Dodaj do ulubionych

interpretacja

06.10.06, 15:24
p. Januszu,
bardzo proszę, jeśli można o interpretację mojej daty urodzenia
- 08.02.1952r.
z góry bardzo dziękuję
Edytor zaawansowany
 • janus50 15.10.06, 15:08
  8-2-1952
  dzień urodzenia 8 - Zmierzasz do przodu, cenisz postęp, jesteś produktywny,
  twoim celem są sukces i pieniądze i znajdujesz środki, by osiągnąć to, czego
  chcesz. Przyciągasz do siebie innych i jesteś przekonywający, co pomaga ci
  zrealizować swój cel.
  pozytywnie: możesz odgrywać ważną rolę w społeczeństwie lub w świecie
  interesów. Posługujesz się żelazną logiką i wymagasz dowodów wiarygodności,
  zanim zaangażujesz się w cokolwiek.
  negatywnie: jesteś interesowny i żądny władzy. Twoje zainteresowanie
  wartościami materialnymi czyni cię przesadnie pragmatycznym i ograniczonym.

  data urodzenia - droga życia 9 - Jesteś humanistą, idealistą, osobą światłą i
  wykształconą. Pociągają cię poszukiwania intelektualne, metafizyka i okultyzm.
  Chcesz zbudować nowy, lepszy świat, w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie.
  Pracujesz na niego bezinteresownie, wiedząc, że wszystko, co czynisz dla
  ludzkości, stanowi źródło twojego bogactwa wewnętrznego. Jesteś osobą pełną
  współczucia dla innych, posiadasz dużą intuicję, która sprawia, że ludzie
  chętnie powierzają ci swoje tajemnice. Niekiedy całkowicie oddajesz się
  problemom innych nie umiejąc odróżnić, komu można pomóc, a komu nie. Masz
  tendencję do przyjmowania na swe barki problemów całego świata, identyfikacji z
  cierpieniami całej ludzkości. Może to prowadzić do zanegowania samego siebie i
  w efekcie do frustracji i dyskomfortu wewnętrznego spowodowanego świadomością,
  że ani nie przeżywasz własnego życia, ani nie pomagasz wszystkim, którzy tego
  potrzebują. Jest to jedna z lekcji „dziewiątki" — nauczyć się żyć ze swą
  potrzebą niesienia pomocy tak, by nie zapomnieć o sobie, albowiem rezygnując z
  własnego rozwoju, nie mamy czym dzielić się z innymi.
  Dziewięć to liczba próby — im wyżej wchodzimy, tym więcej trudności napotykamy.
  Równocześnie zapewnia ona subtelne zdolności psychiczne, szczodrość, dobroć,
  tolerancję, uwaga i altruizm.
  Osoba wibrująca negatywnie staje się natomiast egoistyczna i uparta.
  Niecierpliwi się, gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą
  dokładnością. Zamiast zajmować się innymi — myśli tylko o sobie i w efekcie
  traci wiarę. Ulega wpływom, jest pasywna i kłamliwa. Staje się nieśmiała,
  lękliwa. Zarówno wibrując pozytywnie, jak i negatywnie, „dziewiątki" są
  wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. To wewnętrzne napięcie może
  doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. Sukces osiągnięty poprzez postawę
  negatywną oznacza spełnienie materialne, lecz życie będzie krótkie i ubogie
  duchowo, gdyż „dziewiątki" przychodzą na ten świat, by służyć ludzkości. Celem
  twoim jest przenikanie tajemnic natury ludzkiej i zgłębianie wiedzy
  niedostępnej percepcji zmysłowej. Wyzbycie się potrzeb materialnych jako
  niepotrzebnego bagażu często bywa konsekwencją zdobytej przez ciebie mądrości.
  Jako pozytywnie wibrująca „dziewiątka" jesteś dobrym, czułym i uważnym
  partnerem. Negatywne cechy tej liczby czynią cię osobą niewierną, niemoralną,
  dążącą do dominacji i wykorzystywania partnera. W każdym przypadku masz
  neurotyczną potrzebę nieustannego potwierdzania, że jesteś kochany.

  od 28 do 56 roku życia w drugim cyklu o wibracji 8 - (trzeci i ostatni cykl -
  od 56 roku życia - będzie również 8) - wejście w świat finansów, interesów lub
  zwrot w stronę mistycyzmu. Wibracje tego cyklu powodują ciśnienie wewnętrzne,
  które popycha nas do konkretnej realizacji. Awans lub założenie własnej firmy.
  Realizacja ambicji, zyski. Potrzeba równowagi w życiu uczuciowym. Czasem jest
  to cykl władzy. nauczyć się używać wpływów, władzy, pieniędzy w celu
  wewnętrznego wzbogacenia się. Starannie ważyć każdą myśl, słowo i czyn, bo są
  one energią, którą emanujemy w Kosmos i która wróci do nas pomnożona. Jeśli
  więc będziemy wysyłać zło, przewrotność, fałsz, nieuczciwość — wszystko to
  wróci do nas, i odwrotnie, jeśli wysyłamy dobro... Należy starać się
  przewidzieć skutki swego działania, gdyż w każdej przyczynie jest już zawarty
  jej skutek.
  negatywnie: niebezpieczeństwo klęski, porażki, załamania, ruiny, strat.
  Impulsywne, zbyt ryzykowne reakcje powodują negatywne skutki. Walka. Możliwość
  wypadku lub operacji, jeśli równowaga wewnętrzna jest zachwiana.

  jednocześnie od 45 roku życia w czwartym szczycie życiowym o wibracji 1 - okres
  krystalizowania się osobowości, nauka autonomii oraz wprowadzania myśli w czyn.
  Sprzyja aktywności, przedsiębiorczości, organizowaniu. Trzeba liczyć na samego
  siebie i znaleźć własną drogę w życiu. Konieczna jest postawa aktywna, a
  pasywność będzie miała fatalne konsekwencje. Trzeba znaleźć w sobie odwagę i
  determinację, gdyż musimy pozostać aktywni. Zaczynanie od początku pod koniec
  życia może być trudne.
  Możliwe pozytywy: samorealizacja. Sukces osiągnięty własnym wysiłkiem,
  Możliwe negatywy: klęska osobista, trudności w samorealizacji.


  czarne szczyty czyli wady: główny 6 - Jesteś pełen ideałów i zasad, uważasz, że
  każdy musi się tobie podporządkować i prawu, które sam stanowisz. Cała
  harmonia, równowaga, zdolności giną w twoim wysokim mniemaniu o sobie. W domu
  jesteś skrajnie apodyktyczny, na zewnątrz masz tendencje do
  drobnomieszczaństwa. Masz tendencje do różnego rodzaju fobii i gadulstwa.
  Nadopiekuńczość.
  wtórne 0(brak) i 6 - jak wyżej

  Pozdrawiam
 • dana1952 17.10.06, 14:40
  Bardzo ciekawe,
  jeśli możnaby prosić o męża, nie-męża, trudne relacje,
  właściwie separacja, może coś się rozjaśni 20.07.1952r.
  dziękuję i czekam
  pozdrawiam dana 1952
 • janus50 23.10.06, 09:47
  20-7-1952
  dzień urodzenia 20 - Szybkie życie, wczesna dojrzałość wewnętrzna, duża odwaga
  i magnetyzm. Osiągnąłeś rzadko spotykany poziom rozwoju wewnętrznego i jesteś
  skłonny dzielić się swym darem z innymi. Realizujesz się w przyjaźni,
  małżeństwie. Masz duże poczucie sprawiedliwości i zdolności medyczne.
  pozytywnie: poczucie bezpieczeństwa znajdziesz poprzez rodzinę, przyjaciół i
  kontakt z przyrodą. Umiesz dobrze zrozumieć innych, gdyż nie sądzisz po
  pozorach. Masz silnie rozwiniętą intuicję i umiejętność zakorzenienia się w
  rzeczywistości materialnej.
  negatywnie: — kłopoty ze zdrowiem, jeśli cala energia będzie zużywana dla
  innych, którzy zechcą wykorzystywać twoją skłonność do pomocy i poświęcenia.

  dataq urodzenia - droga życia 44/8 - Urodzeni pod wpływem tej wibracji
  odznaczają się nieprzeciętną osobowością i licznymi zaletami t.j. : wytrwałość,
  panowanie nad sobą, silna wola i kierowanie się w życiu wzniosłymi ideałami.
  Osoba o wibracji urodzenia 44 obdarzona jest przez los niezwykłą charyzmą i
  zdolnością do rządzenia. Ma szansę wspiąć się na najwyższe szczeble drabiny
  społecznej, zdobyć władzę i bogactwa. Jest to autentyczny człowiek sukcesu,
  triumfujący w każdej dziedzinie. Osoba o tej wibracji obdarzona jest również
  zmysłem praktycznym i potrafi posługiwać się swoją bogatą wyobraźnią tworząc
  wielkie, pełne rozmachu projekty. W działaniu wykazuje dużą dozę sprytu,
  posiada zawsze jasną wizję całości i nigdy nie pracuje w sposób chaotyczny.
  Dzięki swej pomysłowości znajduje genialne rozwiązania sytuacji na pozór bez
  wyjścia. Jest to urodzony szef i przywódca, inteligentny, myślący w sposób
  chłodny i analityczny, w każdej sytuacji wykazujący równowagę emocjonalną i
  całkowicie panujący nad swym umysłem i ciałem.

  jeśli nie realizuje się jako 44, wtedy wibracja drogi życia wynosi 8 - Jesteś
  osobą praktyczną, posiadasz ogromny zmysł organizacji i planowania, a także
  wystarczającą wytrwałość, by wyczekać na moment sukcesu. Z uporem zmierzasz do
  celu i nawet jeśli po drodze potkniesz się o jakieś przeszkody, nigdy nie
  będziesz się czuł pokonany. Twoja władza nad innymi bierze się z nabytej w
  poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii, nie trwonienia
  jej bez potrzeby, lecz pomnażania jej mocy przez precyzyjne ukierunkowanie.
  Wiedza wewnętrzna o życiu i śmierci, o sprawiedliwości kosmicznej i
  konsekwencji skutków naszych poczynań powoduje, że nie identyfikujesz się
  emocjonalnie z żadną sytuacją. Oglądasz życie jak przez szklaną szybę. Dlatego
  postrzegany jesteś jako osoba „zimna”, choć w rzeczywistości jesteś czuły i
  opiekuńczy. We wszystko, co robisz, wkładasz dużo pasji, a poczucie, że
  panujesz nad sytuacją, popycha cię do mnożenia obowiązków. Dlatego też żyjesz w
  ciągłym napięciu. Ważne jest dla ciebie, by sytuacje były czyste i jasne, bez
  podtekstów. Wszystkie te cechy sprawiają, że masz zdolności do interesów,
  obracania pieniędzmi lub zarządzania wielkimi przedsięwzięciami. Jesteś
  znakomitym, lojalnym szefem; stanowczym i posiadającym umiejętność
  logicznego myślenia. Pełnisz rolę ojca, co daje innym poczucie
  bezpieczeństwa. Jedną z twoich najważniejszych lekcji jest zrozumienie natury
  pieniądza. Musisz uświadomić sobie, że jest on tylko umownym symbolem
  wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi, środkiem do realizacji celów.
  Przeszedłszy ten próg zrozumienia, masz szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar
  rzeczywistości. Stajesz się wtedy znakomitym „przewodnikiem”, odbiorcą
  przekazów z innych wymiarów. Dlatego też wśród „ósemek” spotyka się wielkich
  mistyków.
  Realizując negatywną wibrację .ósemki”, będziesz osobą goniącą za pieniędzmi,
  twardą, okrutną, zimną i bezkompromisową. Możesz tyranizować otoczenie,
  wymuszać posłuszeństwo, bezustannie oceniać innych. Zamiast tworzyć, będziesz
  wprowadzać destrukcję, atmosferę zazdrości, nietolerancji, podekscytowania.

  od 28 do 56 roku życia w drugim cyklu o wibracji 2 - Sytuacje przynoszące
  możliwość realizacji potrzeby współpracy, spółek, związków, małżeństwa.
  Trudności w realizowaniu się w sposób indywidualny. Okres, w którym dobrze
  wykorzystany potencjał emocjonalny może stać się motorem inspiracji,
  twórczości, dojrzewania planów. Nauczyć się funkcjonować w grupie, nie
  podporządkowując się osobom, lecz wspólnym celom. Prawdziwa współpraca
  realizuje się wtedy, gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej
  całości. Nauka respektu dla innych, pozostawienia drugiego na jego poziomie
  rozwoju nie atakując go niezrozumiałymi dla niego (na danym etapie)
  informacjami w formie naszych przekonań. Osiągnięcie „złotego środka",
  umiarkowania, brania i dawania według potrzeb. Wyciszenie się, głównie
  emocjonalne. Nie oceniać. Odróżniać akceptację od aprobaty.
  negatywnie: problemy we współpracy. Zależność lub podporządkowanie, które
  trudno zaakceptować. Ryzyko rozwodu lub zerwania. Zmienne warunki materialne.
  Brak pracy. Rozczarowania w związkach przyjacielskich lub miłosnych.

  jednocześnie od 46 roku życia w czwartym szczycie o wibracji 6 - trzeba
  udźwignąć odpowiedzialność, wywiązywać się ze swych zobowiązań rodzinnych i
  zawodowych. Czas miłości, życia rodzinnego i sukcesu. Należy akceptować
  obowiązki, być wyrozumiałym i zgodnym. Równowaga musi być zachowana w każdej
  dziedzinie.
  pozytywnie: szczęśliwa rodzina, sukces, bezpieczeństwo. Kariera zawodowa,
  wyrażająca się w pełnieniu coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji.
  negatywnie: rozwód. Ciążące obowiązki rodzinne. Plajta. Problemy w domu. Brak
  zabezpieczenia w życiu. Problemy zdrowotne w rodzinie.

  czarne szczyty czyli wady: główny 1 - tendencje do skrajnej upartości, lub do
  podchodzenia do swoich zamierzeń na zasadzie chciałbym a boję się. Możesz
  zaczynać wiele spraw na raz i nie kończyć żadnej.
  wtórne 5 i 6
  5 - tendencja do próbowania wszystkiego w sferze używek i seksu. Ciągłe wzloty
  i upadki emocjonalne. Kręcenie się w kółko wokół własnych doświadczeń.
  6 - Jesteś pełen ideałów i zasad, uważasz, że każdy musi się tobie
  podporządkować i prawu, które sam stanowisz. Cała harmonia, równowaga,
  zdolności giną w twoim wysokim mniemaniu o sobie. W domu jesteś skrajnie
  apodyktyczny, na zewnątrz masz tendencje do drobnomieszczaństwa. Masz tendencje
  do różnego rodzaju fobii i gadulstwa. Nadopiekuńczość.

  cdn...
 • janus50 23.10.06, 09:52
  ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „DZIEWIĄTKĄ "
  Jest to związek bardzo twórczy dla was obojga. W korzystnym układzie siły
  tajemne strzegły będą waszych przedsięwzięć, gdyż jest w nich zawarta olbrzymia
  energia i moc twórcza. Wzajemna fascynacja i inspiracja uczynią z was silną i
  niezależną parę. W mniej korzystnym układzie, jeśli „ósemka" nie ma ochoty się
  rozwijać, a „dziewiątka" nie potrafi zaakceptować jej autorytetu, docenić
  wiedzy, nieprzeciętnych talentów przywódczych i skuteczności działania — być
  może wasze drogi się rozejdą, choć z pewnością zachowacie wzajemny Szacunek.

  w zasadzie powinniście się świetnie rozumieć, oboje macie szóstki w czarnych
  szczytach, tak więc porozumienie powinno być perekcyjne..

  Pozdrawiam
 • dana1952 23.10.06, 11:36
  choć podstawy dobre, jednak związek niestety nieudany sad( cóż ...

  dziękuję pięknie za interpretację
  życzę powodzenia
  dana1952

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka