Dodaj do ulubionych

Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

25.01.12, 09:58
Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, w końcu pozytywnie zaopiniowane przez KPN zostało wyłożone w Urzedzie i "w internecie" www.czosnow.pl/viewpage.php?page_id=222 . Do 30 marca 2012 można zglaszać na pismie swoje uwagi.

--
->> www.Czosnow.pl <<-
Obserwuj wątek
   • piotr_nowy2 Re: Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego 27.01.12, 23:14
    Dobrze to ująłeś . Oświecona część społeczeństwa nie powinna żerować na braku cwaniactwa , ciemnocie pozostałej części społeczeństwa . Organizacja struktur ,działania demokratycznego państwa powinna w przynajmniej dłuższym okresie czasu gwarantować sprawiedliwość .Nawet ludziom którzy nie znają mechanizmów ,im to gwarantujących .Lubisz proste wyjaśnienia ,więc możemy kontynuować temat używając innych zrozumiałych sformułowań .Zaproponuj inne forum ,tutaj ferment jest niepożądany .
     • piotr_nowy2 Re: Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego 28.01.12, 10:10
      Fakt , że próbujemy uregulować stosunki z KPN ,budzi agresję ? Wszystko jest na dobrej drodze . Popieramy działania rady parku ,prowadzimy rozmowy w zakresie aspektu społecznego . Rada gminy wprost entuzjastycznie podchodzi do wszelkich działań w zakresie ochrony środowiska , od wielu lat .Czosnów pod tym względem cieszy się uznaniem w całym kraju . Nasi radni ,zarząd gminy ,uczestniczą w szkoleniach ,sympozjach naukowych ,korzystają z doświadczeń sąsiednich państw w ramach współpracy .Dlatego też nie potraktowali obojętnie planu ochrony KPN ,który dotyczy też otuliny obejmującej Czosnów.
  • l9lasica Re: Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego 31.01.12, 09:15
   maaciejkaa napisał:

   > Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, w końcu pozytywnie zaopiniowane przez KPN zostało wyłożone w Urzedzie i "w internecie" www.czosnow.pl/viewpage.php?page_id=222 . Do 30 marca 2012 można zglaszać na pismie swoje uwagi.
   >
   Czy wnioski można składać przez internet .Czy są określone wzory wniosków?
   • adserserwis Re: Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego 29.02.12, 21:28
    Dyskusja publiczna już za nami .
    Obszar Natura 2000 ,Dyrektywa Ptasia ,Dyrektywa Siedliskowa /nie mylić z siedliskami homo sapiens/ , dodatkowo jest tu europejski węzeł ekologiczny tak ustaliła to Rada Europy . To m.in. obligowało autorów studium zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów .
    Według europejskich ustaleń jest na terenie naszej gminy również specyficzna grupa mieszkańców ,niestety te studium nie dotyczyło ich siedlisk . A dlaczego specyficzna ? ,zainteresowanym mogę podać link .
    • tgserwis Re: Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego 29.02.12, 21:42
     adserserwis napisał:

     >
     > Według europejskich ustaleń jest na terenie naszej gminy również specyficzna gr
     > upa mieszkańców ,niestety te studium nie dotyczyło ich siedlisk . A dlaczego s
     > pecyficzna ? ,zainteresowanym mogę podać link .
     To ja poproszę. Że jestem porąbany to wiem od dawna, ale nie wiedziałem że jestem też specyficzny :)


     --
     Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują, a każecie im płacić podatki gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie.- Milton Friedman
  • adserserwis Re: Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego 01.03.12, 11:06
   Mieszkańcy Puszczy Kampinoskiej tworzą specyficzną społeczność, która pomimo trudności związanych z dostępem do mediów, ośrodków opieki medycznej, sklepów, odległości do miejsc pracy, jest mimo wszystko przywiązana do swojej ziemi. Liczba ludności zamieszkałej na terenie Parku w obszarach przeznaczonych do wykupu
   na 2008 rok wynosiła 1822 osoby (wg informacji z gmin). Bardzo dokładna analiza sytuacji pozostających i funkcjonujących gospodarstw rolnych była wykazana w roku 1993. Po uwzględnieniu zmian z okresu 1993-2009 wynika, iż do wykupu pozostało jeszcze:
   - około 660 budynków mieszkalnych;
   - około 500 gospodarstw;
   - około 960 pozostałych budynków gospodarczych (obory, stodoły, garaże itp.).
   Przeprowadzone sondaże wśród mieszkańców wsi puszczańskich dotyczyły opinii m.in. nt. warunków życia, zadowolenia, współpracy i kontaktów z KPN. Sondaże były przeprowadzane w ramach prac nad powstającym planem ochrony dla KPN. Część mieszkańców wg aktualnej oceny nie zamierza na razie opuszczać terenów zamieszkania. Stanowisko to zmienia się w miarę zaawansowania wykupów, wyludniania się wsi i zmiany warunków życiowych. Badania szczegółowe (opracowane i do których możemy być pewność, iż są wiarygodne) były przeprowadzane w roku 1996 podczas tworzenia planu ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego. Badanie składało się wtedy z dwóch części, pierwsze stanowiło wywiad kwestionariuszowy, prowadzony przez ankieterów wśród mieszkańców gmin KPN. Drugą część stanowiły wywiady z osobami stanowiącymi kluczową rolę w społecznościach lokalnych (sołtysi, księża, nauczyciele i dyrektor KPN). Jednym z badań wśród mieszkańców KPN dotyczył: stosunku mieszkańców KPN do miejsca zamieszkania i gotowość do jego zmiany. 31% respondentów pytanych o gotowość do zmiany zamieszkania zadeklarowało jego zmianę, jeżeli uzyskałaby lepsze warunki życia i pracy w innej miejscowości. 57% wolałaby pozostać we swojej miejscowości, a 12% stanowiły osoby niezdecydowane. Zdecydowanie chętnie wyprowadziłoby się 17% mieszkańców, a 14% raczej by się wyprowadziło. Najbardziej niechętni zmiany miejsca zamieszkania są respondenci z gmin położonych blisko Warszawy – Starych Babic oraz Łomianek. Natomiast wyraźną chęć zmiany miejsca zamieszkania wyrazili mieszkańcy gmin oddalonych już od Warszawy, mających głownie swoje siedliska wewnątrz KPN – Leoncin (52% chętnych), Kampinos (54% chętnych). Płeć nie różnicuje stanowiska w sprawie zmiany miejsca zamieszkania, aczkolwiek największa różnica pomiędzy mężczyznami i kobietami występuje wśród zdecydowanych na pozostanie w swojej miejscowości (59% mężczyzn w porównaniu z 56% kobiet). Najbardziej skłonna do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania jest grupa najmłodszych respondentów. Aż 63% takich osób byłoby gotowych przenieść się w inne miejsce, o ile uzyskałaby lepsze warunki życia. Jak można oczekiwać, osoby najstarsze są najbardziej przywiązane do swojego miejsca zamieszkania. Zaledwie 10% takich osób byłoby skłonnych zmienić miejsce zamieszkania, a aż 82% badanych, jest zmianom zdecydowanie przeciwna.
   Mając na uwadze krótką charakterystykę demograficzną i obraz społeczeństwa Puszczy Kampinoskiej sklasyfikowano następujące czynniki, które mogą znacząco wpłynąć na realizację projektu w fazie przygotowawczej. Wśród zagrożeń wymienia się:
   1) Brak zainteresowania osób prywatnych procesem renaturyzacji i działań ochronnych zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej. Aby realizować program przejęcia gruntów prywatnych, a w dalszej kolejności podjęcia działań ochronnych musi być dobrowolna chęć sprzedaży nieruchomości prywatnej na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN). W związku z regulacjami prawnymi wykup takich nieruchomości musi odbywać się bez żadnego przymusu ze strony administracji
   publicznej i służb KPN. Warunkiem wykupu w dalszej kolejności jest przeznaczenie obszarów wykupionych tylko i wyłącznie do celów ochrony przyrody w Puszczy Kampinoskiej. Dotychczas nie było problemów z zainteresowaniem osób prywatnych i chęci sprzedaży swoich nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Na dzień 09.08.2010 r. napłynęło do KPN powyżej 100 podań na wykup powyżej 200 ha gruntów, w tym około 20 zabudowań gospodarczych. Nie ma więc większego zagrożenia związanego z wydatkowaniem planowanej (bądź bardzo zbliżonej) kwoty związanej z wykupem i osiągnięcia rezultatu wykupionych 200 ha gruntów deklarowanych w projekcie.
   2) W przypadku złożonych około 100 dobrowolnych deklaracji sprzedaży gruntu na rzecz Skarbu Państwa, dominują głównie deklaracje właścicieli nieruchomości rolnych (niezabudowanych). Szacując, iż jeżeli na jedno gospodarstwo przypada 3-4 osoby, to wśród tych zgłoszonych 20 podań kwestia związana z przesiedleniem, dotyczy około 70 osób. Liczba ta może ulec zmianie, ponieważ gospodarstwa te często nie są zamieszkałe, są opuszczone, w stanie ruiny. Jednak są także przypadki, gdzie w gospodarstwie przebywają osoby wynajmujące, bądź osoby, które nie mają w miejscu zamieszkania oficjalnego meldunku i nie mają możliwości zamieszkania w innym miejscu. W związku z powyższym mogą być problemy z przesiedleniem takich osób, a w dalszej kolejności zaniechanie, na czas bliżej nieokreślony rozbiórki takich siedlisk. Skarb Państwa-KPN nie dysponuje żadnymi lokalami dla tego typu osób. Cena wykupu nieruchomości nie jest uzależniona od ceny gospodarstwa, które sprzedający kupuje, po dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży z KPN. Jedynym wyznacznikiem wartości nieruchomości jest tutaj wycena przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego. I jest to cena maksymalna, jaką KPN może zapłacić za daną nieruchomość. Natomiast kwotę, jaką dany sprzedający otrzyma za wykup swojego gospodarstwa od Skarbu Państwa-KPN, może przeznaczyć na zakup mieszkania (gospodarstwa) poza parkiem narodowym. Tutaj KPN nie ingeruje, jak ta kwota i w jakim stopniu zostanie przez sprzedającego wydatkowana. To sprzedający ma na uwadze, iż w przypadku wykupu jego gospodarstwa, będzie musiał się przenieść w inne miejsce wraz ze wszystkimi osobami przebywającymi w gospodarstwie. I tak też jest w rzeczywistości, ponieważ osoby deklarujące chęć sprzedaży przenoszą się często do rodziny w innym miejscu, poza Parkiem, bądź przeznaczają środki z wykupu na dokończenie nowych domostw, bądź na inne cele niezwiązane z kwestią mieszkaniową. Nie ma zatem żadnego kryterium wartości gospodarstwa rolnego, do którego sprzedający się przeprowadza. Jednak już na etapie przygotowawczym, zgodnie z doświadczeniem pracowników Parku, można pominąć przypadki, gdzie jest konflikt pomiędzy mieszkającymi w gospodarstwie w kwestii sprzedaży. Wtedy też skupia się na kupnie kolejnego zgłoszonego gospodarstwa. Należy także pokreślić sam fakt, iż społeczeństwo chce sprzedawać swoje grunty, na których wychowywali się, stanowiły ojcowiznę przekazywaną od pokoleń, często ziemie te były „świadkiem” zdarzeń historycznych, osobistych przeżyć, niezwykle ważnych nie tylko dla samych sprzedających, a także dla lokalnej społeczności. Ta część społeczeństwa w pełni angażuje się emocjonalnie i rozumie działania Parku na rzecz działań ochronnych gruntów prywatnych. Chcą sprzedać Państwu, Parkowi, bo wiedzą, że ich „ojcowizna” nie zostanie utracona tylko przeznaczona pod ochronę.
   3) Czynnikiem negatywnym jest przeciągający się proces wykupu nieruchomości prywatnych. Osoby, które zgłosiły swoje nieruchomości do sprzedaży, wycofują swoje oferty i tym samym mogą stać się przedmiotem obrotu przez osoby trzecie. W dalszej kolejności następuje spadek zrozumienia dla samej idei prowadzenia zadań ochronnych w Puszczy Kampinoskiej. W wyniku braku dotacji na program wykupu, miejscowa społeczność i lokalne samorządy coraz częściej domagają się rozwiązań mających na celu uświadomienia ich, w jakim stopniu mają być realizowane rzeczywiste działania ochronne na gruntach prywatnych. Bo jeżeli nie są prowadzone żadne działania, to czy jest sens kontynuowania jakichkolwiek działań ochronnych na

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka