strój góralski Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne
 • Czy ktoś może napisać jak w gwarze góralskiej nazywają się poszczególne
  części stroju góralskiego?
   • Gość: jessyk IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 28.01.05, 18:25
    Cy wiycie skąd wziyna siy góralsko moda
    urodziyła jom nasa śleboda
    niós jom ze śniygym wiater spod holi
    i zakorzyniył w sercak góroli

    górol jak oreł góry rod widzi
    przy wolnyk kwilak rod po nik chodzi
    mo biołom kosule do śniega podobnom
    spinanom pod garłem spinkom ozdobnom

    bukowe portki z parzenicami
    na nogak kiyrpce ze rzemiyniami
    kiedy na polu zimny wiater ducho
    zdobi górola wysywano cucha

    corny kapelus na głowie nosi
    jako se downo nosiył Janosik
    mo orle pióro za kapelusem
    w piersiak prowdziwom góralskom duse

    Nie ozmazanom, ba twardom jak skole
    bo twarde zycie majom górole
    musom paść owce, choć pierany bijom
    pilnujom ik w nocy, choć wilki wyjom

    Górolki tyz siy piykniy ubiyrajom
    cyrwone gorsety cudniy wysywajom
    kozdo mo kosule haftowanom biołom
    a we warkocak mo stązke cyrwonom

    Mo dwa warkoce przy potylicy
    zawse w syrokiyj chodzi spodnicy
    na karku zaś nosi cyrwone korole
    coby jom radzi widzieli górole

    Zaś góralskie nuty momy od holnioka
    i od sumu wody bystrego potoka
    a góralskie śpiywki w tyn sposób siy rodzom
    kiedy se juhasi za owcami chodzom

    I góralski toniec tyz tak siy urodziył
    Kiedy se Janicek poza bućki chodziył
    to se ku Giewontu co kwile spoziyroł
    ozwodnom nozkami drobniućko przebiyroł

    Górole przy tońcu zbyrcom ciupagami
    jako holny wiater kie piere smrekami
    nolepiyj byściy siy przekonali sami
    kiebyście tońcyli i śpiywali s nami

    (fragment wiersza Franciszka Sikonia)    • Jessyk! Od takiyj piyknie ubranyj dziywecki to wara Wom Dunajcanie!Hej!
     wara!. Znos tyn śpiywke( muzka i słowa Andrzeja Knapczyka -Ducha): " Hej! wara
     wom Dunajcanie!" O takie piyknie ubrane, do tego bogate dziywki to ino bitka
     była.

     Hej! Wara wom Dunajcanie od dziywcyny wara,
     By sie na wos skóra nie padała.
     Nie popuścim tyj dziywcyny skoda nawet godać,
     choć nie bedzie skora na nos padać.

     Ej, zagrojciez nom Duchowie na nucicke i nom,
     potońcymy z tom swarnom dziywcynom.
     I tańcujom Dunajcanie z tom dziywcynom swarnom,
     Cichowianie z ciupagami garnom.

     Hej! Zawrzała strasno bitka, fyrcy krew i ciało...
     dziywce płacąc, ocka wyciyrało.
     Porubali Cichowianie -ej, za w imie ojca
     śwarnyk chłopców z Cornego Dunajca.

     Lezom trupy- karcma jakby rana...
     Cichowianie tańcujom do rania.
     Przysły pote nad raniućkiem- ej, z miasta ziandary,
     brali, kuli Cichowianów, ustawiali w pary,
     Dunajcanów kładli zaś na mary.

     Pognali ik w miasto sądzić - w Wiśnic na męcarnie,
     a dziywcyna w rzyce ginie marnie.

     Tak sie chłopcy o dziywcyne ciupagami zbiyli,
     pięciu padło od ciupagi, trzók zaś powiysili,
     reśta w lochak na Wiśnicu zgniyli.
     Hej!
    • Moi bracia Podtatrzanie - same pany, same panie,
     rzodko kiedy oko moje doźre downe ojców stroje,
     dziewki w płosce powłaziły, portek z kręplin nakupiły,
     chłopcy wleźli w anielany, no i pany, same pany.

     jo tyz przy tym wielgo pani, bo mom suknie z ogonami

     Ale mnie to syćko złości, ludzie, weźmy sie do gorzci!
     otwierojmy downe skrzynie, nasej mamy gospodynie,
     tam spodnice, smatki, sole, barankule i korole,
     przy korolach złoty medol, dziś na niego krowe przedoj

     I gorsecik wysywany, złotom nitkom bryzowany,
     i kyrpcoski z nowłokami z bielućkimi onuckami,
     serdok z perskim dookoła - cy bych się go włozyć boła?
     kie wdziejemy takie stroje, odnowimy wnet Podhole.

     Lesce nom zadudniom basy - wróciły sie downe casy.

     Zofia Graca.

     A tak właściwie to co tao jest "serdok z perskim dookoła"?
     --
     kuulka
     • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 29.01.05, 12:03
      Nei tak jedyn za drugim to samo w koło Wojtek przepisujom i sie
      autoryzujom....Hehe...Serdok z perskim- tp serdol obsyty perskim barankiem
      dlo ozdoby wokoło - tako syrso lamówka i piykno srebrzysto, abo corno
      karakułowo.Bees na Podholu to sie przyjrzyj babom, abo chłopom w serdokak.
      Teroz troske inkso moda na te ozdóbki przy serdokak.
      Telo.Pozdr,
      • Gość: jessyk IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 04.03.05, 13:30
       A mnie roz jeden ucony pon w Krakowie pedzioł, ze górolki nie som patriotkami,
       bo ni majom nic polskiego na sobie.
       Bo tak:
       korole z koralowca - Australia
       tybyty z Tybetu
       korolicki do gorsetów tyz skądsik nie z Polski - hamarykańskie heba. Jedynie to
       co pod spodem - polskie, fartuchy i kosule haftowane. Ale tako jest góralsko
       dusa. Dyć bocymy jako to za Miymców godali górolom. Góralu jakiż z was Polak,
       kiedy portki mocie góralskie. Coz tego, ze portki góralskie, kie to co w
       portkak polskie.
       • Nie strój zdobi cłeka, ba to co mo we nuku , odzionko nawet kie bylo ino
        zgrzebne, tyz o nicym nie świadcyło, a downo stroje ludowe były barz
        skromne, hale i tu moda włazła. Na to ni ma rady.
        • Gość: jessyk IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 04.03.05, 15:45
         Babskie paradne ubranie wziyno sie z tego, ze zbójnicy brali przewożnie kupcom,
         ftorzy przejyzdzali ślakiem bez Tatry? z Włoch,a potem te zrabowane np.korole i
         zwoje materiału na spodnice (tybyt) darowali swoim kochankom. Miara na spodnice
         była od buka do buka. Cy fto wiy co na tyn temat?
         • A wies jessyk, ze spodnice góralskom syje sie z trzók syrzyn? To sie
          znacy z trzók długości materiału, ftoro dlo kozdyj baby bee troske inksi,
          zolezy to od tego kieło długasno baba, hehe. Musi sie jyj fajnie marscyć,
          coby nawet kie przydzie, sować brzusek, nej wte, kie idęcy rzycopm
          ( biedrami) kręci, coby jakiego siuhaja chycić w myśl zasady:

          "tako sie mi podobo,
          co syrokie krzyze mo,
          a na plecak wysycie,
          tako sie mi słysycie!"

          Znos tom śpiywke nasom, he?

          A teroz kie spodnice syjom prawie jaze do kostek(takie jako downo), to
          rzeczywiście trza na niom "od buka do buka".
          A co to znacy ? Nei przecie drzewo ni moze rosnąć blisko drzewa, co
          nojmniyj odległość między drzewami musi być 2,5 - do 3 metrów. Cobyś
          wiedziała, kie Twój syn bee musioł drzewo zasadzić. Wies, ze chłop musi
          wybudować dom, spłodzić siuhaja i zasadzić drzewo, wtej je jest chłop!

          Telo.Pozdr.
          • Gość: jessyk IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 04.03.05, 18:31
           To tak jak taki stary dziadek godoł do babki : chałpe zek postawiył, drzewo zek
           posadziył, ale co to jo mioł jesce zrobić?
           • To dobrze, ze se jesce zbocył...hehe jako to śpiywoł Zdzisio Barglik?

            " Choć na karku ósmy krzyzyk,
            Jesce mi sie włos nmie śniyzy,
            Jesce w rynkak tako krzepa
            Co sie z młodym moge siepać.

            Choć na karku ósmy krzyzyk,
            Jescek bystry, jescek chyzy
            Jesce w nogak tako krzepa,
            Co skry z dyli moge krzesać.

            Choć na karku ósmy krzyzyk,
            Gymba mi sie do bab scyrzy,
            Jesce we mnie tako krzepa,
            Co spód gro mi jak fortepian.

            Choć na karku ósmy krzyzyk,
            Nie wylywom za kołniyrzyk,
            Choć wte słabnie we mnie krzepa;
            Cóś mnom prasko po wertepak.

            "Ósmy krzyzyk" autor: Zdzisław Barglik ze Skawy.

            Piykno ta śpiywka dziadków, wiiidzis kielo on jesce moze, hehe...
            Telo.Pozdr.

            • Ryktować dziywecki stroje góralskie ze skrzynie, bo na majówke trza sie bedzie
             piyknie pozbiyrać i poparadzić, haj! Jo swój tyz wyciągom. Do uwidzynio!
             • Zaś trza przyryktować sie na msze świętom Tiscnerowskom na Turbaczy ,
              zawse w piyrsom niedziele siyrpnia, a pote na odpust do Ludźmiyrza ( 15
              siyrpnia Matki Boskiyj Zielnej). Fto fce stroje widzieć, niek tam pojedzie
              blisko Nowego Targu i worce ucestnicyć w urocystyj mszy góralskiyj.
              • Tu mocie piyknie wyubiyranyk w stroje góralskie nase dziewcęta i nasyk
               krzesnojców, parobków podcos wyboru nośwarniyjsyj górolecki w Biołym Dunajcu
               wedle ostatniyj mody, bo i tu sie moda zmiynio, kie pojrzycie na stare
               fotografie górola w jednym tu ze zamiesconyk wątków to sami dopatrzycie
               sie róźnicy:


               www.watra.pl/rozne/nojsworniejso2005/index.html
               • Co mnie tknyno, ze na tyk staryk fotografiach ni ma bob, telo były w
                niełasce u górola? Moze nie telo u górola , ino u tyk, ftorzy
                fotografowali...


                tatry-old.prv.pl/
                • W artykule wykorzystano materiały z przygotowywanej przez dr Stanisławę Staszel
                 pracy w ramach projektu "Śladami góralskiej mody" realizowanego przez Gminny
                 Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku.

                 "Fenomen góralskiego odzienia"(ECZ) "Strój góralski" co trza tłumacyć:Kosula
                 blisko ciału i sercu.. Nie dodała pani redaktor, ze górola Tatrzańskiego!

                 Górale ubierają się tradycyjnie nie tylko "na pokaz", ale także z wewnętrznej
                 potrzeby.
                 Ceper przyjeżdża na Podhale, żeby zobaczyć cudowne tatrzańskie krajobrazy i
                 zdobyć górskie szlaki. To jednak nie jedyne piękno, które go urzeka. Wrażenie
                 na nim robi zwykły człowiek, góral, który spaceruje ulicami np. Zakopanego w
                 pięknym regionalnym stroju, tak po prostu, bo idzie do kościoła lub akurat ma
                 swoje rodzinne święto. To może zdarzyć się tylko tu, pod Tatrami.

                 To nie są przebieranki

                 - Strój podhalański nie tylko nie zaniknął, ale nadal rozwija się i zmienia -
                 dowodzi Stanisława Staszel, pracownik naukowy Instytutu Etnologii i
                 Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Podhalanie chętnie
                 przywdziewają swoje góralskie ubranie, które towarzyszy im nie tylko w czasie
                 uroczystości regionalnych i imprez folklorystycznych, ale także w ważnych
                 chwilach życiowych. Górale cenią swój strój, z którym łączą określone wartości
                 i emocje. Zakładają go nie tylko na pokaz, by zademonstrować swoją góralskość,
                 ale także z wewnętrznej potrzeby.

                 Trudno znaleźć takie drugie miejsce w Polsce, gdzie tyle osób ma w swoich
                 szafach regionalne odzienie, i to nie jedno. Często pytani o noszenie
                 tradycyjnego stroju, podkreślają, że to nie jest przebieranie, a ubieranie się
                 po góralsku.

                 Regionalny zawrót głowy

                 Boże Ciało na Podhalu, ale też zwykła niedziela czy inne święto, to momenty, w
                 których regionalne ubranie zakłada się powszechnie. Wtedy przyjezdny turysta ma
                 do czynienia ze swoistym show. W różnorodności noszonych strojów trudno się
                 połapać. Spódnice w kwiaty i gładkie, gorsety lub proste bluzki, cuchy albo
                 czarne marynarki szyte na styl wojskowy. Jak na pokazie mody! Skąd takie
                 bogactwo w stylach? Który strój jest tym tradycyjnym? - Noszone aktualnie
                 stroje nawiązują, ale nie są wiernym odwzorowaniem ornamentyki z przełomu XIX i
                 XX w. Starodawne wzornictwo jest jedynie źródłem inspiracji - twierdzi
                 Stanisława Staszel - chętnie wskazywanym i przywoływanym, co rzadko znajduje
                 potwierdzenie w samej formie współczesnego stroju, często niemającej wiele
                 wspólnego z pierwowzorem. Obecnie różnorodność fasonów, form i motywów
                 zdobniczych, zwłaszcza w stroju kobiecym, jest tak ogromna, że wprawia w
                 zakłopotanie nie tylko obserwatorów z zewnątrz, ale i samych górali.

                 Współczesne, szczególnie kobiece szaleństwo w góralskiej modzie, to tylko
                 kolejny dowód na to, jak naturalnym dla mieszkańca Podhala jest tradycyjne
                 ubranie. Stroju nie odkopuje się w zabytkowych kufrach, nie rekonstruuje na
                 potrzeby zespołu regionalnego. Cały czas "żył" i zmieniał się tak, jak
                 zmieniają się ludzie. To, co widzimy obecnie na ulicach, to wypadkowa tego, jak
                 góralski ubiór przekształcał się z prostego, skromnego odzienia w bardziej
                 szykowny i bogatszy.

                 Od pętelki do parzenicy

                 Kiedyś strój góralski był wykonywany z najzwyklejszych materiałów, takich jak
                 lniane płótno, białe i ciemne sukno, skóry zwierzęce. Na przełomie XVIII i XIX
                 w. (z tego okresu pochodzą pierwsze materiały źródłowe na temat stroju
                 noszonego przez górali) tutejsza ludność była dość uboga. Dopiero gdy zaczęło
                 się jej lepiej powodzić, zwłaszcza na Skalnym Podhalu, choćby dlatego, że
                 zjeżdżali tu letnicy, przyszła ochota na strojenie się. Górale otworzyli się na
                 świat i świat do nich dotarł. Łatwiej było zdobyć fabryczne materiały, można
                 też było podpatrzyć, jak ubierają się inni i zapożyczyć parę pomysłów.

                 Góral z przełomu XVIII i XIX w. zakładał: czarny kapelusz ozdobiony piórkiem,
                 muszelkami lub tasiemką, krótką koszulę z luźnymi rękawami, serdak z jasnych
                 skór, sukienne portki podtrzymywane skórzanym opaskiem oraz kierpce. Jak było
                 zimno, na wierzch miał długą, ze zwykłego ciemnego sukna gunię albo białą
                 cuchę. Zamożniejsi ubierali kożuchy. Całe ubranie było prawie pozbawione
                 ornamentów. Noszono jedynie ozdoby w postaci spinek, mosiężnych łańcuchów i
                 wisiorów z kolorowych szkiełek. Młodego kawalera rozpoznać można było po
                 kolorowej tasiemce, którą przypinał do kapelusza lub serdaka. Pierwsze skromne
                 wyszycia pojawiły się w XIX w. Na spodniach, wzdłuż szwu znalazły się oblamki
                 ze skręconej biało-czerwonej wełny oraz niewielki ornament, dający początek
                 parzenicy, która zaczęła przybierać kształty i rozmiary przypominające te
                 dzisiejsze na początku naszego stulecia. Wprowadzano również ozdabianie okrycia
                 wierzchniego. Dużo zmian przyniosły lata międzywojenne. Wtedy to spodobał się
                 styl miejski i wiele z niego zaczerpnięto. Rezygnowano z kierpca zamieniając je
                 na turystyczne trzewiki, mężczyźni zdejmowali cuchy i zastępowali je czarnymi,
                 granatowymi i zielonymi bluzkami - rodzajem marynarek, wzorowanymi na
                 austriackich mundurach wojskowych. Również białe koszule szyto, podobnie jak
                 miejskie, nakładając na nie czarne kamizelki.

                 Podobnie wygląda historia kobiecego stroju góralskiego, który przeszedł
                 przeobrażenie od ubogiego i skromnego po bogatszy i kształtowany przez mody
                 przynoszone z zewnątrz. Góralka na przełomie XVIII i XIX w. ubierała: koszulę
                 marszczoną wokół szyi z doszytym na dole kawałkiem grubego płótna, gorset
                 spinany z przodu na haftki lub zawiązywany wstążeczką, długą, ponad kostkę suto
                 marszczoną spódnicę oraz zapaskę. W chłodne dni otulała się dużą płócienną
                 chustą lub kożuchem z owczych skór, a na głowę zakładała chustkę wiązaną pod
                 brodą. Na nogi kierpce lub pantofle z sukna. Mężatki miały na głowach zawiązki -
                 podłużne chusty okrywające czoło i wiązane z tyłu na karku. Panny nosiły głowy
                 odsłonięte, a zdobił je zwykle piękny warkocz. Góralki jako biżuterię nosiły
                 naturalne i szklane korale, mosiężne pierścionki i kolorowe wstążki. Kiedy w
                 XIX w. zaczęły pojawiać się materiały fabryczne, popularne stały się
                 jednokolorowe spódnice wykończone na dole trzema tasiemkami. Z mody miejskiej
                 pożyczono katanki, a od przyjeżdżających tu kuracjuszek ubrania dwuczęściowe.
                 Popularne stały się duże wełniane chusty oraz chusty z kaszmiru zdobione
                 frędzlami. Na początku naszego stulecia wkroczyły tybetowe spódnice, zwane
                 później "tybetkami", a na gorsetach pojawiły się stylizowane wzory roślinne
                 wyszywane najpierw czarną, potem złotą nitką i cekinami. Tuż przed pierwszą
                 wojną najmodniejsze góralki zaczęły nosić gorsety z białego, różowego i
                 jasnobłękitnego atłasu, zakładały coraz bardziej urozmaicane szale i chusty.
                 Nowością były też luźne bluzki wcinane w pasie, zapinane z przodu na zatrzaski
                 zwane "wizytkami".

                 W latach międzywojennych góralki zapatrzyły się na "krakowszczyznę" i zmieniły
                 swój strój prawie nie do poznania. Stał się niezwykle kolorowy i bardziej
                 przypominał ten krakowski niż tradycyjny, góralski.

                 - Należy pamiętać, że paradne elementy ubioru nie występowały powszechnie -
                 dodaje Stanisława Staszel. - Podhale w XIX w. było ubogą i zapóźnioną w
                 gospodarczym rozwoju krainą. Miejscowa ludność nierzadko egzystowała na granicy
                 nędzy. Charakter ubioru w tradycyjnej społeczności silnie określony był
                 statusem majątkowym. Jego zróżnicowanie wynikało oprócz tego z pozycji i roli
                 społecznej, grupy wiekowej i lokalnych upodobań.

                 Moda współczesnej ulicy

                 Góralska moda jest wciąż na nowo kreowana. Były już powroty do staroświeckiego
                 stylu, pojawiają się współczesne pomysły, chociażby malowanych gorsetów.
                 Współcześni krawcy z pracowni strojów góralskich stają się dyktatorami w
                 obowiązujących trendach. - Wszyscy obserwujemy odrodzenie się tradycyjnego
                 ubioru - komentuje pani Staszel. - Etnografowie zauważają ciągłe zmiany, ale
                 świadczą one o tym, że s
                 • cd.:Charakter ubioru w tradycyjnej społeczności silnie określony był statusem
                  majątkowym. Jego zróżnicowanie wynikało oprócz tego z pozycji i roli
                  społecznej, grupy wiekowej i lokalnych upodobań.


                  Moda współczesnej ulicy

                  Góralska moda jest wciąż na nowo kreowana. Były już powroty do staroświeckiego
                  stylu, pojawiają się współczesne pomysły, chociażby malowanych gorsetów.
                  Współcześni krawcy z pracowni strojów góralskich stają się dyktatorami w
                  obowiązujących trendach. - Wszyscy obserwujemy odrodzenie się tradycyjnego
                  ubioru - komentuje pani Staszel. - Etnografowie zauważają ciągłe zmiany, ale
                  świadczą one o tym, że strój jest wciąż ważny, naturalny i wpisany w kulturę.
                  Są tacy, którzy krytykują innowacje, i tacy, którzy patrzą na nie z optymizmem.
                  Czas pokazuje, co się przyjmuje, a co nie. Wydaje mi się, że dziwne,
                  wynaturzone zmiany nigdy nie zostaną do tradycji wchłonięte i o to możemy być
                  spokojni.

                  Uwaga! W artykule wykorzystano materiały z przygotowywanej przez dr Stanisławę
                  Staszel pracy w ramach projektu "Śladami góralskiej mody" realizowanego przez
                  Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku i Związek Podhalan Oddział w
                  Kościelisku.

                  Teroz juz syćko wiycie o stroju górola tatrzańsdkiego! O innyk gorolak
                  niek pisom prace inksi!
                  Telo.Pozdr.
                • Uczestnikom Międzynarodowej Konferencji w Zokopanym "Podhalanie we
                 świecie" zaprezentowano obecnom mode góralskom . Troske sie nom moda
                 zmiyniyła, spodnice po kostki, gładkie, casami przyozdobione ino
                 lamówkom , serdocki tyz kansi inkse, scuplyjsce i mniej ozdóbek i wysycio
                 na nik. Piykni sie prezentowły panny góralskie do ślubu na bielućko
                 ubrane, całe rodziny góralskie z dzieciskami, a i starse baby i gazdy. To
                 trza widzieć, mozna se taki stroj zamowić i kupić, hale je nie toni, nie!
                 A kie dodocie do niego prowdziwe korole, kierpce, złote kulcyki
                 i pierzcionki, to juz majątek mozna kupić za te dudki, ftore baby
                 wydajom na strój góralski, coby to był ino jedyn w sofie, bajako...Majom
                 po pięć i więcej na rózne okazyje, haj.
                 • Zosia Bukowska w wiersycku: " Góralskie ubranie" tak to opisuje:

                  Gorsecie z lelujom, babcyne kórole,
                  Posłyście wroz ze mnom w dobrom i złom dole.
                  Na hafcie kosulka z garzondkom i kryskom,
                  przy krysce krzyzycek we złocie sie błyskoł.
                  Tybetka na biedrak starodownyj mody
                  Taki zwyk wse miały podholańskie rody.

                  A Zosia Graca w wiersu: "Moi bracia Podtatrzanie" nawołuje ku tradycji w
                  zakresie ubioru, zachęco:

                  "Otwiyrojmy downe skrzynie nasyj mamy, gospodynie,
                  tam spodnice, smatki, sole, barankuke i korole,
                  przy korolach złoty medol,
                  I gorsecik wysywany, złotom nitkom bryzowany.
                  I kyrpcoski z nowołkami, z bielućkimi onuckami.
                  Serdok z perskim dookoła - cy byk sie go włozyć boła..."

                  Strój góralski choć sie zmiynio, to nojwoźniyjsy nośnik tradycyji na
                  Podholu i symbol ciągłości dziedzictwa. Wyobrozocie se góroli bez tyk
                  ik strojów?
                  Telo.Pozdr.
  • Gość: obserwator IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.10.05, 08:35
   Mężatki miały na głowach zawiązki
   > -
   > podłużne chusty okrywające czoło i wiązane z tyłu na karku. Panny nosiły głowy
   >
   > odsłonięte, a zdobił je zwykle piękny warkocz.

   Moda sie zmienia. Teraz beret zakłada sie na głowicke.

   www.joemonster.org/article.php?sid=5210
  • Gość: MartuChNa^^ IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.09.08, 17:40
   Też bym chciała to wiedzieć

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.