Dodaj do ulubionych

Mistycyzm?

17.03.09, 19:20
Niektórzy matematycy twierdzą, że mogą sobie wizualnie wyobrazić przedmioty w
przestrzeni czterowymiarowej: czy nie są w tym podobni do mistyków?
Edytor zaawansowany
 • scand 18.03.09, 09:43
  Przedmiot z przestrzeni 4-wymiarowej rzutowany w rzucie równoległym
  (rzutowanie jak od promieni Słońca) na trójwymiarową przestrzeń daje
  bryłę trójwymiarową. Chociaż więc nie potrafimy wyobrazić sobie
  bryły czterowymiarowej możemy zobaczyć jej cień a nawet cienie
  rzutowane na różne przestrzenie (cień się zmienia z w zależności od
  kierunku rzutowania) Może taką technikę stosują - wyobrażenie na
  podstawie cienia ?

  ***

  Co do cienia jeżeli ktoś mógłby "zobaczyć" Boga to tylko poprzez
  jego cień i to rzutowany z przestrzeni o nieznanej nam liczbie
  wymiarów.
  Co zatem jest cieniem Boga w naszej ograniczonej przestrzeni 3
  wymiarów ?

 • trebald 18.03.09, 18:30
  Logiczne myślenie tylko wtedy jest uznane za logiczne i prawdziwe, kiedy zgadza
  się z rzeczywistością, tj z doświadczeniem. Z tego, co się orientuję, w logice
  musi być możliwość przyszłego doświadczenia - wydaje się , że Kant dowiódł tej
  prawdy, gdy na stronę idealną przeniósł myślenie, i spostrzeganie, a po stronie
  realnej postawił swoją "rzecz samą w sobie", która jako taka nie miała być nigdy
  poznaną. Oczywiście Platon pierwszy spostrzegł, że nasz świat nie jest tym w
  istocie, czym nam się przedstawia, ale przyjął, że poza zjawiskami, które są
  odbiciem rzeczywistości, dusza może stworzyć cały świat myślowy, który będzie
  realnym jako bezpośrednio przez nas stworzony. Traktując serio pracę przeszło
  dwudziestu wieków nieprzerwanej myśli, przy tym nie zapominając o Kancie, nie
  dawałbym najmniejszego cienia nadziei na pełną rekonstrukcję "pierwowzoru",
  które niektórym są rzekomo dane w objawieniu. Powiedzmy, że rzeczywiście formy
  naszego postrzegania są "oświetlaniem" cienia (mnożenie cieni w zależności od
  kierunku w wielości różnych postrzeżeń), ale przecież czymś nieskrępowanym nimi,
  czymś zdecydowanie różnym od rzeczywistości Boga, musi być również ów
  protoplasta cień... - nie wydedukować tego nie sposób, kompletny brak odniesień.
  Lecz gdybym zapomniał o Kancie i pozostał pod wpływem "wszechobejmującej"
  logiki platońskiej, to w odpowiedzi na to, co piszesz o cieniu, który się
  zmienia w zależności od kierunku rzutowania, powiedziałbym: szkoda, że tak jest,
  bo gdyby dotyczyć to mogło cieni nieskomplikowanych, więc tylko "figur" ciał
  osiowych, symetrycznych w każdym kierunku swej przestrzeni... - i po lekkim
  zająknięciu dalej bym kontynuował — tak, myślę, że tylko wtedy, pod warunkiem
  tej symetryczności możliwym byłoby ujęcie kształtu... bezpośredniego kształtu
  rzeczy, poprzez zafiksowanie czasu i tym samym uniemożliwiając ruch
  jakiejkolwiek myśli w kierunku... Przeciwnym?.. - szalony koncept: czuję jak
  gubię się w nim ze szczętem, cokolwiek skonfundowany, kiedy konstruuję
  niemożliwość ujęcia w słowa tego, co może i rzeczywiście najbliższym, bo
  przecież takim właśnie dla koszuli jest (to niewypowiedziane słowo, gdyby nawet
  padło nie oddałoby w pełni tej czeluści, którą tam się przeczuwa)... Reasumując:
  przedstawmy to sobie tak: świat nasz jest kulą z wody, otoczoną powietrzem. My
  jesteśmy zdolni tylko do oddychania na powierzchni. Nasze korzenie tkwią w
  środku wodnej kuli. Powietrze to ogólne formy poznania i istnienia. środek to
  niepoznawalny korzeń, z którego wyrasta całe istnienie. Dopóki formy stosujemy
  do zjawisk, wszystko jest prawdziwym i na tym polega empiryczna realność świata.
  Skoro jednak formy, które tylko do poznania zjawisk służą, zaczniemy stosować do
  "rzeczy samej w sobie", otacza nas bezwzględna ciemność i zaczynamy objaśniać
  nieznane przez jeszcze raz nieznane, czym jest cała filozofia transcendentalna,
  czyli religijny dogmatyzm. Ściana... wieczna ściana. Czy nie zanadto posunąłem
  się w swoim sądzie? Badając cały przebieg myśli ludzkiej w ciągu paru tysięcy
  lat, spostrzega się, że jest to ciągłe dążenie do znalezienia linii granicznej
  miedzy tym, co jest prawdziwe, a tym, co jest tylko naszym złudzeniem, czyli
  miedzy realny a idealnym. Może jednak jest w tej "ścianie" jakaś szczelina,
  która wiedzie do..?

  > Co zatem jest cieniem Boga w naszej ograniczonej przestrzeni 3
  > wymiarów ?

  Nie mam bladego pojęcia, najmniejszego przeczucia kim/czym/czy w ogóle jest Bóg,
  ale my sami jesteśmy również "rzeczą samą w sobie", a jeśli rzucamy cień, to i
  tak, czym jesteśmy poza formą czasu, wiedzieć nie będziemy nigdy.
 • trebald 18.03.09, 19:57
  > Co do cienia jeżeli ktoś mógłby "zobaczyć" Boga to tylko poprzez
  > jego cień i to rzutowany z przestrzeni o nieznanej nam liczbie
  > wymiarów.

  Cień... zatem wielość. Cytowane czasami przez chrześcijańskich teologów
  mistyczne powiedzenie "Bóg jest kołem nieskończonym, którego środek jest
  wszędzie, a obwód nigdzie" nie jest pewnikiem geometrycznym i przedstawienie go
  na rysunku nie byłoby wskazane. Wiemy, co ta metafora oznacza: to samo, co
  teologowie usiłują wyrazić mówiąc, ze Bóg jest doskonałą jednością, że nie ma
  części ani dających się oddzielić ponownie jakości, że żadne z jego atrybutów
  nie są ilościowo uchwytne itd, itd... Ponieważ takie środki wyrazu znamy lepiej,
  śmiała "geometryczna" formuła może wydać się nam horrendalnie (lub zabawnie)
  absurdalna. W świetle norm naukowych nie jest ona ani w gorszej, ani w lepszej
  sytuacji niż właściwe sądy teologiczne.

  p.s. Jedność w wielości i wielość w jedności - to ci jest dopiero koncepcja,
  której logika wprzęgnięta jest w naszą rzeczywistość empiryczną... nie sądzisz?
 • scand 20.03.09, 11:00
  > p.s. Jedność w wielości i wielość w jedności - to ci jest dopiero
  koncepcja,
  > której logika wprzęgnięta jest w naszą rzeczywistość empiryczną...
  nie sądzisz?

  Tak, oczywiscie. Np. taka przyroda ożywiona jako całość - podobne
  mechanizmy w wielości różnych form. Jedność w wielości i wielość w
  jedności - jak najbardziej można to zaobserwowac empirycznie.
 • trebald 21.03.09, 16:31

  Czy jednak to nie uprawnia do umieszczenia Jedności Absolutnej, czyli tej bez
  części, pomiędzy jednorożcami a np. sylenami?
 • scand 23.03.09, 09:43
  > Czy jednak to nie uprawnia do umieszczenia Jedności Absolutnej,
  czyli tej bez
  > części, pomiędzy jednorożcami a np. sylenami?

  Pomiędzy ? Raczej nie, gdyż:

  - Jedność Absolutna cokolwiek by oznaczała to termin abstrakcyjny, a
  jednorożce nie.

  - Jednorożce ( i syleny jak mniemam) mają jednak części smile

  Ja bym szukał konotacji Jedności Absolutnej raczej wsród pojęc
  matematycznych lub .. emocji ( bo można np. zapytać czy gniew lub
  miłość mają części składowe, ale odpowiedź będzie chyba negatywna ?)

 • scand 24.03.09, 10:09
  Przyszedł mi do głowy taki pomysł na wyjaśnienie koniecznej
  oczywistości istnienia abstraktów typu Absolutna Jedność.
  Abstrakt jak jego zródłosłów nam mówi pochodzi od słowa "odrywać", w
  istocie zostaje oderwany od rzeczywistosci naocznej i sprawdzalnej i
  zaczyna żyć swoim życiem. Zdumiewające jednak że abtrakt z powrotem
  może powrócić do "swiata rzeczywistego" niejako zrzutowany w
  przestrzeń doświadczeń empirycznych. Siła abstraktu tkwi w jego
  polimorfizmie - uzupełniony o rozmoite własności empiryczne może
  stworzyć przekonywujacy model świata. Abstrakt jest więc swego
  rodzajem rzutowanym oświetleniem które strukturalizuje
  rzeczywistość, dzięki któremu lepiej ją widzimy.
  Ktoś mógłby zarzucić że cała ta operacja jest wysoce subiektywna ale
  czy rzeczywiście zrzutowany w świat empirii abstrakt posiada
  istnienie "gorsze" od samych obiektów fizycznych ? Przecież staje
  się ich nieodłączną cechą. Oczywiście teoretycznie mozna znów
  oddzielić abstrakt od obiektów, ale wtedy cała operacja rzutowania
  pozbawiona byłaby sensu.

  Dobrze to widać na przykładzie pojęcia liczb. Czy liczby istnieją ?
  Część ludzi pewnie odpowie że nie, że to wytwory umysłu człwoieka. A
  jeśli nie istnieją jak to się dzieje że losy świata zdają się
  zależeć od liczb ? Jak istniejące może zależeć od nie-istniejącego ?
 • trebald 24.03.09, 18:01
  Kiedy po sceptycznym nastawieniu do sensowności wszelkich metafizyk "otrzeć się"
  o nicość - nicość absolutną - w doznaniu przedpojęciowowym, czyli w momencie
  takiego zdziwienia, które prowadzi do przeżycia jedności i niepowtarzalności
  własnej egzystencji, do stopienia się doświadczenia przypadkowości z doznaniem
  jego logicznej konieczności (a to przychodzi tak samo nagle, jak odchodzi i
  pozostaje tylko niezbita pewność jego zajścia, zostawiając trwałe ślady pomimo
  iluzoryczności - pomimo krótkiego trwania, doświadczenie to zachowuje
  niezapomniane wrażenie), tym samym pojawia się możliwość wyrażenia praw
  istnienia w języku pojęć ogólnych. A czy przy opisie jej praw, bądź samego
  istnienia, będziemy wspomagać się abstraktami ułatwiającymi z a d a n i e jej
  kształtu to chyba tylko kwestia... przyjętych konwencji?
 • scand 25.03.09, 08:31
  > A czy przy opisie jej praw, bądź samego
  > istnienia, będziemy wspomagać się abstraktami ułatwiającymi z a d
  a n i e jej
  > kształtu to chyba tylko kwestia... przyjętych konwencji?

  Daną sytuację można opisać na różne sposoby, każda epoka ma swój
  ulubiony styl. I może przez to jakoś tak sie dzieje że niektóre
  pojecia łatwiej trafiają do innych, podcza gdy drugie muszą sie
  długo przebijać do swiadomości. Duch czasu ? Logika dziejów ?
  Pewne jest jednak że i konwencje potrafią się odrywać od swoich
  pierwotnych znaczeń i sprawiać niespodzianki. Czasami nawet
  nieprzyjemne co dowodziłoby jakby ich niezależnego bytu.

 • trebald 25.03.09, 12:03
  > Daną sytuację można opisać na różne sposoby, każda epoka ma swój
  > ulubiony styl. I może przez to jakoś tak sie dzieje że niektóre
  > pojecia łatwiej trafiają do innych, podczas gdy drugie muszą sie
  > długo przebijać do swiadomości. Duch czasu ? Logika dziejów ?
  > Pewne jest jednak że i konwencje potrafią się odrywać od swoich
  > pierwotnych znaczeń i sprawiać niespodzianki. Czasami nawet
  > nieprzyjemne co dowodziłoby jakby ich niezależnego bytu.

  Nie darmo dawni mędrcy widzieli w Nicości pojęcie twórcze i dodatnie, jako
  odskocznię i kryterium.

  > (...)doświadczeń empirycznych. Siła abstraktu tkwi w jego
  > polimorfizmie - uzupełniony o rozmaite własności empiryczne może
  > stworzyć przekonywujący model świata.

  Wielu próbowało budować rozmaite systemy. Chyba najdłużej przekonywujący był
  platoński system metafizyczny. Życzę powodzenia. Szczerze.

  Nie wiem czy rzeczywiście się zabierasz ale wyobrażam sobie, że tak, ze bierzesz
  się za budowę przekonującego modelu świata... aż Ci zazdroszczę tej przygody, a
  przede wszystkim tej frajdy, gdy uznasz, że jesteś na właściwym tropie (tylko
  nie skłam czegoś przed sobą wink

  Pozdrawiam.


 • scand 25.03.09, 12:42
  > Nie wiem czy rzeczywiście się zabierasz ale wyobrażam sobie, że
  tak, ze bierzes
  > z się za budowę przekonującego modelu świata... aż Ci zazdroszczę
  tej przygody, a
  > przede wszystkim tej frajdy, gdy uznasz, że jesteś na właściwym
  tropie (tylko
  > nie skłam czegoś przed sobą wink

  Cóż Trebaldzie, bardzo bym chciał mieć "Teorię Wszystkiego" ale
  póki co mam jedynie jakieś cząstkowe fragmenty. Ułamek ułamka.
  Nawet jednak poznanie fragmentu może dać frajdę. Bo czyż jesteśmy w
  stanie poznać wszystko ? Nawet poznanie całkowite drugiego człowieka
  przekraczać wydaje się możliwości jednego życia ( tym bardziej że
  ten człowiek też nie tkwi w miejscu smile , a co dopiero ponad sześciu
  miliardów ludzi ! Ich sieci powiązań, ich powiązań z przyordą ,
  kosmosem itd. Taka teoria jest nieosiąglana.
  Dlatego mamy tez abstrakty zamiast konkretów bo to daje pewien
  stopień kompresji wiedzy, jak się wydaje nawet dość znaczny
  stopień smile

  Pozdr.


 • trebald 25.03.09, 14:45
  Mógłbyś podzielić się tym fragmentami?
 • scand 26.03.09, 09:37
  A czyż nie dzielę się ? wink
  (podobnie zresztą jak Ty , jak mniemam)
  Wiem, że niestety moje wypowiedzi nie mają charakteru definitywnego
  i daleko im do ścisłości - są to jedynie impresje z wnioskami mniej
  lub bardziej wyprowadzanymi na gorąco.

  (P.S. Prowadziłem też kiedyś coś w rodzaju dziennika filozoficznego
  na papierze wzorując się na zapiskach Alberta Camusa - kto wie może
  kiedyś opublikuję fragmenty z tych notatek ..)
 • trebald 26.03.09, 12:03
  > A czyż nie dzielę się ? wink
  > (podobnie zresztą jak Ty , jak mniemam)
  > Wiem, że niestety moje wypowiedzi nie mają charakteru definitywnego
  > i daleko im do ścisłości - są to jedynie impresje z wnioskami mniej
  > lub bardziej wyprowadzanymi na gorąco.
  >
  > (P.S. Prowadziłem też kiedyś coś w rodzaju dziennika filozoficznego
  > na papierze wzorując się na zapiskach Alberta Camusa - kto wie może
  > kiedyś opublikuję fragmenty z tych notatek ..)

  Ależ dzielisz się! i bardzo cenię Twoje wypowiedzi. Rzeczywiście, miałem na
  myśli wnioski definitywne. Ja sam w tej materii jestem na rozdrożu, od dawna.
  Przed wieloma laty miałem własny pomysł, wypracowany, jak mi się zdawało
  samodzielnie ale okazało się, że już ktoś wcześniej myślał podobnie (Sartre).
  Dopiero potem zreflektowałem się, że to Levinas mnie zainspirował. Często jest
  tak, że własna myśl wydaje się być oryginalna, a potem okazuje się, że już inni
  przed tobą tak myśleli.

  p.s. Chętnie poczytałbym te fragmenty z Twoich notatek. Ja kiedyś też pisałem,
  tzn napisałem jedną powieść (nie wydaną). Jest tam o rodzącej się ze stanu
  melancholii metafizyce.

 • scand 27.03.09, 09:33
  > Przed wieloma laty miałem własny pomysł, wypracowany, jak mi się
  zdawało
  > samodzielnie ale okazało się, że już ktoś wcześniej myślał
  podobnie (Sartre).

  Myślę że to właśnie myśl egzystencjalna jest tym co , jak widzę,
  łączy nas najbardziej. W rzeczywistości też miałem w swoim życiu
  okres fascynacji egzystencjalizmem, który wydawał się odpowiadac na
  wszystkie podstawowe problemy i nawet byc czyms w rodzaju religii.
  Później mój entuzjazm nieco opadł kiedy okazało się że - niestety -
  nie ma w nim odpowiedzi jak rozwiązywac konkretne problemy (
  oczywiście zawsze można zrezygnować z rozwiązywania, ale jesli już
  się chce ...) i słabo przedstawia szczegołową konstrukcję świata.
  Dlatego znów powróciłem do scjentyzmu (którym fasycnowałem się
  jeszcze wczesniej jak wielu nastolatków) i myślenia systemowego w
  różnych odmianach z tym ze po przygodzie z egzystencjalizmem
  generalnie jestem dużo bardziej krytyczny wobec ściśle
  pozytywistycznego podejścia.
  I cóż, teraz moje insipracje sa dość eklektyczne i wielowarstwowe
  jak las w którym żyją roślinu z różnych epok - np. liściaste,
  iglaste , paprotniki i porosty smile

  > p.s. Chętnie poczytałbym te fragmenty z Twoich notatek. Ja kiedyś
  też pisałem,
  > tzn napisałem jedną powieść (nie wydaną). Jest tam o rodzącej się
  ze stanu
  > melancholii metafizyce.

  Musiałbym je najpierw opracować, nie wszystko nadaje się do druku.
  Też tworzyłem opowiadania o zabarwieniu filozoficznym (i nieco
  wierszy), są dość mroczne i pesymistyczne - dziś nazwałbym je
  skrzyżowaniem Faulknera, Dostojewskiego , może absurdalnego klimatu
  Witkacego i właśnie .. egzystencjalistów smile
  Raczej próby niż dojrzałe rzeczy, ale w koncu cóż po nas nie zostaje
  jak właśnie nie próby ?...

  > tzn napisałem jedną powieść (nie wydaną).

  A może warto jednak starać się o wydanie ?

  Pozdrawiam
  Scand


 • trebald 27.03.09, 12:13
  > Musiałbym je najpierw opracować, nie wszystko nadaje się do druku.
  > Też tworzyłem opowiadania o zabarwieniu filozoficznym (i nieco
  > wierszy), są dość mroczne i pesymistyczne - dziś nazwałbym je
  > skrzyżowaniem Faulknera, Dostojewskiego , może absurdalnego klimatu
  > Witkacego i właśnie .. egzystencjalistów smile
  > Raczej próby niż dojrzałe rzeczy, ale w koncu cóż po nas nie zostaje
  > jak właśnie nie próby ?...
  >
  > > tzn napisałem jedną powieść (nie wydaną).
  >
  > A może warto jednak starać się o wydanie ?

  Próbowałem. Oddałem maszynopis do dwóch wydawnictw (mało), na szczęście...
  odrzucili.
  Miałem kiedyś przyjaciela i szwagra zarazem, i właśnie główny bohater nosił jego
  imię. Już nie nosi. Zmieniłem imię, również w pewnych miejscach rozwinąłem treść
  inaczej... nie skończyłem, tzn. jakiś czas temu zarzuciłem. Kiedyś myślę wrócić,
  ale nie palę się do tego specjalnie. Co było powodem tych zmian, które
  wprowadziłem i jeszcze myślę wprowadzić?:
  Życie... pewne sploty okoliczności, które dość dziwnymi ścieżkami chadzają. W
  moim przypadku jest to skutek jaki po części odniosła lektura tamtej powieści
  przez mojego wówczas przyjaciela. Racjonalnie rzecz biorąc, jestem bez winy,
  gdyż postać, postać głównego bohatera mimo zewnętrznych podobieństw, nawet
  sytuacyjnych, ta postać była jednak fikcyjna i prędzej posiadała mój rys
  psychologiczny niż jego, nie wspominając już nawet o duchu narracyjnym. W pewnym
  sensie protoplastą był on, to naturalne, przecież stanowił m.in. moje
  środowisko, ale zawsze pisze się przecież o sobie. Prawda? Przeszło rok temu
  dałem mu maszynopis do przeczytania. Był zafascynowany (powieść jest dość
  dołująca, pozbawia złudzeń). Pisał sms-y, że powieść jest prawdziwa, przez duże
  P i takie tam... Kilka miesięcy później porzucił moją siostrę (kochali się,
  dobrze im się układało, siostra była, nie mniej niż cała rodzina zaskoczona jego
  odejściem), moją najukochańszą siostrę. Odszedł do jakiejś baby o nie najlepszej
  reputacji... nieważne. Potem była prawdziwa tragedia: nieudane samobójstwo,
  niezwykłym trafem okoliczności przeżyła, następnie w październiku zeszłego roku
  rozwód... a zaraz po rozwodzie zeszli się na powrót. Cóż, zdarza się. Wiem, że
  to z mojej strony zbyt... powiedzmy eklektyczne, przypisywać tak duże
  oddziaływanie wydumanej w końcu treści literackiej na czyjeś życie, pewnie
  istniały też inne powody, a to mogło być co najwyżej kroplą, czy czymś w rodzaju
  impulsu, czymś co daje asumpt do tak radykalnej decyzji lecz pomimo to pluje
  sobie w brodę, że napisałem tę powieść i dałem mu ja do przeczytania. Na razie
  dobrze im się układa. Ja k już napisałem, paradoksalnie, po rozwodzie są razem.
  Planują w maju wyjechać za granicę. Nie widziałem się z nim... raczej nigdy go
  już nie spotkam.

  Jak widzisz, też zwykłe emocjonalno-intymne powody wystarczają by nie chcieć
  wydać tego, co się napisało.

  Pozdrawiam.


 • scand 27.03.09, 12:54
  >.... że napisałem tę powieść i dałem mu ja do przeczytania.

  Hmm, dość dziwna rzeczywiscie historia (chciałoby sie powiedzieć -
  bardzo literacka, gdyby nie była prawdziwa - przypomniały mi się w
  związku z twoją historia relacje Nietzschego z siostrą Elisabeth)
  To rzeczywiscie może obciązyć twórcę i spowolnić jego pióro. Ja na
  szczęscie nie miałem tego typu problemów z recepcją
  mojej "twórczości", publiczne jej nieliczne wczesne ekspozycje
  przeszły bez echa.
  Z drugiej strony marzeniem każdego tworcy jest zaważyć na
  rzeczywistości co niestety niekiedy spełnia się w paradoksalnej
  postaci.

  Pozdr

  Sc.
 • trebald 29.03.09, 11:04
  Jednak w przypadku Nietzschego i jego siostry do czynienia mamy z fałszerstwem.
  I w efekcie jest tak, że nie do końca wiadomo, co faktycznie wyszło spod jego
  pióra - na myśli mam przede wszystkim jego "Wolę mocy".

  > Myślę że to właśnie myśl egzystencjalna jest tym co , jak widzę,
  > łączy nas najbardziej. W rzeczywistości też miałem w swoim życiu
  > okres fascynacji egzystencjalizmem, który wydawał się odpowiadac na
  > wszystkie podstawowe problemy i nawet byc czyms w rodzaju religii.
  > Później mój entuzjazm nieco opadł kiedy okazało się że - niestety -
  > nie ma w nim odpowiedzi jak rozwiązywac konkretne problemy (
  > oczywiście zawsze można zrezygnować z rozwiązywania, ale jesli już
  > się chce ...) i słabo przedstawia szczegołową konstrukcję świata.
  > Dlatego znów powróciłem do scjentyzmu (którym fasycnowałem się
  > jeszcze wczesniej jak wielu nastolatków) i myślenia systemowego w
  > różnych odmianach z tym ze po przygodzie z egzystencjalizmem
  > generalnie jestem dużo bardziej krytyczny wobec ściśle
  > pozytywistycznego podejścia.
  > I cóż, teraz moje insipracje sa dość eklektyczne i wielowarstwowe
  > jak las w którym żyją roślinu z różnych epok - np. liściaste,
  > iglaste , paprotniki i porosty smile

  Po przeczytaniu powyższego przypomniał mi się wiersz Herberta - Ścieżka:

  Nie była to ścieżka prawdy lecz po prostu ścieżka
  z rudym korzeniem w poprzek igliwiem po boku
  a las był pełen jagód i duchów niepewnych
  nie była to ścieżka prawdy bowiem nagle
  traciła swą jedność i odtąd już w życiu
  cele nasze niejasne

  Na prawo było źródło
  jeśli wybrać źródło szło się po stopniach mroku
  w coraz głębszą ciemność wiódł na oślep dotyk
  do matki elementów którą uczcił Tales
  by w końcu pojednać się z wilgotnym sercem rzeczy
  z ciemnym ziarnem przyczyny

  Na lewo było wzgórze
  dawało ono spokój i pogląd ogólny
  granicę lasu jego ciemną masę
  bez poszczególnych liści pnia poziomki
  kojącej wiedzy że las jest jednym z wielu lasów

  Czy naprawdę nie można mieć zarazem
  źródła i wzgórza idei i liścia
  i przelać wielość bez szatańskich pieców
  ciemnej alchemii zbyt jasnej abstrakcji

  Egzystencjalizm jest nęcący - tak, ale nie pomijając zaślubiny egzystencjalizmu,
  a raczej jego chrztu z wody fenomenologicznej, która do pewnego stopnia ratuje
  mu kompletny amorfizm, na początku, na tym starcie amputując mu niejako
  bezpostaciowość, to jednak fakt ten nie umniejsza, nie odejmuje mu roli, jaką
  stanowi obietnica w rozkwitającej pełnią myśli egzystencjalnej. Tyle w nim
  obietnic! Tkwi w nim spotęgowane i zdawałoby się bezkompromisowe dążenie do
  konkretu, do osobowości... W rezultacie egzystencjalizm staje się pułapką, która
  poprzez swój nieracjonalistyczny, rozłażący się na wszystkie strony lep jakiś,
  mający łatwowiernych nęcić do jeszcze jednej więcej klatki pojęciowej, tym samym
  odbiera nam szansę na wyraz w myśleniu filozoficznym. A jakie by to myślenie nie
  było, schemat pojęciowy w myśleniu filozoficznym jest nie do uniknięcia. Tu nie
  może być dwóch zdań... nie można tańczyć siedząc. Ech! życie, życie... - krótka
  noc, patrzę przez okno i myślę, ze chyba wreszcie mamy "pozimie" wink
 • psomi 29.03.09, 12:23
  myślę,ze wszystkie próby uporządkowania świata przez systemy
  filozoficzne czy religie są nęcącą pułapką.Ani rozum ani wiara nie
  daja absolutnych odpowiedzi,wszystko zawodzi w momentach
  utraty,zostaje fizjologiczny strach i chęc przetrwania.Co będzie jak
  nie będziemy mieli ani siły ani ochoty na ciągłe wtaczanie kamienia?
  przeciez wiadomo ,że za chwilę spadnie? relacja z Bogiem,natomiast
  wymaga wyrzekania się wszystkiego co nęci ,zgody na cierpienie.Taka
  jest prawda o filozofii chrześcijańskiej.Zaś nęcąca nicośc i pustka
  staje sie koszmarem jak w wierszach Leśmiana.Więc co? Tyle wieków
  nie znaleziono odpowiedzi na naszą kruchą egzystencję,ale myślec
  trzeba...! pozdrawiam.
 • trebald 30.03.09, 22:00
  > myślę,ze wszystkie próby uporządkowania świata przez systemy
  > filozoficzne czy religie są nęcącą pułapką.Ani rozum ani wiara nie
  > daja absolutnych odpowiedzi,wszystko zawodzi w momentach
  > utraty (...)

  Jednakowoż wydaje się, że właśnie wiara... wiara religijna powinna spełniać te
  kryteria... przynajmniej "teoretycznie", gdyż w rzeczywistości religia nie jest
  zbiorem twierdzeń, jest dziedziną kultu, gdzie rozumienie, wiedza, poczucie
  uczestnictwa w rzeczywistości ostatecznej (bez względu na to, czy mamy na myśli
  osobowego boga, czy też nie) i zajęcie postawy moralnej pojawiają się jako jeden
  akt, którego późniejszy podział na klasy metafizycznych, moralnych i innych
  twierdzeń może być przydatny, lecz musi zarazem zniekształcać sens pierwotnego
  aktu kultu. Wierząc, ze Jezus złożył siebie w ofierze, by zbawić ludzkość od
  zła, chrześcijanin nie dokonuje przeistoczenia przyjętego "faktu" w normatywną
  konkluzję, na mocy której winien być wdzięczny Zbawicielowi i próbować
  naśladować... jakkolwiek niedoskonale. Jego ofiarę we własnym życiu: jedno i
  drugie postrzega on bezpośrednio. Wydzielone twierdzenia teologiczne, jak "Bóg
  istnieje", nie są właściwie składnikami religii: uznać istnienie Boga jako
  teoretyczne twierdzenie ma niewiele wspólnego z właściwie religijnymi aktami
  przynależności, gdyż jednak rację miał Pascal mówiąc, że deizm jest niemal tak
  odległy od chrześcijaństwa, jak ateizm. Zauważ, że liczni pisarze
  chrześcijańscy, klasyfikując różne odmiany ateizmu, umieszczali na swojej liście
  postawę ludzi, którzy uznawali wprawdzie istnienie Boga, ale nic nie wskazywało
  na to, że uznanie to ma jakiś wpływ na ich życie.
  Pozdrawiam.
 • psomi 31.03.09, 12:53
  Zgadzam się,przyjęcie faktu istnienia Boga to malo,trzebaby sie
  nieusatnnie nawracac,a to wymaga przyznania się do grzeszności i co
  gorsze bezustannego wyrzekania się jej...A ona jest nieodłacznym
  skladnikiem naszego życia i jeżeli chcesz wchodzic w to
  głębiej,musisz wyrzec się pogaństwa i stawiac doczesne szczęście na
  końcu.Strasznie to zabrzmiało jak kazanie,ale czy tak nie jest w
  istocie? Czy słyszałes o chrześcijaństwie tragicznym pewnej
  Zydówki,teraz nazwisko uciekło mi z pamięci.Ale ona uważała,że
  religia nie może by pocieszeniem,ma by tragiczna swojej istocie.
 • trebald 31.03.09, 13:39
  > Zgadzam się,przyjęcie faktu istnienia Boga to malo,trzebaby sie
  > nieusatnnie nawracac,a to wymaga przyznania się do grzeszności i co
  > gorsze bezustannego wyrzekania się jej...A ona jest nieodłacznym
  > skladnikiem naszego życia i jeżeli chcesz wchodzic w to
  > głębiej,musisz wyrzec się pogaństwa i stawiac doczesne szczęście na
  > końcu.Strasznie to zabrzmiało jak kazanie,ale czy tak nie jest w
  > istocie? Czy słyszałes o chrześcijaństwie tragicznym pewnej
  > Zydówki,teraz nazwisko uciekło mi z pamięci.Ale ona uważała,że
  > religia nie może by pocieszeniem,ma by tragiczna swojej istocie.

  Prawdopodobnie masz na myśli Edytę Stein - uczennicę Husserla, która zresztą
  doktoryzowała się u niego. Świadkiem jej duchowych przemian był Roman Ingarden.
  11 lat temu Jan Paweł II kanonizował ją - jest włączona w poczet świętych.
 • psomi 01.04.09, 13:23
  chodziło mi jednak o Simone Weil..
 • scand 01.04.09, 13:56
  > religia nie może by pocieszeniem,ma byc tragiczna swojej istocie.
  > ...Simone Weil..

  Hmm, czy to nie Simone Weil wprowadziła do Francji aborcję na
  życzenie ? Dziwny związek z chrześcjaństwem...
 • illmatar 08.01.12, 22:14
  Czytam z przyjemnością Wasze myśli i też myślę.
  Jednak trzymajmy się faktów, jeśli chcemy żeby abstrakt miał jakieś usprawiedliwione egzemplifikacje.
  Simone Weil zmarła w 1942 roku i nie była, nadal żyjącą, b. minister zdrowia Simone Veil, która miała rozsądek oddzielić religię od prawa w latach 70 i w pewnym kraju.


  --
  Gdy otworzysz oczy wydaje ci się już, że widzisz — Johann Wolfgang Goethe
 • scand 09.01.12, 09:37
  Weil to nie Veil. Coś podobnego ! Dziękuje za uświadomienie smile
 • oldpiernik 09.01.12, 09:50
  Wprawdzie to tylko beletrystyka, ale polecam powieść Werbera (imię jak zwykle, wyleciało mi z głowy) pod mało wymyślnym tytułem "Tanatonauci".
  Liczę na komentarze. smile
  --
  ...ale kogo to obchodzi...
 • illmatar 10.01.12, 00:55
  Się skomentuje jak jaki bryk podrzucisz.
  Pachnie cywilizacją śmierci, czegóś... Jak te Greki potrafiły się wrazić w pamięć.

  --
  Gdy otworzysz oczy wydaje ci się już, że widzisz — Johann Wolfgang Goethe
 • scand 01.04.09, 13:53
  > Jednak w przypadku Nietzschego i jego siostry do czynienia mamy z
  fałszerstwem.

  Ja miałem na uwadze relacje psychologiczne. Nietzsche i jego siostra
  tez byli zżyci ze sobą, też mieli problemy z "tą trzecią" osobą
  między nimi (mężem Elisabeth).

  > Czy naprawdę nie można mieć zarazem
  > źródła i wzgórza idei i liścia ...


  Ciekawy wiersz jesli dobrze rozumiem , podkreśla konflikt wielości
  i jedności jakby dwóch przeciwstawnych aspektów bytu.


  > W rezultacie egzystencjalizm staje się pułapką, ...

  Właśnie. Sam egzystencjalizm to za mało. Najbardziej chyba tego
  doświadczył, ze znanych mi ludzi, Edward Stachura. Jego życie
  niespodziewanie chyba dla niego stało się "byciem-ku-smierci".
  Co ciekawe sam Heidegger który ukuł to pojęcie dożył dość sędziwego
  wieku. Może dlatego że pisał też eseje o mieszkaniu, zakorzenieniu i
  technice ?
 • trebald 01.04.09, 18:52
  > Ja miałem na uwadze relacje psychologiczne. Nietzsche i jego siostra
  > tez byli zżyci ze sobą, też mieli problemy z "tą trzecią" osobą
  > między nimi (mężem Elisabeth).

  Nie znam dobrze tych relacji. O jej mężu Bernhardzie wiem tylko, że był
  antysemitą próbującym zakładać kolonie aryjskie w Ameryce Łacińskiej... i nie
  wyobrażam sobie by ze strony F. Nietzschego mogło go coś więcej łączyć ponad to,
  że był mężem Elisabeth.

  > > Czy naprawdę nie można mieć zarazem
  > > źródła i wzgórza idei i liścia ...
  >
  >
  > Ciekawy wiersz jesli dobrze rozumiem , podkreśla konflikt wielości
  > i jedności jakby dwóch przeciwstawnych aspektów bytu.

  Tak - Scand - oczywiście, to poezja, zatem Herbert zastosował dużą ilość metafor
  (np. ścieżka prawdy, las pełen niepewnych duchów). W tym wierszu podmiot
  wypowiadający opisuje ścieżkę w lesie, zupełnie zwyczajną, z korzeniami w
  poprzek i igliwiem, ścieżkę, która nie prowadzi do poznania prawdy, bo nagle się
  rozwidla, tracąc swoją jedność. Trzeba dokonać wyboru, w jakim kierunku iść.
  Podążając w prawo wybiera się drogę ku źródłu. Ścieżka staje się mroczna,
  prowadzi w coraz głębszą ciemność. Wiedzie przez nią dotyk, aż do matki
  elementów – wody. Można wtedy poznać ciemne ziarno przyczyny. Idąc w lewo,
  dochodzi się do wzgórza, z którego szczytu można widzieć las z ogólnym
  dystansem, który nie pozwala dostrzec szczegółów, takich jak liście, poziomki
  czy gałęzie... ze szczytu widać ciemną masę jednego z wielu lasów... - to
  najogólniejsza interpretacja.

  > > W rezultacie egzystencjalizm staje się pułapką, ...
  >
  > Właśnie. Sam egzystencjalizm to za mało. Najbardziej chyba tego
  > doświadczył, ze znanych mi ludzi, Edward Stachura. Jego życie
  > niespodziewanie chyba dla niego stało się "byciem-ku-smierci".
  > Co ciekawe sam Heidegger który ukuł to pojęcie dożył dość sędziwego
  > wieku. Może dlatego że pisał też eseje o mieszkaniu, zakorzenieniu i
  > technice ?

  Może... Jeśli ufać statystykom, to generalnie filozofowie - w przeciwieństwie do
  artystów... artystów życia, którzy w nim się spalają - żyją długo.
 • scand 02.04.09, 10:20
  Czy można by zatem powiedzieć że źródło jest kwintesencją jedności
  świata i jedności ze światem - jedną podstawową emocją bez części
  składowych, natomiast wyjście z lasu racjonalistycznym dystansem,
  rozwielokrotnieniem bytów na skutek emocjonalnego od nich oddalenia ?
  Co do mnie to mistycyzm zawsze uważałem za taki ruch w kierunku ku
  źródłu, racjonalizm zaś niechybnie od tego źródła oddala.
 • scand 02.04.09, 10:54
  > Nie znam dobrze tych relacji.

  To było tylko luźne skojarzenie - oczywiscie sytuacja jest zupełnie
  różna.
  Swoją drogą Nietzsche miał wyjątkowego pecha do antysemitów,
  Wagner wywarł na niego wpływ ale skłócił się z nim,
  siostra oddaliła się przez innego antysemitę,
  w końcu po jego śmierci inni antysemici uczynili go swoim
  sztandarowym teoretykiem (chociaz on tego zapewne by nie chciał).
  Zawsze nurtowało mnie ponadto pytanie czy Hitler spełniał jego
  definicję nadczłowieka ? Nietzsche zapewne chciałby żeby nie, ale..
  Juz Dostojewski przestrzegał że żywe wcielenia ideii nie
  przypominają najczęsciej ich wyidealizowanego poetycko wizerunku.
 • trebald 02.04.09, 15:24
  > Czy można by zatem powiedzieć że źródło jest kwintesencją jedności
  > świata i jedności ze światem - jedną podstawową emocją bez części
  > składowych, natomiast wyjście z lasu racjonalistycznym dystansem,
  > rozwielokrotnieniem bytów na skutek emocjonalnego od nich oddalenia ?

  Jednak zanim wróci się "do siebie", trzeba się "gdzieś" oddalić.

  > Co do mnie to mistycyzm zawsze uważałem za taki ruch w kierunku ku
  > źródłu, racjonalizm zaś niechybnie od tego źródła oddala.

  Tak. To dobra analiza... jednak po tej części jesteśmy całością i w
  rzeczywistości nic nas nie uprawnia do dokonywania takich rozgraniczeń w sobie.
  Byt nie potrzebuje żadnego uzasadnienia, po prostu istnieje. Również poza sobą
  nie znajdzie żadnych prawd. Tu obok niemożności zrealizowania własnych ideałów
  grozi człowiekowi drugie niebezpieczeństwo, w postaci egzystencji na kształt
  rzeczy, czyli po sartre'owsku "bycie w sobie". A właśnie wg. Sartre'a to, że nie
  mogąc w pełni i rzeczywiście istnieć zarazem jako "byt dla siebie", tym samym
  człowiek szuka kompensacji tej niemożności i znajduje ją w religii.

  > Zawsze nurtowało mnie ponadto pytanie czy Hitler spełniał jego
  > definicję nadczłowieka ? Nietzsche zapewne chciałby żeby nie, ale..
  > Juz Dostojewski przestrzegał że żywe wcielenia ideii nie
  > przypominają najczęsciej ich wyidealizowanego poetycko wizerunku.

  Nietzsche jest późnym i chyba ostatnim z liczących się romantyków, a wedle słów
  Camusa, i jeśli mu wierzyć, to miłośnicy epoki romantycznej hodowali w sobie
  przede wszystkim dandysa. Dostojewski ma rację... ponadto sądzę, że doskonale
  wiesz, iż ta duchowość przeciętnego człowieka - jakim mniemam, że nie tylko w
  moim odczuciu był Hitler, którego z tłumu wyróżniała jedynie skłonność do
  palenia za sobą mostów i ta siła, nie jego ale ta zewnętrzna skanalizowana w
  tłumie rzeszy, co go niosła jak na fali, dzięki której mógł spełniać ambicje
  człowieka drobnego formatu - nie powinna nigdy zostać adresatem jego przesłania.
  Ja myślę, że ideę nadczłowieka umieścić należy tam, gdzie jej miejsce: między
  innymi ideami... gdybym potrafił się modlić, modliłbym się o to, by świat
  (głównie reformatorzy społeczni) przestał poważnie traktować Hegla.
 • scand 02.04.09, 15:54
  > Jednak zanim wróci się "do siebie", trzeba się "gdzieś" oddalić.

  Otóż to. Jest to właśnie tego typu dialektyka, nieco heglowska w
  swej istocie.

  >A właśnie wg. Sartre'a to, że nie
  > mogąc w pełni i rzeczywiście istnieć zarazem jako "byt dla
  siebie", tym samym
  > człowiek szuka kompensacji tej niemożności i znajduje ją w
  religii.

  ... jako droga kompensacji wg Sartre'a chyba nie cieszyła się jego
  uznaniem, ale co w zasadzie proponował w zamian, jakiego
  rodzaju "kompensację" ?


  > Ja myślę, że ideę nadczłowieka umieścić należy tam, gdzie jej
  miejsce: między
  > innymi ideami...

  Idea wsród idei. No tak, ale idee jednak mają różną wagę. Czy byłaby
  więc to idea o dużej czy małej wadze. Wg mnie chyba jedna z mniej
  ważnych - mimo wszystko.

  > gdybym potrafił się modlić, modliłbym się o to, by świat
  > (głównie reformatorzy społeczni) przestał poważnie traktować
  Hegla.

  Hmm, dlaczego ? Hegel mimo wszystko bardzo pobudza do myślenia.
  Tym czym były symfonie Bethovena w muzyce tym były odyseje
  heglowskiego ducha w filozofii.
 • trebald 02.04.09, 19:32
  > ... jako droga kompensacji wg Sartre'a chyba nie cieszyła się jego
  > uznaniem, ale co w zasadzie proponował w zamian, jakiego
  > rodzaju "kompensację" ?

  Dla mnie najfajniejszy był Sartre na swoim początku... coś jak Kartezjusz, który
  zaczął od zwątpienia we wszystko, nawet we własne istnienie, zanim rzecz jasna
  znalazł oparcie w Bogu, który - wydedukował - nie mógł być zwodzicielem;
  podobnie Sartre zaczynał od totalnej wolności, bezkształtności, by w końcu nadać
  ludzkości kształt... kształt moralny. U Kartezjusza i Sartre intencja tego
  zabiegu jest niemal identyczna. Tak... tak już jest, że naszych przekonań
  moralnych nie przyjmujemy dlatego, iż uznamy, że są "zgodne z prawdą", lecz
  dlatego, ze doświadczamy poczucia winy, gdy nie czynimy im zadość. Jak poucza
  nas zarówno Biblia, jak Z. Freud, zdolność do poczucia winy ukształtowała
  człowieka takim, jakim go znamy. Poczucie winy nie wynika z przyznania
  słuszności takiemu czy innemu sądowi wartościującemu, nie można go też utożsamić
  ze strachem przed karą. Nie jest to też zabieg intelektualny, lecz akt
  kwestionowania własnego statusu w porządku kosmicznym. Jest to akt prawdziwie
  egzystencjalny. Nie jest to strach przed zemstą, lecz poczucie leku w obliczu
  własnego działania, które naruszyło (mimo wszystko) harmonię świata, trwoga
  naruszenia nie p r a w a, lecz t a b u. Potworność mego wykroczenia nie tylko
  mnie zagraża: zagrożony jest cały wszechświat, jakby wtrącony w chaos i
  niepewność (czytelne jest to i niespecjalnie skrywane drugie dno
  egzystencjalizmu, jednak mimo to wywołuje w mnie odruch awersji) i sądzę, że tym
  posunięciem, którym w założeniu spiął jedną klamrą wolność wraz z
  odpowiedzialnością... - nie nie skończę tego zdania, nie wyrażę explicite tego,
  co mam na myśli. Nie mam uczciwie prawa - też jestem człowiekiem i w pełni
  rozumiem ten zabieg (mimo awersji). Cóż, pewnie nie da się inaczej.

  > Hmm, dlaczego ? Hegel mimo wszystko bardzo pobudza do myślenia.
  > Tym czym były symfonie Bethovena w muzyce tym były odyseje
  > heglowskiego ducha w filozofii.

  Tak, z pewnością wink Może rzeczywiści po tych po-heglowskich doświadczeniach XX
  w. dmucham już na całkiem ostygłe.
 • scand 03.04.09, 09:31
  > Potworność mego wykroczenia nie tylko
  > mnie zagraża: zagrożony jest cały wszechświat, jakby wtrącony w
  chaos i
  > niepewność (czytelne jest to i niespecjalnie skrywane drugie dno
  > egzystencjalizmu, jednak mimo to wywołuje w mnie odruch awersji)


  Pięknie piszesz Trebaldzie, dziwię się że twojej powieści nie
  przyjeto do druku, napewno była napisana podobnie harmonijnym
  stylem. Choć sam wywód lekko przechyla sie w strone psychologizmu to
  nie da się przeciez ukryć że sa to inklinacje widoczne zarówno u
  Katezjusza jak i Sartre'a, mimo że ten drugi werbalnie się od niego
  odcinał. Sartre'a znam mimo wszystko bardziej z jego utworów
  literackich i to co jeszcze możnaby podkreślić to zetknięcie u niego
  życia ludzkiego z grozą przypadkowości.
  "Żadne gesty nie chronią" - taką frazę kiedys inspirowany Sartre'em
  wymyśliłem ( a może przyswowiłem zapomniawaszy zródła ?) dla
  podkreslenia jałowości naszych wysiłków zabezpieczającyh nas przed
  ową fundamentalną przypadkowościa zdarzeń, niekiedy dla nas
  nieoczekiwanie niekorzystnych.
  Oczywiscie do pewnego stopnia to się udaje - inaczej nasza sytuacja
  była zupełnie żałosna - ale jedynie do pewnego stopnia zawsze
  pozostaje pewien przeswit przez który mogą wślizgnąc się do naszego
  świata demony aby w nim namieszac..

  > Tak, z pewnością wink Może rzeczywiści po tych po-heglowskich
  doświadczeniach XX
  > w. dmucham już na całkiem ostygłe.

  Ja, szczerze, mówiąc lubię rozmach heglowskiej wizji, która jest
  czymś w rodzaju mistycznego racjonalizmu. Czy całkiem ten mistycyzm
  ostygł ? Tego nie jestem pewien, jako kiedyś też heglista przez
  pewien czas smile
 • trebald 05.04.09, 17:34
  > Ja, szczerze, mówiąc lubię rozmach heglowskiej wizji, która jest
  > czymś w rodzaju mistycznego racjonalizmu. Czy całkiem ten mistycyzm
  > ostygł ? Tego nie jestem pewien, jako kiedyś też heglista przez
  > pewien czas smile

  Schopenhauer twierdzi, że Hegel wykrzywia spuściznę Kanta.
  ___________________________________________________________
  kiedyś miłośnik myśli Schopenhauera w, niestety (albo stety), dość istotnym dla
  siebie okresie życia wink
 • scand 06.04.09, 10:05
  > Schopenhauer twierdzi, że Hegel wykrzywia spuściznę Kanta.

  Wg mnie Hegel stawia swoją konstrukcję, mimo wszystko, obok
  Kantowskiej więc nie można powiedzieć, że wykrzywia oryginał..
 • trebald 06.04.09, 16:45
  > > Schopenhauer twierdzi, że Hegel wykrzywia spuściznę Kanta.
  >
  > Wg mnie Hegel stawia swoją konstrukcję, mimo wszystko, obok
  > Kantowskiej więc nie można powiedzieć, że wykrzywia oryginał..

  Tak, gdzieś obok... ale spuścizna Kanta jest na tyle ważna w ciągłości myśli
  europejskiej, że jej rozgraniczenie na byt poznawalny i niepoznawalny faktycznie
  stawia niebagatelną tamę systemom absolutnym, a Heglowi szczególnie to
  rozgraniczenie wyraźnie jest nie w smak. Wierzy w tę swoją konstrukcję
  samoformującego się ducha. Cóż czyni?: ignoruje negatywny wynik filozofii Kanta,
  dostrzegłszy tę pustkę - straszną, nie przeczę, rozumiem jego zapędy,
  poniekąd... owszem, nawet ganię - którą postanowił zapełnić dogmatami, niszcząc
  pracę przeszło dwudziestu wieków z przedziwną lekkomyślnością. Kant nie miał
  odwagi na miejsce swego X postawić czegoś pozytywnego. Nie miał czy też nie
  chciał wypowiedzieć zdania, że jedyną rzeczą, która rzeczywiście "ogólnie rzecz
  biorąc" istnieje, jesteśmy my sami w sobie. Uczynił to dopiero Schopenhauer... i
  przy okazji: wydaje mi się, że logika jest teorią od ontologii węższą,(co zdaje
  się Hegel również chciałby ignorować), toteż nie może jej dostarczać racji,
  które by fundowały jej podstawy. To raczej na odwrót — samo istnienie logiki
  oraz związanej z nią możliwości posługiwania się pojęciami wymaga uzasadnień
  ontologicznych. Ale to mi tak tylko na marginesie przyszło do głowy... ponadto
  niewiele mam nic przeciw epoce romantycznej.

  Pozdrawiam. • scand 07.04.09, 09:35
  Hegel to przypadek skrajny, on chyba wierzył że jest prorokiem Ducha
  którego przepowiadał - głosem pierwszym z najpierwszych. Swoją
  katedrę budował jakby w natchnieniu, podczas gdy budowla Kanta ( na
  którą tez z pewnościa spoglądał od czasu do czasu) była budowana z
  metodycznoscią doswiadczonych planistów.
  O ile Kant liczył zapewne że jego budowla przetrwa wieki o tyle
  Hegel nawet będąc głosem Rozumu, mógł przeczuwac że wszystko to co
  stworzył będzie dialektycznie poddane zaprzeczeniu, bo taka jest
  przecież logika jego samoniszczącego mechanizmu dziejów. Na to
  jednak świadomie już nie chciał przystac i wierzył w cel ostateczny
  który nieco wypaczył jego poczatkową potężną wizję.


  > To raczej na odwrót — samo istnienie logiki
  > oraz związanej z nią możliwości posługiwania się pojęciami wymaga
  uzasadnień
  > ontologicznych.


  Wspomniałem już wczesniej o audycji w TOK FM. Jak się wydaje logika
  bierze swoje zródło ze specyficznych własciwości naszych sieci
  neuronowych. Jest to prostu jedyna nasza możliwośc myślenia
  ugruntowana w strukturze ... hmm , czego ? materii ?
  Neurony lustrzane ... cała nasza sieć imituje świat oddzielając nas
  raz na zawsze od jego bezpośredniości.
  Fascynujące byłoby wyobrazić sobie strukturę inaczej zbudowaną a
  więc i zdolną do innego typu myślenia - tylko jak, skoro właśnie
  jestesmy tak zbudowani aby iśc w okreslonym kierunku ?
  Myslę jednak ze ta nasza struktura szykuje nam w przyszłości jeszcze
  niejedną niespodziankę..
 • scand 07.04.09, 11:32
  >wydaje mi się, że logika jest teorią od ontologii węższą,(co zdaje
  > się Hegel również chciałby ignorować), toteż nie może jej
  dostarczać racji,
  > które by fundowały jej podstawy. To raczej na odwrót — samo
  istnienie logiki
  > oraz związanej z nią możliwości posługiwania się pojęciami wymaga
  uzasadnień
  > ontologicznych.

  Zastanawiałem się jak uzasadnić Twoją tezę, czy nie jest to jedno z
  tych zdań które możemy przyjąć lub nie i dopiero po konsekwencjach
  zobaczyć czy nasz pierwszy krok był właściwy - czy wchodzimy w
  bagno, przepaśc a może na kwiecistą łąkę ( w sumie więc nic więcej
  jak pragmatyzm). Z pomocą samej logiki człowiek by nie zaszedł poza
  logiczny krąg, byt zaś często zawiera zdarzenia nielogiczne z
  których zakończenie zwane śmiercia jest najmniej logiczne.
  Jak do nich przejśc od strony bytu logicznego ? Poprzez proste
  zaprzeczenie ?
  Z drugiej strony postulat czystej logiki jest w praktyce niemożliwy
  do spełnienia chociaż w zapisie może wyglądać na możliwe . Zapis
  odziera jednak myśl z jej niewidocznej otoczki, która jest czymś w
  rodzaju jakby potencjalnego pola przyciągania/odpychania którego
  efekt widoczny jest tylko w naturze, a którego ślad jest może posród
  nieswiadomosci, ale nie swiadomości. W ogole watpię czy wszystko
  realne daje się sprowadzic do świadomości a logika jest tego jakby
  próbą więc przeczy tej podstawowej (czy prawdziwej?) tezie.
  Zostają więc same atomy, ale wypreparowane niczym eksponaty
  wypchanych zwierzat, które może badac i klasyfikowac niczym żywe
  ale jednak róznica jest zasadnicza. Tak, logika to operowanie na JUŻ
  unieruchomionym, ( dzięki temu jej obiekty są tak świetnie
  manipulowalne).

 • trebald 07.04.09, 17:33
  Trafiasz w sedno, bez pudła smile Nurtuje, oj jak mnie nurtuje, gdzie takowe
  uzasadnienia leżą? Jakie doświadczenia — jeśli w ogóle takie istnieją —
  umożliwiają logiczne łączenie jednych pojęć z drugimi?
 • scand 08.04.09, 10:16
  Myslę że najlepszym sprawdzianem logiki jest to że działa.
  A więc znów pragmatyzm. Wewnetrznie uzasadnia ją jednak neuronalna
  budowa naszego mózgu bo nueurony działają nieco podobnie jak tzw.
  bramki logiczne.
 • trebald 08.04.09, 22:03
  > Myslę że najlepszym sprawdzianem logiki jest to że działa.
  > A więc znów pragmatyzm. Wewnetrznie uzasadnia ją jednak neuronalna
  > budowa naszego mózgu bo nueurony działają nieco podobnie jak tzw.
  > bramki logiczne.

  Zamykasz problem, zamykasz, zamykasz, zamy.., pośpiesznie. Po łebkach? po
  łebkach, po łebkach... pac!
  Pac, pac... pac!!! - Jakżeby nie miało działać, kiedy właśnie myślenie leży po
  stronie idealnej?
 • scand 09.04.09, 10:05
  Hmm, dlaczego uważasz że "zamykam problem" ? Dla mnie żaden problem
  nie jest zamkniety..
 • scand 09.04.09, 10:57
  Myślę że jeszcze będziemy kontynuowac dyskusję problemu po świętach
  (ja na razie zmykam)
  wszystkim forumowiczom życzę aby nabrali sił przez swięta do
  dalszych owocnych dyskusji smile

  Scand
 • trebald 09.04.09, 16:42
  > Hmm, dlaczego uważasz że "zamykam problem" ? Dla mnie żaden problem
  > nie jest zamkniety..

  Wybacz mi to roztargnienie, ubiegłego wieczoru pomyślałem o Platonie: ojciec
  pragmatystów - zapewne coś w tym jest, z myśli tej ani myślę się wycofać lecz
  pewnie na skutek zmęczenia przedświątecznymi porządkami wówczas nie wyraziłem
  się dość jednoznacznie. Spróbuję (choć czeka mnie jeszcze ogrom prac związanych
  ze świętami, więc za skutek nie ręczę): mnie nie interesuje ideał, jako taki...
  interesuje mnie, czy w jego twardym jak granitowa skała bloku istnieje jakaś
  pora, rysa, bądź szczelina dająca możliwość wejrzenia w rzeczywistość. Wiem...
  może to całkiem idiotyczne, może świat jest po prostu takim, jakim jest, bez
  żadnych problemów, a cała filozoficzna problematyka złudą paru schizoidów
  narzuconą całej ludzkości przez jakąś piekielną sugestię. Może życiowy pogląd,
  pogląd codziennego dnia, jest prawdą, może właśnie tak jest, jak się nam w
  normalnym nastawieniu na świat wydaje, a wszystkie metafizyczne zagadnienia
  można psychologicznie bez reszty wytłumaczyć jako "stan dusz" tego właśnie
  gatunku zwierząt, na tej właśnie planecie: przy pewnym rozwoju kory mózgowej
  muszą powstać takie zagadnienia, ale to wcale nie dowodzi ich realności... Fakt,
  idą święta. Pojutrze trzeba jaja poświęcić wink

  Wesołych świąt. • scand 30.04.09, 08:56
  > Wiem...
  > może to całkiem idiotyczne, może świat jest po prostu takim, jakim
  jest, bez
  > żadnych problemów, a cała filozoficzna problematyka złudą paru
  schizoidów
  > narzuconą całej ludzkości przez jakąś piekielną sugestię.

  Tego typu podejście byłoby redukcjonizmem psychologicznym.
  Psychologia ze swoją zmiennością nie zasługuje, jak dotychczas, żeby
  byc wzorcem wszystkiego. Ostatnio słyszałem ciekawe uzasadnienie (
  własciwie chyba to żart feministyczny , bo trudno uwierzyć że ktos
  na powaznie sformułował te myśl) dlaczego w fizyce lepiej jest
  rozwinięta teoria ciała sztywnego niż cieczy. Wszystkiemu winni
  są .. mężczyzni ze swoimi zainteresowaniami - gdyby kobiety
  zajmowały się fizyką ( a któż im broni ? ) dominowałaba ..fizyka
  cieczy smile)
  Oto redukcjonizm psychologiczny sprowadzony do absurdu.

  Weekendowo pozdrawiam

  Scand
 • scand 02.03.11, 09:40
  > Zamykasz problem, zamykasz, zamykasz, zamy.., pośpiesznie.

  I znów przeciwieństwa...te właśnie otwierają problem zdawałoby się zamknięty.
  Wieczny oddech..
 • scand 25.03.10, 12:32
  > Nie mam bladego pojęcia, najmniejszego przeczucia kim/czym/czy w ogóle jest Bóg ..

  Oto moje małe przeczucie...
  Czymś odległym niczym Słońce,
  ale i bliskim bo dającym światło.
  Poznanie twarzą w twarz jest niemożliwością
  tak jak nie można patrzeć w Słońce nie oślepnąwszy.
  Widzimy więc tylko światło odbite albo poprzez grubą przesłonę.
  Stąd wnioskujemy o źródle.
 • zbigniew31 05.04.09, 20:46
  scand napisał:

  > ***
  >
  > Co do cienia jeżeli ktoś mógłby "zobaczyć" Boga to tylko poprzez
  > jego cień i to rzutowany z przestrzeni o nieznanej nam liczbie
  > wymiarów.
  > Co zatem jest cieniem Boga w naszej ograniczonej przestrzeni 3
  > wymiarów ?
  >


  Dobrym tropem opisu możliwosci wyobraźni wydaje się egzystencjalizm , nieustannie mam bowiem kompletne poczucie (może lepiej przeczucie) siebie na podstawie zawsze niekompletnych informacji . Cienie tego co było mieszając się Tu z pragnieniem tego , co może być . Właśnie to miejsce 'Tu' jest fascynujące , bo chociaż rzutuje cień jest kompletnie nie_do_opisania teraz , kiedy jestem też pewien Tu jestestwa .
  Nie mogę powiedzieć co jest cieniem Boga , ale mogę na pewno powiedzieć jak w egzystencjalizmie -cień rzutuje tajemnica , której mamy przeczucie zapewniające o realizmie ...
 • zbigniew31 05.04.09, 21:24

  dodam jeszcze:
  tajemnica nie tylko rzutuje cień w postaci tego , co poznane , ale też jako
  zawsze tajemnicze 'Tu' i z przyszłości - jest kontrastem pozwalającym zaistnieć
  cieniom .
 • scand 06.04.09, 10:02
  Podobno wyobraźnia działa intensywniej gdy czegośc oczekujemy, ale
  to czego oczekujemy jest nieokreślone. Na podstawie cienia w nocy
  wyobrażamy sobie niebezpieczeństwo, wygnieciony liśc w lesie
  przypomina borowika w czasie grzybobrania - nie można więc oddzielic
  naszego oczekiwania od bytu który w nas narasta poprzez oczekiwanie..
 • zbigniew31 06.04.09, 19:04

  Pisałem w kontekście tytułowego posta mając na myśli możliwość wizualizacji w przestrzeni brył geometrycznych i właśnie w egzystencji człowieka daje się zaobserwować takie zjawisko , gdzie wizualizacja przedstawia coś bardziej zaawansowanego niż tylko bryłę . Mamy tu do czynienia nie tylko z wyobrażeniem własnego ciała , które czujemy w każdym wymiarze jednocześnie , ale również w jednym syntetycznym ujęciu konkludujemy charakter , swoją osobę , przy okazji zachowując element tajemnicy . Konkluzja jakiej dokonujemy na swój temat z względy na tajemnicę musi zawierać błąd , a jednak mimo to wcale nie tracimy na własnej realności . Ba , ten element niedookreślony w rzeczywistości wokół nawet wzmacnia realizm , jesteśmy bowiem pewni ,że mamy do czynienia nie z własną przewidywalną imaginacją , ale z czymś obcym , nieprzewidywalnym , rzeczywistym ..
 • scand 07.04.09, 09:39
  To prawda. Tak naprawdę to zapomnieliśmy juz jak odkrywalismy
  wymiary będąc małym dzieckiem i eksperymentując z przestrzenią i
  naszym ciałem.
  Może gdyby eksperyment był inaczej przeprowadzony nasza struktura
  przestrzeni byłaby inna ( jaka, ciekawe, jest dla np. delfinów ?).
  Oczywiscie swiadomość i jej pamięc przychodzi później więc musimy
  przyjąć tę jedyna możliwość jaka wypracowalismy w bycie
  bezrefleksyjnym.
 • s-orbona 12.05.11, 09:41
  Nie, to się dzieje tylko dla nich -> ich wyobraźnia jest inna, może lepsza - kto wie. Nie ma w tym nic mistycznego.
  --
  _...
  A

  B
 • scand 03.12.11, 11:16
  > Nie ma w tym nic mistycznego.

  A cóż jest bardziej mistyczne - odczuć obecność Boga jako coś definitywnie abstrakcyjnego czy też
  słyszeć "głos Boga" jako ten Abraham/Mojżesz ? wink
 • bhagawadgita 23.02.12, 23:48
  trebald napisał:

  > Niektórzy matematycy twierdzą, że mogą sobie wizualnie wyobrazić przedmioty w
  > przestrzeni czterowymiarowej: czy nie są w tym podobni do mistyków?

  A co rozumiesz przez słowo "mistyk"?
  --
  Bhagawadgita | Cytaty z Bhagawadgity
 • witekjs 25.02.12, 11:22
  bhagawadgita napisał:

  > trebald napisał:
  >
  > > Niektórzy matematycy twierdzą, że mogą sobie wizualnie wyobrazić przedmio
  > ty w
  > > przestrzeni czterowymiarowej: czy nie są w tym podobni do mistyków?
  >
  > A co rozumiesz przez słowo "mistyk"?

  Myślę, że większość z nas wie tyle, ile można przeczytać w słowniku i Wikipedii.

  www.slownik-online.pl/kopalinski/AA0809A535F71C3FC12565DB0056F7B6.php
  pl.wikipedia.org/wiki/Mistycyzm
  Oczywiście są dostępne w Google inne teksty, stricte religijne.
 • scand 02.06.12, 18:01
  Google wskaże nam dziś drogę do ... mistycyzmu. Bo jak inaczej ogarnąć ten ocean linków jak nie mistycznie ?
 • scand 17.04.13, 18:14
  Ostatnio kupiłem książkę Leszka Kołakowskiego o mistycyzmie. Mam nadzieję że ją kiedyś przeczytam wink

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka