Dodaj do ulubionych

** __ Zarobki Pana Boga __ **

IP: *.proxy.aol.com 30.03.03, 19:23
Poniewaz nawet NIE spuscilo ostatnio z tonu (Urban dokooptowany do elyty
polityczno-koscielnej) a i w Sejmie nie slychac poselskich interpelacji dot.
wysokosci srodkow budzetowych przeznaczanych na kk (choc SLD jest przy
wladzy, dostep do papierow ma, i oskarzac koscielnych o utrudnianie nie moze
juz)wiec ja po staremu... bo wiem, ze wlasnie za to jestem tu uwielbiany
przez kretynow i tutejszych ateistow.
..
..

ZAROBKI PANA BOGA

Zasilająca Kościół kat. rzeka pieniędzy składa się z trzech strumieni.
Pierwszy tworzą ofiary od wiernych, drugi - środki wysysane od państwa,
trzeci - dochody z biznesu. Podczas gdy pierwszy kurczy się i wysycha, drugi
i trzeci niosą coraz więcej szmalu.

I. CO ŁASKA

Stuła, taca i kolęda
Kler zarabia na posługach religijnych z tytułu tzw. prawa stuły: ślub
kosztuje średnio 400 zł, chrzest 100 zł, pogrzeb 400 zł (są wielkie lokalne
różnice). Za zapowiedzi płaci się 70-120 zł, za mszę "na intencję" 30-50 zł,
za odprawiane przez 30 dni msze gregoriańskie 700-900 zł.
Poświęcenie małego przedmiotu, np. medalika, to tylko 10-20 zł, ale żeby
poświęcić nowy dom czy sklep, trzeba odpalić księdzu kilkaset
złotych "kopertówki", jeśli zaś kropidłem macha biskup, odpowiednią
gratyfikacją za ten honor będzie 1000 zł.
Kosztują też "wypominki" za zmarłych, a nawet pierwsze komunie. Płaci się za
wypisanie każdego papierka: metryk chrztu czy bierzmowania, pozwolenia na
ślub w innej parafii.
Kościół karmi się gotówką z niedzielnej tacy, ze sprzedaży opłatków, z
corocznej kolędy i tzw. kolekt, czyli zbiórek - a to na dzwony, a to na
ołtarz. W każdym kościele stoją puszki na datki pod obrazami Matki Boskiej i
popularnych świętych. Modlisz się i wrzucasz monetę, aby modlitwa
poskutkowała.

Rachunek zysków
Posługując się rocznikiem statystycznym, roczne wpływy z samych tylko
chrztów, ślubów, pogrzebów, pierwszych komunii, tacy i kolędy oszacowaliśmy
na 1 mld 594 mln zł ("Co łaska plus VAT", "NIE" nr 25/2000).
We władaniu Kościoła jest 11 tysięcy cmentarzy wyznaniowych, a każdy trup to
żywa gotówka: miejsce na pochówek kosztuje do 10-20 tys. zł, są też opłaty za
postawienie nagrobka, wjazd samochodem itp. Dochody z tego tytułu szacujemy
na 12 mln zł rocznie ("Kościół S. A.", "NIE" nr 51-52/98). Tylko nieco ponad
1 tys. z cmentarza? Nie doszacowaliśmy.
W każdej diecezji działa sąd biskupi, rozpatrują one ok. 20 tys. spraw -
głównie o unieważnienie małżeństwa - rocznie; za każdą z nich wierny wnosi
opłatę
w wysokości jednorazowych poborów. Daje to, lekko licząc, 40 mln zł rok w rok.
W sumie, uwzględniając znaną jedynie Panu B. "ciemną liczbę", wpływy muszą
sięgać 2 mld zł rocznie.

Gruby portfel
Kościół, rzecz jasna, ma również niemałe wydatki: ponosi koszty utrzymania
setek budynków, finansuje seminaria duchowne, zatrudnia niższy personel,
odprowadza świętopietrze do Rzymu, wysyła w świat misjonarzy, łoży na
biednych itp. Mimo to dochody przeciętnego wikariusza szacuje się na 2,5 tys.
zł, proboszcza zaś na 5 tys. Biskup ma mieszkanie w pałacu, wyżywienie,
samochód i inne dobra za darmo, lecz oficjalnie przyznaje się tylko do 800-
1000 zł pensyjki z kurii. Nieoficjalnie wszakże mówi się, że zarobek rzędu 15
tys. zł miesięcznie nie jest dla fluorescencji niczym nadzwyczajnym.
Rzeczpospolita ściąga od funkcjonariuszy Pana B. jedynie symboliczny podatek
ryczałtowy uzależniony od liczby mieszkańców parafii. Ostatnio wynosi on 102-
372 zł kwartalnie dla wikariusza i 319-1136 zł dla proboszcza.
Sutannę lub habit nosi w Polsce 56 607 osób płci obojga i cała ta armia nie
płaci normalnego podatku dochodowego. Jest to ewidentnie sprzeczne z
konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa.

Kryzys na tacy
Zubożenie społeczeństwa i recesja gospodarcza oraz przemiany demograficzne
(coraz mniej małżeństw, coraz mniej dzieci) poważnie uszczuplają wpływy od
wiernych. W najbiedniejszych diecezjach dochód z tacy spadł ostatnio o jedną
trzecią. Gorliwość religijna też już nie taka jak kiedyś: średnio tylko 30
proc. wiernych regularnie chodzi na niedzielną mszę (w południowo-wschodniej
Polsce 80 proc., w Warszawie 10 proc.). Rośnie także krytycyzm wobec
pazerności kleru, a 60 proc. Polaków uważa, że Kościół jest bogaty.

II. NA KOSZT PAŃSTWA

Od roku 1989 do dziś, krok za krokiem, planowo i systematycznie, Czarna
Struktura przenosi na barki podatników ciężar swego utrzymania i rozwoju.
System finansowania Kościoła ze środków publicznych nadaje Polsce charakter
państwa półwyznaniowego.

Religia w szkołach
Kościół propaguje swą doktrynę na koszt podatników. W szkołach publicznych
pracuje 38 538 nauczycieli religii wszystkich wyznań z katolickim na czele
(5,3 proc. ogółu nauczycieli). Mimo niżu demograficznego i zamknięcia wielu
szkół, katechetów z roku na rok przybywa. Prawie połowa spośród nich to
księża lub siostry zakonne. Od września 1997 r. wszyscy oni dostają pensje,
co prawda niskie, bo na ogół mają krótki staż pracy, ale i tak zżerają
miesięcznie 20 mln zł z budżetu samorządów. To charakterystyczne, że w ramach
cięć budżetowych obcięto ostatnio jedną lekcję wuefu tygodniowo, religii
jednak nikt nie ośmielił się ruszyć.
Katecheci w 20 tysiącach przedszkoli także są na utrzymaniu gmin.

Uczelnie
Kościołowi udało się obciążyć podatników kosztami kształcenia swojej kadry.
Konkordat zmusza państwo polskie do finansowania Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ale
Pomroczna okazała się tak hojna, że łoży również na Uniwersytet Stefana
Wyszyńskiego i niekatolicką Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Mimo
żałosnej mizerii budżetowej w roku 2001 dotacje dla PAT, KUL, ChAT i
Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego wyniosły łącznie 86,5 mln zł. Dodać do tego
należy wydziały teologii sprytnie wmontowane w państwowe uniwersytety.

Korpus kapelanów
Ministerstwo Obrony Narodowej ma na utrzymaniu nader żarłoczny Ordynariat
Polowy WP, to jest korpus ponad 200 kapelanów na etatach oficerskich, z
generałem biskupem Flaszką Głódziem na czele. Głoszenie Słowa Bożego wśród
szwejów jest nieźle płatne: ok. 2 tys. zł dla klechy w randze majora, 3,5
tys. dla pułkownika plus różne dodatki i dostatki. W roku 2001 całe
duszpasterstwo wojskowe łyknęło 15,4 mln zł, z czego 12,8 mln przypadło
katolikom.
O zbawienie dusz chorych troszczy się 1,5 tys. kapelanów szpitalnych, z tego
około tysiąca na etatach opłacanych przez szpitale.
Kapelani są w policji, straży pożarnej i granicznej, w sanatoriach MSWiA, w
PKP, na lotnisku Okęcie (na wypadek katastrofy samolotu?), w klubach
sportowych, harcerstwie, a nawet w Kancelarii Prezydenta.
Na kapelanów, w tym 32 etatowych z pensją ok. 1,3 tys. zł, natkniecie się w
każdym ze 156 zakładów karnych i aresztów.

Fundusz Kościelny
Podatnicy składają się na Fundusz Kościelny, którego istnienie woła o pomstę
do nieba. Po wojnie Kościół kat. w Polsce utracił większość gruntów na mocy
dekretu PKWN o reformie rolnej i ustawy z 1950 r. o przejęciu przez państwo
tzw. dóbr martwej ręki. Rekompensatą za przejęcie tych dóbr stał się
finansowany przez państwo Fundusz Kościelny. Z Funduszu opłaca się
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych, którzy nie mają umowy o pracę
(nie są np. katechetami), zakonników i zakonnic, księży studentów i
misjonarzy na misjach. Mała część Funduszu idzie na wspieranie kościelnej
działalności charytatywnej i oświatowej oraz remonty zabytków sakralnych. Ten
relikt stalinizmu istnieje do dziś i pożera coraz większe pieniądze (w roku
2001 - 92,2 mln zł, w budżecie na rok 2002 - blisko 96 mln), choć przecież
Kościół dawno już odzyskał nieruchomości, których utratę Fundusz miał mu
zrekompensować!

Komisja Majątkowa
Ustawa o stosunku państwa do Kościoła kat. nakazuje oddać mu tylko
nieruchomości bezprawnie przejęte przez państwo. Zajmuje się tym Komisja
Obserwuj wątek
  • Gość: Krzys52 Re: ** __ Zarobki Pana Boga __ 2 _ ** IP: *.proxy.aol.com 30.03.03, 19:25
   ZAROBKI PANA BOGA cont.
   ..
   Komisja Majątkowa
   Ustawa o stosunku państwa do Kościoła kat. nakazuje oddać mu tylko
   nieruchomości bezprawnie przejęte przez państwo. Zajmuje się tym Komisja
   Majątkowa przy MSWiA, w której zasiadają pół na pół przedstawiciele strony
   rządowej i kościelnej. Od orzeczeń Komisji Majątkowej nie ma odwołania, nie
   podlegają one też kontroli sądowej. Co ciekawe, termin składania wniosków o
   odzyskanie kościelnych nieruchomości minął 31 grudnia 1992 r.
   Mimo to w roku 1999 wniosków było 3038, a w 2001 r. - już 3200!
   Do tej pory Kościół odzyskał 42 tys. ha gruntów rolnych i ok. 400 nieruchomości
   zabudowanych. Fachowcy szacują, że tylko 70 proc. tego majątku stanowią
   nieruchomości przejęte przez państwo po roku 1945. Innymi słowy, czarnym udało
   się, niezgodnie z ustawą, przechwycić wiele obiektów zabranych im ongiś przez
   zaborców!

   Ziemie Odzyskane
   Znowelizowana w 1991 r. ustawa o stosunku państwa do Kościoła kat. przewiduje,
   że kościelnym osobom prawnym na Ziemiach Odzyskanych można dać pod uprawę
   państwowe grunty rolne: parafii - do 15 ha, diecezji lub seminarium - do 50 ha.
   Przepis ten interpretowany jest tak, że podmiotom kościelnym należy się
   maksimum tego, co dopuszcza prawo. Wbrew ustawie ziemie dostają także parafie
   miejskie, które nie zamierzają bawić się w rolnictwo. Na tym tle wybuchają
   liczne konflikty, np. gdański oddział Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
   przekazał dwu parafiom 107 ha gruntów w Słupsku, które miasto chciało
   przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe. Kwitnie też spekulacja ziemią - patrz
   opisana przez "Wyborczą" afera w województwie pomorskim: AWRSP dała parafii
   Jankowo 17 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo, parafia oddała je
   archidiecezji, ta zaś przy pomocy pośredników sprzedała je spółce BTI; w ciągu
   paru miesięcy wartość gruntu wzrosła 20-krotnie!
   W efekcie wszystkich tych operacji Kościół kat. zdobył 160 tys. ha gruntów - o
   5 tys. ha więcej, niż miał przed wojną!
   Jak Polska długa i szeroka, gminy oddają Kościołowi cenne grunty praktycznie za
   darmo, bez przetargu. Przykład z Gdańska - sprzedano zakonowi dominikanów
   parcelę w centrum miasta za 2 proc. wartości. Szczecin - Rada Miasta
   postanowiła sprzedać parafii Matki Boskiej Różańcowej działkę o powierzchni 2,7
   tys. mkw. za 3400 zł, czyli za 1 proc. wartości. Podobne przypadki opisujemy
   praktycznie co tydzień.

   Dotacje
   Czarni przechwytują dużą część dotacji podmiotowych i celowych dla organizacji,
   którym państwo zleca np. opiekę nad upośledzonymi lub organizowanie kolonii dla
   dzieci. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie jest w stanie ustalić, ile
   daje licznym fundacjom i stowarzyszeniom przykościelnym. Ministerstwo Edukacji
   Narodowej zasiliło Caritas kwotą 2 373 680 zł dotacji celowych w roku 2000 i 1
   133 499 zł w roku 2001. Dla porządku odnotujmy jeszcze, że w roku 2001
   generalny konserwator zabytków dał 29 405 390 zł na zabytki sakralne należące
   do związków wyznaniowych, głównie do Kościoła kat.
   Dotacje rozdają także władze samorządowe. Setki gmin pod pretekstem wspierania
   działalności charytatywnej czy walki z alkoholizmem pompują forsę do kościelnej
   kasy. W Rzeszowie np. w ciągu czterech lat czarni łyknęli 5 mln zł żywej
   gotówki. W warszawskiej dzielnicy Praga Płd. ponad 70 proc. środków na cele
   społeczne poszło do kieszeni
   sutannowo-habitowych.
   Udało nam się ustalić, że w roku 1999 Kościół i związane z nim organizacje
   pochłonęły 1 mld zł dotacji ("Mysz kościelna", "NIE" nr 46/99). Nad wydawaniem
   tych kwot państwo nie ma kontroli, choć nie traci jej, gdy subwencjonuje
   organizacje niekościelne.

   Przywileje podatkowe
   Osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych zwolnione są z podatku
   dochodowego z tytułu przychodów z działalności niegospodarczej (ślubów,
   pogrzebów itd.). Wolne od podatku są także przychody z działalności
   gospodarczej, jeśli przeznacza się je na cele kultu religijnego, wychowawcze,
   charytatywne, opiekuńcze, na konserwację zabytków oraz niektóre inwestycje.
   Ponieważ finanse Kościoła są tajne, wolne od kontroli władz skarbowych -
   przyjmuje się automatycznie, że cały kościelny biznes służy wyłącznie
   szlachetnym celom religijnym i dobroczynnym. Tymczasem pod hasło "kult"
   podciągnąć można wszystko, łącznie z pałacem i Mercedesem dla biskupa,
   przyjęciami, utrzymywaniem rodzin kleru i co się komu podoba.
   Jakby tego było mało, Kościół załatwił sobie zwolnienie z podatku od
   nieruchomości używanych na cele niemieszkalne, np. kościołów, oraz
   przeznaczonych na cele mieszkalne, jeśli są to internaty przy szkołach (płatne
   przecież) lub seminariach, domy zakonne, domy księży emerytów, wpisane do
   rejestru zabytki itp.
   Jeśli dewotka zapisze Kościołowi dom, czarni nie muszą zawracać sobie głowy
   podatkiem od spadku czy darowizny, a nawet opłatą skarbową, sądową lub
   notarialną (z wyjątkiem kancelaryjnej). Teoretycznie nabywanie i zbywanie
   rzeczy i praw majątkowych jest wolne od podatków i opłat, jeśli nabyte mienie
   nie służy do działalności gospodarczej. Ewentualnie przeznaczone jest do
   działalności gospodarczej związanej z poligrafią (maszyny drukarskie, papier
   itp.). W praktyce wielebni korzystają z tych zwolnień automatycznie, cokolwiek
   dostaną lub kupią. Niezależnie od tego, ile na tym potem zarobią.
   Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą wyłączone zostały z
   podstawy opodatkowania darczyńcy. Dało to pole do popularnych przekrętów:
   dajesz proboszczowi jakąś sumkę, w zamian dostajesz zaświadczenie, że wpłaciłeś
   grubo więcej, w nagrodę masz ulgę podatkową. Z tytułu darowizn na rzecz
   Kościoła tylko w roku 1999 skarb państwa stracił 14 mln zł.

   Import bezcłowy
   Zwolniono również z opłat celnych dary na cele kultowe, charytatywno-opiekuńcze
   i oświatowo-wychowawcze, a także maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne
   z papierem włącznie. Kościelna prasa może być więc tańsza od niekościelnej.
   Bezcłowy import samochodów stał się procederem przestępczym na wielką skalę. W
   1998 r. w Lublinie stanęło przed sądem 18 księży oskarżonych o oszustwa celne:
   sprowadzali z zagranicy samochody, które od razu trafiały do autokomisów.
   Według poufnego raportu Głównego Urzędu Ceł auta importowała co ósma parafia
   katolicka. Jedna tylko parafia Jadwigi Królowej w Piasecznie zaopatrzyła się w
   30 bryk - wszystkie oczywiście do celów kultowych!
   W roku 1997 darowano czarnym opłaty celne na kwotę 8 mln zł. Skandaliczne
   nadużycia zmusiły wreszcie władze do reakcji: od roku 1998 zwolnienie z cła nie
   dotyczy samochodów osobowych i towarów akcyzowych.
   Jeszcze 3 lata temu GUC monitorował kościelny import, lecz na polecenie
   pobożnego prezesa Paczochy przestał to czynić.

   III. CZARNY BIZNES


   Rozkwit kościelnego biznesu budziłby podziw, gdyby nie fakt, że mamy tu do
   czynienia z nieuczciwą konkurencją: firmy, które nie płacą podatków, odbierają
   chleb tym, którzy je płacą. Nawet banki traktują Kościół kat. ulgowo - np. Bank
   Pekao SA podpisał z Episkopatem umowę o obsłudze kościelnych osób prawnych,
   dzięki czemu nie płacą one prowizji od operacji bankowych.

   Kosztowne inwestycje
   Czarna Struktura jest największym inwestorem na rynku budowlanym. Wykorzystując
   darmową lub półdarmową pracę parafian, buduje ok. 700 kościołów. Astronomiczne
   kwoty wydaje na przedsięwzięcia prestiżowe, jak monstrualna bazylika w Licheniu
   dla 17 tys. wiernych. Gigantomanią grzeszy projekt Świątyni Opatrzności Bożej.
   Na listę rekordów rozrzutności warto też wpisać słynny bursztynowy ołtarz
   prałata Jankowskiego, który (ołtarz, nie prałat) ma przebić przepychem
   zaginioną Bursztynową Komnatę. Już dziś czarni w Komisji Konkordatowej usiłują
   sobie załatwić zwolnienie z przyszłego podatku katastralnego, którego wymiar ma
   być uzależniony od wartości nieruchomości.
   Rozdęty front inwestycyjny oraz zamiłowanie do przepychu zmuszają do zabiegania
   o szmal wszelki
   • Gość: Krzys52 Re: ** __ Zarobki Pana Boga __ 3 _ ** IP: *.proxy.aol.com 30.03.03, 19:26
    ZAROBKI PANA BOGA cont.


    III. CZARNY BIZNES


    Rozkwit kościelnego biznesu budziłby podziw, gdyby nie fakt, że mamy tu do
    czynienia z nieuczciwą konkurencją: firmy, które nie płacą podatków, odbierają
    chleb tym, którzy je płacą. Nawet banki traktują Kościół kat. ulgowo - np. Bank
    Pekao SA podpisał z Episkopatem umowę o obsłudze kościelnych osób prawnych,
    dzięki czemu nie płacą one prowizji od operacji bankowych.

    Kosztowne inwestycje
    Czarna Struktura jest największym inwestorem na rynku budowlanym. Wykorzystując
    darmową lub półdarmową pracę parafian, buduje ok. 700 kościołów. Astronomiczne
    kwoty wydaje na przedsięwzięcia prestiżowe, jak monstrualna bazylika w Licheniu
    dla 17 tys. wiernych. Gigantomanią grzeszy projekt Świątyni Opatrzności Bożej.
    Na listę rekordów rozrzutności warto też wpisać słynny bursztynowy ołtarz
    prałata Jankowskiego, który (ołtarz, nie prałat) ma przebić przepychem
    zaginioną Bursztynową Komnatę. Już dziś czarni w Komisji Konkordatowej usiłują
    sobie załatwić zwolnienie z przyszłego podatku katastralnego, którego wymiar ma
    być uzależniony od wartości nieruchomości.
    Rozdęty front inwestycyjny oraz zamiłowanie do przepychu zmuszają do zabiegania
    o szmal wszelkimi, nawet ryzykownymi sposobami. Episkopat włożył 2,4 mln
    dolarów w założone wspólnie z amerykańskim funduszem Amvescap Towarzystwo
    Emerytalne Arka Invesco. Miało być 300 tys. klientów - jest klapa, uwieńczona
    przejęciem Arki przez Pocztowca. Zbudowanemu na kościelnej działce biurowcowi
    Roma Center (11 tys. mkw.), w którym 50 proc. udziałów ma archidiecezja
    warszawska, nie pomogło nawet kropidło Glempa. Połowa lokali stoi pusta, a tu
    trzeba spłacać 17 mln dolarów kredytu...

    Imperium medialne
    Oficjalnie deklarując obrzydzenie do materialistycznego kapitalizmu, Kościół
    przejmuje udziały w spółkach giełdowych.
    Archidiecezja poznańska np. w ramach odszkodowania za utracone nieruchomości
    dostała akcje cieszyńskiego Polifarbu, Kopeksu, Wólczanki, browarów Okocim oraz
    Brok. Od tej pory kościelne apele o trzeźwość nie brzmią szczerze, przynajmniej
    w Poznaniu.
    Kościół ma również duże, prężne domy wydawnicze ("Pallotinum",
    jezuickie "Apostolstwo Modlitwy", "Loretanum" ss. Norbertanek, Wydawnictwo
    Naukowe Uniwersytetu Wyszyńskiego) i około setki małych wydawnictw. Około stu
    tytułów prasy katolickiej. Tani czas reklamowy proponuje ponad 60 stacji
    radiowych. Ogromnymi środkami mętnego pochodzenia dysponuje Rydzykowe
    Radio "Maryja". Franciszkanie są udziałowcami Telewizji Familijnej, w której
    utopiły ogromne miliony rządzone przez AWS spółki skarbu państwa.
    Kościół handluje prawem do używania znaków i symboli, np. Jasnej Góry.
    Udostępnia wieże kościelne dla operatorów telefonii komórkowej. Prowadzi liczne
    biura podróży pod szyldem "punktów pielgrzymkowych", szpitale, apteki, fermy,
    tuczarnie, firmy budowlane i transportowe.
    I cholera wie, co jeszcze.

    Baza lokalowa
    Po przeniesieniu nauki religii do szkół na plebaniach lub w osobnych budynkach
    parafialnych zwolniło się ok. 10 tys. sal katechetycznych. Zasoby lokalowe
    czarnych wciąż zaś rosną dzięki hojności Komisji Majątkowej i samorządów. W
    kościelnych obiektach mieszczą się dziś prywatne uczelnie, szkoły i
    przedszkola, sklepy, hurtownie, kwiaciarnie, restauracje, kawiarnie, smażalnie
    kurczaków, biura różnych firm, banki, a niekiedy nawet instytucje państwowe,
    np. Konferencja Episkopatu Polski wynajmuje część swego budynku Krajowej Radzie
    Radiofonii i Telewizji.
    Wielki szmal tłucze dla Kościoła słynna zakopiańska "Księżówka". Nieźle radzi
    sobie ekskluzywny pensjonat ojców pallotynów w Konstancinie, z basenem i
    terenem rekreacyjnym. Luksusowy hotel "Wit Stwosz" otworzył w Krakowie
    proboszcz parafii mariackiej, ks. Bronisław Fidelus. Na Żoliborzu w Warszawie
    działa parafialny Dom Pielgrzyma "Amicus": 44 łóżka, restauracja, kawiarnia,
    sala konferencyjna na 300 osób.

    Od geszeftu do geszeftu
    W Krakowie augustianie sprzedali ziemię, na której stanął supermarket HIT.
    Do Kościoła należy kamienica przy Floriańskiej, w której mieści się McDonald's.
    W Kielcach na odzyskanej przez czarnych działce powstała stacja Statoil. W
    Grudziądzu ks. Piotr Neumann prowadzi największą w mieście drukarnię.
    Archidiecezja katowicka czerpie zyski z Wydawnictwa i Księgarni św. Jacka wraz
    z siecią sklepów oraz ze spółki Ars Catholica (pracownia konserwacji zabytków,
    introligatornia, zakład pogrzebowy), 100-hektarowego gospodarstwa w
    Kokoszycach, agencji reklamowej itp. Parafia w zakopiańskiej Olczy ma własną
    elektrownię wodną i sprzedaje prąd Polskim Sieciom Elektroenergetycznym.
    Podoba nam się również zaradność proboszcza ze Starachowic, który eksploatuje
    pokłady gliny. Ekspansji kościelnej przedsiębiorczości oparły się chyba już
    tylko agencje towarzyskie, co zresztą smuci pobożne panienki.
    Jaki zysk to wszystko przynosi, wie jedynie Najwyższy Szef, zwany Stwórcą.

    Fot. ŁUKASZ BANASIK

    Autor : Dorota Zielińska

    • Gość: Ed Re: ** __ Zarobki Pana Boga __ 3 _ ** IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 30.03.03, 19:54
     Zarobki Pana Boga wynikają z rywalizacji z Diabłem (piszę z dużej litery, by
     żadnej sile nie uwłaczyć).
     Temat przez Ciebie poruszany ma związek nie z Bogiem, ale z wizyjnymi
     wyobrażeniami urzędników niby tej boskiej organizacji. Przecież ona nie ma nic
     wspólnego nawet z pierwotnym chrześcijanstwem poza obłudnie głoszonymi
     hasłami. Dawnej wystarczyły im katakumby. Dzisiaj do realizacji tych samych
     celów wymagane są poważne nakłady materialne rujnujące całe państwa. Jest to
     perfidna forma realizacji statusu polityczno-materialnej wizji kościoła w
     panstwie przez średniowiecznych papieży.
    • Gość: obcy Re: ** __ Zarobki Pana Boga __ ** IP: *.dyn.optonline.net 05.07.03, 08:08
     Gość portalu: Krzys52 napisał(a):

     > Gość portalu: Jerzy napisał(a):
     >
     > > Odczep sie komuchu od Pana Boga! Nie twoja sprawa, ile On zarabia!
     > > Jerzy, nowonarodzony chrzescijanin
     > .
     > :::
     > Czy dzielisz ludzi i nowonarodzonych chrzescijan? :)))
     > .
     > A czy w ogole ktos kontroluje Pana Boga?

     Z tego co widze,to jestes paranoikiem i to chyba nieuleczalnym?
     Tego typu pytania kompromituja Cie zupelnie!
     Radze udac sie do psychiatry.
     Bog jest dla Ciebie tylko przeszkoda,i powinienes sie go jak
     najszybciej pozbyc!

     zycze powodzenia,

     obcy,:)


     > .
     > K.P.
     >
     >
     • Gość: Krzys52 Re: ** __ Zarobki Pana Boga __ ** IP: *.proxy.aol.com 05.07.03, 08:14
      Gość portalu: obcy napisał(a):

      > Gość portalu: Krzys52 napisał(a):
      >
      > > Gość portalu: Jerzy napisał(a):
      > >
      > > > Odczep sie komuchu od Pana Boga! Nie twoja sprawa, ile On zarabia!
      > > > Jerzy, nowonarodzony chrzescijanin
      > > .
      > > :::
      > > Czy dzielisz ludzi i nowonarodzonych chrzescijan? :)))
      > > .
      > > A czy w ogole ktos kontroluje Pana Boga?
      .
      >
      > Z tego co widze,to jestes paranoikiem i to chyba nieuleczalnym?
      > Tego typu pytania kompromituja Cie zupelnie!
      > Radze udac sie do psychiatry.
      > Bog jest dla Ciebie tylko przeszkoda,i powinienes sie go jak
      > najszybciej pozbyc!
      >
      > zycze powodzenia,
      >
      > obcy,:)
      .
      :::
      Nie denerwuj sie, Obcy, nie tylko Ty nie zrozumiales o co chodzi - takich jest
      na pewno wiecej. Wazne by Jerzy zrozumial.
      Mozesz wiec rozpogodzic swe oblicze, nie przejmowac sie i... isc...do przodu...
      i dalej....
      >
      >
      > > .
      > > K.P.
      > >
      > >
      • Gość: Jerzy Re: ** __ Zarobki Pana Boga __ ** IP: *.its.unimelb.edu.au 05.07.03, 08:23
       Gość portalu: Krzys52 napisał(a):

       > Gość portalu: obcy napisał(a):
       >
       > > Gość portalu: Krzys52 napisał(a):
       > >
       > > > Gość portalu: Jerzy napisał(a):
       > > >
       > > > > Odczep sie komuchu od Pana Boga! Nie twoja sprawa, ile On zarabi
       > a!
       > > > > Jerzy, nowonarodzony chrzescijanin
       > > > .
       > > > :::
       > > > Czy dzielisz ludzi i nowonarodzonych chrzescijan? :)))
       J: Dziele ich na prawdziwych, nowonarodzonych chrzescijan i potepiona reszte!
       > > > .
       > > > A czy w ogole ktos kontroluje Pana Boga?
       J: Pan Jezus!

       > .
       > >
       > > Z tego co widze,to jestes paranoikiem i to chyba nieuleczalnym?
       > > Tego typu pytania kompromituja Cie zupelnie!
       > > Radze udac sie do psychiatry.
       > > Bog jest dla Ciebie tylko przeszkoda,i powinienes sie go jak
       > > najszybciej pozbyc!
       > >
       > > zycze powodzenia,
       > >
       > > obcy,:)
       > .
       > :::
       > Nie denerwuj sie, Obcy, nie tylko Ty nie zrozumiales o co chodzi - takich
       jest
       > na pewno wiecej. Wazne by Jerzy zrozumial.
       > Mozesz wiec rozpogodzic swe oblicze, nie przejmowac sie i... isc...do
       przodu...
       >
       > i dalej....
       > >
       > >
       > > > .
       > > > K.P.
       > > >
       > > >
       J: Niech wam Bog wybaczy wasze bluznierstwa.
       Amen
  • here.tyk Re: ** __ Zarobki Pana Boga __ ** 05.07.03, 12:55
   Szanowny Krzysiu,
   Dziękuję za ciekawe informacje. Skopiowałem je sobie na dysk.
   Wydaje mi się, że w rachunkach pominąłeś organizacje zakonne,
   które bodaj liczą drugie tyle głów i również wielki majątek.
   Pozdrawiam.
   • Gość: Kraken Re: ** __ Zarobki Pana Boga __ ** IP: *.ipt.aol.com 05.07.03, 14:54
    Krzysiu-mam wrazenie,ze CALKOWICIE SIE MYLISZ-BOG JEST BIEDNY JAK PRZYSLOWIOWA
    MYSZ KOSCIELNA-ZAROBKI W JEGO IMIENIU CIAGNA JEGO "SLUDZY POKORNI",wzorem
    apostolow z "troska pochylajacy sie"-ale nie nad ludem cierpiacym nedze-lecz
    przed penisem przelozonego !!!
    WEDLUG BIBLII BOG POSIADA TYLKO "CHWALE",KTORA NAWET CHODZIC POTRAFI(czego
    doswiadczyl na wlasne podobno oczy niejaki Mosze !!!Jako,ze do widoku samej
    osoby "pierdolnalby kopytami"-ciekawa rzecz z tym YHWH-z Abramkiem gadal niby
    rowny z rownym,nawet popijali sobie pospolu,a do czasow Moska taki sie
    zarozumialy zrobil,ze TYLKO swa przechodzaca mimo "chwale" ukazac mu raczyl-a i
    to po dlugich naleganiach
    • Gość: debil Re: ** __ Zarobki Pana Boga __ ** IP: *.utaonline.at 05.07.03, 17:28
     Gość portalu: Kraken napisał(a):

     > Krzysiu-mam wrazenie,ze CALKOWICIE SIE MYLISZ-BOG JEST BIEDNY JAK
     PRZYSLOWIOWA
     > MYSZ KOSCIELNA-ZAROBKI W JEGO IMIENIU CIAGNA JEGO "SLUDZY POKORNI",wzorem
     > apostolow z "troska pochylajacy sie"-ale nie nad ludem cierpiacym nedze-lecz
     > przed penisem przelozonego !!!
     > WEDLUG BIBLII BOG POSIADA TYLKO "CHWALE",KTORA NAWET CHODZIC POTRAFI(czego
     > doswiadczyl na wlasne podobno oczy niejaki Mosze !!!Jako,ze do widoku samej
     > osoby "pierdolnalby kopytami"-ciekawa rzecz z tym YHWH-z Abramkiem gadal niby
     > rowny z rownym,nawet popijali sobie pospolu,a do czasow Moska taki sie
     > zarozumialy zrobil,ze TYLKO swa przechodzaca mimo "chwale" ukazac mu raczyl-a
     i
     >
     > to po dlugich naleganiach


     powtarzam: jestes maniakiem psychicznie chorym i tych bzdur czytac sie nie da.
     zajmij sie swoim majatkiem a nie cudzym, i zglos sie do psychiatryka.leczenie
     bezplatne-najlepiej w jakims zakonnym szpitalu,koszty poniesie kosciol,mamy
     milosierdzie dla pieprznietych w mozg.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka