30.11.09, 19:08
" Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005
r. Nr 14, poz. 114) oraz § 9 ust.. 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do
wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U. Nr 136, poz. 1143) informuję, że:

dnia 20 listopada 2009 r. w sali narad Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach przed Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych odbędzie się rozprawa :

godz. 13.00

Pana Andrzeja S. – Prezydenta Miasta Ruda Śląska, obwinionego o to, że:


- w Rudzie Śląskiej, w dniu 30 czerwca 2005 r., udzielił zamówienia
publicznego na „Promocję miasta Ruda Śląska od 1 lipca do 31 grudnia 2005 r.”
podmiotowi, który został wybrany w trybie z wolnej ręki, pomimo braku
przesłanek do zastosowania tego trybu, czym naruszył art. 10 ust. 2 w zw. z
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

- w Rudzie Śląskiej, w dniu 10 maja 2006 r. udzielił zamówienia publicznego
na „Promocję miasta Ruda Śląska w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2006 r.”,
podmiotowi, który został wybrany w trybie z wolnej ręki, pomimo braku
przesłanek do zastosowania tego tryby, czym naruszył art. 10 ust. 2 w zw. a
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 późn. zm.),

- w Rudzie Śląskiej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
roboty dodatkowe przy zadaniu pn. „Budowa centrum
handlowo-wystawowo-kulturalnego w Rudzie Śląskiej Wirku przy ul. Kupieckiej –
zadaszenie placu centralnego targowiska i budowa masztu reklamowego”,
zakończonym zawarciem umowy nr WIR.342-1-251/04 w dniu 26 listopada 2004 r.,
nie złożył oświadczenia wymaganego przepisami o zamówieniach publicznych, czym
naruszył art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomimo czynnego
udziału w postępowaniu polegającego na podpisaniu w/w umowy,

- w Rudzie Śląskiej, dnia 17 grudnia 2004 r. zaciągnął zobowiązanie, poprzez
zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, której przedmiotem była
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością
Skarbu Państwa, na rzecz Miasta Ruda Śląska, bez upoważnienia Rady, czym
naruszył art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a obecnie art.
36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

tj. o czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych określony w
art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (dz. U z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
a poprzednio w art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);

- w Rudzie Śląskie, dnia 2 stycznia 2006 r., udzielił zamówienia publicznego
na „Budowę osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej - Wysokiej
w Rudzie Śląskiej (etap I)”, którego warunki zostały udzielone w sposób
naruszający zasady uczciwej konkurencji, poprzez dopuszczenie do wystąpienia
braku zgodności dotyczących wymogów stawianych oferentom w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia z wymaganiami stawianymi w ogłoszeniu o
zamówieniu publicznym skierowanym do Urzędu Zamówień Publicznych, czym
naruszyło art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

- w Rudzie Śląskiej, zaniechał podjęcia skutecznych działań mających na celu
wyegzekwowanie należności z tytułu dzierżawy gruntu oraz użytkowania
wieczystego nieruchomości o nr KW 13590, KW8936, KW 7243, KW 15163, KW 15745,
KW 6861, za lata 2003-2004, co skutkowało przedawnieniem tych należności
odpowiednio 1 października 2006 r., 21 listopada 2006 r., 13 listopada 2006
r., 1 kwietnia 2005 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 kwietnia 2007 r. w kwocie
łącznej 133.793,40 zł, czym naruszono art. 92 pkt 2 w związku z art. 129 ust 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) a obecnie art. 138 pkt 1 w związku z art. 189
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005
r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

tj. o czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych określony w
art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 17 ust. 4, art. 15, art. 17 ust. 1 pkt 3 i
4, art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r., o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 205 r., Nr 14, poz.
114 z późn. zm.), a poprzednio w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 203 r. Nr 15, poz. 148 z
późn. zm.);

Informuję, że rozprawy są jawne i każdy zainteresowany może się im
przysłuchiwać - zgodnie z art. 119 ust. 1 i 3 ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych."
Obserwuj wątek
  • osi-ris Re: RIO 30.11.09, 19:47
   Po co? przecież i tak już jest po terminie !
   a co do wyniku rozprawy - przecież będzie w Wiadomościach Rudzkich.

   --
   „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
   ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
   rzetelnie i uczciwie,
   mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
   • jozefosmenda ukochany kraj,umiłowany kraj...................... 30.11.09, 22:29
    ......ukochane i miasta i wioski!

    Osi!
    Po ślubowaniu,którego treść tutaj non stop przytaczasz (notabene czyżbyś już czuł się radnym?) dodać można słowa:..."Tak mi dopomóż Bóg".
    Na ostatnim ślubowaniu 8 radnych(tylko) nie wypowiedziało owych słów czyli inaczej rozumując tylko "ONI" liczą na swój rozum i znają swoją wartość! Reszta widocznie liczy tylko na to, że za nich Bóg wszystko załatwi a od siebie wystarczy nazwisko.
    I dlatego tak to wygląda!
    W całej Pomrocznej również!

    Ale poczytaj sobie art.23.1 uosg! Inni także.
    I to Wam dobrze zrobi.
    --
    osmenda.pl

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka