Dodaj do ulubionych

Kultura na Ślonsku

13.06.04, 09:51
Możno ktoś chyci tyż taki tymat
No bo na razie jakby go niy ma
"Harfa" ło Rudzie łotwarła cosik
Ale to przeca jest yno "grosik"

Na cołkim Ślonsku wiela sie dzieje
Dusza do tego se czasym śmieje
Dyć trza to wszysko bardzi promować
Choćby i tako - posty tu dować.
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 13.06.04, 09:56
  Hehe

  A jak ktoś powiy - "To niy ło Rudzie"
  Niy musi mynczyć sie w naszym "cudzie"
  Bo możno Ślonska łon niy rozumi
  Choć mu sie zdowo - poskopić umi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.06.04, 10:04
  "Staro baśń" w Chudowie

  "Staro baśń" w Chudowie gości
  Znojdziesz tam łod Piasta wojow
  Choć z nich byli ludzie prości
  Dyć som dobrzy tyż we boju

  Chcesz łoboczyć - dzisioj jedź
  Bo impreza w ty niydzieli
  Niy chcesz - to na dupie siedź
  Choć sie werci tam weselić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.06.04, 23:37
  "Festiwal Marasu" -27.06.04 łod 12.00 do 18.30

  Chcesz pociaprać sie w marasie
  Chudow woło - to na czasie
  Niy zabraknie borowiny!
  Ło pieronie! Co za miny?!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.07.04, 23:13
  Chudow 12.VII.04. po 14.00

  We Chudowie rychtujom zaś "Ślonsko Biesiada"
  W niydziela zjydz łobiod - potym jedź na zamek
  Tako na czas wolny tukej moja rada
  Tam niy bydziesz musioł powyciyrać klamek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.09.04, 14:01
  II Kartoflada w Chudowie 12.IX.2004

  Hameryka tyż nom skarby swoje dała
  Jednym tyn kartofel - nojzocniejszy w świecie
  Z niym już roz ta sztela uciecha fest miała
  Myśla że i latoś "Kartoflady" chcecie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.06.04, 10:10
  Salwador Dali we Mikołowie

  Salwador Dali we Mikołowie
  Jeszcze dwa tydnie - to mom we gowie
  Jego grafiki w ichnim MDKu
  Idzie podziwać se tam czowieku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.06.04, 10:13
  27.VI.2004 - Śmiłowice

  Festyn w Śmiłowicach - radości z tym wiela
  "Chłop Roku" tam bydzie - szkryfna yno tela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 03.07.04, 16:23
  "Varius Manx" 04.VII godz. 20.30

  Łod piontku lecom "Dni Mikołowa"
  Choć poniywczasie - coś trza tu dować
  Myśla - tyn zespoł fanow prziciongnie
  Ze Rudy blisko - zabawa wciongnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.07.04, 23:21
  "Rękopisy poetów" - VII-VII.04

  W Insztytucie Mikołowskim znojdziesz te handszrifty
  Na Wojaczka i Szymborski możesz se dziwować
  Dyć i inkszych wierszokletow połoglondoł byś ty
  Beleś yno na wystawa zechcioł podrałować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 29.05.05, 10:18
  Mikołowskie Dni Muzyki
  29.V. - 2.VI.2005

  Muzykom poważnom Mikołow nos kusi
  Takom co nikerych zdo sie jakby dusi
  Zaś inkszych przepiyknie pohalo po uszach
  W niyj przeca klasyki światowy jest dusza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.10.06, 20:30
  Mikołow 20.X.2006

  Anu - muzeum prawie łotwarte
  Dlo Mikołowa wiela to warte
  Frelki radośnie zatańcowały
  Ze downych wiekow muster w tym brały.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.04, 10:16
  "Chłop Roku 2004"

  "Jak jo chodzioł do szkoły
  Uczyli mie rechtory
  Piwo pić w karty grać
  I z dziołchami tańcować"

  Tako chłop ze Brzeźcow na konkursie śpiywoł
  Bestoż ty wygrany jo sie nic niy dziwoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.06.04, 10:23
  "Witomy Chłopa Roku"

  Jak z Racławic wrocoł do tych Brzeźć pod Pszczynom
  Tarcza mioł przi boku - niy nadrobiol minom
  Sołectwo se cołke ze niym weselyło
  Dyć we Polsce łone jakby piyrsze było.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.06.04, 23:47
  "Ślonsk i Małopolska w Europie Regionow"

  Pod tym hasłym Pszczyna wielki piknik robi
  Przeca niy łod dzisioj te miasto Ślonsk zdobi
  To tyż skiż Słowynii co świynto fajruje
  Dyć tukej Europa naprowdy sie czuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.06.04, 10:29
  Katowicko "Benedyktynka"

  W Bibliotece Ślonski galerio ciekawo
  Ze mianym niy było za wiela utropy
  Toż "Benedyktynka" - prziznocie że "klawo"
  Tym bardzi że adres tyż "Rady Europy".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 21.07.04, 23:43
  "22 Lipca"

  Świynto bydzie w Katowicach
  To niy jakeś "jaja"
  Możesz tyż sie tym zochwycać
  Na 3-go Maja.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 10.09.04, 07:42
  "Artysty Katowic"

  Plac Grunwaldzki z galeryjom "Artystow Katowic"
  Cybulski i Strya już tam bydom - to wiydz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.10.04, 16:51
  "Cholonek" w tyjatrze

  Tyjater Korez "Cholonka" gro
  Uciecha z tego tyż Janosch mo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.11.04, 19:48
  "Biblia w sztuce" - Muzeum Ślonske 29.X - 29.XI.04

  Biblijne grafiki se połoglondocie
  Godefroya Dorego Chagalla tu mocie
  Diks możno zochwyci - tako samo Dali
  Rafaela jakby łoni przerobiali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 29.05.05, 10:15
  Kościoł pw. Opatrzności Bożej
  29.V.2005.godz.18.00

  Gębalski we kościele zagro papiyżowi
  Konieczny zaś batutom tako cosik powiy
  Chor "Lutnia" zaśpiywo choć smutno na duszy
  Janie Pawle możno i Niebo se wzruszy.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.12.05, 17:27
  Sylwester 2005 - Rynek

  Dyskoteka i "Antyki"
  Łodmłodzajom stare pryki
  A do tego - richtig wierzcie
  Se dołonczom przeca "Leszcze".
  --

  "Niywinni Czarodzieje"

  W klubie "Hipnoza" te "czarodzieje"
  Toż se we Sylwka tam wiela dzieje.
  --

  W "Mega Clubie"

  W "Mega Clubie" przi hip-hopie
  Możno stary rok ktoś skopie
  Nowy tako tam prziwitosz
  W Katowicach - jak se pytosz.

  --
  Gugalander - "Sylwester AllStars"

  Łod Presleya do Leppera
  Toż niy chyci cie cholera.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.01.14, 19:31
  Konkurs limerykow katowickich - po naszymu

  Limeryki Katowic chytajom
  Limerykom w ty szteli dyć pszajom
  W nocy parzom wos bety?
  -Do filerow poety!
  Kunszt Katowic rozblyśnie - niy bajom!
  Rym Bogucic, Ligoty mo dusza
  Nikiszowiec choć wspomnieć tyż musza
  Kej limeryk na fali
  We Brynowie mu pszali
  Szpas w Giszowcu echt ślonskim nabrusza
  *****

  Limeryki trzi prziślijcie
  Tu, e-mailym - tako chciyjcie
  Dyć se dowiydz
  Skiż Katowic
  Czekōm - wyny wiela miyjcie
  Dejcie pozōr - coś nowego
  Link tyż idzie dać do tego
  Ze ty szteli
  Z tym weseli
  Ze Katowic coś zocnego
  A dyć niy dziwejcie tymu
  Zdjyńcie idzie kłaść do rymu
  Coby cieszyć
  A niy grzeszyć
  Djosek tyż wloz kejś do "Rzymu"
  Musu w tym jednak niy bydzie
  Kunszt bez linka tyż niy w biydzie
  Ktō chce kliknie
  Ktō chce bliknie
  Prōmocyjo szteli przidzie

  Jako zowdy z jurorami
  Noty dadzōm - wiycie sami
  Trzi, dwa, jedyn
  Niy trza kredy
  Szpas zrychtujōm nōm klikami
  Jeszcze styczniym sztartujymy
  Styknōm trzi zestawy - wiymy
  Dyć rachuja
  Forszteluja
  Co autorōw skuszōm rymy
  Niych drap leci punktacyjo
  Kaj limeryk - kōmedyjo!
  Erbnie wiyncy
  Niych niy jynczy
  Ze tym wygro - kryjolyjo!
  W lutym bydzie szlus - dziwejcie
  Dali notōw niy szkryflejcie
  Laureaty
  Bydōm za tym
  Kej czas leci niy czekejcie.

  nk.pl/#forum/17/977/665?find=last#post2
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.06.04, 23:10
  Noc Świyntojańsko w Gliwicach 25.VI.04 - 18.00-23.00

  Na placu Krakowskim bydzie tyz zabawa
  Tyjater Muzyczny to łorganizuje
  "Brathanki" wystompiom - toż ciekawo sprawa
  Bele dyszcz radochy jednak niy popsuje.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.09.04, 21:06
  Myśla że niy ma tukej przipodku
  Co zaś Gliwice ze tym na przodku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.09.04, 21:10
  18 września 9 rano

  Łorkestra dynto zagro w Gliwicach
  Kerom sie asi gruba "Sośnica"
  Przyńdzie z banhofa do willi Caro
  Tam Dni Dziedzictwa kaj niy ma szaro.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.09.04, 21:12
  Turniej rycerski przi zamku

  Turniej rycerski tukej w sobota
  Kmiotki se tymu dziwujom
  Dlo raubritera to niy gupota
  Jak kapsy puste tam czujom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.09.04, 21:14
  W niydziela tako samo z tym bydzie
  Dyć możno wiyncy ludziskow przidzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.09.04, 21:16
  W Willi Caro

  Żydowsko nuta ci włazi w uszy
  Na zespoł Kroke bydziesz chcioł ruszyć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.09.04, 21:18
  Gliwicki rejs

  Ze portu w Gliwicach do Łabynd popłyniesz
  Dyć Wrocka przi tymu po drodze niy miniesz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.09.04, 21:22
  Hutniczy kerchof

  Na kerchof hutnikow zoglondnońć tyż czeba
  Właziyli do "piekła" - trefiyli do nieba
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.09.04, 21:26
  Ruiny tyjatru

  Ta łostatnio wojna co z nami zrobiyła?
  Richtig nawet sztuka wielkim wrogym była
  Łostała ruina by my pamiyntali
  Nawet w takich murach tyż cosik zagrali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 21.09.04, 07:47
  Były minyły Dziedzictwa Dni
  Za rok zaś przidom - miasto to wiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 23.09.04, 19:25
  "Spotkanie z Nikiforem" 24-26.IX.2004

  Łobrozki łod niego muzeum zbiyrało
  Teroz w Multikinie ciekawo wystawa
  Coby film niy yno se tu łoglondało
  Dyć i akwarele - richtig zocno sprawa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 31.12.05, 17:28
  Plac Krakowski

  Prziszło by wom to do gowy?
  Tukej Sylwek laserowy
  DJ Lexus i "Novika"
  Ściongnom ołpy nawet z pryka.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.06.04, 23:42
  Dni Tyskie 26-27.06.04

  Łod siedymdziesiyńciu lotek już niy żywot wiejski
  Dyć radujom sie tyszanie z nadano praw miejskich
  A do tego Browar Tyski gyburstag fajruje
  Szkryfna yno że to wszyskim tukej fest sztimuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.07.04, 22:59
  Leluje w Rybnickim Cyntrum Kultury 11-12.VII.04

  Idzie połoglondać se tam piykne kwiotki
  Kere zochwycajom tyż ślonske czelodki
  Nojgryfniejszo leluja możesz "wytypować"
  Nagrody przi tymu ponoć bydom dować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.07.04, 12:46
  IV Festiwal Filmowy "Era Nowe Horyzonty"

  Zaczli łod Almodovara
  Ło festiwal trza sie starać
  Jedynoście dyć trwo dni
  Gorom Cieszyn - to sie wiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.07.04, 12:55
  Muezzin w Cieszynie

  Muezzin w Cieszynie rzykać nawołuje
  Choć Polska w Iraku terozki wojuje
  Taki tu heppenig se Foksal zrychtowoł
  Byś przi festiwalu pozor na to dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 21.08.04, 21:55
  "Teatr Pieśń Kozła" - Wrocek

  W Edynburgu blyśli mocno "Kronikami"
  Tyż łoni ślonskimi som "Gilgameszami"
  Dyć w trupie niy yno Poloki tam grajom
  Europa we śpiywie i tańcu durś majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.11.04, 22:11
  Nagroda Ksiynżny Jadwigi Ślonski

  Latoś we Wrocku jom prziznowali
  Muster cołkymu Ślonskowi dali
  Toż piyrszy roz to se tukej stało
  Już tako jednak bydzie kulało

  Co roku dadzom "Jadwigi" dwie
  Polok i Niymiec dostanom je
  Kutz ze Heisigym terozki razym
  Jakby ty świynty ślonski łobrazym.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 23.08.04, 20:32
  Dni Orzesza - 4-5.IX.2004

  Na "Dni Orzesza" wybrać se idzie
  Możno uciechy z tym wiela bydzie
  Tyż fojerwera sto lot już majom
  Fajer skiż tego bo im fest pszajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 10.09.04, 11:34
  "Gwarki" 10-12.IX.2004

  Już dzisioj "Gwarki" tukej sztartujom
  Dyć wszyscy chyńć do zabawy czujom
  Na czi dni bydzie z tego radocha
  W Tarnowskie Gory zajrzyj choć trocha.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 10.09.04, 11:38
  "Blue Cafe" 10.IX.2004

  "Blue Cafe" tukej na "Gwarki" zjedzie
  Ciekawe jak im se teroz wiedzie
  Choć we Europie już niy zablysnom
  Dyć miyndzy gwiozdki ciyngym tyż cisnom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.11.06, 15:29
  04.12.2006 Nakło Ślonske

  W downym zamku Donnersmsrckow łobrozy Trefonia
  Dlo mnie ździybko za daleko - latoś niy pogonia
  Dyć przi tymu tyż se w łoku jakby fraszka kryńci
  Bo kunszt taki naszo Ruda zdo sie yno mynczy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.04, 07:46
  "Prix Italia"
  Radio Katowice w Katanii wygrało
  "Cena pracy" z dołu wylazła na szpic
  Dwie Anny we wiyrchu - radości niymało
  Dlo bergmona z tego jednak prawie wic.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • hepik1 23.09.04, 05:40
  broneknotgeld 22.09.2004 23:14 odpowiedz na list odpowiedz cytując

  Ty richtig niy wiysz jak szkryforz gupie
  Lepi sie pogrzeb palcym we dupie.
 • broneknotgeld 09.10.04, 20:41
  Nagroda Nike

  No toż Nike dostoł "Gnoj"
  Kuczok mioł z tym pewno znoj
  Choć możno tyż skuli "Pryng"
  W gowach jury łon sie lyng.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.12.04, 19:09
  Kultura ślonsko mo być na fali
  Co przeciw stanie idzie łobalić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • w36 18.12.04, 00:23
  Co ty bronek zasypujesz te forum starymi wątkami, tak intensywnie jak teraz. Czy
  coś tam jest niewygodnego dla Ciebie, że o tej porze jeszcze sujesz? Może jakieś
  dyrektywy dostałeś?
  :)))
 • broneknotgeld 31.12.05, 17:31
  Klub Muzyczny Kocynder

  "Kogel mogel" w Sylwka bydzie
  Pewno wiela chyntnych przidzie.

  --

  Sylwester w Piramidzie

  Z nagrodami dyskoteka
  Laptop bydzie na cia czekać.
  --

  Art Cafe Zanzibar

  Bassylwester w "Zanzibarze"
  We pamiyńci se niy zmaże.

  --

  W "Leśniczowce"

  W "Leśniczowce" Sylwek z rockym
  bluesym soulym - toż pod bokym.

  --

  Klub "Szuflada"

  We "Szufladzie" Sylwek-party
  Cobyś niy boł tam łożarty.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.02.07, 23:20
  No ja, te tabule za informacjami ło rudzkich zobytkach by se richtig przidały.
  Dyć jak tam niy bydzie wymiyniony halymbski dworek Donnersmarckow, to jakby se
  to zdało na psinco.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.12.13, 10:38
  Dziecionteczko tego chciało
  rtpd.eu/2013/12/20/jest-%E2%80%9Erudzkie-betlejem%E2%80%9D/
  Tako bydzie radowało.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.12.13, 00:18
  Rymowanek rudzkich wiela
  Sie raduje karlus, frela!
  rudaslaska.com.pl/p,s,plebiscyt,wybierz-ulubiona-rymowanke-o-rudzie-slaskiej,930929,977769.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.12.13, 12:16
  Betlyjki rudzke do sia tyż proszom
  Radości tela - ofyn jom głoszom.
  rudaslaska.com.pl/i,rudzkie-szopki-bozonarodzeniowe,200274,977397.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.12.13, 15:25
  Link na wieści
  Tu sie zmieści.

  rudaslaska.com.pl/i,rudzkie-betlejem,378054,978302.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.14, 16:09
  Zaś se we Halymbie dzioło
  Jako zowdy - tyż wesoło.
  www.wiadomosci24.pl/artykul/ruda_slaska_wernisaz_wystawy_andrzeja_sodowskiego_293353.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • jankolodziej 18.01.14, 18:20
  Niy za wiela sam sie dzieje
  bo nom Bogdan za kragel leje ...
  www.autonomia.pl/n/jak-nas-grabi-ekipa-bogdana
  --
  www.jankolodziej.neostrada.pl
 • broneknotgeld 18.01.14, 19:32
  No, to pokazuje prawie jako nos ta cyntrala traktuje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka