Dodaj do ulubionych

KRUS - pieniądze za urodzenie dziecka

01.03.07, 09:31
witam
być może ktoś już pisał o czymś podobny, ale jeśli nie,
to może kogoś to zainteresuje:
www.ksieg.yoyo.pl/viewtopic.php?t=19
nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że KRUS wypłaca pieniądzę za
urodzenie dziecka.
pozdro
AA
ps) może warto, żeby moderator forum umieścił ten post
jako "nieginący", tak żeby nie trzeba było go okresowo "podbijać",
bo każde pieniądze w rolnictwie się przydają, szczególnie w tym okresie.
Obserwuj wątek
  • sasanka79 Re: KRUS - pieniądze za urodzenie dziecka 01.03.07, 18:06
   Dokładnie to wygląda to tak:

   Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
   rolników

   Zgodnie z art. 15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnikowi (jego
   małżonkowi, domownikowi) ubezpieczonemu w KRUS w trybie obowiązkowym, z tytułu
   urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku
   na wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,
   przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest przyznawany i wypłacany
   przez placówki terenowe i oddziały regionalne KRUS, na podstawie złożonego
   wniosku wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka albo z zaświadczeniem sądu
   stwierdzającym wystąpienie do sądu o przysposobienie dziecka.

   W przypadku rolników ubezpieczonych w Kasie w trybie dobrowolnym, tj. na
   wniosek, zasiłek ten przysługuje, jeśli okres podlegania temu ubezpieczeniu
   wynosi co najmniej 1 rok bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia
   uzasadniającego nabycie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego,
   chorobowego i macierzyńskiego. Do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia nie
   wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet gdy
   zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego świadczenia z tego
   ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten
   przysługuje im łącznie. O zasiłek macierzyński może zatem ubiegać się także
   ubezpieczony rolnik - ojciec dziecka, o ile to on złoży wniosek i skrócony akt
   urodzenia dziecka, z którego będzie wynikało, iż jest ojcem dziecka.

   Nadmieniamy, że zasiłek macierzyński wypłacany jest jednorazowo, w wysokości
   trzyipółkrotności emerytury podstawowej obowiązującej w dacie porodu. Po
   zmianie od 1 marca 2006 r. kwoty emerytury podstawowej, zmieniła się również
   wysokość zasiłku macierzyńskiego. Wynosi on obecnie 2091,11 zł (tj. emerytura
   podstawowa = 597,46 x 3,5) – natomiast przed waloryzacją zasiłek przysługiwał w
   kwocie 1969,03 zł, (obowiązująca przed waloryzacją emerytura podstawowa =
   562,58 zł).

   Poza zasiłkiem macierzyńskim z tytułu urodzenia dziecka, który jest
   świadczeniem z ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczonym w KRUS osobom
   uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje z tytułu urodzenia dziecka po 31
   grudnia 2005 r. becikowe, czyli jednorazowy dodatek w kwocie 1.000 zł. Rolnicy
   powinni składać wnioski o ten dodatek w miejscowym urzędzie gminy, gdyż zgodnie
   z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
   (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2260) urzędy te przejęły od 1 września 2005 r. z
   KRUS przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych. Wymieniony dodatek
   przysługuje jedynie rodzinom osiągającym dochód w przeliczeniu na jednego
   członka rodziny nie przekraczający 504 zł miesięcznie.

   Na marginesie należy zaznaczyć, że we wspomnianej ustawie o zmianie ustawy o
   świadczeniach rodzinnych zmieniono kryterium ustalania dochodu z gospodarstwa
   rolnego. Wcześniej dochód ten ustalany był na podstawie przepisów o pomocy
   społecznej i wynosił z 1 ha przeliczeniowego 194 zł miesięcznie. Od 15 stycznia
   2006 r. gminy przyznające zasiłki rodzinne przyjmą, że rolnicy uzyskują z 1 ha
   przeliczeniowego dochód miesięczny wynoszący 1/12 dochodu rocznego ogłaszanego
   przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z
   dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.). Kwota
   ta za rok 2004 (na potrzeby ww. ustawy) wynosi 1626 zł, tj. 135,5 zł
   miesięcznie z 1 ha przeliczeniowego. Nowe kryterium dochodowe z 1 ha
   przeliczeniowego z pewnością spowoduje, że większa część rodzin rolniczych
   nabędzie prawo do zasiłków rodzinnych na dzieci, a w przypadku urodzenia
   kolejnego dziecka po 31.12.2005 r. nabędzie również prawo do jednorazowego
   dodatku (becikowego) z tytułu urodzenia dziecka.

   Niezależnie natomiast od osiąganych dochodów w rodzinie, z tytułu urodzenia
   dziecka po 31 grudnia 2005 r. matce, ojcu, albo opiekunowi prawnemu,
   przysługuje jednorazowa zapomoga (czyli drugie becikowe), Drugie becikowe
   wypłacane jest także w kwocie 1000 zł. Wniosek o zapomogę należy składać w
   urzędzie gminy, w nieprzekraczalnym terminie 3. miesięcy od dnia narodzin
   dziecka. Wniosek złożony po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.

   Reasumując, ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi, domownikom) w przypadku
   urodzenia dziecka przysługuje zasiłek macierzyński, który jest jednorazowym
   świadczeniem finasowanym wyłącznie z ich składki płaconej na ubezpieczenie
   wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Z kolei z tytułu urodzenia dziecka
   ubezpieczonym zarówno w KRUS jak i w ZUS przysługuje na ogólnie obowiązujących
   zasadach wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jednorazowa
   zapomoga w kwocie 1000 zł. Dodatkowo osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego,
   a więc te, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł, mogą
   również skorzystać z prawa do dodatkowej kwoty 1000 zł becikowego, czyli z
   dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka