Dodaj do ulubionych

Spóźniona ulga osetkowa?

14.04.08, 22:11
Poradźcie - akt notarialny z 2006 na mieszkanie od developera budowane z kredytu który łącznie został udzielony na zakup mieszkania i jego wykończenie.Wykończenie odbyło się w 2007r (z tego roku są ostatnie faktury na materiały budowlane). Dlatego sądziłem, że zakończenie inwestycji odbyło się w 2007 i chciałem po raz pierwszy ulgę odsetkową rozliczyć za 2007r.Ale podobno nie jest to dobra interpretacja i powinienem zacząć rozliczać ulgę rok temu. Jakie jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji?Co mogę teraz rozliczyć.Pozdrawiam biegłych w temacie.
Edytor zaawansowany
 • swietoslawy 15.04.08, 11:00
  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 29.06.2007,
  sygn. 1401/BF-II/415-61/07/BCz, Izba Skarbowa w Warszawie
  Pytanie podatnika
  Jakie są możliwości odliczania od dochodu za 2006r. wydatków
  poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego
  przeznaczonego na sfinansowanie wykończenia lokalu mieszkalnego w
  nowo wybudowanym budynku mieszkalnym?
  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku w dniu 18
  października 2004r. wspólnie z żoną podpisał Pan z E Nieruchomości
  Sp. z o.o. umowę dotyczącą budowy lokalu mieszkalnego w budynku
  mieszkalnym, realizowanym jako wspólne przedsięwzięcie Spółdzielni
  Mieszkaniowej G i E Nieruchomości Sp. z o.o.Termin zakończenia
  budowy ustalony został do 30 grudnia 2005r. i został
  dotrzymany.Zgodnie z §3 umowy lokal mieszkalny został oddany przez
  Spółkę w stanie surowym, tzn. bez podłóg, drzwi i tzw. białego
  montażu.Na sfinansowanie budowy lokalu mieszkalnego zaciągnęli
  Państwo dwa kredyty:- w dniu 11 kwietnia 2005r. kredyt budowlano-
  hipoteczny w kwocie 100.000 zł przeznaczony na sfinansowanie budowy
  budynku mieszkalnego;- w dniu 22 lutego 2006r. kredyt budowlano-
  hipoteczny w kwocie 20.362 zł przeznaczony na sfinansowanie
  wykończenia lokalu mieszkalnego, zgodnie z zakresem rzeczowym
  określonym w załączniku do umowy kredytowej.

  Pana zapytanie dotyczyło możliwości odliczania od dochodu za 2006r.
  wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-
  hipotecznego przeznaczonego na sfinansowanie wykończenia lokalu
  mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym.W rozumieniu
  przepisów ustawy Prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra
  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  przez mieszkanie rozumie się zespół pomieszczeń mieszkalnych i
  pomocniczych, mających odrębne wejście, wydzielony stałymi
  przegrodami budowlanymi, spełniający niezbędne warunki do stałego
  pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.
  Z przedstawionego wcześniej opisu wynika, że budowa lokalu
  mieszkalnego realizowana była w dwóch etapach: etap zasadniczy
  zrealizowany przez dewelopera i etap wykończeniowy zrealizowany
  przez Podatników. Taką sytuację przewidział ustawodawca, bowiem w
  art. 26b ust. 2 pkt 7 ppkt f jest wymienione wykończenie lokalu
  mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia
  zasiedlenia tego lokalu. Mając na uwadze powyższe podnosi Pan, iż
  przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje wszystkie wymogi formalne
  określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  i uprawnia do odliczenia od podstawy obliczenia podatku za 2006r.
  zarówno odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie budowy
  lokalu mieszkalnego, jak i odsetek od kredytu przeznaczonego na
  sfinansowanie wykończenia lokalu, ponieważ kredyty przeznaczone
  zostały na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie
  własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu
  prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, Naczelnik
  Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany po rozpatrzeniu powyższego
  wniosku postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2007r. Nr
  1432/IDG/415/428/19/60/2007 nie potwierdził Pana stanowiska
  zawartego we wniosku z dnia 06 lutego 2007r.W uzasadnieniu swojego
  postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany podniósł,
  że ustawodawca w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych wymienił 4 rodzaje inwestycji, które podatnicy finansują
  z zaciągniętego kredytu i spłacając go mogą korzystać z ulgi
  odsetkowej. W katalogu tych wydatków nie zostało wymienione
  wykończenie lokalu mieszkalnego, zakupionego od dewelopera w stanie
  surowym. Tym samym spłacone odsetki od kredytu, który został
  zaciągnięty na sfinansowanie wykończenia lokalu mieszkalnego nie
  podlegają odliczeniu od dochodu.
  Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany
  pismem z dnia 15 maja 2007r. wniósł Pan zażalenie do Dyrektora Izby
  Skarbowej w Warszawie.W zażaleniu wnosi Pan o zmianę stanowiska
  Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany zawartego w
  postanowieniu z dnia 26 kwietnia 2007r. i uznanie, że zakres
  rzeczowy robót zrealizowanych bezpośrednio przez podatnika i
  sfinansowanych kredytem budowlano-hipotecznym otrzymanym na
  wykończenie lokalu mieszkalnego systemem gospodarczym stanowi część
  składową wkładu budowlanego wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej
  Gocław-Lotnisko. Wkład budowlany na nabycie własnościowego prawa do
  lokalu mieszkalnego obejmuje sumaryczne koszty wpłacone na rzecz
  inwestora zastępczego oraz wydatki poniesione przez podatnika na
  dokończenie budowy przedmiotowego lokalu.Przedstawiony przez Pana
  stan faktyczny spełnia zatem wymogi formalne wyszczególnione w art.
  26b ustawy i uprawnia do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu
  budowlano-hipotecznego przeznaczonego na sfinansowanie wykończenia
  lokalu mieszkalnego, zrealizowanego systemem gospodarczym.
 • swietoslawy 15.04.08, 11:03
  Po rozpatrzeniu zażalenia i zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor
  Izby Skarbowej w Warszawie nie znalazł podstaw do zmiany
  zaskarżonego postanowienia i w oparciu o przepisy prawa stwierdza,
  co następuje:

  Katalog potrzeb mieszkaniowych, których sfinansowanie kredytem
  (pożyczką) pozwala podatnikowi na odliczenie od dochodu odsetek
  zawiera art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z
  późn. zm.).W myśl tego przepisu - od podstawy obliczenia podatku,
  ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem
  ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę
  odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na
  sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych
  potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
  1) budową budynku mieszkalnego, albo
  2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni
  mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku
  mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
  3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu
  mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która
  wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
  4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową
  (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub
  pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których
  powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w
  przepisach prawa budowlanego.

  Z powyższego wynika zatem, że prawo do odliczeń daje podatnikowi
  zaciągnięcie kredytu (pożyczki) na ściśle określone inwestycje
  mieszkaniowe wskazane przez ustawodawcę w cyt. wyżej przepisie art.
  26b ust. 1 ustawy.Ze znajdującej się w aktach sprawy Umowy nr X
  złotowego mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego na
  inwestycję realizowaną systemem gospodarczym zawartej w Warszawie w
  dniu 22 lutego 2006r. pomiędzy Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie a
  Panem i Pana żoną wynika, że kredyt jest przeznaczony na
  sfinansowanie wykończenia lokalu mieszkalnego położonego w budynku
  przy ul. B. w Warszawie.Wykończenie lokalu mieszkalnego, zakupionego
  od dewelopera w stanie surowym nie mieści się jednak w katalogu
  inwestycji mieszkaniowych uprawniających do skorzystania z tego
  odliczenia.Oznacza to, że wydatki na spłatę kredytu, którym
  sfinansowano wykończenie lokalu mieszkalnego nie mieszczą się w
  ramach ulgi odsetkowej i nie podlegają odliczeniu od
  dochodu.Podkreślić również należy, że wkład budowlany oraz
  wykończenie lokalu mieszkalnego nie są to pojęcia tożsame.Wkład
  budowlany jest wnoszony do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie
  prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu
  mieszkalnego.

  Prace wykończeniowe dotyczą natomiast już istniejącego czyli
  wybudowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnegoZatem nie
  można zgodzić się z twierdzeniem, iż zakres rzeczowy robót
  zrealizowanych bezpośrednio przez Pana i sfinansowanych kredytem
  budowlano-hipotecznym otrzymanym na wykończenie lokalu mieszkalnego
  systemem gospodarczym stanowi część składową wkładu budowlanego
  wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej G.

  Z tych wszystkich względów Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w
  sentencji.
  Izba Skarbowa w Warszawie
 • swietoslawy 15.04.08, 11:03
 • swietoslawy 15.04.08, 11:05
  w każdym razie ulga nie przepadnie. Tu jest jeszcze potrzebna
  informacja, czy byla mozliwosc odliczenia za 2006 r w znaczeniu
  dochod za 2006 r, podlegajacy opodatkowaniu, rozumiem ze tak
 • okr2 15.04.08, 11:26
  O rany! Dzięki. Mam nadzieję że się komuś przyda bo mi już chyba nie.Widziałem na różnych forach podobne pytania ale bez odpowiedzi.NIe przyda mi się dlatego, że mieszkanie poszło pod młotek w 2007r. i złożyłem oświadczenie że nie zamierzam płacić podatku zatem skorzystanie z ulgi odsetkowej byłoby czymś w rodzaju samobója bo te przywileje podatkowe podobno się wykluczają... Właśnie się dowiedziałem.Mimo to dzięki za dobrą robotę.Pozdrawiam.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.