Dodaj do ulubionych

zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Brzeżawie

06.01.05, 18:18
Na razie podaję link do historii Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce:
www.kz.pl/index.php?p=17
Za jakiś czas napiszę o historii zboru w Brzeżawie !
--
www.bircza.pl
Edytor zaawansowany
 • jakku 06.01.05, 18:43
  WYZNANIOWY CMENTARZ ZIELONOŚWIĄTKOWY W BRZEŻAWIE

  Brzeżawa
  Wieś położona w gminie Bircza, powiat Przemyśl, woj. podkarpackie. Przed II
  wojną światową wieś liczyła ponad 250 domów - około 1500 mieszkańców (ok. 1300
  greko katolików, ok. 150 rzymskich katolików, ok. 40 Żydów). Obecnie około 50
  domów.

  Po przebudzeniu zielonoświątkowym, które miało miejsce we wsi Brzeżawa w 1928
  roku, nastąpiły prześladowania nawróconych przez ludność greckokatolicką i
  rzymskokatolicką. W tym samym roku w wierzącej rodzinie Mandruch zmarł 2-letni
  chłopiec. Gdy niesiono zwłoki chłopca na cmentarz greckokatolicki, miejscowa
  ludność stanęła na drodze nie chcąc dopuścić by na ich cmentarzu pochowano
  innowiercę. Kondukt pogrzebowy zatem skręcił na pobliskie pole i pochowano
  chłopca przy drodze na polu uprawnym. Później zakupiono ten teren z
  przeznaczeniem na cmentarz. Był to pierwszy wyznaniowy cmentarz
  zielonoświątkowy na terenach Rzeczpospolitej Polskiej.

  1. Przed wybuchem wojny na cmentarzu pochowano między innymi:

   Mandruch ... (chłopiec)
   Duchniak Andrzej - [Wola]
   Duchniak Paraskea - [Wola, żona Andrzeja]
   pierwsza córka Mikołaja i Tekli Hydzik - [zmarła w wieku niemowlęcym]
   druga córka Mikołaja i Tekli Hydzik - [zmarła w wieku niemowlęcym]
   Terawska Maria

  2. Ofiary działań II wojny światowej pochowane na cmentarzu:

  Zamordowani przez Wojsko Polskie z powodu pochodzenia ukraińskiego
  (spoczywają w jednej mogile):
   Madruch Michał [z Bereszczanki]
   Mandruch Anna [żona]
   Mandruch Rozalia [córka, ok. 17 lat]
   Mandruch Józef [syn, ok. 1,5 lat]
  oraz
   Bodziak Mikołaj
   Duchniak Wasyl
  - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Staszko Roman
   Potoczniak Piotr
   Hydzik Mikołaj [zamordowany przez Ukraińską Powstańczą Armię]
   Potoczniak Michał [zginął od niewypału]

 • darino 06.01.05, 19:52
  Cieszę sie, że do nas dołączyłeś !
  Proszę napisz, czy Wola i Bereszczanka to części Brzeżawy, bo nie znam tych
  nazw ?
  Może napiszesz też coś w wątku o karczmach żydowskich ?
  --
  www.bircza.pl
 • jakku 06.01.05, 21:20
  "Dzielnice" Brzeżawy które przychodzą mi do głowy to: Wola, Niwa, Faniów, Guz,
  Garb, Leców, Dział, Szeroki Dział, Uluckie, Bukowina, Ropa i tzw. Górny Koniec.
  Jak komuś się coś przypomni niech pisze inne nazwy.
 • upowiec 06.01.05, 21:35
  Czy z Brzeżawy można przejechac rowerem do Dobrej albo Ulucza ? Dotychczas
  przejeżdżałem drogą przez Lipę i Wariatkę do Borownicy i do Ulucza.
 • besalel 07.01.05, 18:28
  Niestety, nie ma bezpośredniego przejazdu na rowerze z Brzeżawy do Dobry lub
  Ulucza. Nawet przejście na pieszo jest obecnie bardzo utrudnione. Pozostaje
  jedynie droga przez Lipę i Borownicę.
 • upowiec 07.01.05, 18:40
 • upowiec 06.01.05, 21:41
  Czy coś wiecie o historii tych zborów ?
  Poza tym w historii Kościoła Zielonoświątkowego przeczytałem, że większość
  zborów zakładali reemigranci z Ameryki. A jak było w przypadku Brzeżawy ?
 • besalel 07.01.05, 16:37
  Rzeczywiście tak było. Większość zborów Kościoła Zielonoświątkowego na
  tamtejszych terenach powstała w wyniku działalności misyjnej reemigrantów z USA.
  Zbór w Brzeżawie poniósł niestety w latach 1946 - 1947 dotkliwe straty.Oprócz
  tego, że wielu jego członków zostało wywiezionych w różne strony:Ukraina i
  Ziemie Odzyskane to jeszcze pastor Kościoła został zamordowany przez
  (prawdopodobnie) pijanego żołnierza WP tropiącego UPA.Wracał akurat z
  seminarium dla duchownych w Warszawie i natknął się pod Bukowiną (przysiółek
  Brzeżawy) na moment gdy żołnierz ten dokonywał ekzykucji nad innymi
  mieszkańcami tej wsi. By pozbyć się niewygodnego świadka zastrzelił więc i
  jego. A stacjonujące w Brzeżawie wojsko na czas swojego tam pobytu, zajęło na
  swoją bazę noclegową obiekt sakralny tamtejszego Kościoła.
 • darino 07.01.05, 16:55
  Może powinieneś zgłosić tę zbrodnię do IPN - powinna przynajmniej zostać
  zarejstrowana. Niestety bohaterskie Wojsko Polskie popełniło na naszym terenie
  wiele zbrodni i tylko część z nich ujrzała światło dzienne !
  --
  www.bircza.pl
 • darino 05.02.05, 15:04
  Historia Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Brzeżawie


  "W latach 20. ubiegłego wieku część mieszkańców Brzeżawy wyemigrowała do Stanów
  Zjednoczonych Ameryki Północnej w poszukiwaniu pracy. Wśród nich był też Michał
  Wardyniec. Podczas pobytu w Ameryce zetknął się tam z zielonoświątkowcami,
  którzy głosili mu Pana Jezusa w sposób jakiego nie znał do tej pory. Tak jak
  dla wielu innych mieszkańców Brzeżawy tak i dla niego, aż do tej pory cała
  pobożność i religijność sprowadzała się li tylko do formalnego uczęszczania do
  cerkwi greko-katolickiej. Poza tym, prowadził typowe życie: upijając się i
  przeklinając. Teraz dowiedział się, że Bóg chce zmienić sposób jego życia,
  uwolnić go od nałogów i wypełnić pokojem. Zaufał (uwierzył) zwiastowanej
  ewangelii i poprosił Boga o przebaczenie mu jego grzechów. I tak, jak w każdym
  z takich przypadków tak i teraz Bóg wysłuchał jego pokutną modlitwę i zmienił
  jego życie, napełniając je pokojem i miłością do ludzi.
  Niebawem po tym przeżyciu, wrócił w swoje ojczyste strony przywożąc
  jednocześnie ze sobą Pismo Święte. Wkrótce mieszkańcy Brzeżawy, zauważyli
  radykalną zmianę w postawie reemigranta. Nie palił, nie pił, nie bluźnił a
  prowadził przykładne moralnie życie. Często widywano go jak czytał Biblię, choć
  większość mieszkańców nawet nie wiedziała, że jest to Biblia, a poza tym, nie
  potrafiła czytać, ze względu na powszechny wówczas analfabetyzm. Z ciekawości
  więc przychodzili doń, aby coś im opowiedział z tego co czyta. I tak jego dom
  zamienił się w mały krąg czytelników i słuchaczy Biblii. Czytane i w bardzo
  prosty, przystępny sposób interpretowane Słowo Boże doprowadziło do zwrotu w
  życiu kolejnych osób, mieszkańców Brzeżawy. Również oni zostali uwolnieni przez
  Boga od powszechnego tu pijaństwa, złodziejstwa, nienawiści i innych grzechów.
  Odtąd zbierali się systematycznie na modlitwy i lekturę Biblii.
  Krąg zainteresowanych ciągle się powiększał. Wówczas, tę niewielką jeszcze
  grupę zaczęli odwiedzać misjonarze zielonoświątkowi z Wołynia i Kresów
  Wschodnich (gdzie trochę wcześniej powstało także wiele zborów na skutek
  powrotu emigrantów).
  Sytuacja ta wzburzyła jednak ówczesne duchowieństwo greko-katolickie, które
  zaczęło stosować różne szykany wobec wierzących inaczej. Zdarzały się przypadki
  pobicia, krytykowania a także zabroniono pochówku zmarłych na jedynym w tej wsi
  przy cerkiewnym cmentarzu. Kroniki tego zboru zanotowały taki oto przypadek.
  Gdy umarło dziecko jednego z członków zboru, kondukt pogrzebowy zmierzał na
  cmentarz. W pewnym momencie drogę zastąpili mu niektórzy mieszkańcy wsi, nie
  pozwalając na dojście do cmentarza. Zdesperowani członkowie zboru, z braku
  innych możliwości, pochowali dziecko na polu tuż przy drodze. Od tego czasu
  pole to stało się oficjalnym cmentarzem tegoż zboru. Przez wiele lat aż do roku
  2001 był to jedyny w Polsce cmentarz zielonoświątkowy.
  Mimo prześladowań i różnych szykan grupa „innowierców” ciągle się powiększała.
  W latach 30. ubiegłego stulecia zbór liczył ponad 120 osób ( większość
  mieszkańców Brzeżawy) i posiadał swój chór, orkiestrę dętą i prowadził
  systematyczną katechezę.
  Wraz ze wzrostem liczebnym zboru pojawiła się konieczność budowy obiektu
  sakralnego. Obiekt taki wzniesiono tuż przy drodze głównej w centrum wsi i
  nazwano go „domem modlitwy”. Ten skromny obiekt po kilku remontach przetrwał do
  dziś i nadal służy temu zborowi. W okresie obław na UPA został on zarekwirowany
  przez stacjonujące w Brzeżawie WP i urządzono w nim noclegownię dla żołnierzy a
  także niewielki areszt.
  Bardzo trudny okres przeżywał zbór w okresie okupacji niemieckiej. Zabroniono
  zgromadzania się. W związku z tym bratni Kościół Metodystyczny (mający
  przyzwolenie na odbywanie nabożeństw) przyjął zbór brzeżawski, przemyski i
  bryliński pod swoją opiekę.
  Najgorszy jednak okres nastał w latach 1946-47. Wielu członków zboru zostało
  zamordowanych albo przez WP albo przez UPA. Wśród nich był pastor zastrzelony
  prze pijanego żołnierza WP a także kaznodzieja ( mój ojciec) zamordowany przez
  uduszenie i powieszenie. Inni zostali wywiezieni na Ukrainę i na Ziemie
  Odzyskane, a nawet do Kazachstanu. W okresie późniejszym część z nich wróciła,
  niestety już nie do swoich domostw, bowiem te zostały w międzyczasie spalone
  albo zasiedlone.
  Okres ponownego dynamicznego rozwoju przeżywał ten zbór w latach 60. Brak
  jednak możliwości podjęcia pracy w Brzeżawie i okolicy sprawił, że wiele
  młodych ludzi wyjechało z tej miejscowości. Spotkać ich teraz można nie tylko w
  różnych rejonach Polski, ale także w USA, Australii i Kanadzie.
  Niektórzy brzeżawianie pełnili albo pełnią ważne i odpowiedzialne funkcje w
  Kościele Zielonoświątkowym w Polsce. Wychowanek tegoż zboru był w latach 1987 –
  2000 Naczelnym Prezbiterem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce( urząd podobny
  do urzędu kardynała) a także członkiem Prezydium Kościoła Zielonoświątkowego w
  Europie. Podczas jego urzędowania i przy wydatnym jego staraniu Kościół uzyskał
  rejestrację na mocy Ustawy o Kościele Zielonoświątkowym uchwaloną przez Sejm i
  Senat RP.
  Inni są pastorami tegoż Kościoła. Pastor jednego z największych zborów
  ewangelicznych w Polsce, a mianowicie zboru „Filadelfia” w Bielsku-Białej
  pochodzi z Brzeżawy. Także pastor zboru w Oświęcimiu jest rodem z Brzeżawy.
  Oprócz tego były pastor zboru polonijnego w Edmonton (Kanada) i Vineland (USA)
  pochodzili z Brzeżawy.
  Ciekawym szczegółem jest także fakt, że aktualny pastor zboru w Brzeżawie jest
  najstarszym i najdłużej swój urząd sprawującym pastorem wśród pastorów Kościoła
  Zielonoświątkowego w Polsce."

  Historię zboru otrzymałem od Pana Michała Hydzika - bardzi dziękuję Panu za
  pomoc !

  www.bircza.pl

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka