Dodaj do ulubionych

Nowe nazwisko dziecka a alimeny

06.05.13, 16:22
Witam.
Mam dziecko z poprzedniego związku(nie małżeństwo).Kuba ma 5lat,ojciec biologiczny ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka.W grudniu 2012r.odebrałam mu prawa.Dziecko ma moje nazwisko,ale było uznane przez ojca biologicznego.
I teraz mam pytanie.Wychodze za mąż za innego mężczyzne za miesiąc i chcemy dać nazwisko dziecku takie same jak i nasze.
Czy jeśli damy nazwisko dziecko nasze,to biologiczny ojciec dalej będzie płacił alimenty na syna?
Bo pomimo odebrania praw ma obowiązek płacenia,ale nie wiem jak jest w przypadku kiedy założe rodzinę i wyjdze za mąż.
Bardzo prosze o odpowiedz.Dziękuje z góry.
Edytor zaawansowany
 • agusiak27 06.05.13, 16:30
  Aha.Jeszcze nie powiedziałam ważnej sprawy,dziecko ma moje nazwisko panieńskie.
 • piotr_57 07.05.13, 15:01
  agusiak27 napisała:

  > Aha.Jeszcze nie powiedziałam ważnej sprawy,dziecko ma moje nazwisko panieńskie.

  To nie ma żadnego znaczenia.
 • piotr_57 07.05.13, 15:01
  agusiak27 napisała:

  > Witam.
  > Mam dziecko z poprzedniego związku(nie małżeństwo).Kuba ma 5lat,ojciec biologic
  > zny ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka.W grudniu 2012r.odebrałam mu prawa.

  Chyba sąd go pozbawił praw, a nie Ty mu je odebrałaś!

  > Dziecko ma moje nazwisko,ale było uznane przez ojca biologicznego.
  > I teraz mam pytanie.Wychodze za mąż za innego mężczyzne za miesiąc i chcemy dać
  > nazwisko dziecku takie same jak i nasze.

  Co rozumiesz pod pojęciem "...chcemy mu dać nazwisko..."? Zmienić nazwisko może albo wojewoda (na co Twoje szanse są żadne), albo sąd (ale nie podajesz powodu dla którego miałby to zrobić!), albo Twój (nowy) mąż może go usynowić (adopcja). W Twoim przypadku w grę wchodzi tylko ta trzecia możliwość.

  > Czy jeśli damy nazwisko dziecko nasze,to biologiczny ojciec dalej będzie płacił
  > alimenty na syna?

  Jeśli zmienisz nazwisko u wojewody lub przez sąd to były nadal będzie zobowiązany do alimentacji. Jeśli odbędzie się to drogą adopcji, były zostanie (raz na zawsze!) zwolniony z alimentacji. Jeśli rozstaniesz się z "nowym" mężem to wówczas on będzie zobowiązany do alimentacji, mimo tego, że się rozstaniecie. Nawet w przypadku jego śmierci obowiązek alimentacyjny nie "wróci" na byłego!! Dobrze się zastanów zanim coś zrobisz. To bardzo poważna decyzja, mająca swoje skutki na całe życie dziecka!!

  > Bo pomimo odebrania praw ma obowiązek płacenia,ale nie wiem jak jest w przypadk
  > u kiedy założe rodzinę i wyjdze za mąż.

  Jeśli tylko wyjdziesz za mąż to nic się nie zmieni. Jeśli nowy mąż usynowi Twoje dziecko, następstwa będą takie jak napisałem powyżej.

  > Bardzo prosze o odpowiedz.Dziękuje z góry.

  Nie ma za co. Jeśli jeszcze jest coś niejasne, dopytuj.
 • agusiak27 07.05.13, 16:26
  więc dopytuje:-)
  Ja wystapiłam o pozbawienie praw.I sąd go pozbawił praw.Pod pojęciem "chcemy mu dac nasze nazwsko"rozumiałam to,aby dziecko miało to same nazwisko co ja i mąż.
  A zmienić nazwisko chce dziecku ponieważ powód jest prosty....chce abyśmy mieli wszyscy jedno nazwisko:-)Poza tym ojciec biologiczny wogóle nie interesuje się dzieckiem,dziecko nawet nie wie jak wygląda:/Zakładam rodzine i chce stworzyc dziecku prawdziwy dom.dlatego zależy mi na zmianie nazwiska dziecka.
  Czyli nie ma mozliwości zmiany nazwiska dziecka ?I jesli tak to co mogę zrobic aby zmienić dziecku nazwisko?Sąd?
 • piotr_57 07.05.13, 18:09
  agusiak27 napisała:

  > więc dopytuje:-)
  > Ja wystapiłam o pozbawienie praw.I sąd go pozbawił praw.Pod pojęciem "chcemy mu
  > dac nasze nazwsko"rozumiałam to,aby dziecko miało to same nazwisko co ja i mąż
  > .
  > A zmienić nazwisko chce dziecku ponieważ powód jest prosty....chce abyśmy mieli
  > wszyscy jedno nazwisko:-)Poza tym ojciec biologiczny wogóle nie interesuje się
  > dzieckiem,dziecko nawet nie wie jak wygląda:/Zakładam rodzine i chce stworzyc
  > dziecku prawdziwy dom.dlatego zależy mi na zmianie nazwiska dziecka.
  > Czyli nie ma mozliwości zmiany nazwiska dziecka ?

  Na upartych nie ma lekarstwa. Teoretycznie jest taka możliwość. Nie znam przypadku żeby opisana procedura powiodła się, ale proszę bardzo : Wyjdź z ustawy "Ustawa z 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska"(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r.)

  Dalej wychodzisz z art 8 pkt2. :

  Art. 8. 1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które
  zrodzą się z tego małżeństwa.
  2. Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że dz rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
  3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
  4. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed organami, o których mowa w art. 12, lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  Następnie zgodnie z art 10 pkt. 1 :
  Art. 10. 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do organu, o którym mowa w art. 12.
  2. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem
  konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez zachowania wymogów określonych w ust.
  1 i 2 pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.


  składasz wniosek opisany w art. 11:
  Art. 11. 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
  1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
  a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
  b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
  c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu
  czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
  d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej "numerem
  PESEL";
  2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
  3) uzasadnienie.
  2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
  1) odpis zupełny aktu urodzenia;
  2) odpis zupełny aktu małżeństwa;
  3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;
  4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
  3. Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:
  1) odpis zupełny aktu urodzenia;
  2) odpis zupełny aktu małżeństwa;
  3) inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.
  4. Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 oraz w ust. 3 pkt 1-2, jeżeli
  zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska.
  5. W przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, wnioskodawca przedstawia do wglądu
  dokument stwierdzający tożsamość.
  6. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 5, nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia
  również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru na
  podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.
  U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)).

  Do organu opisanego w art 12 :

  Art. 12. 1. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.
  2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w ust. 1, w sprawach określonych w ustawie rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca.

  I jesli tak to co mogę zrobic
  > aby zmienić dziecku nazwisko?Sąd?

  Czyli Ty zmieniasz nazwisko, piszesz wniosek z art 11, składasz w określonym urzędzie stanu cywilnego i czekasz. Po 30 dniach otrzymujesz decyzję... odmowną z powodu... blablabla.

  Link do strony z ustawa. www.google.pl/search?q=Ustawa+z+17+pa%C5%BAdziernika+2008r.+o+zmianie+imienia+i+nazwiska%2C&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox

  Mam nadzieję, że ta odpowiedź Cię zadowoli .
 • agusiak27 11.05.13, 22:31
  No dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedż:-)
 • piotr_57 12.05.13, 14:51
  agusiak27 napisała:

  > No dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedż:-)

  Miło mi, że odpowiedź Ci się podoba:)

  Ale ta odpowiedź Ci nic nie da!
  Nazbierasz się tych papierków, napiszesz wniosków a w USC nikt tego nawet nie będzie czytał, tylko dostaniesz sztampową odpowiedź, że "załatwiono odmownie". Organem wyższego stopnia (w rozumieniu KPA) nad USC jest Wojewoda. Tam też nikt tego nie będzie nawet czytał; "załatwiono odmownie"! Prawo administracyjne to moja dziedziana, znam ją dość dobrze, znam też wszystkie Urzędy Wojewódzkie w tym kraju, dlatego z góry wiem co odpiszą. Na decyzję (postanowienie) Wojewody będzie Ci przysługiwała skarga do WSA. Tam będą sprawę czytali i ... tez wydadzą postanowienie w stylu "załatwiono odmownie" z racji na art.4 tej ustawy którą Ci podałem!

  Art. 4. 1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów,
  w szczególności gdy dotyczą zmiany:
  1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  2) na imię lub nazwisko używane;
  3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również
  się posiada.
  2. Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status
  uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego
  prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.


  Dlatego napisałem Ci, że możesz "walczyć" o swoje zarówno na poziomie Wojewody jak i w Sądzie (w WSA), ale to nic nie da. W Twojej sytuacji jedyną możliwością zmienienia nazwiska dziecka jest adopcja dziecka przez nowego małżonka. Ale wówczas bezpowrotnie stracisz alimenty od biologicznego ojca dziecka. Wszelkie inne działania będą zupełnie bezproduktywne, stracisz tylko czas i pieniądze (na akty, zaświadczenia, wpisy sadowe, pomoc prawną, itp).
  Pozdrawiam.


 • agusiak27 14.06.13, 23:08
  Ok,ale jauż dowiadywałam sie w Urzędzie SC (w tym co braliśmy ślub).I tak....składam oświadczenie ,że chce zmienić nazwisko dziecko ,przynoszę decyzje Sądu o pozbawieniu praw ojca biologicznego i tyle.Kierownik USC nie mówiła nic,że tak się nie da:-)Prosiła ,żeby przynieśc dokumenty i załatwimy.Ze nazwisko bedzie zmienione bez żadnych konsekwencji dla małżonka.zostanie jak jest tyle że dziecko bedzie miało nasze nazwisko.
  Mówię,co mi mówiła ta kierownik USC.
  Za tydzień dam odpowiedz co uzyskałam.Wtedy napisze,że albo miał Pan racje,albo ja ją miałam ,ze jednak poszłam i spróbowałam:-)))
 • piotr_57 19.06.13, 16:30
  Zaszło jakieś nieporozumienie. Ja tu nie prowadzę jakiejś gry w "kto ma rację". Staram się udzielać prostych rad, w często skomplikowanych sprawach.
  Darmowe odpowiedzi na pytania nie są materiałem do prowadzenia dysput prawnych. Ja doskonale wiem jak powinno być! Ale odpowiedzi udzielam kierując się nie tym jak być powinno, ale jak jest, a przynajmniej "co wynika z mojego doświadczenia".
  Ja Twoją sprawę potrafiłbym załatwić w ciągu 60 dni, kancelaria "Falandysz i Smoktunowicza" załatwi ją jednym telefonem, w ciągu 10 minut, a zwykły Kowalski nie załatwi jej nigdy.
  Ja, udzielając odpowiedzi, biorę pod uwagę możliwości zadającego pytanie.
  Jeżeli uda Ci się tę sprawę załatwić, to będzie tylko znaczyło, że źle oceniłem Twoje możliwości, że posiadasz nad przeciętne umiejętności w załatwianiu spraw administracyjnych, w przekonywaniu urzędników. Ale to w niczym nie zmieni mojego zdania, że sprawa jest, dla przeciętnego Kowalskiego, nie do załatwienia!!
 • agusiak27 24.06.13, 12:11
  Więc dziś załatwiłam sprawę.Kuba ma nasze nazwisko:-)Udało się bez żadnych przeszkód:-)
  15minut i wszystko załatwione.Od razu odebrałam odpis skrócony aktu urodzenia.Dziękuję jednak za odpisanie:-)Z poważaniem ,Agnieszka.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.