• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Waleczna Nowa Polska

 • 11.03.03, 12:25
  Rezultaty przemian w Polsce w czasie ostatnich 12 lat są porównywalne do
  zniszczeń w kraju który przeszedł wojnę. Oficjalna stopa bezrobocia wynosi
  18,7% (3.321 mln) i wzrasta. Szpitale nie płacą swojemu personelowi i wiele z
  nich nie ma jedzenia dla pacjentów. Zubożali rolnicy blokują drogi.
  Absolwenci wyższych uczelni nie mają perspektyw na pracę. Tempo urodzeń
  spadło do katastroficznego poziomu. Ale jeśli odwiedzicie biura Prezydenta i
  Premiera, zobaczycie uśmiechnięte twarze, pełne radości i satysfakcji z
  jeszcze jednego zakończonego powodzeniem reklamowego chwytu. Reasumując - neo-
  liberalne reformy nie udały się. Dobrobyt widać tylko w kontrolowanej przez
  rząd telewizji.

  10 grudnia 1948r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych
  przyjęło i ogłosiło Deklarację Praw Człowieka, która stanowi, że uznanie
  wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków
  rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju. Ale dziś
  widzimy, że wielu zubożałych Polaków, po 12 latach neo-liberalnych reform
  rynkowych, ciągle chce śpiewać “Międzynarodówkę”: “Wyklęty powstań ludu
  ziemi, powstańcie, których dręczy głód...”, ponieważ życie milionów ludzi
  stało się piekłem, i nędza poniżej ludzkiej godności zaprzecza podstawom
  Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Ich życie jest bez nadziei.

  Ale czego jeszcze można się spodziewać od byłych komunistów, którzy
  praktycznie posiadają dziś Polskę na własność. Byli komuniści odrzucili
  wszystkie pojęcia moralności. Oni szydzą z idei dobra i zła, jako
  niezaprzeczalnej kategorii. Byli komuniści uważają, że moralność jest
  względna. W zależności od okoliczności, każde działanie, włączając zubożenie
  milionów ludzi, może być dobre lub złe. To wszystko zależy od klasowej
  ideologii, definiowanej jak nienagannie neo-liberalne reformy przez garstkę
  ludzi. Jest uważane za niezręczne, aby serio używać takie słowa jak dobro i
  zło. Ale jeżeli będziemy pozbawieni tych pojęć, co nam pozostanie? Cofniemy
  się do poziomu zwierząt i staniemy się do nich podobni.

  Podczas całego okresu tej brutalnej zmiany, od ekstremalnego komunizmu do
  błędnej neo-liberalnej ekonomii, ludzie byli prowadzeni jak owce na rzeź
  przez garstkę zdradliwych liderów, którzy nigdy nie zarobili jednego dolara w
  wolnorynkowym kraju. Dlatego ludzie zostali nabrani na popieranie
  niedorzecznej idei budowania kapitalizmu bez kapitału. Z chwilą gdy komuniści
  rozwiązali swoją Partię, zrobili szybki skok na banki, kopalnie, huty,
  stocznie, fabryki, nawet szpitale – wszystko co miało wartość. Oni chcieli
  zagrabić to wszystko dla siebie.

  Teraz kiedy ta gospodarka osiągnęła swoje granice, i zamieszanie jest
  widoczne, “właściciele” Polski podejmują zdecydowany wysiłek, aby wyprzedać
  narodową niepodległość dużo silniejszej i drapieżnej Unii Europejskiej.
  Biorąc pod uwagę różnice ekonomiczne między Polską a UE nie ma wątpliwości,
  że Polacy, skrępowani przez sztywne przepisy Starej Europy, staną się
  niewolnikami. Obecnie przeciętne zarobki Polaków są 6 razy niższe niż w
  krajach członkowskich UE; polska gospodarka zsunęła się z 10-tego na 56-te
  miejsce i kraj stał się jednym z najbardziej skorumpowanych na świecie.

  Tak się dzieje, pomimo że miliony prawych i patriotycznych Polaków marzyły i
  głosowały na całkiem inną przyszłość. Jasno widać, że ich prawa wyborcze
  zostały zmanipulowane i zaprzepaszczone przez proporcjonalny system wyborczy,
  który praktycznie gwarantuje byłym komunistom stałą własność kraju.
  Cywilizowani ludzie przekonują się nawzajem z szacunkiem; barbarzyńcy i
  komuniści używają kijów. Złapani w tę pułapkę Polacy wydają się nie potrafić
  sformować legalnej opozycji, potrzebnej aby przeciwstawić się byłym
  komunistom, którzy wciąż mają pełną kontrolę nad krajem. Jednak chociaż
  komuniści byli w stanie zagrabić bogactwa kraju nie udało im się odebrać
  Polakom godności.

  Walka o ludzką godność stała się zatem ostatnią granicą niepodległości
  Polski. Wyżej wspomniana Deklaracja Praw Człowieka jasno stwierdza, że “nikt
  nie może być trzymany w niewolnictwie lub poddaństwie, wszyscy mają prawo do
  życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego”, i jasno ustanawia prawa
  własności. Postkomunistyczne rządy w Polsce mają za nic te prawa i zasady,
  cofając poziom życia ludzi o co najmniej 100 lat w kierunku średniowiecza. To
  jest czysty wyzysk.

  Dlatego my musimy skoncentrować się na tych sprawach, które dają ciemiężonym
  Polakom jakąś nadzieję: cztery główne zasady, których moc jest wyczuwana we
  wszystkich 30-tu zasadach Deklaracji Praw Człowieka. Każda osoba ludzka, bez
  wyjątku, zasługuje na godność, wolność, równość i braterstwo. Innymi słowy,
  to właśnie słowo „osoba” implikuje wizję powszechnego, “społeczeństwa”, które
  ze względów praktycznych i w imię lokalnej autonomii, przez naturalne
  oddziaływanie kultury i historii, jest organizowane przez niezliczone lokalne
  stowarzyszenia i przedsięwzięcia gospodarcze, o różnych rozmiarach i
  horyzontach. Nawet Związkowi Radzieckiemu, kiedy jeszcze istniał, trudno było
  całkowicie sprzeciwiać się tym zasadom, chociaż jego reprezentanci faktycznie
  byli im przeciwni.

  Twierdząc, że Deklaracja Praw Człowieka ONZ jest użytecznym narzędziem w
  walce o sprawiedliwość społeczną i poprawę standardu życia w Polsce, muszę
  podkreślić, że czas na ostateczną bitwę o przeznaczenie kraju nadejdzie,
  kiedy Polacy otrząsną się z szoku niedawnych “reform” i odnajdą się w
  sytuacji, w której utrata ludzkiej godności zajrzy im w twarz. Wielu, aby
  przeżyć, zostało już zmuszonych do popełniania podłych czynów.

  Walka o ludzką godność daje nam także obietnicę, że nie będzie przemocy. To
  jest dokładnie to, co wydarzyło się w Indiach, kiedy Brytyjczycy stracili
  władzę umożliwiającą im wyzysk, ponieważ narodowy przywódca Mahatma Ghandi
  nalegał, żeby nie było przemocy. Kiedy Indie były już tak biedne, że nie
  mogły dać więcej, Brytyjczycy przez atakowanie nie stosującego przemocy tłumu
  stracili autorytet i moralne prawo do rządzenia. Prześladowcy kochają siłowe
  odpowiedzi, ponieważ to daje im prawo użycia siły. Oto dlaczego w
  konfrontacji z komunistycznymi “władcami” Polski, którzy są uzbrojeni po
  zęby, trzeba uniknąć przemocy za wszelką cenę. Lepiej organizować pokojowe
  marsze milionów, żeby rozwiązać skorumpowany i niemoralny Parlament, niż
  wszczynać zbrojne partyzanckie napaści z bronią palną i koktajlami Mołotowa.

  Podkreślam znaczenie walki o ludzką godność, ponieważ w naszej historii nawet
  niemieccy i rosyjscy okupanci nie byli w stanie nam jej odebrać. Nawet
  szwedzka inwazja, popierana przez niektórych polskich magnatów, nie udała
  się, kiedy Szwedzi zagrozili nam odebraniem godności. Wtedy to zjednoczeni
  Polacy stawili potężny opór i zdołali odepchnąć ich za morze Bałtyckie.

  Oczywiście walka o ludzką godność nie będzie łatwa. Tak jak w przeszłości
  byli komuniści będą próbowali obalić taki ruch i przejąć przywództwo i
  kontrolę takiego przedsięwzięcia. To jest widoczne już dziś, kiedy
  kontrolowane przez komunistów publikatory udają, że są po stronie biednych i
  bezrobotnych, płacząc głośno nad ich nędzą krokodylimi łzami. Ale my nie
  możemy dawać się nabierać na tę dywersyjną taktykę. Musimy pamiętać o
  przeszłości. Nie możemy zapominać, że ci sami komuniści są twórcami obecnej
  nędzy w Polsce. Te podłe indywidua sądzą, że Polacy, którzy im podlegają, są
  wstrętnymi, leniwymi ludźmi niezdolnymi do niezależnego rządzenia sobą. Oni
  oskarżają nas o posiadanie nierealistycznych oczekiwań w stosunku do państwa
  i planują poniżyć nas przez krańcowe bezrobocie i biedę. Każdy kto będzie
  nucić melodię ich starej pieśni “Międzynarodówki” jest teraz złym wrogiem
  państwa i terrorystą. Jednakże oni rządzą tylko aby kraść i plądro
  Edytor zaawansowany
  • 11.03.03, 12:26
   Jednakże oni rządzą tylko aby kraść i plądrować. Oni już stracili prawo do
   prawienia Polakom morałów.

   Ludzie wzrastają przez dłuższy okres w środowisku rodziny, to z rodziną się
   utożsamiają i w niej kształtują charaktery i przyzwyczajenia. Rodziny dalej
   uczestniczą w całej sieci kontaktów krewnych, sąsiadów, tradycji religijnej i
   innych pośrednich stowarzyszeniach, związkach naturalnych i społecznych, i
   przez te wszystkie związki tworzy się tożsamość społeczna. W tym sensie
   społeczeństwo kształtuje człowieka na długo przed tym nim zrobi to państwo.
   Komuniści próbowali ukształtować polskie społeczeństwo, ale nigdy nie odnieśli
   w tym całkowitego sukcesu. Ludzie są istotami społecznymi nawet przed tym, nim
   zdają sobie sprawę z posiadania własnej, wyróżniającej ich osobowości. Osoby
   dążą do samorealizacji tylko w społeczeństwie, i to społeczeństwa mają jako
   swój cel i zamiar wychowywanie osób posiadających wrodzoną godność. Ich godność
   jest wrodzona, ponieważ są stworzeni do tego, aby być wolnymi, myśleć i
   wybierać. Mając tę wolność przez całe swoje życie, są odpowiedzialni za swoje
   czyny. Człowiek jest zdolny do rozumienia spraw, miłości, i podejmowania
   długotrwałych zobowiązań. Takie istoty zasługują na szacunek innych rozumnych
   istot. Ich wrodzona natura uczyniła możliwą cywilizację, jako że cywilizacja
   jest kształtowana przez wymianę zdań, sztukę perswazji przez uzasadnianie
   swoich racji, wzajemny szacunek. Cywilizowani ludzie spierają się z szacunkiem.
   Komuniści, którzy rządzą Polską, tracą już kontrolę, ponieważ zubożali Polacy
   oddali już wszystko co mogli. Teraz oni chcą naszej godności.

   My, którzy żyjemy daleko od Polski, w nadal cieszących się dobrobytem krajach
   Zachodu, uważamy godność za intelektualną lub filozoficzną ideologię, ponieważ
   nikt nie chce nam jej odebrać. Jednak ci, którzy żyją w Polsce, oddali już
   wszystko co mogli i nie mają nic więcej do oddania. Ja wiem, że czas na zmianę
   nadejdzie wraz z utratą kontroli przez komunistów nad sprawą ludzkiej godności.
   Kiedy komuniści odejdą, waleczna nowa Polska podniesie się znowu.


   Stanisław Tymiński
   • Gość: Kagan IP: *.vic.bigpond.net.au 11.03.03, 13:16
    Heniu! Napisz cos od siebie!
    • 11.03.03, 15:08
     ale żeby pisać coś od siebie to trzeba mieć łeb!
     • 11.03.03, 15:26
      Po zapoznaniu się z tym tekstem, przemyśleniu przed jego opublikowaniem na tym
      forum, uznałem właśnie, że jego autor ma łeb i to nie kiepski.

      Uważam, że może wywołać ciekawą dyskusję.
      --
      Z p.
      Henryk Kreuz
      • 11.03.03, 15:28
       nawet gdyby - to nie twój łeb.
       • 11.03.03, 19:17
        iznota33 napisał:

        > nawet gdyby - to nie twój łeb.


        a gdzie stanowisko co do meritum.

        Moje jest takie, że autor tekstu nie tylko wyjątkowo trafnie analizuje polską
        rzeczywistość, ale robi to całym sercem.


        --
        Z p.
        Henryk Kreuz
        • Gość: Andrzej IP: *.acn.waw.pl 11.03.03, 20:03
         No taki tekst nadaje się do budowy ruchu społecznego a nie partii politycznej.
         Ale jesli chodzi o godność to może są inni - godniejsi do budowy takiego ruchu.
        • Gość: +. IP: *.krakow.sdi.tpnet.pl 12.03.03, 10:40
         Nie wiem,czy to wpływ K.Kat.i obcowanie z księżmi spowodował całkowitą zapaść
         umysłową i niepoczytalność,czy poprostu już taki się
         urodziłeś.Chłopie,wymagasz leczenia i to należy rozpocząc szybko,bo stan Twój
         wskazuje na chorobę mocno zaawansowaną.
   • Gość: mlm IP: 12.46.161.* 11.03.03, 23:05
    Czyzby znowu Indianie zaprosili go na pejotlowa jazde w peruwianskiej dzungli ?
    A moze za malo napierdalal ostatnio zone.
    • 12.03.03, 10:04
     Gość portalu: mlm napisał(a):

     > Czyzby znowu Indianie zaprosili go na pejotlowa jazde w peruwianskiej
     dzungli ?
     > A moze za malo napierdalal ostatnio zone.


     Co ty powiesz? Jesteś opóźniony.

     Ja osobiście będąc w Polsce w 1993 czy 94 roku oglądałem przeprosiny telewizji
     (przed samym wieczornym dziennikiem) za kłamstawa jakie o nim rozpowszechniła w
     1991 roku.

     A do Ciebie jeszcze po tylu latach to nie dotarło?

     Powiedź mi jakiego szaleju musieli nażreć się Ci wszyscy, którzy przez ten czas
     sprzedali swój dom (oddali za łapówki), zaczynają sprzedawać swoje ciało, a
     teraz dziwią się, że Polska upada, bida pogania nędzę i nikt ich nie szanuje.

     Na szczęście już da się odczuć, że Polacy podniosą się z tego upodlenia, no i
     myślę, że wystawią im rachunek. Myślę nawet, że wtedy postąpią jak ich wielu
     poprzedników, kiedy zbliży się odpowiedzialność za własne czyny - będą udawać
     idiotów, że nie wiedzieli co robią.

     --
     Z p.
     Henryk Kreuz
     • Gość: polishAM IP: *.tnt34.ewr3.da.uu.net 14.03.03, 03:34
      Oczywiscie Tyminski napisal wiele slow prawdy, ktora trudno przetrawic innym.
      Na podstawie tego artykulu powinnismy wysunac prawidlowe wnioski i pokierowac
      nasza przyszlosc.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.