Dodaj do ulubionych

Otworzyć "zbór zastrzeżony" IPNu

13.04.12, 15:54
www.blogopinia24.pl/polityka/148-spraswiesdliswo-zasstrzesosna-dla-kiszsczaska

www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/369093,kurtyka_ipn_alarmowal_ws_esbekow_ze_zbioru_zastrzezonego.html
kataryna.blox.pl/2007/04/Tajemnice-zbioru-zastrzezonego.html

www.rodaknet.com/rp_art_4578_czytelnia_misiak_skrytka_kiszczaka.htm


Ujaw­nie­nie tych in­for­ma­cji cał­ko­wi­cie zmie­ni­ło­by ob­raz naj­now­szych dzie­jów Pol­ski. Ukry­ci w „zbio­rze za­strze­żo­nym” ge­ne­ra­ło­wie, puł­kow­ni­cy i ich taj­ni współ­pra­cow­ni­cy ma­ją w swo­ich rękach ry­nek ban­ko­wy, me­dial­ny, me­dycz­ny, bu­dow­la­no-re­mon­to­wy, sa­mo­cho­do­wy gieł­dę papierów war­to­ścio­wych i wie­le in­nych ob­sza­rów na­szej go­spo­dar­ki. Dzię­ki umiesz­cze­niu ich w zbio­rze za­strze­żo­nym, zo­sta­li wy­łą­cze­ni z lu­stra­cji, rzą­dzą pol­skim biz­ne­sem, go­spo­dar­ką, media­mi i po­li­ty­ka­mi ukła­du III RP. To nie przy­pa­dek, że to spec służ­by za­kła­da­ły Kon­gres Liberalno-De­mo­kra­tycz­ny i po­tem Plat­for­mę Oby­wa­tel­ską.
Edytor zaawansowany
 • zgrajaz3rpii 13.04.12, 16:02
  wyborcza.pl/1,76842,4205114.html

  Co to za "interesy" ?
 • mietowe_loczki 13.04.12, 16:29
  zgrajaz3rpii napisała:

  > wyborcza.pl/1,76842,4205114.html
  >
  > Co to za "interesy" ?

  Masz za mały móżdżek (chociaż używanie tego słowa i tak jest grzecznością z mojej strony), żebyś mogła to pojąć.
 • zgrajaz3rpii 13.04.12, 16:36
  mietowe_loczki napisała:

  > zgrajaz3rpii napisała:
  >
  > > wyborcza.pl/1,76842,4205114.html
  > >
  > > Co to za "interesy" ?
  >
  > Masz za mały móżdżek (chociaż używanie tego słowa i tak jest grzecznością z moj
  > ej strony), żebyś mogła to pojąć.
 • mietowe_loczki 13.04.12, 16:40
  Nie jesteś w stanie tego pojąć. Zresztą nie tylko tego.
 • zgrajaz3rpii 13.04.12, 16:41
  wyjaśnij nam na KONKRETACH co to za interesy mają ruskie w Polsce?  mietowe_loczki napisała:

  > Nie jesteś w stanie tego pojąć. Zresztą nie tylko tego.
 • mietowe_loczki 13.04.12, 17:21
  No pewnie takie, żeby sprawnie inaczej otwierali tajne archiwa i podawali im na tacy to, co musieliby zdobyć sami poprzez kosztowną i ryzykowną grę operacyjną.
 • m.c.hrabia 13.04.12, 16:04
  też ciekaw jestem teczki Albiny.
  --
  kartofle tylko tłuczone
 • cymber.gaj 13.04.12, 16:47
  zgrajaz3rpii napisała:

  > To nie przypadek, że to spec służby zakładały Kongres Liberalno-Demokratyczny i potem Platformę Obywatelską.

  Według Prezesa Pis zakładały one także Samoobronę, z którą ów Prezes wszedł potem w koalicję rządową, a następnie ją skonsumował, wszedł w jej buty i do dzisiejszego dnia solidnie wypełnia jej obowiązki, godnie zastępując unicestwionego przez siebie Przewodniczącego Leppera.

  --
  "Pomysł i planowanie są jądrami naszego programu".
  /Jarosław Kaczyński/
 • zgrajaz3rpii 13.04.12, 17:09
  cymber.gaj napisał:

  > zgrajaz3rpii napisała:
  >
  > > To nie przypadek, że to spec służby zakładały Kongres Liberalno-Demokraty
  > czny i potem Platformę Obywatelską.
  >
  > Według Prezesa Pis zakładały one także Samoobronę, z którą ów Prezes wszedł pot
  > em w koalicję rządową, a następnie ją skonsumował, wszedł w jej buty i do dzisi
  > ejszego dnia solidnie wypełnia jej obowiązki, godnie zastępując unicestwionego
  > przez siebie Przewodniczącego Leppera.
  >
 • m.c.hrabia 13.04.12, 17:11
  ciebie też ?
  dobrze ci robią?
  --
  kartofle tylko tłuczone
 • zgrajaz3rpii 13.04.12, 17:11
  m.c.hrabia napisał:

  > ciebie też ?
  > dobrze ci robią?
 • mariner4 13.04.12, 17:17
  i śmierdzisz.
  M.
 • m.c.hrabia 13.04.12, 17:27
  nie śmiałbym obrażać wsioków mianem debila.
  --
  kartofle tylko tłuczone
 • zgrajaz3rp2 14.04.12, 08:09
  zlustrować ....wyrzucic na zbity pysk

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka