• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Jaki powinien byc biskup - wg ap. Pawła i Piotra

 • IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 05.04.02, 11:51
  Jaki ma być biskup
  Biblia ustala jasne kryteria, kto może zostać biskupem. Paweł pisze:

  1 Tymoteusz
  3,1 Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
  3,2 BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY, trzeźwy, umiarkowany,
  przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
  3,3 nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie
  swarliwy, nie chciwy na grosz,
  3,4 który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w
  posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
  3,5 BO JEŻELI KTOŚ NIE POTRAFI WŁASNYM DOMEM ZARZĄDZAĆ, JAKŻE BĘDZIE MÓGŁ
  MIEĆ NA PIECZY KOŚCIÓŁ BOŻY?

  W liście do Tytusa mamy jeszcze jedno wymaganie:
  1,9 TRZYMAJĄCY SIĘ PRAWOWIERNEJ NAUKI, aby mógł zarówno udzielać napomnień
  w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się
  przeciwstawiają.

  Biskupi katoliccy nie trzymają się prawowiernej nauki nawet jeśli idzie o
  kryteria ich wyboru.
  Prawowierna nauka jest taka, że mają być żonaci i własnym domem dobrze
  zarządzać.
  Żaden z członków episkopatu nie spełnia biblijnego kryterium na biskupa. Już to
  dyskwalifikuje ich ze służby w kościele Chrystusowym.

  Jeśli o tym nie wiedzą, to znaczy że są ignorantami w podstawowych sprawach
  dotyczących funkcjonowania kościoła.
  Jeśli wiedzą, a to ignorują, to znaczy, że są obłudnikami, od których należy
  trzymać się z daleka. W jakich innych sprawach funkcjonują według SWOJEJ nauki
  a nie tego, czego uczy Biblia?

  Celibat, który obowiązuje w KK został wprowadzony w XII wieku. Celibat zabrania
  księżom katolickim zawierania małżeństw, ale ... nie zabrania życia w
  konkubinacie.
  Małżeństwo byłoby złamaniem ślubów – a to byłoby grzechem śmiertelnym.
  Konkubinat jest grzechem powszednim z którego nawet spowiadać się nie trzeba.

  Według tego, co zapowiedział Paweł, CELIBAT JEST POCHODZENIA SZATAŃSKIEGO:

  1 Tymoteusz: 4,1 A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach
  ODSTĄPIĄ NIEKTÓRZY OD WIARY I PRZYSTANĄ DO DUCHÓW ZWODNICZYCH I BĘDĄ SŁUCHAĆ
  NAUK SZATAŃSKICH,
  4,2 uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
  4,3 KTÓRZY ZABRANIAJĄ ZAWIERANIA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH,

  Warto jeszcze popatrzeć, jakimi według apostoła Piotra (przez KK uważanego za
  pierwszego papieża), mają być przewodnicy duchowi.

  1 Piotr 5,1 Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i
  świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić:
  5,2 Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz
  ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,
  5,3 nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór
  dla trzody.
  5,4 A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały.

  Piotr nie przedstawia się tutaj jako ten, który jest NAD innymi starszymi, ale
  jako ‘również starszy.’
  Piotr wymienia kilka cech, które mają charakteryzować ‘pasterzy’>
  1. PAŚCIE TRZODĘ BOŻĄ, która jest między wami, nie z przymusu, lecz
  ochotnie
  2. NIE DLA BRZYDKIEGO ZYSKU, lecz z oddaniem,
  2. NIE JAKO PANUJĄCY NAD TYMI, którzy są wam poruczeni
  3. LECZ JAKO WZÓR DLA TRZODY

  KIEDY OSTATNIM RAZEM W KK BYŁ BISKUP, KTÓRY SPEŁNIAŁ BIBLIJNE KRYTERIA NA
  BISKUPA?
  Edytor zaawansowany
  • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 05.04.02, 15:34
   Według proroka Ozeasza, przyczyną upadku Izraela było odstępstwo kapłanów.

   4,1 Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na
   mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga.
   4,2 Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież,
   cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami.
   4,3 Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz
   ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, nawet i ryby morskie giną.
   4,4 Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z
   tobą wiodę spór, kapłanie!
   4,5 Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z tobą potknie się i prorok w
   nocy; prowadzisz swój lud do zguby.
   4,6 Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie,
   i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie
   swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach.
   4,7 Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie, swoją chwałę
   zamienili w hańbę.
   4,8 Żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy.
   4,9 Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem; ukarzę ich za ich
   postępowanie i odpłacę im za ich uczynki.

   Bóg zapowiada, że odrzuci kapłanów, którzy odrzucili jego naukę.



   • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 05.04.02, 15:37
    Prorok Ezechiel ostrzegał 'pasterzy', którzy samych siebie paśli:

    34,1 I doszło mnie słowo Pana tej treści:
    34,2 Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i
    powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy
    sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody?
    34,3 Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz
    owiec nie pasiecie.
    34,4 Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie
    opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie
    szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo.
    34,5 Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla
    wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się
    34,6 i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich
    pagórkach; po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by
    się o nie zatroszczył lub ich szukał.
    34,7 Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana!
    34,8 Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - ponieważ moje owce stały się łupem
    i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie
    było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli
    pasterze, a moich owiec nie paśli,
    34,9 dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana!
    34,10 Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i
    zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze
    nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już
    ich żerem.
    34,11 Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i
    będę ich doglądał.
    34,12 Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich
    rozproszonych owiec, tak Ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z
    wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym.
    34,13 Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je
    znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na
    wszystkich równinach kraju.
    34,14 Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich
    górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na
    tłustych pastwiskach na górach izraelskich.
    34,15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku - mówi
    Wszechmocny Pan.
    34,16 Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione
    opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł
    sprawiedliwie.
    34,17 Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja rozsądzę między
    owcą a owcą, między baranami i kozłami.
    34,18 Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze
    resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale
    jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami?
    34,19 I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi, i pić to,
    co zmąciły wasze nogi.
    34,20 Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan: Oto Ja sam rozsądzę między
    owcami tłustymi a owcami chudymi.
    34,21 Ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i
    odtrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz,
    34,22 dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę między
    owcą a owcą.
    34,23 Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je
    pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem.
    34,24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród
    nich - Ja, Pan, to powiedziałem.
    • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 05.04.02, 15:44


     Prorok Ezechiel prorokował o jednym pasterzu:

     34,23 Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je
     pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem.
     34,24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród
     nich - Ja, Pan, to powiedziałem.

     Proroctwo to wskazuje na Jezusa Chrystusa, który powiedział o sobie:

     Jan
     \10,11 Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.
     10,12 Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc
     wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza,
     10,13 ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
     10,14 Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
     10,15 Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.
     10,16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę
     przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden
     pasterz.
     10,17 Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu
     wziąć.
     10,18 Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je
     i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.

     Tym jedenym Pasterzem jest Jezus, a jedyną owczarnia są ci, którzy przyjęli go
     jako swego PASTERZA. (Oczywiście, mamy tutaj język metaforyczny).

     KK naucza, że aby dostąpić zbawienia, trzeba byc w jedności z biskupem Rzymu.
     Czyżby biskup Rzymu był Pasterzem ww miejsce Jezusa?

     Czy biskup Rzymu jest Panem, o którym śpiewał piesni Dawid?

     Psalm
     23,1 Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.
     23,2 Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.
     23,3 Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze
     względu na imię swoje.
     23,4 Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
     Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
     23,5 Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz
     oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.
     23,6 Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I
     zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

     Pasterzem, który powiedział, że będzie z nami zawsze, jest Jezus Chrystus.

     Mat
     28,18 A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka
     moc na niebie i na ziemi.
     28,19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię
     Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
     28,20 ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem
     z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
  • Gość: MRC IP: *.proxy.aol.com 05.04.02, 23:11
   Oj, czlowieku.To i tak sie poprawilo od XX-go wieku.Przedtem to Sodoma i Gomora
   byla.Czytales Prawdziwa historie papiestwa? Jak nie, to polecam. Sprzedaja to
   nawet przez internet.
   • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 08.04.02, 17:21
    Gość portalu: MRC napisał(a):

    > Oj, czlowieku.To i tak sie poprawilo od XX-go wieku.Przedtem to Sodoma i Gomora
    >
    > byla.Czytales Prawdziwa historie papiestwa? Jak nie, to polecam. Sprzedaja to
    > nawet przez internet.

    Niechętnie odwołuję się do argumentów z historii kościoła, gdyż jest tam wiele
    brudów, które mnie wcale nie bawią. Posługuję się nimi w ostateczności.
    Wolę argumenty z Biblii. Wolę kontrastować to, co mówi Biblia z tym,, co głosi
    KK. Jeśli Słowo Boże tych ludzi nie przekonuje, to jakikolwiek argument z
    historii tez ich nie przekona.
    Ponadto, moim celem nie jest obrzydzanie ludziom kk, (co w oparciu o historię
    byłoby bardzo łatwe) lecz pokazywanie tego, co o zbawieniu mówi Biblia.

    Pozdrawiam,
    Jerzy




  • Gość: FOX IP: 12.155.172.* 06.04.02, 05:15
   Mt 27:5 "Wtedy Judasz poszedl i powiesil sie.
   Lk 22:19 "to czyncie na moja pamiatke!"
   • Gość: Paweł IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 07.04.02, 16:01
    Czyżbyś chciał zasugerować, że bez magisterium Kościoła prostaczek nie może sam
    Biblii zrozumieć? Że papieże i kardynałowie są w stanie wyrażać się jaśniej od
    Pana Boga ?

    • Gość: FOX IP: 12.155.172.* 08.04.02, 06:23
     Gość portalu: Paweł napisał(a):

     > Czyżbyś chciał zasugerować, że bez magisterium Kościoła prostaczek nie może sam
     >
     > Biblii zrozumieć? Że papieże i kardynałowie są w stanie wyrażać się jaśniej od
     > Pana Boga ?
     >

     2P 1:20 BT "To przede wszystkim miejcie na uwadze, ze zadne proroctwo Pisma nie
     jest dla prywatnego wyjasnienia."
     (21)Nie z woli bowiem ludzkiej zostalo kiedys przyniesione proroctwo, ale
     kierowani Duchem Swietym mowili /od Boga/ swieci ludzie.
     • Gość: Paweł IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 08.04.02, 14:06
      FOX:
      > Czyżbyś chciał zasugerować, że bez magisterium Kościoła prostaczek nie może
      sam
      >
      > Biblii zrozumieć? Że papieże i kardynałowie są w stanie wyrażać się jaśniej
      od
      > Pana Boga ?
      >

      2P 1:20 BT "To przede wszystkim miejcie na uwadze, ze zadne proroctwo Pisma nie
      jest dla prywatnego wyjasnienia."
      (21)Nie z woli bowiem ludzkiej zostalo kiedys przyniesione proroctwo, ale
      kierowani Duchem Swietym mowili /od Boga/ swieci ludzie.

      Czyli słusznie rozumiałem Twoje intencje. Chciałbym zwrócić uwagę Twoją oraz
      Czytelników na następujące sprawy:

      1.
      Cytowane przez Jerzego teksty NIE SĄ PROROCTWEM i nie wymagają żadnego
      WYJAŚNIENIA, czy WYKŁADU. Są to wymagania dla biskupów, które tak jak i
      PRZYKAZANIA Boże należy rozumieć po prostu tak jak są napisane. Jeżeli jest
      napisane, że biskup ma być mężem jednej żony i mieć wierzące i porządnie żyjące
      dzieci, to każdy w miarę inteligentny człowiek jest w stanie taki nakaz
      zrozumieć, bez potrzeby jakiegokolwiek tłumaczenia. Jakiż bowiem sens można
      nadać słowom, że ktoś ma nie nadużywać alkoholu, być gościnny, czy uprzejmy ?
      Czyż nie po prostu taki jak zwykle te słowa rozumiemy?

      Hierarchia papieska ma chyba bardzo NISKIE mniemanie o zdolnościach umysłowych
      swoich owieczek, jeśli twierdzi, że bez jej pomocy nie są w stanie pojąć takich
      prostych stwierdzeń.

      2.
      Cytowany przez Ciebie fragment pozwalam sobie zacytować z Biblii Warszawskiej w
      pełniejszym kontekście.

      19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze
      czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki
      dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.
      20. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega
      dowolnemu wykładowi.
      21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali
      je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

      Widać wyraźnie, że chrześcijanom Piotr zaleca TRZYMANIE się Słowa Prorockiego.
      Jak można trzymać się czegoś, czego się nie rozumie ? Apostoł pisze przecież,
      aby jak nowonarodzone niemowlęta pragnęli ROZUMNEGO mleka Słowa Bożego. To
      Słowo jest dla chrześcijanina pierwszym i pełnym pokarmem. Jak pisał
      Hieronim "nieznajomość Słowa Bożego, to nieznajomość Chrystusa".

      Piotr podkreśla, że WYKŁAD, czyli określenie sensu słów proroków nie może być
      dowolnie, czy 'prywatnie' tworzony według czyjegoś widzimisię, ale wymaga
      pomocy tego samego Ducha Świętego, który natchnął proroków przekazujących Boże
      Słowa. Stąd jest rzeczą bardzo niebezpieczną zabawa w spekulatywne nadawanie
      sensu symbolom użytym w proroctwach, jak robili to na przykład russelici, czy
      adwentyści, przeliczając biblijne symbole na konkretne okresy, ustalając daty
      końca świata itd. Podobnie zresztą robią katoliccy 'mariolodzy' odnosząc do
      Marii, te fragmenty proroctw, które symbolizują Kościół, lub ogólnie każdego
      chrześcijanina, a nie matkę Mesjasza. Takich scharakteryzował najlepiej Luterus
      pisząc, że jego przeciwnicy obchodzą się ze Słowem Bożym "jak świnia z workiem
      owsa".

      Jest natomiast zupełnym błędem i sprzeciwem wobec Prawdy, gdy to ostrzeżenie
      przed spekulacjami na kanwie proroctw odnosi się do jakiegokolwiek posługiwania
      się Biblią, które prowadziłoby do wniosków krytycznych wobec papieskiej
      hierarchii. To właśnie odrzucanie łagodnego głosu Ducha Świętego mówiącego
      przez świadków Słowa, doprowadziło do obecnej sytuacji w której jasno widać ZŁE
      owoce celibatu, wprowadzonego przez papiestwo w XI wieku, dla ochrony własnych
      interesów, bez żadnego liczenia się z wolą Boga.

      Paweł







      • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 08.04.02, 17:14
       Pawle,
       Dzięki za to, co napisałeś.
       Pozdrawiam,
       Jerzy
      • Gość: FOX IP: 12.155.172.* 08.04.02, 22:40
       No patrzcie ludzie, jak ci biskupi KK sa niepoprawni religijnie :)
       Miast pujsc w slady za "reformatorami", nalozyli na siebie "wor pokutny" i
       oglosili w Kosciele Katolickim celibat dla swoich ksiezy, zakonnikow i
       zakonnic. Co za tupet!:) Od tego momentu na kaplanow KK ropoczely sie
       oczywiscie uliczne lapanki, bo kto chcialby dobrowolnie pokutowac i
       zrezygnowac z takiej instytucji jak malrzenstwo. Ale to jeszcze nic, popatrzcie
       ludzie kto tych biskupow i ksiezy najbardziej krytykuje za ten "wor pokutny" i
       nie tylko! To sa przede wszystkim "klony" tych ludzi, ktorzy 500 lat temu
       przeciwstawili sie slowom samemego Chrystusa - "by byli jedno". "Okazja czyni
       zlodzieja", a w tym przypadku okazja i pretekstem do odejscia pewnej grupy od
       Kosciola Chrystusowego stal sie "chandel odpustami" przez ludzi gluchych na
       glos papieza i innych dostoinikow Kosciola. I tak to zamiast - "by byli jedno" -
       mamy juz dzisiaj tych grop-kosciolow ciagle "protestujacych" chyba z kilka
       tysiecy.
       I jeszcze jedno: "Wtedy rzekl do nich Jezus: To ze wzgledu na zatwardzialosc
       serc waszych napisal wam takie przykazanie." - pasuja mi jak ulal do slow: "3,2
       BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY, " i tylko jednej zony, chcialo
       by sie dodac :)
       • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 08.06.02, 03:40
        Tak. Tu wszystko pasuje. Nawet "chandel odpustami". O rowerze nie wspomnę :-)).

        Gość portalu: FOX napisał(a):

        > No patrzcie ludzie, jak ci biskupi KK sa niepoprawni religijnie :)
        > Miast pujsc w slady za "reformatorami", nalozyli na siebie "wor pokutny" i
        > oglosili w Kosciele Katolickim celibat dla swoich ksiezy, zakonnikow i
        > zakonnic. Co za tupet!:) Od tego momentu na kaplanow KK ropoczely sie
        > oczywiscie uliczne lapanki, bo kto chcialby dobrowolnie pokutowac i
        > zrezygnowac z takiej instytucji jak malrzenstwo. Ale to jeszcze nic, popatrzcie
        >
        > ludzie kto tych biskupow i ksiezy najbardziej krytykuje za ten "wor pokutny" i
        > nie tylko! To sa przede wszystkim "klony" tych ludzi, ktorzy 500 lat temu
        > przeciwstawili sie slowom samemego Chrystusa - "by byli jedno". "Okazja czyni
        > zlodzieja", a w tym przypadku okazja i pretekstem do odejscia pewnej grupy od
        > Kosciola Chrystusowego stal sie "chandel odpustami" przez ludzi gluchych na
        > glos papieza i innych dostoinikow Kosciola. I tak to zamiast - "by byli jedno"
        > -
        > mamy juz dzisiaj tych grop-kosciolow ciagle "protestujacych" chyba z kilka
        > tysiecy.
        > I jeszcze jedno: "Wtedy rzekl do nich Jezus: To ze wzgledu na zatwardzialosc
        > serc waszych napisal wam takie przykazanie." - pasuja mi jak ulal do slow: "3,2
        >
        > BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY, " i tylko jednej zony, chcialo
        > by sie dodac :)

       • Gość: 111 IP: *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl 09.06.02, 17:38
        Jak można byłobyć jednym z kościołem ktory w sposób okrutny mordował ludzi
        myślących inaczej(np.katarzy),gdzie Jan XII ginie w łóżku swojej kochanki,a
        UrbanVI pozbywa się niewygodnych kardynałow topiąc ich.
        Luter nie chciał pierwotnie odłączać się od kościoła,ale przybliżyć go do
        EWangelii
        Czy wiesz jak dużo KK zawdzięcza Lutrowi np.Biblia i msze w narodowych językach,
        propagacja Biblii,reforma kościoła
        Jedność kościoła została zniszczona 500 lat wsześniej przed Lutrem przy dużej
        zasłudze KK.
        Napewno nie jest dobrą rzeczą mnogośc kościołów protestantckivh,ale w KK też
        rozłamał się i będzie rozlamywał(np.Kościół Starokatolicki,Mariawici,Lefebryści.
        Nieluteranin
        • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 10.06.02, 18:25
         Św. Klemens I (88 - 97) został wygnany na Krym.
         Św. Ewaryst (97 - 105)dawniej uważano, że poniósł śmierć męczeńską,
         dziś nie ma co do tego pewności.
         Św. Aleksander I (105 - 115) zginął przez ścięcie za cesarza Trajana.
         Św. Korneliusz (251 - 253) w 251 roku zwołany przez Korneliusza synod
         ekskomunikował go.
         Św. Marcelin (296 - 304)za jego pontyfikatu biskupa Rzymu zaczęto
         tytułować papa (ojciec). Heretycy oskarżyli go
         o zaparcie się wiary.
         Św. Marceli I (308 - 309) zmarł na wygnaniu.
         Św.Euzebiusz (309) został zesłany na wygnanie.
         Św. Juliusz I (337 - 352) arianie rzucili na niego klątwę.
         Św. Liberiusz (352 - 366) prawdopodobnie umarł z głodu.
         Bonifacy II (530 - 532) nad trupem swojego przeciwnika Dioskura ogłaszał
         ekskomuniką.
         Św. Sylweriusz (536 - 537) zginąl śmiercią głodową.
         Sabinian (604 - 606) głodującym Rzymianom miał sprzedawać zboże
         po paskarskich cenach.
         Bonifacy III (607)zmarł po zaledwie 10 miesiącach pontyfikatu.
         Seweryn (640) rządził Kościołem zaledwie dwa miesiące.
         Teodor I (642 - 649) prawdopodobnie został otruty.
         Św. Marcin I (649 - 655) karę śmierci zamieniono mu na zesłanie w Chersonezie,
         gdzie zmarł z wycieńczenia.
         Syzyniusz (708) jego pontyfikat trwał zaledwie 20 dni.
         Św. Paweł I (757 - 767) nakazał wydobyć z katakum relikwie i porozmieszczać
         je w kościołach Rzymu (ważne dla pojęcia relikwia).
         Stefan III (IV) (768 - 772) uwikłany w rozgrywki polityczne wydał wyrok
         śmierci na swego doradcę, kardynała Krzysztofa.
         Św. Leon III (795 - 816) rozzłoszczone tym możne rody rzymskie zawiązały
         spisek, zamierzając papieża pozbawić wzroku i języka.
         Zraniony papież znalazł pomoc u Franków.
         Stefan IV (V) (816 - 817) od jego czasu papieże rościli sobie wyłączne
         prawo do koronowania cesarzy.
         Walentyn (827) zmarł zaledwie po 40 dniach pontyfikatu.
         Hadrian II (867 - 872) zezwolił misjonarzom świętym Cyrylowi i Metodemu
         na używanie języka słowiańskiego w liturgii (ważne
         dla polskiego kościoła katolickiego, który tylko ze
         względu na język liturgii był zwalczany).
         Jan VIII (872 - 882) gdy nie zadziałała trucizna, dobito papieża uderzeniem
         obucha w głowę.
         Św. Hadrian III (884 - 885) przypuszcza się, że nie umarł w sposób naturalny.
         Formozus (891 - 896) jego pontyfikat uznano tam za nieprawy, a zwłoki
         zbezczeszczono. Figuruje jednak w oficjalnym
         spisie papieży.
         Bonifacy VI (896) rządził zaledwie 15 dni. Na synodzie zwołanym przez
         Jana IX (898-900) w 898 r. unieważniono jego elekcję,
         a dwa lata później synod w Rawennie nakazał wykreślić
         go z listy papieży. Mimo to jest uważany za prawowoitego
         papieża.
         Stefan VI (VII) (896 - 897) zwołał "trupi" synod potępiający papieża Formozusa.
         Kazał odciąć zmarłemu palce prawej ręki, którymi udzielił
         błogosławieństwa, a nagie zwłoki wrzucić do Tybru.
         Wywołało to zamieszki ludu rzymskiego, zakończone
         uduszeniem papieża.
         Jan IX (898 - 900) zwolenników papieża Sergiusza III (904-911) obłożył klątwą.
         Nakazał spalić dokumenty synodu "trupiego".
         Leon V (903) pontyfikat trwał trzy miesiące, po upływie których jego nadworny
         kapelan wtrącił go do więzienia i kazał otruć.
         Landon (913 - 914) panował siedem miesięcy.
         Jan X (914 - 928) z powodów politycznych został uwięziony, a następnie
         zamordowany.
         Leon VI (928) rządził jednak zaledwie pół roku, wtrącony do więzienia
         i prawdopodobnie zamordowany.
         Stefan VII (VIII) (928 - 931) zakończył życie tak jak poprzednicy - zmarł
         w więzieniu, prawdopodobnie uduszony.
         Stefan VIII (IX) (939 - 942) zmarł w wyniku tortur.
         Jan XII (955 - 964) oskarżony o niemoralne życie (zarzucano mu m. in.
         kazirodztwo) został złożony z urzędu, a na jego miejsce
         wybrano papieża Leona VIII, którego Jan XII wkrótce
         jednak obalił.
         Benedykt V (964 - 966) uznany za nieprawnego papieża. Zmarł na wygnaniu.
         Benedykt VI (973 - 974) został zamordowany, prawdopodobnie z polecenia
         antypapieża Bonifacego VII (974, 984-985)
         Jan XV (985 - 996) Zmuszony do ucieczki.
         Grzegorz V (996 - 999) odzyskał urząd dzięki pomocy cesarza Ottona III,
         z ktorym do końca pontyfikatu ściśle współpracował.
         Benedykt IX (1032 - 1044, 1045, 1047 - 1048) w styczniu 1045 r. lud rzymski,
         zbuntowany jego rozwiązłym życiem, wygnał go z miasta,
         wybierając na jego miejsce Sylwestra III. Dwa miesiące
         później Benedykt powrócił, usuwając go i - po raz
         pierwszy w dziejach - sprzedał godność papieską (za
         tysiąc funtów srebra) swemu ojcu chrzestnemu, który
         przybrał imię Grzegorza VI. Benedykt powrócił jeszcze
         na raz na urząd papieski, skąd ostatecznie został
         usunięty w 1048 r.
         Sylwester III (1045) panował niecały miesiąc, został eskkomunikowany przez
         Benedykta IX. Ważność jego pontyfikatu była dawniej
         kwestionowana.
         Grzegorz VI (1045 - 1046) został odwołany przez synod w Sutri (1046) i zesłany
         przez cesarza na wygnanie do Niemiec.
         Damazy II (1048) panował zaledwie trzy tygodnie. Prawdopodobnie zmarł na
         malarię, choć podejrzewano, iż został otruty.
         Bł. Urban II (1088 - 1099) wezwał chrześcijan do krucjaty, obiecując
         im w zamian - po raz pierwszy w Kościele - odpust
         zupełny.
         Gelazy II (1118 - 1119) zmarł na wygnaniu w Cluny.
         Lucjusz II (1144 - 1145)panował niecały rok. Chcąc przywrócić władzę w Ryzmie,
         zaatakował zbrojnie Kapitol, gdzie obradował senat.
         W walce odniósł rany, w wyniku których zmarł.
         Aleksander III (1159 - 1181) w W słynnym sporze między arcybiskupem Canterbury
         Tomaszem Becketem a królem Henrykiem II, chcącym
         ograniczyć wpływ Kościoła w Anglii, stanął po stronie
         biskupa.
         Lucjusz III (1181 - 1185) dwukrotnie zmuszony do ucieczki z Rzymu.
         Urban III (1185 - 1187) nigdy nie urzędował w Rzymie. Gdy rozważał ekskomunikę
         Fryderyka I Barbarossy, władze miasta popierające cesarza
         kazały mu opuścić miasto. Zmarł w Ferrarze.
         Grzegorz VIII (1187) zmarł po 57 dniach pontyfikatu.
         Celestyn III (1191 - 1198) w 1198 r. zatwierdził Zakon Szpitala Najświętszej
         Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, znany w
         Polsce pod nazwą Krzyżaków.
         Innocenty III (1198 - 1216) ogłosił krucjatę przeciw albigensom.
         Honoriusz III (1216 - 1227) a Akceptował palenie heretyków na stosie.
         Grzegorz IX (1227 - 1241) za ociąganie się z wyruszeniem na krucjatę
         ekskomunikował cesarza Fryderyka II, z którym był w
         ostrym konflikcie aż do końca swego pontyfikatu. Stworzył
         scentarlizowaną inkwizycję, podległą bezpośrednio
         papieżowi. Popierał działalności Krzyżaków w Prusach.
         Celestyn IV (1241) wybrany w pierwszym w dziejach konklawe, podczas którego
         kardynałowie byli ściśle odizolowani od otoczenia. W dwa
         dni po elekcji ciężko zachorował, zmarł w 17 dniu
         • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 10.06.02, 18:27
          Celestyn IV (1241) wybrany w pierwszym w dziejach konklawe, podczas którego
          kardynałowie byli ściśle odizolowani od otoczenia. W dwa
          dni po elekcji ciężko zachorował, zmarł w 17 dniu
          pontyfikatu.
          Innocenty IV (1243 - 1254) usankcjonował stosowanie tortur prze inkwizycję, w
          celu wymuszenia zeznań na posądzonych o herezję.
          Klemens IV (1265 - 1268)ze względu na wrogi stosunek Rzymian do papiestwa
          musiał rezydować w Perugii
          Bł. Grzegorz X (1271 - 1276) wybrany po prawie trzyletnim konklawe
          Bł. Innocenty V (1276) jego pontyfikat trwał pół roku.
          Hadrian (1276) panował tylko przez miesiąc.
          Mikołaj III (1277 - 1280) podjął starania o zorganizowanie krucjaty zgodnie
          z uchwałą soboru lyońskiego II (1274).
          Marcin IV (1281 - 1285) planował krucjatę przeciw Konstantynopolowi. Skutkiem
          jego działań było zerwanie unii z Kościołem wschodnim.
          Bonifacy VIII (1294 - 1303) nasilający się konflikt z Filipem Pięknym i
          opozycja antypapieska we Włoszech doprowadziła do
          napadu na niego w 1303 r. Jego pontyfikat kończy
          polityczną potęgę papiestwa.
          Klemens V (1305-1314) był całkowicie zależny od Filipa Pięknego; w 1307 r. na
          jego żądanie zlikwidował zakon templariuszy.
          Innocenty VI (1362-1370) nawoływał do wyprawy krzyżowej przeciwko Turkom.
          Urban VI (1378-1389) niechętni mu kardynałowie wybrali antypapieża, Francuza
          Klemensa VII. Doprowadziło to do tzw. schizmy w Kościele
          zachodnim (1378-1417).
          Bonifacy IX (1389-1404) wybrany przez zaledwie 14 kardynałów.
          Innocenty VII (1406-1415) uwikłany w spory polityczne musiał przede wszystkim
          walczyć o zachowanie władzy w Rzymie.
          Grzegorz XII (1406-1415) W 1409 r. kardynałowie zwołali nielegalny sobór w
          Pizie, na którym doszło jednak do pogłębienia schizmy
          - w pewnym momencie rządziło aż trzech papieży! Aby
          uprawomocnić zwołany przez antypapieża Jana XXIII sobór
          w Konstancji (1414-1418), złożył rezygnację z godności
          papieskiej.
          Mikołaj V (1447-1455)usiłował namówić władze europejskie do podjęcia krucjaty
          przeciw Turkom w Konstantynopolu.
          Kalikst III (1455-1458) stosował nepotyzm. W wojnie 13-letniej (1454-1466)
          między Polską a Krzyżakami popierał tych ostatnich.
          Pius II (1458-1464) głównym celem jego pontyfikatu była krucjata przeciw Turkom
          miał nawet stanąć na jej czele, ale zmarł. Popadł w
          zatargi z królem Kazimierzem Jagiellończykiem na tle
          obsadzania biskupstw.
          Paweł II (1464-1471) jak jego poprzednicy dążył do wyprawy krzyżowej.
          Innocenty VII (1484-1492) pod jego rządami w kurii panowało przekupstwo, a on
          sam prowadził niemoralne życie (miał nieślubnego syna).
          W 1484 r. bullą Summis desiderantes ustanowił inkwizycję
          w Niemczech, wymierzoną głównie przeciwko czarownicom.
          Aleksander VI (1492-1503) jego pontyfikat to upadek papiestwa. Czuł się
          bardziej monarchą niż papieżem. Miał czworo dzieci,
          których dobro było ważniejsze od spraw Kościoła.
          Pius III (1503) był bratankiem Piusa II, panował zaledwie 26 dni.
          Leon X (1513-1521) jego dekret o odpustach (1515) jako "nagrodzie" za ofiarę
          pieniężną na budowę bazyliki św. Piotra doprowadził do
          wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze (1517), a w
          rezultacie do reformacji i rozłamu Kościoła.
          Klemens VII (1523-1534) za jego rządów nastąpił ostateczny rozdział
          protestantyzmu od katolicyzmu, zaś rezultatem jego
          niezgody na rozwód króla Anglii Henryka VIII z
          Katarzyną Aragońską było ogłoszenie się przez króla
          głową Kościoła Anglii.
          Paweł III (1534-1549) specjalną bullą zatwierdził zakon jezuitów i ustanowił w
          Rzymie Najwyższy Trybunał Apostolski (tzw. Święte
          Oficjum ), czyli rzymską inkwizycję. W celu
          przeprowadzenia dogłębnej reformy w Kościele zwołał XIX
          sobór powszechny do Trydentu (1547-1563). W 1538 r.
          eskomunikował króla Anglii Henryka VIII, co spowodowało
          jeszcze wiekszą izolację Kościoła angielskiego.
          Paweł IV (1555-1559) uwikłał Państwo Kościelne w szereg zbrojnych konfliktów
          politycznych. Walcząc o zachowanie czystości wiary,
          wprowadził drakońskie kary, dokonał reorganizacji
          Świętego Oficjum, przyznając mu w prost nieograniczoną
          władzę, oraz nakazał opublikować "Indeks ksiąg
          zakazanych".
          Pius IV (1559-1565) bezceremonialnie rozprawił się z najbliższą rodziną swojego
          poprzednika. Sam jednak uprawiał nepotyzm, obdarzając
          beneficjami m.in. czworo swoich nieślubnych dzieci.
          Św. Pius V (1566-1572) rościł sobie prawo do dominacji nad władzą świecką.
          W 1571 r. utworzył Świętą Ligę przciw Turkom. Za jego
          pontyfikatu zaczął się okres kontrreformacji.
          Urban VII (1590) wybrany papieżem, bo tak sobie życzył król Hiszpanii.
          Grzegorz XIV (1590-1591) poparł Ligę Katolicką we Francji, skierowaną przeciwko
          hugenotom.
          Innocenty IX (1591) umarł po niespełna dwóch miesiącach pontyfikatu.
          Klemens VIII (1592-1605) rozszerzył "Indeks ksiąg zakazanych". Za jego
          pontyfikatu inkwizycja skazała na śmierć Giordana
          Bruna.
          Leon XI (1605 zmarł po zaledwie 26-dniowym pontyfikacie.
          Paweł V (1605-1621) wdał się w konflikt z Wenecją.
          Innocenty X (1644-1655) decyzje podejmował pod wpływem Donny Olimpii
          Meidalchini, wdowy po swoim bracie, zwanej
          powszechnie "papieżycą". Pochowany na koszt jednego z
          kanoników, bez żadnych uroczystości.
          Klemens X (1670-1676) jego pontyfikat upłynął pod znakiem konfliktu z Francją.
          Bł. Innocenty XI (1676-1689) celem jego działań politycznych było wypędzenie
          Turków z Europy.
          Aleksander VIII (1689-1691) były Wielki Inkwizytor.
          Innocenty XII (1691-1700)zlikwidował ostatecznie nepotyzm, ograniczył sprzedaż
          urzędów.
          Klemens XI (1700-1721) zawiesił w urzędowaniu prymasa Michała Radziejowskiego
          za popieranie kandydatury Stanisława Leszczyńskiego na
          króla Polski.
          Klemens XII (1730-1740) potępił masonerię i zabronił katolikom wstępowania do
          lóż wolnomularskich pod grożbą ekskomuniki.
          Pius VI (1775-1799) jego tragiczny pontyfikat upłynął pod znakiem etatyzmu,
          czyli zwierzchności władzy państwowej nad
          Kściołem. Zmarł w niewoli francuskiej. Pochowano go
          dopiero po czterech miesiącach na polecenie Napoleona!!!
          Pius VII (1800-1823) ekskomunikował cesarza Napoledona, co przypłacił
          więzieniem.
          Pius VIII (1829-1830) potępił indyferentyzm religijny, głoszenie zasady
          równości wszystkich wyznań i atakowanie dogmatów
          katolickich.
          Bł. Pius IX (1846-1878) w okresie Wiosny Ludów w przebraniu mnicha uciekł z
          Rzymu.
          Jan Paweł I (1978) "papież uśmiechu" zmarł po 33 dniach pontyfikatu.
  • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 08.04.02, 17:13
   CZY BISKUP RZYMU SPEŁNIA BIBLIJNE KRYTERIA

   Zobaczmy jeszcze raz jaki ma być biskup i zastanówmy się, czy biskup Rzymu
   spełnia biblijne kryteria na biskupa:

   1 Tymoteusz
   3,1 Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
   3,2 BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY, trzeźwy, umiarkowany,
   przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
   3,3 nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie
   swarliwy, nie chciwy na grosz,
   3,4 który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w
   posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
   3,5 BO JEŻELI KTOŚ NIE POTRAFI WŁASNYM DOMEM ZARZĄDZAĆ, JAKŻE BĘDZIE MÓGŁ
   MIEĆ NA PIECZY KOŚCIÓŁ BOŻY?

   W liście do Tytusa mamy jeszcze jedno wymaganie:
   1,9 TRZYMAJĄCY SIĘ PRAWOWIERNEJ NAUKI, aby mógł zarówno udzielać napomnień
   w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się
   przeciwstawiają.

   Prawowierna nauka Biblii jest taka,
   że biskup ma być mężem jednej żony, dobrze domem swoim zarządzać, dzieci (swoje
   ze związku ze swoją żoną) wychowywać w posłuszeństwie.

   Biskupi Rzymu nie tylko nie spełniają tych wymagań, ale zatwierdzili prawa
   zabraniające katolickim duchownym zawierania związków małżeńskich. Nauke o
   celibacie zatwierdzono ostatecznie na Soborze Laterańskim w 1215 roku.
   Wcześniej duchowni mogli się żenić.

   Według KK papież jest nieomylny. Dogmat o nieomylności ogłoszono w roku 1870 z
   mocą wstecz. Tak więc według KK celibat jest nieomylnym postanowieniem
   papieskim.

   Według Biblii, nauka zabraniająca zawierania małżeństw jest pochodzenia
   demonicznego. Ciekawe, jak długo jeszcze KK będzie sie trzymał tej demonicznej
   nauki.

   1 Tymoteusz: 4,1 A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach
   ODSTĄPIĄ NIEKTÓRZY OD WIARY I PRZYSTANĄ DO DUCHÓW ZWODNICZYCH I BĘDĄ SŁUCHAĆ
   NAUK SZATAŃSKICH,
   4,2 uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
   4,3 KTÓRZY ZABRANIAJĄ ZAWIERANIA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH,

   Smutne to, ale ‘nieomylna’ nauka o celibacie nie pochodzi z inspiracji Ducha
   Świętego.

   Jerzy

   • Gość: jerzy IP: 208.145.81.* 08.06.02, 01:00

    Dawno mnie nie bylo na forum i dziwie sie ze nikt nie podjal tego watku


    Gość portalu: Jerzy napisał(a):
    > CZY BISKUP RZYMU SPEŁNIA BIBLIJNE KRYTERIA
    >
    > Zobaczmy jeszcze raz jaki ma być biskup i zastanówmy się, czy biskup Rzymu
    > spełnia biblijne kryteria na biskupa:
    >
    > 1 Tymoteusz
    > 3,1 Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
    > 3,2 BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY, trzeźwy, umiarkowany,
    > przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
    > 3,3 nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie
    > swarliwy, nie chciwy na grosz,
    > 3,4 który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w
    > posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
    > 3,5 BO JEŻELI KTOŚ NIE POTRAFI WŁASNYM DOMEM ZARZĄDZAĆ, JAKŻE BĘDZIE MÓGŁ
    > MIEĆ NA PIECZY KOŚCIÓŁ BOŻY?
    >
    > W liście do Tytusa mamy jeszcze jedno wymaganie:
    > 1,9 TRZYMAJĄCY SIĘ PRAWOWIERNEJ NAUKI, aby mógł zarówno udzielać napomnień
    > w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się
    > przeciwstawiają.
    >
    > Prawowierna nauka Biblii jest taka,
    > że biskup ma być mężem jednej żony, dobrze domem swoim zarządzać, dzieci (swoje
    >
    > ze związku ze swoją żoną) wychowywać w posłuszeństwie.
    >
    > Biskupi Rzymu nie tylko nie spełniają tych wymagań, ale zatwierdzili prawa
    > zabraniające katolickim duchownym zawierania związków małżeńskich. Nauke o
    > celibacie zatwierdzono ostatecznie na Soborze Laterańskim w 1215 roku.
    > Wcześniej duchowni mogli się żenić.
    >
    > Według KK papież jest nieomylny. Dogmat o nieomylności ogłoszono w roku 1870 z
    > mocą wstecz. Tak więc według KK celibat jest nieomylnym postanowieniem
    > papieskim.
    >
    > Według Biblii, nauka zabraniająca zawierania małżeństw jest pochodzenia
    > demonicznego. Ciekawe, jak długo jeszcze KK będzie sie trzymał tej demonicznej
    > nauki.
    >
    > 1 Tymoteusz: 4,1 A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach
    > ODSTĄPIĄ NIEKTÓRZY OD WIARY I PRZYSTANĄ DO DUCHÓW ZWODNICZYCH I BĘDĄ SŁUCHAĆ
    >
    > NAUK SZATAŃSKICH,
    > 4,2 uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
    > 4,3 KTÓRZY ZABRANIAJĄ ZAWIERANIA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH,
    >
    > Smutne to, ale ‘nieomylna’ nauka o celibacie nie pochodzi z insp
    > iracji Ducha
    > Świętego.
    >
    > Jerzy
    >

  • Gość: E IP: 212.244.77.* 08.06.02, 08:05
   Gość portalu: Jerzy napisał(a):

   > Jaki ma być biskup
   > Biblia ustala jasne kryteria, kto może zostać biskupem. Paweł pisze:
   >
   > 1 Tymoteusz
   > 3,1 Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
   > 3,2 BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY, trzeźwy, umiarkowany,
   > przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
   > 3,3 nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie
   > swarliwy, nie chciwy na grosz,
   > 3,4 który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w
   > posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
   > 3,5 BO JEŻELI KTOŚ NIE POTRAFI WŁASNYM DOMEM ZARZĄDZAĆ, JAKŻE BĘDZIE MÓGŁ
   > MIEĆ NA PIECZY KOŚCIÓŁ BOŻY?
   >
   > W liście do Tytusa mamy jeszcze jedno wymaganie:
   > 1,9 TRZYMAJĄCY SIĘ PRAWOWIERNEJ NAUKI, aby mógł zarówno udzielać napomnień
   > w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się
   > przeciwstawiają.
   >
   > Biskupi katoliccy nie trzymają się prawowiernej nauki nawet jeśli idzie o
   > kryteria ich wyboru.
   > Prawowierna nauka jest taka, że mają być żonaci i własnym domem dobrze
   > zarządzać.


   Dawno sie tak nie usmiałam.
   Szalony Jerzy!
   Pan Jezus nikomu małżeństwa nie narzuca,ani nie wymaga. Tak było za czasów
   Mojżesza, kiedy posiadanie zony było pewna powinnością dla Izrealitów.
   Fragment przytoczony przypomina ,że Jezus zabraniał wielożeństwa,zwłaszcza wśród
   swych najblizych uczniów(apostołów-biskupów),którzy mieli byc przeciez świadkami.
   Ale w innym fragmencie (fragmentach) Jezus mówi o tych którzy dla Królestwa
   Niebieskiego rezygnują DOBROWOLNIE(to warunek każdych ślubów w Kościele)z
   małżeństwa.Zapomniałes o tych fragmentach czy Ci niewygodne? Niewygodne...

   > Jeśli o tym nie wiedzą, to znaczy że są ignorantami w podstawowych sprawach
   > dotyczących funkcjonowania kościoła.
   > Jeśli wiedzą, a to ignorują, to znaczy, że są obłudnikami, od których należy
   > trzymać się z daleka. W jakich innych sprawach funkcjonują według SWOJEJ nauki
   > a nie tego, czego uczy Biblia?

   No właśnie opisałeś siebie.

   >
   > Celibat, który obowiązuje w KK został wprowadzony w XII wieku. Celibat zabrania
   >
   > księżom katolickim zawierania małżeństw, ale ... nie zabrania życia w
   > konkubinacie.
   > Małżeństwo byłoby złamaniem ślubów – a to byłoby grzechem śmiertelnym.
   > Konkubinat jest grzechem powszednim z którego nawet spowiadać się nie trzeba.

   Na ile znasz prawo kanoniczne?
   I drugie: nieczystośc zawsze jest grzechem ciężkim,przez który zrywamy kontakt z
   Bogiem.
   Np.Twoje kłamstwa tutaj są grzechem cieżkim.
   >
   > Według tego, co zapowiedział Paweł, CELIBAT JEST POCHODZENIA SZATAŃSKIEGO:
   >
   > 1 Tymoteusz: 4,1 A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach
   > ODSTĄPIĄ NIEKTÓRZY OD WIARY I PRZYSTANĄ DO DUCHÓW ZWODNICZYCH I BĘDĄ SŁUCHAĆ
   > NAUK SZATAŃSKICH,
   Manipulacja tekstem biblijnym tez jest grzechem cięzkim(grzechem przeciwko
   Duchowi Św.)

   > 4,2 uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
   > 4,3 KTÓRZY ZABRANIAJĄ ZAWIERANIA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH,

   A ktoś Ci zabrania?

   >
   > Warto jeszcze popatrzeć, jakimi według apostoła Piotra (przez KK uważanego za
   > pierwszego papieża), mają być przewodnicy duchowi.
   >
   > 1 Piotr 5,1 Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i
   > świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić
   > :
   > 5,2 Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz
   > ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,
   > 5,3 nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór
   > dla trzody.
   > 5,4 A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały.
   >
   > Piotr nie przedstawia się tutaj jako ten, który jest NAD innymi starszymi, ale
   > jako ‘również starszy.’
   > Piotr wymienia kilka cech, które mają charakteryzować ‘pasterzy’
   > 2
   > 1. PAŚCIE TRZODĘ BOŻĄ, która jest między wami, nie z przymusu, lecz
   > ochotnie
   > 2. NIE DLA BRZYDKIEGO ZYSKU, lecz z oddaniem,
   > 2. NIE JAKO PANUJĄCY NAD TYMI, którzy są wam poruczeni
   > 3. LECZ JAKO WZÓR DLA TRZODY
   >
   > KIEDY OSTATNIM RAZEM W KK BYŁ BISKUP, KTÓRY SPEŁNIAŁ BIBLIJNE KRYTERIA NA
   > BISKUPA?

   Chwała Bogu wielu jeszcze takich mamy.I zawsze miec bedziemy póki Kościół istnieje
   (czyli do końca świata).Pozdrawiam wszystkich,e.

   • Gość: CCCP IP: *.acn.waw.pl 08.06.02, 08:55
    Jak zwykle - cytat z listu pierwszego Pawła Apostoła
    do Tymoteusza (IV, 1-3) to niby-cytat, fragment większej
    całości mówiącej nie o celibacie kapłańskim, a o czymś innym.

    Kto ciekaw, niech sam poczyta.

    Hasło dnia: Ziemia dla Ziemniaków!
    • Gość: CCCP IP: *.acn.waw.pl 08.06.02, 09:03
     Gość portalu: CCCP napisał(a):

     > Jak zwykle - cytat z listu pierwszego Pawła Apostoła
     > do Tymoteusza (IV, 1-3) to niby-cytat, fragment większej
     > całości mówiącej nie o celibacie kapłańskim, a o czymś innym.
     >
     > Kto ciekaw, niech sam poczyta.
     >
     > Hasło dnia: Ziemia dla Ziemniaków!


     Popieram oczywiście E, nie założyciela wątku -


     Hasło dnia: Ziemia dla Ziemniaków
   • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 08.06.02, 11:50
    Na tle wątku założonego przez Jerzego i przytoczonych przez niego cytatów, post E
    wydaje się być czystą hipokryzją. Bezmyślna negacja "dla zasady" nie wystawia
    najlepszego świadectwa o oczytaniu adwersarza. Ktoś kiedyś powiedział, że
    chrześcijaństwo jest wiarą dla niewolników. Takie głosy w dyskusji, niestety, nie
    nagują tej wiekowej już oceny zjawiska.

    Gość portalu: E napisał(a):

    > Gość portalu: Jerzy napisał(a):
    >
    > > "...KIEDY OSTATNIM RAZEM W KK BYŁ BISKUP, KTÓRY SPEŁNIAŁ BIBLIJNE KRYTERIA NA
    > > BISKUPA?"
    >
    > Chwała Bogu wielu jeszcze takich mamy.I zawsze miec bedziemy póki Kościół istni
    > eje
    > (czyli do końca świata).Pozdrawiam wszystkich,e.
    >

    • Gość: e IP: 212.244.77.* 08.06.02, 12:03
     Gość portalu: Ed napisał(a):

     > Na tle wątku założonego przez Jerzego i przytoczonych przez niego cytatów, post
     > E
     > wydaje się być czystą hipokryzją. Bezmyślna negacja "dla zasady" nie wystawia
     > najlepszego świadectwa o oczytaniu adwersarza. Ktoś kiedyś powiedział, że
     > chrześcijaństwo jest wiarą dla niewolników. Takie głosy w dyskusji, niestety, n
     > ie
     > nagują tej wiekowej już oceny zjawiska.
     >
     Mój drogi.
     To chyba nic dziwnego ,że neguję manipulacje tekstem biblijnym.
     Jesli ktos twierdzi ,że małżeństwo jest nakazne w Biblii(komukolwiek) tym samym
     zapomina o iinych fragmentach Pisam ,które mówia o bezżenności:
     "Sa tez tacy ,którzy dla Królestwa Bożego...itd"i inne.
     Poza tym wystepuje to przeciwko wolności człowieka,jego prawa do wolności wyboru
     drogi miłości. Przeczy wszystkim zamierzeniom Słowa Bożego.
     Chrystus,Jan Chrzciciel,wiekszośc apostołów było bezzenna,a Ci ,kótrzy poszli za
     Jezusem musieli opuścic swoje zony aby z nim chodzić(Piotr).
     Skoro jestes taki oczytany w Biblii powinienes je znać. Skoro nie znasz-to skąd
     Twój powyzszy post?
     • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 08.06.02, 14:17
      Nie wiem, czy cytowane przez Jerzego ustalone jasne kryteria biblii dotyczące
      osoby biskupa można nazwać manipulacjami. Nie zaprzeczam również istnienia
      innych fragmentów publikacji kościelnych zajmujących odmienne stanowisko. Które
      z nich jest w końcu właściwe? Jeżeli jedno jest manipulacją, to dla czego
      drugie nim nie jest?
      Jakim kryteriom zatem takie uznane postacie jak:
      Innocenty VII (1484-1492) Pod jego rządami w kurii panowało przekupstwo, a on
      sam prowadził niemoralne życie (miał nieślubnego syna);
      Aleksander VI (1492-1503) Miał czworo dzieci, których dobro było ważniejsze od
      spraw Kościoła. Jego postępowanie piętnował słynny kaznodzieja Girolamo
      Savonarola.
      Pius IV (1559-1565) Bezceremonialnie rozprawił się z najbliższą rodziną swojego
      poprzednika. Sam jednak uprawiał nepotyzm, obdarzając beneficjami m.in. czworo
      swoich nieślubnych dzieci. Nominował siostrzeńca Karola Boromeusza,
      późniejszego świętego, na kardynała, a potem arcybiskupa Mediolanu.
      To jak to jest.
      - Jerzy manipuluje cytatami a wskazani powyżej beneficjenci kościoła
      postępowali zgodnie ze „Słowem Bożym?
      - Która postawa oficjeli kościoła jest odpowiada szerzonym wartościom
      chrześcijańskim, ta żenna czy bezżenna?
      - Czy przymus opuszczenie żony dla głoszenia Słowa Bożego jest warunkowy
      czy bezwarunkowy?
      - Jeżeli przytoczone przez Jerzego cytaty występują przeciwko wolności
      człowieka i jego prawa do wolności wyboru drogi miłości, to celibat jest zgodny
      czy sprzeczny ze Słowem Bożym.

      Pytasz się, skąd mój post, skoro powinienem znać Biblię. Ano właśnie. Moje
      poznanie jest tutaj nad wyraz skromne i nie roszczę sobie wielkich pretensji do
      słusznej znajomości tego tamatu. Nie mniej jednak lektura tej pozycji
      przysparza mi wiele wątpliwości. Biblia to jest Tora plus różne rozbieżne
      regionalne dogmaty wiary pozbierane przez biskupów pod przymusem Konstantyna I
      Wielkiego na zwołanym przez niego soborze nicejskim w 325 r. Od tego czasu
      każde kolejne wydanie Pisma Świętego jest "ulepszane" i poprawiane z
      uwzględnieniem bieżącej krytyki biblijnej. Skoro – jak się podaje – Słowo Boże
      zawarte w Biblii Świętej jest świętym i nie naruszalnym dogmatem, to na jakiej
      podstawie poddawane jest wiecznym obróbkom i interpretacjom. Chyba nie chcesz
      mnie przekonywać, że Bóg i Słowo Boże podlega także ewolucji. Sugerowanie tezy
      w kontekście zachowania się hierarchii kościelnej, że prostaczek nie może sam
      Biblii zrozumieć oraz że papieże i kardynałowie są w stanie wyrażać się jaśniej
      od Pana Boga jest tutaj przewrotnością w najwyższym wydaniu.
      Kto tu właściwie manipuluje?
      Bynajmniej nie Jerzy.
      • Gość: e IP: 212.244.77.* 08.06.02, 14:51
       Gość portalu: Ed napisał(a):

       > Nie wiem, czy cytowane przez Jerzego ustalone jasne kryteria biblii dotyczące
       > osoby biskupa można nazwać manipulacjami. Nie zaprzeczam również istnienia
       > innych fragmentów publikacji kościelnych zajmujących odmienne stanowisko.

       Drogi Edzie. Ja nie pisze o zadnych publikacjach koscielnych.PIsze wyłacznie o
       tekstach biblijnych,które to nie moga sobie wzajemnie przeczyć. Jezus popierał
       małżeństwo(np.wesele w Kanie),ale zaznaczył tez ,że będa ludzie ,którzy
       zrezygnuja z założenia rodziny dla pozostania wyłącznie do dyspozycji Kościoła i
       jego głowy-Jezusa i głoszenia ewangelii. I na taka drogę(przeciez dobrowolnie)
       decyduja się duchowni..ale tez niektórzy świeccy(tzw.celibariusze).Człowiek
       pozostajacy na zewnarz Kościoła nie zawsze o tym wie.

       Które
       >
       > z nich jest w końcu właściwe? Jeżeli jedno jest manipulacją, to dla czego
       > drugie nim nie jest?

       Biblia to pewna całość,jej teksty nie wykluczają się wzajemnie. Manipulacja jest
       cytowanie fragmentów w oderwaniu od całości kontekstu. Przesłaniem Bibli jest
       miłość,wolność, pokój itd. Jesli ktoś wyrywa z kontekstu jakies urwane
       fragmenty,które akurat nie dotycza tego tematu (np. Jerzy powiązał temat żenności
       ówczesnych biskupów(wiekszość z powołanych apostołów za czasów Jezusa było juz
       zonatych jak każdy "przyzwoity" Izraelita)z tematem pokus sztańskich z zupełnie
       innej części Biblii i używa ich do"przepchania" swoich "jedynie słusznych" racji
       to czy nie jest to manipulacja?

       > Jakim kryteriom zatem takie uznane postacie jak:
       > Innocenty VII (1484-1492) Pod jego rządami w kurii panowało przekupstwo, a on
       > sam prowadził niemoralne życie (miał nieślubnego syna);
       > Aleksander VI (1492-1503) Miał czworo dzieci, których dobro było ważniejsze od
       > spraw Kościoła. Jego postępowanie piętnował słynny kaznodzieja Girolamo
       > Savonarola.
       > Pius IV (1559-1565) Bezceremonialnie rozprawił się z najbliższą rodziną swojego
       >
       > poprzednika. Sam jednak uprawiał nepotyzm, obdarzając beneficjami m.in. czworo
       > swoich nieślubnych dzieci. Nominował siostrzeńca Karola Boromeusza,
       > późniejszego świętego, na kardynała, a potem arcybiskupa Mediolanu.

       Wiem o róznych grzechach wielu papiezy,schizmach,grzechach Kościoła itd. Nigdzie
       nie jest napisane ,że istnieja ludzie bezgrzeszni.Wprost przeciwnie w Biblii
       napisane jest ,że "wszyscy zgrzeszyli".Aby jeszcze niektórzy chcieli sie do tego
       przyznać...
       Niestety nie każdy potrafi(np.bp.Peatz)
       Ale mówimy o tym co nakazuje Biblia,a nie o tym jakie to odstepstwa sa wśród
       POSZCZEGÓLNYCH ludzi. Kazdy ma swoje wieksze i mniejsze grzechy.I ja i Ty i Jerzy
       (choc on w swojej pysze sie do tego nie przyzna).
       Nie mozna zapominac jednak o zmarłych i ówczesnie zyjących świetych ,czyli
       ludzi ,którzy STARAJĄ sie wg tego co głosi Biblia zyc jak najbliżej (mimo
       zdarzajacych sie upadków)
       > To jak to jest.
       > - Jerzy manipuluje cytatami a wskazani powyżej beneficjenci kościoła
       > postępowali zgodnie ze „Słowem Bożym?

       Wskazałes na kilku oficjeli Kościoła. A co z pozostałymi tysiącami/milionami?

       > - Która postawa oficjeli kościoła jest odpowiada szerzonym wartościom
       > chrześcijańskim, ta żenna czy bezżenna?

       Świetym można zostac i w małżeństwie i w bezzenności. Zależy do czego powołuje
       Bóg. Bo świetość to właśnie zgoda na wole Boga(zgoda w wolności)

       > - Czy przymus opuszczenie żony dla głoszenia Słowa Bożego jest warunkowy
       > czy bezwarunkowy?

       Nie ma takiego nakazu.Jest propozycja. Dla niektórych. Wielu jest juz na
       szczęście świeckich małżonków zaangazowanych w głoszenie.

       > - Jeżeli przytoczone przez Jerzego cytaty występują przeciwko wolności
       > człowieka i jego prawa do wolności wyboru drogi miłości, to celibat jest zgodny
       >
       > czy sprzeczny ze Słowem Bożym.

       Zgodny jeśli wybierany jest w wolności. To samo dotyczy małżeństwa-zawarte z
       przymusu jest niewazne dla Kościoła i można je uniewaznic w pewnych warunkach
       (brak dzieci itd)
       >
       > Pytasz się, skąd mój post, skoro powinienem znać Biblię. Ano właśnie. Moje
       > poznanie jest tutaj nad wyraz skromne i nie roszczę sobie wielkich pretensji do
       >
       > słusznej znajomości tego tamatu. Nie mniej jednak lektura tej pozycji
       > przysparza mi wiele wątpliwości. Biblia to jest Tora plus różne rozbieżne
       > regionalne dogmaty wiary pozbierane przez biskupów pod przymusem Konstantyna I
       > Wielkiego na zwołanym przez niego soborze nicejskim w 325 r. Od tego czasu
       > każde kolejne wydanie Pisma Świętego jest "ulepszane" i poprawiane z
       > uwzględnieniem bieżącej krytyki biblijnej.

       Jesli wejdziesz do jakiejś ksiegarni i kupisz Biblie to jest to tłumaczenie z
       orginałów z pierwszych wieków chrześcijaństwa.Zmienia sie tylko język,styl
       wypowiedzi( co zwiazne jest z rozwojem jezyka) a nie kontekst czy fakty.
       Oczywiście Słowio Boże trzeba czytac w kontekście wiary i doswiadczen zuyciowych
       z tym związanych.Stąd wiemy o prawdziwości tego Słowa-z własnego życia i
       świadectwa innych. Inaczej nie da się tego przyjąć.
       Skoro – jak się podaje –
       > Słowo Boże
       > zawarte w Biblii Świętej jest świętym i nie naruszalnym dogmatem, to na jakiej
       > podstawie poddawane jest wiecznym obróbkom i interpretacjom. Chyba nie chcesz
       > mnie przekonywać, że Bóg i Słowo Boże podlega także ewolucji. Sugerowanie tezy
       > w kontekście zachowania się hierarchii kościelnej, że prostaczek nie może sam
       > Biblii zrozumieć oraz że papieże i kardynałowie są w stanie wyrażać się jaśniej
       >
       > od Pana Boga jest tutaj przewrotnością w najwyższym wydaniu.
       > Kto tu właściwie manipuluje?
       > Bynajmniej nie Jerzy.

       Biblie można rozumiec tylko pod wzgledem naukowym albo "sercem" czyli wiarą w
       swoim zyciu. Nikt jednak nie zrozumie wszystkiego, potrzebna jest pewna wspólnota
       (jeden widzi to ,drugi zrozumie lepiej drugi fragment itd).To tak jak przy
       budowie rezydencji:jeden jest murarzem drugi kafelkarzem, inny projektantem. Stąd
       współpraca(czyli Kościoł). I ta budowa rośnie,rozwija się ,udoskonala...
       Jerzy natomiast odrzuca wszelka współpracę,onm wie wszystko najlepiej i jest
       idealny, bezgrzeszny.Taki monopol na prawde głosza sekty.Nie ma tu potrzeby
       rozwoju, współpracy ,uczenia sie na błędach.Jednym słowem utopia.
       Uff..tyle na dziś.
       Pozdrawiam i zycze udanego weekendu ..bez internetu.
       E.

       • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 08.06.02, 21:31
        Szanowny "e". Chyba po raz pierwszy spotykam się z osobą spokojnie wymieniającą
        swe poglądy na temat kościoła katolickiego w sposób wyważony, w przeciwieństwie
        do buszujących na forum wszelkiej maści nawiedzonych religiantów. Bardzo
        elegancka i na pozór rzeczowa odpowiedź już na samym wstępie budzi bardzo poważne
        wątpliwości na fragmentów biblii, która nie może sama sobie przeczyć. Pozwól
        zatem, że będe miał przeciwne zdanie na ten temat i wskaże Ci źródła niektórych
        sprzeczności. Pomijam tu fakt Twojego dyplomatycznego uniku na temat
        fundamentalnego udziału Konstantyna I Wielkiego w podwalinach ukonstytuowania się
        religii chrześcijańskiej w nowelizowanych później postaciach i stworzeniu
        dogmatów biblijnych utrzymywanych do dnia dzisiejszego z ich niekonsekwencjami.

        Gość portalu: e napisał(a):

        > Gość portalu: Ed napisał(a):
        >
        > > Nie wiem, czy cytowane przez Jerzego ustalone jasne kryteria biblii
        > > dotyczące osoby biskupa można nazwać manipulacjami. Nie zaprzeczam
        > > również istnienia innych fragmentów publikacji kościelnych
        > > zajmujących odmienne stanowisko.
        >
        > Drogi Edzie. Ja nie pisze o zadnych publikacjach koscielnych.PIsze wyłacznie o
        > tekstach biblijnych,które to nie moga sobie wzajemnie przeczyć.

        A no to popatrzmy:

        1 sprzeczność:
        Św. Łukasz w swojej ewangelii pisze: „Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o
        zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy
        od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja
        zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny
        Teofilu, abyś mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci
        udzielono.” (1:1-4) Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo. Pallottinum, Warszawa-Poznań
        1991, wyd. IV, s. 1180.
        Jeżeli Łukasz twierdzi, że sam nie był naocznym świadkiem, a wiedza którą opisał
        była przekazem naocznych świadków, a nie natchnionym słowem Bożym, to czy nadal
        jesteś przekonany, że Biblia jest Słowem Bożym? Wstawiłem całą przedmowę do
        ewangelii wg. Łukasza a nie pojedynczy cytat. Czyżbyś sugerował konieczność
        przeczytania całej biblii dla zrozumienia informacji wynikającej z samego wstępu?

        2 sprzeczność:
        Druga księga kronik (21-5)) i (21-20) „Miał on (Jehoram – Joram)) 32 lata gdy
        objął władzę królewską, a panował 8 lat w Jerozolimie. Gdy odszedł nikt go nie
        żałował. Pogrzebano go w Mieście Dawida" Z tego wynika, że Jehoram umierając miał
        40 lat. Samodzielne rządy po Azachiaszu objął ok. roku 1917 p.n.e.
        A dalej: (22; 1-2) Zamiast niego mieszkańcy Jerozolimy obwołali królem
        najmłodszego jego syna Achazjasza... Królem więc został Achezjasz, syn Jehorama
        króla Judzkiego. Achezjasz miał 42 lata [Wg. Pisma świetego z lat 1919-33 (5
        tomów) i 22 lata wg Biblii Tysiąclecia] gdy objął władzę królewską...". Z
        porównania tego pierwszego wersetu wynika, że syn był starszy od ojca o 2 lata.
        Czy Bóg praekazał tę informację? Czy potrzeba było prawie 3 tys lat na to, by
        jedynie słuszni interpretatorzy Słowa Bożego dostrzegli ten parodoks. Oczywiście
        wszyscy zwracający poprzednio uwagę na ten szczegół manipulowali cytatami :-)).

        3 sprzeczność:
        II Księga Samuela (8-4) "Wziął mu też Dawid tysiąc siedemset jezdnych i
        dwadzieścia tysięcy piechoty" (op.cit. s. 292)
        I Księga Kronik (18-4) "Dawid zdobył na nim tysiąc wozów wojennych i siedem
        tysięcy jeźdźców (op.cit. s. 382).
        To wziął 1700 czy 7000 jeźdźców?
        Dalszych sprzeczności dotyczących osób, liczb czy nazw jest oczywiście znacznie
        więcej.

        4 sprzeczność:
        II Księga Samuela (24-1) "Jwszcze raz Pana zapłonął gniewem przeciw Izraelitom.
        Pobudził przeciw nim Dawida słowami: <<Idź i policz Izraela i Judę>>" (s. 308).
        I Księga Kronik (21-1) "Wtedy wstąpił Szatan przeciwko Izraelowi pobudziwszy
        Dawida do tego aby policzył Izraelitów" (op.cit. s. 384)
        Czy więc Bogiem Dawida jest Szatan? A może to nie jest sprzeczność a tożsamość?

        5 sprzeczność:
        I Księga Mojżesza (6-3) pominięta w Bublii Tysiąclecia "I rzekł Pan: nie będzie
        przebywał Duch mój na człowieku na zawsze gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc
        życie jego trwać sto dwadzieścia lat".
        Ale ile to Noe miał lat gdy zmarł? Na pewno więcej niż 120 lat. Patrz (I Księga
        Mojżesza (9-29) "Noe żył więc dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł". Niektórzy
        teolodzy chrześcijańscy twierdzą, że to nie maksymalny wiek człowieka wynosił 120
        lat ale potop przyjdzie za 120 lat. Nawet i to nie pasuje, ponieważ w czasie
        potopu Noe powinien mieć 620 lat ale Biblia twierdzi, że miał 600.
        Studiuj wersety (I Księga Mojżesza (5-32) I Noe miał pięćset lat..."
        (500+120=620) ale I Księga Mojżesza (7-9) A Noe miał sześćset lat gdy nastał
        potop na ziemi".

        Czy nadal chcesz utrzymywać, że:
        "2P 1:20 BT "To przede wszystkim miejcie na uwadze, ze zadne proroctwo Pisma nie
        jest dla prywatnego wyjasnienia."
        (21)Nie z woli bowiem ludzkiej zostalo kiedys przyniesione proroctwo, ale
        kierowani Duchem Swietym mowili /od Boga/ swieci ludzie."

        a wyraźne sprzeczności występujące w biblii są słowami Boga a nie ludzi?
        Jak zatem prezentuje się Twoje twierdzenie:
        "Biblia to pewna całość, jej teksty nie wykluczają się wzajemnie."

        Również szczerze pozdrawiam życząc miłego i udanego weekend'u.
        • Gość: e IP: 212.244.77.* 10.06.02, 09:02
         Gość portalu: Ed napisał(a):

         > Szanowny "e". Chyba po raz pierwszy spotykam się z osobą spokojnie wymieniającą
         >
         > swe poglądy na temat kościoła katolickiego w sposób wyważony, w przeciwieństwie
         >
         > do buszujących na forum wszelkiej maści nawiedzonych religiantów. Bardzo
         > elegancka i na pozór rzeczowa odpowiedź już na samym wstępie budzi bardzo poważ
         > ne
         > wątpliwości na fragmentów biblii, która nie może sama sobie przeczyć. Pozwól
         > zatem, że będe miał przeciwne zdanie na ten temat i wskaże Ci źródła niektórych
         >
         > sprzeczności. Pomijam tu fakt Twojego dyplomatycznego uniku na temat
         > fundamentalnego udziału Konstantyna I Wielkiego w podwalinach ukonstytuowania s
         > ię
         > religii chrześcijańskiej w nowelizowanych później postaciach i stworzeniu
         > dogmatów biblijnych utrzymywanych do dnia dzisiejszego z ich niekonsekwencjami.

         Witaj Drogi Edzie.
         Wielu jest takich ,którzy wykorzystuja religie do przepchania swoich "racji",
         bycia "górą" czy zdobycia materialnych korzyści. Jak świat światem tak było,jest
         i na tym forum podobnie. Ale to są fałszywi chrzescijanie. Chrześcijaństwo bazuje
         także na miłości do nieprzyjaciół choć madrej miłości, nie kosztem wyznawanej
         wiary(czyli bez kompromisów np. zrezygnuje dla Ciebie z niektórych pogladów czy
         praktyk itd).
         Temat Konstantyna nie pominęłam ,po prostu uznałam że nie mam tu nic do dodania.
         Znasz historie ,ja tez. Jesli nawet w pewnym wieku(5?) religia została nakazana
         to kogo wina: tego, kto to nakazał(trudno osadzać czy miał dobre intencje czy
         wyłacznie złe, pewnie mieszane jak to w polityce bywa), czy wina samej wiary,
         religii..a może samego Boga?

         Przytaczasz tu rózne sprzeczności w Biblii,ale musisz wiedziec,że
         1.Biblia nie jest książka historyczna i nie takie jest jej przesłanie,
         2. Przekazywana była długo ustnie,więc niektóre historyczne fakty moga byc mylone
         (ale...jak otworzysz Biblię to na dole sa wszystkie objaśnienia,co się nie
         zgadza),nic nie jest utajnione
         3. Biblia nie jest książką dla wybranców, znajdziesz ja w kazdej księgarni,
         także wiele książek teologicznych
         4. Nie jestem teologiem, a Stary Testament nie jest mi znany az tak dobrze,ale
         znam kilku teologów także świeckicgh -niewierzacych ,którzy nie wiedza w niej
         żadnych radykalnych sprzeczności,a mimo to nie wierzą. Dlatego napisałam ,że
         Biblie mozna rozpatrywać wyłacznie naukowo,ale nie po to została napisana i nie
         to jest jej celem.
         5.Napisałes ,że nie znasz Biblii.Skąd więć te drobiazgowe sprzeczności? Domyslam
         się ,że w jakieś "naukowej "publikacji w stylu kłamliwych(do tego juz doszlismy)
         Faktów i Mitów. Jesli chcesz faktycznie zdobyc rzetelne informacje nt, Biblii
         sięgnij po jakies obiektywne, nie-manipulatorskie publikacje lub filmy.Ostatnio
         ogladałam świetny film dokumentalny o Biblii , nieporozumieniach, interpretacjach
         itd. w którym wypowiedali się hoistorycy, egzegeci, teologowie niewierzacy,
         żydowscy itd. Napisali by dokładnie to o czym tutaj piszę.
         Mam radę : nie słuchaj wrogów. Nie tylko Twoich. Niczyich.
         Dlatego też ignoruje posty Jerzego, manipulacje nie sa godne mojej uwagi.

         Chyba cd. sie tu nie zmiesci, więc w nastepnym watku.

         >
        • Gość: e IP: 212.244.77.* 10.06.02, 09:21
         Gość portalu: Ed napisał(a):


         Jak juz napisałam nie jestem teologiem,ale postawie kilka pytań:
         > A no to popatrzmy:
         >
         > 1 sprzeczność:
         > Św. Łukasz w swojej ewangelii pisze: „Wielu już starało się ułożyć opowia
         > danie o
         > zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którz
         > y
         > od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja
         > zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny
         > Teofilu, abyś mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci
         > udzielono.” (1:1-4) Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo. Pallottinum, Warszaw
         > a-Poznań
         > 1991, wyd. IV, s. 1180.
         > Jeżeli Łukasz twierdzi, że sam nie był naocznym świadkiem, a wiedza którą opisa
         > ł
         > była przekazem naocznych świadków, a nie natchnionym słowem Bożym, to czy nadal
         >
         > jesteś przekonany, że Biblia jest Słowem Bożym? Wstawiłem całą przedmowę do
         > ewangelii wg. Łukasza a nie pojedynczy cytat. Czyżbyś sugerował konieczność
         > przeczytania całej biblii dla zrozumienia informacji wynikającej z samego wstęp
         > u?

         Nie rozumiem. Jesli ktoś w dzisiejszych czasach mówi Ci o Napoleonie tzn.,ze
         kłamie ,bo przeciez Napoleona nie wiedział na oczy?
         Bóg od zawsze posługiwał sie Słowem zarówno głoszonym ,jak i spisanym.
         Prawdziwość słów raczej znajduje swoje potwierdzenie w codziennym
         zyciu,doświadczeniach, a także to co nam przekazali ówczesni.
         Poza tym piszemy o wierze w natchnione Słowo, a nie wiedzy. Chyba że szukasz
         wiedzy. Obawiam się ,że wiedze zdobedziemy dopiero po śmierci(niezbyt
         pocieszające?)
         >
         > 2 sprzeczność:
         > Druga księga kronik (21-5)) i (21-20) „Miał on (Jehoram – Joram)) 3
         > 2 lata gdy
         > objął władzę królewską, a panował 8 lat w Jerozolimie. Gdy odszedł nikt go nie
         > żałował. Pogrzebano go w Mieście Dawida" Z tego wynika, że Jehoram umierając mi
         > ał
         > 40 lat. Samodzielne rządy po Azachiaszu objął ok. roku 1917 p.n.e.
         > A dalej: (22; 1-2) Zamiast niego mieszkańcy Jerozolimy obwołali królem
         > najmłodszego jego syna Achazjasza... Królem więc został Achezjasz, syn Jehorama
         >
         > króla Judzkiego. Achezjasz miał 42 lata [Wg. Pisma świetego z lat 1919-33 (5
         > tomów) i 22 lata wg Biblii Tysiąclecia] gdy objął władzę królewską...". Z
         > porównania tego pierwszego wersetu wynika, że syn był starszy od ojca o 2 lata.
         >
         > Czy Bóg praekazał tę informację? Czy potrzeba było prawie 3 tys lat na to, by
         > jedynie słuszni interpretatorzy Słowa Bożego dostrzegli ten parodoks. Oczywiści
         > e
         > wszyscy zwracający poprzednio uwagę na ten szczegół manipulowali cytatami :-)).

         Nie zauwazauyłam w tekstaqch biblijnych takich dokładnych dat,jakie przytaczasz.
         Wysiliłes sie ,żeby samodzielnie przeczytac Księge Kronik?? Jesli przeczytałeś
         (!)..to przepraszam..bo ja nie.
         >
         > 3 sprzeczność:
         > II Księga Samuela (8-4) "Wziął mu też Dawid tysiąc siedemset jezdnych i
         > dwadzieścia tysięcy piechoty" (op.cit. s. 292)
         > I Księga Kronik (18-4) "Dawid zdobył na nim tysiąc wozów wojennych i siedem
         > tysięcy jeźdźców (op.cit. s. 382).
         > To wziął 1700 czy 7000 jeźdźców?
         > Dalszych sprzeczności dotyczących osób, liczb czy nazw jest oczywiście znacznie
         >
         > więcej.

         Na pewno chodzi o tego samego króla? A może o inna wojnę? Jeden fragment jest z
         Księgi samulela ,drugi z Księgi Kronik.Zauwazyłeś?
         >
         > 4 sprzeczność:
         > II Księga Samuela (24-1) "Jwszcze raz Pana zapłonął gniewem przeciw Izraelitom.
         >
         > Pobudził przeciw nim Dawida słowami: <<Idź i policz Izraela i Judę>
         > 2" (s. 308).
         > I Księga Kronik (21-1) "Wtedy wstąpił Szatan przeciwko Izraelowi pobudziwszy
         > Dawida do tego aby policzył Izraelitów" (op.cit. s. 384)
         > Czy więc Bogiem Dawida jest Szatan? A może to nie jest sprzeczność a tożsamość?

         Znowu dwie księgi.Sprawdź sam.
         >
         > 5 sprzeczność:
         > I Księga Mojżesza (6-3) pominięta w Bublii Tysiąclecia "I rzekł Pan: nie będzie
         >
         > przebywał Duch mój na człowieku na zawsze gdyż jest on tylko ciałem. Będzie wię
         > c
         > życie jego trwać sto dwadzieścia lat".
         > Ale ile to Noe miał lat gdy zmarł? Na pewno więcej niż 120 lat. Patrz (I Księga
         >
         > Mojżesza (9-29) "Noe żył więc dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł". Niektórzy
         > teolodzy chrześcijańscy twierdzą, że to nie maksymalny wiek człowieka wynosił 1
         > 20
         > lat ale potop przyjdzie za 120 lat. Nawet i to nie pasuje, ponieważ w czasie
         > potopu Noe powinien mieć 620 lat ale Biblia twierdzi, że miał 600.
         > Studiuj wersety (I Księga Mojżesza (5-32) I Noe miał pięćset lat..."
         > (500+120=620) ale I Księga Mojżesza (7-9) A Noe miał sześćset lat gdy nastał
         > potop na ziemi".

         Wiek Izraelici liczyli faktycznie zupełnie inaczej niz w współczesniości.
         Unikałabym wszelkich porównan z współczesnymi zwyczajami, kulura ,cywilizacją
         itd...
         >
         > Czy nadal chcesz utrzymywać, że:
         > "2P 1:20 BT "To przede wszystkim miejcie na uwadze, ze zadne proroctwo Pisma n
         > ie
         > jest dla prywatnego wyjasnienia."
         > (21)Nie z woli bowiem ludzkiej zostalo kiedys przyniesione proroctwo, ale
         > kierowani Duchem Swietym mowili /od Boga/ swieci ludzie."
         >
         > a wyraźne sprzeczności występujące w biblii są słowami Boga a nie ludzi?
         > Jak zatem prezentuje się Twoje twierdzenie:
         > "Biblia to pewna całość, jej teksty nie wykluczają się wzajemnie."
         >
         > Również szczerze pozdrawiam życząc miłego i udanego weekend'u.


         Pisze :nie jestem teologiem.Ale mam przyjaciół -teologów .Pewnie by ich rozbawiły
         te "sprzeczności" o których piszesz. Dla ciekawości: skąd to wziałeś?
         Ale polecam Ci napisac do któregoś z portali ,gdzie pisuja teolodzy i Ci
         odpowiedza dokładnie na te watpliwości:
         www.mateusz.pl(pytania o wiare)
         www.katolik.pl(forum)

         A teraz pyatnie z innej beczki.jak obstawiasz dzisiejszy mecz? ja myśle ,że
         bedzie 2:1 dla Portugalii. Niestety realistycznie...
         Pozdrawiam.e.

         • Gość: e IP: 212.244.77.* 10.06.02, 09:39
          Eh,..historia kuleje.
          Chrzescijaństwo jako religie obowiazująca wprowadził zdaje się cesarz Teodozjusz
          I , przeciwnik(!!!) świętego(!!!!) Jana Chryzostoma, biskupa.
          A co z tym Konstantynem?
          • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 10.06.02, 15:35
           Zmusiłeś mnie do nieco szerszej odpowiedzi. Ale miłość bliźniego zobowiązuje.
           Otóż:
           Do czasu uznania chrześcijaństwa za religię państwową przez Konstantyna
           Wielkiego, chrześcijanie woleli sami oddać swe życie niż podnieść rękę na
           drugiego człowieka. Toteż męczennikami do 313 r. byli ci chrześcijanie, którzy
           nie chcieli służyć w wojsku rzymskim. Po otrzymaniu od Konstantyna po roku 313
           olbrzymiej władzy i olbrzymich pieniędzy, dotychczasowych świętych dyskretnie i
           powoli wycofano, a za odmowę służenia w wojsku zaczęła grozić anatema.
           W roku 313 zainicjowana przez cesarza Konstantyna Wielkiego i cesarza
           Licyniusza w Mediolanie proklamacji zapewniającej swobodę religijną m.in.
           chrześcijanom, Edykt gwarantował pełną wolność religijną (zakończenie
           prześladowań), zezwalał na przejście na chrześcijaństwo dotychczasowych
           wyznawców innych religii, m.in. religii rzymskiej oraz zwracał Kościołowi
           wszystkie skonfiskowane świątynie i posiadłości.
           Po otrzymaniu od Konstantyna po roku 313 olbrzymiej władzy i olbrzymich
           pieniędzy, dotychczasowych świętych dyskretnie i powoli wycofano, a za odmowę
           służenia w wojsku zaczęła grozić anatema.
           Na zwołany przez Konstantyna w 314 roku sobór w Arles we Francji, gdzie
           potępiono donatystów (donatyzm SCHIZMA w kościele polegająca na sporach między
           biskupami i kapłanami donatystami a katolikami na wokół natury kościoła oraz
           relacji kościoła jako społeczności do świata i jego instytucji.)
           Sobór Nicejski (325 r) nie uczynił niczego, czego by nie robiły również
           wcześniejsze synody. W porównaniu jednak z wcześniejszymi synodami regionalnymi
           cieszył się wyższą rangą, co prawda, tylko pod względem ilościowym, ale jeszcze
           nie jakościowym i nie w sposób zasadniczy. Początkowo nikt nawet nie myślał o
           tym, że poza aktualną przyczyną i konkretną sytuacją, ujednolicone wyznanie
           wiary zostanie przejęte przez cały Kościół i stanie się kamieniem węgielnym
           przyszłej prawowierności. Biorąc pod uwagę znaczenie udziału cesarza
           Konstantyna dla zwołania i przebiegu Soboru w Nicei świadkowie i badacze
           twierdzą, że to właśnie cesarz wprowadził naukę o Trójcy!!!!!!!!!!!!!!
           Postawa "konstantyńska" opiera się więc na cichej umowie stron: Kościół
           sakralnie usprawiedliwia osobową władzę, przypisując sobie w porządku
           politycznym rolę pośrednika, która nie wypływa wprost z zasady: "wszelka władza
           pochodzi od Boga" (por. Biblia Tysiąclecia: List do Rzymian 13-1, s. 1287). W
           zamian władza ta przyznaje Kościołowi prawo rozporządzania sobą jako "ramieniem
           świeckim" dla ustanowienia "królewskiego panowania Chrystusa" w społeczeństwie.
           Nieustanne konflikty między tymi dwiema władzami oraz nadmierne wymagania
           klerykalne w obrębie politycznego porządku w świecie chrześcijańskim
           doprowadzały zarówno w przeszłości jak i w przyszłości do wielu kryzysów w
           kościele. Wyrażały się one w rzeczywistej usuwaniem kościelnej władzy
           politycznej w monarchiach absolutnych, co z kolei naruszyło sakralną
           prawomocność systemu rządów i w konsekwencji doprowadziło społeczeństwa do
           państwa liberalnego i demokratycznego.
           Natomiast Teodozjusz I Wielki, Flavius Theodosius (ok. 346-395), pozostawał pod
           wpływem biskupa Mediolanu, św. Ambrożego, bezwzględnego wroga arianizmu. Jedyne
           co zrobił, to ogłosił edykt (381) uznający chrześcijaństwo za religię panującą.
           Dążąc do pełnej realizacji własnego edyktu w roku 392 zakazał wyznawcom innych
           religii praktyk religijnych a część zbuntowanych mieszkańców Tessalonike (390)
           skazał na śmierć. W 395 roku podzielił państwo między swoich synów i odtąd
           utrwalił się podział na cesarstwo wschodnie i zachodnie czego konsekwencje
           odczuwamy do dzisiaj.
           Jak widzisz, za religię państwową chrześcijaństwo uznał Konstantyn Wielki a nie
           Teodozjusz I. Teodozjusz I uznał chrześcijaństwo za religię powszechnie
           panującą. A to jednak nie jest to samo.
           Rozumiem dobre intencje Twoje i takież same intencje milionów innych
           poprawnych, przekonanych i wierzących nie mających tu – jak historia
           doświadcza – absolutnie nic do powiedzenia. Natomiast odwoływanie się do
           teologów w wypadkach wątpliwości jest poddawaniem się dalszej indoktrynacji
           realizowanej w poddańczym co najwyżej średniowiecznym systemie zarządzania
           duszami, w myśl jednoosobowo ustalanej jedynie słusznej racji. Czy nie
           zastanowiło Cię nigdy, dla czego katolicy reprezentując skąd innad „oficjalnie”
           słuszne idee współistnienia, w dobrej – jak myślę - intencji zawierzają
           swoim „pasterzom” wszystko zupełnie ignorując wiedzę zarówno w stosunku do
           stanu faktycznego jak i podstawowych źródeł tego, w co wierzą?
           Nie zrozumiałym dla mnie jest podnoszenie sprzeczności występujących w różnych
           księgach tej samej biblii, gdzie wg Twoich słów „Plsze wyłacznie o tekstach
           biblijnych,które to nie moga sobie wzajemnie przeczyć”. To które teksty
           biblijne pomijasz w swych rozważaniach? Usuwając teksty sprzeczne w biblii
           musielibyśmy ją sporo odchudzić.
           Twierdzisz, że „Chrześcijaństwo bazuje także na miłości do nieprzyjaciół choć
           madrej miłości, nie kosztem wyznawanej wiary(czyli bez kompromisów np.
           zrezygnuje dla Ciebie z niektórych poglądów czy praktyk itd)”. Miło mi, choć z
           niczego dla mnie nie musisz rezygnować. No, co najwyżej – jeżeli wyrazisz taką
           wolę – z czasu poświęconego na słuchanie przeznaczając go na analizę treści,
           faktów i czynów. Nie sądzę również, by ignorancja kogoś była oznaką
           chrześcijańskiej miłości dla nieprzyjaciół. Za bardzo to ludzkie a nie boskie.
           Tym bardziej, że Jerzy posiada wiedzę wyniesioną nie tylko z kazań kościelnych.
           Ja raczej kieruję ukłony w stosunku do Jerzego. By Cię nie drażnić, przyjmijmy,
           że imię mi się bardzo podoba, choć pedałem nie jestem :o))))).
           Pozdrawiam ze smutkiem po przegraniu meczu naszych orłów.
           • Gość: e IP: 212.244.77.* 10.06.02, 15:46
            Gość portalu: Ed napisał(a):

            > Zmusiłeś mnie do nieco szerszej odpowiedzi. Ale miłość bliźniego zobowiązuje.
            > Otóż:
            > Do czasu uznania chrześcijaństwa za religię państwową przez Konstantyna
            > Wielkiego, chrześcijanie woleli sami oddać swe życie niż podnieść rękę na
            > drugiego człowieka. Toteż męczennikami do 313 r. byli ci chrześcijanie, którzy
            > nie chcieli służyć w wojsku rzymskim. Po otrzymaniu od Konstantyna po roku 313
            > olbrzymiej władzy i olbrzymich pieniędzy, dotychczasowych świętych dyskretnie i
            >
            > powoli wycofano, a za odmowę służenia w wojsku zaczęła grozić anatema.
            > W roku 313 zainicjowana przez cesarza Konstantyna Wielkiego i cesarza
            > Licyniusza w Mediolanie proklamacji zapewniającej swobodę religijną m.in.
            > chrześcijanom, Edykt gwarantował pełną wolność religijną (zakończenie
            > prześladowań), zezwalał na przejście na chrześcijaństwo dotychczasowych
            > wyznawców innych religii, m.in. religii rzymskiej oraz zwracał Kościołowi
            > wszystkie skonfiskowane świątynie i posiadłości.
            > Po otrzymaniu od Konstantyna po roku 313 olbrzymiej władzy i olbrzymich
            > pieniędzy, dotychczasowych świętych dyskretnie i powoli wycofano, a za odmowę
            > służenia w wojsku zaczęła grozić anatema.
            > Na zwołany przez Konstantyna w 314 roku sobór w Arles we Francji, gdzie
            > potępiono donatystów (donatyzm SCHIZMA w kościele polegająca na sporach między
            > biskupami i kapłanami donatystami a katolikami na wokół natury kościoła oraz
            > relacji kościoła jako społeczności do świata i jego instytucji.)
            > Sobór Nicejski (325 r) nie uczynił niczego, czego by nie robiły również
            > wcześniejsze synody. W porównaniu jednak z wcześniejszymi synodami regionalnymi
            >
            > cieszył się wyższą rangą, co prawda, tylko pod względem ilościowym, ale jeszcze
            >
            > nie jakościowym i nie w sposób zasadniczy. Początkowo nikt nawet nie myślał o
            > tym, że poza aktualną przyczyną i konkretną sytuacją, ujednolicone wyznanie
            > wiary zostanie przejęte przez cały Kościół i stanie się kamieniem węgielnym
            > przyszłej prawowierności. Biorąc pod uwagę znaczenie udziału cesarza
            > Konstantyna dla zwołania i przebiegu Soboru w Nicei świadkowie i badacze
            > twierdzą, że to właśnie cesarz wprowadził naukę o Trójcy!!!!!!!!!!!!!!
            > Postawa "konstantyńska" opiera się więc na cichej umowie stron: Kościół
            > sakralnie usprawiedliwia osobową władzę, przypisując sobie w porządku
            > politycznym rolę pośrednika, która nie wypływa wprost z zasady: "wszelka władza
            >
            > pochodzi od Boga" (por. Biblia Tysiąclecia: List do Rzymian 13-1, s. 1287). W
            > zamian władza ta przyznaje Kościołowi prawo rozporządzania sobą jako "ramieniem
            >
            > świeckim" dla ustanowienia "królewskiego panowania Chrystusa" w społeczeństwie.
            > Nieustanne konflikty między tymi dwiema władzami oraz nadmierne wymagania
            > klerykalne w obrębie politycznego porządku w świecie chrześcijańskim
            > doprowadzały zarówno w przeszłości jak i w przyszłości do wielu kryzysów w
            > kościele. Wyrażały się one w rzeczywistej usuwaniem kościelnej władzy
            > politycznej w monarchiach absolutnych, co z kolei naruszyło sakralną
            > prawomocność systemu rządów i w konsekwencji doprowadziło społeczeństwa do
            > państwa liberalnego i demokratycznego.
            > Natomiast Teodozjusz I Wielki, Flavius Theodosius (ok. 346-395), pozostawał pod
            >
            > wpływem biskupa Mediolanu, św. Ambrożego, bezwzględnego wroga arianizmu. Jedyne
            >
            > co zrobił, to ogłosił edykt (381) uznający chrześcijaństwo za religię panującą.
            >
            > Dążąc do pełnej realizacji własnego edyktu w roku 392 zakazał wyznawcom innych
            > religii praktyk religijnych a część zbuntowanych mieszkańców Tessalonike (390)
            > skazał na śmierć. W 395 roku podzielił państwo między swoich synów i odtąd
            > utrwalił się podział na cesarstwo wschodnie i zachodnie czego konsekwencje
            > odczuwamy do dzisiaj.
            > Jak widzisz, za religię państwową chrześcijaństwo uznał Konstantyn Wielki a nie
            >
            > Teodozjusz I. Teodozjusz I uznał chrześcijaństwo za religię powszechnie
            > panującą. A to jednak nie jest to samo.
            > Rozumiem dobre intencje Twoje i takież same intencje milionów innych
            > poprawnych, przekonanych i wierzących nie mających tu – jak historia
            > doświadcza – absolutnie nic do powiedzenia. Natomiast odwoływanie się do
            > teologów w wypadkach wątpliwości jest poddawaniem się dalszej indoktrynacji
            > realizowanej w poddańczym co najwyżej średniowiecznym systemie zarządzania
            > duszami, w myśl jednoosobowo ustalanej jedynie słusznej racji. Czy nie
            > zastanowiło Cię nigdy, dla czego katolicy reprezentując skąd innad „oficj
            > alnie”
            > słuszne idee współistnienia, w dobrej – jak myślę - intencji zawierzają
            > swoim „pasterzom” wszystko zupełnie ignorując wiedzę zarówno w stos
            > unku do
            > stanu faktycznego jak i podstawowych źródeł tego, w co wierzą?
            > Nie zrozumiałym dla mnie jest podnoszenie sprzeczności występujących w różnych
            > księgach tej samej biblii, gdzie wg Twoich słów „Plsze wyłacznie o teksta
            > ch
            > biblijnych,które to nie moga sobie wzajemnie przeczyć”. To które teksty
            > biblijne pomijasz w swych rozważaniach? Usuwając teksty sprzeczne w biblii
            > musielibyśmy ją sporo odchudzić.
            > Twierdzisz, że „Chrześcijaństwo bazuje także na miłości do nieprzyjaciół
            > choć
            > madrej miłości, nie kosztem wyznawanej wiary(czyli bez kompromisów np.
            > zrezygnuje dla Ciebie z niektórych poglądów czy praktyk itd)”. Miło mi, c
            > hoć z
            > niczego dla mnie nie musisz rezygnować. No, co najwyżej – jeżeli wyrazisz
            > taką
            > wolę – z czasu poświęconego na słuchanie przeznaczając go na analizę treś
            > ci,
            > faktów i czynów. Nie sądzę również, by ignorancja kogoś była oznaką
            > chrześcijańskiej miłości dla nieprzyjaciół. Za bardzo to ludzkie a nie boskie.
            > Tym bardziej, że Jerzy posiada wiedzę wyniesioną nie tylko z kazań kościelnych.
            >
            > Ja raczej kieruję ukłony w stosunku do Jerzego. By Cię nie drażnić, przyjmijmy,
            >
            > że imię mi się bardzo podoba, choć pedałem nie jestem :o))))).
            > Pozdrawiam ze smutkiem po przegraniu meczu naszych orłów.

            Może krótko, bo juz musze opuścic ten komputerek(i całe szczęscie).
            Nie wiem co ma sprawa Konstantyna do mojej wiary? Możesz to uscislić?
            Poza tym nie wiem czemu klasyfikujesz katolików jako nieuków trzymanych w
            ciemnocie? Przeciez wśród nas jest wielu wybitnych historyków, naukowców i jakos
            im to w wierze nie przeszkadza,zwłaszcza,ze stosujemy sie do zasad zawartych w
            Biblii,a jesli mamy jakies wzorce to wśród tzw.świętych ,a nie wśród jakichś
            cesarzy (choć i królowie bywali swięci np. królowa Jagwiga czy Kinga).
            Czy ignoracja jest przejawem braku miłości ? alezy co rozumiemy przez
            słowo"ignoracja".Ja nie pisze o jakiejś pysze,wyniosłości, ale raczej o
            milczeniu,unikaniu jałowych,bezowocnych sporów. Jest to jak najbardziej zgodne z
            Biblia ,a nawet nakazane przez Jezusa.Jesli chcesz znajde masę cytatów biblijnych
            to potwierdzająch. Nie z kazdym da sie wejść w dialog i nie z każdym trzeba.
            Z Toba -bardzo chetnie.Musze juz iść. Do zobaczenia na ekranie.Miłego wieczoru.e.
            • Gość: e IP: 212.244.77.* 10.06.02, 15:48
             Aha,nie wiem czemu piszesz do mnie w rodzaju męskim?Może nie zauwazyłes
             koncówek czasowników.Nie szkodzi,nie ma to znaczenia.
             Pzdr.
             • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 10.06.02, 18:33
              Faktycznie. Nie zauważyłem, za co serdecznie przepraszam. Chociaż w dobie
              równouprawnienia nie powinno - jak mi się wydaje - być traktowane jako
              niewybaczalny nietakt :-)). Na wszelki wypadek jeszcze raz przepraszam.

              Pozdrawiam

              Gość portalu: e napisał(a):

              > Aha,nie wiem czemu piszesz do mnie w rodzaju męskim?Może nie zauwazyłes
              > koncówek czasowników.Nie szkodzi,nie ma to znaczenia.
              > Pzdr.

     • Gość: 111 IP: *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl 09.06.02, 17:55
      Gość portalu: e napisał(a):

      > Gość portalu: Ed napisał(a):
      >
      > > Na tle wątku założonego przez Jerzego i przytoczonych przez niego cytatów,
      > post
      > > E
      > > wydaje się być czystą hipokryzją. Bezmyślna negacja "dla zasady" nie wysta
      > wia
      > > najlepszego świadectwa o oczytaniu adwersarza. Ktoś kiedyś powiedział, że
      > > chrześcijaństwo jest wiarą dla niewolników. Takie głosy w dyskusji, nieste
      > ty, n
      > > ie
      > > nagują tej wiekowej już oceny zjawiska.
      > >
      > Mój drogi.
      > To chyba nic dziwnego ,że neguję manipulacje tekstem biblijnym.
      > Jesli ktos twierdzi ,że małżeństwo jest nakazne w Biblii(komukolwiek) tym samym
      >
      > zapomina o iinych fragmentach Pisam ,które mówia o bezżenności:
      > "Sa tez tacy ,którzy dla Królestwa Bożego...itd"i inne.
      > Poza tym wystepuje to przeciwko wolności człowieka,jego prawa do wolności wybor
      > u
      > drogi miłości. Przeczy wszystkim zamierzeniom Słowa Bożego.
      > Chrystus,Jan Chrzciciel,wiekszośc apostołów było bezzenna,a Ci ,kótrzy poszli z
      > a
      > Jezusem musieli opuścic swoje zony aby z nim chodzić(Piotr).
      > Skoro jestes taki oczytany w Biblii powinienes je znać. Skoro nie znasz-to skąd
      >
      > Twój powyzszy post?
      Brak Ci oczytania w Biblii.Znajdż fragment "Czy nie wolno nam zabierać z sobą
      żony chrześcijanki,jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy"
      BOG nie wymagał od swoich sług przymusowej bezżenności dlatego tez arcykapłani
      mieli żony
      Nie ma nakazu małżeństwa,nie ma nakazu bezżeństwa.Jest ostrzezenie przed tymi
      którzy zabraniają.żeby być kapłanem w KK nie może mieć żony i to jest niezgodne z
      Biblią.Odnośnie fragmentu z Tymoteusza chodzi dokładnoie o to co sugeruje Jerzy.


      • Gość: CCCP IP: *.acn.waw.pl 09.06.02, 22:57
       Gość portalu: 111 napisał(a):

       >Biblią.Odnośnie fragmentu z Tymoteusza chodzi
       >dokładnoie o to co sugeruje Jerzy

       Dokładnie?

       Znowu jakieś żarty?

       W tym wersecie łączy się kwestię płciowości
       z kwestią odżywiania się.

       Kto dał wam, koledzy dyskutanci, prawo do oddzielania
       ich od siebie? Uważacie, że słowa mówiące o pokarmach
       to jakiś tam przypadek, przykład starożytnego bałaganu,
       który można potraktować z przymrużeniem oka i usunąć
       z cytatu?

       I co, i potem ktoś się ma poważnie odnosić do wniosków
       wyprowadzanych na podstawie pół-przesłanek?

       Nie trzeba być teologiem czy antropologiem religii,
       żeby dostrzec, że list jest elementem zarysowanej
       dla wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej strategii przetrwania.
       Do wspólnoty wiernych kieruje się w tym fragmencie ostrzeżenie
       przed uleganiem pokusie ograniczania kontaktów ze światem.
       Pokusie, która wyraża się w tendencji do radykalnego ascetyzmu.
       W atmosferze religijnego ferworu - do odrzucenia prokreacyjnej
       seksualności i przyjęcia za normę radykalnych ograniczeń
       w sferze diety.

       Troska o przetrwanie wspólnoty nie cechowała wszystkich
       przywódców nowych ruchów religijnych. Widać ją także
       w wewnętrznych dysputach prowadzonych w obrębie współczesnych
       Ap. Pawłowi wspólnot buddyjskich. Historia potwierdza,
       że przetrwały do dnia dzisiejszego tylko te z nich, które
       budowały formułę współistnienia z szerszym światem na zasadach
       analogicznych do zalecanych przez Ap. Pawła.

       Sam jestem jego fanem, bo choć życie miewa wiele przykrych
       niespodzianek, to jednak się cieszę, że dzięki jego przestrogom
       żaden z moich praprzodków nie wykastrował się w nabożnym
       uniesieniu albo nie zagłodził na śmierć w jakiejś jaskini
       - doznając drgawek wstrętu na samą myśl o krupniku, kotlecie
       schabowym z młodą kapustą i kuflu Pilznera.

       Wycofuję się teraz do moich ulubionych zajęć.
       Nie - to nie o to chodzi.
       W lodówce niestety pustki.

       Ale przynajmniej widać, że jak czegoś nie ma, to nie ma.

       Hasło na dzisiaj: Ziemia dla Ziemniaków!
       • Gość: 111 IP: *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl 10.06.02, 23:12
        Gość portalu: CCCP napisał(a):

        > Gość portalu: 111 napisał(a):
        >
        > >Biblią.Odnośnie fragmentu z Tymoteusza chodzi
        > >dokładnoie o to co sugeruje Jerzy
        >
        > Dokładnie?
        >
        > Znowu jakieś żarty?
        >
        > W tym wersecie łączy się kwestię płciowości
        > z kwestią odżywiania się.
        >
        > Kto dał wam, koledzy dyskutanci, prawo do oddzielania
        > ich od siebie? Uważacie, że słowa mówiące o pokarmach
        > to jakiś tam przypadek, przykład starożytnego bałaganu,
        > który można potraktować z przymrużeniem oka i usunąć
        > z cytatu?
        >
        > I co, i potem ktoś się ma poważnie odnosić do wniosków
        > wyprowadzanych na podstawie pół-przesłanek?
        >
        > Nie trzeba być teologiem czy antropologiem religii,
        > żeby dostrzec, że list jest elementem zarysowanej
        > dla wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej strategii przetrwania.
        > Do wspólnoty wiernych kieruje się w tym fragmencie ostrzeżenie
        > przed uleganiem pokusie ograniczania kontaktów ze światem.
        > Pokusie, która wyraża się w tendencji do radykalnego ascetyzmu.
        > W atmosferze religijnego ferworu - do odrzucenia prokreacyjnej
        > seksualności i przyjęcia za normę radykalnych ograniczeń
        > w sferze diety.
        >
        > Troska o przetrwanie wspólnoty nie cechowała wszystkich
        > przywódców nowych ruchów religijnych. Widać ją także
        > w wewnętrznych dysputach prowadzonych w obrębie współczesnych
        > Ap. Pawłowi wspólnot buddyjskich. Historia potwierdza,
        > że przetrwały do dnia dzisiejszego tylko te z nich, które
        > budowały formułę współistnienia z szerszym światem na zasadach
        > analogicznych do zalecanych przez Ap. Pawła.
        >
        > Sam jestem jego fanem, bo choć życie miewa wiele przykrych
        > niespodzianek, to jednak się cieszę, że dzięki jego przestrogom
        > żaden z moich praprzodków nie wykastrował się w nabożnym
        > uniesieniu albo nie zagłodził na śmierć w jakiejś jaskini
        > - doznając drgawek wstrętu na samą myśl o krupniku, kotlecie
        > schabowym z młodą kapustą i kuflu Pilznera.
        >
        > Wycofuję się teraz do moich ulubionych zajęć.
        > Nie - to nie o to chodzi.
        > W lodówce niestety pustki.
        >
        > Ale przynajmniej widać, że jak czegoś nie ma, to nie ma.
        >
        > Hasło na dzisiaj: Ziemia dla Ziemniaków!

        Znajdż fragment o którym Ci mówiłem.Tak jak rabini,arcykapłani współcześni im
        apostołom tak jak chrześcijańscy biskupii mieli żony.i tu nic nie wymyślisz.Weż
        cała Biblię jako kontekst.Żałuję,żę nie mam przy sobie moich książek (nawet
        świeckich historyków)zacytowałbym jak to wyglądało w praktyce w pierszym kościele.
        • Gość: CCCP IP: *.acn.waw.pl 11.06.02, 00:28
         Gość portalu: 111 napisał(a):

         > Gość portalu: CCCP napisał(a):
         >
         > > Gość portalu: 111 napisał(a):
         > >
         > > >Biblią.Odnośnie fragmentu z Tymoteusza chodzi
         > > >dokładnoie o to co sugeruje Jerzy
         > >
         > > Dokładnie?
         > >
         > > Znowu jakieś żarty?
         > >
         > > W tym wersecie łączy się kwestię płciowości
         > > z kwestią odżywiania się.
         > >
         > > Kto dał wam, koledzy dyskutanci, prawo do oddzielania
         > > ich od siebie? Uważacie, że słowa mówiące o pokarmach
         > > to jakiś tam przypadek, przykład starożytnego bałaganu,
         > > który można potraktować z przymrużeniem oka i usunąć
         > > z cytatu?
         > >
         > > I co, i potem ktoś się ma poważnie odnosić do wniosków
         > > wyprowadzanych na podstawie pół-przesłanek?
         > >
         > > Nie trzeba być teologiem czy antropologiem religii,
         > > żeby dostrzec, że list jest elementem zarysowanej
         > > dla wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej strategii przetrwania.
         > > Do wspólnoty wiernych kieruje się w tym fragmencie ostrzeżenie
         > > przed uleganiem pokusie ograniczania kontaktów ze światem.
         > > Pokusie, która wyraża się w tendencji do radykalnego ascetyzmu.
         > > W atmosferze religijnego ferworu - do odrzucenia prokreacyjnej
         > > seksualności i przyjęcia za normę radykalnych ograniczeń
         > > w sferze diety.
         > >
         > > Troska o przetrwanie wspólnoty nie cechowała wszystkich
         > > przywódców nowych ruchów religijnych. Widać ją także
         > > w wewnętrznych dysputach prowadzonych w obrębie współczesnych
         > > Ap. Pawłowi wspólnot buddyjskich. Historia potwierdza,
         > > że przetrwały do dnia dzisiejszego tylko te z nich, które
         > > budowały formułę współistnienia z szerszym światem na zasadach
         > > analogicznych do zalecanych przez Ap. Pawła.
         > >
         > > Sam jestem jego fanem, bo choć życie miewa wiele przykrych
         > > niespodzianek, to jednak się cieszę, że dzięki jego przestrogom
         > > żaden z moich praprzodków nie wykastrował się w nabożnym
         > > uniesieniu albo nie zagłodził na śmierć w jakiejś jaskini
         > > - doznając drgawek wstrętu na samą myśl o krupniku, kotlecie
         > > schabowym z młodą kapustą i kuflu Pilznera.
         > >
         > > Wycofuję się teraz do moich ulubionych zajęć.
         > > Nie - to nie o to chodzi.
         > > W lodówce niestety pustki.
         > >
         > > Ale przynajmniej widać, że jak czegoś nie ma, to nie ma.
         > >
         > > Hasło na dzisiaj: Ziemia dla Ziemniaków!
         >
         > Znajdż fragment o którym Ci mówiłem.Tak jak rabini,arcykapłani współcześni im
         > apostołom tak jak chrześcijańscy biskupii mieli żony.i tu nic nie wymyślisz.Weż
         >
         > cała Biblię jako kontekst.Żałuję,żę nie mam przy sobie moich książek (nawet
         > świeckich historyków)zacytowałbym jak to wyglądało w praktyce w pierszym koście
         > le.

         Jak na razie, to o żadnym fragmencie
         ani mi nie mówiłeś, ani nie pisałeś.

         I nie mam zamiaru brać całej Biblii
         jako kontekstu. Nie widzę potrzeby.

         Żeby była pełna jasność: dopala mnie
         zniekształcanie cytatów i budowanie
         wnioskowań na zmanipulowanych przesłankach.
         Niezależnie od tego, kto to robi
         i z jakimi intencjami.

         Jedną z najważniejszych zasad
         obowiązujących w profesji historyka
         jest szacunek dla materiałów źródłowych,
         z których wyczytuje się fakty i na których
         podstawie fakty się interpretuje. Źródła
         traktowane bez szacunku nie szanują badacza,
         zmieniają go w najlepszym wypadku w ideologa,
         w najgorszym w propagandzistę.

         Ktoś powołał się w kwestii celibatu
         kapłanów na fragment listu #1 Apostoła Pawła
         do Tymoteusza (Rozdz. IV, 1-3).

         Byłeś łaskaw dać tej interpretacji poparcie.

         Twierdzę, że rozpatrywany przez was cytat
         nie jest kompletny. Twierdzę też, że wzięty
         w całości ma inne znaczenie, niż to, które
         mu przypisujecie. I tyle.

         To tylko próba wprowadzenia do tej dyskusji
         odrobiny zasad. W tle czai się oczywiście
         nie tak znów drobna kwestia prawdy.


         Hasło na dzisiaj: Ziemia dla Ziemniaków!

         • Gość: 111 IP: *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl 11.06.02, 19:23
          Najpierw piszesz,że nie lubisz zniekształcania tekstu,potem piszes,ze żadnego
          fragmentu nie zacytowałem.
          Fragment nie jest zniekształcony tylko cytowany z innego przekładu niż masz
          przed sobą.Nie spotkałem w żadnych żródłach teologicznych różnych wyznań,że ten
          fragment można inaczej interpretować.
          Fragment jest cżęscią listu Pawła,a list częścią BIBLii i nie może być wyrwany
          z kontekstu listu jak i Biblii.
          Jeśli chodzi o podłoże historyczne to jż ci tyle wklepuje,żę kapłani izraelscy
          mieli żony,oraz biskupii w pierwszym kościele także.Jakiego byś kontekstu nie
          brał czarno na białym jest napisane,żę będą tacy,którzy będą zakazywali
          związków małżeńskich.
          Były takie próby w pierwszych wiekach zakazać zawierania nawet dla wszystkich
          chrześcijan związków małżeńskich,ale zwalczoną tą herezję.
          • Gość: CCCP IP: *.acn.waw.pl 11.06.02, 23:20
           Gość portalu: 111 napisał(a):

           > Najpierw piszesz,że nie lubisz zniekształcania tekstu,potem piszes,ze żadnego
           > fragmentu nie zacytowałem.
           > Fragment nie jest zniekształcony tylko cytowany z innego przekładu niż masz
           > przed sobą.Nie spotkałem w żadnych żródłach teologicznych różnych wyznań,że ten
           >
           > fragment można inaczej interpretować.
           > Fragment jest cżęscią listu Pawła,a list częścią BIBLii i nie może być wyrwany
           > z kontekstu listu jak i Biblii.
           > Jeśli chodzi o podłoże historyczne to jż ci tyle wklepuje,żę kapłani izraelscy
           > mieli żony,oraz biskupii w pierwszym kościele także.Jakiego byś kontekstu nie
           > brał czarno na białym jest napisane,żę będą tacy,którzy będą zakazywali
           > związków małżeńskich.
           > Były takie próby w pierwszych wiekach zakazać zawierania nawet dla wszystkich
           > chrześcijan związków małżeńskich,ale zwalczoną tą herezję.

           Nie mam już więcej ani siły ani ochoty na przedłużanie tej jałowej dyskusji.

           Cześć

           Hasło dnia: ziemia dla ziemniaków!
    • Gość: CCCP IP: *.acn.waw.pl 08.06.02, 12:31
     Gość portalu: Ed napisał(a):

     > Na tle wątku założonego przez Jerzego i przytoczonych przez niego cytatów,


     O jakości jednego z tych cytatów (bodaj kluczowego) już tu napisałem.

     Zajrzyj pod:

     www.gazeta.pl/alfa/home.jsp?dzial=0511&forum=KRAJ&wid=1538591&aid=2104665

     Jak zwykle to stara jak świat kwestia prawdziwości wniosków wysnuwanych z fałszywych przesłanek.

     Fakt, że przesłanka jest tylko nieco fałszywa, nie nadaje bynajmniej wnioskowi statusu prawdziwości.

     Może tak jest w tzw. rozmytej logice. Ale ja jej w życiu nie będę stosował.

     Idąc zresztą za radą Bułhakowa, który słusznie przestrzegał przed konsumowaniem
     jajeczek drugiego sortu świeżości.

     I stąd re: cytaty pozostanę upierdliwy.


     Hasło dnia: Ziemia dla Ziemniaków!
   • Gość: Jerzy IP: 208.145.81.* 12.06.02, 00:02
    Znalazlem, teraz juz wiem ze E, to rodzaj zenski :)

    Nie odpowiem cina calego posta, tylko na


    Gość portalu: E napisał(a):

    ) Gość portalu: Jerzy napisał(a):
    )
    ) ) Jaki ma być biskup
    ) ) Biblia ustala jasne kryteria, kto może zostać biskupem. Paweł pisze:
    ) )
    ) ) 1 Tymoteusz
    ) ) 3,1 Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie
    ) .
    ) ) 3,2 BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY, trzeźwy, umiarkowany,
    ) ) przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
    ) ) 3,3 nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie
    ) ) swarliwy, nie chciwy na grosz,
    ) ) 3,4 który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w
    ) ) posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
    ) ) 3,5 BO JEŻELI KTOŚ NIE POTRAFI WŁASNYM DOMEM ZARZĄDZAĆ, JAKŻE BĘDZIE MÓGŁ
    )
    ) ) MIEĆ NA PIECZY KOŚCIÓŁ BOŻY?
    ) )
    ) ) W liście do Tytusa mamy jeszcze jedno wymaganie:
    ) ) 1,9 TRZYMAJĄCY SIĘ PRAWOWIERNEJ NAUKI, aby mógł zarówno udzielać napomnie
    ) ń
    ) ) w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się
    ) ) przeciwstawiają.
    ) )
    ) ) Biskupi katoliccy nie trzymają się prawowiernej nauki nawet jeśli idzie o
    ) ) kryteria ich wyboru.
    ) ) Prawowierna nauka jest taka, że mają być żonaci i własnym domem dobrze
    ) ) zarządzać.
    )
    )
    ) Dawno sie tak nie usmiałam.
    ) Szalony Jerzy!
    ) Pan Jezus nikomu małżeństwa nie narzuca,ani nie wymaga. Tak było za czasów
    ) Mojżesza, kiedy posiadanie zony było pewna powinnością dla Izrealitów.
    ) Fragment przytoczony przypomina ,że Jezus zabraniał wielożeństwa,zwłaszcza wśró
    ) d
    ) swych najblizych uczniów(apostołów-biskupów),którzy mieli byc przeciez świadkam
    ) i.
    ) Ale w innym fragmencie (fragmentach) Jezus mówi o tych którzy dla Królestwa
    ) Niebieskiego rezygnują DOBROWOLNIE(to warunek każdych ślubów w Kościele)z
    ) małżeństwa.Zapomniałes o tych fragmentach czy Ci niewygodne? Niewygodne...

    Przytocz te fragmenty.
    A moze to byly fragmenty nie tyle o malzenstwie ale o kastracji? Jesli mialyby
    sie stosowac do ksiezy katolickich, to musielby DOBROWOLNIE ...

    )
    ) ) Jeśli o tym nie wiedzą, to znaczy że są ignorantami w podstawowych sprawac
    ) h
    ) ) dotyczących funkcjonowania kościoła.
    ) ) Jeśli wiedzą, a to ignorują, to znaczy, że są obłudnikami, od których nale
    ) ży
    ) ) trzymać się z daleka. W jakich innych sprawach funkcjonują według SWOJEJ n
    ) auki
    ) ) a nie tego, czego uczy Biblia?
    )
    ) No właśnie opisałeś siebie.
    )
    ) )
    ) ) Celibat, który obowiązuje w KK został wprowadzony w XII wieku. Celibat zab
    ) rania
    ) )
    ) ) księżom katolickim zawierania małżeństw, ale ... nie zabrania życia w
    ) ) konkubinacie.
    ) ) Małżeństwo byłoby złamaniem ślubów – a to byłoby grzechem śmiertelny
    ) m.
    ) ) Konkubinat jest grzechem powszednim z którego nawet spowiadać się nie trze
    ) ba.
    )
    ) Na ile znasz prawo kanoniczne?
    ) I drugie: nieczystośc zawsze jest grzechem ciężkim,przez który zrywamy kontakt
    ) z
    ) Bogiem.
    ) Np.Twoje kłamstwa tutaj są grzechem cieżkim.

    No to wyjasnij, prosze, do jakiej kategorii grzechow nalezy konkubinat ksiezy i
    jaka jest procedura postepowania dyscyplinarnego wobec ksiezy, ktorzy zyja w
    konkubinacie?
    Gdyby ksiadz zerwal sluby kaplanskie i sie ozenil, to jaki grzech by popelnil?

    ) )
    ) ) Według tego, co zapowiedział Paweł, CELIBAT JEST POCHODZENIA SZATAŃSKIEGO:
    ) )
    ) ) 1 Tymoteusz: 4,1 A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach
    ) ) ODSTĄPIĄ NIEKTÓRZY OD WIARY I PRZYSTANĄ DO DUCHÓW ZWODNICZYCH I BĘDĄ SŁUCH
    ) AĆ
    ) ) NAUK SZATAŃSKICH,
    ) Manipulacja tekstem biblijnym tez jest grzechem cięzkim(grzechem przeciwko
    ) Duchowi Św.)

    Chyba nie rozumiesz kwestii grzechu przeciwko Duchowi Swietemu.
    Wedlug ks Kowalewskiego, autora slownika terminow teologicznych, grzech ten jest
    popelniany, kiedy odzruca sie ogolnie uznawana prawde chrzescijanska, czyli
    nauczanie katolickie. Dalej grzech ten jest definiowany jako niewybaczalny.
    I to jest bardzo manipulatywna definicja, gdyz katolik, ktory odrzuci dogmaty KK
    popelni ten grzech i dla niego jest juz tylko pieklo, chyba ze wroci na lono
    kosciola i na nowo zaakceptuje nauke KK. Czyz nie tak?

    Wedlug Biblii, grzechy przeciwko D.Sw, mozna podzielic na conajmniej 5 kategorii.
    1. Grzech bluznierstwa przeciwko D.Sw - popelniony przez faryzeuszy i uczonych w
    Pismie, ktorzy robili wszystko, aby ludzie nie poszli za Jezusem, TYLKO za
    Jezusem, oskarzajac Jezusa, ze cuda czyni moca demoniczna. Ten grzech jest
    niewybaczalny: odwodzenie ludzi od pojscia za Jezusem.
    Na tym forum przypisano mi juz powiazania szatanskie, (Jasiek), ale jeszcze nie
    dowiedziono, abym odwodzil ludzi od Jezusa, albo napisal o nim cos zlego.

    2. Grzech sprzeciwu wobec D.Sw. - popelniany wtedy, kiedy ludzie poznaja, ze
    Jezus jest jedynym Zbawicielem a jego ofiara jedyna i doskonala ofiara zalozona
    za nasze grzechy, a mimo to wola trwac w swojej tradycji. Bog go przebaczy, kiedy
    sie taki czlowiek nawroci.

    3. Grzech oklamywania D. Sw. - udawanie wierzacych, podczas gdy zycie temu
    zaprzecza. Bog to przebaczy, jesli sie ktos nawroci. Ananiasz z Safira nie
    zdazyli juz tego zrobic.

    4. Grzech zasmucania D.Sw. kiedy czlowiek wierzacy robi to, co sie Bogu nie
    podoba.
    5. Grzech gaszenia D.Sw. - kiedy czlowiek wierzacy nie idzie za glosem Ducha Sw.
    i gasi jego dzialanie w sobie.

    To tyle w skrocie o grzechach przeciwko D.Sw.

    )
    ) ) 4,2 uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
    ) ) 4,3 KTÓRZY ZABRANIAJĄ ZAWIERANIA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH,
    )
    ) A ktoś Ci zabrania?
    )
    Mi nikt nie zabrania, ale jesli ktos chce zostac ksiedzem, to musi DOBROWOLNIE
    zrezygnowac z malzenstwa.
    Kiedy 18-sto latek trafi do seminarium niewiele jeszcze wie o zyciu. Niesiony
    wznioslymi ideami sluzby dla Boga wchodzi w cos, o czym nie mial pojecia, a drogi
    powrotnej nie ma. Systematyczne pranie mozgu i manipulacja psychiczna sprawia, ze
    brnie po tej drodze, bo boi sie odrzucenia przez Boga i szykanow wobec siebie i
    rodziny. Strach przed odrzuceniem jest wiekszy od bolu samotnosci, a ponadto,
    mozna zyc w konkubinacie. ...


    ) ) Warto jeszcze popatrzeć, jakimi według apostoła Piotra (przez KK uważanego
    ) za
    ) ) pierwszego papieża), mają być przewodnicy duchowi.
    ) )
    ) ) 1 Piotr 5,1 Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i
    ) ) świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się ob
    ) jawić
    ) ) :
    ) ) 5,2 Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz
    ) ) ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,
    ) ) 5,3 nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór
    ) ) dla trzody.
    ) ) 5,4 A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały.
    ) )
    ) ) Piotr nie przedstawia się tutaj jako ten, który jest NAD innymi starszymi,
    ) ale
    ) ) jako ‘również starszy.’
    ) ) Piotr wymienia kilka cech, które mają charakteryzować ‘pasterzy̵
    ) 7;
    ) ) 2
    ) ) 1. PAŚCIE TRZODĘ BOŻĄ, która jest między wami, nie z przymusu, lecz
    ) ) ochotnie
    ) ) 2. NIE DLA BRZYDKIEGO ZYSKU, lecz z oddaniem,
    ) ) 2. NIE JAKO PANUJĄCY NAD TYMI, którzy są wam poruczeni
    ) ) 3. LECZ JAKO WZÓR DLA TRZODY
    ) )
    ) ) KIEDY OSTATNIM RAZEM W KK BYŁ BISKUP, KTÓRY SPEŁNIAŁ BIBLIJNE KRYTERIA NA
    ) ) BISKUPA?
    )
    ) Chwała Bogu wielu jeszcze takich mamy.I zawsze miec bedziemy póki Kościół istni
    ) eje
    ) (czyli do końca świata).Pozdrawiam wszystkich,e.

    Powiedz mi droga E, ktory to biskup spelnil te kryteria?

    Jerzy

    • Gość: Jerzy IP: 208.145.81.* 12.06.02, 21:02
     Droga E,
     Obawiam sie, ze masz problem ze znalezieniem fragmentu, na ktory sie powolalas
     w swojej wypowiedzi. Oto fragment naszego dialogu:

     E:
     ) Dawno sie tak nie usmiałam.
     ) Szalony Jerzy!
     ) Pan Jezus nikomu małżeństwa nie narzuca,ani nie wymaga. Tak było za czasów
     ) Mojżesza, kiedy posiadanie zony było pewna powinnością dla Izrealitów.
     ) Fragment przytoczony przypomina ,że Jezus zabraniał wielożeństwa,zwłaszcza
     wśró
     ) d
     ) swych najblizych uczniów(apostołów-biskupów),którzy mieli byc przeciez
     świadkam
     ) i.
     ) Ale w innym fragmencie (fragmentach) Jezus mówi o tych którzy dla Królestwa
     ) Niebieskiego rezygnują DOBROWOLNIE(to warunek każdych ślubów w Kościele)z
     ) małżeństwa.Zapomniałes o tych fragmentach czy Ci niewygodne? Niewygodne...

     Jerzy:
     Przytocz te fragmenty.
     A moze to byly fragmenty nie tyle o malzenstwie ale o kastracji? Jesli mialyby
     sie stosowac do ksiezy katolickich, to musielby DOBROWOLNIE ...


     A teraz przytaczam ten werset, (Nie mam tekstu polskiego pod reka, tylko
     interlinear grecko angielski):
     Mat 19:12
     Gdyz sa eunuchowie, ktorzy urodzili sie takimi z lona matki; sa tez eunuchowie,
     ktorzy zostali uczynieni eunuchami przez ludzi; i sa eunuchowie, ktorzy sami
     siebie uczynuli eunuchami ze wzgledu na Krolestwo Niebios. Kto jest w stanie to
     zrozumiec, niech to pojmie.

     Jesli ten tekst chcialabys uzyc w odniesieniu do ksiezy katolickich, to mam
     watpliwosci, zcy go wlasciwie interpretujesz. Pierwsze dwa przypadki sa
     literalne, trzeciemu trudno nadac wymiar metaforyczny, ze oznacza rezygnacje z
     malzenstwa na rzecz sluzby dla Boga. Gdyby go przyjac literalnie, oznacza
     dobrowolna kastracje ze wzgledu na sprawy Krolestwa Niebios.

     Czy o to chodzi w slubach kaplanskich?

     Pozdrawiam
     Jerzy
  • Gość: Kagan IP: *.vic.bigpond.net.au 08.06.02, 13:09
   Jedno pewne: NIE taki jak Paetz... :)
   • Gość: e IP: 212.244.77.* 08.06.02, 13:19
    Gość portalu: Kagan napisał(a):

    > Jedno pewne: NIE taki jak Paetz... :)

    Jeden jedyny raz popieram Kagana.
    Pozdrawiam.E.
    • Gość: Kagan IP: *.vic.bigpond.net.au 08.06.02, 14:19
     Gość portalu: e napisał(a):

     > Gość portalu: Kagan napisał(a):
     >
     > > Jedno pewne: NIE taki jak Paetz... :)
     >
     > Jeden jedyny raz popieram Kagana.
     > Pozdrawiam.E.
     Dziekuje i pozdrawiam. :)
     Kagan

     • Gość: e IP: 212.244.77.* 08.06.02, 14:23
      Gość portalu: Kagan napisał(a):

      > Gość portalu: e napisał(a):
      >
      > > Gość portalu: Kagan napisał(a):
      > >
      > > > Jedno pewne: NIE taki jak Paetz... :)
      > >
      > > Jeden jedyny raz popieram Kagana.
      > > Pozdrawiam.E.
      > Dziekuje i pozdrawiam. :)
      > Kagan
      >
      No własnie tak powinnien wygladać dialog katolicy-niewierzący. Dzięki kagan i
      jeszcze raz pozdrawiam.
      Widzisz..potrafisz.E-katolik.
      • Gość: Kagan IP: *.vic.bigpond.net.au 08.06.02, 16:59
       Gość portalu: e napisał(a):

       > Gość portalu: Kagan napisał(a):
       >
       > > Gość portalu: e napisał(a):
       > >
       > > > Gość portalu: Kagan napisał(a):
       > > >
       > > > > Jedno pewne: NIE taki jak Paetz... :)
       > > >
       > > > Jeden jedyny raz popieram Kagana.
       > > > Pozdrawiam.E.
       > > Dziekuje i pozdrawiam. :)
       > > Kagan
       > >
       > No własnie tak powinnien wygladać dialog katolicy-niewierzący. Dzięki kagan i
       > jeszcze raz pozdrawiam.
       > Widzisz..potrafisz.E-katolik.
       K: Dla mnie NIE jestes katolikiem, szczegolnie rzymskim...
       Moze jestes Chrzescijaninem, moze czlowiekiem wierzacym,
       na pewno NIE jestes zlym czlowiekiem. :)
       Ja przeciez z Bogiem NIE walcze, jeno z tymi, co sobie nim geby w
       niecnych zamiarach wycieraja... :)
       Jeszcze raz pozdrawiam. :)
       Kagan
       • Gość: Julek IP: 5.2.1R1D* / *.orangutan.dialup.pol.co.uk 09.06.02, 23:37
        Klaniam sie Jerzy (George)
        Widze ze sie znow nie potrzebnie unasisz, na KK i ich biskupow, cytujac pismo
        swiete. Znalem jednego biskupa, katolickiego, ktory nie tylko ze pilnowal
        jednej zony, ale pilnowal kilka zon, choc zadna do niego nie nalezala.
        Pozdrawiam, (nie nawrucony)
        PS dawnos my sie nie widzieli, az mi bylo teskno.
        • Gość: Kagan IP: *.vic.bigpond.net.au 10.06.02, 06:49
         Gość portalu: Julek napisał(a):

         > Klaniam sie Jerzy (George)
         > Widze ze sie znow nie potrzebnie unasisz, na KK i ich biskupow, cytujac pismo
         > swiete. Znalem jednego biskupa, katolickiego, ktory nie tylko ze pilnowal
         > jednej zony, ale pilnowal kilka zon, choc zadna do niego nie nalezala.
         > Pozdrawiam, (nie nawrucony)
         > PS dawnos my sie nie widzieli, az mi bylo teskno.
         K: Jak pilnowal zon, to OK! To zgodne z natura!
         Gorzej, jak taki Paetz pilnuje klerykow, chocby i swoich i
         dobiera sie do ich narzadow seksualnych...
         Albo jak ksieza molestuja seksualnie dzieci... :(
         Kagan
   • 10.06.02, 05:15
    Gość portalu: Kagan napisał(a):

    > Jedno pewne: NIE taki jak Paetz... :)

    Paetz byl arcybiskupem ;)



    • Gość: Student IP: *.its.deakin.edu.au / 139.132.69.* 10.06.02, 09:24
     douglasmclloyd napisał(a):

     > Gość portalu: Kagan napisał(a):
     >
     > > Jedno pewne: NIE taki jak Paetz... :)
     >
     > Paetz byl arcybiskupem ;)
     >
     Arcybiskup to szczegolony przypadek biskupa.
     Zbior biskupow obejmuje tez arcybiskupow, takk jak np. biskupow pomocniczych, sufraganow itp.
     >

  • 10.06.02, 05:20
   Gość portalu: Jerzy napisał(a):

   > Jaki ma być biskup
   > Biblia ustala jasne kryteria, kto może zostać biskupem. Paweł pisze:
   >
   > 1 Tymoteusz
   > 3,1 Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
   > 3,2 BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY, trzeźwy, umiarkowany,
   > przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
   > 3,3 nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie
   > swarliwy, nie chciwy na grosz,
   > 3,4 który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w
   > posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
   > 3,5 BO JEŻELI KTOŚ NIE POTRAFI WŁASNYM DOMEM ZARZĄDZAĆ, JAKŻE BĘDZIE MÓGŁ
   > MIEĆ NA PIECZY KOŚCIÓŁ BOŻY?
   >
   > W liście do Tytusa mamy jeszcze jedno wymaganie:
   > 1,9 TRZYMAJĄCY SIĘ PRAWOWIERNEJ NAUKI, aby mógł zarówno udzielać napomnień
   > w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się
   > przeciwstawiają.
   >
   > Biskupi katoliccy nie trzymają się prawowiernej nauki nawet jeśli idzie o
   > kryteria ich wyboru.
   > Prawowierna nauka jest taka, że mają być żonaci i własnym domem dobrze
   > zarządzać.
   > Żaden z członków episkopatu nie spełnia biblijnego kryterium na biskupa. Już to
   >
   > dyskwalifikuje ich ze służby w kościele Chrystusowym.
   >
   > Jeśli o tym nie wiedzą, to znaczy że są ignorantami w podstawowych sprawach
   > dotyczących funkcjonowania kościoła.
   > Jeśli wiedzą, a to ignorują, to znaczy, że są obłudnikami, od których należy
   > trzymać się z daleka. W jakich innych sprawach funkcjonują według SWOJEJ nauki
   > a nie tego, czego uczy Biblia?
   >
   > Celibat, który obowiązuje w KK został wprowadzony w XII wieku. Celibat zabrania
   >
   > księżom katolickim zawierania małżeństw, ale ... nie zabrania życia w
   > konkubinacie.
   > Małżeństwo byłoby złamaniem ślubów – a to byłoby grzechem śmiertelnym.
   > Konkubinat jest grzechem powszednim z którego nawet spowiadać się nie trzeba.
   >
   > Według tego, co zapowiedział Paweł, CELIBAT JEST POCHODZENIA SZATAŃSKIEGO:
   >
   > 1 Tymoteusz: 4,1 A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach
   > ODSTĄPIĄ NIEKTÓRZY OD WIARY I PRZYSTANĄ DO DUCHÓW ZWODNICZYCH I BĘDĄ SŁUCHAĆ
   > NAUK SZATAŃSKICH,
   > 4,2 uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
   > 4,3 KTÓRZY ZABRANIAJĄ ZAWIERANIA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH,
   >
   > Warto jeszcze popatrzeć, jakimi według apostoła Piotra (przez KK uważanego za
   > pierwszego papieża), mają być przewodnicy duchowi.
   >
   > 1 Piotr 5,1 Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i
   > świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić
   > :
   > 5,2 Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz
   > ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,
   > 5,3 nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór
   > dla trzody.
   > 5,4 A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały.
   >
   > Piotr nie przedstawia się tutaj jako ten, który jest NAD innymi starszymi, ale
   > jako ‘również starszy.’
   > Piotr wymienia kilka cech, które mają charakteryzować ‘pasterzy’
   > 2
   > 1. PAŚCIE TRZODĘ BOŻĄ, która jest między wami, nie z przymusu, lecz
   > ochotnie
   > 2. NIE DLA BRZYDKIEGO ZYSKU, lecz z oddaniem,
   > 2. NIE JAKO PANUJĄCY NAD TYMI, którzy są wam poruczeni
   > 3. LECZ JAKO WZÓR DLA TRZODY
   >
   > KIEDY OSTATNIM RAZEM W KK BYŁ BISKUP, KTÓRY SPEŁNIAŁ BIBLIJNE KRYTERIA NA
   > BISKUPA?

   Czytalem listy Pawla wiele kilka lat temu i do tej pory nie rozumiem, jak ksieza
   moga pogodzic swoja posluge z jego przeslaniem. Odnosi sie to w szczegolnosci do
   fragmentu: "BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY". Wydaje mi sie, ze
   prawoslawie jest w tej kwestii blizsze przeslaniu. Zonaci ksieza byliby blizsi
   swego kosciola i latwiej byloby im zrozumiec wiernych, poniewaz zycie
   przecietnego katolika nie jest tak proste, jak zycie ksiedza.

   • Gość: Student IP: *.its.deakin.edu.au / 139.132.69.* 10.06.02, 09:35
    douglasmclloyd napisał(a):
    Czytalem listy Pawla wiele kilka lat temu i do tej pory nie rozumiem, jak ksieza
    moga pogodzic swoja posluge z jego przeslaniem. Odnosi sie to w szczegolnosci do
    fragmentu: "BISKUP ZAŚ MA BYĆ NIENAGANNY, MĄŻ JEDNEJ ŻONY". Wydaje mi sie, ze
    prawoslawie jest w tej kwestii blizsze przeslaniu. Zonaci ksieza byliby blizsi
    swego kosciola i latwiej byloby im zrozumiec wiernych, poniewaz zycie
    przecietnego katolika nie jest tak proste, jak zycie ksiedza.

    S: Poczytaj cos z psychologii spoleczne czy socjologii. Tam wyjasniaja, ze pewne organizacje, ktore
    zadaja od swych czlonkow calkowitego posluszenstwa (jak np. kosciol kat. czy pewne organizacje przestepcze
    badz terorystyczne), nie pozwalaja na posiadanie malzonki (a). Boja sie po pierwsze seksu (Dr. Freud sie tu klania),
    nad ktorym nie maja te organizacje (tj. ich gora) zadnej wladzy (tzw. poped plciowy - bardzo silny, bo warunkujacy
    istnienie danego gatunku), a po drugie wplywu rodziny na czlonka danej organizacji, i uzaleznienia danego czlonka od
    czegos wiecej, niz zarzadu danej organizacji.
    Tyle, ze popedu plciowego u normalnego czlowieka nie da sie zagluszyc, przez co do kosciola trafiaja na ksiezy
    glownie zboczency. Normalni ksieza maja zas de facto rodziny, co jest jeszcze gorsze dla kosciola, bo latwiej
    jest kontrolowac ksieze rodziny legalne (cerkiew, koscioly protestanckie) niz tajne i nielegalne (kosciol kat.).
    Tak to lekarstwo (celibat) okazalo sie gorsze od choroby (stawianie rodziny ponad instytucja kosciola)...
    Student z pozdr. :)
    • Gość: Julek IP: 5.2.1R1D* / *.porcupine.dialup.pol.co.uk 10.06.02, 10:11
     Rozumiem, ze ksieza katoliccy w Polsce ucza dzieci w szkolach, pozycia
     malzenskiego, jak, kiedy, w jaki sposob i w jakiej pozycji, nalezy sie
     zapladniac, jak uniknac ciazy, itp. Skad maja te wiedze, chyba nie z
     seminariow. Przypuszczam ze wielu z nich, zdobywa te wiadomosci w sposob
     praktyczny, przez obcowanie z plcia odmienna, aby potem z wiekszym autorytetem,
     tlumaczyc dzieciom, tajemnice, zycia seksualnego, a tych temprzych uczniow
     czesto zabieraja na plebanije i udzielaja im korepetycji w sposob praktyczny,
     mowiac jednoczesnie, ze to prowadzi do zbawienia wiecznego, amen.
     • Gość: Kagan IP: *.vic.bigpond.net.au 10.06.02, 10:15
      Gość portalu: Julek napisał(a):

      > Rozumiem, ze ksieza katoliccy w Polsce ucza dzieci w szkolach, pozycia
      > malzenskiego, jak, kiedy, w jaki sposob i w jakiej pozycji, nalezy sie
      > zapladniac, jak uniknac ciazy, itp. Skad maja te wiedze, chyba nie z
      > seminariow. Przypuszczam ze wielu z nich, zdobywa te wiadomosci w sposob
      > praktyczny, przez obcowanie z plcia odmienna, aby potem z wiekszym autorytetem,
      > tlumaczyc dzieciom, tajemnice, zycia seksualnego, a tych temprzych uczniow
      > czesto zabieraja na plebanije i udzielaja im korepetycji w sposob praktyczny,
      > mowiac jednoczesnie, ze to prowadzi do zbawienia wiecznego, amen.
      Zycie sobie, a wiara sobie...
      Na tym polega katolicyzm: Panu Bogu swieczke, a Diablu gromnice... :)

  • Gość: epicopus IP: *.waveform.net 10.06.02, 13:34
   . Musi miec dobry apetyl

   . musi zbudowac wielki brzuch.

   . musi miec wielka dupe

   . musi miec czerony pysk

   . musi miec tlusty kark

   . musi byc slepy aby nie widziec biednych..

   . musi miec sluzacych-niewolnikow.

   . musi miec najwiekszy i najdrozszy samochod z kierowca

   . musi miec duzo kadzidla w kosciele-bo smierdzi od niego jak od tchorza
   • Gość: Kagan IP: *.vic.bigpond.net.au 10.06.02, 14:03
    Gość portalu: epicopus napisał(a):

    > . Musi miec dobry apetyl
    >
    > . musi zbudowac wielki brzuch.
    >
    > . musi miec wielka dupe
    >
    > . musi miec czerony pysk
    >
    > . musi miec tlusty kark
    >
    > . musi byc slepy aby nie widziec biednych..
    >
    > . musi miec sluzacych-niewolnikow.
    >
    > . musi miec najwiekszy i najdrozszy samochod z kierowca
    >
    > . musi miec duzo kadzidla w kosciele-bo smierdzi od niego jak od tchorza
    K: Musi miec lozko, w ktorym zmiesci min. 2 klerykow... ;)

  • Gość: Dzik IP: *.pse.pl 10.06.02, 16:36
   Pierwszy list do Koryntian
   [7,1]
   "Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest
   mężczyźnie nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak
   na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją
   żonę, a każda swojego męża"
   [7.7]
   "Pragnłąbym, aby wszyscy byli jak i ja sam, lecz każdy
   jest od Boga obdarowany inaczej: jedni tak, a drugi
   tak. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie,
   oraz tym którzy owdowieli, mówię: dobrze będzie jeśli
   pozostaną jak i ja. Lecz jeśliby nie potrafili
   zapanować nad sobą, niech wstępują w związki
   małżeńskie"
   /św. Paweł żył w celibacie/
   [7,27]
   "Jesteś wolny ? Nie szukaj żony ! Ale jeśli się
   ożenisz, nie grzeszysz. ... Tacy jednak cierpieć będa
   udręki ciałą, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię
   wam bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci,
   którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci ...
   Przemija bowiem postać tego świata. A ja chciałbym,
   żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny
   troszczy się o sprawy Pana, o to jak by się przypodobać
   Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega
   o sprawy świata, o to , jak by sie przypodobać żonie.
   I doznaje rozterki"


   Paweł całkiem jasno i wyraźnie napisał:

   "Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to jak
   by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek
   małżeński, zabiega o sprawy świata, o to , jak by sie
   przypodobać żonie".

   Jeśli ktoś chce na śiłę udowodnić, że kościół katolicki
   nie kieruje się nauką apostołow, bo księży obowiązuje
   celibat, to nic nie poradzę.

   Kto ma oczy niech czyta, kto ma uszy niech słucha.
   Nie dajcie się kochani zwodzić fałszywym prorokom.

   Studiujcie Biblię.
   Naprawdę warto.
   • Gość: 111 IP: *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl 10.06.02, 23:23
    Gość portalu: Dzik napisał(a):

    > Pierwszy list do Koryntian
    > [7,1]
    > "Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest
    > mężczyźnie nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak
    > na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją
    > żonę, a każda swojego męża"
    > [7.7]
    > "Pragnłąbym, aby wszyscy byli jak i ja sam, lecz każdy
    > jest od Boga obdarowany inaczej: jedni tak, a drugi
    > tak. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie,
    > oraz tym którzy owdowieli, mówię: dobrze będzie jeśli
    > pozostaną jak i ja. Lecz jeśliby nie potrafili
    > zapanować nad sobą, niech wstępują w związki
    > małżeńskie"
    > /św. Paweł żył w celibacie/
    > [7,27]
    > "Jesteś wolny ? Nie szukaj żony ! Ale jeśli się
    > ożenisz, nie grzeszysz. ... Tacy jednak cierpieć będa
    > udręki ciałą, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię
    > wam bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci,
    > którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci ...
    > Przemija bowiem postać tego świata. A ja chciałbym,
    > żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny
    > troszczy się o sprawy Pana, o to jak by się przypodobać
    > Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega
    > o sprawy świata, o to , jak by sie przypodobać żonie.
    > I doznaje rozterki"
    >
    >
    > Paweł całkiem jasno i wyraźnie napisał:
    >
    > "Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to jak
    > by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek
    > małżeński, zabiega o sprawy świata, o to , jak by sie
    > przypodobać żonie".
    >
    > Jeśli ktoś chce na śiłę udowodnić, że kościół katolicki
    > nie kieruje się nauką apostołow, bo księży obowiązuje
    > celibat, to nic nie poradzę.
    >
    > Kto ma oczy niech czyta, kto ma uszy niech słucha.
    > Nie dajcie się kochani zwodzić fałszywym prorokom.
    >
    > Studiujcie Biblię.
    > Naprawdę warto.
    Studiowałem dlatego wystapiłem z KK.
    Jeszcze raz wzsystko dokładnie przeczytaj co Jerzy napisał.
    Paweł sugeruje,że lepiej być nieżonatym.Ale nie zabrania małżeństw nikomu,nawet
    kapłanom.Apostoł Piotr ściągnął sobie zonę na placówkę misyjną.1Kor9:5.Biskupi i
    kapłani pierwszego kościoła mieli żony.Niewłaściwą rzeczą było wprowadzenie przez
    KK celibatu dla ludzi którzy chcieli służyć Bogu jako kapłani.To jest powodem
    wsystkich afer z kochankami księży,biskupów ,papieży.Celibat powinien być
    dobrowolny i to jest ewangeliczne.

    • Gość: Dzik IP: *.pse.pl 11.06.02, 10:57
     Gość portalu: 111 napisał(a):

     > Jeszcze raz wzsystko dokładnie przeczytaj co Jerzy
     > napisał.

     A po co ?
     Jerzy napisał dostatecznie wyraźnie:

     "Biskupi katoliccy nie trzymają się prawowiernej nauki
     nawet jeśli idzie o kryteria ich wyboru.
     PRAWOWIERNA NAUKA JEST TAKA, ŻE MAJĄ BYĆ ŻONACI i własnym
     domem dobrze zarządzać. /podkreślenie moje/
     Żaden z członków episkopatu nie spełnia biblijnego
     kryterium na biskupa. Już to dyskwalifikuje ich ze służby
     w kościele Chrystusowym".

     Wykazałem na przykładzie cytatów z listu św. Pawła,
     że podany przez Jerzego obowiązek posiadania żony przez
     biskupa to bzdura. J. wyrwał cytat z kontekstu, także
     historycznego (!), zinterpretował 'po swojemu' i tyle.

     > Paweł sugeruje, że lepiej być nieżonatym.

     Nie sugeruje, lecz pisze bardzo wyraźnie.
     Też uważam, że 'lepiej być nieżonatym' z punktu widzenia
     możliwości kapłańskiej służby Bogu.

     > Ale nie zabrania małżeństw nikomu, nawet
     > kapłanom. Apostoł Piotr ściągnął sobie zonę na placówkę
     > misyjną.1Kor9:5.

     Wiadomo, że Apostoł Piotr miał żonę.
     Tak.
     Miał.
     Ale czy nie poświęcił życia rodzinnego Chrystusowi ?
     Czy w ogóle którykolwiek z apostołow miał dzieci ??
     Nie jestem tego pewien. Ale chyba nie.

     Pan Jerzy napisał, że m.in. brak żony dyskwalifikuje
     biskupów 'ze służby w kościele Chrystusowym'.
     Pan Jerzy kategorycznie wykluczył nieżonatych biskupów
     ze służby w kościele i już :-))
     Aż się prosi powidzieć mu: a co cię człowieku obchodzi
     czyjś celibat ?
     Chciałbyś zostać katolickim księdzem, ale masz lub
     chciałbyś mieć żonę ?
     Nie wyrzekniesz się żony dla Chrystusa ?
     Nie ??
     OK. To twój wybór.

     "Każdy jest obdarowany przez Boga inaczej: jeden tak,
     a drugi tak" [św.P I Kor, 7,7]

     Celibat jest ŚWIADOMYM i DOBROWOLNYM ograniczeniem
     nałożonym na księży przez kośćiół katolicki.
     Jest SAMOOGRANICZENIEM, bo przecież mógłby być zniesiony,
     ale jeśli jest to wyrzeczenie się przyjemności jakie daje
     życie rodzinne, seks, posiadanie dzieci itd,
     to chyba tym większa chwała tym, którzy opierają się
     pokusom ciała.

     Mam dla księży, którzy trwają w celibacie duży szacunek.
     Uważam, że poświęcają Chrystusowi bardzo dużo.

     > Biskupi i kapłani pierwszego kościoła mieli żony.
     > Niewłaściwą rzeczą było wprowadzenie przez
     > KK celibatu dla ludzi którzy chcieli służyć Bogu jako
     > kapłani.

     A to jest akurat sporne.
     Może tak, może nie.

     > To jest powodem wsystkich afer z kochankami
     > księży, biskupów, papieży. Celibat powinien być
     > dobrowolny i to jest ewangeliczne.

     Powodem afer nie jest celibat tylko niewstrzemięźliwość
     i uleganie pokusom ciała.
     Instynkt (pociąg) płciowy nie jest instynktem głodu,
     można nad nim panować.

     Piszesz tak, jakby powodem cudzołóstwa było
     szóste przykazanie - gdyby nie było zakazu nie byłoby
     cudzołóstwa. Gdyby nie celibat nie byłoby afer.

     Czy sądisz, że księża nie mają problemu z innymi
     przykazaniami ?
     A przypadek Rydzyka lub Jankowskiego ?
     Nie chcę ich sądzić ale .....

     ------------------------------------------

     Najważniejsze,
     że celibat jest dobrowolny -
     dokładnie tak, jak kapłaństwo w kościele katolickim.
     Nikt nikogo nie zmusza.
     Można śłużyć Bogu i ludziom także w małżeństwie, tyle że
     wtedy nie jako kapłan KK.
     Można nakreślić pewną symetrię:
     Małżonkowie wyrzekają się kapłaństwa,
     kapłani małżeństwa.
     ŁĄczy nas Chrzest i Eucharystia.

     "Każdy jest obdarowany przez Boga inaczej: jeden tak,
     a drugi tak".

     pozdrawiam.
     • Gość: e IP: 212.244.77.* 11.06.02, 11:04
      Gość portalu: Dzik napisał(a):

      (...)
      Dodam spostrzezenia:
      1.Czy zniesienie celibatu jest lekarstwem na wszystkie nieczystości? To skąd
      zdrady małżeńskie, kaziroctwo w rodzinach, korzystanie z prostytucji przez
      zonatych, pornografia w rodzinach?
      2. Nie zapominajmy ,że w Kościele najwazniejsze jest przede wszystkim kapłaństwo
      powszechne,a te dotyczy wszystkich chrześcijan niezaleznie od stanu. Ale to za
      ambitny temat dla laików...
      • Gość: 111 IP: *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl 11.06.02, 19:43
       Gość portalu: e napisał(a):

       > Gość portalu: Dzik napisał(a):
       >
       > (...)
       > Dodam spostrzezenia:
       > 1.Czy zniesienie celibatu jest lekarstwem na wszystkie nieczystości? To skąd
       > zdrady małżeńskie, kaziroctwo w rodzinach, korzystanie z prostytucji przez
       > zonatych, pornografia w rodzinach?
       > 2. Nie zapominajmy ,że w Kościele najwazniejsze jest przede wszystkim kapłaństw
       > o
       > powszechne,a te dotyczy wszystkich chrześcijan niezaleznie od stanu. Ale to za
       > ambitny temat dla laików...

       Napewno zniesienie celibatu nie zmieni diametralnie moralności społeczeństwa,ale
       jeśli księża cudzołożą,ci którzy mają być elitą moralności to jest to wybitnie
       deprawujące.Ci którzy chćą Bogu służyć jako kapłani anie mogą sobie poradzić z
       własną seksualnością powinni się ożenić.Są ludzie którzy mają powołanie do
       kapłaństwa jak i małżeństwa i to się sprawdza w kościele prawosławnym jak i
       protestanckich czy też w judaiżmie
       Poza tym osoba,która nie wie co to małżeństwo,a mieni się nauczycielem w tej
       kwestii nauczycielem jest po prostu żałosny.
      • Gość: Jerzy IP: 208.145.81.* 11.06.02, 23:20
       Gość portalu: e napisał(a):

       > Gość portalu: Dzik napisał(a):
       >
       > (...)
       > Dodam spostrzezenia:
       > 1.Czy zniesienie celibatu jest lekarstwem na wszystkie nieczystości? To skąd
       > zdrady małżeńskie, kaziroctwo w rodzinach, korzystanie z prostytucji przez
       > zonatych, pornografia w rodzinach?

       Drogi/a e
       Wszystkie nieczystosci w KK nie da sie usunac jednym pociagnieciem, np.
       zniesieniem celibatu. Jednakze celibat ma zwiazek z wieloma nieczystosciami.
       Jesli ksieza zyja w konkubinatach, to dlaczego szeregowym wiernym mialoby to byc
       zabronione? Czy mozesz mi pomoc w ustaleniu tego, jaki rodzaj grzechu przypisuje
       sie poszczegolnym formom wspolzycia seksualnego w KK, (smiertelny, ciezki czy
       powszechny)?

       seks w malzenstwie, grzech czy nie grzech, jesli grzech, to jaki
       seks przedmalzenski,
       seks pozamalzenski
       kazirodztwo,
       homoseksualizm,

       I jeszcze jedno pytanie: co jest wiekszym grzechem, w przypadku ksiedza, zycie w
       konkubinacie, czy zawarcie malzenstwa, co sie wiaze z zerwaniem slubow
       kaplanskich?


       > 2. Nie zapominajmy ,że w Kościele najwazniejsze jest przede wszystkim kapłaństw
       > o
       > powszechne,a te dotyczy wszystkich chrześcijan niezaleznie od stanu. Ale to za
       > ambitny temat dla laików...

       To stwierdzenie odzwierciedla pokorny stan twego ducha. Pomysl, co
       napisale/a/s. "Kaplanstwo powszechne dotyczy wszystkich chrzescijan niezaleznie
       od stanu ..." Jesli wszystkich, to rowniez i laikow, ale ty uwazasz, ze to temat
       zbyt ambitny dla laikow. Zal mi laikow w KK, oczekuje sie od niche czegos, o czym
       nie maja pojecia, bo to rzekomo dla nich zbyt ambitny temat. Brawo!
       Zreszta taka postawa jest typowa dla kleru - wszelkie tematy dotyczace wiary sa
       zbyt ambitne dla ciemnych, laickich owieczek. Ale prosze mnie oswiecic, co
       rozumiesz przez kaplanstwo powszechne? Istota kaplanstwa jest skladanie ofiary za
       grzechy ludzi. Musi byc kaplan i musi byc ofiara. Ofiare za moje grzechy poniosl
       na krzyzu Jezus Chrystus. On jest moim Kaplanem, ktory zlozyl w ofierze samego
       siebie. Inni kaplani i inne ofiary sa mi niepotrzebne - gdybym ich zaakceptowal,
       oznaczaloby to, ze odrzucilem to, co uczynil Jezus, gdyz polegalbym na ofiarach
       skladanych przez ludzi uwazajacych sie za kaplanow.
       Owszem, Biblia mowi o powszechnym kaplanstwie, ale nie w sesnie skladania ofiary
       za grzechy - ale rozglaszania tego, kim jest Bog i co dla nas uczynil.
       Zgadzamy sie?

       Pozdrawiam,
       Jerzy

       PS. Nie mialem czasu przesledzic wszystkich twoich wypowiedzi, ale gdzie mi
       przypisale/a/s grzech przeciwko Duchowi Swietemu. Jak to znajde, to ci odpisze.
     • Gość: 111 IP: *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl 11.06.02, 19:35
      Napewno zniesienie celibatu nie zmieniłoby rewolucyjnie moralności społeczeństwa
      Jest duża niemoralność w społeczeństwie mimo wolności-zgadza się,ale osoby
      które chcą służyć Bogu jako kapłani powinni być elitą moralną.
      Jak dużo jest przypadków niemoralności wsród księży-jestem przekonany,żę
      zmnjiejszyłoby się gdyby mieli swobodny wybór.Bycie kapłanem a świeckim
      pracownikiem to dwie różne sprawy.
      Poza tym jak osoba,która nie ma pojęcia o życiu w rodzinie,może nauczać o
      tym.Jest to zupełnie niewiarygodne.
      W USA i niemczech od dawien dawna jest bardzo silny nurt walczący o zniesienie
      celibatu.Myślę,że to kwestia czasu.
      • Gość: Dzik IP: *.pse.pl 12.06.02, 14:56
       111 napisał:
       Napewno zniesienie celibatu nie zmieniłoby rewolucyjnie
       moralności społeczeństwa. Jest duża niemoralność w
       społeczeństwie mimo wolności - zgadza się,ale osoby
       które chcą służyć Bogu jako kapłani powinni być elitą
       moralną.
       Jak dużo jest przypadków niemoralności wsród księży -
       jestem przekonany, że zmniejszyłoby się gdyby mieli
       swobodny wybór.

       Dzik:
       Zniesienie obowiązku celibatu byłoby przyznaniem, że
       księża nie są w stanie zapanować nad swoją płciowością,
       że muszą żyć według ciała a nie według ducha.
       Czy ich wiarygodność by wzrosła ?
       Dzień, w którym by to nastąpiło byłby, w moim
       przekonaniu bardzo smutnym dniem dla kościoła i dla
       ludzkości.
       Popatrz, zakładamy, że nawet ludzie wybrani, którzy
       chcą służyć Chrystusowi, pójść Jego śladem, nie są
       w stanie poświęcić Mu tych chwil przyjemności
       jakie daje seks. A przecież byli tacy chrześcijanie
       którzy gotowi byli pójść dla Niego i za Niego na
       śmierć.
       Czy nie jest to smutna perspektywa.
       Dla mnie każdy przypadek moralnego upadku księdza,
       który łamie złożone Bogu śluby czystości, jest równie
       bolesny jak radosny jest przypadek księdza który
       wytrwał w wierności.
       Zbyt łatwo przechodzimy dziś obok przypadków
       niewierności, nielojalności.
       Kusi nas by sobie odpuścić.

       111:
       Bycie kapłanem a świeckim pracownikiem to dwie różne
       sprawy.
       Poza tym jak osoba, która nie ma pojęcia o życiu w
       rodzinie, może nauczać o tym. Jest to zupełnie
       niewiarygodne.

       Dzik:
       To tak jakby psycholog lub psychiatra był niewiarygodny
       w analizie psychiki swojego pacjenta. Ksiądz jest
       lekarzem duszy. Nie musi chorować (grzeszyć) by
       zrozumieć chorego.
       Poza tym ksiądz zna życie w rodzinie, bo prawie każdy
       z jakiejś rodziny wyszedł. Nie wie co znaczy być mężem,
       ale czy ojcem ?
       W końcu, można żywić uczucia macierzyńskie (ojcowskie)
       wobec całkiem obcych dzieci - historia zna takie
       przypadki.

       111:
       W USA i niemczech od dawien dawna jest bardzo silny
       nurt walczący o zniesienie celibatu.
       Myślę, że to kwestia czasu.

       Dzik:
       Może, ale jak napisałem wyżej, byłoby to przyznanie się
       do słabości (w tym przypadku wobec tzw. chuci).


       • Gość: Dzik IP: *.pse.pl 12.06.02, 16:04
        Piszemy tu głównie o celibacie, a więc o ślubach
        czystości.

        Ale jest też inny, nie mniej ważny temat.
        O ile wiem, każdy ksiądz ślubuje życie w ubóstwie.
        I też bywa z tym problem, choć ksiądz nie ma rodziny,
        żony, która niekoniecznie może chcieć dzielić z mężem
        to ubóstwo, dzieci, które chcą na kino, lody, dżinsy,
        komputer itd. itp.

        Czy proponujesz, by księża zrezygnowali z ubóstwa,
        bo w niektórych przypadkach i tak jest fikcją ?
        A jeśli nie będą ślubować ubóstwa, to nie będą ślubu
        łamać i tak będzie 'zdrowiej'.
        Więc może powinni się bogacić, jak nie przymierzając
        prałat J. z parafii św.Brygidy.

        Chrystus powiedział:
        "sprzedaj wszystko co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz
        miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną".
        • Gość: 111 IP: *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl 12.06.02, 19:29
         Gość portalu: Dzik napisał(a):

         > Piszemy tu głównie o celibacie, a więc o ślubach
         > czystości.
         >
         > Ale jest też inny, nie mniej ważny temat.
         > O ile wiem, każdy ksiądz ślubuje życie w ubóstwie.
         > I też bywa z tym problem, choć ksiądz nie ma rodziny,
         > żony, która niekoniecznie może chcieć dzielić z mężem
         > to ubóstwo, dzieci, które chcą na kino, lody, dżinsy,
         > komputer itd. itp.
         >
         > Czy proponujesz, by księża zrezygnowali z ubóstwa,
         > bo w niektórych przypadkach i tak jest fikcją ?
         > A jeśli nie będą ślubować ubóstwa, to nie będą ślubu
         > łamać i tak będzie 'zdrowiej'.
         > Więc może powinni się bogacić, jak nie przymierzając
         > prałat J. z parafii św.Brygidy.
         >
         > Chrystus powiedział:
         > "sprzedaj wszystko co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz
         > miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną".

         111
         Może źle się stało,żę sprawa sprowadza się tylko do seksuale powinno także
         napisać o miłości
         śą ludzie którzy są powołani do kapłaństwa i małżeństwa zarazem.Księża powinni
         mieć swobodny wybór(przeecież małżeństwo nie jest czymś nieczystym-mam czasami
         takie uczucie czytając twoje wypowiedzi,ale w oczach Boga jest święte)
         Arcykapłani i biskupi pierwszego kościoła mieli ten wybór.
         Znam z zycia (przynajmiej część kościołow protestantckich) pastorzy wspaniala
         funkcjonują w małżeństwie z żonami oddanymi Bogu.Są ich największą podpora.Biblia
         mówi o małżeństwie jako potrójnym sznurze i jestem przekonany ,ze jeśli np.pastor
         żonatego,która jest oddana Chrystusowi i pomaga mężowi w posłudze śą oni bardziej
         skuteczni i wiarygodni niż ksiądz samotnik(.Moje szerokie obserwacje.)
         Małżeństwo nie jest chorobą.dlatego ten przykład nie jest najlepszy.Akurat
         dotknąłeś mojego tematu.Jestem lekarzem i uwierz mi,że śą przypadki,żelekarze
         chorujący na choroby przewlekłe specjalizują się w tych dziedzinach celowo i nie
         ma lepszych od nich jeśli chodzi o zrozumienie
         chorego i trafności w diagnozie.
         Wszystkie kościoły chrześcijańskie poza KK nie mają celibatu, kościół prawosławny
         takż,chociaż rości sobie bardziej prawo do bycia tym jedynym prawdziwym niż KK.
         Znam byłych księży,którzy ożenili się,są szczęśliwi i jakbyś ich zapaytał służą
         lepiej Bogu niż wcześniej.
         Nie będzie sytuacji łamania ślubów jeśli ich nie będzie.
         Poszukaj ,dlaczego celibat został wprowadzony,ale nie tylko w żródłach
         katolickich,ale także świeckich oraz innych wyznań,przecież Pan Jezus nie jest
         katolikiem.
         • Gość: Dzik IP: *.pse.pl 13.06.02, 14:21
          111:
          Może źle się stało, że sprawa sprowadza się tylko do
          seksu ale powinno także napisać o miłości są ludzie
          którzy są powołani do kapłaństwa i małżeństwa zarazem.

          Dzik:
          Powołanie do kapłaństwa oznacza w KK gotowość do
          pozostawienia wszystkiego co ziemskie i pójścia za
          Jezusem. Nie można więc być powołanym do kapłaństwa
          i małżeństwa jednocześnie.
          Problem nie leży w tym, że ksiądz (mężczyzna) pokochał
          kobietę (lub gorzej mężczyznę)
          - św. Franciszek kochał św. Klarę i dobrze - lecz
          w tym, czy ksiądz dochowuje ślubów czystości i powstaje
          pytanie,
          czy w ogóle musi takie śluby składać ?
          KK uważa że tak.
          Nie wynika to z Ewangelii ale z zaleceń św. Pawła oraz
          przekonania, że samotny ksiądz może lepiej dbać o
          sprawy kościoła i o wiernych niż ksiądz żonaty.
          Dlaczego lepiej ?
          Jak tu nie dbać o sprawy materialne, zostawić wszystko
          i iść za Jezusem, zwłaszcza mając na utrzymaniu większą
          liczbę dzieci. Pasterz gdy wyrusza na wypas owiec
          zostawia rodzinę w domu. I proszę bez aluzji na temat
          owieczek i pasterzy bo to nie na temat.

          111:
          Księża powinni mieć swobodny wybór (przecież małżeństwo
          nie jest czymś nieczystym - mam czasami takie uczucie
          czytając twoje wypowiedzi, ale w oczach Boga jest
          święte)

          Dzik:
          Ależ małżeństwo w KK jest święte, jest sakramentem !
          Pojęcie nieczystości nie odnosi się do małżeństwa,
          tylko tak jak to rozumiem do braku związku między
          seksem i miłością oraz z innego powodu do cudzołóstwa
          (w tym niewierności ślubom).
          Seks bez miłości jest czysto biologicznym aktem, jest
          "nieczysty". Nieczysta jest zdrada małżeńska, nieczysty
          jest seks z prostytutką, nieczyste są przelotne
          przygody, tak byle zaliczyć kolejną panienkę, nieczysty
          jest samogwałt, pedofilia, zoofilia itd.itp.
          Nieczyste było molestowanie kleryków przez arcybiskupa.

          111:
          Arcykapłani i biskupi pierwszego kościoła mieli ten
          wybór. Znam z zycia (przynajmiej część kościołow
          protestantckich) pastorzy wspaniala funkcjonują w
          małżeństwie z żonami oddanymi Bogu. Są ich największą
          podporą.

          Dzik:
          I bardzo dobrze, ale czy wszyscy żonaci tak wspaniale
          funkcjonują ? Nie zdarzają się problemy niewierności
          żony wobec pastora albo co gorsze pastora wobec żony ?
          Hmmm. Obawiam się, że wątpię.

          111:
          Biblia mówi o małżeństwie jako potrójnym sznurze
          i jestem przekonany, ze jeśli np. pastor żonatego,
          która jest oddana Chrystusowi i pomaga mężowi w
          posłudze są oni bardziej skuteczni i wiarygodni niż
          ksiądz samotnik (Moje szerokie obserwacje.)

          Dzik:
          W jakiej skali mierzysz skuteczność i wiarygodność.
          Czy z twoich obserwacji wynika że protestanci są
          generalnie lepszymi ludźmi, małżonkami (w szczególności
          chrześcijanami) niż katolicy ? A jeśli tak, to dlatego,
          że pastorzy mają żony, a księża nie ?

          111:
          Małżeństwo nie jest chorobą. Dlatego ten przykład nie
          jest najlepszy. Akurat dotknąłeś mojego tematu. Jestem
          lekarzem i uwierz mi, że są przypadki, że lekarze
          chorujący na choroby przewlekłe specjalizują się w tych
          dziedzinach celowo i nie ma lepszych od nich jeśli
          chodzi o zrozumienie chorego i trafności w diagnozie.

          Dzik:
          Znałem lekarza, który chorował na marskość wątroby
          i potrafił znakomicie doradzić jak żyć z tą chorobą.
          On to wiedział z własnego bolesnego doświadczenia.
          Ale znam też wielu innych wspaniałych gastrologów,
          którzy nigdy nie chorowali na wątrobę. Więc to raczej
          niczego nie dowodzi.

          Czy by zrozumieć problemy małżeńskie ksiądz musi być
          żonaty ? Może duszpasterz homoseksualistów powinien być
          gejem ? Duszpasterz rybaków rybakiem itp.

          111:
          Wszystkie kościoły chrześcijańskie poza KK nie mają
          celibatu, kościół prawosławny także, chociaż rości
          sobie bardziej prawo do bycia tym jedynym prawdziwym
          niż KK. Znam byłych księży, którzy ożenili się, są
          szczęśliwi i jakbyś ich zapytał służą lepiej Bogu niż
          wcześniej.

          Dzik:
          Piszesz, że w ich opinii lepiej śłużą Bogu ??
          Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.

          Znam ludzi, którzy po rozwodzie powtórnie się ożenili
          i są szczęśliwi.
          Czy jest to argument za dopuszczalnością rozwodów ?
          Tak, ale chyba nie jesteś przeciw wierności w
          małżeństwie ?
          Znam ludzi, którzy żyją szczęśliwie w tzw.konkubinacie.
          To może tzw. małżeństwo w ogóle nie ma sensu ?
          Po co sobie przysięgać wierność, uczciwość i "że cię
          nie opuszczę aż do śmierci".
          Po co rezygnować z wolności wyboru (partnera) ?
          Narażać się na pokusy ?
          Celibat nie ma sensu,
          małżeństwo nie ma sensu,
          to co ma ?
          Wolna od zobowiązań miłość ?
          To już było. "Dzieci kwiaty".

          Księża o których piszesz, nie byli w stanie dochować
          wierności ślubom złożonym w chwili święceń.
          Sorry, ale dla mnie są jako uczniowie Chrystusa mniej
          wiarygodni niż ci którzy są ślubom wierni.

          111:
          Nie będzie sytuacji łamania ślubów jeśli ich nie
          będzie.

          Dzik:
          Nie byłoby łamania przykazań gdyby ich nie było.
          Meritum, to,
          czy ślub życia w celibacie jest uzasadniony ?
          Tego z pewnością nie roztrzygniemy.
          Dlatego nie włączałem się w wątek o celibacie, który
          był kiedyś na FORUM
          Włączyłem się w ten wątek o biskupach, bo niezawodny
          Jerzy napisał że biskup zgodnie z Ewangelią powinien
          (!) być żonaty. Nie, że może, tylko że powinien,
          a skoro nie jest, to działa niezgodnie z nauką
          Ewangelii, itd itd ze wszystkim tego konsekwencjami.

          111:
          Poszukaj, dlaczego celibat został wprowadzony, ale nie
          tylko w żródłach katolickich, ale także świeckich oraz
          innych wyznań, przecież Pan Jezus nie jest katolikiem.

          Dzik:
          Przepraszam, ale celibat będzie problemem dopiero
          gdy zacznie brakować osób z prawdziwym powołaniem,
          tzn takich które nie tylko złożą śluby zachowania
          czystości ale ich dochowają.

          Jezus nie jest ani katolikiem ani protestantem ani
          prawosławnym ani nieprawosławnym.
          Jest Bogiem.
          Na szczęście
          miłosiernym.
   • Gość: Jerzy IP: 208.145.81.* 10.06.02, 23:45
    Drogi Dziku,
    Widze, ze na razie doszedles do 7-mego rozdzialu 1-go listu do Korynntian. Bardzo
    dobrze! Dostrzegasz chyba, ze to, co pisze tutaj Pawel o malzenstwie, jest
    zaleceniem ogolnym, a nie rozkazem, skierowanym do wszystkich a nie do jednej
    grupy ludzi, szczegolnie do tych, ktorzy chcieli sie poswiecic sluzbie pracy w
    kosciele.
    Zalecenie dotyczace biskupow sa tez jasne i wyrazne.

    Jak dojdziesz do rozdzialu 9-tego, to zobaczysz, ze wiekszosc aspotolow, w tym
    Piotr, mialo swoje rodziny, w tym i Piotr, ktory zabieral swoja zone w podroze
    misyjne. Zonatymi byli rowniez bracia Panscy, czyli bracia Jezusa zrodzeni z
    malzenstwa Marii z Jozefem. Czytaj uwaznie Biblie,

    1 Kor 9:5
    Czy nie wolno nam zabierac z soba zony chrzescijanki, jak czynia pozostali
    apostolowie i bracia Panscy, i Kefas?


    Gość portalu: Dzik napisał(a):

    > Pierwszy list do Koryntian
    > [7,1]
    > "Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest
    > mężczyźnie nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak
    > na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją
    > żonę, a każda swojego męża"
    > [7.7]
    > "Pragnłąbym, aby wszyscy byli jak i ja sam, lecz każdy
    > jest od Boga obdarowany inaczej: jedni tak, a drugi
    > tak. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie,
    > oraz tym którzy owdowieli, mówię: dobrze będzie jeśli
    > pozostaną jak i ja. Lecz jeśliby nie potrafili
    > zapanować nad sobą, niech wstępują w związki
    > małżeńskie"
    > /św. Paweł żył w celibacie/
    > [7,27]
    > "Jesteś wolny ? Nie szukaj żony ! Ale jeśli się
    > ożenisz, nie grzeszysz. ... Tacy jednak cierpieć będa
    > udręki ciałą, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię
    > wam bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci,
    > którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci ...
    > Przemija bowiem postać tego świata. A ja chciałbym,
    > żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny
    > troszczy się o sprawy Pana, o to jak by się przypodobać
    > Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega
    > o sprawy świata, o to , jak by sie przypodobać żonie.
    > I doznaje rozterki"
    >
    >
    > Paweł całkiem jasno i wyraźnie napisał:
    >
    > "Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to jak
    > by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek
    > małżeński, zabiega o sprawy świata, o to , jak by sie
    > przypodobać żonie".
    >
    > Jeśli ktoś chce na śiłę udowodnić, że kościół katolicki
    > nie kieruje się nauką apostołow, bo księży obowiązuje
    > celibat, to nic nie poradzę.

    Piotra i apostolow nie obowiazywal; celibat jest Tradycja KK sprzeczna z nauka
    Biblii. Z ogolnego zalecenia, zrobil nakaz dotyczacy jednej grupy ludzi, ktory z
    kolei jest sprzeczny z zaleceniami dotyczacymi tej grupy.

    >
    > Kto ma oczy niech czyta, kto ma uszy niech słucha.
    > Nie dajcie się kochani zwodzić fałszywym prorokom.

    Amen!
    >
    > Studiujcie Biblię.
    > Naprawdę warto.

    Amen!
  • Gość: WOJTEK IP: *.waveform.net 11.06.02, 22:47
   Przy wolnosci slowa mozecie dzis dochodzic wszystko

   Znana byla pani Marysia bez ktorej Karynal Wyszynski nie mogl zyc i dzialac

   Wszyscy ksieza diecezji warszawskiej znaja ja i mowia o niej i niewiedza do
   tego czasu :

   JAKIE BYLY POWIAZANIA PLATONICZNE MIEDZY TYMI WIELKIM OSOBAMI KTORE TERAZ IDA
   NA OLTARZE JAKO SWIECI POSKI



   w

   JA
  • Gość: Jerzy IP: 208.145.81.* 12.06.02, 21:11
   Poniewaz watek o kategoriach grzechu zwiazanych z seksem moze sie zagubic w
   gaszczu innych, przerzucam go tutaj z uzupelnieniami.

   Poprzednio zapytalem:
   Prosze o "pomoc w ustaleniu tego, jaki rodzaj grzechu przypisuje
   sie poszczegolnym formom wspolzycia seksualnego w KK, (smiertelny, ciezki czy
   powszechny)?

   seks w malzenstwie, grzech czy nie grzech, jesli grzech, to jaki
   seks przedmalzenski,
   seks pozamalzenski
   kazirodztwo,
   homoseksualizm,
   dopisuje: pedofilia
   zoofilia

   I jeszcze jedno pytanie: co jest wiekszym grzechem, w przypadku ksiedza, zycie
   w
   konkubinacie, czy zawarcie malzenstwa, co sie wiaze z zerwaniem slubow
   kaplanskich?

   Nastepne pytanie, wynikajace z tego, ze sluby kaplanskie sa nazywane slubami
   czystosci. Czy to oznacza, ze wspolzycie seksualne w malzenstwie
   jest 'nieczyste' i za kazdym razem po nocy z zona mam leciec do konfesjonalu
   wyspowiadac sie ze swojej nieczystosci?

   Czy jakis ksiadz moze autorytatywnie odpowiedziec na te pytania? Moze Dzik,
   albo Jasiek?

   Jerzy
   • Gość: Dzik IP: *.pse.pl 13.06.02, 16:03
    Dzik:
    Wywołałeś mnie, prosisz o pomoc, więc spróbuję ci pomóc
    w zrobieniu tego dziwnego rachunku sumienia,
    zastrzegając jednak że nie jestem księdzem (!), więc
    wyznając grzechy Bogu, lepiej się na moje opinie nie
    powołuj.
    Jak zawsze wypowiadamś się tu we własnym imieniu
    a nie np w imieniu kościoła katolickiego, więc jeśli
    chcesz żyć w zgodzie z jego nauką koniecznie zajrzyj
    przed spowiedzią do katechizmu KK
    - wiem, że masz, bo kiedyś obszernie cytowałeś.

    Jerzy:
    Prosze o "pomoc w ustaleniu tego, jaki rodzaj grzechu
    przypisuje sie poszczegolnym formom wspolzycia
    seksualnego w KK, (smiertelny, ciezki czy powszechny)?

    seks w malzenstwie, grzech czy nie grzech, jesli
    grzech, to jaki

    Dzik:
    jeśli jesteś żonaty, masz szczęście -
    seks małżeński to nie grzech, no chyba że gwałtem ale
    to inny temat.

    Jerzy:
    seks przedmalzenski,

    Dzik:
    grzech. zwłaszcza seks bez miłości.

    Jerzy:
    seks pozamalzenski

    Dzik:
    jeśli się nie zgadzasz, że jest to cudzołóstwo,
    to co rozumiesz przez 'cudzołóstwo'.

    Jerzy:
    kazirodztwo,

    Dzik:
    grzech.
    Nie wierzysz ? Sprawdź w Starym Testamencie.

    Jerzy:
    homoseksualizm,

    Dzik:
    zależy co z tym faktem robisz.

    Jerzy:
    dopisuje: pedofilia
    zoofilia

    Dzik:
    nie żartuj, bo temat jest poważny.
    nie masz chyba wątpliwości, że to grzechy
    ciężkie.

    Jerzy:
    I jeszcze jedno pytanie: co jest wiekszym grzechem, w
    przypadku ksiedza, zycie w konkubinacie, czy zawarcie
    malzenstwa, co sie wiaze z zerwaniem slubow
    kaplanskich?

    Dzik:
    zerwanie ślubów złożonych Bogu jest w moim głebokim
    przekonaniu grzechem. Czymże jest grzech, jeśli nie
    lekceważeniem Jego osoby i nauki, łamaniem Jego
    przykazań.
    Życie księdza w konkubinacie jest zgorszeniem.
    Lepiej już by przestał być księdzem i się ożenił.
    Upaść każdy może - źle gdy trwa w tym upadku.
    Błądzić każdy może - źle gdy tego nie widzi, bo może
    nigdy nie znaleźć drogi.

    Jerzy:
    Nastepne pytanie, wynikajace z tego, ze sluby
    kaplanskie sa nazywane slubami czystosci. Czy to
    oznacza, ze wspolzycie seksualne w malzenstwie jest
    'nieczyste' i za kazdym razem po nocy z zona mam leciec
    do konfesjonalu wyspowiadac sie ze swojej nieczystosci?

    Dzik:
    Jeśli jesteś żonaty wyluzuj się, współżycie z własną
    żoną nie jest tematem do rozmowy w konfesjonale.
    Małżeństwo jest sakramentem.

    Jerzy:
    Czy jakis ksiadz moze autorytatywnie odpowiedziec na te
    pytania? Moze Dzik, albo Jasiek ?

    =====================================================
    Dzik:
    Odpowiedzi na wszystkie podane wyżej pytania znaleźć
    można w Biblii lub własnym sumieniu.
    Tylko we własnym sumieniu można zważyć swoje grzechy.
    Wiele zależy od tego na ile jest ono czułe i czy jest
    prawidłowo 'wyskalowane'.
    Jeden Bóg zna odpowiedź.
    I właściwie, do takiej odpowiedzi na twoje pytania
    powinienem się ograniczyć.

    • Gość: Jerzy IP: 208.145.81.* 13.06.02, 18:55
     Gość portalu: Dzik napisał(a):

     > Dzik:
     > Wywołałeś mnie, prosisz o pomoc, więc spróbuję ci pomóc
     > w zrobieniu tego dziwnego rachunku sumienia,
     > zastrzegając jednak że nie jestem księdzem (!), więc
     > wyznając grzechy Bogu, lepiej się na moje opinie nie
     > powołuj.
     > Jak zawsze wypowiadamś się tu we własnym imieniu
     > a nie np w imieniu kościoła katolickiego, więc jeśli
     > chcesz żyć w zgodzie z jego nauką koniecznie zajrzyj
     > przed spowiedzią do katechizmu KK
     > - wiem, że masz, bo kiedyś obszernie cytowałeś.
     >
     > Jerzy:
     > Prosze o "pomoc w ustaleniu tego, jaki rodzaj grzechu
     > przypisuje sie poszczegolnym formom wspolzycia
     > seksualnego w KK, (smiertelny, ciezki czy powszechny)?
     >
     > seks w malzenstwie, grzech czy nie grzech, jesli
     > grzech, to jaki
     >
     > Dzik:
     > jeśli jesteś żonaty, masz szczęście -
     > seks małżeński to nie grzech, no chyba że gwałtem ale
     > to inny temat.
     >

     Jerzy:
     Dzieki, za te opinie. Zgadzam sie z nia calkowicie.

     > Jerzy:
     > seks przedmalzenski,
     >
     > Dzik:
     >
     > grzech. zwłaszcza seks bez miłości.

     Jerzy:
     Tutaj tez sie zgadzam, choc uwazam, ze twoj dopisek: "zwłaszcza seks bez miłości'
     robi furtke dla wspolzycia przedmalzenskiego. Mozna sobie powiedziec: skoro sie
     kochamy, to mozemy.

     > Jerzy:
     > seks pozamalzenski
     >
     > Dzik:
     > jeśli się nie zgadzasz, że jest to cudzołóstwo,
     > to co rozumiesz przez 'cudzołóstwo'.

     Jerzy:
     Zgadzam zie, ze to 'cudzołóstwo'.

     > Jerzy:
     > kazirodztwo,
     >
     > Dzik:
     > grzech.
     > Nie wierzysz ? Sprawdź w Starym Testamencie.

     Jerzy:
     Zgadzam sie calkowicie.
     >
     > Jerzy:
     > homoseksualizm,
     >
     > Dzik:
     > zależy co z tym faktem robisz.
     >
     Jerzy:
     Nie dajesz jasnej odpowiedzi. Grzech czy nie grzech? Od czego to ma zalezec?

     > Jerzy:
     > dopisuje: pedofilia
     > zoofilia
     >
     > Dzik:
     > nie żartuj, bo temat jest poważny.
     > nie masz chyba wątpliwości, że to grzechy
     > ciężkie.

     Nie zartowalem. Zgadzam sie ze to powazny temat, a gezechy te w Starym
     Testamencie karane byly smiercia, podobnie jak cudzolostwo.

     > Jerzy:
     > I jeszcze jedno pytanie: co jest wiekszym grzechem, w
     > przypadku ksiedza, zycie w konkubinacie, czy zawarcie
     > malzenstwa, co sie wiaze z zerwaniem slubow
     > kaplanskich?
     >
     > Dzik:
     > zerwanie ślubów złożonych Bogu jest w moim głebokim
     > przekonaniu grzechem. Czymże jest grzech, jeśli nie
     > lekceważeniem Jego osoby i nauki, łamaniem Jego
     > przykazań.
     > Życie księdza w konkubinacie jest zgorszeniem.
     > Lepiej już by przestał być księdzem i się ożenił.

     Jerzy:
     Zgadzam sie, ze zerwanie skladanych slubowan jest grzechem, ale na ile znam
     Biblie, Pan Bog nie oczekuje od nas skladania slubowan, ze bedziemy czynic cos,
     do czego nie jestesmy zdolni. Skladanie slubowan 'czystosci', czyli bezzenstwa,
     przez klerykow, jest nauka ludzka a nie Boza.
     Skoro wspolzycie w malzenstwie nie jest grzechem, jak stwierdziles powyzej, to
     dlaczego oczekuje sie od kaplanow bezzenstwa? Potem bardziej akceptowalny jest
     konkubinat, niz zawarcie malzenstwa. Dlaczego konkubinatu nie traktuje sie jako
     zerwania slubow?
     Wymagania moralne stawiane przez Jezusa sa bardzo wysokie: "Kto spojrzy
     pozadliwie na kobiete juz popelnil z nia akt cudzolostwa."
     Przy takich wymaganiach skladanie slubowan tzw. 'czystosci' jest nonsensem.

     > Upaść każdy może - źle gdy trwa w tym upadku.
     > Błądzić każdy może - źle gdy tego nie widzi, bo może
     > nigdy nie znaleźć drogi.
     >
     > Jerzy:
     > Nastepne pytanie, wynikajace z tego, ze sluby
     > kaplanskie sa nazywane slubami czystosci. Czy to
     > oznacza, ze wspolzycie seksualne w malzenstwie jest
     > 'nieczyste' i za kazdym razem po nocy z zona mam leciec
     > do konfesjonalu wyspowiadac sie ze swojej nieczystosci?
     >
     > Dzik:
     > Jeśli jesteś żonaty wyluzuj się, współżycie z własną
     > żoną nie jest tematem do rozmowy w konfesjonale.
     > Małżeństwo jest sakramentem.

     Jesli sakramentem, to znaczy ze przez niego splywa na mnie laska Boza, podobnie
     jak podczas chrztu czy eucharystii. Czy jest zatem jakas roznica w otrzymywanej
     lasce i w ktorym momencie / momentach malzenstwa ta laska splywa na malzonka?

     > Jerzy:
     > Czy jakis ksiadz moze autorytatywnie odpowiedziec na te
     > pytania? Moze Dzik, albo Jasiek ?
     >
     > =====================================================
     > Dzik:
     > Odpowiedzi na wszystkie podane wyżej pytania znaleźć
     > można w Biblii lub własnym sumieniu.
     > Tylko we własnym sumieniu można zważyć swoje grzechy.
     > Wiele zależy od tego na ile jest ono czułe i czy jest
     > prawidłowo 'wyskalowane'.
     > Jeden Bóg zna odpowiedź.
     > I właściwie, do takiej odpowiedzi na twoje pytania
     > powinienem się ograniczyć.
     >
     Dzieki za twoje odpowiedzi o doceniam rowniez to, ze byles w nich taki spokojny.
     W stosunku do mnie rzadko ci sie to zdarzalo, dlatego tym bardziej to doceniam.
     Jak widzisz, w kwestaich moralnych w wielu rzeczach sie z toba zgadzam.

     Pozdrawiam
     Jerzy
     • Gość: snajper IP: *.acn.waw.pl 14.06.02, 02:56
      Gość portalu: Jerzy napisał(a):

      > Gość portalu: Dzik napisał(a):
      >
      > > Jerzy:
      > > homoseksualizm,
      > >
      > > Dzik:
      > > zależy co z tym faktem robisz.
      > >
      > Jerzy:
      > Nie dajesz jasnej odpowiedzi. Grzech czy nie grzech? Od czego to ma zalezec?

      Zależy od tego, co rozumiesz pod pojęciem homoseksualizm. Samo bycie
      homoseksualistą grzechem nie jest, gdyż nie zależy to od naszej woli. Grzechem
      natomiast są zachowania homoseksualne. Tak więc nie są grzechem skłonności, jest
      natomiast uleganie tym skłonnościom.

      Pozdrawiam.
      • Gość: Dzik IP: *.pse.pl 14.06.02, 10:06
       Gość portalu: snajper napisał(a):

       > Gość portalu: Jerzy napisał(a):
       >
       > > Gość portalu: Dzik napisał(a):
       > >
       > > > Jerzy:
       > > > homoseksualizm,
       > > >
       > > > Dzik:
       > > > zależy co z tym faktem robisz.
       > > >
       > > Jerzy:
       > > Nie dajesz jasnej odpowiedzi. Grzech czy nie grzech?
       > > Od czego to ma zalezec?
       >
       > Zależy od tego, co rozumiesz pod pojęciem
       > homoseksualizm. Samo bycie
       > homoseksualistą grzechem nie jest, gdyż nie zależy to
       > od naszej woli. Grzechem
       > natomiast są zachowania homoseksualne. Tak więc nie są
       > grzechem skłonności, jest
       > natomiast uleganie tym skłonnościom.
       >
       > Pozdrawiam.

       ciekawe ze Jerzy nie ma wątpliwości
       odnosnie pedo-, zoo-, czy nekro-filii

       tymczasem, jesli ktos czuje wrodzony pociąg seksualny
       do dzieci,
       ale potrafi nad nim zapanowac !!! jest godny szacunku,
       gdy jednak ulegnie jest slusznie potepiony, pohanbiony i
       idzie do kryminalu.

       nikt nie jest winien swojej chorobie
       o ile nie bierze sie ona
       z wczesniejszych zachowan chorego

       niestety jest tez rodzaj niemadrej mody na homoseksualne
       zachowania i jest to grzeszne,

       ale
       nie bede dalej na ten temat dyskutowal bo
       temat mnie
       nie dotyczy,
       nie interesuje i
       sa naprawde duuuuuuzo wazniejsze sprawy na swiecie niz
       geje i lezbijki.
       pozdrawiam ich wszystkich oraz Jerzego i tyle.


      • Gość: Jerzy IP: 208.145.81.* 14.06.02, 20:03
       Gość portalu: snajper napisał(a):


       > >
       > > > Jerzy:
       > > > homoseksualizm,
       > > >
       > > > Dzik:
       > > > zależy co z tym faktem robisz.
       > > >
       > > Jerzy:
       > > Nie dajesz jasnej odpowiedzi. Grzech czy nie grzech? Od czego to ma zaleze
       > c?
       >
       > Zależy od tego, co rozumiesz pod pojęciem homoseksualizm. Samo bycie
       > homoseksualistą grzechem nie jest, gdyż nie zależy to od naszej woli. Grzechem
       > natomiast są zachowania homoseksualne. Tak więc nie są grzechem skłonności, jes
       > t
       > natomiast uleganie tym skłonnościom.
       >
       > Pozdrawiam.

       Witaj Snajper,
       Ciekawi mnie, czy twoja teza dotyczy ludzi ochrzonych w rycie katolickim, czy tez
       nieochrzczonych.
       Wedlug katechizmu katolickiego, chrzest usuwa wszystko, co jest grzechem, w tym i
       sklonnosc do grzechu - nie mam teraz czasu ci to znalezc i zacytowac - cytowane
       to bylo wiel razy w innych dyskusjach.
       Praktyka zycia pokazuje, ze niemowle, mimo chrztu, w miare rozwoju ujawnia coraz
       wiecej sklonnosci do grzechu.
       Rodzimy sie ze skazona natura. Potrzebujemy odrodzenia, a to jest mozliwe tylko
       za sprawa Ducha Swietego, ktory jest dany tym, ktorzy zawierza Jezusowi. Tylko
       jego moc moze dac nam panowanie nad naszymi sklonnosciami. Przykazania pokazuja
       nam co jest dobre a co zle, ale nie daja nam mocy do ich wypelnienia. Nasza
       natura odziedziczona po Adamie tez jej nie ma. Ta moc musi przyjsc od Boga.
       Tylko On moze nas uwolnic od zlych sklonnosci i uksztaltowac w nas takie, ktore
       przynosza Bogu chlube.

       Pozdrawiam,
       Jerzy


       • Gość: snajper IP: *.acn.waw.pl 15.06.02, 01:14
        Gość portalu: Jerzy napisał(a):

        > Gość portalu: snajper napisał(a):
        >
        > > Zależy od tego, co rozumiesz pod pojęciem homoseksualizm. Samo bycie homosek
        > > sualistą grzechem nie jest, gdyż nie zależy to od naszej woli. Grzechem
        > > natomiast są zachowania homoseksualne. Tak więc nie są grzechem skłonności,
        > > jest natomiast uleganie tym skłonnościom.
        > >
        > > Pozdrawiam.
        >
        > Witaj Snajper,
        > Ciekawi mnie, czy twoja teza dotyczy ludzi ochrzonych w rycie katolickim, czy t
        > ez nieochrzczonych.

        Takie jest oficjalne zdanie kościoła katolickiego. A kościół oceniając jakies
        postępowanie jako grzeszne nie bierze pod uwagę przynależności grzesznika. I
        chyba dobrze. Czyn jest wszak naganny wtedy, gdy jest taki w oczach oceniającego
        a nie ocenianego.

        > Wedlug katechizmu katolickiego, chrzest usuwa wszystko, co
        > jest grzechem, w tym i sklonnosc do grzechu - nie mam teraz czasu ci to znalezc
        > i zacytowac - cytowane to bylo wiel razy w innych dyskusjach.

        Tu się chyba mylisz. Skłonności do grzechu chrzest usunąć nie jest w stanie.
        Gdyby był, to człowiek ochrzczony byłby bezgrzeszny. Chrzest obmywa nas jedynie z
        grzechu pierworodnego.

        > Praktyka zycia pokazuje, ze niemowle, mimo chrztu, w miare rozwoju ujawnia cora
        > z wiecej sklonnosci do grzechu.
        > Rodzimy sie ze skazona natura. Potrzebujemy odrodzenia, a to jest mozliwe tylko
        > za sprawa Ducha Swietego, ktory jest dany tym, ktorzy zawierza Jezusowi. Tylko
        > jego moc moze dac nam panowanie nad naszymi sklonnosciami.

        Różne są szkoły. Jedni wierzą w Ducha Świętego, inni w silną wolę, inni w Jehowę,
        inni...

        > Przykazania pokazuja
        > nam co jest dobre a co zle, ale nie daja nam mocy do ich wypelnienia. Nasza
        > natura odziedziczona po Adamie tez jej nie ma. Ta moc musi przyjsc od Boga.

        Tutaj też się z Tobą niezgodzę. Po to Bóg dał człowiekowi wolną wolę, aby sam
        potrafił oprzeć sie pokusie. Oczekiwanie na moc od Boga może być prostą wymówką
        grzesznika - zgrzeszyłem, bo Bóg mnie opuścił, nie dał mi mocy. To my sami
        musimy znaleźć w sobie dosyć mocy, aby oprzeć sie podszeptom złego. No, z
        niewielką Bożą pomocą. ;))

        > Tylko On moze nas uwolnic od zlych sklonnosci i uksztaltowac w nas takie, ktore
        > przynosza Bogu chlube.

        Niestety, to my sami musimy to zrobić. To my sami musimy się ukształtować w ten
        sposób.

        > Pozdrawiam,
        > Jerzy

        Pozdrawiam serdecznie.

   • Gość: Tomasz IP: *.ifj.edu.pl 13.06.02, 16:15
    Po dluzszej przerwie witam starych znajomych.

    Zeby od razu postawic sprawe jasno - celibatowi zdecydowane NIE.
    Najpierw argumenty biblijne. Pawel istotnie nie byl entuzjasta malzenstwa.
    Dlaczego? Otoz wtedy wierzono, ze powtorne przyjscie Chrystusa nastapi lada
    dzien i wszystko ulegnie gruntownej przemianie. Jakiz wiec sens ma zakladanie
    rodziny? Zwrocmy jednak uwage, ze Pawel nie dzieli ludzi na tych "lepszych",
    czyli kler, ktorzy maja zyc "jako aniolowie w niebie" oraz gatunek
    posledniejszy, tzw. "laikat". Wszyscy jednakowo maja wyczekiwac przyjscia Pana.
    KRK wyraznie rozdziela tu role: laikat ma sie rozmnazac na potege.

    Sto lat pozniej, gdy powstawal I Tym., sytuacja byla inna. Kosciol posiadal
    zorganizowana strukture, istnialy urzedy koscielne. W interesujacym nas
    fragmencie, autor listu nie twierdzi, ze kawaler (lub panna) nie moze zostac
    biskupem, jedynie przestrzega przed rozwiazloscia. Jednak to, ze biskup posiada
    rodzine, zone i dzieci, bylo czyms calkiem oczywistym.

    Antyerotyzm (podobnie jak wszelkie techniki samoumartwiania) byl jedna z
    aberracji Kosciola sredniowiecznego. Nie ma po temu zadnych podstaw w starszej
    tradycji, przeciwnie, w kanonie hebrajskim mamy przeciez "Piesn nad Piesniami".
    Rozumiano wtedy dobrze, ze erotyzm nalezy do najwazniejszych elementow
    ksztaltujacych czlowieka, bez niego jest on niedojrzaly psychicznie i
    spolecznie, nie potrafi byc autentyczny z innym, a takze z soba samym.

    Czy wiec tak zwane "zycie w czystosci" jest cnota, czyms godnym polecenia?
    Zdecydowanie nie. Abstynencja seksualna jest znana forma stymulacji erotycznej,
    osobnik jej poddany jest wrecz opetany seksem, nie potrafi myslec o niczym
    innym, a juz na pewno nie o Krolestwie Bozym. Czy to, ze wielu duchownych KRK
    mowi w kolko o prezerwatywach i aborcji, jakby nie bylo innych problemow na
    swiecie, jest przypadkowe?

    Musze przyznac, ze spotykam sie po raz pierwszy z obrona celibatu duchownych.
    Niedawno czytalem wywiad w GW z polskim duchownym, bynajmniej nie progresista,
    w ktorym go bardzo krytykowal. Jestem przekonany, ze w niedalekiej przyszlosci
    zostanie zniesiony.

    Pozdrawiam.
    • Gość: Dzik IP: *.pse.pl 13.06.02, 18:59
     Tomasz:
     Po dluzszej przerwie witam starych znajomych.

     Dzik:
     Witam i cieszę
     się,
     jak zwykle miło się z tobą nawet nie zgadzać.

     T:
     Zeby od razu postawic sprawe jasno - celibatowi
     zdecydowane NIE

     Dz:
     Jak NIE to NIE, jasne.
     Nie piszę zdecydowanie TAK, bo żyjąc od prawie ćwierci
     wieku w małżeńskim stanie nie mam doświadczeń
     związanych z życiem poza nim.

     T:
     Najpierw argumenty biblijne. Pawel istotnie nie byl
     entuzjasta malzenstwa. Dlaczego? Otoz wtedy wierzono,
     ze powtorne przyjscie Chrystusa nastapi lada dzien i
     wszystko ulegnie gruntownej przemianie. Jakiz wiec sens
     ma zakladanie rodziny?

     Dz:
     Ale to Paweł napisał:
     "Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to jak
     by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek
     małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
     przypodobać żonie. I doznaje rozterki".
     To jak sądzę uniwersalne stwierdzenie.

     T:
     Zwrocmy jednak uwage, ze Pawel nie dzieli ludzi na tych
     "lepszych", czyli kler, ktorzy maja zyc "jako aniolowie
     w niebie" oraz gatunek posledniejszy, tzw. "laikat".
     Wszyscy jednakowo maja wyczekiwac przyjscia Pana.
     KRK wyraznie rozdziela tu role: laikat ma sie rozmnazac
     na potege.
     Dz:
     Z przyjemnością.
     No może napiszmy raczej, że księża nie mają się
     rozmnażać zupełnie. Nie ma też w KRK podziału na
     lepszych czyli kler i gorszych - laikat.
     I bardzo mi się podoba to, co napisał św. Paweł
     "Każdy jest obdarowany przez Boga inaczej: jeden tak,
     a drugi tak" [I Kor, 7,7]

     T:
     Sto lat pozniej, gdy powstawal I Tym., sytuacja byla
     inna. Kosciol posiadal zorganizowana strukture,
     istnialy urzedy koscielne. W interesujacym nas
     fragmencie, autor listu nie twierdzi, ze kawaler (lub
     panna) nie moze zostac biskupem, jedynie przestrzega
     przed rozwiazloscia. Jednak to, ze biskup posiada
     rodzine, zone i dzieci, bylo czyms calkiem oczywistym.

     Dz:
     I było oczywiste, że biskup nie musi posiadać rodziny,
     a więc tezy Jerzego:
     " prawowierna nauka jest taka, że (biskupi) mają być
     żonaci i własnym domem dobrze zarządzać. Żaden z
     członków episkopatu nie spełnia biblijnego kryterium na
     biskupa. Już to dyskwalifikuje ich ze służby w kościele
     Chrystusowym",
     są naciągane i nieprawdziwe.

     T:
     Antyerotyzm (podobnie jak wszelkie techniki
     samoumartwiania) byl jedna z aberracji Kosciola
     sredniowiecznego. Nie ma po temu zadnych podstaw w
     starszej tradycji, przeciwnie, w kanonie hebrajskim
     mamy przeciez "Piesn nad Piesniami".

     Dz:
     "PnP" jest też w kanonie Biblii KRK.

     T:
     Rozumiano wtedy dobrze, ze erotyzm nalezy do
     najwazniejszych elementow ksztaltujacych czlowieka, bez
     niego jest on niedojrzaly psychicznie i spolecznie, nie
     potrafi byc autentyczny z innym, a takze z soba samym.

     Dz:
     To bardzo ciekawe tezy warte dyskusji, ale czy w wątku
     założonym przez Jerzego, jego tezy nie zasługują chyba
     by je tu promować ?
     Czy człowiek bez erotyzmu jest niedojrzały psychicznie
     i społecznie ?
     Jeśli tak to DO CZEGO niedojrzały ?
     Czy do tego by naśladować Chrystusa ?
     Być Jego uczniem ?
     A święty Paweł i inni ojcowie kościoła ?
     Święty Augustyn i Tomasz ?
     Byli niedojrzali ? Psychicznie i społecznie ?
     Jeśli człowiek bez erotyzmu nie potrafi być autenyczny
     to jak definujemy autentyzm człowieka ?
     Czy człowiek np. bezpłodny też nie jest autentyczny ?

     Niepokoi mnie twoje założenie, że wszyscy księża żyjący
     w celibacie nie są automatycznie autentycznymi ludźmi.
     Dlatego, że rezygnują z erotyki, z seksu.

     I znów nasuwają się postacie wielu świętych KRK, którzy
     byli bardzo autentycznymi ludźmi z krwi i kości.
     Najnowszy przykład.
     Czy Matka Teresa z Kalkuty nie była autentyczną
     kobietą, bo całe życie poświęciła chorym, głodnym i
     umierającym ale nigdy nie przeżyła orgazmu.
     Czy była z tego powodu niedojrzała, psychicznie i
     społecznie ?
     O jakim my właściwie świecie piszemy ?

     T:
     Czy wiec tak zwane "zycie w czystosci" jest cnota,
     czyms godnym polecenia? Zdecydowanie nie. Abstynencja
     seksualna jest znana forma stymulacji erotycznej,
     osobnik jej poddany jest wrecz opetany seksem, nie
     potrafi myslec o niczym innym, a juz na pewno nie o
     Krolestwie Bozym.

     Dz:
     Nie wiem czy były badania tego problemu wśród księży,
     jeśli w ogóle były pewnie nie poznamy wyników.
     Tajemnica spowiedzi.

     T:
     Czy to, ze wielu duchownych KRK mowi w kolko o
     prezerwatywach i aborcji, jakby nie bylo innych
     problemow na swiecie, jest przypadkowe?

     Dz:
     Może nie jest przypadkowe. Na pewno VI-te przykazanie
     budzi zdecydowanie więcej emocji niż inne ale nie
     mieszałbym do tego prezerwatyw i aborcji, bo to nieco
     inne tematy. Niekoniecznie protesty kościoła przeciw
     aborcji - więc założenie, że aborcja jest zabiciem
     dziecka (przykazanie V) - czy przeciw antykoncepcji -
     założenie, że jest ona prostą drogą do rozwiązłości i
     niewierności (przykazanie VI) - muszą być wynikiem
     celibatu.
     Czy zakładasz, że gdyby nie celibat KRK byłby za
     aborcją i antykoncepją ?
     Czy w takim razie kościół ewangelicki lub prawosławny
     jest za aborcją i antykoncepcją ?

     T:
     Musze przyznac, ze spotykam sie po raz pierwszy z
     obrona celibatu duchownych. Niedawno czytalem wywiad w
     GW z polskim duchownym, bynajmniej nie progresista, w
     ktorym go bardzo krytykowal.

     Dz:
     A w TV PULS sam słyszałem w tym tygodniu dyskusję
     księży KRK, którzy byli za celibatem, wśród nich
     ks.prof. Jacek Salij OP.

     T:
     Jestem przekonany, ze w niedalekiej przyszlosci
     zostanie zniesiony.

     Dz:
     Cytaty z Ewangelii Mateusza - do
     przemyślenia:

     "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
     siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje"
     Mt [16,24].

     "Są bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie
     sami zostali bezżenni" Mt [18,12].

     "Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co
     posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w
     niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną" Mt [19,21].

     "Każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci,
     siostry, ojca i matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle
     otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność."
     [Mt 19,29]

     I na pocieszenie dla nas wszystkich, żonatych i nie:

     "U Boga wszystko jest możliwe" [Mt 19,26].

     Pozdrawiam Tomaszu.
     Dzięki.
     • Gość: Jerzy IP: 208.145.81.* 14.06.02, 16:21
      Gość portalu: Dzik napisał(a):

      > Tomasz:
      > Po dluzszej przerwie witam starych znajomych.
      >
      > Dzik:
      > Witam i cieszę
      > się,
      > jak zwykle miło się z tobą nawet nie zgadzać.
      > T:
      > Sto lat pozniej, gdy powstawal I Tym., sytuacja byla
      > inna. Kosciol posiadal zorganizowana strukture,
      > istnialy urzedy koscielne. W interesujacym nas
      > fragmencie, autor listu nie twierdzi, ze kawaler (lub
      > panna) nie moze zostac biskupem, jedynie przestrzega
      > przed rozwiazloscia. Jednak to, ze biskup posiada
      > rodzine, zone i dzieci, bylo czyms calkiem oczywistym.
      >
      > Dz:
      > I było oczywiste, że biskup nie musi posiadać rodziny,
      > a więc tezy Jerzego:
      > " prawowierna nauka jest taka, że (biskupi) mają być
      > żonaci i własnym domem dobrze zarządzać. Żaden z
      > członków episkopatu nie spełnia biblijnego kryterium na
      > biskupa. Już to dyskwalifikuje ich ze służby w kościele
      > Chrystusowym",
      > są naciągane i nieprawdziwe.

      Jerzy:
      Twierdzisz Dziku, ze moje tezy sa naciagane i nieprawdziwe?
      Apostol Pawel na stanowisku biskupa wyraznie preferuje zonatych, natomiast
      kosciol katolickih nie dopuszcza zonatych do urzedu biskupiego. Apostol Piotr,
      wedlug katolicyzmu pierwszy papiez, jako czlowiek zonaty, nie mial by ci dzisiaj
      zadnych szans, aby zostac nawet wikariuszem.

      > Dz:
      > Cytaty z Ewangelii Mateusza - do
      > przemyślenia:
      >
      > "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
      > siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje"
      > Mt [16,24].
      >
      Jerzy:
      Dzikum nie widze zwiazku tego wersetu z tematem.
      Jesli poped seksualny ma byc owym krzyzem, to
      Apostol Pawel zaleca, ze jesli ktos ma problemy and kontrolowaniem swego popedu
      seksualnego, to lepiej aby sie ozenil niz mialby 'gorzec'.

      > "Są bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie
      > sami zostali bezżenni" Mt [18,12].

      Pomyliles odnosniki. Mat 18,12 mowi o owcy, ktora sie zgubila, przez co pasterz
      zostawia 99 pozostalych i idzie szukac zagubionej.

      Chodzilo ci chyba o Mat 19,12, gdzie jest mowa o trzech kategoraich eunuchow -
      zobacz do tekstu greckiego.
      Pierwsz kategoria - ci, ktorzy urodzili sie eunuchami;
      druga, ci, ktoryz zostali uczynieni eunuchami przez ludzi,
      i trecia, ci ktorzy sami siebie uczynili eunuchami.

      Werstet te nie mowi o bezzenstwie, chyba ze trzecia kategorie potraktujesz
      metaforycznie, jako wyrzeczenie sie malzenstwa.
      Werstet ten jednak trudno stosowac do ksiezy katolickich, gdyz z jednej strony
      wyrzkli sie malzenstwa, ale nie pozbawili sie zdolnosci do wspolzycia - ze wzgleu
      na sluby czystosci czesto wola zyc w konkubinacie, gdyz konkubinat jest mniejszym
      grzechem niz zerwanie slubow kaplanskich. Czyz nie tak?

      Pozdrawiam
  • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 07.08.02, 00:11
   Pozdrawiam tych, którzy potrafią rozróżnić bogobojnośc od papolatrii
   Jerzy


   • Gość: pollak IP: *.jgora.dialog.net.pl 07.08.02, 00:37
    Gość portalu: Jerzy napisał(a):

    > Pozdrawiam tych, którzy potrafią rozróżnić bogobojnośc
    od papolatrii

    A reszty nie. Chrześcijanin prawdziwy.
    • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 16.09.02, 19:08
     Gość portalu: pollak napisał(a):

     > Gość portalu: Jerzy napisał(a):
     >
     > > Pozdrawiam tych, którzy potrafią rozróżnić bogobojnośc
     > od papolatrii
     >
     > A reszty nie. Chrześcijanin prawdziwy.

     Cóż Pollaku, jeżeli nie czułeś sie pozdrowiony przeze mnie, to znaczy, że nie
     roróżniasz bogobojności od klerobojności. Przykro mi z tego powodu.

     Powód, dla którego nie pozdrowiłem klerobojów jest taki, że głoszą 'inną'
     ewangelię, zbawienie nie przez Jezusa, ale przez usługi katolickiego kleru.
     Apostoła Jan nakazuje, tych, co głoszą fałszywą ewangelię, w ogóle nie
     pozdrawiać:

     2 Jan1,9 Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej,
     nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
     1,10 Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie
     przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.
     1,11 Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach.

     Nie pozdrawiam klerobojów, bo nie chcę uczestniczyć w ich uczynkach. Proste?

     Jerzy


  • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 16.09.02, 19:02
   Przywołuję ten wątek, bo były tutaj ciekawe wypowiedzi na temat celibatu,
   szczególnie polecam wypowiedź Tomasza.

   Obserwując dyskusję o konkubinacie, widzę, że większośc dyskutantów myśli, że
   jeśli ksiądz katolicki żyje właśnie w konkubinacie, to łamie celibat. Nie
   łamie. Złamaniem celibatu byłoby zawarcie małżeństwa, a to oznaczałoby
   popełnienie grzechu śmiertelnego. Konkubinat jest tylko grzechem powszednim.

   Za podstawę celibatu Dzik podał werset z Mateusza 19,12. Przypominam kawałek
   dyskusji z nim:

   Dzik:
   > "Są bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie
   > sami zostali bezżenni" Mt [18,12].

   Jerzy
   Pomyliles odnosniki. Mat 18,12 mowi o owcy, ktora sie zgubila, przez co pasterz
   zostawia 99 pozostalych i idzie szukac zagubionej.

   Chodzilo ci chyba o Mat 19,12, gdzie jest mowa o trzech kategoraich eunuchow -
   zobacz do tekstu greckiego.
   Pierwsz kategoria - ci, ktorzy urodzili sie eunuchami;
   druga, ci, ktoryz zostali uczynieni eunuchami przez ludzi,
   i trecia, ci ktorzy sami siebie uczynili eunuchami.

   Werstet te nie mowi o bezzenstwie, chyba ze trzecia kategorie potraktujesz
   metaforycznie, jako wyrzeczenie sie malzenstwa.
   Werstet ten jednak trudno stosowac do ksiezy katolickich, gdyz z jednej strony
   wyrzkli sie malzenstwa, ale nie pozbawili sie zdolnosci do wspolzycia - ze
   wzgleu
   na sluby czystosci czesto wola zyc w konkubinacie, gdyz konkubinat jest
   mniejszym
   grzechem niz zerwanie slubow kaplanskich. Czyz nie tak?

   Pozdrawiam

   Jerzy

   • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 03.01.03, 11:06
    Gość portalu: Jerzy napisał(a):

    > Przywołuję ten wątek, bo były tutaj ciekawe wypowiedzi na temat celibatu,
    > szczególnie polecam wypowiedź Tomasza.
    >
    > Obserwując dyskusję o konkubinacie, widzę, że większośc dyskutantów myśli, że
    > jeśli ksiądz katolicki żyje właśnie w konkubinacie, to łamie celibat. Nie
    > łamie. Złamaniem celibatu byłoby zawarcie małżeństwa, a to oznaczałoby
    > popełnienie grzechu śmiertelnego. Konkubinat jest tylko grzechem powszednim.
    >
    > Za podstawę celibatu Dzik podał werset z Mateusza 19,12. Przypominam kawałek
    > dyskusji z nim:
    >
    > Dzik:
    > > "Są bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie
    > > sami zostali bezżenni" Mt [18,12].
    >
    > Jerzy
    > Pomyliles odnosniki. Mat 18,12 mowi o owcy, ktora sie zgubila, przez co
    pasterz
    >
    > zostawia 99 pozostalych i idzie szukac zagubionej.
    >
    > Chodzilo ci chyba o Mat 19,12, gdzie jest mowa o trzech kategoraich eunuchow -

    > zobacz do tekstu greckiego.
    > Pierwsz kategoria - ci, ktorzy urodzili sie eunuchami;
    > druga, ci, ktoryz zostali uczynieni eunuchami przez ludzi,
    > i trecia, ci ktorzy sami siebie uczynili eunuchami.
    >
    > Werstet te nie mowi o bezzenstwie, chyba ze trzecia kategorie potraktujesz
    > metaforycznie, jako wyrzeczenie sie malzenstwa.
    > Werstet ten jednak trudno stosowac do ksiezy katolickich, gdyz z jednej
    strony
    > wyrzkli sie malzenstwa, ale nie pozbawili sie zdolnosci do wspolzycia - ze
    > wzgleu
    > na sluby czystosci czesto wola zyc w konkubinacie, gdyz konkubinat jest
    > mniejszym
    > grzechem niz zerwanie slubow kaplanskich. Czyz nie tak?
    >
    > Pozdrawiam
    >
    > Jerzy
    >
  • Gość: * IP: *.proxy.aol.com 03.01.03, 20:25
  • Gość: stary byk IP: *.imgw.pl 05.01.03, 20:01
   Twoja wypowiedź przypomina mi publicystykę Władysława Bieńkowskiego. Był to
   stary komunista, który krytykował realny komunizm i ZSRR, że nie są takie,
   jakie miały być w teorii, czyli domagał się "czystego, prawdziwego komunizmu".
   Ty domagasz się "czystego, prawdziwego chrześcijaństwa". A nie widzisz, że od
   wieków (przynajmniej od cesarza Konstantyna), kościół jaki jest każdy widzi i
   inny nie będzie, bo musieliby go tworzyć aniolowie, a nie grzesznicy, którymi
   księża i biskupi są jak każdy inny wierzący, czy niewierzący.
   • Gość: PULS IP: *.nas2.chicago1.il.us.da.qwest.net 05.01.03, 20:19
    Gość portalu: stary byk napisał(a):

    > Twoja wypowiedź przypomina mi publicystykę Władysława Bieńkowskiego. Był to
    > stary komunista, który krytykował realny komunizm i ZSRR, że nie są takie,
    > jakie miały być w teorii, czyli domagał się "czystego, prawdziwego komunizmu".
    > Ty domagasz się "czystego, prawdziwego chrześcijaństwa". A nie widzisz, że od
    > wieków (przynajmniej od cesarza Konstantyna), kościół jaki jest każdy widzi i
    > inny nie będzie, bo musieliby go tworzyć aniolowie, a nie grzesznicy, którymi
    > księża i biskupi są jak każdy inny wierzący, czy niewierzący.

    Idee Lenina ciagle zywe przetrwaly prawie 100 lat.Trzymane na upor
    spoleczenstwa w zamordyzmie.KK a na ta sprawe chrzescijanstwo trzyma za morde
    biedne i duchowo i materialnie spoleczenstwa i trwa juz 2000 lat i idee jego
    sa ciagle kompromitowane,lecz jak widac jeszcze zywe.Widac ze straszac ludzi
    mozna dluzej przetrwac niz im obiecujac.
    • Gość: Jerzy IP: *.bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl 06.01.03, 12:04
     Gość portalu: PULS napisał(a):

     >
     > Idee Lenina ciagle zywe przetrwaly prawie 100 lat.Trzymane na upor
     > spoleczenstwa w zamordyzmie.KK a na ta sprawe chrzescijanstwo trzyma za morde
     > biedne i duchowo i materialnie spoleczenstwa i trwa juz 2000 lat i idee jego
     > sa ciagle kompromitowane,lecz jak widac jeszcze zywe.Widac ze straszac ludzi
     > mozna dluzej przetrwac niz im obiecujac.

     Pulsie,
     Trwasz w uporze i nie chcesz dostrzec różnict pomiędzy chrześcijaństwem
     biblijnym a katolicyzmem.

     Ty cały czas zwracasz na kąkol, nie chcesz zobaczyć, że istniej też pszenica.
     Ach, znowu metafora.

     Mateusz 13,24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo
     Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.
     13,25 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu
     między pszenicę, i odszedł.
     13,26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.
     13,27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie
     posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?
     13,28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy
     chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?
     13,29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali
     wraz z nim i pszenicy.
     13,30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem
     żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a
     pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

     Nauka Jezusa to pszenica. Ludzkie (z inspiracji demonicznej) dodatki i poprawki
     do nauki Jezusa, to kąkol. Wiele nauk i działń KRK to właśnie kąkol. W każdej
     wspólnocie chrześcijan przeciwnik chciałby nasiać kąkolu. Jeśli ludzie nie
     znają Biblii (pszenicy), nie rozpoznają jej od kąkolu (ludzkiej Tradycji).

     Jerzy


 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.