Dodaj do ulubionych

Czy to miłość karmiczna

09.09.19, 19:03
Bardzo proszę o interpretację
Zostalam porzucona a moje zaangażowanie wygląda na milośc karmiczną czy jest nadzieja

ja 26,12,1975
on 24.01 .1978
pozdrawiam
AGNIESZKA
Edytor zaawansowany
 • hortensja11 09.09.19, 19:06
  Data nawiązania relacji 8.01.2019
 • teresa.numerolog 10.09.19, 10:04
  Dzień dobry Pani Agnieszko,

  wolałabym uściślić: czy „data nawiązania relacji 8.01.2019” jest datą poznania w necie lub w realu?
  Czy pamięta Pani datę „porzucenia”?
  Czy pamięta Pani datę deklaracji/oświadczyn ew. inne daty bardzo ważne emocjonalnie dla Pani (lub dla Was)?

  Nt. miłości karmicznej mam inne poglądy, ale – oczywiście – można się z nimi nie zgadzać wink :
  numerter.blogspot.com/2017/09/14-karma-dug-karmiczny-relacja-karmiczna.html


  Pozdrawiam,
  Teresa
 • hortensja11 12.09.19, 18:53
  Szanowna Pani Tereso
  data poznania to miedzy 3-5 września 2018 ważna data kiedy zdałam sobie sprawę z uczuć to 20-21 grudzień 2018
  8.01.2019 wszystko się zaczęło
  data porzucenia 07.09.2019
  Nadmienię jeszcze że jest to osoba bardzo mi bliska lecz mam jeszcze męża ur 21.02. 1974
  od 17 lat jestesmy małżeństwem
  Na tę chwilę brak jakiejkowiek więzi emocjonalnej łączy nas tylko wspólna firma i dzieci
  Dziękuję serdecznie za zainteresowanie
  Pozdrawiam
  Agnieszka
  n
 • teresa.numerolog 14.09.19, 11:42
  Dzień dobry Pani Agnieszko,

  zapytała Pani: „czy jest nadzieja”.

  „Nadzieja” może być na bardzo duże „przyciąganie” między Waszymi datami ur. (czyli na bardzo dużą nić porozumienia, m.in. łącznie z porozumiewaniem się bez słów) w okresie od ok. 2021-ew.2022 do ok. 2026-2027, ale z zastrzeżeniami, o których niżej w punktach 1-5.
  Bardzo duża nić porozumienia mogła/może występować między Wami (= bardzo duże „przyciąganie” między Waszymi datami ur.) w stosunkowo częstych okresach i w stosunkowo długich okresach w przedziale czasowym od ok. 1981-1982 do ok. 2026-2027, m.in. w dwóch ostatnich okresach w życiu:
  … od ok. 2011-2012 do ok. 2019,
  … od ok. 2021-ew.2022 do ok. 2026-2027.
  Obecnie – do ok. 2021-ew.2022, oraz od ok. 2026-2027 do końca życia, o aż tak dużą nić porozumienia może być trudniej.  Ale co innego bardzo duża nić porozumienia jako bardzo duży potencjał, a co innego kwestia wykorzystania tegoż potencjału...
  To – wg Numerologii – chyba najważniejsze z przeciwności.

  --- 1/ We wszystkich datach podanych przez Panią występują m.in. tendencje do działań/zachowań/decyzji/opinii/ocen/słów (Pani i Pana) nadmiernie emocjonalnych, impulsywnych, przesadnych, itp. = czyli czasami/często nie końca spokojnie/cierpliwie przemyślanych = czyli nie zawsze optymalnych dla Pani/Was, dla Waszej relacji, dla Bliskich Pani/Waszych, itd.
  +++ We wszystkich datach podanych przez Panią (raczej z wyjątkiem daty ur. Pana) występują m.in. tendencje do nierealistycznego postrzegania siebie/ludzi/relacji/realiów/sytuacji/wydarzeń/świata/itp. (np. tendencje do nierealistycznego postrzegania Pana/relacji przez Panią i/lub tendencje do nierealistycznego postrzegania realiów rodzinnych/towarzyskich/innych przez Panią i/lub – w stosunkowo mniejszym stopniu/zakresie – tendencje do nierealistycznego postrzegania Pani/relacji/realiów przez Pana) = czyli tendencje do działań/zachowań/decyzji/opinii/ocen/słów czasami/często nie końca racjonalnych = czyli nie zawsze optymalnych dla Pani/Was, dla Waszej relacji, dla Bliskich Pani/Waszych, itd.

  --- 2/ Zdarza się, że data separacji/rozstania/itp. stwarza szansę na późniejsze stosunkowo łatwe spokojne i kulturalne dogadywanie się „byłych” już partnerów/małżonków/przyjaciół/wspólników/itd., na empatyczne kontakty + czasami nawet na empatyczne/troskliwe wspieranie się w trudnych chwilach.
  Ale data 7.09.2019 daje znikome szanse na empatyczne+nieemocjonalne+wyważone+dyplomatyczne+kulturalne/itp. kontakty międzyludzkie „byłych” już partnerów/małżonków/itd. …
  [por. inną wersję ew. dalszego ciągu Waszej znajomości → Wniosek A]

  --- 3/ Data ur. Pana też może nie sprzyjać ew. kulturalnemu wznowieniu Waszych kontaktów po okresie niełatwym dla Niego emocjonalnie, po okresie podjęcia+zrealizowania przez Niego decyzji o „porzuceniu” (czyli decyzji chyba stosunkowo stanowczej i chyba mało kulturalnej), itp., itd., bowiem w Pana dacie ur. występują m.in. tendencje numerologiczne do stosunkowo niemałych i nierzadkich problemów w komunikacji/współpracy z kobietami (w tym tendencje do nieporozumień „nie wiadomo skąd, jakby z powietrza, nie wiadomo o co i po co, itp.”) + tendencje do czasami działań/zachowań/decyzji/ocen/słów niezgodnych z oczekiwaniami społecznymi, niezgodnych z zasadami/normami społecznymi, niezgodnych z zasadami savoir-vivre'u, itp.

  --- 4/ Wszystkie daty bardzo ważne emocjonalnie dla Pani/Was wpływające na budowanie Waszej relacji (z września i grudnia 2018 oraz 8.01.2019) to daty z tendencjami do zmienności/nowości/oryginalności/itp., nieprzewidywalności, itp., z tendencjami do nagłych/zaskakujących nietypowych/dziwnych/dziwacznych sytuacji/wydarzeń, itp.
  A wg innej metody numerologicznej → daty te prawie od samego początku zaczęły wchodzić (stopniowo coraz intensywniej) na kilkuletnią ścieżkę konfliktową z Waszymi datami ur. (na początku – głównie z Pani datą ur.).
  [WYJAŚNIENIE: Jednorazowe skonfliktowanie się” daty urodzenia z inną datą może oznaczać w realu tylko poważną sprawę do załatwienia (z reguły sprawę poważniejszą niż dotychczas, z reguły sprawę zupełnie innego rodzaju niż dotychczas, itp.) i/lub tylko problem do rozwiązania (z reguły problem poważniejszy niż dotychczas) i/lub wydarzenie istotne dla jakości/zasad/zmian przyszłych kontaktów (lub dla kierunku zmian życiowych) i/lub dyskomfort/spór/konflikt (z reguły dyskomfort/spór/konflikt poważniejszy niż dotychczas), i/lub czasami (czasami = absolutnie niekoniecznie) ostry konflikt + ew. ochłodzenie relacji + ew. okresowe zawieszenie relacji + ew. definitywne zerwanie relacji, itp.
  „Konfliktowanie się dat” w długim okresie może oznaczać, że w realu sprawa/problem/wydarzenie/incydent/dyskomfort/spór/konflikt itp., itd., mogą się wzajemnie przeplatać i/lub mogą występować wielokrotnie i/lub mogą występować z różnym nasileniem, itp., itd., + w tym dłuższym okresie mogą występować przerwy między poszczególnymi sprawami/problemami/wydarzeniami/incydentami i/lub sporami/konfliktami, itp., itd., + w konsekwencji może dojść czasami (czasami = absolutnie niekoniecznie) do ochłodzenia relacji i/lub do okresowego zawieszenia relacji i/lub do definitywnego zerwania relacji, itp.
  Intensywność i konsekwencje „konfliktowania się” dat częściowo zależą m.in. od tego, czy daty konfliktują się jednorazowo czy w długim okresie → np. najczęściej intensywniejsze i/lub bardziej emocjonalne/traumatyczne bywa konfliktowanie się dat w długim okresie aniżeli konfliktowanie się jednorazowe.
  ]

  --- 5/ Być może część spraw/problemów/ew.konfliktów/itd., o których mowa w punkcie 4, mogło/może mieć powiązanie z tendencjami do konfliktowania się dat ur. Pani i Męża
  (do ok. 2023; najbardziej intensywnego: im bliżej ok. 2021, a później – im bliżej ok. 2023).

  --- 6/ Teoretycznie można byłoby założyć, że Pan mógłby w jakimś stopniu/zakresie wspierać Panią w okresie do ok. 2023 (por. punkt 5), bowiem m.in.:
  ------ siła przebicia Pana (aż do 2.połowy lat 30.) może być większa niż Pani siła przebicia,
  ------ w dacie ur. Pana występują m.in. tendencje do potrzeby/chęci walki o prawa/honor/sprawiedliwość/wolność/niezależność/itp./itd. nie tylko z myślą o sobie, ale też dla dobra innych,
  ------ Pan może czasami wykazywać większe zdolności do sprawnego/szybkiego/itd. podejmowania decyzji.
  Ale m.in.:
  ~~~ Pan jest młodszy od Pani,
  ~~~ oraz – niezależnie od tej (niewielkiej zresztą) różnicy wieku – Pan mógł/może czasami/często, świadomie/nieświadomie, preferować układy z kobietami (układy osobiste, rodzinne, towarzysko-zawodowe, towarzyskie, sąsiedzkie, z urzędniczkami/doradczyniami/itd., itd.), w których to Pan był/jest/będzie wspierany/zaopiekowany/doglądany/itp. przez kobiety.  - ciąg dalszy odpowiedzi poniżej -
 • teresa.numerolog 14.09.19, 11:45
  - To ciąg dalszy odpowiedzi -  Wnioski

  == A] Moim zdaniem (nie znając Waszych realiów/uwarunkowań rodzinnych/kulturowych/towarzysko-zawodowych/środowiskowych/ew.innych) → wprawdzie data 7.09.2019 daje znikome szanse na empatyczne+nieemocjonalne+wyważone+kulturalne kontakty międzyludzkie „byłych” już partnerów/małżonków/przyjaciół/itd. [por. punkt 1], ale nic nie wyklucza szansy na nowy etap Waszej znajomości – na „nowe otwarcie” z „NOWĄ” datą urodzenia/początku Waszej „nowej” relacji po ok. 2021-ew.2022 (ew. nieco później) na „nowych” warunkach/zasadach…
  Ale z ew. ustalaniem „nowych” warunków/zasad przy ew. „nowym otwarciu” może nie być bardzo łatwo (mimo bardzo dużej nici porozumienia od ok. 2021-ew.2022 do ok. 2026-2027), bowiem m.in.:
  … siła przebicia Pana (aż do 2.połowy lat 30.) może być większa niż Pani siła przebicia, + Pan może czasami wykazywać większe zdolności do sprawnego/szybkiego/itd. podejmowania decyzji, ale to w Pani dacie ur. występują m.in. tendencje (w całym życiu) do większych zdolności do manipulacji i sprytu;
  … w ew. „nowym otwarciu” po ok. 2021-ew.2022 (ew. nieco później), w związku z tendencjami [por. punkt 5] do konfliktowania się dat ur. Pani i Męża (do ok. 2023; najbardziej intensywnego: im bliżej ok. 2021, a później – im bliżej ok. 2023), Pani w jakimś stopniu/zakresie mogłaby potrzebować/oczekiwać wsparcia ze strony Pana, a w dacie ur. Pana występują m.in. tendencje do potrzeby/oczekiwania wsparcia ze strony kobiety/kobiet (chociaż obok tendencji w dacie ur. Pana do potrzeby/chęci walki o prawa/honor/sprawiedliwość/wolność/niezależność/itp./itd. dla dobra innych)...

  == B] Prawdopodobnie Pani będzie łatwiej ocenić, m.in. na bazie znanych Pani (a nieznanych mi) realiów/uwarunkowań rodzinnych/kulturowych/towarzysko-zawodowych/środowiskowych/ew.innych):
  … które z wymienionych tendencji numerologicznych (w pojedynkę lub w jakichś konfiguracjach) mogą przeważyć,
  … które z wymienionych tendencji można byłoby wykorzystywać/wykorzystać, + które z wymienionych tendencji (przy wykorzystaniu Pani zdolności, np. zdolności do manipulacji/sprytu) można byłoby łagodzić/złagodzić, a które wzmacniać/wzmocnić, itp. ...  Pani Agnieszko, jeśli miałaby Pani pytania, to postaram się odpowiedzieć.

  Pozdrawiam,
  Teresa

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka