Dodaj do ulubionych

Smieci - oplata za lipiec-płacić czy nie?

03.07.13, 22:13
Uważam, że ponieważ do chwili obecnej nie ma worków i koszy to powinniśmy wstrzymać opłatę za lipiec.
Co wy na to?
Edytor zaawansowany
 • neptun666 03.07.13, 22:19
  anonymous6 napisał:

  > Uważam, że ponieważ do chwili obecnej nie ma worków i koszy to powinniśmy wstrz
  > ymać opłatę za lipiec.
  > Co wy na to?

  Ja do dziś nie otrzymałem w wersji papierowej ani książeczki cudów ( niebieskiej) ani zielonej ani harmonogramu, ani worków ani pojemników i jak znam Piotrka to w następnym gazłomie odtrąbi sukces i będzie 10 zdjęć bura na śmieciarce,w GPSZOK aż strach lodówkę otworzyć.
 • be-cacy 03.07.13, 23:45
  Płaci się za usługę wykonaną.Do tej pory nie ma pojemników,nie ma żadnej książeczki opłat,nic dalej nie wiadomo,nie podstaw do zapłaty.
  Zwolnili doświadczonych ludzi,a teraz nie potrafią uruchomić całej akcji śmieciowej.

 • okleoik 04.07.13, 07:01
  Panie radny, panie Grzegorzu przecież śmieci odebrano spod pana domu wczoraj. Proszę więc nie opowiadać głupot. Śmieci są odbierane i nawet jak napisze pan z kolegami z opozycji- 1000 razy że system nie działa to i tak śmieci będą odbierane z kolejnych rejonów Łomianek, worki dostarczane, a za chwilę pojawią się pojemniki. Wszystko działa, gdyby dalej pracował pana kolega w urzędzie to na pewno nikt by do dzisiaj żadnych śmieci nie odbierał albo by kosztowały 30 zł/os.

  Może wytłumaczyłby pan mieszkańcom dlaczego radni, w tym pan, ponad 2 tygodnie zajmowali się uchwalaniem nowego regulaminu śmieciowego, co opóźniło przetarg ? Bo co krzesła były źle ustawione?
 • niejeden01 04.07.13, 18:39
  W Dziekanowie Nowym nie ma ani worków, ani pojemników, ani książeczek, ani ulotek informacyjnych, ani żadnych informacji.
 • esscort 04.07.13, 18:47
  No ale jak nie zapłacisz, to będzie znaczyło, że zapłacą za ciebie ci, którzy wyślą kasę. Przecież gmina na tym nie zarabia (zresztą nie może).
  Zresztą na razie nie ma zresztą jakiejś tragedii. Są niedociągnięciaż tymi workami, zaniechania informacyjne, ale przecież nie siedzimy na górze śmieci
 • drabbu 04.07.13, 19:22
  esscort napisał: > No ale jak nie zapłacisz, to będzie znaczyło, że zapłacą za ciebie ci, którzy wyślą kasę.

  Właśnie. Jeśli przedtem miało się umowę z jakąś firmą i płaciło - to i teraz też, tylko komu innemu.
  A niepłacenie spowoduje co najwyżej tyle, że wzrosną stawki za odbiór, bo przecież i firma odbierająca musi jakoś wyjść na swoje.
 • okleoik 04.07.13, 22:10
  Najważniejsze to złożyć deklaracje i oczywiście płacić. Np. na stronie gminy recz znalazłem taką informację:
  www.recz.pl/strony/menu/127.dhtml
  Sam mam wątpliwości czy to aby na pewno dotyczy deklaracji śmieciowych a nie innych deklaracji podatkowych.

  W przypadku braku złożenia takiej deklaracji podatnikowi mogą grozić następujące sankcje:

  1. Zgodnie z art. 54 w związku z art. 48 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (maksymalna wysokość takiej kary wynosić może 32.000 zł)

  2. Zgodnie z art. 262. § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł
 • esscort 04.07.13, 22:47
  No takie dobrosąsiedzkie straszenie
  Nie wiem, po co. Przecież jak ktos nie złozy deklracji wystarczy naliczyć mu stawkę jak za niesegregowane mieci
  Nie ma żadnych innych kar za brak deklaracji
  plock.gazeta.pl/plock/1,35710,14158417,Ministerstwo__Nie_ma_kar_za_niezlozenie_deklaracji.html
 • ziomalreaktywacja 04.07.13, 23:36
  Zamiast przeprosić za bałagan organizacyjny, brak informacji oraz niewłaściwe przygotowanie systemu czytamy że:

  okleoik napisała:
  > W przypadku braku złożenia takiej deklaracji podatnikowi mogą grozić następując
  > e sankcje:
  > sokości minimalnego wynagrodzenia (maksymalna wysokość takiej kary wynosić moż
  > e 32.000 zł)
  > zedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub mogą zostać ukarani karą p
  > orządkową do 2.800 zł

  co jest absolutną nieprawdą.

  Zgodnie z ustawą, w przypadku nie złożenia deklaracji wójt/burmistrz ma obowiązek wprowadzić podatnika do systemu i obciążać go zgodnie z posiadaną wiedzą. Czyli zgodnie z ewidencją meldunkową lub faktyczną (udowodnioną) ilością osób zamieszkałych.

  Dalej, obowiązkiem wójta/burmistrza, zgodnie z ordynacją podatkową, a tak klasyfikujemy " podatek Śmieciowy" jest wydanie decyzji administracyjnej która będzie stanowiła podstawę do zapłaty podatku. W latach kolejnych, jeżeli nie ulegną zmianie stawki podatku, podatnik/mieszkaniec zobowiązany jest do samoistnego dokonania wpłaty na wskazane uprzednio konto.

  Nie ma natomiast kar za nie złożenie wniosku, za wyjątkiem możliwości obciążenia podatnika opłatą za śmieci niesegregowane.

  Niestety mamy do czynienia z arogancją władzy, a mówiąc wprost, komuś uderzyła "woda sodowa" do głowy i wydaje mu się że jest Panem i Władcą Łomianek.

  --
  Pan Tomasz Dąbrowski - nieudolny burmistrz
 • drabbu 04.07.13, 23:28
  okleoik napisała:> Sam mam wątpliwości czy to aby na pewno dotyczy deklaracji śmieciowych a nie innych deklaracji podatkowych.

  I słusznie, bo to nie jest podatek, tylko opłata i ordynacji podatkowej nie podlega. I kodeksem karno-skarbowym nie ma co straszyć. To zaś, że jest to opłata powiedziane jest przecież wyraźnie w nagłówku deklaracji. Deklaracja "śmieciowa" nie jest deklaracją podatkową.

  Róźnica w przybliżeniu polega na tym, że podatki idą na rozmaite zadania publiczne, np. utrzymanie szkół, (niekoniecznie z boiskami na dachu), utrzymanie wszelkich urzędów państwowych i samorządowych, utrzymanie policji, służby zdrowia, tak więc, płacąc podatek nie dostajesz właściwie niczego konkretnego konkretnie dla siebie. Za swój podatek (który często płacisz za to, że coś masz - jak np. podatek od nieruchomości, lub za to że coś dostałaś - np. od spadku) możesz skorzystać ze szkoły, policji, służby zdrowia - ale dzielisz to z milionami innych osób.

  Opłata oznacza, że opłacasz coś konkretnego, co na pewno ci się za to indywidualnie należy, jakąś usługę - np. opłaciłaś bilet i masz prawo do podróży. Opłaciłaś wstęp do Zoo i możesz oglądać tygrysy i inne podobne. Czyli za pewną opłatę dostajesz (już dostałaś lub dostaniesz w przyszłości) jakieś wzajemne świadczenie, adresowane indywidualnie do płacącego.

  Sądzę, że gdy urząd się w końcu pozbiera i zaprowadzi porządną ewidencję płacących, będzie mógł nałożyć jakieś sankcje na niepłacących. W tej chwili trochę nas kredytuje (tych mieszkańców, którzy mieli szczęście do systemu). Nie wiem, ale być może będzie potrzebna jakaś uchwała Rady w tej kwestii. Na pewno będzie mógł wysłać ponaglenie.

  A tak poza tym: może określ się jednoznacznie co do płeć. Raz jest bowiem tak, a raz wprost przeciwnie, a tymczasem jakoś głupio nie wiedzieć jak się zwracać do ważnej urzędowej siły :)
 • ziomalreaktywacja 04.07.13, 23:43
  Art 6.12

  12. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 23) ), z wyłączeniem art. 67 24) , z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

  --
  Pan Tomasz Dąbrowski - burmistrz zmarnowanych szans
 • ziomalreaktywacja 04.07.13, 23:46
  Art. 6b. Ustalając opłaty, o których mowa w art. 6a, rada gminy określa terminy ich uiszczania. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


  Dla osób które musiały zapłacić za wywóz odpadów do dnia uzyskania informacji o terminie odbioru śmieci oraz wyposażeniu nieruchomości w stosowne urządzenia/worki, proponuję zwrócić się do Urzędu o zwrot pieniędzy z jednoczesnym powiadomieniem urzędu wojewódzkiego.

  --
  Pan Tomasz Dąbrowski - burmistrz zmarnowanych szans
 • drabbu 04.07.13, 23:54
  ziomalreaktywacja napisał: > 12. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. > — Ordynacja podatkowa

  Acha, czyli jednak. Dzięki za wyjaśnienie. Niemniej, niektóre miasta straszą "karami za niezłożenie deklaracji opłaty" śmieciowej, a niektóre nawet "wysokimi". Za samo niezłożenie - mandatem, i tak jak pisał Esscort - podwyżką opłaty do max. wysokości jak za odpady niesegregowane. Ale nie udało mi się znaleźć, co czeka osoby w ogóle niepłacące. To nie oznacza, żebym chcial się uchylać :)
 • z.lomianek 05.07.13, 10:34
  okleoik napisała:

  > nych deklaracji podatkowych.
  >
  > W przypadku braku złożenia takiej deklaracji podatnikowi mogą grozić następując
  > e sankcje:
  >


  Ty nie strasz bo się w nocy sam posikasz ze strachu.

  Zamiast wydawać na propagandę trzeba było dać uchwalę i harmonogram do informacji śmieciowej i napisać żeby każdy wpłacił, i dołożyć worek. I zamiast pisać na forum kol.Rusiecki rusz d... po Łomiankach i daj ludziom worki na smieci.
 • lomek2 04.07.13, 23:56
  Wstrzymuj. Zapłacisz z karą za zwłokę i koszty upomnienia, to zbystrzejesz.
 • drabbu 05.07.13, 00:11
  A dlaczego tych szczegółów prawnych, o których teraz mówimy - zupełnie nie ma w "śmieciowej" broszurce? I po amatorsku muszą się nimi forumowicze zajmować? Dlaczego nie było w niej samej deklaracji?
 • mmc_lomianki 05.07.13, 10:04
  Bo śmieci zostały zabrane. Nie mogę oczekiwać, że ktoś zabierze mi śmieci, a ja "czepię" się, że nie dostałem jakiś tam worków i nie zapłacę. No tak nie można.
  Liczę, że w najbliższym czasie dostanę worki - zwłaszcza na segregowane. Nie wiem czy jeśli wystawię papier czy inne segregowane we własnych workach to czy zostaną zabrane...
 • k.jurek 10.07.13, 00:26
  Zgodnie z treścią zawartą w informatorze miały być do nas wraz z workami dostarczone decyzje dotyczące wywozu odpadów z naszych posesji i związanych z tym opłatami. Worki mi dostarczyli, ale decyzji jeszcze nie otrzymałem. Przypuszczam, że powodem braku decyzji jest brak umowy z firmą wywożącą odpady (powód znamy) Odpady z mojej posesji zostały jednak zabrane, więc doszło do świadczenia usług. Biorę to właśnie pod uwagę i z przyjemnością zapłacę. Liczę jednak, że po podpisaniu umowy z firmą zabierającą odpady urząd wywiąże się z obowiązku dostarczenia pojemników i wszystkich innych zobowiązań. To jest jednak trudny początek i trzeba to zrozumieć. Zobaczymy jak się sprawy potoczą dalej.
 • 2hestia 10.07.13, 10:36
  k.jurek napisał:

  > Odpady z mojej posesji zostały jednak zabrane, więc doszło do świadczenia usług
  > . Biorę to właśnie pod uwagę i z przyjemnością zapłacę.

  Z mojej posesji odpady również zabrano i też zapłacę chociaż nie koniecznie z przyjemnością.
 • k.jurek 10.07.13, 11:12
  A co szkodzi zapłacić z przyjemnością? Jak nie mam przyjemności w płaceniu to w ogóle nie płacę :))`
 • jerzes 10.07.13, 17:28
  ja nawet juz zapłaciłem

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.