Dodaj do ulubionych

orzekanie o niepelnosprawnosci - DLA NAS

24.11.05, 11:33
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się orzekaniem
niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych.
ORZECZNICTWO O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO CELÓW
POZARENTOWYCH
(Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
(Dz. U. z 2002. Nr 66, poz. 604)
(Dz. U. z 2002 r., Nr 17 poz.162)

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest w myśl ustawy, orzecznictwem dla
celów pozarentowych. Nie może być podstawą ubiegania się o rentę z
ubezpieczenia społecznego. Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności służy tym
osobom, które chcą uzyskać prawne potwierdzenie statusu osoby
niepełnosprawnej. Orzecznictwo dzieci również ma na celu potwierdzenie statusu
osoby niepełnosprawnej do lat 16. Orzecznictwo dzieci zastąpiło wcześniej
istniejący system, zgodnie z którym za niepełnosprawne uznawano dziecko
otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny. Orzecznictwo do celów pozarentowych
umożliwia korzystanie ze świadczeń i przywilejów przewidzianych dla osób
niepełnosprawnych. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i
niepełnosprawności do celów pozarentowych wydaje Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół orzeka na wniosek:

osoby zainteresowanej,
przedstawiciela ustawowego tej osoby,
ośrodka pomocy społecznej.
W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności można uzyskać:

orzeczenie o niepełnosprawności osoby poniżej 16 roku życia,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia
W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
niepełnosprawności należy:

zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy i pobrać
formularze: wniosku i zaświadczenia lekarskiego,
skompletować dokumentację:
wypełnić wniosek ( imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres
zamieszkania, dane przedstawiciela ustawowego, cel uzyskania orzeczenia,
uzasadnienie wniosku, informacje o tym , czy osoba ta ubiegała się poprzednio
o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia
społecznego, podpis osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego),
wypełnić zaświadczenie lekarskie (uzyskać wpisy lekarza rejonowego i lekarzy
specjalistów, którzy prowadzą leczenie) - zaświadczenie lekarskie ważne jest
miesiąc,
załączyć kopie posiadanej dokumentacji, kopię orzeczenia KIZ lub orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS.
kompletny wniosek złożyć w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności,
stawić się na wezwanie składu orzekającego (wnioskodawca bierze udział w
posiedzeniu składu orzekającego). O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej
14 dni przed wyznaczonym terminem ),
w szczególnych sytuacjach posiedzenie może się odbyć bez osobistego udziału
wnioskodawcy (np. ze względu na jego zły stan zdrowia), jeśli przedłożona
dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia,
wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego
złożenia ( w przypadkach bardziej skomplikowanych - w ciągu 3 miesięcy ) .
Do określenia stopnia niepełnosprawności osoby dorosłej lub uznania dziecko za
niepełnosprawne konieczne jest naruszenie sprawności organizmu spowodowane przez:

wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów,
porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu
zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia,
oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne, znacznie
upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia
ambulatoryjnego i okresowo leczenia szpitalnego,
upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
psychozy i zespoły psychotyczne,
zespół autystyczny,
padaczkę z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od
ukończenia leczenia,
wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego
sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub
0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub
ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
głuchoniemotę, głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu nie poprawiające
się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu
ślimakowego.
Przewidywany okres trwania naruszonej sprawności organizmu nie może być
krótszy niż 12 miesięcy.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno zawierać wskazania do szeroko
pojętej rehabilitacji. Orzeczenie powinno służyć pomocą w ukierunkowaniu
działań osoby niepełnosprawnej, bądź jej opiekunów, związanych z prowadzoną
terapią i rehabilitacją. W związku z powyższym członkami komisji orzekającej
są nie tylko lekarze (jak w wypadku orzekania o niezdolności do pracy), ale
również specjaliści z innych dziedzin. W zależności od potrzeb w składzie
powiatowego zespołu mogą orzekać:

lekarze,
psycholodzy i pedagodzy,
doradcy zawodowi,
pracownicy socjalni,
inni specjaliści uznani za niezbędnych.
Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz o specjalności odpowiedniej do
schorzenia osoby orzekanej. W posiedzeniu składu orzekającego uczestniczy
przewodniczący i co najmniej 1 członek.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje dla osób
powyżej 16 roku życia orzeczenia o:

znacznym stopniu niepełnosprawności,
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
lekkim stopniu niepełnosprawności.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje dla osób poniżej 16
roku życia orzeczenia o:

zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
Dziecko do 16 roku życia może być uznane za niepełnosprawne, jeżeli ma
naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną, o przewidywanym okresie trwania
powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub
uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki
lub pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób
przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W przypadku dzieci
poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do
osób niepełnosprawnych dziecka do lat 16 zawsze ma charakter okresowy. Może
ono kwalifikować dziecko jako niepełnosprawne najdłużej do 16 roku życia. Po
ukończeniu 16 lat należy ubiegać się o określenie stopnia niepełnosprawności.
Określenie niepełnosprawności dziecka do lat 16 jest potrzebne w celu:

ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny,
korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
korzystania z możliwości dofinansowania ze środków PFRON programów
skierowanych do dzieci i młodzieży uczącej się,
ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności
dziecka ( zasiłek stały, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opiekuna ).
Od 1 stycznia 2002 roku orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
jest jedynym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność dziecka.


--
Reflux moczowy, ZUM,wady dróg moczowych
Hobby smile
SPRZECIW
Edytor zaawansowany
 • katarzyna.br 03.12.05, 14:49
  Pracuję w jednostce rządowej zajmującej się problematyką osób
  niepelnosprawnych. Zajmuję się na co dzień sprawami orzecznictwa, znam osoby
  które są zatrudnione z zespolach orzekających o stopniu niepelnosprawności.
  Jedna z tych osób powiedziala mi że szanse na uzyskanie renty lub stopnia
  niepelnosprawności dla takiego przypadku jak ma moja córka tzn. obustronny
  reflux II stopnie jest male. Na pewno latwiej uzyskać orzeczenie o
  niepenosprawności niż rentę. Myślę że poważniejsze przypadki choroby tzn.
  wyższy stopień refluxu lub wada wrodzona mają zdecydowanie większe szanse.

  Jeśli ktoś ma jakieś pytania slużę radą.

  Pozdrawiam
 • sybillka1 04.12.05, 08:48
  Moja 5 miesięczna córka ma stwierdzony i udokumentowany refluks V stopnia,ale
  dopiero leczymy się od 2 miesięcy.Co mamy z tym robić,gdzie się zgłosić?Proszę
  o poradę i pomoc.
 • madziulec 05.12.05, 09:49
  Zgłaszasz sei do wlasciwego osrodka pomocy spolecznej. wlasciwy tzn. zgodny z
  miejscem zamieszkania. Pobierasz DWA druki - A$. Jeden wypelniasz Ty, drugi
  wypelnia lekarz prowadzacy dziecko.
  I skladasz.


  --
  Reflux moczowy, ZUM,wady dróg moczowych
  Hobby smile
  SPRZECIW
 • sybillka1 05.12.05, 13:46
  Interesuje mnie czy są jakieś kryteria jeżeli chodzi o okres leczenia,bo my
  rozpoczęliśmy je ok.2 miesiące temu?Dwa razy byliśmy w szpitalu na
  zdiagnozowaniu tej choroby.Czy nie trzeba mieć dłuższego "stażu chorobowego"?A
  po drugie o co mam składać ten wniosek,co nam mogą przyznać?{Vstopień refluksu
  obustronny}.Pozdrawiam.
 • sybillka1 09.12.05, 18:10
  Chcialabym sie przypomniec!Jezeli mozna prosze o te wnioski i o co mam je
  skladac o zasilek czy rente jak to wyglada w praktyce bo nic nie wiem w tym
  temacie!Dzieki.
 • agatkar1 24.01.06, 13:11
  dziewczyny, napiszcie,
  co mam dodatkowo dołączyć
  czy tylko wypisy ze szpitala i wyniki badań
  czy skserowane karty z leczenia w poradni także
  czy kartę z leczenia u lekarza rodzinnego też?

 • stasiomama 24.01.06, 13:23
  Agata, macie juz wyznaczony termin operacji?
  --
  Karola
  Staś
  Staś ma …
 • agatkar1 24.01.06, 13:26
  troszkę poczytałam Wasze poprzednie wątki, czy to prawda, że muszą być
  wypełnione trzy takie zaświadczenia czy wystarczy jedno konkretne od nefrologa,
  w którym jest napisane wszystko o refluksie i o planowanej operacji?
  zamierzam złożyć papiery, a jeśli nie przyznają to ponownie po operacji, ale
  gdy poczytałam wątki to zwątpiłam czy się uda coś uzyskać.
  --
  Jagoda
 • agatkar1 24.01.06, 13:27
  nie, jutro dzwonię, bo lekarka ma dyżur i kalendarz przy sobie...

  --
  Jagoda
 • agatkar1 24.01.06, 13:27
  Karolina, a Wy się staracie o takowy zasiłek?
  --
  Jagoda
 • agatkar1 24.01.06, 13:36
  kurcze, nie mogę się dostać na skrzynkę, chwilowo nieczynna, madziu, podaję Ci
  drugi adres email agatkar1@wp.pl, jakbyś mogła napisz na ten.
 • agatkar1 23.03.06, 14:39
  No i stało się...
  mamy orzeczenie, dzięki madziulcowi poniekąd, bo ona nas do tego namówiła.
  Dzięki Madziu!
  --
  Jagoda
 • madziulec 23.03.06, 14:41
  Zaden problem.
  Czasem po prostu takie przeczenie si eprzydaje.

  Aha!!!! Jedn awazna sprawa - mozna odliczyc dojazdy na rehabilitacje wink I mozna
  w ogole sporo spraw zalatwic majac takie orzeczenie wink
  --
  Forum refluks, zum i wady układu moczowego u dzieci
  Ugryź ..

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.