Forum Praca Praca
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  pomocy - powiatowy urzad pracy!!!

  IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.02.05, 14:35
  Witam,

  chcialbym sie zarejestrowac jako bezrobotny i musze wiedziec jakie dokumenty
  mi sa potrzebne zeby to zrobic. mam 23 lata i ztudiuje zaocznie na 4 roku.
  dzwonilem do urzedu juz kilka razy i najlepsze jest to ze ktos nie umie sie
  poslugiwac telefonem - ja slysze dobrze - tylko ze jakas panienka chyba ma
  wlaczona funkcje mute!!!
  Edytor zaawansowany
  • Gość: gość IP: *.sm-rozstaje.pl 28.02.05, 14:45
   student nie może zarejestrować się jako bezrobotny
  • Gość: qaza IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.02.05, 14:50
   nawet zaoczny???
  • Gość: gość IP: *.sm-rozstaje.pl 28.02.05, 14:53
   wyobraź sobie jak wzrósł by oficjalny poziom bezrobocia gdyby zarejesrowano
   wszystkich zaocznych studentów:(
  • Gość: ania IP: 157.25.31.* 28.02.05, 14:54
   Każdy, kto ma ukończone 18 lat, bez względu, czy jest studentem, czy nie, może
   zarejestrować się jako bezrobotny. Jeśli chodzi o prawo do zasiłku, to trzeba
   mieć przepracowane przynajmniej pół roku w jednej firmie na stałej umowie.
  • Gość: gość IP: *.sm-rozstaje.pl 28.02.05, 15:41
   to nie są rzetelne informacje!
  • Gość: ania IP: 157.25.31.* 28.02.05, 14:51
   Do rejestracji napewno będziesz potrzebował dowodu tożsamości, świadectwa pracy
   ( o ile takie posiadasz),nr NIP, na miejscu napiszesz oświadczenie, czy chcesz
   podlegać ubezpieczeniu zdrowoatnemu, czy nie, wypełnisz troche papierów ale
   uwaga: nie wpisuj adresu korespondencyjnego np w innym mieście, bo i tak Ci nic
   nie wyślą na adres inny, niż zameldowania, nie podawaj nr konta, bo po kasę
   będziesz musiał odstać swoje w kolejce, a i zarezerwuj sobie troche czasu,
   uważnie czytaj tabliczki (tudzież kartki) na drzwiach. Musisz pamiętać miejsca
   i daty wcześniejszego zatrudnienia.
   Telefonicznie raczej nic nie załatwisz, tym bardziej, że urzędnicy nie zawsze
   są przeszkoleni w zakresie posługiwania się telefonem.
   Pamiętaj też, że co miesiąc trzeba się zameldować w UP. Pozdrawiam :)
  • Gość: życzliwa IP: *.mm.com.pl 28.02.05, 15:53
   jesli jestes studenten studiów zaocznych badz wieczorowych to masz prawo się
   zarejestrować, tylko studenci dzienni bez wzdględu czy uczelni prytwatnych czy
   państwowych nie podlegaja rejestracji z racji braku gotowości do pracy,
   dokumenty - dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa, ksiązeczka wojskowa,
   Numer NIP, swiadectwa pracy. Rejestracja w urzędzie pracy właściwym ze względu
   na stałe bądz czasowe miejsce zamieszkani.
  • Gość: qaza IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.02.05, 16:36
   dzieki za podpowiedzi
   jutro sie podziele doswiadczeniami
  • Gość: qaza IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 01.03.05, 09:02
   chcecie wiedziec co dzis zalatwilem?
   otoz prawie nic!
   dlaczego?
   hmm...
   czyzby nasza biurokracja?
   chyba tak
   bo abym mogl sie zarejestrowac jako bezrobotny to musze m. in. przedstawic
   zaswiadczenie o nieprowadzeniu dzialalnosci rolnej (poniewaz mieszkam na
   terenach wiejskich). Ale na szczescie o tym wiedzialem i nie musialem na marne
   jechac 30 km do powiatowego urzedu pracy. Udalem sie wiec do urzedu gminy aby
   to zalatwic - nie bylo z tym wiekszych ktopotow (tylko 30 min czekania na
   pracownika az zjawi sie w pracy).
   to jednak nie wszystko - teraz powinienem sie udac do KRUSu a ci maja wydac
   nastepne zaswiadczenie bo podobno bez tego nic nie zalawie.
   Najlepsze jest to ze siedziba KRUSu jest w innym miescie (jakies 40 km od
   mojego miejsca zamieszkania, w zupelnie innym kierunku niz powiatowy urzad
   pracy. Ale to nic. Jadac tam samemu niczego nie zalatwie! Musze jechac z moim
   ojcem zeby potwierdzil iz nic nie posiadam!
   Wspolczuje bezrobotnym

   I jeszcze jedno - moze komus sie to przyda(znalalem w necie):

   O status osoby bezrobotnej ubiegać się może:


   obywatel polski zamieszkały w Polsce, poszukujący i podejmujący zatrudnienie
   lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
   zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,
   cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający
   zezwolenie na osiedlenie się lub którym nadano status uchodźcy w
   Rzeczypospolitej Polskiej, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną
   pracę zarobkową na terytorium Polski,

   o ile jest nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i
   gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w
   danym zawodzie lub służbie, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym,
   zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
   powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:


   ukończyła 18 lat,
   kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
   nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
   szkoleniowej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu
   prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego,
   świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku
   chorobowegolub macierzyńskiego ,
   nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości
   rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych
   przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-
   rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie
   rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
   nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa
   stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
   podatkowych, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony
   dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości
   przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha
   przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na
   podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-
   rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim
   gospodarstwie,
   nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do
   ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega - na
   podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z
   wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, lub zaopatrzenia emerytalnego,
   jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie
   zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym
   zawodzie lub służbie,
   nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
   nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
   minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tyt.
   odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na
   rachunkach bankowych
   nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,
   nie pobiera, na podstawie przpisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
   pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
   wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
   upływu ustawowego okresu jego pobierania,
   nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.


   REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
   --------------------------------------------------------------------------------

   Bezrobotny, osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do
   powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe
   zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy na
   którego obszarze działania przebywa (art. 1 ust. 1 rozp. I). Osoba, która nie
   jest zameldowana, lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż
   miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji składa
   oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy
   (art. 1 ust. 2 rozp. I).


   REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NASTĘPUJE PO PRZEDSTAWIENIU
   PRZEZ TE OSOBY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ICH STATUSU I UPRAWNIEŃ
   (art. 33 ust. 2 ustawy), po wypełnieniu KARTY REJESTRACYJNEJ oraz po
   poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu
   pracy zgodności danych i oświadczeń zamieszczonych w KARCIE REJESTRACYJNEJ
   (art. 2 ust. 1 rozp. I).


   Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego
   urzędu pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej
   (art. 2 ust. 2 rozp. I).


   Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu
   pracy dokonującemu rejestracji:


   Dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich - tymczasowy dowód osobisty
   lub legitymację szkolną (art.3 ust. 1 pkt 1 rozp. I).
   dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, lub inny dokument potwierdzający
   ukończenie szkoły, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia (art. 3
   ust.1 pkt 2 rozp. I).
   Świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień (art.
   3 ust.1 pkt 3 rozp. I).
   Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki
   dokument posiada (art. 3 ust. 1 pkt 4 rozp. I).
   Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów o których mowa w pkt 4 ppkt 1-4,
   przedkłada ORZECZENIE uprawnionego organu (art. 3 ust. 2 rozp. I).



   Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia
   dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 1-3 i 5, lub odmowy złożenia podpisu na
   karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się (art. 3 ust. 6 rozp. I).
   W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na
   rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów (art. 3 ust. 7 rozp.
   I).
  • Gość: xxx IP: *.internetdsl.tpnet.pl 01.03.05, 09:24
   > poslugiwac telefonem - ja slysze dobrze - tylko ze jakas panienka chyba ma
   > wlaczona funkcje mute!!!

   funkcja mute wylacza mikrofon - wiec to moze raczej ty masz mute wlaczone :)

   Pozdrawiam
  • Gość: bartekz1 IP: *.devs.futuro.pl 02.03.05, 13:18
   A to ciekawe, ja nie miałem takich kłopotów z rejestracją. Dowodzik i po
   sprawie. Resztę sprawdzili sami. Acha, i jeszcze jeden druczek do wypełnienia.
   Ale fakt, swoje trzy godziny musiałem odstać.

  Popularne wątki

  Nie pamiętasz hasła lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka
  Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.