Dodaj do ulubionych

AKCYZA - C.D. !!!!!!!!!!!!!!! * * * * *

23.07.04, 10:27
gielda.wp.pl/index.html?a=1&b=1&c=11&POD=3&P[numer]=5476189&P[obr]=gp&P[godzina]=0500&P[dzien]=23072004&ticket=2459148348450381nvQrcHqcIYqcPoGS%
2F8rsT1x%2FFV8L9o3Io7ttrnmmdo5Ib1TXrb7lLUXNOp5jsYNArE2Ea%2Fen4BsfT%
2BRd6M4DDfjxy19dxtyzOM3afk4WV1499iuYNj2mrpSwNJzZhvtm

- Panie Gronicki, niech Pan się weźmie za tych kombinarów ze swojego
Ministerstwa, bo wszyscy zapłacimy za to co się stanie za kilka mięsięcy jak
TE uzna akcyzę za niezgodną z prawem UE, a uzna ją na 100 %
Obserwuj wątek
  • Gość: andrut Re: AKCYZA - C.D. !!!!!!!!!!!!!!! * * * * * IP: 82.145.76.* 23.07.04, 11:12
   może wkleję tu treść, bo z tego linka trudno skorzystać:

   Kto zapłaci za upór ministerialnych urzędników? 05:00 23.07.2004
   Piątek

   Wszystko wskazuje na to, że już w pierwszych miesiącach po naszej akcesji
   wstąpiliśmy na wojenną ścieżkę z Komisją Europejską. Wszystko za sprawą
   urzędników Ministerstwa Finansów, którzy uparli się, aby akcyza nakładana na
   samochody rosła procentowo wraz z wiekiem samochodu.

   W trakcie prac nad ustawą o podatku akcyzowym w komisji sejmowej padł wniosek
   mniejszości, aby wprowadzić załącznik nr 5 określający stawki podatku na wyroby
   akcyzowe. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wydał opinię do projektu
   ustawy wraz ze wszystkimi wnioskami mniejszości. W opinii tej podsekretarz
   stanu Tadeusz Kozek napisał, że takie zróżnicowanie stawek podatku akcyzowego
   może zostać uznane za naruszenie art. 90 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę
   Europejską (TWE).

   Potwierdzenie takiego stanowiska może stanowić orzeczenie Europejskiego
   Trybunału Sprawiedliwości z 9 maja 1985 roku w sprawie C-112/84, w którym
   podkreślono, iż art. 90 Traktatu zabrania takiego różnicowania stawek podatku
   nakładanego na samochody, które w praktyce dotyczy samochodów importowanych,
   także z innych krajów członkowskich, a tym samym stanowi formę ukrytej
   dyskryminacji towarów z innych krajów członkowskich. Opinia ta została
   przekazana również do wiadomości ówczesnego ministra finansów Andrzeja Raczko.

   Podczas wizyty w Polsce unijny komisarz ds. jednolitego rynku, Frits Bolkestein
   mówił, że taka konstrukcja akcyzy na samochody używane dyskryminuje auta z
   Unii. W odpowiedzi na te zarzuty Wojciech Bronicki, zastępca dyrektora
   departamentu akcyzy w Ministerstwie Finansów, stwierdził, że obecne regulacje o
   akcyzie nie naruszają unijnego zakazu dyskryminacji towarów z innych krajów
   członkowskich, bo nie różnicują aut ze względu na pochodzenie. Taką samą akcyzę
   zapłaci importer trzyletniego auta z Berlina, jak i nabywca takiego samego
   samochodu z Warszawy, jeśli pojazd nie był wcześniej zarejestrowany. Przyznał
   jednocześnie, że w praktyce takich trzylatków nie ma, ale teoretycznie mogą
   być. Dodał, że podobne uregulowania są też w innych krajach Unii.

   Jak to jest w państwach członkowskich

   Prawdą jest, że wiele krajów Wspólnoty stosuje podatek rejestracyjny, płacony
   przed pierwszą rejestracją, podobny w skutkach do naszej akcyzy. Podatek ten
   jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach i sięga nawet 180 proc. ceny
   pojazdu.

   Nigdzie jednak stawka tego podatku nie jest uzależniona od wieku pojazdu
   rejestrowanego, np. w Grecji przed pierwszą rejestracją należało zapłacić aż
   dwa podatki: pierwszy, ustalany procentowo od wartości, i drugi, ustalany
   kwotowo zależny jedynie od pojemności silnika. Podatki te dotyczyły samochodów
   importowanych i produkowanych w Grecji, nowych i używanych.

   W przypadku pierwszego z tych podatków prawo greckie zakładało, że samochód
   używany traci na wartości w stosunku do nowego 5 proc. rocznie, ale nie więcej
   niż 20 proc. łącznie. Oznaczało to, że w przypadku zakupu wewnątrzwspólnotowego
   samochodu używanego podatek był naliczany od wartości takiego samego auta
   nowego, pomniejszonej o maksymalnie 20 proc. W przypadku drugiego z tych
   podatków żadna redukcja z tytułu wieku nie była przewidywana. Dwa samochody o
   tej samej pojemności silnika opodatkowane były tą samą kwotą i nie miało
   znaczenia, że jeden jest nowy, a drugi kilkuletni. Na początku 1992 r. Komisja
   Europejska poinformowała Grecję, że jej system opodatkowania samochodów jest
   niezgodny z art. 90 TWE.

   W odpowiedzi na to rząd grecki podkreślił, że samochody, niezależnie od tego,
   czy są produkowane w Grecji, czy zakupione w innym kraju członkowskim,
   opodatkowane są w ten sam sposób. Dodał również, że ograniczenie utraty
   wartości samochodów używanych do 5 proc. rocznie (nie więcej niż 20 proc.) ma
   na celu niedopuszczenie do użytkowania samochodów starych, niebezpiecznych i
   zanieczyszczających środowisko. Natomiast podatek nakładany w zależności od
   pojemności silnika jest taki sam dla wszystkich samochodów: produkowanych w
   Grecji i nabywanych w innym kraju, nowych i używanych, a wartość samochodu nie
   ma żadnego przełożenia na jego wysokość. Po długiej wymianie pism między
   Komisją Europejską a rządem greckim skierowano sprawę przeciwko Grecji do
   Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

   Stanowisko ETS

   W wyroku z 23 października 1997 r. (sprawa C-375/95) ETS uznał, że grecki
   system opodatkowania samochodów narusza art. 90 TWE i obciążył Grecję kosztami
   postępowania. W punkcie 18 wyroku ETS uznał, że Komisja Europejska słusznie
   porównała kwotę podatku nałożonego na samochód używany kupiony poza granicami
   Grecji (na terenie UE) z pozostałą częścią podatku już zawartego w cenie nowego
   samochodu kupionego w Grecji przed jego odsprzedażą. W punkcie 20 wyroku
   podkreślono, że art. 90 TWE uznaje się za naruszony, jeśli sposób opodatkowania
   produktów z innych krajów członkowskich i podobnych produktów krajowych
   prowadzi do wyższego opodatkowania, nawet tylko w pewnych przypadkach, towarów
   importowanych.

   Z tego wyroku, ale też z wyroków w innych sprawach dotyczących opodatkowania
   używanych samochodów importowanych (np. C-393/98, C-101/00) wynika
   jednoznacznie, że w przypadku samochodów używanych za podobny produkt krajowy
   uznaje się samochód tej samej marki i modelu, z podobnym wyposażeniem i
   przebiegiem, użytkowany od nowości w kraju. Wbrew opinii Wojciecha Bronickiego
   samochód stojący kilka lat u dealera przed pierwszą rejestracją nie jest
   podobnym produktem krajowym, gdyż nie jest używany od nowości w kraju.

   Konsekwencje podatkowe

   Po wstąpieniu do Unii zmieniła się sytuacja prawna Polaków. Na podstawie
   konstytucji prawo unijne, którego strażnikiem jest Komisja Europejska, stało
   się nadrzędne w stosunku do prawa polskiego (z wyjątkami określonymi w
   Traktacie Akcesyjnym). Zatem wszelkie decyzje wydane na podstawie przepisów
   niezgodnych z prawem unijnym są nielegalne. Z par. 7 ust. 2 rozporządzenia
   ministra finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku
   akcyzowego (Dz.U. nr 87, poz. 825 z późn. zm.) wynika, że po 1 maja urzędy
   naliczają akcyzę na samochody importowane według dotychczasowych zasad. Należy
   się więc spodziewać lawiny wniosków do sądów administracyjnych o uchylenie
   bezprawnych decyzji i zwrot nadpłaconej akcyzy wraz z odsetkami. Skalę
   zjawiska, na podstawie liczby przywożonych do kraju samochodów przed
   wprowadzeniem obecnych przepisów, można szacować na kilkaset tysięcy wniosków
   rocznie. Znając wcześniejsze wyroki ETS, trzeba spodziewać się, że obecne
   przepisy zostaną uznane za niezgodne z art. 90 TWE, a wydane na ich podstawie
   decyzje podatkowe za nieważne.

   Czy urzędnicy Ministerstwa Finansów oszacowali skutki budżetowe swojego uporu?
   Czy lobby dealerów, którym najbardziej zależy na utrzymaniu wysokiej akcyzy,
   jest tak silne, że skutki budżetowe jej utrzymania stają się mało istotne?
   Dlaczego znowu wszyscy podatnicy mają płacić za upór i niekompetencję garstki
   urzędników, którzy za swoje błędy nie ponoszą żadnych konsekwencji?

   Artykuł 90 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE):

   "Żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty
   innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju
   wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty
   krajowe. Ponadto żadne Państwo Członkowskie nie nakłada na produkty innych
   Państw Członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne
   produkty."

   Robert Gałecki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się