Dodaj do ulubionych

sprawa chodników

24.01.08, 23:07
Witam!

Chciałbym odnieść się do poruszanej na formum wielokrotnie chodników
w Józefosławiu i Julianowie.

Chciałbym zaznaczyć, wbrew niektórym opiniom, iż gmina ma
zarezerwowane pieniądze na wykup gruntów w budżecie na 2008 rok. Nie
są one wprawdzie zapisane imiennie na jakie drogi są przeznaczone,
ale są i jeśli pojawi się możliwość będzą uruchomione.

Głównym powodem braku chodników są problemy z wykupami, a te nie
wynikają z braku pieniędzy, ale z racji, iż właściciele gruntów
niechętnie zgadzają się je sprzedać. Wywłaszczenie jest zaś
procedurą długą i skomplikowaną.

Np. przebudowa ul. Julianowskiej wraz z budową na niej chodników
mogłaby się rozpocząć już dawno (UE współfinansuje tą inwestycję)
gdyby tylko kilkunastu właścicieli działek wzdłóż drogi zgodziłoby
się na wykupy ale mimo próźb urzędników a nawet przedstwicieli
Społecznego Komitetu rozbudowy infrastruktury nie zgodzili się.

Sam byłem wnioskodawcą dokończenia twardej nawierzchni na ul.
Ogrodowei i Wilanowskiej w obecnym kształcie. Gdybyśmy mieli czekać
z utwardzeniem tych dróg na wykupy, które umożliwią budowę chodników
nadal jeździlibyśmy po błotnistych wybojach. Było to od początku
postrzegane tylko jako rozwiązanie tymczasowe do czasu zakończenia
wykupów.

Dobrze, iż podnoszone są te kwestie na forum i dobrze, iż
Stowarzyszenie Nasz Józefosław i Julianów podnosi tą kwestię. Mam
nadzieje iż oprócz lobbowania w tej sprawie w Gminie będzie również
pomagać w przekonywaniu właścicieli gruntów by zgadzali się na
niezbędne wykupy.

Pozdrawiam!
Michał Szweycer
Radny Gminy Piaseczno
Edytor zaawansowany
 • ogarnatropie 25.01.08, 01:18
  Protokół
  z 14 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
  z dnia 17.10.2007r

  Pkt.4.
  Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami
  przedstawił z-ca Burmistrza P. Bogdan Temoszczuk (patrz poniżej).

  Pkt.5.
  Zgłaszanie wniosków i interpelacji:
  Pan Andrzej Hubl wnioskował o:
  • niezwłoczne wykonanie remontu ul. Julianowskiej, przed zimą
  br.
  • wykonanie naprawy jezdni skrzyżowania ul. Julianowskiej z
  Okulickiego oraz niezwłoczne wyrównanie polnej drogi ul. Feniksa w
  Józefosławiu;
  • właściwe naniesienie znaków poziomych wyjazdu z ul. Geodetów
  na ul. Puławską oraz wydłużenie fazy zielonego światła dla ul.
  Geodetów;
  • informację w sprawie planowanych działaniach mających na
  celu zapewnienie bezpieczeństwa dojścia i powrotu dzieci ze szkoły w
  Józefosławiu, ze względu na zły stan komunikacji w tym rejonie.

  Pan Michał Szweycer złożył interpelację w sprawie przebudowy ul.
  Julianowskiej, dalszego finansowania z funduszu spójności także
  terminu realizacji inwestycji. Zapytał o przewidywany terminu budowy
  kanalizacji i twardej nawierzchni na ulicy Osiedlowej w Józefosławiu.

  (www.bip.piaseczno.eu/images/stories/interpelacje/14_sesja/paz
  dziernik.PDF)

  SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA MIASTA
  I GMINY PIASECZNO
  za okres od 19.09.07r do 17.10.07r

  16. Na posiedzeniach Kierownictwa były omawiane bieżące sprawy,
  w tym m.in.

   omówiono w skrócie program utrzymania ul. Julianowskiej z
  uwagi na planowane uruchomienie zespołu szkól na ul. Kameralnej. W
  ramach to programu należy wykonać minimum prac interwencyjnych, a
  więc:
  - utwardzić tłuczniem pobocze wzdłuż całej ulicy Julianowskiej
  na odcinku od skrzyżowania Okulickiego/Julianowskiej do linii
  kolejowej tak, aby umożliwić bezpieczne przejście pieszym,
  - w ramach tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy
  rozważyć należy możliwość zorganizowania oznakowanych przejść dla
  pieszych co najmniej w 3 miejscach na ul. Julianowskiej.
  - koniecznie wprowadzić zakaz zatrzymywania się wzdłuż ul.
  Julianowskiej i wprowadzić znak "Uwaga! Piesi".
  Ustalono, że w miejscach gdzie jest to niezbędne przy ul
  Julianowskiej umieszczenie odpowiednich znaków, utwardzenie pobocze
  destruktem asfaltowym i dokonanie oznakowań przejść pieszych ( żółte
  pasy przejścia) na czas tymczasowej organizacji ruchu.

  ADK. 0055-12/07 (kadencja 2006-2010)
 • velvet31 25.01.08, 10:10
  Pragnę zwrócić uwagę,że nie wszystkoe dzieci mieszkają na
  Julianowskiej. Co z bezpieczeństwem tych mieszkających na
  Wilanowskiej i innych w dół w stronę Puławskej- one będą musiały
  przejść Wilanowską
 • jania55 25.01.08, 19:28
  No, dobrze, Ogarnatropie, a gdzie to wszystko jest? Byłeś,
  widziałeś? Ja patrzę codziennie i jakoś nie widzę... Może do 29 -
  go /do spotkania z władzami o godz. 18.00 w szkole/ coś przybędzie.
  Może doczekamy się cudu? :))
 • krzzaw 25.01.08, 19:46
  Velvet 31 napisał
  >Pragnę zwrócić uwagę,że nie wszystkoe dzieci mieszkają na
  >Julianowskiej. Co z bezpieczeństwem tych mieszkających na
  >Wilanowskiej i innych w dół w stronę Puławskej- one będą musiały
  >przejść Wilanowską

  Oczywiście, że nie wszystkie, ale MY rodzice mieszkający wzdłuż
  Julianowskiej potrafiliśmy się skrzyknąć i
  systematycznie "połaskotać" gminę.
  Podobnie dzieci nie dotrą i z innych miejsc Józka, Julka i północy
  Piaseczna, bo nie tylko nie ma chodników, ale nie ma NIC. Ulice w
  Jóżku z zachodu na wschód to.... Geodetów na granicy z P-nem oraz
  droga wzdłuż lasu kabackiego - na granicy z gminą K-J i Warszawą. A
  po środku Józka NIC!
  Dlatego niech się mieszkańcy Józka mieszkający przy WIlanowskiej,
  Ogrodowej, czy innej też zaczną systematycznie "łaskotać" gminę.
  My systematycznie robimy to od ponad 3 lat...

  A odnośnie artykułu w Kurierze - zapomniano (pisząc o Julianowskiej)
  o dziurach a także pisząc o autobusie - gimbusie zapomniano napisać,
  że warto "połaskotać" ZTM i gminę, aby jak najszybciej w naszych
  okolicach ruszyła siedemsetka. Na razie bowiem są pisma z gminy, że
  ma się pojawić "czerwony autobus"... ale kiedy konkretnie?
 • ogarnatropie 25.01.08, 21:23
  Uchwała Nr 287/XII/2007
  Rady Miejskiej w Piasecznie
  z dnia 29.08.2007r
  w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.

  Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 62 ust. 3 i ust. 5b
  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
  r., Nr 256, poz, 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
  r., Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1

  1. Zakłada się z dniem 1 września 2007 r. Zespół Szkół
  Publicznych w Józefosławiu zwany dalej „Zespołem”.
  2. W skład Zespołu od dnia jego założenia wchodzą:
  a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Józefosławiu , ul. Kameralna
  11, wraz z Filią mieszczącą się przy ul. Nefrytowej 5
  b) Publiczne Gimnazjum w Józefosławiu, ul. Kameralna 11,


  § 2

  Siedzibą Zespołu jest budynek w Józefosławiu, ul. Kameralna 11.

  § 3

  Obwody szkół wchodzących w skład Zespołu, stanowią załaczniki nr 1 i
  2 do niniejszej uchwały. Obwody te określone zostały w:
  a) załączniku nr 1 do uchwały nr 137/VII/2007 Rady Miejskiej w
  Piasecznie z dnia 14marca 2007 r. w sprawie założenia Publicznej
  Szkoły Podstawowej w Józefosławiu,
  b) załączniku nr 1 do uchwały nr 138/VII/2007 Rady Miejskiej w
  Piasecznie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie założenia Publicznego
  Gimnazjum w Józefosławiu.  Załącznik nr 1i 2


  Obwód szkoły

  Szkoła Podstawowa w Józefosławiu
  05 – 500 Piaseczno ul Kameralna

  Gimnazjum w Józefosławiu
  05 – 500 Piaseczno ul Kameralna 11  granica płn. – granicą z gminą Lesznowola, Ursynów, ul. Wiejską, ul
  Przepiórki i jej przedłużeniem do skraju Lasu Kabackiego, i dalej
  ul. Działkową i granicą gminy z gminą Konstancin – Jeziorna
  granica wsch. - granicą gminy z gminą Konstancin – Jeziorna do
  torów, a następnie ul. Bażancią do ul Urbanistów
  granica płd. – ul Urbanistów, następnie torami kolejowymi do ul
  Puławskiej
  granica zach. – wzdłuż ul Puławskiej do granicy gminy.

  Spis ulic w obwodzie:

  Piaseczno – Agatowa, Alabastrowa, Berylowa, Brylantowa, Bursztynowa,
  Chabrów, Cyrkonii, Diamentowa, Energetyczna, Frezji, Geodetów,
  Granitowa, Jantarowa, Jaspisowa, Julianowska, Kineskopowa, Konwalii,
  Koralowa, Kosodrzewiny, Malachitowa, Marmurowa, Nefrytowa, Onyksowa,
  Opalowa, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Tulipanów,
  Turkusowa, Wiśniowa,
  Józefosław – Alaski, Aleja Bzów, Cyprysowa, Cyranowa, Cytrusowa,
  Drozda, Działkowa, Dzikiej Róży, Dźwiękowa, Feniksa, Geodetów,
  Grzybowa, Julianowska, Jutrzenki, Jowisza, Kameralna, Kanadyjska,
  Komety, Krokusowa, Krótka, Księżycowa, Kuropatwy, Kwadratowa,
  Kwitnącej Wiśni, Letniskowa, Londyńska, Magnolii, Migdałowa,
  Mieczników, Miodowa, Mirabelki, Mlecznej Drogi, Montrealska, Nad
  Strumykiem, Narcyzów, Niagary, Ogrodowa, Osiedlowa, Ottawy,
  Pachnącego Groszku, Pastelowa, Przepiórki, Radnych, Rajskiej
  Jabłoni, Rosiczki, Sasanki, Saturna, Słoneczny Sad, Spacerowa,
  Storczyków, Śniegliczki, Urocza, Wakacyjna, Wiejska, Wilanowska,
  XXI Wieku, Winorośli, Zielone Ogrody, Zorzy Polarnej, Żwirowa,
  Julianów – Bajkowa, Bażancia, Czajki, Elfów, Guliwera, Jaskółki,
  Jemiołuszki, Kolorowych Snów, Kombatantów, Kopciuszka, Krasnoludków,
  Królowej Śniegu, Leszczynowy Zaułek, Skrzatów, Srebrnych Świerków,
  Sybiraków, Urbanistów, Zięby,
  Złotej Jabłoni, Złotej Rybki,

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.