Dodaj do ulubionych

Chrońmy mokradła w Całowaniu

24.10.04, 19:15
Linki do tej strony pojawiały się juz na naszym forum, jednak stwierdziłem, że problem jest na tyle poważny, że wymaga osobnego wątku.
Zapoznajcie się z tą stroną:
free.ngo.pl/cmok/index.html

Zadaje to oczywisty kłam wszelkim sugestiom "ekologów", że autostrada w wersji Ekostrady omija Mazowiecki Park Krajobrazowy i jest przyjazna dla środowiska.
Trzeba zrobić wszystko, by uchronić mokradła w Całowaniu przed degradacją, jaką szykują im warszawscy pseudoekolodzy.

--
Vampi_r

TAK dla warszawskiej obwodnicy
Edytor zaawansowany
 • 15.11.04, 19:50
  Musisz troche ochlanac!
  Jestesmy w kontakcie z ludzmi z Calowania i zapewniam:
  Autostrada A2 przez Calowanie (zwroc uwage ze juz Calowanie jest przeciete trasa Tirow, e50-co ma
  fatalny wplyw na to torfowisko) spoteguje oddzialywanie trasy e50.
  Pisze to teraz kiedy wiemy ze POW chca wcisnac w torfowiska Aleksandrowa, a autostrade A2 przez
  srodek Calowania. Coz za IGNORANCJA!!!
  Zreszta w nowym watku musimy sobie wyjasnic kilka rzeczy dotyczacych tego kim jestesmy: nie
  jestesmy jak wy grupka specjalistow, czy fanatykow infrastruktury.
  Jestesmy ruchem spolecznym w nurcie ktorego znajduja sie zwykli szrzy mieszkancy dzielnic
  Warszawy, organizacje ekologiczne, samorzady osiedli itd. Niestety wiekszosc z tych ludzi (moze 95%)
  nie uzywa internetu. Wiecej w nowym watku!
 • 15.11.04, 20:23
  Opieramy się na tej stronie i tym opracowaniu:
  free.ngo.pl/cmok/pl/ar4.html
  zacytuję tu fragmenty:
  "podwariant samorządowy, przechodzący przez Górę Kalwarię i torfowisko Całowanie. Wariant ten powstał z inicjatywy samorządów lokalnych: Starostwa Piaseczyńskiego i Skierniewickiego i został wzięty pod uwagę dopiero ostatnio, gdy nasiliły się protesty wokół wariantu ursynowskiego (...)
  Podwariant samorządowy jest teoretycznie tańszy od pozostałych, ponieważ nie przebiega przez tereny silnie zurbanizowane, a dodatkowo samorządy Skierniewic i Góry Kalwarii są nastawione do takiej lokalizacji autostrady bardzo pozytywnie. Argumentem za tym wariantem, wymienianym przez pomysłodawców, jest także możliwość metropolitarnego rozwoju aglomeracji warszawskiej w trójkącie Warszawa - Radom - Łódź z lotniskiem pod Nowym Miastem nad Pilicą (koncepcja prof. J. Damieckiego).
  Taka lokalizacja autostrady wzbudza jednak protesty mieszkańców gmin Tarczyn i Prażmów. Autorzy tej koncepcji zapominają, że autostrada ma przez najbliższe lata prowadzić ruch do Warszawy, a nie tranzytem koło Warszawy. Umiejscowienie autostrady w tym miejscu spowodowałoby kompletne zakorkowanie południowych wjazdów do miasta - od strony Piaseczna czy Janek. Tak poprowadzona autostrada może przyczynić się do zniszczenia najcenniejszych obszarów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w tym niezwykle cennego przyrodniczo torfowiska Całowanie. Nie jest więc wariantem "oszczędzającym przyrodę", jak chcieliby jego pomysłodawcy.
  (...)
  Naszym zdaniem autostrada powinna przeciąć północną, dość przekształconą część Parku. Silna antropopresja związana z bliskością aglomeracji warszawskiej sprawiła, że tereny te dawno utraciły większość swoich walorów przyrodniczych. Dlatego wybierając mniejsze zło powinniśmy walczyć o zlokalizowanie autostrady na północy Parku.
  Dodatkowym argumentem za takim umiejscowieniem trasy jest możliwość wprowadzenia i wyprowadzenia ruchu z Warszawy. Przy wariancie samorządowym należy się liczyć z ogromnymi problemami z płynnością ruchu w południowej części Warszawy (już obecnie trasy wylotowe z miasta w kierunku Konstancina czy Piaseczna są często zakorkowane).

  Filip Jarzombkowski
  Krzysztof Sambor
  "

  Wariant przebiegi A2 na stronie Ekostrady to wariant samorządowy.

  My jako SISKOM zamierzamy bronić Mazowiecki Park Krajobrazowy w okolicach Całowania. Uważamy, że jeśli już ma powstać w okolicach Góry Kalwarii jakaś trasa (naszym zdaniem nie musi to być autostrada - wystarczy bezpłatna droga 4-pasmowa), to będziemy optować za poprowadzeniem jej dalej na poludnie - 3-4 km za Czerskiem. Trasa wtedy całkowicie ominie Mazowiecki Park Krajobrazowy i całkowicie spełni swoją rolę obwodnicy tranzytowych TIR.
  Budowanie w tym miejscu płatnej autostrady mija się całkowicie z celem, gdyż większosć TIR i tak będzie jeździć bezpłatną 50-tką.


  powrót do strony głównej

  --
  SISKOM TAK dla warszawskiej obwodnicy
 • 16.11.04, 00:11
  Projektowany rezerwat torfowiskowy pod Aleksandrowem.

         Teren proponowany do objęcia ochroną rezerwatową jest położony na północ od Aleksandrowa, w
  gminie Wiązowna, w województwie warszawskim, w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
  Torfowisko wchodzi w skład należącego prawie w całości do lasów państwowych uroczyska
  Aleksandrów nadleśnictwo Celestynów). Ochrona ma objąć rozległą torfiankę (ponad 5 ha lustra wody),
  z bardzo urozmaiconą linią brzegową - z licznymi zatokami, półwyspami, kępami i grzędami - oraz
  otaczające mszary, szuwary, łąki, łozowiska i drzewostany brzozowo-sosnowe, o łącznej powierzchni
  około 20 ha.Opisywane torfowisko leży na granicy Kotliny Warszawskiej i Wysoczyzny Siedleckiej, na
  wysokości około 105 m n.p.m., w obniżeniu otoczonym przez wydmy o wysokościach względnych do
  10 m.


  Roślinność bagna obejmuje wiele interesujących gatunków (w tym 8 objętych ochroną gatunkową) i
  wykazuje wyraźne zróżnicowanie przestrzenne.
         Północno-wschodnia część torfowiska ma charakter wyraźnie dystroficzny - jest zajęta na dużej
  powierzchni przez pło torfowcowe z torfowcem ostrolistnym Sphagnum acutiiolium, żurawiną błotną
  Oxycoccys quadripetalus i masowo występującą rosiczką okrągłolistną Drosera rotundifolia, w innych
  miejscach z wełnianką wąskolistną Eriophorum angustifaijum. Miejsca położone wyżej porastają kępy
  wełnianki pochwowatej Eriophorum vaginatum, płonnika Polytrichum sp. oraz bagno zwyczajne Ledum
  palustre i borówka bagienna Yaccinium uliginosum, występujące równie licznie w przylegającym lesie z
  brzozą brodawkowatą Betula yerrucosa, brzozą omszoną B. pubescens i sosną zwyczajną Pinus
  sylyestris.


  W runie dominuje trzęślica modra Molinia coerulea, a w miejscach suchszych borówka czernica
  Yaccinium myrtiiius, między którą trafia się widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum. Środkową
  część torfowiska zajmują rośliny wodne: rdestnica pływająca Potamogeton nalans, rzęsa drobna Lenina
  minor i bardzo liczne grzybienie białe N~ymphaea alba, a płytsze miejsca pływacz Utricularia sp.


  W strefie przybrzeżnej występują: turzyce - dzióbkowata Caret rostrata (najliczniejsza),
  pęcherzykowata C. vesicaria, nitkowata C. lasiocarpa, ponikło błotne Heleochans palustris, tojeść
  bukietowa Lysimachia thyrsillora, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, pałka szerokolistna
  Typhalatiiolia, trzcina pospolita Phragmites communis, jeżogłówka gałęzista Sparganium lamosum.


  Liczba gatunków jest większa przy żyźniejszym brzegu zachodnim, graniczącym z łąką.
  Na łące, sporadycznie koszonej lub wykorzystywanej jako pastwisko, rosną m. in.; śmiałek darniowy
  Deschampsia caespilosa, tomka wonna, wyczyniec łąkowy, kostrzewa owcza Festuca ovina, bliźniaczka
  psia trawka Nardus stricta, firletka poszarpana Lychnis lloscuculi krwiściąg lekarski Sanguisorba
  ollicinalis.


  W strefie przejściowej między łąką i lasem znajduje się stanowisko widłaka goździstego Lycopodium
  clavatum.


  W części północnej i północno-zachodniej znajduje się łozowisko z wierzbami: szarą Salix cinerea i
  uszatą S. aurita oraz runem złożonym wierzbownicy błotnej Epilobium palustre, tarczycy pospolitej
  Scutellaria galericulata, czermieni błotnej Calla palustris i innych gatunków. W małych dołach
  potorfowych rosną: sit skupiony Juncus conglomeratus i drobny J. bulbosus, turzyca siwa Carex
  canescens i pospolita C. tusca. Z łozowiskiem sąsiaduje drzewostan sosnowy z domieszką brzozy, dębu
  szypułkowego Ouercus roburi osiki Populus fremula.


  W warstwie krzewów licznie występują: bruszyna Frangula alnus i kalina Vibumulus, a w runie:
  konwalijka dwulistna Majanthemum biiolium, siódmaczek leśny Trientalis europaea, orlica Pleridium
  aquilinum, kosmatka owłosiona Luzula pilosa, wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris, fiołek błotny
  Viola palustris oraz storczyk plamisty Orchis maculata - w r. 1989 znaleziono 9 okazów, w tym 5
  kwitnących.


         Fauna projektowanego rezerwatu została zbadana najdokładniej, jeżeli chodzi o ptaki w latach
  1988-90 stwierdzono występowanie na jego terenie 54 gatunków, w tym 11 zimą i 46 w okresie
  lęgowym.
  Do lęgowych i prawdopodobnie lęgowych należą m. in.perkozek Podiceps rulicollis (l para), kaczka
  krzyżówka Anas platyrhynchos (8-10 p.), cyraneczka Anas crecca (l-2 p.), jastrząb Accipiter gentiiis (l
  p.), łyska Fulica atra (2-3 p.), kokoszka wodna Gallinula chloropus (l p.), czajka Vanellus vanellus (2-4
  p.), mewa śmieszka Larus ridibundus (ok. 30 p.), rybitwa zwyczajna Sterna hirundo (l p.), trzciniak
  Acrocephalus arundina ceus (2 p.), rokitniczka (l p.), potrzos Emberiza schoeniclus (2 p.). Podczas
  przelotów wiosennych obserwowano perkoza rdzawoszyjego Podiceps griseigena, gęś zbożową Anser
  Sabalis, łabędzia niemego Cygnus olor, rożeńca Anasacu(a, cyrankę A. querquedula, głowienkę Ayfnya
  lerina, rycyka Limosa limosa, brodźca samotnego Tringa ochropus, droździka Turdus iliacus. Na
  torfowisko zalatują również: bocian biały Ccon;a Ciconia, myszołów zwyczajny Buteo buteo, dzięcioł
  czarny Dryocopus martius i kruk Corvus corax.


  Płazy są reprezentowane przez ropuchę szarą Buło buło, żaby: wodną Rana esculenta, trawną R. arvalis
  i moczarową R. temporaria - setki wybarwionych na niebiesko samców tego gatunku można
  obserwować podczas godów na przełomie marca i kwietnia.


  Na torfowisku żyją 3 gatunki gadów : jaszczurka zwinka Lacerta agilis, padalec Anguis fragilis i żmija
  zygzakowata Yipera berus..


  Ssaki stwierdzone bezpośrednio lub na podstawie tropów należą do gatunków dość pospolitych w
  całym kraju, jak łoś lAces aloes lub bardzo licznych, jak sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrola, lis
  Yulpesvulpesii kret Talpa europaea.
  Przemysław Stolarz


  Tekst powstal 12 lat temu. Obszar ktory wymaga ochrony obejmuje tereny (mapke znajdzie Wampir u
  siebie w meilu-wyslana pare dni temu) najcenniejsze (czesciowo ujete w tekscie Stolarza) ktore tej
  antropopresji stawily czola. To obszar Miedzy Stara Milosna, a Aleksandrowem. Nastepnie 9 km dalej
  na poludnie znajduje sie rezerwat rzeki Mieni (piekne tereny! Miedzy Wiazowna a Jozefowem, lewy
  doplyw Swidra)
  Niestety tu rezerwat przezyl katastrofe. W zeszlym roku kilkanascie hektarow laki miedzy Wiazowna a
  korytem rzeki Mieni zostal za porozumieniem Gminy Wiazowna i (?) wylaczony z obszaru chronionego i
  rozpoczela sie budowa ogromnej oczyszczalni sciekow. Oczyszczanie i melioracja odbywc sie beda w
  gornym biegu, powyzej rezerwatu! Bledne decyzje uzednikow i duza kasa dla wybrancow...
  Nikt sie nie liczyl z ekologia z ochrona przyrody. W dzikim miejscu gdzie jeszcze rok wczesniej byl
  rezerwat, trwa ogromna budowa. Na tym przykladzie widac jakie sa mechanizmy bezmyslnego
  pozbywania sie najcenniejszych terenow przyrodniczych. A gdyby ta lokalizacje przemyslec i
  oczyszczalnie zbudowac tam gdzie mialoby to wiekszy sens w stosunku do przyrody.. Rezerwat nie
  doznalby uszczerbku. Tak samo z problemem projektowanego przebiegu POW przez torfowiska
  Aleksandrow-Stara Milosna. Ten przebieg mozna lepiej zaprojektowac; wy tez o tym wiecie i
  przyznajecie nam racje
  Sa to najcenniejsze ekosytemy torfowiskowo-bagienne dla zachowania KORYTARZA /nie
  transportowego!/ EKOLOGICZNEGO ZIELONYCH PLUC WARSZAWY-najmniej skazony cywilizacja lacznik
  ekologiczny miedzy lasami Drewnicy i Zalewu Zegrzynskiego a Poludniowymi obszarami Maz Parku
  Kraj.
  Zjawiska antropopresji jak nazwa wskazuje to nacisk calej infrastruktury ludzkiej na ostoje przyrody i
  nacenniejsze miejsca chronione.
  Musimy sie chronic przedewszystkim przed samymi soba.
  Zjawiska silnej antropopresji w naszej czesci parku to:
  1 zwiekszona w tym dziesiecioleciu zabudowa w otulinie Maz Parku Kraj.
  2 naplyw tzw. Nowych nie zwiazanych emocjonalnie z Parkiem, a co za tym idzie:
  -niska swiadomosc, kultura osobista i ekologiczna; zasmiecanie odpadami po budowie i innymi
  -budowa studni w ot
 • 16.11.04, 00:36
  To może przypomnimy mapkę Ekostrady:
  www.ekostrada.republika.pl/mapa.html
  Na której to wyraźnie widać, że A2 w okolicach Góry Kalwarii przecina MPK w okolicach Całowania, a trasa ekspresowa (zwana ulicą zbiorczą) przechodzi dokładnie po planie POW w wersji GDDKiA i też przecina MPK w Wawrze.
  Co prawda inny opis przebiegu tych tras podaje Zebonka, ale mapa nie kłamie.

  --
  SISKOM TAK dla warszawskiej obwodnicy
 • 16.11.04, 01:19
  Proponuję, żebyś skontaktował się z grupą CMOK
  i ustalcie sobie, jak ma się Ich ocena przebiegu obwodnicy
  (zdecydowanie opowiadaja się za wariantem ursynowskim)
  do Twoich niepokojów.
  Pozdrawiam
  --
  SISKOM-Społeczny i Spontaniczny Komitet Obwodnicy Miejskiej
  SISKOM-TAK siskom_tak@autograf.pl
  TAK dla warszawskiej obwodnicy
 • 16.11.04, 09:02
  jaa_ga napisała:

  > Proponuję, żebyś skontaktował się z grupą CMOK
  > i ustalcie sobie, jak ma się Ich ocena przebiegu obwodnicy
  > (zdecydowanie opowiadaja się za wariantem ursynowskim)
  > do Twoich niepokojów.
  > Pozdrawiam

  Dobrze byłoby też, aby w korespondencji elektronicznej znalazł się nasz adres,
  jako CC. Grupa CMOK odpowiedziawszy do nas wszystkich jednocześnie rozwiałaby
  wątpliwości.

  --
  "Kto pod kim dołki kopie, ten ma łopatę"
  TAK dla warszawskiej obwodnicy
 • 17.11.04, 21:43
  Zedong napisal:
  ////////oba warianty sa nie do przyjecia, mimo ze 4 km moga sie wydawac pozornie
  nieistotne, to jednak sa kluczowe dla ekosystemu polnocnej czesci MPK, BPRW
  opiniujac tzw. wariant samorzadowy (ktory wcale nie uwazam w obecnej wersji za
  ekologiczny) nadmienilo, ze niewielka korekta trasy pozwala ominac Calowanie,
  co za tym idzie MPK, nie bede sie klocil, ale na mapie wyglada to prawdopodobnie///////
  Nasuwa mi sie tu sprawa dylematu moralnego o ktorym sie mowi: tzw. wybor mniejszego zla:
  To nic innego jak zwykla spychologia nie przez moje podworko. CMOK pisze o antropopresji i
  degradacji w naszych Okolicach Maz Parku: a z czym innym mamy do czynienia na torfowisku
  Calowanie? Antropopresja grubszego kalibru: Calowanie jest przeciete TRASA TRANSPORTOWA E50-
  oddzialywanie tej trasy na ekosystemy tego torfowiska nie jest nigdzie opisane. Napewno gina
  zwierzeta przebiegajace trase. A zanieczyszczenia i chalas. Dochodzi jeszcze smog z zakladow w
  Karczewiu i ekspansywna eksploatacja torfu...
  O walorach przyrodniczych nie swiadczy dystans w kilometrach: gdyby ten dystans wynosil tylko 100m
  a rosloby tam zgrupowanie 300 letnich debow to tez bysmy walczyli aby trasanie nie szla w jego
  poblizu.
  Nie kierujmy sie zasada"siala baba mak.." tylko przyjmijmy priorytety ekologiczne o ktorych pisalismy
  wielokrotnie
 • 18.11.04, 00:14
  Coś strasznie putacie z tym ominięciem MPK przez A2 pod całowaniem
  zebonka5 napisała:
  "projekt Ekostrady (...) omija Calowanie od polocy w przeciwienstwie do
  Waszej ulubionej 50."
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=24332&w=17468308&a=17614968
  Jeśli od północy, to nie omija MPK!!!
  Zastanówcie się może jeszcze i ustalcie jedną współną wersję, której potem będziecie się trzymać do upadłego.

  Co do szkodliwości 50-tki na bagna w Całowaniem - CMOK na ten temat nic nie pisze, a oni są chyba tu specjalistami, by się wypowiedzieć.
  Nie twierdzę, ze ta trasa została poprowadzona dobrze - zapewne nie.
  Jednak nie staram się być świętszy od Papieża, jak ty mądrzejszy od CMOK.
  --
  SISKOM TAK dla warszawskiej obwodnicy
 • 18.11.04, 00:33
  /////////Co do szkodliwości 50-tki na bagna w Całowaniem - CMOK na ten temat nic nie pisze, a oni
  są chyba tu specjalistami, by się wypowiedzieć.
  Nie twierdzę, ze ta trasa została poprowadzona dobrze - zapewne nie.
  Jednak nie staram się być świętszy od Papieża, jak ty mądrzejszy od CMOK.////////
  Wystarczy ze swego czasu bywalismy czesto w okolicy. Komuna Otwock prowadzila w Ponurzycy cos w
  rodzaju klubu srodowisk tworczych. Ponurzyca jest na polnoc od Calowania, po drogiej stronie E50.
  Wypowiedzi CMOK to jedna strona medalu. Torfowiska Aleksandrowa to druga.

 • 15.04.13, 11:59
  Droga "3-4 km na poludnie od Czerska" bylaby naprawde szkodliwa. Ominelaby wprawdzie samo Bagno Calowanie jako obszar w okolicy wsi Calowanie, ale zdewastowalaby poludniowa czesc obszaru siedliwskowego i ptasiego Natura 2000 Bagno Calowanie. Na dodatek droga bylaby w konflikcie z terenami rekreacyjnymi - lotnisko, pola golfowe, na polnoc obszar siedliskowo-ptasi, na poludnie las cenny krajobrazowo i przyrodniczo. Szlaby na gmine Osieck - najspokojniejsza w powiecie otwockim. Moze "autostradowa obwodnica Warszawy" powinna przebiegac jakos tak:

  wikimapia.org/#lang=pl&lat=51.993231&lon=21.265411&z=13&m=b&gz=0;212144279;519700767;0;0;660896;38070;791358;46530;832557;62391;890922;95170;932121;144862;959587;183977;969886;235773;944137;330893;882339;528467;642013;417541;374221;349915;127029;137461;97846;90940;3433;5287
  Umozliwi to jednoczesne poprowadzenie drog relacji Berlin - Moskwa, Praga - Wilno, Warszawa - Deblin i Kozienice (przez nowa trase mostowa z polnocy na poludnie na zachod od miejscowosci Wilga), co odciazyloby tereny Natura 2000 polozone przy ujsciu Pilicy (zwlaszcza bardzo atrakcyjny Mniszew) borykajace sie obecnie z ruchliwa droga krajowa nr 79. Na dodatek rzadziej przebywamy na obszarze ponizej skarpy wislanej i omijamy Laki Ostrowieckie (kolejny obszar siedliskowy Natura 2000). Niesety, konieczne bedzie poprowadzenie drogi przez MPK w lesie na poludnie od Karczewa i Otwocka i na polnoc od Bagna Calowanie. Tam jest tylko park krajobrazowy, nie ma N2000. Trzeba nadmienic, ze droga przez Osieck czy Garwolin bylaby nie mniej szkodliwa i drosza (znacznie wydluzalaby trase Praga - Wilno, zostalaby stara 50 lub koniecznosc budowy wielu km nowych drog szybkiego ruchu). Na kierunku Poznan - Lublin powinna byc dwujezdniowa S12 przez Radom, nie dojazdy do Kolbieli czy Garwolina. Najbardziej boje sie o okolice Osiecka i Wilgi oraz Garwolina - tam moznaby nawet powiekszac MPK. Na dodatek przy budowie mostu miedzy Czerskiem a Sobieniami-Jeziorami wcale nie unika sie kolizji z obszarami N2000! Dalej na poludnie to wariant bardziej szkodliwy dla rolnictwa, bardziej ingeruje w sady grojeckie, rolnicze tereny Doliny Srodkowej Wisly, nadwislanski korytarz ekologiczny. Co gorsza, do A2 dolaczamy sie wtedy dopiero pod Kaluszynem czy Siedlcami, a wiec budujemy nawet kilkadziesiat km dublowanej autostrady A2 dla kierunk Berlin - Moskwa (nie wykorzystujemy autostradowej obwodnicuy Minska Mazowieckiego). Ta autostrada na kilku (do okolo 10 km) powinna miec wspolny przebieg z wschodnia trasa nadwislanska. Bylaby autostrada z Otwocka do Minska Mazowieckiego. Moze od wezla Lubelska do Minska nie bedzie autostrady, tylko droga ekspresowa? jest tez Dolina Swidra, ale to most sie wybuduje. Na zachod od Garwolina sa wielkie tereny letniskowe. Odradzam przeprowadzanie tam drogi szybkiego ruchu, ktora docieralaby gdzies do granicy Wilgi i Celejowa jako dwujezdniowa. Potem drogi GP proawdzilyby do Kozienic lub Maciejowic.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.