Dodaj do ulubionych

Osteoporoza

27.09.07, 22:08
Renelinian strątu lub Zometa


Czy ktoś używał te leki przy osteoporozie. A może jakieś inne dobre rady dla
mojej mamy w wieku 75lat.Proszę odpisać na priva i nie tylko.Sprawdzałem w
wyszukiwarce na forum i muszę stwierdzić ,że problem osteo jest na forum
gazety prawie nie widoczny.
--
Olaf
Edytor zaawansowany
 • kortyzol 28.09.07, 20:28

  Drogi przyjacielu czytać to ja umiem i nie o taką poradę prosiłem.Przeczytaj
  najpierw o co pytałem.Oba leki służą do leczenia osteoporozy m.in.A może wiesz
  gdzie można kupić i ile kosztuje Renelinian strontu?

  Leczenie osteoporozy

  W ciągu ostatnich 20 lat zarejestrowano kilka leków do
  leczenia osteoporozy. Na całym świecie najczęściej przepisuje
  się w tym celu bisfosfoniany. Alendronian i ryzedronian stosuje
  się codziennie lub raz w tygodniu; wykazano, że zmniejszają
  one częstość złamań kręgów i bliższego odcinka kości udowej
  [1]. Leczenie bisfosfonianami wymaga jednak ścisłego przestrzegania
  dawkowania i zasad przyjmowania leku, a u wielu
  chorych po przyjęciu leku mogą wystąpić objawy niepożądane
  ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego. W związku
  z tym około połowa pacjentów w ciągu roku przerywa codzienne
  przyjmowanie bisfosfonianu, co niekorzystnie wpływa
  na skuteczność leczenia, zmniejszając efekt przeciwzłamaniowy.
  Poprawa przestrzegania przez pacjentów zaleceń dotyczących
  leczenia osteoporozy to złożony proces, który wymaga
  dobrej komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem, powiązania
  leczenia z oczekiwanymi korzyściami lub wytworzenia
  pozytywnego sprzężenia zwrotnego poprzez wykazywanie pacjentowi
  korzystnych efektów (tzn. pomiary stężeń markerów
  obrotu kostnego lub gęstości mineralnej kości [bone mineral
  density – BMD]), co zachęcałoby go do kontynuowania leczenia.
  Inną podstawową składową tego procesu jest stosowanie
  uproszczonych, „przyjaznych” programów leczenia [2]. W wielu
  dziedzinach medycyny wykazano, że stopień przestrzegania
  zaleceń przyjmowania leków jest odwrotnie proporcjonalny do
  częstości dawkowania. Dlatego wszystkie obecnie rejestrowane
  lub opracowywane bisfosfoniany są dostępne w postaciach
  umożliwiających stosowanie okresowe [3].
  Kwas alendronowy i kwas ryzedronowy stosowane raz
  w tygodniu dają podobne korzyści w zakresie gęstości mineralnej
  kości i zmian markerów biochemicznych, jak preparaty
  do stosowania codziennego. Doustny kwas ibandronowy był
  pierwszym lekiem, którego skuteczność przeciwzłamaniową
  wykazano przy przerwach w stosowaniu dłuższych niż tydzień
  (12 dawek po 20 mg co 2. dzień, powtarzane co 3 miesiące).
  W badaniu trwającym 2 lata porównano stosowanie kwasu
  ibandronowego raz w miesiącu ze stosowaniem codziennym,
  w dawce której skuteczność w zmniejszaniu częstości złamań
  kręgów wykazano wcześniej w porównaniu z placebo.
  Przyjmowanie 150 mg leku raz w miesiącu skuteczniej zwiększało
  BMD kręgów i bliższego odcinka kości udowej oraz
  zmniejszało stężenie telopeptydu C kolagenu typu I w surowicy
  niż codzienne przyjmowanie leku. Kwas ibandronowy był
  dobrze tolerowany, a częstość występowania skutków niepożądanych
  była podobna w obu grupach [4].
  Ponadto u kobiet po menopauzie z osteoporozą wykazano
  przewagę pod względem wpływu na BMD dożylnego stosowania
  kwasu ibandronowego w dawce 3 mg co 3 miesiące
  nad leczeniem doustnym. Przyrost BMD kręgów i bliższego
  odcinka kości udowej był większy w grupie otrzymującej lek
  dożylnie niż w grupie leczonej doustnie. Leczenie dożylne było
  dobrze tolerowane i nie upośledzało czynności nerek [5].
  Kwas zoledronowy jest jednym z najsilniej działających
  bisfosfonianów obecnie dostępnych w praktyce klinicznej.
  W chorobie Pageta wykazano, że jeden wlew dożylny kwasu
  zoledronowego wywołuje szybszą, pełniejszą i dłużej trwającą
  odpowiedź niż codzienne przyjmowanie ryzedronianu.
  W badaniu przeprowadzonym u kobiet po menopauzie z małą
  BMD stwierdzono większe przyrosty BMD związane z różnymi
  dawkami dożylnymi kwasu zoledronowego niż w grupie
  placebo. Stężenia biochemicznych markerów resorpcji kości
  były istotnie zmniejszone przez cały okres badania we wszystkich
  grupach otrzymujących kwas zoledronowy. Najważniejszą
  obserwacją w tym badaniu było to, że pojedyncza wyjściowa
  dawka 4 mg kwasu zoledronowego wywołała podobną
  supresję obrotu kostnego i przyrost masy kostnej, jak częściej
  przyjmowane mniejsze dawki tego samego leku. Obserwacja
  ta stanowiła mocną sugestię, że ten lek mógłby być stosowany
  w leczeniu osteoporozy nawet tylko raz do roku. Następnie
  oceniono więc wpływ corocznych wlewów kwasu zoledronowego
  na ryzyko złamań w okresie 3 lat u kobiet z osteoporozą
  pomenopauzalną. W tym badaniu z podwójnie ślepą próbą
  i użyciem placebo leczenie kwasem zoledronowym zmniejszyło
  ryzyko morfometrycznie ocenianych złamań kręgów o 70%
  w porównaniu z placebo, a ryzyko złamań bliższego odcinka
  kości udowej o 41%. Ryzyko złamań pozakręgowych, wszystkich
  złamań jawnych klinicznie oraz klinicznie jawnych złamań
  kręgów zmniejszyło się odpowiednio o 25%, 33% i 77%.
  Leczenie kwasem zoledronowym wiązało się też z istotną poprawą
  BMD i zmniejszeniem stężeń markerów metabolizmu
  kości. Skutki niepożądane, w tym zmiany w czynności nerek,
  występowały z podobną częstością w obu grupach [6]. W grupie
  kwasu zoledronowego co prawda częściej występowało klinicznie
  istotne migotanie przedsionków, ale nie stwierdzono
  Leczenie osteoporozy – jakie mamy możliwości
  Osteoporosis treatment: choices and options
  Jean-Yves Reginster
  Department of Public Health, Epidemiology and Health Economics, CHU Sart Tilman
  University, Liege, Belgia
  Adres do korespondencji:
  Jean-Yves Reginster, MD, PhD, Bone and Cartilage Metabolism Research Unit, CHU
  Centre-Ville, Policliniques L. Brull, Quai Godefroid Kurth 45, 4020 Liege, Belgium,
  phone: +32-4-270-32-57, fax: +32-4-270-32-53, e-mail: jyreginster@ulg.ac.be
  Praca wpłynęła: 05.09.2007. Przyjęta do druku: 11.09.2007.
  Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
  Pol Arch Med Wewn. 2007; 117 (7): 283-284
  Copyright by Medycyna Praktyczna, Kraków 2007

  284 POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2007; 117 (7)
  ARTYKUŁY REDAKCYJNE
  większego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych,
  udaru mózgu ani zgonu z powodu udaru. W żadnym innym
  badaniu z użyciem kwasu zoledronowego nie potwierdzono
  związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem tego
  leku a zwiększeniem ryzyka klinicznie istotnego migotania
  przedsionków.


  Innym sposobem uniknięcia nieprzyjmowania leku związanego
  z leczeniem bisfosfonianami jest zastosowanie leku
  z innej grupy, bardziej „przyjaznego” dla pacjenta, którego
  przyjmowanie nie wiąże się z niedogodnościami zniechęcającymi
  chorych do długotrwałej kuracji [2]. Wykazano, że ranelinian
  strontu, przyjmowany raz dziennie w postaci granulatu
  z saszetki, zmniejsza ryzyko złamań kręgów, złamań pozakręgowych
  i złamań bliższego odcinka kości udowej w zróżnicowanej
  populacji – od osób z osteopenią do kobiet w podeszłym
  wieku (>80 lat) z rozpoznaną osteoporozą [7]. Przestrzeganie
  przez chorych przyjmowania ranelinianu strontu, który nie powoduje
  skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego
  i może być przyjmowany na noc, jest istotnie lepsze w porównaniu
  z bisfosfonianami doustnymi.
  Podsumowując: w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat
  obecnie dla chorych na osteoporozę jest dostępnych kilka
  leków o jednoznacznie wykazanej skuteczności w istotnym
  zmniejszaniu częstości złamań zarówno kręgów, jak i innych
  kości. Głównym wyzwaniem w leczeniu osteoporozy jest znaczące
  poprawienie długoterminowego przestrzegania zaleceń
  i kontynuowanie leczenia przez chorych. Mają na to wpływ
  tak czynniki związane z pacjentem, jak i stosowany lek. Nowe
  preparaty bisfosfonianów – przeznaczone do stosowania doustnego
  rzadziej niż raz na tydzień (ibandronian) lub do stosowania
  dożylnego (ibandronian podawany co 3 miesiące,
  zoledronian podawany raz na rok) – stanowią duży krok naprzód
  w lepszym zaspokajaniu potrzeb i wymagań pacjentów.
  Lepsze wyniki leczenia w zakresie zmian BMD (ibandronian)
  lub zmniejszenia ryzyka złamań (zoledronian), w porównaniu
  z uzyskiwanymi wcześniej wynikami

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka