Dodaj do ulubionych

JAGO - dziś raport kwartalny!

05.05.06, 08:58
Być może na WZA zatwierdzającym raport, równiez ogloszenie nowej emisji akcji.
Edytor zaawansowany
 • wyzarty 05.05.06, 12:16
  coś chyba nie tak...jesteśpewien,żedzisiaj raport. pozdro.
 • vertical1 05.05.06, 12:31
  na 100%
 • wyzarty 05.05.06, 13:26
  jeżeli tak...to patrząc dzisiaj na kurs,mam dylemat-trzymać-sprzedać...pozdro.
 • punto55sx 05.05.06, 17:23
  No i jakie wyniki w raporcie?
 • wyzarty 05.05.06, 18:41
  Cześć vertical, spojrzyj na parkiet do piguły informacyjnej. Jak to
  skomentujesz? Raport odłożony? Pozdro.
 • biel333 05.05.06, 18:52
  1 2 3 4

  WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
  Przychody netto ze sprzedaży pro 38634 19903 10046 4957
  duktów, towarów i materiałów
  Zysk (strata) z działalności ope 1136 1038 295 259
  racyjnej
  Zysk (strata) brutto 1047 834 272 208
  Zysk (strata) netto 904 670 235 167
  Przepływy pieniężne netto z dzia 378 6358 98 1583
  łalności operacyjnej
  Przepływy pieniężne netto z dzia -1840 -2773 -478 -691
  łalności inwestycyjnej
  Przepływy pieniężne netto z dzia -1510 -3889 -393 -969
  łalności finansowej
  Przepływy pieniężne netto, razem -2972 -304 -773 -76
  Aktywa, razem 65079 39766 16536 9738
  Zobowiązania i rezerwy na zobowi 35115 26611 8922 6516
  ązania
  Zobowiązania długoterminowe 10222 11007 2597 2695
  Zobowiązania krótkoterminowe 24325 14812 6181 3627
  Kapitał własny 29964 13155 7613 3221
  Kapitał zakładowy 15140 7640 3847 1871
  Liczba akcji (w szt.) 15140100 7640100 15140100 7640100
  Zysk (strata) na jedną akcję zwy 0,28 0,45 0,07 0,11
  kłą (w zł/ EUR)
  Rozwodniony zysk (strata) na jed 0,28 0,45 0,07 0,11
  ną akcję zwykłą (w zł/EUR)
  Wartość księgowa na jedną akcję 1,98 1,72 0,51 0,43
  (w zł/EUR)
  Rozwodniona wartość księgowa na 1,98 1,72 0,51 0,43
  jedną akcję (w zł/EUR)
  Zadeklarowana lub wypłacona dywi
  denda na jedną akcję (w zł/EUR)

  Objaśnienia kolumn
  1 - 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
  2 - 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
  3 - 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
  4 - 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

  Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
  www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
  demo.e-pap.pl/espi
  kom espi asa/
 • vertical1 05.05.06, 19:01
  Raport jest OK!
  Zysk netto wzrósl w porównaniu z analogiczym okresem 2005 o 35%.
  Przychody wzrosly w porównaniu z analogicznym okresem 2005 o 95%.

  WZA zwolane zostalo na 30 maja i najprawdopodobniej wowczas zostanie ogloszona
  nowa emisja akcji.
 • zablokowany 05.05.06, 19:12
  o nowej emisji?

  Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
  8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 i oceny
  wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2005.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za
  rok 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w
  roku 2005.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z
  wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
  z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  --
  Dawniej cimoszenka. Obecnie zablokowany.
 • vertical1 05.05.06, 19:38
  Tak, masz racje, nie ma nic w zapowiedziach. Ciekawi mnie tylko czy jak nie ma
  tego w porządku obrad to czy mozna taką uchwale przyjąc? Czy ma ktos takie
  doświadczenia?
 • wyzarty 05.05.06, 19:53
  jeżeli jest O.K.-to co przewidujesz z kursem na najbliższe dni...pozdro.
  faktycznie nie ma nic o emisji.
 • vertical1 05.05.06, 20:02
  Myśle że zaliczymy 4zl w przeciągu 1-2 tygodni. Jeżeli pojawi sie dobre info to
  kurs skoczy do 4,50zl. Pamietajcjie że ta spólka "opiekuje" sie BZWBK.
  Ich prognozy z reguly sie sprawdzaja i często rekomendacje sa podwyższane.
  Przyklad PBG rekomendacja kupuj 130zl, dwa tygodnie póżniej kupuj 160zl
  PEP rekomendacja kupuj 11,20zl, kilka miesięcy pózniej 18,10zl. Co
  najwazniejsze jak już o tych spólkach zapominaja inwestorzy, nagle pojawia się
  (komentarz, wywiad) w Parkiecie i znowu boom.
 • vertical1 08.05.06, 09:34
  No raport byl dobry, to widać po kursie.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka