Dodaj do ulubionych

Spadkowa rewolucja podatkowa to już fakt

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 04.01.07, 13:38
"Oczywiście członkowie najbliższej rodziny, od 1 stycznia, nie muszą już sobie
zawracać głowy podatkiem od otrzymanego bądź odziedziczonego mieszkania. Nawet
jeśli ma ono 500 m kw. - albo i więcej - jest zwolnione w całości od podatku.|


nie macie jakiejsik korekty w GW???

dlaczego p. Skwirowski publikuje brednie ???
Edytor zaawansowany
 • Gość: ? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 04.01.07, 13:43
  a jeszcze przepraszam jakieś uzasadnienie :-)

  www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=138&id=19077
  nawet tego trudu sobie nie zadał "autor"
 • Gość: Piotr Skwirowski IP: *.agora.pl 04.01.07, 15:19
  Z całym szacunkiem, ale trudno odnieść się do zarzutu „Skwirowski pisze
  brednie”. Nawet jeśli potem jest odesłanie do ministerialnego informatora o
  opodatkowaniu spadków i darowizn.
 • Gość: ? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 24.01.07, 10:00
  no i co "dziennikarzu" nie pisałeś bredni o tych "pałacach"
 • Gość: Solo IP: 81.210.34.* 04.01.07, 14:26
  Krajowa Informacja Podatkowa jest żle poinformowana. Zgodnie z poniższym
  rozporządzeniem w przypadku dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje w dniu
  nabyciu spadku (w dniu wydania prawomocnego orzeczenia sądu) a nie w momencie
  śmierci spadkodawcy tzn. że spadkobiorcy, których spadkodawcy zmarli w okresie
  od 01.06.2006 do 31.12.2006 (ustawowy termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku)
  bedą rozliczać się z fiskusem na nowych, korzystnych zasadach!!! Taqkie
  rozwiązanie jest logiczne i zgodne z art 6. starej i nowej ustawy o spadkach i
  darowiznach.


  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru
  zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (tekst ujednolicony
  opracowany na podstawie Dz. U. Nr 243, poz. 1762)
 • Gość: Piotr Skwirowski IP: *.agora.pl 04.01.07, 15:43
  Nie odważyłbym się wywodzić z rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia w
  sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności i rzeczy lub praw majątkowych
  twierdzenia, że w przypadku dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje w dniu
  nabycia spadku. Jest tam napisane tyle, że owo zgłoszenie powinno
  zawierać: „datę powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w
  drodze dziedziczenia dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego
  nabycie spadku”. W ustawie o podatku od spadków i darowizn napisano zaś,
  że „obowiązek podatkowy powstaje: przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z
  chwilą przyjęca spadku”. Spór idzie właśnie o to, kiedy to przyjęcie spadku
  następuje. Krajowa Informacja Podatkowa twierdzi, że w żadnym razie nie jest to
  dzień wydania prawomocnego orzeczenia sądu.
 • Gość: Solo IP: 81.210.34.* 04.01.07, 16:47
  Panie Piotrze, niech Pan zapyta tę Informację "to kiedy następuje przyjęcie
  spadku?". Z chwilą śmierci spadkodawcy? Przecież poprzednia jak i znowelizowana
  ustawa daje spadkobiorcom 6 miesięcy na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Mój
  ojciec zmarł we wrzesniu 2006, obecnie korzystamy z naszego prawa nabytego do
  sprawdzenia czy nie pozostawił po sobie długów. Mamy na to ustawowy czas 6
  miesięcy. Jeśli ich nie pozostawił, to bez podejmowania konkretnych czynności
  moja rodzina, z mocy prawa, nabędzie spadek wprost po 6 miesiącach czyli w
  marcu 2007. Sąd wyda stosowne orzeczenie stwierdzające nabycie spadku w
  kwietniu 2007. W dniu tego orzeczenia wypełnię wzór zgłoszenia SD-Z1 (czy jakoś
  tam) i wpiszę w nim, zgodnie z prawdą, „datę powstania obowiązku podatkowego,
  co w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia oznacza dzień uprawomocnienia się
  orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku”. Czy mam prawo tak zrobić? Czy
  też będę działał nieprawnie? Jeśli nie mam racji, to jaką datę mam wpisać w tym
  druku? Rozporządzenie MF jest logiczne i spójne z oboma ustawami. Każda inna
  interpretacja przez KIP lub Urzędy Skarbowe spowoduje bałagan prawny i zmusi
  mnie i moją rodzinę, i kilku moich Rodaków do składania skarg na ręce RPO, że
  nasze prawa nabyte gwarantujące nam 6 miesięczny okres na odrzucenie spadku
  zostało nam odebrane. Konsekwencją bowiem przyjęcia argumentacji KIP jest
  stwierdzenie, że mój obowiązek podatkowy powstał w jakimś innym terminie niż
  dzień orzeczenia sądu w kwestii nabycia przeze mnie spadku. To niech KIP powie
  jaką datę mam wpisać w tym formularzu?
 • Gość: Piotr Skwirowski IP: *.agora.pl 04.01.07, 17:29
  Obawiam się, że w tej sprawie trzeba będzie poczekać na wiążącą interpretację
  przepisów. Stanowisko KIP nie jest wiążące i rzeczywiście wygląda na to, że
  chodzi o to by na nowe, korzystniejsze przepisy załapało się możliwie najmniej
  podatników. Będę drążył ten temat. Pozdrawiam
 • Gość: Solo IP: *.gprspla.plusgsm.pl 04.01.07, 18:29
  Panie Piotrze, trafił Pan w sedno! Intencja ustawodawcy była pewnie właśnie
  taka "żeby na korzystniejsze przepisy załapało się jak najmniej Polaków". Stąd
  ta pokrętna interpretacja wynikająca z błędnego rozumienia tzw. przepisów
  przejściowych a przede wszystkim art. 3 ust.1. Ale tzw. "jaja" (przepraszam za
  ten kolokwializm)z artykułem 3 są jeszcze większe!!! Gdyby bowiem ktoś na mocy
  art 3 ust 1. próbował wydawać niekorzystną dla podatników w takiej samej jak ja
  sytuacji to możemy się od tego odwoływać powołując się na ten sam artykuł 3 ale
  ust.2 !!!! (jak w Paragrafie 22!!!). Proszę przeczytać poniżej słowa redaktora
  Marka Kutarby z Gazety Prawnej, który na swoim blogu porusza tę samą tematykę i
  utknął w tym samym miejscu, co Pan.

  Marek Kutarba:
  "Z taką interpretacją (tą niekorzystną dla mnie i podatników) można – i trzeba
  moim zdaniem - polemizować. Otóż to na co powołują się urzędnicy, faktycznie w
  ustawie zapisano w art. 3 ust. 1 nowelizacji. Ale ten sam art. 3 przewiduje
  pewne wyjątki. Jeden z nich (art. 3 ust. 2 nowelizacji) stanowi mianowicie, że
  nowe brzmienie art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje się
  także do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu
  12 maja 2006 roku, czyli na długo przed wejściem nowelizacji w życie. Nowy
  przepis art. 4 ust. 4 przewiduje zaś, że zwolnienia określone w art. 4 ust. 1 i
  w art. 4a (to artykuł zwalniający z podatku najbliższą rodzinę) stosuje się,
  jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo
  jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
  Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa. Z prostego
  zestawienia tych dwóch przepisów łatwo można wyciągnąć wniosek, że spełnienie
  warunków określonych w art. 4 ust. 4 w jego nowym brzmieniu, umożliwia
  skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny (nowy art.
  4a) w stosunku do wszystkich spadków nabytych po 12 maja 2006 roku. Inaczej
  zastrzeżenie wynikające z art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej byłoby całkowicie
  bez sensu, bo i tak nie można byłoby ani art. 4 ust. 1 ani art. 4a stosować do
  nabycia (także w drodze spadku) w okresie między 12 maj a 31 grudnia 2006 roku.
  Ale i tej reguły nie można stosować moim zdaniem bez odwołania się do przepisów
  o momencie powstania obowiązku podatkowego".

  Na art 3 ust. 2 może w razie kłopotów powoływać się Vilejka, której bliska
  osoba zmarła 31.12.2006!!!

  Pozdrawiam i czekam na wyjaśnienie tej sprawy.
 • Gość: Solo IP: *.gprspla.plusgsm.pl 04.01.07, 18:51
  Proszę przeczytać mój poprzedni post.

  Powinno być:

  Na art 3 ust. 2 może w razie kłopotów powoływać się Vilejka, której bliska
  osoba zmarła 31.05.2006 !!! (a nie jak błędnie napisałem 31.12.2006).
  Przepraszam. Solo
 • Gość: jerro IP: *.wroclaw.dialog.net.pl 05.01.07, 11:49
  Echhhhhhh to co mają powiedzieć osoby których rodzice zmarli powiedzmy w
  2002,2003 roku i do dnia dzisiejszego nie przeprowadzili postępowania
  spadkowego - nie ma wobec tego sądowego stwierdzenia nabycia spadku, a że
  spadek był np. nieruchomością w której dalej mieszka najbliższa rodzina ale nie
  zgłaszała sprawy do sądu bo nie ma środków by podatek zapłacić? Wydawało mi się
  że takie sytuację też ta ustawa będzie obejmować.
 • Gość: joga IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.07, 20:52
  Czy Pan już drążył temat?To prosimy o informację.
 • Gość: robol IP: 212.244.185.* 05.01.07, 11:22
  Jak to możliwe, że KIP nie wie, kiedy następuje przyjęcie spadku? Znowu ktoś coś
  przeoczył, nie dopisał? Sami sobie robią bałagan :)

  Może jestem prosty chłop i się nie znam na zawiłościach prawa, ale tak na mój
  chłopski rozum, czy przyjęcie spadku nie następuje po trzech ważnych krokach:
  1. śmierć spadkodawcy - akt zgonu wydawany przez lekarza
  2. orzeczenie stwierdzające nabycie spadku przez Sąd
  3. orzeczenie obowiązku podatkowego przez US

  Wydaje mi się, że dopiero wtedy jestem prawomocnym spadkobiercą - dysponuję
  odziedziczonym majątkiem. Jeżeli US wydaje takie orzeczenie w 2007, to nabyłem
  spadek na prawach obowiązujących w 2007 roku, czyli płacę podatek wobec
  przepisów z tego roku.

  A jak wydarzy się taki przypadek, ze śmierc nastapiła pod koniec 2005 roku,
  sprawa ślimaczy się w sądzie - przekładanie, odwołania, itp. Kończy sie pod
  koniec 2006 roku, a do US trafia w 2007 - to wobec jakich przepisów wydaje
  orzeczenie US?
  Ech, w tych urzędach to mają ciężką pracę. Nie mógł później umrzeć? Tak chociaż
  o roczek... :)
 • Gość: rysia IP: *.e-wro.net.pl 05.01.07, 15:53
  przecież prawo nie działa wstecz, więc płacisz według obecnej taryfy
 • washko 08.01.07, 21:26
  Mam wrażenie, że wbrew pozorom sprawa wcale nie jest skomplikowana. Czym innym
  bowiem jest chwila powstania obowiązku podatkowego, a czym innym jest kwestia
  stosowania nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jedno z drugim
  nie ma nic wspólnego.
  Istotne jest to, że nowe przepisy stosuje się do tych przypadków nabycia
  własności rzeczy lub praw, które nastąpiły od 01.01.2007 r. (wyjątkiem
  przypadków określonych a art. 4 ust. 4). Decydujące znaczenie będzie miało zatem
  ustalenie, w jakiej chwili nastąpiło nabycie własności w drodze dziedziczenia.
  Zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego spadek nabywa się z chwilą śmierci
  spadkodawcy. W efekcie kwestia czasu na przyjęcie spadku nie ma nic do rzeczy, a
  postanowienie sądu spadkowego jest jedynie decyzją potwierdzającą istniejący od
  chwili otwarcia spadku stan rzeczy.
  I w sumie to wszystko.
 • Gość: zziemiwolskiej IP: *.i-service.pl 20.02.07, 22:34
  zwróćmy uwagę na przepisy przejściowe z Ustawy z dnia 16.11.2006 o zmianie
  ustawy o podatku od spadków i darowizn, a konkretnie na Art. 3 ust. 2

  czy datą graniczną obowiązywania nowych, korzystnych przepisów nie jest w jej
  świetle 12.05.2006 (liczy się moment nabycia własności rzeczy lub praw
  majątkowych, a więc moment śmierci spadkodawcy zgodnie z art 924 i 925 kc)
 • vilejka 04.01.07, 15:45
  Skoro dniem nabycia spadku jest data wydania prawomocnego orzeczenia sądu, to
  dlaczego nowe przepisy mają dotyczyć tylko spadkobierców osób zmarłych pomiędzy
  1.06 a 31.12?
  Bliska mi osoba zmarła dokładnie 31 maja 2006, postępowania spadkowego jeszcze
  nie przeprowadzałam-czy to pewne, że nie "załapię" się na nowe przepisy?
 • Gość: Luu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.01.07, 17:18
  Witam,

  mam 3 pytania odnośnie interpretacji nowych przepisów:

  1) pod koniec 2005 roku nabyłem mieszkanie (podpisałem akt notarialny). Aby
  sprzedać je bez płacenia podatku muszę czekać do końca 2010 roku, aż minie 5
  lat. Nie jestem w tym mieszkaniu zameldowany. Czy jeżeli zamelduję sie w chwili
  obecnej w tym mieszkaniu to czy po roku mogę je sprzedać bez płacenia podatku??

  2) jeżeli kupiłem działkę 3 lata temu, przez następne 2 lata budowałem dom
  (ponad 200 metrów), zgłosiłem dom do użytku w grudniu 2006 roku i zamelduję się
  w styczniu 2007 to czy po roku mogę sprzedać dom bez płacenia podatku??

  3) moi rodzice zrobili analogiczną operację jak w punkcie 2, czyli kupili
  działkę 3 lata temu, przez następne 2 lata budowali dom (ponad 200 metrów),
  zgłosili dom do użytku w grudniu 2006 roku. W styczniu 2007 obdarują mnie (syna)
  w darowiźnie tym domem, ja zamelduję się w nim, po roku go sprzedam i oddam w
  darowiźnie pieniądze rodzicom - czy trzeba będzie zapłacić podatek?

  Bardzo proszę o opinie osób zorientowanych.
 • Gość: kaska IP: *.icpnet.pl 07.01.07, 19:56
  no przepraszam, ale o ile mnie uczono, to dniem nabycia spadku jest dzien
  smierci spadkodawcy. natomiast wyrokiem sadu okresla sie dzien objecia spadku.

 • Gość: xxx IP: *.chello.pl 08.01.07, 13:10
  a co z wnuczka jak otrzymala spadek tez nie placi podatku od darowizny
  .otrzymala spadek od babci dom stary i budynki gospodarcze oczywiscie chodzi mi
  o nowe teraz przepisy bo babcia jeszcze zyje i ma sie dobrze ale tak na zapas
  bym chciala wiedziec
 • boewulf 04.01.07, 17:45
  "Nawet więc od bardzo wysokiej darowizny, choćby idącej w miliony złotych (...)
  nie trzeba już płacić podatku. Ani złotówki."
  vs.
  "Podatek płaci się od nadwyżki spadku bądź darowizny ponad tzw. kwotę wolną od
  tego podatku."
  Gdyby tą kwotą były "miliony złotych" to rozumiem, ale że jest to przy dobrych
  wiatrach 9637 zł - już nie.
  Ktoś potrafi wytłumaczyć ten paradoks ?
 • Gość: mikołaj IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.01.07, 18:27
  Aha, nie potrafisz czytać ze zrozumieniem :) Spróbuj jeszcze raz.
  Życzę powodzenia :)
 • Gość: przedmówca IP: *.dip.t-dialin.net 04.01.07, 20:32
  Czyli chcąc komuś podarować (darowizna, w liczbie pojedynczej) "miliony złotych"
  nie zapłacę "ani złotówki" podatku?
 • Gość: Marcin IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.01.07, 18:15
  Nie wiem sam, skąd się wzięła informacja, że do milina złotych jest zwolnienie.
  Nie wyczytałem tego ani w ustawie, ani w rozporządzeniach. A żyje już ta
  informacja własnym życiem. To jest ten milion czy nie?
 • Gość: ponkol IP: *.adsl.inetia.pl 01.07.09, 11:17
  Ty się najpierw naucz czytać i czytaj całość a nie fragmenty dowolne. To nie
  egzamin do gimnazjum.
 • Gość: Kaniu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.01.07, 20:43
  Gdzie jest pomyłka??????
  Na stronie 1 jest napisane: Aby nie zapłacić podatku od spadku i darowizn....
  przy spadku termin..... liczy sie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu...
  Na stronie 2 w dziale "stare czy nowe przepisy" jest napisane: Krajowa
  Informacja Podatkowa twierdzi, że liczy się moment śmierci spadkodawcy.
  Co więc się liczy?????
 • sylpha 04.01.07, 22:52
  Właśnie czytam ustawę i te artykuły i natknęłam się na jeszcze jeden taki kwiatek:
  www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1871.27.878.2.11.1.0.1.htm
  jeśli bliska mi osoba zmarła w zeszłym roku w maju to muszę do tegorocznego pitu
  dołączyć ten pit 12? co za mętlik.
  W Urzędzie Skarbowym pewnie jeszcze gorszy...w każdym inna informacja.

  --
  "Nie istnieje żaden grzech poza głupotą."
 • Gość: Dusia IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.01.07, 22:57
  Ok, dzięki za ciekawy artykuł.
  Mam jednak pytanie o taką sytucję - w dniu 10 stycznia mój ojciec przekaże mi
  darowiznę w wysokości 25 tys zł. Przekaże ją na moje wspolne (z mężem) konto -
  oczywiście na przelewie będzie napisane moje nazwisko. Mam nadzieję, ze to ok i
  nikt się nie przyczepi, że niby dla mnie, ale w rzeczywistosci na wspolne konto
  - czyli tez dla zięcia?

  Z góry dzięki,
  Pozdrawiam
 • Gość: Marcin IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.01.07, 18:11
  W Kielcach pani w US powiedziała, że nie może być na konto wspólne, tylko na
  Twoje własne (mam podobna sytuację). Więc jak masz konto własne to lepiej tak
  zrób. A na przelewie tytuł niech będzie "darowizna dla Jana Nowaka". Lepiej im
  nie dawać żadnej możliwości doczepienia się.
 • Gość: Kruchy IP: *.kkhotels.hu 04.01.07, 23:07
  Czy ktoś zauważył, że pojęcie "najbliższaj rodziny" pozwala na dokonywanie
  zwolnionych z podatku darowizn dla każdego, nawet dalekiego członka rodziny:
  Ja mamie, mama swojemu bratu, on swojej córce - w sumie ja kuzynce....
 • Gość: marco IP: *.magma-net.pl 05.01.07, 00:22
  Tyle, że poprzez system bankowy. Ale jak już prać te miliony, to i ludzi się znajdzie. Chyba jednak jakis 1% podatku nie byłby taki głupi.

  Gość portalu: Kruchy napisał(a):

  > Czy ktoś zauważył, że pojęcie "najbliższaj rodziny" pozwala na dokonywanie
  > zwolnionych z podatku darowizn dla każdego, nawet dalekiego członka rodziny:
  > Ja mamie, mama swojemu bratu, on swojej córce - w sumie ja kuzynce....
 • Gość: konek IP: 195.136.189.* 05.01.07, 08:25
  Gość portalu: Kruchy napisał(a):

  > Czy ktoś zauważył, że pojęcie "najbliższaj rodziny" pozwala na dokonywanie
  > zwolnionych z podatku darowizn dla każdego, nawet dalekiego członka rodziny:
  > Ja mamie, mama swojemu bratu, on swojej córce - w sumie ja kuzynce....

  No własnie tez mam taki plan na darowizne. Ktos moze zna przepis który to uniemożliwia?
 • Gość: rt IP: *.aster.pl 05.01.07, 11:40
  Niestety, niestety, niestety darowizna od teściowej dla zięcia nadal
  opodatkowana ha ha ha -
 • mika2801 06.01.07, 10:07
  Kupiliśmy mieszkanie będąc małżeństwem - wspólnota majątkowa.Chcemy je darować
  bratu mojego męża. Czy ja powinnam dać na to zgodę? Czy obdarowany będzie
  musiał zapłacić podatek, bo dostanie mieszkanie od brata i bratowej. Czy mój
  mąż może sam darować coś, co jest naszym wspólnym dorobkiem?
  Dziękuję za pomoc
 • Gość: hm IP: *.aster.pl 05.01.07, 11:45
  to dziwne, z artykułu wynika że nie ma już podatku dla najbliższych - nawet od
  pałaców i wielkich majątków - a potem czytamy że jest ten podatek dla
  najbliższych w przypadku...mieszkania

  nic nie rozumiem
 • Gość: hm IP: *.aster.pl 05.01.07, 11:52
  zapewne chodzi o to że jeśli mieszkanie "nawet 500m" nie zostanie sprzedane, to
  nie ma podatku od darowizny-spadku, natomiast jeśli spadkobierca by je
  spienięzył od razu to płaci podatek i to zdaje się aż 19% od ceny sprzedaży
 • Gość: lubat IP: 82.139.11.* 05.01.07, 15:09
  Skasowanie podatku spadkowego dla wszystkich, nawet w przypadku fortun
  wielomiliardowych, jest absurdem ekonomicznym, niespotykanym w żadnym
  cywilizowanym państwie. Oprócz innych negatywnych stron, ma także tę, że jeszcze
  bardziej pogłębi rozwarstwienie bogactwa. Sens miało by zwolnienie z podatku
  spadkowego np. spadek o wartości do 1-2 milionów, nie więcej.
  Więcej na ten temat:

  www.nie.com.pl/art8406.htm
 • Gość: Albin Siwak IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.01.07, 16:29
  Szanuję inteligencję Urbana, ale nie należy zapominać, że jest on również
  mistrzem manipulacji. Tym razem napisał stek bzdur.
  Po pierwsze: oczywiście w kapitaliźmie rozwarstwienie _musi_ być, w Polsce i tak
  jest minimalne. Bez tego nie ma motywacji do działania.
  Po drugie: w jaki sposób zmniejsza rozwarswienie 1% albo nawet 10% podatku?
  Głównie wali po kieszeni najbiedniejszych.
  Po czwarte: nikt nie zabrania zapisać w testamencie swojej kasy Skarbowi
  Państwa, żeby zmniejszać "rozwarstwienie społeczne". Hahaha.
  Po piąte: łatwo można spowodować, że syn będzie musiał sprzedać dobrze
  prosperującą firmę ojca albo rodzinną rezydencję w której mieszkał od pokoleń,
  po to żeby zapłacić podatek socjalistycznej hołocie.
  Po szóste: szanse wyrównuje dostęp do edukacji i jej wysoki poziom a nie
  odbieranie bogatym pieniędzy. To już było.
 • Gość: gargamel IP: *.szczecin.mm.pl 05.01.07, 19:40
  Obowiazek podatkowy w przypadku dziedziczenia powstaje z chwila przyjecia
  spadku. Kwestie przyjecia spadku reguluje kpc w art. 640-641 "oswiadczenie o
  przyjeciu spadku moze byc zlozone przed notariuszem lub w sadzie rejonowym lub
  w toku postepowania o stwierdzenie praw do spadku" Kc natomias przyjmuje za
  zasade, ze jezeli spadkobierca nie zlozy oswiadczenia o przyjeciu czy
  odrzuceniu spadku, to 6 mcy od otwarcia spadku uznaje sie ze spadek przyjal.
  Wydaje sie wiec, ze kip mimo niefortunnego sformulowania w art. 3 u. 1 i 2
  ustawy zmieniajacej, nie ma racji i spadki przyjete w nowym roku beda
  zwolnione, w tym tonie byly rowniez komentarze w gazecie prawnej i na infor.pl
 • vilejka 05.01.07, 20:12
  czy dzień otwarcia spadku to dzień śmierci spadkodawcy?
 • Gość: himhith IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.01.07, 13:42
  art. 924 k.c.
 • mapisonek23 07.01.07, 14:45
  Co do darowizn to wreszcie nie bedzie dochodzić do absurdalnych przypadków
  bankructwa typu piekarz przekazujacy chleb potrzebującym a US wszystkich miast
  powinny najpierw przyjrzeć się dokładnie temu jakie wewnątrz własnej firmy
  nierzadko odchodzą przekręty z podatkami...
 • Gość: aminka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.07.10, 14:13
  podatek za chleb dla biednych to sie w głowie nie miesci płakac sie chce
  pazernosc smoczej besti nie ma granic jak ten smok nic nie boi sie kary boskiej
 • Gość: aminka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.07.10, 14:48
  tak ale to nie wina urzedu skarbowego tylko wina bezkarnych w swoich pomyłkach
  pracowników
 • Gość: gemini18 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.01.07, 15:06
  Nabęde z męzem drogą darowizny od rodziców dom (ja nie bede placic podatku ale mąż niestety tak). Chodzi mi o to, ze muszę podać wartosc nieruchomości z działką do określenia wysokosci podatku. Wartośc nieruchomości wylicza się najczęsciej poprzez pomnożenie sredniej ceny 1 m2 w 'obowiązującej' w danym rejonie przez ilosc metrow. I tu rodzi się moje pytanie: dom jest piętrowy, ma w sumie ok. 160 m2. Czy mogę wyliczyć wartosć z powierzchni po scianach zewnetrznych n.p. 7,5m razy 11m = ponad 80 m i na tym metrazu wyceniac wartość domu (czyli potraktowac moj dom jakby byl PARTEROWY). Czy urząd skarbowy może jakos sprawdzic ile de facto jest metrow tzn. miec wiedzę ze to dom pietrowy???Wydaje mi sie ze chyba tylko wtedy by sie zorientowali gdyby poprosili o plan domu, ale czy mogą prosic o takie dokumenty przy ewentualnej kontroli?Dodam, ze zamierzam mieszkac dlugo, dlugo w tym domu i go nie bede sprzedawac.
 • napletekgandalfa 07.01.07, 18:21
  Ponieważ rośniemy w kaczystanie proponuję obliczać składkę na podstawie
  zjedzonych kaczek ,typowo Polskich.
 • gs-arts.net 07.01.07, 20:03
  ...
 • Gość: niesmak IP: *.chello.pl 07.01.07, 20:11
  Byłem w rodzinie zastępczej, jak się po latach okazało, to byli moi dziadkowie.
  Ale spadek musiałem zapłacić w ramach 3 grupy, jako osoba niespokrewniona.
  Dziękuję ustawodawcom za tamtą zapłatę, zrujnowała mnie ona na kilka lat,
  ponieważ musiałem się zadłużyć, by zapłacić podatek za mieszkanie, w którym
  razem mieszkaliśmy przez 21 lat.
 • Gość: samaka IP: *.bos.east.verizon.net 07.01.07, 20:32
  od wielu lat mieszkam w Usa, w Polsce jestem caly czas zameldowana w domu mamy,
  ale w Polsce nie rozliczam sie z zadnych podatkow, bo nie mam w Polsce zadnych
  dochodow
  teraz mama ma przepisac na mnie dzialke lesna
  rozumiem, ze bede musiala poinformowac o tym urzad skarbowy

  czy ten urzad nie "czepnie" sie do mnie o to, ze nie rozliczam sie w Polsce z
  podatkow?

  wiecie cos na ten temat moze?
 • bkrolak 08.01.07, 10:58
  Mieszkam w Niemczech i nie mam zameldowania w Polsce. Rodzice chca mi podarowac
  mieszkanie. Czy bede musial placic podatek? Czy musze sie zameldowac w polsce i
  rozliczac tutaj moje niemieckie zarobki? Dzieki za pomoc
 • Gość: Iwona IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.01.07, 20:40
  Kiedy mozna się spodziewać oficjalnej interpretacji przepisów dotyczących
  momentu dziedziczenia? W ustawie jest napisane,że jezeli spadek nie został
  zgłoszony bezpośrednio po śmierci to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
  zakończenia postępowania spadkowego, po uprawomocnieniu się orzeczenia
  sądu.Myślę, że sprawa dotyczy wielu osób, których po prostu nie stać na
  zapłacenie podatku i nie mogą "wyprostowac" spraw spadkowych w najbliższej
  rodzinie.
 • Gość: heir IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.01.07, 21:46
  bo ja mam sprawę spadkową do przeprowadzenia po osobie zmarłej w 2006 i dupa -
  ustawa nie działa wstecz. Mimo że znoszą podatek to ci z poprzednich lat i tak
  muszą zapłacić to jest oszustwo bo powinni znieść dla wszystkich.
 • Gość: Anka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.01.07, 02:18
  Witam,
  spłacam decyzje ratalne z US - czy w takiej sytuacji mogę zrobić niedużą
  darowiznę córce, w przedmiocie wolnym od zajecia urzędowego?
 • Gość: Jacek IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.01.07, 13:12
  Wszyscy się cieszą że podatku w I grupie nie ma, tylko jakoś nikt nie zauważył
  że jak obdarowany sprzeda np mieszkanie otrzymane w takiej darowiźnie przed
  upływem 5 lat to zapłaci 19 % podatku dochodowego i czegu tu się cieszyć.
  Wcześniej był maX 7%podatku ale można było zbyć bez żadnego podatku dochodowego
  dziś jest prawie 3 razy drożej!!!!!!!!!!!!
 • Gość: ? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.01.07, 08:18
  słabo liczysz :-)

  19% + 7% = 26%

  4 x więcej
 • Gość: ? hmmmm IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.01.07, 08:43
  może nie będzie tak źle o ile dobrze się doczytałem kosztów uzyskania dochodów w
  znowelizowanej ustawie ???? :  Art. 22g. 1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości
  niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:

  1) w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia,

  1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o
  wartość przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b,

  2) w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia,

  3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny
  sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o
  nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,
 • Gość: ? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 24.01.07, 10:03
  ale to nie tego dotyczy :-(

 • Gość: Mam IP: *.chello.pl 17.02.07, 13:46
  Jeżeli obowiązek podatkowy od spadków "starszych" istnieje nadal, to czy
  powinien być naliczany wdług dziiejszej wartości/ I co z przedawnieniem
  obowiązku podatkowego? Chyba następuje po 5 latach?
  Przedawnioenia dla spadków z 2000 roku?
 • Gość: Mam IP: *.chello.pl 20.02.07, 20:35
  Czy macie jakieś tegoroczne doświadczenie ze "starymi" spadkami?
 • Gość: zziemiwolskiej IP: *.i-service.pl 20.02.07, 22:48
  bliska mi osoba zmarla 20.12.2006
  dzwoniłem dzisiaj do obydwu urzedow skarbowych w Tarnowie z pytaniem, czy mnie
  obowiazuja nowe czy stare przepisy.
  w I US mi powiedzieli, że stare, a w II US, że nowe :-)
  chyba sie przeniose do II US
 • Gość: joga IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.07, 20:38
  A może Pan Piotr Skwirowski juz coś wie.Mi bliska osoba zmarła pod koniec maja
  ub.r.Postępowania spadkowego jeszcze nie było.Wiem tyle co wszyscy-czyli nic
  pewnego. Czekam na wiążącą interpretację, którą uzna US.
 • Gość: xxl IP: *.adsl.szeptel.net.pl 28.05.08, 10:48
  Prosze mi powiedzieć a co w przypadku kiedy mam pisemną umowę aktu
  darowizny w kwocie 9 tys. i otrzymałem tę kwotę do ręki od ojca, nie
  wiedzieliśmy że trzeba to wpłacać na konto czy tez przelewem dopiero
  teraz się doczytałem a tych pieniędzy już nie mam, co w takiej
  sytuacji powinienem zrobić?
 • Gość: nana IP: 194.150.247.* 02.12.08, 12:15
  Witam , czy kotoś moze mi odpowiedzic na pytanie , jak liczyć kwote wolną od podatku dla małzonków. Otrzymalismy z mężem darowizne od mojego Wuja (2 grupa podatkowa dla mnie , dla męza 3). To czy kwoty wolne sumuje czyli 7276 (ja)+4902(mąż) ?
  Pozdrawiam
 • jan-w 02.12.08, 13:52
  Sumuje się.
 • Gość: Mhhh IP: *.chello.pl 21.03.09, 23:15
  witam!

  na wskaźnikach dzisiaj tj 21.03.2009 są nie aktualne dane:
  www.wskazniki.pl/?doc_id=14124

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.