Dodaj do ulubionych

Odnosze wrażenie.....

02.06.07, 18:08
Hucpa polityczna której jesteśmy mimowolnymi świadkami może być śmiertelnie
niebezpieczna dla urzędników.
Może sie wydażyć sytuacja kiedy za np.niewydrukowanie paragonu fiskalnego
prowadzący działalność gospodarczą będzie się czuł pod takim ciśnieniem ,że
strzeli dwa razy.Drugi będzie do siebie!
--
"Bóg wybacza, polska prawica nigdy!"
Edytor zaawansowany
 • fshut.fshut 02.06.07, 18:13
  Nie trzeba "fikać"poniewarz moderator wysyła do oślej ławki(może za sig?)
  --
  Анархия - мать порядка
 • aaapap 02.06.07, 18:36
  Żądamy zjednoczenia wszystkich Polaków i powstania Wielkiej Polski, zgodnie z
  prawem narodów do samostanowienia.
  --
  "Cały Świat to jeden wielki Chełm"
 • andrzej.sawa 02.06.07, 18:23
  Prawica niestety jest za delikatna,bo jeszcze pozwala lewakom istnieć.
 • aaapap 02.06.07, 18:37
  Wpisz w google:żądamy zjednoczenia.
  --
  "Cały Świat to jeden wielki Chełm"
 • jakiwredny 02.06.07, 19:13

  Dlatego żądamy:

  11. Niehonorowania dochodów nie osiągniętych przez pracę.

  12. Z uwagi na ogromne ofiary życia i mienia, które pochłania wojna,
  osobiste wzbogacenie wskutek wojny będzie uważane za przestępstwo przeciwko
  narodowi. Dlatego żądamy bezwzględnej konfiskaty wszelkich korzyści uzyskanych w
  takich okolicznościach.

  13. Żądamy nacjonalizacji wszelkich przedsięwzięć, które dotychczas
  ukształtowały się w formie kompanii (trustów).

  14. Żądamy rozdzielenia korzyści osiągniętych w drodze handlu hurtowego.

  15. Żądamy wszechstronnego zabezpieczenia socjalnego dla ludzi w wieku
  emerytalnym.

  16. Żądamy stworzenia i utrzymania zdrowej średniej klasy, natychmiastowego
  uspołecznienia nieruchomości służących działalności hurtowej i oddania ich w
  dzierżawę drobnym kupcom za niewielką opłatą. Szczególną uwagę należy zwrócić na
  drobnych dostawców dla państwa, władz okręgowych i mniejszych miejscowości.

  17. Żądamy reformy własności ziemskiej zgodnej z naszymi narodowymi
  potrzebami, uchwalenia prawa konfiskaty ziemi na cele społeczne bez
  odszkodowania, zniesienia odsetek od pożyczek przeznaczonych na rolnictwo oraz
  zapobiegania wszelkim spekulacjom ziemią.

  18. Żądamy stosowania bezwzględnych środków prawnych wobec tych, których
  działalność jest sprzeczna z interesem społecznym.Nikczemni kryminaliści
  występujący przeciwko narodowi, lichwiarze, spekulanci etc. muszą być karani
  śmiercią, bez względu na ich wyznanie czy rasę.

  19. Żądamy, aby prawo rzymskie, które służy materialistycznemu porządkowi
  świata, zastąpić nowym systemem prawnym w całej Polsce.

  20. W celu stworzenia każdemu zdolnemu i przedsiębiorczemu Polakowi
  możliwości dalszego kształcenia się i osiągania dzięki temu postępu - państwo
  musi dokonać gruntownej przebudowy narodowego systemu edukacyjnego. Program
  nauki wszystkich instytucji oświatowych musi odpowiadać praktycznym potrzebom
  życia codziennego. Rozumienie idei państwa(państwowa socjologia) musi być
  przedmiotem nauczania i to od najmłodszych lat. Żądamy, aby państwo dbało o
  utalentowane dzieci ubogich rodziców, bez względu na ich kategorię społeczną czy
  zawód. Państwo jest zobowiązane kształcić je na swój koszt.

  21. Państwo musi troszczyć się o podniesienie poziomu zdrowia narodu przez
  objęcie opieką matki i dziecka, zakazanie pracy dzieci,wzrost sprawności
  fizycznej ustanawiając w szkołach z mocy prawa obowiązek ćwiczeń gimnastycznych
  i uprawiania sportu,a także przez udzielanie szerokiego poparcia klubom
  zajmującym się rozwojem fizycznym młodzieży.

  22. Żądamy zniesienia płatnej armii i sformowania armii narodowej.

  23. Żądamy podjęcia środków prawnych przeciwko Świadomym kłamstwom i
  oszczerstwom politycznym i propagowaniu ich przez prasę. W celu ułatwienia
  procesu tworzenia narodowej prasy polskiej domagamy się:
  a) aby wszyscy wydawcy gazet posługujący się językiem polskim i ich
  zastępcy byli członkami narodu;
  b) aby wprowadzić obowiązek uzyskania specjalnej zgody państwa na
  wydawanie gazet nie polskimi
  i c) aby wszystkim, poza Polakami, prawo zakazywało udziału finansowego
  lub wywierania wpływów w gazetach polskich, a ich sankcją prawną za naruszenie
  tego przepisu prawa było zlikwidowanie gazety i natychmiastowa deportacja osób
  zaangażowanych w takim przedsięwzięciu, a nie będących Polakami
  Należy zakazać wydawania prasy, która nie przyczynia się do pomyślności
  narodu. Domagamy się stosowania środków prawnych umożliwiających zwalczanie
  wszelkich tendencji w sztuce i literaturze oraz zlikwidowanie instytucji, które
  występują przeciwko wymienionym zadaniom.

  24. Żądamy wolności dla wszystkich wyznań religijnych; jej granice stanowić
  będą bezpieczeństwo państwa oraz wystąpienia naruszające poczucie moralności
  narodu ...... Partia, jako taka, popiera chrześcijaństwo, ale nie wiąże się w
  kwestii wiary z żadną religią. Zwalcza w nas i poza nami żydowskiego
  materialistycznego ducha i jest przekonana, że nasz naród może
  czerpać siłę tylko z zasady: Interes ogółu ponad własnym.

  25. W celu realizacji powyższych zadań żądamy utworzenia silnego centralnego
  ośrodka władzy w państwie. Dlatego potrzebna jest niekwestionowana władza
  politycznie scentralizowanego parlamentu ponad całą Rzeszę i jej organizacjami
  oraz utworzenie izb parlamentarnych dla poszczególnych warstw społecznych i
  zawodów w celu stosowania praw wprowadzonych przez IV RP w różnych
  państwach konfederacji.  Przywódcy Partii przysięgają uczynić wszystko - nawet poświęcić życie,
  jeżeli będzie to konieczne - aby niezawodnie wywiązać się z powyższych zobowiązań.
  --
  Nie wiemy przecież w gruncie rzeczy absolutnie nic o kraju w którym żyliśmy;
  wiedza o nieszczęściu jest wiedzą jałową.(Marek Hłasko,Piękni dwudziestoletni)
  "Bóg wybacza, polska prawica nigdy!)
 • aaapap 02.06.07, 19:51
  Moją ulubioną formą wypowiedzi jest ---------
  przypowieść.

  Artyści

  słowa: Kazik Staszewski
  muzyka: KNŻ
  album: Na żywo, ale w studio  Wszyscy artyści to prostytutki
  W oparach lepszych fajek, w oparach wódki
  To wszystko się tak cyklicznie powtarza
  Czas nadziei, człowiek z żelaza
  Wodzowi rewolucji do pasa się kłaniam
  Mecenas daje złoto, mecenas wymaga
  Ten system musi upaść, teraz i zaraz
  Śpiewane na koncercie w koszarach

  Czy Ty to widzisz?
  Czy się nie wstydzisz?
  Czy Ty to widzisz?
  Czy się nie wstydzisz?

  A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
  A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
  A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą
  A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą

  Wszyscy artyści to prostytutki
  W oparach lepszych fajek, w oparach wódki
  Trzecia Rzeczpospolita, Polska Ludowa
  To samo od nowa, to samo od nowa
  Przepraszam, czy mogę sobie zrobić zdjęcie z Panem
  Ja i koleżanka, niedźwiedź, Zakopane
  Swoją pracą na scenie chcę osiągnąć swój cel
  Order Orła Białego, budowniczy PRL

  Czy Ty to widzisz?
  Czy się nie wstydzisz?
  Czy Ty to widzisz?
  Czy się nie wstydzisz?

  A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
  A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
  A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą
  A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą

  Wszyscy artyści to prostytutki
  W oparach lepszych fajek, w oparach wódki
  A jedne są lepsze, a drugie są gorsze
  A gorsze są tańsze, a lepsze są droższe
  Wszyscy artyści to prostytutki
  W oparach lepszych fajek, w oparach wódki
  A jedni są lepsi, a drudzy są gorsi
  A gorsi są tańsi, a lepsi są drożsi

  Czy Ty to widzisz?
  Czy się nie wstydzisz?
  Czy Ty to widzisz?
  Czy się nie wstydzisz?

  A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
  A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
  A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą
  A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą


  --
  "Cały Świat to jeden wielki Chełm"
 • andrzej.sawa 02.06.07, 19:59
  Żartujesz,to rób to krócej,bo można usnąć przy czytaniu.
 • leniwy_wiesniak 02.06.07, 22:24
  andrzej.sawa napisał:

  > Prawica niestety jest za delikatna,bo jeszcze pozwala lewakom istnieć.

  Dzięki lewakom istnieje np. coś takiego jak wolność słowa. Wolność, dzieki,
  której np. każdy może sobie mówić albo np. wypisywać na forach internetowych
  dowolne głupoty. Również pan, panie Sawo.


  --
  youtube.com/watch?v=TZypshpPuAA
  devurandom.com/
 • andrzej.sawa 02.06.07, 22:30
  Raczysz żartować.Obecnie obowiązujący rodzaj cenzury jest dziełem lewackich
  poprawnościowych elementów.
 • leniwy_wiesniak 02.06.07, 23:19
  Nie chodzi mi o dzisiejszą sytuację w Polsce. Nie chodzi mi też o podziały
  partyjne. Mówię generalnie o światopoglądzie. W słowniku prawicowym pojęcie
  wolności (a więc też wolności słowa) po prostu nie istnieje.

  A tak przy okazji to w Polsce wszystkie "popularne" partie są socjalistyczne
  jeśli chodzi o gospodarkę.
  Prawicowość partii niby-prawicowych dotyczy wyłącznie kwestii ideologicznych.

  --
  youtube.com/watch?v=TZypshpPuAA
  devurandom.com/
 • andrzej.sawa 02.06.07, 23:46
  Problem w tym,że żeby wiedzieć to trzeba czytać,a Ty widać tego nie lubisz.Trudno.
 • leniwy_wiesniak 03.06.07, 10:49
  Nie wystarczy czytać. Trzeba czytać ze zrozumieniem.
  Najwyraźniej tego nie potrafisz. Trudno :P

  --
  youtube.com/watch?v=TZypshpPuAA
  devurandom.com/
 • andre_234 03.06.07, 12:34
  Ooooo!! Radykalny Sawcio jest za eksterminacją ?
  Bardzo brunatne poglądy.
  Nienawiść to ciężka i nieuleczalna choroba.
  Ale admin ci sprzyja.
  Pan Bóg na pewno nie.
  :-(
 • andrzej.sawa 03.06.07, 12:50
  Jestem za próbą leczenia,wiem,że to bardzo trudne,wręcz niemożliwe,ale jestem
  miłosierny.
  Poza tym to ci z lewej strony są specjalistami od mordowania
  -leniny,staliny,dzierżyńskie,...
 • leniwy_wiesniak 03.06.07, 14:08
  andrzej.sawa napisał:

  > Jestem za próbą leczenia,wiem,że to bardzo trudne,wręcz niemożliwe,ale jestem
  > miłosierny.
  > Poza tym to ci z lewej strony są specjalistami od mordowania
  > -leniny,staliny,dzierżyńskie,...

  a z prawej:
  hitlery, dmowskie, pinochety itd.
  --
  youtube.com/watch?v=TZypshpPuAA
  devurandom.com/
 • andrzej.sawa 03.06.07, 17:45
  Mam prośbę,nie przepadam za Dmowskim,ale trochę myśl.Pinochet ma trochę trupów
  na sumoeniu,ale jednak hitler to inna bajka,już castro jest bliższy hitlerowi.
 • leniwy_wiesniak 03.06.07, 18:34
  Jeśli chodzi o poglądy na "najważniejsze sprawy" to między Dmowskim a Hitlerem
  niewielka różnica.
  Zresztą, nie o to chodzi. Po prostu skoro podałeś przykłady lewicowych
  dyktatorów i zbrodniarzy - chciałem pokazać, że z drugiej strony też byli. Nie
  wiem czy ktoś robił statystyki typu "ile % zbrodniarzy to prawicowcy a ile to
  lewicowcy".
  Nie zmienia to jednak faktu, że fanatyzm jest niebezpieczny - wszystko jedno, w
  którą stronę jest to odchylenie.
  I jeśli rzucasz takie teksty o neutralizacji ludzi myślących inaczej niż Ty, to
  albo jest to prowokacja (dla żartu - ale to raczej kiepski żart) albo nie
  wygląda to dobrze.
  --
  youtube.com/watch?v=TZypshpPuAA
  devurandom.com/
 • andrzej.sawa 03.06.07, 18:57
  Nie chodziło mi o ideologię tylko nie nieprzyzwoitość porównywania Dmowskiego z
  ludobójcą.

  A na temat prawicy,to przeczytaj dokładnie pierwszy post,a szczególnie
  sygnatórkę.Ja napisałem odpowiedź na sygnaturkę.A więc chyba Twój komentarz jest
  przesadny.
 • leniwy_wiesniak 03.06.07, 19:20
  andrzej.sawa napisał:

  > Nie chodziło mi o ideologię tylko nie nieprzyzwoitość porównywania
  > Dmowskiego z ludobójcą.
  >

  Dmowski był skrajnym nacjonalistą i antysemitą. Pod pseudonimem Kazimierz
  Wybranowski wydał antysemicką powieść "Dziedzictwo". Jako przykład dobrego
  podejścia do "kwestii żydowskiej" podawał III Rzeszę. Źródła historyczne
  podają, że z entuzjazmem przyjął wiadomość o "kryształowej nocy" w listopadzie
  1938.  > A na temat prawicy,to przeczytaj dokładnie pierwszy post,a szczególnie
  > sygnatórkę.

  Chyba sygnaturkę.

  > Ja napisałem odpowiedź na sygnaturkę.A więc chyba Twój komentarz
  > jest przesadny.

  Nie napisałeś, że chodzi o sygnaturkę.
  --
  youtube.com/watch?v=TZypshpPuAA
  devurandom.com/
 • andrzej.sawa 03.06.07, 19:30
  Powtarzam,że chodzi o porównywanie z ludobójcą,zgodziłbym się gdyby mówić tylko
  o poglądach.

  Post to wszystko.Po to ktoś ma sygnaturkę,że chce żeby ją czytać.
 • andre_234 03.06.07, 20:14
  leniwy_wiesniak napisał:

  > a z prawej:
  > hitlery, dmowskie, pinochety itd.

  święta inkwizycja, wyprawy krzyżowe, eksterminacja Inków......
  Można tak w nieskończoność.

 • andre_234 03.06.07, 20:11
  andrzej.sawa napisał:

  > Jestem za próbą leczenia,wiem,że to bardzo trudne,wręcz niemożliwe,ale jestem
  > miłosierny.
  > Poza tym to ci z lewej strony są specjalistami od mordowania
  > -leniny,staliny,dzierżyńskie,...

  Jakie to szczęście że mój los nie zależy od twojego miłosierdzia !!!!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka