  Też bym chciała to wiedzieć

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.