.....GWARA.... z GWARĄ do UE.... Dodaj do ulubionych

  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne
  • Wniesiemy jom na skrzydłach do Unii, nie domy se jyj wydrzeć, choć by nie
    wiem jak nieftorym sie ona nie widziała. Pódzie s nami na dobre i na złe,
    i tak bee, jako nom sie fce, ba jako!

    Przybocem wom piekny wierycek Marysi Cukier Jachymiak pt.:

    "Do gwary"

    Gwaro moja, gwaro
    matko moja staro
    w skołach nie ucono
    z górolem zrodzono.
    Kie se jako dziecko na ten świat przybyłak

    pierse słowa, tobom w kołysce kwiliłak,
    jako pasterecka brzyzkiem krowy gnałak
    i na twojom nute wierchowom śpiewałak,
    ze sie po dziedzinak echo ozlegało
    od samiućkik Tater ku Podholu gnało.

    Tobom gwaro duje ciepły wiater holny,
    tobom gwaro bucho ognia płomień zorny,
    potoki, siklawy, co ubocom płynom,
    trowa suści latem i śnieg skrzypi zimom.

    Mowo moja, idzies wsiami
    polnymi drogami,
    boś sie zachowała
    w tyj ziemi, w tych skołach.

    I w kozdym górolu, jak i we mnie samej,
    świat se podziwiomy twoim przemowianiem,
    tobom wyznawałak ucucia miłości,
    tobom niesem smutki i tobom radości,

    Mowo moja, gwaro
    do pełnia mierz, nie mało,
    jako w piersych słowach
    na świata witanie -

    coby cie ostało -

    i na pozegnanie....

    Telo. Pozdr. moje Skalne POdhole i patrzojcie cobyście s tom naskom gwarom
    pośli na referendum i pedzieli zgodnie TAK!. My ta se domy rade i w UNII ,
    ba haj!!!
  • Gość: Rumcajs IP: 80.72.65.* 16.05.03, 18:41
    OBOWIAZKOWO !!!!!!!!!!!!!! BO PIYKNA !!!!!!!!!!

    Hej! Pieknie, tyz to tu pieknie pod nasymi Tatrami!
    Lud se wyros jak smrycek obyrtany wiatrami...
    Scyty Tater sie smiejom zembiskami biolymi,
    Stawow ocy zielone pomrugujom falami...

    Stawow ocyska corne wiecnie wlepione w turnie,
    Starych kosowek cuby kiwiom brodami dumnie...
    Clek? A taki malucki - jak mrowecka w kopcu.
    [autor z Bukowiny Tatrzanskiej (?)]

  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 17.05.03, 21:16

    Nase ręce bedom miały co robić i w Unii , nom roboty nie braknie , bo my
    sie jyj nie boimy, syćko te nase ręce potrefiom zrobić tak, jako pisała nasa
    ludowo poetka Zosia Bukowska, ftoro siedzi za Wielgom Wodom, hale pise w
    gwarze, cy ino z tęsknoty, cy temu , ze ni mo tego tam, co miała... Serce jyj
    dyktuje, tam tyz zyje pracą, coby " zielone" zarobić, hale dusa... dusa
    kozdego górola do końca zycio zostaje na Podholu.

    "Ręce"

    Ręce mojego pradziada
    skole po roli zbierały,
    zaś rece jego syna
    ten ziemecke orały.

    Ręce zgrabiałe robotom,
    od zimna skostniałe,
    twarde, jako te młoty
    i zylaste całe.

    Dłonie, co ciupagi brały
    i cieny w lasach chodnicki,
    ślaki w holach torowały,
    sadziły jedlicki.

    Ręce brata, co źlebem
    świerki i buki spuscały,
    z chusty sioły chlebem
    i kłosy zboza zbierały.

    Ręcusie, co lnianom nić snuły,
    modlitwe na rózańcu suwały,
    co nie godały a cuły,
    co sie ku mnie z lubościom wyciągały.

    Ręce, które obcierajęcy łzy
    mokre o ratunek wołały -
    kie chłopcy na rozstrzelanie śli
    Ręce
    co sie ofiarowały...


    Telo. Pozdr.
  • Gość: Ciupazka IP: *.it 02.07.03, 16:13
    " Cy kochos tyn swiat?"

    I ty mnie pytos, cy kochom świat?
    To cudne dzieło Bozyk rąk?
    O to sie pytoj wielgik uconyk,
    Hale nie ludzi stąd!

    Jo nie wypisem, hej nie wypowiym
    Co sie w tym świecie kryje
    Hej, nie spełniom sie moje marzenia
    Ani nie ziscom nadzieje...

    Fciołbyk opisać śpiewke regli
    I sum górskiego potoka
    I cudne kwile letnik wiecorów
    I pochność górskiego kwiotka.

    Cymu tak krótkie som myśli moje-
    Nieroz sie pytom sobie- - -
    Ocy przeciyrom, poziyrom w góre
    Do Boga mojego w niebie.

    Hej, jak jo kochom zorze porannom
    I jasnom tęce na ciemnyj chmurze
    I zachód słonka i wschód miesiącka
    Tysięcne gwiozdki hań na lazurze!

    A cy jo kochom to piykno ziymi?
    O to mnie Więcyj nie pytoj!
    Ino stoń cicho w wiecornom kwile
    I dary Boze podziwioj- - -

    Franciszek Hodorowicz-Sewców . Bukowina Tatrzańska w: "Cy kochos tyn
    świat".Kraków 1994.
  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 07.07.03, 11:04

    Ślebodo, ślebodo, wiem ze mnie miłujes -
    ka sie ino rusem - za mnom masierujes.

    Mowo rodno, gwaro, ojcowie cie chcieli -
    co ino rozum godoł, syćko przepedzieli.

    Mowo podhalańsko niesem cie do światu -
    postójze nom w słowie, w spiywce se polatuj

    Górolskie odziynie moje zalubienie -
    kie cie se przywdziejem, świat sie do mnie śmieje.

    Kie jo se zaśpiywom, na Wierskach Cerwonych -
    to mi sie ozlegnie w Stanach Zjednoconych,

    bo cy w kraju przecie, cy haw tele dole,
    wse my se jednacy, wse siumni górole.

    Hej, zmarkotnioł wej górol, pytali go - coz ci,
    posedek za chlebem, posukać wolności.

    Syćko mom co kciołek, nic mi nie brakuje,
    ino tych turnicek, co ich tak miłujem...

    .
  • Gość: Rumcajs IP: 80.72.65.* 07.07.03, 21:49
    Czyje to? Prosba do wszystkich! Ujawniajcie autorow! Szkoda by bylo, zeby takie
    strofy pozostawaly anonimowe. To zadna skryta reklama, a potrzeba!!! R.;o)))
  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 08.07.03, 04:51
    Ulecioł mi tytul wiyrsa Zosi Bukowskiej: "Polatuj mi śpiywko" ze zbiorupt.:
    Snopek zycio. Oficyna podhalańska.Krakow.1990. Uzupełniom
  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 24.09.03, 20:48
    ZAś w ksiązce Marysi i józka Krzeptowskich-Jasinków z Nędzówki pt.:"Podhalanie
    w Chicago" nońdziecie wiyrs o gwarze naskiej napisany w Hamaryce przez Maryne
    Cukier rodym ze Zokopanego:

    Skąd ześ sie tu wziyna w tyj obcej krainie,
    Gwaro podhalańska!
    Cy z orłem w zawody, abo w nurtach wody
    Przypłynaś tu wartko?
    Cy moze casami za wiatrem skrzydlami
    Przyleciałas tu, do Washingtona ziymi?

    Długoś wędrowała, moja gwaro staro!
    Jo sie kwolem tobom, nie wstydzem, godom!
    Przed nikim nie wypiyrom,
    Bo cie, gwaro, w sercu mom.

    Tak samo jakoś ty - jo przywędrowała,
    W pamięci, co nase, syćko zachowała!
    Bo hń, pod holami, wiater tobom godo,
    Chłop, kie skiby orze, Boga kwoli tobom.

    To i jo cie, gwaro, nigdy nie zabocem!
    Kwolem Boga za to, ze se z tobom krocem.

    Cy na co dziyń górole w Hamaryce godajom gwarom? Nie, ino od świynta
    (nojcęjściyj między sobom).
    Od świynta tyz wdziywajom nase ubranie, przecie do roboty w rzeźni nie pódom
    w cyfrowanyk porteckak, ani w gorsecie, cy tyz w serdoku. Hale kie przydzie
    obchodzić Dzień Kościuszki abo Pułaskiego, ba amerykańskie świynto państwowe,
    to wte ściągajom syćka ze zyrdek naskie odziynie i świyntujom odświyntnie
    ubrani, pocynajęcy od Zarządu Głównego ZP, zarządów kół, i szeregowyk cłonków
    Związku Podhalan.
    Nojwięcyj góroli osiedlyło sie w Chicago i Pensylwanii. Robiom cięzko w hutak
    zelaza, we fabrykak maszyn, w kopalniak węgla, w rzeźniak, przy remontak.

    Wydajom se Tarzańskiego Orła ( The Tatra Eagle), we ftorym pisom kronike z
    woźniyjsyk wydarzyń u nik i u nos na Podhalu. Majom swoje góralskie zespoły. A
    syćko po to, coby nie zabocyć nasego tońca, muzyki i naskiej gwary.

    Telo. Pozdrowiynio dlo syćkik potraconyk po świecie góroli od nasyk w
    kraju, nie ino spod samiuśkik Tater!
  • Tyn piykny wiyrs Stanisława Nędzy-Kubińca musi tu miejsce mieć, ba jako!

    "Do mojej gwary"

    Drzewiej...nie wiem kiedy...
    Cas sie pawicom rokow przeseł i nigda sie nie wróci...
    Downo!...
    Kie jesce turniom sępie głowy rzeźbiła siwo mgła,
    A Bóg łyskawicami jak smyckiem ciągnął po nik
    Abo hromami plucił,
    Kie skrzydła orłom rosły i huć ku słonku ik brała,
    A wiater holny ostrzył im pierś do lotu,
    Kie pierso lić dolinom śmierzciom grała,
    Urodziłaś sie ty!...
    Tu!...
    Moja...
    Mieła...
    Mowo ojców i braci i moja
    Gwaro podhalańsko!
    I takoś:
    Ostro - jak stol zbójnickiego noza.
    Piekno - jak zorza w świtów błysku,
    Cudno - jako ozwito w turniach róza,
    Słodko - jak dziewce przy wietrzysku.
    Hej, moja
    Mieła,
    Zalubiłek sie w tobie na śmierzć.
    Wysłaś ku mnie z siklawic tęce,
    Z słonecnej mgiełki i leluje kwiatu...
    Przyniós mi cie sum wiatru i sum orlik skrzydeł,
    I śpiew dziewek z polany...

    Wzionek Cie na ręce
    I idem z Tobom pokozać Cie światu.

    Sami powiycie... piykny wiers ... A kie cytom uwagi nieftoryk Forumowiców,
    ze tu hermetyczne Forum, to sie pieknie pytom , cy naprowde nie
    rozumiejom tego, co pisemy w gwarze i co fcemy syćkim przekozać? He? Ba,
    cemu to robimy? Przecie nie dlo dutków...
    Telo. Pozdr.
  • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 04.10.03, 11:50
    Wiysz Ciupazko, niykere majom konsek wiyncyj chermetyczne gowy.
    Jo tam sie prziznowom ize poradza i czysto po polskymu np godac, ale ta moja
    godka je sto razy piykniejszo do mie i tom godkom byda zawsze godou.

    A cesta dalyj ku przodkowi
    Keis wylys cza nom, zamknonc wrota
    Toc ponc juz spiywo, mierzy droga
    Tak jo tysz swoje nuciou byda
    A sztima samo sie richtuje
    Jo leca juzas bez szczewikow
    Na trowie ino konsek siedna
    I piykne byda miou na oku
    A obok piykne cicho slimto
    Posuchei konsek, smol gupoty
    Na piyknym swiecie piykne boiki
    Tam ktosik dudro spiywokowi
    A niych dudro i fandzoli
    Na koniec przeca stonie mit
    Szczewiki syjmie, ciepnie wek
    I bydzie tyrou z nami

    Szwager ze Laband
  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 25.10.03, 23:31

    Z gwarom i językiem literackim do UE...

    W Domu Ludowym w Kościelisku odbył się VII Konkurs Recytatorski im. Stanisława
    Nędzy-Kubińca. - Wzięło w nim udział 93 dzieci i młodzieży z 24 miejscowości na
    Podhalu, Spiszu i Orawie - zaznacza Małgorzata Karpiel z GOKR Kościelisko.

    Jury w składzie: Marta Olszańska (aktorka, autorka tekstów literackich), Zofia
    Skwarło (regionalista, specjalista ds. folkloru Karpat Polskich i Podkarpacia z
    Działu Kultury Ludowej Małopolskaiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu),
    Dorota Majerczyk (dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie), Małgorzata
    Karpiel-Bzdyk (polonistka, samodzielny referent ds. oświaty, kultury i sportu
    Urzędu Gminy Kościelisko), oceniało uczestników w kategorii języka
    literackiego. W tym zespole startowało 25 recytatorów w trzech grupach
    wiekowych. Jury postanowiło przyznać 11 nagród i trzy wyróżnienia.

    A kieby jesce robiyli konkursy na język obcy, to het by było dobrze. Bo
    język obcy w Unii Europejskiyj tyz bee potrzebny i to jak chlyb, ba jako.
    Moze i tu konkurs by sie przydoł, a dzieci i młodzież warcyj by sie naucyli
    języka obcego.
    Telo.Pozdr
  • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 26.10.03, 11:26
    Piyknie witom przi niydzieli!

    A jo czytom tyn tekst i jak w mocce inkszych o Goralach, ciepie mi sie juzas
    we slypia ize mocka ludzi u wos mo dwuczuonowe miana. Niy bouo by to do mie
    tysz nic dziwnego, keby niy fakt ize na Podhalu idzie to trefic czynsciyj jak
    kaj indziyj we Polsce. Moge mi sam to kerys(os) wytuplikowac poczamu to tak je?

    Piykne Dziynki!

    Szwager
  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 26.10.03, 23:28
    Szwagerku!
    Ftosi naloz w ksionzkak, jak jedyn pon w 1905 roku zapisoł nazwiska Poronianów.
    Nojwiyncyj było wte w Poroninie Galiców, Orawców i Dorulów, wedle tego jako sie
    pisali. A jako sie nazywali? Edyć Galica Maciek - Łukosów po ojcu, nazywoł
    sie tyz Pisorz, bo pisoł w gminie. Drugi Galica - Cyrwony, bo był rudy, trzeci
    Galica - Saflarzon, bo był ze Saflor, hale nazywano go tyz Brząkac, bo
    niewyraźnie godoł - jakby brzdąkoł. Dwók braci Galicow nazywali ludzie
    Gróborzami, jednego Trzópkem, innego wedle zajęcio Młynorzem abo Śliwcynym po
    babie. Dalyj był Galica- Gawron, pote rzeźnicy Galica - Wincek i Galica -
    Zuscorz. Nareście Galica - Teremulka i Rejka Galica nazywano Kurka. Jakby jesce
    było mało, to Galice dzielyły sie jesce na Tabacników, Symoniuków i Rozuloków.

    Nei, tak by i ponazywoł Orawców, Dorulow, Malacinów, Ustupskich, Chowańców,
    Majerczyków, no i tyk syćkik, co w Poroninie siedzieli sto roków temu.
    A cemu? Kie licne rody były, to same przychodziyły " przydomki" do nazwiska.
    Mój pradziadek mioł na imie Mateusz, hale nifto nie godoł , ze idzie do
    Mateusza ba ... do "Matusa " i tak sie tyn przydomek za nami w nasym rodzie
    wlece, choć nazwisko inkse, tyz popularne i odgałęziynia majom zaś swoje
    przydomki.

    Gorso sprawa teroz, bo ludziska nie sanujom pierwotnych rodowyk przydomków i
    robiom ś nik na siełe "szoli do kaszy a czukru do roszoli". Na tyn przykłod z
    Jacoka - Jacak
    Sobcoka - Sobczaka
    Sostoka - Szostaka
    Gładcona - Gładczana
    Jajeśnicy - Jajecznicę
    Bulcyka - Bulczyka
    Nei co? Nifto tego nie pilnuje i w ksiązkach urzędowyk grule z mydłem, groch
    z powidłem, a na deser baranie jaja, ba jako.

    I tak potomkowie staryk rodów zmiyniajom ik rodowe nazwiska. A cy to sie
    godzi odbiyrać nasym przodkom ik stare rodowe dobre nazwiska, he? Mnie sie
    widzi, ze nie!
    Telo.Pozdr.
  • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 27.10.03, 09:49
    No to je juz mozno czas coby sie tam kery(o) za to wzion i konsek pozondku
    zrobiou. Keby to tak ludziom wytuplikowac i pedziec gminie ize musi na to
    obacht dowac, to mozno by sie z tego jaki dobry uczynek zrobiou.

    Piykne dziynki za wyklarowanie mi i inkszym chyba tysz tego jak widac jednak
    problymu.
  • Znalezione u Witkiewicza ("Na przeleczy"):
    "Kazdy goral nazywa sie POTROJNIE albo i poczwornie: WOLAJA go Jas`, PISZE SIE
    Krzeptowski, MOWI SIE Sabala, a poza tym jest jeszcze to wielkie wspolne
    nazwisko GASIENICA. Jest ich pelno, chociaz mala tylko czesc zachowala te nazwe
    jako nazwisko urzedowe - niewielu Gasienicow PISZE SIE Gasienicami. Np. wolaja
    go Jozek, pisze sie Gasienica, mowi sie Spode Drogi. W miare zwiekszania sie
    rodu i bardziej powiklanych stosunkow pokrewienstwa, nazwiska zmieniaja sie i w
    mowie potocznej ani w urzedzie nikt juz nie uzywa najdawniejszej nazwy - ale
    kazdy wie, ze jest Gasienica...".
    Jak sam widzisz Szwagerku - to prawie nauka. ;o)))
  • We godce zowdy jest przeca życie
    Z tego sie ciesza że ło tym wiycie.
  • A dyć godka z serca płynie
    Na Podhalu i na Ślonsku
    Łona nigdy niy zaginie
    Bo jest w kożdym naszym konsku

    Jak żes duldoł matki mlyko
    Bajtlym bawioł se na placu
    W tyj intyncji ktoś fest rzykoł
    Byś już nigdy jom niy stracioł.
  • W tym to wlasnie widac
    palec Pana Boga:
    by sie nie stracila w swiecie
    pospolita rzecz - nieboga.
  • Dyć łod Boga wszysko jest
    Nawet rym - jak mynczy fest.
  • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 28.10.03, 10:39
    Cosik mi sie zdo ize to sie ze blank downych czasow ostauo i tak jak i
    goralske galoty jedyn to nosi a drugi niy. Fajne dziynki!
  • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 28.10.03, 23:02
  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 30.10.03, 09:23
    Zaskakujące są dla mnie wyniki głosowania, mam na myśli jednomyślność. Zgoda
    buduje! Ciekawy link i daje do myślenia. Hej!
  • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 30.10.03, 09:54
    Moga sie spytac czamu to bouo do -cia takim zaskoczyniym?
  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 30.10.03, 10:14
    Bo tam i inne nacje znalazły się po wojnie, skutki pobytu "innych" na tej
    Ziemi Kaszubskiej dane było mojej rodzinie poznać na własnej skórze(brat w
    wieku 21 lat zginął z rąk tych "obcych" w 1967, będąc w wojsku).Historia...Nie
    chcę do tego wracać. Na szczęście, jak z tego wynika, większośią są rdzenni
    Kaszubi. Hej!
  • Gość: Szwager IP: *.dip.t-dialin.net 30.10.03, 10:24
    Jo zawsze mom pecha "wlys" kaj niy powiniynech - przepraszom.
    A co do tyj wiynkszosci, to wydowo mi sie ize ta zajta(strona)odwiedzajom tysz
    przedewszyskim Kaszeby.

    PS

    Tera ida na fridhof(cmyntorz)

    Pyrsk!
  • Kaszubske napisy latoś im niszczyli
    Możno coby teroz w spokoju niy żyli.
  • Kie w ciemnym lesie śpiewos w cetynak,
    w bystrym potoku dolinom sumis -
    i po weselak hucys w dziedzinak -
    nuto góralska ... ftoz cie rozumie?
    Kie z wiatrem holnym lecis od grani,
    hań, ku sałasom na dnie doliny,
    kany ostały góralskie serca
    Starego Bace, śwarnej juhaski -
    siumnej dziewcyny;
    Tom Skalnej Ziemi Nasej uróde,
    Pradziadków gware i starom nute,
    ftorymi serce moje okute,
    sowołak w gęślak i mojim nuku
    i niesem precki... pokozać światu.
    Nuta góralsko,
    nuta wierchowo,
    niek zagrzmi w basak hromów głosami,
    w gęślak niek dzwoni,
    niek się ozpleni
    na Washingtona Gościnnej Ziemi!
    W Unii Europejskiej, kie tam beemy!
    W Zielone Świątki niek buchnie watrom,
    kie na Podtatrzu fakły blinkajom,
    niek się góralska nuta wierchówo
    i hyr góralski - niesie ku Tatrom.
    Niek opowiado nase nowiny:
    ze tu z Podhala kozdej dziedziny
    góralskie nuty grajom, śpiewajom
    i starom gwarom tez urodzajom!
    Ze tu grać bedom gęśle i basy
    nuty góralskie –
    po wiecne casy!!!
    Haj!


  • Link do naskiej muzyki i nie ino:

    www.pinkwart.pl/muzyka_i_tatry/spis_tresci.htm
  • ciupazka napisała:

    > Przepisy prawne:
    >
    > www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=st13

    A na kóńcu drobniućko stoi: "Rzeczpospolita Polska dotychczas nie podpisała
    Karty".
    Nie komentujem, bo mie za antypaństwowe wystompienia oskardzom, a jo ni mom
    casu do hereśtu iś.

    --
    Dialektolog
    Forum "Słownictwo gwarowe": forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=14682
  • ..hehe, jak zwykle nasi fcom obyńść prawo, hale inksi im nie dadzom, my
    tyz nie, hehe i gwarom beemy pisać se , cy fcom , cy nie, haj!
    Niek cytajom i ucom sie, ba jako!


    www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=st13
    Telo, juz niedługo z gwarom w UE beemy i sie o to pytać nie bedziemy,
    cy ona mo tam być, cy nie . Z gwarom, godkom do UE marsz!!!
    Hej!
  • Gość: Ciupazka IP: *.it / 62.233.189.* 10.05.04, 21:20
    A kie my juz w Unii, to beemy to sanować? Mom nadzieje , ze tak. A jako
    Ty dialektologu myślis, he?

    www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=st13
  • Gość portalu: Ciupazka napisał(a):

    > A kie my juz w Unii, to beemy to sanować? Mom nadzieje , ze tak. A
    jako
    > Ty dialektologu myślis, he?
    >

    Nedy fto bee sanowoł, to bee.
    Ale jo to wcale nie jes taki optymist.

    --
    Dialektolog
    Słownictwo gwarowe
  • Trza tyż uciecha mieć ze Europy
    Przeca nom styknie inkszy utropy
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=8718330&v=2&s=0
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
  • Cicho sie tu coś zrobiyło
    Ciupazki nad Ebro wciyło
    "No pasaram" ktoś powiedzioł?
    Co łon robi dobrze wiedzioł?
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
  • W niejakim związku z tym wątkiem informuję, że jutro, 8 czerwca 2004 r. o godz.
    13.00 w Instytucie Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, s. 42 odbędzie się publiczna
    obrona pracy doktorskiej mgra Artura Czesaka pt. "Ekspresywizmy osobowe w
    gwarach Małopolski górzystej (od Żywiecczyzny po Pieniny) na tle kultury
    ludowej".

    --
    Dialektolog
    Słownictwo gwarowe
  • dialektolog napisał:

    > W niejakim związku z tym wątkiem informuję, że jutro, 8 czerwca 2004 r. o
    godz.
    >
    > 13.00 w Instytucie Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, s. 42 odbędzie się
    publiczna
    >
    > obrona pracy doktorskiej mgra Artura Czesaka pt. "Ekspresywizmy osobowe w
    > gwarach Małopolski górzystej (od Żywiecczyzny po Pieniny) na tle kultury
    > ludowej".
    >

    Czimiymy kciuki!
  • A kie juz bees wolny, bier sie ku ludowi, nie dalyko mos, poźryj do
    skrzynki. Hej! Nei nie zaboc jutro, ze mos jezyk w kufisku, hehe. Nei
    moje gratulacje!
    Telo.Pozdr.
  • hanys_hans napisał:

    > Czimiymy kciuki!

    Dziynki. Pomogło.

    --
    Dialektolog
  • Jesce roz gratuluje!. Info: Dzieje apostolskie bedom w promocji dopiyro 15
    siyrpnia w kiosku wydawnicym Sanktuarium Fatimskim na Krzeptowkach. Wceśniyj
    ni ma co sukać, bo ugwarzyłak z księdzem proboszczem. Telo. pozdr. i zaprosom
    na grilowanie do nos, hej! Zdrówko dialektologa wypije i nie ino, syćkik
    Forumowicow tyz . Dzisiok było dośc fajnie i rapsicowali my po
    dziedzinak. Telo.Pozdr.
  • A jake wydawnictwo to wydo?
  • Wies, nie pytałak sie, hale podejrzewom, ze Wydawnictwo Pallotinum Poznań i
    Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Interesuje Cie
    ksiązka "Ewangelie" to dej znać na skrzynke, to prześle, abo do Hanysa... Mom
    jesce inksom fajnom ksiązke" Dziedzictwo kulturowe" napisane przez Franka
    Łojasa-Kośle, naskiego poete ludowego i wydanom przez niego. To moge Ci
    podesłać.Hej! Przy okazji sie ta policymy.
    Telo.Pozdr.
  • Piykne dziynki, ale niychca wos wykorzystywac - dom se juz rada jak byda znac
    te wydawnictwo.

    Pozdrowiom i

    Pyrsk!

    Szwager
  • KIERPCE
    Co to, gazdo, wstąpiliście do Unii Europejskiej?
    Góral spogląda na swoje kierpce i odpowiada:
    Nie, to chyba coś innego śmierdzi.
  • To śmierdzi Unia Europejska, tak by pewnie pedziala babka Wandoryjo
    Czubernatowa z Raby Wyżnej, hehe... kie pisała "GRULE ZE SOLOM" w
    sprawozdaniu z cyrwca(Dz.P.) Nei sami powiydzcie...

    Prababka przyleciała z pola na mietle, bo skręciła nogę, kie sukała kozoków w
    brzezince. Teraz mo cas i siedzi przed telepatrzydłem i gdyro, a na wiecór
    sprawozdaje:

    Po piyrse nima się co śpiesyć z wyciąganiem eurosów od Unii, za nase marne,
    porośnięte krzokami polecka. Na drugi rok tyz mozno składać wnioski, a krzoki
    zdązymy wyciąć, zogonki zaorać.

    Po drugie te grzyśniki, co niescotały na Unijom wygrały wybory i nie bedom się
    wstydzić brać zapłate za to, cego sie nie wrodzom, co obscekujom, obsikujom i
    opluwajom.

    Po trzecie niby mądrzy ludzie, a pokrzykujom, ze Europa nie kce Boga! Jakoz to?

    Kce, cy nie kce, PON BÓG JEST WSĘDY! I cy bedzie zapisany na papiórku, cy
    palcem na wodzie i tak bedzie nad nami syćkimi, sumiynnie, na mój dusiu! Bedzie!
    Przestalibyście tak usnaktować tym Imieniym Boskim nadaremno! A wzieni się za
    swoje sumiynia i za dziyń powsedni! Nei i do roboty, haj.
    I tu prababka spadła ze stołka i mało nie skręciła se ręki. Pon Bóg jest WSĘDY!
    CUWO!I jo tak myśle. WANDA CZUBERNATOWA  • "Gwara góralska językiem pomocniczym? Mnożenie mniejszości?


    Sejmowa komisja kończy przygotowanie projektu ustawy o mniejszościach
    narodowych, nad którą prace trwają od 12 lat. Ustawa może żywotnie dotyczyć
    także Podhala ze względu na obecne tu mniejszości narodowe - Słowaków, Romów,
    ale też ze względu na przyszłość samych górali podhalańskich. Zgodnie z
    projektowaną ustawą mogą zostać uznani za grupę etniczną. Takich praw już
    domagają się Kaszubi.

    Ustawa podsumowuje szeroki zakres uprawnień, jakie przysługują już w Polsce
    mniejszościom narodowym - prawo do używania języka, nauczania w swoim języku,
    zachowania odrębności kulturalnej itp. Wprowadza też pewne nowe rozwiązania.
    Aby w gminie inny język niż polski został uznany za pomocniczy, rada gminy musi
    wystąpić z odpowiednim wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i wykazać, że
    według urzędowych danych na danym terenie co najmniej 8 procent mieszkańców
    należy do mniejszości narodowej. Minister wpisuje wówczas gminę do Urzędowego
    Rejestru Gmin i np. na jej terenie obok polskich nazw ulic, placów, urzędów,
    instytucji mogą się pojawić napisy w języku mniejszości narodowej. Kolejne
    uprawnienie dotyczy nauczania w szkole języka narodowego, ma ono być
    realizowane na koszt państwa, jeśli rodzice co najmniej 10 dzieci w klasie
    występują z takim wnioskiem.

    Projekt ustawy jeszcze w czasie dyskusji posłów w komisji wywołał duże
    kontrowersje. Posłowie z Ruchu Katolicko Narodowego zdecydowanie sprzeciwiali
    się pewnym rozwiązaniom, np. wprowadzeniu do ustawy zapisów mówiących o języku
    regionalnym. Zdaniem posłów RKN taka furtka może doprowadzić do dezintegracji
    narodu polskiego, może spowodować dalsze roszczenia różnych grup etnicznych,
    aby z budżetu państwa dostawać środki na rozwój kulturalny, nauczanie dzieci,
    wydawanie własnych czasopism. Jednym słowem - może nastąpić niekontrolowany
    rozwój różnych grup etnicznych, które będą domagały się równego traktowania jak
    historyczne mniejszości narodowe występujące w Polsce. Wystarczy np. zebrać
    grupę rodziców deklarujących inną narodowość, żeby ich dzieciom zorganizować w
    szkole bezpłatne nauczanie dodatkowego języka obcego.

    Posłowie RKN przestrzegają także przed rozrastaniem się mniejszości narodowych,
    zasilanych przez osoby emigrujące do Polski, często z pobudek ekonomicznych, a
    nie politycznych. Zaproponowali nawet wprowadzenie do ustawy nowego zapisu, że
    za członka mniejszości narodowej może zostać uznana tylko taka osoba, której co
    najmniej jeden przodek w Polsce również był nie polskiej narodowości. Ta
    propozycja, podobnie jak pozostałe poprawki zgłaszane przez posłów Ruchu
    Katolicko-Narodowego - zostały odrzucone przez większość w komisji. Wniosek
    uznano za sprzeczny z konstytucją, nie można bowiem wprowadzać różnić prawnych
    pomiędzy obywatelami Polski. Spore kontrowersje wywołał zapis ustawy,
    że "zabrania się stosowania środków mających na celu zmianę proporcji
    narodowych lub etnicznych na obszarach zamieszkanych przez mniejszość". Zdaniem
    posła Jana Rzymełki taki punkt jest dość kuriozalny, bowiem zakazuje
    naturalnych zmian w dynamice populacji ludzkiej. Interpretując ten paragraf
    bardzo dosłownie, można np. zakazać emigrowania Romów do Anglii, bo
    zmieniają "proporcje narodowe", czy też wstrzymać krajową wędrówkę ludzi.
    Przedstawiciel rządu tłumaczy jednak, że chodzi wyłącznie o zapewnienie
    przedstawicielom mniejszości narodowych prawa do zamieszkiwania obok siebie.
    (KS)"

    Nie wiym co o tym pedzieć, osobiście jestem przeciwna pomysłom posłów RKN ,
    coby kozdo narodowość miała język pomocniczy, jako obowiązujący w
    urzędach, szkołach, w nasym kraju. Kie sie wlezie między wrony, to sie
    krace, jak i one. A kie se fcem po góralsku zakrakać, przecie nifto mi
    nie broni, hale w urzędzie jestem za językiem polskim literackim,
    jednym słowem posłowie RKN miysajom... a w jakim celu, coby cosi na tym
    zyskać przy wyborak? Jakoz uwozocie, he?

  • Grule ze solom Wandy Czubernatowej , nasyj poetki ludoweh:

    "Pokiela jesce lato..."

    Przedstawiciele narodu powracali z wakacji, do sejmu wleźli, swoje miyjsca
    zajyni i dalyj ze scyrzyć kły! Zaś nowo konwisyjo śledco pod pretekstem
    sprawiedliwości, robi co może, coby sobie uzryć kęsek z tyj spyrki. Kto kogo
    kozoł zapryć i za co, to nie takie wozne, kielo dudków posło do któryk kiesonek
    tyz nie takie wozne: wozne to, co by się pokozać, jaki jo to sprawiedliwy.

    Noprzódzi temat dyziorny to była Europa. Prawie syćka byli przeciwni, ale kie
    już tam posadki dostali, a rolnikom cosik kapło, wziyni się za słuzbe zdrowiu.
    Ugodali, wurzesceli, a jak było na początku, teroz i pewnie na wiek wieków
    będzie. Przesed seks, Rywin, kruca, cego by się teroz jąć? No to wziyni się za
    Miymców. Niek płacom za to, ze nom kraj poburtali. Ino ze to już pół wieku z
    okładem, my z wojny, to już prawie syćka wymarli, ale niy! Krzyk wielgi! - na
    to przysed sąsiod Michoł, co od casu do casu zwołuje zebranie podsejmowe na
    nasyj drodze, koło płota i powiado - a coz wos to może obchodzić! Nie płacicie
    abonamentu za to patrzynie na tele! Bier prababke i idziemy pod grape, pokiela
    jesce lato! Grul upiecemy, winka z malin popijemy i zaśpiywomy:

    Cyrwone winecko, ochotno prababka
    To kapke za duzo na jednego dziadka!

    CEGO I WOM ZYCY
    WANDA CZUBERNATOWA


  • A tym ftorzy sie nudzom, bojom siena a przy kompie cympion, nie zawadzi se
    pocytać w naskiyj gwarze z okazyji Dnia Papieskiego wiersycka nasyj Poetki
    Marii Mateji-Torbiarz Z Krzeptówek:

    "Na Twój przyjazd" (w Nowym Targu telebimem)

    Na Twój przyjazd Ojce Świynty
    syćka sie radujom, ciesom
    nawet kwiotki, ftory moze
    rosnąć, sie ku niebu śpiesom.

    Wypełnione rannom rosom
    chylom główki Twoim stopom
    Alleluja grajom niebu
    pieśń radości syćkim głosom.

    Fcom uciesyć Twoje ocy
    nieroz smutne, we łżak całe
    cobyś krapke poweseloł
    s nami głosił Bogu kwałe.

    Ześ jest s nami - Ojce Świynty
    straśnie rade som tyz hole
    hawok, kany blizyj nieba
    HOŁD SKŁADAJOM CI GÓROLE.

    (... dzisiok ... w DNIU PAPIESKIM... 10.10. 2004 r.)

    Telo.Pozdr.

  • Wandzia Czubernat ze swoimi "Grulami ze solom" tyz piyknie tońcy... i wykwolo
    ksiązke Nasego Kochanego Wojtusia Gąsienice Byrcyna i jego piyknom babe
    Bożenke, ftorzy zas cosi kansi razym napisali. A napisali "Kozi Kierdel"
    Nei o nim babka Wanda radzi...A im gratulujymy! Babce Czubernatowej tyz.

    "Kozi Kierdel"

    Książka przyrodnico napisano przez Wojciecha Gąsienicę-Byrcynego

    We środe, 13 października maliny już były omrozone. Ceglorki (pelargonie) i
    inkse ozdoby okien tyz. To i dobrze, myślimy. Będzie więcyj casu na patrzenie w
    cywilizacyjne okienko, kany się sprzycajom, cy płacić abonament cy nie płacić.
    Przy okazji patrzymy na sejmową społecność, ktoro nos reprezentuje: Dziś
    wiysajom zdechłe psy na ministrze Balickim... On jest JUŻ TRZY miesiące, a
    jesce nie zyjemy dłuzyj i zdrowiyj! I kie baba jedna już go obwiysiła najgorsom
    padlinom, zacyna jesce macać w koło, cy może jaki zdechły kot kany się nie
    namani, wtej przyseł listowy i przynós mi ksiązke. Boze Wsechmogący! Dołeś
    ludziom talenta przerózne, ale nasemu Wojtusiowi dołeś telo ciepła, telo
    umiłowanio przyrody, taktu i pogody ducha, ze wraco cłekowi wiara! O kozicach
    jak o ludziach, o cieple matcynym, mądrości i śtuce zycio na skale! Po kolei -
    zima, wiesna, do jesieni do miłosnych godów. Bitka capów o sarnicke,
    wychowywanie młodych, sukanie posy, wody, obrona przed drawcami
    (dropiyżnikami) - inksy, a jakze swój świat!

    Nic więcyj nie napise. Ksiązke trza kupić (wycyganić) i cytać po kawołku...
    Kozicki namalowała Bożena Gąsienica-Byrcynowa.(WANDA CZUBERNATOWA)
  • Ratunku! Kufe nom zabiyrajom i to fto ? GORLICE! Nie domy!!! Kufa to kufa
    i jest nasa!!! W kufe!!!


    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=23023&w=16764643&a=16776050

    Dialektolog i inksi ratujcie!!!
    Telo.Pozdr.
  • Ka tyn dialektolog? Nawet nie zareagowoł, przecie nie sietniok zbolały, haj!

    Telo.Pozdr.
  • Kaszubski edytor tekstów
    Piotr Piotrowski, Gdańsk 30-11-2004, ostatnia aktualizacja 30-11-2004 20:50

    To może być tajna broń Kaszubów w walce o prawo do używania języka w urzędach.
    Program komputerowy KaszEd zachowujący zasady kaszubskiej pisowni ściągnęło już
    kilka tysięcy internautów

    Pierwszy kaszubski edytor tekstów KaszEd powstał dzięki grupie zapaleńców,
    młodych Kaszubów, którzy postanowili w ten sposób propagować swój język. - W
    internecie jest kilka tysięcy stron poświęconych Kaszubom. Wiele z nich po
    kaszubsku, więc postanowiliśmy zrobić program, który ułatwiałby pisanie w tym
    języku - mówi 30-letni Piotr Aszyk, gdański programista, który napisał KaszEda.

    Twórcy kaszubskiego edytora spotkali się w 2002 roku dzięki internetowi, także
    prace nad programem prowadzili za pośrednictwem poczty elektronicznej. -
    Wszyscy jesteśmy Kaszubami, ale mieszkamy w różnych miejscach, a nawet krajach,
    więc nie mieliśmy okazji spotkać się razem w realu - mówi programista.

    Konsultacje językowe, pomysły i prace nad kaszubskim nazewnictwem komputerowym
    pięciu autorów programu prowadziło online. Po kilku miesiącach program był
    gotowy.

    KaszEd jest bardzo prosty w obsłudze, zajmuje jedynie 0,6 MB pamięci i może go
    zainstalować w swoim komputerze każdy. Pracuje z systemami operacyjnymi
    Microsoft Windows 9x/ME/2000/XP i jest zupełnie darmowy. W ciągu kilku
    ostatnich miesięcy program ściągnęło kilka tysięcy osób (ze strony internetowej
    kaszed.zk-p.pl). Aszyk: - Wiem, że redagowane są w nim teksty do różnych
    kaszubskich gazet i czasopism.

    Autorzy programu pracują teraz nad internetowym słownikiem kaszubsko-polskim.

    I brawo! Kaszubi wiedzom cego fcom. Górole, Ślonzocy tyz. Nifto nom nie
    zabroni mowom nasyk ojców i dziadów przemowiać.

    Telo.Pozdr.

  • Brawo Panie Profesorze i taki piykny Bóg Wom zapłoć za "Słownik gwary
    górali skalnego Podhala" Nowy Targ 2004, napiany przez Wos a wydany przez
    PPWSZ w Nowym Targu!


    dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/12.09/Podhale/0101/0101.html
  • Konkurs poetycki w gwarze, piykno robota.


    dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/12.18/Podhale/a2/a2.html
  • Nei te naskie wice w gwarze, tyz piykne w wykonaniu tym razym górola,
    ftorego prasło jaze do Poznania:


    www.goral.biz.pl/dowcipy.html
  • Kultura i sztuka regionu, cy to ino moda? Haj!

    www.nt.nowotarski.pl/index.php?id=5&rozdzial=Reportaże&strona=nr%2014
  • Przidała by sie gorko "przespanka"
    Tako niy puścisz z wyrka do ranka.
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
  • broneknotgeld napisał:

    > We godce zowdy jest przeca życie
    > Z tego sie ciesza że ło tym wiycie.


    Mos racje Bronek! Nie ino w godce , ba i śpiywce...to pomogo zyć!


    www.oscypki.s5.com/Przy.htm

    Telo.Pozdr. A Wy sie uccie śpiywać!
  • Piykne te prziśpiywki łod "Oscypek" som
    Dyć jo se po ślonsku niyjedyn rym dom.
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
  • "Do gwary mojej"

    Kaś sie rodzieła? Cy w prysku siklawic
    wykołysano siumnom pianom?
    Cy Cie w zimnicy miesiącka i mgławic
    tuleła nocka tęcom ramion?

    Hej! Od malućka śpiywałaś mi nuty
    twarde choćkiedy , jako zbrój zbójecko,
    a choćkie jak północ i smutne...
    jak skarga dziecka.

    Boce - spod gwiozdy u wierchu turnice -
    roz, kiedy Bóg słuchoł spowiedzi hromów,
    Tyś wysłuchała wtulono w ciemrzyce,
    co bóg im radzieł i co Bogu óny.

    Poteś mi w ucho zziębnięto i bioło
    septała o nik dziwy przestrasne...
    A jo Cie tuleł w ramionak
    i z coła zimnego
    zganioł strak,
    co cud Twojyj krasy zmiynioł
    w kościaność śniegów.

    Tagek sie ciesył... i na Twoik wargak
    ziąbem zabite słowa, słowa skargi,
    zbiyrołek w struny...w gęślak chowoł
    i jak leluje w słonko złote
    do zycio niós od nowa.

    A Tyś mie wiedła w holne złotogłowie
    bez turnic w bryzak słonkowyk obręcy
    i haniok światy, jako pióra powie
    wymalowane, ciskałaś mi w ręce.

    Hej - póde jo w Twój ubrany jak zornica
    w zyngi miesięcne. W cichość sie zatrace
    i bede chytoł na strunice
    śmiychy i płace.
    i Twoim jacy growoł bede graniem,
    Gwaro, Ty moja Kwietno Pani...

    Król sie w cichości grobowej truchlicy
    zbudzi - hej Gwaro - i z grobów poleci
    Twój hyr, jak oztrzęś stu strun, jak wici
    spolom sie słowa na watrzysku smrecyn.

    Z popiołów nowe ulągnie sie granie,
    jak wykopane zbójeckie kościoły
    porwie się z brzękiem i od skolnyk grani
    pofurgnie dołu.

    autor: Augustyn Suski w : "Wiersze , gawędy, listy"( wybór) Wydane przez Urząd
    Gminy Szaflary, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach(
    wyd.II).2002.
  • Godajom, ze gwara
    Ciasne mo przechody!
    Co ci w sercu zywie
    Nie ujrzy ślebody.

    Słowami mówionej!
    Bo krótkie som słowa -
    Godajom, ze gwara
    W rzecy - prosto mowa!

    Ci co tak godajom,
    Ni znajom ni krzyny
    Z tej góralskiej dusy
    Skalnej ozpadliny.

    Nojpiykniyjso z syćkik
    Zokopiańsko gwara!
    Kozde słowo worce
    Złotego talara!

    Słowami rzezano
    Jak złote leluje!
    Lasów siklaw, siana
    Pochność sie w niej cuje.

    Jak wielka może być tęsknota za Tatrami i Podhalem, jak głęboko może zapaść w
    serce miłość ku tej góralskiej krainie, świadczą o tym wiersze Mariana Maurizio-
    Abramowicza w zbiorku pt.: "Ku Tatrom sie wróce" ( Kraków.1989.Oficyna
    Podhalańska).

    Napisał je człowiek, który z górą 40 lat mieszkał w hiszpańskiej Barcelonie,
    inżynier, agronom. Urodzony w 1905 roku, pochodził ze starej rodziny
    krakowskiej, ale związany bliskimi więzami z Zakopanem, gdzie uczęśżczał w
    latach dwudziestych do gimnazjum i gdzie zaprzyjaźnił się z góralami i
    niegóralami. Przed wojną skończył studia rolnicze w Krakowie, potem po
    rozmaitych perypetiach znalazł się w czasie wojny w Hiszpanii, gdzie
    organizował między innymi pomoc dla Polaków przekradających się do Francji
    poprzez Pireneje do tego kraju, ktory był dla wielu rodaków etapem w wojennej
    wędrówce. Ożeniony z Polką, tłumaczką literatury polskiej na język hiszpański,
    Marian Maurizio odwiedza od czasu do czasu rodzinny Kraków i umiłowane
    Zakopane.
    Swoją miłość i przywiązanie do Tatr, góralszczyzny wyraził w wierszach
    gwarowych, które zasługują na to aby Poghalanie je poznali także.

    I choć pisane są pod pod niebem hiszpańskim, to napisane są z ducha, z języka
    i z całej swej treści - jako nasze podhalańskie, góralskie, na Sabałową i
    Bartusiową nutę.

    Pozwolyłak se zapoznać szanownyk Forumowiczów ś nimi. Telo. Pozdr.


  • Dziynki Ciupazko, zdo mi sie jakbyś to tyż dlo mie tukej dała.
    Przidałoby sie na nowym forum rudzkim.
    Pozdrowiom.
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • Piękny wiersz ciupazka podała.
    Mam propozycje, by na forum Bronka zrobić przyjazny wątek wierszowy w róznej
    gwarze - może znajdę gdzieś wiersz i nawet w gwarze warmińskiej :)
    pozdrawiam
  • Pedzieć by mi cosik trza
    Przeca wiycie - jo jest ZA.
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • Ciekawe, cy musimy zdawac na maturze gware goralskom,coby jyj nie zabocyć,
    jakoz myślicie, he? Nieftorzy zdajom ...

    Na Pomorzu 16 odważnych uczniów postanowiło zdawać na maturze język
    kaszubski. Pisali wypracowanie, rozwiązywali ćwiczenia z gramatyki.

    Czy gwara góralska albo śląska też mają szansę na takie wyróżnienie?

    Danka Kos z Mysłowic właśnie zdaje maturę w II LO im. Powstańców Śląskich w
    Mysłowicach. W ubiegłym roku zwyciężyła w konkursie gwary śląskiej
    organizowanym przez IV LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Chorzowie. Chce
    studiować etnologię w Cieszynie.

    Egzaminatorzy z kaszubskiego

    Na maturze ustnej z języka polskiego Danka wybrała temat prezentacji – „Cechy
    gwary śląskiej i ich odzwierciedlenie w życiu codziennym mieszkańców”. – Znam
    gwarę i się nią interesuję, stąd ten temat. Przed komisją musiałam na
    przykładach podać cechy gwarowe – tłumaczy maturzystka. – Wykorzystałam
    wiersze przełożone na gwarę, teksty folklorystyczne, książki i film
    dokumentalny. Myślę, że gdyby gwara była na maturze, to poradziłabym sobie z
    nią – uważa.
    Tymczasem po raz pierwszy w historii młodzież mogła w tym roku zdawać na
    maturze język kaszubski. Do egzaminu podeszło 16 osób.
    Kaszubi mają swój język i literaturę, w szkole można się uczyć kaszubskiego
    jako przedmiotu dodatkowego. Poza tym kaszubski jest zaliczony do języków
    grupy etnicznej.
    Są podstawy programowe, program nauczania, podręczniki. Mamy też około 20
    przeszkolonych egzaminatorów, którzy wcześniej musieli skończyć 100-godzinny
    kurs kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim – tłumaczy Hanna Łęczycka,
    kierownik wydziału matur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. –
    Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z gramatyki, trochę gorzej
    poszło im wypracowanie. Warto pamiętać, że kaszubski zdają dla siebie, żadna
    uczelnia go nie honoruje – dodaje.

    A jak tam u nos na Podhalu, wie fto?

  • Tu mocie piykne opowiadania w gwarze: "Na skalnym Podhalu" Tetmajera:


    monika.univ.gda.pl/~literat/podhal/index.htm#spis
  • Jasiek Łojas-Kośla był hrubyj kości, nie doł se bylekomu brinkać na nosie.

    Cy jo se nie zbójnik, cy jo ojca ni mioł
    Coby fto nade mnom ciupazkom wywijoł

    Pod Majerzem, w karcmie, podkierzony śpiewoł:

    Kieś mie ułapieła zaposoj se brzusek
    Jo se bede nosieł na bok kapelusek

    Na okółu godali ś w i n d r y g a . Kaśce Wyćwicance zrobieł na przykore i
    teroz chodzi z "bybnem" po dziedzinie, hrubo na pół Poronina. Do zyniacki sie
    przysieleł.

    Kiedy se pomyśle o swoim zynieniu
    To sie mi tak widzi, ze śmierzć na ramieniu.

    Do Kaśki pedzioł: pódziemy do jegomościa Roska to nom ślub do, bo jo mu spory
    ćwikiel pola sprzedoł za guziki. Wesele zrobimy na kwiotku. Jeze krapke był
    noglaty i furt na myślach stoł, jako pedzioł, tak zrobieł.

    Dyć jek sie ozynieł Boze mój kochany
    Telozby mnie przybieł gwoździami do ściany

    Kaśka na zbójnicki chodnik nosieła mu masło jak koński pazdur. Opierała coby
    go kuki nie jadły, nukała suleckami bryndze i maśloneckom jak sie patrzy.
    Był dobry. Kaśke miełowoł za dnia, zaś nocami wsiąkoł w mracność pyrci
    tatrowyk, myślami chodzieł po dworskik komnatak wybijanyk złotem. Panienki
    napocynoł. Ciupazkom drzyzdzoł wieka pańskik kufrów okopiatyk śrybłem. Babie
    godoł: he, Kaska, bedzies sie miała przy mnie jak hrabino. Tyś mojom babom, za
    to cie straśnie rod widze, ale kiebyś była niepilo, to byk cie jesce barzyj.
    Lamościeła nieroz noń: skoranie boskie! Cy co? Widzicie, nieborok tłuce ziorka
    na bryjke w stępce, pytlanego chleba pojodo. Zodnego ś niego hasnu. A kie
    rodość jyj sprawieł to se mu śpiywała:

    Kie se mój Janicek bez Poronin krocy
    Ugino sie w biedrak jak smrecuś w ubocy.

    Jasiek trzymoł gazdówke na babinej głowie. Kazowoł se jej fajke
    nabijać "basiokiem" przyniesionym z Peśtu. Ani sie spodzioł, kie śmierzć
    przysła poń. Nie wiedzieć cemu od zołońska jedziła sie w nim kulka z piscolca
    lewockiego hajduka, ftoro go dopadła pod Bańskom Bystrzycom, kie gion sie, jaz
    mu poły trzescały, pod cięzorem boli tybetu i kaźmierku z myślom o Kaśce.( cdn)  • Promowanie gwary. Była kiedysi w Krakowie Oficyna Podhalańska, hale sie
    zmyła...Piykne wydawnictwa w gwarze góralskiej tam wychodziyły, ale komusi
    to zawodzało, bajako. Dobrze, zescie sie za to wzieni, bo choćjakie "owcarki
    podhalańskue" fciałyby scekać po nasemu, nawet w necie, hale coz, kie im
    to nie wychodzi, haj!

    Powstało Kolegium Redakcyjne Podhalańskiej Oficyny Wydawniczej , ftorego
    przewodnicząca ostała Stanisława Trebunia-Staszel , ftoryj jo osobiście
    gratuluje za to, co robi dlo naskiyj dziedziny. Nie ino ona! Brawo!!!
    Tak trzymać. Cas na to!

    Taj wej oddziale Związku Podhalan w Kościelisku reaktywowano działającą
    niegdyś w Krakowie Oficynę Podhalańską, zajmującą się przede wszystkim
    wydawaniem literatury w gwarze góralskiej. Już ukazała się pierwsza publikacja
    nowego wydawnictwa.

    Oficynę Podhalańską w Krakowie założył Tadeusz Staich. Celem, który mu
    przyświecał, było promowanie literatury gwarowej.

    Oficyna powstała przed 20 laty - wspomina Wiesław Wójcik, członek ówczesnego
    kolegium redakcyjnego wydawnictwa. Po rozmaitych trudnościach udało się
    zgromadzić pierwsze kolegium. Była to praca czysto społeczna, nie braliśmy za
    nią grosza, ale udawało się nam publikować wydawnictwa na wysokim poziomie,
    chociaż zdarzyło się też trochę potknięć. Wydaliśmy kilkadziesiąt tytułów.

    Oficyna Podhalańska w Krakowie działała przez 10 lat, od 1989 do 1999 r. Po
    śmierci Tadeusza Staicha prowadzeniem OP zajęła się jego żona, Zofia. To ona
    namówiła teraz młodsze pokolenie miłośników literatury góralskiej do
    kontynuowania pracy. W 2004 przy oddziale Związku Podhalan w Kościelisku
    powstała Podhalańska Oficyna Wydawnicza. Do Domu Ludowego przewieziono całe
    archiwum krakowskiego wydawnictwa.

    Zawiązało się nowe kolegium redakcyjne:
    Stanisława Trebunia-Staszel,
    Marcin Jagła,
    Małgorzata Karpiel,
    Regina Mrowca-Kenar,
    Edward Styrczula-Maśniak,
    Robert Kowalczyk,
    Janusz Tycner,
    Bronisław Chowaniec-Lejczyk.

    "Chcemy kontynuować zacną działalność poprzedników. Czujemy się ich duchowymi
    spadkobiercami i mamy nadzieję, że orkanowska idea umiłowania rodnej ziemi
    stanie się, tak jak dla naszych poprzedników, swoistym wyznacznikiem
    wydawniczej pracy - deklarują nowi redaktorzy.
    Pragniemy promować młodych twórców, popularyzować tradycję, historię,
    literaturę Podhala, poruszać zagadnienia nurtujące współczesne górskie regiony.

    Pierwszą publikacją wydaną przez nową Oficynę jest tomik wierszy Zofii Roj-
    Mrozickiej "Ukwalowanie z Panem Bogiem".

    A my górole potracyni po świecie piyknie Wom syćkim, a scególnie pani Zosi
    Staichowej dziekujymy i gratulujymy za inicjatywe i cekomy na wydane
    utwory poetyckie pokonkursowe, proze itp.
    Telo.Pozdr.

    Wreście sie puknięto w coło... i u nos!

  • ...Słowa piykne nic nie znocom

    kie źwincom w nik fołsywe tony

    mozół cłeka nic nie wortny

    kie marne zbjyro plony

    radość lica diabli potno

    huścinkom wisi na gębusi

    scęśliwość to opłakano

    kie zol serce dusi...

    (J. Zatłoka z Cyrwiennego)
  • Jutro w łopuszniańskim GOK-u XVI Święto Gwary. Zapraszamy!

    Jutro o godz. 11 Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej zaprasza na XVI Święto
    Gwary Góralskiej. Barwna, radosna, ciesząca się coraz większą popularnością i
    połączona z programem artystycznym impreza gromadzi najmłodszych recytatorów i
    gawędziarzy z gminy Nowy Targ. Starsi mogą wystąpić w kategorii młodzieżowej.
    Inscenizację przygotowało tym razem kółko teatralne i taneczne z Wiejskiego
    Domu Kultury w Krempachach. Finałem Święta Gwary będzie rozdanie nagród, o
    które, jak zawsze, zabiegała szefowa łopuszniańskiego GOK-u - Józefa Kuchta.
    (ASZ)
  • Honor góralski i gwara w piwie?! Paranoja.

    Hehe:

    "Czy w naszych czasach na Podhalu honor najlepiej mierzy się w dolarach?"
    (13 stycznia 2006r.)

    Janoszu, dzielny góralu!
    Skąd ty wziął się na Podhalu
    Taki rosły, taki wdzięczny,
    Taki silny, taki zręczny?...

    W połowie XIX wieku Seweryn Goszczyński nie mógł znać odpowiedzi na to
    pytanie. Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, jaka jest prawda:
    "Górol mocny, bo zdrowe mlyko pije! Mlyko takie, ze hej!"
    Czy tylko "mlyko"? Otóż to! Dziś opinii publicznej nie kształtują już poeci,
    ale autorzy i producenci spotów reklamowych. Współczesny wizerunek mieszkańców
    Podhala również tworzony jest jako uboczny skutek kampanii marketingowych
    różnych towarów, a głównie piwa. Jednym góralom się to podoba, innym nie.
    Pierwsi sami chętnie występują w reklamówkach. Drudzy oburzają się, że nie
    godzi się za pieniądze kalać rodzinnego gniazda.
    Sakramenckie piwo
    Czy na pewno kalać? Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że niektórzy Podhalanie są
    na punkcie góralskiego honoru zbyt przewrażliwieni. Największa awantura
    wybuchła, kiedy jakieś dwa lata temu na ekranach pojawiły się spoty sakramencko
    dobrego piwa Tatra Mocne. Dostało się wtedy występującym w tej reklamówce
    góralom. A najwięcej chyba oberwał Jan Karpiel Bułecka, bo był z nich
    najbardziej znany i rozpoznawalny. Na Podhalu jako wzięty architekt, a w całej
    Polsce jako góralski muzyk, grywający m.in. w zespole Krywań.
    - Nieporozumienia biorą się stąd, że te góralskie reklamy wymyślają ludzie,
    którzy może i nigdy żywego górala nie widzieli - mówi Maciej Wojak, mieszkający
    w Zakopanem filmowiec. - Wszystko przychodzi gotowe z Warszawy, od ceprów. My
    tu nie mamy nic do gadania, mamy tylko wykonać. A oni nie wyczuli, że na
    Podhalu słowo "sakramencki" brzmi obraźliwie.
    Kontrowersyjne słówko pojawiło się na puszkach góralskiego piwa na długo przed
    nakręceniem spotu:
    Hej zbójnicy, hej górole! I wy, cepry, tam na dole.
    Nasom Tatrom trza sie dzielić, coby dobrze sie weselić!
    Sakramencko dobre piwo spod samiućkik Tater.
    Straśnie dobre piwo w smaku i aromacie...
    Wiadomo jednak, że puszki służą do opróżniania, a nie do czytania, więc z
    początku poetyckie uniesienia pracujących dla Żywca copywriterów nie zwróciły
    większej uwagi. Ale telewizja to coś zupełnie innego. Choć i wcześniej byli
    tacy, co przewidywali kłopoty.
    - Kiedy szukali górali do reklamy, robiliśmy remont starego kościółka przy
    Kościeliskiej - opowiada Karpiel Bułecka. - Byłem akurat na plebanii i mówię do
    księdza Olszówki, że idę na casting jakiegoś piwa. A ksiądz: Jezus Maria, panie
    Janku, żeby to tylko nie było sakramencko dobre piwo. Ja też czułem, że może
    być chryja, ale jak mnie wzięli, to wystąpiłem, bo uważałem, że nic złego się
    nie dzieje.
    Nie wszyscy jednak byli takiego samego zdania. Zobowiązani do publicznego
    zabrania głosu w tej sprawie poczuli się działacze Związku Podhalan, a nawet
    starostowie: tatrzański - Andrzej Gąsienica Makowski i nowotarski - Jan
    Hamerski.
    - Może by ich tak serca nie bolały, gdyby wiedzieli, że graliśmy za stawki dużo
    niższe niż zawodowi aktorzy - mówi Karpiel Bułecka.
    W kupie raźniej
    Postanowili, że trzeba się zjednoczyć. Tak narodziło się Stowarzyszenie Górali
    Występujących w Reklamach. Miało bronić dobrego wizerunku górali. Przed tymi,
    co by chcieli przedstawiać Podhalan jako lud nieokrzesany i prymitywny. Ale i
    przed swoimi, co przez zawiść dolewali oliwy do ognia.
    - Dostawałem obraźliwe listy od różnych świętoszków, a jeden z lokalnych
    polityków poza oczy wymyślał mi od idiotów. Chyba nie na tym polega góralski
    honor? - pyta retorycznie Karpiel Bułecka.
    - Razem zawsze raźniej - mówi Piotr Majerczyk, też głośny góralski muzykant,
    lider zespołu Siwy Dym i właściciel noszącej to samo imię karczmy w Rabce. -
    Choć wszyscy jesteśmy góralami, to większość się wcześniej nie znała. Nawet gdy
    trudno coś konkretnego wywalczyć, to dobrze chociaż wspólnie spotkać się i
    pogadać.
    Trudno jednak powiedzieć, by nowa organizacja spotkała się z ciepłym przyjęciem
    na Podhalu. Teraz głos zabrali także miejscowi intelektualiści. Zakopiański
    publicysta i znawca miejscowej kultury Maciej Pinkwart szydził:
    "Oto pod Giewontem zawiązało się Stowarzyszenie Górali Występujących w
    Reklamie. Celem organizacji wydaje się dbanie o honor. W naszych czasach i na
    naszym terenie honor najlepiej mierzy się w dolarac...".
    I kto wie, czy w całym tym zamieszaniu najbardziej nie chodziło właśnie o
    dutki. Pan Bóg dzieli bowiem talenty nierówno, nawet między górali. Jeden się
    do reklamy nada bez żadnej obróbki, jak choćby właśnie Karpiel Bułecka,
    ten "plakatowy góral zakopiański", jak go z przekąsem nazwał Pinkwart. Inny,
    choć też wdzieje bukowe portki i kapelusz z muszelkami, tylko by klientów
    odstraszał.
    - Nikt do reklamówek nie trafia po znajomości - zapewnia Maciej Wojak. -
    Organizowane są normalne castingi, wybiera się najlepszych.
    Niedawno Wojak organizował przegląd kandydatów do reklamy środka
    przeciwbólowego Fastum, po którym nawet reklamowemu góralowi przeszły bóle w
    krzyżu, kiedy go baba dobrze tym specyfikiem wymasowała.
    - Zgłosiło się ze dwadzieścia osób - mówi. - Wygrał cieśla z Murzasichla Wojtek
    Łukaszczyk i jego żona, bo byli najbardziej naturalni. Jeszcze więcej było
    kandydatek chętnych do roli góralki, co w reklamie Aktimela uplotła ciepły
    sweter turyście, wracającemu z nart. Hania Karpiel-Urbańska pokonała nawet
    zawodowe aktorki. To są naprawdę uczciwie zarobione pieniądze.
    Żaden obciach
    Góralskie awantury wokół sakramenckiego piwa zniechęciły wreszcie osoby
    odpowiedzialne za marketing Tatry do artystów amatorów spod Tatr. W nowej
    kampanii reklamowej tego trunku pojawili się wprawdzie też górale, bo jakże by
    mogło być inaczej, ale jacyś dziwni. Jakby nie nasi...
    - Poubierani w jakieś sweterki, gęby też nie góralskie - krzywi się Karpiel
    Bułecka.
    Opinie są jednak podzielone.
    - Moja żona uwielbia tę reklamę, bo ten góral, który uwalnia wilka z sideł, ma
    takie błękitne oczy - śmieje się zakopiański lekarz.
    Kim jest ów dzielny błękitnooki góral, w kolejnym spocie ratujący kolegę przed
    upadkiem w przepaść, trudno się dowiedzieć. W odróżnieniu od plakatowego
    Karpiela Bułecki, dane osobowe tego bohatera producent reklamy pilnie chroni.
    Tajemnica otacza także miejsca, w których kręcone były spoty. Na pewno jednak
    nie są to Tatry, ani żadne polskie góry. Wskazują na to także obco brzmiące
    nazwiska realizatorów reklamówek. Znawcy zastanawiają się, czy to Hiszpania czy
    Szwecja, a może Kanada?
    - Estetyka zmienia się wraz ze zmianą agencji reklamowej - wyjaśnia Wojak. - W
    Polsce działają już filie wielkich, międzynarodowych producentów. Im czasem z
    różnych względów wygodniej jest nakręcić spota za granicą, choćby w Chile czy
    RPA. Bywa to nawet tańsze, bo TPN każe sobie płacić 35 tysięcy złotych za dzień
    zdjęciowy, a tam podobne plenery można mieć za darmo.
    Wojak jest doświadczonym kierownikiem produkcji, uczestniczył w produkcji wielu
    filmów fabularnych, m.in. "Legendy Tatr" czy "Ogniem i mieczem". Od reklamówek
    jednak nie stroni.
    - Praca w reklamie to żaden obciach- uważa. - Jeśli klient wymarzy sobie, żeby
    jego spota wyreżyserował Roman Polański, to on to zrobi, oczywiście pod
    warunkiem, że klienta na to stać. Reklamówki kręcą czasem najwybitniejsi
    operatorzy, na przykład przy produkcji spota dla jednej z sieci komórkowych,
    który robiłem w Tatrach, pracował ze mną Paweł Edelman. Myślę więc, że dla
    górali to też żadna ujma na honorze.

    Janosik z komputera
    W reklamach konkurencyjnego dla Tatry, ale też góralskiego piwa Harnaś żywych
    górali zastąpił z kolei góral animowany komputerowo. Ten to dopiero zbiera
    cięgi! Cytowany już Maciej Pinkwart - w tekście: "Chamstwo jako synonim
    folkloru", pisał: "Nie oburzam się (...), ale jakbym był góralem, to by mnie
    ruszyło: (...) we wspaniałej porze cała Polska dowiaduje się, ż
  • Nietypowe, bo związane z nazewnictwem góralskim, dyktando pisali finaliści
    trzeciego już Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego "Ortolandia", który
    odbył się w Szkole Podstawowej w Podczerwonem.

    Uczniowie musieli uporać się z pisownią takich wyrazów, jak: cucha, parzenica,
    haft. Tekst dyktanda przekazała organizatorkom dyktanda - Danucie Antolak i
    Monice Bielak - prof. Maria Mateja z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły
    Zawodowej. W finale wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy
    Czarny Dunajec, wyłonieni podczas szkolnych eliminacji. Podzieleni zostali na
    grupy wiekowe. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła Izabela Wójcik ze
    Szkoły Podstawowej w Piekielniku, drugie - Anna Leja z SP w Podczerwonem,
    trzecie - Dominika Czyszczoń z SP w Podszklu. W kategorii klas IV-VI najlepiej
    dyktando napisała Wioleta Pawlak z SP w Piekielniku, drugie miejsce zajęła
    Marzena Siodłak z SP w Odrowążu, trzecie - Ewelina Kadłubek z SP w Podszklu.
    Komisja wyróżniła Katarzynę Zarycką z Publicznej Szkoły Podstawowej
    Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1 w Starem Bystrem oraz
    Katarzynę Miętus z SP w Czarnym Dunajcu.

    Nie tylko w dyktandzie pojawiły się elementy góralszczyzny. Niektóre dzieci i
    nauczyciele ubrani byli w stroje góralskie. Po zmaganiach z ortografią
    uczniowie mogli wzmocnić siły góralskimi przysmakami - oscypkiem, moskolem,
    smolcem i swojskim chlebem. Była także wspólna zabawa w malarzy ludowych oraz
    przedstawienie "Poracka" w wykonaniu uczniów kl. III Szkoły Podstawowej w
    Podczerwonem. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a każdy uczestnik ortograficznego
    konkursu - drobny podarunek oraz pamiątkowy dyplom. (AGN)

    Brawo za inicjatywę!

  • ...Podtatrza Polskiego i Słowackiego:

    W tym roku konkurs upamiętnia 750 rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o
    Popradzie – partnerskim mieście Zakopanego. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch
    kategoriach wiekowych: I kategoria; klasy IV-VI, II kategoria; klasy I-III
    gimnazjum oraz klasy VII – IX w słowackich szkołach. Ze względu na dużą ilość
    uczestników zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej działania rozłożono
    na trzy etapy.

    W dniu 5 maja , podczas etapów szkolnych wyłoniono najlepszych uczniów, którzy
    wzięli udział w etapie regionalnym. W Popradzie słowaccy uczniowie pisali test
    16 a w Zakopanem ich rówieśnicy 17 maja. Komisja konkursowa składała się z
    przedstawicieli strony polskiej i słowackiej. Spośród 56 uczestników piszących
    test w sali zakopiańskiego magistratu wybrano dwunastu finalistów, którzy
    reprezentować będą nasz region 7 czerwca w Popradzie. Nasza drużyna nie
    zakwalifikowała się. Brakło punktów. Startujemy za rok". Zwycięzcy etapu
    regionalnego:

    www.watra.pl/rozne/konkurs/foto3/DSCN7082.jpg

    www.watra.pl/rozne/konkurs/foto3/DSCN7063.jpg
    www.watra.pl/rozne/konkurs/foto3/DSCN7068.jpg
    www.watra.pl/rozne/konkurs/foto3/DSCN7081.jpg
    Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Regionie Podtatrza Polskiego i Słowackiego jest
    przykładem dobrej współpracy pomiędzy granicznymi miastami. Jest to zasługa
    pomysłodawczyni konkursu Władysławy Skupień - Naczelnika Wydziału Oświaty w
    Zakopanem, Naczelnika Wydziału Oświaty Młodzieży i Sportu w Popradzie Aleny
    Madzinovej i szeregu nauczycieli, którzy przygotowują młodzież.

    To cenna inicjatywa, posiadająca konkretny wymiar organizacyjny, angażująca
    setki uczniów po obydwu stronach naszych wspólnych Tatr.

    Życzymy szczęścia naszym reprezentantom podczas wielkiego finału.

    Foto-relacja (zdjęcia Jan Ciepliński):


  • JAN MAZUR

    Na wancie

    Wanta śród potoka
    wieldzaśno, co raty;
    dwie śrybelne fale
    tońcom kole wanty.

    Siednonek se ne niyj
    i patrze sie wkoło:
    Ptoskowo śpiywonka,
    co w smrekak sie sowoł,

    zakwitnyna, kwitnie,
    w tym skalnym kościele,
    ka modlom sie wiecnie:
    smreki, buki, jedle.

    Hań, w niebo te granie,
    kiej wieze wystajom
    kóńcyste, świyconce —
    w nik Pon-Bóg utajon.

    A hań jesce wysyj:
    chmurecki — janioły,
    a hań jesce wysyj:
    stow nieba liliowy.

    Pana Boga cujym
    i niebo mom w dusy,
    wstąpiło mi do niyj
    bez ocy i usy.

    Siedze se na wancie
    i patrze i słuchom...
    Cozek tak posmutnioł?
    Cegoz jesce sukom?

    Hej, sukom jo, sukom
    mojyj włosnyj pieśni,
    co sie jesce guzdro
    w głymbinie myj piersi.

  • Gość portalu: Szwager napisał(a):

    > Wiysz Ciupazko, niykere majom konsek wiyncyj chermetyczne gowy.
    > Jo tam sie prziznowom ize poradza i czysto po polskymu np godac, ale ta moja
    > godka je sto razy piykniejszo do mie i tom godkom byda zawsze godou.
    >
    > > Szwager ze Laband


    Tu momy speca:

    artur.czesak.webpark.pl/index.html
  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 20.06.06, 11:28
    Zakończyła się trzecia edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Regionie
    Podtatrza Polskiego i Słowackiego. Uczniowie z polskich i słowackich szkół
    spotkali się w Spiskiej Sobocie na Słowacji. Podczas ceremonii otwarcia obecny
    był burmistrz Zakopanego Piotr Bąk.

    Droga do finału była długa i obejmowała eliminacje szkolne oraz okręgowe.
    Uczestnicy musieli się wykazać bardzo rozległą wiedzą obejmującą zagadnienie z
    geografii, historii i kultury Podtatrza.

    Po paru godzinach konkursowych zmagań wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali
    nagrody rzeczowe. Dodatkową atrakcją dla dzieci była wycieczka do Spiskiego
    Podhradzia, gdzie znajdują się ruiny Spiskiego Hradu - największego zamku na
    Słowacji.

    Kategoria I: 1. Mateusz Madetko, Benjamin Macko; 2. Barbara Mateja, Patrik
    Bendik; 3. Małgorzata Pabin, Katka Bulková; 4. Michał Gocał, Michal Slovik; 5.
    Maria Kozak, Martin Augustin; 6. Mateusz Kopeć, Alena Samiecová. Kategoria II:
    1. Ewa Karpiel, Jakub Fronc; 2. Tomasz Zając, źubka Garajová; 3. Karolina
    Bzdyk, Dávid Nahalka; 4. Ewa Kowalik, Michal Materný; 5. Grzegorz Pakuła,
    Monika Martonová; 6. Tomasz Granat, Július Mare?. (PK)
  • Wiycie, tak po prowdzie, to górole nie radzi sie naprzykrzać Panu Bogu, haj.
    Tak między nami godajęcy, to do koscioła chodziyli od wielgiygo dzwonu, musiała
    to być niebylejako okazyjo na tyn przyklod krztu, weselo, abo pomarcio kogosi
    w rodzinie. A godajom tyz o nos, ze naska religijność sięgała kapelusa, a cały
    zaś honór góralski był w kapelusu, hehe i temu go górole przed byle kim ze
    swojyj głowicki nie syjmujom, ba jako. Ani byle komu zas tak wartko na
    głowicke nie wdziywajom, haj. Ostatnio wdziywoł Tusk, Marcinkiewicz, nei
    prezydynt i premier Kaczyńścy . Nie barz piyknie im w tym naskim goralskim
    kapelusu, moze temu, ze głowicki do niego ni majom, he?

    A z poboznościom to tyz u nos choćjako a tu mi telo dokucajom
    cornymi na Forum, kie byk sama była cornom. Godali juz nasi dziadkowie, ze
    z Panym Bogiym lepiyj nie zacynać, tak samo, jako i dochtorym. Nojlepiyj od nik
    w uciykaca! Hehe... Jako uwazujycie, prowda to? Cy nie? Ftoz wie? Hale pobozne
    wiersycki układali inksi zaś om pisali, ba jako, nei nawet sie nimi modlyli.
    Hale "Przykozanio Boskie" to juz róźnie bywało, mieli i ni mieli w zocy, ba
    jako! Grzesyli tak, jako i dzisiok, a moze i barzyj.
  • 19 października 2006 r. w Domu Ludowym w Kościelisku odbył się X Międzygminny
    Konkurs Recytatorski im. Stanisława Nędzy Kubińca. Do konkursu przystąpiło 70
    uczniów z 26 szkół podstawowych i gimnazjów z Podhala, Spisza i Orawy. Zgodnie
    z regulaminem każdy z uczestników recytował po dwa wiersze. Jeden z nich
    autorstwa Stanisława Nędzy Kubińca, drugi - dowolnie wybranego poety tego
    regionu.
    W trakcie przesłuchań gimnazjalistów, uczniowie ze szkół podstawowych udali się
    do Zakopanego, na Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, gdzie spoczywają
    prochy Poety z Kościelisk, aby zapalić świece na Jego grobie.
    Organizatorem Konkursu był Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko.

    www.watra.pl/rozne/koscielisko/recytacjaa.html
  • O "Słowniku gwary górali Skalnego Podhala" my tu juz pisali, teroz ino
    uzupełnie, ze wysło II wydanie poprawione i uzupełnione (2005). Hale prowdziwom
    niespodzianke zrobiył nom hetman zbójecki prof.dr hab. St.A. Hodorowicz
    kolejnym zbiorem w gwarze:
    "Podholańskie porzykadła i pogwarki maści wselijakiej ku cłeka zadumie i
    wesołosci dane"
    wydane przez PPWSZ w Nowym Targu(2006). Mało pedzieć, że to "dzieło" bawi i
    ciesy. Polycom nie ino naskim ludziom, ba ceprom tyz zalubionym
    w góralszczyźnie. Barz piyknie hetmanowi zbójów St. Hodorowiczowi za to
    dziękujemy. Dość pedzieć, ze ponad 2000 porzykadeł i pogwarek naskim językiem,
    przez swojom rubaszność, gwarowy obraz tego naskiego świata nie ino bawiom,
    hale tyz i ucom, choć sie nom syćkim przy ik cytaniu gębusie same oździawiajom.
    Piykne do cudu te pogwarki i porzekadła. Nei teroz cekomy na wydanie
    Wasyk "kozoń":
    "Moi rodni Podholanie"do nos, hehe.
    Telo.Pozdr.
  • Z wciepkami tyz do UE:
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=10469193&v=2&s=0
    A jesce cosik dodomy, hehe

    Sranie i kochanie, to som dwa morderce, jedno tropi dupe, drugie tropi serce.

    Staro baba to udręka, jak nie pierdzi to zaś stęko.
  • Mozecie se pośpiewać gwarom z zespołem z Bukowiny Tatrzańskiej "RZOZ", ftory
    mo w zocy poezje góralskom śpiywanom :

    www.rzoz.chodziez.net.pl/nuta.html
  • Gość: Ciupazka IP: *.it-net.pl 14.12.06, 12:17
    Znane są już wyniki XXXI Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im.
    Andrzeja Skupnia-Florka, który odbył się w Zakopanem w minioną sobotę.

    Jury (Zofia Roj-Mrozicka, Agata Pitoń i Liliana Krzeptowska-Bohac) oceniło w
    zakopiańskiej siedzibie Związku Podhalan występy 34 uczestników. Ci, którzy
    uplasowali się na pierwszych i drugich miejscach w swoich kategoriach
    wiekowych, zakwalifikowali się tym samym do konkursu w Białym Dunajcu. Jurorki
    zgodnie podkreślały, że wszyscy uczestnicy byli dobrze przygotowani, pojawiło
    się wiele trudnych wierszy i dużo nowych utworów oraz gawęd.

    W grupie recytatorów z klas I-IV szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął
    Krzysztof Dorula, drugie - Karolina Topór (oboje z SP nr 4 w Zakopanem). W
    kategorii klas V-VI zwyciężył Bartłomiej Pawlikowski (SP nr 7 w Zakopanem)
    przed Karoliną Styrczulą (SP w Witowie) i sklasyfikowanymi ex aequo na III
    pozycji Hubertem Gąsienicą-Makowskim i Tomaszem Hagowskim (SP nr 9 w
    Zakopanem). Najlepszą recytatorką wśród gimnazjalistów okazała się Katarzyna
    Stękała, druga była Anna Giewont (obie Gimnazjum w Cichem), a trzecia - Edyta
    Sitarz (Gimnazjum nr 1 w Zakopanem).

    Spośród uczniów szkół średnich najlepiej recytowały: Małgorzata Gil (Technikum
    Hotelarskie w Zakopanem; I miejsce), Ewa Karpiel (Technikum Ekonomiczne w
    Zakopanem; II) i Anna Wetula (ZSZ nr 2 w Zakopanem) oraz Maria Pawlikowska
    (ZSHT w Zakopanem; ex aequo III).

    W grupie najmłodszych gawędziarzy z klas I-IV szkół podstawowych pierwszą
    nagrodę przyznano Annie Trebuni-Tutce (TCKiS "Jutrzenka"). Wśród uczniów klas V-
    VI najlepszy okazał się Piotr Pawlikowski, drugi był Szymon Tylka (obaj z SP nr
    7 w Zakopanem). Pierwsze miejsce w gronie gimnazjalistów zajęła Krystyna
    Stękała (Ciche), która wyprzedziła Michała Bobaka (Gimnazjum nr 1 w Zakopanem)
    i Elżbietę Kulę (Ciche).

    W grupie uczniów szkół średnich za gawędę przyznano trzy pierwsze miejsca.
    Zajęli je: Alina Kalata (Technikum Ekonomiczne), Marcin Pawlikowski (Technikum
    Hotelarskie) i Janusz Nawalaniec (ZSB).

    Organizatorzy z Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka" gratulują
    wszystkim uczestnikom i zapraszają do udziału w kolejnych konkursach. (RAV)
    www.watra.pl/rozne/koscielisko/recytacja/DSC05669.JPG
    www.watra.pl/rozne/koscielisko/recytacja/DSC05675.JPG
    www.watra.pl/rozne/koscielisko/recytacja/DSC05657.JPG
    www.watra.pl/rozne/koscielisko/recytacja/DSC05682.JPG
    www.watra.pl/rozne/koscielisko/recytacja/DSC05687.JPG
  • Opowieści Jaśka Plewy o jego dziadku - tyz Jaśku Plewie (pod tym pseudonimem
    ukrywoł sie bez roki i to dość skutecznie, pomar w 2005 r. w Krakowie,
    dziennikorz, poeta i satyryk - Henryk Cyganik:

    "Jasiek Plewa - mój dziadek - był sołtysem przed piyrsom wojnom światowom,
    jesce we staryk Maniowak. Wiycie, ka to jes? Tam, ka teroz Ciorzsztyńskie
    Jezioro, a kiesik beła piykno wieś. Wstyd pedzieć, ale kiej się zacyna piyrso
    wojna, to on siedzioł w hareście. A beło tak: Jasiek Plewa sołtysował w
    Maniowak. Jako sołtys zbiyroł lo austryjackiego zaborcy podotki. A jak zebroł
    pore ryńskik, to seł do organisty, z ftorym straśnie lubiył pogwarzować. A jak
    se pogwarzowali, to zawsze kapecke się przynapiyli. Abo w chałupie, abo jak
    dziadka cosik poniesło, w karcmie pod Hubom. No, reśte już se mozno dośpiywać.
    Tak się dziadkowi z organistom piyknie ugwarzowało, ze jesce piykni syćkie
    dutki, co je dziadek jako podotki pozbiyroł - przepiyli. Kie nastoła wojna,
    dziadka wypuściyli, a może to juz beło za Polski. Nie bocym, bo bocyć nie
    mogem, bo mie jesce na świecie nie beło. A wypuściyli dziadka słuśnie, bo
    przecie przepiył austryjackie dutki, mozno pedzieć, ze ś nigo beł patriota... ".

    --
    AA
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa i spotkanie siedmiu kultur pogranicza
    polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednayanszkeho do Jana Kantego
    Pawluśkiewicza", czyli największego projektu realizowanego tego roku przez
    Euroregion "Tatry" w ramach programu Interreg III A, brali udział
    przedstawiciele środowisk naukowych, kręgów kultury i muzealnictwa z polskiej i
    słowackiej strony, samorządowcy i inni zainteresowani tematyką poszczególnych
    referatów (lub osobami prelegentów).

    Warto zacytowac wypowiedzi(dotyczy gwary) znanych osobistości podczas
    konferencji:

    "Wybitny "tatrolog" - prof. Jacek Kolbuszewski

    - Biblia po góralsku to pewien szczebel rozwoju gwary - mówił wczoraj przed
    południem, w imieniu swoim i starszego kolegi - dr Kazimierza Sikory, dr Maciej
    Rak z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. - Żeby taka Biblia
    powstała, powinni się zebrać dialektolodzy, znawcy kultury ludowej, znawcy
    starożytnych języków, którzy pomogą w tłumaczeniu z oryginałów. To kwestia
    czasu, by ukazała się ona ulepszona, pozbawiona wad.
    Językoznawcy i dialektolodzy, obeznani we wcześniejszych próbach przekładania
    Biblii, pozwolili sobie na pewien eksperyment, "zadając" studentom fragmenty
    Biblii do przetłumaczenia na gwarę podhalańską, spiską i orawską. Potem
    skodyfikowali używane w tych studenckich przekładach określenia i osobliwości
    leksykalne i wyciągnęli wnioski. Nie omieszkali podzielić się ciekawymi
    spostrzeżeniami, np. na temat używanych w gwarowych tłumaczeniach określeń
    Boga. Syroki, Nojwyzsy - to nazwy, których w gwarowych tekstach używa diabeł,
    wiedząc, że zabiłoby go wezwanie imienia Pańskiego. Prócz tego sięgają po
    częste w żartobliwych gawędach i opowiadaniach określenie Ponbócek. Więcej
    kłopotu sprawiło młodym translatorom gwarowe nazwanie Maryi Dziewicy.

    Wszystkie te usiłowania służą jednak znalezieniu najtrafniejszych, właściwych
    wysokiemu stylowi biblijnemu wyrażeń. Studenckie tłumaczenia pokazały, że nie
    jest to zadanie łatwe.

    Rozwinięta przez dwóch językoznawców kwestia: Czy gwara podhalańska może
    sprostać wymogom stylu biblijnego? - pomyślana była jako głos w dyskusji.

    Nie brakło jednak i innych ciekawych wystąpień. Dr Anna Mlekodaj z PPWSZ zajęła
    się problemem: Swoi i obcy w tekstach pamiętników górali podhalańskich,
    sięgając m.in. po wspomnienia Romana Dziobonia i Józefa Fryźlewicza. Jej kolega
    z uczelni, dr Wojciech Kudyba, odskoczył natomiast od regionalnych spraw ku
    środkowoeuropejskiej poezji metafizycznej.
    Nad ciekawą kwestią - Polski czy słowacki Janosik w twórczości Kazimierza
    Przerwy-Tetmajera - zastanawiał się dr Andrzej Jazowski z Lipnicy Wielkiej.
    Interesująco, ze swadą, o polonikach w zbiorach Słowackiej Biblioteki Narodowej
    w Martinie opowiadał natomiast dyrektor Slovenskiej Narodnej Kniżnicy - Tomasz
    Trancygier.

    Ze swoimi wierszami przyjechali do Nowego Targu jego polski kolega Michał
    Jagiełło i dr Ladislav Volko z ministerstwa spraw zagranicznych Republiki
    Słowackiej. Żywioł romskiej poezji i pieśni przywiozła z sobą czarnogórska
    poetka Teresa Mirga, a dr Anna Piotrowska z uniwersytetu zajęła się czardaszem
    podhalańskim, czyli muzyką Romów z Czarnej Góry.

    Poezja, plastyka, muzyka, wydawnictwa, gwarowy żywioł - tak ubarwiły i
    oświetliły wywody naukowców, że Spotkanie siedmiu kultur na długo pozostanie w
    pamięci jego uczestnikom, a jeszcze dłużej całej społeczności pogranicza będą
    służyły słowo i obraz wydrukowane, pokazane w ramach tego przedsięwzięcia.
    (ASZ)
    --
    AA
  • Ponad 150 młodych recytatorów ze szkół i ośrodków kultury zjechało do
    szaflarskiego Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum. Już po raz czternasty
    w rocznicę śmierci zamęczonego w oświęcimskim obozie poety i żołnierza
    konspiracji ściągnęły ich tu recytatorskie zmagania i szczególny klimat
    wspomnieniowej, patriotycznej uroczystości.

    W XIV Konkursie Recytatorskim im. Augustyna Suskiego "Strofy o Ojczyźnie" brali
    udział uczniowie i gimnazjaliści z aż 48 placówek. Gmina i szkoła przyjmowały
    ich jak zwykle serdecznie, w klasach ozdobionych portretem poety i patrona,
    biało-czerwoną draperią, regionalnymi motywami, obrazkami z gór.

    Uczestnicy - w większości odziani po góralsku, orawsku, spisku - prócz
    przewidzianych regulaminem wierszy i fragmentów prozy A. Suskiego - wybierali
    do recytacji utwory m.in. Wandy Czubernatowej i Wandy Szado-Kudasikowej, Józefa
    Pitonia, Romana Dziobonia, Hanki Nowobielskiej, Zofii Gracy. Słuchało ich aż
    sześć komisji z regionalnymi znakomitościami w składzie, bo inaczej konkurs
    rozgrywany w dwóch kategoriach - literackiej i gwarowej - musiałby trwać dłużej
    niż jeden dzień.

    W najmłodszej grupie (klasy I-III) zwycięzcami w kategorii literackiej są:
    Jakub Pańszczyk z GCK w Kluszkowcach (I miejsce), Jagoda Stawiarska z SP nr 1 w
    Zakopanem (II miejsce) i Agnieszka Szczerba z SP w Szaflarach (III miejsce).
    Wyróżnienia zdobyły tutaj Joanna Cieślikowska z SP w Bańskiej Niżnej i Łucja
    Topolska z SP w Tylmanowej.

    W kategorii gwarowej najwyżej ocenili jurorzy Marcina Stramę z SP w Dębnie (I
    miejsce), Annę Gal z SP w Odrowążu (II miejsce) i Jolantę Bednarz z SP nr 1 w
    Starem Bystrem (III miejsce). Wyróżnień było aż cztery i przyznano je: Paulinie
    Kowalczyk z SP w Groniu, Katarzynie Stramie z SP w Szaflarach, Patrykowi
    Zapotocznemu z SP w Skrzypnem i Damianowi Łapce z SP w Maruszynie Górnej.

    Licznie reprezentowana była grupa II (klasy IV-VI) i tu laureatami w kategorii
    literackiej są: Renata Kukuc z SP w Gliczarowie Dolnym (I miejsce), Katarzyna
    Schab z SP w Ludźmierzu (II miejsce) oraz Izabela Rzadkosz z SP w Bańskiej
    Niżnej (III miejsce). Wyróżnieni to Anna Udziela z SP nr 2 w Nowym Targu,
    Magdalena Bednarczyk z SP w Kluszkowcach, Barbara Leja z SP w Podczerwonem,
    Gabriela Warmuz z SP Dębnie i Dariusz Rutkowski z SP w Maruszynie Dolnej.

    Najlepszymi w kategorii gwarowej okazali się: Halina Rychtarczyk z SP w
    Chochołowie (I miejsce), Małgorzata Chowaniec z SP w Poroninie (II miejsce) i
    Katarzyna Obrochta z SP nr 1 w Cichem (III miejsce). Wyróżniono natomiast:
    Marzenę Bednarz z SP nr 1 w Starem Bystrem, Andrzeja Adamczyka z SP w
    Szaflarach, Magdalenę Zaskalską z SP w Odrowążu Podhalańskim, Angielkę Gracę z
    SP w Bańskiej Wyżnej i Katarzynę Chowaniec z SP w Gliczarowie Górnym.

    Prezentując dojrzalszy już i trudniejszy repertuar, mocno rywalizowali
    gimnazjaliści i tu zwycięzcami w kategorii literackiej są: Ewa Pawlikowska z
    Gimnazjum w Załucznem (I miejsce), Mariola Klocek z Gimnazjum w Krempachach (II
    miejsce) i Anna Mikucka z Gimnazjum w Ludźmierzu (III miejsce). Wyróżnienia
    przypadły Paulinie Zoń z Gimnazjum w Krempachach i Agnieszce Gąsienicy z
    Gimnazjum w Gronkowie.

    Triumfatorzy w kategorii gwarowej to Justyna Komperda z Gimnazjum w Załucznem
    (I miejsce), Klaudia Grobarczyk z Gimnazjum w Zubrzycy Górnej (II miejsce) i
    Joanna Pańszczyk z Gimnazjum w Gronkowie (III miejsce). Wyróżnienia w tej
    kategorii przyznano czterem dziewczętom: Sylwii Kaczmarczyk z Gimnazjum w
    Krempachach, Magdalenie Rzadkosz z Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu, Annie
    Harbuz z Gimnazjum w Starem Bystrem i Marii Gałdyn z Gimnazjum w Szaflarach.

    Komu jeszcze wiek pozwala brać udział w tym konkursie - za rok w maju też z
    pewnością w Szaflarach zawita. (ASZ)

    --
    AA
  • Nei tutok zek se pogodała, sama do sie, cy jako, haj, do Wos! Hale gwarom!

    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=14599536&v=2&s=0
    --
    AA
  • Zaproszenie.
    Zarząd Nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan zaprasza członków i
    sympatyków jutro, we wtorek, 30 października, o godz. 18 do Izby im.
    ks. prof. Józefa Tischnera. Gościem wieczoru będzie prof. Józef Kąś
    z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    Zaprezentuje on swoje dzieło - "Słownik gwary i kultury
    pohalańskiej".

    No, no, wartko zeście go napisali, gratulacje!

    Dialektolog, boc o mnie i wyślij za pobraniem! Hej!


    --
    AA
  • Słownika jesce nima.

    Prefesór pewnie godoł o tym, jak sie pise tyn słownik i ka go majom Podholanie i
    ci co "zarządzają kulturą".

    --
    Dialektolog
  • Gość: ciupazka IP: *.it-net.pl 04.11.07, 19:43
    Przez grzecność nie pedziołeś , ze w rzycisku, he? A MOZE TRZA
    OSTRZYJ GWARZYĆ O TYM? Nei, kieby KULTURA sama sobom zarządzała
    to moze i było by lepiyj. Byłeś tam moze? Pewnie nie, dzięki za
    wieści, jaby co, abo co, to my som . Hej!
  • Gość: ciupazka IP: *.it-net.pl 30.11.07, 08:53
    XVIII Święto Gwary Góralskiej recytatorów z Klikuszowej, Gronkowa,
    Ludźmierza, Waksmundu, Krempach, Dębna, Harklowej, Szlembarku,
    Knurowa, Lasku, Nowej Białej, Ostrowska, Rogoźnika, Krauszowa,
    Długopola, Morawczyny, Łopusznej i Obidowej to "urobek" nie tylko
    dzieci ale i nauczycieli rozmiłowanych w gwarze, w strofach
    wierszy, w góralskich opowieściach i przedstawionych na konkursie
    recytatorskim, gawędziarski.
    Dzieci przybywają tu z wielką ochotą, bo nikt nie wyjedzie bez
    nagrody, poczęstunku, wspólnej uciechy. Uczestników było prawie 69,
    a wszyscy w paradnym góralskim odzieniu.
    Dziecięcy wdzięk, świeżość, wzruszenie. Ponieważ "urobek"
    regionalnych poetów, twórców gawęd jest przebogaty - z pomocą swoich
    nauczycieli mają w czym wybierać, repertuaru nigdy im nie braknie.
    Barz piyknie i tak trzymać!!! A nauczycielom i dzieciom
    gratulujymy!
  • Gość: gosc IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.11.07, 08:59
    Barz piyknie! Pisz więcej gwarą.

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Okazje.info.pl

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.