Dodaj do ulubionych

Skąd pochodzi zło w tzw. Kulturze Zachodu. - 02

IP: *.uznam.net.pl 16.05.12, 02:35
- 539 r. Ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy świętej VI wiek. Chrześcijański filozof Boethius, pisał 'Kobieta jest świątynią zbudowaną na bagnie'. W VI wieku na soborze w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety maja duszę, a w X wieku Odo z Cluny głosił, że 'Obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju'
- 593 r Doktryna czyśćca wprowadzona przez Grzegorza I. Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyśćcowych.
- 600r. Wprowadzenie "godzinki" do M.B. oraz łacinę do liturgii.
- 638r. Szósty sobór w Toledo nakazuje przymusowe ochrzczenie wszystkich Żydów zamieszkałych w Hiszpanii.
- 694r. Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też odebrane dzieci od siódmego roku życia wzwyż.
- 715r. Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.
- 726r. W Rzymie zaczęto czcić obrazy.- Kościół rzymski z Dziesięciu Boskich Przykazań usunął drugie, które brzmi: "Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, Jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego pokolenia i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą". Otwarło to drogę do handlu medalikami, obrazami, szkaplerzami, krzyżykami, posągami itp. Zmieniono też czwarte przykazanie.
Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Podzielił więc kościół ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani żony, ani osła, ani wołu, na dwie części i odtąd katolicy mają też Dziesięć Przykazań, tak jak i Żydzi. Według innych źródeł zmiana przykazań, usunięcie II przykazania, rozdzielenie X przykazania i zmiana przykazania IV (przeniesienie świętości soboty na niedzielę) nastąpiło w okresie od 321 do 380 roku. Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym i obrazom wprowadzono w 375.
- 783r. Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.
- 786 r. praktykuje się Kult krzyża, obrazów i relikwii
- 800r. Papież rzymski stał się świeckim księciem.
- 813r. Ustanowiono Święto Wniebowzięcia N.M.P.
- 835r. Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.
- 850r. Zniszczenie autonomii biskupów (podporządkowanie ich Rzymowi) przez fałszywe dekretalia rzekomego Izydora.
- 965r. Chrzest niemowląt został wprowadzony przez papieża Jana XII.
- 993r. Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych, mianuje się pierwszych świętych i rozpowszechnia kult matki Jezusa jako Matki Boga. Szczególny to zaszczyt dla paulinów, bowiem napędza im wypłacalną klientelę. Kult świętych, to dla Kościoła prawdziwa żyła złota. X wiek .Cała Europa znalazła się pod panowaniem papieży. 95 procent ludności nie umiało ani czytać, ani pisać; ludzie żyli w ciemnocie i brudzie; wodę uważano za szkodliwą dla zdrowia; kwitły przesądy i gusła. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Rozpoczyna się mroczny okres w historii Europy.
- 995r. Wprowadzono Post w piątki oraz Wielki Post.
- 1000r. Ustanowiono odrębne Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Chrześcijanie całej Europy oczekiwali w wielkim przerażeniu końca świata, który to kataklizm miał nastąpić, gdy pradawny potwór "Lewiatan" śpiący w rzymskich katakumbach przebudzi się z woli Pana i w ramach kary za grzechy pożre cały świat chrześcijański Powyższe zajście nie miało miejsca, więc szczęśliwy Papież wraz z owieczkami zarządził wielką fetę i czas zabaw i dziękczynienia Panu za dobroć i ratunek dla świata Tak powstał KARNAWAŁ.
- 1015r. Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. (Przedtem duchowni mieli żony i dzieci, niektóre źródła podają też datę wprowadzenia celibatu w 1079).
- 1054r. Schizma. Kościelne imperium rozpadło się na Kościół zachodni (uznający zwierzchność papieża) i na Kościół wschodni, odrzucający jego władzę. Katolicyzm, odchodząc od rdzenia chrześcijaństwa, staje się najliczniejsza sektą w jego łonie.
- 1073 - 1085r. Pontyfikat papieża Grzegorza VII. Wprowadził zasadę kanonicznego wyboru papieży przez kardynałów (conclave). Grzegorz VII wydał dekret o zniesieniu świeckiej inwestytury (prawo nadawania godności kościelnych). Odtąd nadawanie godności osobom duchownym miało być dokonywane wyłącznie przez papieża. Grzegorz VII wprowadził też celibat, tj. obowiązek bezżeństwa księży i uprawiania przez nich seksu 1079r., Przedtem duchowni mieli żony i dzieci.
- 1077 r. Papież Grzegorz VII ustanowił "klątwę".
- 1079 roku zdrajca i renegat biskup Stanisław Szczepanowski staje po stronie zbuntowanych mieszczan przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu (ok. 1043 - ok. 1082). Biskup poniósł zasłużoną śmierć za zdradę majestatu z wyroku sądu KARDYNALSKIEGO, a po latach Kościół ogłosił go "świętym" i patronem Polski. Leży w sarkofagu na Wawelu.
- 1090r. Różaniec przyjęty (z pogaństwa) przez Piotra Pustelnika.
- 1095r. Sobór w Clermont: Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę i oswobodzenie grobu Chrystusa w Jerozolimie. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową. Wezwanie, połączone z zapowiedzią odpuszczenia grzechów uczestnikom wyprawy i nadzieją zdobycia bogactwa Wschodu, znalazło żywy oddźwięk wśród feudalnego rycerstwa.
- 1096 - 1099 r. - Pierwsza wyprawa krzyżowa rycerstwa przede wszystkim francuskiego, włoskiego i niemieckiego z Gotfrydem de Bouillon, księciem Lotaryngii na czele. Utworzyli feudalne państwo - Królestwo Jerozolimskie, którego pierwszym władcą został Gotfryd de Bouillon z tytułem obrońcy Grobu Świętego.
- 1099r. Krzyżowcy po długim oblężeniu zdobyli Jerozolimę, splądrowali miasto i wymordowali mieszkańców Muzułmanów i Żydów. Kronikarz Rajmund pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych". Utworzono feudalne państwo - Królestwo Jerozolimskie, którego pierwszym władcą został Gotfryd de Bouillon z tytułem obrońcy Grobu Świętego.
- XII wiek. Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie maja życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas".
- 1116r. Sobór Laterański ustanowił spowiedź "na ucho" niektóre źródła podają, że spowiedź na ucho wprowadzona została przez Innocentego III 1215 r.) Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny).
- 1143r. Za Celestyna II (1143 - 1144) w Rzymie wybuchł bunt przeciwko władzy papieża. Jego następca, Lucjusz II (1144 - 1145), ginie podczas ataku na Kapitol.
- 1147 - 1149r. Druga całkowicie nieudana wyprawa krzyżowa z królem francuskim Ludwikiem VII i cesarzem niemieckim Konradem III na czele. W wyniki niepowodzeń tej wyprawy (Turcy skutecznie zatrzymali i rozgromili krzyżowców) ruch krucjatowy przygasł w Europie na długi czas.
- 1180r Synod w Łęczycy czyni ustępstwa dla kleru. Dobra zmarłych biskupów pozostają własnością duchowieństwa pod karą śmierci dla rodziny lub panów, którzy odważyliby się je zająć, bowiem "Bóg z siebie drwić nie pozwala".
- 1184 r Inkwizycja ustanowiona przez Synod Weroński.
- 1189 - 1192r. Trzecia wyprawa krzyżowa z udziałem cesarza niemieckiego Fryderyka I Barbarossy, króla francuskiego Filipa II Augusta i króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce. Kiedy cesarz utonął w jednej z rzek syryjskich, wojska niemieckie wróciły do Europy. Francuzi również zarządzili odwrót i na placu pozostał tylko Ryszard III z Anglikami. Najistotniejszym osiągnięciem trzeciej wyprawy krzyżowej było zdobycie przez Anglików Cypru, który pozostał w ręku krzyżowców.
Edytor zaawansowany

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka