• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

sprawa chodników

 • 24.01.08, 23:07
  Witam!

  Chciałbym odnieść się do poruszanej na formum wielokrotnie chodników
  w Józefosławiu i Julianowie.

  Chciałbym zaznaczyć, wbrew niektórym opiniom, iż gmina ma
  zarezerwowane pieniądze na wykup gruntów w budżecie na 2008 rok. Nie
  są one wprawdzie zapisane imiennie na jakie drogi są przeznaczone,
  ale są i jeśli pojawi się możliwość będzą uruchomione.

  Głównym powodem braku chodników są problemy z wykupami, a te nie
  wynikają z braku pieniędzy, ale z racji, iż właściciele gruntów
  niechętnie zgadzają się je sprzedać. Wywłaszczenie jest zaś
  procedurą długą i skomplikowaną.

  Np. przebudowa ul. Julianowskiej wraz z budową na niej chodników
  mogłaby się rozpocząć już dawno (UE współfinansuje tą inwestycję)
  gdyby tylko kilkunastu właścicieli działek wzdłóż drogi zgodziłoby
  się na wykupy ale mimo próźb urzędników a nawet przedstwicieli
  Społecznego Komitetu rozbudowy infrastruktury nie zgodzili się.

  Sam byłem wnioskodawcą dokończenia twardej nawierzchni na ul.
  Ogrodowei i Wilanowskiej w obecnym kształcie. Gdybyśmy mieli czekać
  z utwardzeniem tych dróg na wykupy, które umożliwią budowę chodników
  nadal jeździlibyśmy po błotnistych wybojach. Było to od początku
  postrzegane tylko jako rozwiązanie tymczasowe do czasu zakończenia
  wykupów.

  Dobrze, iż podnoszone są te kwestie na forum i dobrze, iż
  Stowarzyszenie Nasz Józefosław i Julianów podnosi tą kwestię. Mam
  nadzieje iż oprócz lobbowania w tej sprawie w Gminie będzie również
  pomagać w przekonywaniu właścicieli gruntów by zgadzali się na
  niezbędne wykupy.

  Pozdrawiam!
  Michał Szweycer
  Radny Gminy Piaseczno
  Edytor zaawansowany
  • 25.01.08, 01:18
   Protokół
   z 14 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
   z dnia 17.10.2007r

   Pkt.4.
   Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami
   przedstawił z-ca Burmistrza P. Bogdan Temoszczuk (patrz poniżej).

   Pkt.5.
   Zgłaszanie wniosków i interpelacji:
   Pan Andrzej Hubl wnioskował o:
   • niezwłoczne wykonanie remontu ul. Julianowskiej, przed zimą
   br.
   • wykonanie naprawy jezdni skrzyżowania ul. Julianowskiej z
   Okulickiego oraz niezwłoczne wyrównanie polnej drogi ul. Feniksa w
   Józefosławiu;
   • właściwe naniesienie znaków poziomych wyjazdu z ul. Geodetów
   na ul. Puławską oraz wydłużenie fazy zielonego światła dla ul.
   Geodetów;
   • informację w sprawie planowanych działaniach mających na
   celu zapewnienie bezpieczeństwa dojścia i powrotu dzieci ze szkoły w
   Józefosławiu, ze względu na zły stan komunikacji w tym rejonie.

   Pan Michał Szweycer złożył interpelację w sprawie przebudowy ul.
   Julianowskiej, dalszego finansowania z funduszu spójności także
   terminu realizacji inwestycji. Zapytał o przewidywany terminu budowy
   kanalizacji i twardej nawierzchni na ulicy Osiedlowej w Józefosławiu.

   (www.bip.piaseczno.eu/images/stories/interpelacje/14_sesja/paz
   dziernik.PDF)

   SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA MIASTA
   I GMINY PIASECZNO
   za okres od 19.09.07r do 17.10.07r

   16. Na posiedzeniach Kierownictwa były omawiane bieżące sprawy,
   w tym m.in.

    omówiono w skrócie program utrzymania ul. Julianowskiej z
   uwagi na planowane uruchomienie zespołu szkól na ul. Kameralnej. W
   ramach to programu należy wykonać minimum prac interwencyjnych, a
   więc:
   - utwardzić tłuczniem pobocze wzdłuż całej ulicy Julianowskiej
   na odcinku od skrzyżowania Okulickiego/Julianowskiej do linii
   kolejowej tak, aby umożliwić bezpieczne przejście pieszym,
   - w ramach tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy
   rozważyć należy możliwość zorganizowania oznakowanych przejść dla
   pieszych co najmniej w 3 miejscach na ul. Julianowskiej.
   - koniecznie wprowadzić zakaz zatrzymywania się wzdłuż ul.
   Julianowskiej i wprowadzić znak "Uwaga! Piesi".
   Ustalono, że w miejscach gdzie jest to niezbędne przy ul
   Julianowskiej umieszczenie odpowiednich znaków, utwardzenie pobocze
   destruktem asfaltowym i dokonanie oznakowań przejść pieszych ( żółte
   pasy przejścia) na czas tymczasowej organizacji ruchu.

   ADK. 0055-12/07 (kadencja 2006-2010)
   • 25.01.08, 10:10
    Pragnę zwrócić uwagę,że nie wszystkoe dzieci mieszkają na
    Julianowskiej. Co z bezpieczeństwem tych mieszkających na
    Wilanowskiej i innych w dół w stronę Puławskej- one będą musiały
    przejść Wilanowską
    • 25.01.08, 19:28
     No, dobrze, Ogarnatropie, a gdzie to wszystko jest? Byłeś,
     widziałeś? Ja patrzę codziennie i jakoś nie widzę... Może do 29 -
     go /do spotkania z władzami o godz. 18.00 w szkole/ coś przybędzie.
     Może doczekamy się cudu? :))
     • 25.01.08, 19:33
      • 25.01.08, 19:46
       Velvet 31 napisał
       >Pragnę zwrócić uwagę,że nie wszystkoe dzieci mieszkają na
       >Julianowskiej. Co z bezpieczeństwem tych mieszkających na
       >Wilanowskiej i innych w dół w stronę Puławskej- one będą musiały
       >przejść Wilanowską

       Oczywiście, że nie wszystkie, ale MY rodzice mieszkający wzdłuż
       Julianowskiej potrafiliśmy się skrzyknąć i
       systematycznie "połaskotać" gminę.
       Podobnie dzieci nie dotrą i z innych miejsc Józka, Julka i północy
       Piaseczna, bo nie tylko nie ma chodników, ale nie ma NIC. Ulice w
       Jóżku z zachodu na wschód to.... Geodetów na granicy z P-nem oraz
       droga wzdłuż lasu kabackiego - na granicy z gminą K-J i Warszawą. A
       po środku Józka NIC!
       Dlatego niech się mieszkańcy Józka mieszkający przy WIlanowskiej,
       Ogrodowej, czy innej też zaczną systematycznie "łaskotać" gminę.
       My systematycznie robimy to od ponad 3 lat...

       A odnośnie artykułu w Kurierze - zapomniano (pisząc o Julianowskiej)
       o dziurach a także pisząc o autobusie - gimbusie zapomniano napisać,
       że warto "połaskotać" ZTM i gminę, aby jak najszybciej w naszych
       okolicach ruszyła siedemsetka. Na razie bowiem są pisma z gminy, że
       ma się pojawić "czerwony autobus"... ale kiedy konkretnie?
   • 25.01.08, 21:23
    Uchwała Nr 287/XII/2007
    Rady Miejskiej w Piasecznie
    z dnia 29.08.2007r
    w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.

    Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 62 ust. 3 i ust. 5b
    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
    r., Nr 256, poz, 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
    r., Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

    § 1

    1. Zakłada się z dniem 1 września 2007 r. Zespół Szkół
    Publicznych w Józefosławiu zwany dalej „Zespołem”.
    2. W skład Zespołu od dnia jego założenia wchodzą:
    a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Józefosławiu , ul. Kameralna
    11, wraz z Filią mieszczącą się przy ul. Nefrytowej 5
    b) Publiczne Gimnazjum w Józefosławiu, ul. Kameralna 11,


    § 2

    Siedzibą Zespołu jest budynek w Józefosławiu, ul. Kameralna 11.

    § 3

    Obwody szkół wchodzących w skład Zespołu, stanowią załaczniki nr 1 i
    2 do niniejszej uchwały. Obwody te określone zostały w:
    a) załączniku nr 1 do uchwały nr 137/VII/2007 Rady Miejskiej w
    Piasecznie z dnia 14marca 2007 r. w sprawie założenia Publicznej
    Szkoły Podstawowej w Józefosławiu,
    b) załączniku nr 1 do uchwały nr 138/VII/2007 Rady Miejskiej w
    Piasecznie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie założenia Publicznego
    Gimnazjum w Józefosławiu.    Załącznik nr 1i 2


    Obwód szkoły

    Szkoła Podstawowa w Józefosławiu
    05 – 500 Piaseczno ul Kameralna

    Gimnazjum w Józefosławiu
    05 – 500 Piaseczno ul Kameralna 11    granica płn. – granicą z gminą Lesznowola, Ursynów, ul. Wiejską, ul
    Przepiórki i jej przedłużeniem do skraju Lasu Kabackiego, i dalej
    ul. Działkową i granicą gminy z gminą Konstancin – Jeziorna
    granica wsch. - granicą gminy z gminą Konstancin – Jeziorna do
    torów, a następnie ul. Bażancią do ul Urbanistów
    granica płd. – ul Urbanistów, następnie torami kolejowymi do ul
    Puławskiej
    granica zach. – wzdłuż ul Puławskiej do granicy gminy.

    Spis ulic w obwodzie:

    Piaseczno – Agatowa, Alabastrowa, Berylowa, Brylantowa, Bursztynowa,
    Chabrów, Cyrkonii, Diamentowa, Energetyczna, Frezji, Geodetów,
    Granitowa, Jantarowa, Jaspisowa, Julianowska, Kineskopowa, Konwalii,
    Koralowa, Kosodrzewiny, Malachitowa, Marmurowa, Nefrytowa, Onyksowa,
    Opalowa, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Tulipanów,
    Turkusowa, Wiśniowa,
    Józefosław – Alaski, Aleja Bzów, Cyprysowa, Cyranowa, Cytrusowa,
    Drozda, Działkowa, Dzikiej Róży, Dźwiękowa, Feniksa, Geodetów,
    Grzybowa, Julianowska, Jutrzenki, Jowisza, Kameralna, Kanadyjska,
    Komety, Krokusowa, Krótka, Księżycowa, Kuropatwy, Kwadratowa,
    Kwitnącej Wiśni, Letniskowa, Londyńska, Magnolii, Migdałowa,
    Mieczników, Miodowa, Mirabelki, Mlecznej Drogi, Montrealska, Nad
    Strumykiem, Narcyzów, Niagary, Ogrodowa, Osiedlowa, Ottawy,
    Pachnącego Groszku, Pastelowa, Przepiórki, Radnych, Rajskiej
    Jabłoni, Rosiczki, Sasanki, Saturna, Słoneczny Sad, Spacerowa,
    Storczyków, Śniegliczki, Urocza, Wakacyjna, Wiejska, Wilanowska,
    XXI Wieku, Winorośli, Zielone Ogrody, Zorzy Polarnej, Żwirowa,
    Julianów – Bajkowa, Bażancia, Czajki, Elfów, Guliwera, Jaskółki,
    Jemiołuszki, Kolorowych Snów, Kombatantów, Kopciuszka, Krasnoludków,
    Królowej Śniegu, Leszczynowy Zaułek, Skrzatów, Srebrnych Świerków,
    Sybiraków, Urbanistów, Zięby,
    Złotej Jabłoni, Złotej Rybki,
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.