Forum Dom Dom
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  znowelizowana ustaw o spółdzielnich mieszkaniowych

  IP: *.ilot.edu.pl 13.02.03, 12:42
  Chciałem zaznaczyć, ze nowelizacją ustawy interesuję się od dawna. Pisałem protesty do posłów i
  senatorów. Wytykałem w tych pismach słabe strony tej nowelizacji. Śledząc debatę w Sejmie i w Senacie
  doszedłem do wniosku, że parlamentarzystów nie interesuje w ogóle koszt wykupu mieszkania.
  Wprowadzono pojęcie wartości rynkowej mieszkania, co uznano za wielki sukces (poseł
  sprawozdawca J. Polaczek -PIS). Fakt ten spowodował, że koszt wykupu mieszkania lokatorskiego
  wzrósł prawie o 100% w porównaniu do kosztu sprzed nowelizacją. Poniżej podaję krótkie tego uzasadnienie.
  Zapis o wartości rynkowej mieszkania znalazł się po raz pierwszy w ustawie z grudnia
  2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ale został on powiązany przy wykupie mieszkania klauzulą
  ograniczającą koszt wykupu do 3% tejże wartości rynkowej. W praktyce po doliczeniu dodatkowych opłat
  (rzeczoznawca, notariusz, wpisy itp.) koszt ten mógłby wzrosnąć do 5 - 6% wartości rynkowej mieszkania.
  Ta możliwość wykupu została jednak podważona przez Trybunał Konstytucyjny.
  W uchwalonej ostatnio ustawie ów zapis o wartości rynkowej mieszkania został również utrzymany, ale tym
  razem bez żadnych ograniczeń. Wprowadzono zapis o konieczności wpłacenia wkładu budowlanego
  zwaloryzowanego do wartości rynkowej mieszkania, przy czym na poczet tej wpłaty może być zwaloryzowany
  również wkład mieszkaniowy. To jedyna zniżka rekompensująca wartość rynkową mieszkania - zapisana
  wprost w ustawie. Nie wiem dlaczego wkład mieszkaniowy został aż tak wyeksponowany w ustawie, bo
  przecież członek spółdzielni ma jeszcze spłacony kredyt - czyżby on nie był waloryzowany?.
  Zapytuję więc czy o to chodziło ustawodawcom przywracając prawo wykupu mieszkań na własność?, czy
  własność wyodrębnioną?, Czy też chodziło o nabijanie "kasy" zarządom spółdzielni kosztem zainteresowanych
  wykupem członków spółdzielni!. Tak tego zrobić nie można było. Trzeba było wprowadzić chociaż pewien okres
  czasowy, np. trzy, pięcioletni, dojścia do pełnego urynkowienia kosztu wykupu mieszkań, zachowując w tym
  okresie przynajmniej poziom kosztów, jaki był przed uchwaleniem ustawy z 15 grudnia 2000 r. Wówczas można
  byłoby mówić o przywróceniu możliwości wykupu mieszkań na własnościowe, a tak mamy zupełnie nową jakość
  wykupu. Powracając do przykładu kosztów, o których wspomniałem wcześniej, zamieszczam poniżej trzy
  warianty naliczenia kosztów wykupu mieszkań o metrażu 50 m2 w Warszawie.
  Przed wejściem w życie ustawy z 15 grudnia 2000, tj. dokładnie do 23 kwietnia 2001 r., spółdzielnie
  stosowały zasady wykupu oparte o własne normatywy wyceny kosztu 1 m2 powierzchni mieszkania. Jedna z
  większych spółdzielni w Warszawie (WSM) stosowała niżej wymienioną procedurę przy wykupie mieszkania
  lokatorskiego na własnościowe. W punkcie wyjścia do wyceny było stwierdzenie, że spółdzielca jest
  dysponentem środków w wysokości wkładu mieszkaniowego i spłaconego kredytu, co stanowi około 72%
  kosztów mieszkania (tyle MA). A więc do spłacenia pozostało 28% kosztów mieszkania - tj. wysokość
  umorzonego kredytu pomniejszonego o wkład (tyle jest winien - WN). Cena 1 m2 mieszkania była ustalona na
  poziomie 2360 zł, a po uwzględnieniu amortyzacji cena 1 m2 wyniosła ostatecznie 1800 zł. Przy zastosowaniu
  te procedury wyliczono niżej - dla przykładu - koszt wykupu mieszkania o powierzchni 50 m2, który wyniósł:
  Koszt wykupu do 23 kwietnia 2001 r (WSM):
  0.28*1800*50 = 25200 zł
  Aktualnie wartość rynkowa 1 m2 powierzchni mieszkania w Warszawie wynosi około 3500 zł.
  Koszt wykupu wg ustawy z 15 grudnia 2000 r (3% od wartości rynkowej, praktycznie 5%) o powierzchni 50 m2
  wg ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją wyniósłby:
  0.05*3500*50 = 8750 zł
  A teraz koszt wykupu mieszkania 50 m2 o wartości rynkowej 3500 zł (za 1 m2) wg znowelizowanej aktualnie
  ustawy o spółdzielniach - Dz. U. 240 z 31 grudnia 2002, poz. 2058 - wyniesie:
  0.28*3500*50 = 49000 zł.
  Dokładnie taki sam koszt uzyska się, jeżeli od zwaloryzowanego uzupełnienia wkładu budowlanego
  odejmie się zwaloryzowany wkład mieszkaniowy.
  Zasada wykupu mieszkania wg znowelizowanej ustawy (cena rynkowa) jest oderwana od rzeczywistości,
  powstała przez proste wykreślenie art. 46.1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. Skreślono klauzulę uwłaszczeniową -
  3% - nie proponując w zamian - nic! (przepraszam, dano zwaloryzowany wkład mieszkaniowy). Ustalenie ceny
  1m2 na tak wysokim poziomie (cena rynkowa) pozwala bogacić się spółdzielniom mieszkaniowym kosztem
  członków spółdzielni z lokatorskim statusem mieszkania. Bowiem w ustawie przewiduje się, że środki pozyskane
  z wykupu zasilą fundusz remontowy spółdzielni.
  Wprowadzenie wartości rynkowej bez żadnych "hamulców" jest bardzo niekorzystne dla potencjalnego członka
  spółdzielcy z lokatorskim prawem do lokalu i niesprawiedliwe społecznie. Ustawa zmusza spółdzielcę do
  wyłożenia znacznie większych środków finansowych a niżeli czynili to dotychczasowi wykupujący. Przed laty
  był to koszt równoważny 5 do 7 przeciętnym płacom w gospodarce. Koszt wykupu powinien być oparty na
  rzetelnym i uczciwym, a nie na koniunkturalnym (moda na urynkowienie) wyrównaniu różnic, jakie istniały
  pomiędzy dwoma statusami mieszkań spółdzielczych - lokatorskiego i własnościowego. i własnościowego.
  Jak to wynika z przytoczonego zestawienia koszt wykupu mieszkania lokatorskiego wzrasta w
  odniesieniu do kosztu sprzed 23 kwietnia 2001 r. aż o 100% (z 25200 do 49000 zł). Ten wzrost jest niczym nie
  uzasadniony. Uczyniono to przez prosty technicznie zapis na papierze - na papierze ustawy - a konsekwencje
  tego ponosić będą spółdzielcy. Nic takiego się przecież w kraju przez te 1.5 roku nie wydarzyło, co by
  uzasadniało tak horrendalną podwyżkę. Jest to po prostu drenaż pieniędzy i to od grupy społecznej o niższych
  dochodach. Na tak wysokie opłaty stać będzie tylko nielicznych. Jak już wspomniałem, mieszkania lokatorskie
  mają aktualnie jeszcze spółdzielcy o niższych dochodach (w tym także emeryci), których nie stać było na wykup
  mieszkania nawet po znacznie niższych cenach, jakie były w minionych latach, czy nawet przed 23 kwietnia ub.
  r. Zapyję więc, czy z tą sprawą można jeszcze coś zrobić?. Ta ustawa stoi bowiem w sprzeczności z
  równością wszystkich wobec prawa. Czy jako taka może być zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, np.
  przez Rzecznika Praw Obywatelskich?.

  Edytor zaawansowany
  • Gość: michcio IP: *.acn.waw.pl 14.02.03, 15:27
   Gość portalu: nieustępliwy napisał(a):

   ) Chciałem zaznaczyć, ze nowelizacją ustawy interesuję się od dawna.
   Pisałem
   ) protesty do posłów i
   ) senatorów. Wytykałem w tych pismach słabe strony tej nowelizacji. Śledząc
   debat
   ) ę w Sejmie i w Senacie
   ) doszedłem do wniosku, że parlamentarzystów nie interesuje w ogóle koszt
   wykupu
   ) mieszkania.
   ) Wprowadzono pojęcie wartości rynkowej mieszkania, co uznano za wielki sukces
   (
   ) poseł
   ) sprawozdawca J. Polaczek -PIS). Fakt ten spowodował, że koszt wykupu
   mieszkania
   ) lokatorskiego
   ) wzrósł prawie o 100% w porównaniu do kosztu sprzed nowelizacją. Poniżej
   podaję
   ) krótkie tego uzasadnienie.
   ) Zapis o wartości rynkowej mieszkania znalazł się po raz pierwszy w
   ustawie
   ) z grudnia
   ) 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ale został on powiązany przy wykupie
   m
   ) ieszkania klauzulą
   ) ograniczającą koszt wykupu do 3% tejże wartości rynkowej. W praktyce po
   dolicze
   ) niu dodatkowych opłat
   ) (rzeczoznawca, notariusz, wpisy itp.) koszt ten mógłby wzrosnąć do 5 - 6%
   warto
   ) ści rynkowej mieszkania.
   ) Ta możliwość wykupu została jednak podważona przez Trybunał Konstytucyjny.
   ) W uchwalonej ostatnio ustawie ów zapis o wartości rynkowej mieszkania
   zosta
   ) ł również utrzymany, ale tym
   ) razem bez żadnych ograniczeń. Wprowadzono zapis o konieczności wpłacenia
   wkładu
   ) budowlanego
   ) zwaloryzowanego do wartości rynkowej mieszkania, przy czym na poczet tej
   wpłaty
   ) może być zwaloryzowany
   ) również wkład mieszkaniowy. To jedyna zniżka rekompensująca wartość rynkową
   mie
   ) szkania - zapisana
   ) wprost w ustawie. Nie wiem dlaczego wkład mieszkaniowy został aż tak
   wyeksponow
   ) any w ustawie, bo
   ) przecież członek spółdzielni ma jeszcze spłacony kredyt - czyżby on nie był
   wal
   ) oryzowany?.
   ) Zapytuję więc czy o to chodziło ustawodawcom przywracając prawo wykupu
   mieszkań
   ) na własność?, czy
   ) własność wyodrębnioną?, Czy też chodziło o nabijanie "kasy" zarządom
   spółdzieln
   ) i kosztem zainteresowanych
   ) wykupem członków spółdzielni!. Tak tego zrobić nie można było. Trzeba było
   wpro
   ) wadzić chociaż pewien okres
   ) czasowy, np. trzy, pięcioletni, dojścia do pełnego urynkowienia kosztu wykupu
   m
   ) ieszkań, zachowując w tym
   ) okresie przynajmniej poziom kosztów, jaki był przed uchwaleniem ustawy z 15
   gru
   ) dnia 2000 r. Wówczas można
   ) byłoby mówić o przywróceniu możliwości wykupu mieszkań na własnościowe, a tak
   m
   ) amy zupełnie nową jakość
   ) wykupu. Powracając do przykładu kosztów, o których wspomniałem wcześniej,
   zamie
   ) szczam poniżej trzy
   ) warianty naliczenia kosztów wykupu mieszkań o metrażu 50 m2 w Warszawie.
   ) Przed wejściem w życie ustawy z 15 grudnia 2000, tj. dokładnie do 23
   kwietnia
   ) 2001 r., spółdzielnie
   ) stosowały zasady wykupu oparte o własne normatywy wyceny kosztu 1 m2
   powierzchn
   ) i mieszkania. Jedna z
   ) większych spółdzielni w Warszawie (WSM) stosowała niżej wymienioną procedurę
   pr
   ) zy wykupie mieszkania
   ) lokatorskiego na własnościowe. W punkcie wyjścia do wyceny było stwierdzenie,
   ż
   ) e spółdzielca jest
   ) dysponentem środków w wysokości wkładu mieszkaniowego i spłaconego kredytu,
   co
   ) stanowi około 72%
   ) kosztów mieszkania (tyle MA). A więc do spłacenia pozostało 28% kosztów
   mieszka
   ) nia - tj. wysokość
   ) umorzonego kredytu pomniejszonego o wkład (tyle jest winien - WN). Cena 1 m2
   mi
   ) eszkania była ustalona na
   ) poziomie 2360 zł, a po uwzględnieniu amortyzacji cena 1 m2 wyniosła
   ostatecznie
   ) 1800 zł. Przy zastosowaniu
   ) te procedury wyliczono niżej - dla przykładu - koszt wykupu mieszkania o
   powier
   ) zchni 50 m2, który wyniósł:
   ) Koszt wykupu do 23 kwietnia 2001 r (WSM):
   ) 0.28*1800*50 = 25200 zł
   ) Aktualnie wartość rynkowa 1 m2 powierzchni mieszkania w Warszawie wynosi
   około
   ) 3500 zł.
   ) Koszt wykupu wg ustawy z 15 grudnia 2000 r (3% od wartości rynkowej,
   praktyczni
   ) e 5%) o powierzchni 50 m2
   ) wg ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją
   wyniós
   ) łby:
   ) 0.05*3500*50 = 8750 zł
   ) A teraz koszt wykupu mieszkania 50 m2 o wartości rynkowej 3500 zł (za 1 m2)
   wg
   ) znowelizowanej aktualnie
   ) ustawy o spółdzielniach - Dz. U. 240 z 31 grudnia 2002, poz. 2058 - wyniesie:
   ) 0.28*3500*50 = 49000 zł.
   ) Dokładnie taki sam koszt uzyska się, jeżeli od zwaloryzowanego
   uzupełnienia wk
   ) ładu budowlanego
   ) odejmie się zwaloryzowany wkład mieszkaniowy.
   ) Zasada wykupu mieszkania wg znowelizowanej ustawy (cena rynkowa) jest
   oderwana
   ) od rzeczywistości,
   ) powstała przez proste wykreślenie art. 46.1 ustawy z 15 grudnia 2000 r.
   Skreślo
   ) no klauzulę uwłaszczeniową -
   ) 3% - nie proponując w zamian - nic! (przepraszam, dano zwaloryzowany wkład
   mies
   ) zkaniowy). Ustalenie ceny
   ) 1m2 na tak wysokim poziomie (cena rynkowa) pozwala bogacić się spółdzielniom
   mi
   ) eszkaniowym kosztem
   ) członków spółdzielni z lokatorskim statusem mieszkania. Bowiem w ustawie
   przewi
   ) duje się, że środki pozyskane
   ) z wykupu zasilą fundusz remontowy spółdzielni.
   ) Wprowadzenie wartości rynkowej bez żadnych "hamulców" jest bardzo
   niekorzystne
   ) dla potencjalnego członka
   ) spółdzielcy z lokatorskim prawem do lokalu i niesprawiedliwe społecznie.
   Ustawa
   ) zmusza spółdzielcę do
   ) wyłożenia znacznie większych środków finansowych a niżeli czynili to
   dotychczas
   ) owi wykupujący. Przed laty
   ) był to koszt równoważny 5 do 7 przeciętnym płacom w gospodarce. Koszt wykupu
   po
   ) winien być oparty na
   ) rzetelnym i uczciwym, a nie na koniunkturalnym (moda na urynkowienie)
   wyrównani
   ) u różnic, jakie istniały
   ) pomiędzy dwoma statusami mieszkań spółdzielczych - lokatorskiego i
   własnościowe
   ) go. i własnościowego.
   ) Jak to wynika z przytoczonego zestawienia koszt wykupu mieszkania
   lokatorskieg
   ) o wzrasta w
   ) odniesieniu do kosztu sprzed 23 kwietnia 2001 r. aż o 100% (z 25200 do 49000

   ) ). Ten wzrost jest niczym nie
   ) uzasadniony. Uczyniono to przez prosty technicznie zapis na papierze - na
   papie
   ) rze ustawy - a konsekwencje
   ) tego ponosić będą spółdzielcy. Nic takiego się przecież w kraju przez te 1.5
   ro
   ) ku nie wydarzyło, co by
   ) uzasadniało tak horrendalną podwyżkę. Jest to po prostu drenaż pieniędzy i to
   o
   ) d grupy społecznej o niższych
   ) dochodach. Na tak wysokie opłaty stać będzie tylko nielicznych. Jak już
   wspomni
   ) ałem, mieszkania lokatorskie
   ) mają aktualnie jeszcze spółdzielcy o niższych dochodach (w tym także
   emeryci),
   ) których nie stać było na wykup
   ) mieszkania nawet po znacznie niższych cenach, jakie były w minionych latach,
   cz
   ) y nawet przed 23 kwietnia ub.
   ) r. Zapyję więc, czy z tą sprawą można jeszcze coś zrobić?. Ta ustawa stoi
   bowi
   ) em w sprzeczności z
   ) równością wszystkich wobec prawa. Czy jako taka może być zaskarżona do
   Trybunał
   ) u Konstytucyjnego, np.
   ) przez Rzecznika Praw Obywatelskich?.
   )

   Ciekawa wypowiedź.
   Sam też śledziłem dość wnikliwie przebieg debaty w Senacie (wątek "Lokator na
   uwięzi ...") i również uważam, że ustawa jest w wielu miejscach niezgodna z
   Konstytucją (m.in. nie wspomniana przez autora sprawa wyrzucenia art.108a, z
   zignorowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 maja 2001r).

   Ten materiał można wysłać np. do stowarzyszenia: KRAJOWY ZWIĄZEK LOKATORÓW I
   SPÓŁDZIELCÓW (www.kzlis.konin.lm.pl, e-mail: kzlis@konin.lm.pl), które zajmuje
   się także sprawą zaskarżenia ustawy (uchwała na stronie
   www.kzlis.konin.lm.pl/index2.html) - może uwagi i przykłady w nim zawarte
   wniosą coś nowego.

   Może warto także wysłać to do klubu parlamentarnego PiS (na stronach Sejmu), po
   lekkim przeredagowaniu. Posłowie PiS wiedzą już, że się nie przyłożyli jak
   należy do sprawy spółdzielni, więc mogą zechcieć się jakoś zrehabilitować.


  • Gość: nieustepliwy IP: *.ilot.edu.pl 18.02.03, 12:38
   Dziękuję Panu Michcio za zainteresowanie i podpowiedzi dokąd się ewentualnie jeszcze z porusznym problemem
   zwrócić. Skorzystam z adresu do Krajowego Związku Lokatorów i Spoldzielców. Do Klubu Parlamentarnego PIS-u
   straciłem zaufanie . Jak już wspomniałem wysyłałem protesty z uzasadneneiem do także do kilkuinnych klubów i do
   indywidualnych posłów i nic z tego.
   Pozdrawiam

  Popularne wątki

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka
  Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.