Dodaj do ulubionych

Sun-Yat Sen a triada(chińska mafia)

 • mason44 29.12.04, 00:15
  Chiny, Hong Kong i Taiwan mają swoją własną odmianę mafii - Tong. Na ich
  terenie działają również osławione Triady. Sung Lian, Tian Dao Man, Four Seas,
  United Bamboo, to tylko największe z grup wchodzące w ich skład. Szefem
  najpotężniejszej z Triad - SunYee On - jest Luen-shun. Jego prywatna armia
  liczy przeszło 50000 „żołnierzy”. Triady i Tong zajmują się głównie z
  kontrolowania nocnych klubów, prostytucji, przerzutu narkotyków oraz wszelakiej
  kontrabandy od telewizorów po Chińczyków spragnionych wolności, głównie
  ekonomicznej. Wszystkich zafascynowanych tematem odsyłam na strony:
  egret0.stanford.edu/hk/articles/triad.html,

  www.vanmag.com/9507/gang.html,
  www.smh.com.au/daily/content/features/features/970809/features5.html
 • mason44 29.12.04, 00:16
  Obalenie dynastii mandżurskiej w początku zeszłego stulecia nie ustabilizowało
  Chin. Sytuacja zdecydowanej większości mieszkańców, którzy byli rolnikami
  pozostawała nadal zła powodując sporadyczne wybuchy buntu tłumione teraz nie
  przez cesarskie, lecz republikańskie ekspedycje karne. W miastach powstały
  setki nowych partii politycznych konkurujących ze sobą o władzę i wpływy.
  Niemniej, chiński republikanizm i demokracja wciąż były słabe. Kilka lat po
  obaleniu monarchii, ówczesny prezydent Yuan Shi-kai zdecydował o likwidacji
  republiki i restauracji monarchii koronując się na cesarza i zakładając własną
  dynastię. Nie przetrwała długo, obalona w kwietniu 1916 roku przez powstanie
  zorganizowane przez Sun Yat-sena i kierowaną przez niego partię polityczną
  Kuomintang, uważaną dość powszechnie za „partię triad”. Udział triad w
  likwidacji nowej dynastii był kluczowy, wszystkie ważniejsze stanowiska
  dowódcze powstańczej armii były obsadzone przez wyższą hierarchię tajnych
  stowarzyszeń.

  Po obaleniu i zaraz potem śmierci Yun Shih-kai, Sun Yat-sen nadal dbał o swoją
  pozycję polityczną. Ważnym krokiem na tej drodze było jego małżeństwo z Ai-
  ling, córką jednego z najbogatszych Chińczyków, Charlie Soonga, umacniające
  jego własną pozycję w łonie Kuomintangu, jak i znaczenie samego ugrupowania.
  Ale Chiny w tym okresie staczały się już coraz szybciej ku wszechogarniającej
  anarchii, podzielone na prowincje i quasi księstwa rządzone przez „baronów-
  rabusiów” z których każdy miał ambicje znacznie wykraczające poza jego talenty
  i realne możliwości. Pozycja Sun Yat-sen była silna na południu Chin, tam,
  gdzie znaczenie triad było największe. Jednak aż do swojej śmierci w 1925 roku
  nie udało mu się narzucić krajowi jednolitej władzy.

  Następcą Sun Yat-sena został Czang Kai-szek. Czang, syn kupca solnego miał po
  śmierci ojca trudne dzieciństwo. Rodzina wpadła w tarapaty finansowe, młody
  Czang zaczął mieć kłopoty z prawem. Przełomowym momentem w jego życiu stała się
  sprawa karna jaką wytoczył mu pewien kupiec o zwrot długu, który u tego kupca
  zaciągnął sąsiad Czanga. Czanga zmuszono do zapłacenia sporej sumy, zgodnie
  zresztą z ówczesnym ustawodawstwem chińskim na mocy którego odpowiedzialność
  karną ponosił nie tylko bezpośredni sprawca, ale również jego rodzina, a nawet
  sąsiedzi. Wkrótce Czang przystąpił do niewielkiego lokalnego gangu ulicznego,
  który zajmował się głównie wymuszeniami, co otworzyło mu w przyszłości drogę do
  triad. Później został członkiem jednego z największych tajnych stowarzyszeń
  Szanghaju – Zielonego Gangu. Był już wtedy także członkiem ruchu
  republikańskiego Sun Yat-sena.

  W 1911 roku, po uzyskaniu dyplomu japońskiej akademii wojskowej Czang objął
  dowództwo 83 brygady armii republikańskiej składającej się z 3 tys. regularnych
  członków Zielonego Gangu. Podczas rewolucji osobiście dowodził oddziałem stu
  komandosów, którzy brawurowym atakiem zdobyli miasto Hangzhou, a po ostatecznym
  zwycięstwie mianowano go wojskowym gubernatorem Szanghaju, najbogatszego miasta
  Chin, drugiego, po Hong Kongu ośrodka triad. O Szanghaju mówiono wtedy, że na
  każde dwanaście domów jeden jest burdelem, a co pięćdziesiąta mieszkanka to
  prostytutka. Zdecydowaną większość z nich kontrolował Zielony Gang. To wtedy
  właśnie Czang poznał bliżej jednego z najważniejszych ludzi w międzywojennych
  Chinach – Du Yueh-sheng, znanego w kartotekach policyjnych jako Du Wielkie
  Ucho. Charakterystycznymi przymiotami fizycznymi Du miały być właśnie wielkie
  uszy a oprócz tego „nieproporcjonalnie długie ręce, szczurze oczy i żółte
  zęby”. W drodze na kryminalne szczyty imał się różnych zajęć, powiadano, że
  szczególnie wyróżnił się jako najemny zabójca.
 • mason44 29.12.04, 00:17
  Du kontrolował system przemytu i dystrybucji narkotyków, prostytucję, domy gry,
  ale również, jak mówiono – szefa pionu kryminalnego policji we francuskiej
  koncesji w Szanghaju, w której mieszkał na stałe. Francuscy urzędnicy i
  policjanci w Szanghaju znajdowali się wysoko na jego liście płac pobierając co
  miesiąc ok. 150 tysięcy dolarów łapówek. Oceniano, że z samego tylko handlu
  narkotykami dochody Du sięgały w końcu lat 1920 3 milionów dolarów
  amerykańskich rocznie.

  Trzecim współpracownikiem Czanga stał się inny znany szanghajski gangster –
  Dziobaty Huang i temu triumwiratowi bardzo szybko udało się wziąć pod kontrolę
  nie tylko samo miasto, ale również znaczne obszary południowych Chin, łącznie z
  terenami na których uprawiano mak. Do kryminalnego imperium przyłączył wkrótce
  jeden ze znanych szanghajskich bankierów, a Czanga, Huanga i Du zaczęto nawet
  przyjmować w domach europejskich przedsiębiorców na terenie francuskiej
  koncesji. Bogactwo i wpływy stały się, jak to najczęściej bywa, drogą do
  towarzystwa. Na przykład w szanghajskim „Kto jest kim” z lat 30 Du Wielkie Ucho
  charakteryzowano tak: „Bardzo wpływowy mieszkaniec francuskiej koncesji. Znany
  działacz społeczny, radny francuskiej rady miejskiej. Założyciel i prezes rady
  nadzorczej szkoły średniej. Prezydent Szpitala Szanghajskiego, prezydent
  szpitala Jen Chin, itd., itp.”. Du uznał nawet, że przyjęcie chrześcijaństwa
  umocni jego społeczną pozycję i podobno stał się nawet dobrym katolikiem. W
  Szanghaju żartowano, że po jego chrzcie liczba porwań dla okupu wyraźnie
  zmalała.

  Władze Chin okresu międzywojennego były do tego stopnia związane z triadami, że
  niektórzy badacze uważają, iż triady po prostu Chinami rządziły. Członkostwo w
  tajnym stowarzyszeniu było najłatwiejszą drogą na szczyt politycznej,
  biznesowej i wojskowej kariery. Na przykład dowództwo Akademii Wojskowej
  Whampoa, gdzie studiowało 7 tysięcy kadetów było w całości złożone z członków
  Zielonego Gangu albo ich krewnych, a wpływy w wojsku były kluczowe, bo to
  ostatecznie na armii trzymała się, mocno chwiejna, jedność Chin. Po śmierci Sun
  Yat-sena wewnątrz Kuomintangu doszło do konfliktu o to, kto obejmie po nim
  schedę. Było trzech kandydatów: lewicowy, prawicowy i nieoficjalny – Chang.
  Kandydat lewicowy został zamordowany przez zabójców z Zielonego Gangu o co,
  niesłusznie, oskarżono kandydata frakcji prawicowej zmuszając go do rezygnacji
  z ubiegania się o fotel przewodniczącego. Do powstałej w taki sposób próżni
  wszedł bez problemu Chang Kai-szek. Dzięki temu kierownictwo, a wkrótce później
  również regionalne komórki największej wtedy chińskiej partii politycznej
  również znalazły się w rękach tajnego stowarzyszenia.

  W latach dwudziestych w Chinach rozpoczął się konflikt między rosnącą w siłę
  partią komunistyczną a Kuomintangiem. Triady były wrogami komunistów, których
  traktowały jako potencjalnych konkurentów w walce o władzę a partię
  komunistyczną jako niebezpiecznego wroga, tym groźniejszego, że również
  zorganizowanego na mafijnych zasadach. Od dnia powstania Komunistycznej Partii
  Chin we francuskiej części Szanghaju 1921 roku – Du Wielkie Ucho miał na tym
  posiedzeniu swoich informatorów – było oczywiste, że między triadami i
  komunistami musi, wcześniej czy później, dojść do otwartego konfliktu.
  Komuniści, którzy kontrolowali w Szanghaju federację związków zawodowych w
  samym tylko 1925 roku sprowokowali ponad 500 strajków poważnie utrudniając
  życie przemysłowcom, kupcom i żerującym na nich tajnym stowarzyszeniom. W
  drugiej połowie lat 1920 konflikt między komunistami i Kuomintangiem przybrał
  na sile. Komuniści organizowali strajki w miastach i chłopskie ruchawki na wsi,
  szczególnie w rejonach strategicznie ważnych, takich jak ośrodki komunikacyjne.
  Kuomintang z kolei zaprzągł do akcji tajne stowarzyszenia i ich grupy zabójców.
  Zagraniczni przemysłowcy i kupcy w Szanghaju wybrali raczej triady, z którymi
  dawało się żyć, niż komunistów, którzy w swojej pasji zmieniania świata byli
  nieobliczalni. W Szanghaju mieszkało wtenczas wielu białych Rosjan,
  uciekinierów ze Związku Sowieckiego. Wielu z nich, niegdyś bogatych i
  wpływowych pracowało jako ochroniarze, taksówkarze i stróże, kobiety nierzadko
  trudniły się prostytucją. Rosyjscy emigranci byli żywym przykładem co stanie
  się kiedy komuniści przejmą władzę.

 • mason44 29.12.04, 00:19
  W 1927 roku komuniści sprowokowali w Szanghaju strajk, a później podjęli próbę
  zdobycia miasta, kiedy ich bojówki zaatakowały i zajęły strategiczne punkty w
  mieście. Na atak komunistów Czang Kai-szek odpowiedział w sposób przemyślany.
  Początkowo ogłosił publicznie, że solidaryzuje się z żądaniami strajkujących,
  popiera je i zamierza zrealizować. Część uzbrojonych zwolenników partii
  komunistycznej przekazała nawet broń w ręce wojska, które Czang podciągnął do
  granic miasta rzekomo w akcie poparcia dla rewolucjonistów. Sytuacja była wciąż
  groźna, miasto znajdowało się na krawędzi wojny domowej, kupcy, bankierzy i
  przemysłowcy ponosili poważne straty. Była wprost wymarzona dla triad, głównie
  Zielonego Gangu, który grając na strachu szanghajskich biznesmenów wydusił z
  nich olbrzymie datki w zamian za powstrzymanie komunistów. Było to wielkie
  wymuszenie, prawdopodobnie jedno z największych w historii, mistrzowsko
  przemyślane i doskonale przeprowadzone. Środowisko przemysłowców zapłaciło
  wówczas Czangowi i Du co najmniej 50–60 mln dolarów, a przynajmniej o takich
  sumach mówiło się publicznie w Szanghaju. Oczywiście ani triady, ani Kuomintang
  chociaż kierowali w ich stronę wyrazy sympatii i poparcia nie mieli
  najmniejszej ochoty popierać powstańców. Prowadząc rozmowy i rozdając obietnice
  Czang ściągał powoli do Szanghaju oddziały wojska, jednocześnie po cichu
  uzbrajając tajne stowarzyszenia. Czou En-lai, ówczesny przywódca chińskich
  komunistów, późniejszy wieloletni premier ChRL, wcześniej zaś dziekan Akademii
  Wojskowej Whampoa, i członek tajnego stowarzyszenia przed swoim przejściem na
  stronę komunistów, dał się całkowicie wyprowadzić w pole.

  Uzbrojone triady weszły do akcji natychmiast po przelaniu na konta bankowe
  pieniędzy wymuszonych od przedsiębiorców. Komunistów i działaczy związkowych
  wyłapywano w całym mieście, otoczonym kordonem sprzyjającego triadom wojska.
  Okazało się, że wywiad tajnych stowarzyszeń działał niezwykle sprawnie,
  zakonspirowane komunistyczne komórki były dobrze rozpracowane, działacze znani,
  miejsca spotkań namierzone zawczasu. Kwiecień 1927 roku był bardzo krwawy, bo z
  powstańcami rozprawiano się bez litości. Masowe egzekucje były na porządku
  dziennym, na ulicach walały się porąbane tasakami trupy – skutek egzekucji przy
  użyciu „tysiąca mieczy”. Według ówczesnych ocen w ciągu kilku dni zostało
  zamordowanych od 5 do 10 tysięcy ludzi. Po oczyszczeniu Szanghaju, triady
  wspierane przez wojsko ruszyły na podbój całych południowych Chin, które bardzo
  szybko stały się częścią ich nieformalnego imperium. Ale komuniści nie
  zapomnieli Szanghaju 1927 roku, a okazało się, że mają dobrą pamięć i długie
  ręce. Po 1949 roku, kiedy powstała Chińska Republika Ludowa triadom przyszło
  zapłacić i za Szanghaj i za wiele podobnych masakr w innych częściach Chin.

  W końcu lat 1940. stawało się jasne, że w toczącej się od dawna wojnie domowej
  ostateczne zwycięstwo odniosą komuniści. Liderzy tajnych stowarzyszeń zaczęli
  lokować swoje konta bankowe w Hong Kongu, który wkrótce zajął miejsce Szanghaju
  jako stolica chińskich tajnych stowarzyszeń. Kiedy po ostatecznej klęsce wojska
  Kuomintangu schroniły się na Tajwanie, wraz z nimi przenieśli się na wyspę
  przywódcy triad. Du „Wielkie Ucho” osiadł w Hong Kongu, a kiedy zmarł w 1951
  roku, został pochowany na Tajwanie, rządzonym przez starego przyjaciela i
  stronnika, Czang Kai-szeka. Ale, żeby było ciekawiej, Du mógł prawdopodobnie
  także wrócić do rządzonych przez komunistów Chin. W pewnym momencie Mao Tse-
  tung zaproponował Du przez znanego mu dobrze emisariusza, powrót i całkowitą
  nietykalność. Przywódca komunistów, który kontrolował skutecznie obszary
  wiejskie potrzebował Du dla podporządkowania sobie miast, głównego siedliska
  tajnych stowarzyszeń. Du jednak odmówił, bo komunistom nie ufał.

  ChRL nigdy do końca nie pozbyła się triad. W łonie hierarchii partii
  komunistycznej, szczególnie na prowincji i w południowych Chinach istniała
  jeszcze druga, supertajna hierarchia składająca się członków tajnych
  stowarzyszeń okresu przedwojennego. Ci ludzie prowadzili podwójne życie, bo
  mieli podwójne życiorysy: ten oficjalny i ten prawdziwy, który był obciążeniem
  a często nawet zagrożeniem życia, chociaż w wielu przypadkach mógł przynosić
  spore korzyści. Ci ludzie, z dawnych lat, winni byli sobie wzajemne przysługi –
  a te, o ile nie zostały spłacone, przechodziły na nowe pokolenie, a także
  przysługi nowe. Tego się w Chinach nie zapomina. Często byli nieoficjalnym
  łącznikiem między komunistycznymi władzami i chińską diasporą, która komunistom
  raczej nie ufała. Również tajne służby chińskie wykorzystywały triady dla
  swoich własnych celów.

 • mason44 29.12.04, 00:19
  W sumie jednak los triad w komunistycznych Chinach był nie do pozazdroszczenia.
  Likwidacja własności prywatnej, a później również drobnego prywatnego handlu i
  rzemiosła usunęła glebę na której triady rosły i bogaciły się. Gangi, które nie
  miały od kogo wymuszać haraczu albo okupu nie mają przecież żadnej racji
  istnienia. Prostytucja miałaby, bo odpowiada na odwieczne społeczne
  zapotrzebowanie, ale została zlikwidowana przez milicję, a „pracownice ulic”
  umieszczone w obozach reedukacji. W prosty sposób zlikwidowano również
  narkomanię. Narkomanów zsyłano na odwyk do obozów pracy, a w komunach
  kontrolowanych przez państwo zamiast opium zaczęto uprawiać ryż. Większość
  przywódców triad i handlarzy opium spotkał marny los, w najlepszym razie
  długoletnie zesłanie do któregoś z obozów pracy na wielkich przestrzeniach
  prowincji Cinghai, w gorszym – kula w potylicę na stadionie pełnym widzów.

  Sytuacja w Chinach zmieniła się od połowy lat 1980. po wprowadzeniu
  liberalizacji gospodarczej. Przemysł, handel i rolnictwo zostało
  sprywatyzowane, bogacenie się zaliczono do jednej z cnót, z której Chińczycy
  skrzętnie korzystają. Na ulice wróciła prostytucja, chociaż nie tak powszechna
  jak w latach 1920., przestępczość, pojawiły się znowu narkotyki i problem
  narkomanii. I chociaż kary dla handlarzy są bardzo surowe, prawie zawsze jest
  to egzekucja, to nic nie zapowiada szybkiej poprawy sytuacji. W latach 1990.
  przestępczość w Chinach rosła – liczba napadów rabunkowych zwiększyła się o 15
  procent, oszustw o 27 procent. W specjalnej południowej strefie ekonomicznej
  Shenzen przestępczość wzrosła o 66 proc., a prostytucja aż o 92 procent. Duża
  jest w tym rola triad, nowych i odrodzonych starych, korzystających, jak
  kiedyś, z bezrobotnych chłopów, którzy migrując do miast bezskutecznie
  poszukują pracy oraz nowych, bogatych Chińczyków, którymi wystarczy potrząsnąć,
  żeby upuścili trochę gotówki. W Shenzen działa co najmniej kilka tajnych
  stowarzyszeń – Latające Orły to jedno z bardziej znanych, w Guangxi króluje
  Dywizja Kawalerii, w prowincjach Yunnan i Szechuan na dużą skalę odrodziła się
  produkcja opium, rozpoczęto podziemny wyrób heroiny. W Chinach mówi się coraz
  częściej, że triady, nie bez powodzenia zaczynają infiltrować najwyższe
  struktury władzy państwowej, które od początku lat 1990. odnoszą się do nich z
  zastanawiającą przyjaźnią. W wojnie komunistów z tajnymi stowarzyszeniami
  wygrały ostatecznie stowarzyszenia. Triady były, są i będą, bo triady są
  wieczne. • republikan 29.12.04, 14:04
  Bardzo ciekawe materiały ;)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka