.....GWARA.... z GWARĄ do UE.... Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne
 • Wniesiemy jom na skrzydłach do Unii, nie domy se jyj wydrzeć, choć by nie
  wiem jak nieftorym sie ona nie widziała. Pódzie s nami na dobre i na złe,
  i tak bee, jako nom sie fce, ba jako!

  Przybocem wom piekny wierycek Marysi Cukier Jachymiak pt.:

  "Do gwary"

  Gwaro moja, gwaro
  matko moja staro
  w skołach nie ucono
  z górolem zrodzono.
  Kie se jako dziecko na ten świat przybyłak

  pierse słowa, tobom w kołysce kwiliłak,
  jako pasterecka brzyzkiem krowy gnałak
  i na twojom nute wierchowom śpiewałak,
  ze sie po dziedzinak echo ozlegało
  od samiućkik Tater ku Podholu gnało.

  Tobom gwaro duje ciepły wiater holny,
  tobom gwaro bucho ognia płomień zorny,
  potoki, siklawy, co ubocom płynom,
  trowa suści latem i śnieg skrzypi zimom.

  Mowo moja, idzies wsiami
  polnymi drogami,
  boś sie zachowała
  w tyj ziemi, w tych skołach.

  I w kozdym górolu, jak i we mnie samej,
  świat se podziwiomy twoim przemowianiem,
  tobom wyznawałak ucucia miłości,
  tobom niesem smutki i tobom radości,

  Mowo moja, gwaro
  do pełnia mierz, nie mało,
  jako w piersych słowach
  na świata witanie -

  coby cie ostało -

  i na pozegnanie....

  Telo. Pozdr. moje Skalne POdhole i patrzojcie cobyście s tom naskom gwarom
  pośli na referendum i pedzieli zgodnie TAK!. My ta se domy rade i w UNII ,
  ba haj!!!
  • Gość: Rumcajs IP: 80.72.65.* 16.05.03, 18:41
   OBOWIAZKOWO !!!!!!!!!!!!!! BO PIYKNA !!!!!!!!!!

   Hej! Pieknie, tyz to tu pieknie pod nasymi Tatrami!
   Lud se wyros jak smrycek obyrtany wiatrami...
   Scyty Tater sie smiejom zembiskami biolymi,
   Stawow ocy zielone pomrugujom falami...

   Stawow ocyska corne wiecnie wlepione w turnie,
   Starych kosowek cuby kiwiom brodami dumnie...
   Clek? A taki malucki - jak mrowecka w kopcu.
   [autor z Bukowiny Tatrzanskiej (?)]

   • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 17.05.03, 21:16

    Nase ręce bedom miały co robić i w Unii , nom roboty nie braknie , bo my
    sie jyj nie boimy, syćko te nase ręce potrefiom zrobić tak, jako pisała nasa
    ludowo poetka Zosia Bukowska, ftoro siedzi za Wielgom Wodom, hale pise w
    gwarze, cy ino z tęsknoty, cy temu , ze ni mo tego tam, co miała... Serce jyj
    dyktuje, tam tyz zyje pracą, coby " zielone" zarobić, hale dusa... dusa
    kozdego górola do końca zycio zostaje na Podholu.

    "Ręce"

    Ręce mojego pradziada
    skole po roli zbierały,
    zaś rece jego syna
    ten ziemecke orały.

    Ręce zgrabiałe robotom,
    od zimna skostniałe,
    twarde, jako te młoty
    i zylaste całe.

    Dłonie, co ciupagi brały
    i cieny w lasach chodnicki,
    ślaki w holach torowały,
    sadziły jedlicki.

    Ręce brata, co źlebem
    świerki i buki spuscały,
    z chusty sioły chlebem
    i kłosy zboza zbierały.

    Ręcusie, co lnianom nić snuły,
    modlitwe na rózańcu suwały,
    co nie godały a cuły,
    co sie ku mnie z lubościom wyciągały.

    Ręce, które obcierajęcy łzy
    mokre o ratunek wołały -
    kie chłopcy na rozstrzelanie śli
    Ręce
    co sie ofiarowały...


    Telo. Pozdr.
    • Gość: Ciupazka IP: *.it 02.07.03, 16:13
     " Cy kochos tyn swiat?"

     I ty mnie pytos, cy kochom świat?
     To cudne dzieło Bozyk rąk?
     O to sie pytoj wielgik uconyk,
     Hale nie ludzi stąd!

     Jo nie wypisem, hej nie wypowiym
     Co sie w tym świecie kryje
     Hej, nie spełniom sie moje marzenia
     Ani nie ziscom nadzieje...

     Fciołbyk opisać śpiewke regli
     I sum górskiego potoka
     I cudne kwile letnik wiecorów
     I pochność górskiego kwiotka.

     Cymu tak krótkie som myśli moje-
     Nieroz sie pytom sobie- - -
     Ocy przeciyrom, poziyrom w góre
     Do Boga mojego w niebie.

     Hej, jak jo kochom zorze porannom
     I jasnom tęce na ciemnyj chmurze
     I zachód słonka i wschód miesiącka
     Tysięcne gwiozdki hań na lazurze!

     A cy jo kochom to piykno ziymi?
     O to mnie Więcyj nie pytoj!
     Ino stoń cicho w wiecornom kwile
     I dary Boze podziwioj- - -

     Franciszek Hodorowicz-Sewców . Bukowina Tatrzańska w: "Cy kochos tyn
     świat".Kraków 1994.
     • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 07.07.03, 11:04

      Ślebodo, ślebodo, wiem ze mnie miłujes -
      ka sie ino rusem - za mnom masierujes.

      Mowo rodno, gwaro, ojcowie cie chcieli -
      co ino rozum godoł, syćko przepedzieli.

      Mowo podhalańsko niesem cie do światu -
      postójze nom w słowie, w spiywce se polatuj

      Górolskie odziynie moje zalubienie -
      kie cie se przywdziejem, świat sie do mnie śmieje.

      Kie jo se zaśpiywom, na Wierskach Cerwonych -
      to mi sie ozlegnie w Stanach Zjednoconych,

      bo cy w kraju przecie, cy haw tele dole,
      wse my se jednacy, wse siumni górole.

      Hej, zmarkotnioł wej górol, pytali go - coz ci,
      posedek za chlebem, posukać wolności.

      Syćko mom co kciołek, nic mi nie brakuje,
      ino tych turnicek, co ich tak miłujem...

      .
   • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 08.07.03, 04:51
    Ulecioł mi tytul wiyrsa Zosi Bukowskiej: "Polatuj mi śpiywko" ze zbiorupt.:
    Snopek zycio. Oficyna podhalańska.Krakow.1990. Uzupełniom
    • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 24.09.03, 20:48
     ZAś w ksiązce Marysi i józka Krzeptowskich-Jasinków z Nędzówki pt.:"Podhalanie
     w Chicago" nońdziecie wiyrs o gwarze naskiej napisany w Hamaryce przez Maryne
     Cukier rodym ze Zokopanego:

     Skąd ześ sie tu wziyna w tyj obcej krainie,
     Gwaro podhalańska!
     Cy z orłem w zawody, abo w nurtach wody
     Przypłynaś tu wartko?
     Cy moze casami za wiatrem skrzydlami
     Przyleciałas tu, do Washingtona ziymi?

     Długoś wędrowała, moja gwaro staro!
     Jo sie kwolem tobom, nie wstydzem, godom!
     Przed nikim nie wypiyrom,
     Bo cie, gwaro, w sercu mom.

     Tak samo jakoś ty - jo przywędrowała,
     W pamięci, co nase, syćko zachowała!
     Bo hń, pod holami, wiater tobom godo,
     Chłop, kie skiby orze, Boga kwoli tobom.

     To i jo cie, gwaro, nigdy nie zabocem!
     Kwolem Boga za to, ze se z tobom krocem.

     Cy na co dziyń górole w Hamaryce godajom gwarom? Nie, ino od świynta
     (nojcęjściyj między sobom).
     Od świynta tyz wdziywajom nase ubranie, przecie do roboty w rzeźni nie pódom
     w cyfrowanyk porteckak, ani w gorsecie, cy tyz w serdoku. Hale kie przydzie
     obchodzić Dzień Kościuszki abo Pułaskiego, ba amerykańskie świynto państwowe,
     to wte ściągajom syćka ze zyrdek naskie odziynie i świyntujom odświyntnie
     ubrani, pocynajęcy od Zarządu Głównego ZP, zarządów kół, i szeregowyk cłonków
     Związku Podhalan.
     Nojwięcyj góroli osiedlyło sie w Chicago i Pensylwanii. Robiom cięzko w hutak
     zelaza, we fabrykak maszyn, w kopalniak węgla, w rzeźniak, przy remontak.

     Wydajom se Tarzańskiego Orła ( The Tatra Eagle), we ftorym pisom kronike z
     woźniyjsyk wydarzyń u nik i u nos na Podhalu. Majom swoje góralskie zespoły. A
     syćko po to, coby nie zabocyć nasego tońca, muzyki i naskiej gwary.

     Telo. Pozdrowiynio dlo syćkik potraconyk po świecie góroli od nasyk w
     kraju, nie ino spod samiuśkik Tater!
     • Tyn piykny wiyrs Stanisława Nędzy-Kubińca musi tu miejsce mieć, ba jako!

      "Do mojej gwary"

      Drzewiej...nie wiem kiedy...
      Cas sie pawicom rokow przeseł i nigda sie nie wróci...
      Downo!...
      Kie jesce turniom sępie głowy rzeźbiła siwo mgła,
      A Bóg łyskawicami jak smyckiem ciągnął po nik
      Abo hromami plucił,
      Kie skrzydła orłom rosły i huć ku słonku ik brała,
      A wiater holny ostrzył im pierś do lotu,
      Kie pierso lić dolinom śmierzciom grała,
      Urodziłaś sie ty!...
      Tu!...
      Moja...
      Mieła...
      Mowo ojców i braci i moja
      Gwaro podhalańsko!
      I takoś:
      Ostro - jak stol zbójnickiego noza.
      Piekno - jak zorza w świtów błysku,
      Cudno - jako ozwito w turniach róza,
      Słodko - jak dziewce przy wietrzysku.
      Hej, moja
      Mieła,
      Zalubiłek sie w tobie na śmierzć.
      Wysłaś ku mnie z siklawic tęce,
      Z słonecnej mgiełki i leluje kwiatu...
      Przyniós mi cie sum wiatru i sum orlik skrzydeł,
      I śpiew dziewek z polany...

      Wzionek Cie na ręce
      I idem z Tobom pokozać Cie światu.

      Sami powiycie... piykny wiers ... A kie cytom uwagi nieftoryk Forumowiców,
      ze tu hermetyczne Forum, to sie pieknie pytom , cy naprowde nie
      rozumiejom tego, co pisemy w gwarze i co fcemy syćkim przekozać? He? Ba,
      cemu to robimy? Przecie nie dlo dutków...
      Telo. Pozdr.
      • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 04.10.03, 11:50
       Wiysz Ciupazko, niykere majom konsek wiyncyj chermetyczne gowy.
       Jo tam sie prziznowom ize poradza i czysto po polskymu np godac, ale ta moja
       godka je sto razy piykniejszo do mie i tom godkom byda zawsze godou.

       A cesta dalyj ku przodkowi
       Keis wylys cza nom, zamknonc wrota
       Toc ponc juz spiywo, mierzy droga
       Tak jo tysz swoje nuciou byda
       A sztima samo sie richtuje
       Jo leca juzas bez szczewikow
       Na trowie ino konsek siedna
       I piykne byda miou na oku
       A obok piykne cicho slimto
       Posuchei konsek, smol gupoty
       Na piyknym swiecie piykne boiki
       Tam ktosik dudro spiywokowi
       A niych dudro i fandzoli
       Na koniec przeca stonie mit
       Szczewiki syjmie, ciepnie wek
       I bydzie tyrou z nami

       Szwager ze Laband
       • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 25.10.03, 23:31

        Z gwarom i językiem literackim do UE...

        W Domu Ludowym w Kościelisku odbył się VII Konkurs Recytatorski im. Stanisława
        Nędzy-Kubińca. - Wzięło w nim udział 93 dzieci i młodzieży z 24 miejscowości na
        Podhalu, Spiszu i Orawie - zaznacza Małgorzata Karpiel z GOKR Kościelisko.

        Jury w składzie: Marta Olszańska (aktorka, autorka tekstów literackich), Zofia
        Skwarło (regionalista, specjalista ds. folkloru Karpat Polskich i Podkarpacia z
        Działu Kultury Ludowej Małopolskaiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu),
        Dorota Majerczyk (dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie), Małgorzata
        Karpiel-Bzdyk (polonistka, samodzielny referent ds. oświaty, kultury i sportu
        Urzędu Gminy Kościelisko), oceniało uczestników w kategorii języka
        literackiego. W tym zespole startowało 25 recytatorów w trzech grupach
        wiekowych. Jury postanowiło przyznać 11 nagród i trzy wyróżnienia.

        A kieby jesce robiyli konkursy na język obcy, to het by było dobrze. Bo
        język obcy w Unii Europejskiyj tyz bee potrzebny i to jak chlyb, ba jako.
        Moze i tu konkurs by sie przydoł, a dzieci i młodzież warcyj by sie naucyli
        języka obcego.
        Telo.Pozdr
        • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 26.10.03, 11:26
         Piyknie witom przi niydzieli!

         A jo czytom tyn tekst i jak w mocce inkszych o Goralach, ciepie mi sie juzas
         we slypia ize mocka ludzi u wos mo dwuczuonowe miana. Niy bouo by to do mie
         tysz nic dziwnego, keby niy fakt ize na Podhalu idzie to trefic czynsciyj jak
         kaj indziyj we Polsce. Moge mi sam to kerys(os) wytuplikowac poczamu to tak je?

         Piykne Dziynki!

         Szwager
         • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 26.10.03, 23:28
          Szwagerku!
          Ftosi naloz w ksionzkak, jak jedyn pon w 1905 roku zapisoł nazwiska Poronianów.
          Nojwiyncyj było wte w Poroninie Galiców, Orawców i Dorulów, wedle tego jako sie
          pisali. A jako sie nazywali? Edyć Galica Maciek - Łukosów po ojcu, nazywoł
          sie tyz Pisorz, bo pisoł w gminie. Drugi Galica - Cyrwony, bo był rudy, trzeci
          Galica - Saflarzon, bo był ze Saflor, hale nazywano go tyz Brząkac, bo
          niewyraźnie godoł - jakby brzdąkoł. Dwók braci Galicow nazywali ludzie
          Gróborzami, jednego Trzópkem, innego wedle zajęcio Młynorzem abo Śliwcynym po
          babie. Dalyj był Galica- Gawron, pote rzeźnicy Galica - Wincek i Galica -
          Zuscorz. Nareście Galica - Teremulka i Rejka Galica nazywano Kurka. Jakby jesce
          było mało, to Galice dzielyły sie jesce na Tabacników, Symoniuków i Rozuloków.

          Nei, tak by i ponazywoł Orawców, Dorulow, Malacinów, Ustupskich, Chowańców,
          Majerczyków, no i tyk syćkik, co w Poroninie siedzieli sto roków temu.
          A cemu? Kie licne rody były, to same przychodziyły " przydomki" do nazwiska.
          Mój pradziadek mioł na imie Mateusz, hale nifto nie godoł , ze idzie do
          Mateusza ba ... do "Matusa " i tak sie tyn przydomek za nami w nasym rodzie
          wlece, choć nazwisko inkse, tyz popularne i odgałęziynia majom zaś swoje
          przydomki.

          Gorso sprawa teroz, bo ludziska nie sanujom pierwotnych rodowyk przydomków i
          robiom ś nik na siełe "szoli do kaszy a czukru do roszoli". Na tyn przykłod z
          Jacoka - Jacak
          Sobcoka - Sobczaka
          Sostoka - Szostaka
          Gładcona - Gładczana
          Jajeśnicy - Jajecznicę
          Bulcyka - Bulczyka
          Nei co? Nifto tego nie pilnuje i w ksiązkach urzędowyk grule z mydłem, groch
          z powidłem, a na deser baranie jaja, ba jako.

          I tak potomkowie staryk rodów zmiyniajom ik rodowe nazwiska. A cy to sie
          godzi odbiyrać nasym przodkom ik stare rodowe dobre nazwiska, he? Mnie sie
          widzi, ze nie!
          Telo.Pozdr.
          • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 27.10.03, 09:49
           No to je juz mozno czas coby sie tam kery(o) za to wzion i konsek pozondku
           zrobiou. Keby to tak ludziom wytuplikowac i pedziec gminie ize musi na to
           obacht dowac, to mozno by sie z tego jaki dobry uczynek zrobiou.

           Piykne dziynki za wyklarowanie mi i inkszym chyba tysz tego jak widac jednak
           problymu.
           • Znalezione u Witkiewicza ("Na przeleczy"):
            "Kazdy goral nazywa sie POTROJNIE albo i poczwornie: WOLAJA go Jas`, PISZE SIE
            Krzeptowski, MOWI SIE Sabala, a poza tym jest jeszcze to wielkie wspolne
            nazwisko GASIENICA. Jest ich pelno, chociaz mala tylko czesc zachowala te nazwe
            jako nazwisko urzedowe - niewielu Gasienicow PISZE SIE Gasienicami. Np. wolaja
            go Jozek, pisze sie Gasienica, mowi sie Spode Drogi. W miare zwiekszania sie
            rodu i bardziej powiklanych stosunkow pokrewienstwa, nazwiska zmieniaja sie i w
            mowie potocznej ani w urzedzie nikt juz nie uzywa najdawniejszej nazwy - ale
            kazdy wie, ze jest Gasienica...".
            Jak sam widzisz Szwagerku - to prawie nauka. ;o)))
       • Gość portalu: Szwager napisał(a):

        > Wiysz Ciupazko, niykere majom konsek wiyncyj chermetyczne gowy.
        > Jo tam sie prziznowom ize poradza i czysto po polskymu np godac, ale ta moja
        > godka je sto razy piykniejszo do mie i tom godkom byda zawsze godou.
        >
        > > Szwager ze Laband


        Tu momy speca:

        artur.czesak.webpark.pl/index.html
  • We godce zowdy jest przeca życie
   Z tego sie ciesza że ło tym wiycie.
  • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 28.10.03, 23:02

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Okazje.info.pl

Bestsellery

 • Kategorie tematyczne
 • Najnowsze wątki
 • Więcej forów
 • Więcej wątków na ten temat
 • Tagi
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.