• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

orzekanie o niepelnosprawnosci - DLA NAS

 • 24.11.05, 11:33
  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się orzekaniem
  niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych.
  ORZECZNICTWO O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO CELÓW
  POZARENTOWYCH
  (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
  (Dz. U. z 2002. Nr 66, poz. 604)
  (Dz. U. z 2002 r., Nr 17 poz.162)

  Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest w myśl ustawy, orzecznictwem dla
  celów pozarentowych. Nie może być podstawą ubiegania się o rentę z
  ubezpieczenia społecznego. Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności służy tym
  osobom, które chcą uzyskać prawne potwierdzenie statusu osoby
  niepełnosprawnej. Orzecznictwo dzieci również ma na celu potwierdzenie statusu
  osoby niepełnosprawnej do lat 16. Orzecznictwo dzieci zastąpiło wcześniej
  istniejący system, zgodnie z którym za niepełnosprawne uznawano dziecko
  otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny. Orzecznictwo do celów pozarentowych
  umożliwia korzystanie ze świadczeń i przywilejów przewidzianych dla osób
  niepełnosprawnych. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i
  niepełnosprawności do celów pozarentowych wydaje Powiatowy Zespół ds.
  Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół orzeka na wniosek:

  osoby zainteresowanej,
  przedstawiciela ustawowego tej osoby,
  ośrodka pomocy społecznej.
  W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności można uzyskać:

  orzeczenie o niepełnosprawności osoby poniżej 16 roku życia,
  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia
  W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
  niepełnosprawności należy:

  zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy i pobrać
  formularze: wniosku i zaświadczenia lekarskiego,
  skompletować dokumentację:
  wypełnić wniosek ( imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres
  zamieszkania, dane przedstawiciela ustawowego, cel uzyskania orzeczenia,
  uzasadnienie wniosku, informacje o tym , czy osoba ta ubiegała się poprzednio
  o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia
  społecznego, podpis osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego),
  wypełnić zaświadczenie lekarskie (uzyskać wpisy lekarza rejonowego i lekarzy
  specjalistów, którzy prowadzą leczenie) - zaświadczenie lekarskie ważne jest
  miesiąc,
  załączyć kopie posiadanej dokumentacji, kopię orzeczenia KIZ lub orzeczenia
  lekarza orzecznika ZUS.
  kompletny wniosek złożyć w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności,
  stawić się na wezwanie składu orzekającego (wnioskodawca bierze udział w
  posiedzeniu składu orzekającego). O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej
  14 dni przed wyznaczonym terminem ),
  w szczególnych sytuacjach posiedzenie może się odbyć bez osobistego udziału
  wnioskodawcy (np. ze względu na jego zły stan zdrowia), jeśli przedłożona
  dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia,
  wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego
  złożenia ( w przypadkach bardziej skomplikowanych - w ciągu 3 miesięcy ) .
  Do określenia stopnia niepełnosprawności osoby dorosłej lub uznania dziecko za
  niepełnosprawne konieczne jest naruszenie sprawności organizmu spowodowane przez:

  wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów,
  porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu
  zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
  wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia,
  oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne, znacznie
  upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia
  ambulatoryjnego i okresowo leczenia szpitalnego,
  upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
  psychozy i zespoły psychotyczne,
  zespół autystyczny,
  padaczkę z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
  nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od
  ukończenia leczenia,
  wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego
  sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub
  0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub
  ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
  głuchoniemotę, głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu nie poprawiające
  się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu
  ślimakowego.
  Przewidywany okres trwania naruszonej sprawności organizmu nie może być
  krótszy niż 12 miesięcy.

  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno zawierać wskazania do szeroko
  pojętej rehabilitacji. Orzeczenie powinno służyć pomocą w ukierunkowaniu
  działań osoby niepełnosprawnej, bądź jej opiekunów, związanych z prowadzoną
  terapią i rehabilitacją. W związku z powyższym członkami komisji orzekającej
  są nie tylko lekarze (jak w wypadku orzekania o niezdolności do pracy), ale
  również specjaliści z innych dziedzin. W zależności od potrzeb w składzie
  powiatowego zespołu mogą orzekać:

  lekarze,
  psycholodzy i pedagodzy,
  doradcy zawodowi,
  pracownicy socjalni,
  inni specjaliści uznani za niezbędnych.
  Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz o specjalności odpowiedniej do
  schorzenia osoby orzekanej. W posiedzeniu składu orzekającego uczestniczy
  przewodniczący i co najmniej 1 członek.
  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje dla osób
  powyżej 16 roku życia orzeczenia o:

  znacznym stopniu niepełnosprawności,
  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  lekkim stopniu niepełnosprawności.
  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje dla osób poniżej 16
  roku życia orzeczenia o:

  zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
  niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
  Dziecko do 16 roku życia może być uznane za niepełnosprawne, jeżeli ma
  naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną, o przewidywanym okresie trwania
  powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub
  uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki
  lub pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób
  przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W przypadku dzieci
  poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do
  osób niepełnosprawnych dziecka do lat 16 zawsze ma charakter okresowy. Może
  ono kwalifikować dziecko jako niepełnosprawne najdłużej do 16 roku życia. Po
  ukończeniu 16 lat należy ubiegać się o określenie stopnia niepełnosprawności.
  Określenie niepełnosprawności dziecka do lat 16 jest potrzebne w celu:

  ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny,
  korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
  korzystania z możliwości dofinansowania ze środków PFRON programów
  skierowanych do dzieci i młodzieży uczącej się,
  ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności
  dziecka ( zasiłek stały, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  opiekuna ).
  Od 1 stycznia 2002 roku orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
  jest jedynym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność dziecka.


  --
  Reflux moczowy, ZUM,wady dróg moczowych
  Hobby smile
  SPRZECIW
  Edytor zaawansowany
  • 03.12.05, 14:49
   Pracuję w jednostce rządowej zajmującej się problematyką osób
   niepelnosprawnych. Zajmuję się na co dzień sprawami orzecznictwa, znam osoby
   które są zatrudnione z zespolach orzekających o stopniu niepelnosprawności.
   Jedna z tych osób powiedziala mi że szanse na uzyskanie renty lub stopnia
   niepelnosprawności dla takiego przypadku jak ma moja córka tzn. obustronny
   reflux II stopnie jest male. Na pewno latwiej uzyskać orzeczenie o
   niepenosprawności niż rentę. Myślę że poważniejsze przypadki choroby tzn.
   wyższy stopień refluxu lub wada wrodzona mają zdecydowanie większe szanse.

   Jeśli ktoś ma jakieś pytania slużę radą.

   Pozdrawiam
   • 04.12.05, 08:48
    Moja 5 miesięczna córka ma stwierdzony i udokumentowany refluks V stopnia,ale
    dopiero leczymy się od 2 miesięcy.Co mamy z tym robić,gdzie się zgłosić?Proszę
    o poradę i pomoc.
    • 05.12.05, 09:49
     Zgłaszasz sei do wlasciwego osrodka pomocy spolecznej. wlasciwy tzn. zgodny z
     miejscem zamieszkania. Pobierasz DWA druki - A$. Jeden wypelniasz Ty, drugi
     wypelnia lekarz prowadzacy dziecko.
     I skladasz.


     --
     Reflux moczowy, ZUM,wady dróg moczowych
     Hobby smile
     SPRZECIW
     • 05.12.05, 13:46
      Interesuje mnie czy są jakieś kryteria jeżeli chodzi o okres leczenia,bo my
      rozpoczęliśmy je ok.2 miesiące temu?Dwa razy byliśmy w szpitalu na
      zdiagnozowaniu tej choroby.Czy nie trzeba mieć dłuższego "stażu chorobowego"?A
      po drugie o co mam składać ten wniosek,co nam mogą przyznać?{Vstopień refluksu
      obustronny}.Pozdrawiam.
      • 05.12.05, 15:20
       Na jutro postaram sie wrzucic na strone te wnioski wink Zobaczysz sama jak to
       wyglada i wtedy bedziesz wiedziec.
       --
       Reflux moczowy, ZUM,wady dróg moczowych
       Hobby smile
       SPRZECIW
       • 09.12.05, 18:10
        Chcialabym sie przypomniec!Jezeli mozna prosze o te wnioski i o co mam je
        skladac o zasilek czy rente jak to wyglada w praktyce bo nic nie wiem w tym
        temacie!Dzieki.
        • 24.01.06, 13:11
         dziewczyny, napiszcie,
         co mam dodatkowo dołączyć
         czy tylko wypisy ze szpitala i wyniki badań
         czy skserowane karty z leczenia w poradni także
         czy kartę z leczenia u lekarza rodzinnego też?

         • 24.01.06, 13:23
          Agata, macie juz wyznaczony termin operacji?
          --
          Karola
          Staś
          Staś ma …
         • 24.01.06, 13:26
          troszkę poczytałam Wasze poprzednie wątki, czy to prawda, że muszą być
          wypełnione trzy takie zaświadczenia czy wystarczy jedno konkretne od nefrologa,
          w którym jest napisane wszystko o refluksie i o planowanej operacji?
          zamierzam złożyć papiery, a jeśli nie przyznają to ponownie po operacji, ale
          gdy poczytałam wątki to zwątpiłam czy się uda coś uzyskać.
          --
          Jagoda
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.