Dodaj do ulubionych

Wilki...Przed Zagładą

29.03.06, 18:32
Ponizej tekst znaleziony w sieci:
z: www.biolog.pl/article2180.html

"Śmierć wilkom!

Najpierw pikieta przed Ministerstwem Środowiska, później blokada przejść
granicznych. Takimi działaniami grożą hodowcy owiec, jeśli minister nie
zgodzi się na odstrzał wilków lub ich odłowienie. Murem za rolnikami stanęły
samorządy. W czwartek Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza wydał
oświadczenie, w którym wzywa resort środowiska do zmiany przepisów w sprawie
ochrony wilka. W 2005 r. wilki zagryzły na Podkarpaciu 375 owiec, po kilka
krów, kóz, koni i blisko 100 psów.

Od 1998 r., kiedy wilka objęto ochroną gatunkową, watahy zjadły 1343 owce, 54
krowy, 65 kóz, 12 koni i kilkaset psów. Skarb państwa zapłacił łącznie
rolnikom ponad 500 tys. zł odszkodowań.

Źródło: Dziennik Nowiny"
.............................................
Chrońmy Wilki !!!
Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze!
Jak sie zapłaci nie 500tys. tylko np.2 miliony, to zaraz ucichną protesty.
Jeszcze będą się cieszyć jak coś im zagryzą...

A ile w tym czasie ludzie zjedli owiec, krów, kóz, koni...i kto jest większym
drapieżnikiem?
Edytor zaawansowany
 • greywolf2 29.03.06, 18:35
  www.ulve.z.pl

  Warto zajrzeć...
 • greywolf2 07.04.06, 21:03
  " Chronić wilki, pomagać rolnikom!

  Wilk należy do gatunków zagrożonych w skali Europy. W Polsce żyje obecnie tylko
  około 500 - 600 osobników. W ostatnim czasie pogorszył odbiór społeczny wilka
  ze względu na szkody, jakie powoduje wśród zwierząt hodowlanych. Program
  organizowany przez WWF pod hasłem „Wilk - nie taki straszny”, ma pomóc w
  wypracowaniu sposobów pogodzenia potrzeb hodowców z ochroną wilka.

  W Polsce wilk objęty jest ochroną gatunkową. W ostatnim czasie pojawiają się
  jednak opinie o konieczności odstrzału tych pięknych zwierząt. WWF chcąc
  powstrzymać narastającą niechęć do wilków, zwłaszcza w środowiskach hodowców
  zwierząt, zorganizował akcję skierowaną do lokalnych społeczności regionu
  Puszczy Białowieskiej, które mogą zetknąć się z wilkami na co dzień. W ramach
  projektu przeprowadzony został cykl warsztatów oraz przygotowana została ulotka
  o biologii wilków, ich znaczeniu w przyrodzie oraz o metodach zabezpieczania
  zwierząt hodowlanych przed ich atakami.


  Wilk (Canis lupus)
  Bardzo ważnym punktem w projekcie jest uświadomienie, że nie wszystkie wilki
  powodują szkody w stadach zwierząt hodowlanych i że można się skutecznie przed
  nimi bronić bardzo prostymi, bezkrwawymi metodami. Większość, bo aż 70% watah
  wilków poluje wyłącznie na zwierzęta dzikie, a tylko 7% wilczych rodzin może
  wyrządzać szkody w gospodarstwie. Wilki, które zamieszkują duże kompleksy leśne
  w nizinnej części kraju polują niemal wyłącznie na dzikie zwierzęta. Pojedyncze
  watahy osiedlają się tu jednak poza obszarem dużych lasów, w terenach łąkowo -
  leśnych. Nie znajdując wystarczającej liczby dzikich ofiar zabijają zwierzęta
  hodowlane. Bardzo ważną przyczyną powstawania szkód jest brak właściwego
  nadzoru i zabezpieczenia stad hodowlanych. Tam, gdzie zwierzęta gospodarskie
  zabierane są na noc do budynków i zagród lub gdzie stosowany jest stały nadzór
  w czasie wypasu, szkody są małe lub całkowicie nie występują.

  Bardzo skuteczną, a jednocześnie prostą metodą, do której WWF namawia w swoim
  projekcie, jest wieszanie fladr tj. sznurów z kolorowymi fragmentami materiału.
  Kolory fladr nie odgrywają większej roli, istotny jest za to ich sposób
  wykonywania i zamocowania. Fladry działają najbardziej odstraszająco, kiedy
  poszczególne chorągiewki przymocowane są do sznura nie rzadziej niż co 50 cm, a
  sam sznur powinien być zamocowany 70 - 90 cm nad ziemią. Aby rozpropagować w
  regionie białowieskim tę przyjazną wilkom metodę ochrony, WWF podarował
  rolnikom 4 km fladr tj. 8 sztuk po 0,5 km każda. Korzystne rezultaty ze
  stosowania fladr na innych obszarach zachęciły do ich zastosowania w regionie
  Puszczy Białowieskiej. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że u tych
  gospodarzy, którym przekazano fladry, straty wśród zwierząt gospodarskich już
  nie występują.

  „Mamy nadzieję, że projekt WWF-u „Wilk - nie taki straszny”, pomoże rolnikom
  zrozumieć wilka, a w konsekwencji ograniczyć straty przez nie powodowane. Z
  drugiej strony chcielibyśmy, aby wilk mógł się rozprzestrzeniać w Polsce i czuć
  się zupełnie bezpiecznie, zwłaszcza w takich miejscach jak Puszcza
  Białowieska.” - podkreśla Stefan Jakimiuk, kierownik projektu WWF „Białowieski
  Park Narodowy”.

  Więcej o działaniach WWF Polska na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej:
  www.wwf.pl/projekty/bialowieski_pn.php "
  -------------------------------------------------
  a kiedy takie projekty i program w Puszczach Bieszczadzkich...?
 • czesio48 29.03.06, 21:22
  od dawna nie chce mi się już tu pisać ale jak słyszę głupawe wywody obrońców
  wilka to trudno o obojętność. Nieważna owca, nieważny rolnik, nieważna sarenka
  tylko wilk. Tak jak i nieważne biedna matka i głodne dziecko tylko warunki w
  więzieniu (mają zresztą 2x większy metraż niż studenci) i prawa zboczeńców.
  Różne przykłady lecz ta sama ideologia. Czas stuknąć się w głowę.
 • greywolf2 31.03.06, 17:36
  no właśnie czas sie stuknąć w swoją...
  Ludzie są tylko gośćmi na tej Ziemi, a uzurpują sobie prawo do wsystkiego...
  Są tylko jednym z zamieszkujących ją gatunków, i powinno sie zostawić miejsce
  do życia dla wszystkich...
 • greywolf2 31.03.06, 18:05
  warto zajrzeć też na :
  www.wolf.most.org.pl

  Na wilki są proste sposoby - flary, psy pasterskie, nawet "głupi" osioł ochroni
  przed wilkiem...tylko trzeba chcieć coś zrobić. Najprościej wszystko co
  przeszkadza powystrzelać. Chłop żywemu nie przepuści!
  Wystarczyłoby też chociaż podłożyć wilkom odpowiednio podtrutą owcę, po której
  skonsumowaniu i odchorowaniu swojego, wilki nie ruszyłyby stada. Mają doskonałą
  pamięć i szybko się uczą.
  Robiono kiedyś taki eksperyment w USA, i wilki nie tylko potem niepodchodziły
  do owiec, ale wręcz się ich bały i uciekały przed nimi.
 • surowiczny 31.03.06, 18:07
  W czym problem? jagnie kosztuje 80 zł - 120 zł, owca 150 - 250, z odszkodwania
  dostają ok 300 zł/sztuka. Czysty zysk
 • darino 31.03.06, 18:10
  Co robimy z tak mile rozpoczetym wieczorem ?
  ?


  --
  forum gminy Bircza i okolic
 • greywolf2 07.04.06, 20:31
  Z najnowszego raportu WWF - światowej organizacji ochrony przyrody:
  wwf.pl

  " 2006-03-20
  Chroniąc gatunki, przeciwdziałamy ubóstwu

  Według nowego raportu WWF, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt prowadzi do
  zmniejszenia ubóstwa i poprawy warunków życia ludzi, mieszkających tam, gdzie
  zostały podjęte działania ochronne.


  © WWF-Canon / Claire DOOLE
  Raport opisuje sześć przykładów ochrony gatunkowej, prowadzonych przez WWF,
  które pomogły wyeliminować zjawiska ubóstwa i głodu, przyczyniając się do
  rozwoju terenów wiejskich w Chinach, Indiach, Kostaryce, Namibii, Nepalu i
  Ugandzie.

  Opisywane przypadki dowodzą, że ochrona zagrożonych gatunków i ich siedlisk
  oznacza lepszą ochronę lasów, wód śródlądowych i obszarów morskich. W
  rezultacie miejscowa ludność ma ułatwiony dostęp do zasobów naturalnych i
  czystej wody. A to zwiększa jej dochody i prowadzi do wzrostu świadomości
  społecznej w zakresie edukacji, praw kobiet i zdrowia.

  Według raportu, ważnym źródłem dochodu lokalnych społeczności są projekty z
  zakresu ekoturystyki, oparte na obserwacji zwierząt w naturze np. goryli
  górskich, pand albo żółwi morskich. Wiedza o trasach wędrówek zwierząt pomaga
  również we właściwym planowaniu zagospodarowania użytków rolnych.

  Bardzo często, do wyginięcia zagrożonych gatunków przyczyniają się te same
  czynniki, które wpływają na wzrost poziomu ubóstwa – mówi dr Susan Lieberman,
  Dyrektor Programu WWF 'Ochrona gatunków’ - Ten raport dostarcza dowodów, że
  chroniąc zagrożone gatunki pomagamy ludziom.

  Projekt ochrony żółwi morskich w Tortuguero (Kostaryka), nie tylko doprowadził
  do wzrostu ich liczby, ale przede wszystkim wpłynął na ożywienie gospodarcze w
  regionie. Było ono wynikiem większych wpływów z turystyki, uzależnionej od
  przetrwania zagrożonego gatunku.

  Podobną rolę odegrał projekt ochrony tygrysa w Nepalu, który zakładał
  odtworzenie fragmentów lasu. Dzięki tym działaniom lokalna społeczność może
  korzystać z zasobów leśnych. Prowadzi to do wzrostu jej zamożności – roczny
  dochód z tego tytułu wynosi 4,760 dolarów.

  Znaczący spadek liczby rodzin żyjących w ubóstwie zanotowano także w indyjskiej
  wiosce Farida, gdzie przez 5 lat WWF prowadził projekt na rzecz ochrony delfina
  rzecznego w Gangesie.

  Projekt ochrony goryli górskich w Ugandzie, sprawił, że aż 60 procent
  mieszkańców rejonu graniczącego z Parkiem Narodowym Bwindi odczuło poprawę
  swojej sytuacji ekonomicznej. W Chinach, działania mające na celu ochronę pandy
  wielkiej, ograniczyły rabunkową gospodarkę leśną i pozwoliły miejscowej
  ludności znaleźć alternatywne formy zatrudnienia w rolnictwie. W Namibii
  utworzenie obszarów chronionych, zarządzanych przez lokalną społeczność
  wpłynęło na wzrost liczby zwierząt, a w efekcie na rozwój turystyki i
  przedsiębiorczości.

  WWF uważa, że uczestnicy VIII Konferencji Sygnatariuszy Konwencji o
  Biologicznej Różnorodności, która rozpoczyna się dzisiaj w Kurytybie
  (Brazylia), powinni dążyć do połączenia ochrony zagrożonych gatunków z
  przeciwdziałaniem zjawisku ubóstwa.

  Nielogiczna wydaje się sytuacja, kiedy miliardy dolarów są przeznaczane na
  projekty przeciwdziałania ubóstwu, ale żaden z nich nie uwzględnia potrzeby
  ochrony środowiska i zagrożonych gatunków – mówi dr Lieberman z WWF – właśnie
  teraz jest najwłaściwszy czas żeby to zmienić."
 • darino 27.09.06, 07:50
  "Szkody wyrządzane przez wilki mogą być mniejsze, ale rolnicy muszą chcieć
  zabezpieczać stada owiec przez watahami. Tylko nieliczni tego próbują, choć
  resort środowiska wydał poradnik, jak to robić. Nie policzył jednak kosztów,
  jakie musieliby ponieść hodowcy.

  Poradnik dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Został
  opracowany przez naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody PAN i Stowarzyszenia
  dla Natury "Wilk”. Opisują oni metody zabezpieczeń stad owiec i kóz przed
  wilkami.

  Skuteczne nocą, słabe w dzień
  W ciągu ostatnich 3 lat Grażyna Dydak z Rabego straciła kilkadziesiąt owiec,
  mimo że ogrodziła pastwisko wysoką siatką, a stada pilnowały psy.

  Renata Kozdęba z Lutowisk ma o poradniku nienajlepsze zdanie. Twierdzi, że
  powinien być napisany przez rolników, którzy przeszli udrękę wilczych napadów.

  - Owczarki podhalańskie są dobre, ale do pilnowania nocnego - uważa. - W dzień
  sobie nie radzą. Moje stado jest najlepszym przykładem. Tracę owce zawsze rano
  albo w południe, choć psy tak samo czuwają.

  Straszaki zawiodły
  Grodzenie dwumetrową siatką nie zawsze jest skuteczne. Wilki potrafią zrobić
  podkop.

  - Przekonał się o tym Leszek Konopka z Polany - opowiada Kozdęba.

  Grażyna Dydak: - U mnie wilki zrobiły kiedyś to samo, nie mogłam uwierzyć.

  Naukowcy proponują również grodzenie pastwisk elektrycznymi pastuchami i
  fladrami (zawieszonymi na ogrodzeniu kolorowymi szmatkami, których wilki ponoć
  się boją).

  - Eksperyment z fladrami się nie powiódł, podobnie jak z grającymi na okrągło
  radioodbiornikami, paleniem ognisk, wystrzeliwaniem petard -tłumaczy Kozdęba. -
  Wilki dawno uodporniły się na takie straszaki. Elektryczne pastuchy? Niektórzy
  próbowali, z małym skutkiem. Ja nie, bo nie będę robić koło domu obozu
  koncentracyjnego.

  Zbyt wysokie koszty
  Hodowcy owiec podkreślają, że resort środowiska nie bierze też pod uwagę
  kosztów.

  - Kogo na to stać? - pyta Józef Iwanisik z Jureczkowej. - W Bieszczadach nie ma
  bogatych rolników."


  www.gcnowiny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060927/BIESZCZADY/60926002
 • darino 17.10.06, 01:03
  "Zdaniem hodowców owiec odszkodowania wypłacane przez wojewodów nie pokrywają
  wszystkich strat. Zdaniem naukowców trzeba lepiej dbać o stada. Wilk jest w
  Polsce gatunkiem chronionym. Wilki i owce. Konflikt niemal tak stary jak świat,
  ale nabrzmiały szczególnie w Bieszczadach. Tam bowiem hoduje się głównie mięsne
  rasy owiec, a więc bez stałej opieki juhasów. Stąd większe straty hodowców.
  Niepokoi ich, że wilki stają się coraz śmielsze i zaglądają do ludzkich siedzib
  nawet w biały dzień. Naukowcy potwierdzają to zjawisko, ale przyczyn nie
  upatrują w liczbie drapieżników. Uważają, że wilki napadają na zwierzęta
  domowe, bo brakuje im pożywienia w lasach. A brakuje, bo myśliwi odstrzelili za
  dużo jeleni i saren. Ci zaś odstrzelili płową zwierzynę, bo niszczyła leśne
  sadzonki. Przywrócić równowagę nie jest łatwo, dlatego naukowcy apelują przede
  wszystkim o jeszcze lepsze zabezpieczanie stad. Wiceminister środowiska obiecał
  w Ustrzykach Dolnych, że resort zgodzi się na odstrzał najbardziej agresywnych
  wilków, jeżeli wnioski hodowców będą dobrze uzasadnione. Ministerstwo deklaruje
  także pomoc w zabezpieczeniu stad. Tylko w ubiegłym roku wojewoda podkarpacki
  wypłacił prawie 200 tysięcy złotych odszkodowań za ponad 400 zagryzionych
  zwierząt. Według różnych ocen na Podkarpaciu żyje od 200 do 400 sztuk wilków, z
  tego około 150 w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu."
  tvp.pl/400,20061016408547.strona
 • darino 17.10.06, 07:17
  "Główny konserwator przyrody, wiceminister środowiska Andrzej Szweda-
  Lewandowski podczas wczorajszego spotkania z hodowcami owiec w Ustrzykach
  Dolnych dał do zrozumienia, że nie mogą liczyć na przywrócenie regularnego
  odstrzału wilków.

  Powód: liczebność tego drapieżnika nie wzrosła. Na pytanie hodowców, dlaczego
  wilki z roku na rok zabijają więcej domowych zwierząt, odpowiedział:

  - Stada owiec i kóz nie są skutecznie zabezpieczane. Na przykład w Magurskim
  Parku Narodowym wypasa się półtora tysiąca owiec, a strat prawie nie ma, bo
  ciągle pilnowane są przez ludzi i psy pasterskie.

  - Nie jestem pewien, czy na owce napadają tylko czystej krwi wilki, wiele
  wskazuje, że mogą to być także drapieżniki skrzyżowane z dzikimi psami - dodał
  Andrzej Szweda-Lewandowski.

  Hodowcy: Pilnujemy zwierząt
  - Nie zgadzam się - mówiła Renata Kozdęba z Lutowisk. - Moje pastwisko wygląda
  jak obóz koncentracyjny z wysokimi na 2 metry zasiekami. I co? Owce wciąż są
  zagryzane.

  Wtórował jej Antoni Dydak z Rabego:

  - Nic nie pomaga, spróbowałem już chyba wszystkich metod ochrony owiec przed
  watahami, ale poniosłem porażkę.

  Mniej jeleni
  Zdaniem dr. Wojciecha Śmietany z PAN, który od lat prowadzi w Bieszczadach
  badania nad wilkami, istnieją skuteczne sposoby ochrony owczych stad.

  - To np. elektryczne pastuchy, są teraz w dwóch gospodarstwach i się
  sprawdzają. Warto też kupić owczarki podhalańskie - mówił.

  Śmietana tłumaczył hodowcom, że owce padają łupem wilków, ponieważ w lasach
  jest coraz mniej jeleni. Ich liczba spadła w ostatnich latach czterokrotnie.

  Wniosek musi być uzasadniony
  Wiceminister Szweda-Lewandowski zaznaczył, że resort środowiska rozważy każdy
  wniosek o interwencyjny odstrzał wilków, ale musi on być dobrze uzasadniony.

  - W zeszłym roku wpłynął tylko jeden, wydaliśmy zgodę na zabicie pięciu wilków,
  ale zabito ponoć tylko trzy. Ponoć, bo do dziś nie dostałem raportu w tej
  sprawie."
  www.gcnowiny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20061017/BIESZCZADY/61016021
 • kawa116 19.02.07, 10:23
  Podobno w Kotowie , wataha wilków ma swoje gniazdo i jest obserwowana przez
  jakiegoś badacza. Ale tak z drugiej strony moim zdaniem wilków jest już u nas
  zadużo, aż strach wybrać sie do lasu ,sam ostatnio widziałem rysia.
 • darino 19.02.07, 10:51
  Rysia Ochódzkiego ?
 • darino 19.02.07, 12:14
  Nie denerwuj się, kiedyś też widziałem, ale było to dawno. Myślałem że się
  wyprowadziły ...
  O rysiach lepiej nie wspominać, bo myśliwi skłusują ...
 • carexic 19.02.07, 12:48
  rys tez jest pod ochroną a jak skłusują to są gorszymi mordercami niz wilki
  chociaz w przypadku wilka to ich sposób zdobywania pozywienia:))a co
  doodstrazalu to on i tak niewiel zmieni i szkoda tylko biednych ziwerzaków. NIe
  ich win ze natura wstawila ich do drapiezników. Pozdro
 • eeelllooo 19.02.07, 20:25
  Ja jako student ochrony zasobów leśnych :D :D :D jestem przecwiwy zabijaniu
  zwierzat chyba ze bedzie ich zbyt wiele w lesie :D eeelllooo :)
 • carexic 26.04.07, 09:59
  jak cytują nowiny mieszkańcy użyli ważnych i mocnych argumentów przeciw
  odstrzałom wilków. Ciekawe jak ministerstwo rozwiąże ten problem???
 • jodla14 10.07.07, 14:36
  Duże drapieżniki to skarb dla każdego ekosystemu, ponieważ spełniają rolę
  eliminatorów sztuk słabych i chorych z populacji zwierzyny płowej. Wydawałoby
  się, że wie o tym każdy, kto skończył chociażby gimnazjum.
  Myśliwym natomiast chodzi o upolowanie jak najdorodniejszych, najzdrowszych
  sztuk, bo wówczas mogą pochwalić się swoim trofeum.
  Oczywiście, zgadzam się z autorem artykułu przytoczonego przez Darino. Sama
  pamiętam, jak nasi przyjaciele Holendrzy zachwycali się bocianem, który
  gnieździł się niegdyś na starej przybudówce budynku policji obok rynku w Birczy.
  A bocian to też drapieżnik, tylko że poluje na mniejsze niż wilk czy ryś zwierzęta.
  Powinniśmy rozpocząć akcję edukacyjną wśród rolników, leśników i młodzieży na
  temat tego jakim skarbem są duże drapieżniki. Z resztą taką rolę spełnia
  poniekąd to forum. Za co bardzo dziękuję.
 • carexic 11.07.07, 11:18
  Co do edukacji lesników to ja mysle że oni powinni tutaj służyć jako skarbnica wiedzy w tym temacie ; Chyba połowa pracowników nadlesnictwa nalezy do koła łowieckiego) to wiedze z zakresu zoologii leśnej, łowiectwa i gospodarki populacjami powini posiadać a jesli chodzi o edukacje mlodziezy to myslę że taka role powinna spełaniać Izba przyrodnicza działająca w ramach LKP "Lasy Birczańskie" i raczej ją pełni. Fakt jest jeden Polska to obok Słowacji i Słoweni najwieksza ostoja wilka, niedźwiedzia brunatnego i rysia w Europie a co do wilków to nikt chyba nie śnił że ich populacja się tak powiekszy na przestrzeni ostatnich 20 lat.:)))
 • jodla14 11.07.07, 14:16
  Powinni mieć, ale czy mają??? Jeśli traktują duże drapieżniki jak konkurentów do
  polowań na sarny, jelenie i zające, to coś chyba ich wiedza teoretyczna rozmija
  się z praktyką dnia codziennego. Poza tym jeśli w czambuł wycinają lasy,
  ograniczają tym samym terytoria drapieżników.
  A co z liczebnością populacji żbika??? To przecież też drapieżnik, niegdyś
  licznie zamieszkujący lasy birczańskie.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka