Dodaj do ulubionych

Katalog zadań - dyskusja programowa

21.09.06, 17:34
Proponuję dyskusję programową na temat głównych dziedzin życia miasta.
Być może inni kandydaci na radnych czy też na burmistrza zechcą napisać swoje
spostrzeżenia.
Dyskusja pozwoli na wizualizację problemów i oczekiwań.
Proponuję zacząć od pierwszego zadania jakim jest:

BEZPIECZEŃSTWO

Moje zamierzenia:
1. Rozpoznać wykorzystanie wykupionego dodatkowego czasu pracy policjantów.
Zadanie ma polegać na wyeliminowaniu przesunięcia do pracy biurowej kosztem
patrolowania miasta.
2. Określenie możliwości zastosowania monitoringu w szczególnie
niebezpiecznych miejscach.
3. Wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej zmierzające do poprawy
zdolności bojowej (wyposażenie, szkolenie).
4. Opracowanie planu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom m.innymi
powodziom.
5. Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wprowadzenie monitoringu
radarowego oraz lepszego oznakowania.
6. Konsultacje społeczne (placówki oświatowe, kościół, stowarzyszenia oraz
spotkania z mieszkańcami) mające na celu zidentyfikowanie zagrożeń i
określenie zadań.

W obecnym świecie nie realne jest stworzenie enklawy uczciwości i porządku.
Możemy jednak wspólnie wypracować procedury poprawiające poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Edytor zaawansowany
 • tup.tup.tup 21.09.06, 18:13
  Z kim Pan będzie dyskutować?
  Z Ejnikiem?
  Nie ma przecież innych kandydatów.
 • chmura51 21.09.06, 19:17
  Pkt okreslenie mozliwości zastosowania monitoringu w szczególnie niebezpiecznych
  miejscach.Proszę Pana mozliwośc jest .Pytanie tylko czy srodki finansowe na to
  są a jak niema to skąd je wziąść? Proszę przedstawić po za hasłami również
  strone ekonomiczną. Gdyż same hasła sa piekne ale obawiam się że na hasłłach się
  zkończy. Moja osoba np jest pozbawiona kanalizacji jak Pan rozwiąze ten problem?
  Niewystarczy powiedzieć że należy ja wykonać.
 • adam_s3 21.09.06, 19:38
  Monitoring - w chwili obecnej nie wiem na jakim etapie są rozmowy UM z Policją,
  ale wiem, że można przygotować wspólny program poprawy bezpieczeństwa przy
  udziale środków EFRR (UE).
  Rozwiązanie problemu kanalizacji związane jest z poprawą stosunków ze Związkiem
  Gmin Karkonoskich. Tylko wspólne aplikowanie ma szansę na pozyskanie sporych
  środków zewnętrznych. Problemem jest jednak spłacenie zalegającej (nie małej)
  kwoty jaką winne są Piechowice ZGK oraz uregulowanie zgodnie z ustawami
  wszystkich gminnych zadań związanych z wodą i kanalizacją (również bardzo
  trudny temat).
 • alter4 21.09.06, 20:34
  Jak wynika z dokumumentów umieszczonych na stronie "opozycjonisty" możemy sie przekonać, że władza świadomie wprowadza opinie publicną w błąd w tym zakresie (ZGWiK). Podając zadłużenie około 10-krotnie mniejsze niż ma sie to w rzeczywistości. Mam nadzieję, że przewodniczący wraz z burmistrzem staną się obiektem zainteresowania prokuratury za kłamstwo i jednoczesnie oczernianie z premedytacją radnego Andrzeja W.
 • radna3 22.09.06, 23:53
  Do AS.: Program bardzo skromny, ale za to łatwy w realizacji. Ja proponuję
  becikowe, ulgę w podatku rolnym, od nieruchomości i darmowe przedszkole.
 • adam_s3 23.09.06, 07:25
  KULTURA I SPORT

  1. Miasto posiada skromną i w większości zdekapitalizowaną infrastrukturę
  sportową oraz kulturalną. W najbliższym okresie trudno będzie myśleć o
  wybudowaniu nowych obiektów. Istnieją jednak możliwości pozyskania środków
  finansowych z INTERREGU III A na remonty istniejących budynków (POK oraz OSP) i
  stadionu.
  1. Wypracowanie „Programu rozwoju sportu” zarówno dla dzieci i młodzieży jak i
  dla dorosłych. Program powinien być stworzony przy szerokiej konsultacji
  zarówno z placówkami oświatowymi (UKS, hala sportowa, sale gimnastyczne),
  klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi jak i osobami posiadającymi
  niezbędne kwalifikacje.
  2. Wypracowanie „Pomysłu na Piechowice” - Jeśli miasto ma się rozwijać musi
  mieć pomysł na kulturę. W realizacji tego zadania niezbędna będzie współpraca
  osób odpowiedzialnych za kulturę w mieście z artystami (zawodowymi jak i
  amatorami), organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi.
  Finansowanie zadania jest możliwa zarówno z funduszy Euroregionu Nysa jak i
  Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury.
  3. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w mieście z uwzględnieniem
  wsparcia finansowego z budżetu miasta i środków unijnych.
  4. Opracowanie programu wzrostu czytelnictwa. Biblioteka bez względu na
  nowoczesne trendy techniczne musi posiadać fundusz na zakup nowych woluminów
  oraz organizację konkursów czytelnictwa dla dzieci i młodzieży.
  5. Zmiana formuły Informatora Piechowickiego. Otworzenie numeru na wszystkie
  (nawet trudne) problemy miasta.
 • adam_s3 23.09.06, 13:07
  Uprzedzając posty rozliczające mnie z mojej pracy w POK chciałbym wyjaśnić:
  1. O stanie technicznym budynku wielokrotnie informowałem władze miasta i
  otrzymałem zakaz inwestowania w remont budynku (POK miał zostać przeniesiony do
  innego budynku)
  2. Nie zamierzam oceniać obecnej działalnośći POK-u albowiem wiem że nie jest
  to łatwe zadanie
  3. Jak pracowałem wiedzą osoby które ze mną współpracowały i uczestniczyły w
  zajęciach
 • chmura51 23.09.06, 19:55
  Ja Panie Adamie wszystko rozumiem ale prosze poweidzieć kto Pana będzie w tym
  programie wspierać jacy to są ludzie i z jakich okręgów bedą startowąc .Przecież
  bez poparcia Rady Pan nie jest wstanie zrealizowac programu który Pan
  przedstawia. No i jeszcze jednakwestia skoro Pan Wygr? to jak Pan ma zamiar
  podzielić Stanowiska wśród Radnych tj Przewodniczącego Rady i zastępcę
  ewentualnie drugiego zastępcę i szefów komisji ale również zasrtępće burmistrza
  i sekretarz oraz skarbnika ?
 • adam_s3 23.09.06, 20:55
  A może przyszedł czas na zmianę formy zarządzania miastem. Jeżeli mieszkańcy
  zostaną dopuszczeni poprzez dialog społeczny do udziału w podejmowaniu decyzji
  radni poczują się wydelegowanymi przedstawicielami swoich wyborców, a nie
  jedynie słusznym gremium ? Zgodnie z art 3 Europejskiej Karty Samorządu
  Lokalnego samorząd oznacza prawo oraz zdolność społeczności lokalnych do
  kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na
  odpowiedzialność tych społeczności i w interesie ich członków.
  Co do stanowisk w Radzie to należy zerwać ze zwyczajem wcześniejszych
  zakulisowych "przydziałów". To radni wybierają Przewodniczącego, zastępcę i
  przewodniczących komisji.
  Stanowiska sekretarza i skarbnika są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania
  Urzędu. Osoby piastujące te funkcje muszą mieć pełne kwalifikacje i
  predyspozycje. Po wygranych wyborach będzie czas na ocenę obecnej obasady. Nie
  znam p.Sekreatrz i P. Skarbnik - być może spełniają kryteria. A jeżeli nie to
  będzie czas na ogłoszenie konkursu. Nie istnieje "gabinet cieni". Prszę w to
  uwierzyć.
 • adam_s3 24.09.06, 07:48
  OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Wprowadzanie w życie istniejących programów ochrony środowiska, ze
  szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (segregacja śmieci), gospodarki
  ściekowej (ostatnia chwila aby przystąpić do programu Związku Gmin
  Karkonoskich), utylizacja azbestu, promowanie przyjaznych dla środowiska i
  ekonomicznych systemów grzewczych (słoma, owies itp.).
  2. Tworzenie lobbingu w sprawach związanych z ochroną środowiska i krajobrazu
  (Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo, Konserwator Przyrody, Organizacje
  ekologiczne, Program Natura 2000, WFOŚ, NFOŚ, ZGW i inne).
  3. Włączenie się w prace nad czesko-polskim projektem „Wizja Karkonoszy 2050”
  4. Uruchomienie inwestycji związanych z poprawą jakości wody pitnej
  5. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju rolnictwa ekologicznego.
  6. Popieranie programów edukacyjnych z dziedziny ochrony środowiska
 • adam_s3 25.09.06, 05:50
  OCHRONA ZDROWIA

  1. Przygotowywanie i realizowanie programów profilaktycznych promujących zdrowy
  styl życia wspólnie ze środowiskiem lekarskim, organizacjami pozarządowymi,
  placówkami oświatowymi (przykładem może być realizowany program mammograficzny).
  2. Poprawa współpracy ze stowarzyszeniami i federacjami zajmującymi się
  rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
  3. Wypracowanie procedur zmierzających do skrócenia czasu oczekiwania na
  pogotowie ratunkowe oraz pierwszą pomoc medyczną.

  OŚWIATA

  1. Opracowanie strategii rozwoju oświaty przy pełnej konsultacji z podległymi
  jednostkami, ośrodkami wyznaniowymi oraz organizacjami.
  2. Wspieranie inicjatyw rodziców i uczniów w życiu szkoły poprzez pomoc
  merytoryczną (np. przy składaniu aplikacji o dofinansowanie).
  3. Pomoc przy pozyskaniu środków na wyposażenie szkoły (pracownia komputerowa,
  trybuny na hali sportowej i inne)
  4. Wspieranie nauczycieli w możliwości rozwoju zawodowego.
  5. Wypracowanie programu stypendialnego dla uczniów.
  6. Finansowe wspieranie zajęć dodatkowych.
  7. Wspieranie oświatowych inicjatyw pozarządowych na terenie gminy.
 • adam_s3 25.09.06, 19:50
  POMOC SPOŁECZNA
  1. Przejrzyste realizowanie ustawowych obowiązków
  2. Utworzenie klubu dziennego domu pomocy społecznej
  3. Wspieranie działalności świetlicy środowiskowej
  4. Popieranie akcji zbierania odzieży i żywności dla osób potrzebujących
  5. Wspieranie programów przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innych
  uzależnień
 • pm54 25.09.06, 21:23
  Jednym słowem PRL bis , lista pobożnych życzeń . A gdzie konkretne zadania? A
  jak z finansami?
 • chmura51 25.09.06, 21:31
  Pan Adam przedstawiając swój program zamierza chyba być Burmistrzem przez
  conajmniej cztery kadencje gdyż realizacja tych populistycznych haseł nie jest
  mozliwa przez cztery lata a to jeszcze chyba nie koniec obiecanek w programie
  Pana Adama.Prosimy wskazac konkretne finansowanie. Ciekawe jaki program
  zaprezentują nam inni kandydaci. Czekamy.
 • adam_s3 26.09.06, 13:31
  Obecnie pracuję w samorządzie. Na dzień dzisiejszy w ramach swoich obowiązków
  jestem autorem oraz pilotuję realizację dwóch programów INTERREG IIIA. Są to
  małe projekty na około 190.000zł. Wkład własny gminy to 15%. A co gmina zyska?
  System wizualnej informacji turystycznej oraz wyremontowaną świetlicę wiejską.
  Przy dobrym zespole oraz wyrozumiałej atmosferze pracy przez cztery lata można
  zdziałać bardzo dużo. Jeszcze więcej przy pełnej współpracy ze społecznością
  lokalną.
  Populistyczne hasła brzmiałyby troszeczkę inaczej.
  Ja również jestem ciekawy jakie programy zaprezentują inni kandydaci.
 • adam_s3 26.09.06, 13:20
  PRL jest dokumentem otwierającym drzwi do starania się o środki zewnętrzne. Bez
  powołania się na ten dokument nic nie zdziałamy.
  Konkretne działania będą wynikały z programów wypracowanych przez Referat
  Rozwoju. Programów do środków ZPORR, EFRR, programów operacyjnych ministerstw,
  INTERREG III A itp. Budżet miasta jest skromny i ledwie starcza na
  zabezpieczenie podstawowych obowiązków gminy i spłatę zadłużenia. Każdy kto
  twierdzi, że z budżetu miasta zrealizuje dodatkowe zadania mija się z prawdą.
  System Ewidencji Projektów na lata 2007 - 2013 otwiera drogę o dofinansowanie
  nawet do 85% wartości zadania, pod warunkiem, że znajdują się w nim
  przygotowane projekty.
 • tojahehe 27.09.06, 13:37
  adam_s3 napisał:

  > POMOC SPOŁECZNA
  > 1. Przejrzyste realizowanie ustawowych obowiązków
  > 2. Utworzenie klubu dziennego domu pomocy społecznej
  > 3. Wspieranie działalności świetlicy środowiskowej
  > 4. Popieranie akcji zbierania odzieży i żywności dla osób potrzebujących
  > 5. Wspieranie programów przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innych
  > uzależnień


  proszę rozwinąć każdy z tych punktów, opisując w conamniej kilkunastu zdaniach
  złożonych.

  dziekuję
 • adam_s3 27.09.06, 16:47
  1. Przejrzyste realizowanie ustawowych obowiązków.
  Ośrodki Pomocy Społecznej realizują szereg zadań regulowanych różnymi ustawami.
  Zadania te związane są z bardzo delikatną materią jaką jest sytuacja materialna
  rodzin. Aby uniknąć nieporozumień i posądzeń należy wypracować procedurę
  rozpatrywania wniosków jak i dostępu do informacji publicznej. Ustawowe
  świadczenia posiadają bardzo precyzyjny proces rozpatrywania i przydzielania
  pomocy, ale Pomoc Społeczna to również rozpatrywanie wniosków mieszkaniowych,
  losowych, problemy związane z nałogami.
  2. Klub dziennego domu pomocy społecznej to rozwiązanie problemów osób
  starszych i samotnych. Nie sądzę aby na forum było miejsce na pełny opis
  możliwości funkcjonowania takiej placówki.
  3. Świetlica środowiskowa działa w Piechowicach i uważam, że należy wszelkimi
  możliwymi środkami wspierać tę bardzo wartościową inicjatywę.
  4. W Stowarzyszeniu zorganizowaliśmy akcję świąteczną polegającą na przekazaniu
  najbardziej potrzebującym paczek żywnościowych. Akcja ta mogłaby przybierać
  znacznie większy zasięg gdyby odbyła się przy współpracy z innymi
  organizacjami i UM. Koordynacja takich działań wymaga komunikatywności i
  profesjonalizmu.
  5. Wspólnie z p.Wryszczem i p.Czyżem zakładałem Klub Abstynenta w Piechowicach.
  Grupy działające w ramach zwalczania nałogów wymagają nieustannego wsparcia.
  Nie tylko finansowego, ale również organizacyjnego. Na szczególną uwagę
  zasługują programy profilaktyczne (alkoholizm, narkomania, internet) prowadzone
  w placówkach oświatowych, programy związane z pracą z młodzieżą na ulicach itp
 • kuba_kuzniar 27.09.06, 09:32
  To uprzedzenie próbuje skierować dyskusję na boczne ścieżki. Pańska długoletnia
  obecność w POK-u budziła poważne zastrzeżenia, a stan techniczny budynku jest
  tu na jednym z ostatnich miejsc. Pisanie, że nie zamierza Pan oceniać obecnej
  działalności POK-u, bo nie jest to łatwe zadanie, po prostu poraża. Wszak jest
  to chyba jeden z niewielu tematów na których się Pan choć trochę zna. Rozumiem
  pewną niezręczność wynikającą z długoletniego dyrektorowania, lecz unikanie
  trudnych tematów od dawna jest Pańskim znakiem rozpoznawczym. A to jak Pan
  pracował wiedzą także ci, co przyglądali się Pańskiej pracy dyskretnie z boku.
 • loonapark 27.09.06, 10:16
  Cieszymy sie Kubuś razem z Tobą, że wreszcie zerwałeś z przyglądaniem się
  dyskretnie z boku i zabrałeś głos.
 • adam_s3 27.09.06, 15:11
  Pana znakiem rozpoznawalnym były i są niekonwencjonalne wypowiedzi. Był Pan
  jako radny zwolennikiem rozwiązania POK-u. Nie chcę oceniać pracy obecnej
  załogi POK-u tak jak nie chcę publicznie oceniać pracy pozosałych jednostek
  podległych UM. Nie należę do osób rozliczających. Przedstawiam katalog zadań
  realnych do zrealizowania. A co do mojej pracy w POK-u każdy ma prawo do jej
  oceny i ręczę że opinie będą różne. Błędów nie popełnia tylko ten co nic nie
  robi.
 • loonapark 27.09.06, 15:38
  Ja bym to ujął inaczej
  Błędów nie popełnia tylko ten, co dyskretnie przygląda się z boku :o)
 • kuba123413 27.09.06, 16:34
  Miałą być merytoryczna dyskusja a co robi p. Spolnik?
  > Pana znakiem rozpoznawalnym były i są niekonwencjonalne wypowiedzi
  czy to nie atak na osobę??????????
 • adam_s3 27.09.06, 17:22
  WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  1. Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem
  usług związanych z turystyką
  2. Przejrzysty system podatku lokalnego
  3. Promocja możliwości inwestycyjnych gminy
  4. Współpraca z rzemieślnikami i handlowcami w promowaniu produktu lokalnego

  TURYSTYKA
  1. Określenie stanu wyjściowego (inwentaryzacja):
  - Turystyka rowerowa (szlaki PTTK, oraz Stowarzyszenia cyklistów)
  - Turystyka piesza
  - Turystyka konna
  - Turystyka zmotoryzowana
  - Turystyka aktywna
  - Baza noclegowa
  - Usługi turystyczne
  2. Wspieranie rozwoju turystyki (poszerzanie oferty turystycznej, systemy
  informacji turystycznej oraz wspieranie przedsiębiorców turystycznych)
  3. Wypracowanie „Pomysłu na Piechowice”
  4. Opracowanie zrównoważonego programu rozwoju osiedli ze szczególnym
  uwzględnieniem rozwoju turystyki
  5. Określenie „Produktu regionalnego”
  6. Wspieranie rozwoju rzemiosła i działalności artystycznej
  7. Współpraca z gminami powiatu jeleniogórskiego w promocji turystycznej
  8. Współpraca z gminami partnerskimi w ramach promocji turystycznej

  PRZYJAZNY I PRZEJRZYSTY URZĄD
  1. Przejście z rządzenia lokalnego na samorządność
  2. Rozpoczęcie procedury wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością
  ISO 9001-2000 w Urzędzie Miasta
  3. Realizowanie ustawowych obowiązków gminy z powszechnym prawem informacji
  publicznej.
  4. Przejrzyste zasady rekrutacji pracowników samorządowych oparte na jawności i
  konkurencyjności.
  5. Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów tzw „e-urzędu”
  6. Prowadzenie szerokich konsultacji społecznych i eksperckich w sprawach
  istotnych dla gminy
  7. Wprowadzenie systemu motywacyjnego do pracy urzędników oraz jednostek
  podległych
  8. Przyjęcie kodeksu etycznego pracowników samorządowych jako deklaracji zasad
  i wartości.
  9. Wprowadzanie nowych technologii do komunikowania się ze społeczeństwem –
  internet
  10. Priorytetowe zadanie Referatu Rozwoju – pozyskiwanie środków UE
  11. Analiza Systemu ewidencji projektów
  12. Demokratyzacja życia poprzez wspieranie aktywności społecznej mieszkańców
  (organizacje pozarządowe)
  13. Opracowanie zrównoważonego programu rozwoju osiedli
  14. Opracowanie programu współpracy z gminami partnerskimi
  15. Plan Rozwoju Lokalnego – korekta
  16. W miarę możliwości ponowne otworzenie planów zagospodarowania
  przestrzennego w celu skorygowania błędnych zapisów.
 • zawodnik10 27.09.06, 20:57
  Wczytując się w Pana program mam wrażenie , że pasowałby on do każdego innego
  miasta wystarczy tylko np. Piechowice zmienić np. na Sosnówkę i wszystko gra.
  Uważam że nie są to Pana własne przemyślenia tylko jakiś gotowiec. Dlaczego nie
  zwraca się Pan do ludzi prostym, jasnym językiem tylko wyszukanymi , może w
  jakiejś specjalistycznej literaturze słowami. Myślę, że nie tędy droga.
 • adam_s3 28.09.06, 12:39
  Odpowiedź na post "zawodnik10"
  Piechowice nie są niezależnym królestwem i prawo obowiązujące w całym kraju ma
  zasotosowanie również u nas. Prezentowany program to wieloletnie obserwacje
  zarówno naszego jak i sąsiednich samorządów. Wszystkie gminy borykają się z
  podobnymi problemami i niedociągnięciami (głównie wynikającymi z braku środków
  finansowych). Nie jest to gotowiec, aczkolwiek wspieram się fachową literaturą
  i czasopismami związanymi z samorządem lokalnym.
  Wydaje mi się że niepokryte niczym obietnice przedwyborcze związane z
  inwestycjami, zmniejszeniem bezrobocia czy też nagłą poprawą warunków życia w
  Piechowicach byłyby nie na miejscu. Mój program to wieloletnie działania
  zmierzające do wprowadzenia ideii samorządności przy znacznym współudziale
  mieszkańców. Wspólnie przy umiejętnym i konsekwentnym pozyskiwaniu środków z UE
  możemy osiągnąć założone cele.
 • kuba_kuzniar 28.09.06, 10:31
  Było grzecznie, teraz będzie mniej. Po rzece bzdetów i komunałów pojawiły się
  wreszcie rzeczywiste deklaracje programowe. Gruba "KRESKA" godna nieboszczki
  śp. Mumii Demokratycznej. "Nie będę oceniał, nie będę rozliczał..." - czytaj:
  co kto nakradł, to jego; kto był świnią - niech zostanie, byle wiernie służył
  nowemu Panu. Panie Adamie, czy nie kończy się aby Panu wazelina, tyle jej
  ostatnio idzie?
 • gracz.27 28.09.06, 16:31
  zejdź kubo kuzniar z adama i przejdź do swojego faworyta lecha. lepiej
  prześledź jego przeszłośc nie ma on tam czegoś za uszami?

  a jakby tak prześledzic twoją przeszłośc nie ma tam powiązan z
  tymi "przekrętasami" z SLD?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka