Dodaj do ulubionych

Nazwiska polskie w Świecie:J

12.11.18, 10:38
1.Jabcoń(285 Jabcoń+60 Jabcon):345-małopolskie
2.Jabczyk:314-małopolskie
3.Jabczyński(661 Jabczyński+163 Jabczynski+2 Jabczynsky+26 Yabchinskiy z Ukrainy):852-wielkopolskie
4.Jabkowski:327-wielkopolskie
5.Jabłczyk:73-małopolskie
6.Jabłczyński:249
7.Jabłecki(1246 Jabłecki+236 Jablecki+53 Yabletskiy z Ukrainy):1535-mazowieckie
8.Jabłkiewicz:74
9.Jabłkowski(496 Jabłkowski+85 Jablkowski+1 Yablkovskiy):582-mazowieckie
10.Jabłoniec(150 Jabłoniec+25 Jablonec):175-małopolskie
11.Jabłeka(102 Jabłeka+48 Jableka):150-śląskie
12.Jabłonka(1793 Jabłonka+46 Jablonka z Czech+1435 Jablonka z Niemiec,Innych+170 Yablonka z Izraela):3444-śląskie
13.Jabłonkowski:53-mazowieckie
14.Jabłonowski(3480 Jabłonowski+3 Jablonowsk+1865 Jablonowski+50 Jablonowsky+128 Jablonovsky ze Słowacji+102 JABLONOVSKÝ z Czech+17 Jablonovski z Brazylii+1874 Yablonovskiy/y/i z Ukrainy,Rosji):7519-mazowieckie
15.Jabłoński(56 049 Jabłoński+20 JABŁOŃSKI z Czech+470 JABLONSKÝ z Czech+8 Jablonsk+18 890 Jablonski z Innych,Łotwy+1152 Jablonsky+1065 Jablonskiene z Litwy+723 Jablonskis z Litwy+1232 Jablonski+10 887 Yablonskiy/y z Ukrainy,Rosji):90 496-ogólnopolskie
16.Jabłuszewski(143 Jabłuszewski+35 Yablushevsky/iy z Rosji):178-mazowieckie
17.Jacak(1456 Jacak+15 Yatsak+32 Jatzak):1503-małopolskie
18.Jacalski:52
19.Jacaszek:504-wielkopolskie
20.Jacek(3159 Jacek+28 JACEK z Czech+395 Jatzek+69 Yatsek z Ukrainy,Białorusi+15 Jatzeck+41 Jazek):3707-śląskie
21.Jacenty/Yatsenty:76
22.Jach(6024 Jach+58 JACH z Czech+179 Yakh z Ukrainy):6261-małopolskie
23.Jachacy:579-mazowieckie
24.Jachacz:342-małopolskie
25.Jachalski:101-wielkopolskie
26.Jachczyk:55-wielkopolskie
27.Jacher:308-małopolskie
28.Jachewicz:74
29.Jachimczak:753 -małopolskie
30.Jachimczyk:891-małopolskie
31.Jachimek:678
32.Jachimiak:698
33.Jachimiec:130-małopolskie
34.Jachimkowski:118
35.Jachimowski(1788 Jachimowski+9 Yakhimovsky/iy z Rosji,Ukrainy):1797
36.Jachimski:569
37.Jachlewski:148-pomorskie
38.Jachna:1046-małopolskie
39.Jachniak:92-małopolskie
40.Jachnicki:310-śląskie
41.Jachnik(791 Jachnik+54 JACHNÍK z Czech+29 Jachnick):874-śląskie
42.Jachołowski:81
43.Jachorek:131-małopolskie
44.Jachowicz(2056 Jachowicz+15 Yakhovich):2071
45.Jachowski(1001 Jachowski+74 Yakhovsky/ii z Rosji):1075
46.Jachuła:137-małopolskie
47.Jachura(551 Jachura+23 JACHURA z Czech+60 Yakhura z Ukrainy):634-małopolskie
48.Jachurski:137-mazowieckie
49.Jachym:1956-małopolskie
50.Jachymczak(296 Jachymczak+26 JACHYMČÁK z Czech):322-małopolskie
Edytor zaawansowany
 • olszak-przytycki 12.11.18, 12:02
  1.Jachymczyk:334-małopolskie
  2.Jachymek(587 Jachymek+49 JÁCHYMEK z Czech) :636-małopolskie
  3.Jachymiak(406 Jachymiak+21 JACHYMIÁK z Czech):427-małopolskie
  4.Jachymowski:105
  5.Jachymski:287-sieradzkie
  6.Jaciubek:485-małopolskie
  7.Jackowiak:2387-wielkopolskie
  8.Jackowicz(447 Jackowicz+443 Yatskovich z Ukrainy):890-mazowieckie
  9.Jackowski(12 202 Jackowski+33 Jackowsky+18 JACKOWSKI z Czech+603 Jatzkowski+2301 Yatkovskiy/y z Ukrainy,Rosji):15 157-mazowieckie
  10.Jacniacki:295-małopolskie
  11.Jacniak(55 Jacniak+5 Yatsnyak z Ukrainy):60-małopolskie
  12.Jacolik:168-wielkopolskie
  13.Jacoszek:329-wielkopolskie
  14.Jaczewski(1658 Jaczewski+988 Yachevskiy/y z Ukrainy,Rosji):2646-mazowieckie
  15.Jaczyński(1122 Jaczyński+26 Yachinsky/iy z Rosji,Ukrainy):1148-mazowieckie
  16.Jaćkiewicz:56-chełmińskie
  17.Jadach(1837 Jadach+25 Yadakh z Ukrainy):1862-małopolskie
  18.Jadachowski:119
  19.Jadacki:442-mazowieckie
  20.Jadamus(73 Jadamus+103 JADAMUS z Czech):176-małopolskie
  21.Jadanowski:305 -mazowieckie
  22.Jadasz(155 Jadasz+48 Jadasch):203-śląskie
  23.Jadaś:87-małopolskie
  24.Jadczak:2970 -mazowieckie
  25.Jadczyk:700-małopolskie
  26.Jadkowski(193 Jadkowski+15 Yadkovskiy):208
  27.Jadowski(644 Jadowski+26 Yadovskiy/y z Ukrainy,Rosji):670-małopolskie
  28.Jadwidzic:130-małopolskie
  29.Jadwiszczak(397 Jadwiszczak+294 Jadwiszczok+35 JADVIŠČOK):726-sieradzkie
  30.Jadwiżyc:101-małopolskie
  31.Jadziewicz:122-małopolskie(z Ukrainy)
  32.Jadziński:232+195 Jadzinski/Jadzinsky+1 Jadzinskaite z Litwy+1 Jadzinskiene z Litwy):429-chełmińskie
  33.Jagaciak:124-wielkopolskie
  34.Jagacki:131-mazowieckie
  35.Jagaczewski:180-mazowieckie
  36.Jagas:543-łęczyckie
  37.Jagat:79-wielkolskie
  38.Jagielak(215 Jagielak+48 Jagiellak):263-mazowieckie
  39.Jagieliński(104 Jagieliński+1 Jagielinsk+11 Jagielinski):116-mazowieckie
  40.Jagielnik:263-małopolskie
  41.Jagielski(10 032 Jagielski+1 Jagielsk+8 Jagielsky+493 Yagelskiy/y z Ukrainy,Rosji,USA):
  10 534-ogólnopolskie
  42.Jagieła(2922 Jagieła+277 Jagiela+18 Yagela z Ukrainy):3217-małopolskie
  43.Jagiełka(874 Jagiełka+90 Jagielka+12 Yagelka z Ukrainy):976
  44.Jagiełko(161 Jagiełko+52 Jagielko+11 Yagelko z Ukrainy):224-śląskie
  45.Jagiełła(238 Jagiełła+352 Jagiella):590
  46.Jagiełło(10 698 Jagiełło+1230 Jagiello+433 Yagello z Białorusi):12 361-ogólnopolskie
  47.Jagiełłowicz:239
  48.Jagieło(1153 Jagieło+119 Yagelo z Białorusi):1272-małopolskie
  49.Jagiełowicz:272
  50.Jagieniak:349-sieradzkie
 • olszak-przytycki 12.11.18, 14:35
  1.Jaglak:93-mazowieckie
  2.Jaglarski:131-mazowieckie
  3.Jaglarz(725 Jaglarz+56 JAGLARZ z Czech+81 JAGLAŘ z Czech):862-małopolskie
  4.Jagliński(661 Jagliński+104 Jaglinski+9 Jaglinskiene z Litwy+6 Jaglinskas z Litwy+4 Jaglinskis z Litwy+296 Yaglinskiy/y z Ukrainy,Rosji):1080
  5.Jagła(3523 Jagła+1478 Jagla+204 Yagla z USA,Ukrainy):5205-małopolskie
  6.Jagło(192 Jagło+123 Yaglo z Ukrainy+95 Jaglo):410-małopolskie
  7.Jagłowski(947 Jagłowski+429 Jaglowski+77 Yaglowski+184 Yaglovsky/iy z Rosji,Ukrainy):1637-mazowieckie
  8.Jagniątkowski(149 Jagniątkowski+12 Yagnyatkovski+9 Jagniatkowski+1 Jagniąntkowski+2 Yagnyatkovskiy z Ukrainy):173-mazowieckie
  9.Jagnieża:87-mazowieckie
  10.Jagocha:100-małopolskie
  11.Jagocki/Yagotskiy:101-małopolskie
  12.Jagodowski(175 Yagodovskiy+83 Yagodovskiy/y z Ukrainy,Rosji):258
  13.Jagodziewski:72
  14.Jagodzik:267-wielkopolskie
  15.Jagodziński(10 850 Jagodziński+1 Jagodzińsk+3 Jagodzinsk+2355 Jagodzinski+47 Jagodzinske+46 Jagodzinsky):13 302-wielkopolskie
  16.Jagodzki:250-małopolskie
  17.Jagosz(683 Jagosz+818 JAGOŠ z Czech+373 Jagos):1874-małopolskie
  18.Jagoszewski:126
  19.Jagódka(256 Jagódka+95 Jagodka+1 Jagudka):352-małopolskie
  20.Jagódzki/Jagudzki:80
  21.Jagóra(151 Jagóra+302 Jagura):453-mazowieckie
  22.Jagucki:281
  23.Jagusiak(1682 Jagusiak+7 Yagusyak z Ukrainy):1689-małopolskie
  24.Jagusiński(135 Jagusiński+8 Jagusinski+4 Jagusinskis z Litwy:147-małopolskie
  25.Jagusz(585 Jagusz+2212 Jagusch+44 Jagush):2841-śląskie
  26.Jaguszewski(771 Jaguszewski+2 Jaguschewski+134 Yagushevskiy/y z Ukrainy,Rosji,Mołdowy):907
  27.Jaguś:1640-śląskie
  28.Jaguścik(168 Jaguścik+15 Jaguscik):183-sieradzkie
  29.Jainta:253-śląskie
  30.Jajak:93-małopolskie
  31.Jajczak:63-małopolskie
  32.Jajczyk:296-śląskie
  33.Jaje:1092-małopolskie
  34.Jajeśniak:220-małopolskie
  35.Jajeśnica:240-małoolskie
  36.Jajkiewicz:229-małopolskie
  37.Jajkowski(327 Jajkowski+15 Yaykovskiy/y z Ukrainy,Rosji):342-małopolskie
  38.Jajor:201-wielkopolskie
  39.Jajszczak(87 Jajszczak+63 Jajszczok):150-śląskie
  40.Jajus(206 Jajus+90 Yayus z Ukrainy):296-małopolskie
  41.Jakacki(1005 Jakacki+28 Yakatsky/iy z Białorusi):1033-mazowieckie
  42.Jakimiak(795 Jakimiak+82 Yakimyak z Ukainy):877-małopolskie
  43.Jakomulski:125-łęczyckie
  44.Jakosz(178 Jakosz+16 Jakosch):194-małopolskie
  45.Jakowski(803 Jakowski+4 Jakovsky+369 Yakovsky/iy z Rosji,Ukrainy):1176-mazowieckie
  46.Jakóbczak(1407 Jakóbczak+129 Jakobczak+5930 Jakubcza+19 Jakubchak+365 Yakubchak z Ukrainy+ 55 JAKUBČÁK z Czech):7905-małopolskie
  47.Jakóbczyk(2020 Jakóbczyk+7024 Jakubczyk+28 JAKUBCZYK z Czech+239 Jakobczyk+634 JAKUBČÍK z Czech+6 Jakubchik+15 Jakubcik+6 Jakubchik+1820 Yakubchik z Białorusi+23 Jakubczik+203 Jakubzik+3 Jakubzyk):12 021-
  -małopolskie
  48.Jakóbek(281 Jakóbek+82 Jakobek+4542 Jakubek+18 Jackobeck+61 Jakubeck+107 Yakubek+588 Jakubek z Czech):5679-ogólnopolskie
  49.Jakóbiak(720 Jakóbiak+138 Jakobiak+12 050 Jakubiak+824 Yakubyak z Ukrainy):13 732-mazowieckie
  50.Jakóbiec(403 Jakóbiec+51 Jakobiec+6844 Jakubiec+18 Jakobetz+2 Jakobietz+13 Jakobec z Czech+339 Yakobets z Ukrainy+2433 Yakubets z Ukrainy+4382 JAKUBEC z Czech+3611 Jakubec ze Słowacji,Innych+61 Jakubietz+96 Jakubetz):18 253-małopolskie
 • olszak-przytycki 12.11.18, 16:17
  1.Jakóbik(791 Jakóbik+230 Jakobik+5821 Jakubik+1139 Jakubik z Czech+23 Jakubick+765 Yakubik z Ukrainy,Białorusi):8769-małopolskie
  2.Jakóbisiak(24 Jakóbisiak+5 Jakobisiak+247 Jakubisiak):276-mazowieckie
  3.Jakóbkiewicz/Jakubkiewicz/Jakobkiewicz:57
  4.Jakóbowski(1013 Jakóbowski+411 Jakobowski+2 Jakobowskie+53 703 Jakubowski+100 JAKUBOWSKI z Czech+63 JAKUBOVSKÝ z Czech+247 Jakubowsky+198 Jakubovskaja z Litwy+169 Jakubovskis z Łotwy+5 Jakubowskiene z Litwy+7 Yakobovskiy/y z Rosji,Izraela+16 843 Yakubovsy/iy/i z Rosji,Ukrainy,Białorusi):72 761-mazowieckie
  5.Jakóbski(89 Jakóbski+3 Jakobski+591 Jakubski+267 JAKUBSKÝ z Czech):950-małopolskie
  6.Jaktorski:59-mazowieckie
  7.Jakubas(2061 Jakubas+10 Yakubas):2071-małopolskie
  8.Jakubasik:105-małopolskie
  9.Jakubaszek(1460 Jakubaszek+10 JAKUBÁŠEK z Czech):1470-małopolskie
  10.Jakubczyński:58
  11.Jakuboszczak:117-wielkopolskie
  12.Jakubus:330-małopolskie
  13.Jakusz-Gostomski:237-kaszubskie
  14.Jakuszak:55-wielkopolskie
  15.Jakuszek:84-wielkopolskie
  16.Jakuszkowiak:119-wielkopolskie
  17.Jakuszyk:89-wielkopolskie
  18.Jałbrzykowski(202 Jałbrzykowski+17 Jalbrzykowski):219-mazowieckie
  19.Jałkiewicz(292 Jałkiewicz+34 Jalkiewicz):326-łęczyckie
  20.Jałmużna:130-łęczyckie
  21.Jałmużny:74-łęczyckie
  22.Jałocha(2185 Jałocha+193 Jalocha+116 Yalokha z Ukrainy):2494-ogólnopolskie
  23.Jałosiński(257 Jałosiński+49 Jalosinski/y):306-mazowieckie
  24.Jałoszyński(1100 Jałoszyński+4 Yaloshinskiy z Ukrainy+118 Jaloszynski):1222-wielkopolskie
  25.Jałowica:72
  26.Jałowiczor(151 Jałowiczor+12 JALOVIČOR z Czech+52 JALOWICZOR z Czech+80 JALOVIČÁR/JALOVIČIAR):295-śląskie
  27.Jałowiec(722 Jałowiec+355 Jalowiec+15 Jalowetz+218 JALOVEC z Czech+130 Jalovec+657 Yalovets z Ukrainy):2097-małopolskie
  28.Jałowieckie(1247 Jałowiecki+102 Jalowiecki+80 Jalowietzki+131 Yalovetskiy/y z Ukrainy,Rosji+321 JALOVECKÝ z Czech+40 Jalovecky ze Słowacji):1921-śląskie
  29.Jałowy(261 Jałowy+129 JALOVÝ z Czech+25 Jalovy+227 Jalowy+58 Yalovy/Yalovyy z Ukrainy):700-śląskie
  30.Jama/Yama:1160-małopolskie
  31.Jamborski(359 Jamborski/y+120 Yamborskiy/y/i z Ukrainy,Rosji,Bułgarii):479-małopolskie
  32.Jambroży(81 Jambroży+19 Jambrozy):100-sieradzkie
  33.Jamicki(79 Jamicki+54 Jamitzky):133-śląskie
  34.Jamielniak:120-małopolskie
  35.Jamielucha:69-sieradzkie
  36.Jamik:73-małopolskie(?)
  37.Jamioł(501 Jamioł+61 Jamiol):562-małopolskie
  38.Jamioła(136 Jamioła+13 Jamiola):149-małopolskie
  39.Jamiołkowski(1163 Jamiołkowski+2 Jamiolkowsk+1 Jamiolkowskl+243 Jamiolkowski+22 Yamiolkowski):1431-mazowieckie
  40.Jamka(1848 Jamka+63 JAMKA z Czech+122 Yamka z Ukrainy,Innych):2033-małopolskie
  41.Jamorski/Yamorski:323-małopolskie
  42.Jamowski(63 Jamowski+5 Yamovskiy/ii z Ukrainy,Rosji):68-mazowieckie
  43.Jamro:503-małopolskie
  44.Jamrocha:191 -małopolskie
  45.Jamros(325 Jamros z USA,Polski+11 Yamros z Rosji,Ukrainy):336
  46.Jamrosz:150-małopolskie
  47.Jamroszczyk:228-wielkopolskie
  48.Jamroś:70-małopolskie
  49.Jamrowski/Jamrovskis:214-pomorskie
  50.Jamroz(1925 Jamroz+42 Yamroz z Ukrainy):1967-małopolskie
 • olszak-przytycki 12.11.18, 18:40
  1.Jamrozek:279-małopolskie
  2.Jamroziak(595 Jamroziak+6 Yamrozyak z Ukrainy):601-wielkopolskie
  3.Jamroziewicz:99-małopolskie
  4.Jamrozik(3124 Jamrozik+21 Yamrozik z Ukrainy):3145-małopolskie
  5.Jamroziński(429 Jamroziński+58 Jamrozinski):487-małopolskie
  6.Jamrozowicz:195-małopolskie
  7.Jamrozy/Jamrosy:971-małopolskie
  8.Jamroż:385-małopolskie
  9.Jamroży:1347-małopolskie
  10.Jamrożek:722-małopolskie
  11.Jamróg(509 Jamróg+480 Jamrog):989-małopolskie
  12.Jamróz:5286-małopolskie
  13.Jamróż:68-małopolskie
  14.Jamruszka(108 Jamruszka+32 Jamróżka):140-wielkopolskie
  15.Jamry:445-wielkopolskie
  16.Jamrych:75-małopolskie
  17.Janachowski:79-wielkopolskie
  18.Janaczyk(106 Janaczyk+77 JANAČÍK z Czech+6 Janacik):189-wielkopolskie
  19.Janakiewicz:93
  20.Janakowski:329-mazowieckie
  21.Janarek:92-małopolskie
  22.Janas(13 045 Janas+64 Jannas+887 Janas z Czech+334 Yanas):14 330-małopolskie
  23.Janasiak:460
  24.Janasiewicz:165
  25.Janasik:1527 -wielkopolskie
  26.Janasiński:71-kujawskie
  27.Janasz(1114 Janasz+29 Janasch+1017 Jannasch z Łużyc+48 JANÁŠ z Czech +3 Yanash z Ukrainy):2201-małopolskie
  28.Janaszak(895 Janaszak+6 Janaschak+37 Janashak):938-wielkopolskie
  29.Janaszczak:62-wielkopolskie
  30.Janaszczyk:268-wielkopolskie
  31.Janaszek(1685 Janaszek+23 Janaschek+29 Yanashek z Rosji):1737-małopolskie
  32.Janaszewski:156-łęczyckie
  33.Janaszkiewicz:621-wielkopolskie
  34.Janawa:245-małopolskie
  35.Janczak(8260 Janczak+1 Jantzak+20 Jantsachak+5 Janchak+876 Yanchak z Ukrainy+296 JANČÁK z Czech):9458-ogólnopolskie
  36.Janczara(363 Janczara+1 Jancara+42 Yanchara z Ukrainy):407-małopolskie
  37.Janczarek(1184 Janczarek+57 Jancarek):1241-małopolskie
  38.Janczarski(425 Janczarski+24 Yancharskiy/y z Ukrainy,Białorusi):449
  39.Janczewski(4368 Janczewski+1 Janczewsky+2212 Yanchevskiy/y z Ukrainy,Białorusi,Rosji):6581-mazowieckie
  40.Janczur(639 Janczur+149 Yanchur z Ukrainy):788-małopolskie
  41.Janczy(697 Janczy+287 JANČÍ z Czech):984-małopolskie
  42.Janczykowski:114-małopolskie
  43.Janduda:121-śląskie
  44.Jandała(123 Jandała+121 Jandala z Węgier):244-małopolskie
  45.Janduła:726 -małopolskie
  46.Jandy:580-wielkopolskie
  47.Jandziński:(185 Jandziński+118 Jandzinski/y+4 Yandzinskiy z Ukrainy):307-małopolskie
  48.Jandzio:121
  49.Jandziś:61-małopolskie
  50.Janecki(5094 Janecki+698 JANECKÝ z Czech+118 Janecky+1409 Janetzki+478 Janetzky+11 Yanecki+125 Yanetsky/iy/i z Rosji,Białorusi+8 Janezki):7941-śląskie
 • olszak-przytycki 13.11.18, 10:13
  1.Janecko(290 Janecko+777 Janetzko):1067-śląskie
  2.Janeczko(3994 Janeczko+158 JANECZKO z Czech+228 JANEČKO z Czech+80 Yanechko z Ukrainy+21 Janetschko):4481-małopolskie
  3.Janeda:188-wielkopolskie
  4.Janek(4710 Janek+1744 Janek z Czech+534 Janeck):6988-małopolskie
  5.Jania:2675 -małopolskie
  6.Janiaczyk:299-sieradzkie
  7.Janiak(15 989 Janiak+16 Janiak z Czech+4 Janiack+86 Yanyak z Ukrainy):16 095-wielkopolskie
  8.Janic(1211 Janic+433 Janitz+132 Janits+37 Yanits):1813-śląskie
  9.Janica(726 Janica+69 Janitza+1 Janitsa+2 Yanitsa+8 Janiza):807-śląskie
  10.Janicki(28 051 Janicki+66 Janicki/JANICKÝ z Czech+23 Janizki+227 Janitzki+38 Janitzky+79 Janickiene z Litwy+3 Janickij+92 Janickas z Litwy+28 Janitski z Brazylii+1 Janitsk+1 Janitskaja+52 Yanicki+23 Yanicky+4150 Yanitskiy/y/i z Ukrainy,Rosji,Kanady):32 796-wielkopolskie
  11.Janicz(177 Janicz+166 Yanich):343-łęczyckie
  12.Janiczak:524 -małopolskie
  13.Janiec(5258 Janiec+337 Janietz+1 Janietsz+154 JANEC z Czech+442 Janec ze Słowacji,Innych+69 Janetz+232 Yanets z Ukrainy):6493-małopolskie
  14.Janiga(3031 Janiga+482 JANIGA z Czech+374 Yaniga z Ukrainy,USA):3887-małopolskie
  15.Janigacz:66-małopolskie
  16.Janik(36 452 Janik+768 Janick+5490 JANÍK z Czech+61 Jannik+58 Jannick+514 Yanik z Ukrainy,Rosji,Białorusi):43 343-małopolskie
  17.Janikowski(5444 Janikowski+13 Janikovsky ze Słowacji+2 Janikovska+1 Janikovskis z Łotwy+68 Yanikovsky/iy/i z Rosji,Ukrainy,Bułgarii):5528-ogólnopolskie
  18.Janikula(233 Janikula+36 Janikulla+42 Janikuła):311-śląskie
  19.Janio:209-łęczyckie
  20.Janioł:72-małopolskie
  21.Janisiak:144
  22.Janisiewicz(407 Janisiewicz+9 Janisevicius+56 Yanisevich z Ukrainy):472-małopolskie
  23.Janisio:94
  24.Janiszak(146 Janiszak+44 Yanishak z Ukrainy):190-wielkopolskie
  25.Janiszczak:140-wielkopolskie
  26.Janiszek(1348 Janiszek+27 Janischek):1375-małopolskie
  27.Janiszewski(21 717 Janiszewski+5 Janiszewsk+5 Janiszewsky+116 Janischewski+20 Janischewsky+1 Janischewskyj+1 Janishewsk+9 Janishewski+3 Janishevski+34 Yaniszewski/y+3722 Yanishevskiy/y z Ukrainy,Rosji):25 634-ogólnopolskie
  28.Janiszkiewicz:65-mazowieckie
  29.Janiszowski:69
  30.Janka:4031(Niemcy,Polska,Austria,Czechy,Inne)
  31.Jankiewicz(6047 Jankiewicz+14 Jankiewitz+5 Jankevich+486 Jankevičius z Litwy+13 Jankiewitsch+192 Jankevics z Łotwy+173 Jankevica z Łotwy+2425 Yankevich z Ukrainy,Białorusi+14 Yankevichus+6 Yankevicz+1 Yankevice):9376-ogólnopolskie
  32.Jankosz:141-małopolskie
  33.Jankoś:104-małopolskie
  34.Jankowiak(12 428 Jankowiak+24 Yankovyak z Białorusi+37 Yankowiak):12 489-wielkopolskie
  35.Jankowski(106 041 Jankowski+69 JANKOWSKI z Czech+1046 Jankowsky+8 Jankowsk+44 Jankowske+1 Yankowsk+10 Jankovsk+7 Jankowskis+12 JANKOVSKI z Czech+1546 JANKOVSKÝ z Czech+736 Jankovsky ze Słowacji+816 Yankowski+192 Yankowsky+31 Yankowskas+6 Yankowskaya+22 035 Yankovsky/iy z Rosji,Ukrainy,Białorusi):132 600-mazowieckie
  36.Janocha(2905 Janocha+21 Yanokha z Ukrainy):2926-śląskie
  37.Janociński:92-małopolskie
  38.Janora:249-małopolskie
  39.Janosik:1482-małopolskie(Polska,Słowacja,Inne)
  40.Janoski(1951 Janoski+504 Janosky+213 Yanosky+114 Yanoski):2782-małopolskie
  41.Janosz(2016 Janosz+806 Janosch+13 Janosh+263 Yanosh z Ukrainy+1 Jannosch+1892 JANOŠ z Czech):4991-śląskie
  42.Janoszczyk:322-małopolskie
  43.Janoszka(1134 Janoszka+404 JANOŠKA z Czech+599 Janoschka+2 Yanoshka):2139-śląskie
  44.Janoś:405-wielkopolskie
  45.Janota(4215 Janota+2611 Janota z Czech+78 JANOTTA z Czech+1239 Janotta+91 Yanota+4 Yanotta):8238-śląskie
  46.Janowczyk:436-kujawskie
  47.Janowiak:2375-wielkopolskie
  48.Janowiecki:229
  49.Janowski(23 363 Janowski+1 Janowsk+689 Janowsky+4220 JANOVSKÝ z Czech+27 JANOWSKI z Czech+117 Yanowski+112 Yanowsky+4 Yanowskyy+2 Yanovsk+12 304 Yanovsky/iy/ii z Rosji,Ukrainy,Białorusi,Uzbekistanu):40 839-ogólnopolskie
  50.Janta:1407 -śląskie
 • olszak-przytycki 13.11.18, 11:36
  1.Janta-Lipiński:356-kaszubskie
  2.Jantarski:62-małopolskie
  3.Jantas:312-małopolskie
  4.Jantczak:99
  5.Jantoń:255 -małopolskie
  6.Jantos:1674-śląskie
  7.Jantura:95-małopolskie
  8.Januchowski:1294 -wielkopolskie
  9.Januchta:1051-małopolskie
  10.Janulek(172 Janulek+132 JANULEK z Czech+3 Janullek):307-śląskie
  11.Januła:236-śląskie
  12.Janur:245
  13.Janus(20 368 Janus+8 Jannus+681 Yanus+444 JANUS z Czech):21 501-małopolskie
  14.Janusek:436-małopolskie
  15.Janusiak:389-sieradzkie
  16.Janusiewicz(706 Janusiewicz+20 Yanusevich):726-małopolskie
  17.Janusik:376-łęczyckie
  18.Janusiński:131-małopolskie
  19.Janusz(10 489 Janusz+755 Janusch+63 Yanusz+2 Yanusch+2728 Yanush z Ukrainy,Białorusi+1079 JANUŠ z Czech):15 116-małopolskie
  20.Januszak:219-małopolskie
  21.Januszek(1866 Januszek+84 JANUŠEK z Czech+56 Januschek+2 Janushek+72 Yanushek z Rosji,Ukrainy+13 Januscheck):2093-małopolskie
  22.Januszewski(10 096 Januszewski+5 Januszewsk+28 Yanuszewski+191 Januschewski+38 Januschewsky+2039 Yanushevskiy/y/i z Rosji,Ukrainy,Bułgarii):12 397-pomorskie
  23.Januszowski(94 Januszowski+32 Januschowski/y+1 Yanushovskiy):127-śląskie
  24.Januszyk:382-małopolskie
  25.Januś:604-małopolskie
  26.Januzik:237-wielkopolskie
  27.Janyga:481-śląskie
  28.Janys:129-śląskie
  29.Janysek:388-śląskie
  30.Janyska:185-wielkopolskie
  31.Janyst:343-małopolskie
  32.Janyszko:113-mazowieckie
  33.Jańczak:3187-wielkopolskie
  34.Jańczy:77
  35.Jańczyk:1509-małopolskie
  36.Jański:628-sieradzkie
  37.Jańta:119-śląskie
  38.Japa:120-małopolskie
  39.Jarachowski/y :86-wielkopolskie
  40.Jaraczewski:814-wielkopolskie
  41.Jaranowski(1298 Jaranowski+12 Jaranowsky):1310-chełmińskie
  42.Jarasz(111 Jarasz+54 Jarasch+48 Yarash z Białorusi):213-śląskie
  43.Jaraszek:178-małopolskie
  44.Jaraszkiewicz;103
  45.Jarawka:195-małopolskie
  46.Jarczak(1271 Jarczak+610 Yarczak z Ukrainy i Białorusi+541 Jarczok+11 Jarzok):2433-sieradzkie
  47.Jarczewski(2217 Jarczewski+15 Jarczewsky+20 JARČEVSKÝ z Czech+519 Yarchevskiy/y z Ukrainy,Rosji):2771
  48.Jarczyk(1768 Jarczyk+8 Yarchik z Rosji,Białorusi):1776-małopolskie
  49.Jarczyński(1682 Jarczyński+243 Jarczynski+133 yarchinsky/iy z Rosji,Ukrainy):2058
  50.Jarecki(6415 Jarecki+53 JARECKÝ z Czech+62 Jaretzki+45 Jaretsky+4 Jaretski+308 Yareyskiy/y z Ukrainy,Rosji):6887-ogólnopolskie
 • olszak-przytycki 13.11.18, 14:28
  1.Jarek(3828 Jarek+20 Jarek z Czech+38 Yarek+140 Jareck):4026-małopolskie
  2.Jaremba(276 Jaremba+1 Jaręba+1 Jareba):278-wielkopolskie
  3.Jarębski:90-kujawskie
  4.Jargan:135-łęczyckie
  5.Jargas:149-małopolskie
  6.Jargiełło:140-małopolskie
  7.Jargieło:779-małopolskie
  8.Jargiło:746-małopolskie
  9.Jargoń(68 Jargoń+137 Jargon):205-śląskie
  10.Jarguz:336-małopolskie
  11.Jarka(1538 Jarka+755 Jarka z Czech):2293
  12.Jarkiewicz(1097 Jarkiewicz+169 Yarkevich z Białorusi):1266-mazowieckie
  13.Jarkowski(761 Jarkowski+1 Jarkowsk+40 Jarkowsky+595 Yarkovsky/iy/i/ii z Rosji,Ukrainy,Bułgarii):1397
  14.Jarmarczyk:101
  15.Jarmark(133+125 Yarmark):258-wielkopolskie
  16.Jarmicki:113
  17.Jarmiński:144-mazowieckie
  18.Jarmuszczak:201-wielkopolskie
  19.Jarmuszka:87-wielkopolskie
  20.Jarmuszkiewicz(380 Jarmuszkiewicz+64 Yarmushkevich z Rosji):444-wielkopolskie
  21.Jarmuż(864 Jarmuż+208 Jarmuz):1072-wielkopolskie
  22.Jarmużek(766 Jarmużek+212 Jarmuzek):978-wielkopolskie
  23.Jarmużewski(284 Jarmużewski+44 Jarmuzewski):328
  24.Jarnecki(231 Jarnecki+34 Jarnetzky+1 Jarnetzki+7 Yarnetski):273-sieradzkie
  25.Jarnicki(439 Jarnicki+30 Yartnitski):469
  26.Jarnutowski(570 Jarnutowski+1 Jarnutowskis+7 Yarnutovskiy):578-mazowieckie
  27.Jaroch(1825 Jaroch+166 JAROCH z Czech+184 Yarokh z Ukrainy):2175
  28.Jarocha(493 Jarocha+228 Yarokha z Ukrainy):721-małopolskie
  29.Jarochowski:102
  30.Jarociński(391 Jarociński+46 Jarocinski+20 Jarotsinskiy z Ukrainy):457
  31.Jarolewski:171
  32.Jaromin:2577 -małopolskie
  33.Jarominek:97
  34.Jarominiak:201-mazowieckie
  35.Jaromirski:209-chełmińskie
  36.Jaroni:534-wielkopolskie
  37.Jaroniak:133
  38.Jaroniec:219-małopolskie
  39.Jaroniek:101-łęczyckie
  40.Jaroniewski:244-wielkopolskie
  41.Jaronik:146
  42.Jaroń(3043 Jaroń+706 Jaron):3749-mazowieckie
  43.Jarończyk(305 Jarończyk+203 Jaronczyk):508
  44.Jaroński(1172 Jaroński+191 Jaronski+19 Jaronske+77 Yaronskiy/y/i z Białorusi):1459-wielkopolskie
  45.Jaros(11 974 Jaros+15 Jaros z Czech+137 Yaros):12 126-małopolskie
  46.Jarosik(1564 Jarosik+31 Yarosik):1595-wielkopolskie
  47.Jarosiński(3994 Jarosiński+667 Jarosinski+1 Jarosinsky+10 Yarosinskiy/y z Ukrainy,Rosji):4672-małopolskie
  48.Jarosz(31 431 Jarosz+3818 Jarosch+457 Jarosh+12 990 JAROŠ z Czech+15 826 Yarosh z Ukrainy,Rosji,Białorusi):64 522-małopolskie
  49.Jaroszczak:287-łęczyckie
  50.Jaroszczyk:216-mazowieckie
 • olszak-przytycki 13.11.18, 16:15
  1.Jaroszek(3158 Jaroszek+392 JAROŠEK z Czech+34 Yaroshek z Ukrainy):3584-małopolskie
  2.Jaroszewski(7401 Jaroszewski+2 Jaroszewsk+30 Jaroschewski+1 Jaroschewsky+3279 Yaroshevskiy/y z Ukrainy,Rosji+11 JAROŠEVSKÁ z Czech):10 724-mazowieckie
  3.Jaroś:288
  4.Jarota(196 Jarotas+56 Jarotta ze Słowacji):252-mazowieckie
  5.Jarotek:208-małopolskie
  6.Jaróg(167 Jaróg+83 Jarog+2 Jarug+3 Yarog):255-małopolskie
  7.Jaróżek(63 Jaróżek+35 Jarożek):98-wielkopolskie
  8.Jarubas:111-małopolskie
  9.Jaruga:1981-łęczyckie
  10.Jarus(649 Jarus+290 Yarus):939-wielkopolskie
  11.Jaruszewski(864 Jaruszewski+25 Jaruschewski+264 Yarushevskiy/y/yy z Ukrainy,Rosji,Mołdowy):1153
  12.Jaruszkiewicz:50-wielkopolskie
  13.Jaruzal:77-kujawskie
  14.Jaruzel:432
  15.Jarych(733 Jarych+23 Jarich):756-wielkopolskie
  16.Jaryczewski:105-mazowieckie
  17.Jaryszek:92
  18.Jarza:152-małopolskie
  19.Jarząb(3020 Jarząb+286 Jarzab+23 Jarzomb):3329-małopolskie
  20.Jarząbkiewicz:141
  21.Jarząbkowski(573 Jarząbkowski+2 Jarzabkowsk+81 Jarzabkowski+33 Jarzombkowski):689-mazowieckie
  22.Jarząbski(360 Jarząbski+45 Jarzabski+31 Jarzombski):436-mazowieckie
  23.Jarzec:88-mazowieckie
  24.Jarzecki:112-sieradzkie
  25.Jarzembiński(285 Jarzembiński+865Jarzębiński+5 Jarzebińska+34 Jarzebinski):1189-kaszubskie
  26.Jarzembowicz(33 Jarzembowicz+133 Jarzębowicz):166-mazowieckie
  27.Jarzembowski(1444 Jarzembowski+1983 Jarzębowski+156 Jarzebowski):3583
  28.Jarzembski(568 Jarzembski+149 Jarzebski+2834 Jarzębski):3551-mazowieckie
  29.Jarzemski(396 Jarzemski+33 Jarzemsky):429
  30.Jarzeński(89 Jarzeński/Jarzenski+19 Jarzenske):108
  31.Jarzewicz:63
  32.Jarzębak(267 Jarzębak+7 Jarzebak+38 Jarzembak):312-małopolskie
  33.Jarzębiak(135 Jarzębiak+21 Jarzebiak):156
  34.Jarzębkowski(106 Jarzębkowski/Jarzebkowski+5 Jarzembkowski):111-mazowieckie
  35.Jarzęcki:415
  36.Jarzmik:364-małopolskie
  37.Jarzycki:71
  38.Jarzyło/Jarzylo:157-mazowieckie
  39.Jarzymowski:62
  40.Jarzyna(4067 Jarzyna+257 Jarzina+34 JAŘINA z Czech):4358-małopolskie
  41.Jarzynka(1975 Jarzynka+36 Jarzinka):2011-mazowieckie
  42.Jarzynowski:240-kujawskie
  43.Jarzyński(3238 Jarzyński+558 Jarzynski+151 Jarzinski z Brazylii+1 Jarzinske):3948-mazowieckie
  44.Jarża:61-małopolskie
  45.Jas(2394 Jas+749 Yas):3143-małopolskie
  46.Jasek(4786 Jasek+358 JÁSEK z Czech+72 Yasek):5216-małopolskie
  47.Jasiaczek:80-łęczyckie
  48.Jasiaczyk:146-łęczyckie
  49.Jasiak:4662 -wielkopolskie
  50.Jasiakiewicz:221-wielkopolskie
 • olszak-przytycki 13.11.18, 18:23
  1.Jasianek:129-sieradzkie
  2.Jasic:279
  3.Jasica:1039 -małopolskie
  4.Jasicki(1024 Jasicki+30 Yasitskiy/y z Rosji,Ukrainy):1054-małopolskie
  5.Jasiczak:241-wielkopolskie
  6.Jasiczek:798
  7.Jasiecki:679 -wielkopolskie
  8.Jasieczek:96-małopolskie
  9.Jasieczko:74-małopolskie
  10.Jasiek:439-wielkopolskie
  11.Jasielec:111-małopolskie
  12.Jasieniak:114-małopolskie
  13.Jasieniecki(695 Jasieniecki+148 Yasenetskiy/y/i z Ukrainy,Rosji):843-chełmińskie
  14.Jasieński(176 Jasieński+131 Jasienski):307-mazowieckie
  15.Jasięga:51
  16.Jasik(4495 Jasik+15 JASÍK z Czech+337 Yasik z Ukrainy,Innych+366 Jaschik):5213-małopolskie
  17.Jasikowski:219
  18.Jasiłek:93-małopolskie
  19.Jasiniak:(176 Jasiniak+33 Jasiniok):209
  20.Jasiniecki:112-chełmińskie
  21.Jasiński(42 642 Jasiński+9609 Jasinski/Jasinska z Innych,Łotwy+734 Jasinskas z Litwy+172 Jasinskaja z Litwy+2 Jasinsk+718 Jasinskiene z Litwy+1882 Jaschinski+60 Jaschinsky+148 JASINSKI z Czech+216 Jasinskis z Łotwy+15 333 Yasinskiy/y/i z Ukrainy,Rosji,Kanady,Innych+6 Yaschinskaya+6 Yaschinski+3 Yaschinsky):71 531-mazowieckie
  22.Jasiocha:249-małopolskie
  23.Jasiok(183 Jasiok+249 JASIOK z Czech):433-wielkopolskie(ze Śląska)
  24.Jasiołek/Jasiolek:362-małopolskie
  25.Jasion:799
  26.Jasionek:934-mazowieckie
  27.Jasionka:53-małopolskie
  28.Jasionkowski:73
  29.Jasionowicz:299
  30.Jasionowski(1519 Jasionowski+1 Jasionowsky):1520-mazowieckie
  31.Jasiorkowski:92-małopolskie
  32.Jasiorowski:315-mazowieckie
  33.Jasiorski:112
  34.Jasiowski:51-małopolskie
  35.Jasiówka(440 Jasiówka+36 Jasiowka):476-małopolskie
  36.Jasiszczak:75
  37.Jasita:97-śląskie
  38.Jasitczak:144-sieradzkie
  39.Jasiulek:350-śląskie
  40.Jasiura:269-małopolskie
  41.Jasiurka:56-małopolskie
  42.Jasiurkowski:278-małopolskie
  43.Jasiurski:150-małopolskie
  44.Jaski:494-mazowieckie
  45.Jaskier:190-małopolskie
  46.Jaskierny:266-małopolskie
  47.Jaskiernia:137-małopolskie
  48.Jaskierski:257-małopolskie
  49.Jaskorzyński:81
  50.Jaskot:2369-małopolskie
 • olszak-przytycki 14.11.18, 09:27
  1.Jaskowski(1582 Jaskowski+1 Yaskowsk+40 Yaskowski+14 Yaskowsky+35 Yaskovskiy/y z Ukrainy,Rosji+11 Jaskovskiy/y/i):1683-małopolskie
  2.Jaskólski(5853 Jaskólski+1274 Jaskolski+4 Jaskolsky+7931 Jaskulski+88 Jaskulsky+15 Yaskolskie+1 Yaskolski+1 Yaskulskl+245 Yaskulskiy/y z Ukrainy,Rosji):15 412-ogólnopolskie
  3.Jaskóła(1093 Jaskóła+136 Jaskola+4367 Jaskuła+951 Jakula+173 JASKULA z Czech+142 Jaskulla+74 Jaskolla+13 Yaskola z Ukrainy+61 Yaskula z Ukrainy):7010-wielkopolskie
  4.Jaskółka(1531 Jaskółka+1 Jaskólka+633 Jaskolka+93 Jaskulka+48 Yaskolka z Izraela+44 Yaskulka z Ukrainy):2350-małopolskie
  5.Jaskółowski(559 Jaskółowski+109 Jaskolowski +21 Jaskulowski+53 Yaskulovsky z Białorusi,Rosji+1 Yaskolovski+510 Jaskułowski):1253-mazowieckie
  6.Jaskórzyński(79 Jaskórzyński+105 Jakurzyński):184
  7.Jaskros:80-małopolskie
  8.Jaskrowski:143-kujawskie
  9.Jaskulak:179-małopolskie
  10.Jasny(964 Jasny+385 Yasny z Ukrainy,Białorusi+226 JASNÝ z Czech):1575-śląskie
  11.Jasnoch:1016-pomorskie
  12.Jasnocha:51-małopolskie
  13.Jasnos/Yasnos:757-małopolskie
  14.Jasnosz:381 -małopolskie
  15.Jasonek:276-małopolskie
  16.Jassak:162-małopolskie
  17.Jastrowski:193-kujawskie(?)
  18.Jastrząb(2195 Jastrząb+197 Jastrzab+259 JESTŘÁB z Czech+58 Jestrab+203 Jastrab ze Słowacji+19 Yastrab):2931-małopolskie
  19.Jastrząbek(609 Jastrząbek+46 JESTŘÁBEK z Czech+28 Jastrabek ze Słowacji+1 Jastrzombek):684-sieradzkie
  20.Jastrzembski(962 Jastrzembski+187 JASTRZEMBSKI z Czech+33 JASTŘEMBSKÝ z Czech+2010 Jastrzebski+23 020 Jastrzębski+18 Jastrembski/y+66 Yastrebski/y z Ukrainy,Rosji+53 Yastembskiy/y z Ukrainy,Rosji):26 349-mazowieckie
  21.Jastrzemski:482-ogólnopolskie
  22.Jastrzębowski(994 Jastrzębowski+56 Jastrzebowski+66 Jastrzembowski):1116-mazowieckie
  23.Jaszcz:1044-małopolskie
  24.Jaszcza:126-małopolskie
  25.Jaszczak(3548 Jaszczak+ 39 Yashchak z Ukrainy):3587-łęczyckie
  26.Jaszczerski:398-pomorskie
  27.Jaszczewski:118-małopolskie
  28.Jaszczowski:93-małopolskie
  29.Jaszczur(945 Jaszczur+18 Jaszczór+64 Jaszczor+52 Yashchur z Ukrainy):1079-małopolskie
  30.Jaszczura:367-łęczyckie
  31.Jaszczurowski:259-małopolskie
  32.Jaszczyk:2183-małopolskie
  33.Jaszczykowski:68
  34.Jaszczyński/Jaszczynski:951
  35.Jaszewski(1888 Jaszewski+61 Jaschewski+98 Yashevskiy/y/i z Ukrainy,Rosji):2047-kaszubskie
  36.Jaszka(204 Jaszka+29 Jaschka):233-pomorskie
  37.Jaszkowic(175 Jaszkowic+19 Jaszkowicz+173 Jaschkowitz):367-śląskie
  38.Jaszkowski(734 Jaszkowski+26 Yashkovsky/i/iy z Rosji.Ukrainy+35 Jaschkowski):795-pomorskie
  39.Jaszowski(271 Jaszowski+21 Yashovskiy/y z Ukrainy,Rosji):292
  40.Jaszyk:167-wielkopolskie
  41.Jaszyna:70-małopolskie
  42.Jaś:264-wielkopolskie
  43.Jaśczak:93-łęczyckie
  44.Jaśkiewicz(8039 Jaśkiewicz+1678 Jaskiewicz+21 JASKEVIČ z Czech+2 Jaskevic z Litwy+30 Jaskevics z Łotwy+22 Jaskevich z Białorusi+7131 Yaskevich z Białorusi,Ukrainy):16 922-małopolskie
  45.Jaśkowiak(2115 Jaśkowiak+1476 Jaskowiak):3591-wielkopolskie
  46.Jaśkowicz(31 Jaśkowicz+19 Jaśkowic):50-śląskie
  47.Jaśkowski(1638 Jaśkowski+1582 Jaskowski+35 Yaskovskiy/y z Ukrainy,Rosji):3225-małopolskie
  48.Jaślan/Jaslan:201-małopolskie
  49.Jaślanek/Jaslanek:115-małopolskie
  50.Jaśniak(460 Jaśniak+157 Jasniak):617-wielkopolskie
 • olszak-przytycki 14.11.18, 16:37
  1.Jaśniewicz(466 Jaśniewicz+145 Jasniewicz+3 Yasnevich z Rosji):614-wielkopolskie
  2.Jaśniewski(707 Jaśniewski+191 Jasniewski+2 Jasniewsky+1 Jasniewskl+21 Yasnevsky z Kazachstanu,Rosji):920-ogólnopolskie
  3.Jatczak(2922 Jatczak+1 Jattczak+101 Yatchak):3024-łęczyckie
  4.Jatkowski(757 Jatkowski+54 Yatkowski/y+368 Yatkovskiy/y z Ukrainy,Rosji):1179-mazowieckie
  5.Jawiarczyk:120-małopolskie
  6.Jawidzyk:52-mazowieckie
  7.Jawień(600 Jawień+58 Jawien):658-małopolskie
  8.Jawiński(48 Jawiński+110 Jawinski/y):158
  9.Jawor(2488 Jawor+256 JAVOR z Czech+1695 Javor ze Słowacji,Innych+606 Yavor z Ukrainy):5045-małopolskie
  10.Jaworański:72-pomorskie
  11.Jaworecki(180 Jaworecki+4 Yavoretskiy z Ukrainy):184-małopolskie
  12.Jaworek(3676 Jaworek+734 Javorek z Czech+416 Javorek+38 Yavorek z Ukrainy,USA+6 Jaworeck):4870-śląskie
  13.Jaworowski(4748 Jaworowski+7 Jaworowsky+1236 Yavorovskiy/y/i z Ukrainy,Rosji):5991-mazowieckie
  14.Jaworski(66 203 Jaworski+1 Jaworsk+553 Jaworsky+76 Jaworskyj+6 Jaworskyi+1649 JAVORSKÝ z Czech+1241 Javorski z Brazylii,Innych+1284 Javorsky/a ze Słowacji,Łotwy,Innych+1184 Yaworski+388 Yaworsky+2 Yaworsk+5 Yaworske+1 Yaworskaya+29 769 Yavorskiy/y/i z Ukrainy,Rosji,Mołdowy,Uzbekistanu+197 Jaworski z Czech):101 306-małopolskie
  15.Jawoszek:605-małopolskie
  16.Jawór/Jawur:133-małopolskie
  17.Jawulski:66-sieradzkie
  18.Jawura:80-małopolskie
  19.Jazdon:72-wielkopolskie
  20.Jazdończyk:137-wielkopolskie
  21.Jazgar:341-małopolskie
  22.Jazgara:100-małopolskie
  23.Jazgarski:173-małopolskie
  24.Jazikowski:68-wielkopolskie
  25.Jazowiecki(55 Jazowiecki+10 Yazovetskiy z Ukrainy):65
  26.Jazownik:90-małopolskie
  27.Jazurek:242-małopolskie
  28.Jazy:185-wielkopolskie
  29.Jaździewski(50 Jaździewski+19 Jaźdzewski+16 Jaźdżewski):85-kaszubskie
  30.Jaźwiec(777 Jaźwiec+108 Jazwiec+2 Yazvets z Rosji+28 Yazvec+45 Jażwiec):960-wielkopolskie
  31.Jaźwiecki(279 Jaźwiecki+184 Jazwiecki+23 Yazbetskiy/y z Ukrainy):486-wielkopolskie
  32.Jaźwiński(1525 Jaźwiński+515 Jazwinski+2 Jazwinsky+34 Jazvinsky ze Słowacji+2 Jazvinskis z Łotwy+3 Jazvinska z Łotwy+10 Jazvinski+74 Yazwinski/y+1582 Yazvinskiy/y/i z Ukrainy,Rosji,Białorusi):3747-mazowieckie
  33.Jażdżewski(185 Jażdzewski+2374 Jażdżewski+415 Jazdzewski+1 Jazdzewske):2975-kaszubskie
  34.Jażdziewski(64 Jażdziewski+15 Jazdziewski):79-kaszubskie
  35.Jażdżejewski(118 Jażdzejewski+54 Jazdzejewski):172-kaszubskie
  36.Jażdżyk(592 Jażdżyk+116 Jazdzyk):708-mazowieckie
  37.Jażwiński:81-mazowieckie
  38.Jączak:151-mazowieckie
  39.Jączek:135-małopolskie
  40.Jączkowski(62 Jączkowski+187 Jaczkowski):249-pomorskie
  41.Jączyk:153
  42.Jączyński:187 -pomorskie
  43.Jąder(471 Jąder+10 Jonder):481-wielkopolskie
  44.Jąderko(158 Jąderko+789 Jonderko):947-małopolskie
  45.Jądrzyk(134 Jądrzyk+11 Jadrzyk+1 Jondrzyk):146-wielkopolskie
  46.Jąkalak:83-wielkopolskie
  47.Jąkalski(404 Jąkalski+68 Jakalski/y+10 Jonkalski):482-wielkopolskie
  48.Jąkała:147-małopolskie
  49.Jebram:214-mazowieckie(z Prus Wschodnich)
  50.Jebut:94-wielkopolskie
 • olszak-przytycki 14.11.18, 17:51
  1.Jechalik:201-mazowieckie
  2.Jechanowski:122-mazowieckie
  3.Jechna:519-mazowieckie
  4.Jechorek:193-wielkopolskie
  5.Jechowicz:70-mazowieckie
  6.Jechowski:79-mazowieckie
  7.Jedamski/Jedamsky:669-mazowieckie(z Prus Wschodnich)
  8.Jedlak:90-małopolskie
  9.Jedlecki:204-małopolskie
  10.Jedliczko:60-małopolskie
  11.Jedlikowski:564-małopolskie
  12.Jedlina:94
  13.Jedliński(2656 Jedliński+293 Jedlinski+87 Jedlinsky):3036-małopolskie
  14.Jednachowski:120-kaszubskie
  15.Jednaki:171-małopolskie
  16.Jednaszewski:114-mazowieckie
  17.Jednicki:88-śląskie
  18.Jednoralski:113-pomorskie
  19.Jednorowski:223-mazowieckie
  20.Jedowski:119-pomorskie
  21.Jedut:591-małopolskie
  22.Jedwabny:360-wielkopolskie
  23.Jedwabnik:108-mazowieckie
  24.Jedwabski:133
  25.Jedyk:79-sieradzkie
  26.Jedynak(6491 Jedynak+40 Edynak+613 Yedinak):7144-małopolskie
  27.Jedynasty:146-mazowieckie
  28.Jedynecki:52-łęczyckie
  29.Jedyński:337
  30.Jedziniak:665-małopolskie
  31.Jedzok(46 Jedzok+47 JEDZOK z Czech):93-śląskie
  32.Jeglicki:65-mazowieckie
  33.Jegliczka/Jeglitzka:70-śląskie
  34.Jegliński(454 Jegliński+294 Jeglinski+2 Jeglinskas+2 Jeglinskiene z Łotwy):752-mazowieckie
  35.Jeglorz(299 Jeglorz+6 Jeglorsch+6 Jeglortz):311-śląskie
  36.Jelak:250-wielkopolskie
  37.Jeleniewski(1109 Jeleniewski+132 Elenevskiy/y z Ukrainy,Rosji):1241
  38.Jeleń(4571 Jeleń+60 JELEŃ z Czech+82 JELEŇ z Czech+2176 Jelen z Czech+1710 Jelen+619 Jellen):9218-małopolskie
  39.Jeleńkowski:81
  40.Jeleśniański:233 -małopolskie
  41.Jelinowski:112-wielkopolskie
  42.Jeliński(3182 Jeliński+1 Jelinsk+1547 Jelinski+111 Jelinska z Łotwy+119 Jelinsky+36 Jelinskis z Łotwy+1 Elinsk+1011 Elinskiy/y/i z Ukrainy,Rosji,USA+1 Elinske):6009-kaszubskie
  43.Jelitko:123-śląskie
  44.Jelito(596 Jelito+632 Jelitto):1228-śląskie
  45.Jelnicki:106-mazowieckie
  46.Jelonek(5432 Jelonek+103 Jellonek+12 Jeloneck+3 Jelloneck+80 Jellonek+1 Jelloneck):5631-małopolskie
  47.Jelonkiewicz:488-małopolskie
  48.Jełowicki(132 Jełowicki+59 Jelowicki):191-mazowieckie(?)
  49.Jemielity/Jemielty/Emelity:948-mazowieckie
  50.Jemielniak:340-małopolskie
 • olszak-przytycki 15.11.18, 09:31
  1.Jemioł:278-małopolskie
  2.Jemioła/Jemiola:440-małopolskie
  3.Jemiołek:239-małopolskie
  4.Jenczak(181 Jenczak+20 Jęczak):201-wielkopolskie
  5.Jenczelewski(165 Jenczelewski+27 Jęczelewski):192-mazowieckie
  6.Jenczewski(176 Jenczewski+75 Jęczewski+1 Jeczewski):252-chełmińskie
  7.Jenczmionka(173 Jenczmionka+466 Jęczmionka+69 Jeczmionka):708-śląskie
  8.Jenczyk(215 Jenczyk+4 Jęczyk+1 Jeczyk):220-wielkopolskie
  9.Jenda(388 Jenda+133 Jęda):521
  10.Jendo:148-małopolskie
  11.Jendrzej(367 Jendrzej+79 Jędrzej+41 Jedrzej+163 Jendrzey):650-śląskie
  12.Jendrzejak(135 Jendrzejak+2643 Jędrzejak+236 Jedrzejak):3014-wielkopolskie
  13.Jendrzejczak(567 Jendrzejczak+626 Jedrzejczak+9276 Jędrzejczak):10 469-wielkopolskie
  14.Jendrzejczyk(414 Jendrzejczyk+632 Jedrzejczyk+8064 Jędrzejczyk):9110-małopolskie
  15.Jendrzejek(174 Jendrzejek+276 Jedrzejek+890 Jędrzejek):1340-małopolskie
  16.Jendrzejewski(1180 Jendrzejewski+1036 Jedrzejewski+14 858 Jędrzejewski):17 074-ogólnopolskie
  17.Jendrzok/Jędrzok:96-śląskie
  18.Jendykiewicz:99-wielkopolskie
  19.Jendza(81 Jendza+21 Jędza):102
  20.Jeneralczyk:137-wielkopolskie
  21.Jeneralski:90-pomorskie
  22.Jenerał:81-śląskie
  23.Jenerałek:50-mazowieckie
  24.Jeniec(191 Jeniec+22 Enets z Ukrainy):213-wielkopolskie
  25.Jeńczak:80-wielkopolskie
  26.Jercha:422-wielkopolskie
  27.Jerczyński(617 Jerczyński+65 Jerczynski):682-sieradzkie
  28.Jereczek(1503 Jereczek+1 Jeretschek+2 Jereczeck):1506-kaszubskie
  29.Jerka:236-pomorskie
  30.Jerkiewicz:72-pomorskie
  31.Jermacz:158-mazowieckie
  32.Jernas:107-wielkopolskie
  33.Jernaś:126-wielkopolskie
  34.Jeromin:2390-mazowieckie(z Prus Wschodnich)
  35.Jerominek:460-śląskie
  36.Jeromiński(44 Jeromiński+130 Jerominski):174-mazowieckie(z Prus Wschodnich)
  37.Jeronim:88
  38.Jeruszka:119-małopolskie
  39.Jeruzal(620 Jeruzal+28 Jerusal+1 Eruzal):649
  40.Jeruzel:138-wielkopolskie
  41.Jeryś:77
  42.Jerz:467-wielkopolskie
  43.Jerzak(2360 Jerzak+38 Jerzok):2398-wielkopolskie
  44.Jerzakowski:139-wielkopolskie
  45.Jerzewski:708-wielkopolskie
  46.Jerzycki:140
  47.Jerzyk:1401-wielkopolskie
  48.Jerzykiewicz:148-wielkopolskie
  49.Jerzykowski:671-wielkopolskie
  50.Jerzyło/Jerzylo:132-mazowieckie
 • olszak-przytycki 15.11.18, 10:37
  1.Jerzyna:157-małopolskie
  2.Jerzyniak:62-wielkopolskie
  3.Jerzyński(497 Jerzyński+62 Jerzynska):559-wielkopolskie
  4.Jesień(310 Jesień+78 Jesien):388-mazowieckie
  5.Jesiołkiewicz:(203 Jesiołkiewicz+12 Jesiolkiewic+4 Jesiolkiewicz):219-wielkopolskie
  6.Jesiołkowski:63-chełmińskie
  7.Jesiołowski(1235 Jesiołowski+341 Jesiolowski):1576-wielkopolskie
  8.Jesion:457
  9.Jesionek/Yesionek(2464 Jesionek/Yesionek+58 Jeszonek+241 Jeschonek):2763-małopolskie
  10.Jesionka:548-małopolskie
  11.Jesionkowski:425
  12.Jesionowski:2905
  13.Jesiorowski:51
  14.Jesiotr:549-mazowieckie
  15.Jeśko:92-małopolskie
  16.Jetka:117-kujawskie
  17.Jetke/Jettke:205-kaszubskie
  18.Jewak:79-małopolskie
  19.Jewasiński(157 Jewasiński+54 Jewasinski):211
  20.Jewczak:76-sieradzkie
  21.Jewiak:170-małopolskie
  22.Jewiarz;387-małopolskie
  23.Jewulski:165-małopolskie
  24.Jewuła(991 Jewuła+104 Jewula+10 Jevula z Czech):1105-małopolskie
  25.Jewusiak:179
  26.Jeziak:573-mazowieckie
  27.Jezierny:442-wielkopolskie
  28.Jeziernicki:68
  29.Jezierski(12 071 Jezierski+87 Yezierski+38 Ezerskis z Litwy+19 Ezerskiene z Litwy+4755 Ezerskiy/iy/i z Białorusi,Ukrainy,Rosji):16 970-ogólnopolskie
  30.Jezierzański:105
  31.Jezik:70-małopolskie
  32.Jezior:1023-małopolskie
  33.Jeziorański(89 Jeziorański+24 Jeziortanski):113
  34.Jeziorczak:50-małopolskie
  35.Jeziorkowski:381
  36.Jeziorny:1515-sieradzkie
  37.Jezioro:674-małopolskie
  38.Jeziorowski:2272-małopolskie
  39.Jeziorski(8092 Jeziorski+154 JEZIORSKI z Czech+18 JEZIORSKÝ z Czech+19 Yeziorski):8383-ogólnopolskie
  40.Jeziółkowski:101-mazowieckie
  41.Jeziórski(293 Jeziurski+44 Jeziurski):337-mazowieckie
  42.Jeznach/Yezanach:1934-mazowieckie
  43.Jeznacki:79-mazowieckie
  44.Jeznak:60-małopolskie
  45.Jezuit(552 Jezuit+60 Jesuit z USA):612-małopolskie
  46.Jezuita(340 Jezuita+78 Jesuita z Brazylii):418-małopolskie
  47.Jezusek:501-śląskie
  48.Jezutek:55-małopolskie
  49.Jeż(3842 Jeż+1258 Jez+2130 JEŽ z Czech+288 Ezh z Rosji):7518-małopolskie
  50.Jeżak(1440 Jeżak+82 JEŽÁK z Czech+591 Ezhak z Ukrainy):2113-mazowieckie
 • olszak-przytycki 15.11.18, 12:23
  1.Jeżakowski:99-kujawskie
  2.Jeżewicz(99 Jeżewicz+32 Ezhevich z Rosji):131-wielkopolskie
  3.Jeżewski(3983 Jeżewski+1001 Jezewski+18 Yezewski+510 Ezhevskiy/y z Ukrainy,Rosji):5612-ogólnopolskie
  4.Jeżo:53-małopolskie
  5.Jeżowski(943 Jeżowski+646 Jezowski+118 Ezhovskiy/y/i z Ukrainy,Rosji):1707-małopolskie
  6.Jeżykowski(82 Jeżykowski+5 Ezhikovsky /i z Rosji):87-małopolskie
  7.Jeżyna(579 Jeżyna+13 Jezyna+50 Ezhina z Rosji):642-małopolskie
  8.Jeżyński(160 Jeżyński+2 Jezynski+14 Ezhinski/y z Rosji,Armenii):176
  9.Jęcek(303 Jęcek+54 Jencek):357
  10.Jęch(199 Jęch+53 Jench):252-wielkopolskie
  11.Jęchorek:324-wielkopolskie
  12.Jęcki/Jencki:100
  13.Jęcz(239 Jęcz+206 Jencz):445-wielkopolskie
  14.Jęczalik(137 Jęczalik+64 Jeczalik+28 Jenczalik):229-małopolskie
  15.Jęczała(42 Jęczała+8 Jeczala+4 Jenczala):54-małopolskie
  16.Jęczarek:74-mazowieckie
  17.Jęczeń(278 Jęczeń+69 Jeczen):347-małopolskie
  18.Jęczkowiak:74-wielkopolskie
  19.Jęczkowski(217 Jęczkowski+16 Jeczkowski):233-łęczyckie
  20.Jęczmienny:78
  21.Jęczmień:167
  22.Jęczmiński:134-małopolskie
  23.Jęczmionek:80-małopolskie
  24.Jęczmyk(310 Jęczmyk+34 Jenczmyk+35 Jeczmyk):379-małopolskie
  25.Jędrzak(195+6 Jedrzak+1 Jendrzak):202-wielkopolskie
  26.Jędrzejas(221 Jędrzejas+4 Jendrzejas+46 Jedrzejas):271-małopolskie
  27.Jędrzejaszek:113-wielkopolskie
  28.Jędrzejec(210 Jędrzejec+20 Jedrzejec):230-małopolskie
  29.Jędrzejewicz(247 Jędrzejewicz+32 Jedrzejewicz):279-mazowieckie
  30.Jędrzejko(467 Jędrzejko+40 Jedrzejko+9 Jendrzejko):516-małopolskie
  31.Jędrzejkowski(59 Jędrzejkowski+2 Jedrzejkowski):61
  32.Jędrzejowski(1304 Jędrzejowski+137 Jedrzejowski+52 Jendrzejowski):1493-małopolskie
  33.Jędrzejski/Jendrzejski:81-małopolskie
  34.Jędrzkiewicz:58-małopolskie
  35.Jędrzychowski(252 Jędrzychowski+7 Jedrzychowski):259-wielkopolskie
  36.Jędrzycki/Jendrzycki:173-sieradzkie
  37.Jędrzyński(116 Jędrzyński+31 Jedrzynski+2 Jendrzynski):149-wielkopolskie
  38.Jędykiewicz:100-wielkopolskie
  39.Jędzierowski:100
  40.Jędzura/Jendzura:235-małopolskie
  41.Jękot(515 Jękot+172 Jekot+85 Jenkot):772-małopolskie
  42.Język(76 Język+184 Jezyk):260-małopolskie
  43.Joachimczak:104-wielkopolskie
  44.Joachimiak:1663-wielkopolskie
  45.Jochimski:93-śląskie
  46.Jochacy:173-małopolskie
  47.Jodełka:386-małopolskie
  48.Jodełko:154-małopolskie
  49.Jodłoś:60-małopolskie
  50.Jodłowiec(333 Jodłowiec+7 Jodlowiec):340-małopolskie
 • olszak-przytycki 15.11.18, 15:32
  1.Jodłowski(3688 Jodłowski+500 Jodlowski+26 JODLOVSKÝ z Czech+14 Jodlovsky):4228-małopolskie
  2.Jojczyk:217
  3.Jojko(503 Jojko+14 Yoyko z Ukrainy+152 Joiko+5 Joyko):674-małopolskie(Jajko)
  4.Jona:432-śląskie
  5.Jonaczyk:80
  6.Jonakowski:87
  7.Jonaszek:164-małopolskie
  8.Jonatowski:234-chełmińskie
  9.Jonczak(502 Jonczak+89 Yonchak):591-mazowieckie
  10.Jonczy:142-śląskie
  11.Jonczyk(2102 Jonczyk+18 Jonczik+10 Jontzyk):2130-śląskie
  12.Jonczyński:85-kujawskie
  13.Jondro:195
  14.Jonecko(120 Jonecko+85 Jonetzko):205-śląskie
  15.Joneczek:94-śląskie
  16.Jonek(1168 Jonek Polska,Słowacja,Inne+73 Joneck+59 Jonnek+3 Jonneck+210 Yonek+4 Yoneck):1517-śląskie
  17.Joniak(977 Joniak+50 JONIAK z Czech+44 Yoniak+64 Yonyak z Ukrainy):1135
  18.Joniec(1947 Joniec+316 Jonietz+15 Yonets z Ukrainy):2278-małopolskie
  19.Jonik(1213 Jonik+81 Jonick+314 Yonik z Ukrainy):1608-małopolskie
  20.Jonio:232-mazowieckie
  21.Jońca(1620 Jońca+560 Jonca+54 Jontza):2234-małopolskie
  22.Jończak:357
  23.Jończy:391-wielkopolskie
  24.Jończyk:4449-małopolskie
  25.Joński(1583 Joński+97 Jonski+21 Yonsky+13 Yonskie):1714-małopolskie
  26.Jordanowski:117-kujawskie
  27.Josz(199 Josz+495 Josch+128 Yosh):822-śląskie
  28.Joszko(1028 Joszko+1487 Joschko+3 Yoshko):2518-śląskie
  29.Joś:65-śląskie
  30.Jośko(601 Jośko+380 Josko+147 Yosko):1128-śląskie
  31.Jotkiewicz:77
  32.Jósiak:67-wielkopolskie
  33.Jóska:69-wielkopolskie
  34.Jóskowiak(291 Jóskowiak+45 Joskowiak+48 jóśkowiak):384-wielkopolskie
  35.Jóskowski(352 Jóskowski+419 Joskowski):774-kaszubskie
  36.Jóśko:114
  37.Józak(162 Józak+255 Juzak):417-małopolskie
  38.Józef:166 Józef-śląskie
  39.Józefacki(345 Józefacki+56 Jozefacki):401-małopolskie
  40.Józefczak(632 Józefczak+66 Jozefczak):698-wielkopolskie
  41.Józefczyk(1187 Józefczyk+340 Jozefczyk+10 Juzefczyk):1537-małopolskie
  42.Józefecki(86 Józefecki+1 Jozefecki):87-mazowieckie
  43.Józefek(169 Józefek+67 Jozefek):236-małopolskie
  44.Józefiak(3019 Józefiak+592 Jozefiak+7 Juzefiak+65 Józefiok):3683-wielkopolskie
  45.Józefkowicz(95 Jozefkowicz+53 Jozefkowicz):148-chełmińskie
  46.Józefowiak:50 -wielkopolskie
  47.Józefowicz(3979 Jóżefowicz+743 Jozefowicz+15 Juzefowicz+10 Jozefovich+29 Juzefovic z Litwy+7 Juzefovics z Łotwy+51 Jozefovic ze Słowacji+48 Jozefovič ze Słowacji+1 Juzefovich):4913
  48.Józefowski(1529 Józefowski+300 Jozefowski+3 Jozefosky ze Słowacji):1832-wielkopolskie
  49.Józefski(54 Józefski+8 Jozefski):62-mazowieckie
  50.Józiak(209 Józiak+29 Joziak+29 Juziak):267-sieradzkie
 • olszak-przytycki 15.11.18, 17:39
  1.Józko(42 Józko+7 Jozko+5 Juzko):54-wielkopolskie(?)
  2.Józkowiak(99 Józkowiak+2 Jozkowiak+1 Juzkowiak+25 Jóźkowiak):127-wielkopolskie
  3.Józkowicz(86 Józkowicz+27 Jozkowicz+1 Juzkowicz):114-małopolskie
  4.Jóźkiewicz:63-kujawskie
  5.Jóźko(142 Jóźko+25 Jóżko):167-mazowieckie
  6.Joźwiak(19 729 Jóźwiak+466 Józwiak+4318 Jozwiak+2 Jozwiak+8 Jozviak+344 Juźwiak+381 Juzwiak+690 Yuzvyak z Ukrainy+2 Jóźwiok+166 Jóżwiak):26 106-wielkopolskie
  7.Jóźwiakowski/Juzweiakowski:490 -wielkopolskie
  8.Jóźwicki(1603 Jóźwicki+223 Jozwicki+21 juzwicki+54 Yuzvitsky z Rosji):1901-małopolskie
  9.Jóźwik(6226+608 Jozwik+3165 Joswig z Prus Wschodnich+726 Joswick+6 Joswik+96 Juzwik+47 Juswick+88 Jóżwik):10 354
  10.Jóźwikowski(153 Jóźwikowski+6 Jozwikowski):159-mazowieckie
  11.Jóźwin:137
  12.Jóźwina:79-małopolskie
  13.Jucha(2719 Jucha+113 Jucha z Czech+569 Yukha z Rosji,Białorusi):3401-małopolskie
  14.Juchacz:446 -wielkopolskie
  15.Juda(3248 Juda+352 Yuda):3600-małopolskie
  16.Judasz(491 Judasz+19 Yudash z Białorusi,Rosji+1 judasch):511-małopolskie
  17.Judek(1070 Judek+15 Judeck+7 Yudek z Bułgarii):1092-wielkopolskie
  18.Judka:412-małopolskie
  19.Judkowiak:391-wielkopolskie
  20.Judzewicz(71 Judzewicz+20 Yudzevich):91-mazowieckie
  21.Judziak:59-mazowieckie
  22.Judziński(491 Judziński+27 Judzinski+22 Yudzinsky/iy):518
  23.Jugowiec:219-małopolskie
  24.Jujeczka:299-wielkopolskie
  25.Jujka(512 Jujka+34 Jójka+3 Jojka):551-wielkopolskie
  26.Julkowski(617 Julkowski+27 Yulkovski):644-wielkopolskie
  27.Jułkowski:220 -chełmińskie
  28.Junatowski:131-chełmińskie
  29.Juniak:96-mazowieckie
  30.Junka:361
  31.Juńczyk:145
  32.Juński(205 Juński+68 Junski+15 Yunskaya z Rosji):288-kaszubskie
  33.Jupowicz:94-małopolskie
  34.Jura(5453 Jura+26 Jóra+1164 Yura):6663-małopolskie
  35.Juracki:50
  36.Juraczyk:92-wielkopolskie
  37.Juras(1990 Juras+418 Juras z Czech+617 Yuras z Ukrainy):3025-małopolskie
  38.Jurasz(1974 Jurasz+842 JURÁŠ z Czech+2160 Yurash z Ukrainy,Rosji+61 Jurasch):5037-małopolskie
  39.Juraszczyk(838 Juraszczyk+95 Yurashchik z Białorusi):933-śląskie
  40.Juraszek(3856 Juraszek+1105 Juraschek+1091 JURÁŠEK z Czech+24 Yurashek z Ukrainy):6076-śląskie
  41.Juraszewski:156-pomorskie
  42.Juraś:385-mazowieckie
  43.Jurczak(8165 Jurczak+67 JURCZAK z Czech+21 Jurczok z Czech+586 JURČÁK z Czech+356 Jurcak+57 Jurchak+67 Jurchaks z Brazylii+3 Jurchake z Brazylii+59 Yurczak+174 Yurcak+5240 Yuechak z Ukrainy+280 Jurczok+54 Jurzok):15 129-małopolskie
  44.Jurczakowski:61
  45.Jurczyga:221-małopolskie
  46.Jurczyk(9024 Jurczyk+2405 JURČÍK z Czech+283 Jurcik+132 Yurczyk+5071 Yurchik z Ukrainy,Białorusi,Rosji):16 915
  47.Jurczykowski:346-mazowieckie
  48.Jurczyński(1897 Jurczyński+226 Jurczynski+3 Jurczinski+85 Yurchinskiy/y z Ukrainy,Białorusi):2211-małopolskie
  49.Jureczko(1928 Jureczko+70 JUREČKO z Czech+129 Jurecko+7 Juretschko+180 Juretzko+1475 Yurechko z Ukrainy):3789-śląskie
  50.Jurek(17 002 Jurek+1264 Jurek z Czech+51 Jureck+30 Jórek+1017 Yurek+7 Yureck):19 371-małopolskie
 • olszak-przytycki 15.11.18, 18:42
  1.Jureńczyk:168-sieradzkie
  2.Juretko(272 Juretko+7 Jurettko):279-śląskie
  3.Jurgowski:96-małopolskie
  4.Jurkowski(10 337 Jurkowski+26 Jurkowsky+102 JURKOVSKÝ z Czech+80 Jurkovska z Łotwy+55 Jurkovski+38 Jurkovskis z Łotwy+251 Yurkowski+9 Yurkowsky+4369 Yirkovskiy/y/i z Ukrainy,Rosji):15 267-małopolskie
  5.Jurochnik:188-śląskie
  6.Juros(213 Juros+27 Yuros):240-śląskie
  7.Juroszek(1002 Juroszek+2 Juroschek+124 JUROSZEK z Czech+154 JUROŠEK z Czech+57 Jurosek+15 Yuroshek):1354-śląskie
  8.Juruś:307-małopolskie
  9.Jurys(435 Jurys+394 Yuris z Białorusi):829-małopolskie
  10.Jurzak(719 Jurzak+54 Jurzok+6 Yuzhak z Rosji):779-małopolskie
  11.Jurzec:175-małopolskie
  12.Jurzykowski/y:158-śląskie(Czechy,Polska)
  13.Jurzyński(238 Jurzyński+29 Jurzynski):267-małopolskie
  14.Jurzysta:730 -małopolskie
  15.Jusiak:758-małopolskie
  16.Jusięga:94-małopolskie
  17.Juskowiak:2630 -wielkopolskie
  18.Juskowski:73-wielkopolskie
  19.Juszczak(12 072 Juszczak+1008 Yushchak z Ukrainy):13 080-wielkopolskie
  20.Juszczakiewicz:174-mazowieckie(?0
  21.Juszcze:160-małopolskie
  22.Juszczęć:68-małopolskie
  23.Juszczyński(956 Juszczyński+54 Juszczynski):1010
  24.Juszka(204 Juszka+140 JUŠKA z Czech):344-małopolskie
  25.Juszyński(563 Juszyński+62 Juszynski+80 Yushinskiy/y z Ukrainy,Rosji):705
  26.Juś:363-wielkopolskie
  27.Juśkowiak:190-wielkopolskie
  28.Jutrosiński:65-małopolskie
  29.Jutrowski:186-pomorskie
  30.Jutrzenka:346-kaszubskie
  31.Jutrzenka-Trzebiatowski:354-kaszubskie
  32.Jutrzonka:143-kaszubskie
  33.Jutrzonka-Trzebiatowski:24-kaszubskie
  34.Juzala:210-sieradzkie
  35.Juzaszek:125-małopolskie
  36.Juzba:158-małopolskie
  37.Juzoń:197-małopolskie
 • olszak-przytycki 15.11.18, 22:09
  Nazwiska "J" Ogółem:1 865 383 ludzi
  -chełmińskie:3895
  -kaszubskie:16 909
  -kujawskie:1731
  -łęczyckie:12 368
  -małopolskie:714 495
  -mazowieckie:428 733
  -ogólnopolskie:371 281
  -pomorskie:15 665
  -sieradzkie:9695
  -śląskie:85 475
  -wielkopolskie:205 136

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.