Dodaj do ulubionych

Popularne nazwiska ukraińskie w Świecie

01.03.19, 20:26
1.Abramchuk/Abramczuk:8907
2.Abramenko:16 601
3.Adamchuk/Adamczuk:12 037
4.Adamenko:13 736
5.Ageenko:4814
6.Akimenko:10 390
7.Akulenko:6061
8.Aleksandryuk:651
9.Alekseenko:45 641
10.Aleksenko:4305
11.Alekseychuk/Aleksiejczuk:2809
12.Aleksyuk/Aleksiuk:2767
13.Aleshchenko:3001
14.Amelchenko:6518
15.Ananko:2353
16.Andreychenko:10 638
17.Andreychuk/Andrejczuk:8710
18.Andreyko/Andrejko:6134
19.Andrienko:21 576
20.Andrievskiy:13 692
21.Andriiv:1147
22.Andriyko:279
23.Andronik:2064
24.Andriychenko:421
25.Andriyuk:2467
26.Androsovich:1313
27.Andrukh:2209
28.Andrukhiv:1656
29.Andrusyak/Andrusiak:5303
30.Androshchuk:7276
31.Andrushchak:3116
32.Andrushchenko:9721
33.Andrushenko:863
34.Andrushkiv:882
35.Andrusiv:1778
36.Andryushchenko:12 514
37.Andrushko/Andruszko:7387
38.Andrusyszyn/Andrusishin:577
39.Andryuk:1006
40.Anishchenko:12 597
41.Anistratenko:1287
42.Antipenko:8382
43.Antonenko:45 450
44.Antoniv:2370
45.Antonec:3678
46.Antonyuk:37 234
47.Antoshchenko:1466
48.Antoshko:996
49.Areshchenko:916
50.Arkhipenko:9057
51.Arsenyuk/Arseniuk:2589
52.Artemchuk:4851
53.Artemenko:24 945
54.Asaulenko:1569
55.Astapenko:8859(z Białorusi)
56.Atamanchuk:7924
57.Atamanenko:3334
58.Atamanyuk:6117
59.Atamas:1895
60.Atroshchenko:3431
61.Avdeenko:9625
62.Avdienko:4426
63.Avramchuk:2488
64.Avramenko:37 513
65.Avramuk:648

Ogółem nazwiska "A":506 967 ludzi
Edytor zaawansowany
 • olszak-przytycki 02.03.19, 11:01
  Najpopularniejsze nazwiska ukraińskie w Świecie
  1.Shevchenko/Szewczenko:417 744
  2.Kovalenko:318 362
  3.Bondarenko:315 839
  4.Kravchenko:273 486
  5.Boyko/Bojko:256 158
  6.Tkachenko:240 485
  7.Melnik/Mielnik:226 531
  8.Koval/Kowal/Kowol:172 148
  9.Moroz/Mróz/Mraz:169 419
  10.Kovalchuk/Kowalczuk:165 355
  11.Savchenko/Sawczenko:163 307
  12.Marchenko:159 129
  13.Rudenko:135 536
  14.Bondar:133 046
  15.Petrenko:133 833
  16.Klimenko:128 175
  17.Sidorenko:125 274
  18.Nesterenko:121 268
  19.Shevchuk/Szewczuk:116 562
  20.Kuzmenko:115 555
  21.Pavlenko:114 114
  22.Vasilenko:113 908
  23.Yurchenko:106 899
  24.Romanenko:105 113
  25.Karpenko:105 037
  26.Levchenko:99 706
  27.Litvinenko:98 611
  28.Kharchenko:96 388
  29.Golub/Gołąb/Holub:95 119
  30.Ponomarenko:94 175
  31.Romanyuk/Romaniuk:93 832
  32.Soroka/Sroka/Seroka/Syroka/Straka:93 080
  33.Kulik:90 818
  34.Nazarenko:89 618
  35.Tkachuk/Tkaczuk:89 130
  36.Kolesnik:88 752
  37.Dyachenko:88 410
  38.Makarenko:87 324
  39.Panchenko:85 631
  40.Kostenko:84 586
  41.Kirichenko:84 329
  42.Polishchuk:83 522
  43.Prikhodko:82 707
  44.Tarasenko:81 186
  45.Tkach/Tkacz/Tkocz:80 753
  46.Zhuk/Żuk:80 221
  47.Kravchuk:78 984
  48.Savchuk/Sawczuk:76 515
  49.Timoshenko:76 498
  50.Lysenko:73 799
  51.Demchenko:73 567
  52.Shvets/Szwiec:73 198
  53.Yakovenko:71 047
  54.Fedorenko:70 882
  55.Kravets/Krawiec:70 341
 • olszak-przytycki 02.03.19, 11:02
  sites.google.com/site/uaname/popularnist-prizvis/misca-1---10000
  forebears.io/surnames/bodnar
  herby.com.pl/indexslo.html
 • olszak-przytycki 03.03.19, 14:20
  1.Melnik/Mielnik:226 531
  2.Shevchenko/Szewczenko:417 744
  3.Boyko/Bojko:256 158
  4.Kovalenko/Kowalenko:318 362
  5.Bondarenko:315 839
  6.Tkachenko/Tkaczenko:240 485
  7.Kovalchuk/Kowalczuk:165 355
  8.Kravchenko/Krawczenko:273 486
  9.Oleynik/Olejnik:78 760
  10.Shevchuk/Szewczuk:116 562
  11.Koval/Kowal/Kowol:172 148
  12.Polishchuk:83 552
  13.Bondar:133 046
  14.Tkachuk/Tkaczuk:89 130
  15.Moroz/Mróz/Mraz:169 419
  16.Marchenko/Marczenko:159 129
  17.Lysenko:73 805
  18.Rudenko:135 536
  19.Savchenko/Sawczenko:163 307
  20.Petrenko:133 833
  21.Kravchuk:78 984
  22.Klimenko:128 175
  23.Pavlenko:114 114
  24.Savchuk/Sawczuk:76 515
  25.Kuzmenko:115 555
  26.Shvets/Szwiec:73 198
  27.Gavrilyuk/Gawryluk:58 610
  29.Kharchenko/Charczenko:96 413
  30.Ponomarenko:94 175
  31.Melnichuk/Mielniczuk:56 757
  32.Vasilenko/Wasilenko:114 396
  34.Khomenko:64 863
  35.Levchenko:99 762
  36.Karpenko:105 231
  37.Kushnir:54 301
  38.Sidorenko:125 274
  39.Romanyuk/Romaniuk:93 832
  40.Martynyuk/Martyniuk:14 883
  41.Kolomiets:49 064
  42.Pavlyuk/Pawluk:57 441
  43.Tkach/Tkacz/Tkocz:80 753
  44.Litvinenko:98 611
  45.Panchenko:85 631
  46.Kostenko:84 586
  47.Kulik:90 818
  48.Kravets/Krawiec:70 341
  49.Yurchenko:106 889
  50.Belous/Białowąs:57 565
 • olszak-przytycki 03.03.19, 14:56
  Bilous:4044
  51.Dyachenko:88 410
  52.Semenyuk:46 815
  53.Kostyuk/Kościuk:55 889
  55.Gumenyuk:35 380
  56.Vovk/Wowk:46 292
  57.Goncharenko:62 819
  58.Yakovenko:71 140
  59.Romanenko:105 113
  60.Prikhodko:82 707
  61.Kozak/Kozok:96 103
  62.Kovtun:57 029
  63.Nazarenko:89 618
  64.Pilipenko:52 171
  65.Gonchar:44 056
  66.Ishchenko:47 330
  67.Fedorenko:70 880
  68.Goncharuk:37 131
  69.Nesterenko:121 268
  70.Kolesnik:87 891
  71.Demchenko:73 567
  72.Tereshchenko:56 513
  73.Tishchenko:60 560
  74.Babenko:67 252
  75.Popovich/Popowicz:64 625
  76.Tarasenko:81 230
  77.Makarenko:87 324
  78.Marchuk/Marczuk:49 759
  79.Moskalenko:60 240
  80.Zinchenko:69 570
  81.Yatsenko:55 689
  82.Zhuk/Żuk:80 221
  83.Litvin/Litwin:59 237
  84.Gerasimenko:64 802
  85.Kirichenko:83 429
  86.Kolesnik:88 752
  87.Mishchenko:56 999
  88.Timoshenko:76 498
  91.Palamarchuk:27 880
  92.Vlasenko:68 497
  93.Shapoval:29 526
  94.Bondarchuk:38 391
  95.Lutsenko:47 968
  96.Kondratyuk/Kondraciuk:39 563
  97.Chorny/Chornyy:4758
  98.Shcherbina:40 291
  99.Antonyuk/Antoniuk:37 234
  100.Soroka/Sroka/Seroka/Syroka/Straka:93 080
 • olszak-przytycki 03.03.19, 16:26
  101.Kornienko:61 083
  102.Danilyuk/Daniluk:39 190
  103.Gordienko:63 279
  104.Martinenko:1396
  105.Shulga:54 090
  106.Radchenko:69 701
  108.Ostapenko:55 903
  109.Stepanenko:66 628
  110.Voloshin/Wołoszyn:51 062
  111.Golub/Gołąb/Holub:95 119
  112.Naumenko:61 904
  114.Taran:62 960
  115.Dmitrenko:38 873
  116.Babich/Babicz:65 191
  117.Babiy/Babij:27 812
  118.Maksimenko:51 442
  119.Panasyuk/Panasiuk:39 130
  120.Velichko/Wieliczko:64 225
  121.Prokopenko:65 265
  122.Denisenko:75 935
  123.Didenko:56 593
  124.Melnichenko:43 867
  125.Onishchenko:38 376
  126.Ivashchenko:46 626
  127.Kurchenko:49 888
  128.Boychuk/Bojczuk:34 368
  129.Doroshenko:56 948
  130.Derkach/Derkacz:37 974
  131.Kucher/Kuczer:32 124
  132.Sergienko:67 224
  134.Serdyuk:42 796
  135.Grishchenko:38 506
  137.Bodnar:44 117
  139.Kononenko:57 238
  140.Golovko:49 238
  141.Grishchenko:38 545
  142.Davidenko:26 233
  143.Pasechnik:26 901
  Pasichnik:2540
  144.Chumak/Czumak:34 700
  145.Borisenko:71 393
  146.Lyashchenko:6738
  147.Omelchenko:45 459
  148.Skripnik:12 283
  149.Samoylenko:49 477
  150.Chernenko:45 702
 • olszak-przytycki 03.03.19, 18:20
  151.Parhomenko:54 532
  152.Protsenko:38 785
  153.Gorobets:31 912
  154.Ivanchenko:53 419
  156.Matvienko:45 989
  157.Chorrniy/Chornyy:5606
  158.Ilchenko:42 792
  159.Shpak/Szpak:54 050
  160.Dzyuba/Dziuba:49 481
  161.Kirilyuk/Kiryluk:24 577
  163.Ovcharenko:43 728
  164.Sereda:42 304
  165.Ostapchuk:25 058
  166.Grigorenko:35 843
  167.Yaremenko:17 180
  168.Demchuk/Demczuk:30 461
  169.Voznyuk:22 892
  172.Vlasyuk:23 296
  173.Zakharchenko:39 103
  174.Mironenko:60 425
  175.Gnatyuk/Gnaciuk:20 489
  176.Avramenko:37 513
  177.Movchan:20 288
  178.Stetsenko:24 060
  179.Gavrilenko:49 433
  180.Chayka/Czajka:56 026
  181.Matviychuk:16 501
  182.Glushchenko:34 998
  183.Yakimenko:34 094
  185.Yaroshenko:30 419
  187.Kulish/Kulisz:24 869
  188.Tarasyuk/Tarasiuk:28 932
  192.Antonenko:45 450
  193.Stepanyuk/Stepaniuk:24 583
  194.Pilipchuk/Pilipczuk:23 845
  195.Stasyuk/Stasiuk:26 977
  196.Leshchenko:25 760
  198.Fesenko:24 933
  199.Ivanenko:42 350
  200.Shcherbak/Szczerbak:25 104
 • olszak-przytycki 04.03.19, 10:01
  201.Zakharchuk/Zacharczuk:21 629
  202.Żuravel/Żuraw:22 680
  203.Slobodyanyk:15 402
  204.Slobodyan:15 240
  205.Pashchenko:29 070
  206.Korniychuk:13 490
  208.Dudnik:30 778
  209.Solovey/Slavik/Słowik:61 753
  210.Gerasimchuk:19 169
  211.Yaremchuk/Jaremczuk:19 339
  212.Timchenko:39 074
  217.Kirilenko:32 259
  219.Ruban:37 890
  220.Stetsyuk/Steciuk:15 515
  221.Ignatenko:51 178
  222.Zozulya/Zozula:23 603
  223.Tretyak/Trzeciak:37 657
  224.Prokopchuk/Prokopczuk:21 215
  225.Kogut/Kohut/Kokot/Petukh:56 902
  226.Datsenko:15 258
  227.Kutsenko:33 386
  229.Kondratenko:43 003
  230.Kosenko:33 788
  231.Artemenko:24 945
  232.Derevyanko:28 513
  233.Kalinichenko:37 079
  234.Levchuk/Lewczuk:29 420
  235.Timoshchuk/Tymoszczuk:15 862
  236.Pinchuk:38 735
  237.Vashchenko/Waszczenko:25 777
  238.Denisyuk/Denisiuk:23 107
  239.Dmitruk:23 120
  240.Suprun:25 769
  241.Sitnik:17 526
  242.Petruk/Pietruk:17 132
  243.Musienko:17 763
  244.Voytenko:24 177
  245.Buryak/Burak:33 647
  246.Dudka:18 935
  247.Voloshchuk/Wołoszczuk:17 123
  249.Chaban/Czaban:23 516
  250.Oleksienko:715
 • olszak-przytycki 04.03.19, 10:35
  251.Fedoruk/Fiedoruk:13 093
  252.Ishchuk:13 606
  253.Evtushenko:33 815
  254.Dubina:16 127
  256.Grebenyuk:27 188
  257.Romanchuk/Romańczuk:27 910
  258.Tsimbalyuk/Cymbaluk:2430
  259.Krivoruchko:18 335
  260.Rud:15 962
  261.Prisyazhnyuk:13 213
  262.Onishchuk/Oniszczuk:19 547
  263.Priymak:14 883
  264.Taranenko:27 809
  265.Burlaka:12 705
  267.Andriychuk:11 377
  268.Saenko:30 179
  269.Nikolaenko:42 466
  270.Głushko:28 445
  271.Gorbatyuk:13 913
  272.Danilenko:38 190
  273.Gusak:18 748
  275.Maksimchuk:15 549
  276.Butenko:37 113
  277.Barabash/Barabasz:25 138
  278.Ivanyuk/Iwaniuk:26 559
  281.Krivenko:24 539
  284.Tokar/Tokarz:35 040
  285.Panchuk/Panczuk:14 338
  287.Vasilenko/Wasilenko:114 396
  288.Savenko:30 423
  289.Lebed/Lebiedź:27 532
  290.Miroshnichenko:98 455
  291.Tsimbal/Cymbał:2688
  293.Yakimchuk/Jakimczuk:15 615
  294.Eremenko:42 152
  295.Dovgan:15 088
  296.Zayka/Zaika/Zajka:50 596
  297.Kozachenko:19 169
  298.Dotsenko:36 381
  299.Fomenko:71 012
  300.Vakulenko:24 052
 • olszak-przytycki 04.03.19, 11:13
  302.Bilan:18 076
  303.Paliy:15 399
  304.Dyachuk/Diaczuk:15 096
  305.Mikhalchuk/Michalczuk:21 267
  307.Omelchuk/Omelczuk:14 134
  308.Pugach:18 934
  309.Semenenko:22 610
  310.Petrik:24 507
  311.Nikityuk/Nikitiuk/Nikiciuk:13 884
  312.Yashchenko:19 153
  313.Kotenko:22 411
  314.Osadchuk/Osadczuk:13 997
  315.Storozhuk:13 019
  316.Komar:41 147
  318.Titarenko:31 150
  319.Demyanenko:27 451
  320.Kramarenko:21 737
  321.Kostyuchenko:24 867
  323.Andrushchenko:9721
  324.Sidorchuk/Sidorczuk:16 063
  326.Borovik/Borowik:27 600
  327.Sushko/Suszko:26 919
  328.Stadnik:32 952
  329.Rudik/Rudzik:9069
  330.Rusnak:19 170
  331.Volinets:8639
  332.Miroshnichenko:98 455
  333.Didik/Dydyk:2301
  334.Klimchuk/Klimczuk:21 163
  335.Shinkarenko:19 183
  336.Nagorny/Nagornyy:47 382
  337.Panasenko:29 064
  339.Gorbenko:23 803
  340.Bozhko/Bożko:27 014
  341.Yashchuk/Jaszczuk:14 641
  342.Cheban:17 706
  343.Guk:20 707
  344.Khizhnyak:16 947
  345.Oleksyuk/Oleksiuk:12 892
  348.Nechiporenko:11 309
  349.Lukyanenko:39 766
  350.Okhrumenko:17 055
 • olszak-przytycki 04.03.19, 11:57
  351.Osadcha:8307
  352.Tsurkan:20 482
  354.Yushchenko:14 725
  355.Zaporozhets:16 545
  356.Msazurenko:15 146
  357.Perepelitsa:19 287
  359.Sirenko:14 704
  361.Gorban:20 519
  362.Medved/Niedźwiedź:32 861
  363.Slyusar/Ślusarz:16 351
  365.Gritsay:19 628
  366.Demidenko:25 217
  367.Morgun:14 730
  368.Potapenko:25 336
  369.Korzh:23 311
  371.Filonenko:21 586
  372.Nakonechny/Nakonechnyy/Nakonieczny/Nakoneczny:29 033
  373.Gritsyuk/Grycuk:12 022
  375.Levitskiy/Lewicki:69 935
  376.Gaydyuk:21 867
  377.Stelmakh/Stelmach:30 767
  379.Yanchuk/Janczuk:13 557
  381.Nikolenko:32 227
  382.Mironyuk/Mironiuk:13 713
  383.Kobzar:18 738
  384.Andrienko:21 625
  385.Sakhno:18 370
  386.Shostak/Szostak:33 127
  387.Bugay/Bugaj:20 807
  388.Kisil/Kisiel/Kisel:45 382
  390.Bliznyuk:16 975
  395.Vdovichenko:16 361
  396.Gavrish/Gawryś:20 540
  397.Dobrovolskiy/Dobrowolski:63 916
  398.Usenko:21 414
  399.Voytovich/Wojtowicz:26 967
  400.Chuprina/Czupryna:14 996
 • olszak-przytycki 04.03.19, 14:20
  401.Simonenko:30 492
  402.Loboda/Łoboda:24 795
  403.Chumachenko:20 488
  404.Miroshnichenko:98 455
  405.Orel/Orzeł/Orzoł:27 859
  406.Lisyuk/Lisiuk:1155
  407.Timchuk:8225
  408.Osipenko:28 483
  410.Rudy/Rudyy:41 441
  412.Lazarenko:29 549
  413.Ilchuk/Ilczuk:13 313
  414.Chernyak/Czerniak:32 910
  415.Litovchenko:22 760
  416.Gorbach/Gorbacz:20 161
  417.Shchur/Szczur:13 410
  419.Grishko/Gryszko:19 828
  420.Sich:1836
  421.Moskalyuk/Moskaluk:10 113
  422.Kobets/Kobiec:16 061
  424.Reva/Rewa:20 305
  425.Drozd/Drosd:43 962
  426.Kalashnik:16 501
  428.Demyanchuk/Demiańczuk:12 122
  429.Piven:14 055
  430.Grishchuk/Gryszczuk:10 233
  433.Pastukh/Pastuch:9777
  434.Gordiychuk:8284
  436.Tereshchuk:8718
  437.Shcherban:12 505
  438.Zubko:17 258
  441.Dorosh/Dorosz:16 676
  443.Berezhnaya:26 352
  444.Fedorchenko:18 228
  447.Ivchenko:24 405
  448.Shelest/Szelest:18 859
  449.Marushchak/Maruszczak:10 382
  450.Matsyuk:9427
 • olszak-przytycki 04.03.19, 14:57
  452.Sobko:11 613
  453.Kucheruk:10 360
  454.Lavrenyuk:10 801
  455.Vasilyuk/Wasiluk:17 211
  456.Feshchenko:10 807
  458.Yurchuk/Jurczuk:12 282
  459.Osadchiy:13 400
  461.Pustovit:9279
  462.Ivanchuk/Iwanczuk:13 609
  463.Kolyada:20 434
  466.Ustimenko:18 368
  467.Ermolenko:38 889
  470.Datsyuk:8520
  471.Sokol/Sokół:57 148
  472.Voytyuk/Wojciuk:11 055
  473.Garkusha:21 101
  474.Kukhar/Kucharz:16 977
  476.Nagorny/Nagornyy/Nagórny:47 235
  478.Shklar/Szklarz:18 846
  480.Shilo:16 853
  482.Pisarenko:20 779
  483.Skripka;12 691
  484.Dubovik:23 883
  486.Zaychenko:17 362
  487.Khomich:20 630
  488.Golovchenko:20 975
  489.Troyan/Trojan:30 477
  490.Donets/Doniec:16 560
  491.Galushka/Gałuszka:14 142
  492.Stupak:14 466
  493.Kurilo/Kuryło:17 812
  494.Mikitenko:7 083
  495.Babak:14 900
  499.Shepel:12 211
  500.Mayboroda:12 637
 • olszak-przytycki 03.04.19, 18:19
  1.Melnik:264 354
  2.Shevchenko:425 569
  3.Boyko:273 539
  4.Kovalenko:328 362
  5.Bondarenko:317 174
  6.Tkachenko:246 955
  7.Kovalchuk:183 855
  8.Kravchenko:281 601
  9.Oleynik:78 744
  10.Shevchuk:141 128
  11.Koval:183 328
  12.Polishchuk:109 875
  13.Bondar:142 759
  14.Tkachuk:103 483
  15.Moroz/Mróz/Mraz:186 888
  16.Marchenko:166 407
  17.Lisenko:66 390
  18.Rudenko:140 922
  19.Savchenko:167 585
  20.Petrenko:140 328
  21.Kravchuk:88 394
  22.Klimenko:130 986
  23.Pavlenko:120 408
  24.Savchuk:85 785
  25.Kuzmenko:122 757
  26.Shvets:100 739
  27.Gavrilyuk:68 209
  28.(Ivanova)
  29.Kharchenko:103 558
  30.Ponomarenko:98 733
  31.Melnichuk:64 924
  32.Vasilyenko:119 115
  33.(Mazur)
  34.Khomenko:65 502
  35.Levchenko:103 292
  36.Karpenko:110 811
  37.Kushnir:63 241
  38.Sidorenko:126 961
  39.Romanyuk:100 780
  40.Martnyuk:45 582
  41.Kolomets:47 184
  42.Pavlyuk:66 508
  43.Tkach:90 975
  44.Litvinenko:99 653
  45.Panchenko:89 244
  46.Kostenko:90 364
  47.Kulik:96 049
  48.Kravets:78 754
  49.Yurchenko:110 596
  50.Bilous:42 474
  6 208 097 ludzi
 • olszak-przytycki 04.04.19, 11:01
  51.Dyachenko:82 410
  52.Semenyuk:59 376
  53.Kostyuk:63 687
  54.(Ivanov)
  55.Gumenyuk:46 495
  56.Vovk:53 573
  57.Goncharenko:65 327
  58.Yakovenko:76 961
  59.Romanenko:109 606
  60.Prikhodko:82 707
  61.Kozak:99 870
  62.Kovtun:61 390
  63.Nazarenko:91 923
  64.Pilipenko:57 530
  65.Gonchar:53 111
  66.Ishchenko:51 972
  67.Fedorenko:73 685
  68.Goncharuk:46 092
  69.Nesterenko:122 980
  70.Kolisinik:33 494
  71.Demchenko:76 327
  72.Tereshchenko:58 539
  73.Tishchenko:60 586
  74.Babenko:70 736
  75.Popovich:64 625
  76.Tarasenko:81 230
  77.Makarenko:89 392
  78.Marchuk:54 248
  79.Moskalenko:63 844
  80.Zinchenko:69 677
  81.Yatsenko:59 882
  82.Zhuk:82 727
  83.Litvin:58 504
  84.Gerasimenko:66 261
  85.Kirichenko:84 321
  86.Kolesnik:88 876
  87.Mishchenko:56 999
  88.Timoshenko:78 650
  89.(Popova)
  90.(Fop)
  91.Palamarchuk:36 908
  92.Vlasenko:70 319
  93.Shapoval:36 731
  94.Bondarchuk:44 554
  95.Lutsenko:53 024
  96.Kondratyuk:46 623
  97.Chorny:4758
  98.Shcherbina:41 315
  99.Antonyuk:42 999
  100.Soroka/Sroka/Straka:96 457
  101.Kornienko:63 703
  102.Danilyuk:43 659
  103.Gordienko:65 518
  104.Martinenko:29 375
  105.Shulga:57 437
  106.Radchenko:70 999
  107.(Korol)
  108.Ostapenko:58 635
  109.Stepanenko:68 658
  110.Voloshin:52 751
  111.Golub/Holub/Gołąb:100 094
  112.Naumenko:64 625
  113.Bilik:36 254
  114.Taran:67 321
  115.Dmitrenko/Dmitrienko:66 396
  116.Babich:65 191
  117.Babiy:34 457
  118.Maksimenko:53 003
  119.Panasyuk:45 041
  120.Velichko:64 774
  121.Prokopenko:66 773
  122.Denisenko:67 038
  123.Didenko:58 227
  124.Melnichenko:44 825
  125.Onishchenko:38 376
  126.Ivashchenko:49 220
  127.Kucherenko:52 090
  128.Boychuk:36 825
  129.Doroshenko:58 762
  130.Derkach:41 203
  131.Kucher:38 137
  132.Sergienko:67 717
  133.(Zaets)
  134.Serdyuk:43 936
  135.Grishchenko:40 680
  136.Mikhailenko:25 870
  137.Bodnar:47 191
  138.(Popov)
  139.Kononenko:59 025
  140.Golovko:50 385
  141.Gritsenko:50 230
  142.Davidenko:43 804
  143.Pasichnik:25 476
  144.Chumak:38 111
  145.Borisenko:71 101
  146.Lyashenko:47 031
  147.Omelchenko:46 808
  148.Skripnik:30 603
  149.Samoylenko:51 850
  150.Chernenko:47 914
  5 518 400 ludzi
 • olszak-przytycki 04.04.19, 15:46
  151.Parkhomenko:54 816
  152.Protsenko:41 806
  153.Gorobets:37 827
  154.Ivanchenko:54 461
  155.(Kovalova)
  156.Matvienko:47 050
  157.Chorniy:24 673
  158.Ilchenko:45 531
  159.Shpak/ŠPAČEK:72 441
  160.Dzyuba:51 861
  161.Kirilchuk:22 949
  162.Rybak/Ribak:57 524
  163.Ovcharenko:43 728
  164.Sereda/Środa:46 130
  165.Ostapchuk:30 064
  166.Grigorenko:38 067
  167.Yaremenko:23 212
  168.Demchuk:32 374
  169.Subekt:20 872
  170.Voznyuk:26 502
  171.(Spd)
  172.Vlasyuk:27 235
  173.Zakharchenko:40 885
  174.Mironenko:60 544
  175.Gnatyuk:23 951
  176.Avramenko:38 884
  177.Movchan:25 486
  178.Stetsenko:27 106
  179.Gavrilenko:50 403
  180.Chayka/ČEJKA:66 133
  181.Matviychuk:20 666
  182.Glushchenko:36 353
  183.Yakimenko:36 351
  184.(Petrova)
  185.Yaroshenko:32 640
  186.Muzika/Muzyka:32 709
  187.Kulish:28 598
  188.Tarasyuk:31 951
  189.(Volkova)
  190.Lisyak:22 321
  191.(Baran)
  192.Antonenko:46 584
  193.Stepanyuk:27 837
  194.Pilipchuk:26 648
  195.Stasyuk:30 457
  196.Leshchenko:27 959
  197.Voloshina:37 172(Voloshin)
  198.Fesenko:26 664
  199.Ivanenko:43 245
  200.Shcherbak:26 029
  201.Zakharchuk:25 329
  202.Zhuravel:25 352
  203.Slobodyanyuk:21 166
  204.Slobodyan:21 424
  205.Pashchenko:29 426
  206.Korniychuk:18 739
  207.Pidpriemets:17 855
  208.Dudnik:30 019
  209.Solovey/Slavik/Słowik:63 855
  210.Gerasimchuk:22 992
  211.Yaremchuk:22 491
  212.Timchenko:36 328
  213.Chernish:17 818
  214.(Goncharova)
  215.Mikhaylyuk:25 963
  216.(Bogdan)
  217.Kirilenko:34 657
  218.(Koval)
  219.Ruban:40 193
  220.Stetsyuk:20 824
  221.Ignatenko:51 357
  222.Zozulya:24 961
  223.Tretyak/Trzeciak:38 216
  224.Prokopchuk:24 081
  225.Kogut/Kohut/Kokot:55 445
  226.Datsenko:21 121
  227.Kutsenko:33 988
  228.(Novak)
  229.Kondratenko:43 281
  230.Kosenko:34 859
  231.Artemenko:25 963
  232.Derevyanko:28 900
  233.Kalinichenko:37 079
  234.Levchuk:31 282
  235.Timoshuk:18 922
  236.Pinchuk:39 251
  237.Vashchenko:27 064
  238.Denisyuk:24 500
  239.Dmitruk:24 710
  240.Suprun:27 871
  241.Sitnik:22 145
  242.Petruk/Pietruk:20 645
  243.Musienko:20 971
  244.Voytenko:25 397
  245.Buryak:21 823
  246.Dudka:23 052
  247.Voloshchuk:19 235
  248.(Mikhaylova)
  249.Chaban:25 904
  250.Oleksienko:15 621
  2 985 127 ludzi
 • olszak-przytycki 05.04.19, 14:55
  251.Fedorchuk:22 511
  252.Ishchuk:17 634
  253.Evtushenko:34 493
  254.Dubina:26 109
  255.(Vorona)
  256.Grebenyuk:27 381
  257.Romanchuk/Romańczuk:29 180
  258.Tsimbalyuk:16 584
  259.Krivoruchko:21 013
  260.Rud:20 338
  261.Prisazhnyuk:17 605
  262.Onishchuk:19 547
  263.Priymak:17 272
  264.Taranenko:29 287
  265.Burlaka:17 483
  266.(Fedorovo)
  267.Andriychuk:15 270
  268.Saenko:31 223
  269.Nikolaenko:42 481
  270.Glushko:29 000
  271.Gorbatyuk:18 421
  272.Danilenko:38 190
  273.Gusak/Husak:27 577
  274.(Volkov)
  275.Maksimchuk:17 874
  276.Butenko:37 125
  277.Barabash:26 578
  278.Ivanyuk:27 337
  279.(Kozlova)
  280.(Petrov)
  281.Krivenko:26 053
  282.(Novikova)
  283.(Vasileva)
  284.Tokar/Tokarz:36 418
  285.Panchuk:17 938
  286.Bila:14 838
  287.Vasilchenko:43 442
  288.Savenko:30 681
  289.Lebed:27 436
  290.Miroshnichenko:98 455
  291.Tsimbal:15 653
  292.(Zaytseva)
  293.Yakimchuk:18 445
  294.Eremenko:42 152
  295.Dovgan:18 012
  296.Zaika:23 633
  297.Kozachenko:20 364
  298.Dotsenko:36 381
  299.Fomenko:71 012
  300.Vakulenko:25 039
  301.(Pavlova)
  302.Bilan:25 162
  303.Paliy:18 175
  304.Dyachuk:16 671
  305.Mikhalchuk:22 972
  306.(Goncharov)
  307.Omelchuk:16 678
  308.Pugach/Puchacz:22 539
  309.Semenenko:24 189
  310.Petrik/Pietrzyk/PETŘÍK:49 845
  311.Mikityuk:15 723
  312.Yashchenko:20 486
  313.Kotenko:23 611
  314.Osadchuk:17 187
  315.Storozhuk:16 474
  316.Komar:31 306
  317.(Sheremet)
  318.Titarenko:31 150
  319.Demyanenko:26 946
  320.Kramarenko:21 916
  321.Kostyuchenko:25 703
  322.(Sokolova)
  323.Andrushchenko:13 389
  324.Sidorchuk:18 357
  325.(Shapovalova)
  326.Borovik:29 222
  327.Sushko:27 856
  328.Stadnik:32 952
  329.Rudik/Rudzik:19 462
  330.Rusnak:40 515
  331.Volinets:14 649
  332.(Miroshnichenko)
  333.Didik/Didyk:17 466
  334.Klimchuk:21 163
  335.Shinkarenko:21 162
  336.Nagorny/yy:59 346
  337.Panasenko:29 654
  338.(Morozova)
  339.Gorbenko:24 142
  340.Bozhko:27 193
  341.Yashchuk:17 997
  342.Cheban:22 219
  343.Guk/Huk:25 772
  344.Khizhnyak:18 569
  345.Oleksyuk:14 919
  346.(Kuznetsova)
  347.(Stepanova)
  348.Nechiporenko:14 409
  349.Lukyanenko:39 784
  350.Okhrimenko:17 960
  2 188 355 ludzi
 • olszak-przytycki 05.04.19, 17:29
  351.Osadcha:11 998
  352.Tsurkan:23 377
  353.(Yavorska)
  354.Yushchenko:16 216
  355.Zaporozhets:17 997
  356.Mazurenko:17 922
  357.Perepelitsa:19 455
  358.(Mikhailov)
  359.Sirenko:16 117
  360.(Polyakova)
  361.Gorban:21 150
  362.Medved/Niedźwiedź:32 917
  363.Slyusar:19 008
  364.Furman:44 219
  365.Gritsay/Hrycaj:21 443
  366.Demidenko:26 383
  367.Morgun:16 514
  368.Potapenko:26 159
  369.Korzh:23 822
  370.(Semenova)
  371.Filonenko:21 719
  372.Nakonechny:19 152
  373.Gritsyuk:13 736
  374.Biliy:22 495
  375.(Levitska)
  376.Gayduk:22 971
  377.Stelmakh/Stelmach:31 527
  378.(Yarova)
  379.Yanchuk:17 660
  380.(Kozlov)
  381.Nikolenko:32 227
  382.Mirinyuk:15 632
  383.Kobzar:18 975
  384.Andrienko:21 625
  385.Sakhno:19 767
  386.Shostak/Szostak:34 294
  387.Bugay/Bugaj:26 937
  388.Kisil/Kisiel:29 239
  389.(Borovyova)
  390.Bliznyuk:18 302
  391.(Soloviyova)
  392.Tverdokhleb:13 662
  393.Boychenko:21 468
  394.(Novikov)
  395.Vdovichenko:17 799
  396.Gavrish/Gawryś:20 423
  397.Dobrovolskiy/Dobrowolski:63 959
  398.Usenko:21 421
  399.Voytovich/Wojtowicz:25 368
  400.Chuprina:19 866
  401.Simonenko:30 492
  402.Loboda:25 962
  403.Chumachenko:20 566
  404.(Miroshnichenko)
  405.Orel/Orzeł/Orzoł:27 191
  406.Lisyuk:11 380
  407.Timchuk:12 050
  408.Osipenko:28 483
  409.(Baranova)
  410.Rudy:22 357
  411.(Fedorov)
  412.Lazarenko:29 601
  413.Ilchuk:15 691
  414.Chernyak/Czerniak:33 039
  415.Litovchenko:22 760
  416.Gorbach:21 435
  417.Shchur:15 123
  418.(Romanova)
  419.Grishko:21 599
  420.Sich:11 685
  421.Moskalyuk:13 001
  422.Kobets:17 272
  423.(Vasilyev)
  424.Reva:20 384
  425.Drozd:44 774
  426.Kalashnik:16 501
  427.(Orlova)
  428.Demyanchuk:12 881
  429.Piven:15 387
  430.Grishchuk:12 066
  431.(Zaytsev)
  432.(Ribalko)
  433.Pastukh:12 537
  434.Gordiychuk:10 383
  435.(Pavlov)
  436.Tereshchuk:11 746
  437.Shcherban:12 669
  438.Zubko:18 150
  439.Maystrenko:13 832
  440.(Mukha)
  441.Dorosh/Dorosz:17 737
  442.(Zayats)
  443.(Berezhna)
  444.Fedorchenko:18 583
  445.(Smirnova)
  446.(Skiba)
  447.Ivchenko:24 672
  448.Shelest:19 811
  449.Marushchak:12 481
  450.Matsyuk:11 558
  1 610 760 ludzi
 • olszak-przytycki 06.04.19, 14:55

  451.(Zakharova)
  452.Sobko:14 065
  453.Kucheruk:13 224
  454.Lavrenyuk:13 138
  455.Vasilyuk/Wasiluk:18 882
  456.Feshchenko:12 734
  457.(Shapovalov)
  458.Yurchuk:14 142
  459.Osadchiy:14 198
  460.(Pavlik)
  461.Pustovit:12 006
  462.Ivanchuk:14 989
  463.Kolyada:20 781
  464.(Kolesnik)
  465.(Kravtsova)
  466.Ustimenko:18 598
  467.Ermolenko:38 889
  468.Yaroslavskiy:14 368
  469.(Balan)
  470.Datsyuk:12 138
  471.Sokol/Sokół:57 229
  472.Voytyuk:12 448
  473.Garkusha:21 146
  474.Kukhar:16 643
  475.(Kolodiy)
  476.Nagorny/Nagornyy:38 521
  477.German:35 683
  478.Sklyar/Szklarz:18 372
  479.(Grib)
  480.(Shilo)
  481.(Sokolov)
  482.Pisarenko:21 234
  483.Skripka:14 237
  484.Dubovik:24 534
  485.Biletskiy:27 811
  486.Zaychenko:17 381
  487.Khomich:23 466
  488.Golovchenko:20 975
  489.Troyan:31 430
  490.Donets:17 686
  491.Galushka:15 725
  492.Stupak:15 652
  493.Kurilo/Kuryło:17 962
  494.Mikitenko:10 274
  495.Babak:14 816
  496.(Kuznetsova)
  497.(Rak)
  498.(Yarosh)
  499.Shepel:13 352
  500.(Mayvoroda)
  501.Sidoruk:16 350
  502.Momot:18 357
  503.Androshchuk:9775
  504.Lukyanchuk:13 166
  505.Martsenyuk:10 657
  506.(Morozov)
  507.Tyutyunik:10 546
  508.Chernega:11 620
  509.Kozachuk:12 113
  510.Yatsyuk:10 129
  511.Gayday:11 658
  512.Nechiporuk:10 113
  513.(Nikitina)
  514.(Nikolaeva)
  515.Kachan:19 996
  516.Franchuk:13 144
  517.Cherednichenko:28 287
  518.(Stepanov)
  519.Grinchuk:11 134
  520.Shulyak:14 368
  521.(Zhukova)
  522.Makarchuk:13 939
  523.Kolisnichenko:12 119
  524.Logvinenko:19 809
  525.Danilchenko:23 238
  526.(Levitskiy)
  527.Gontar/Gontarz:17 133
  528.Vinnik:25 251
  529.Chernyavskiy/y/Czerniawski:52 097
  530.Lishchuk:9506
  531.Teslenko:16 948
  532.(Tarasova)
  533.Knish:9170
  534.(Kruk)
  535.(Boroviyov)
  536.Adamenko:15 204
  537.Yarmolenko:10 341
  538.Davidyuk/Dawidziuk:13 951
  539.Khomyak:15 916
  540.Garmash:14 629
  541.(Kot)
  542.(Grib)
  543.Sokolenko:15 171
  544.(Lyakh)
  545.(Nakonechniy)
  546.Linnik:21 553
  547.(Dobrovolskiy)
  548.Mishchuk/Miszczuk:13 667
  549.(Makarova)
  550.(Polyakov)
  1 241 411 ludzi
 • olszak-przytycki 06.04.19, 17:00
  551.Sobol/Soból:30 353
  552.(Kovalska)
  553.Fedchenko:18 458
  554.Slusyarenko:12 060
  555.Trigub:10 236
  556.Zadorozhny/Zadrożny:46 734
  557.(Sheremeta)
  558.(Baranov)
  559.Nikitenko:41 969
  560.Pastushenko:12 813
  561.Novosad:20 205
  562.(Frolova)
  563.Kuzmich:26 978
  564.Gunko:16 206
  565.(Semenov)
  566.Reznichenko:27 933
  567.Vashchuk:13 561
  568.Skorik:13 153
  569.Gladkiy/Gładki:31 332
  570.Getman/Hetman:21 863
  571.Bereznik:8303
  572.Emets:11 439
  573.(Kaminska)
  574.Vasilchuk:11 852
  575.Spivak/Śpiewak:26 454
  576.Trachuk:10 659
  577.Borobey:8158
  578.Donchenko:16 437
  579.Stadnik:32 952
  580.(Prodan)
  581.Pritula/Przytuła:13 545
  582.(Solovuyov)
  583.Yaroviy:8090
  584.Snigor:9418
  585.Kachur:12 083
  586.Klochko:15 127
  587.Rozhko:13 425
  588.Konovalenko:16 614
  589.(Lisova)
  590.Ribalka/Rybalka:10 426
  591.Turchin/Turczyn:14 450
  592.Gudz:8008
  593.Bodnarchuk:9624
  594.Korovka:8109
  595.Borsh:8734
  596.Krikun:12 229
  597.Svistun:10 545
  598.Drobot:15 004
  599.Redko:19 361
  600.(Bogdanova)
  601.Nikolaychuk:13 761
  602.Gerashchenko:13 091
  603.Opanasenko:10 143
  604.(Visotska)
  605.Kozachok:8347
  606.Kotlar/Kotlarz:14 215
  607.(Ponomarova)
  608.(Kuznetsov)
  609.Los/Łoś:18 833
  610.Ganzha:16 492
  611.Bondaruk:11 912
  612.(Borisova)
  613.Nesteruk:11 933
  614.Dovgal:11 894
  615.Lutsik/Łucyk:10 147
  616.Kushch:9854
  617.Strilets/Strzelec:12 968
  618.Gomenyuk/Homeniuk:9971
  619.(Kholod)
  620.(Antonova)
  621.Bilenko:9177
  622.Kulinich:21 483
  623.Gladun:10 287
  624.Chub/Czub:16 117
  625.Yukhimenko:9015
  626.Gnatenko:9315
  627.Mosiychuk:8022
  628.(Gorgenbnyak)
  629.Prishchepa:9981
  630.Sirota:15 880
  631.Kotik/Kocik:22 339
  632.(Chernova)
  633.(Manko)
  634.Posenko:7572
  635.(Kravtsov)
  636.Muzichenko:7550
  637.Ryavokon:7475
  638.(Baranovska)
  639.(Ostrovska)
  640.Borisyuk/Borysiuk:12 659
  641.Skorokhod:12 553
  642.Sologub:13 066
  643.Muntyan:13 895
  644.Nazarchuk:11 598
  645.(Biletskiy)
  646.Galushko:17 697
  647.Slobodyanik:8539
  648.(Grigoreva)
  649.Sviridenko:17 022
  650.Zhurba:16 485
  1 122 293 ludzi

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.