Dodaj do ulubionych

Przełącza wodno-kanalizacyjne

30.01.18, 17:39
Do wiadomości mieszkańców Jelcza-Laskowic i nie tylko. Przedstawiam pismo informacyjne dotyczące przepisów związanych z pobieraniem opłat za przyłączenie się do sieci wodnokanalizacyjnych. Do tej pory w gminie było różnie jedni płacili natomiast inni nie musieli, w zależności od tego jakie kto miał wkłady. Przedstawiam pismo dotyczące tej sprawy. Rzecz w tym aby nikt nie żerował na naszej niewiedzy.


PISMO INFORMACYJNE
o nie prawidłowościach związanych z pobieraniem opłat za przyłączenie się do sieci wodno-kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Odnosząc się natomiast do art. 94 ustawy zasadniczej organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiając akty prawa miejscowego obowiązując akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Budowa sieci kanalizacyjnych jest zadaniem własnym gminy. Jak wynika z przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, budowa kanalizacji jest obowiązkowa w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 tys.

Mając na uwadze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 września 2017 r. o sygn. II SA/Go511/17 uchwała podjęta przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinna być zgodna z regulacjami ustawowymi, ponieważ w przypadku przekroczenia upoważnień ustawowych pozostawałaby ona w sprzeczności z art. 94 Konstytucji RP. Oznacza to niedopuszczalność wyjścia w akcie prawa miejscowego poza granice upoważnienia ustawowego. Za niedopuszczalne należy więc uznać modyfikowanie w uchwałach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego regulacji ustawowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 VI 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz . 858) do zadań własnych gminy należy zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Oznacza to, że budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest obowiązkiem tego rodzaju jednostki samorządowej, który powinien być finansowany z budżetu gminnego. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. akt II SA 2320/00 stwierdził, iż chociaż ustawa o gospodarce komunalnej wyposażyła organy stanowiące jednostce samorządu terytorialnego w kompetencje do stanowienia o wysokości cen i opłat oraz sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej tych jednostek samorządowych, nie jest to jednak generalne upoważnienie do wprowadzania opłat o charakterze publicznoprawnym. A skoro podłączenie miałby de facto charakter danin publicznych.
Należy również wskazać uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., CZP 105/05 (OSNC 2006, nr 10, pz, 159), w której stwierdził, że status prawny tzw. przyłączy-czyli urządzeń służących do przyłączania do sieci instalacji wewnętrznych- będących przed przyłączeniem własnością np. producentów energii czy odbiorców finalnych, jest szczególnie skomplikowany. Przyłącza spaja dwie odrębne całości prawne - instalację należącą do sieci, czyli instalację zewnętrzną, oraz instalację wewnętrzną. Granica między obu tymi instalacjami jest zarazem granicą własności urządzeń. Przyłącze jest z kolei elementem łączącym te dwie odrębne całości, silnie związanym fizycznie i funkcjonalnie z instalacją zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Z tej właśnie przyczyny trudno ustalić, czy przyłącze z chwilą jego przyłączenia do sieci staje się częścią składową instalacji zewnętrznej, czy też pozostaje częścią składową instalacji wewnętrznej. Zadaniem Sądu Najwyższego, przyłącza trudno uznać za część składkową instalacji wewnętrznej odbiorcy, skoro służy połączeniu tej właśnie instalacji z siecią przedsiębiorstwa, a przy tym zwykle wykracza poza granice nieruchomości odbiorcy. W tej sytuacji należy przyjąć, że przyłącze jest odrębną rzeczą ruchomą, która wchodzi w skład sieci. Sąd Najwyższy zaznaczył, że w ten sposób można zakwalifikować również przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, gdyż definicje zwarte w w przepisach art. 2 pkt 5 i 6 u.z.z.w. nie określają własności tych urządzeń.

Wybudowany z własnych środków przez odbiorcę usług zbiorowego odprowadzania ścieków odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości tego odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną stanowi w części leżącej poza granicą jego nieruchomości gruntowej urządzenie kanalizacyjne, o jakim mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). SN podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców. Ten argument przemawia również za tym, iż to gminna winna jest w zakresie swoich zadań własnych sfinansować podłączenie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają bowiem obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków. Stanowisko takie potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5 grudnia 2006 r. (sygn. akt II SA/Go 432/06) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 30 stycznia 2008 r. (sygn. akt II SA/Ke 675/07).

W związku z wieloma wątpliwościami w zakresie uregulowań dotyczących opłat za przyłącza wodno-kanalizacyjne problematyką tą w skali kraju zajął się Zastępca Prokuratora Generalnego, który skierował 7 sierpnia 2017 r. do wszystkich prokuratorów regionalnych pismo w którym zawrócił uwagę na to, iż obowiązel ponoszenia opłat w zakresie nakładany na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego. W wyniku działań administracyjno-prawnych prokuratorów zakwestionowano 274 uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. Należy wskazać w tym aspekcie, że również zobowiązanie mnie do samodzielnego podłączenia się do sieci jest niezgodne z prawem, a co za tym idzie pozbawienie mnie dostępu do wody wymaga interwencji ze strony odpowiednich władz.
W oczekiwaniu na odpowiedź i interwencję.
Edytor zaawansowany
 • mszczyglod_1 31.01.18, 22:37
  a to pismo informacyjne to dziecko z podstawówki pomagało pisać?
 • deggial77 02.02.18, 19:20
  Tema znany i wałkowany od kilku lat a pani D się teraz obudziła. Nawet poprawnie nie potrafi napisać PRZYŁĄCZA a nie PRZEŁĄCZA. A pani D i tak nie rozumie tego co wkleiła, ale chciała zabłysnąć przed wyborami.
 • krystyna.dekret 13.02.18, 14:03
  Panie mszczygld,pismo to zredagowała Dr.prawa,więc pańska wypowiedz jest żenująca.A że wkradł jeden czy dwa błędy to nie jest powód do irytacji.Ale tak to jest jak się niema nic w tym temacie dopowiedzenia.Pan;deggial"jeżeli twierdzi że sprawa jest wałkowana od tylu lat, dlaczego nie wykazał się postawą obywatelską i nie próbował coś z tym zrobić?A może dostał przyłącze za darmo?W dalszym ciągu ten problem istnieje.Mówiłam o tym na ostatniej sesji ale mi wyłączono mikrofon,zarządzono przerwę i przystąpiono do następnego tematu.Tak u nas w gminie załatwia się niewygodne tematy.
 • mszczyglod_1 13.02.18, 14:25
  Jeśli Pani tak samo mówi jak pisze, to też bym wyłączył mikrofon.
  Pozdrawiam
 • adkaa4 14.02.18, 06:58
  Rozumiem że Ty jesteś prof. Miodkiem i każdy kto coś napisze w internecie też musi nim być...? Nie masz nic sensownego do powiedzenia w tej sprawie to się zamknij a nie bijesz tylko pianę.
 • pirania40 15.02.18, 22:16
  masz rację mszczyglod, od kandydatki na burmistrza można i trzeba wymagać trochę więcej. Na pewno poprawnej polszczyzny. W końcu będzie reprezentować legendę podziemnej Solidarności i bełkotu tolerować nie przystoi.
 • dorkasz1 16.02.18, 08:26
  A kto jest tą legendą podziemnej Solidarności? Przepraszam za pytanie, ale w tamtych czasach mnie tu nie było.
 • bractwo1986 16.02.18, 10:33
  Kornel Morawiecki Pani Dorotko smile
 • dorkasz1 18.02.18, 11:19
  bractwo1986 napisał:

  > Kornel Morawiecki Pani Dorotko smile

  Dziękuję za informację. Czyli to wszystko na poważnie...
 • deggial77 18.02.18, 13:52
  Właśnie tragiczne jest to, że jak najbardziej. I niektórzy ludzie nie widzą tego, że robią z siebie pośmiewisko.
 • gepart35 16.02.18, 22:33
  P. Krystyno, kto przełącza?? kiedy i dlaczego??
  Żenada p. Krystyno, to się nie nadaje na włączony mikrofon wink
 • deggial77 17.02.18, 18:23
  Nie mówiąc już o interpunkcji. Przepraszam a co ja mam z tym zrobić, bić pianę tak jak pani. Wolę pomagać ludziom nie afiszować swoją prostotę na forum. Myślę, że mam wystarczająco dobrą opinie i nie muszę się tu tym chwalić, a nie jednemu inwestorowi pomogłem w różnych sytuacjach. Także pani niedoszła burmistrz ja bym sobie odpuścił i może zajął się ogródkiem, wiosna idzie, po co zostać pośmiewiskiem.
 • kizuk 17.02.18, 20:55
  A co do meritum: W ostatniej GP pan Czubak wyjaśnia sprawę odpłatności za przyłącza,wraz z powołaniem się na odpowiednie przepisy. Wychodzi na to,że pani Dekret kolejny raz trafiła kulą w płot.
 • mszczyglod_1 18.02.18, 14:57
  żeby nie było, że czepiam się tylko biednej pani Walnetyny vel Krystyny czy jak jej tam Dekret
  deggial77: www.jezykowedylematy.pl/2011/07/takze-i-tak-ze/

  Nie raz trafiała kulą w płot, działa chaotycznie i nie bardzo chyba wie co z czym i kto z kim. Jak zawieje.
 • dorkasz1 19.02.18, 08:43
  Oj tam, aż tak bardzo się nie czepiaj smile Z kontekstu wynikało, że miało to być "tak że" smile
  Problem z postami pisanymi tutaj jest taki, że nie można ich korygować. A czasem jest tak, że człowiek dopiero jak opublikuje post widzi, że puścił "babola". Ale wtedy już koniec i pozamiatane smile
 • mszczyglod_1 19.02.18, 14:31
  no dobra smile nie czepiam się "zwykłego" człowieka (wybacz deggial77- chyba nie aspirujesz do bycia burmistrzem czy innym radnym).
  No i biję się w piersi bo sam zrobiłem byka (literówkę) z imieniem radnej.
  Miłego dnia dorkasz
 • dorkasz1 19.02.18, 18:03
  I Tobie również miłego smile
 • deggial77 21.02.18, 09:24
  Spacja się nie klikła smile

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.