Dodaj do ulubionych

APEL MIESZKAŃCÓW DO ZARZĄDU OSIEDLA

27.04.07, 13:48

Z informacji jakie uzyskałem w Administracji, wynika że czekamy na Państwa
decyzję w sprawie podłączenia naszego osiedla do sieci TPSA.

Co leży na przeszkodzie, że decyzja NIE ZOSTAŁA JESZCZE PODJĘTA?
Czemu trwa to tak długo?

Z kontaktu jaki mam z Panem Zbigniewem Gołębieckim - dyrektorem regionalnym
TPSA (oraz jego podwładnymi pracownikami - odpowiedzialnymi za podłączenie
naszego osiedla)wiem, że już dawno można było temat podłączenia osiedla do
TPSA zakończyć. Ostatnie próby ustaleń były na poziomie technicznym - czyli
sprawy już nabrały konkretnego toku.

Przypomnę że już ponad rok temu (tydzień poprzedzający zeszłoroczne święta
Wielkanocne) ówczesny Zarząd (TBS Millenium) wydął pisemną ZGODĘ na
podłączenie naszego osiedla. Osobiście woziłem to pismo do TPSA i kopię
potwierdzającą przyjęcie przekazałem do TBS.

Co się stało? Czemu jest to blokowane?

W imieniu Mieszkańców (w szczególności zainteresowanych podłączeniem się do
sieci TPSA), proszę o wydanie decyzji, która W KOŃCU przyśpieszy i zamknie
temat, który ciągnie się od tak długiego czasu.

Jacek Orych
--
NEURON
Nequaquam vacuum!!!
Edytor zaawansowany
 • pou1 27.04.07, 14:10
  Popieram apel, pomijając sposób w jaki zostaliście wybrani.
  Pokażcie, że jesteście Naszym Zarządem a nie ......... w dużym samochodzie.
  Do roboty !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • marekkolod 27.04.07, 15:25

  Przewodnik po wspólnocie mieszkaniowej


  1. Wspólnota?
  Wspólnota to swoiste zrzeszenie właścicieli lokali w danej nieruchomości,
  które funkcjonuje zgodnie z Ustawą o własności lokali. Zadaniem Wspólnoty jest
  zawiadywanie blokiem - czynności związane z płatnościami i utrzymaniem części
  wspólnej nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, nie można
  jej powołać odrębnym aktem prawnym jak spółki z o.o. Początkiem wspólnoty
  mieszkaniowej jest sprzedaż pierwszego lokalu - mieszkalnego lub użytkowego -
  przez dewelopera. Zasady, jakimi rządzą się wspólnoty mieszkaniowe są określone
  w ustawie o własności lokali.

  2. Udział, czyli co z tego mam?
  Stając się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, poprzez nabycie lokalu,
  jesteśmy reprezentantem wspólnoty posiadając udział w nieruchomości części
  wspólnej. Udział taki określamy stosunkiem powierzchni naszego lokalu wraz z
  pomieszczeniami przynależnymi (garaż lub schowek, komórka), jeżeli takowe
  posiadamy do całej powierzchni nieruchomości z powierzchniami garażowymi,
  schowkami i powierzchniami przynależnymi. Udział wyrażamy w ułamkach
  dziesiętnych - tylko i wyłącznie. Inna interpretacja może wywołać liczne
  kontrowersje i nieporozumienia. Wszystkie udziału powinny dać sumę równą 1.

  3. Zebranie właścicieli - poznajemy sąsiadów.
  Pierwsze zebranie właścicieli zwołuje deweloper lub inny podmiot władający
  nieruchomością. Jeśli w aktach notarialnych nie określono sposobu zarządu
  nieruchomością na pierwszym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej właściciele mogą
  sami określić jak będą sprawowali zarząd ich własnością. Zebrania wspólnoty
  zwołuje zarząd wspólnoty określając datę, miejsce i porządek obrad. Zebrania
  zwyczajowo zwołuje się raz na rok, w sytuacjach nadzwyczajnych zebrania są
  zwoływane na wniosek 1/10 właścicieli, również przez zarząd wspólnoty.

  4. Mam głos, co dalej?
  Uchwały podejmowane na zebraniu wspólnoty zapadają większością głosów
  wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej liczoną według udziałów.
  Niekoniecznie jest zawsze tak, że na zebraniu uchwały zostają podjęte. Zdarza
  się, iż głosy są zbierane w trybie indywidualnym. Mają taką samą moc jak głosy
  osób będących na zebraniu wspólnoty. Każdy właściciel ma inny udział, który jest
  zależny od wielkości jego mieszkania. I tu obowiązuje zasada - duży może więcej.
  W szczególnych przypadkach opisanych w Ustawie o własności lokali, można zgłosić
  wniosek 20% właścicieli, lub uchwałę o głosowaniu "jeden do jednego", każdy
  właściciel ma jeden głos bez znaczenia jakie są jego udziały.

  5. Rządy we wspólnocie
  Zgodnie z Ustawą o własno�ci lokali wszyscy właściciele (razem) są zdolni do
  zarządzania we wspólnocie. Niemniej jednak z praktycznego punktu oraz z tego, co
  nakazuje praktyka, nie jest to właściwe. Z doświadczenia wynika, iż na pierwszym
  zebraniu wspólnoty właściciele decydują, jaką metodę zarządzania wybrać. Ze
  względu na wielkość wspólnoty są możliwe różne rozwiązania. W małych wspólnotach
  (do 7 lokali) sami właściciele współdecydują o losach wspólnoty. W dużych
  wspólnotach (powyżej 7 lokali) właściciele wybierają spośród siebie zarząd,
  który bierze na siebie obowiązki zarządcy ( w rozumieniu dosłownym) lub zarząd
  wybrany na zebraniu zleci takie obowiązki firmom zewnętrznym. Kolejnym
  rozwiązaniem jest przekazania nieruchomości w zarząd, czyli przekazanie
  możliwości decydowania o nieruchomości osobie prawnej lub fizycznej. Ostatnie
  dwa rozwiązania są płatne ze względu na przekazanie obowiązków firmom.

  6. Zarząd, czyli, do czego jesteśmy zdolni
  Zarząd Wspólnoty, lub firma administrująca na zlecenie Zarządu, lub
  zatrudniony Zarządca nieruchomości, zarządza finansami wspólnoty w zakresie
  poboru opłat od właścicieli na utrzymanie części wspólnej nieruchomości,
  reguluje opłaty za dostawy mediów, ubezpieczenie nieruchomości oraz usługi
  realizowane na rzecz nieruchomości. Aby realizować w pełni te zadania należy
  założyć rachunek bankowy dla wspólnoty mieszkaniowej (odrębny dla opłat
  eksploatacyjnych odrębny dla funduszu remontowego) oraz należy prowadzić
  ewidencję wpłat właścicieli oraz wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości
  części wspólnej. Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz wiąże się z rejestracją NIP
  i Regon oraz z podpisywaniem umów na dostawy mediów, usługi a także z obecnością
  w sądzie w razie konieczności. Wszystkie te czynności, jak i wiele innych, można
  zlecić firmie administrującej posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne do
  pełnej realizacji zadań związanych z nieruchomością. W przypadku zatrudnienia
  zarządcy nieruchomości, należałoby powołać radę właścicieli, która
  kontrolowałaby czynności wykonywane przez jednoosobowego zarządcę nieruchomości.

  7. Właściciele, najważniejsze osoby we wspólnocie
  Decyzje właścicieli są kluczowe dla funkcjonowania nieruchomości. Z reguły
  najważniejsze decyzje, jak ocena pracy zarządu wspólnoty, ustalenia stawek na
  utrzymanie części wspólnej nieruchomości, zmiana przeznaczenia części wspólnej,
  uchwalenie rocznego planu gospodarczego, decyzja o podaniu właściciela do sądu,
  scalenie działki lub połączenia lokali, są podejmowane na zebraniu wspólnoty
  mieszkaniowej. Jest to najlepsza okoliczność do wyrażenia swoich poglądów, ze
  względu na obecność większości właścicieli.

  8. Osobne konto funduszu remontowego
  Nieruchomości, w których mieszkamy zużywają się (nawet nowe). Na każdy remont
  są potrzebne określone sumy pieniędzy. Z uwagi na niekomfortową sytuację
  zbierania pieniędzy na każdy remont osobno, wspólnoty mieszkaniowe zakładają w
  banku osobne konto na wyodrębniony fundusz remontowy. Pieniądze z tych wpłat
  właścicieli są przeznaczone na określone cele, które muszą być zaakceptowane
  przez większość właścicieli, jak remont dachu, czy ocieplenie budynku. W
  zależności od wiekowości budynku, w którym mieszkamy różne są opłaty na fundusz
  remontowy. Fundusz remontowy jest potrzebny i warto go mieć, ponieważ remonty,
  które będziemy chcieli przeprowadzić są bardzo kosztowne i po pieniądze na ich
  wykonanie sięgamy bezpośrednio. Dotyczy to niepodziewanych wydarzeń.

  9. Wybór zarządcy
  Warto rozpoznać środowisko niedaleko miejsca gdzie mieszkamy. Na pewno jest w
  pobliżu wspólnota mieszkaniowa, która już ma za sobą wybór zarządu i firmy
  administrującej. Najlepiej jest umówić się na spotkanie z takimi osobami. Można
  również skorzystać z zasobów Internetu, oraz wykorzystując skrzynkę
  elektroniczną, wysłać zapytania do firm zajmujących się interesującą nas
  działalnością - sprzątanie, administrowanie, ochrona, konserwacje. Wybór firmy
  administrującej, jako podmiotu któremu zlecamy usługi jest najwygodniejszą
  formą, ponieważ nie zabiera czasu właścicielom, którzy maja inne problemy na
  głowie niż remonty budynku oraz brak pieniędzy. Z innej strony ważne jest
  przygotowanie merytoryczne - znajomość prawa i posiadanie doświadczenia w
  zakresie zarządzania nieruchomościami.

  pkt 4 20% właścicieli składa wniosek i po bólu
 • neuron8 27.04.07, 17:35

  A tak własnymi słowami - jak byś przeniósł to na nasze podwórko?

  Co ta litania wnosi? Teoria jest piękna - praktyka na Osiedlu "Horowa Góra" już
  nie koniecznie.

  Nie chce mi się odnosić do wszystkich punktów - ale np pkt.3 Owszem było
  zebranie właścicieli - 5 (słownie pięciu) którzy podpisali swoje akty notarialne
  prze oficjalnym terminem podanym do publicznej wiadomości (Termin ten to 10
  października 2006 roku - zarząd został powołany 6 października ) - teoria Ok /
  praktyka...

  No dobra odbyło sie zebranie - to fakt - 5 właścicieli + właściciel reszty na
  tamtą chwilę lokali czyli TBS. Zapewne zapadły tam jakieś decyzje co do
  sprawowania zarządu, administracji itp - JAKIE? kto przedstawił je do publicznej
  wiadomości i kiedy - jak nawet mało kto zdaje sobie sprawę ze jest zarząd?

  Pkt.5
  Wiemy, że mamy zarząd - i co dalej. Pół roku mija i nawet nie wiemy kto to jest,
  jakie podjął decyzje, uchwały, ustalenia - za nas.

  Zarząd przejął wg tego co napisane w pkt5 nieruchomość - ale w jakim zakresie.
  Czy osiedle jest już skończone. Przykład: zagospodarowanie terenu PRZED osiedlem
  - w urzędzie widziałem jak ma to wyglądać - kiedy to nastąpi, jeśli w ogóle
  skoro już mieszkańcy przejęli osiedle? Tego nie wiem - chętnie się dowiem.


  Tyle - i żeby było jasne. Nie mam osobiście PERSONALNIE do nikogo pretensji, że
  jest w Zarządie - wręcz przeciwnie - skoro jest naszym sąsiadem, miał chce
  podjąć tka ciężką prace jaka jest właśnie bycie członkiem zarządu takiej małej
  fabryki (osiedla) to chwała mu. Ale jeśli już się podejmuje tak odpowiedzialnej
  roli to z epłnymi konsekwencjami. Wiem coś o tym.

  Dla mnie najważniejsza jest INFORMACJA, INFORMACJA i jeszcze raz INFORMACJA - po
  to miedzy innymi powstało to forum. Zawsze o to walczyłem. Wszytko trzeba sie
  dopytywać, wyrywać pewne fakty, potajemnie coś ustalać jak byśmy tu coś kradli.

  Załatwmy w końcu to jak cywilizowani ludzie. Wszyscy za ciężko zarobione
  pieniądze kupiliśmy tu mieszkania, niektórym te mieszkania na razie kupił bank -
  ale wszyscy chcemy wiedzieć na czym stoimy. Płacimy czynsz - chcemy wiedzieć za
  co, zakres obowiązków, ochrony itp.

  Niestety sytuacja taka sama nakręca wir, podejrzeń, pomówień, niepotrzebnych
  złości, czasem nawet zawiści - PO CO?

  Skoro jest już zarząd - to niech będzie tak jak w tej litanii - my to
  zweryfikujemy jako mieszkańcy - niestety zarazie ta weryfikacja słabo wypada. A
  to że w pkt.4 jest mowa o 20% - to dobrze o tym wiemy - i nie po bólu, tylko
  wręcz przeciwnie - znów potrzeba by organizować tajne komplety w lesie, zbierać
  podpisy, "Bunt na Banty" - nie tedy droga.

  Przemyślcie (zwracam się do Zarządu) temat - zwołajcie zebranie - niestety nie
  będzie ono łatwe - ale wcale się temu nie dziwie - i przedstawcie sie,
  powiedźcie na czym stoimy, jak wielu możecie pomóc w rozwiązaniu problemów -
  choćby wentylacja i mieszkajmy spokojnie jak cywilizowani ludzie.

  Zachęcam do szybkiego działania

  Jacek Orych
  --
  NEURON
  Nequaquam vacuum!!!
 • marekkolod 27.04.07, 18:09
  Drogi Neuronie czemu jakaś grupa ludzi X, Y ,czy N lub nawet ci co założyli z
  deweloperem wspólnotę ma podejmować decyzje dotyczące finansów za większość
  właścicieli, ja nie mogę zrozumieć czemu nie poczekamy na resztę właścicieli z
  trzeciego etapu i wspólnie podczas walnego zebrania zgodnie z zasadami będziemy
  ważkie decyzje inwestycyjne lub finansowe rozstrzygać poprzez uchwały większości
  właścicieli. To grozi tym ze wkrótce jakiś zarząd dostanie do rąk władzę, a
  właściciele będą tylko płacić czynsz a jakiś prezes ze świtą będzie rządził i
  dzielił. Do tego to ja ręki nie przyłożę. Poczekajmy na resztę by mieć
  większościowy pakiet, bo deweloper ma duży pakiet i jak nie będzie kworum na
  zebraniu to dopiero będziemy płakać. Co was tak przypiliło, jeszcze kilka
  miesięcy i to ruszy, żadnych finansowych zmian nie poczyniono to co ustalił
  deweloper funkcjonuje, a zmieniać oby na lepsze będziemy już wkrótce
 • neuron8 27.04.07, 19:26
  Parafrazując Twoje pytanie - czemu jakaś grupa ludzi B,K,C,M,B założyła ten zarząd?

  W takim razie po co jest Ten zarząd?
  Czemu był powołany w tak wielkiej tajemnicy?

  Kolejne zebranie wspólnoty kto będzie zwoływał - Zarząd czy deweloper? Zapewne
  Zarząd bo deweloper unika jak widać konfrontacji ze swoimi klientami - mieszkańcami.

  Po co ta farsa? - bo ja osobiście tak to odbieram. Podaj mi jeden racjonalny
  powód takiego ruchu?

  A jeśli już jest Zarząd - to kiedy podejmie decyzje dotycząca TPSA - zresztą już
  raz wydana na tak przez poprzedni zarząd? To to ciał na chwile obecna jest
  władne by wpuścić tego operatora na nasze osiedle.


  Mniemam, że znasz odpowiedź na te pytania.


  PS - sprostowanie "Drogi Neuronie czemu jakaś grupa ludzi X, Y ,czy N lub nawet
  ci co założyli z deweloperem wspólnotę" - nie wspólnotę. Wspólnota się sama z
  mocy prawa zawiązuje przy pisywaniu aktów notarialnych.
 • marekkolod 27.04.07, 23:07
  Nawet osiedle się samo wybudowało, rozmawiamy o dwóch różnych sprawach wojuj
  sobie z kim chcesz ja mówię pas, dobranoc, ja tu tylko mieszkam i cenię święty
  spokój, do zobaczenia na przełożonym z 30 marca na bliżej nie określony termin
  walnym zebraniu (dementuję nie przez mnie przełożonym)po twoich komentarzach
  bardzo źle się stało że nie powołano zarządu w terminie marcowym, nie kandyduję
  i życzę trafnych wyborów 10% właścicieli może zwołać zebranie, to wynika z tych
  moich popierdułek wcześniejszych jak to nazwałeś, piłeczka po twojej stronie ja
  się wylogowuję na stałe.
 • neuron8 27.04.07, 23:59

  Masz racje. Prowadzimy dyskusję, która nie ma w zasadzie znaczenia i zeszła
  zupełnie na inny tor.

  Rozmawiając wczoraj z Administratorem dowiedziałem się, że tylko Zarząd może
  wydać decyzję co do TPSA - i o to poprosiłem, żeby podjął ją - bo już na to
  czekamy ponad rok czasu.

  Nie wiem czemu się obrażasz. Spotkajmy się, chętnie porozmawiam w realu.
 • webadmin3 28.04.07, 00:59
  Wiele osób czeka na wejście TPSA na nasze osiedle. Każdy miesiąc zwłoki
  powoduje, że tych osób jest coraz mniej. Niecierpliwi "łamią się" i podpisują
  umowy z SM. Jeżeli dokumentacja (w tym również zgoda TBS Millenium) na
  podłączenie osiedla do sieci TPSA jest w posiadaniu naszego Zarządu, to dalsze
  niepodejmowanie działań w tej sprawie jest blokowaniem tej sprawy. Nasuwa się
  pytanie: kto na tym zyskuje? Odpowiedź jest prosta: monopolista, który
  dostarcza media na nasze osiedle.
  Bez względu na to, czy Zarząd naszego osiedla jest tymczasowy, czy docelowy,
  jeżeli został legalnie powołany (wybrany), to w sprawie TPSA musi się
  wypowiedzieć i uruchomić niezwłocznie stosowną procedurę. Zaniechanie działań
  będzie odczytane przez mieszkańców Horowej Góry jednoznacznie. Nie chcemy
  zrywać umów z dotychczasowym dostawcą mediów. Chcemy tylko, aby miał on
  konkurencję na naszym osiedlu. Działalność gospodarcza, w szczególności
  usługowa, która nie ma konkurencji, z upływem czasu obniża jakość swoich usług.
  Rodzą się również w takiej sytuacji podejrzenia innego rodzaju...(ostatnio
  bardzo modne).
  Osobiście jestem daleki od wszelkich podejrzeń. Moim zdaniem Zarząd nie wie jak
  załatwić tą sprawę lub po prostu chce mieć święty spokój (patrz poprzedni post
  autorstwa marekkold). Mimo wszystko apelujemy do naszego Zarządu, bo przecież
  innego nie mamy: PROSIMY O DECYZJĘ I PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SPRAWIE PODŁĄCZENIA
  NASZEGO OSIEDLA DO SIECI TPSA. Dla wielu z nas jest to sprawa bardzo ważna,
  ponieważ dotyczy narzędzia pracy (internetu).
  Pozdrawiam.
  admin www.horowa.pl
  Zbigniew Bochenek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka