Re: pomocy - powiatowy urzad pracy!!! Dodaj do ulubionych


chcecie wiedziec co dzis zalatwilem?
otoz prawie nic!
dlaczego?
hmm...
czyzby nasza biurokracja?
chyba tak
bo abym mogl sie zarejestrowac jako bezrobotny to musze m. in. przedstawic
zaswiadczenie o nieprowadzeniu dzialalnosci rolnej (poniewaz mieszkam na
terenach wiejskich). Ale na szczescie o tym wiedzialem i nie musialem na marne
jechac 30 km do powiatowego urzedu pracy. Udalem sie wiec do urzedu gminy aby
to zalatwic - nie bylo z tym wiekszych ktopotow (tylko 30 min czekania na
pracownika az zjawi sie w pracy).
to jednak nie wszystko - teraz powinienem sie udac do KRUSu a ci maja wydac
nastepne zaswiadczenie bo podobno bez tego nic nie zalawie.
Najlepsze jest to ze siedziba KRUSu jest w innym miescie (jakies 40 km od
mojego miejsca zamieszkania, w zupelnie innym kierunku niz powiatowy urzad
pracy. Ale to nic. Jadac tam samemu niczego nie zalatwie! Musze jechac z moim
ojcem zeby potwierdzil iz nic nie posiadam!
Wspolczuje bezrobotnym

I jeszcze jedno - moze komus sie to przyda(znalalem w necie):

O status osoby bezrobotnej ubiegać się może:


obywatel polski zamieszkały w Polsce, poszukujący i podejmujący zatrudnienie
lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,
cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający
zezwolenie na osiedlenie się lub którym nadano status uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną
pracę zarobkową na terytorium Polski,

o ile jest nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i
gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w
danym zawodzie lub służbie, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym,
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:


ukończyła 18 lat,
kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu
prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku
chorobowegolub macierzyńskiego ,
nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości
rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie
rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa
stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
podatkowych, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony
dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha
przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na
podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim
gospodarstwie,
nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do
ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega - na
podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z
wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, lub zaopatrzenia emerytalnego,
jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie
zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym
zawodzie lub służbie,
nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tyt.
odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych
nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,
nie pobiera, na podstawie przpisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu ustawowego okresu jego pobierania,
nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.


REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
--------------------------------------------------------------------------------

Bezrobotny, osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do
powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe
zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy na
którego obszarze działania przebywa (art. 1 ust. 1 rozp. I). Osoba, która nie
jest zameldowana, lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż
miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji składa
oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy
(art. 1 ust. 2 rozp. I).


REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NASTĘPUJE PO PRZEDSTAWIENIU
PRZEZ TE OSOBY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ICH STATUSU I UPRAWNIEŃ
(art. 33 ust. 2 ustawy), po wypełnieniu KARTY REJESTRACYJNEJ oraz po
poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu
pracy zgodności danych i oświadczeń zamieszczonych w KARCIE REJESTRACYJNEJ
(art. 2 ust. 1 rozp. I).


Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego
urzędu pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej
(art. 2 ust. 2 rozp. I).


Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu
pracy dokonującemu rejestracji:


Dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich - tymczasowy dowód osobisty
lub legitymację szkolną (art.3 ust. 1 pkt 1 rozp. I).
dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, lub inny dokument potwierdzający
ukończenie szkoły, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia (art. 3
ust.1 pkt 2 rozp. I).
Świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień (art.
3 ust.1 pkt 3 rozp. I).
Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki
dokument posiada (art. 3 ust. 1 pkt 4 rozp. I).
Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów o których mowa w pkt 4 ppkt 1-4,
przedkłada ORZECZENIE uprawnionego organu (art. 3 ust. 2 rozp. I).Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia
dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 1-3 i 5, lub odmowy złożenia podpisu na
karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się (art. 3 ust. 6 rozp. I).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na
rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów (art. 3 ust. 7 rozp.
I).
Przeczytaj całą dyskusję
  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.