• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

alimenty na żonę

 • 27.01.10, 18:56
  proszę o wyjaśnienie, bo zaczynam się gubic w informacjach, które czytam.
  kiedy należą się żonie alimenty od męża? i czy tylko przy rozwodzie z
  orzeczeniem o jego winie? no i co tak naprawdę daje to orzeczenie o winie
  zdradzonej osobie? czy kwoty alimentów ustala się na sprawie rozwodowej?
  Edytor zaawansowany
  • 27.01.10, 19:23
   iiona napisała:

   > proszę o wyjaśnienie, bo zaczynam się gubic w informacjach, które czytam.
   > kiedy należą się żonie alimenty od męża? i czy tylko przy rozwodzie z
   > orzeczeniem o jego winie? no i co tak naprawdę daje to orzeczenie o winie
   > zdradzonej osobie? czy kwoty alimentów ustala się na sprawie rozwodowej?   Ale wy roszczeniowe i pazerne kobietki, tylko kombinujecie jak tego biednego
   chłopa z kasy obrać do cna, jak wam nie wstyd!!!
   • 27.01.10, 19:29
    bo nie rozumiem, czemu moje zycie miałoby się zmieniać na gorsze tylko dlatego,
    że mąż postanowił sobie poszaleć. i gdyby jeszcze jakoś po ludzku ze mną to
    załatwił. ale on wybrał kłamstwa i upokarzanie mnie.
    • 27.01.10, 21:19
     iiona napisała:

     > bo nie rozumiem, czemu moje zycie miałoby się zmieniać na gorsze tylko dlatego,
     > że mąż postanowił sobie poszaleć. i gdyby jeszcze jakoś po ludzku ze mną to
     > załatwił. ale on wybrał kłamstwa i upokarzanie mnie.


     A to o ten słodki smak zemsty chodzi? To ja bardzo przepraszam wink
     • 28.01.10, 22:19
      Nie ma znaczenia jak to nazwiesz,bo płacić musisz.No,ale nauczony
      życiem,możesz sobie poszukać kochanki-sponsorki.
   • 28.01.10, 22:15
    Małżeństwo to nie jest darmowy romans.Szkoda,że żeniąc się,nie
    wiedziałeś co robisz.Tylko naiwna albo psychicznie chora istota nie
    czerpie korzyści ze żródła,które jej daje prawo/a daje/.Jak
    widzisz,wszystko w życiu ma swoją cenę:zdrada małżenska,seks
    małżenski,wspólnota i zobowiązanie,że "zrobię wszystko,by nasze
    małżenstwo było/..../trwałe.
    Umowa jest umową i jej złamanie powinno być równie poważne w
    skutkach,jak fakt jej zawarcia.
    Dodam,że rodzice powinni Ci to byli powiedzieć przed.

    PS
    Jeżeli na skutek rozwodu żona poniosła straty finansowe lu
    np.zdrowotne/wymagające leczenia/,możesz być nimi obciązony,niestety.
    • 29.01.10, 09:38
     No właśnie. Życie niestety jest brutalne, a za swoje postępowanie należy ponosić
     konsekwencje. Ja chętnie oddałabym swojemu EX wszelkie dobra materialne, którymi
     mnie łaskawie obdarzył w zamian za szczerość, uczciwość , szacunek i trochę
     odwagi z jego strony. Narazie nie korzystam z alimentów, ale kto wie?
  • 27.01.10, 19:37
   Zwitek z kilku prawnych forów:

   Alimenty należą się:

   1) krewnym w linii prostej (dzieciom, wnukom, itd. oraz rodzicom, dziadkom,
   itd.) i rodzeństwu,
   dzieciom, także pozamałżeńskim (gdy są niepełnoletnie - niezależnie od tego, czy
   znalazły się w niedostatku) - od obojga rodziców,

   2) matce pozamałżeńskiego dziecka (niezależnie od tego, czy znalazła się w
   niedostatku) - od ojca dziecka, w wysokości kosztów 3 miesięcznego utrzymania
   matki w okresie porodu,

   3) rozwiedzionemu małżonkowi, o ile nie został on uznany za wyłącznie winnego
   rozwodu i znajduje się w niedostatku - od byłego małżonka,

   4) osobie przysposobionej - od osoby przysposabiającej i odwrotnie, a w pewnych
   przypadkach także od krewnych przysposobionego (przysposabiającego),

   5) pasierbowi, ojczymowi i macosze, o ile przemawiają za tym zasady współżycia
   społecznego.

   Alimentów możesz żądać wtedy, gdy: znajdujesz się w niedostatku i nie masz
   możliwości zapewnienia sobie środków utrzymania we własnym zakresie. Wyjaśnijmy
   co to jest niedostatek otóż "Niedostatek" oznacza taką sytuacje, w której osoba
   nie ma własnych środków utrzymania (nie pracuje, nie ma renty, emerytury,
   dochodów z majątku), które byłyby wystarczające dla zaspokojenia jej
   usprawiedliwionych potrzeb. To oznacza, że nawet jeśli ktoś ma dochody, ale są
   one zbyt małe, by pozwoliły mu się samodzielnie utrzymać - ma prawo domagać się
   alimentów jednak tylko, o ile w inny sposób nie jest w stanie zapewnić sobie
   środków do życia. Wysokość świadczeń należnych uprawnionej osobie zależy od jej
   usprawiedliwionych potrzeb, a także od możliwości zarobkowych i majątkowych
   zobowiązanego do alimentacji.

   Innymi słowy - musisz cierpieć niedostatek wskutek rozwodu.
   • 28.01.10, 07:51
    Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, po rozwodzie
    może być zobowiązany do alimentacji byłego współmałżonka nie tylko
    gdy ten jest w niedostatku, ale również wtedy gdy standard życia
    małżonka niewinnego w wyniku rozwodu uległ pogorszeniu.

    --
    Po odejściu od ołtarza reklamacji nie uznajemy.
    • 28.01.10, 10:07
     Nie wiem jak jest do końca i czy przypadkiem głownej roli nie odrywa
     tu orzecznictwo sądu. Co do zacytowanego frgamentu - ten pochodzi ze
     strony porady prawnej w zakresie rozwodu.
     • 28.01.10, 10:26
      Wyciąg z Kodeksu Rodzinnego

      Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za
      wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w
      niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego
      dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym
      usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom
      zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
      § 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego
      rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie
      sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka
      niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest
      przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania
      usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie
      znajdował się w niedostatku.
      § 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi
      rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego
      małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony,
      który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten
      wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze
      względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego,
      przedłuży wymieniony termin pięcioletni.


      --
      Po odejściu od ołtarza reklamacji nie uznajemy.
      • 28.01.10, 10:27
       zwracam honor wink rzeczywiście bez niedostatku.
       • 28.01.10, 10:30
        Spoko, temat był tu już tyle razy wałkowany, że człowiek chcąc, nie
        chcąc staje się ekspertem. smile))

        --
        Skromność zdobi mężczyznę, ale prawdziwy mężczyzna nie powinien się
        zdobić wink))
  • 27.01.10, 19:53
   złamanie obowiązków małżeńskich skutkuje możliwością wniesienia orzekania o
   winie, a do tych należą:


   "Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie po stronie obojga małżonków szeregu praw
   i obowiązków. Najważniejsze prawa i obowiązki małżonków to:
   - Obowiązek wspólnego pożycia
   według określenia Sądu Najwyższego - polega na duchowej, fizycznej i
   gospodarczej łączności małżonków, która stanowi naturalny cel małżeństwa i
   warunkuje urzeczywistnienie jego treści. Przejawami wspólnego pożycia jest
   wspólne zamieszkanie, wzajemna lojalność małżonków, uwzględnienie słusznych
   interesów i uczuć drugiej strony, poszanowanie itd.
   - obowiązek wzajemnej pomocy
   Polega nie tylko na pomocy materialnej, lecz również na pomocy moralnej, na
   wspieraniu poczynań i przezwyciężaniu trudności drugiego małżonka. Obowiązek ten
   przejawia się szczególnie silnie np. w wypadku choroby współmałżonka
   - obowiązek wierności
   obciąża oboje małżonków. małżonek, który dopuszcza się cudzołóstwa doprowadzając
   do rozkładu pożycia małżeńskiego może zostać uznany za wyłącznie winnego rozwodu
   - obowiązek współdziałania dla dobra rodziny
   oznacza, ze o wszystkich istotnych sprawach dla rodziny małżonkowie powinni
   rozstrzygać wspólnie. Współdziałanie dla dobra rodziny przejawiać się może w
   przyczynianiu się według sił i możliwości zarobkowych i majątkowych każdego ze
   współmałżonków do zaspokajania potrzeb rodziny. W szczególności przyczynienie
   się to polegać może na osobistych staraniach małżonków i wychowanie dzieci oraz
   na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
   - zasada wspólnego rozstrzygania spraw rodziny stanowi, iż istotne sprawy
   rodziny muszą być przez współmałżonków rozstrzygane wspólnie. W zwykłych
   sprawach rodziny może występować osobno każdy ze współmałżonków, a zobowiązania
   w takich sprawach zaciągnięte przez jednego z nich obciążają solidarnie oboje
   małżonków".

   Zatem orzeczenie o winie jest wyznacznikiem do zasądzenia alimentów na rzecz
   byłej żony. Obowiązek alimentacyjny istnieje wówczas przez 5 lat od daty
   orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka.

   Natomiast co do zasądzenia alimentów w czasie trwania małżeństwa na rzecz żony
   możesz powołać się na kolejne art KRO:
   Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych
   możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb
   rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi
   może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o
   wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
   Art. 28. 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie
   spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb
   rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności
   przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk
   drugiego małżonka.
   • 27.01.10, 23:05
    - obowiązek wierności
    > obciąża oboje małżonków. małżonek, który dopuszcza się cudzołóstwa doprowadzając
    > do rozkładu pożycia małżeńskiego może zostać uznany za wyłącznie winnego rozwódu

    Jak sądzicie kobiety czy jak kobieta, rozmawia z mężczyzną i wyznaje mu miłość
    to jest zdrada? Oczywiście nie mężowi.

    A mężczyźni co sądzicie jak idziecie do Pubu z kobietą i zadajecie jej pytanie
    jaką lubi pozycje, i czy by się za wami kochała? To je już ddrada czy
    nakłanianie do cudzołóstwa
    • 28.01.10, 02:42
     dziad47 napisał:

     > - obowiązek wierności ...


     Nie tak dawno młody (II kl.SP) wali do mnie we w te słowa, - w szkole robimy na
     apelu z dziewczynami z klasy jaja, poszukaj mim jakiejś fajnej linii melodyjnej
     -, a ja mówię mam i to mu prezentuję www.youtube.com/watch?v=J8t9d4TIVHQ
     , a że często korzysta z mojego kompa, mojej poczty, ustawia sobie walki na
     różnych swoich grach i widzi co piszę, wysłuchał ze stoickim spokojem i rzekł,
     - całkiem fajna i taka taneczna, ale weź se wstaw to tym śmiesznym ludziom co
     piszesz z nimi na tym swoim forum "rozwód i co dalej", szczena mi opadła.
     Możecie to wyciąć, jak rani uczucia, ale co mi szkodzi? Może to młode pokolenie
     będzie od nas ciut, ciut mądrzejsze ?wink dziad47 a ile ty sobie wiosenek liczysz?wink

     Miłego śnieżnego dnia życzę smile

     --
     Nie rozumiem kobiet: przekłuwają sobie uszy, nosy, pępki, brodawki, rodzą
     dzieci, często mają cesarkę, wstrzykują silikon w różne części ciała, depilują
     gorącym woskiem włosy na nogach, pod nosem, na wzgórkach łonowych; robią sobie
     lifting, tatuaże, odsysają sobie tłuszcz, zmniejszają pośladki; usuwają żebra,
     operują biusty, usuwają skórki na palcach i robią mnóstwo innych bolesnych
     rzeczy... a nie można ich bzyknąć, ... bo je, kuźwa, głowa boli!!!
     • 28.01.10, 10:45

      --
      Są tacy co lubią gady, ja nie.
     • 29.01.10, 12:50
      sauber - tekst o "śmiesznych ludziach" z forum mnie rozbawił.
      czasami dobrze jest coś taiego usłyszeć. Bo jak w uszach człowiekowi
      brzmią wojenne rytmy i się nakręca, to "obsmianie" działa
      rozbrajająco.
      --
      "Panuje na ogół opinia, że geniusze są niesympatyczni, lecz jeśli o
      mnie chodzi, to jakoś nigdy tego nie zauważyłem."
      Tatuś Muminka
    • 28.01.10, 05:53
     "dopuszczenie się cudzołóstwa skutkującego rozpadem małżeństwa" tak brzmi
     określenie. Innymi słowy: nieumiejętność wybaczenia zdrady fizycznej / duchowej
     - dla każdego w każdej mierze subiektywnej.
     • 28.01.10, 19:10
      a konkretnie: mąż rozwodzi się z żoną, u żony następuje pogorszenie sytuacji
      materialnej. Czy musi jej płacić, jeśli:
      wina jest obustronna?
      nie ma orzekania o winie?
      co jeśli z jego winy?
      co jeśli z jej winy?

      temat dla mnie nowy ale bardzo aktualny.
      • 28.01.10, 20:41
       było o tym setki razy na forum, użyj wyszukiwarki.
       Zresztą wyżej wszystko jest wyjasnione.


       --
       Prawdziwa siła: kiedy gołymi rękami połamiesz batonik czekoladowy na cztery
       kawałki... i zjesz tylko jeden.
      • 29.01.10, 09:37
       Brak orzekania o winie lub wina obustronna:

       O alimenty może wystąpić każde z małżonków, o ile w wyniku rozwodu popadnie w
       niedostatek. Obowiązek (i możliwość wystąpienia o alimenty) istnieje przez 5 lat
       od rozwodu.

       Orzekanie o winie:

       Niewinny może wystąpić o alimenty od winnego, jeśli pogorszy się jego sytuacja
       materialna. Obowiązek istnieje do śmierci albo ponownego małżeństwa niewinnego.

       Winny w żadnym przypadku nie może ubiegać się o alimenty od niewinnego.

       --
       Ech... powinno być SAR40...
       • 29.01.10, 13:02
        sar36 napisał:

        > Brak orzekania o winie lub wina obustronna:

        > Niewinny może wystąpić o alimenty od winnego, jeśli pogorszy się jego sytuacja
        > materialna.
        >
        > Winny w żadnym przypadku nie może ubiegać się o alimenty od niewinnego.
        >        To znaczy że winny od winnego może, czy dobrze rozumiem ?
        • 29.01.10, 13:14
         > To znaczy że winny od winnego może, czy dobrze rozumiem ?

         Tak, ale w zasadzie tylko do pięciu lat od rozwodu i w przypadku
         popadnięcia w niedostatek i to nie z własnej winy.

         --
         Skromność zdobi mężczyznę, ale prawdziwy mężczyzna nie powinien się
         zdobić wink))
         • 29.01.10, 15:02
          z_mazur napisał:

          > > To znaczy że winny od winnego może, czy dobrze rozumiem ?
          >
          > Tak, ale w zasadzie tylko do pięciu lat od rozwodu i w przypadku
          > popadnięcia w niedostatek i to nie z własnej winy.
          >


          To z tego wynika, że bez orzekania o winie lub wina obustronna traktowana jest
          na równi. Zawsze zastanawiałem się, skoro jest dwóch winnych, to dlaczego w
          pewnych sytuacjach jeden musi być bardziej? wink
   • 29.01.10, 09:33
    demonsbaby napisała:

    >
    > Zatem orzeczenie o winie jest wyznacznikiem do zasądzenia alimentów na rzecz
    > byłej żony."

    Orzeczenie o wyłącznej winie oraz pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka
    niewinnego.

    Obowiązek alimentacyjny istnieje wówczas przez 5 lat od daty
    > orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka.

    Nie. Do śmierci albo do ponownego zawarcia związku małżeńskiego (przez małżonka
    niewinnego).

    --
    Ech... powinno być SAR40...
    • 29.01.10, 14:45
     sar36 napisał:

     > demonsbaby napisała:
     >
     > >
     > > Zatem orzeczenie o winie jest wyznacznikiem do zasądzenia alimentów na rz
     > ecz
     > > byłej żony."
     >
     > Orzeczenie o wyłącznej winie oraz pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka
     > niewinnego.
     >
     > Obowiązek alimentacyjny istnieje wówczas przez 5 lat od daty
     > > orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka.
     >
     > Nie. Do śmierci albo do ponownego zawarcia związku małżeńskiego (przez małżonka
     > niewinnego).
     >

     Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na rzecz żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego zawarcia małżeństwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie powództwa w wyniku polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do alimentacji.
     • 29.01.10, 15:25
      2.ladybird1 napisała:


      > Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na rzec
      > z żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego zawarcia małżeń
      > stwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie powództwa w wyniku
      > polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do alimentacji.      Czy jak moja konkubina wygrała dość dużą kwotę w lotka, a dowie się o tym była
      żona, to czy ma podstawy wnieść do sądu o zniesienie powództwa i zaprzestać mi
      płacenia alimentów z tytułu mojego niedostatku porozwodowego? Czy może lepiej,
      póki czas scedować to na które z moich dzieci ???
      • 29.01.10, 18:00
       > płacenia alimentów z tytułu mojego niedostatku porozwodowego?

       nie ma czegoś takiego. Jest albo niedostatek albo istotne pogorszenie sytuacji
       materialnej małżonka niewinnego.


       --
       Prawdziwa siła: kiedy gołymi rękami połamiesz batonik czekoladowy na cztery
       kawałki... i zjesz tylko jeden.
      • 02.02.10, 19:54
       prezesik_1 napisał:

       > 2.ladybird1 napisała:
       >
       >
       > > Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka,
       alimenty n
       > a rzec
       > > z żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego
       zawarcia
       > małżeń
       > > stwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie
       powództwa w
       > wyniku
       > > polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do
       alimentacji.
       >
       >
       >
       > Czy jak moja konkubina wygrała dość dużą kwotę w lotka, a dowie
       się o tym była
       > żona, to czy ma podstawy wnieść do sądu o zniesienie powództwa i
       zaprzestać mi
       > płacenia alimentów z tytułu mojego niedostatku porozwodowego? Czy
       może lepiej,
       > póki czas scedować to na które z moich dzieci ???


       Konkubina, nie żona. Jak udowodnisz, ze prowadzicie wspólne
       gospodarstwo?
       • 02.02.10, 22:25
        2.ladybird1 napisała:


        >
        > Konkubina, nie żona. Jak udowodnisz, ze prowadzicie wspólne
        > gospodarstwo?


        Obawiam się czy oby czasem nie przyjdzie mi udowodnić, że nie prowadzę wspólnego
        gospodarstwa z konkubiną, a pewnych spraw nie sposób ukryć przed ludźmi, a co tu
        dopiero wrogiem, który też w mamonę zasobny ?wink
        • 03.02.10, 11:29
         No tak...ludzie języki mają dłuuuuugie...
         Zawsze można powiedzieć, że Pani odwiedza Cię, więc siłą rzeczy nie prowadzicie
         wspólnego gospodarstwa. No cóż słowo przeciwko słowu smile
     • 30.01.10, 18:09
      > Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na rzec
      > z żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego zawarcia małżeń
      > stwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie powództwa w wyniku
      > polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do alimentacji.

      nie zgadza się. Albo nie umiesz czytać.
      Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na rzecz żony
      przyznawane są w sytuacji POGORSZENIA jej sytuacji w wyniku rozwodu (a nie -
      niedostatku) do czasu ponownego zawarcia małżeństwa.
      --
      Większość ludzi to ssaki.
      • 02.02.10, 19:59
       chalsia napisała:

       > > Zgadza sie! Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka,
       alimenty n
       > a rzec
       > > z żony przyznawane są w sytuacji niedostatku do czasu ponownego
       zawarcia
       > małżeń
       > > stwa. No chyba, że małżonek zobowiązany wniesie o zniesienie
       powództwa w
       > wyniku
       > > polepszenia kondycji finansowej osoby uprawnionej do
       alimentacji.
       >
       > nie zgadza się. Albo nie umiesz czytać.
       > Jeżeli rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka, alimenty na
       rzecz żony
       > przyznawane są w sytuacji POGORSZENIA jej sytuacji w wyniku
       rozwodu (a nie -
       > niedostatku) do czasu ponownego zawarcia małżeństwa.
       A to cię zaskoczę. Miałam przyznane alimenty na siebie. Sędzia
       umotywowowało to własnie nie tyle pogorszeniem sytuacji, co
       niedostatkiem.
       • 02.02.10, 20:09
        > A to cię zaskoczę. Miałam przyznane alimenty na siebie. Sędzia
        > umotywowowało to własnie nie tyle pogorszeniem sytuacji, co
        > niedostatkiem.

        ROTFL, niczym mnie nie zakoczyłas, jedynie chyba brakiem logiki w Twoim mysleniu
        - bowiem uznajesz, że niedostatek nie jest pogorszeniem sytuacji.
        he he he
        A wracając na grunt prawniczy - jest jak napisałam. W przypadku orzeczenia
        wyłacznej winy WYSTARCZY POGORSZENIE sytuacji. W przypadku obustronnej winy bądź
        jej nieorzekania WYMAGANY jest NIEDOSTATEK (niezawiniony).

        --
        Jednak niektórzy ludzie to gady.
        • 02.02.10, 20:24
         chalsia napisała:

         > > A to cię zaskoczę. Miałam przyznane alimenty na siebie. Sędzia
         > > umotywowowało to własnie nie tyle pogorszeniem sytuacji, co
         > > niedostatkiem.
         >
         > ROTFL, niczym mnie nie zakoczyłas, jedynie chyba brakiem logiki w
         Twoim mysleni
         > u
         > - bowiem uznajesz, że niedostatek nie jest pogorszeniem sytuacji.
         > he he he
         > A wracając na grunt prawniczy - jest jak napisałam. W przypadku
         orzeczenia
         > wyłacznej winy WYSTARCZY POGORSZENIE sytuacji. W przypadku
         obustronnej winy bąd
         > ź
         > jej nieorzekania WYMAGANY jest NIEDOSTATEK (niezawiniony).
         >

         Nic już z tego nie rozumiem.
         U mnie wygladało to tak. Rozwód z wyłącznej winy mojego ex. Ja
         studentka, on bezrobotny, więc sytuacja utrzymywała nie na tym
         samym poziomie, czyli nie pogorszyła się.
         • 02.02.10, 21:04
          Sędzia uznała, że jako niepracująca studentka pozostajesz
          w niedostatku, więc bezrobotny mąż powinien Ci przysponsorować z
          zasiłku kredki ? Niezbadane są wyroki niezawisłych.
          • 02.02.10, 22:31
           pan-kowalski napisał:

           > Niezbadane są wyroki niezawisłych.


           O tak, święta racja, co kraj to obyczaj i co sąd to inny finał i nie ma nigdy
           dwóch takich samych spraw ..., czasem tylko bardzo podobne
           • 02.02.10, 23:50
            Taka przenośxnia, chodzi o to, że podciągnęli sytuację dziewczyny
            pod § 1 osławionego artykułuy, żeby tylko ukarać finansowo
            niesfornego męża. Bo nie chce mi się wierzyć że bez orzekania o
            winie też by mu przywalili.
            Czyli, jak tu powyżej napisała jedna z pań "Małżeństwo to nie jest
            darmowy romans." Szkoda tylko, że to działa w jedną stronę, parytety
            parytetami a pewne rzecz się nie zmieniają smile
            • 03.02.10, 00:11
             Czyżbyś pan tu Panie Kowalski o zwichnięciu zawodowym mówił ?wink

             --
             Facet w cyrku wychodzi na arenę z krokodylem. Staje na środku i kopie krokodyla
             w "plecy". Krokodyl rozdziawił paszczę, a facet rozpina rozporek, wyciąga i
             kładzie krokodylowi na zęby. Potem bierze deskę i wali krokodyla po głowie.
             Krokodyl nic, tylko mu oczy z bólu łzawią.
             Po pięciu minutach nawalanki wyciąga, krokodyl zamyka paszczę, a facet podchodzi
             do publiki i pyta:
             Proszę państwa, kto z Państwa chce spróbować tego samego, gwarantuję pełnię
             bezpieczeństwa, bez obaw, nic nikomu się nie stanie!
             W cyrku cisza, przez dłuższy czas nikt się nie zgłasza, po chwili z trzeciego
             rzędu podnosi się stara babcia i mówi:
             Ja tam może bym spróbowała, tylko żeby pan mnie tą deską po głowie tak nie walił...
        • 02.02.10, 22:35
         W przypadku obustronnej winy bąd
         > ź
         > jej nieorzekania WYMAGANY jest NIEDOSTATEK (niezawiniony).

         Czy te 2 rozwody są identyczne w skutkach czy są różnice?
         • 03.02.10, 09:33
          zatracony72 napisał:

          > W przypadku obustronnej winy bąd
          > > ź
          > > jej nieorzekania WYMAGANY jest NIEDOSTATEK (niezawiniony).
          >
          > Czy te 2 rozwody są identyczne w skutkach czy są różnice?

          te dwa rozwody są IDENTYCZNE w skutkach.
          --
          Większość ludzi to ssaki.
  • 29.01.10, 14:48
   Kiedy zwiazaek rozpadl sie z wylacznej winy i kiedy droga osoba zostaje w
   niedostaku.
   --
   dzieci.skonecki.eu
   • 30.01.10, 18:10
    donabate napisał:

    > Kiedy zwiazaek rozpadl sie z wylacznej winy i kiedy droga osoba zostaje w
    > niedostaku.

    NIE.
    Niedostatek (i w dodatku - niezawiniony) jest podstawą do przyznania alimentów w
    ciągu 5 lat od orzeczenia rozwodu BEZ orzekania winy (albo gdy z winą obustronną).
    --
    Są tacy co lubią gady, ja nie.
    • 30.01.10, 22:17
     Jak tak na Was patrzę to nie wiem kiedy żartujecie, a kiedy mówicie poważnie?
     Już się odmroziłem, słucham "najlepszej muzyki(RMF FM) na full, jutro mały wraca
     z ferii, po jutrze starsze na ferie przyjadą, a i z ex pogadam trochę, może jej
     coś ciekawego przekażę, choć nie powinienem, ostatnimi laty była dla mnie
     wielkim wrogiem, ale tyle w pewnych kręgach mówi się o wybaczaniu, musi to
     jednak być piękne, i tyle w tym tajemnej mocy ... ? wink
     --
     Do siedzącego w barze samotnego faceta podchodzi niezbyt urodziwa dziewczyna i
     pyta wprost:
     - Hej kolego, nudzisz się?

     - Nie aż tak...
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.