Dodaj do ulubionych

alimenty na żonę

27.01.10, 18:56
proszę o wyjaśnienie, bo zaczynam się gubic w informacjach, które czytam.
kiedy należą się żonie alimenty od męża? i czy tylko przy rozwodzie z
orzeczeniem o jego winie? no i co tak naprawdę daje to orzeczenie o winie
zdradzonej osobie? czy kwoty alimentów ustala się na sprawie rozwodowej?
Edytor zaawansowany
 • prezesik_1 27.01.10, 19:23
  iiona napisała:

  > proszę o wyjaśnienie, bo zaczynam się gubic w informacjach, które czytam.
  > kiedy należą się żonie alimenty od męża? i czy tylko przy rozwodzie z
  > orzeczeniem o jego winie? no i co tak naprawdę daje to orzeczenie o winie
  > zdradzonej osobie? czy kwoty alimentów ustala się na sprawie rozwodowej?  Ale wy roszczeniowe i pazerne kobietki, tylko kombinujecie jak tego biednego
  chłopa z kasy obrać do cna, jak wam nie wstyd!!!
 • iiona 27.01.10, 19:29
  bo nie rozumiem, czemu moje zycie miałoby się zmieniać na gorsze tylko dlatego,
  że mąż postanowił sobie poszaleć. i gdyby jeszcze jakoś po ludzku ze mną to
  załatwił. ale on wybrał kłamstwa i upokarzanie mnie.
 • prezesik_1 27.01.10, 21:19
  iiona napisała:

  > bo nie rozumiem, czemu moje zycie miałoby się zmieniać na gorsze tylko dlatego,
  > że mąż postanowił sobie poszaleć. i gdyby jeszcze jakoś po ludzku ze mną to
  > załatwił. ale on wybrał kłamstwa i upokarzanie mnie.


  A to o ten słodki smak zemsty chodzi? To ja bardzo przepraszam wink
 • bszalacha 28.01.10, 22:19
  Nie ma znaczenia jak to nazwiesz,bo płacić musisz.No,ale nauczony
  życiem,możesz sobie poszukać kochanki-sponsorki.
 • bszalacha 28.01.10, 22:15
  Małżeństwo to nie jest darmowy romans.Szkoda,że żeniąc się,nie
  wiedziałeś co robisz.Tylko naiwna albo psychicznie chora istota nie
  czerpie korzyści ze żródła,które jej daje prawo/a daje/.Jak
  widzisz,wszystko w życiu ma swoją cenę:zdrada małżenska,seks
  małżenski,wspólnota i zobowiązanie,że "zrobię wszystko,by nasze
  małżenstwo było/..../trwałe.
  Umowa jest umową i jej złamanie powinno być równie poważne w
  skutkach,jak fakt jej zawarcia.
  Dodam,że rodzice powinni Ci to byli powiedzieć przed.

  PS
  Jeżeli na skutek rozwodu żona poniosła straty finansowe lu
  np.zdrowotne/wymagające leczenia/,możesz być nimi obciązony,niestety.
 • dorata351 29.01.10, 09:38
  No właśnie. Życie niestety jest brutalne, a za swoje postępowanie należy ponosić
  konsekwencje. Ja chętnie oddałabym swojemu EX wszelkie dobra materialne, którymi
  mnie łaskawie obdarzył w zamian za szczerość, uczciwość , szacunek i trochę
  odwagi z jego strony. Narazie nie korzystam z alimentów, ale kto wie?
 • demonsbaby 27.01.10, 19:37
  Zwitek z kilku prawnych forów:

  Alimenty należą się:

  1) krewnym w linii prostej (dzieciom, wnukom, itd. oraz rodzicom, dziadkom,
  itd.) i rodzeństwu,
  dzieciom, także pozamałżeńskim (gdy są niepełnoletnie - niezależnie od tego, czy
  znalazły się w niedostatku) - od obojga rodziców,

  2) matce pozamałżeńskiego dziecka (niezależnie od tego, czy znalazła się w
  niedostatku) - od ojca dziecka, w wysokości kosztów 3 miesięcznego utrzymania
  matki w okresie porodu,

  3) rozwiedzionemu małżonkowi, o ile nie został on uznany za wyłącznie winnego
  rozwodu i znajduje się w niedostatku - od byłego małżonka,

  4) osobie przysposobionej - od osoby przysposabiającej i odwrotnie, a w pewnych
  przypadkach także od krewnych przysposobionego (przysposabiającego),

  5) pasierbowi, ojczymowi i macosze, o ile przemawiają za tym zasady współżycia
  społecznego.

  Alimentów możesz żądać wtedy, gdy: znajdujesz się w niedostatku i nie masz
  możliwości zapewnienia sobie środków utrzymania we własnym zakresie. Wyjaśnijmy
  co to jest niedostatek otóż "Niedostatek" oznacza taką sytuacje, w której osoba
  nie ma własnych środków utrzymania (nie pracuje, nie ma renty, emerytury,
  dochodów z majątku), które byłyby wystarczające dla zaspokojenia jej
  usprawiedliwionych potrzeb. To oznacza, że nawet jeśli ktoś ma dochody, ale są
  one zbyt małe, by pozwoliły mu się samodzielnie utrzymać - ma prawo domagać się
  alimentów jednak tylko, o ile w inny sposób nie jest w stanie zapewnić sobie
  środków do życia. Wysokość świadczeń należnych uprawnionej osobie zależy od jej
  usprawiedliwionych potrzeb, a także od możliwości zarobkowych i majątkowych
  zobowiązanego do alimentacji.

  Innymi słowy - musisz cierpieć niedostatek wskutek rozwodu.
 • z_mazur 28.01.10, 07:51
  Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, po rozwodzie
  może być zobowiązany do alimentacji byłego współmałżonka nie tylko
  gdy ten jest w niedostatku, ale również wtedy gdy standard życia
  małżonka niewinnego w wyniku rozwodu uległ pogorszeniu.

  --
  Po odejściu od ołtarza reklamacji nie uznajemy.
 • demonsbaby 28.01.10, 10:07
  Nie wiem jak jest do końca i czy przypadkiem głownej roli nie odrywa
  tu orzecznictwo sądu. Co do zacytowanego frgamentu - ten pochodzi ze
  strony porady prawnej w zakresie rozwodu.
 • z_mazur 28.01.10, 10:26
  Wyciąg z Kodeksu Rodzinnego

  Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za
  wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w
  niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego
  dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym
  usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom
  zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
  § 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego
  rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie
  sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka
  niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest
  przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania
  usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie
  znajdował się w niedostatku.
  § 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi
  rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego
  małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony,
  który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten
  wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze
  względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego,
  przedłuży wymieniony termin pięcioletni.


  --
  Po odejściu od ołtarza reklamacji nie uznajemy.
 • demonsbaby 28.01.10, 10:27
  zwracam honor wink rzeczywiście bez niedostatku.
 • z_mazur 28.01.10, 10:30
  Spoko, temat był tu już tyle razy wałkowany, że człowiek chcąc, nie
  chcąc staje się ekspertem. smile))

  --
  Skromność zdobi mężczyznę, ale prawdziwy mężczyzna nie powinien się
  zdobić wink))
 • demonsbaby 27.01.10, 19:53
  złamanie obowiązków małżeńskich skutkuje możliwością wniesienia orzekania o
  winie, a do tych należą:


  "Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie po stronie obojga małżonków szeregu praw
  i obowiązków. Najważniejsze prawa i obowiązki małżonków to:
  - Obowiązek wspólnego pożycia
  według określenia Sądu Najwyższego - polega na duchowej, fizycznej i
  gospodarczej łączności małżonków, która stanowi naturalny cel małżeństwa i
  warunkuje urzeczywistnienie jego treści. Przejawami wspólnego pożycia jest
  wspólne zamieszkanie, wzajemna lojalność małżonków, uwzględnienie słusznych
  interesów i uczuć drugiej strony, poszanowanie itd.
  - obowiązek wzajemnej pomocy
  Polega nie tylko na pomocy materialnej, lecz również na pomocy moralnej, na
  wspieraniu poczynań i przezwyciężaniu trudności drugiego małżonka. Obowiązek ten
  przejawia się szczególnie silnie np. w wypadku choroby współmałżonka
  - obowiązek wierności
  obciąża oboje małżonków. małżonek, który dopuszcza się cudzołóstwa doprowadzając
  do rozkładu pożycia małżeńskiego może zostać uznany za wyłącznie winnego rozwodu
  - obowiązek współdziałania dla dobra rodziny
  oznacza, ze o wszystkich istotnych sprawach dla rodziny małżonkowie powinni
  rozstrzygać wspólnie. Współdziałanie dla dobra rodziny przejawiać się może w
  przyczynianiu się według sił i możliwości zarobkowych i majątkowych każdego ze
  współmałżonków do zaspokajania potrzeb rodziny. W szczególności przyczynienie
  się to polegać może na osobistych staraniach małżonków i wychowanie dzieci oraz
  na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
  - zasada wspólnego rozstrzygania spraw rodziny stanowi, iż istotne sprawy
  rodziny muszą być przez współmałżonków rozstrzygane wspólnie. W zwykłych
  sprawach rodziny może występować osobno każdy ze współmałżonków, a zobowiązania
  w takich sprawach zaciągnięte przez jednego z nich obciążają solidarnie oboje
  małżonków".

  Zatem orzeczenie o winie jest wyznacznikiem do zasądzenia alimentów na rzecz
  byłej żony. Obowiązek alimentacyjny istnieje wówczas przez 5 lat od daty
  orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka.

  Natomiast co do zasądzenia alimentów w czasie trwania małżeństwa na rzecz żony
  możesz powołać się na kolejne art KRO:
  Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych
  możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb
  rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi
  może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o
  wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
  Art. 28. 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie
  spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb
  rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności
  przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk
  drugiego małżonka.
 • dziad47 27.01.10, 23:05
  - obowiązek wierności
  > obciąża oboje małżonków. małżonek, który dopuszcza się cudzołóstwa doprowadzając
  > do rozkładu pożycia małżeńskiego może zostać uznany za wyłącznie winnego rozwódu

  Jak sądzicie kobiety czy jak kobieta, rozmawia z mężczyzną i wyznaje mu miłość
  to jest zdrada? Oczywiście nie mężowi.

  A mężczyźni co sądzicie jak idziecie do Pubu z kobietą i zadajecie jej pytanie
  jaką lubi pozycje, i czy by się za wami kochała? To je już ddrada czy
  nakłanianie do cudzołóstwa
 • sauber1 28.01.10, 02:42
  dziad47 napisał:

  > - obowiązek wierności ...


  Nie tak dawno młody (II kl.SP) wali do mnie we w te słowa, - w szkole robimy na
  apelu z dziewczynami z klasy jaja, poszukaj mim jakiejś fajnej linii melodyjnej
  -, a ja mówię mam i to mu prezentuję www.youtube.com/watch?v=J8t9d4TIVHQ
  , a że często korzysta z mojego kompa, mojej poczty, ustawia sobie walki na
  różnych swoich grach i widzi co piszę, wysłuchał ze stoickim spokojem i rzekł,
  - całkiem fajna i taka taneczna, ale weź se wstaw to tym śmiesznym ludziom co
  piszesz z nimi na tym swoim forum "rozwód i co dalej", szczena mi opadła.
  Możecie to wyciąć, jak rani uczucia, ale co mi szkodzi? Może to młode pokolenie
  będzie od nas ciut, ciut mądrzejsze ?wink dziad47 a ile ty sobie wiosenek liczysz?wink

  Miłego śnieżnego dnia życzę smile

  --
  Nie rozumiem kobiet: przekłuwają sobie uszy, nosy, pępki, brodawki, rodzą
  dzieci, często mają cesarkę, wstrzykują silikon w różne części ciała, depilują
  gorącym woskiem włosy na nogach, pod nosem, na wzgórkach łonowych; robią sobie
  lifting, tatuaże, odsysają sobie tłuszcz, zmniejszają pośladki; usuwają żebra,
  operują biusty, usuwają skórki na palcach i robią mnóstwo innych bolesnych
  rzeczy... a nie można ich bzyknąć, ... bo je, kuźwa, głowa boli!!!
 • chalsia 28.01.10, 10:45

  --
  Są tacy co lubią gady, ja nie.
 • mamaadama4 29.01.10, 12:50
  sauber - tekst o "śmiesznych ludziach" z forum mnie rozbawił.
  czasami dobrze jest coś taiego usłyszeć. Bo jak w uszach człowiekowi
  brzmią wojenne rytmy i się nakręca, to "obsmianie" działa
  rozbrajająco.
  --
  "Panuje na ogół opinia, że geniusze są niesympatyczni, lecz jeśli o
  mnie chodzi, to jakoś nigdy tego nie zauważyłem."
  Tatuś Muminka
 • demonsbaby 28.01.10, 05:53
  "dopuszczenie się cudzołóstwa skutkującego rozpadem małżeństwa" tak brzmi
  określenie. Innymi słowy: nieumiejętność wybaczenia zdrady fizycznej / duchowej
  - dla każdego w każdej mierze subiektywnej.
 • ryba-inna 28.01.10, 19:10
  a konkretnie: mąż rozwodzi się z żoną, u żony następuje pogorszenie sytuacji
  materialnej. Czy musi jej płacić, jeśli:
  wina jest obustronna?
  nie ma orzekania o winie?
  co jeśli z jego winy?
  co jeśli z jej winy?

  temat dla mnie nowy ale bardzo aktualny.
 • majkel01 28.01.10, 20:41
  było o tym setki razy na forum, użyj wyszukiwarki.
  Zresztą wyżej wszystko jest wyjasnione.


  --
  Prawdziwa siła: kiedy gołymi rękami połamiesz batonik czekoladowy na cztery
  kawałki... i zjesz tylko jeden.
 • sar36 29.01.10, 09:37
  Brak orzekania o winie lub wina obustronna:

  O alimenty może wystąpić każde z małżonków, o ile w wyniku rozwodu popadnie w
  niedostatek. Obowiązek (i możliwość wystąpienia o alimenty) istnieje przez 5 lat
  od rozwodu.

  Orzekanie o winie:

  Niewinny może wystąpić o alimenty od winnego, jeśli pogorszy się jego sytuacja
  materialna. Obowiązek istnieje do śmierci albo ponownego małżeństwa niewinnego.

  Winny w żadnym przypadku nie może ubiegać się o alimenty od niewinnego.

  --
  Ech... powinno być SAR40...
 • prezesik_1 29.01.10, 13:02
  sar36 napisał:

  > Brak orzekania o winie lub wina obustronna:

  > Niewinny może wystąpić o alimenty od winnego, jeśli pogorszy się jego sytuacja
  > materialna.
  >
  > Winny w żadnym przypadku nie może ubiegać się o alimenty od niewinnego.
  >  To znaczy że winny od winnego może, czy dobrze rozumiem ?
 • z_mazur 29.01.10, 13:14
  > To znaczy że winny od winnego może, czy dobrze rozumiem ?

  Tak, ale w zasadzie tylko do pięciu lat od rozwodu i w przypadku
  popadnięcia w niedostatek i to nie z własnej winy.

  --
  Skromność zdobi mężczyznę, ale prawdziwy mężczyzna nie powinien się
  zdobić wink))
 • prezesik_1 29.01.10, 15:02
  z_mazur napisał:

  > > To znaczy że winny od winnego może, czy dobrze rozumiem ?
  >
  > Tak, ale w zasadzie tylko do pięciu lat od rozwodu i w przypadku
  > popadnięcia w niedostatek i to nie z własnej winy.
  >


  To z tego wynika, że bez orzekania o winie lub wina obustronna traktowana jest
  na równi. Zawsze zastanawiałem się, skoro jest dwóch winnych, to dlaczego w
  pewnych sytuacjach jeden musi być bardziej? wink
 • sar36 29.01.10, 09:33
  demonsbaby napisała:

  >
  > Zatem orzeczenie o winie jest wyznacznikiem do zasądzenia alimentów na rzecz
  > byłej żony."

  Orzeczenie o wyłącznej winie oraz pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka
  niewinnego.

  Obowiązek alimentacyjny istnieje wówczas przez 5 lat od daty
  > orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka.

  Nie. Do śmierci albo do ponownego zawarcia związku małżeńskiego (przez małżonka
  niewinnego).

  --
  Ech... powinno być SAR40...
 • 2.ladybird1 29.01.10, 14:45
  sar36 napisał:

  > demonsbaby napisała:
  >
  > >
  > > Zatem orzeczenie o winie jest wyznacznikiem do zasądzenia alimentów na rz
  > ecz
  > > byłej żony."
  >
  > Orzeczenie o wyłącznej winie oraz pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka
  > niewinnego.
  >
  > Obowiązek alimentacyjny istnieje wówczas przez 5 lat od daty
  > > orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka.
  >
  > Nie. Do śmierci albo do ponownego zawarcia związku małżeńskiego (przez małżonka
  > niewinnego).
  >

  Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na rzecz żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego zawarcia małżeństwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie powództwa w wyniku polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do alimentacji.
 • prezesik_1 29.01.10, 15:25
  2.ladybird1 napisała:


  > Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na rzec
  > z żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego zawarcia małżeń
  > stwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie powództwa w wyniku
  > polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do alimentacji.  Czy jak moja konkubina wygrała dość dużą kwotę w lotka, a dowie się o tym była
  żona, to czy ma podstawy wnieść do sądu o zniesienie powództwa i zaprzestać mi
  płacenia alimentów z tytułu mojego niedostatku porozwodowego? Czy może lepiej,
  póki czas scedować to na które z moich dzieci ???
 • majkel01 29.01.10, 18:00
  > płacenia alimentów z tytułu mojego niedostatku porozwodowego?

  nie ma czegoś takiego. Jest albo niedostatek albo istotne pogorszenie sytuacji
  materialnej małżonka niewinnego.


  --
  Prawdziwa siła: kiedy gołymi rękami połamiesz batonik czekoladowy na cztery
  kawałki... i zjesz tylko jeden.
 • 2.ladybird1 02.02.10, 19:54
  prezesik_1 napisał:

  > 2.ladybird1 napisała:
  >
  >
  > > Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka,
  alimenty n
  > a rzec
  > > z żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego
  zawarcia
  > małżeń
  > > stwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie
  powództwa w
  > wyniku
  > > polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do
  alimentacji.
  >
  >
  >
  > Czy jak moja konkubina wygrała dość dużą kwotę w lotka, a dowie
  się o tym była
  > żona, to czy ma podstawy wnieść do sądu o zniesienie powództwa i
  zaprzestać mi
  > płacenia alimentów z tytułu mojego niedostatku porozwodowego? Czy
  może lepiej,
  > póki czas scedować to na które z moich dzieci ???


  Konkubina, nie żona. Jak udowodnisz, ze prowadzicie wspólne
  gospodarstwo?
 • prezesik_1 02.02.10, 22:25
  2.ladybird1 napisała:


  >
  > Konkubina, nie żona. Jak udowodnisz, ze prowadzicie wspólne
  > gospodarstwo?


  Obawiam się czy oby czasem nie przyjdzie mi udowodnić, że nie prowadzę wspólnego
  gospodarstwa z konkubiną, a pewnych spraw nie sposób ukryć przed ludźmi, a co tu
  dopiero wrogiem, który też w mamonę zasobny ?wink
 • 2.ladybird1 03.02.10, 11:29
  No tak...ludzie języki mają dłuuuuugie...
  Zawsze można powiedzieć, że Pani odwiedza Cię, więc siłą rzeczy nie prowadzicie
  wspólnego gospodarstwa. No cóż słowo przeciwko słowu smile
 • chalsia 30.01.10, 18:09
  > Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na rzec
  > z żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego zawarcia małżeń
  > stwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie powództwa w wyniku
  > polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do alimentacji.

  nie zgadza się. Albo nie umiesz czytać.
  Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na rzecz żony
  przyznawane są w sytuacji POGORSZENIA jej sytuacji w wyniku rozwodu (a nie -
  niedostatku) do czasu ponownego zawarcia małżeństwa.
  --
  Większość ludzi to ssaki.
 • 2.ladybird1 02.02.10, 19:59
  chalsia napisała:

  > > Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka,
  alimenty n
  > a rzec
  > > z żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego
  zawarcia
  > małżeń
  > > stwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie
  powództwa w
  > wyniku
  > > polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do
  alimentacji.
  >
  > nie zgadza się. Albo nie umiesz czytać.
  > Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na
  rzecz żony
  > przyznawane są w sytuacji POGORSZENIA jej sytuacji w wyniku
  rozwodu (a nie -
  > niedostatku) do czasu ponownego zawarcia małżeństwa.
  A to cię zaskoczę. Miałam przyznane alimenty na siebie. Sędzia
  umotywowowało to własnie nie tyle pogorszeniem sytuacji, co
  niedostatkiem.
 • chalsia 02.02.10, 20:09
  > A to cię zaskoczę. Miałam przyznane alimenty na siebie. Sędzia
  > umotywowowało to własnie nie tyle pogorszeniem sytuacji, co
  > niedostatkiem.

  ROTFL, niczym mnie nie zakoczyłas, jedynie chyba brakiem logiki w Twoim mysleniu
  - bowiem uznajesz, że niedostatek nie jest pogorszeniem sytuacji.
  he he he
  A wracając na grunt prawniczy - jest jak napisałam. W przypadku orzeczenia
  wyłacznej winy WYSTARCZY POGORSZENIE sytuacji. W przypadku obustronnej winy bądź
  jej nieorzekania WYMAGANY jest NIEDOSTATEK (niezawiniony).

  --
  Jednak niektórzy ludzie to gady.
 • 2.ladybird1 02.02.10, 20:24
  chalsia napisała:

  > > A to cię zaskoczę. Miałam przyznane alimenty na siebie. Sędzia
  > > umotywowowało to własnie nie tyle pogorszeniem sytuacji, co
  > > niedostatkiem.
  >
  > ROTFL, niczym mnie nie zakoczyłas, jedynie chyba brakiem logiki w
  Twoim mysleni
  > u
  > - bowiem uznajesz, że niedostatek nie jest pogorszeniem sytuacji.
  > he he he
  > A wracając na grunt prawniczy - jest jak napisałam. W przypadku
  orzeczenia
  > wyłacznej winy WYSTARCZY POGORSZENIE sytuacji. W przypadku
  obustronnej winy bąd
  > ź
  > jej nieorzekania WYMAGANY jest NIEDOSTATEK (niezawiniony).
  >

  Nic już z tego nie rozumiem.
  U mnie wygladało to tak. Rozwód z wyłącznej winy mojego ex. Ja
  studentka, on bezrobotny, więc sytuacja utrzymywała nie na tym
  samym poziomie, czyli nie pogorszyła się.
 • pan-kowalski 02.02.10, 21:04
  Sędzia uznała, że jako niepracująca studentka pozostajesz
  w niedostatku, więc bezrobotny mąż powinien Ci przysponsorować z
  zasiłku kredki ? Niezbadane są wyroki niezawisłych.
 • prezesik_1 02.02.10, 22:31
  pan-kowalski napisał:

  > Niezbadane są wyroki niezawisłych.


  O tak, święta racja, co kraj to obyczaj i co sąd to inny finał i nie ma nigdy
  dwóch takich samych spraw ..., czasem tylko bardzo podobne
 • pan-kowalski 02.02.10, 23:50
  Taka przenośxnia, chodzi o to, że podciągnęli sytuację dziewczyny
  pod § 1 osławionego artykułuy, żeby tylko ukarać finansowo
  niesfornego męża. Bo nie chce mi się wierzyć że bez orzekania o
  winie też by mu przywalili.
  Czyli, jak tu powyżej napisała jedna z pań "Małżeństwo to nie jest
  darmowy romans." Szkoda tylko, że to działa w jedną stronę, parytety
  parytetami a pewne rzecz się nie zmieniają smile
 • sauber1 03.02.10, 00:11
  Czyżbyś pan tu Panie Kowalski o zwichnięciu zawodowym mówił ?wink

  --
  Facet w cyrku wychodzi na arenę z krokodylem. Staje na środku i kopie krokodyla
  w "plecy". Krokodyl rozdziawił paszczę, a facet rozpina rozporek, wyciąga i
  kładzie krokodylowi na zęby. Potem bierze deskę i wali krokodyla po głowie.
  Krokodyl nic, tylko mu oczy z bólu łzawią.
  Po pięciu minutach nawalanki wyciąga, krokodyl zamyka paszczę, a facet podchodzi
  do publiki i pyta:
  Proszę państwa, kto z Państwa chce spróbować tego samego, gwarantuję pełnię
  bezpieczeństwa, bez obaw, nic nikomu się nie stanie!
  W cyrku cisza, przez dłuższy czas nikt się nie zgłasza, po chwili z trzeciego
  rzędu podnosi się stara babcia i mówi:
  Ja tam może bym spróbowała, tylko żeby pan mnie tą deską po głowie tak nie walił...
 • zatracony72 02.02.10, 22:35
  W przypadku obustronnej winy bąd
  > ź
  > jej nieorzekania WYMAGANY jest NIEDOSTATEK (niezawiniony).

  Czy te 2 rozwody są identyczne w skutkach czy są różnice?
 • chalsia 03.02.10, 09:33
  zatracony72 napisał:

  > W przypadku obustronnej winy bąd
  > > ź
  > > jej nieorzekania WYMAGANY jest NIEDOSTATEK (niezawiniony).
  >
  > Czy te 2 rozwody są identyczne w skutkach czy są różnice?

  te dwa rozwody są IDENTYCZNE w skutkach.
  --
  Większość ludzi to ssaki.
 • donabate 29.01.10, 14:48
  Kiedy zwiazaek rozpadl sie z wylacznej winy i kiedy droga osoba zostaje w
  niedostaku.
  --
  dzieci.skonecki.eu
 • chalsia 30.01.10, 18:10
  donabate napisał:

  > Kiedy zwiazaek rozpadl sie z wylacznej winy i kiedy droga osoba zostaje w
  > niedostaku.

  NIE.
  Niedostatek (i w dodatku - niezawiniony) jest podstawą do przyznania alimentów w
  ciągu 5 lat od orzeczenia rozwodu BEZ orzekania winy (albo gdy z winą obustronną).
  --
  Są tacy co lubią gady, ja nie.
 • sauber1 30.01.10, 22:17
  Jak tak na Was patrzę to nie wiem kiedy żartujecie, a kiedy mówicie poważnie?
  Już się odmroziłem, słucham "najlepszej muzyki(RMF FM) na full, jutro mały wraca
  z ferii, po jutrze starsze na ferie przyjadą, a i z ex pogadam trochę, może jej
  coś ciekawego przekażę, choć nie powinienem, ostatnimi laty była dla mnie
  wielkim wrogiem, ale tyle w pewnych kręgach mówi się o wybaczaniu, musi to
  jednak być piękne, i tyle w tym tajemnej mocy ... ? wink
  --
  Do siedzącego w barze samotnego faceta podchodzi niezbyt urodziwa dziewczyna i
  pyta wprost:
  - Hej kolego, nudzisz się?

  - Nie aż tak...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.