Dodaj do ulubionych

komentarze po spotkaniu w Kaloszkach

17.08.11, 23:56
Tak na gorąco mam bardzo mieszane uczucia po zebraniu w Kaloszkach. Prezentacja szanownego kolegi homo sapiens poszła w pięty zielonemu homo erectus. Moim zdaniem mamy jeszcze kilka dni na zrobienie konkretów (koparki itp). Na zorganizowaną pomoc ze strony instytucji państwowych nie mamy co liczyć. Mamy zielone światło na oczyszczanie Łasicy . PANOWIE NA TAMY!!!!!!! Powinniśmy się zorganizować w jakieś formalne ciało np. KOP KPN (Komited obrony przed KPN) rozejżeć za prawnikiem i spalić czarownice.
Obserwuj wątek
  • tgserwis Re: komentarze po spotkaniu w Kaloszkach 18.08.11, 00:45
   Dopiero niedawno wróciłem do domu. Na spotkaniu być nie mogłem. Wybaczcie, mam taką sytuację, że każdy grosz się dla mnie liczy i muszę wykorzystywać każdą szansę na jakiś zarobek.
   Mam do Was prośbę: czy ktoś mógłby się pokusić o napisanie szczegółowej relacji ze spotkania?

   I druga sprawa. Z tego co czytam, nie mamy szans na rozwiązanie problemu w najbliższym czasie. Grozi nam druga z rzędu zima pod wodą. Żołnierzy do pomocy nie dostaniemy, więźniów też nie, nikt nie da kasy na użycie profesjonalnego sprzętu. W dalszym ciągu jesteśmy w czarnej dziurze. Może zróbmy więc ściepę narodową i na swój koszt wynajmijmy koparki, ludzi z pilarkami, robotników itp. Zbiórką pieniędzy mogliby się zająć ludzie zaufania publicznego, czyli np. sołtysi. Zrobiliby listy mieszkańców, kto ile wpłacił, żeby było jasno i przejrzyście, bez szwindli. I sami sobie wykosimy drzewa i krzaki, odmulimy kanały itp. A w przypadku pozwu zbiorowego dołączymy faktury od wykonawców do listy żądań odszkodowawczych. W takim przypadku zobowiązuję się do wydrukowania list wpłat dla każdego z sołectw w naszej gminie. Bezpłatnie, jako działanie społeczne.
   A jeżeli KPN, jego mać, będzie miał jakieś wątki, to musieliby zamknąć większość mieszkańców gminy. Niewykonalne.
   --
   Kiedy zostanie ścięte ostatnie drzewo, kiedy zostanie zatruta ostatnia rzeka i padnie ostatnia ryba, ludzie zobaczą, że nie da się jeść pieniędzy.
   • unodostres Re: komentarze po spotkaniu w Kaloszkach 19.08.11, 10:04
    z gminnego newslettera:

    W dniu 17 sierpnia Rada Gminy obradowała na nadzwyczajnej sesji w Kaliszkach, podjęła cztery uchwały, w tym w sprawie usuwania nadmiaru wód opadowych z terenu Gminy Czosnów (w załączniku) oraz w sprawie zmiany w budżecie gminy, w której kwotę 175 tyś. zł przeznaczono na usuwanie skutków podtopień i udrożnianie rowów odwadniających przy drogach gminnych. Ponadto Rada zapoznała się z projektem „Kampinos” zaprezentowany przez pracownika parku i jednogłośnie zajęła negatywne stanowisko w tej sprawie (w załączniku), które zostanie przekazane: Dyrektorowi Parku, Wojewodzie i Ministrowi Środowiska celem niedopuszczenia projektu do realizacji.

    Również przedwczoraj odbyło się zebranie, które zwołał Wójt Gminy na temat: „Wypracowania możliwości udrożnienia kanałów podstawowych tj. Ł-9 i kanału Kromnowskiego oraz rzeki Łasicy i zapobieżeniu skutkom podtopienia gospodarstw rolnych oraz budynków mieszkalnych spowodowanych deszczem nawalnym oraz brakiem drożności rzeki Łasica, kanału Ł9 i Kromnowskiego”.
    W zebraniu udział wzięli:
    1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz ze współpracownikami;
    2. Kampinoski Park Narodowy – Janusz Jeziorski – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przyrody wraz ze współpracownikami;
    3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Nowotczyński Marek – Kierownik Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ w Ciechanowie;
    4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Elżbieta Korzeń – Kierownik Higieny Komunalnej;
    5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – Bogusław Nerc – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Marek Pokorski – Dyrektor Oddziału w Warszawie, Tadeusz Kiliś – Kierownik Inspektoratu Nowy Dwór Mazowiecki;
    6. Starostwo Powiatu Nowodworskiego – Sławomir Rak – Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
    7. Miasto i Gmina Łomianki – Bogdan Kłódkiewicz – Zastępca Burmistrza ds. Rozwoju;
    8. Gmina Leoncin – Władysław Roszczyk – Sekretarz;
    9. Gmina Izabelin – Witold Malarowski – Wójt Gminy.
    10. Rada i Wójt Gminy Czosnów;
    11. Lucyna Chacińska – ekspert Wójta w zakresie budownictwa wodnego;
    12. Edyta Frączak – mecenas z kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy;
    oraz sołtysi i bardzo licznie przybyli mieszkańcy gminy.

    Wójt po powitaniu przedstawił stan w miejscowościach zalanych, jako przyczynę tej sytuacji podał nie konserwowanie rzeki Łasica na skutek sporu kompetencyjnego pomiędzy KPN-em a WZMiUW. Rzeka Łasica jest drożna tylko w około 40%, kanał Ł-9 jest nie konserwowany na odcinku Brzozówka - Sowia Wola (poza KPN) i Sowia Wola - Zamość(w KPN). Kanał Kromnowski nie jest konserwowany od Janowa Mikołajówki do Cybulic Małych tj. na całej długości w Gminie Czosnów. Pani Chacińska opierając się na przepisach prawa wodnego stwierdziła, że według niej nie ma miejsca na żaden spór kompetencyjny bo prawo wodne w art.11 ust.1 pkt 3 wyraźnie stanowi, że prawa właścicielskie w stosunku do wód znajdujących się w granicach parku wykonuje Dyrektor tego Parku Narodowego. Odmiennie według niej ma się sytuacja z kanałem Ł-9, bo jest on urządzeniem melioracyjnym to nawet w granicach Parku konserwacje powinien prowadzić WZMiUW.
    Następnie głos zabrał zastępca dyrektora KPN Pan Janusz Jeziorski, który stwierdził, że Dyrektor Parku posiada wytyczne swojego Ministra, że utrzymanie Łasicy i kanałów w Parku nie jest zadaniem Parku, poza tym Park nie otrzymuje na to pieniędzy. Wypowiedź ta nie podobała się zebranym mieszkańcom.
    Następnie głos zabrali przedstawiciele WZMiUW dyrektor Pokorski i dyrektor Nerc. Panowie przedstawili stanowisko odwrotne do Dyrektora Parku twierdząc, ze zgodnie z ustawą WZMiUW nie jest właściwy do zajmowania się kanałami na terenie parku. Ponadto dyrektor Nerc przedstawił kwoty jakie WZMiUW wydaje na konserwację kanałów na tym terenie oraz na przebudowę wałów Wisły. Zebrani wyrazili niezadowolenie, bo nie przyszli słuchać o wałach Wisły, tylko kto i kiedy oczyści Łasicę, kanał Ł-9 i kanał Kromnowski. Wójt pytał dlaczego kanał Ł-9 na odcinku Brzozówka - Sowia Wola i kanał Kromnowski od Janowa Mikołajówki do Cybulic Małych nie jest oczyszczony i apelował do przedstawicieli WZMiUM, aby uczynili to w trybie natychmiastowym, ponieważ te odcinki są poza parkiem i nie ma tu elementów sporu kompetencyjnego.
    Następnie p. B. Ciborski z Adamówka zaprezentował pokaz multimedialny unaoczniając sytuację w zalanych miejscowościach i skutki jakie może wywołać wdrożenie projektu „Kampinos”. Pan Dyrektor Dąbrowski z Urzędu Wojewody zadeklarował, że przedstawi omówioną sytuację i spowoduje zwołanie przez p. Wojewodę narady mediacyjnej pomiędzy KPN-em i WZMiUW z udziałem Ministrem Środowiska w celu określenia odpowiedzialności za konserwację rzeki Łasicy i kanałów w Parku. Mieszkańcy i Radni emocjonalnie, ale z wielką troską przedstawili sytuację i pytali najczęściej przedstawicieli Parku i WZMiUW dlaczego doprowadzili do takiego stanu główne cieki i kiedy to się zmieni? Jeden z mieszkańców Dobrzynia w sposób bardzo emocjonalny odczytał odpowiedź Starosty na jego wniosek o zalewaniu jego posesji z modernizowanej drogi powiatowej (było to poza tematem zebrania).

    W podsumowaniu na zakończenie spotkania Wójt Gminy:
    - zaapelował do przedstawiciela Wojewody, aby na mediację zostali zaproszeni Wójtowie Gmin Czosnów i Leoncin,
    - zaapelował do przedstawicieli WZMiUW o pilne wyczyszczenie kanałów Ł-9 i Kromnowskiego,
    - zawnioskował również do WZMiUW o przekopanie kanału Ł-9 do Kaliszek,
    - sugerował zebranym mieszkańcom z poszczególnych sołectw powołanie spółek wodnych, które zgodnie z prawem wodnym zajmują się gospodarką wodną i odprowadzaniem nadmiaru wód z terenów prywatnych poszczególnych wsi. Zadeklarował, że w Biurze Rady Gminy jest wzór statutu takiej spółki, a jeśli grupa założycielska będzie potrzebowała wsparcia organizacyjnego to Urząd Gminy będzie ją wspierał w działaniach,
    - zapewnił, że będą kontynuowane prace nad udrażnianiem rowów przy drogach gminnych.

    • l9lasica Re: pół roku temu 19.08.11, 16:59
     Mieszkańcy wsi ADAMÓWEK     Adamówek, dnia 25.02.2011 r.

     Pan Antoni Krężlewicz
     Wójt Gminy Czosnów
     _______________________     Wnioskujemy:


     1.O uznanie za istotne konserwacji kanału Ł9 na odcinku 15 + 100 do 18 + 240
     dotyczy Augustówka, Łosiej Wólki, Adamówka.
     2.Wyczyszczenie kanału Łasica zaczynając od najbardziej zaniedbanego odcinka, od ujścia Wilczej Strugi (k/Adamówka ) do wysokości Brzozówki.

     WZMiR oddział w Warszawie skierowanym do Nas piśmie, stwierdza że jest administratorem Ł9, a brak konserwacji kanału tłumaczy faktem, że na odcinku powyżej 14+100 płynie on przez tereny, które nie są już wykorzystywane rolniczo.
     Nie zwraca przy tym uwagi, że są tu duże osiedla mieszkalne z infrastrukturą energetyczną, kanalizacyjną itp. Zwracamy również uwagę, że zamknięta śluza na Łasicy (koło Janówka) do połowy stycznia 2011r, spowodowała przy dużych opadach atmosferycznych niebywały wzrost poziomu wody gruntowej na tym terenie.
     Wnioskujemy o zabezpieczenie mechanizmu śluz, aby osoby niepowołane nie mogły nimi sterować
     Odpowiedzi WZMiR oraz Dyrektora Parku zawierają drwinę z dramatycznej sytuacji mieszkańców, podatników.
     Powołując się na zapisy ustawy Prawo Wodne oraz Prawo Samorządowe, prosimy Pana Wójta jako administratora tego terenu o wszczęcie postępowania wobec WZMiR i Urzędu Marszałkowskiego, jako odpowiedzialnych za stan kanałów i finansowania konserwacji.
     Z poważaniem.
  • and-kub Re: komentarze po spotkaniu w Kaloszkach 19.08.11, 22:14
   odbyło się spotkanie u wojewody. z tak zwanych dobrze poinformowanych źródeł wiem że Kpn zabetonował swoje stanowisko (bardzo się powstrzymuję przed piiiiiiip). nie interesuje go oczyszczanie kanałów. za wykopanie kanału kaliszki janówek szykuje donos do prokuratury. W środę mają doraźnie oczyszczać łasicę
   • adserserwis Re: komentarze po spotkaniu w Kaloszkach 19.08.11, 23:33
    Interesuje nas trwałe rozwiązanie .Po pracach doraźnych -niezbędnych ,kanał powinien być regularnie czyszczony i jak również pogłębiony . Alternatywą może być podobne rozwiązanie jak w Izabelinie , gdzie z kolei niedrożny jest kanał Zaborowski . KPN nie będzie nas zatapiał ,na konsultacje nie jest za późno . Czy Skarb Państwa wygeneruje fundusze na przystosowanie Nas do nowych warunków w przypadku realizacji projektu kampinos ?.
    Widzę tu dużo dymu ,a mało konkretnych działań .Przyjrzyjmy się zaniedbaniom które narosły w strefie działania gminy ,te można usunąć od zaraz .
    • powerv8 Re: komentarze po spotkaniu w Kaloszkach 20.08.11, 00:25
     Jeszcze kilka dobrych lat temu kanał Ł9 był czyszczony przynajmniej dwa razy w roku nawet gdy wody w nim praktycznie nie było. Teraz to paranoja drzewa rosną w kanale. Jeśli coś się dzieje złego na terenie gminy to odpowiada za to władza, a ona umywa ręce mówiąc, że to nie jego wina skoro dzieje się to na terenie gminy to powinien być odpowiedzialny i pilnować dobra obywateli. Z resztą tyle już obietnic było na wiele innych tematów, a droga przez Sowią Wolę wygląda jak Warszawa po powstaniu w 1944
     • l9lasica Re: starosta 8-mcy wstecz 20.08.11, 09:28
      Błagalne pismo mieszkańców w trakcie dużych podtopień trwających od początku listopada 2010 . W czasie świąt poziom wody był ekstremalny ,staliśmy w wodzie . A starosta przekazywał życzenia noworoczne innym prominentom ,........

      MIESZKAŃCY Adamówek, dn. 28.12.2010 r.
      WSI ADAMÓWEK
      Gm. CZOSNÓW      Starosta Powiatu Nowodworskiego
      Nowy Dwór Mazowiecki
      ______________________________

      Mieszkańcy wsi Adamówek oraz okolicznych wiosek gminy Czosnów
      zwracają się do Starosty o pomoc i interwencję. Sprawa dotyczy warunków życia i pracy wieloletnich mieszkańców przynajmniej kilkuset domów w naszej gminie. Czujemy się bezsilni i upokorzeni brakiem zainteresowania naszymi problemami.

      Od czasu powodzi w maju 2010 roku nasze domy, gospodarstwa są ciągle zalewane przez opady i wysoki poziom wód gruntowych. Jest to spowodowane zaniedbaniem oczyszczenia kanałów : Łasicy i Ł9 na terenie naszej gminy.

      Z tymi problemami spotykamy się od lat, ale kulminacja nastąpiła w chwili kiedy wpuszczono bobry do Kampinoskiego Parku Narodowego. Bobry robią tamy na kanałach melioracyjnych. W efekcie na kanałach zalega mnóstwo gałęzi przez co nie ma odpływu wody i pola zostają zalewane. Np. kanał w Adamówku nie był oczyszczany od około10 lat .

      Na terenie gminy jest duża ilość rolników, którzy utrzymują się tylko z rolnictwa; wszyscy są dotknięci tym problemem. W oświadczeniu Wójta gminy Czosnów dowiedzieliśmy się, ze nie posiada on podstaw prawnych do zainwestowania w przeciwdziałaniu powodzi czy zalaniu. Mieszkańcy gminy szukają pomocy również w Kampinoskim Parku Narodowym,
      nowodworskim inspektoracie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
      a nawet w Ministerstwie Środowiska. Niestety bezskutecznie, gdyż wszyscy przerzucają się w tej sprawie odpowiedzialnością i nikt nie chce podjąć decyzji .

      W tej sytuacji nasze życie jest bardzo trudne i uciążliwe. W piwnicach naszych domów stoi stale woda. Niszczeje nasz dobytek, a stałe wypompowywanie wody nie przynosi poprawy.
      Angażując nasz czas i siły na walkę z „wiatrakami”. Narażone jest również nasze zdrowie.
      Stojąca woda to siedlisko bakterii i zarazków, które mogą doprowadzić do różnego rodzaju chorób. Codzienna walka z wodą osłabia również nasze siły psychiczne. Jesteśmy przerażeni i bezsilni, tym bardziej, że wiosna przyniesie kolejne podtapianie.

      Kierując prośbę do Pana Starosty liczymy na pomoc i interwencję do odpowiednich Urzędów związanych z naszym problemem i rozpoczęciu prac osuszających i melioracyjnych na naszym terenie. Niewątpliwie w pierwszej kolejności powinno nastąpić udrożnienia kanałów płynących przez naszą gminę.

      Z góry dziękujemy za zainteresowanie się naszym problemem.

      W imieniu poszkodowanych mieszkańców ADAMÓWKA w gminie Czosnów.


      Do wiadomości:
      1. Wójt Gminy Czosnów
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka